TAJUK 7

SINTESIS PENDEKATAN KODALY, ORFF DAN DALCROZE

7.1

Sintesis Kodaly, Orff dan Dalcroze Secara umum ketiga-tiga tokoh ini mengutarakan falsafah masing-masing

dengan dan terdapat perbezaan antaranya. Namun apabila dilihat dari aspek muzikal itu sendiri, adalah ternyata ketiga-tiga mereka mempunyai hasrat yang sama dan seiring. Jelasnya elemen-elemen muzik diberikan fokus dan tumpuan dalam membina potensi muzikal dikalangan kanak-kanak. Nyatanya perbezaan ketara adalah dari aspek kaedah, teknik dan pendekatan oleh tokoh-tokoh berkenaan.

7.2

Perbezaan pendekatan Kodaly, Orff dan Dalcroze Berdasarkan pendekatan yang dijelaskan dan diaplikasikan oleh ketiga-

tiga tokoh tersebut, terdapat beberapa perbezaan yang dapat dilihat melalui pendekatan mereka. 7.2.1 Falsafah tentang Pendidikan Muzik Pertama sekali, kita dapat lihat perbezaan daripada segi pandangan mereka dalam pendidikan Muzik terhadap kanak-kanak. Zoltan Kodaly seperti yang diketahui, beliau merupakan seorang yang berjiwa `patriotik’ dengan menerapkan muzik rakyat dalam pendidikan. Tegasnya, Kodaly berpandangan bahawa Muzik rakyat perlu menjadi asas muzik yang penting dalam pendidikan kanak-kanak. Carl Orff pula berpandangan bahawa dalam pendekatannya perlu ditekankan mengenai aplikasi kemahiran bermain alat muzik dalam pendidikan Muzik kanak-kanak. Manakala Dalcroze pula berpandangan mengenai

pendekatannya, pergerakan dalam aktiviti muzikal amat penting supaya unsur muzik mudah untuk diterapkan.

Inner hearing sangat penting dalam kemahiran menyanyi. Orff Eksplorasi yang menggalakkan kanak-kanak meneroka dan melakukan eksperimen dengan bunyibunyi muzikal. Emosi dapat dirasai /diluahkan melalui pergerakan. Irama adalah elemen paling penting yang perlu diajar terlebih dahulu sebelum elemen-elemen lain. KAEDAH DAN PENDEKATAN TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN MUZIK Kodaly Konsep irama asas kanak-kanak disamakan dengan pergerakan seperti berjalan.PERBANDINGAN FALSAFAH. Muzik rakyat sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran muzik yang asas ialah bagaimana menukarkan emosi muzik kepada bentuk pergerakkan anggota badan. berperibadi tinggi dan mulia. Transisi daripada pertuturan kepada aktiviti berirama dan kemudiannya kepada nyanyian. Kanak-kanak harus mengalami pergerakkan dan irama muzik sebelum memahaminya secara teori. Muzik kepunyaan semua manusia. aktiviti yang memberikan kelebihan dalam meningkatkan kemahiran solfej. Suara adalah alat muzik semulajadi. Memperkenalkan konsep `echoing patterns’ melalui `inner hearing’ dan mendemonstrasikan dihadapan murid. Gaya atau pergerakan menggambarkan perasaan. Nyanyian adalah asas kepada kemahiran muzik. Ianya perlu diajar kepada semua lapisan masyarakat. Alat muzik tidak diperlukan. berlari dll. Elemental muzik adalah merujuk kepada muzik yang dihasilkan oleh kanak-kanak yang tidak mengikuti latihan khusus. bermain alat muzik Pengajaran muzik perlu berlaku di awal pra sekolah. merangkumi aspek ruang bunyi dan bentuk. Kanak-kanak harus dibenarkan mengalami pengalaman muzikal sebelum diajar tentang elemen muzik dalam bentuk notasi. . Dalcroze Eurythmic iaitu pergerakkan yang melibatkan seluruh anggota badan dengan iringan atau tanpa muzik Tubuh badan merupakan alat muzik utama Kanak-kanak mempunyai emosi. Konsep `inner hearing’ dipupuk dengan cara mendengar muzik secara mental semasa membaca skor muzik. Muzik perlu menjadi tunjang dan nadi dalam kurikulum pendidikan muzik di sekolah. Nyanyian koir penting untuk menghasilkan keseronokkan yang boleh mewujudkan manusia yang berdisiplin.

Justeru itu. Manakala Carl Orff pula menyatakan bahawa sebelum memulakan pembelajaran muzik.2. Setiap tokoh ini mempunyai kaedahnya yang tersendiri. pelajar memerlukan contoh yang bersifat konkrit agar mereka lebih mudah memahami . Teknik-teknik pengajaran yang dicadangkan ialah tunjuk cara. ii.7. Antaranya ialah . melalui permainan. Dengan bersandarkan konsep dan falsafah ketiga-tiga tokoh di atas. seseorang guru perlu memahami dan oleh itu seharusnya mematuhi prinsip-prinsip tertentu agar pelaja dapat memberikan respons yang diharapkan. i. kanak-kanak perlu mempunyai pengetahuan dan pengalaman bagi menghasilkan hasil pembelajaran yang berkesan. kaedah yang dinyatakan akan lebih berkesan sekiranya teknik-teknik tertentu dapat digunakan sewaktu mengaplikasinya dalam bilik darjah. Perkembangan pembelajaran pelajar tidak terlalu cepat dan drastik tetapi wajarlah bermula dari ansur mudah ke sukar iv. Tahap kebolehan serta kemahiran muzikal pelajar mestilah bersesuaian dengan bahan pengajaran yang disediakan oleh guru. simulasi dan juga kuliah. Zoltan Kodaly menyatakan bahawa suara merupakan aspek utama dalam permulaan pembelajaran muzik bagi kanak-kanak. Bagi Dalcroze yang memberi fokus kepada emosi dan gaya perluahan perasaan kanak-kanak pula menggunakan kaedah pergerakan sebagai alat muzik yang asas dan utama dalam pembelajaran muzik kanak-kanak. Bagi yang bersifat abstrak. Isi kandungan pelajaran seharusnya disampaikan dalam urutan yang wajar dan logik serta mempunyai kaitan antara satu sama lain iii. sumbang saran.2 Kaedah Dari jadual di atas dapat kita lihat dengan jelas perbezaan konsep dan falsafah yang dibawa oleh ketiga-tiga tokoh pendidik muzik ini. berkumpulan.

walau pun ia tidak mempunyai sebarang makna. Kaedah imitasi merupakan satu kaedah yang signifikan dengan kemahiran asas muzikal kanak-kanak. pelajar berpeluang untuk melatih diri dengan lebih yakin. Dalam bidang permainan alat misalnya. Bagi Orff pula. menariknya Orff akan memeinta pelajar menyebut silibel seperti ma me mi mo mu atau la le li lo lu. Kedua-dua alat ini boleh diubah barnya mengikut kesesuaian skel muzik yang ingin dimainkan. Perlakuan ini boleh . Guru bertindak sebagai pemudahcara dan setiap pelajar wajar diberi bimbingan untuk mencapai tahap yang dikehendaki Berpaksikan kepada pematuhan kepada prisnsip-prinsip di atas. beliau cenderung kepada permainan alat muzik terutama alat muzik seperti glokenspil dan zailofon. Wujudkan kekerapan latihan bagi tujuan peneguhan serta melibatkan secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dicipta secara kreatif dan menarik oleh guru vi. Orff juga banyak menumpukan skel 5 not iaitu pentatonik dalam memenita pelajar berlatih memukul bar-bar alat muzik berkenaan. dengan mengambil kaedah oleh Orff. sebutan secara berirama amat digalakkan bagi seseorang kanak-kanak yang bertujuan sebagai latihan kepada sebutan vokal dan konsonan. guru boleh menggunakan corak irama satu bar dan meminta pelajar menepuknya berulangkali setelah diberi tunjuk cara oleh guru. Sebagai contoh. guru harus menjalankan aktiviti mengikut kesesuaian pelajar masing-masing. guru boleh menggunakan suara bagi menggantikan bunyi alat muzik sebenar contohnya seperti `Bum’ untuk drum dan `Cing’ untuk kerincing. Sebagai contoh. begitu juga untuk membimbing pelajar memahami nilai-nilai not lagu yang pendek seperti te dan yang panjang ta-a-a-a.v. Ajukan bunyi berkenaan akan membawa kepada pengaplikasian bermain alat yang sebenarnya. Dengan kaedah tunjukcara (demo) dan ajuk.

bordun dan ostinato akan meningkatkan kemahiran bermain mengikut tempo yang betul dan bermain alat secara ensembel.2. permainan alat serta muzik dan gerakan. Justeru.3 Gabungan unsur Kodaly. dalam setiap pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah. Bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti muzikal seperti yang dinyatakan. gabungjalin membawa maksud proses intergrasi kepelbagaian kaedah dalam melaksanakan pemindahan pengetahuan atau kemahiran dalam aktiviti pengajaran. guru-guru boleh memilih kaedah samada Kodaly. dron.dijadikan satu latihan dalam melatih koordinasi psikomotor pelajar. Iaitu. Orff dan Dalcroze dan pengaplikasian dalam kelas muzik di sekolah rendah Dari sudut istilah dan pendidikan. Berikan satu contoh aktiviti berpandukan kepada setiap kaedah tersebut. perancangan yang menyeluruh dan teliti amat diperlukan. Latihan Secara berasingan. terdapat beberapa komponen yang penting yang perlu difikirkan guru. Dengan membahagikan kepada beberapa kumpulan seperti kumpulan yang memainkan melodi. Bagi memastikan pengajaran & pembelajaran muzik berkesan dan menarik minat pelajar. Orff dan Dalcroze untuk dipraktikkan terutama melibatkan aktiviti-aktiviti muzikal seperti nyanyian. 7. cuba anda fikirkan ketiga-tiga kaedah yang dinyatakan boleh diaplikasi kepada pengajaran dan pembelajaran untuk subjek selain dari pendidikan muzik. i. persekitaran bilik muzik . Di sini konsep guru sebagai fasilitator menjadi keutamaan dan ia seharusnya sentiasa diamalkan.

iii. julat suara yang sesuai ( biasanya skel pentatonik ) postur badan yang baik teknik pernafasan yang konsisten pengeluaran suara ( ton) yang jelas Bagi Dalcroze pula yang lebih mengutamakan eurhythmic supaya pelajar lebih peka terhadap muzik melalui pergerakan. Pergerakan tangan tadi mampu memberikan koordinasi yang baik dan kesan ingatan solfa yang mendalam pada pelajar. berimiginasi. menyanyi. Justeru itu Kodaly memberi garis panduan seperti berikut . Ia juga dapat melahirkan aktiviti . i. Kodaly pula menggunakan isyarat tangan dalam aktiviti nyanyiannya. sederhana laju dan akhirnya laju. Perkara-perkara yang perlu diambil kira sekiranya melaksanakannya ialah kemahiran mendengar. memainkan alat muzik serta muzik dan gerakan. Guru boleh melaksanakan aktiviti dengan menggunakan muzik yang bertempo perlahan pada mula. Penggabungjalinan di antara kaedah-kaedah yang digunakan mempunyai kelebihannya tersendiri. iv. Berasaskan elemen muzik. guru mula merancang aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid dalam mendengar. ii. Antaranya ialah pengajaran muzik yang berlaku disampaikan secara harmoni dan bersepadu. menginterpretasi bunyi dan bertindak kepada bunyi yang didengar. merasai. pergerakan akan terbentuk secara spontan dan semula jadi seperti melompat. Orff mengutamakan proses eksplorasi dalam pergerakan. kurikulum berpusatkan pelajar guru adalah penyampai ilmu strategi dan kaedah pengajaran & pembelajaran motivasi dan pengurusan Maka setelah itu. berjalan dan berlari.ii. v. iii. iv.

akan lebih kepada sebutan berirama sementara Kodaly pula menggunakan isyarat tangan dan solfa sahaja. pergerakan berirama dan permainan alat muzik. Menggunakan teknik permainan iaitu `mesej rahsia’. Dalam kaedah permainan. Pelajar itu kemudiannya membaca mesej tersebut dengan cara menyanyikannya ke telinga guru. dan beransur kepada latihan dalam frasa-frasa yang panjang. ia juga boleh digabungkan dengan kaedah penghafazan. Diawal permainan. guru memberikan satu nota yang mengandungi mesej rahsia kepada seorang pelajar. Atau pelajar itu boleh juga diminta menyanyi secara senyap dan meminta guru memberikan maksud mesej dengan menggunakan isyarat tangan. 3.pengajaran dan pembelajaran yang sangat menarik dan berkesan terutama dalam aktiviti nyanyian. Seorang guru yang ingin mengadakan aktiviti nyanyian boleh memilih untuk mengikut konsep Dalcroze iaitu memberi fokus kepada solfej. . Pelajar biasanya menjadi seronok apabila mempelajari sesuatu dengan cara menghafaz ( learning by heart ). pelajar melakukan semula isyarat tangan yang sama sambil menyanyikan pula melodi secara solfa. Latih pelajar mengikut frasafrasa yang pendek pada awalnya. 2. Begitupun untuk lebih menarik jika dapat disesuaikan dalam bentuk permainan. Langkah selanjutnya. Sekiranya dia memilih konsep Orff. Jelasnya ketiga-tiga kaedah ini dapat membantu pelajar dalam aktiviti-aktiviti nyanyian. Guru akan menggunakan isyarat tangan sementara pelajar diminta menghafaz sambil membunyikan melodi tersebut di dalam. Contoh aktiviti penggabungjalinan kaedah 1. Guru perlu menyedari bahawa pelajar harus mempelajarinya peringkat demi peringkat.

Latihan Bina peta minda berdasarkan keseluruhan isikandungan dalam topik ini dalam bentuk grafik. Anda bebas menggunakan kaedah dan teknik anda sendiri di dalam menyediakan tugasan ini. dokumentasikan dan masukkan ia ke dalam folio tugasan. Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful