Bapa (Matius 6:9; Lukas 11:2

)
   Doa kita ditujukan kepada Allah yang dipanggil ‘Bapa’. Tiada amalan agama lain di dunia yang melakukan ini. Doa adalah perbualan antara seorang manusia yang mempunyai talian persaudaraan dengan Allah; perbualan seorang anak dengan bapanya!

Menjadi satu daripada anak-anak Allah

1. Beriman (percaya dan terima) dalam YESUS (Galatia 3:26; Yohanes 1:12)

2. Diberi (kurnia) Roh Kudus yang mendiami setiap anak Allah (KPR 2:38; Roma 8:15)

Dipimpin oleh Roh Allah (a.14)

3. Hasilnya (Roma 8:14-16)

Bantu memanggil Allah ‘Bapa’ (a.15)

Pengesahan kita anak Allah (a.16)


Inilah Bapa yang mendengar doa kita: 1. Penuh belas kasihan (Lukas 6:36) 2. Penuh kasih (Yohanes 16:27; 1 Yohanes 3:1) 3. Penuh dengan pemberian baik (Matius 7:11)



Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.