PROIECT conform ‘’Schemei de ajutor de minimis pentru investiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii’’-Instituita prin H.G.Nr.

274/2013 Titlu:’’Cresterea Competitivitatii Economice a Societatii Gurza S.R.L.,Prin Achizitia de Echipamente Tehnologice’’

OPIS Nr.crt 1 2 Denumire document ’’CERTIFICAT CONSTATOR’’ ’’DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii,conform Formularului nr.2 ’’ ’’ Certificat de atestare fiscala-privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ’’ 4 ’’ Certificat de atestare fiscala-privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local-inclusiv pentru punctele de lucru ’’ ’’ Situatiile Financiare-corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat,depuse si aprobate conform prevderilor legale in vigoare ’’ ’’Plan de Investitii ’’ ’’ Oferte de Pret ’’ ’’ Studiu Tehnico-Economic -cu anexe (bilant 2011-2012 dec.,act constitutiv,contracte clienti,contracte furnizori,documentele legale cu privire la sediul social si punctele de lucru,cv.administrator/contabil/manager tehnic,licente/ISO ’’ ’’ Angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data registrarii Cererii de acord pentru finantare,precum si crearea de locuri de munca pana la finalizarea investitiei si mentinerea,pe o perioada de minimun 3 ani de la finalizarea investitiei conform Formularul Nr.3 ’’ ’’ Actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea ’’ Pagina de la ..pana la..

3

5

6 7 8

9

10

Numele: Funcţia: ADMINISTRATOR Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului …………………...........................…………………………………………. Data semnării

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful