Република Србија

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Лоле Рибара 1, 19300 Неготин
Тел/фах 019/542-590; 542-374
е/mail:osvuk@ptt.rs
Датум 11.06.2013. године
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

у школској 2012/2013. години
Ниво такмичења

Предмет

ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА И
О П Ш Т И Н С К А РАЧУНАРСТВО
ТАКМИЧЕЊА

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Бр.
уч.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6.
6.
6.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
8.
4.
4.
4.
4.
4.

Освојено место
или пласман
2. место
1. место
2. место
1. место
2. место
1. место
1. место
3. место
2. место
3. место
пласман за окружно
пласман за окружно
пласман за окружно
пласман за окружно
пласман за окружно

13. Каја Лучић

4.

пласман за окружно

14. Софија Милошевић
15. Никола Радојчић
16. Јована Миковић

4.
4.
4.

пласман за окружно
пласман за окружно
пласман за окружно

17. Ана Матић

4.

пласман за окружно

18. Немања Милосављевић

4.

пласман за окружно

19. Мила Голубовић

4.

пласман за окружно

20. Анастасија Јосифовић
21. Михајловић Матеј
1. Мина Михајловић

5.
5.
5.

пласман за окружно
пласман за окружно
1. место

Ученик
Никола Ђурђић
Никола Ђурђић
Алекса Цојкић
Виктор Давидовић
Анђела Сладојевић
Стефан Ивић
Никола Ђурђић
Ана Јиндра
Алекса Грујић
Никола Митић
Стефан Спасовски
Исидора Димитријевић
Милош Савуљесковић
Денис Којић
Санела Живадиновић

Раз.

Предметни наставник
Наташа Ђорђевић Паовић
Дејан Добрић
Драгана Алексић
Татијана Траиловић
Лилјана Ненков
Милена Јањић
Лилјана Ненков
Лилјана Ненков
Лилјана Ненков
Борка Опатерни
Драгана Митровић
Борка Опатерни
Ружица Стојимировић
Драгана Митровић
Слађана Петковић
Костандиновић
Борка Опатерни
Ружица Стојимировић
Ружица Стојимировић
Слађана Петковић
Костандиновић
Ружица Стојимировић
Слађана Петковић
Костандиновић
Лилјана Ненков
Лилјана Ненков
Милена Миливојевић

БИОЛОГИЈА

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

СТРАНИ ЈЕЗИК
2.
ХЕМИЈА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК РЕЦИТАТОРИ
ФИЗИЧКО – стони
тенис (екипно)

1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.

Марија Милошевић
Јована Михајловић
Тамара Николић
Ивана Живадиновић
Тијана Асенов
Михајло Станковић
Ана Пешић
Анастасија Јосифовић
Вања Баџић
Никола Ђурђић
Јована Вучинић
Јелена Матовић
Даница Маџаревић
Милица Влајковић
Дамјан Димитријевић
Ана Јиндра
Анђела Јовановић
Милена Петровићенглески језик
Владимир Ђорђевић –
немачки језик
Ана Јиндра
Михајло Ноцић
Алекса Грујић
Марија Милошевић
Ана Јиндра
Михајло Ноцић
Лука Николић
Ана Јиндра
Стефан Савуљесковић
Ђорђе Петровић
Милан Илић
Никола Стефановић
Магдалена Траиловић
Марија Милошевић
Јана Чеклановић
Лука Николић
Владимир Станојевић

6.
8.
8.
8.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
8.

1. место
1. место
3. место
3. место
1. место
2. место
3. место
3. место
3. место
1. место
2. место
2. место
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место

8.

1. место

8.

2. место

7.
8.
8.
6.
7.
8.
6.
7.
7.
7.
7.
8.
3.
6.
8.
6.
8,

1. место
2. место
3. место
3. место
3. место
2. место
3. место
1. место
1. место
2. место
2. место
1. место
1. место
1. место
3. место
2. место

Данијела Милошевић
Маша Миливојевић
Маша Миливојевић
Маша Миливојевић

Љубица Којчиновић

Јасмина Луковић
Радмила Мардаљевић
Ана Аћимовић

Оливера Негојицић Златковић
Љубинка Летуница
Борис Јоцев

Жика Савуљесковић
Драган Ђукић
Борка Опатерни
Маша Миливојевић
Игор Стојковић

ФИЗИЧКО – ст. тенис

ФИЗИЧКО – кошарка
(екипно) дечаци

ФИЗИЧКО – кошарка
(екипно) девојчице

ФИЗИЧКО – мали
фудбал (екипно)

ФИЗИЧКО – одбојка
(екипно) - девојчице

3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

Стефан Савуљесковић
Лука Николић
Марио Стевић
Милош Банковић
Стефан Станојевић
Иван Стевић
Живојин Гагић
Дарко Крстић
Немања Ђорђевић
Милан Мариновић
Никола Коцић
Владан Банковић
Емилија Поповић
Јована Живковић
Анђела Ђорђевић
Ана Стаменковић
Катарина Спасић
5.
Стевановић
6. Теодора Стевановић
7. Анастасија Марјановић
1. Александар Јовановић
2. Алекса Раденковић
3. Никола Коцић
4. Владан Банковић
5. Илија Ђорђевић
6. Бојан Цветковски
7. Адем Имери
8. Дејан Антић
9. Драгољуб Шукић
10. Никола Првуловић
1. Јована Михајловић
2. Емина Станковић
3. Ана Стаменковић
4. Катарина Мариновић
5. Андреа Драгановић
6. Анђела Митић
7. Милица Миленковић
8. Анастасија Марјановић
9. Анђела Ђорђевић

7.
6.
8.
8.
7.
7.
8.
7.
7.
7.
7.
8.
7.
6.
5.
8.

2. место

Игор Стојковић

1. место

Драган Немцановић

1. место

Драган Немцановић

3. место

Игор Стојковић

2. место

Деско Којић

7.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
6.
6.

ФИЗИЧКО – рукомет
(екипно) - дечаци

ФИЗИЧКО – рукомет
(екипно) - девојчице

ШАХ
ОКРУЖНА
ТАКМИЧЕЊА

МИСЛИША

10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Јована Живковић
Стефан Стајић
Адам Никић
Матија Михајловић
Никола коцић
Стефан Траиловић
Стефан Станојевић
Владан Банковић
Владан Ликсаревић
Небојша Миленковић
Бојан Цветковски
Михајло Ноцић
Милан Мариновић
Тамара Тадић
Андреа Драгановић
Катарина Мариновић
Емина Станковић
Јована Живковић
Милица Миленковић
Јована Михајловић
Сара Остојић
Емилија Поповић
Анастасија Маријановић
Никола Првуловић
Милош Бадркић
Ђорђе Петровић
Теодора Грковић
Душан Јонић
Вељко Лаутаровић
Сара Бкић
Софија Ђорђев
Миа Станковић
Виктор Давидовић
Немања Божиновић
Урош Ђорђевић
Сергеј Јовић
Петар Пауновић
Анђела Сладојевић
Лазар Филиферовић

6.
5.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
7.
8.
8.
8.
8.
6.
8.
8.
7.
7.
6.
7.
6.
7.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

2. место

Игор Стојковић

2. место

Игор Стојковић

1. место
2. место
3. место
3. место
3. место
3. место
Похвала
Похвала
Похвала
1. место
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала

Дејана Николић
Душица Ђурђић
Душица Ђурђић
Весна Анђеловић
Слађана Пауновић
Душица Ђурђић
Весна Анђеловић
Драгана Алексић
Татијана Траиловић
Драгана Алексић
Драгана Алексић
Драгана Алексић
Татијана Траиловић
Драгана Алексић

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО
ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК РЕЦИТАТОРИ
ХЕМИЈА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО – кошарка
(екипно) дечаци

ФИЗИЧКО – кошарка
(екипно) девојчице

МЕЂУОКРУЖНА
ТАКМИЧЕЊА

БИОЛОГИЈА

14.
1.
2.
1.

Никола Ђурђић
Никола Ђурђић
Алекса Цојкић
Стефан Савуљесковић

6.
6.
6.
7.

Похвала
1. место
2. место
1. место

2.

Милан Илић

7.

2. место

1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

Магдалена Траиловић
Јана Чеклановић
Марија Милошевић
Ана Јиндра
Михајло Ноцић
Милена Петровић
Анастасија Јосифовић
Стефан Ивић
Марија Милошевић
Марио Стевић
Милош Банковић
Стефан Станојевић
Иван Стевић
Дарко Крстић
Немања Ђорђевић
Милан Мариновић
Никола Коцић
Немања Првуловић
Емилија Поповић
Јована Живковић
Анђела Ђорђевић
Ана Стаменковић
Катарина Спасић
Стевановић
Теодора Стевановић
Анастасија Марјановић
Тијана Асенов
Михајло Станковић
Даница Маџаревић
Никола Ђурђић
Јелена Матовић

3.
8.
6.
7.
8.
8.
5.
5.
6.
8.
8.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
6.
5.
8.

учешће
1. место
Похвала
1. место
2. место
1. место
2. место
3. место
3. место

Борка Опатерни

3. место

Драган Немцановић

3. место

Драган Немцановић

1. место
3. место
2. место
2. место
3. место

Љубица Којчиновић

5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Милена Јањић
Дејан Добрић
Жика Савуљесковић

Маша Миливојевић
Оливера Негојицић Златковић
Радмила Мардаљевић
Лилијана Ненков
Данијела Милошевић

7.
6,
6,
5.
5.
6.
6.
6.

РЕГИОНАЛНА
ТАКМИЧЕЊА

РЕПУБЛИЧКА
ТАКМИЧЕЊА

РАЧИНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА

ТеслаИнфоКуп
СРПСКИ ЈЕЗИК РЕЦИТАТОРИ
ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ХЕМИЈА
МИСЛИША
ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО

1.

Стефан Савуљесковић

7.

Учешће

2.

Адам Никић

7.

Учешће

1.

Јана Чеклановић

8.

2. место

1.

Стефан Савуљесковић

7.

Учешће

2.
1.
1.
1.

Милан Илић
Милена Петровић
Ана Јиндра
Виктор Давидовић

7.
8.
7.
3.

Учешће
6. место
Учешће
Похвала

1.

Ђурђић Никола

6.

3. награда

Жика Савуљесковић
Маша Миливојевић
Жика Савуљесковић
Радмила Мардаљевић
Оливера Негојицић Златковић
Драгана Алексић
Дејан Добрић

Директор школе
Дамјановић Радмила
_____________________________