You are on page 1of 14

Festal Apolytikion St Elias

Evsarkos Angelos, ton Profiton i Kripis, O defteros Prodromos tis Parousias Hristou, Ilias O Endoxos, anothen katapempsas Elisseo tin Hrin, nosous apodioki, ke peprous katharizi. Dio ke tis timosin afton vrii iamata.

The

Angel Incarnate the the Prophets Pedestal, the Second Forerunner of the Coming of Christ, Elias the Glorious, sent down to Elisha the Divine Grace from Heaven. He drives away diseases and he Cleanses lepers. Therefore He pours out Healings to those who honour Him.

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Matins Service
20 July 2013 St Elias/Elijah Holy Prophet of God
Also the Feast of St Abramios of Galich, Disciple of St Sergios of Radonezh St Athanasios of BrestLitovsk, Uncovering of Holy Relics St Ilia Chavchavadze of Georgia St Maria Skobtsova St Demetrios Klepinine, Hieromartyr St Alexei Medvedkos, Hieromartyr St Salome of Jerusalem & Kartli, Georgia

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

By the Grace of God


COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA marguerite.paizis@gmail.com
OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM

Katavasias of the Ever Blessed Theotokos


ON

M A RG UERITE P AIZIS

S CRIBD

RE-EDITED & PUBLISHED - 06 JULY 2013

NOT FOR MATERIAL PROFIT

28.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

Trisagion Prayers

Kyrie

Evlogitos

O Theos imon, pantote nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

Blessed is our God always now and ever, and to the Ages of Ages.

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

Lord

Amin PEOPLE Amen Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Glory to Thee, O God, Glory to Thee! Vasilei Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis O Heavenly King, O Comforter, the
Aklithias, O Panatahou paron ke ta panta pliron, O Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke Soson, Agathe, tas psihas imon. Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and Save our souls, O Gracious Lord.

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. our Prayer, Thou Who sits at the right Hand of the Father, and have mercy on us. Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

Prosdexe

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas.

Receive

Oti Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, For


Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Amin.
Kath
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. Kyrie, en ti emera tafti anamartitous filahthine imas.

Amen Every day I will Bless Thee, and praise


Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Glory

Kataxioson, Evlogitos

Grant,

O Lord, this day to keep us without sin. art Thou, O Lord, the God of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages.

Amin Panagia

Amen All Holy Trinity have mercy upon us.

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed

Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake. Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin
Genito,
Kyrie, to Eleos Sou ef imas, kathaper ilipisamen epi Se. i, Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou. [3] katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si.

Amen May Thy Mercy O Lord, be upon us, as


we have put our hope in Thee.

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin


E VERYONE

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the Amen

Evlogitos
Kyrie,

Blessed Lord,

art Thou, O Lord, teach me Thy Statutes [3]

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. do Thy Will, for Thou art my God.

Our Lords Prayer


PRAYS IN UNISON

Kyrie, Pros Se katefigon; didaxon me tou O Lord, to Thee have I fled; teach me to
piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our Father Who art in Heaven: Hallowed
to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou. be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
PRIEST

Oti

para Si Pigi Zois; en to Foti Sou opsometha Fos.

For with Thee is the Fountain of Life;


Thy Light we shall see Light.

in

Paratinon to Eleos Sou tis ginoskousi Se. Agios Doxa


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Extend

Thy Mercy to those who know Thee.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i


Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

For Thine is the Kingdom, the Power

Amin

and the Glory, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Amen

Amin Agios Athanatos, eleison imas. Agios O Theos, Agios Ishiros,


Athanatos, Eleison imas.

Agios

Amen Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy on us.

2.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

27.

we Entreat Thee, so that our souls may be Saved.

Troparia to our Lord and Saviour, Jesus Christ

Enite

Afton en kimvalis evihis; enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. Si Profita katedixas, epi gis os Alithos, tin Epouranion Zoin, tin Zoin en seafto, tin enipostaton plouton, Thanonta, Sis fisimasin anestisas. Thanatou, kritton eti Si dieminas. Arma piros epivevikas, etherios anipsoumenos. Iketeve, tou sothine tas psihas imon.

Praise

Soson

Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Kyrie ton laon Sou ke Evlogison tin Klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma.

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God-fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. and to the Holy Spirit

Ote

Prophet, when Thou learnt and in very Truth manifestedin Thy Ways the Life of Heaven here on earth, and obtained within Thyself the Wealth of Hypostatic Life, Thou breathed on the deceased and Resurrected him. And Thou have still remained superior to Death. Aboard a Fiery Chariot, Thou were transported into the Heights. So Intercede, we Entreat Thee, that our souls be Saved. and to the Holy Spirit

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. O


ipsothis en to Stavro ekousios, ti eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon.

Glory to the Father, and to the Son, Do Thou Who, of Thine own Good Will,
upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the New State, which is called by Thy Name, O Christ God; gladden with Thy Might our God-fearing Rulers, granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Ton


Profiton tous akremonas, ke pamfais fostiras tis ikoumenis, en imnis timisomen pisti, Ilian ke Eliseon ke Hristo ekvoisomen harmonikos. Evsplaghne Kyrie, parashou to lao Sou, ikesies ton Profiton Sou, aftesin amartion, ke to Mega Eleos.

Glory to the Father, and to the Son, O Ke


Believers, let us sing Hymns in Honour of Elias and Elisha, the pinnacles of the Prophets and the Luminaries of the world. And let us joyfully cry out to Christ: O Compassionate Lord, at the Entreaties of Thy Prophets, grant to Thy people the Forgiveness of sins and the Great Mercy. and ever, and to the Ages of ages. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and the Ages of Ages. Amen

Amin
Prostasia
Fovera ke akateskinte, mi paridis, Agathi, tas ikesias imon, Panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Theotokion

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

Amin

Amen
Theotokion
THE CONGREGATION MUST STAND

Despina prosdexe, tas Deisis ton doulon O


Sou, ke Litrose imas, anagkis ke thlipseos.
THE BELLS

Champion Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth-giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our Godfearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

apo

pasis

Lady, receive the Supplications of Thy servants, and Deliver us from all necessity and affliction.

Litany of Fervent Supplications

Eleison

The Great Doxology


ARE RUNG AND ALL THE LIGHTS ARE SWITCHED ON

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison. ton Orthodoxon Hristianon. efsovon ke

PRIEST

Have Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy Lord have mercy [3] Again, let us pray for
all devout

Doxa Si to dixanti to Fos. Doxa


en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

Glory to Thee Who has shown us the


Light!

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper
(NAME)

PEOPLE PRIEST

Glory to God in the Highest, and on


earth Peace, Goodwill among men.

and Orthodox Christians

Imnoumen

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.
SUNDAY &

We

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory.

ke Adelfotitos.

pasis

tou Arhipiskopou tis en Hristo

Lord have mercy [3] PRIEST Again, we pray for our Archbishop
PEOPLE

(NAME) and all our Brotherhood in

Christ.
PEOPLE

Kyrie

Lord,

King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke


iparhis ke anapempomen

Filanthropos Theos Si tin Doxan to Patri ke to Io ke


SUNDAY &

PRIEST

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful and Loving

God, and to Thee we give Glory, to the Father, and to the Son, and to 3.

26.

FESTAL MATINS SERVICE

FESTAL MATINS SERVICE

to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.
PEOPLE

Lauds: The Praises to God -Psalm 148


ALL CREATION PRAISES THE LORD OUR GOD

Amin En Onomati Kyriou Evlogison, Pater. Doxa ti Agia ke Amin


M
AKE THE

Amen

Pasa

In

the Name of the Lord, Bless us, Father.

Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

Glory to the Holy, Consubstantial, Life-giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
BOW DOWN TO

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.
L ET

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,


all His Powers. To Thee praise is due, O God.

PEOPLE

Stihera Prosomia - Psalm 150 Festal Verses St Elias


ALL THINGS PRAISE THE LORD !

Praises to Almighty God


SIGN
OF THE

CROSS &

GOD:

Enite Ote

Doxa Kyrie,

en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis evdokia. [3]

Glory O

to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. Si Profita Thespesie, to Theo di aretis, ke politias akrefnous, sinekrathis par aftou, tin exousian ilifos, tin Ktisin, kata gnomin meterrithmisas. Ke pilas, ietou Thelon apeklisas. Ke anothen pir katigages. Ke dissevis katinalosas. Iketeve, tou Sothine tas psihas imon.

Praise Him for His Mighty Acts. O

Praise Him according to the greatness of His Majesty. Elias, Prophet and Oracle, when by Virtue and Thine unadulterated Way of Life Thou were joined to God, and thus received Authority from Him, Creations natural order, Thou altered at will, and likewise shut up Heavens Gates against the rain. And Thou made Fire come down to earth, and it consumed the impious men. So Intercede, we Entreat Thee, that our souls be Saved. Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. Elias, Prophet and Oracle, when by Virtue and Thine unadulterated Way of Life Thou were joined to God, and thus received Authority from Him, Creations natural order, Thou altered at will, and likewise shut up Heavens Gates against the rain. And Thou made Fire come down to earth, and it consumed the impious men. So Intercede, we Entreat Thee, that our souls be Saved. Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute.

ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

Psalm 3
HELP FOR THE AFFLICTED

Kyrie, ti eplithinthisan i thlivontes me ? Polli epanistante ep eme. Polli legovsi ti psihi mou: Si de Kyrie, Antiliptor mou,
ke ipon tin kefalin mou. Ouk esti Sotiria afto en to Theo aftou. ( DIPALMA). i Doxa mou,

Lord, why do those who afflict me multiply?

Many are those who rise up against me. Many are those who say to my soul:
There is no Salvation for him in his God. (PAUSE)

Enite Ote

Afton en iho salpingos; Enite Afton en psaltirio ke kithara. Si Profita Thespesie, to Theo di aretis, ke politias akrefnous, sinekrathis par aftou, tin exousian ilifos, tin Ktisin, kata gnomin meterrithmisas. Ke pilas, ietou Thelon apeklisas. Ke anothen pir katigages. Ke dissevis katinalosas. Iketeve, tou Sothine tas psihas imon.

Praise O

But Thou, O Lord, art my Protector, my


Glory, and the One Who lifts up my head.

Foni Ego

mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou Aftou. (


DIPALMA).

I I

cried to the Lord with my voice, and He heard me from His Holy Mountain. (PAUSE) lay down and slept; I awoke, for the Lord helps me. of people who set themselves against me and who surround me. for Thou struck all those who were foolishly at enmity with me Thou broke the teeth of sinners.

ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. kiklo epitithemenon mi.

Ou fovithisome apo mnriadon laou, ton I will not be afraid of tens of thousands

Anastra Kyrie Soson me O Theos mou, Arise, O Lord, and Save me, O my God,
oti Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Enite Afton en timpano ke horo.


Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise Fired

Zilo

Tou Kyriou i Sotiria, ke epi ton Laon Sou Salvation


i Evlogia Sou.

Ego

is of the Lord, and Thy Blessing is upon Thy People. I awoke, for the

ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou.

I lay down and slept;


Lord helps me.

tou Kyriou piroumenos, paranomous Vasilis, Si diexilegxas sfodros. Tis eshinis ieris, Si Ethanatosas Thermpos. Anipsas, pir en idati paradoxon, trofin de, Agorgiton epigasas. Ke namata Iordania, tin miloti Sou dietemes. Iketeve, tou Sothine tas psihas imon.

up with Zeal for the Lord Thy God, O Elias, Thou rebuked the Kings who disobeyed the Law, and most fervently Thou put to Death the shameful priests of Baal; ignited Fire in water paradoxically, and likewise brought forth food not harvested from earth. And with Thy Mantle Thou struck the stream of River Jordan and parted it. So Interceded, 25.

4.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

The Small Litany

Psalm 37 [38]
A PSALM OF REPENTANCE

Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison Antilavou Soson,
Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord.

Kyrie, mi to Thimo Sou elegxis me, mide O Lord, do not rebuke me in Thy Wrath,
ti Orgi Sou pedevsis me! nor chasten me in Thine Anger!

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy upon
PEOPLE

Oti

ta Veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou. estin iasis en ti sarki mou apo prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou. e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

For Thine arrows pierce me deeply and


Thy Hand rests upon me.

us, and Protect us, O God, by Thy Grace.

Ouk

There is no healing in my flesh because


of Thy Wrath, nor any Peace in my bones because of my sins.

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias,

ahrantou, ipere vlogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M

Amen/Lord have mercy PRIEST Commemorating our Most Holy,


PEOPLE

All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our life to Christ our God.
&
BOW DOWN TO GOD

Oti

For my My

transgressions rise up over my head - like a heavy burden they press me down. wounds grow foul and because of My foolishness. fester

Prosoxesan

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou.

AKE THE SIGN OF THE CROSS

Etaleporisa ke katekamfthin eos telous - I suffer misery, and I am utterly bowed


olin tin imeran skithropazon eporefomin, oti i psihi mou eplisthi empegmon, ke ouk estin iasis en ti sarki mou. down all day long I mourn, for my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh.

Si Kyrie Oti Se Enousi

pase e Dinamis ton Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For all the Powers of Heaven praise


PEOPLE

Amin Agios Kyrios O Theos imon! [3] Ipsoute Kyrion ton Theon imon Oti Agios esti! Fos
en pirino tethrippo, Ouranodromon Se dixan, armatilatin Ilia, ou katinalosen olos. Pir gar en glossi pilini, ilkisas kato, ke anexiranas omvrous.

Thee, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Ekakothin Ke I I

ke etpinothin eos sfodra, irfomin apo stenagmou tis kardias mou. enantion sou pasa i epithimia mou, ke o stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

I am afflicted and great humbled; I roar


because of the groaning of my heart.

Amen

Praises to the Lord


ke proskinite to ipopodio ton podon aftou.

Holy is the Lord our God [3] Exalt the Lord our God; and bow down
before His footstool

Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. me, and even the light of my eyes has failed me.

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan, ke i engista mou makrothen estisan. exeviazonto i zitountes tin psihin mou. Ke i zitountes ta kaka mi elalisan mateotitas, ke dolistitas olin tin imeran emeletisan. de osi kofos ouk ikonon, ke osi alalos ouk anigon to stoma aftou.

My heart is troubled my strength fails My


friends and neighbours who draw near stand against me, and my family stands afar off.

For He is Holy!
TONE 3

Festal Exaposteilarion St Elias

Light in

the Fiery Chariot, that made a sky-riding Charioteer of Thee, O Elias, did not at all consume Thee. After all, Thou brought down Fire and dried up rainfall by Thy earthen tongue, O Prophet.

Ke

And

those who seek my soul use violence, and those who seek evil for me speak foolishness, and they plan deception all day long.

Ego,

I, like a deaf man, do not hear and I


am like a mute who does not open his mouth. and who has no reproofs in his mouth. Thou will hear, O Lord my God.

Theotoion

Fos

i tekousa Parthene, disopison ses presvies, ton Son Iion Theotoke, tou ikteirise ke Sose, tou Eoniou me Skotous, ton pepithota, ti Si Septi Antilipsi.

Light

Bearing Mother and Virgin: compel by Thine Intercessions, Thy Son, O Pure Theotokos, to have Compassiona and to Save me from Eternal Darkness, since I trust in Thy Sacred Assistance

Ke egenomin osi anthropos ouk akouon, And I am like a man who does not hear
ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou. Theos mou.

Oti epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O For in Thee, O Lord, I hope Oti
ipa: Mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan.

For

I said: Let not my enemies rejoice over me, for when my foot slips, they boasted against me.

24.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

5.

Oti ego is mastigas etimos, ke i algidon For I am ready for wounds, and my pain
mou enopion mou diapantos, oti tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis amartias mou. eme - ke eplithinthisan i misountes me adikos; i antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin. is continually with me, for I will declare my transgressions, by remembering my sins. enemies live, and have become stronger than me and those who hate me unjustly are multiplied; those who repaid me evil for good slandered me because I pursue Righteousness. from me heed me and help me, O Lord of my Salvation! [2]

Oti epiise mi Megalia O dinatos ke Agion For


to Onoma Aftou, ke to Eleos Aftou is genean ke genean tis fovoumenis Afton.
STIHOS

He Who is Mighty has magnified me, and Holy is His Name; and His Mercy is upon those who Fear Him, throughout all generations.

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte iper My

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.
Aftou diania

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos mou! Do not forsake Me, O Lord! Mi apostis ap emou. Proshes is tin O My God, do not depart
voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

Epiise

Kratos en Vrahioni dieskorpisen iperifanous kardias afton.

He

has shown Strength with His Arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts.

STIHOS

Psalm 62 [63]
FRIENDSHIP WITH ALMIGHTY GOD

Theos O Theos mou pros Se orthrizo; edipise Se i psihi mou. en gi erimo ke avato ke anidro.

God my God: I rise early to be with Thee: my soul thirsts for Thee. a desolate, impassable and waterless land.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Pos aplos Si i sarx mou, Outos

How often my flesh thirsts for Thee like So


in the Holy Place I appear before Thee, to behold Thy Power and Thy Glory. Thy Mercy is better than life, my lips shall praise Thee. in Thy

Kathile

dinastas apo thronon ke ipsose tapinous. Pinontas eneplisen agathon ke ploutountas exapestile kenous.

He has put down the mighty from their


thrones, and has exalted the humble and meek. He has filled the empty with Good Things, and the rich He has sent away empty.
VERSE

en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou.

STIHOS

Oti krisson to Eleos Sou iper zoas,ta hili Because


mou Epenesovsi Se.

Outos Osi

Evlogiso Se en ti zoi mou; en to Onomati Sou aro tas hiras mou. steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

Thus will I Bless Thee in my life;


Name I will lift up my hands.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

As if

with marrow and fatness may my soul be filled, and with rejoicing lips my mouth shall sing praises to Thy Name.

Antelaveto

I emnimonefon Sou epi tis stromnis mou, If


en tis orthris emeleton is Se, oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome.

I remember Thee on my bed, at daybreak I meditate on Thee; for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly rejoice. soul follows closely behind Thee Thy right Hand upholds me.

Israil pedos Aftou mnisthine Eleous kathos elalise pros tous Pateras imon, to Avraam ke to spermati aftou eos eonos.

He, remembering His Mercy, has helped


His servant Israel, as He promised to our Forefather, Abraham and his seed forever.
VERSE

STIHOS

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou - emou antelaveto i Dexia Sou. iselefsonte is ta katotata tis gis.

My

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
9th Ode

Anti de is matin exitisan tin psihin mou, Paradothisonte


is hiras merides alopekon esonte. romfeas,

Yet

those who seek my soul in vain, shall go into the lowest parts of the earth. portion for foxes.

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

They shall be delivered to the sword - a


King, however, shall be glad in God; everyone who swears by Him shall be praised, for mouths that speak unrighteous things are

Apas

O de Vasilefs evfranthisete epi to Theo, The


epenethisete pas O onmion en Afto oti enefragi stoma lalounton adika.

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.
& PRAISES TO

Let

THE SMALL LITANY THE LORD

every mortaL born on earth, carrying his lamp, in spirit leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!

6.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

23.

aftis
ODI 7

tehthenta Theon Doxazontes.

people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her.
ODE 7

stopped.

En tis orthris emeleton is Se: oti egnithis At


Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome.

Ouk elatrefsan ti ktisi i Theoforones para The


ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i

ODI 8

Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers!

dawn I meditate on Thee: for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly Rejoice. soul follows closely behind Thee Thy right Hand upholds me. and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages.

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i Dexia Sou. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

My

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Glory to the Father, and to the Son, Amin Alleluia [3] Doxa Si, O Theos [3] Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin Kyrie Amen Alleluia[3] Glory to Thee, O God [3] Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Enoumen, Pedas

ODE 8

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We Praise, we Bless and we Worship


the Lord!

evagis en ti kamino O Tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

The Offspring of the Theotokos saved


the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen
Psalm 87 [88]
THE DARKNESS OF DEATH

AGNIFICAT

The Magnificat
STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION WHILE THE MAGNIFICAT HYMN IS CHANTED.

O Theos tis Sotirias mou: imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou.

Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord, for my soul is filled with sorrows, and my life draws near to Hades.

Iseltheto

Tin

Theotokon ke Miter to Fotos: en imnis timontes Meglinomen!

The

Theotokos and Mother of the Light: with hymns let us Magnify!

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie, oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is zoi mou to Adi ingise.

Let

Proselogisthin meta ton katavenonton is I am counted among those who go down


Lakkon egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis Hiros Sou aposthisan. to the Pit - I am like a helpless man, free among the dead - like slain men thrown down and sleeping in a tomb, whom Thou Remembers no more, and who are removed from Thy Hand.

THE BELLS ARE RUNG AT THIS POINT

Megalini
STIHOS

i psihi mou ton Kyrion ke igaliase to pnevma mou epi to Theo to Sotiri mou.

My

soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Ethento Ep

me en lakko katotato, skotinis ke en Skia Thanatou.

en

They laid me in the lowest pit, in dark


places and in the Shadow of Death.

eme epestirihthi O Thimos Sou, ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme! ( DIAPALMA) ethento me vdeligma eaftis; paredothin ke ouk exeporevomin.

Thy

Wrath rested upon me, and Thou brought all Thy Billows over me.

(PAUSE)

Oti

epevlepsen epi tin tapinosin tis doulis Aftou. Idou gar apo tou nin Makariousi me pase i genee. Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.
SUNDAY &

For He has regarded the Humility of His


Handmaiden: for behold from henceforth all generations shall call me Blessed.
VERSE

Emakrinas tous gnostous mou ap emou, Thou I

removed my acquaintances far from me; they made me an abomination among themselves I was betrayed, and did not escape. eyes have weakened from poverty. and I cry to Thee, O Lord - all day long I stretch out my hands to Thee.

STIHOS

Tin

Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

More

ofthalmi mou isthenisan apo ptohias, ke ekekraxa pros Se Kyrie - olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou. tis nekris piisis Thavmasia? I Iatri anastisofsi ke Exomologisonte Si?

My

Mi

Will

Thou work Wonders for the dead? Or will Physicians raise them up, and acknowledge Thee? 7.

22.

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

Mi

diigisete tis en tafo to Eleos Sou, ke tin Alithian Sou en ti apolia? Sou, ke i Dikeosini eplelismeni? Sou en gi

Shall

anyone in the tomb describe Thy Mercy and Thy Truth in Destruction? Thy Wonders be known in Darkness, and Thy Righteousness in a Forgotten Land? I, O Lord, cry to Thee, and in the morning my Prayer shall come near to Thee. O Lord, dost Thou reject me hiding Thy Face from me?

Mi gnosthisete en to Skoti ta Thavmasia Shall Kago pros Se, Kyrie, ekeraxa, ke to proi i
prosevhi mou profthasi Se.

Yet

ekinisen. Orgisthiti, voisas, epi tous athetisantas Se, Krita dikeotate. Alla ta Splaghna tou Agathou, oudolos parekinise, pros to timorisasthe tous afton athetisantas. Ai gar tin metanian panton anameni, O Monos Filanthropos.

Compassionate God: Vent Thy Wrath, cried he, on those who renounced Thee, O Judge Most Just! Yet in no way did he move the Heart of the Good One to punishe those who renounced Him. For He ever awaits the Repentance of all, as the Lord Who alone Loves humanity.

Inati

Kyrie apothis tin prosevhin mou apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Sou exetaraxan me ekiklosan me os idor - olin tin imeran periehon me ama. ap emou filon, ke gnostous mou apo taleporias. tous

Why, Poor Thy

Synaxarion 20 July

Ti

Ptohos Ep

am I and in trouble since my youth; yet having been exalted, I was humbled and brought into despair.

K tou aftou minos, Mnimi tis is Ouranous pirforou anavaseos tou Agiou Endoxou Profitou Iliou tou Thesvitou. aftou Agies Presvies, O Theos, eleison imas.

On

the 20th day of this month, we Commemorate the Fiery Ascent, as it were, into the Heavens of the Holy and Glorious Prophet, Elias the Thesbite. his Holy Intercessions, O God, have Mercy on us.

fierce Anger passed over me, and Thy Terrors greatly troubled me they compass me like water all day long they surround me all at once. from me neighbour, friend and my acquaintances because of my misery. Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee.

Tes

By

Amin.
ODI 1

Amen
Katavasia of the Ever Blessed Theotokos ODE 1 TONE 4

Emakrinas Kyrie

Thou removed far O

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.
A PRAYER
OF

Anixo

Iseltheto

Let

my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord.


AND

to stoma mou ke plirothisete Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos

TAFTIS TA THAVMATA. ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly JOYFULLY keeping Feast and

Psalm 102 [ 103 ]


PRAISE
FOR

PRAISING HER MIRACLES ODE 3

GODS MERCY

HIS ANGELIC HOSTS

Tous

Evlogi i psihi mou ton Kyrion, ke panta Bless


ta entos mou to Onoma to Agion Aftou.

the Lord, O my soul; and everything within me: Bless His Holy Name! the Lord, O my soul, and forget not all His Rewards: He Who is Merciful towards all your transgressions, Who heals all your diseases, Who Redeems your Life from corruption, Who crowns you with Mercy and Compassion, Who satisfies your desire with Good Things; and Renews your youth like the eagle.

Evlogi

i psihi mou ton Kyrion ke mi epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: Ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin Zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou.

Bless

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

Mother of God, Thou living and plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory.

ODI 4

ODE 4

Tin anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Perceiving the Unsearchable Purpose of
Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie
ODI 5

God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

ODE 5

Exesti

Pion eleimosinas O Kyrios, ke krima pasi The Lord shows Mercies and Judgement
tis adikoumenis. to all who are wronged. made known His Ways to Moses His Will to the Sons of Israel. - slow to anger, and abounding in Mercy.

Egnorise tas odous aftou to Mosisi tis Iis He


Israil ta Thelimata Aftou.

ta simpanta epi ti Thia Doxi Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa.

The

Iktirmon Ouk
8.

ke Eleimon O makrothimos ke Polieleos.

Kyrios,

Compassionate and Merciful is the Lord He


will not become angry to the end, nor will He be wrathful forever.

whole world was amazed at Thy Divine Glory: for Thou, O Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises.

ODI 6

ODE 6

Tin

is telos orgisthisete, oude is ton eona minii.


SUNDAY &

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex
SUNDAY &

As

we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O 21.

FESTAL MATINS SERVICE

FESTAL MATINS SERVICE

Nikolaou Ton

tou en Myris, Nektarios Pentapolis, Spyridonos Episkopou Trymithountos, ton Thavmatourgon...

Of

our Holy Father Nicholas of Myra, Nektarios of Pentapolis, Spyridon of Trymithountos the Wonderworkers.. George the Victorious, Demetrios the Myrrh-gusher, Theodore the Tyron, Theodore the General, Menas the Wonder-worker, and the Hieromartyrs: Charalambos and Eleftherios... the Holy, Glorious, Great Martyrs: Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... the Holy, Glorious and Victorious Martyrs... our Venerable and Godly Ascetic Illuminators ...

Ou kata tas amartias imon epiisen imin, He


oude kata tas anomias imon antapedoken imin, oti kata to ipso tou Ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton - kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af imin tas anomias imon.

Agion Evdoxon Megalomartyron: Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou Mirovlitou, Theodorou tou Tironos, Theodorou tou Stratilatou, Mina tou Thavmtourgou, ke Ieromartirou Haralambos ke Eleftheriou... Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekaterinis, Kyriakis, Photinis, Marinas, Paraskevis ke Irinis...

Of the Holy and Glorious great Martyrs:

does not deal with us according to our sins, nor rewards us accoding to our transgressions, for according to the height of Heaven from earth, so the Lord reigns in Mercy over those who Fear Him as far as the East is from the West, so does He remove our transgressions from us! a father has compassion for his children, so does our Lord have Compassion on those who Fear Him, for He knows how He formed us He remembers that we are clay. - like a flower of the field he flourishes; for the wind passes over it, and it shall not remain and it shall no longer know its place. to Ages upon those who Fear Him.

Kathos

Ton Agion Evdoxon, Megalon Martyron: Of

iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton, oti aftos egno to plasma imon -Mnisthiti oti hous esmen.

As

Ton Ton

Agion Evdoxon Martyron...

ke

Kallinikon

Of Of

Anthropos - osi hortos e imere aftou, osi As for mankind his days are like grass
anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou. Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton.

Osion ke Theoforon Pateron imon ton en Askisei Lampsanton... Theopatoron Ioakim ke Annis, ke ( SAINT) tin MNIMIN episteloumen, ke Panton Sou ton Agion...

Tou (AGIOU TOU NAOU) ... Ton Agion ke Dikeon

Of (THE PATRON OF THE PARISH) ... Of the Holy and Righteous Ancestors of
God, Joachim and Anna, and of (SAINT) whose memory we Commemorate today, and of all Thy Saints...

To de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Yet the Mercy of the Lord is from Ages Ke
i Dikeosini Aftou epi iious iion, tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas. en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou panton despozi.

And

Iketevomen

Se, Mone Polielee Kyrie: epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas.

We

beseech Thee, the Only, Most Merciful Lord: hear us sinners who pray unto Thee, and have Mercy on us. and Bounties and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life-giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

His Righteousness is upon childrens children to those who keep His Covenant and remember His Commandments to obey them.

Kyrios

The

Kyrie Eleison [12] Elei, ke Iktirmis,

PEOPLE

ke Filanthropia Monogenous Sou Iou, meth Evlogitos is, sin to Panagio, Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.

tou ou ke nin

PRIEST

Lord have mercy [12] Through the Mercies

Lord prepared His Throne in Heaven and His Kingdom rules over all. the Lord, all you His Angels Mighty in Strength who do His Word - who heed the Voice of His Words. the Lord, all you His Hosts His Ministers who do His Will. the Lord, all His Works, in all places of His Dominion!

Evlogite ton Kyrion pantes Angeli Aftou, Bless


dinati ishii piountes ton Logon Aftou tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou.

Evlogite

ton Kyriou passe e Dinamis Aftou - Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou en panti topo tis Despotias Aftou.

Bless

Amin

PEOPLE

Amen
TONE 2

Evlogite ton Kyrion pante ta Erga Aftou, Bless Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2]
WAITING
IN THE

Festal Kontakion St Elias


Theou, Ilia Megalonime, O to fthegmati Sou stisas ta idatorritanefi, Presveve iper imon, pros ton monon Filanthropon

Profita ke Proopta ton Megalourgion tou O Prophet and Seer of the Great Deeds
of God: Renowned Elias, who stayed the rain clouds by Thy word: Intercede on our behalf with the Lord Who alone Loves mankind.

Bless, O my soul, the Lord!


DARKNESS FOR THE

Psalm 142 [143]


[SPIRITUAL] [DIVINE]
LIGHT

Kyrie

Festal Ikos St Elias

isakouson tis Prosefhis mou; enotise tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth - answer me in Thy Righteousness.

Tin

pollin ton Anthropon Anomian, Theou de tin ametron Filantropian, Theasamenos O Profitis Ilias, etaratteto Thimoumenos, ke logous asplaghnias pros ton Evsplaghnon
SUNDAY &

Beholding humanitys great iniquity and


Gods Measureless Love for humanity, Elias the Prophet was angry and troubled and spoke uncompassionate words to the

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon.

And do not enter into Judgement with


Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous.

20.

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

9.

Oti

Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos.

For the enemy

1 persecutes my soul. He humbled my life to the ground, he caused me to dwell in dark places like one who was long dead.

Ke

transgressions. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Now

Ke

ikidiasen ep eme to pnevma mou en emi etrahthi i kardia mou. imeron arheon, ke emeletisa en pasi tis Ergis Sou - en piimasi ton Hiron Sou emeleton.

And my spirit was in anguish within me


- my heart was troubled within.

Amin Tes

and ever, and to the Ages of Ages. the Intercessions of the Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

Amen Through

Emnisthin

remembered the days of old, and I meditated on all Thy Works I meditated on the Works of Thy Hands. stretch out my hands to Thee my soul thirsts for Thee like a waterless land. (PAUSE) me speedily, O Lord my spirit faints within me.

Festal Idiomelons St Elias

Dipetasa pros se tas hiras mou - i psihi I


mou os gi anidros Si.

Eleison

Tahi Mi

isakouson mou, Kyrie - exelie to pnevma mou! aspostrepsis to Prosopon Sou ap emou, ke omiothisome tis katavenonsin is Lakkon. oti epi Si ilpisa.

Hear

Turn

not Thy Sight from me, lest I become like those who go down into the Pit.

me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou. Profita Kirix Hristou, tou Thronou tis Megalosinis oudepote horizi, ke ekasto asthenounti ai paristase, en tis Ipsistis litrougon, tin ikoumenin Evlogis, pantahou Doxazomenos. Etise ilasmon tes psihes imon.

Have

Akouston piison mi to proi to Eleos Sou, Cause Gnorison


mi, Kyrie, Odon en i porefsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

me to hear Thy Mercy in the morning, for I hope in Thee. me know, O Lord, the Way wherein I should walk, for to Thee I lift up my soul.

mercy upon me, O God, according to Thy Great Mercy; according to the multitude of Thy Mercies do away mine offences. Prophet and Herald of Christ, Thou art never away from the Throne of Majesty, and still Thou art ever at the side of ever sick person. Thou minister in the Heights, and Thou Bless the whole world, and Thou art everywhere Glorified. O Elias: pray for the forgiveness of our souls.
4

Make

Prayer of Salvation

Soson

O Theos ton Laon Sou, Evlogison tin Klironomian Sou.

ke

PRIEST

O Lord, Save Thy People and Bless Thine Inheritance.


Christians, and send down upon us Thy rich Mercies.

Exelou me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti Deliver


pros Se katefigon. Theos mou is Si.

me from my enemies, O Lord, for to Thee I flee for Refuge. for Thou art

Episkepse

ton kosmon Sou en Elei ke Iktirmis.

Visit

Thy world with Mercies and Bounties.

Didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Teach me to do Thy Will,


my God.

Ipsoson Keras Hristianon Orthodoxon ke Exalt the Horn of Orthodox


katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia.

To

Pnevma Sou to Agathon Odigisi me en ti Evthia.

Thy

Good Spirit shall Guide me in Uprightness.

Presvies

Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, Zisis me. En


ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou - ke en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou - ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego. isakouson tis prosefhis mou, enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou. mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon. [2]

For Thy Names sake O Lord, grant me


Life.

tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias...

Through

the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary...

In

Thy Righteousness Thou shall bring my soul out of affliction and in Thy Mercy Thou shall destroy my enemies and Thou shall utterly destroy all who afflict my soul, for I am Thy servant. Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth - answer me in Thy Righteousness.

Dinami tou Timiou ke Zoopiou Stavrou... Through the Might of the Precious and
Life-giving Cross...

Prostasies

ton Timion, Dinameon Asomaton...

Epouranion

Through Of

the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven... the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles... our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria...
CELEBRANT

Kyrie

Ikesies tou Timiou,

ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Ananasiou ke Kirillou, Patriarhon Alexandries...

Ke

And do not enter into Judgement with


Thy servant, for in Thy Sight noone living is Righteous.

Ton

Of

O U R E N E M I E S ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES THE EVIL ONE AND
HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BENEFITS SPIRITUAL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELF-INDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

THE

PRAYERS

OF

S A L V A T I O N ARE SOMETIMES SHORTENED OR LENGTHENED BY THE

PRIEST

10.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

19.

Akoutiis

mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

Thou

shall make me hear Joy and Gladness my bones that were humbled shall greatly Rejoice. out all my transgressions.

To Pnevma Sou to Agathon Odigisi me Thy


en ti Evthia. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Good Spirit shall Guide me in Uprightness. and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.

Apostrepson

to Prosopon Sou apo ton amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson.

Turn Thy Sight from my sins, and blot Create in me a clean heart, O God, and
Renew a right spirit within me.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Glory to the Father, and to the Son, Amin Allelouia [(3) Doxa Si, O Theos! [3] I Elpis imon, Kyrie, doxa Si! En Irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis Anothen Irinis ke tis Sotirias ton
psihon imon, tou Kyriou deithomen...

Kardian Mi

katharan ktison en emi, O Theos, ke pnevma evthes Engenison en tis engatis mou. aporripsis me apo tou Prosopou Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

Amen Alleluia [3] Glory to Thee, O God. [3] Our Hope, O Lord: Glory to Thee! In Peace let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and for
PRIEST

Do

not cast me away from Thy Presence, and taken not Thy Holy Spirit from me.

The Great Litany

Apodos

mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, ke Pnevmati Igemoniko stirixon me. anomous tas Odous Sou, ke asevis epi Se epistrepsousi.

Restore to me the Joy of Thy Salvation,


and uphold me with Thy Guiding Spirit.

Didaxo

I will teach transgressors Thy Ways, and


the ungodly shall return to Thee. me from blood guiltiness, O God, the God of my Salvation, and my tongue shall greatly rejoice in Thy Righteousness.

the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...


PEOPLE PRIEST

Rise me ex ematon, O Theos, O Theos tis Deliver


Sotirias mou, agalliasete i glossa mou tin Dikeosinin Sou.

Kyrie Eleison Iper tis Irinis

tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen...

whole world, for the well-being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....

Lord have mercy For the Peace of the

Kyrie

ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou, oti i ithelisas thisian, edoka an Olokaftomata ouk evdokisis.

Lord, Thou shall open my lips, and my mouth will declare Thy Praise, for if Thou desired Sacrifice, I would give it Thou will not be pleased with Whole Burnt Offerings. broken and humbled heart God will not despise.

Kyrie Eleison Iper tou Agiou Ikou toutou ke ton meta


Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen...

Lord have mercy PRIEST For this Holy Temple, and for those
PEOPLE

who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...
PEOPLE

Thisia to Theo, pnevma sintetrimmenon - A Sacrifice to God is a broken spirit a


Kardian sintetrimmenin ke

tetapinomenin exoudenosi.

Theos

ouk

Kyrie Eleison Iper tou Patros imon:

Papa ke Patriarhi

PRIEST

Lord have mercy For our Father: Pope

& Patriarch

Agathinon,

Kyrie, en ti evdokia Sou tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim, tote eudokisis Thisian Dikeosinis, anaforan ke Olokaftomata - tote aniisousin epi to Thisiastirion Sou moshous.

Do Good, O Lord, in Thy Good Pleasure


to Zion, and let the walls of Jerusalem be built, then Thou will be pleased with a Sacrifice of Righteousness, with Offerings and Whole Burnt Offerings - then shall they offer young bullocks on Thine Altar.

(T H E O D O R O U ) ke tou Arhiepiskopou imon (NAME) ) tou Timiou Presviteriou,

(THEODOROS) and for our Archbishop (NAME) for the Venerable

tis en Hristo Diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen.

Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.
PEOPLE PRIEST

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen.

and city, and for every city and country, and for the Faithful who dwell therein, let us pray to the Lord for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord

Lord have mercy For this Community

Eleison me, O Theos!

Have mercy on me, O God!


Divine Mercy
and to the Holy Spirit
3

Intercessory Hymns for

Kyrie Eleison Iper efkrasias aeron, eforias ton karpon


tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen.

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy For seasonable weather, Lord have mercy For those at sea,

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati Tes


Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.
TOU SOU PROFITOU

Glory to the Father, and to the Son, Through


out the Intercessions of THY HOLY PROPHET , O Merciful One, blot the multitude of our

Kyrie Eleison Iper pleonton, odiporounton,

PEOPLE PRIEST

nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

THE

P R A Y E R S F O R D I V I N E M E R C Y ARE CH ANTE D , NO T RE AD, I MME D I ATE L Y AFTER PSALM 50/51. TH E SH AD ED VE R SE CH ANGE S D UR I NG CE R TAI N FE ASTS AND D UR ING TRI ODI O N (FR OM SUND AY O F TH E PUBL I CAN & PH AR I SEE UNTIL ST L AZAR O S SATUR D AY) -

and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their Salvation, let us pray to the Lord

Kyrie

Eleison
SUNDAY &

PEOPLE

Lord have mercy


11.

18.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

FESTAL MATINS SERVICE

Ke Iper
tou Risthine imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.
PRIEST

For our Deliverance from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

polli lepri isan en to Israil epi Eliseou tou profitou, ke oudis afton ekatharisthi i mi Meman O Syros. eplisthisan pantes thimou en ti Sinagogi akouontes tafta. anastantes exevalon Afton exo tis pleos, ke igagon afton eos ofrios tou Orous ef ou i polis okodomito afton, oste katakrimnise Afton. de dielthon dia mesou afton eporeveto.

And

there were many lepers in Israel in the time of the Prophet Elisha; and none of them was Cleansed, by only Naaman the Syrian. they heard this, all in the Synagogue were filled with wrath. they rose up and Him out of the city, and led Him to the brow of a hill on which their city was build so that they might throw Him down headlong. He went away.

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy upon
PEOPLE

Ke Ke

When And

us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.


PEOPLE PRIEST

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias,

Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M
AKE THE

Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
BOW DOWN TO

Amen/Lord have mercy Rembering our All Holy,

Aftos

But, passing through the midst of them,


PEOPLE

Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

Thee!

Glory to Thee, O Lord:

Glory to

SIGN

OF THE

CROSS &
PEOPLE PRIEST

GOD

Si Kyrie Oti prepi

Si pasa Doxa, Timi ke Proskinisis to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

all Glory, Honour and Worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

To Thee, O Lord! For to Thee belong

T HE P RIEST STANDS AT THE H O LY A L TAR WITH THE H OLY G OSPEL UNTIL TH E C HOIR , CHANTING P SAL M 50, THE P SALM OF R EPENTANCE , REACHES THE VERSE FOR BEHOLD , THOU HAST LOVED TRUTH T HE P RIEST EXITS THE S ANCTUARY AN D STANDS IN THE MIDDLE OF THE S OL EAS WHILE THE C ONGREGATION VENERATES THE H OLY G OSPEL . A FTERWAR DS , IN P ROCESSION , THE H OLY G OSPEL IS CARRIE D TO THE BACK OF THE CHURCH AND PLACED UPON THE I CON S TAND SO THAT LATECOMERS MAY ALSO VENERATE G O D S T RUTH .

Psalm 50/51
THE PSALM OF REPENTANCE

Amin
PRAISE
TO

PEOPLE

Amen
2

Eleison
Sou.

me, O Theos kata to Mega Eleos

Have Mercy on me, O God, according to


Thy Great Mercy.

Psalm 117 /118


GOD
FOR

HIS EVERLASTING MERCY

Ke Epi

Theos
STIHOS

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 1:

kata to plithos ton Iktirmon Sou exalipson to anomima mou. plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou Katharison me. tin anomian mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

And

according to the abundance of Thy Compassion, blot out my transgressions.

Wash

1 : Exomologisthe to Kyrio, oti Agathos, oti is ton eona to Eleos Aftou! Theos Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O erhomenos en Onomati Kyriou! STIHOS 2:

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

me thoroughly from my lawlessness, and Cleanse me of my sin.

Oti

For I know my lawlessness, and my sin


is always before me. Thee only have I sinned and done evil in Thy Sight that Thou may be Justified in Thy Words, and overcome when Thou art Judged. in my

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 2:

Si mono imarton, ke to poniron enopion Against


Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis Logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Panta ta Ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O erhomenos en Onomati Kyriou! S T I H O S 3 : Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord! V E R S E 3 : This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Idou

gar en anomies sinelifthin, ke en amarties ekissise me i mitir mou. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi.

Behold,

I was conceived transgressions, and in sins mother bore me.

Idou gar Alithian Igapisas.

Behold, Thou

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Thou Love Truth Thou showed me the unknown and secret things of Thy Wisdom.

Randiis me issopo, ke katharisthisome. Plinis me, ke iper hiona levkanthisome.

shall sprinkle me with hyssop, and I will be Cleansed. whiter than snow.

Thou shall wash me, and I will be made


FESTAL MATINS SERVICE

AFTER THEOS KYRIOS... THE TONES AND HYMNS OF THE DA Y APPLY. (REFER TO THE MONTHLY FESTAL CALENDAR)

12.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

17.

everything that has breath

Festal Apolytikion St Elias/Elijah

The Holy Gospel


FOR
THE

O Evsarkos Angelos, ton Profton i kritis, The


& SUNDAY
HYMNS

DESGINATED TONE

AND

HYMN

REFER TO FESTAL CALENDAR

T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E H O L Y A L T A R I N T H E S A N C T U A R Y . O N S UNDAYS HE REA DS THE H OLY R ESU RRECTION G OSPEL AN D THE E OTHINON AT THE H OLY A LTAR , BUT ON OTHER DAYS HE READS THE H OLY G OSPEL FOR THE F EAST FROM THE R OYAL G ATES [H OLY D OORS ] FA CING THE C ONGREGATION .

Ke

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen. tou Agiou

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord.
Holy Gospel.

O Defteros Prodromos tis Parousias Hristou, Ilias O Endoxos, anothen katapempsas Elisseo tin Harin, nosous apodioki, ke leprous katharizi. Dio ke tois timosin afton vrii iamata.

Angel Incarnate and the Prophets Pedestal, the Second Forerunner of the Coming of Christ, Elias the Glorious, sent down to Elisha the Divine Grace from Heaven. He drives away diseases and he Cleanses lepers. Therefore he pours out Healing to those who honour him.

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Akiousomen


Evangeliou

Lord have mercy [3] PRIEST Wisdom! Arise! Let us listen to the
PEOPLE

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati Glory to the Father, and to the Son O Evsarkos Angelos, ton Profton i kritis, The Angel Incarnate and the Prophets
O Defteros Prodromos tis Parousias Hristou, Ilias O Endoxos, anothen katapempsas Elisseo tin Harin, nosous apodioki, ke leprous katharizi. Dio ke tois timosin afton vrii iamata. Pedestal, the Second Forerunner of the Coming of Christ, Elias the Glorious, sent down to Elisha the Divine Grace from Heaven. He drives away diseases and he Cleanses lepers. Therefore he pours out Healing to those who honour him.

Irini pasi!
WE

Peace be with you all.


BOW OUR HEAD TO RECEIVE THE
PEOPLE

PRIESTS BLESSING

Ke to pnevmati sou Ek tou kata L O U K A N


to anagnosma...

AGIOU

EVANGELIOU

And with thy spirit PRIEST The Lesson is from the Holy Gospel
according to ST L UKE

Proshomen Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!


M AKE
THE SIGN OF THE CROSS

Let us attend PEOPLE Glory to Thee, O Lord:


Thee!

BEFORE

Ke
Glory to

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.

Amin. Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison Antilavou Soson, Amin Tis
Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

Amen
Small Litany
PRIEST

&

BOW TO GOD IN GRATITUDE AND WORSHIP

&

AFTER THE HOLY

GOSPEL

Holy Gospel According to St Luke 4 : 22 - 30

Ke

pantes emartyroun Afto ke ethavmazon epi tis logis tis Haritos tis ekporevomenis ek tou stomatos Aftou.

At that time, all spoke well of Him, and


wondered at the Gracious Words that proceeded out of His Mouth.

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord Lord have mercy! Help us, Save us, have Mercy on us, Amen Commemorating

PEOPLE PRIEST

Ke elegon: Ouhi Iios estin Iosif outos? Ke


ipen pros aftous: Pantos erite mi tin paravalin taftin: Iatre, therapefson seafton. Osa ikousamen genomena is tin Kafarnasim piison ke ode en ti Patridi Sou. de: Amin: Lego imin oti oudis profitis dektos estin en ti patridi aftou. Alithias de lego imin, polle hire isan en tes imeres Iliou en to Israil, ote eklisthi O Ouranos epi eti tria ke minas ex, os egeneto limos megas epi pasan tin gin, ke pros oudemian afton epemfthi Ilias i mi is Sarepta tis Sidonias pros gyneka hiran.

And And

they said: Is this not Son?

Josephs

and Preserve us, O God, by Thy Grace


PEOPLE PRIEST

He said to them: Doubtless you will quote to Me this Proverb; Physician, heal Thyself! What we have heard Thou did at Capernaum, do here also in Thine own country. He said: Truly, I say to you: no Prophet is acceptable in his own country.

Ipen

And

Panagias, Ahrantou, Ipere Flogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo parathometha.

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Maria, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole Life to Christ our God.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN

Ep

In Truth, I tell you: there were many widows in Israel in the days of Elias when the Heaven was shut up three years and six months, when there came a great famine over all the land; and Elias was sent to none of them but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow.

Si Kyrie Oti son

to Kratos ke sou Estin i

To Thee, O Lord! PRIEST For Thine is the Dominion,


PEOPLE

Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

Thine is the Kingdom and the Power and the Glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin

PEOPLE

Amen

16.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

13.

Festal Kathismata St Elias

TONE 1 THE
FOLLOWING OMITTED

Festal Antiphons
HYMN
IS CHANTED

Fostira

pamfai, difrilatin pirforon, ke Angelon Sarki, zilou pneonta Thiou, dissevian treponta, paranomous eleghonta, korifaion te, ton Profiton Se simfonos, katangellomen, makar Theopta Ilia, Dio imas frourison.

In unison we all now acclaim you, Elias,


the Fiery Charioteer and the Bright Luminary, the Seer of God and Paramount of Prophets, O Blessed One. Breathing Zeal Divine, Thou overturned false religion, reprimanding lawless men, O Angel Incarnate: We pray Thee to shelter us.

TONE 4 ON FEAST DAYS

ON

SUNDAYS

IT

IS

...

Ek neotitos mou, pola polemi me pathi From


al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] who hate Zion shall be put to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2] and to the Holy Spirit

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin Maria

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, Amen

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2]

Those

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Agio


Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

Glory to the Father, and to the Son, Through


the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. and ever, and to the Ages of Ages.

Theotokion
to Septon, tou Despotou Dohion, anastison imas, peptokotas is vathi, dinis apognoseos, ke ptesmaton ke thlipseon. Si gar pefikas, amartolon sotiria, ke voithia, ke Kratea Prostasia, ke sozis tous doulous Sou.

O Mary, as the Lords Hallowed Vessel, we


pray to Thee to raise us up, for we have fallen into the chasm of awful despondency, and transgressions and suffering. For Thou hast indeed become sinners Salvation, and their Help in need and their Powerful Protection; and Thou Save Thy servants.

Ke

Now

Amin Agio

Amen From the Holy Spirit do the streams of


Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced.

Second Festal Kathisma

Theo

di aretis, akrefnous okiothis, Ouranion Zoin, epi gis viotefsas. Zoin de tis Haritos, kektimenos makarie, Sis fisimasi, peda Thanonta egiris. Menis d afthartos, kritton iseti Thanatou, Ilia Theopnefste.

On

earth Thou led a Life that was worthy of Heaven, and thus were close to God through Thy Genuine Virtue; for Thou O Thrice Blessed One, had acquired the Life of Grace. By Thy Breath alone Thou Resurrected the child. Thou remain preserved, surpassing Death and corruption, O Elias, Inspired by God.

Festal Prokeimenon

Si

Ierefs is ton eona kata tin taxin Melhisedek (2)

Thou art a Priest forever, according to the


Order of Melchizedek. (2)
VERSE:

STIHOS:

Mi aptesthe ton Hriston mou ke en tis Profites mi ponirevesthe.

Do not touch My Anointed Ones, and do not act wickedly towards My Prophets.

Si

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin Mystera

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, Amen

Ierefs is ton eona kata tin taxin Melhisedek.

Thou art a Priest forever, according to the


Order of Melchizedek.
PRIEST PEOPLE PRIEST

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Small Litany

Theotokion
Se Theou, epistametha pantes, Parthenon Alithos, ke meta Tokon fanisan, i potho katafevgontes, pros tin Sin Agathotita. Se gar ehomen, amartoli prostasian, Se kektimetha, en pirasmis sotirian, tin monin panamomon.

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos imon,

All

SMALL LITANY

we who run to Thee and with longing take Refuge in Thy Good Will, know Thee, O Theotokos, as truly a Mother who remained Virgin even after giving Birth. Now we sinners have Thou as our Only Protection. In temptation we rely on Thee for Salvation, O Only All Blameless One.

ke en Agiis epanapavi, ke Si tin Doxan anapempomen to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin
THE CONGREGATION M
UST

God, Who rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Let us pray to the Lord Lord have mercy For Holy art Thou, O our

PEOPLE STAND

Amen

Praises to Almighty God

Pasa pnoi enesato ton Kyrion [2] Enesato pnoi ... Pasa ton Kyrion

Let Let

everything that has breath praise the Lord. [2] the Lord be praised ... by 15.

14.

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE

SUNDAY &

FESTAL MATINS SERVICE