KBSM – Penekanan Utama

PENEKANAN UTAMA KBSM
( PPK , 1988 / Nik Azis,1996 )

Pemerolehan Ilmu Pengetahuan

Peningkatan daya Pemikiran

Penguasaan Kemahiran Membaca

KBSM KBSM

Pemupukan & Penerapan Nilai

Penggunaan & Penguasaan BM

Kesepaduan & Saling Hubungan MP

PIP : Pelajar membina skim pengetahuan bukan sekadar menghafal, boleh menggunakan pengetahuan secara bermanfaat dan bijaksana untuk diri sendiri, masyarakat & negara serta memupuk semangat cintakan ilmu PDP : Pembelajaran aktif, membina pemikiran baru yang mantap, menyatakan idea dan buah fikiran dengan jelas, objektif, kreatif, munasabah, konstruktif & tebuka PKM : Penguasaan kemahiran membaca & tabiat gemar membaca , membina sikap cintakan ilmu, merealisasikan pendidikan seumur hidup, menghadapi cabaran masa kini & masa hadapan dengan berkesan PPN : Menghayati nilai murni, menyelesaikan isu berkaitan nilai murni dengan rasional, merangkumi unsur kerohanian, kemanusiaan & kewarganegaraan PBM : Menguasai BM dan ilmu yang dipelajari dengan baik, BM sebagai alat perbincangan sola ilmu pengetahuan dengan lebih analitis & proaktif KMP : Skim pemikiran dalam sesuatu MP digunakan untuk memperkayakan, menjelaskan dan memberikan kesronokan dalam MP yang lain. Kesemua perkara

Mdan/02

KBSM – Penekanan Utama di atas dan juga perkembangan jasmani dilakukan secara bersepadu & menyeluruh bukan terpisah Mdan/02 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful