PROIECT DE LECŢIE Unitatea de învăţământ: Liceul REGINA MARIA, Dorohoi Profesor: Neghină Eliza - Marina Disciplina: Limba şi literatura

română Clasa: a X – a G, profil tehnologic (comerţ) Data: 20 mai 2011 Tema lecţiei: comedia O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale (comprehensiunea textului literar) Tipul lecţiei: Lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe Manual: Ed. EDP Durata: 50 minute COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte 1.2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 2.2. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate OBIECTIVE OPERAŢIONALE 1. să definenească conceptele operaţionale: text dramatic, comedie, comic, act, scenă, replică, didascalii; 2. să ofere o semnificaţie titlului comediei; 3. să identifice personajele comediei şi relaţiile dintre acestea; 4. să prezinte oral subiectul textului suport; 5. să evidenţieze sursele comicului în textul suport; 6. să evidenţieze trăsături esenţiale ale personajelor precum şi modalităţi de caracterizare ale acestora; Resurse materiale: material bibliografic, portofoliile elevilor; Resurse procedurale: problematizarea, exerciţiul, analiza literară complexă, conversaţia euristică; Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, nota;

1

exerciţii ETAPA INTERPRETĂRII Prezentarea subiectului comedie. Cele corecte se reţin. replică. Limba şi literatura română. scurtă conversaţie. 2002 2. SCENARIU DIDACTIC MOMENTE C. 1987 6.3.S. Florin Ioniţă.L. Editura Art 5. CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE Forme de Resurse Resurse org. Paralela 45. didascalii. Anexa 1. manual pentru clasa a X-a. 2001 4. verificarea prezenţei elevilor. Ed. Adrian Costache.Caragiale este un text dramatic. 6. Editura Signum. Mărturisirile unui cursant. Alina Pamfil. Didactica limbii şi a literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Limba şi literatura română în gimnaziu – Structuri didactice deschise. comedie.L. Bucureşti. Enumeră personajelor comediei şi relaţiile dintre acestea. 2003 3. 14 ’ Constituirea sensului O2 20 ETAPA COMPREHENSIUNII 1. 3.Caragiale.Lascăr. se . Reşiţa. Oferă o semnificaţie titlului comediei. Editura Dacia.Bibliografie: 1. a materiale procedurale învăţării Frontal Catalogul Tabla Fişele elevilor Brainstorming Caietele elevilor Conversaţia Conversaţie dirijată Prezentarea unor posibile definiţii pentru termenii propuşi. Cluj-Napoca. Adrian Săvoiu. Vistian Goia. 5. EVALUARE ACTIVITĂŢILE ELEVILOR 1’ Salutul. Justifică apelând la 2/4/6 argumente că O scrisoare pierdută de I. Frontal Vizualizarea / Lectura textului suport (Actul I. M. 2. Lucia Elena Peia. Precizează anul reprezentării scenice a comediei. scenă. Moment organizatoric T. Editura Minerva. 4. act. I. 5’ Evocare C2.N. comic. Teatru. Actualizarea termenilor: text dramatic. Construieşte 2 enunţuri în care substantivul replică să aibă alte sensuri decât cel de concept operaţional asociat Frontal genului dramatic. scena IV) Descifrarea textului pe baza unui set de întrebări regăsite în Individual ANEXA 2 alături de: 2 Manualul Conversaţie euristică Elevii propun diferite variante de răspuns.

Caragiale.L. 5. Individual Caietele elevilor Frontal Exerciţiul de redactare urmat de discuţii Notează observaţiile finale în caiete. Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să evidenţiezi particularităţile de realizare a unui personajului comic în opera literară O scrisoare pierdută de I. Identificaţi personajele şi prezentaţi relaţiile dintre ele. Tema pentru acasă 4’ 1’ 1. Ilustraţi comicul de nume pentru cele două personaje. Explicaţi situaţia comică în care se află cele două personaje.3. ETAPA REFLECŢIEI Se actualizează modalităţile de caracterizare ale personajului dramatic. 2.’ Reflecţie C2. 4. 3 . Frontal Individual Caietele elevilor Problematizar e Conversaţie dirijată completează şi se notează în caiete. Evidenţiaţi trasăturile de caracter ale personajelor. Notează informaţiile relevante. aşa cum reies din textul dat. Precizaţi şi alte trăsături ale personajelor făcând referire la întreaga piesă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful