You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Biuro Parafialne czynne:
Tel. :(586) 977 - 7267 * Fax.:586.977- 2074 poniedziałki, wtorki , czwartki
Sala Parafialna (586) 977– 7379 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 5:30pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org środy, piątki
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 6:00pm
e-mail: parish@ ParafiaSterlingHTS.org soboty
10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Robert Będziński - wikariusz,
ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Ale – pomyślałem sobie – w Dzień Matki jakoś


nieswojo bym się czuł, gdyby ktoś zachęcał mnie do
10 maja 2009 jakichś formalnych akcji, kultywowania tradycji.
Co w trawie piszczy… Oczywiście z radością zapraszamy dziś wszystkie
Mamy i wszystkich zainteresowanych na spotkanie
Niech będzie pochwalony do Sali Jana Pawła, ale nie chodzi tu przecież o to, że
Jezus Chrystus! powinniśmy wziąć udział w akademii. Bardziej o to,
Wśród wielu różnych świąt, uroczy- żeby pobyć znów przez chwilę razem i Mamom
stości i wspomnień, Dzień Matki podziękować, pocieszyć się, że są wśród nas i że są
zajmuje szczególne miejsce. takie kochane.
Wprawdzie w Polsce obchodzimy A ja tak sobie po cichu marzę, że w ten dzień
go dopiero 26 maja, to mieszkając uciekłbym nawet i z tego spotkania. Chciałbym
w tym kraju już dziś spieszymy chyba Mamie pokazać swój ulubiony pomost nad
z życzeniami do naszych Mam, bo… jeziorem, posiedzielibyśmy trochę nic nie mówiąc,
mamy tak wiele ku temu powodów! bo brakuje nam dziś ciszy i zwłaszcza na tamtym
Ale po kolei. W Polsce po raz pierwszy obchodzono pomoście czas płynie inaczej. Może potem
Dzień Matki dopiero w 1923 roku w Krakowie. założyłbym nawet krawat i Mamę z zamkniętymi
Piszę „dopiero”, bo w porównaniu do innych krajów oczami wprowadziłbym do windy w najwyższej wieży
rzeczywiście trochę się spóźniliśmy. W Anglii już w RenCen, żeby Ją zachwycić, a trochę i przestraszyć
XVII - XIX wieku w czwartą niedzielę Wielkiego widokiem z wysokości 72 piętra. Potem zjedlibyśmy
Postu obchodzono Niedzielę u Matki (Mothering tam elegancką kolację i rozgadali się na temat tysiąca
Sunday). Był to dzień wolny od pracy, w którym smakołyków świata, a i tak skończylibyśmy na
dorosłe pracujące dzieci wracały do domów rodziców czarninie cioci Jasi. I potem jeszcze pospacerowali
i przynosiły podarki dla matek. W USA w 1858 roku gdzieś, nie mogąc się nagadać i o ważnych sprawach
nauczycielka Anna Reeves Jarvis ogłosiła Dni i o zupełnych drobiazgach. I zaprzyjaźnilibyśmy się
Matczynej Pracy (Mothers' Work Days), a od roku znów troszkę bardziej, tak mi się wydaje. Tylko, że…
1872 Julia Ward Howe promowała Dzień Matek dla z tyloma jeszcze innymi rzeczami po prostu nie
Pokoju (Mother's Day for Peace). Natomiast w roku zdążyłem... Byłem jeszcze 19-letnim dzieciakiem,
1905 Anna Jarvis (córka Anny Reeves Jarvis) kiedy Mama odeszła. Tylu rzeczy nie zdążyłem Jej
wywalczyła ustanowienie Dania Matki (Mother's powiedzieć!
Day), a w 1914 roku Kongres USA ustanowił ten Wiesz co? Może zamyślisz się dziś podobnie jak ja:
dzień świętem narodowym i od tej pory wypada on szkoda, że Jej dziś nie ma. Pewnie tęskne westchnie-
zawsze w drugą niedzielę maja. nie i modlitwa do Niej dotrą i się ucieszy po
Tyle historii. Tradycji na ten dzień pewnie też jest swojemu. Ale może masz jeszcze szansę powiedzieć
wiele, każdy kraj odciska na podobnych świętach Jej dziś, jak bardzo Ją kochasz? Nie zmarnuj tej
jakieś swoje piętno. Ale myślę, że raczej nie o to szansy, proszę Cię.
chodzi. Nie w ten dzień przynajmniej. Nawet
religijne święta wydają się nam jakoś „pojemniejsze” ks. Sławek
w tradycje, bardziej zachęcają do pielęgnowania nie
tylko religijnych, ale i ludowych, czy kulturowych
zwyczajów.
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna


sobota/ niedziela - 16/17 maja
Sobota - 9 maja - LEKTORZY -
9:00 + Bernice Blake……………………………..Janina i Marek 4:00 - Maria Wilczyńska, Eugenia Czaja
11:00 W intencjach dzieci przystępujących do Pierwszej 8:00 - Edward Wajszczuk, Weronika Kraska
Komunii Świętej i ich rodzin………………………………. 9:30 - Teresa Płachyńska, Jolanta Gmurowska,
4:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Roksany………...rodzice Dorota Gutowska
4:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Mateusza 11:15 - kl. IV
i Jakuba oraz o Boże bł. w rodzinie…..mama i babcia 1:00 - Stanisław Bis, Elżbieta i Albert Ciesielscy
V Niedziela Wielkanocna - 10 maja 7:00 - Alina i Natalia Zielonka
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks..……………….family
9:30 W intencjach Matek………………………………………….. KOLEKTORZY
9: 30 + Sławomir Chrobak………………………………...rodzina 4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
11:15 + Elżbieta Golus…………………………….córka z rodziną 8:00 - Emil Filip, Józef Chryczyk
11:15 + Stefan Wiśniewski……………………….żona z rodziną 9:30 - Augustyn Nytko, Stanisław Kwiek, Antoni Malarz,
1:00 W intencjach Matek..………………………………………….. Zdzisław Skorupa
1:00 + Stanisław Fryzlewicz i za zmarłych z rodziny 11:15 - Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski
Mąka…………………………………………………………żona Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny
7:00 + Kazimierz Kilianek 10 rocz. śm. 1:00 - Tadeusz Byra, Jan Berent, Wacław Muszyński,
+ Tadeusz Kilianek 1 rocz. śm ….………………………... Stanisław Królczyk
Poniedziałek - 11 maja 7:00 - Joseph Chagnon, Adam Jasiński
9:00 + Józef Zawadzki………………………………….przyjaciele
9:00 + Stanisława Dobrzyńska 2 rocz. śm………………...syn
7:00 + Kazimierz Petecki
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
+ Stefan Izienicki…………………………….żona i rodzina Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na
Wtorek - 12 maja Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości
9:00 ++ Stanisław i Stanisława Ranik……..córka z rodziną Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić, aby przemienia-
10:00 Za żyjące i zmarłe Matki z Koła Złotej Róży”……….. ła nas wewnętrznie i czyniła coraz bardziej podobny-
7:00 O Boże bł. dla Heleny Kisała z okazji ur………….córka mi do Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni, by już tu, na
Środa - 13 maja
ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba.
9:00 O Boże bł. i zdrowie dla Anny Jannik…………………….
7:00 ++ Bronisław i Roman Chryczyk…………………………... O ileż łatwiej kroczyć po drogach wiary, jeśli idzie się
7:00 + Cecylia Wawrzyniak………………………………………….. razem z Maryją! Ona zwraca swe miłosierne oczy ku
Czwartek - 14 maja naszym troskom, strapieniom, wyprasza łaskę
9:00 ++ Władysława i Aleksander Sadowski……………..syn rozwiązania trudnych spraw, czego wielokrotnie już
7:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny doświadczaliśmy w tylu sytuacjach i na tylu
+ Tadeusz 6 rocznica śmierci………………………………. miejscach, do których w tym czasie pielgrzymujemy.
7:00 + Ryszard Fertner 1 rocznica śmierci……………...żona Spróbujmy jak Sługa Boży Jan Paweł II, wielki
Piątek - 15 maja „maryjny” Papież, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie
9:00 ++ Zofia i Władysław Samul……………..syn z rodziną tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: „Totus
7:00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Zosi w dniu
Tuus”!
imienin…………………………………………………...rodzice
7:00 + Marta Bresztl……………………….J. L Krzyształowicz W środę, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej
Sobota - 16 maja Fatimskiej- Dzień Fatimski! Przez cały maj groma-
9:00 + Eugenia Mierkowska………………………………rodzice dzimy się w kościołach, na majowe nabożeństwa.
1:30 Msza św. ślubna Mary Bieńkowski i Robert Tor…. W środę nasze serca skierujemy do Pani Fatimskiej.
4:00 + Henryka Basak 2 rocznica śmierci………………..mąż Ona w swoich objawieniach trojgu portugalskich
4:00 + Michał Ziarnowski i za zmarłych z rodziny………….
pastuszków prosiła o modlitwę i pokutę za grzeszni-
V Niedziela Wielkanocna - 17 maja
8:00 + Zofia Klimkowicz..………………………córka z rodziną ków, o uproszenie pokoju na świecie, o nabożeństwo
9:30 ++ Anna i Krzysztof Makuch i za zmarłych z do Jej Niepokalanego Serca. Wiemy, jak bardzo
rodziny Paluszek………………………………brat z rodziną orędzie fatimskie związane jest z naszym narodem.
11:15 O Boże bł. dla dzieci na czas wakacji……………………... Pamiętajmy o okazywaniu Matce Bożej Fatimskiej
1:00 O Boże bł. i zdrowie dla rodziny Olejnik………..mama wdzięczności za ocalenie życia naszego ukochanego
1:00 Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś już Sługi Bożego,
Boże bł. dla Hanny i Andrzeja Kuczyńskich po zamachu 13 maja 1981 roku i za kolejne, piękne
oraz Adama i Anety Urabowskich w 11 rocz. ślubu lata jego niestrudzonego pontyfikatu. Pamiętajmy, że
7:00 O Boże bł. dla Olivii z okazji 18 urodzin………………... pierwsze objawienie w Fatimie miało miejsce
7:00 O Boże bł. dla Stanu Michigan ……………….parafianin dokładnie 13 maja 1917 roku.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO ŚWIĘTEJ w niedzielę 17 maja o godz.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 11:15am. Prosimy, aby dzieci przyszły w
strojach komunijnych.
12 maja – św. Achilles i Nereusz,
męczennicy z początku IV wieku.
12 maja – św. Pankracy, ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I
czternastoletni męczennik z połowy IV wieku . KATECHETYCZNEGO 2008/09
w sobotę 16 maja rozdanie świadectw z
14 maja, św. Maciej Apostoł.
uczęszcznia na lekcje katechezy,
16 maja, św. Andrzeja Bobola, natomiast Msza św., na zakończenie roku szkolnego
kapłan i męczennik i katechetycznego z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla dzieci i młodzieży na czas wakacji w niedzielę 17
DZIEŃ MATKI naszym kochanym maja o godz. 11:15am.
Mamom w dniu ich święta składamy
najserdeczniejsze życzenia Bożego ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
błogosławieństwa i wielu łask oraz w najbliższym czasie sakramentalny
opieki Maryi naszej najlepszej Matki. związek małżeński zawrzeć mają:
Po południu od godz. 2:30 do Mary Bieńkowski i Robert Tor (III)
6:00pm zapraszamy wszystkie mamy do sali Jana Andrea Lynn i Christopher Ordon (III)
Pawła II na festyn z okazji Dnia Matki, przygotowany Iwona Dąbrowska i Wiesław Modzelewski (II)
przez dzieci, młodzież i parafian. Życzymy miłej, Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w
radosnej i udanej zabawy. zawarciu małżeństwa proszony jest o kontakt z
biurem parafialnym.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
- rano o godz. 8:40am (zamiast Jutrzni) FESTIWAL PARAFIALNY nasz doroczny
- wieczorem o godz. 6:40pm festiwal parafialny, odbędzie się w dniach
- w soboty o godz. 3:30pm 6/7 czerwca już dziś zwracamy się z prośbą
- nabożeństwa majowe dla dzieci do parafian o wsparcie festiwalu przez
w środy o godz. 6:40pm. przynoszenie różnych rzeczy na: loterię
Rodziców zachęcamy, aby przywozili fantową, „Fle Market”, książek w języku
dzieci na nabożeństwa maryjne, aby i w taki sposób polskim oraz artykułów spożywczych do kuchni. Osoby
przekazywali, uczyli i wychowywali dzieci w naszej chętne do pomocy prosimy o zapisywanie się w
polskiej tradycji religijnej. biurze parafialnym lub po Mszach św., w zakrystii.

BIAŁY TYDZIEŃ od niedzieli 10 maja do czwartku 14 OFIARY NA CSA- APEL SŁUŻBY KATOLICKIEJ
maja będzie trwał tydzień dziękczynienia za Komunię przez wszystkie niedziela maja zbierana będzie II
świętą tz. Biały Tydzień dla dzieci, które w tym roku po raz kolekta na CSA - utrzymanie Archidiecezji. W tym
pierwszy przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Prosimy roku Archidiecezja wyznaczyła naszej parafii do
aby przez te dni dzieci przychodziły w strojach komunij- zebrania 47,000.00 dolarów. Jeśli każda rodzina
nych na nabożeństwa majowe o godz. 6:40 i Mszę św. o zapisana do parafii wpłaciłaby 50.00 dolarów to
godz. 7:00pm. sprostamy wymaganiom Archidiecezji. Do dzisiejsze-
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE w środę
go biuletynu dołączone są kopertki na CSA.
13 maja z okazji Dnia Fatimskiego zapra- Serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę na ten
szamy na Mszę św. o godz. 7:00pm, a po cel.
Mszy św. na procesję fatimską wokół
kościoła podczas, której odmówimy różaniec w
intencjach: o uproszenie pokoju na świecie i nawró- Ofiary Niedzielne
cenia grzeszników.
2/3 maja 2009
SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW Ofiary z kopert $ 5,284.00
„ZŁOTA RÓŻA” we wtorek 12 maja . Ofiary bez kopert $ 984.00
Msza św. w intencji żywych i zmarłych Ofiary na CSA $ 1,653.00
Matek członkiń Koła ”Złotej Róży” o Kawiarenka $ 529.00
godz. 10:00, po Mszy św. spotkanie i lunch w Sali
Jana Pawła II. Solenizantów miesiąca maja prosimy Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie
o przyniesienie ciasta. Zarząd Koła.
złożone ofiary.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636.
8:45am.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990. Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organistka trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Lektorzy
w kaplicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726 - 0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247- 4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. datą ślubu.
Grupa Modlitewna Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723 - 5078.
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581.
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Małgorzata Purzycka -(248) 619 - 9433
Franciszek Maziarz - (248)-625 - 9465 PARAFII
Róże Różańcowe Przedszkole Parafialne
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr. Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677 - 9385 Marta Czaczkowska (586) 286– 8452
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607.
Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Koordynator do spraw Katechezy - Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
ks. Robert Będziński SChr. Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Mariola Vanderest - (248) 879—5898 Wtorek - 7:00pm - 8:00pm ( Sala Jana Pawła II).
Parafialny Teatrzyk Dziecięcy Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Elżbieta Zieliński - (586) 781- 2861 Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 -1875. Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults)
Antoni Walawender - (586) 751-1224. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 - 0478 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS