You are on page 1of 6

www.didactic.

ro
Funcia de gradul II


: R - R, (x) = ox
2
+bx +c, o = u
I [-
b
2u


Graficul funciei de gradul II se numete parabol.
, -

4u

= j-

se numete vrful parabolei.
Dac o > u, I este punct de minim i Im
4u
, ), funcia fiind strict
descrectoare pe -
b
2u

(-, [ i strict cresctoare pe
b
2u
j- , ).

Dac o < u, I este punct de maxim i Im = (-, -


4u
[, funcia fiind strict crectoare
pe (-, -
b
2u
[ i strict descresctoare pe j-
b
2u
, )
bservaii: 1) Im = {yeR | +xeR o. . (x) = y. ]
2) Avem x
v
= -
b
2u
.

O

i y
v
= -

4u
sau y
v
= [-
b
2u
.
iei de gradul II are dreapta x = -
2u

b
Graficul func ca ax de simetrie, adic
b
[x -
2u
= [x +
2u
b
, vx e R.

raficul funciei intersecteaz 0y n (u, c).
0x n 2 puncte distincte: (x
1
, u) i (x
2
, u).
Dac < u, graficul funciei nu intersecteaz axa 0x.
Semnul funciei de gradul II este dat de semnul lui i semnul lui o.
Avem cazurile:
o.
unci funcia de gradul II are semn contrar lui o ntre rdcini i semnul
i o n afara rdcinilor.
G

Dac > u, graficul funciei intersecteaz axa

Dac = u, graficul funciei este tangent axei 0x.
1) u, funcia pstreaz semn constant pentru orice x e R, i anume semnul lui

2) Dac > u, at
lu

www.didactic.ro
1

www.didactic.ro

plicaii
) S se determine valoarea minim a funciei : R - R, (x) = 4x
2
-8x +1.
vem o = 4 > u, deci are minim care se atinge pentru
b
A

1

A

x
v
= -
2u
, adic

x
v
=
24
8
= 1.
= y
v

mn
= -
4u
sau

y
v
= [-
b
2u
= (1) = -S.
) Aflai valoarea maxim a funciei : R - R, (x) = -2x
2
+x.

Avem o = -2 < u, deci admite maxim pentru
x
v
= -
1
-4

2
=
1
4

i


mux
= y
v
= [
1
4
= -2
1
16
+
1
4
=
1
8
.
nai cresct 3) Ordo or (2), (S) i (n) dac : R - R, (x) = 6x -Sx
2
.
vem o = -S , deci admite maxim i este strict cresctoare pe (-, -
b
2u

A < u [.
b
2o
= -
6
-6
= 1.

-

Cum 1 < 2 < S < n i funcia este strict descresctoare pe |1, ), avem

(2) > (S) > (n) .

) Determinai imaginea funciei : R - R, (x) = x
2
-x +2.

Avem o = 1 > u, deci
j-

4u
4

Im = , ).
um = -7, rezult C

Im = j
7
4
, ).
www.didactic.ro
2

www.didactic.ro

5) Fie : (x) = R - R, x
2
+(m +1)x +m, m e R . Determinai m pentru care parabola
sociat funciei este tangent la axa 0x.
Grficul este tangent la 0x dac = u, adic
1)
2
- adic
-1)
2
= u, eci
1.
e a 0x intersecteaz graficul funciei : R - R, (x) =
raf nciei n 2 puncte distincte dac ecuaia
x) = u are 2 rdcini reale distincte, adic > u.
vem
= So
2
18o + 1S cu rdcinile
13
a


(m + 4m = u,

(m d

m =

6) Determinai o e R\{-1] pentru car xa
(o +1)x
2
+S(o -1)x +o -1 n 2 puncte distincte.

Axa 0x intersecteaz g icul fu

(

A

-

o
1
= 1, o
2
=
5
i deci
> u pentru o e (-1, ) U [
13
5

, .
ine valorile lui
e R
-
astfel n R.
uncia de gradul II pstreaz semnul constant i anume semnul lui o dac < u. Se impun deci
e ]
< u
m > u
.
vem = 1 - m i deci
]
m > 1
m > u
, de unde n final m e 1, ).
i m e R
-
dac
mx
2
+x-2
x
2
+1

7) Se consider : R - R, (x) = mx
2
+2(m -1)x +m -1. S se determ
m ct (x) > u pentru orice x e

F
condiiil

A8) Determina u, oricare ar fi x e R.
> u pentru orice x e R, inecuaia dat eset ec

mx
2
+x -2 u,
oricare ar fi x e R, i avem condiiile ]
m < u
u
, adic

Deoarece x
2
+1 hivalent cu

www.didactic.ro
3

www.didactic.ro

]
1 +8m
m < u
u
i deci m e [-, -
1
2
[.
determin ea funciei : R - R, (x) =
x
2
-x+2
x
2
+1

9) S se e imagin .
um Im R o. . (x = y],
unem (x) = y.
+2 = y, adic
-x +2 -
i determinm valorile lui y pentru care ecuaia n x are rdcini reale.
vem condiia u, adic
2
+12y - 7 u i
y e j
3-2

C = {y e R|+x e )

p

Rezult x
2
-x yx
2
+

x
2
(1 -y) y = u,A

-4y

,
3+2
2 2
[.

Deci Im = j
3-2
2
,
3+2
2
[.


10) Determinai valorile reale ale lui m pentru care dreapta x = 2 este ax de simetrie pentru
y = x
2
x +4.
imetrie a parabolei este
-
b
2u
parabola +m

Axa de s

x = .
vem deci
= -
m

A

x
2
, de unde
m
2

- = 2 i m = -4.
1) Determinai coordonatele punctelor de intersecie ale graficelor funciilor : R - R, (x) =
2
+2x i g: R - R, g(x) = -x -2.
oordonatele punctelor de intersecie ale graficelor a 2 funcii sunt soluiile sistemului format
uaiile graficelor.


1
x

C
din ec

www.didactic.ro
4

www.didactic.ro

Avem deci sistemul:

x
2
+2
_
y = x
,
2
+2x = -x -2 sau
2
+Sx +2 = u
u x
1
= -1 i x
2
= -2, deci
y
1
= -1, y
2
= u i
unctele ntersecie au coordonatele (-1, -1), respectiv (-2, u).
2
+px +q.
b
y = -x -2

x

x

c


p de i

12) Punctul I(2, S) este vrful parabolei asociate funciei : R - R, (x) = x
Calculai (S).

Avem x
v
= -
2u
i

( ) y
v
= x
v
.
um x
v
= 2, rezult
2

C

-p
= 2, deci

p = -4 i
(x) = x
2
-4x +
in (2) = S avem
8 +q = deci
= 7 i

(x) = x
2
-4x +7, de unde
(S) = 9 -12 +7 = 4.
q.

D

4 - S,

q
www.didactic.ro
5

www.didactic.ro
www.didactic.ro
6


Propunem spre rezolvare:
Determ ie ale graficelor funciilor : R - R, (x) = 2x -1 i
R, g(x) = x
2
-2x +S.
2) Determinai m e R pentru care graficul funciei : R - R, (x) = x
2
-x +m
2
este
nt la axa 0x.

3) S se determine m e R astfel nct x
2
-(m -S)x +m -S > u pentru orice x e R.

) Determ luiile ntregi ale inecuaiei

)
2
+x -7 < u.

dicaie: soluia inecuaiei se intersecteaz cu mulimea numerelor ntregi.)

5) Se consider - R, (x) = x
2
-4x +S. S se demonstreze c (x) -1,
oricare ar fi numrul real x.

6) S se determine valorile reale ale lui x pentru care (x
2
-1) (x +1) u.

(Indicaie: inecuaia se scrie (x +1)
2
(x -1) u, de unde x e {-1] U |1, ). )


1) inai punctele de intersec
g: R -

tange
4 inai so
(x -1
(In
funcia : R