14/4/13

Hebrew phrasebook - Wikitravel

Hebrew phrasebook
From Wikitravel Ads by Google airtickets.gr ® Contents Οι προσφορές όλων των Pronunciation guide Αεροπορικών. [+] Phrase list Νο1 Ελληνικό site Basics για Αεροπορικά ! Pronouns (‫ כינויי גוף‬kinuye guf ) www.airtickets.gr Asking Questions (‫ שאלות‬she'elot ) Hebrew Lessons in Nominal Numbers (‫ מספרים‬misparim) Israel Time (‫ זמן‬zman) [+] By experienced Days of the week (‫ ימי השבוע‬yame hashavua[`] ) Ulpan Hebrew Months (‫ חודשים‬hodashim) teacher Duration (‫ משך‬meshekh) for all levels,useful Seasons (‫` עונות‬onot ) conversations Colors (‫ צבעים‬tsva`im) sites. google. com/ Transportation (‫ תחבורה‬tahburah) [+] site/ lesso Bus and train (‫ אוטובוס ורכבת‬otobus verakevet ) Int. Psychology Directions (‫ כיוונים‬kivunim) Center Taxi (‫ מונית‬monit ) We are here to Eating help. Assessment, diagnosis, treatment, Modern Hebrew is spoken as a daily language in Israel and in parts of the Palestinian counseling. Territories. Biblical Hebrew is used as a religious language by Jews worldwide. It is www. written with a different alphabet than European languages, and is written from right to left. psychologycenter. com. gr airtickets.gr ® Οι προσφορές Pronunciation guide όλων των Αεροπορικών. The Hebrew alphabet consists entirely of consonants (an abjad Νο1 Ελληνικό site (http://en.wikipedia.org/wiki/Abjad) ), though some can function as vowels για Αεροπορικά ! (http://en.wikipedia.org/wiki/Mater_lectionis) . Vowels are indicated with a system of dots www.airtickets.gr and dashes (http://en.wikipedia.org/wiki/Niqqud) next to the letters, but these are normally omitted except in Bibles and children's books. It is common for words, especially foreign words, to be spelled in more than one way; the Abu-l`afia Synagogue has five different Private Los spellings of its name on its signs. Angeles The stress is usually on the last syllable; most of the exceptions are segol-ates (words in which segol, the /e/-sound), such as elef "thousand". Some words have a diphthong "ua" or "ia" which is one syllable but sounds like two, like English "oil". This is called patah gnuva "stolen /a/-sound" and occurs in ‫ שבוע‬shavua[`] "week", which is stressed on the -u-.
wikitravel.org/en/Hebrew_phrasebook

Tour
Discover LA on your own pace Luxury sightseeing personal tours
1/15

also say or honey when used as a vowel Guide ‫ כ כּ ך‬kaf.g.org/en/Hebrew_phrasebook 2/15 . Some people pronounce it as a constriction of the throat as in the Arabic ‫( ع‬IPA: /ʕ/) ‫ פ פּ ף‬peh. without a dot off ‫ צ ץ‬tsadi (ts) wikitravel. i) Greece Video like yet .Wikitravel In conversational Hebrew. ‫ מ ם‬mem (m) like mother ‫ נ ן‬nun (n) like never ‫ ס‬samekh (s) like some ‫` ע‬ayin (`) similar to Cockney pronunciation of wat er (IPA: /ʔ/) and sometimes silent. glottal-stop (IPA: /ʔ/) or silent (sometimes used as the letter a when rendering καμερες English in Hebrew) ασφαλειας cctv ‫ ב בּ‬bet.so-FEET) "final" to the name of the letter. khaf (k. f) with a dot like spoon.com ‫ ט‬tet (t) as t in st ick Athens ‫ י‬yud (y. e.deligios. only three letters (‫ )בכפ‬are pronounced differently when they contain a dot in the center called a dagesh. without a dot like the Scottish ch in loch and as German Bach info videos about things to visit and (IPA: /χ/) ‫ ל‬lamed (l) like l eave. These Ads by Google are named by adding ‫( סופית‬sofit . also or or moon when used as a Ανακάλυψε vowel απολαυστικά ‫ ז‬zayin (z) ροφήματα που like zoo κάνουν το ‫ ח‬het (h) μεταβολισμό σου να τρέχει Normally as Scottish ch in loch and as German Bach (IPA: /χ/). without a dot like move Προσφορά ‫ ג‬gimel (g) Καραγιάννης like go Νίκος ‫ ד‬dalet (d) w w w . www. a) τοποθ. u) Μεταβολισμού like violin. some dialects pronounce as week . ‫נון סופית‬ (nun sofit . kh) with a dot like skip. respectively).14/4/13 Hebrew phrasebook . o. feh (p.gr like dark ‫ ה‬he (h) like he or silent at the end of a word with a preceding -a or -e Ενίσχυση ‫ ו‬vav (v. vet (b. com Five letters (‫ )מנצפכ‬have a different form at the end of a word (‫םןץףך‬. Some people pronounce it as the Arabic ‫( ح‬IPA: /ħ/) w w w . v) με 400€ Δωρεάν with a dot like big. LaTravelTours. pronounced more forward in the mouth.noon so-feet ) συναγερμοι 250€ με ‫ א‬alef (' .nkpc. e.

org/en/Hebrew_phrasebook Common signs OPEN .‫( להתראות‬lehitra'ot . shin (sh.BOH-ker TOHV) Good afternoon. Good morning. the greeting is the same for the start and end of conversation.mSHOKH) TOILET . or with a left-hand dot like see tav (t) as t in st ick Adding an apostrophe (geresh) to some letters may change their sounds.tsohhoh-RAH-yeem toh-VEEM) (literally: "good wikitravel. besides the English "Bye".d-KHOF) PULL .‫( נשים‬nashim nah-SHEEM) 3/15 . .‫( כניסה‬knisah k-nee-SAH) EXIT . literally "peace.pahTU-akh) CLOSED .‫( צהריים טובים‬tsohorayim tovim . Again. These have been noted below when appropriate.14/4/13 Hebrew phrasebook . Some pronounce it rolled as in Spanish burro (IPA: [r]) ‫ שׁ‬sin. s) with a right-hand dot like shoot (IPA: [ʃ]).‫( משוך‬mshoh ." The English "Hi" is also used.‫( בוקר טוב‬boker tov .sahGUR) ENTRANCE .shah-LOHM) The Hebrew greeting. '‫ג‬ '‫ז‬ as j in jam (IPA: [dʒ]) as s in pleasure (IPA: [ʒ]) '‫( צ' ץ‬tsh) as ch in chat (IPA: [tʃ]) Phrase list Hebrew verbs conjugate according to the gender of the sentence's subject: different verb forms must thus be used when referring to men and women. See also "See you later".leh-hit-rah-'OHT) The most common farewell greeting.‫( יציאה‬yetsi'ah .‫( שלום‬shalom .‫( גברים‬gvarim .Wikitravel ‫ק‬ ‫ר‬ ‫שׂ‬ ‫ת‬ as boots qof (q) As in skip resh (r) pronounced as the French r (IPA: [ʁ]).‫( דחוף‬dhof . the English "Bye" is also used. . .‫( שרותים‬sherutim sher-oo-TEEM) MEN . (Peace) . Bye.g-vaREEM) WOMEN .‫( שלום‬shalom .shah-LOHM) Yes.‫( פתוח‬patuah . (Peace) . See you later.‫( סגור‬sagur .yetsee-AH) PUSH . Basics Hello.

) How much is it? ‫( ?כמה זה‬kamah zeh? . .mah ha-`in-ya-NIM?) Thank you.me-zu-MAN beel-VAD).) : ‫( קוראים לי‬kor'im li .‫( אני לא מבינה‬ani lo mevinah .‫( אסור‬asur ah-SOOR) tsohorayim tovim . ?‫( מה שמך‬ma shimkha) What is your name? (said to a woman). ?‫​מה נשמע‬ ​ (mah nishma[`]? .kor-'EEM lee .slee-KHAH) I don't understand. . ?‫( מה קורה‬mah koreh? . afternoon is ‫צהריים‬-‫ אחר‬. (said by a man).mah nish-MAH) What's up? (What's happening?).‫( תודה‬todah .aKHAR tsoh-hohRAH-yeem toh-VEEM) Good evening. Credit ‫( אשראי‬ashra'i .EH-rev TOHV) Good night..ahar FORBIDDEN .be-vah-kuh-SHAH) Excuse me.14/4/13 Hebrew phrasebook .toh-DAH) Please/ You're welcome (In request).addressing to a woman.. ?‫​מה שלומך‬ ​ (mah shlomkha? . ‫( שמי‬shmi) My name is #2 (literally I am called. .ahni loh meh-VEENA) What is your name? (said to a man).‫( בבקשה‬bevakashah .‫( לילה טוב‬laylah tov .LIGH-lah TOHV) How are you? (What's your wellbeing/peace?). ..‫( סליחה‬slihah . (said by a woman).ahni loh meh-VEEN) I don't understand. ?‫( מה העיניינים‬mah ha-`inyanim? . (Forgiveness) .mah shlom-KHAH) How are you? (What's your wellbeing/peace?). Pronouns (‫ כינויי גוף‬kinuye guf) I ‫( אני‬ani .addressing to a man. ?‫​מה שלומך‬ ​ (mah shlomekh? .Wikitravel noon"..KA-mah zeh) Cash ‫"( מזומן‬me-zu-MAN") Cash only ‫( מזומן בלבד‬mezuman bil-vad . ?‫( מה שמך‬ma shmekh) My name is.‫`( ערב טוב‬erev tov ...mah shloh-MEKH) How are you? (What's being heard?).ash-RA-'ee).ah-NEE) wikitravel. .‫( אני לא מבין‬ani lo mevin . .mah kor-EH) What's up #2? (What are the matters?).org/en/Hebrew_phrasebook 4/15 .

) ‫( הן‬hen .) ‫( הם‬hem .Wikitravel You (singular..meh-EY-foh/meh-Ah-een) When? ?‫​מתי‬ ​ (matai? .hen) Asking Questions (‫ שאלות‬she'elot) Who? ?‫​מי‬ ​ (mi? .mah) Where is .ah-TEN) They (plural.ah-NAKH-noo) You (plural.? ?‫​איפה‬ ​ (eyfoh? .aht ) He ‫( הוא‬hu . lit.leh-AH-n) Where from? ?‫​מאיפה\מאין‬ ​ (me'eifoh?/me'ayn? .hoo) She ‫( היא‬hi .) ‫( אתה‬atah . masc.hem) They (plural.meh-EY-foh aht ) Do you speak English? When speaking to a male: ?‫​אתה מדבר אנגלית‬ ​ (atah medaber anglit? .EY-foh) Where to? ?‫​לאן‬ ​ (le'an? .) ‫( אתן‬aten .mah-TIGH) Why? ?‫​למה‬ ​ (lamah? . "What for?").LAH-mah.ah-TAH meh-dah-BEHR ahn-GLEET?) When speaking to a female: ?‫​את מדברת אנגלית‬ ​ (at medaberet anglit? . fem.mee) What? ?‫​מה‬ ​ (mah? .hee) We ‫( אנחנו‬anahnu .ah-TEM) You (plural.) ‫( אתם‬atem .) ‫( את‬at .KAH-mah) Where are you from? When speaking to a male: ?‫​מאיפה אתה‬ ​ (me'eifoh atah? .14/4/13 Hebrew phrasebook .meh-EY-foh ah-TAH) When speaking to a female: ?‫​מאיפה את‬ ​ (me'eifoh at? .mah-DOOah) How much? (also "how many") ?‫​כמה‬ ​ (kamah? . fem. masc. fem.aht mehdah-BEH-ret ahn-GLEET?) Nominal Numbers (‫ מספרים‬misparim ) wikitravel.org/en/Hebrew_phrasebook 5/15 . masc.ah-TAH) You (singular.. ?‫​מדוע‬ ​ (madua[`]? .

: ‫( שלושה עשר‬shlo-SHAH ahSAR) 14 ‫( ארבע עשרה‬arba'-`esreh .kha-mesh es-REH) masc.: ‫( תשעה‬tish-AH) 10 ‫'( עשר‬eser .org/en/Hebrew_phrasebook 6/15 .: ‫( עשרה‬ah-sa-RAH) 11 ‫( אחת עשרה‬ahat-`esreh .ar-bah es-REH) masc. When not describing a subject.: ‫( שלושה‬shlo-SHAH) 4 ‫( ארבע‬arba[`] .shesh) masc. As such. 0 ‫( אפס‬efes .: ‫( ארבעה‬ahr-ba-AH) 5 ‫( חמש‬hamesh .shlosh es-REH) masc.shtem es-REH) masc.: ‫( שבעה עשר‬shiv-AH ah-SAR) 18 ‫( שמונה עשרה‬shmonah-`esreh .ah-KHAT) masc.: ‫( אחד‬eh-KHAD) 2 ‫( שתיים‬shtayim .: ‫( שמונה‬shmo-NAH) 9 ‫( תשע‬tesha[`] .TEY-shah) masc.shah-LOSH) masc.tshah es-REH) masc.shmo-NEH) masc.shesh es-REH) masc.SHTAH-yeem) masc.ah-khat es-REH) masc. the feminine is used (‫)מספר סתמי‬.shmo-nah es-REH) masc.AHR-bah) masc.: ‫( ששה‬shi-SHAH) 7 ‫( שבע‬sheva[`] .EH-sehr) masc.: ‫( חמשה עשר‬kha-mi-SHAH ah-SAR) 16 ‫( שש עשרה‬shesh-`esreh .14/4/13 Hebrew phrasebook .: ‫( שניים עשר‬SHNEH-yim ahSAR) 13 ‫( שלוש עשרה‬shlosh-`esreh . numbers must agree with the subject in gender.: ‫( שמונה עשר‬shmoNAH ah-SAR) 19 ‫( תשע עשרה‬tshah-'esreh .: ‫( ארבעה עשר‬ar-ba-AH ahSAR) 15 ‫( חמש עשרה‬hamesh-'esreh .: ‫( שניים‬sh-NA-yim) 3 ‫( שלוש‬shalosh .: ‫( חמשה‬khah-mee-SHAH) 6 ‫( שש‬shesh .: ‫( תשעה עשר‬tish-AH ah-SAR) 20 wikitravel.shva es-REH) masc.Wikitravel Hebrew has no true neuter.: ‫( אחד עשר‬ah-KHAD ah-SAR) 12 ‫( שתים עשרה‬shtem-`esreh .SHEH-vah) masc.khah-MESH) masc.: ‫( שבעה‬shiv-AH) 8 ‫( שמונה‬shmoneh .EH-fess) 1 ‫( אחת‬ahat .: ‫( ששה עשר‬shi-SHAH ah-SAR) 17 ‫( שבע עשרה‬shva[`]-`esreh .

pah-KHOHT) Time (‫ זמן‬zman) Today ‫( היום‬hayom .ar-bah-EEM) 50 ‫( חמשים‬hamishim .shiv-EEM) 80 ‫( שמונים‬shmonim . masc.REH-vah) More ‫( יותר‬yoter .kha-misha ah-KHOOZIM) 100% ‫( מאה אחוזים‬me'ah ahuzim .MEH-'ah) 200 ‫( מאתיים‬matayim .shee-SHEEM) 70 ‫( שבעים‬shiv`im .yoh-TEHR) Less ‫( פחות‬pahot .ah-KHOOZ ah-KHAD.es-REEM ve-khah-MESH) masc./f.sh-LOSH meh-'OHT) 1000 ‫( אלף‬elef .et-MOHL) Tomorrow wikitravel.org/en/Hebrew_phrasebook 7/15 .EH-lef ) 1% ‫( אחוז‬ahuz .tish-EEM) 100 ‫( מאה‬me'ah .14/4/13 Hebrew phrasebook .) 5% ‫( חמישה אחוזים‬hamishah ahuzim .hah-YOHM) Yesterday ‫( אתמול‬etmol .KHE-tsee) Quarter ‫( רבע‬reva[`] .: ‫עשרים וחמשה‬ (esrim VEhami-SHA 30 ‫( שלשים‬shloshim .es-REEM) (m.shmo-NEEM) 90 ‫( תשעים‬tish`im .m'ah-TAH-yeem) 300 ‫( שלש מאות‬shlosh-me'ot .shlo-SHEEM) 40 ‫( ארבעים‬arba`im .MEH-'ah ah-khoo-ZIM) Half ‫( חצי‬hetsi .khah-mee-SHEEM) 60 ‫( ששים‬shishim .Wikitravel ‫`( עשרים‬esrim .) 25 ‫`( עשרים וחמש‬esrim vehamesh .

yohm shee-SHEE) Saturday ‫( שבת‬shabat .Mah-ee) June ‫"( יוני‬Yuni .org/en/Hebrew_phrasebook 8/15 .shah-BAHT) Months (‫ חודשים‬hodashim) In everyday life.Wikitravel ‫( מחר‬mahar .O-guh-st") wikitravel.yohm khah-mee-SHEE) Friday ‫( יום ששי‬yom shishi .yohm ree-SHOHN) Monday ‫( יום שני‬yom sheni . January ‫"( ינואר‬Yanuar") February ‫"( פברואר‬Februar") March ‫"( מרץ‬Merts") April ‫"( אפריל‬April") May ‫"( מאי‬May . German) pronunciation.shil-SHOHM) The day after tomorrow ‫( מחרתיים‬mahratayim .mah-KHAHR) The day before yesterday ‫( שלשום‬shilshom .yohm rvee-EE) Thursday ‫( יום חמישי‬yom hamishi . Sunday ‫( יום ראשון‬yom rishon .Yuh-nee") July ‫"( יולי‬Yuli . But both these and the names of the first 6 letters in the Hebrew Alfa-Beit are used.Yuh-lee") August ‫"( אוגוסט‬Ogust . The month names pronunciation resembles Central-European (e.14/4/13 Hebrew phrasebook .makh-rah-TAH-yeem) Days of the week (‫ ימי השבוע‬yame hashavua[`]) Except for Shabbat.g. these are ordinal numbers. most Israelis use the Gregorian Calendar.yohm shey-NEE) Tuesday ‫( יום שלישי‬yom shlishi .yohm shlee-SHEE) Wednesday ‫( יום רביעי‬yom revi`i .

org/en/Hebrew_phrasebook 9/15 .eh-LOOL) Duration (‫ משך‬meshekh) Day ‫( יום‬yom .yom) Week ‫( שבוע‬shavua[`] .see-VAHN) Tammuz ‫( תמוז‬tamuz . "Aviv.14/4/13 Hebrew phrasebook .ah-DAR) Second Adar (the leap month) ‫( אדר שני‬adar sheni .tish-REY) Heshvan ‫( חשון‬heshvan . Tishrei ‫( תשרי‬tishrey . also ‫ מרחשון‬mar-khash-VAN) Kislev ‫( כסלו‬kislev .SHVAT) Adar ‫( אדר‬adar .) and run through Elul (August-September).nee-SAHN) Iyar ‫( אייר‬iyar ." is sometimes substituted for "Nisan" and is also the name of a stage that the growth of barley reaches at that time.kis-LEV) Tevet ‫( טבת‬tevet . The months start with Tishrei (Sept.ah-DAR beth) Nissan ‫( ניסן‬nisan .teh-VET) Shevat ‫( שבט‬shevat . thus Elul 5760 is followed by Tishrei 5761.-Oct.ee-YAHR) Sivan ‫( סיון‬sivan . Israeli Jews and Jews worldwide use a lunisolar calendar.shah-VOOah) wikitravel.ah-DAR shey-NEE) or ‫( אדר ב‬adar beth ." the word for "spring.ahv ) Elul ‫( אלול‬elul .kḥesh-VAN. in which the month begins at the new moon and a thirteenth month is added every few years.tah-MOOZ) Av ‫( אב‬av .Wikitravel September ‫"( ספטמבר‬September") October ‫"( אוקטובר‬October") November ‫"( נובמבר‬November") December ‫"( דצמבר‬Detsember") For holidays and events.

mah hah-shah-AH? lit.la-VAN) gray ‫( אפור‬afor .ka-TOM) purple ‫( סגול‬sagol .KHO-ref ) What time is it? ‫( ?מה השעה‬mah hasha`ah? .ah-VEEV) Summer ‫( קיץ‬kayits .khum) wikitravel.a-FOR) red ‫( אדום‬adom .shah-AH) Minute ‫( דקה‬daqah .a-DOM) blue ‫( כחול‬kahol .dah-KAH) Second ‫( שניה‬shniyah .tsa-HOV) green ‫( ירוק‬yaroq .org/en/Hebrew_phrasebook 10/15 .ya-ROK) orange ‫( כתום‬katom .Wikitravel Month ‫( חודש‬hodesh .ka-KHOL) yellow ‫( צהוב‬tsahov .14/4/13 Hebrew phrasebook .stahv ) Winter ‫( חורף‬horef .KAH-yits) Autumn ‫( סתיו‬stav .zmahn) Seasons (‫` עונות‬onot ) Spring ‫( אביב‬aviv .shnee-YAH) Time ‫( זמן‬zman .sa-GOL) brown ‫( חום‬hum . What is the hour?) Colors (‫ צבעים‬tsva`im ) black ‫( שחור‬shahor .KHO-desh) Year ‫( שנה‬shanah .shah-NAH) Hour ‫( שעה‬sha`ah .sha-KHOR) white ‫( לבן‬lavan .

EIfo haraKEvet le___?/EIfo haOtobus le___?) Does this train/bus stop in _____? ‫האוטובוס הזה עוצר ב‬/?___‫(הרכבת הזאת עוצרת ב‬harakevet hazot `otseret be___?/ha'otobus haze `otser be___? . ‫ בבקשה‬..malon ___? .takhaNAT haOtobus) .karTIS eKHAD le___.the bus station? ‫( תחנת האוטובוס‬..merkaz ha`ir? .....akhsaniyat no`ar? .the American/British/French/Chinese/Indian/Russian/Polish consulate? ‫פולנית‬/‫רוסית‬/‫הודית‬/‫סינית‬/‫צרפתית‬/‫בריטית‬/‫( הקונסוליה ה אמריקאית‬konsuliyah wikitravel...maTAI haraKEvet haZOT magi`A le___?/maTAI haOtobus haZE magi`A le___?) Directions (‫ כיוונים‬kivunim) How do I get to _____ ? ‫ה ל‬/‫( איך אני מגיע‬eikh ani magia[`]/magi`ah le___? .merKAZ ha`IR) . please.sde hateuFA) ..le'anleAN haraKEvet haZOT noSA`at?/leAN haOtobus haZE noSEa?) Where is the train/bus to _____? ?___‫איפה האוטובוס ל‬/?___‫( איפה הרכבת ל‬eifoh harakevet le___?/eifoh ha'otobus le___? .downtown? ‫( מרכז העיר‬.tahanat harakevet? .14/4/13 Hebrew phrasebook ..takhaNAT haraKEvet ) .....maLON ___?) ...akhsaniYAT NO`ar) .haraKEvet haZOT oTSEret be___?/haOtobus haZE oTSER be___?) When does the train/bus for _____ leave? ‫מתי יוצא האוטובוס ל‬/?___‫( מתי יוצאת הרכבת ל‬matai yotset harakevet le___?/matai yotse ha'otobus le___? .the _____ hotel? ‫( מלון‬....maTAI yoTSET haraKEvet le___?/maTAI yoTSE haOtobus le___?) When will this train/bus arrive in _____? ‫מתי האוטובוס הזה מגיע ל‬/?___‫( מתי הרכבת הזאת מגיעה ל‬matai harakevet hazot magi`ah le___? matai ha'otobus haze magia[`] le___? .sde hate`ufah? ..the train station? ‫( תחנת הרכבת‬..org/en/Hebrew_phrasebook 11/15 ..___‫( כרטיס אחד ל‬kartis ehad le___.the youth hostel? ‫( אכסניית נוער‬. bevakashah ..Wikitravel Transportation (‫ תחבורה‬tahburah) Bus and train (‫ אוטובוס ורכבת‬otobus verakevet ) How much is a ticket to _____? ‫( כמה עולה כרטיס ל‬kamah `ole kartis le___? .KA-ma `oLE karTIS le___?) One ticket to _____..the airport? ‫( שדה התעופה‬..eikh aNI maGI`a/magi`A(f) le___?) .tahanat ha'otobus? .. bevakaSHA) Where does this train/bus go? ?‫לאן האוטובוס הזה נוסע‬/?‫( לאן הרכבת הזאת נוסעת‬le'an harakevet hazot nosa`at?/le'an ha'otobus haze nosea[`]? .

b`moRAD ha`HAR) wikitravel.ma`aRAV) uphill ‫( במעלה ההר‬b-ma`aleh ha-har ..khaPES et ha___) intersection ‫( צומת‬tsomet . .bars? ‫( ברים‬.akhaREY) before the _____ ‫( לפני ה‬lifney ha___ ...yaMIN) straight ahead ‫( ישר‬yashar .lekh SMOla) GO right.. ‫( לך שמאלה‬lekh smolah .lekh yaMIna) left ‫( שמאל‬smol .hotels? ‫( מלונות‬.things to see? ‫( דברים לראות‬.yaSHAR) towards the _____ ‫( לכיוון‬lekivun ___ ..TSOmet ) north ‫( צפון‬tsafon ..org/en/Hebrew_phrasebook 12/15 ..mis`adot? .smol) right ‫( ימין‬yamin . ‫( איפה יש הרבה‬eifoh yesh harbeh.Wikitravel ha'amerikait/habritit/hatsarfatit/hasinit/hahodit/harusit/hapolanit? HaKonSULia ha ahmehriKAHit/BRItit/tsorfaTIT/SInit/HOdit/ruSIT/polaNIT?) Where are there a lot of.reKHOV) Go left.tsaFON) south ‫( דרום‬darom .barim? ....b`ma`aLEH ha`HAR) downhill ‫( במורד ההר‬b`morad ha`har .14/4/13 Hebrew phrasebook ..mis`aDOT) .) ..EIfo yesh harBE.lifNEY) Watch for the _____.daROM) east ‫( מזרח‬mizrah ...meloNOT) .restaurants? ‫( מסעדות‬.efSHAR leharOT li bamaPA) street ‫( רחוב‬rehov ......melonot? .dvarim lir'ot? ..BArim) .dvaRIM lirOT) Can you show me on the map? ‫( אפשר להראות לי במפה‬efshar lehar'ot li bamapah? ..lekiVUN) past the _____ ‫( אחרי ה‬ahrey ha___ ..mizRAKH) west ‫( מערב‬ma`arav . ‫( חפש את ה‬hapes et ha___ . ‫( לך ימינה‬lekh yeminah .

org/en/Hebrew_phrasebook 13/15 .g. Comparatively few places serve non-kosher food items like pork. ‫אוכלת רק אוכל כשר‬/ ‫( אני אוכל‬Ani okhel (masc)/okhelet (fem) raq okhel kasher) Can you make it "lite". there are non-kosher restaurants that will open on Shabbat and will serve non-kosher food (e. bevakaSHA) Could you use a counter/taximeter.____‫( קח אותי ל‬qah oti le___. For a restaurant to be officially kosher and have a Kosher Certificate.kakh oTI le___.moNIT!) Take me to _____. ‫ בבקשה‬. Luggage costs extra in either case. ‫( קח אותי לשם בבקשה‬qah oti lesham. the restaurant serves both meat and milk dishes). please? (less oil/butter/lard) ‫( אפשר עם פחות שמן בבקשה‬Efshar `im pahot shemen bevakashah) breakfast wikitravel.‫( בבקשה‬b-vakasha shulhan l'ehad/ lishnayim b'vakaSHA. A table for one person/two people. rather than a fixed overprice. ‫ אני לא אוכלת בקר‬/‫( אני לא אוכל‬Ani lo okhel bakar (masc)/ Ani lo okhelet bakar(fem)) I only eat kosher food. b'vakasha?) I'm a vegetarian. In some religious villages and small towns there are very few if any places that open on Shabbat. In many places in Israel such as Tel Aviv. in addition to serving only correctly prepared kosher food. it must also not open on the Shabbat . Eating In Israel.from sundown on Friday through sundown on Saturday. bevakashah . shulKHAN l'ekhAD/ lishnAIYM) Can I look at the menu. please. ‫אני צמחונית‬/ ‫( אני צמחוני‬Ani tsimhoni (masc)/ Ani tsimhonit (fem)) I don't eat beef. please? ‫( ?תוכל להשתמש במונה בבקשה‬tukhal lehishtamesh bemoneh bevakasha? tuKHAL le-hish-ta-MESH be-moNEH be-va-ka-SHA?).KAma ze `oLE `ad le___) Take me there. A counter/taximeter (‫ מונה‬.14/4/13 Hebrew phrasebook .Wikitravel Taxi (‫ מונית‬monit ) Taxi! ‫( מונית‬monit! . many restaurants and eating places are kosher meaning that they observe the Jewish dietary laws of kashrut. please.moneh) gives the price based on certain factors such as travel time and distance (plus initial price).kakh oTI leSHAM. bevakaSHA) How much does it cost to get to _____? ‫( כמה זה עולה עד ל‬kamah ze `oleh li `ad le___? . ‫לשניים‬/ ‫ שולחן לאחד‬. please. please? ‫( אפשר תפריט בבקשה‬Efshar tafrit. bevakashah .

14/4/13 Hebrew phrasebook . (Ani rotseh (masc).‫( קפה‬Kafeh) ..... Ani rotsah (fem)) I would like to eat _____. ‫_____ אני רוצה‬.. (Ani rotseh/ rotsah le'ekhol) chicken ‫`( עוף‬Off) beef ‫( בקר‬Baqar) fish ‫( דג‬Dag) cheese ‫( גבינה‬Gvinah) eggs ‫( ביצה‬Beitsah) salad ‫( סלט‬Salat) (fresh) vegetables ‫( ירקות‬Y-raqot) (fresh) fruit ‫( פירות‬Peirot) bread ‫( לחם‬Lehem) toast ‫( טוסט‬Tost) noodles ‫( נודלז‬Nudelz) pasta ‫( פסטה‬Pastah) rice ‫( אורז‬Orez) chickpeas ‫( חומוס‬humus) hummus: ‫( חומוס‬humus) May I have a glass of _____? ‫( אפשר כוס‬Efshar qos) May I have a cup of _____? ‫( אפשר כוס‬Efshar qos) May I have a bottle of _____? ‫( אפשר בקבוק‬Efshar baqbuq) .juice wikitravel.Wikitravel ‫( ארוחת בוקר‬Aruhat boqer) lunch ‫( ארוחת צהריים‬Aruhat tsohorayim) supper ‫( ארוחת ערב‬Aruhat `erev) I want _____.coffee .. ‫_____ אני רוצה לאכול‬.tea (drink ) ‫( תה‬Teh) ..org/en/Hebrew_phrasebook 14/15 ..

14/4/13 Hebrew phrasebook . It explains pronunciation and the bare essentials of travel communication. An adventurous person could use it to get by. images are available under various licenses. see each image for details..‫( יין אדום‬Yain adom / Yain lavan) May I have some _____? ‫( אפשר‬Efshar) salt ‫( מלח‬Melah) black pepper ‫( פלפל שחור‬Pilpel shahor) Excuse me..(bubbly) water ..‫ יין לבן‬.. but please plunge forward and help it grow! Categories: Usable articles Phrasebooks This page was last modified on 29 January 2013. Privacy policy About Wikitravel Terms of use wikitravel.‫( בירה‬Birah) .‫( מים‬Mayim) .... at 09:17. b-vakasha) Where is the bathroom ? ‫( ? איפה השירותים‬Eifo Hasherutim?) This is a usable phrasebook.0.Wikitravel ..‫( סודה‬Sodah) .org/en/Hebrew_phrasebook 15/15 .water . ‫( סיימתי‬Siamti) It was delicious. ‫( אפשר לפנות‬Efshar l-fanot) The check.red/white wine . waiter? (getting attention of server) ‫( סליחה‬Slihah) I'm finished..beer .... please.‫( מיץ‬Mits) .. Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.. ‫( היה מצוין‬Hayah metsuyan) Please clear the plates...‫( אפשר חשבון‬Efshar heshbon. ‫ בבקשה‬...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful