ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ A DRUMURILOR

CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE LUCRÃRILOR DE DRUM LUCRÃRI DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR DE DRUM

CHESOANE DIN BETON ARMAT

SC IPTANA-SA

2 MARTIE 2004 .

III.3 CAIET DE SARCINI GENERALE CHESOANE DIN BETON ARMAT CUPRINS pag.CONDIÞII DE CALITATE CAP. GENERALITÃÞI CAP. VERIFICAREA CALITÃÞII ANEXĂ – REFERINŢE NORMATIVE 6 8 3 3 5 .I.II. MATERIALE UTILIZATE . DESCRIEREA OPERAÞIUNILOR CAP.

curăţirea terenului. turnarea celui de-al doilea tronson (inel.de asanare a terenului printr-un sistem de drenuri forate orizontal din chesoane. execuţia drenurilor forate – conform caietului de sarcini “Drenuri forate După aducerea la cotă a chesoanelor se trece la: orizontal” CAP.4 GENERALITÃÞI Chesoanele din beton armat (de formă circulară sau trapezoidală) sunt lucrări de consolidare cu dublu rol: . Se va urmări încastrarea chesoanelor minimum 1. turnarea si lansarea celorlalte tronsoane (inele) ale chesonului până la atingerea cotei din proiect. execuţia primului tronson (cuţitul) chesonului si lansarea lui. Execuţia acestor chesoane comportă următoarele operaţiuni: execuţia platformei de lucru şi amenajarea platformei de lansare a chesonului. . Lucrarea se măsoară la metru cub de cheson armat.0 m în teren stabil. 1. îndepărtarea stratului vegetal.I. Platforma de lucru se va realiza din balast (0-71)mm (SR 662:2002) în grosime de 30 + 10 cm întreţinere.5. în cazul chesoanelor circulare) al chesonului şi lansarea lui. Amenajarea platformei de lucru cuprinde operaţiile enumerate mai jos: trasarea platformei de lucru.de stabilizare a versantului prin crearea de bolţi de presiune între chesoane. DESCRIEREA OPERAŢIUNILOR ART. . execuţia radierului din beton simplu C6/7. transportul pământului în depozit. Execuţia şi amenajarea platformei de lucru Se va acorda o atenţie deosebită executării platformei deoarece de aceasta depinde verticalitatea chesonului.

consistenţa .200 mm pentru captarea apelor din strat. Se va avea grijă să se lase goluri in cofraje de Φ100 . cât şi pentru drenurile forate şi evacuările necesare. Operaţiunile expuse în cadrul acestui articol se vor repeta pentru fiecare tronson (inel) în parte. compactarea mecanică a balastului cu mijloace mecanice corespunzătoare astfel încât să asigure un grad de compactare de cel putin 95%.5 - împrăştierea balastului. Turnarea celui de-al doilea tronson (inel) al chesonului şi lansarea lui La realizarea tronsonului (inelului) se va ţine seama de planşele de cofrare şi armare ale proiectului. Amplasarea acestor goluri se va face conform detaliilor din planşe. Pentru fiecare cheson se va deschide o fişă de către antreprenor în care se va nota: data turnării betonului. Betonul va fi în mod obligatoriu vibrat şi se va turna fără întreruperi. Săpătura manuală începe de jur imprejurul cuţitului.1 m. ART. in tronsoane de 1 m si pe o adâncime de cca 0. Se vor evita săpături pe înăţime mai mare de 1 m sub cuţitul chesonului fără măsuri speciale de protecţie. După decofrare partea exterioară a cuţitului se va nivela şi sclivisi astfel ca să nu prezinte asperităţi. Stratul de acoperire cu beton al armăturii va fi de 5 cm. Protejarea betonului se va face corespunzător condiţiilor climatice existente. udarea balastului până la realizarea umidităţii optime de compactare. armarea conform planşei. iar după pătrunderea cuţitului în pământ se vor nota: natura stratelor întâlnite. ART. Săpătura în interior se poate începe după ce betonul a depăşit 50% din clasă. cimentul folosit. Golurile se realizează prin cuprinderea în cofraj printre armături a unor ţevi PVC cu diametrul corespunzator. natura agregatelor. Pentru amplasarea platformei de forare. 3. până la atingerea cotei superioare a chesonului conform proiect. simetric. epuismente si scara de acces se vor monta praznuri pentru fixarea lor prin buloane. 2. Execuţia primului tronson (cuţitul) chesonului si lansarea lui Pe platforma nivelată se execută cuţitul chesonului din beton C16/20 care se va arma cu OB 37.

6.0 m grosime pentru colectarea apelor care urmează să fie evacuate prin drenurile forate de evacuare. Balast Pentru realizarea platformei de lucru se foloseşte balast (STAS 662/89).CONDIŢII DE CALITATE ART. să se realizeze condiţiile impuse la locul de turnare. ART. ART. ½ din grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii. debitul de apă.1) mm şi 3% în fracţiuni sub 0. II. etc. granulozitate continuă. 4. sortul (071) mm. Lucrabilitatea betonului proaspăt obţinut la staţia de betoane se va stabili de executant astfel încât ţinând seama de condiţiile de mediu şi de durata totală de transport până la punerea în operă.6 lor. cu conţinut de (15-70)% în fracţiuni (0-7. MATERIALE UTILIZATE . ART. Raportul a/c trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu 0. Betoane Betonul care se toarnă în cuţitul şi tronsonul (inelul) chesonului va fi de consistenţă fluidă. Dimensiunea maximă a agregatelor să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre valorile: ¼ din ochiul carcasei de armătură. Oţel beton Pentru armarea chesonului se foloseşte oţelul de tip OB 37 STAS 438/1-89. cota planului de alunecare (dacă există). cotele la care apar infiltraţiile. VERIFICAREA CALITĂŢII . 5. III.6. CAP. 31 mm. Execuţia radierului Pe fundul chesonului se toarnă un beton simplu C 6/7. culoarea. obstacole întâlnite.5 de 1.02 mm. clasa C 16/20 cu un dozaj minim de 350 kg/mc şi lucrabilitate la locul de turnare: T 4 (10 – 15 cm). CAP. 7.

9. acoperirea cu beton a armăturii să fie cea prevăzută în proiect. după cum urmează: ART. la turnarea în etape se va respecta ca turnarea etapei următoare să nu depaşească timpul de priză al betonului turnat în etapa anterioară în cazul nefolosirii întârzietorilor de priză. părţi levigabile. echivalentul granule plate şi circulare. rostul de turnare se execută astfel: se curăţă suprafaţa rostului îndepărtând murdăria şi resturile de beton neaderent. verificarea turnării betonului fără întreruperi. vizual şi prin metode topografice. ART. . pământ sau alte impurităţi. În caz contrar. pe parcursul executării este obligatoriu să se facă verificări la toate fazele de execuţie. cota şi adâncimea chesonului. verificarea balastului (SR 662:2002) se face pe loturi de acelaşi fel de agregate prin metoda verificării de lot urmărindu-se: granulozitatea.7 Pentru executarea unei lucrări corespunzătoare din punct de vedere calitativ. armarea şi betonarea chesonului Controlul de calitate al acestei operaţiuni va avea în vedere următoarele aspecte: natura terenului săpat şi nivelul infiltraţiilor (care trebuie să corespundă cu cel avut în vedere la proiectare). Execuţia platformei de lucru Realizarea platformei de lucru se va verifica în mod continuu. Săparea. 8. corpuri străine. verificarea modului de armare conform proiectului. verticalitatea chesonului. verificarea gradului de compactare a platformei. verificarea dimensiunilor in plan a cofrajelor şi poziţionarea golurilor pentru drenurile forate. vopsea. armătura să nu fie murdară de ulei. încastrarea în terenul de bază. de la caz la caz.

ACTE NORMATIVE . constructor.8 - se tratează suprafaţa cu şpriţ de ciment (ciment + apă + nisip în cantitate mică). 59/N din 24 august 1999 şi în conformitate cu Legea nr. beneficiar. se toarnă stratul următor de beton.10/95 ºi în baza unui “Program pentru controlul calitãþii lucrãrilor” de comun acord între proiectant. aprobat de MLPAT cu ordinul nr. Toate aceste verificări se fac conform Indicativ NE 012-99. ANEXÃ CAIET DE SARCINI GENERALE CHESOANE DIN BETON ARMAT REFERINÞE NORMATIVE I. proces verbal de recepţie calitativă sau proces verbal. La toate aceste verificări se încheie proces verbal de lucrări ascunse. verificarea tratării betonului după turnare prin protejarea suprafeţelor libere.

Produse de oþel pentru armarea betonului. Oþel beton laminat la cald.Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton ºi beton armat. NORMATIVE TEHNICE C 56-85 . 116/1999 Legea nr. .08. NGPM/1996 NSPM nr.Norme generale de protecþia muncii. reparare ºi exploatare a drumurilor ºi podurilor. NE 012-99. 1999 . Nr.Legea protecþiei mediului Ordin AND nr.Norme metodologice privind condiþiile de publicat în MO 397/24. III.Norme privind exploatarea ºi întreþinerea drumurilor ºi podurilor. 411/1112/2000 .2000 închidere a circulaþiei ºi de instruire a restricþiilor de circulaþie în vederea executãrii de lucrãri în zona drumului public ºi/sau pentru protejarea drumului. . .Normativ pentru verificarea calitãþii ºi recepþia lucrãrilor de construcþii ºi instalaþii aferente. aprobat de MLPAT cu Ord. . Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate.9 Ordinul MT/MI nr. 59/N din 24 aug. 137:1995 II. 775/1998 .Instrucþiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri de întreþinere.Norme de prevenire ºi stingere a incendiilor ºi dotarea cu mijloace tehnice de stingere. partea A. STANDARDE STAS 438/1-89 . . 79/1998 Ordin MI nr.

Încercãri pe betoane. a conþinutului de agregate fine ºi a începutului de prizã. .Betoane de ciment. .Teren de fundare.Siguranþa circulaþiei. SR 667:2001 STAS 790-84 STAS 1275-88 STAS 1667-76 STAS 1759-88 SR 1848-4:1995 STAS 1848/5-82 STAS 1913/5-85 STAS 1913/13-83 STAS 3349/1-83 .10 SR 662:2002 .Agregate naturale ºi piatrã prelucratã pentru lucrãri de drumuri. . Încercarea Proctor. Semafoare pentru dirijarea circulaþiei. . . Determinarea granulozitãþii. . Încercãri pe betonul întãrit. a lucrabilitãþii.Semnalizare rutierã.Lucrãri de drumuri. Prescripþii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei. . Condiþii tehnice de calitate. Determinarea caracteristicilor de compactare.Apã pentru betoane ºi mortare. . . Determinarea rezistenþelor mecanice. Condiþii tehnice de calitate. Determinarea densitãþii aparente.Încercãri pe betoane.Agregate naturale grele pentru betoane ºi mortare cu lianþi minerali. . Indicatoare luminoase pentru circulaþie. Încercãri pe betonul proaspãt. Agregate naturale de balastierã.Teren de fundare. Condiþii tehnice de calitate. Condiþii tehnice de calitate.

Agregate naturale grele pentru mortare ºi betoane cu lianþi minerali. .11 STAS 4606-80 .Criterii generale pentru declaraþia de conformitate a furnizorului (Ghid ISO/CEI 22:1996). de vinil STAS 6675/2-92 SR EN 45. .Þevi din policlorurã neplastifiatã. Metode de încercare.014:2000 . Dimensiuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful