P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Contents Capitolul 1 .............................................................................................................................................................. 3 Introducere ............................................................................................................................................................ 3 Capitolul 2 .............................................................................................................................................................. 8 Ciclul de viata al unui proiect .............................................................................................................................. 8 Capitolul 3 ............................................................................................................................................................ 16 Date, Navigare si Moduri de afisare ................................................................................................................. 16 Capitolul 4 ............................................................................................................................................................ 42 Enterprise Project Structure .............................................................................................................................. 42 Capitolul 5 ............................................................................................................................................................ 47 Crearea unui proiect .......................................................................................................................................... 47 Capitolul 6 ............................................................................................................................................................ 68 Crearea structurii WBS ..................................................................................................................................... 68 Capitolul 7 ............................................................................................................................................................ 78 Adaugarea activitatilor ...................................................................................................................................... 78 Capitolul 8 .......................................................................................................................................................... 105 Crearea relatiilor de conditionare ................................................................................................................... 105 Capitolul 9 .......................................................................................................................................................... 117 Calculul planificarii ............................................................................................................................................ 117 Capitolul 10 ........................................................................................................................................................ 133 Atribuirea de contrangeri ................................................................................................................................. 133 Capitolul 11 ........................................................................................................................................................ 144 Documentele de referinta ................................................................................................................................ 144 Capitolul 12 ........................................................................................................................................................ 153 Aranjarea datelor de calcul .............................................................................................................................. 153 Capitolul 13 ........................................................................................................................................................ 168 Roluri si resurse ................................................................................................................................................. 168 Capitolul 14 ........................................................................................................................................................ 179 Alocarea rolurilor ............................................................................................................................................... 179 Capitolul 15 ........................................................................................................................................................ 186 Alocarea resurselor si a costurilor .................................................................................................................. 186 Capitolul 16 ........................................................................................................................................................ 201 Analiza utilizarii resurselor ............................................................................................................................... 201 Capitolul 17 ........................................................................................................................................................ 216 Optimizarea planificarii ..................................................................................................................................... 216 Capitolul 18 ........................................................................................................................................................ 236 Crearea de planificari de referinta .................................................................................................................. 236 Capitolul 19 ........................................................................................................................................................ 248 Executarea si Controlul Proiectului ................................................................................................................. 248 Capitolul 20 ........................................................................................................................................................ 277 Raportarea performantei.................................................................................................................................. 277 Capitolul 21 ........................................................................................................................................................ 298 Site-ul Web al Proiectului ................................................................................................................................. 298

2

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6

Capitolul 1

I ntroducere

Obiective:   Descrierea solutiilor oferite de Primavera Descriere Primavera

3

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Introducere Primavera P6 este cea mai puternica si usor de folosit solutie pentru prioritizarea, planificarea, urmarirea si controlul proiectelor, programelor si portofoliilor. Primavera P6 este o solutie integrata de management a proiectelor si portofoliilor de proiecte (PPM) ce contine functionalitati specifice pentru fiecare tip de utilizator pentru a satisface necesitatile si responabilitatile fiecarui membru a unei echipe de proiect. Multe organizatii au zeci, chiar sute sau mii de proiecte in derulare la un anumit moment. Aceste proiecte trec prin ierarhia normala de administrare a proiectelor, facand din project management o provocare la nivel de companie. Funtionalitate de planificare si calcul de proiect din P6 furnizeaza posibilitatea utilizatorilor cu drepturi de acces adecvate sa administreze proiectul de-a lungul intregii durate de derulare de la Initierea proiectului pana la inchiderea sa. Furnizeaza functionalitati de acces multi-user, multi-project, cu capabilitati de planificare si control a resurseor, suport pentru proiectele pe mai multe nivele, preluarea datelor actuale (realizarilor), forme de vizualizare (layouts) customizabile, dar si capacitatea de a extinde functionalitatea sistemului folosind campuri proprii definibile de utilizator. P6 furnizeaza managementului o vedere in timp real a performantei proiectelor, programelor sau portofoliilor de proiecte din companie. Furnizeaza managementului parghiile necesare pentru a executa proiectele efectiv si eficient, permitand la orice nivel de responsabilitate din organizatie analiza si comunicarea in timp real a informatiilor si deciziilor fundamentate si realiste. Primavera ofera o solutie integrata pentru managementul portfoliilor de proiect, solutie ce consta din mai multe unelte specific ce sadisfac necesitatiile si responsabilitatile membriilor din echipa de lucru. Solutiile oferite de Primavera • Project Management

Modulul de Project Management ofera utilizatorului posibilitatea de planificare, derulare, urmarire si control, cat si monitorizare si analiza privind performantele. Acest modul foloseste ca baza functionalitatile “multiuser” si “multiproject” cu o puternica capabilitatea de control asupra resursele, calendarelor, rolurilor, inregistrarea datelor actuale si datelor definite de utilizator. Modulul Project Management este ideal pentru organizatiile ce au nevoie sa administreze mai multe proiecte simultan si sa ofere acces “multiuser” angajatiilor. Aplicatia suporta un numar nelimitat de proiecte in structura institutiei, un numar nelimitat de etape si activitati a proiectului, proiecte de referinta, resurse, drumuri critice si planificari calendaristice. Pentru implementarile de proiecte la scala larga se folosesc bazele de date Oracle sau Microsoft SQL, iar pentru implementarile mici Microsoft SQL Server Express este o solutie viabila. Modulul ofera de asemenea un management centralizat al resurselor. Acesta include posibilitatea de a aproba pontajul pentru resurse si capabilitatea de a relationa cu resurse de proiect, ce folosesc modulul “Timesheets” pentru pontaj. Pe langa aceste caracteristici modulul dispune de un management al riscului integrat , monitorizarea problemelor si management prin parametrii 4

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
configurabili. Caracteristica de monitorizare permite utilizatorilor executia dinamica a deciziilor pentru ajustarea costurilor, planificarii calendaristice si a valorii dobandite. • Methodology Management

Modulul Methodology Management ofera utilizatorului posibilitatea de autorizare si stocare a metodologiilor sau a sabloanelor de proiect intr-o locatie centralizata. Managerii de proiect pot selecta si combina metodologiile pentru a crea un plan de proiect customizat. Aceste metodologii customizate pot fi importate in Modulul Project Management cu ajutorul procedurii Project Architect pentru a fi folosite ca sabloane pentru proiecte noi. In acest fel organizatia dumneavosatra poate fi imbunatatita mereu cu fiecare proiect nou prin perfectionarea metodologiilor. • Timesheets

Modulul Timesheets este o aplicatie Web, bazata pe un sistem interproiect de comunicare si evident/pontaj. Este o unealta de lucru la nivelul echipei de proiect, care ajuta membrii echipei sa se concentreze asupra muncii individuale pe care fiecare o detine intr-un proiect sau mai multe proiecte in paralel, cu ajutorul unei liste de sarcini furnizata de Modulul Project Management. Ofera de asemenea informatii despre schimbarile din proiect si pontaj. Deoarece acest modul permite angajatiilor sa introduca informatii recente despre activitatea lor, managerii de proiect pot lua decizii cruciale bazate pe cele mai actuale informatii posibile. • Web Access

Modulul Web Access este o aplicatie Web care permite accesul prin internet/portal web la proiecte si portofolii pentru toata organizatia. Orice utilizator web poate crea un mediu personalizat ce permite accesarea unor proiecte specifice sau categorii de proiecte relevante pentru rolul lui in cadrul proiectelor, portofoliilor sau institutie. Project Workspaces si Workgroups extind modul de customizare a mediului personalizat prin capabilitatea de a selecta o echipa de proiect , oferind o imagine uniforma si continua de date. Modulul Web Access ofera acces la o plaja larga de informatii, control asupra datelor si detine aceleasi caracteristici si functionalitati ca si Modulul Project Management, dar oferind o functionalitate esentiala utilizatorilor, aceea de mobilitate si gestiune de la distanta. • Integration API si WebServices

Modulul Integration API si WebServices este un mecanism de integrare dezvoltat pe platforma Java. • Software Development Kit

Modulul Software Development Kit (SDK) este un instrument de integrare, care permite utilizatorilor sa integreze informatii din baza de date a modulului de Project Management cu alte aplicatii externe. Software Development Kit furnizeaza acces la schema si procedurile aplicatiei Primavera P6, referitoare la nivelul logic al datelor. SDK suporta standardul Open Database Connectivity (ODBC), cat si alte interfete subordinote precum OLE-DB si JDBC, pentru conectarea la baza de date. 5

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
• Claim Digger

Modulul Claim Digger are capacitatea de a compara doua proiecte sau un proiect cu un proiect de referinta asociat, pentru a determina datele adaugate, sterse sau modificate din planificarea initiala. Bazat pe campurile de date selectate de dumneavoastra pentru comparare, modulul Claim Digger creaza un raport de comparatie. Modulul Claim Digger este instalat automat cu modulul de Project Management si poate fi accesat din meniul Tools. • Project Link

Modulul Project Link este un plug-in ce permite utilizatorilor Microsoft Project sa lucreze in mediul Microsoft in timp ce sunt conectati la caracteristicile si functionalitatile Primaverei. Functionalitatea da posibilitatea utilizatorilor Microsoft Project sa deschisa / salveze proiecte din / in baza de date a modulului de Project Management prin aplicatia Microsoft project. Mai mult, utilizatorii MS Project au dreptul sa invoce managementul de resurse Primavera P6 in mediul Microsoft.

6

managementul resurselor si analiza de portofoliu.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Primavera P6 P6 este utilizat pentru planificarea.  Tablouri de bord bazate pe roluri care furnizeaza indicatori ai starii proiectelor sau programelor si ajuta la determinarea proiectelor ce necesita ajutor pentru a reintra in graficul normal.  Diagrame de performanta care cuprind indicatori la nivel de proiect. administrare si aprobare documente si comunicarea cu echipa de proiect. Datele proiectului sunt centralizate intr-o baza de date si pot fi accesate prin interfata client – server sau prin internet. monitorizarea si controlul proiectelor.  Capacitatea de analiza si de planificare a resurselor in vederea anticiparii modului de utilizare a resurselor in cadrul proiectelor viitoare.  Raportare detaliata. Printre facilitatile oferite de P6 se numara:  Managementul proiectelor la nivel de intreprindere. incluzand modele standard utilizate in industrie precum si un vrajitor (wizard) pentru personalizare.  Spatii de lucru colaborative pentru initierea proiectelor si fluxurilor de documente. 7 .

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 2 Ciclul de viata al unui proiect Obiective:   Trecere in revista a relatiilor dintre Primavera si Ciclul de viata al Managementului de Proiect Identificarea celor cinci grupuri de procese din cadrul Ciclului de viata al Managementului de Proiect 8 .

bani si resurse. asa cum este descris mai jos: 9 . Lectiile din cadrul cursului pot acoperii o parte sau toate procesele din cadrul Ciclului de Viata al Managementului de Proiect.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Ciclul de viata al Managementului de Proiect Managementul de proiect este procesul atingerii scopurilor propuse in conditii determinate de contrangerile referitoare la timp.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Fiecare proce poate fi impartit mai departe in urmatorii Etape: 10 .

11 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Procesul de initiere a proiectului Pasii din cadrul procesului de initiere a proiectului:  Colectarea informatiei.  Obtinerea consensului organizatiei.  Stabilirea echipei.

 Stabilirea cerintelor si disponibilitatilor la nivel de resurse.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Procesul de planificare Pasii din cadrul procesului de planificare:  Stabilirea obiectivelor proiectului si a scopurilor lucrarilor/activitatilor. 12 .  Definirea lucrarilor/activitatilor. optimizare si crearea planuficarii de referinta.  Stabilirea unui buget de costuril  Evaluare.  Stabilirea termenelor si duratelor aferente.

13 .  Urmarirea lucrarilor/activitatilor in curs de desfasurare si actualizarea datelor referitoare la costuri.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Procesul de executie (implementare) In cadrul procesului de implementare se cuprind urmatorii Etape:  Distribuirea informatiei.

 Re-previzionare a termenelor si duratelor lucrarilor.  Modificarea proiectului curent in concordanta cu datele primite. 14 .  Recomandarea actiunilor necesare.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Procesul de control Pasii din cadrul procesului de Control:  Analiza si evaluarea proiectului.  Informarea echipei privind performantele proiectului.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Procesul de Incheiere In cadrul procesului de incheiere a proiectelor se includ urmatorii Etape:  Realizarea de documentatii care sa cuprinda lectiile invatate;  Stabilirea sau nu a proiectului ca model ce poate fi inclus in metodologie;  Frunizarea iesirilor proiectului;  Salvare si arhivarea fisierelor proiectului.

15

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6

Capitolul 3

Date, Navigare si M oduri de afisare

Obiective:       Descrierea informatiilor la nivel de companie si la nivel de proiect; Autentificarea in aplicatie (Primavera); Navigarea in fereastra Home si in fereastra Activities; Incarcarea unui aspect existent; Modificarea/personalizarea unui aspect; Salvarea unui aspect.

16

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Date la nivel de companie si de proiect Inainte de autentificarea in aplicatia Primavera, este important de retinut ca un proiect este format dintr-o combinatie de date la nivel de proiect si date la nivel de companie. 1.Date la nivel de companie Prin informatiile despre organizatie (companie) se furnizeaza structura globala necesara pentru multiplele proiecte. Aceste informatii sunt disponibile tuturor proiectelor din cadrul organizatiei si totodata ele alcatuiesc structura necesara pentru managementul centralizat al proiectelor si resurselor. Informatiile la nivel de companie de regula sunt definite si pastrate de catre administratorul de sistem. Cateva exemple de date la nivel de companie:  Structura Ierarhica a Proiectelor (EPS = Enterprise Project Structure);  Coduri de proiecte;  Coduri de resurse;  Categorii si preferinte de administrare;  Resurse;  Conturi de cheltuieli.

17

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
2.Date la nivel de proiect Informatiile la nivel de proiect sunt disponibile doar in proiectul in care au fost definite (introduse). Managerii de proiect definesc datele specifice proiectului in vederea controlului ulterior al acestora.  Date;  Structura Ierarhica a Activitatilor/Lucrarilor (WBS = Work Breakdown Structure);  Activitati;  Relatiile dintre activitati;  Planificari de referinta (baseline);  Cheltuieli.  Riscuri  Parametrii configurabili  Documente si articole de lucru (work products)  Site-ul web al proiectului

18

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
3.Date specifice la nivel de proiect/companie Urmatoarele tipuri de date sunt specifice atat la nivel de proiect cat si de companie:  Calendare;  Rapoarte;  Coduri de activitati.

19

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Autentificarea in aplicatie (Logging in) Pentru a va autentifica (a intra) in aplicatia Primavera trebuie sa tastati un Nume de autentificare si o Parola. Daca nu cunoasteti Numele de autentificare/Parola, contactati administratorul dvs. de sistem.

Etape: 1. Apasati Start, Programs, Primavera, Project Management. 2. Tastati in campul Login Name <admin> si apoi in campul Password <admin>. 3. Apasati OK.

20

Tabelul de mai jos prezinta principalele articole de navigare din fereastra Home. Bara Titlu 2. Afiseaza Login Name-ul utilizatorului. Articol 1. modul de acces si planificarea de referinta curenta. Bara Director 4. 21 . Numerotarea din tabel corespunde celei din imagine.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Fereastra Home Fereastra Home reprezinta punctul de pornire in navigarea prin aplicatie. activarea barei Director si deschiderea Tutorialului (Help). Ea furnizeaza un acces rapid la datele la nivel de companie si la cele la nivel de proiect. Bara de Navigatie 5. Bara Meniu 3. Apasati pentru a executa functii in Primavera. Apasati pentru a afisa ferestre din Primavera Ofera posibilitatea mutarii printre ferestrele deschise. data de analiza pentru proiectele deschise. care contine o lista cu cele 12 ferestre din cadrul Primavera. Tabel 1. In partea stanga a fereastrei Home este bara Directory. Fiecare fereastra asigura functionalitati specifice care ajuta la administrarea proiectelor. Selectati un articol din bara Directory pentru a-l accesa. Bara de Stare Functionalitate Indica aplicatia curenta si numele proiectelor deschise.

Navigation Bar.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Bara de Navigatie Bara de navigatie se foloseste pentru a muta inainte si inapoi prin ferestrele anterior accesate. 22 . care este activa in mod implicit. poate fi activata sau dezactivata in Meniul de Vizualizare prin apasarea Toolbars. Bara de navigatie. afisarea sau ascunderea barei Director si accesul la Tutorial (Help) pentru fereastra curenta. pentru intoarcerea in fereastra Home.

apasati Open. In meniul File. o Toate proiectele din nod vor fi deschise. 23 . indicat prin  Deschideti un nod.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Deschiderea unui proiect existent In fereastra de dialog Open Project sunt afisate toate proiectele care se pot deschide. indicat prin .  Deschideti un proiect. o Apasati Control + click pentru a selecta mai multe proiecte.  Deschideti mai multe proiecte din noduri diferite. Etape: 1.

Selectati proiectul Bldg-03. Doar in citire) – Puteti vedea datele dar nu le puteti modifica sau introduce altele noi. Etape: 1.  Read only (e. 24 . introduce sau schimba date. Acesta este modul implicit de acces. Partajat) – Mai multi utilizatori pot vedea.g. Apasati butonul Open.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Modul de acces Inainte de a deschide un proiect aveti posibilitatea sa selectati un mod de acces:  Shared (e. Ceilalti utilizatori pot accesa aceste proiecte doar in modul Read only.g.  Exclusive – Utilizatorul curent este singurul care poate edita datele in aceste proiecte. 2.

Tabelul de Activitati 3. afisare 6. despre Vizualizeaza/editeaza informatii detaliate ale activitatii selectate. (Bara director. Graficul Gantt 4. Fereastra Activities Element 1. vizualiza si edita activitati din cadrul unui proiect deschis. Bara de comenzi Functionalitate Afiseaza pictogramele care permit schimbarea modului de afisaj. Numerele din imagine corespund celor din tabel.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Fereastra Activitati Fereastra Activities este utilizata pentru a crea. apasati Activities). Tabel 2. Bara verticala separare 7. 5. Bara orizontala separare 8. Detalii activitati de Trageti de bara pentru a ascunde/afisa mai multe informatii din fiecare panou. 25 . de Ascunde sau afiseaza mai multa informatie din cele doua zone ale ecranului (superioara/inferioara). Afiseaza grafic progresul activitatii in timp. Verificati daca sunteti in fereastra Activitati. Bara de unelte 2. Afiseaza in format tabelar informatii despre activitati. Bara de Optiuni de Afiseaza meniul cu optiunile posibile in fereastra Activities. Tabelul de mai jos cuprinde o lista cu principalele elemente de navigare din fereastra Activities. Afiseaza optiuni de adaugare sau stergere a datelor.

aranjament de afisaj) reprezinta un mod de afisare a informatiei. Tracking Windows). prin combinarea tuturor elementelor vizuale care apar pe ecran. Alocari de resurse si ferestre de Urmarire (e.g.Moduri de afisaj pentru activitati Fereastra Activities furnizeaza optiuni de vizualizare a datelor in zonele superioare sau inferioare de afisaj. 1.  In zona superioara selectati una din urmatoarele: • Tabelul de Activitati • Graficul Gantt • Tabelul de calcul de indeplinire a activitatii • Reteaua de activitati  In zona inferioara selectati una din urmatoarele: • Detaliile activitatii • Tabelul de activitati • Graficul Gantt • Tabelul de calcul de indeplinire a activitatii • Tabelul de calcul de utilizare a resursei • Profilul de indeplinire a activitatii • Profilul de utilizare a resursei • Schema logica a proiectului (Trace logic) 26 . Aspectele sunt disponibile la nivel de Proiect.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Layouts (Aspecte) Un aspect (e. WBS.g.

Afiseaza aspectul selectat si inchide fereastra de dialog Open Layout. Dupa selectarea unui Layout (Aspect). Se pot crea aranjamente de afisare specifice utilizatorului sau proiectului.Deschiderea unui aspect existent O varietate de aspecte (aranjamente de afisare) sunt disponibile pentru a prezenta datele curente din diferite perspective. Open . selectati Layout (Aspect). Exercitiu: 1. sau se pot utilize aspecte globale (generale) furnizate de catre compania dvs. Cand vi se sugereaza sa salvati schimbarile din aspect apasati No. In bara Layout (Aspect) Options. alegeti No. 3. 27 . In cele mai multe cazuri. Selectati aspectul Analysing the Budget. Open.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. Daca faceti modificari in aspectul curent. 2. sunteti indemnat sa salvati modificarile curente.   Apply – Afiseaza aspectul selectat dar pastreaza deschisa fereastra de dialog Open Layout (Aspect). puteti apasa pe Apply sau Open.

ce determina afisarea acestuia si inchide fereastra de dialog Open Layout (Aspect). 28 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Selectati un alt aranjament de afisare si apoi apasati Open. Selectati aspectul Classic WBS Layout. Apasati butonul Open. 5. 4.

g. Graficul Gantt este impartit in doua sectiuni: Tabelul de Activitati si Zona cu Bare de Activitati:   Tabelul de activitati – afiseaza informatiile despre activitati pe coloane. 29 .Graficul Gantt Aspectul (e. Zona cu Bare – furnizeaza un grafic cu progresul activitatilor pe perioada desfasurarii proiectului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. aranjamentul de afisaj) Classic WBS Layout afiseaza un grafic Gantt in zona superioara de afisaj si Detaliile Activitatii (Activity Details) in zona inferioara de afisaj.

Activity Usage Spreadsheet. Mutati scala timpului astfel incat sa arate Februarie 2010. apasati Show on top. 4. Extindeti scala timpului pentru a largi/ingusta coloana – mutati cursorul intervalul (minor) de timp pana cand afiseaza o lupa si apoi trageti de cursor in stanga sau in dreapta. In bara Layout Options. Largiti scala timpului. 3.  Etape: 1. In bara Layout Options . 30 . Puteti personaliza scala timpului aferenta Tabelul de calcul al progresului activitatii:  Mutati scala timpului pentru a va concentra doar asupra unei perioade de timp – mutati cursorul pe scala timpului pana cand apare o mana si apoi dati click si trageti in stanga sau dreapta.Tabelul de calcul al progresului activitatii Tabelul de calcul al progresului activitatii afiseaza informatii despre unitatile de resurse. Folositi acest tip de aranjament de afisare pentru a corecta datele legate de resurse/costuri la nivel de activitate. apasati Show on bottom.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. costurile si valoarea cuvenita la nivel activitatii. 2. No Bottom Layout .

In bara de unelte. 2.g. In bara Layout Options. Etape: 1. Activity Network) pentru a ilustra relatiile dintre activitati si fluxul logic al activitatilor din cadrul proiectului:   Panoul din stanga – Afiseaza structura ierarhica WBS (a activitatilor) Panoul din dreapta – Afiseaza un grafic al activitatilor cu relatiile dintre ele. Activity Network. selectati Show on top.Reteaua de activitati Utilizati reteua de activitati (e. selectati + de cateva ori pana obtineti un imagine mai clara a activitatilor. 31 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5.

Activity Table. In bara Layout Options. selectati Show on top. 32 . Puteti de asemenea modifica coloanele afisate in tabelul de activitati astfel incat sa raspunda nevoilor dvs.Tabelul de activitati Tabelul de activitati ajuta la urmarirea informatiilor de proiect in format tabelar. Puteti de asemenea sa afisati tabelul de activitati pe intregul ecran daca doriti sa analizati datele doar in formatul tabelar. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6.

Salvarea aspecturilor pentru utilizari ulterioare va permite sa regasiti rapid informatia necesara.  In continuare este o lista cu elementele unui aranjament de afisare ce pot fi personalizate:  Bare  Coloane  Scala timpului  Culori si tipuri de scriere (font-uri)  Inaltimea randului  Filtre  Sortarea si gruparea activitatilor  Aspecte in zona superioara/inferioara a ecranului 33 .  Bara Layout Options reprezinta meniul central din care se poate face personalizarea aranjamentului de afisare.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7.Personalizarea unui aspect Fereastra de activitati poate fi personalizata si salvata ca aspect (e. aranjament de afisare).g.

4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. 34 . Budgeted Labor Cost. List. 5. Etape: 1. 6. Selectati Apply.g.configureaza ordinea in care vor aparea datele (elementele). Selectati Edit Column pentru a edita titlul elementului selectat si apoi selectati modul de aranjare.  Sectiunea Selected Options . In bara Available Options. Selectati un element (data) ce se va afisa in tabelul de activitati. 2. Selectati pentru a muta elementul (datele) in coloana Selected Options. In bara Layout Options.contine o lista cu elementele selectate anterior. Folositi sagetile de navigare pentru a configura ordinea in care vor fi afisate elementele. 3. selectati Group and Sort By. selectati Columns. Coloane) vi se permite sa selectati coloanele ce vor fi afisate in Tabelul de activitati si sa specificati totodata ordinea de afisare in care vor aparea:  Sectiunea Available Options – contine o lista cu elementele ce vor fi afisate pe grupe sau in lista.  Sagetile simple – muta datele scoase in evidenta catre cealalta sectiune.  Sagetile duble – muta toata datele catre cealalta sectiune.Selectarea coloanelor In fereastra de dialog Columns (e.  Sagetile sus/jos .

selectati Hint Help pentru a dezactiva afisarea pe ecran a ferestrei de dialog. 3. 35 . selectati si trageti cursorul catre locatia dorita.Utilizarea Hint help in fereastra de dialog Colum ns Puteti utiliza Hint help pentru a vedea o definitie a oricaror elemente afisate in lista. 4. In bara Available Options. Selectati OK. 2. Budgeted Labour Cost.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 9. Etape: 1. Selectati capatul de coloana. In bara Available Options. Pentru a muta Hint Help. selectati Hint Help.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 10. selectati Show on Bottom. 36 .Afisarea detaliilor activitatilor Detaliile activitatilor prezinta informatii detaliate despre activitatea selectata (scoasa in evidenta) in tabelul sau in reteaua de activitati. Etape: 1. In bara Layout Options. Activity Details.

In bara Layout Options.Selectarea Etichetelor de Detalii Etichetele (e. selectati Bottom Layout Options.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 11. Etape: 1. 2. tabs) afisate in fereastra de dialog Activity Details pot fi personalizate. 37 . 4. 3. In sectiunea Available. Selectati pentru a muta tipul de date selectat in sectiunea Disply Tabs.g. selectati Feedback. Selectati OK.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
12.Selectarea Aspectelor Aspect-urile pot fi salvate si partajate cu alti utilizatori pentru a facilita comunicarea in cadrul proiectului. Utilizati fereastra de dialog Save Layout pentru a salva un aspect in ferestrele Activities, WBS, Projects, Assignments, or Tracking:  Layout , Save – salveaza schimbarile facute aspectului existent.  Layout , Save As... – indeamna sa salvati aspectul sub un nou nume. o Current User – doar utilizatorul curent ce a creat loyout-ul va avea acces la el. o All Users – toti utilizatorii vor avea acces la aspect (Global). o Another User – Un utilizator specificat va avea acces la aspect. De retinut, totusi, ca utilizatorul curent nu va avea acces la aspect. o Project – Aplica aspectul oricarui proiect care este deschis curent in Primavera. Desi aspectele specifice pot fi aplicate la proiecte multiple, puteti selecta doar un singur proiect la un moment dat in fereastra de dialog Layout Save. Dupa ce un aspect specific de proiect este salvat, acesta poate fi vizualizat in sectiunea Project din fereastra Open Layout . Aspectele specifice de proiecte ofera doua avantaje: • Se exporta odata cu proiectul cand acesta este exportat. • Optimizarea organizarii prin utilizarea de aspecte multiple.

Etape: 1. 2. 3. 4.

In bara Layout Options, selectati Layout , Save As. Tastati un nume de aspect <Classic WBS with Budgeted Labor Cost>. Verificati daca Current User este selectat in lista derulanta Available. Apasati Save.

38

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6

39

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Inchiderea unui proiect Atunci cand terminati de lucru la un proiect acesta trebuie inchis. Pentru aceasta vi se va cere sa specificati daca doriti sa inchideti proiectul. Daca optati pentru aceasta (inchiderea proiectului) va aparea din nou fereastra Home.

Etape: 1. In meniul File, selectati Close All. 2. Apasati Yes.

40

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Recapitulare Idei principale       Fereastra Home reprezinta punctul de inceput pentru lucrul in Primavera. Folositi bara de navigare pentru a avea acces rapid la Help, pentru a afisa bara Director si a va muta inainte si inapoi prin ferestrele accesate anterior. Selectati deschiderea unui proiect in modul Read Only, Shared sau Exclusive. Un proiect consta din date specifice la nivel de proiect sau de companie. Vizualizati date despre activitati in fereastra Activities si personalizati aspectele din partea de sus si de jos a ecranului. Folositi aspectele pentru a vedea date specifice adaptate necesitatilor dvs. Puteti personaliza aspectele prin selectarea coloanelor si prin specificarea aspectelor din partea superioara/inferioara. Fereastra Activity Details, aranjeaza in taburi si afiseaza informatii detaliate pentru activitatea selectata si evidentiata in Tabelul sau in reteaua de activitati.

Intrebari recapitulative 1. Cand deschideti un proiect in modul __________, sunteti singurul utilizator care poate schimba datele din cadrul proiectului. a. Read Only b. Shared c. Exclusive d. User 2. Care element nu este vizibil din fereastra Home ? a. Bara Director b. Bara de comenzi c. Bara de navigare d. Bara de stare 3. Adevarat sau Fals: Un aspect poate fi salvat astfel incat poate fi accesat doar de un singur utilizator. 4. Ce functie afiseara pe ecran definitii ale elementelor de proiect. a. Home b. Hint Help c. Help d. Niciuna din cele de mai sus

41

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6

Capitolul 4

Enterprise Project Structure

Obiective:   Descrieti componentele care alcatuiesc EPS Vizualizati structura EPS

42

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Enterprise Project Structure Structura Ierarhica a Proiectelor (EPS) este utilizata pentru a organiza proiectele.  Structura EPS este alcatuita din radacini si noduri. o Fiecare radacina din EPS poate fi divizata in mai multe noduri. o Nodurile reprezinta nivele diferite in cadrul structurii.  De exemplu, nodurile pot reprezenta divizii din cadrul companiei, departamente, grupuri de proiecte sau locatii.  Toate proiectele trebuie sa fie incluse intr-un nod. o Fiecare nod poate contine un numar nelimitat de proiecte. o Proiectele reprezinta intotdeauna cel mai scazut nivel din ierarhie. o Locul unui proiect in cadrul structurii ierarhice determina centralizatorul de la nivelul caruia se afla.

43

Selectati un nod EPS.  EPS Name – descrie nodul EPS selectat. selectati Close. selectati Enterprise Project Structure. 2. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Deschiderea unui EPS Puteti utiliza fereastra de dialog EPS pentru a defini structura EPS.  Responsible Manager – Utilizati acest camp pentru a selecta un element OBS (Organizational Breakdown Structure) pentru a-l asocia cu nivelul selectat din cadrul EPS. Cele trei campuri care trebuie completate atunci cand se adauga un nod EPS sunt:  EPS ID – Identifica nodul EPS respectiv. In meniul Enterprise. 44 . Dupa ce vizualizati structura EPS. 3. Apex.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Avantaje ale structurii EPS Structura EPS ofera mai multe avantaje.  Asigura utilizatorilor accesul corespunzator pe diferite nivele din structura proiectelor. incluzand abilitatea de a:  Vedea prioritatile proiectului. in conformitate cu profilul lor de securitate (vezi figura) 45 . scopul.  Gestiona proiectele separat.  Vedea alocarile de resurse din mai multe proiecte simultan. mentinand posibilitatea de a sumariza si detalia informatii din mai multe proiecte. bugetele si resursele de-alungul intregii structurii de proiecte sau din cadrul unui anumit nod.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Recapitulare Idei principale   Structura EPS este o structura ierarhica ce reprezinta managementul si organizarea proiectelor din cadrul companiei. In structura EPS, nodul radacina este nivelul cel mai inalt si care se poate subdiviza in noduri. Fiecare nod reprezinta un nivel in cadrul structurii proiectelor care poate cuprinde un alt nod sau proiect. Proiectele reprezinta cel mai mic nivel ierarhic. Structura EPS da posibilitatea sa vizualizati informatii de proiect din cadrul intregii structuri sau doar de la nivel unui nod.

Intrebari recapitulative 1. Adevarat sau Fals: Pot exista cel mult 5 proiecte in cadrul unui nod. 2. Adevarat sau Fals: Puteti deschide doar un singur proiect la un anumit moment. 3. Adevarat sau Fals: Plasarea unui proiect in EPS determina sumarizarea la nivelul nodului din care face proiectul.

46

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6

Capitolul 5

Crearea unui proiect

Obiective:    Sa creati un proiect Sa vizualizati fereasta Project Sa vizualizati si sa modificati informatiile din Project Details

47

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Crearea unui proiect Un proiect poate fi creat utilizand o multitudine de metode:  Crearea unui proiect cu ajutorul optiunii New Project Wizard: o Creeati proiectul o Creeati WBS-ul (Work Breakdown Structure) o Adaugati activitati o Alocati resurse si costuri.  Project Arhitect: o Creeati proiectul folosind o metodologie (un model) o Verificati si ajustati WBS-ul existent o Verificati si modificati activitatile o Alocati resurse si costuri  Importati un fisier: o Importati un proiect utilizand unul din urmatoarele formate:  Proiect Primavera (.XER)  Toate extensiile aferente proiectelor create cu Microsoft Project (.MPP, .MDB, .MPD si .MPT)  Formate din alte aplicatii de management de proiect (.MPX)  Proiect Primavera Project Planner (.P3) o Verificati si modificati structura WBS. o Verificati si modificati activitatile. o Alocati resursele si costurile.  Copiere/Lipire (Copy/Paste): o Selectati elemente dintr-un proiect existent pe care vreti sa le copiati intr-un proiect nou.

48

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
1.Creati un nou proiect utilizand vrajitorul (wizard) Vrajitorul Create a New Project te poate ajuta in crearea unui nou proiect.

Etape: 1. In meniul File, apasati New pentru a lansa vrajitorul Create a New Project. 2. In campul Select EPS, apasati . pentru a selecta nodul respectiv. 3. Selectati un nod, APEX – Apex Inc., si apoi apasati 4. Apasati Next.

49

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
2.Introducerea numelui proiectului Numele proiectului este Office Building Addition. Puteti scurta numele pentru a creea un project ID (identificator de proiect), si anume BLDG.  Project ID – Tastati un nume unic in acest camp.  Project Name – tastati un nou nume de proiect in acest camp. (Campul Project Name nu necesita existenta unui nume unic.)

Etape: 1. Tastati un project ID unic pentru proiect: <BLDG>. 2. Tastati numele proiectului <Office Building Addition>. 3. Apasati Next.

50

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
3.Introducerea datelor de inceput si sfarsit ale proiectului Utilizati calendarul pentru a selecta datele Planned Start si Must finish by pentru acest proiect. Completarea campului Must finish by nu este obligatorie. Puteti asocia proiectului o data de tip Must finish by in orice moment al proiectului in eticheta Dates din sectiunea Project Details. Pentru a naviga prin calendar:  Cand lansati calendarul se afiseaza luna/anul curent. Pentru a selecta un an diferit, apasati sectiunea Month/Year din calendar si apoi utilizati sagetile pentru a derula si selecta anul dorit.  Apasati pe anul sau luna dorita si apoi apasati Select.

Etape: 1. In campul Planned Start, apasati 2. Utilizati calendarul pentru a specifica data Planned Start <11-Jan-10> 3. Apasati 4. Apasati Next. pentru a selecta data.

51

apasati 2. echipele sau tipurile de responsabilitati. apoi apasati selectata. 3. pentru a aloca persoana 52 . Structura OBS poate fi realizata fie sub forma unei structuri organizationale detaliata (cu numele angajatilor) sau sub forma unui cadru mai general in care sunt aranjate intro ordine ierarhica departamentele.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. Etape: 1. Structura OBS reprezinta structura ierarhica a organizatiei responsabila de managementului proiectului. Apasati Next. Tim Harris.g.Specificarea managerului responsabil Managerul responsabil (e. Responsible Manager) din structura ierarhica a organizatiei OBS (Organizational Breakdown Structure) reprezinta persoana responsabila pentru activitatea/activitatile respective. In campul Responsible Manager. atat la nivel de rol cat si de persoane. Selectati un manager responsabil.

53 .Selectarea tipul de procent de alocare Puteti specifica tipul de coeficienti de alocare (Assignment Rate Type) pentru noile alocari de resurse. Apasati Next. In lista derulanta Rate Type alegeti Commercial.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5. Valoarea implicita a tipului de coeficient determina pretul unitar care va fi folosit in alocarea resurselor. 2. Etape: 1. Valorile din lista derulanta Rate Type reflecta tipurile de coeficienti definite in fereastra Rate Types din cadrul Admin Preferences.

fara a utiliza vreo metodologie existenta.Utilizarea Project Arhitect Project Arhitect (e. Verificati daca este selectat No. Apasati Finish.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6. Arhitectul de proiect) va ajuta sa creeati un proiect existent in cadrul unei metodologii sau dintr-un model de proiect. 2. do not run the Project Arhitect si apoi apasati Next. 54 . Veti creea din nou proiectul Office Building Addition. Etape: 1. Proiectul Office Building Addition a fost creeat cu succes.g.

puteti:  Sa deschideti.  Modificati coloanele cu date.  Sa filtrati proiectele.Fereastra Projects Proiectul a fost creat si deschis. Iconita din fereastra Projects indica faptul ca proiectul este deschis. Numerele din tabel corespund celor din imagine. structurii EPS.  Sa grupati proiectele pe baza codurilor de proiecte. De asemenea. Pentru a vedea informatii detaliate despre proiect. 55 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. sau a altor elemente specifice la nivel de proiect. Tabelul de mai jos cuprinde principalele elemente de navigare din fereastra Projects. navigati prin fereastra Projects care afiseaza proiectele din structura EPS. sa creeati si sa salvati layout-uri de proiecte.

56 . Bara de comenzi 4. Bara de optiuni pentru layout-uri 3. Tabel 3: Fereastra Projects Element 1. Trageti de bara in stanga sau in dreapta pentru a afisa/ascunde informatii afisate in fiecare din zonele aferente Tabelului de proiect sau in Graficului Gantt. Cuprinde optiuni referitoare la deschiderea layouturilor si formatul datelor. apasati Projects. Tabelul de proiect 6. Bara verticala de separare Functionalitate Apasati pe iconitze pentru a schimba infatisarea ferestrei. In bara Director. Bara de unelte 2. Afisare grafica a progresului in timp al proiectului. Posibilitatea de a adauga si edita informatii din proiect. Afiseaza in format tabelar informatii referitoare la proiect.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. Zona de bare 5.

Apasati Open.g. 57 . Open. In bara Layout Options apasati Layout. Exercitiu: 1. Verificati daca este selectata eticheta General. Selectati layoutul Selected Tabs. Ea poate fi folosita pentru a defini proprietatile proiectului si valorile implicite care sunt aplicate intregului proiect. Daca apare o fereastra de dialog in care sunteti intrebati daca doriti sa salvati modificarile facute la layout. 2. apasati No. Selectati proiectul BLDG – Office Building Addition. 4. Detaliile proiectului) este localizata in partea de jos a layout-ului ferestrei Projects.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Detaliile proiectului Project Details (e. 3. 6. 5.

ce este responsabila pentru proiect.  Project Web Site URL – Afiseaza adresa de internet la care a fost publicat proiectul.  Date checked out – indica data si ora cand utilizatorul a determinat starea check-out a proiectului. Puteti utiliza acest nivel de risc pentru a organiza.terminat sau in asteptare.. Puteti introduce o valoare intre 1 si 100.utilizat ca scenariu / model de referinta (test).. 58 .  Project Name – numele proiectului  Status – indica starea proiectului care poate avea una din valorile din tabelul de mai jos: Tabel 4: Stari ale proiectului Stare Planned Active Inactive What-if Ce indica faptul ca proiectul este.in derulare. ..P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1.Eticheta General In eticheta General aveti posibilitatea de a vizualiza si modifica informatii generale despre proiectul selectat. inainte de a se stabili varianta finala. bazata pe importanta acestuia pentru organizatie. Valorile din campurile ramase au valori stabilite in mod implicit.in curs de analiza. Puteti introduce o valoare intre Very High (= Foarte ridicat) si Very Low (= Foarte scazut).  Leveling Priority – Prioritatea de nivelare reprezinta o clasificare a proiectelor in raport cu celelalte proiecte..  Checked out by – Afiseaza numele utilizatorului care a determinat starea check-out pentru proiectul curent.. Campurile din eticheta General sunt:  Project ID – un identificator de proiect scurt si unic.  Check-out Status – Indica faptul ca proiectul este in starea check-in sau check-out.  Risk Level – Indica riscul general in realizarea proiectului. Cea mai inalta valoare este 1.  Responsible Manager – O persoana. . . valoarea implicita este Medium.. valoarea implicita este 10.. ... Project Name si Responsible Manager pot fi stabilite cand creati proiectul sau le puteti modifica aici. Project ID. selectata din cadrul structurii OBS. filtra si creea rapoarte din cadrul structurii de proiecte..

59 . Etape: 1.  Finish – camp needitabil ce indica data cea mai tarzie de finalizare a proiectului calculata cand proiectul a fost ultima oara recalculat. In campul Data Date.  Must Finish By – data ce indica data dorita pentru finalizarea proiectului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. 2. Campurile din cadrul etichetei Dates sunt:  Planned Start – data planificata de incepere a proiectului. Apasati eticheta Dates.  Actual Start and Actual Finish – camp needitabil indicand data actuala de inceput si de sfarsit ale proiectului.Eticheta Date In cadrul etichetei Dates puteti edita informatiile de tip data din cadrul proiectului selectat. confirmati data 11-Jan-10. Datele de tip Planned Start si cea Must finish by pot fi stabilite atunci cand creati proiectul sau le puteti modifica aici.  Anticipated Start and Anticipated Finish – date estimate ce pot fi introduse atunci cand planificam proiectul.  Data Date – data utilizata ca punct de inceput pentru realizarea calculelor.

Etape: 1. insera imagini. vedea si edita notite despre proiect cum ar fi scopul proiectului.  Detail – o descriere definita de utilizator pentru tematica respectiva. cerintele cheie sau alte detalii specifice proiectului respectiv. Puteti utiliza limbajul HTML pentru a edita caracteristicile si formata textul. 60 . 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. In sectiunea Notebook Topic.Eticheta Notebook In cadrul etichetei Notebook aveti posibilitatea de a scrie. Apasati pe eticheta Notebook. apasati Add. copia. lipi si adauga hiperlegaturi. Campurile din cadrul tab-ului Notebook:  Notebook Topic – o lista cu tematica asociata nodului/proiectului.

Inchideti fereastra de dialog Assign Notebook Topic. Apasati pentru a selecta un subiect. 7. Tastati <Click www.primavera. tastati <Construct an addition to the existing office building>. 4. In sectiunea Purpose. 9. 61 .> Apasati tasta Enter.com for details. Purpose. Apasati tasta Enter. Derulati in jos si selectati un subiect (Notebook Topic). 8.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. 6. 5.

g.  Permit sumarizarea unui volum mare de informatii din cadrul mai multor proiecte. selectati o valoare de cod de proiect.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. Coduri) puteti asocia proiectului coduri de proiect. 62 . cum ar fi dupa locatia in care se implementeaza sau dupa departamentul din cadrul intreprinderii responsabila pentru proiectul respectiv. si apoi apasati pentru confirma selectia. 3.  Este posibila definirea unui numar nelimitat de coduri de proiect. 2. In Project Code: Project Region. E – East. Apasati eticheta Codes.Eticheta Codes In cadrul etichetei Codes (e. Apasati Assign. Codurile de proiect permit gruparea proiectelor din cadrul structurii EPS in categorii specifice. Exercitiu: 1.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5. 2. Nu selectati codul de proiect inca. Etape: 1.Functia de cautare si predictie a textului din ferestrele de dialog Campul Search din ferestrele de dialog din cadrul aplicatiei software Primavera ofera o alternativa pentru cautarea rapida in cadrul unei liste lungi de valori:  Search – tastati in campul Search si apoi apasati tasta Enter pentru a cauta o valoare. valorile care se potrivesc grupului de litere deja introdus sunt afisate in fereastra de dialog (Type Ahead este o functie de cautare predictiva). 63 . puteti tasta si cauta codul de proiect Comm-Commercial. Inchideti fereastra de dialog. Mai jos. pe masura ce tastati.  Type Ahead – tastati in campul Search si. In campul Search in fereastra de dialog Assign Project Codes. tastati <co>.

al celei de-a doua va fi BA1010.g. Pentru activitatile din proiectul Office Building Addition. 3. Acest sistem de numerotare face legatura dintre activitati si proiect. Setari implicite) este impartita in doua sectiuni:  Defaults for New Activities – indica setarile care vor fi utilizate cand sunt adaugate proiectului noi activitati. ID-ul primei activitati va fi BA1000. In campul Activity ID Prefix tastati <BA>. veti stabili prefixul ca fiind BA si apoi verificati daca sufixul este 1000 iar valoare de incrementare 10. Cand se adauga activitati. prefixul si sufixul activitatii selectate se aplica activitatii care se adauga. Etape: 1. De retinut ca schimbarea acestor setari nu va afecta activitatile existente.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6. iar Increment are valoarea 10. etc. o Atunci cand este marcat campul Increment Activity ID based on selected activity.Eticheta Defaults Eticheta Defaults (e. Verificati daca Activity ID Suffix este 1000. ceea ce este foarte util atunci cand urmarim activitati din proiecte diferite. 2. 64 . Apasati eticheta Defaults.  Auto-numbering Defaults – stabileste cum vor fi numerotate noile activitati in cadrul proiectului.

precum si succesiunea de activitati cea mai lunga sau valoarea Marjei Totale (e. 65 .g.  Project Settings – stabileste caracterul folosit pentru separarea nivelelor WBS.Eticheta Settings Eticheta Settings (e.g. Total Float) Etape: 1. Apasati eticheta Settings.  Define Critical Activities – identifica ce activitati sunt afisate ca fiind critice.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. Setari) consta din trei sectiuni:  Summarized Data – in care se precizeaza data si nivelul la care proiectul a fost sumarizat ultima oara. identifica luna in care incepe anul fiscal si specifica ce planificare de referinta este utilizata in calculul valorii cuvenite.

00> si apoi apasati tasta Enter.  Link Actual and Actual This Period Units and Cost – bifati aceasta casuta daca doriti recalcularea valorilor curente (actuale) sau valorile referitoare la costuri si consumuri cand una dintre ele este actualizata. Doua campuri de avut in vedere:  Recalculate Actual Units and Cost when Duration % Complete Changes – atunci cand este marcata se calculeaza costurile si consumul curent ca : Actual (cost sau consum) = Bugetat (consum sau cost) * Durata % Realizare o Primavera realizeaza aceste calcule de fiecare data cand actualizati Duration % Complete (e. 66 . soft-ul nu va mai estima valorile actualizate iar campurile cu valorile actualizate raman goale cat timp nu specificati valorile.g.Eticheta Calculations Utilizati aceasta eticheta pentru a specifica cum se va calcula costul si utilizarea resursei atunci cand actualizati activitatile. Durata % Realizare) o Valorile pe care le specificati inlocuiesc valorile calculate de catre aplicatia informatica. 1. In sectiunea Activities. Daca debifati casuta respectiva. 2. tastati <30. Apasati eticheta Calculations. in campul Default price/unit for activities without resource or role price/units. Aceasta optiune este bifata (activa) in mod implicit.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8.

General 67 . utilizati fereastra Projects pentru a vedea informatii generale despre proiectele accesate. Planned Start Date). Defaults c.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Idei principale  Puteti creea un proiect cu vrajitorul New Project.  Odata ce proiectul a fost creat. puteti importa un fisier.  Utilizati eticheta Project Details din fereastra Projects pentru a stabili setarile implicite si proprietatile proiectului selectat. In care eticheta puteti sa specificati numerotarea automata a ID-urilor activitatilor? a. General b. Adevarat sau Fals: Singurul mod de a creea un proiect este de a utiliza vrajitorul Create a New Project. Settings b. Dates d. cum ar fi data anticipata de start sau de finalizare. Settings 2. Apasati eticheta _________________ din fereastra Projects pentru a schimba data planificata de inceput a proiectului (e. a. 3. Intrebari recapitulative 1.g. 4. Defaults c. Dates d. Adevarat sau Fals: Trebuie sa specificati data la care proiectul trebuie sa se termine (Must Finish By). copia un fisier existent sau utiliza Project Architect pentru a creea un proiect pe baza unui model existent.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 6 Crearea structurii W BS Obiective:   Definirea structurii WBS Crearea nivelelor ierarhice din cadrul structurii WBS 68 .

69 . Ea permite impartirea proiectului in mai multe parti logice in scopul planificarii si controlului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Structura WBS O structura de Descompunere Orientata spre Scop (Work Breakdown Structure) reprezinta o ordonare ierarhica a produselor si serviciilor produse in timpul derularii proiectului.  Fiecare proiect are o ordonare ierarhica unica. o Nivelul radacina al structurii WBS este egal cu numele sau ID-ul proiectului.  Intre elementele din cadrul structurii WBS exista relatii de tip „copil – parinte”. ceea ce inseamna ca puteti derula/defalca sau sumariza informatia din diferitele nivele inferioare.

2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Vizualizarea elementelor din cadrul WBS Atunci cand este creat un proiect. elementului WBS radacina ii este atasat acelasi ID si nume la fel ca proiectului. Etape: 1. Apasati click dreapta din mouse pe proiectul Bldg-06 si apoi selectati Open Project. 4. In eticheta General puteti observa ca numele si codul nodului WBS este : Bldg-06 – Office Building Addition – Creating a Work Breakdown Structure. apasati WBS. 70 . 3. In fereastra Projects selectati proiectul Bldg-06. In bara Director.

tastati <Design and Engineering> si apoi apasati tasta Enter. 71 . 2. Etape: 1. In coloana aferenta WBS Name. 3. tastati <D&E> si apoi apasati tasta Tab pentru a muta catre campul urmator. In coloana WBS Code.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Crearea nivelelor ierarhice din cadrul structurii WBS Elementele structurii WBS ce sunt adaugat nivelului radacina sunt automat decalate la dreapta pentru a forma al doilea nivel ierarhic. In bara de comenzi (din partea dreapta) apasati Add.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Atunci cand creati un nou element WBS. acesta este mutat mai la dreapta si afisat ca un element WBS de tip „copil” in raport cu elementul care era selectat. Meg Foley. 2. pentru a deplasa spre stanga elementul 72 . Selectati elementul WBS: Design and Engineering. In coloana WBS Name tastati <Mechanical / Electrical Systems> si apoi apasati tasta Tab pentru a muta cursorul in campul urmator. apasati butonul WBS numit Mechanicals. 4. In bara laterala de comenzi. In bara laterala de comenzi apasati butonul Add. 3. si apoi apasati butonul 7. 5. Etape: 1. In campul Responsible Manager din eticheta General apasati butonul 6. in toate cele 4 directii) din bara de comenzi din partea dreapta a ecranului si sa ajustati corespunzator pozitia elementului in cadrul structurii ierarhice. In coloana WBS Code tastati <Mechanicals> si apoi apasati tasta Enter. Selectati un manager responsabil. puteti sa utilizati butoanele de ordonare din partea dreapta (ce sunt marcate cu sageti. Daca adaugati in mod gresit un element WBS unui alt element.

coloana WBS Name tastati <Elevator> si apoi apasati tasta Enter. Aceasta poate fi usor ilustrata de exemplu atunci cand creati elementul Elevator. coloana WBS Code tastati <Lifts> si apoi apasati tasta Enter. 3. element ce mosteneste acelasi manager responsabil ca si elementul parinte. 2. In In In In cadrul structurii WBS selectati elementul Mechanical/Electrical Systems. 73 . Etape: 1. Mechanicals. bara laterala de comenzi apasati butonul Add. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Orice element „copil” din cadrul structurii WBS mosteneste atributele elementului „parinte”.

4. Selectati in structura WBS elementul Mechanicals. 3. Faceti click dreapta in fereastra WBS si apasati Expand All sau Collapse all pentru a defalca sau restrange elementele din cadrul structurii WBS. In cadrul coloanei WBS Code tastati <HVAC> si apoi apasati tasta Enter. 74 . In bara laterala de comenzi apasati butonul Add. Etape: 1. 2. In coloana WBS Name tastati <HVAC> si apoi apasati tasta Enter.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Puteti stabili nivelul unui grup de elemente WBS prin apasarea butonului dreapta al mouse-ului in fereastra WBS si apoi selectarea optiunii Collapse To.

Mai este necesar sa fie adaugate elementele WBS.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Workshop: Crearea unei structuri WBS In exercitiul urmator structura proiectului a fost deja definita.Int-Finish Bldg-06. adaugati codurile si numele elementelor WBS ce sunt scrise cu text ingrosat in lista de mai jos.Int-Finish WBS Code D&E Found Structure Mechanicals Lifts HVAC Systems Ex-Finish Brick Roof Windows Int-Finish Fixtures Coverings Carp Paint WBS Name Design and Engineering Foundation Structure Mechanical/ Electrical Systems Elevator HVAC Plumbing and Electrical Exterior Finishes Brick Roof Doors and Windows Interior Finishes Plumbing and Lighting Fixtures Floor and Carpet Carpentry Paint Responsible Manager Tim Harris Tim Harris Tim Harris Meg Foley Meg Foley Meg Foley Meg Foley Tim Harris Tim Harris Tim Harris Tim Harris Tim Harris Tim Harris Tim Harris Tim Harris Tim Harris 75 . Pentru aceasta. WBS Parent Bldg-06 Bldg-06 Bldg-06 Bldg-06 Bldg-06.Ex-Finish Bldg-06.Int-Finish Bldg-06.Mechanicals Bldg-06.Ex-Finish Bldg-06.Ex-Finish Bldg-06 Bldg-06. Mechanicals Bldg-06 Bldg-06.Mechanicals Bldg-06.Int-Finish Bldg-06.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Rezultatele workshop-ului 76 .

Adevarat sau Fals: Atunci cand adaugati un nou element WBS el este automat adaugat la acelasi nivel cu elementul WBS marcat. 3. 77 . iar cel mai scazut nivel este constituit de activitati.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte esentiale  Structura WBS este o ordonare ierarhica a produselor si serviciilor produse pe parcursul derularii proiectului. Utilizati tastele de ordonare pentru a creea diferite nivele in cadrul WBS.  Cel mai inalt nivel WBS este proiectul. Intrebari recapitulative 1. Adevarat sau Fals: Butoanele de ordonare pot fi utilizate pentru a modifica structura ierarhica a WBS-ului. nivelul radacina al structurii WBS este creeat avand acelasi nume ca proiect.  Creeati structura WBS in fereastra Work Breakdown Structure. 2. Adevarat sau Fals: Atunci cand creeati un nou proiect.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 7 Adaugarea activitatilor Obiective:       Descrieti o activitate si componentele sale Descrieti tipurile de activitati Adaugati activitati Adaugati o tematica (un subiect) unei activitati Adaugati pasi activitatii Alocati coduri activitatilor 78 .

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Activitatile Activitatile sunt elementele fundamentale de lucru ale unui proiect. Ele reprezinta cel mai detaliat nivel al structurii WBS si cea mai mica diviziune a lucrarilor ce intereseaza in mod direct managerul de proiect.  Este cea mai mica unitate de lucrare urmarita in desfasurarea unui proiect.  Contine toate informatiile de detaliu despre lucrarea ce urmeaza a fi realizata.  Este cunoscuta si sub numele de eveniment sau unitate de lucrare.

Componentele unei activitati

79

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Adaugarea de activitati Utilizati fereastra Activities pentru a creea, vizualiza si modifica pentru proiectul selectat. Pentru a adauga o activitate unui proiect, trebuie realizate urmatoarele actiuni:  In bara laterala de comenzi apasati butonul Add.  In meniul Edit apasati tasta Add.  Apasati tasta Insert.  Apasati butonul dreapta al mouse-ului si apoi apasati butonul Add.

Etape: 1. Deschideti proiectul Bldg-07. 2. Verificati daca sunteti in fereastra Activities (sau in bara de comenzi director din partea stanga, apasati butonul Activities.) 3. In bara de comenzi Layout Options, apasati Layout, Open. 4. Selectati layout-ul Adding Activities si apoi apasati Open.

80

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Vrajitorul pentru crearea de noi activitati Vrajitorul (e.g. Wizard) pentru crearea de noi activitati (New Activities Wizard) va conduce prin intreg procesul de adaugare a unei activitati. Odata ce va familiarizati cu procesul puteti sa dezactivati aparitia vrajitorului din User Preferences si sa adaugati manual activitati in cadrul proiectului.

Etape: 1. 2. 3. 4.

In meniul Edit selectati User Preferences. Apasati eticheta Assistance. Marcati Use New Activity Wizard. Apasati butonul Close.

81

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Adaugarea de activitati cu ajutorul vrajitorului In fereastra Activities puteti apasa pe butonul Add din bara laterala de comenzi pentru a adauga noi activitati. Vrajitorul va aparea ulterior numai daca apasati butonul Add din bara de comenzi din dreapta ecranului.

Etape: 1. In bara laterala de comenzi, apasati butonul Add.

82

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Tastati un nume si un ID unic pentru fiecare activitate pe care o adaugati. Apoi alocati fiecare activitate elementului WBS numit Design and Engineering.

1. In campul Activity ID verificati daca apare BA1000. 2. In campul Activity Name tastati <Building Addition Kickoff>. 3. Apasati Next.

1. In campul WBS, apasati butonul

.

2. Selectati nodul WBS, Bldg-07.D&E – Design and Engineering si apoi apasati butonul 3. Apasati Next.

83

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6
Atribuirea tipului activitatii Selectati tipul de activitate corespunzator functiei activitatii in cadrul proiectului si calendarului ce va fi utilizat pentru activitatea respectiva. Start Milestone – acest tip de activitate este folosit pentru a marca inceputul unei faze de proiect sau pentru a comunica livrabilele proiectului.  Activitate de durata zero.  Are doar o data de inceput (start date)  I se pot atribui constrangeri, pasi, cheltuieli, produse de lucru si documente.  I se poate asocia o resursa principala.  Nu i se poate atribui un rol. Finish Milestone – acest tip este de obicei folosit pentru a marca sfarsitul unei faze de proiect sau pentru a comunica livrabilele proiectului.  Activitate de durata zero.  Are doar o data de sfarsit (Finish date)  I se pot atribui constrangeri, pasi, cheltuieli, produse de lucru si documente.  I se poate asocia o resursa principala.  Nu i se poate atribui un rol. Task Dependent – acest tip de activitate este in mod obisnuit folosit atunci cand activitatea/lucrarea trebuie terminata intr-un anumit timp indiferent de disponibilitatea resurselor.  Resursele activitatii sunt utilizate in conformitate cu calendarul activitatii.  Durata este determinata de calendarul de lucru atribuit.  Acest tip de activitate este cel implicit utilizat in Primavera. Resource Dependent – acest tip de activitate este utilizat atunci cand mai multe resurse atribuite aceleeasi activitati pot lucra independent.  Resursele activitatii sunt planificate in concordanta cu calendarul resursei.  Durata este determinata de disponibilitatea resurselor atribuite.

84

1. In lista derulanta Activity Type selectati Start Milestone. management de proiect.  Datele calculate in cadrul acestei activitati se bazeaza pe data de inceput cel mai devreme si datele de final cel mai tarziu al acestor activitati componente. 2.  Durata este determinata de activitatile predecesoare si succesoare ale activitatii si calendarul asociat acestora. WBS Summary – acest tip este folosit pentru a sumariza fiecare nivel WBS.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Level of Effort – acest tip este folosit pentru activitatile de tip task dependent in desfasurare concomitent cu alte activitati.  Ca exemple am putea include activitatile de paza.  Nu i se pot atribui constrangeri.  Nu i se pot atribui constrangeri. 4.  Activitatea de tip sumar WBS cuprinde grupul de activitati care alcatuiesc impreuna un nivel WBS. Apasati Next. etc. 3. Verificati daca este selectat No. intalnirile. continue si apoi apasati Next.  Durata activitatii de tip sumar WBS se calculeaza pe baza calendarului atribuit. 85 . In acest moment nu vom adauga relatiile de conditionare dintre activitati. thanks si apoi apasati Next. Verificati daca este selectat No.

2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Tocmai ati terminat de adaugat prima activitate. Cand apare mesajul de informare apasati Ok. Bifati Do not show the wizard. Daca doriti sa nu mai apara vrajitorul atunci cand adaugati noi activitati urmati pasii de mai jos: 1. 3. Apasati butonul Finish. 86 .

Cand adaugati o activitate. mai intai selectati ori elementul de WBS in care se va include activitatea sau selectati o activitate existenta in WBS-ul respectiv. 87 . Selectati elementul WBS – Design and Engineering 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Adaugarea unei activitati prin etichetele cu detalii de activitati Puteti utiliza tab-urile cu detalii de activitati pentru a adauga o activitate si apoi introduce informatii suplimentare despre activitate. In meniul Edit apasati butonul Add sau apasati butonul dreapta al mouse-ului si apoi Add. Etape: 1.

In lista derulanta Activity Type verificati daca este selectat Task Dependent.Eticheta General Puteti utiliza eticheta General (e. In campul Activity tastati <Design Building Addition> si apoi apasati tasta Enter. 2. incluzand tipul acesteia. In eticheta General verificati daca ID-ul activitatii este BA1010. 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. 88 . asa cum a fost prezentat mai devreme.g General tab) pentru a introduce informatii de baza despre activitate. 3.

In Activity Details selectati tab-ul Status. constrangerile. In campul Original Duration tastati <12> si apoi apasati tasta Enter. 89 . datele de inceput si de sfarsit. 2.Eticheta Status Folositi eticheta Status pentru a defini durata. Etape: 1. precum si costurile asociate activitatii selectate. valorile actualizate si procentele de realizare. volumul de munca si de resurse. Puteti vizualiza eticheta Status pentru a vedea marja activitatii.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2.

Inchideti fereastra de dialog Notebook Topic. Selectati tematica (tipul de subiect) Anticipated Problems si apoi apasati butonul 4. 1.Eticheta Notebook Prin intermediul etichetei Notebook puteti atribui notite. Tastati o descriere in sectiunea Anticipated Problems <Design changes may increase duration of activity. In sectiunea Notebook Topic apasati butonul Add. Selectati eticheta Notebook. 5. 3. observatii unei activitati. .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. Temele/subiectele predefinite sunt instructiuni sau descrieri pentru a prezenta mai departe activitatea conform categoriilor respective de informatii. 2.> 90 .

Exercitiu: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. 91 . In tabelul de activitati selectati elementul WBS Design and Engineering.Adaugarea unei activitati direct in tabelul de activitati Puteti utiliza coloanele din Tabelul de Activitati pentru a adauga o activitate si apoi a introduce informatii aditionale despre aceasta. Apasati tasta Insert. Verificati daca ID-ul activitatii este BA1020. 2. 3.

7. Apasati tasta Enter. In coloana Original Duration tastati <9>.> In coloana Activity Type verificati daca apare Task Dependent. 6. In coloana Activity Name tastati <Review and Approve Designs. 92 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. 5. Observati ca lungimea barei aferenta activitatii BA1020 a crescut corespunzator valorii nou introduse (9) in coloana Original Duration.

2. selectati un element din WBS. In coloana Activity Name. 93 . In coloana Activity Type. selectati Level of Effort. 4. tastati <BA-ADMIN>. 5. In coloana Activity ID. Faceti click dreapta in tabelul de activitati si apoi apasati Add. In tabelul de activitati. 3. Office Building Addition – Adding Activities. tastati <Project Administration>.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1.

pasii furnizeaza o lista de proceduri cerute pentru realizarea activitatii. etc.  Pasii nu au durata sau date (de inceput. Adesea.  Pasii pot fi marcati ca fiind realizati in Primavera sau de catre resursa primara prin intermediul pontajelor. sfarsit.)  Fiecarui pas i se poate asocia o explicatie suplimentara (text editabil in fereastra de dialog special creata din partea dreapta a zonei cu lista pasilor).  Unei activitati i se pot atribui un numar nelimitat de pasi.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Adaugarea de pasi unei activitati Utilizarea pasilor de activitati permit crearea unei liste de verificare pentru activitate si apoi urmarirea realizarii fiecaruia. 94 .

4. Introduceti descrierea pasului <Meet with team to finalize decision>. Apasati butonul Add. Tastati numele pasului <Review Designs>. 95 . 6. In zona cu detalii ale activitatilor selectati eticheta Steps. Tastati numele pasului <Finalize Decision>. 8. Tastati o scurta descriere a pasului <Review designs to be sure they represent customer requirements. 5. Etape: 1. 3. Selectati activitatea BA1020 – Review and Approve Design. 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Activitatea Review and Approve Designs poate fi impartita/sparta in doi pasi. 7.>. Apasati butonul Add pentru a adauga un nou pas.

3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Modele de pasi Modelele de pasi de activitati dau posibilitatea definirii de grupe de pasi comuni pentru activitati multiple si apoi pentru atribuirea acestora activitatilor. Tastati numele pasului (e. Selectati (cu Shift + Click stanga) toti pasii afisati in eticheta Steps. Apasati butonul dreapta al mouse-ului in momentul in care sunteti cu cursorul in zona cu denumirile pasilor si apoi selectati optiunea Create Template. Etape: 1. 4.g. 96 . Step Template Name) <Design Review>. Apasati Ok. Daca a fost deja definit un pas utilizat in mod obisnuit sau un set de pasi pentru o activitate puteti salva acesti pasi ca si modele de pasi. 2.

. o Se pot creea un numar nelimitat de coduri de activitati la nivel de EPS. puteti construi rapoarte cu ajutorul vrajitorului sau al editorului de rapoarte. Activitati din proiectul in cadrul caruia a fost creat codul Numar Nelimitat Nelimitat La nivel de proiect 500 97 . EPS si proiect) poate contine un numar nelimitat de valori de cod de activitate.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Coduri de activitati Codurile de activitati ajuta la clasificarea si impartirea pe categorii a activitatilor in concordanta cu nevoile organizatiei si ale proiectului. Puteti utiliza codurile de activitati pentru a vedea si defalca activitatile din tabelul de activitati. Fiecare cod de activitate (global. care pot fi organizate intr-o ierarhie.  La nivel de Proiect – disponibile doar pentru activitatile ce fac parte din proiectul in care codul a fost creat. Zona. Exemple de coduri de activitati includ : Faza. Tabel 5: Coduri de activitati Tip La nivel global La nivel de EPS Pot fi alocate. Codurile de activitati pot fi definite pe trei nivele:  La nivel Global – disponibil tuturor activitatilor din baza de date. o Se pot crea pana la 500 de coduri de activitati per proiect. Activitatilor din toate proiectele Activitati din cadrul nodului EPS in care a fost creat codul sau din cadrul nodurilor EPS de tip „copil” ale acestuia. Locatie sau Divizie. sau selecta si sumariza activitatile. o Activitatile pot fi filtrate si organizate pe baza unor cerinte particulare. o Activitatile se pot organiza la nivel de proiect sau in intreaga structura a proiectului.  La nivel de EPS – disponibile pentru toate activitatile din cadrul nodului EPS si din nodurile copil ale acestuia. o Se pot creea un numar nelimitat de activitati la nivel global. puteti organiza un layout prin gruparea activitatilor in categorii specifice.. unice specifice proiectului. o Activitatile se pot organiza la nivel de proiect sau de nod EPS.

6. 3. Inchideti fereastra de dialog Assign Activity Codes. Apasati butonul Assign. In fereastra de dialog Assign Activity Codes. Apasati butonul pentru a expanda codul de activitate Departament. apasati eticheta Display Options si apoi selectati Filter By. Apasati bara Display Options si alegeti apoi Collapse All. 2. 98 .  Adaugati o coloana pentru codurile de activitate in Tabelul de Activitati.  Folositi tab-ul de coduri din zona cu detalii despre activitati. Selectati activitatea BA1020 – Review and Approve Designs In zona cu detalii ale activitatii apasati eticheta Codes.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. In cadrul codului de activitate Departament selectati valoarea de cod ENG–Engineering si apoi apasati butonul 8. 5. 4. 7. All Values.Atribuirea de coduri de activitate unei activitati Atribuirea de coduri de activitate unei activitati se poate face in fereastra Activities. Etape: 1.

3. BA1020 – Review and Approve Changes. 4. In bara de comenzi selectati Activity Codes. 5. 2. Selectati activitatea BA1010 – Design Building Addition. Inchideti fereastra de dialog. 99 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. Etape: 1. Tineti apasat CTRL + Click pentru a selecta o alta activitate. 6. In Activity Code: CSI Code selectati codul de activitate 20.Atribuirea de coduri de activitate mai multor activitati Utilizati bara de comenzi pentru a atribui un cod de activitate mai multor activitati. Apasati butonul stang al mouse-ului in zona graficului Gantt pentru a deselecta activitatile si apoi selectati activitatile BA1010 si BA1020 pentru a verifica daca a fost atribuit corect codul de activitate.600 – Architectural si apoi apasati butonul .

o Disponibil doar in proiectul curent. Alocarea calendarelor se foloseste pentru a programa activitatile si pentru a nivela resursele. 100 .  Calendar de resursa o Contine calendare separate pentru fiecare resursa. o Este disponibil pentru toate resursele si activitatile din baza de date.  Poate fi creat un numar nelimitat de calendare.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Atribuirea calendarelor Calendarele pot fi create si atribuite fiecarei activitati sau resurse. Tipurile de calendare Exista trei tipuri de calendare:  Calendar global o Contine calendarele care pot fi utilizat de catre toate proiectele din baza de date.  Tipul de activitate determina daca acel calendar al activitatii sau al resursei va fi utilizat este utilizat cand se face programarea activitatilor.  Calendar de proiect o Contine un grup de calendare pentru fiecare proiect.

Veti putea vedea toate calendarele disponibile pentru activitatea Design Building Addition. .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Atribuirea calendarelor Folositi fereastra de dialog Select Activity Calendar pentru a selecta calendarul care este utilizat pentru o activitate din proiect. in acest proiect. 101 . Selectati eticheta General. 2. Etape: 1. 3. calendarul atribuit in mod implicit tuturor activitatilor este Standard 5 Day Workweek. Selectati activitatea BA1010 – Design Building Addition. Vedeti toate calendarele globale disponibile si apoi inchideti fereastra de dialog. In campul Activity Calendar apasati butonul 4. De exemplu.

102 . 1. 4. Adaugati urmatoarele activitati: ID/Nume activitate Tip activitate Task Dependent Task Dependent Task Dependent Task Dependent Task Dependent Durata originala 3 1 7 10 Phase Cod de activitate FINSH ROUGH CLOSE CLOSE WBS HVAC BA4090 – Relocate HVAC Chiller BA4100 – Startup HVAC and Test HVAC BA5070 – Brick Brick exterior walls BA5080 – Roof Insulation and Built-up Roofing Plumbing and BA6120 – Install Lighting Plumbing and Fixtures Electrical Fixtures 2 FINSH 3. dupa coloana cu Original Duration. iii. First run complete. Adaugati observatia (Notebook Topic) Anticipated Problems activitatii BA6120 si tastati o descriere <Possible cost overrun for plumbing materials>. urmatori activitatii BA5080 – Insulation and Built-up Roofing: OSHA safety compliance check. ii. iv. Install sheating.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Workshop: Adaugarea activitatilor In continuare dorim sa continuam adaugarea de noi activitati. Phase. Provide water protection. Totodata vom adauga si pasi activitatii BA1080 si sa introducem un comentariu pentru activitatea BA6120. In tabelul de activitati adaugati o coloana pentru coduri globale de activitate. Adaugati pasii i. 2.

unei activitati de tip milestone depinde de 3. Tipurile de coduri de activitati sunt: o La nivel global – ce pot fi atribuite tuturor activitatilor din baza de date. User Preferences si apoi selectati tab-ul Assistance pentru a activa vrajitorul New Activity Wizard. Milestone d.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte esentiale  Exista patru moduri de a adauga o activitate unui proiect: in bara de comenzi apasati butonul Add. o La nivel de EPS – ce pot fi atribuite tuturor activitatilor dintr-un nod EPS sau din nodurile inferioare („copil”) o La nivel de proiect – ce pot fi atribuite doar activitatilor din cadrul proiectului in care au fost create respectivele coduri.. 103 . sau apasati butonul dreapta al mouseului si apoi alegeti optiunea Add.  Utilizati codurile de activitati pentru a grupa activitatile dupa un criteriu comun. Cand datele unei activitati sunt determinate de disponibilitatea resurselor asociate acelei activitati. Puteti crea un numar nelimitat de valori de cod pentru fiecare cod de activitate.. de asemenea. Puteti. Task Dependent b. apasati tasta Insert. sa activati vrajitorul New Activity Wizard pentru a va conduce prin intreg procesul de adaugare a informatiilor pentru o noua activitate. Adevarat sau Fals: Alegeti Edit. Adevarat sau Fals: Durata succesorul/predecesorul sau. Intrebari recapitulative 1. in meniul Edit selectati Add. Resource Dependent c. Level of effort 2.  Elementele de control pentru tipul de activitate stabilesc cum sunt calculate datele activitatii. atunci activitatea este de tip: a.  Utilizati pasii pentru a crea liste de verificare pentru o activitate si pentru a urmarii realizarea ei.

Care din urmatoarele nu este o metoda valida pentru a adauga noi activitati in fereastra Activities? a. d.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. Apasati Add din bara de comenzi din partea dreapta. Apasati tasta Insert . 5. c. b. Apasati butonul dreapta al mouse-ului si selectati apoi Add. Apasati tasta (+). 104 . Adevarat sau Fals: Puteti atribui maxim 20 de pasi fiecarei activitati.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 8 Crearea relatiilor de conditionare Obiective:     Crearea unui grafic retea Faceti diferenta dintre cele 4 tipuri de relatii de conditionare Creati relatii de conditionare in fereastra Activity Network Creati relatii de conditionare in fereastra Details 105 .

Precedence Diagramming Method (PMD)este un procedeu de elaborare a graficului retea.este conditionat de inceputul sau terminarea activitati. • Succesor .  Activitatile sunt reprezentate prin casete  Liniile cu sageti leaga casetele activitate si reprezinta relatiile de conditionare dintre activitati • Predecesor .conditioneaza inceputul sau terminarea unei activitati. 106 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Graficul Retea Un grafic retea este o reprezentare logica a tuturor activitatilor dintr-un proiect. ce arata relatiile de dependenta dintre acestea.  Puteti incepe fie prin a introduce prima activitate dupa care succesoarele acesteia sau prin a introduce ultima activitate din grafic dupa care sa-i adaugati predecesoarele.

activitatea A reprezinta predecesorul iar activitatea B reprezinta predecesorul.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Tipuri de Relatii de Conditionare Exista 4 tipuri de relatii de conditionare.  Finish to Start (FS) .  Finish to Finish (FF) . 107 .atunci cand activitatea A se incheie activitatea B poate incepe. activitatea B se poate termina.atunci cand activitatea A incepe.  Start to Finish .atunci cand activitatea A se incheie.  Start to Start (SS) . activitatea B se poate termina. In imaginile de mai jos.atunci cand activitatea A incepe si activitatea B poate incepe.

Decalajul se bazeaza pe calendarul selectat in eticheta General din fereastra de dialog Schedule Options.  Pe baza calendarului activitatii succesoare. Exista patru optiuni pentru calculul decalajului:  Pe baza calendarului activitatii predecesoare. 108 .  Start-to-Start cu decalaj – Urmatorul exemplu ilustreaza faptul ca activitatea Install Interior Belt Conveyors poate incepe cu zile zile dupa debutul activitatii Construct Building Exterior and Structure.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Relatii de conditionare cu decalaj Decalajul specifica o suprapunere sau intarziere intre o activitate si activitatea succesoare ei. (FS7 indica faptul ca este vorba de o relatie de conditionare de tip Finish-to-Start cu un decalaj de 7 zile). (SS5 indica indica faptul ca este vorba de o relatie de conditionare de tip Start-to-Start cu un decalaj de 5 zile).  Pe baza calendarului zilnic (24 ore). Poate fi adaugata oricarui tip de relatie de conditionare si poate avea o valoare pozitiva sau negativa.  Pe baza calendarului de proiect. Mai jos sunt doua exemple de relatii de conditionare cu decalaj:  Finish-to-Start cu decalaj – urmatorul exemplu ilustreaza faptul ca activitatea Construct Building Foundation trebuie finalizata cu sapte zile mai devreme de momentul inceperii activitatii Construct Building Exterior and Structure.

8.Mechanical Systems. Selectati layout-ul Adding Relationships in Network. 109 . In bara Layout Options. Verificati daca sunteti in fereastra Activities (daca nu. Selectati activitatea BA4160 – Rough-in Plumbing/Piping. 7. Selectati codul WBS: Bldg-08.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Crearea relatiilor de conditionare direct in graficul retea Graficul retea este util pentru ordonarea activitatilor deoarece ilustreaza grafic activitatile si succesiunea lor pe masura ce stabiliti relatiile de conditionare dintre acestea. in bara laterala de comenzi apasati Activities). Apasati butonul pentru a mari vizibilitatea activitatilor in graficul retea. si apoi apasati Open. 3. Deschideti proiectul Bldg-08. 4. 2. 6. Open. In Activity Details. Etape: 1. selectati Layout. selectati eticheta Relationships. 5. Apasatii butonul pentru a mari afisarea activitatilor din graficul retea.

trageti cursorul spre capatul celeilalte activitati cu care doriti sa faceti legatura. 2. Etape: 1. 110 . Apasati butonul stanga al mouse-ului si trageti mouse-ul catre marginea din stanga a activitatii succesoare BA4170-Install Wiring and Cable.  Marginea din dreapta a activitatii reprezinta sfarsitul acesteia. Pentru a creea o relatie de tip Start-to-Start plasati cursorul mouse-ului pe marginea stanga a activitatii BA4160 – Rough-in Plumbing/Piping.  Marginea din stanga a activitatii reprezinta inceputul acesteia. Va aparea sageata de relationare . tinand apasat.Crearea unei relatii de conditionare de tip Start-to-Start Puteti creea relatii de conditionare intre activitati doar prin utilizarea mouse-ului: mutati cursorul in zona de inceput/sfarsit a barei activitatii si apoi.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1.

Inchideti fereastra de dialog Assign Succesors. 4. Selectati activitatea BA4170 – Install Wiring and Cable. In panoul Succesors din cadrul etichetei Relationships apasati Assign. 2.Crearea de relatii de conditionare in zona cu detaliile activitatii Atunci cand creeati relatii de conditionare in zona cu detaliile activitatii (mai precis in eticheta Relationships) tipul implicit de relatie este Finish-to-Start. Activitatile din fereastra de dialog Assign Succesors pot fi grupate si sortate intr-o varietate de moduri. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. Selectati activitatea BA4180 – Connect Equipment si apoi apasati butonul [curssor] pentru a atribui selectia realizata. 111 . 3. In bara Display Options apasati Group and Sort By pentru a vedea optiunile.

In bara Layout Options. 2. 6. apasati Assign. Selectati activitatea BA4100 si apoi apasati [curssor] pentru a atribui selectia facuta. Observati ca activitatea BA4180 apare acum ca fiind selectata in tabelul de activitati. Apasati butonul [curssor]. Gantt Chart.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. Etape: 1. 5. In panoul Succesors. 4. Selectati activitatea BA4180 – Connect Equipment din panoul Succesor. 3. 112 . apasati Show on Top.Utilizarea optiunii GoTo Apasati butonul din eticheta Relationships pentru a schimba selectia din tabelul de activitati catre activitatea selectata din panoul cu activitati succesoare sau predecesoare. Inchideti fereastra de dialog Assign Succesors.

In panoul Succesors. apasati butonul stanga al mouse-ului in campul Lag. 3. Tastati numarul de zile aferent decalajului <3>. Etape: 1.Atribuirea decalajului Chiar daca tipul implicit de relatie de conditionare este Finish-to-Start cu decalaj zero. Apasati tasta Enter.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. 113 . 2. puteti modifica in coloanele din tab-ul Relationships pentru a face ajustari tipului de relatii de conditionare sau marimii decalajului.

De remarcat faptul ca desi relatiile de conditionare au fost stabilite activitatile nu s-au mutat fata de data de inceput a proiectului.  Tabelul de activitati – afiseaza coloanele Predecesors si Succesors. Etape: 1. 114 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5. Cand se va face calculul planificarii proiectului acestea vor fi plasate in graficul Gantt in conformitate cu relatii de conditionare existente.Vizualizarea relatiilor de conditionare in graficul Gantt Puteti modifica/vedea relatiile de conditionare atat in Tabelul de Activitati cat si in graficul Gantt. din bara de unelte pentru a  Graficul Gantt – selectati pictograma Relationships Lines activa sau dezactiva aparitia liniilor ce marcheaza relatiile de conditionare. In bara de unelte selectati pictograma [curssor] petru a vedea relatiile dintre activitati.

Succesor : Relatie de tip FF cu BA6190-Building Addition Complete. Utilizati tabelul pentru a verifica/creea relatiile de conditionare dintre activitati. Activitatea BA-ADMIN – Project Administration trebuie sa aibe atat un predecesor cat si un succesor. ID-ul Activitatii BA1000 BA1010 BA1020 Numele Activitatii Building Addition Kickoff Design Building Addition Review Designs and Approve Succesor BA1010 BA1020 BA6060 BA1030 BA2000 BA5000 BA6040 BA1030 BA1040 BA2000 BA2010 BA2020 Assemble Technical Data for Heat Pump Review Technical Data on Heat Pumps Begin Building Construction Site Preparation Excavation BA1040 BA4020 BA2010 BA2020 BA2030 BA2040 Tipul de relatie SS SS SS FS FS FF FS FS FS SS FS FS FS 2. Predecesor: Relatie de tip SS cu activitatea BA1000-Building Addition Kickoff.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Workshop: Crearea relatiilor de conditionare Odata ce activitatile au fost introduse este necesar sa fie stabilite si relatiile dintre acestea. b. 115 . a. Echipa de proiect a stabilit succesiunea in care activitatile se vor derula.

 Exista patru tipuri de relatii de conditionare: Finish-to-Start. Start-to-Start. GoTo. d. Tipul implicit de relatie de conditionare este _________ a. b. c. Atribuirea calendarului activitatii succesoare. 2. b. c.  Puteti creea relatii in graficul retea ori direct in zona grafica ori in tab-ul Relationships din zona cu detaliile activitatii. d. Intrebari recapitulative 1. 116 . b. e. Oricare din cele de mai sus. Jump. 3. 5.  Utilizati decalajele pentru a specifica intarzierile dintre activitati si succesorii acestora. Finish-to-Finish. Search. Decalajul poate fi calculat prin: a.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte esentiale  Utilizati metoda PDM (Precedence Diagramming Method) pentru a creea un grafic retea care sa ilustreze relatiile de conditionare dintre activitati. Calendarul de 24 ore. Adevarat sau Fals: Sunt folosite patru tipuri de relatii de conditionare intre activitati. d. Calendarul proiectului. Finish-to-Finish si Start-to-Finish. Utilizati _______ pentru a sari de la activitatea curenta la una din activitatile succesoare sau predecesoare: a. Adevarat sau Fals: Decalajul este suprapunerea sau intarzierea dintre o activitate si succesorul ei. 4. Construiti graficul utilizand casetele sau dreptunghiurile pentru reprezentarea activitatilor si stabiliti relatiile logice dintre activitati specificand relatiile activitatiilor cu predecesorii sau succesorii lor. Finish-to-Start. c. Atribuirea calendarului activitatii predecesoare. Look. Tipul implicit de relatie este Finish-to-Start. Start-to-Start. Start-to-Finish.

Definiti rezerva de timp si impactul acesteia asupra planificarii. 117 . Identificati buclele si capetele libere din graficul retea.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 9 Calculul planificarii Obiective:      Realizati calculul direct si invers. Calculati planificarea manual. Analizati planificarea utilizand P6.

O intarziere aparuta in desfasurarea unei activitati critice conduce la intarzierea celorlalte activitati critice si ca urmare la intarzierea intregului proiect. CPM foloseste duratele activitatilor si relatiile de conditionare. Drumul Critic  Drumul critic este drumul format dintr-o serie de activitati din cadrul proiectului ce determina data de finalizare a proiectului. Pentru calculul datelor calendaristice. Acest calcul este realizat in doua feluri: direct si invers. 118 .  Durata activitatilor din cadrul drumului critic determina durata de realizarea a intregului proiect.  Activitatile critice sunt cele care definesc marja totala a proiectului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Procedeul Analizei Drumului Critic Procedeul Analizei Drumului Critic (CPM – Critical Path Method) este utilizata pentru calculul planificarii proiectelor.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Ce este Data de Analiza? Data de analiza (e. In faza de planificare data de analiza este aceeasi cu data de inceput a proiectului.g. (Data Date = Planned Start) In faza de actualizare ea va fi setata de utilizator undeva dupa data reala de start a proiectului (Data Date > Actual Start) 119 . Este data de la care se calculeaza toate activitatile ramase de realizat. Data Date) este data calendaristica ce se utilizeaza ca punct de inceput pentru calculul planificarii.

Calculul Direct  Prin calculul direct se stabilesc datele de start si de finish cel mai devreme ale unei activitati.  Calculul incepe cu activitatile care nu au predecesoare. de indata ce activitatea predecesoare a fost incheiata.  Start Cel Mai Devreme (ES) + Durata – 1 = Finish Cel Mai Devreme 120 . pornind de la nodul initial catre nodul final al graficului retea.  Datele cele mai devreme reprezinta momentele optimiste la care o activitate poate incepe sau se poate incheia.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Concepte privind Calculul Planificarii 1.

 Finish Cel Mai Tarziu – Durata + 1 = Start Cel Mai Tarziu 121 . activitatilor fara succesor le sunt atribuite o data de Finish Cel Mai Tarziu egala cu ultima data calculata de Finish Cel mai Devreme.  Calculul incepe cu activitatile care nu au activitati succesoare (de ex. Activitatea C din graficul de mai jos.  Datele cele mai tarzii sunt momentele pesimiste la care o activitate poate incepe sau se poate incheia. fara a decala termenul final de incheiere a proiectului. prin intarziere.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2.)  Pentru proiectele cu o data impusa de finalizare (Must Finish By).Calculul invers  Calculul invers se desfasoara de la nodul final catre nodul initial al graficului retea si permite stabilirea datelor cele mai tarzii ale activitatilor.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3.  Activitatile cu marja totala egala cu zero sunt activitati critice. fara a intarzia proiectul.Rezerva Totala  Reprezinta intervalul de timp in care o activitate poate aluneca de la momentul de start cel mai devreme.  Este diferenta dintre datele de finish cel mai tarziu si finish cel mai devreme.  Data Cea Mai Tarzie – Data Cea Mai Devreme = Rezerva Totala 122 .

Nu se poate edita marja unei activitati direct de la tastatura.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Rezerva totala a unei activitati este calculata automat de fiecare data cand calculati planificarea proiectului. In graficul de mai sus activitatile B si C sunt fac parte din drumul critic. 123 .

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4.Calculul planificarii cu termenul de incheiere impus Unul dintre cele mai obisnuite scenarii de derulare a proiectelor il reprezinta impunerea datei de incheiere a proiectului.  Termenul de incheiere impus. specifica cand trebuie incheiat proiectul in raport cu durata calculata si de conditionari.  Finish Cel Mai Tarziu – Durata + 1 = Start Cel Mai Tarziu 124 .  Utilizata numai in calculul invers.

125 . P6 afiseaza o caseta de dialog cu lista tuturor buclelor identificate. o Stabiliti legaturile logice corespunzatoare.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5.Relatii de Conditionare Circulare (Bucle)  Buclele reprezinta legaturi circulare intre doua activitati.  Primavera nu va face calculul pana cand bucla nu este eliminata. o Recalculati planificarea.

o Activitati fara predecesor – utilizeaza data de analiza ca data de start cel mai devreme. 126 .Activitati de Capat  Activitati care nu au o alta activitate predecesoare sau succesoare. o Activitati fara succesor – utilizeaza data de incheiere a proiectului ca data de finish cel mai tarziu. Nota: Se recomanda ca fiecare proiect sa nu aiba mai multe de doua activitati de capat. nerealista. Toate celelalte activitati ar trebui legate de activitati de tip milestone.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6.  Activitatile de capat pot pune in evidenta o rezerva totala de timp pozitiva.

5. Verificati daca sunteti in fereastra Activities (sau din bara Director.txt). Apasati Schedule. Bifati Log to File. Bifati Log to file pentru ca P6 sa inregistreze rezultatele procesului intr-un raport de calcul separat (fisier . selectati Schedule. apasati butonul Activities. datele calendaristice ale activitatilor sunt calculate in concordanta cu duratele si legaturile logice dintre activitati. 4. Deschideti proiectul Bldg-09. 2. 3. Etape: 1. 127 . Dupa ce se calculeaza planificarea unui proiect se poate observa modificarea pozitiei activitatilor in graficul Gantt. 6. Activitatile critice vor fi afisate cu culoare rosie. Activitatile sunt afisate tinand cont de noile date de start si de finish rezultate in urma calcularii.) In meniul Tools.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Planificarea unui proiect cu P6 Cand planificam un proiect. Verificati daca data de calcul din campul Current Data Date este 11-Jan-10.

2. 128 . In meniul Tools apasati Schedule. Apasati View Log.  Exceptii aparute.  Atentionari. Etape: 1. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. In meniul File al aplicatiei Notepad apasati Exit. incluzand:  Setarile de calcul ale planificarii/nivelarii. 3.  Erori aparute in timpul calculului.Raportul de calcul al planificarii Raportul de calcul al planificarii inregistreaza rezultatele calculului planificarii.  Informatiile statistice. Apasati Cancel pentru a iesi din fereastra de dialog Schedule.  Rezultatele calculului planificarii/nivelarii.

4.Relatii de conditionare conducatoare O activitate poate avea o relatie de conditionare care sa determine data de start a ei cea mai devreme. 2. Selectati elementul WBS – Bldg-09.Structure. b. Etape: 1. BA3040 and BA3050 nu determina data de inceput pentru BA3070. In bara Layout Options apasati Layout. BA3060 determina data de inceput a activitatii BA3070.  O linie continua care leaga doua activitati indica o relatie conducatoare. Selectati activitatea BA3070. 5. a. Selectati layout-ul Activity Network si apoi apasati Open. Open. Aceasta relatie de conditionare este numita conducatoare. 3.  O linie intrerupta care leaga doua activitati indica o relatie neconducatoare.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. 129 . Apasati pe tab-ul Relationships.

Calculul manual al unei planificari 130 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3.

Tema: 1. 3. duratele si relatiile de conditionare pentru proiect. dispuneti de un model preliminar care prezinta abordarea dumneavoastra pentru realizarea proiectului de proiectare si realizare a Amortizoarelor. Care este data de finish cel mai devreme pentru proiect? 6. 75 de activitati. 5. Cate activitati critice sunt in cadrul proiectului? Rezultate Workshop 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Workshop: Calculul planificarii Date: Avand introduse activitatile. 2. Cate relatii de conditionare exista in proiect? 4. Calculati planificarea proiectului. 131 . 17-Nov-10. 2 activitati: BA1000 si BA6190. 4. Calculati planificarea proiectului si analizati raportul statistic de planificare. Cate activitati sunt in acest proiect? 3. 39 activitati critice. Folositi raportul de planificare pentru a raspunde intrebarilor de mai jos: 2. Cate activitati din cadrul proiectului nu au predecesor si/sau succesor (Activitati de capat)? 5. 100 de relatii de conditionare.

Care din urmatoarele elemente sunt incluse in raportul de calcul al planificarii? a.  Atunci cand se foloseste Metoda Analizei Drumului Critic. Setarile de calcul ale planificarii/nivelarii. 2. calculul planificarii proiectului determina cand anume vor avea loc activitatile. Activitati critice. 132 .  Dupa realizarea calculului planificarii.Drumul critic este drumul format dintr-o serie de activitati din cadrul proiectului ce determina data de finalizare a proiectului. Doar b) si c). 5.  Rezultatele calculului planificarii pot fi salvate intr-un raport de calcul (Schedule Log File) Intrebari recapitulative 1. Totala 3. datele de start si de finish cel mai devreme sunt calculate folosind calculul direct. b. Erori aparute in timpul calculului. Toate cele de mai sus.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte esentiale  Dupa ce legaturile logice au fost stabilite. d. Adevarat sau Fals: P6 poate calcula o planificare care contine bucle. Care din urmatoarele nu este un tip de rezerva de timp? a. Adevarat sau Fals: Datele cele mai tarzii se obtin prin utilizarea metodei inverse de calcul al planificarii. Adevarat sau Fals: . 4. Informatiile statistice.  Data de analiza se utilizeaza ca punct de pornire in calculul planificarii. b.  Datele calendaristice ale activitatilor pot fi calculate pe baza drumului critic (succesiunea de activitati care determina data de finalizare a proiectului). f. activitatile vor avea o marja totala egala cu intervalul de timp in care o activitate poate fi intarziata fara a conduce la decalarea datei de incheiere a intregului proiect. iar datele de start si de finish cel mai tarziu sunt determinate folosind calculul invers. e. Pozitiva. Negativa d. c. Activitati de capat c.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 10 Atribuirea de contrangeri Obiective:     Aplicati data finala de incheiere intregului proiect Aplicati constrangeri la activitati individuale Adaugati note in notebook la activitatile dumneavoastra Descrieti tipurile de constrangeri disponibile 133 .

 Unei activitati i se pot atribui doua constrangeri. permit utilizarea unui control suplimentar al proiectului si sunt utile la impunearea de restrictii intregului proiect sau anumitor activitati. proiectul trebuie recalculat pentru a determina noile date calendaristice. Sunt utilizate pentru realizarea unei planificari mult mai precise ce reflecta aspectele reale ale proiectului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Constrangeri Constrangerile sunt restrictii impuse utilizate pentru a reflecta cerintele proiectului ce nu pot fi stabilite prin graficul retea.  Constrangerile sunt impuse de utilizator  Dupa aplicarea constrangerilor. 134 .

4.  Afecteaza rezerva totala a intregului proiect. Asta insemna ca unui proiect care trebuie sa se termine pe 1 Nov i se va atribui data de 2 Nov ca data Must Finish By. 2. Etape: 1. selectati proiectul Bldg-10. 5. 6.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Cele mai utilizate constrangeri 1. Apasati eticheta Dates.  Trebuie sa fie aplicata in fereastra Projectm in eticheta Dates. Selectati data 02-Nov-10. 135 . Deschideti proiectul Bldg-10. o In mod implicit ora asociata datei Must Finish By este 12:00 noaptea. In bara Director apasati Projects.  Impune tuturor activitatilor din cadrul proiectului sa se incheie la data declarata.Must Finish By  Utilizata atunci cand termenul final al proiectului trebuie indeplinit. In tabelul de proiecte. Apasati butonul din campul Must Finish By. 3.

o parte din activitati vor avea marje negative.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Urmatorul pas este sa recalculati planificarea proiectului pentru a vedea modificarile aparute de impunerea noului termen limita precum si Marja Totala (Total Float) a proiectului. 10. Apasati Schedule. In meniul Tools apasati Schedule (sau apasati tasta F9). 11. 136 . De observat ca data Must Finish By (02-Nov-10) este mai devreme decat cea calculata de Finish cel mai devreme al proiectului (17-Nov-10). 7. 8. In bara Layout Options apasati Layout. Selectati layout-ul Constraints and Notes si apoi apasati Open. Open. In bara Director apasati Activities. 9. Prin urmare.

2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. Activitatea Assemble Brick Samples este planificata sa inceapa pe 19-Jan-10.  Forteaza activitatea sa inceapa nu mai devreme de data impusa. mostrele de caramizi sunt comandate dar nelivrate inca si nu vor fi disponibile pana saptamana urmatoare. 137 . Derulati in jos si selectati activitatea BA5000 – Assemble Brick Samples. Vom aplica o constrangere activitatii tocmai pentru a reflecta aceasta data.  Afecteaza datele cele mai devreme ale activitatilor succesoare.Start On or After Utilizati constrangerile Start On After pentru a stabili cea mai devreme data la care o activitate poate sa inceapa. Etape: 1. Totusi.  Impinge data de start la data constransa. Verificati daca eticheta Status este selectata.

In meniul Tools apasati Schedule (sau apasati tasta F9). 4. 6. In lista derulanta Primary selectati tipul de constrangere Start On or After. 7. Selectati data 25-Jan-10. In campul Date apasati butonul .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. 5. Date de start cel mai devreme este trasa pentru ca data constransa (25-Jan-10) este mai tarzie decat data originala de Start cel mai devreme (19-Jan-10). Apasati Schedule. 138 .

2. 5. Exercitiu: 1. se recomanda sa adaugati si o nota pentru a explica de ce a fost atribuita constrangerea respectiva. 139 . Atribuiti tematica Constraints and Assumptions. Verificati daca activitatea BA5000 este selectata.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. Puteti utiliza eticheta Notebook din fereastra Activities pentru a documenta aceste motive. Apasati pe eticheta Notebook.Adaugarea notelor in Notebook Cand se atribuie o constrangere unei activitati. Inchideti fereastra de dialog Assign Notebook Topic. 6. 3. Tastati descrierea <The brick samples are on back order and will not be available until January 25>. Apasati Add. 4.

140 . Activitatea Award Contract for Brick are o data de finish cel mai tarziu pe 07-Apr-10.Finish On or Before Utilizati constrangerea de tip Finish On or Before pentru a impune momente intermediare de realizare a proiectului. activitatea trebuie terminata in 05-Apr-10 pentru ca verificatorul are nevoie ca lucrarea sa fie terminata la sfarsitul saptamanii. Vom aplica o constrangere activitatii pentru a evidentia aceasta data.  Forteaza activitatea sa se termine nu mai tarziu de data constransa.  Afecteaza datele cele mai tarzii ale predecesorilor. Totusi. Etape: 1. Selectati activitatea BA5040 – Award Contract for Brick.  Trage datele de Finish cel mai tarziu la data constransa. Apasati eticheta Status.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. 2.

In meniul Tools apasati Schedule (sau apasati tasta F9). 141 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Constrangerile care afecteaza datele cele mai tarzii nu sunt evidentiate in eticheta Status care afiseaza doar datele cele mai devreme. 5. Selectati data de 05-Apr-10. 4. 3. Apasati Schedule. Apasati butonul din campul Date. 7. In lista derulanta Primary selectati tipul de constrangere Finish On or Before. 6.

• Afecteaza datele cele mai devreme ale succesorilor. Mandatory Start and Finish . • Intarzie un start devreme sau accelereaza un finish tarziu. • Utilizata pentru a defini un termen final startului activitatii. • Utilizata pentru a satisfacve termene intermediare in cadrul proiectului.forteaza activitatea sa inceapa nu mai tarziu de data constransa.intarzie o activitate cel mai tarziu posibil fara a intarsia succesorii. • Afecteaza datele cele mai tarzii ale predecesorilor. • Utilizata pentru a preveni incheierea unei activitati prea devreme. • Schimba datele cele mai devreme la datele cele mai tarzii. • Intarzie un finish devreme.su accelereaza un finish tarziu. • Utilizata pentru a specifica datele propuse de contractori sau furnizori. • Schimba atat datele cele mai devreme cat si datele cele mai tarzii de start. 142 . • Denumita constrangerea Rezerva zero.Constrangeri Suplimentare Start On . Finish On or After . As Late as Possible . • Schimba data cea mai tarzie de start de la data constransa. • Schimba data cea mai devreme de finish la data constransa. • Afecteaza datele cele mai tarzii ale predecesorilor si datele cele mai devreme ale succesorilor.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5. • Poate viola logica graficului retea.forteaza datele cele mai devreme si cele mai tarzii sa fie egale cu data constransa.forteaza activitatea sa inceapa la data constransa. Start On or Before .forteaza activitatea sa se incheie la data constransa: • Schimba atat data cea mai devreme cat si cea mai tarzie de finish la data constransa.forteaza activitatea sa se incheie nu mai devreme de data constransa. Finish On .

a) Start On or After b) Finish On or After c) As Late as Possible d) Finish on Before 143 .  Maximum de constrangeri ce pot fi atribuite activitatilor este de 2 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte Cheie  Atribuiti constrangeri activitatilor si proiectelor pentru a reflecta restrictiile reale. Intrebari 1. Adevarat sau fals: Puteti utiliza Notebook Topic pentru a inregistra modificarile in cadrul proiectului. Constrangere de tipul Start On or After: a) Afecteaza datele cele mai devreme si datele cele mai cevreme ale succesorului activitati b) Afecteaza datele cele mi tarzii si datele cele mai tarzii ale succesorului activitatii c) Afecteaza logica graficului retea d) Intarzie o activitate atat timp cat resursele allocate sunt insuficiente. O constrangere de tipul _____________ va trage data cea mai tarzie de finish la data constransa. 3.  Constrangerea Must finish By este utilizata atunci cand este obligatoriu ca un proiect sa se termine pana la o anumita data impusa. 2.  Utilizati constrangerea Start On or After pentru a stabili datele cele mai devreme la care pot incepe activitatile.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 11 Docum entele de referinta Obiective:     Definiti Documentele de Referinta Creati un Document de Referinta Creati o legatura catre documentele de referinta ale proiectului Atribuiti documentele de referinta unei activitati sau structurii WBS 144 .

145 .includ documentele ce pun la dispozitie standarde sau ghiduri pentru realizarea lucrarilor in cadrul unui proiect. imprimari sau planuri de testare • Documente de referinta . revizuiri si autor. modele predefinite. informatii utile pentru un participant la proiect. procedure. liste de verificare.include facturile proiectului si activitatilor ce vor fi predate in final utilizatorului final sau clientului. Documentele pot fi de tipul: • Documente de lucru . Exemple de astfel de documente : fisiere CAD. Exemple: ghiduri.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Documentele proiectului Fereastra Work Products and Documents reprezinta o facilitate care va permite pastrarea documentelor intr-un catalog ce poate contine legaturi catre anumite fisiere. • Creaza o legatura (link) catre fisierul in care se afla documentul. Documentele sunt organizate intr-o structura ierarhica pentru a facilita impartirea lor pe categorii. • Pastreaza documentatia intr-un fisier pe server sau pe un site web. dar totoodata puteti impune standarde sau creea ghiduri pentru realizarea activitatilor. • Contine informatiile generale despre documentatia proiectului cum ar fi datele despre versiuni. In aceasta fereastra puteti pastra si urmarii documentele si facturile.

In bara laterala de comenzi. Pentru a accesa documente via Primavera. 2. 4. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. In bara Director selectati WPs & Docs. dupa care apasati tasta Enter. In campul Title din eticheta General. apasati butonul Add. Deschideti proiectul Bldg-11.Crearea inregistrarii unui document Documentele nu apartin bazei de date Primavera. un document trebuie sa fie creat in fereastra Work Product and Documents. tastati numele <OSHA Construction Safety Regulations>. 3. 146 .

. 3. apasati butonul . 147 . Selectati data 11-Ian -10. 2. 4. 5. In campul Document Category.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1. Selectati tipul documentului ca fiind Regulatory/Compliance. In campul Revision Date. In campul Reference No. apasati butonul . tastati <1918.64>.

ghiduri.documentele pot fi vizualizate de toti participantii la proiect.txt. apasati Exit. In meniul File din Notepad. 6. apasati Open. 3. 148 . stabilind calea catre locatia acestuia. trebuie sa creati o legatura catre documentul respectiv. comenzi de achizitii. Exista doua tipuri de locatii:  Private location . Apasati Launch pentru a vizualiza documentul. Alegeti locatia <C:\Training Docs\OSHA.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. Etape: 1. Exemple de astfel de locatii particulare: facturi. 2. In casuta Select File Name. In campul Public Location. Exemple de astfel de locatii publice: proceduri. apasati butonul . 4.Eticheta Files Dupa ce ati adaugat un document. Apasati eticheta Files. contracte. 5.>. etc.  Public location .documentele pot fi vizualizate doar de utilizatorii Primavera (ai aplicatiei client sau server).

Atribuirea documentului de proiect unei activitati Documentele de proiect pot fi alocate atat elementelor din structura WBS cat si activitatilor. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3.Begin Building Construction. 2. Selectati eticheta Assignements. Inchideti fereastra de dialog Assign Activity. 149 . 3. Apasati butonul pentru a aloca documentul activitatii. Selectati activitatea BA2000. Apasati Assign Activity. De exemplu. Etape: 1. Pe masura ce proiectul se dezvolta puteti atribui acelasi document si activitatilor. in timpul planificarii unei faze de proiect puteti atribui un document unui element al Structurii WBS. 5.

In bara Layout Options. 150 . apasati butonul Activities. Verificati daca documentul OSHA Construction Safety Regulatations a fost atribuit activitatii BA2000. dati click Layout. 4. Open. 3. 2. 5.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1. Selectati layoutul Classic WBS Layout. 6. Selectati o activitate BA2000 -Begin Building Construction. In bara Director din partea stanga. Selectati eticheta WPs & Docs. apoi apasati Open.

locatia documentului si numele acestuia. 2.  Version – numarul versiunii documentului. Launch. 3.  Private/Public location . Apasati Apasati Apasati Apasati butonul . In eticheta WP&Docs.deschide un document in aplicatia in care a fost creat.data cand documentul a fost revizuit.  Author . Close.numele documentului selectat. Etape: 1. selectati documentul OSHA Construction Safety Regulatations. 151 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4.Casuta Work Product and Document Details contine urmatoarele campuri:  Title .  Date .Vizualizarea Detaliilor Documentelor Utilizati fereastra de dialog Work Product and Document Details pentru a vizualiza detaliile unui document.Numele persoanei care a creat documentul.descrierea sumara a documentului . File si apoi Exit pentru a iesi din aplicatia Notepad.  Description . 4. 5.  Lanch Private/Public location .

 Dupa ce ati adaugat inregistrarea unui document specificati tipul acestuia. Pentru a accesa documente Primavera. 2.  Puteti desemna un document ca document de lucru sau ca document de referinta puteti atribui unui element al structurii WBS sau unei activitati. Private Public cu specificarea ca un document de tipul Public poate sa fie vizualizat de participantii la proiect. Adevarat sau Fals: Documentele pot fi atribuite doar activitatilor. data ultimei revizuiri autor acestuia. 152 . trebuie creata inregistrarea documentului in fereastra Work Products Documents.  Atribuiti informatii generale documentului precum versiunea.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte Cheie  Documentele nu apartin bazei de date Primavera. via and sau toti si il sau Intrebari recapitulative 1. Adevarat sau Fals: Un document privat poate fi vizualizat doar de catre utilizatorul care l-a creat.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 12 Aranjarea datelor de calcul Obiective:     Gruparea activitatilor dupa un criteriu specific Sortarea activitatilor Crearea unui filtru Atribuirea unui filtru 153 .

Gruparea datelor va ajuta sa vizualizati rapid datele din barele din Graficul Gantt sau datele sumarizate in scopul raportarii.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Gruparea Datelor Gruparea datelor este un mod flexibil de organizare a datelor ce au trasaturi comune in categorii.  Optiunea de grupare este disponibila in toate ferestrele: • Fiecare fereastra si casuta de dialog are optiunile proprii de grupare.  Activitatile pot fi grupate dupa campuri de date ca datele calendaristice. Puteti grupa datele astfel incat sa creati layouturi personalizate.  Activitatile pot fi grupate in campuri ierarhice cum ar fi structurile WBS. 154 . coduri de activitati sau coduri de proiecte. costuri. marja totala (Total Float) sau alte date numerice. • Unele ferestre au modalitati de grupare predefinite si personalizate.

bifati casuta pentru a ascunde activitatile de sub bara de titlu. 155 . • Show Grand Totals .  Show ID/Code – bifati daca doriti afisarea ID-ului sau valorii codului.  Show Title – bifati daca doriti afisarea numelui campului. beneficiati de optiunile aditionale Show Grand Totals sau Show Summeries Only.  Show Group Totals – puteti selecta sa se afiseze sau sa fie ascunse valorile totale ale intregului grup.  Show Name/Description . Aceasta optiune este inactiva daca campul nu contine date ce pot fi sortate alfabetic.  Group Interval – Indica intervalul in care doriti sa faceti gruparea. Daca bifati casuta Show Group Totals.  Hide if empty – bifati daca doriti sa nu mai fie afisate titlurile ce nu contin activitati. Aceasta optiune este disponibila in fereastra care are si optiunea Group and Sort by. • Show Summeries Only .minimizeaza largimea benzii de grupare vertical afisata in tabelul de activitati.  Indent – optiune disponibila daca datele pot fi ordonate ierarhic.bifati casuta pentru a afisa totalul in partea superioara a layoutului.  Sort Bands Alphabetically – bifati daca doriti ordonarea alfabetica.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. Customize.afiseaza fontul/culoarea fiecarui tip de titlu.Bifati daca doriti afisarea numelui sau descrierii.  Font & Color .  Shriking Vretical Grouping Bands .  To Level – Indica numarul de nivele ce vor fi afisate atunci cand se face afisarea ierarhica.  Group by – Afiseaza tipurile de date dupa care se va face gruparea.Casuta dialog pentru Grupare si Sortare Casuta de Grupare si sortare va ajuta sa organizati activitatile pe ecran.

apasati Group and Sort. Verificati faptul ca sunteti in fereastra Activities (Sau din bara Director apasati butonul Activities). 4. 5. Deschideti proiectul Bldg-12. In bara Layout Options. Open. 156 . 3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1. In bara Layout Options. apoi apasati Open. Selectati layoutul Organizing Activities. 2. apasati Layout.

apoi apasati Save. selectati Start. 2. Tastati numele layoutului <Monthly Schedule>. apasati Layout. Apasati Ok. In bara Layout Options. Save As.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. 3.Gruparea activitatilor dupa data calendaristica Gruparea unui layout dupa data calendaristica va permite sa identificati activitatile care sunt programate sa fie efectuate intr-o perioada determinata de timp. 5. In coloana Group Interval. 4. 157 . Etape: 1. selectati Month. In coloana Group By .

Restrangerea/Expandarea Datelor Grupate Restrangeti grupul de date pentru a putea controla nivelul detaliilor pe care doriti sa le vizualizati.  In graficul Gantt. Aceasta optiune este utila mai les daca doriti sa va concentrati asupra unei anumita parti a layoutului.  In tabelul de activitati.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. vizualizati informatiile sumarizate a coloanelor afisate. barele de sumarizare afiseaza datele de Start si de Finish pentru fiecare grup. 2. 158 . apasati Collapse All. Etape: 1. In bara Layout Options. Apasati + pentru a extinde grupul de date Ianuarie 2010.

Selectati layoutul Organizing Activities. apoi apasati Open.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. Original Duration. Layoutul curent este sortat dupa ID. Activitatile din cadrul grupului sunt acum sortate dupa Original Duration. 3. 159 . numeric sau cronologic. In bara Layout Options selectati Layout. 2.Sortarea Activitatilor Sortarea activitatilor determina ordinea in care apar activitatile ce sunt listate sub fiecare bara. Pe baza tipului de date ales puteti sa sortati datele alfabetic. Open. Selectati un titlu coloanei. Sortarea Activitatilor dupa un singur criteriu: indica alegerea sortarii ascendente indica alegerea sortarii descendente Etape: 1.

 Exista deja un set de filtre predefinite dar exista si posibilitatea sa creati noi filtre pe baza criteriilor stabilite de dumneavoastra  Filtrele se impart in doua categorii: • Default: − valabile pentru toti utilizatorii. 160 .  Filtrele pot fi salvate ca parti ale layoutului.Filtrarea Activitatilor Filtrul este o optiune cu ajutorul careia determinati ce activitati doriti sa fie afisate pe ecran.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5.  Specificatiile filtrelor pot fi salvate si reutilizate.  Mai multe criterii de selectie pot fi atribuite unui singur filtru. Filtrele va permit sa creati layouturi personalizate limitand numarul activitatilor afisate . • Globale: − Valabile pentru toti utilizatorii.ajutandu-va astfel sa va concentrati asupra activitatilor critice de exemplu. • User-defined: − valabile doar pentru toti utilizatorii care au acces la proiect  Unul sau mai multe filtre pot fi aplicate unui layout in acelasi timp. − numarul de filtre predefinite este de 15. − nu pot fi sterse sau modificate.

Etape: 1.selectati doar activitatile din layoutul curent ce indeplineste criteriile fiecarui filtru selectat. 2. In bara Layout Optyions. In bara Layout Options apasati Filters. trebuie sa alegeti una din variantele de mai jos: • All selected filters (Toate filtrele sunt selectate) .Bifati casuta pentru a fi afisate toate activitatile din layoutului curent.  Replace activities shown in current layout .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6. Open. Selectati layoutul Filtering.  Show activities that match .  Highlight activities in current layout wich match criteria . • Any selected filter (Orice filtru selectat) . apoi apasati Open. 161 . selectati Layout. 3.Bifati pentru a include toate activitatile ce indeplinesc cel putin unul din criteriile selectate.include doar activitatile ce indeplinesc fiecare criteriu selectat.atunci cand mai multe filtre sunt bifate.Casuta de dialog Filters  All Activities .bifati pentru a include toate activitatile ce indeplinesc criteriile fiecarui filtru selectat.

bifati casuta Critical. selectati Highlight activities in the current layout which match criteria. Din coloana Select. 2.Aplicarea unui filtru deja existent Pentru a vizualiza activitatile critice puteti aplica filtrul implicit Critical.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. In sectiunea When applying the select filter(s). Apasati Ok pentru a aplica filtrul. Etape: 1. 3. Nota: Layoutul Filtering afiseaza toate activitatile insa doar activitatile critice sunt marcate (activitati ce au marja totala mai mica sau egala cu zero) 162 .

apasati New. 7. 5. 4. tastati <One Month Lookahead>. DD. Dati dublu click in eticheta High Value si tastati <DD+1M> Apasati Ok si inchideti casuta de dialog Filter. Dati dublu click in eticheta Is si selectati un criteriu pentru filtru. 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Puteti crea filtre pe baza unui criteriu sau pe baza mai multor criterii. Etape: 1. Dati dublu click in eticheta Value si selectati o data. 163 . apasati Open. In bara Layout Options. 3. 8. 6. In casuta Filters. Apasati pe celula din campul Parameter si selectati Early Start. In campul Filter Name.

apasati Open. 13. Verificati ca noul filtru One Month Lookahead este selectat. 16. 15. Tastati numele layoutului <One Month Lookahead>. 10. In bara Layout Options. Bifati casuta Hide if empty. 14.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Veti rula noul filtru pentru a afisa toate activitatile ce se vor derula luna urmatoare si apoi veti salva layoutul cu numele One Month Lookahead. apasati Group and Sort. 9. Selectati Replace Activities shown in current layout. 11. 164 . 12. Apasati Save. Apasati OK. 17. Apasati Ok pentru a aplica filtrul. In bara Layout Options.

2. puteti aplica doua filtre in acelasi timp. In coloana Select. 7. bifati casuta Critical de langa filtru. Etape: 1. 165 . Nota: Observati ca benzile de grupare nu sunt afisate in layout. Tastati numele layoutului One Month Lookahead . Apasati Save. 6.Critical Activities. In bara Layout options apasati Save As. 3. In bara Layout Options apasati Filters.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. 4. Dati Ok pentru a aplica filtrele. 5. Doar benzile ce contin activitati ce corespun criteriilor aplicate filtrului sunt afisate. Verificati daca filtrul One Month Lookahead este selectat.Utilizarea filtrelor multiple Daca nu ati reusit sa va atingeti scopul prin crearea unui singur filtru.

In bara Layout Options apasati Filters. Bifati casuta All Activities.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 9.Aplicarea filtrului All Activities Pentru a reafisa pe ecran toate activitatile alegeti filtrul All Activities. 2. 166 . Etape: 1. Apasati Ok pentru a aplica filtrul. 3.

c.  Casuta Group and Sort ofera optiuni pentru a putea vizualiza totalul sau sumarizarea si poate fi utilizata si pentru modificarea fontului sau a culorilor fiecarui grup selectat. 2. Sunt disponibile tuturor utilizatorilor. Nu pot fi anulate. d. Care dintre urmatoarele afirmatii despre filtre este falsa? a. 167 . Exista un numar de 15 filtre predefinite. b. Adevarat sau Fals: Unul sau mai multe filtre pot fi aplicate unui layout in acelasi timp.  Optiunea de grupare se gaseste in toate ferestrele si aproape in toate casutele de dialog. numerica sau cronologica.  Utilizati filtrele pentru a personaliza layoutul sau afisa doar activitatile care satisfac criteriul de filtrare. Puteti sorta grupurile in ordine alfabetica. Nu pot fi modificate. Puteti aplica mai multe filtre unui singur layout. Intrebari recapitulative 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte esentiale  Utilizati optiunile de grupare si sortare pentru a organiza activitatile in layout.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 13 R oluri si resurse Obiective:    Descrieti roluri Afisati dictionarul de roluri Descrieti resursele 168 .

identificati calitatile/abilitatile fiecarei resurse. Unele organizatii folosesc rolurile ca responsabili pe o activitate pana ce o resursa este alocata sa realizeze activitatea. de exemplu: Inginer Software.  Resursa . Dictionarul de Roluri si de Resurse contine date general valabile la nivel de intreprindere si disponibile tuturor proiectelor.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Roluri si resurse Inainte de a utiliza termenul de resursa in Primavera trebuie sa intelegeti diferenta dintre rol si resursa:  Rolul . Fiecarei resurse ii poate fi atribuit un rol. Trainer. Project Manager.este denumirea persoanei (a materialului sau utilajului ) utilizat pentru a realiza o activitate. ceea ce ii defineste calitatile esentiale si responsabilitatile in cadrul organizatiei. Dupa definirea rolului si a resurselor. Relatia dintre Roluri si Resurse Civil Engineer Ben Diamond Bob Paterson Charles North Oliver Rock Paul Kim Sue White Tim Harris Resurse Wendy Resner Rp Rp Rp R R Rp Rp R Cost Engineer Database Mechanical Project Administrator Engineer Manager R Rp Rp System Analyst Rp Legenda: Rp = Rolul principal al resursei in organizatie R = Rolul resursei in organizatie 169 .este denumirea functiei detinute. Administrator baze de date.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 170 .

Definirea Rolurilor Dictionarul de roluri contine patru taburi: • Eticheta General . In meniul Enterprise .exista cinci tipuri de preturi unitare (price per unit). In bara Display Options apasati Filter By.Management. 4. Campul Responsabilities afiseaza calitatile cerute pentru a indeplini rolul. 2. 171 . • Eticheta Lim its . Etape: 1.afiseaza ID-ul Rolului si numele rolului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. Selectati rolul Construction.Project Manager -Project Manager. • Eticheta R esources .afiseaza resursele ce sunt capabile sa indeplineasca responsabilitatile asociate rolurilor cat si indemanarea/experienta acestora. Selectati eticheta Resources. Valoarea acestora este definita in eticheta Rates din Admin Preferences.apasati Roles. 5. All Roles. 3.Corp. Limitele pot fi stabilite pe baza datei efective. Vizualizati eticheta General. • Eticheta Prices .specificati limitele alocarii unei resurse.

172 . $50. $60. Vizualizati valoarea GSA Rate Type. Apasati pe eticheta Prices.00.Eticheta Prices Etape: 1. 3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. 2.00. Vizualizati valoarea Commercial Rate Type.

2. insa data reala trebuie sa fie aceeasi.Eticheta Lim its Utilizati eticheta Limits pentru a specifica datele limita pentru un rol. 173 . Din oficiu. ceea ce poate sa nu reflecte in mod fidel alocarea planificata rolului. Stabilirea limitelor va permite sa identificati supraincarcarile din Profilele Resource/Role Usage. Selectati numele de rol Project Manager si vizualizati datele limita ale alocarii 3. Inchideti casuta de dialog Roles. In eticheta Resource Analysis puteti alege sa afisati datele rolurilor pe baza datelor limita stabilite rolurilor sau pe baza datelor limita calculate pentru resurse. data limita este calculata pe baza datelor limita stabilite pentru fiecare rol. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. Puteti sa definiti un numar nelimitat de limite pentru fiecare rol. Apasati pe eticheta Limits.

In meniul Files.00/hour.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Resursele O resursa reprezinta orice se utilizeaza in realizarea unei lucrari. 174 .de exemplu. Dictionarul este afisat intr-o structura ierarhica dar puteti sa sortati dupa numele resursei pentu a o putea localiza mai repede. In bara Display Options.Wendy Resner. reutilizate intre activitati/proiecte. Apasati pe capatul de coloana Resource Name pentru a le sorta in ordine alfabetica. 2.de exemplu. Etape: 1. apasati Filter By. $50. Selectati resursa WRES . Fereastra Resources contine informatii despre toate resursele din cadrul proiectului.masurat in alte unitati decat cel de timp . In bara Director din stanga. $4.5. 5. $465. 3.de exemplu. Resursele se impart in trei categorii:  Labor (resurse umane) . 4.masurat in unitati de timp o de regula.masurat in unitati de timp o inregistrate sub forma price/units .  Nonlabour (utilaje) .00/hour  Material (materiale) . apasati Resources. apasati Close All. oferind posibilitatea centralizaii managementului de resurse. o inregistrate sub forma price/units (pret unitar) . All Resources.

Eticheta Codes Eticheta Codes va permite sa atribuiti un cod resursei cu scopul de a o putea grupa si categorii. numele. Eticheta General Eticheta General va permite sa introduceti informatii generale despre resursa selectata incluzand ID-ul resursei. Apasati eticheta Codes. adresa de e-mail.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. Etape: 1. vizualiza sau edita informatii despre resursa selectate. atribui unei Etape: 1. Selectati eticheta General. numarul de telefon si starea. ID-ul angajatului. 175 .Detaliile Resurselor Utilizati eticheta Resource Details pentru a adauga.

Selectati ce tip de unitati sunt specifice resursei.  Overtime Allowed . de tip material sau utilaj)  Units of Measure .indica valoarea cu care costul standard al resursei ar trebui inmultit pentru a determina pretul orelor suplimentare efectuate de resursa.indica tipul resursei (resursa umana.  Calendar .indica moneda asociata costurilor resursei.  Auto Compute Actuals .  Currency .utilizat pentru a indica perioada in care resursa este disponibila.bifati casuta pentru ca in mod automat sa fie calculata cantitatea de munca a resursei in conformitate cu planul proiectului.bifati casuta pentru a indica faptul ca resursa poate lucra ore suplimentare fata de cele planificate.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2.  Default Units/Time . setarile de moneda si supralocare cat si despre profilul resursei selectate.  Overtime Factor .bifati pentru realizarea calculului costurilor unei activitati pe baza unitatilor alocate. Etape: 1. 176 .  Labor Classification .indica valoarea units/time (unitati/timp) ce vor fi aplicate atunci cand resursele vor fi atribuite activitatilor.utilizat doar pentru resursele materiale.Eticheta Details Eticheta Details va permite sa introduceti date cu privire la calificarea. Apasati eticheta Details.  Calculate cost from units .

stabiliti costurile unei resurse pe o singura unitate de lucru. Setarea acestor delimitari va permite sa identificati perioadele cand o resursa este supraalocata .  Price/Units .Eticheta Units & Prices Eticheta Units &Prices va permite sa stabiliti costurile si disponibilitatea in functie de timp.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. 8h/d(100%)=norma intreaga sau 4h/d(50%)=norma partiala.  Effective Date . Etape: 1. 177 . Apasati eticheta Units &Prices.valoarea numerica (durata) ori procentajul pe care o resursa poate sa fie alocata intr-o anumita perioada de timp.Data de start a costurilor si disponibilitatea. de exemplu.  Max Units/Time .

labour b. 178 .  Resursele se impart in trei categorii: Labor (resurse umane). de exemplu. masurat in alte unitati decat cel de timp . material d. unde puteti utiliza Resource Details pentru a vedea sau edita informatii despre resurse.)  Rolurile sunt definite in Dictionarul de Roluri. Intrebari recapitulative 1.de exemplu.  Resursele sunt definite in fereastra Resources.  Rolurile pot fi atribuite resurselor pentru a ajuta in managementul resurselor  Un singur rol sau mai multe pot fi atribuite resurselor. nonlabour c. $4. Material (materiale. ele sunt atribuite unui anume proiect si nu pot fi alocate nici unui alt proiect. toate variantele de mai sus. Nonlabour (utilaje).50/metii patrati. Adevarat sau fals: Atunci cand resursele sunt definite. In ce categorii sunt impartite resursele: a.  O resursa reprezinta orice se utilizeaza in realizarea unei lucrari. 2. Trainer sau Manager.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte Cheie  Rolul reprezinta denumirea jobului sau calificarea.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 14 Alocarea rolurilor Obiective:   Atribuirea rolurilor unor activitati Atribuirea de preturi unitare unui rol Cuvinte cheie Tarif pe rol 179 .

constituind totodata un pas facilitator al alocarii ulterioare PASUL 1 – Alocam rolul activitatii PASUL 2 – Atribuim resursa rolului PASUL 3 – Analizam distributia resursei pentru a nu genera supraincarcare PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3 cunoaste inca managementul vor actiona ca de resurse. 180 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Atribuirea de Roluri pe Activitati Daca se cunoaste meseria necesara pentru efectuarea activitatii dar nu se disponibilitatea persoanelor (resurselor) care au acea meserie se poate folosi in resurselor etapa intermediara de alocare a rolurilor pe activitati. Asocierile de roluri estimari de necesar resursa.

Apasati pentru a asocia rolul activitatii. Selectati o activitate. Apasati eticheta Resources in formularul de detalii 7.14. Construction. 5. Apasati butonul Add Role. Open.Engr. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Atribuirea de Roluri pe Activitati (continuare) Pentru a aloca un rol unei activitati. Selectati un rol. FIG.SE—Structural Engineer 9. 181 . 10. 6. 8. apasati Add Role in eticheta Resources din formularul de detalii al activitatii (Activity Details). BA1010 –Design Building Addition.1: Apasati Add Role pentru a afisa caseta dialog Assign Roles Pasi 1. Confirmati faptul ca va aflati in pagina Activities (sau apasati Activities in bara Director) 3. Deschideti proiectul HO Building – Assigning Roles 2. In bara de Optiuni Layout apasati Layout. Inchideti caseta dialog de asociere roluri. Alegeti layout-ul Assigning Roles si apoi apasati Open.

5. Apasati Add Role. 3.14. Inchideti caseta Assign Roles. Apasati pentru a asocia rolurile activitatii. Construction.Excav.Trade. Control-click pentru a selecta al doilea rol. FIG.Civil Engineer 4.Excavation. 6.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Asocierea simultana a mai multor roluri aceleiasi activitati Utilizati Control-click pentru a selecta si aloca mai multe roluri unei singure activitati. Selectati activitatea BA2010 2. Engr. 182 . CE. Construction. Control-click pentru a selecta un rol.2: Mai multe roluri sunt selectate simultan in caseta de alocare Pasi 1.

14. 3. Vizualizati pe rand activitatile BA1030 si BA1040 pentru a confirma asocierea rolului . Pentru a selecta mai multe activitati odata: ο Daca activitatile dorite sunt una dupa cealalta in tabel – Selectati prima activitate si apoi combinatia Shift-click asupra ultimei activittai pe care o doriti selectata. Selectati rolul Construction. FIG. Inchideti caseta Assign Roles. Apasati pentru a asocia rolul activitatilor (Apasati butonul o singura data chiar daca deocamdata nu vedeti niciun rezultat in formularul de detaliu ala activitatilor.. 183 . Pasi 1.Utilizati Control-click pentru a selecta individual activitati. efectul va putea fi observat numai dupa ce eliberati selectia multipla!!!) 5.Mechanical Engineer. 2.3: Apasati Roles in bara de comenzi pentru a asocia un rol mai multor activitati deodata. ο Daca activitatile dorite nu sunt una dupa cealalta in tabel . Engr. 6. de sub butoanele de editare.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Alocarea unui rol mai multor activitati simultan Puteti asocia un rol mai multor activitati simultan selectand toate activitatile dorite in tabel si apoi apasand comanda Roles in bara de comenzi din dreapta ecranului. Selectati activitatile BA1030 si BA1040. Din bara de comenzi alegeti butonul Roles. ME. 4.

Apasati OK. 3. Selectati activitatea BA1010. right-click pe titlul coloanelor si alegeti Customize Resource Columns. 2. In eticheta Resources. Pasi 1.14. In coloana Rate Type pe randul rolului Structural Engineer vizualizati tipul de tarif asociat . 5. Adaugati coloana Rate Type intre Budgeted Units si Price/Unit 4.4: Cand schimbati un tip de tarif sunteti intrebati daca doriti recalcularea costurilor in functie de noul tip de tarif ales. Numele corespunzator fiecarui tip de tarif este ales de administratorul aplicatiei in eticheta Rate Types din meniul Admin Preferences. Tipul de tarif (Rate Type) determina ce pret este folosit in calcularea costului alocarii. Cand selectati un tip de tarif valoarea monetara corespunzatoare este automat afisata in coloana Price/Unit.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Asocierea de preturi pe roluri Tipurile de tarif sunt asociate rolurilor (este specificat unul dintre cele disponibile) in eticheta Resources din formularul Activity Details. 184 . FIG.

Proiecte e. Resurse b.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare: Concepte esentiale: ο Alocarea de roluri actioneaza ca intermediar pana la asocierea ulterioara de resurse specifice. 185 . Capitole WBS d. Intrebari recapitulative: 1. mai multe roluri unei singure activitati. Adevarat sau Fals: Programul are o limita de cinci tipuri de tarife. Rolurile pot fi asociate urmatoarelor elemente din sistem: a. mai multe roluri simultan mai multor activitati. ο Puteti asocia tarife rolurilor. ο Puteti asocia un rol unei activitati. un rol mai multor activitati simultan. Numai a si b 2. Activitati c. Tipul de tarif determina pretul unitar utilizat pentru calcularea costului alocarii.

materiale si utilaje activitatilor Modificarea Unitatilor/Timp bugetate al unei resurse Alocati cheltuieli activitatilor 186 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 15 Alocarea resurselor si a costurilor Obiective:     Atribuiti resurse activitatilor pe baza rolurilor Alocati resurse umane.

2. • Utilizati Resource Usage Spreadsheet pentru a vizualiza cantitatea/costul resursei. • Utilizati Resource Usage Profile pentru a vizualiza grafic cantitatea/costul resursei.Etapele Managementului Resurselor In continuare sunt prezentate etapele esentiale ale Managementului Resurselor: 1. costuri. • Costul este calculat pe baza cantitatii de resursa si a pretului pe unitate. Profilul va ajuta sa analizati cand si pana unde o resursa este alocata. roluri si atributele ce determina controlul asupra planificarii.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. Definirea resurselor din fereastra Resources: • Definiti disponibilitatea resurselor. Alocarea resurselor din fereastra Activities: • Introduceti numele resursei si volumul de munca planificat pentru o activitate. • Utilizati coloanele pentru a vizualiza costul total. 3. La fel ca si in cazul optiunii Resource Usage Profile formatul desfasurat al resursei va ajuta sa analizati alocarea acesteia. Analiza utilizarii resurselor si costurilor din fereastra Activities. 187 . descriere. • Stabiliti informatiile generale despre resurse: nume. asa cum a fost definit in fereastra Resources.

8. selectati Layout. Confirmati faptul ca sunteti in fereastra Activities (sau din bara Director apasati butonul Activities). All Resources si apoi apasati Ok. Cel putin un rol trebuie atribuit unei activitati pentru a putea aloca resurse dupa roluri. Selectati resursa Oper-H -Equipment Operator-Heavy si apoi apasati butonul 188 . apasati Assign by Role 7. Din bara Layout Option. 3. 2.Atribuirea resurselor utilizand roluri Alocarea resurselor poate fi realizata inlocuind alocarea unui rol cu o anumita resursa. 6. 5. Selectati layoutul Assign Resources and Costs. Open. 4. doar acele resurse alocate rolului respectiv sunt afisate in casuta de dialog Assign Resources by Role. Selectati activitatea BA2080-Backfill and Compact Walls. Etape: 1. In eticheta Resources. apasati Filter By. Deschideti proiectul Bldg-15. Cand se aloca o resursa unui rol. apoi apasati Open. In bara Display Options.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2.

In casuta de dialog pentru confirmare. o casuta de confirmare va aparea pe ecranul calculatorului in cazul in care resursa selectata sa inlocuiasca rolul are o cantitate sau un cost diferit deja stabilit.pentru a aplica setarile de cantitate/cost resurselor. Bifati Do not ask me about this again. Inchideti casuta de dialog Assign Resources by Role.  Yes . 13. 9.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Atunci cand alocati o resursa pe baza unui rol. Apasati Yes pentru a atribui setarile de pret/unitate resurselor. 12. 10. Bifati Yes pentru a aloca setarile de Unitati/Timp resurselor si valoarea factorului Overtime.pentru a aplica setarile de cantitate/cost rolului. Alegeti:  No . Aceste setari include valori precum Pret/Timp. 189 . bifati Do not ask me about this again. 11. Unitati/Timp sau factorul Overtime.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. BA4030-Review Bids for Heat Pump si BA4040-Award Contract for Heat Pump. 4. Vizualizati coloana Resources sau selectati fiecare activitate pentru a verifica alocarea resurselor.Atribuirea resurselor utilizand roluri mai multor activitati Puteti selecta mai multe activitati simultan pentru a le schimba alocarea rolurilor. Doar resursele ce au ca rol Cost Engineer vor fi afisate. apasati butonul Rsrc by Role. 190 . Inchideti casuta de dialog Assign Resources by Role. 3. Etape: 1. Selectati resursa OROC-Oliver Rock. 2. Puteti de asemenea sa alocati resurse multiple mai multor activitati in acelasi timp. Apasati butonul pentru a aloca resursa. 6. 5. Apasati tasta Control -click pentru a selecta activitati multiple BA4020-Prepare and Solicit Bids for Heat Pump. Din bara laterala de comenzi.

In mod normal.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. pe care o resursa este alocata sa lucreze pentru o anumita activitate. 5.  Units/Time . orelor de exemplu.reprezinta numarul unitatilor. o resursa nu poate fi atribuita unei lucrari pe un timp nedeterminat.ati putea sa fiti nevoiti sa shimbati informatia continuta in eticheta Budgeted Units sau informatia din eticheta Units/Time atunci cand atribuiti o resursa. apasati Assign by Role. 8 ore/zi. Tocmai din acest motiv valoarea Unitatilor/Timp trebuie sa fie modificata dupa ce se face alocarea resursei.incluzand tipul de activitate sau tipul de resursa . Din eticheta Resources.Alocarea Resurselor In functie de numerosi factori . Selectati activitate BA-ADMIN-Project Administration. 2.Alocarea Resurselor la nivelul de efort al unei activitati Atunci cand atribuiti o resursa unei activitati este realizat urmatorul calcul: Durata x Unitati/Timp = Unitati.  Budgeted Units .de exemplu. Etape: 1. 191 .reprezina numarul unitatilor (orelor) pe care o resursa planificata trebuie sa lucreze intr-o anumita perioda .

Din bara Display Options bifati Display: All Resources. In fereastra Search.Alocarea unei resurse materiale Daca un rol nu este desemnat ca responsabil pentru o activitate. Pot fi alocate un numar nelimitat de resurse oricarei activitati. Apoi apasati butonul pentru a atribui resursa. Inchideti casuta de dialog Assign Resources By Role. 4. tastati <bac>. Selectati resursa THAR-Tim Harris. In eticheta Resources apasati butonul Add Resources. 4. apoi apasati butonul pentru a aloca resursa. 7. Etape: 1. Inchideti casuta de dialog Assign Resources. Selectati activitatea BA2080-Backfill and Compact Walls. 6. 192 . Selectati resursa materiala Backhoe. Resursele ce se gasesc in Dictionarul de Resurse pot fi atribuite oricarei activitati. atunci alocati o resursa direct din Dictionarul de Resurse. 6. 5. 5. 3. In celula aferenta coloanei Budgeted Units/Time tastati valoarea <1> si apoi apasati tasta Enter. 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3.

Etape: 1. 3. 2. Selectati activitate BA2060-Concrete Fundation Walls. 193 . de exemplu 16 ore. Inchideti casuta de dialog Assign Resources. 4. tipul Laborer-Construction. 7.Modificarea valorilor bugetate Unitati/Timp atribuite resurselor Puteti modifica valoarea Unitatilor/Timp dup ace ati alocat o resursa. 8. Asa cum arata imaginea de mai jos puteti modifica manual tastand in coloana Budgeted Units/Time valoarea dorita. In coloana Budgeted Units/Time a unei resurse. Selecati resursa Carp-Carpenter si apoi apasati 5. Selectati resursa Labour-C-Laborer-Construction apoi apasati pentru a o atribui. Din casuta de dialog Assign Resources selectati coloana Resource ID pentru a o ordona alfabetic. indicand astfel ca doua resurse umane vor lucra pentru a realiza respective activitate timp de 8 ore/zi. pentru a o aloca.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. tastati <16> apoi apasati tasta Enter. Selectati resursa Irwk-Ironworker si apoi apasati pentru a o atribui. In eticheta Resources apasati butonul Add Resources. 6.

O activitate poate sa aiba sau nu o resursa primara.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. 194 . oferind informatii acestuia in ceea ce priveste stadiul activitatii.  Daca sunt atribuite mai multe resurse.  O resursa primara poate sa actualizeze pasi via Timesheets. Aceasta alocare se realizeaza din eticheta General din zona cu Detaliile Activitatii. Vizualizati resursa primara pentru activitatea BA2060. prima resursa alocata este desemnata ca resursa primara. Carp-Carpenter.  O resursa primara poate fi alocata unei activitati de tip Milestone (borna) astfel incat sa permita bornei sa fie actualizata cu ajutorul pontajelor (Timesheets). Etape: 1.  Doar resursele primare pot trimite feedback managerului de proiecte via Primavera Timesheets.Desemnarea unei Resurse Primare Resursa primara este persoana responsabila pentru coordonarea unei activitati.

Unitatile de masura sunt create in Admin Categories. 2. Dupa ce este creata unitatea de masura. Polyform se masoara in metrii iar betonul in metrii cubi. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 9.Polyform. Inchideti casuta de dialog Assign Resources. Verificati daca activitatea BA2060-Concrete Fundation Walls este selectata. In coloana Budgeted Units. 195 .Alocarea unei Resurse Materiale Resursele materiale nu sunt masurate in unitati de timp. Etape: 1. De exemplu. ea se atribuie resursei materiale din dictionarul de resurse. tastati <1000>. In eticheta Resources apasati butonul Add Resource. Atribuiti resursa Polyform . 5. 3.

Exista doua tipuri de costuri:  Resource .calculate pe baza resurselor atribuite  Expense .  Costul Bugetat = Unitatile Bugetate X Pret/Unitate. Verificati daca activitatea BA2060-Concrete Fundation Walls este selectata.Costuri Planificate Costurile sunt planificate si gestionate la nivelul activitatilor. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 10. In eticheta Resources priviti coloana Budgeted Cost.suma totala a costurilor care sunt introduse manual Resource Costurile unei resurse pot fi calculate pe baza pretului unitar din dictionarul de resurse si pe baza Unitatilor Bugetate atribuite unei activitati. 2. 196 .

Cheltuielile se atribuie manual la nivelul activitatilor. Exemple de cheltuieli includ facilitati. la sfarsit sau in mod continuu pe toata durata activitatii.  O unitate de masura se foloseste pentru evidenta cantitatilor. calatorii. Puteti introduce o singura suma totala sau puteti introduce numarul de unitati si valoarea Pretului/Unitate. 6. . Apasati butonul Add. tastati <Job> apoi apasati tasta Enter. In campul Pret/Unitate.00> apoi apasati tasta Enter. tastati <10. 2. Tastati tipul de cheltuieli <Concrete Masters>. 9. In campul Budgeted Units. 5. 7. Selectati eticheta Expenses. 3. Selectati tipul de cheltuieli Materials apoi apasati butonul In campul Accrual Type verificati Uniform over Activity.  Cheltuielile pot fi alocate la inceput. 4.000. 197 . Dati dublu click in campul Expence Category. In campul Units of Measure. de exemplu: fiecare kilogram sau metru cub. cheltuieli generale si instruirea. tastati <1000> apoi apasati tasta Enter. Ele sunt de regula cheltuieli care se fac o singura data pentru articole ne-reutilizabile. Etape: 1. 8.  Tipurile de cheltuieli pot fi utilizate pentru a clasifica tipul acestora.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Cheltuielile Cheltuielile sunt costuri (nealocate unor resurse) asociate unui proiect.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Eticheta Sum m ary Utilizati eticheta Summary pentru a afisa unitatile. Selectati Display cost. 198 . 3. costurile sau informatiile privind datele in ceea ce priveste activitatea selectata. BA2060 este selectata. 2. Verificati daca activitatea. Apasati eticheta Summary. Costurile unei activitati pot fi:  Costuri cu resursele umane  Costuri cu materiale  Costuri cu utila`jele  Cheltuieli  Cost Total Etape: 1. Selectati Display cost din partea de jos a ecranului pentru a afisa costurile enumerate sau costul total al activitatii selectate.

 Daca o activitate are allocate resurse multiple.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Workshop: Alocarea Resurselor si Costurilor Date: Tim Harris este responsabil pentru identificarea resurselor ce vor lucra in cadrul proiectului Office Building Addition. Obiective: 1. Atribuiti resurse pe baza tabeluyui de mai jos. prima resursa alocata are rolul de resursa primara ID-ul Activitatii BA3010 BA4160 BA4100 BA6120 Numele Activitatii Erect Structural Frame Rough-In Plumbing/Piping Startup and Test HVAC Install Plumbing Fixtures Roluri Numele Resursei Structural and Ironworker Reinforcing Metal Plumbing Plumber Operator Operating Engineer Plumbing Plumber 2. Adaugati cheltuieli pe baza informatiilor de mai jos ID-ul Activitatii BA6020 BA4160 BA3010 Articol cheltuieli Ceiling Tile Piping Crane Categoria de Momentul Cheltuieli alocarii Uniform Over Materials Activity Start Of Materials Activity Uniform Over Equipment Activity Unitati Bugetate 1 500 1 Unitati de Pret masura unitar Each Linear Feet Each $6620 $10 $3600 199 .

 Atribuirea resurselor se poate realiza inlocuind un rol cu o resursa specifica. 4. 2. Puteti de asemenea sa atribuiti o resursa primara. Cel putin un rol trebuie alocat unei activitati pentru a putea realiza alocarea resursei prin intermediului. Adevarat sau Fals: Cheltuielile sunt costuri (nealocate unor resurse) asociate unui proiect si alocate activitatilor proiectului.  Daca o resursa nu este alocata ca responsabila pentru o activitate.  Atunci cand atribuiti o resursa unei activitati se realizeaza urmatorul calcul: Duration X Units/Time = Units. puteti modifica valorile Units/Time sau cea a Unitatilor Bugetate. alocarea resurselor si analiza resurselor. atribuiti o resursa acelei activitati direct din Dictionarul Resurse. Adevarat sau Fals: Maxim 10 resurse pot fi atribuite unei activitati. labor b. Adevarat sau Fals: Elemente precum Pret/Unitate si Cheltuieli pot fi introduse in eticheta Expenses din Detaliile Activitatii. Intrebari recapitulative 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte cheie  Managementul resurselor se realizeaza in trei etape: definirea resurselor. Ce tip de resursa nu este masurata in unitati de timp: a. material d. 200 .  Atunci cand alocati o resursa. nici una din variantele de mai sus 3. nonlabor c.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 16 Analiza utilizarii resurselor Obiective:    Afisati Histograma de Resurse Realizati un profil Setati scara timpului 201 .

saptamana sau luna.  Timpul .  Toate Proiectele • Toate proiectele sunt inchise (mai putin cele de tipul W hat I f ) afisarea utilizarii resurselor/costurilor pentru: − toate proiectele care sunt deschise − toate proiectele care s-au terminai ( cu exceptia celor What-If) • Toate proiectele care s-au terminat si care au o anumita prioritate atunci cand alegeti sa afisati costul ramas pentru proiectele in desfasurare in comparative cu cele incheiate.Data Atribuita • Atribuiti datele calendaristce in functie de Remaining Early sau datele Forecast • Selectati un interval de timp pentru a afisa alocarea resurselor in timp real: ora. Puteti specifica ce informatii sunt luate in considerare in profilul activitatii cu ajutorul etichetei Resource Analysis din User Preferences.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Analiza setarilor unei Resurse Histogramele de resurse (Resource Usage Profile) ce poate fi afisat din fereastra Activities va permite sa vizualizati distributia in timp a unitatilor si costurilor atribuite unei resurse sau rol. alegeti aceasta optiune pentru a include informatii pentru toate proiectele incheiate cu un anumit nivel de prioritate. • Doar proiectele deschise . ziua.concentrativa pe utilizarea resursei sau costului in proiectele deschise in mod curent. 202 .

Bifand All closed project (except what-if projects) se vor afisa informatii despre resurse pentru toate proiectele ce nu au statusul What-if. Verificati daca este bifat All closed project (except what-if projects). In meniul Edit. 5. 3. In campul Interval for time-distrebuted resource calculation alegeti Day.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Configurarea aplicatiei pentru analiza resurselor Etape: 1. 203 . Inchideti casuta de dialog User Preferences. 2. selectati User Preferences. 4. nu doar pentru proiectul ce e in mod curent deschis. Apasati eticheta Resource Analysis.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Histogramele de Resurse Histogramele de Resurse permit analiza grafica a alocarii resurselor si costurilor in timp. Utilizati histograma pentru a determina cate ore sunt planificate/alocate pentru fiecare resursa. grupati. identificati supraalocarile.  Histogramele de resurse poate fi salvatea ca parte a layout-ului. sortati si filtrati resurse/roluri in cadrul histogramei. 204 .  Vizualizati distributia valorilor unit/cost pentru un anumit proiect sau pentru toate proiectele la care aveti acces.  Afisati bare diferite pentru fiecere dintre urmatoarele: • Unitati/costuri bugetate (Budgeted Units/Costs) • Unitati/costuri actuale (Actual Units/Costs) • Unitati/costuri minime ramase (Remaining Early Units/Costs) • Unitati/costuri maxime ramase (Remaining Late Units/Costs)  Scara timpului din Histograma de Resurse corespunde celei din Graficul Gantt. In cadrul lor se afiseaza efortul necesar fiecarei resurse/rol din cadrul proiectului intr-un interval de timp dat.  Vizualizati alocarea resurselor si rolurilor.  Reglati tipul/ordonarea coloanelor. urmariti cheltuielile si diferite perioade de timp si sa afisati un grafic pentru a compara datele mai vechi cu cele recente.

4. 7. selectati Filter By. In bara Layout Options selectati Layout. Din partea stanga a barei Display Options al histogramei de resurse.Afisarea Histogramei de Resurse Puteti utiliza informatiile oferite de Histograma de Resurse pentru a determina care sunt resursele/rolurile supraalocate si care sunt resursele/rolurile mai putin utilizate. Etape: 1. Current Project Resources. 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. Profilul afisat ne arata ca resursa Oliver Rock este supraalocata. In bara Layout Options selectati Show on Bottom. Selectati resursa OROC-Oliver Rock. 205 . Selectati layout Resource Analysis apoi selectati Open. 3. Resource Usage Profile. Open. 5. Deschideti proiect Bldg-16. El este implicat in proiect pana la sfarsitul lunii Ianuarie. 6. Verificati faptul ca sunteti in fereastra Activities (sau din bara Director laterala apasati Activities).

Observati ca exista doua bare Display Options: una care este responsabila de afisarea optiunilor din partea stanga a ecranului si una care este responsabila de afisarea optiunilor din partea dreapta a ecranului.. 5. Afisarea Atunci cand vizualizati doar proiectele deschise. Bara Functionalitate 2. Poate fi filtrat pentru a arat o lista Rolurilor/Resurselo mai scurta.. Element 1. dreapta ecranului Afisarea unei legende specifice coloanelor sau graficului. in partea de sus a ecranului. 3. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Tabelul de mai jos contine informatii utile despre histograma de resurse. Afiseaza un meniu al optiunilor pentru valabile pentru profilul din resursei/rolului. Afisarea intervalului de date: in partea de jos fiind afisat cel mai mic Scara timpului nivel iar in partea superioara cel mai mare nivel. puteti bifa perioada Activitatilor de timp sau resursa pentru a filtra activitatile astfel incat ele sa apara pentru. Ierarhia Afiseaza numele resursei/rolului.. de exemplu doar resursele proiectelor curente. r Bara Display Afiseaza un meniu al optiunilor valabile pentru ierarhia Options din resurselor/rolurilor stanga ecranului Display Options 206 . Aceasta se va Legenda schimba in functie de datele/formatul selectat. 6.

selectati o anumita perioada de timp. In partea din dreapta a ecranului. le puteti filtra in partea de sus a ecranului fie cu ajutorul optiunii Time Period fie cu Resource.Vizualizarea tuturor proiectelor sau doar a proiectelor deschise Atunci cand selectati setarile User Preferences pentru toate proiectele incheiate cu exceptia celor de tipul What-if (optiunea All closed projects except what-if projects. Aceasta optiune se poate activa din partea dreapta a ecranului din bara Display Options. 207 . In partea din dreapta a ecranului din bara Display Options scoateti bifa de pe casuta Show All Projects. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. 3. 2. 21-feb-10. de exemplu. puteti sa alegeti ca histograma de resurse sa afiseze fie:  Toate proiectele deschise  Toate proiectele inchise cu exceptia celor de tip what-if. In momentul in care aveti afisate pe ecran toate proiectele deschise. In optiunea din stanga jos Display Activities for selected bifati Time Period.

Eticheta Data:  Display .  Show Remaining Bars As . bifati Cumulative.selectati pentru afisare bare periodice/curbe cumulate si alegeti culorile lor. In eticheta Remaining Early. Eticheta Graph:  Vertical Lines .  Additional Data Options . disponibilul de resurse.afiseaza costuri sau unitati. prin modificarea optiunilor din casuta de dialog Resource Usage Profile.alegeti pentru afisare liniile intervalului din scara timpului verticale principale/secundare pe baza 208 .alegeti o culoare vie care sa reprezinte barele pentru minim si o culoare stinsa pentru barele maxim. Etape: 1.  Show bars/curves .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3.Formarea Histogramei Puteti personalizatoate elementele histogramei de resurse afisate. supraalocarea resursei/rolului.bifati casuta care sa indice o linie ce va marca limitele resursei. In partea din dreapta a ecranului din bara Display Options apasati Resource Usage Profile Options. 2.

• BackgroundColor . Apasati butonul Ok.specificati valoarea pe care doriti sa o utilizatipentru a imparti inervalele din scara timpului − Divide intervals total by . − Units of Measure . 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6  Horizontal Lines . 209 . tastati valoarea in acest camp. Scoateti bifa de pe casuta Show Legend. Apasati eticheta Graph. • Calculate Average . • 3D Bars-adauga o a treia dimensiune.selectati stilul liniei si culoarea  Additional display options: • Show legend-afiseaza reprezentarea culorilor pentru fiecare element.pentru a imparti scara timpului intr-un anumit interval specificat de dumneavoastra. Etape: 1.specificati unitatea de timp pe care o doriti pentru scara timpului.specificati culoarea fondului pentru histograma de resurse. 3.

Inchideti ferestra Details.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1. 210 . 2. Dati dublu click pe bara ce afiseaza saptamana 21-Feb-10 si verificati datele. scoateti bifa de pe Time Period. In sectiunea Display Activities for selected. 3.

Etape: 1. ore si schimburi). saptamani. pentru a selecta data. Apasati butonul Ok.alegeti unitatile de timp dorite (an. apasat butonul Apasati Custom Date si apoi selectati o data 01-Feb-10. Din lista Date Interval selectati Week/Day 1. 6. 3.Setarea Scarii Timpului Puteti personaliza scara timpului din Histograma de resurse sau din Graficul Gantt  Timescale start . In campul Type.  Date Interval . apasati Timescale. semestre. In partea din dreapta a ecranului din bara Display Options. verificati Calendar. luni. zile.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. Deasemenea puteti sa setati scara timpului selectand si : 211 . 5. 2. Din campul Timescale Start. 4.specificati data de start a scarii timpului pentru histograma sau pentru Graficul Gantt.

Dati click si trageti de mouse pentru a muta intraga scara a timpului.  Plasand mouse-ul pe data cea mai mare din intervalul scarii de timp (cursorul se va schimba in ). Din intervalul de date cel mai mic. 212 . modificati data astfel inca sa apara 24-Ian-10. comprimati scara timpului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6  Plasand mouse-ul pe data cea mai mica din intervalul scarii de timp. Etape: 1. 2. Dati click si trageti de mouse pentru a extinde sau micsora scara timpului. Din intevalul de date cel mai mare.

Obiective: 1. Comparati layoutul creat cu cel afisat pe pagina urmatoare.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Workshop Tema: Pentru a verifica alocarea resurselor. 213 . 4. 2. 3. Modificati scara timpului pentru a vedea perioada de desfasurare a intregului proiect (Ianuarie 2010 pana in Decembrie 2010). cu toate datele proiectelor afisate pe ecran. Setati scara timpului astfel incat sa afiseze data de interval Year/Month. Afisati doar histograma Ace Corporation. veti crea un layout care afiseaza Anul/Luna. Salvati ca layout Resource Profile by Year/Month. In proiectul Office Building Addition concentrativa atentia asupra resurselor.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Rezultatul workshopului 214 .

In cadrul lor se afiseaza efortul necesar fiecarei resurse/rol intr-un interval de timp dat. Adevarat sau Fals: Histogramele de resurse permit vizualizarea supraalocarii resurselor. 2. 215 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte Cheie  Histogramele de Resurse permit analiza grafica a alocarii resurselor si costurilor in timp.  Puteti stabili setarile histogramele resurse din eticheta Resource Analysis din optiunea User Preferences. 4. Care din urmatoarele nu sunt afisate de histograma de resurse: a) Actual bars b) Budgeted bars c) To Complete bars d) Remaining bars 3.  Utilizati histograma pentru a determina cate ore sunt planificate sa lucreze pentru fiecare resursa.  Puteti deasemenea personaliza profilul histogramelor de resurse din cele doua bare Display Options Intrebari Recapitulative 1. urmariti cheltuielile din diferite perioade de timp si sa afisati un grafic pentru a compara datele mai vechi cu cele recente. Adevarat sau Fals: Histograma de resurse poate fi salvata ca parte a layoutului. identificati supraalocarile. Adevarat sau Fals: Puteti invalida afisarea legendei histogramei de Resurse.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 17 Optim izarea planificarii Obiective:      Analizati datele planificarii Reduceti durata unei planificari Analizati disponibilitatea unei resurse Inlaturati supraalocarea resurselor Analizati costurile proiectelor Concepte cheie Activitate critica Drum critic (Longest Path) 216 .

necesar de resurse si buget.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Analiza proiectului Dupa crearea planului proiectului verificati daca se incadreaza in parametrii stabiliti de Factorii Interesati (Stakeholders) din punct de vedere al informatiilor cantitative: termen limita. ο Analiza alocarii resurselor – Evaluati alocarile de resurse pentru a va asigura ca nu exista supraincarcari. si Resources pe. O schimbare a unui element le afecteaza 217 . ο Analiza costului bugetat – Evaluati costurile proiectului. Schedule (Scope) FIG. Costs 17. ο Analiza datelor planificate – Evaluati planificarea pentru a va asigura ca datele punctelor milestone si datele proiectului sunt tangibile.1: Datele planificarii. resursele costurile sunt interconectate.

pot exista puncte milestone importante in proiect.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Analiza Datelor Planificate Cea mai importanta data calendaristica a planificarii este data calculata de Final Planificat al proiectului. In plus. ο Concentrati-va asupra activitatilor aflate pe drumul critic ο Redimensionati proiectul ο Nu uitati ca dupa fiecare interventie ce afecteaza elementele timp este necesara comanda de calcul SCHEDULE (F9) pentru validarea modificarilor! 218 . Daca aceasta data se afla deja dincolo de Termenul Limita (Must Finish By) inseamna ca proiectul trebuie cumva scurtat. Pasi in analiza: ο Comparati Planned Finish cu Must Finish By (acest lucru este facut de parametrul Total Float. ale caror date sunt impuse de Factorii Interesati (Project stakeholders). calculat drept Total Float = Must Finish by – Planned Finish – 1) ο Salvati o copie de siguranta a proiectului inainte de posibile masuri corective.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Comparatia Planned Finish . Proiectul N1234 trebuie terminat pana la 01-Nov-06 si totusi. Deschideti proiectul N1234-l7. 4. indicand faptul ca proiectul nu se va termina la timp. planificarea indica faptul ca acesta se va termina abia pe 17-Nov-10. 17.2: Data de final proiect calculata se afla mai tarziu in timp decat data limita Must Finish By. aflat in fereastra Projects. Selectati proiectul deschis N1234-l7. FIG. Pasi 1. In Project Details. 2. 219 . In bara Director apasati Projects. Planned Finish. apasati eticheta Dates si comparati data Must Finish By cu data de final calculata. 3.Must Finish By Puteti determina dintr-o privire daca proiectul se va termina in timp util vizualizand eticheta Dates din formularul de detalii al proiectului.

3: Definiti modul in care aplicatia intelege activitatile critice in eticheta Settings din formularul de detalii al proiectului. data de final (Planned Finish) este afectata. FIG. In sectiunea Define Critical Activities alegeti Longest Path. concentrati-va pe activitatile critice. Pasi 1. 220 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Focus pe Activitatile Critice Pentru e redimensiona proiectul. Acestea formeaza cel maim lung lant neintrerupt de activitati dintr-un proiect. 17. Apasati eticheta Settings. In cazul in are ajustati drumul critic. care determina durata proiectului si data acestuia de final. 2.

Open. Din Layout Options click Layout. Din meniul View alegeti Filters. 5.4: Filtru aplicat (afiseaza numai activitatile critice). Pasi 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Focus pe Activitatile Critice (continuare) FIG. In bara Directory apasati Activities. 221 . 2. 4. 17. 3. Selectati layout-ul Optimizing the Project si apasati Open. Selectati filtrul cu denumirea Critical si apasati OK.

• Adaugati exceptii perioadelor nelucratoare. ο Schimbati alocarile de calendare: • Stabiliti calendare cu perioade lucratoare mai lungi pe activitatile critice. Diverse metode va pot asista in atingerea acestui scop: ο Rafinarea estimarilor de durate: • Reduceti activitatile mai lungi de pe drumul critic.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Redimensionarea Projectului Daca analiza arata faptul ca limita Must Finish By nu poate fi respectata. ο Aplicati/modificati constrangeri. • Alocati resurse aditionale pentru a reduce duratele. ο Utilizati relatiile de conditionare pentru a suprapune activitati. concentrati-va eforturile asupra redimensionarii si optimizarii planificarii. 222 .

2. In general acestea se dovedesc a fi cele mai flexibile in ceea ce priveste scurtarea duratei.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Rafinarea estimarilor de durate Incepeti analiza cu studiera activitatilor carora le-ati estimat durate lungi.Site Preparation. 17. Selectati activitatea BA2010 . 3. Apasati F9 si apoi Schedule. In campul Original Duration introduceti valoarea noua <15> si apasati Enter: 4. Apasati eticheta Status. FIG.4: Modificati Original Duration Pasi 1. Total Float la nivelul proiectului e acum -9 zile 223 .

Total Float la nivelul proiectului este -1 zi.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Modificarea Relatiilor de Conditionare Daca tot mai este nevoie sa comprimati planificarea puteti revizui relatiile dintre activitatile de pe drumul critic (tip si lag) De pilda.Site Preparation este selectata. 3. Dublu-click in coloana Relationship Type din eticheta Relationships (sau Successors) si selectati tipul de relatie SS pentru activitatea succesor BA2020-Excavation.6: Modificati tipul relatiei si ajustati decalajul (lag-ul) Pasi 1. in acelasi timp. 2. acum intre activitatile Site Preparation si Excavation realtia este de tip Finish-to-Start. Apasati F9 si apoi Schedule. Sa presupunem ca va dati seama ca ele se pot trata si in paralel. relatia trebuie schimbata pentru a deveni de tip Start-to Start cu un lag pozitiv de 5 zile. Verificati daca activitatea BA2010 . 17. In campul Lag tastati <5> si apoi apasati Enter: 5. In consecinta. 4. Apasati eticheta Relationships. FIG. 224 .

Selectati activitatea. 3. Puteti renunta la constrangerea Start On or After de pe aceasta activitate.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Modificarea Constrangerilor Constrangerile anterior asociate activitatilor din proiect ar trebui poate modificate pe baza ultimelor informatii.7: Constrangerea este indepartata de pe activitate. FIG.Excavation. BA2020 . Apasati eticheta Status. Exemplu: O resursa este disponibila pentru a lucra pe activitatea Excavation. Pasi 1. 17. 225 . campul Primary alegeti tipul de constrangere None (nimic) 4. Total Float la nivelul proiectului este acum 1 zi. Apasati F9 si apoi Schedule. In lista derulanta din sectiunea Constraints. 2.

Apasati eticheta Dates. 6. Pasi 1. proiectul se termina la timp. Selectati proiectul. 5.8: Finish < Must Finish by. click Projects. 2. 4. dupa modificari. Selectati layout-ul Project Table si apoi apasati Open. FIG. Vizualizati in tabelul de proiecte in coloana Total Float valoarea 1 zi pe randul proiectului selectat. N1234-17. trebuie sa verificati daca mai exista vreo valoare negativa in coloana Rezerva Totala (Total Float) la nivelul activitatilor. Rezerva Totala la nivelul proiectului este acum 1 zi iar data de final planificat calculata este 30-0ct-06. Acest lucru inseamna ca proiectul este calculat sa se incheie inainte de termenul limita Must Finish By (1-Nov-06). 226 . Din Layout Options alegeti Layout Open.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Verificarea datelor proiectului Pentru a vedea daca acum. Verificati data de final calculat proiect: 30-0ct-06. 3. 7. In bara Director. 17.

Selectati resursa BN-B. Open. 5. 2. Acum trebuie sa vedeti daca resursele sunt alocate corespunzator si eficient.In bara Director click Activities. click Filter By.9: Resource Usage Profile indica faptul ca resursa selectata este supraincarcata. In partea stanga a panelului Resource Usage Profile. Puteti utiliza Resource Usage Profile (Profilul de utilizare a resurselor) pentru a determina daca resursele sunt supraincarcate sau nu sunt utilizate corespunzator. Current Project's Resources. 3. FIG.In Layout Options click Layout.Nethaji 227 .Selectati layout-ul Resource Profile si apoi apasati Open. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Analizati Alocarea Resurselor Din punct de vedere management al timpului proiectul se inscrie in specificatiile limita. in Display Options. 17. Pasi 1.Click pe titlul coloanei Resource Name pentru a sorta alfabetic resursele alocate proiectului deschis. 6.

In scara de timp din histograma selectati saptamana 22-Jan-06 si vizualizati activitatile ce cauzeaza supraincarcarea afisata de acel interval de timp 3. bifati Time Period 2. FIG.10: Apasati un interval in scara timpului din histograma pentru a pastra pe ecran in tabel numai activitatile care traverseaza acea perioada. 17. Pasi 1. Repetati procedura pentru saptamanile 29-Jan-06 si 19-Feb-06 228 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Identificarea supraincarcarii resurselor Panelul de analiza Resource Usage Profile va permite aplicarea unui filtru pentru identificarea activitatilor care contribuie la supraincarcarea resursei. la Display Activities for selected…. In sectiunea din stanga jos.

Nethaji ati decis sa folositi o alta resursa pentru activitatile BA5010 Review and Approve Brick Samples si BA6040 Assemble and Submit Flooring Samples. Santiago Gilago Felloner Jr. asa ca ar putea fi asociat acestor activitati. in schimb nu e alocat in aceasta perioada..P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Corectarea Supraincarcarii In cazul identificarii de supraincarcari aveti la dispozitie mai multe metode de eliminare a lor: ο Inlocuiti resursa supraincarcata cu o alta resursa disponibila ο Mariti saptaman de lucru a resursei existente (modificarea calendarului resursei) ο Cresteti limita superioara de disponibilitate a resursei (Max Units/Time) ο Mai adaugati resurse pe acea activitate care sa preia din volumul de lucru Exemplu: Dupa analiza alocarii resursei B.Santiago Gilago Felloner Jr.11: Resursa Santiago Gilago Felloner Jr. 17. 3. carora resursa curenta nu le mai face fata. Selectati resursa SGF . In sectiunea Display Activities for selected… debifati Time Period. 2. Verificati faptul ca aceasta resursa este disponibila in saptamana care incepe cu 22 ianuarie. e disponibila in ianurie si februarie Pasi 1. 229 .

B.Nethaji 2. in the Command FIG. B Nethaji. Pasi 1. In tabelul de activitati selectati activitatile BA5010 si BA5020 3. 4. you can quickly change resources in multiple activities by first selecting the activities and then clicking bar. 17.12: Apasati pentru a desfiinta alocarea resursei selectate. Selectati resursa BN . In bara de comezi din dreapta ecranului apasati Apasati pentru a-l indeparta pe B Nethaji de pe activitatile selectate 230 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Corectarea Supraincarcarii (continuare) If the selected activities have an associated role assignment.

Selectati resursa Santiago Gilago Felloner Jr.13: Click pentru a aloca resursa. Inchideti caseta de alocare 231 . si apoi apasati 3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Corectarea Supraincarcarii (continuare) Alocati-l pe Santiago Gilago Felloner Jr. Confirmati ca activitatile BA5010 si BA5020 sunt selectate in tabel 2. 17. Pasi 1. pe cele doua activitati de mai sus FIG.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Revizuirea alocarii Utilizati profilul de urmarie a alocarii. In Resource Usage Profile selectati resursa B.14: Situatia lui B. 17. dupa inlocuire. situatia celor doua resurse 1. 232 . FIG. Resource Usage Profile.Nethaji si vizualizati situatia curenta a alocarii 3.Nethaji (sus) cat si cea a lui Santiago Gilago Felloner Jr (jos) nu mai reflecta supraincarcare Pasi 1. In meniul File apasati Refresh data sau tasta F5 2. pentru a verifica acum. Repetati actiunea pentru resursa Santiago Gilago Felloner Jr.

2. Atentie: Aceasta functie nu este disponibila decat pentru atribuiera direcat de resurse. In bara de comenzi apasati Resources 3.Nethaji 4. Selectati activitatea BA5030 .Review Bids for Brick. 17. Apasati . Este afisat dialogul de inlocuire resursa Pentru inlocuirea resursei apasati Inchideti caseta de atribuire 233 . FIG. 6. nu e disponibila in caseta Assign Resources by Role. Selectati resursa B. 5.15: Apasati pictograma de inlocuire resursa Pasi 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Inlocuirea unei resurse Apasati in caseta de alocare resurse pentru a inlocui o resursa cu o alta pe o activitate selectat sau pe mai multe simultan.

Derulati pana in partea superioara a ecranului pentru a vizualiza valorile de cost sumarizate la nivelul capitolelor si proiectului 234 . Open 2.16:Budgeted Total Cost este 186.000 $ Pasi 1. 17.000 $ au fost alocati proiectului Office Building Addition. Veti afisa un layout care arata valorile de cost estimate pentru planul proiectului pentru a determina daca acesta se incadreaza in valoarea limita bugetata.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Analiza Bugetului Sunt multe optiuni pentru analiza bugetului. FIG. 250. Selectati layout-ul Analyzing the Budget si apoi apasati Open 3. asadar proiectul se incadreaza in bugetul aprobat de 250. capitole WBS si proiect. valoare afisata de banda sumarizatoare corespunzatoare nivelului proiectului.347 $. puteti analiza costul pe activitati. In Layout Options click Layout. Daca afisati coloanele de cost planificat (toate coloanele din categoria Costs care incep cu cuvantul Budgeted) in tabelul de activitati. 2.

ο Se pot utiliza diverse metode de scurtare a duratei proiectului. eticheta Dates. Alocarea resursei la mai multe activitati in aceeasi perioada de timp c. modificarea relatiilor de conditionare. Redistribuirea volumui de munca unei alte resurse d. Scaderea saptamanii de lucru a resursei b. aplicarea de constrangeri si toate acestea la nivelul activitatilor critice. Care dintre urmatoarele variante sunt solutii pentru comprimarea duratei unui proiect? a. Toate variantele de mai sus 3. ο Se evalueaza costurile pentru a se determina daca proiectul se incadreaza in buget. Datele se compara in formularul Project Details. Modificarea calendarelor e. Intrebari recapitulative: 1. Revizuirea activitatilor lungi pentru a determina daca li se pot reestima duratele d. Utilizarea relatiilor de conditionare pentru a suprapune activitati b. Adaugarea de resurse suplimentare pentru a reduce duratele activitatilor c. Toate variantele de mai sus 235 . Care dintre urmatoarele variante este o solutie pentru eliminarea supraincarcarii? a. Acest pas asigura incadrarea planului in limitele de timp. Adevarat sau Fals: Pentru a avea succes in scurtarea duratei unui proiect trebuie sa va concentrati pe activitatile critice 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte esentiale: ο Optimizarea planului proiectului este ultimul pas al planificarii. cum ar fi reconsiderarea duratelor estimate pe activitati. ο Daca data calculata Planned Finish se gaseste dincolo de termenul limita Must Finish By. ο Se utilizeaza Resource Usage Profile pentru verificarea supraincarcarilor. resurse si cost. Adevarat sau Fals: Puteti determina rapid daca proiectul se va termina la timp accesand eticheta Status din fereastra proiectelor 2. proiectul trebuie redimensionat .

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 18 Crearea de planificari de referinta Obiective:    Crearea unei planificari de referinta (baseline) Afisarea barelor de stare in Graficul Gantt Modificarea barelor in Graficul Gantt 236 .

Planificarea de referinta ofera posibilitatea de a urmari costurile. programarea activitatilor si performanta resurselor. Stabilirea tipului de planificare va ajuta sa masurati performanta dealungul mai multor proiecte proiecte.  Ilustra simultan un planificare de referinta al proiectului si pana la 3 planificari definite de utilizator care in acelasi timp sa permita o comparatie a planificarilor cu proiectul actual. 237 . Exemplele de planificari includ planificarea initiala.  Aloca un tip de planificare pentru a le ierarhiza.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Crearea planificarilor de referinta Planificarea de referinta este o copie a proiectului pe care o comparati cu proiectul actual cu scopul de a evalua progresul. tipurile What–if („Ce-ar fi daca?”) sau de mijloc (de la mijlocul perioadei de realizare a proiectului). Planificarea de referinta in Primavera va ofera posibilitatea de a :  Salva un numar nelimitat de planificari. Creati un plan de referinta a starii inainte de a actualiza planificarea pentru prima data.

8. Etape: 1. Verificti daca este selectat Save a copy of the current project as new baseline. 5. 238 . 7. Verificati ca proiectul Office Building Addition-Baselining the Project Plan caruia ii asociati planificarea de referinta este selectat. • Convertind un alt proiect intr-o planificare de referinta. trebuie sa selectati proiectul caruia vreti sa o asociati. 6.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1.Crearea unei planificari de referinta Puteti crea o planificare de referinta: • Facand o copie actuala a proiectului deschis. 9. selectati Maintain Baseline. Deschideti proiectul Bldg-18. Atunci cand creati o Planificare de Referinta. In bara Layout Options selectati Layout. 3. Selectati Ok. In meniul Project. 4. Diagramele pot fi alocate doar proiectelor deschise. Toate proiectele deschise sunt afisate in casuta de dialog Maintain Baseline. Confirmati ca sunteti in fereastra Activities (sau din bara Director apasati pe Activities). Apasati Add. Selectati layoutul Classic apoi selectati Open. Open. 2.

Selectati diagrama Office Building Addition-Baselining the Project Plan-B1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. Tipurile de planificari sunt folosite si in organizarea acestora in cadrul proiectului. In campul Baseline Name tastati <Base1: Building Addition>. De exemplu. Apasati butonul Close. Etape: 1. 3.Stabilirea Categoriilor de Planificari Atribuiti un tip de planificare pentru a clasifica planificarile pe baza necesitatilor pe care doriti sa i le atribuiti acesteia. O alta planificare de tipul Mid-Project Status poate fi utilizat pentru perioada in care proiectul este in desfasurare. 239 . planificarea de tipul Initial Plan poate fi utilizata pentru partea de inceput a planificarii proiectului. 4. 2. In lista Baseline Type selectati Initial Plan.

Daca nicio planificare nu este selectata ca fiind activa. atunci planul actual al proiectului este utilizat ca planificare de referinta. . . 3.utilizata doar pentru compararea planificarii. 2. Din lista derulanta Project Baseline selectati <Base1: Building Addition>. Apasati Ok. In meniul Project selectati Baseline Assign.  Planificarea de referinta a proiectului este cea selectata de managerul proiectului. resurselor si costurilor.fiecare utilzator poate alege o planificare diferita pentru a o compara cu proiectul actual.aceasta se utilizeaza compararea programarii activitatilor.  Alocarea planificarilor de referinta definite de utilizator. 4. Etape: 1. 240 . .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. Din lista derulanta Primary a sectiunii User Baseline selectati <Base1: Building Addition>.Atribuirea unei Diagrame de Evaluare Utilizati casuta Assign Baselines pentru a alege planificarea de referinta a unui proiect si/sau planificarea definita de utilizator pentru acelasi proiect.

 Filtre – barele sunt afisate pentru toate activitatile care indeplinesc criteriile enuntate in filtrul afisat. Bara Curenta este desenata intre datele calendaristice Actual Start si Actual Finish. Etape: 1. 241 . Din bara Layout Options selectati Bars.alegeti tipul de umplere a barelor.Vizualizarea barelor aferente planificarii de referinta Casuta de dialog Bars va permite sa modificati tipul. marimea. culoarea si forma barelor afisate in graficul Gantt. • Shape .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. • Row (rand) – afiseaza pozitia barei in cadrul Graficului Gantt. • Pattern . pozitia sagetilor. culoarea si designul barelor si punctelor de capat din graficul Gantt. de exemplu. Eticheta Bar Style Eticheta Bar Style va permite sa specificati forma.alegerti culoarea barelor si a punctelor de capat. • Color .  Scara timpului (Timescale) – barele sunt afisate pe baza scalei timpului.alegeti forma barelor afisate si a punctelor de capat.

Afisarea Barelor Planificarii de referinta Afisand barele planificarii de referinta in Graficul Gantt. In campul Row verificati sa fie trecuta valoarea 2. puteti face o comparatie intre datele planificarii proiectului si datele proiectului actual.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5. 2. Apasati Ok si inchideti casuta de dialog Bars. 4. alegeti valoarea 2. 3. 242 . Barelor afisate din oficiu le puteti adauga alte bare aferente planificarilor de refereinta pe baza datelor si filtrelor. 1. In coloana Display bifati Prj Baseline Milestone. 5. Selectati o valoare din campul Row pentru a determina pozitia barei in Graficul Gantt. Din campul Row din eticheta Bar Style. Etape: In coloana Display bifati casuta din dreptul Prj Baseline Bar.

scoateti bifa de pe Keep Current Row height. Font and Row. Puteti alege valoarea inaltimii folosind sagetile pana la valoarea maxima de 30. 5. No Bottom Layout. Selectati optiunea Select height for all rows. selectati Show on Bottom. 2. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6. 4. Acestea includ fontul (tipul de scriere al) textului si inaltimea randurilor pe care le puteti specifica in casuta de dialog Table. Font and Row. In sectiunea Row Height. In bara Layout Options. Apasati butonul Ok. 6. 3. In bara Layout Options selectati Table. 243 .Personalizarea Tabelului Activitati Puteti sa personalizati un layout alegand optiunile afisate in Tabelul de activitati.

Salvarea Layoutului Daca doriti sa salvati layoutul creat.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. Etape: 1. trebuie sa-I atribuiti un nou nume. Tastati un nume layoutului creat <Current vs Baseline Bars>. 244 . 3. Apasati Save. in bara Layout Options selectati Layout. 2. Save As.

3. 2. Apasati Add. Din lista derulanta afisata din coloana Label. Atasarea etichetelor diferitelor bare va ajuta sa determinati datele de Start si de Finish al activitatilor afisate in graficul Gantt.Eticheta Bar Labels Etichetele pot fi plasate pe orice bara afisata. Apasati Ok dupa care inchideti casuta de dialog Bars. 6.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. 7. 245 . Din bara Layout Options selectati Bars. 4. Selectati bara Current Bar Labels. Etape: 1. 5. In coloana cu lista derulanta Label selectati Variance-BL Project Finish. selectati Finish. Apasati pe eticheta Bar Labels.

246 . Save. Din Bara Layout Options. apasati Layout.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8.

Puteti utiliza planificarea de referinta pentru a compara: a.  Diagrama unui proiect este cea selectata de managerul proiectului si privilegiaza de securitate.O diagrama poate fi uyilizata doar pentru compararea planificarii.  Puteti crea o diagrama de evaluare fie facand o copie a proiectului actual deschis fie transformand alt proiect intr-o diagrama de evaluare. Toate variantele de mai sus. Adevarat sau Fals: Doar o singura planificare de referinta poate fi comparata cu planificarea curenta in orice moment. Costurile. pozitia sagetilor. marimea. 247 . b.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte cheie  O diagrama de evaluare este o copie a planului proiectului pe care o puteti compara cu proiectul actual cu scopul de a evalua progresul acestuia.Creati un plan diagramei inainte de planifica pentru prima data actualizarea proiectului. Datele resurselor. Intrebari recapitulative 1. 2. Datele planificarii.  Atribuiti un tip de diagrama unei anumite categorii in functie de modul in care doriti sa o utilizati. forma diagramei afisate in Graficul Gantt.  Casuta Bars va permite sa modificati tipul. c. d. culoarea.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 19 Ex ecutarea si Controlul P roiectului Obiective:     Descrierea unor metode de actualizare a planificarii proiectului Utilizarea optiunii Progress Spotlight Starea activitatilor Replanificarea proiectului 248 .

Compania dumneavoastra va stabili o procedura standard de actualizare. resursele actuale si costul cheltuielilor  Aprobarea si aplicarea fişelor de pontaj: − Membrii de echipa utilizeaza programele de lucru pentru a actualiza activitatile.  Managerii de proiect introduc informatiile despre datele actuale. acest lucru depinzand de amploarea proiectului si cat de des doriti sa modificati datele proiectului. − Inregistrati datele actuale si progresul. resursele si costurile manual. saptamanal sau o data pe luna. Modul de colectare a datelor. − Managerii de proiect aplica pontajul in cadrul proiectului. incluzand modul de colectare a datelor cat si cat de des se impune actualizarea lor. Cat de des se poate face actualizarea? Puteti sa acualizati datele proiectului zilnic. − Managerii de proiect revad si aproba fişele de pontaj.  Autocalcularea datelor actuale − Progresul activitatilor este in mod automat calculate in functie de planul proiectului. 249 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Actualizarea unui proiect Odata ce un proiect este demarat trebuie sa actualizati datele planificarii si cele despre utilizarea resurselor la intervale regulate.

Data de Analiza este data la care este raportata performanta actuala si de la care se planifica activitatile viitoare. Data de Analiza este deja setata la inceputul zilei. datele sunt actualizate pentru fiecare activitate raportandu-se la data de analiza. 250 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Data de Analiza Atunci cand actualizati un proiect.

 Monitorizati nivelul progresului proiectului in cadrul unor rapoarte: − Se va finalize proiectul pana la data stabilita? − Se va incadra in bugetul alocat? − Au fost resursele utilizate in mod eficient?        2.  Utilizati filtrele si gruparile pentru a crea un layout de stare. Identificati noua data de analiza cu ajutorul optiunii Progress Spotlight. Analizati performanta.Actualizarea Progresului Creati o planificare de referinta. − Verificati care este noua data de analiza. 251 . − Organizati totul intr-o serie utila care sa contina codul activitatilor.Sfaturi in ceea ce priveste utilizarea etichetei Status  Utilizati eticheta Activity Details sau Tabelul de Activitati. Utilizati optiunea Suspend and Resume dates.  Utilizati optiunea Progress Spotlight pentru a identifica activitatile carora trebuie sa le actualizati datele. − Comparati planul actual al proiectului cu cel planificat pentru a analiza variatiile. Introduceti noile date privind progresului activitatii. − Utilizati datele deja introduse pentru a va putea crea o imagine asupra datelor viitoare. resurselor si datele. Aplicati datele actuale proiectului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. Faceti un raport actualizat al resurselor utilizate si al costurilor. − Selectati doar activitatile ale caror date vor fi actualizate.  Calculati planificarea.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3.Definirea frecventei de actualizare Stabiliti perioada dintre doua actualizari inainte de a incepe actualizarea datelor activitatilor. noua data de analiza trebuie sa fie schimbata manual in casuta de dialog Schedule. Exista doua optiuni de definitre a perioadei de actualizare in Graficul Gantt.  Activarea optiunii Progress Spotlight  Prelungiti perioada datei de analiza Notati faptul ca indiferent daca ati stabilit o noua perioada dintre doua raportari. 252 . Sfarsitul acestei perioade va deveni noua data de analiza-data de la care performanta va incepe sa fie masurata. Durata acestei perioade depinde de frecventa actualizarilor. Puteti de exemplu sa creati o perioada de actualizare care sa prelungeasca cu o saptamana data de analiza.

In bara Layout Options. 253 . Confirmati faptul ca sunteti in fereastra Activities (sau din bara Director apasati Activities). apoi selectati Open.Optiunea Progress Spotlight Optiunea Progress Spotlight marcheaza perioada dintre actuala data de analiza si viitoarea data de stare. Apasati iconita pentru a dezactiva optiunea Progress Spotlight. 4. 3. Optiunea Progress Spotlight ofera deasemenea afisarea unei liste cu activitatile ce ar trebui sa se desfasoare in timpul perioadei de actualizare. care este deja setat pe optiunea Week/Month. Selectati layoutul Status the Project. bazandu-se pe intervalul de date afisat de scara de timp din Graficul Gantt. Apasati Optiunea Progress Spotlight stabileste un interval de actualizare de o saptamana de la data curenta de analiza.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. Deschideti proiectul Bldg-19. Open. 2. 5. Etape: 1. selectati Layout. 6. pentru a activa optiunea Progress Spotlight. Apasati butonul stang al mouse-ului si trageti de marginea dreapta a barei pentru a mari sau micsora intervalul de actualizare.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5.Modificarea Datei de Analiza Selectati activitatile ce trebuie actualizate tragand de linia status pana la data dorita. 254 . Etape: 1. Utilizati cursorul pentru selecta si a trage linia ce reprezinta data de analiza pana la data de 08-Feb-10.

 Activitatile in derulare 1. Datele actuale sunt diferite de cele planificate-datele actuale reprezinta datele reale si costurile associate unei activitati.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6. resursele si costurile in urmatoarea ordine:  Activitatile incheiate: 1. 2. Daca o activitate este temporar intrerupta utilizati optiunea Suspend/Resume. Data actuala de Start. Unitatile/Costurile actuale. trebuie sa introduceti datele actuale de planificare. Puteti introduce datele zilnic. Cheltuielile actuale si cele ramase. 255 . saptamanal. Durata in procente a activitatilor incheiate sau ramase de efectuat. Introduceti datele planificarii. consumul resurselor si evolutia cheltuielilor la un interval regulat de timp. Cheltuielile actuale. lunar in functie de amploarea proiectului sau de cat de des doriti sa modificati datele. Unitatile/Costurile actuale ramase. 2. 3.Introducerea datelor actuale Odata ce un proiect este in derulare. 3. Datele actuale de Start si de Finish. 4.

3. Bifati casuta Started.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. 2. Apasati eticheta Status. 4. Selectati activitatea BA-1000-Building Addition Kickoff. bifati casuta Started apoi introduceti data actuala de start.Actualizarea activitatile milestone Pentru a actualiza o activitate de tipul milestone (borna). 256 . Etape: 1. Verificati ca data Actual Start sa fie 11-Ian-10. Nu trebuie sa introduceti data de finish pentru ca activitatile de tip Milestone. au durata zero.

Bifati casuta Finished si introduceti ca data actuala de Finish 26-Ian-10.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. 3. bifati casuta Started si verificati ca data actuala de Start sa fie 11-Ian10. Observati faptul ca atunci cand bifati casuta Finished.  Introduceti Actual Cost pentru cheltuieli.Design Building Addition.  Introduceti Actual Regular Units (Consumul curent) pentru resurse.Actualizarea activitatilor pana la incheiere Trei etape trebuie urmarite pentru a actualiza o activitate pana la incheiere:  Introduceti Actual Start si Actual Finish. 257 . Etape: 1. 2. barele din Graficul Gantt devin albastre. In eticheta Status . indicand faptul ca activitatile au valori actuale. Selectati activitatea BA-1010.

In eticheta Actual Regular Units.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Apoi verificati daca informatiile continute in coloana Actual Regular Units a activitatilor. datele din coloana Actual Regular Units sunt in mod automat completate ca urmare a faptului ca a fost deja selectat din eticheta Calculations din fereastra Project optiunea Recalculate Actual Units and Cost when duration % complete changes. 4. 5. Observati ca in acest caz. Selectati eticheta Resource. verificati ca numarul de ore lucrate de resursa Koening Designers sa fie 96. 258 .

Bifati casuta Finished. Resursa Paul Kim a lucrat 8 ore in plus pe aceasta activitate. Atunci cand selectati o noua data in campul Started sau Finished din tabul Status. 3. bifati mai intai casuta si apoi introduceti datele. Apasati eticheta Status. 8. 9. 22-Feb-10. Selectati eticheta Resources. 2.Review and Approve Designs.11-Ian-10. Etape: 1. 6. In eticheta Actual Regular Units. 7. Activitatea a inceput la data stabilita dar s-a terminat cu 1 zi intarziere. tastati numarul de ore lucrate de resursa Paul Kim <80>. Bifati casuta Started. 4.Review and Approve Designs. 10. ce a fost incheiata in perioada de actualizare. 259 . Selectati activitatea BA1020 . Apasati tasta Enter . Apasati butonul in campul Finished. Selectati data actuala de Finished.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Selectati activitatea BA1020 . Introduceti data actuala de Start . apoi apasati Select. 5.

22-Ian-10. 3. Selectati eticheta Status. Bifati casuta Started.Actualizarea unei activitati de tip milestone de la mijlocul unui proiect O activitate de tipul Start Milestone este actualizata in acelasi mod indiferent daca se afla la inceputul proiectului sau de la mijloc: bifati casuta Started si apoi introduceti data de Actual Start. 4.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 9. Introduceti data actuala de Start. Etape: 1. 2. Selectati activitatea BA2000 –Begin Building Construction. 260 .

22-Ian-10. Introduceti Actual Cost and Remaing Cost pentru cheltuieli. 2. Veti reflecta aceasta situatie marind perioada Duratei ramase. 261 . Apasati tasta Enter. 3. Introduceti data actuala de start. activitatea BA2010 a inceput in perioade de actualizare dar acum nu mai respecta planificarea. 4. tastati <7>. 3. In eticheta Status bifati casuta Started. 4. 2. Introduceti datele actuale de Start. Selectati activitatea BA2000-Begin Building Consruction. Etape: 1.Actualizarea unei activitati in progres Patru etape trebuie sa fie urmate pentru a actualiza o activitate in progres: 1. Introduceti Actual Regular Units and Remaining Units pentru resurse. 5. In campul Remaining Duration.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 10. In exemplul de mai jos. Introduceti durata in procente a realizarii sau durata ramasa.

In eticheta Actual Regular Units. 262 . In eticheta Remaining Units inroduceti numarul de 56 de ore pe care resursele Ed Wood si Excavator le mai au de lucrat. 8. Formula pe baza careia se calculeaza orele ramase pana la inchrierea activitatii (Remaining Units) este: Remaining Units = Remaining Duration x Remaining Units/Time 6.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Eticheta Actual Regular Units contine informatii despre numarul de ore pe care o resursa a lucrat la o anumita activitate. 7. Selectati eticheta Resources. introduceti numarul de 64 de ore lucrate de resursele Ed Wood si Excavator. Eticheta Actual Regular Units contine informatii cu privire la numarul de ore necesare pana la incheierea activitatii.

reprezinta prima zi cand se estimeaza ca se va relua activitatea • Durata actuala exclude perioada in care activitatea a fost suspendata • Utilizati tabul Notebook pentru a specifica motivele pentru care activitatea a fost suspendata.reprezinta ultima data cand s-a lucrat la activitate. In campul Remaining Duration. 9. apoi apasati Select. Selectati data actuala de Start. apoi apasati Select. 27-Ian-10. -Resume date . Apasati butonul din campul Started. apoi apasati Select. apoi apasati . In campul Resume. Selectati data suspendarii activitatii. • Utilizati tabul Status pentru a introduce datele in eticheta Suspend and Resume: -Suspend date . Selectati activitatea BA2020-Excavation. 7. Selectati eticheta Status. activitatea Excavation a inceput mai tarziu decat a fost programata si a fost suspendata din cauza unei furtuni de zapada. 5. Etape: 1. 6. Apasati butonul in campul Suspend. In exemplul de mai jos. tastati <7>.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 11. 01-Feb-10. 3. 4. trebuie sa o suspendati. 2. 263 .Suspendarea unei activitati Cand o activitate incepe dar in mod neasteptat este intarziata sau oprita pentru o perioada de timp. Selectati data de reluare a activitatii Resume. 8. 05-Feb -10. • Activitate suspendata trebuie sa aiba o data de Actual Start. apoi bifati casuta Started.

Apasati Add. Selectati eticheta Notebook. 11. apoi selectati Custumize Activity Details. Apasati butonul dreapta al mouselui cand cursorul acestuia este in sectiunea Detalii de activitate (Activity Details).P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 10. Adaugati eticheta Notebook in Activity Details. Tastati descrierea motivului suspendarii <Excavation suspended due to a snowstorm.> 264 . 12. Activity resumed on 05-Feb-10. 14. apoi selectati Delay Impacts din fereastra Assign Notebook Topic. 13.

6. Bifati casuta Finished. 7. Selectati data actuala de Finished. Selectati eticheta Status. 5.Actualizarea unei activitati pana la Incheiere Activitatea Review and Submit Flooring Samples s-a incheiat cu 1 zi mai devreme. Selectati activitatea BA6040 – Assemble and Submit Flooring Samples. 265 . Bifati casuta Started.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 12. Trebuie sa actualizati orele trecute in Actual Units la 56 de ore. Etape: 1. 22-Ian-10. Introduceti data actuala de Start. 22-Feb-10. Apasati butonul in campul Finished. Resursa Oliver Rock a lucrat cu 8 ore mai putin decat era initial planificat. apoi apasati Select. 3. 4. 2.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. tastati numarul de ore lucrate de resursa Oliver Rock <56>. 9. Apasati eticheta Resources. In celula aferenta coloanei Actual Regular Units. 266 .

Apasati eticheta Status. Selectati data actuala de Finished. 2. Bifati casuta Started. 5. 27-Feb-10. Selectati activitatea BA5000-Assamble Brick Samples.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Activitatea Assemble Brick Samples s-a incheiat deasemenea in timpul perioadei de actualizare. 25-Ian-10. 3. 6. 4. Bifati casuta Finished. Introduceti data actuala de Start. 267 . Etape: 1.

Etape: 1. 4. Introduceti data actuala de Start. 01-Feb-10. 28-Ian-10. Selectati data actuala de Finished. 3. 5. In eticheta Status. Bifati casuta Finished. bifati casuta Started. 2. Selectati activitatea BA1030-Assemble Techical Data for Heat Pump.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Activitatea Assemble Techical Data for Heat Pump a inceput si s-a incheiat in perioada de actualizare. 268 .

6. 8. 269 . In coloana Remaining Cost tastati <0. 7.000) este calculata adaugand la Actual Cost ($600.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Activitatea Assemble Techical Data for Heat Pump are cheltuieli ce depasesc bugetul alocat. In celula aferenta coloanei Actual Cost tastati <600.000) + Remaining Cost($0. Selectati eticheta Expenses.00> apoi apasati tasta Enter.00> apoi apasati tasta Enter. campul At Completion (Cost-$600. Verificati daca este selectata cheltuiala Heat Pump Application.00) . Veti actualiza cheltuielile activitatii pentru a reflecta cheltuielile. In eticheta Expenses. 9.

In campul Current Data Date. Orice activitate care nu s-a incheiat la data planificata le va intarzia pe succesoarele ei. Selectati data 08-Feb-10. Apasati butonul Schedule. apasati butonul 3. . apoi apasati Select. Etape: 1. 270 . 2. trebuie replanificat proiectul pe baza noii date de analiza. selectati Schedule. 4. In meniul Tools.Replanificarea proiectului Acum ca datele actuale au fost introduse.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 13.

 Implementati planul refacut al proiectului. Activitatile succesoare activitatii BA2020-Excavation. BA2030 si BA3040 sunt intarziate dupa replanificare.  Dezvoltati strategii pentru a respecta graficul planificat al proiectului.  Stabiliti strategii impreuna cu echipa de proiect.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 14. Selectati activitatea BA2020-Excavation.  Reanalizati performanta proiectului. 271 . Apasati butonul pentru a ascunde layoutul din partea de jos a ecranului. Apasati butonul pentru a dezactiva optiunea Progress Spotlights. BA2020. 3. 2. au fost deasemenea intarziate  Analizati activitatile din cadrul Drumului Critic. Etape: 1.Verificarea rezultatelor replanificarii proiectului Dupa ce proiectul a fost replanificat activitatile succesoare activitatii intarziate.

verificati daca resursele sunt utilizate in mod corespunzator.  Modificati proiectul astfel incat sa respecte data de Finish. analizati datele planificarii.  Comparati datele de Finish cu data de Must Finish By pentru a vedea daca proiectul se va termina la data stabilita.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 15.  Daca proiectul nu respecta datele planificarii. Analiza Alocarii Resurselor  Dupa ce ati modificat proiectul. analizati activitatile critice. Analiza Datelor Planificarii  Analizati planificarea pentru a determina daca datele de tip Milestone si datele proiectului sunt respectate. alocarea datelor resurselor si costul bugetat.Controlul Proiectului Dupa replanificarea proiectului. Analizati Costul Bugetat  Dupa modificarea proiectului analizati At Completion Total Cost pentru a determina daca va incadrati in bugetul alocat. 272 .

sau supraestimate?  Se poate intampla ca numarul de ore alocate pe o activitate sa fie supraestimate.  Schimbati calendarele atribuite: • oferiti activitatilor critice o durata mai mare.  Daca intarzierea proiectului este aprobata.  Daca intarzierea proiectului nu este aprobata.  Puteti sa reduceti numarul total al orelor unei activitati. puteti reduce din cantitatea totala de munca ce ar fi trebuit sa fie indeplinita si deasemenea se poate reduce din scopul proiectului. Au fost orele bugetate sub. incercati sa gasiti alte metode pentru a va incadra in data de final a proiectului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 16. iar activitatea sa poata sa fie realizata in mai putine ore decat cele estimate. ceea ce reduce durata activitatilor.Reducerea Planificarii Daca data de Finish planificata este mai tarzie decat data de Must Finish By puteti folosi urmatoarele metode pentru a reduce durata proiectului:  Utilizati relatiile dintre activitati pentru a le suprapune.  Daca schimbarea scopului activitatilor/proiectului este aprobata puteti face acest lucru reducand numarul orelor de lucru al activitatilor. Aceasta procedura va shimba durata activitatilor. incercati sa gasiti alte alternative pentru a respecta data de finalizare a proiectului.  Daca shimbarea scopului nu este aprobata.  Adaugati resurse pentru a reduce durata activitatilor. 273 .  Impartiti activitatile cu durata prea mare. modificati activitatile de tip milestone. • adaugati exceptii perioadelor non lucratoare. Poate fi redus scopul activitatii/proiectului?  In anumite situatii cu scopul de a respecta data de final al proiectului. Urmatoarele intrebari va vor ajuta sa alegeti cea mai potrivita solutie pentru a scurta durata planificarii: Poate fi intarziata data de Finish a proiectului?  Durata proiectului poate fi intarziata daca nu exista nici o alta optiune valabila.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Pot fi adaugate noi resurse?  Pentru a termina o activitate la data propusa puteti sa adaugati o alta resursa activitatii. Se poate ca o resursa sa lucreze ore suplimentare?  Resursa ar putea fi nevoita sa lucreze ore suplimentare pentru a finaliza la timp activitatea.  Daca o resurse este disponibila o puteti aloca pentru a finaliza la timp o activitate.  Orele pe care resusa le lucreaza zilnic vor creste. puteti reduce durata activitatii.  Acest lucru este posibil daca o alta resursa calificata pentru activitatea respectiva este disponibila. 274 .  Daca acest lucru este posibil. apoi introduceti orele ramase.

Sapte activitati au fost executate in perioada de actualizare (de la data de 08-Feb-10 pana la data de 22-Feb-10). Obiective: 1. Expence ID-ul Activitatii Expence Item Actual Cost Remaining Cost Cathegory BA1040 Planning Consultant Consulting $5. identificati care va fi noua Data de Analiza. 2. ID-ul Activitatii BA2010 Actual Start 22-Jan-10 Actual Finish 12-Feb10 18-Feb10 19-Feb-10 19-Feb-10 19-Feb-10 Percent Complete 100 Rem Dur 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 4d 4d Actual regular Units 104h 104h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 8h 4h Rem Units 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 32h 16h Resource Ed Wood Excavator Excavator R.Rossannadanna Wendy Resner John Dawkins Waylan Smithers Paul Kim Plumber Electrician BA2020 27-Jan-10 100 BA1040 BA5010 BA6050 BA2030 BA2040 8-Feb-10 8-Feb-10 8-Feb-10 19-Feb10 19-Feb10 100 100 100 20 20 3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Workshop: Executia si controlul proiectului Tema: Office Building Addition a fost actualizata la data de 08-Feb-10. Introduceti valorile scrise ingrosat pentru a verifica datele scrise neingrosat. Utilizati etichetele Status si Resources pentru a actualiza activitatile din tabelul de mai jos. Data curenta este de 22-Feb-10.00 275 . . In graficul Gantt.500 $0. Utilizati eticheta Expenses pentru actualiza activitatea din tabelul de mai jos.

Deschideti layoutul Status Workshop. Pe baza graficului Gantt. 5. 6. 22-Feb-10. faceti o lista cu activitatile din ramura WBS Design/Engineering care se finalizeaza la timp asa cum era planificat in planificarea de referinta. Pe baza graficului Gantt. cate activitati Office Building Addition au fost incheiate? 276 . Replanificati proiectul cu noua data. 7.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 20 R aportarea perform antei Obiective:     Descrierea metodelor de raportare Demararea planificarii unui raport Crearea raportului unei resurse cu ajutorul Report wizard Crearea unui raport utilizand layout-ul curent 277 .

utilizand:  Imprimarea layouturilor  Imprimarea rapoartelor din optiunea Report Wizard  Imprimarea rapoartelor din optiunea Writer Report  Site-ul web al proiectului  Fisele de pontaj  Aplicatiile web Primavera 278 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Metode de raportare a performantei Exista mai multe metode de a raporta performantele planificarii. resurselor si costurilor echipei de proiect.

Report Scope 4.Report List 3. Deschideti proiectul Bldg-20. 2.Display Option bar Functionalitate Afiseaza optiunile de adaugare.Command bar 2.Report Group 5. In bara Directory apasati butonul Reports.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Fereastra R eports Fereastra Reports afiseaza rapoartele globale ale proiectului cum ar fi cele de planificare. alegeti culorile sau fondul Etape: 1.resurse si costuri. editare si demarare a rapoartelor Afiseaza lista rapoartelor valabile pentru proiect Rapoartele pot fi globale sau specifice Fiecare raport poate apartine unui grup de rapoarte Afiseaza numele userului responsabil de respectivul raport Puteti sorta sau filtra rapoartele. Optiuni 1. 279 .Report Name 6.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Executarea unui Raport existent Puteti crea un raport privind eficienta planificarii utilizand un raport de planificare predefinit. Iconita de mai jos avertizeaza faptul ca un raport a fost creat utilizandu-se optiunea Raport wizard. Etape: 1. 2. Defilati lista din fereastra pana la grupul de rapoarte Report Group: Schedule. 280 . Din bara laterala de comenzi selectati butonul Run Report. 3. Selectati raportul SR-18 Schedule Report-Sorted by Activity ID.

bifati casuta pentru ca in mod automat sa se deschida raportul daca acesta este de tipul unui fisier HTML sau ASCII Text.vizualizati raportul inainte de a fi tiparit  Directly to Printer .txt). dati un nume raportului si specificati locul unde doriti sa salvati raportul. • Field Delimiter .daca alegeti sa salvati un raport sub forma unui fisier HTML sau ASCII Text. ce va apare imediat sub titltul raportului.  Notes . 281 . cum ar fi ghilimelele (“).redactati si salvati raportul sub forma unui fisier HTML  ASCII Text File – alegeti sa redactati si sa salvati raportul sub forma unui fisier text (. In casuta Run Report .  View file when done .selectati caracterele utilizate pentru a separa informatiile salvate sub forma fisierului text (.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1. • Text Qualifier .Casuta de dialog R un R eport Utilizati casuta de dialog Run Report pentru a redacta si tipari raportul selectat.txt) in cazul in care documentul contine si semne de punctuatie. 2.  Outputfile .utilizati aceasta optiune pentru a adauga un comentariu raportului.  Print Preview .redactati si tipariti raportul  HTML File . selectati Print Preview.selectati caracterele utilizate pentru a separa informatiile salvate sub forma fisierului text (virgulele. spatii). Etape: 1. taburi. Apasati OK.

Prima/Ultima pagina 7.Zoom In/Out 8.Page Setup 2.orientarea partei superioare sau inferioare a raportului Selectati marimea sau pozitia paginei din raportul pe care doriti sa-l printati Printati raportul in format HTML Afisati pagina anterioara sau urmatoarea din raportul selectat Afisati prima si ultima pagina a raportului Mariti sau micsorati imaginea Mariti sau micsorati imaginea Deschideti optiunea Help Inchideti Print Preview si va intoarceti la fereastra anterioara 282 .Stanga/dreapta/sus/jos 6.Print 4. Optiuni 1.Close Functionalitate Definiti marginea.Help 9.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2.Publish 5.Previzualizare la tiparire Optiunea Print Preview va permite sa faceti modificari asupra setarilor de imprimare a raportului inainte de tiparirea efectiva.Print Setup 3.

Apasati 2. Datele de start si finish cel mai devreme si cele de start si finish cel mai tarziu precum si Marja Totala (Total float) a activitatilor din cadrul proiectului. 283 . pentru a inchide casuta Print Preview.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Tiparirea rapoartelor Tiparirea rapoartelor este un mod eficient de a transmite informatiile resurselor folosite in cadrul proiectului sau altor manageri de proiect. Apasati pentru a mari imaginea. Etape: 1. Raportul de mai jos afiseaza Durata Planificata. Procentul de realizare. Numele Activitatii. Durata Ramasa.

284 . Rapoartele pot fi modificate in timp ce le creati sau mai tarziu dupa ce au fost create.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Report Wizard Optiunea Report Wizard (Vrajitor pentru rapoarte) va permite sa creati o larga varietate de rapoarte. sortare si filtrare. Pentru a crea un raport cu ajutorul Wizard Report:  Selectati datele  Organizati datele cu ajutorul optiunilor de grupare.

5. Bifati optiunea New Report. 3. Apasati Next. Etape: 1. 4. 285 . Selectati campul Resources. In bara laterala de comenzi apasati butonul Add. Apasati butonul Next. 2.Creati sau modificati un raport Veti utiliza wizardul pentru a crea un raport care arata alocarea resurselor pe proiect cat si Notebookurile acestora.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6. 7. 8. 286 . Selectati campul Activity Notebook (localizat in grupul Activities). Apasati butonul Next. Apasati butonul .

Selectati campul Resources. 4. Apasati butonul Columns. Utilizati sageata stanga pentru a muta optiunile selectate din sectiunea Selected Option (cu exceptia Resource ID and Resource Name). 287 . 3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. Apasati butonul OK.Configurarea campurilor selectate Selectati datele pe care le doriti sa le afisati in cadrul coloanelor raportului. Etape: 1. 2.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. Dati dublu click pe celula Value pentru a selecta Yes. Dati click in campul Parameter si selectati =Assign to Current Project. Apoi apasati butonul Add. Apasati butonul Next. Apasati butonul OK. 8. Etape: 1. 4.Adaugati Filtrele Rapoartelor Selectati tipul de filtrare pe care doriti sa-l atribuiti raportului. Apasati butonul Filter. 5. 2. 3. 6. 288 . 7. Dati dublu click pe celula Is pentru a selecta tipul de filtru equals. Dati dublu click pe Any of the following si selectati All of the following.

2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. Tastati titlul raportului Notebooks>.Atribuirea Numelui unui Raport Etape: 1. <BLDG-20:Resource Activity Assignments with 289 . Apasati butonul Next.

Apasati butonul Run Report. Apasati butonul OK. 2. 290 . 3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5. Selectati Print Preview.Generarea Raportului Etape: 1.

Pentru a tipari raportul apasati butonul Print. Apasati butonul 2. 291 . Etape: 1. pentru a inchide raportul.Optiunea Print Preview Puteti previzualiza raportul inainte de a-l tipari.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6. Apasati butonul pentru a mari imaginea.

Apasati butonul Save Report. puteti sa-l salvati atribuindu-l unui grup de rapoarte. Apasati butonul Next. Apasati butonul Finish. 4. apasati Ok. 3. Etape: 1.Salvarea unui raport Dupa ce ati verificat raportul. 292 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. 2. Cand apare casuta de avertizare.

Din campul Report Group (stanga jos) apasati butonul 3. 293 .Atribuirea unui raport unui grup de rapoarte Puteti atribui un raport unui grup de rapoarte. Etape: 1. Apasati tasta F5. Din lista Report Details. selectati Current Project. Selectati grupul de rapoarte Resource-Loading si apoi apasati 4. 2.Un raport poate fi atribuit doar unui grup de rapoarte.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. Selectati raportul Bldg-20 Resource Activity Assignments with Notebooks. 5.

Selectati layoutul Budgeted and Actual Costs. 294 . Din bara Layout Options selectati Layout. 3. Etape: 1.Crearea unui raport de utilizare a layoutului curent Optiunea Report Wizard poate fi utilizata pentru a crea rapoarte pe baza layoutului afisat. In bara Director. Open. Rapoartele pot fi modificate chiar in timp ce sunt create cu ajutorul optiunii Wizard.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 9. apoi selectati Open. 2. apasati butonul Activities.

Apasati butonul Next. 3. 295 . In ecranul Report Title tastati titlul <Budget and Actual Costs by WBS>. 2. Apasati butonul Run Report. Apasati Next pentru urmatoarele trei casute de dialog. selectati Report Wizard.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1. In fereastra Create and Modify Report. In meniul Tools. 5. revazand datele selectate pe fiecare ecran. 6. 4. selectati Use Current Screen.

Apasati butonul pentru a inchide optiunea Print Preview. 4. 5. 6. Selectati Save Report. 296 . Verificati sa fie selectat Print Preview. Apasati butonul Ok. 2. Apasati butonul Next . Apasati butonul Finish.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1. Apasati butonul OK . 7. 3.

 Optiunea Report wizard va ajuta sa creati o varietate de rapoarte pe care le puteti modifica pe masura ce le creati sau dupa ce acestea au fost create.  Optiunea Report wizard poate fi utilizata pentru a crea rapoarte pe baza layoutului curent afisat Intrebari recapitulative 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte cheie  Fereastra Reports afiseaza rapoartele privitoare la planificare. Adevarat sau fals: Rapoartele pot fi atribuite mai multor grupe de rapoarte. • Organizati datele cu ajutorul optiunilor de grupare. sortare si filtrare. 2. Pentru a crea un raport cu ajutorul Wizard Report: • Selectati datele. resurse si costuri. Care din urmatoarele pot fi modificate cu ajutorul optiunii Report wizard? a) Tipurile de date folosite b) Grupele c) Filtele d) Toate variantele de mai sus 297 .  Puteti raporta performanta planificarii alegand unul din rapoartele din lista de rapoarte din fereastra Reports.

P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Capitolul 21 Site-ul W eb al Proiectului Obiective:    Creati si lansati un site web al proiectului Personalizati site-ul web al proiectului Publicati layout-urile activitatilor in format HTML 298 .

de exemplu. ierarhia resurselor. Puteti vizualiza planul proiectului cat si informatii specifice activitatilor.  Aceti controlul asupra informatiilor ce includ:  layout-urile activitatilor.Site-ul web al Proiectului Site-ul web al Proiectului al proiectului este creat cu scopul de a publica informatii despre proiect sub forma unui site web pe intranetul companiei sau pe Internet. echipa de proiect cat si alte parti interesate pot vizualiza documentele proiectului ce contin legaturi spre alte pagini. Puteti naviga pe site-ul web al proiectului utilizand structura WBS a acestuia. etc.  rapoartele proiectelor. codurile activitatilor si riscurile. documentelor. resurselor. Utilizand un browser Web.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 1.  Puteti avea control asupra datelor publicate.  dictionarele Global Data. 299 .  layout-urile de urmarire (tracking). documentele de referinta. Optiunile site-ului Web:  Personalizati design-ul paginii web. puteti limita informatiile despre activitati sau informatiile personale cu privire la resurse. oferindu-se posibilitatea de a trece de la un proiect la altul sau de la o pagina la o alta pagina in cadrul proiectului.  proiectele trebuie sa fie deschise atunci cand sunt publicate.  Creati un site web care sa contina unul sau mai multe proiecte.

3.htm>.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 2. 4. tastati <C:\Bldg\index. Selectati proiectul Bldg-21. Etape: 1. In campul Project web site URL din eticheta General. Deschideti proiectul Bldg-21.Crearea Site-ului Web al Proiectului In eticheta General din fereastra Projects. 2. In bara Directory apasati butonul Projects. puteti crea o legatura spre locatia site-ului Web al proiectului. 300 .

In campul Web Site Description. In campul Web site Name tastati <Office Building Addition>.  Optiunea Scheme va ajuta sa determinati tipul de scriere (font).> 5. tastati <Information contained in this Web site is confidential. culorile. descrierea site-ului. 4. 6. iconitele sau fondul ecranului pe care doriti sa le atribuiti site-ului web. Bifati casuta Automatically launch web site preview after publishing. 3.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Utilizati eticheta General pentru a stabili informatiile pe care doriti sa fie afisate in cadrul site-ului:  Numele site-ului. Etape: 1. Apasati eticheta General. Project Web Site. cele mai recente informatii pe care doriti sa le atribuiti site-ului. 2.  Drumul ales in campul Publish Directory determina locatia site-ului Web. 301 . In campul Publish Directory tastati locatia documentului <C:\Bldg>. Unauthorisezed distribution of its contents is prohibited. In meniul Tools selectati Publish.

In eticheta General apasand butonul Edit Scheme. Etape: 1. Configurarile ce pot fi alese includ culorile. 5.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 3. Tastati numele <Building Addition Setup>. Din lista Item. Apasati butonul OK. 302 . 3. Apasati butonul Save As. Din campul Color selectati culoarea light green. Utilizati eticheta Main Form pentru a personaliza formatul site-ului web. grafica. 6. iconitele sau tipul textului. culorile. 2.Personalizarea Site-ului Web al Proiectului Puteti utiliza configurarile deja setate sau va puteti personaliza modul in care arata pagina de web alegand fonturile. Verificati ca eticheta Main Form sa fie selectata. selectati Toolbar Background. 7. 4.

Dati click Open.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 4. 4. Selectati campul Color iar apoi selectati culoarea gray. si alegeti <C:\Training Docs>. Apasati butonul OK. 8. selectati Splash.Eticheta Splash Utilizati eticheta Splash pentru a personaliza configurarea ecranului. Etape: 1. Screen Logo. 2. selectati Splash Screen Background. Din campul Location . 7. 3. apasati butonul 6. Apasati eticheta Splash. Din lista Item. 303 . 5.gif. Din lista Item. Selectati Corporate Logo.

Apasati eticheta Topics. Etape: 1. 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 5.Eticheta Topics Utilizati eticheta Topics pentru a determina datele de detaliu ce trebuie publicate pe site-ul web. atunci doar structura WBS este publicata. 304 . Debifati casutele Issues si Risks. Daca toate casutele sunt debifate.

3. Apasati butonul pentru a aloca cele doua layouturi. 2. Apasati Ctrl-click pentru a selecta un alt layout Assigning Resources and Costs. 305 . Etape: 1.  Definiti layouturile activitatilor in fereastra Activities si layouturile de urmarire in fereastra Traking. 5. Selectati layoutul activitatii Activity Network. 4.Eticheta Graphics Utilizati eticheta Graphics pentru a selecta activitatile existente si layout-urile de urmarire pentru a le publica pe site-ul web al proiectului. Apasati butonul din Activity Layout. Selectati eticheta Graphics.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 6.

3.Eticheta R eports Utilizati eticheta Reports pentru a selecta rapoartele existente ce doriti sa apara pe site-ul web al proiectului. 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 7. Selectati raportul AD-01 Activity Status Report apoi apasati butonul 306 . . Apasati eticheta Reports. Daca nu doriti ca rapoartele sa apara pe pagina de web al proiectului debifati casuta Include in project web site. Etape: 1. Apasati butonul .

Daca apare un ecran de avertizare dati click OK. Apasati butonul OK. Selectati Publish.Publicarea Site-ului web Etape: 1. 307 . 2.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8. 3.

Lansarea Site-ului Web Site-ului Web poate fi lansat in doua feluri:  In mod automat. din eticheta General din fereastra Projects. Pe ecranul aparut apasati apasati butonul Click to Enter. 308 .  Manual. Setarile URL ale site-ului web sunt afisate in Primavera Portofolio Analysis si in Timesheets si pot fi utilizate pentru a lansa site-ul web al prioiectului. daca bifati casuta Automatically launch web site preview after publishing. Etape: 1.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 9.

Etape: 1.contine barele de unelte pentru navigar in vederea asigurarii unui acces rapid in diferite sectiuni ale site-ului. selectati Activities. 3. dati click + pentru a desfasura structura WBS Office Building Addition . In Subtoolbar.navigati printre detaliile elementului afisat in partea din stanga ecranului. In partea din stanga ecranului.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 10.Project Web Site. Selectati Elevator. 309 .  Right pane (partea din dreapta ecranului) .  Left pane (partea din stanga ecranului) . 4. Dati click + pentru a desfasura grupul Mechanical/Electrical Systems.  Selectati in zona de sub bara de unelte pentru a vizualiza un anumit tip de informatii corelate cu ceea ce este selectat in partea superioara a ecranului.selectati elementele pe care doriti sa le vizualizati. 2.Navigarea in site-ul web al proiectului Site-ul Web al Proiectului este impartit in trei ecrane:  Upper pane (ecranul din partea superioara) .

11.Publicarea layouturilor activitatilor Salvati layouturilor activitatilor ca fisiere HTML. 5. In partea superioara a ecranului apasati Graphics.  Coloanele afisate sunt cele definite de layoutul selectat. 8. Inchideti domeniul de cautare. Apasati butonul Close pentru a inchide casuta de dialog Publish Project Web Site. In Activity View selectati Activity Network.  Scala timpului incepe de la data stabilita a layoutului selectat. 6. layouturile activitate / urmarire cat si rapoartele pe care le-ati selectat pentru a fi publicate. acestea fiind salvate sub forma unei imagini statice a proiectului. 7. 310 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Iconitele din partea superioara a ecranului va permit sa vizualizati dictionarele globale.

HTML files (*. 311 .P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Etape: 1. Selectati layoutul Classic WBS Layout. 3. 5. Din meniul Tools. 7. Activity Layouts. Tastati numele <Classic WBS Layout>. 4. Specificati locatia documentului HTML <C:\Classic WBS Layout>. Apasati butonul . 6.htm). 2. Apasati butonul Open. Verificai tipul documentului. selectati Publish.

Selectati <Classic WBS Layout>. 312 . Inchideti motorul de cautare. 9.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 8.

a) Scheme b) Topics c) Splash Screen d) Toate variantele de mai sus 4. culorile. rapoartele proiectelor dar si dictionarele de Date Globale. Adevarat sau fals: Rapoartele proiectelor nu pot fi postate pe siteul web al proiectului. 2. grafica. acestea fiind salvate sub forma unei imagini statice a proiectului. 3. Care din urmatoarele elemente pot fi personalizate pe site-ul web.P102 Project Management Primavera P6 Rel 6 Recapitulare Concepte Cheie  Rolul site-ului web este acela de a publica planul proiectului sub forma unui site in intranet sau pe Internet. 313 .  Puteti sa salvati layouturilor activitatilor sub forma unor fisiere HTML.  Puteti utiliza configurarile deja setate sau va puteti personaliza modul in care arata pagina de web alegand fondul. Site-ul web poate contine layouturile activitatilor cat si cele de urmarire (tracking). Intrebari recapitulative 1. Adevarat sau fals: Pentru a publica Project Web Site. Adevarat sau fals: Planul unui proiect poate fi publicat pe un site pe intranet sau pe Internet. proiectul trebuie sa fie deschis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful