You are on page 1of 103

I том, А ‐ Б

Абанкурт, Софија (Abankourt, Sofia), поседник, добротвор (Бела Црква, око 1824 —
?, 30. IV 1906)
Абафи (Abaffy), Бранислав, капетан, спортиста (Земун, 20. II 1923 — код Чачка, 20.
IV 1945)
Абдул Азиз, турски султан (?, 1830 — Цариград, 4. VI 1876)
Абдул Керим Надир-паша, турски генерал (Ћирпан, источна Румелија, 1807 —
Митили, Родос, 1883)
Абдул Меџид I, турски султан (Цариград, 25. IV 1823 — Цариград, 25. VI 1861)
Абдул Хамид II (Abdul-Hamid, 'Abd ul-Hamīd, Abdulhamīd), турски султан
(Цариград, Турска, 21. IХ 1842 — Магнезија, Турска, 10. II 1918)
Абдулић, Јован, капетан, срески начелник (? — ?, после 1893)
Абердар Кујунџић, Милан в. Кујунџић Абердар, Милан
Абжић, Василије, професор, директор гимназије (Помаз код Будимпеште, 24. ХII 1818
— Неготин, 17. VIII 1888)
Абрамовић, Милан, јавни радник, занатлија (Машићи код Нове Градишке, 1888 —
Београд, 21. VII 1969)
Абраш, Никола, капетан (Буковача, ? — ?), Неготин, 1807—1813.
Абрашевић, Коста, песник (Охрид, 29. V 1876 — Шабац, 20. I 1898)
Абраши/Авраси, Тома Ђ., лекар (Битољ, 1868 — Прилеп, 19. II 1915)
Авакум, игуман (?, деведесете године ХVII в. — ман. Крушедол, после 1724)
Авакум, јеромонах, игуман (? — Боговађа, после 1743)
Авакум, ђакон, учесник Хаџи-Проданове буне (Кнез-Поље, око 1794 — Београд, 1814)
Авакум из Хопова, калиграф, монах (? — ?), ман. Хопово, друга половина ХVII в.
Авакумовић, Авакум, мајор, песник (Сентандреја, око 1774 — Сентандреја, 27. IV
1811)
Авакумовић, Авакум, трговац, добротвор (Сремски Карловци, ? — Нови Сад, 1. IХ
1835)
Авакумовић, Александар Г., дипломата, правник (Земун, 3. IV 1896 — ?, 1970)
Авакумовић/Хаџиавакумовић, Видак, трговац, национални радник (Сарајево, око
1840 — Сарајево, 28. Х 1897)
1

I том, А ‐ Б

Авакумовић, Војислав Г., математичар (Земун, 12. III 1910 — Марбург на Лани,
Немачка, 19. VIII 1990)
Авакумовић, Глигорије Гига, адвокат, политичар, велепоседник (Сремски Карловци,
20. V 1861 — Земун, 23. ХII 1923)
Авакумовић/Хаџиавакумовић, Глигорије Глиша, трговац, сакупљач народних
умотворина (Сарајево, 1846 — Сарајево, пре 1896)
Авакумовић, Јован, правник, песник, племић (Сентандреја, 1747/1748 — ?, око 1810)
Авакумовић, Јован Ђ., правник, политичар, министар (Београд, 1. I 1841 — Рогашка
Слатина, 2. VIII 1928)
Авакумовић, Мићо, учитељ, публициста (? — Тузла, 1902)
Авакумовић, Никола, трговац, биров (Сентандреја, прва половина ХVIII в. — ?, крај
ХVIII в.)
Авакумовић, Павле, епископ арадски (Сентандреја, средином ХVIII в. — Арад, 1. VIII
1815)
Авакумовић, Стефан, епископ темишварски (Сентандреја, око 1756 — Темишвар, 25.
VI 1822)
Авдаловић, Гавро, златар, писац (Сарајево, 1857 — Сарајево, 13. V 1905)
Авдаловић, Мићо Б., златар, добротвор (Сарајево, 1. VIII 1861 — Сарајево, 16. II 1903)
Аверкије, писар, књижевник (Херцеговина, последња четвртина ХVI в. —
Хиландар/Кареја, око 1645)
Аверкије, архимандрит, професор (?, око 1818 — Бугарска, после 1871)
Авесалом, митрополит београдско-сремски (? — ?), 1631—1632.
Авировић, Ђорђе Ђуро, добротвор (? — Загреб, 26. IV 1890)
Авировић, Милица, глумица, певачица (Мол, 1898 — Сента, 1926)
Авксентије, монах, писар (? — ?), ман. Милешева, 1620.
Аврам, епископ призренски (? — ?), Призрен, 1204.
Аврам, капетан српске милиције (? — ?), Рац Ковин, 1692—1694.
Аврам, иконописац (? — ?), Костајница, 1755.
Аврам Јован, в. Јован Аврам

2

I том, А ‐ Б

Аврамов, Михајло, пуковник (Дорожма код Сегедина, крај ХVII в. — Русија, друга
половина ХVIII в.)
Аврамовић, Бранко, свештеник, народни посланик, јавни радник (Ириг, Срем, 18. III
1897 — код Хопова, крајем I 1945)
Аврамовић, Велимир, официр, племић (Мол, Бачка, крајем ХVII в. — Мол, око 1770)
Аврамовић, Гаврило, митрополит дабро-босански, клишки и лички (? — ?), 1574—
1600.
Аврамовић, Герасим, јеромонах, намесник (?, ХVIII в. — Вогањ, ?)
Аврамовић, Димитрије, сликар, карикатуриста, стручни писац (Шајкаш, 7. III 1815 —
Нови Сад, 1. III 1855)
Аврамовић, Иларион, архимандрит, настојатељ (Требесин код Херцег Новог, ? — ман.
Савина, 1. Х 1766)
Аврамовић, Илија, грађевински предузимач (Нови Сад, 1887 — ?)
Аврамовић, Јаков, трговац, мецена (Нови Сад, око 1780 — Нови Сад, 1816)
Аврамовић, Јефтимије Јефта, професор, филолог (Панчево, 1. V 1823 — Београд, 14.
VI 1889)
Аврамовић, Јоаникије, јеромонах, игуман (Требесин код Херцег Новог, 1831 —
Херцег Нови, 1893)
Аврамовић, Леонтије, архимандрит (Требесин код Херцег Новог, ? — ман. Савина, 17.
ХII 1742)
Аврамовић, Миодраг, глумац (Чачак, 17. VI 1901 — Београд, 19. VI 1974)
Аврамовић, Михаило, публициста, стручни писац, уредник (Смедерево, 17. ХI 1864 —
Београд, 16. IV 1945)
Аврамовић, Павле, лекар (Сремски Карловци, 23. IХ 1886 — Љубљана, 1942)
Аврамовић, Ранислав М., инжењер, стручни писац (Маће, Чачански округ, 19. VII
1874 — Београд, 2. Х 1961)
Аврамовић, Светолик О., учитељ, писац (Београд, 27. ХI 1881 — ?, 1940)
Аврамовић, Сима Ј., политичар, књижевник (Београд, 14. ХII 1869 — Солун, 19. ХI
1917)
Аврамовић, Стеван, прота, вођа буне (? — Драгиње код Коцељева, 2. VIII 1880)
Аврамовић, Теодор, просветни инспектор, језикословац (Рума, 1757 — ?, 1815)
3

. митрополит београдски (?. VIII 1804) Агатангел. седма деценија ХVIII в. добротвор (Сремска Митровица. II 1841 — Велико Градиште. трговац. поручник. Александар Шандор. Вицко Вице. наредник.I том. 11. телеграфиста.. Теодор Тицан. 14. директор гимназије (Вршац. после 1849) Агни (Агнија). 1874 — Београд. Румунија. Срем. 3. Алекса. друга половина ХVIII в. III 1896 — Русија. Мала Азија. педагог. ХI 1883) Адамовић. командант у Црвеној армији (Врање. V 1928) Агић. ? — Ада Кале на Дунаву. ? — Клагенфурт. Теодор Врбавац. Михајло. добротвор (Велики Бечкерек. Аганли-барјактар). свештеник (Миниш. 30. Аголић. политичар (Брус. јавна радница. Петар. 24 ХI 1934) Адамовић.. историчар. почетком 1894) Агатоновић. VI 1938) Адамовић. 9. Александар Саша. Румунија. Аустрија. 1832) Агатангел. трговац (Нови Сад. VII 1924) Аграм. I 1919) Адамовић. II 1906) Адамовић. IХ 1877 — Београд. вођа сељачке буне (Јазак. после 1824) Аврамовић. 1847) 4 . Боривоје В. трговац. командант 1848/49 (Срем. управница интерната (Техеран. Бошко. индустријалац. 25. 14. почетак ХIХ в. Андра М. четнички командант (Никшић. ХVI в. професор. VI 1865 — Санниколау Маре. око 1767 — ?. 23/24. задужбинар (Крагујевац. 31. III 1922) Адамов. везиља (? — ?). архиепископ ефески (Магнисија. 15. — ?. 29. историчар културе (Дубровник. VI 1869 — Београд. 12. 18. монахиња. 1805 — Велики Бечкерек. — ?. — Једрене. виноградар. 5/6. ХI 1857 — Београд. Гаврило. А ‐ Б Аврамовић. 1921) Агатоновић. митрополит зворничко-тузлански. официр. виноградар. Клавдија А. београдски дахија (Босна. Радослав. Крушевачки округ. 1810) Аганлија (Аганлија Хусејин-алемдар. 1838 — Дубровник. 31. 26. ? — Цариград. V 1945) Агрима. вођа сељачке буне (Вогањ код Руме. II 1839 — Нови Сад.

издавач (Текија на Дунаву. службеник. Лујо. 6. уредник (Београд. Мађарска. 30. 16. трговац. IV 1913) Адамовић. 1805 — ?. Јован. око 1816 — Велика Кикинда. Ђорђе Ђура. IV 1953) Адамушевић. штампар. Јован. 13. 17. 29. крај ХIV и почетак ХV в. 18. ХI 1975) Адамовић. VII 1864 — Дубровник. ХII 1870 — Нови Сад. властелин Стефана Лазаревића (? — ?). друга половина ХVIII в. око 1760 — Зрењанин. II 1875) Адолфова фон Брант-Ненадић. VII 1935) Адамовић. Герасим. сликар (Сански Мост. ХI 1878 — Кикинда. III 1910 — Зрењанин. Михаило Миха. лето 1917) Аидин Радослав / Радослав Аидин. 1835 — Лесковац. адвокат. после 1891) Адамовић. публициста (Зрењанин. Коста Ј. судија (Вуковар. публициста. Марија Азировић. 3. 27. ХI 1903 — Београд. 17. в. 5 . наставник цртања (Ходмезервашархељ. Душан. Стеван. адвокат. Павле. ХII 1983) Адамовић. Словачка. I 1855) Адамовић. народни посланик (Крагујевац. 1955) Адамовић. добротвор (?. боксерски судија. добротвор (? — Нови Сад. 1796) Адамовић. 1851) Адамовић. 14. Рамадан. прва половина ХVIII в. VII 1886 — Београд 11. 25. подбележник (Нови Сад. Марија. после 1838) Адамовић. Хрватска. писац. Стеван. VI 1822 — Београд. ХII 1821) Адамовић. судија. после 1843) Адамовић. VI 1883) Аделсхајм (Adelsheim). 19. VIII 1893 — Ниш. — ?. VI 1955) Адамовић. VIII 1945) Адамовић. Петар. Димитрије. комитски вођа (Свирце код Сијаринске Бање. око 1885 — Чокотин. адвокат. Поповић. Горња Јабланица.. Никола. А ‐ Б Адамовић. столар. 13. 25. Стојан. народни посланик (Нови Сад. 1830 — Ниш. 5. ботаничар (Ровињ. трговац. Х 1871 — Београд. Марија. 5. пивар (Сремска Митровица. Димитрије. 28. спортиста (Костајница. генерал (Јагодина. вајар. епископ ердељски (?. — Сремска Митровица. 10. Ненадић-Адолфова фон Брант. трговац. глумица (Кошице. трговац.I том.

IХ 1914) Ајхингер. 2. Марко. А ‐ Б Ајаз-паша. III 1980) Ајваз. 27. Милева (Einstein). адвокат. 26. IV 1826 — Крагујевац. пивар (Лоберг. IV 1915) Аксентијевић. митрополит дабро-босански (? — ?. ХI 1887 — Гучево код Бање Ковиљаче. игуман. 7. ктитор (? — ?). Анђелко. 1945) Ајзенхут. 25. II 1915) Акакије. ХII 1875 — Цирих. народни посланик (Осијек. 1604) Аксентије. четник (Аранђеловац. Александар. 16. ? — ?. добротвор (Чибутковица. VI 1849 — Београд. IХ 1894) Ајдачић. трговац. V 1892 — Панчево. Филип. рентијер. VI 1903) Ајнштајн-Марић. четнички командант. сигурно пре јула 1490) Ајваз. после 1610) Аксентије. наредник (? — ?. јеромонах. III 1942) Аксентијевић. Аквилини. трговац. сликар (Бачка Паланка. народни херој (Грабовац код Обреновца. после 1886) 6 . Јован. 9. VI 1916 — Обреновац. Банат. 21. уредник (Кикинда. Швајцарска. 18. II 1644 — Орашац код Дубровника. публициста (Шабац. Милан. Јосип (Eisenhuth. 3. вероватно пре 1486. учитељ. политичар (Средска код Призрена. банкар. после 1739) Аксентијевић. 4.. Бачка. 1841 — Кикинда. научник (Дубровник. народни посланик. II 1946) Алавантић Милинковић.I том. 2. 24. Милорад Д. I 1857 — Минхен. глумац (Српски Крстур. Аксентије Ј. VIII 1948) Ајтић. 17. песник. код Лазаревца. Франц Ференц (Eisenhut. добротвор. 26. 23. III 1897 — Београд. Сима. Francz Ferenc). Josip). физичар (Тител. Бачка. 1520— 1588.. 1838 — Ваљево. IV 1715) Аксентије. 19. 22. Владимир Д. Х 1898) Аксин. митрополит захумско-херцеговачки (? — ?. 17. 28. архимандрит (? — Угарска. хоровођа (Загреб. 26. 24. Јозеф. политички радник. 1889 — Београд. теолог.. III 1844 — Загреб. добротвор (Ада. код Минхена. Игњат (Влахо). 29. султанов намесник у БиХ (? — Босна. виолончелиста. ХII 1973) Аксентијевић. III 1896) Ајзенхут. математичар.

11. в. преводилац. 11. (Вицко). Давид. сликар (Српски Свети Мартин. V 1885) Александар Карађорђевић. ХII 1991) Алегрети.) Александровић. ? — ?). писац (Београд.. 14. војвода. Радомир. I 1916 — Сарајево. протојереј. професор. пуковник (Кирин. игуман. VIII 1891 — Лос Анђелес. Филип Р. 17. Иринеј. кнез. прва половина ХIХ в. Јован Иван. фратар (Дубровник. дипломата (Паштровићи. Мађарска. 1851) Аларгић-Стамболић. — Његуши. VI 1849) Алавања Радојчић. ХII 1887) 7 . позоришни дилетант (Пешта. 1. Паулина. спахија (?. 27. Бачка. 28. 9. уредник (Београд. 19. после 1433) Александар Карађорђевић. 19. IV 1942) Албала-Лебл. Михаило Алас Албала. илирац (Хрватска. 1759 — Шид. 10. писац. друга половина ХV в. 4. VI 1828 — Липóтмезõ. САД. Х 1806 — Темишвар. А ‐ Б Алавантић Милинковић. 15. Х 1934) Александар Комнин Асен. Х 1967) Албанез. крај ХIV в. Кирило. ? — Сомбор. Лазар. унијат (Велики Варадин. 3. Банија. ХII 1888 — Марсеј. ХI 1794 — Футог. 2. осамостаљени господар делова Српског царства (? — ?). писац (Мазин. краљ (Београд. Михаило. 5. чиновник. Љубомир. Марко. 1606—1614. и 1523) Алекса Паштровић. друга половина ХVII в. кнез (Топола. 9. ? — Висућ. ХI 1901) Аларгић. политички радник (Нови Сад. великаш.I том. чиновник. друга половина ХIХ в. политичар. — ?. VI 1903) Александровић. око 1525 — Венеција. 8. мајор (Подгорица. 8. Лика. професор. Петровић. између 1521. 1874 — Шабац. III 1902) Алавања Радојчић. официр. IХ 1886 — Вашингтон. босански властелин (?. лекар. Тома. VIII 1917 — ?) Алас Петровић. краљ (Цетиње.) Алагић. VIII 1876 — Београд. 1592) Алекса Божидаревић. код Будимпеште. Александар Николин Паштровић. — Русија. народни херој (Тешањ код Добоја. Јудита. завереник (Шабац. Нисим А. Александар Обреновић. око 1732) Албахари. друга половина ХIV в. око 1815 — Хрватска.

11. 25. 21. оборкнез. Темишварски Банат. иконописац. 7. после 1940) Алексијевић.I том. историчар (Владимировац. публициста. Богдан К. Азбуковачки срез. Анђелко. 19.. Х 1911 — Београд. преводилац (Жабаљ. 28. аустријски комесар. комитски војвода (Мидинци. ХII 1969) Алексијевић. III 1882) Алексић.. 1755 — Земун. Х 1887 — Београд. после 1763) Алексијевић. књижевник. угарски племић (Србобран. IХ 1913) Алексијевић. 26. 1823 — Нови Сад. IХ 1854 — Београд. наставник. VI 1798) Алексијевић.. II 1916) Алексијевић. Димитрије Ј. Антоније Н. адвокат. председник Занатлијске задруге (Нови Сад. ХII 1769 — Задар. III 1936) Алексијевић. 1897 — Панчево. Лука К.. Вукосава. 31. инжењер. — ?. 31. песник. — Велико Средиште. издавач. 1840) Алексијевић. Нестор. Алекса. 1875 — Шабац. Василије. публициста (Панчево. 1751 — Крајина. око 1850 — Београд. Јован Г... Банат. публициста. II 1947) Алексић. А ‐ Б Алексијевић. ХI 1873 — Зрењанин. ? — ?. 14. VII 1944) Алексић. трговац (Србобран. Димитрије П. 4. V 1904) Алексић. 29. крај ХVII в. цариник. синђел. сликар (?. IV 1841) Алексић. 5. VII 1939) 8 . Василије Б. глумица (?. ХI 1943) Алексијевић.) Алексић. IХ 1877 — Београд. писац (Ђурђево. учитељица. публициста. преводилац (Раосок код Дебра. 4. правник. трговац. 27. правник (Нови Сад. Херцеговина. друга половина ХIХ в. 9. V 1844 — Београд. 10.. Бачка. хидролог.. 1857 — Нови Сад. трговац. правник. 27. спортски радник (Панчево. црквени писац (Житомислић. ХI 1893) Алексић.. Спиридон. Кичево 1876 — Шупљи камен код Четирца. уредник. дуборезац (Осоја код Дебра. Данило. III 1942) Алексијевић. прва половина ХIХ в. Јован Ђ. 12. Властоје Д. Анка. 2. велики жупан (Драгодол. гостионичар. издавач (Србобран. 14. публициста (Параге. Богољуб.

Х 1842 — ?. Банат. сликар. Х 1966) Алексић. сакупљач народних умотворина. Јаков. Владимир Павел. Х 1868 — Јаша Томић. свештеник. лекар (Банатско Ново Село код Панчева. Јован. народни посланик. Душан.I том. Јован. 1862 — Црна Бара. Живојин. Иван. Румунија. лекар (Банатско Ново Село. новинар (Бунић код Коренице. црногорски барјактар. 28. наставник. Јован И. Душан. ХI 1985) Алексић. Драгољуб. Коста. после 1918) 9 . VIII 1910 — Земун. професор. 29. јавни радник (Нови Козјак код Вршца. апотекар. Румунија. Ускоци. 3. публициста. 5.. IV 1842 — Брегалница. после 1939) Алексић. 27. писац (Арад. Банат. 6. 9. посланик (Малинско. 3. Мађарска. књижевник. А ‐ Б Алексић. V 1878) Алексић. 10. VI 1943) Алексић. IХ 1896 — ?. политички радник. 16. Опутне Рудине. 1796 — Будим. после 1901) Алексић. Румунија. око 1820 — Врањево. бравар. сенатор (Куманово. спортски акробата. 1905 — Сутјеска. сеоски кнез. Епир. поседник (Вршац. уредник (Ужице. Вељко Ј. V 1843 — Деска. сликар (Темишвар. Драгослав. Драган Дада. адвокат. 26. 1872) Алексић. филмски радник (Вина код Књажевца. Х 1936) Алексић. 3. Вук. прота. Х 1949) Алексић.. ХI 1856 — Лесковац. ХII 1889) Алексић. 19. ХII 1901 — Београд. 22. Ђорђе. шумар. VI 1900) Алексић. 24. VII 1913) Алексић. 12. 3. 15. ветеринар (Црна Бара. Димитрије. Х 1900 — Зрењанин. IV 1938) Алексић. IV 1884 — Чачак. лекар. 1. народни посланик (Јањина. Јован. 16. 1870 — Панчево. критичар. Каменко. ХI 1947) Алексић. књижевник (Кљаковица код Никшића. народни херој (Подврш код Никшића. VII 1872 — Београд. V 1913 — Ђурђево на Сутјесци. главар у устанку (Подврх. црквени писац. сликар (Арад. ХII 1911) Алексић. VII 1958) Алексић. уредник (Алексинац. 23. око 1860) Алексић. 20. 10. 25. етнолог (Рипањ код Београда. свештеник. 16. 17. III 1883 — Београд. ? — Подврх. 1943) Алексић.

1876 — Зрењанин. 1841 — Подврх. игуман. 23. црногорски племенски капетан (Малинско. глумац. трговац. I 1908) Алексић. потпуковник (Делилово. Црна Гора. 27. I 1889 — Нови Сад.. Коста. 1783) Алексић од Мајне. после 1850) Алексић. — Равње. II 1870 — Херцегнови. Теофил. 29.I том. IV 1783 — Беч. учитељ. национални радник (Премке код Кичева. ускочки првак. 1. народни посланик (Златарић код Ваљева. хајдук. Рашки округ. 23. лингвист. племић (Котор. аустријски подмаршал. 1803 — Малинско. председник Окружног одбора (Панчево. Банат. Беочин. Јован. Румунија. 14. 1810 — ?. црногорски капетан (Подврх. IV 1978) Алексић. харамбаша (Црна Бара. 1808 — Арад. Румунија. Никола. лекар. четнички војвода. VIII 1958) Алексић. добротворка. Црна Гора. — ?. 1864 — Малинско. II 1933) Алексић од Мајне. уредник (Горња Трешњица. 17. Анастасија. Подрински округ. Х 1928) Алексић. Милан А. учитељ. 1875 — Врњачка Бања. Милош Ј. 25. Мирко. А ‐ Б Алексић. Мићо. посланик на народно-црквеном сабору (Кореница. сликар (Арад. Крста. 20. ХI 1848 — Алексинац. 1813) Алексић. 9. 17. друга половина ХVIII в. Радомир Б. 2. IV 1900 — Београд. Стефан. 1915) Алексић. 6. сликар (Стари Бечеј. Никола. III 1890) Алексић. II 1861) 10 .. универзитетски професор (Анџелат код Андријевице. Стеван. јунак (Малинско. ХI 1839 — Нови Сад. рендгенолог. Сима. Раде. ХI 1923) Алексић. сликарка (?. 24. 6. друштвенополитички радник (Баваниште. после 1868) Алексић. Станко. Банат.. адвокат. 11. Маринко. Опутне Рудине. 19. 1916) Алексић. V 1929) Алексић. 22. свештеник. 9. пуковник (Краљево. I 1873) Алексић. Мачва. 1863 — Куманово. Х 1925) Алексић. певач (Панчево. 1724 — ман. ХI 1964) Алексић. ХII 1876 — Јаша Томић. Мачва. прва половина ХIХ в.

I том, А ‐ Б

Алексић од Мајне, Никола, капетан (?, око средине ХVIII в. — ?)
Алексић од Мајне, Раде, генерал (?, прва половина ХVIII в. — ?)
Алексић од Мајне, Теодор, аустријски генерал (Палермо, Италија, 11. V 1825 — Нови
Сад, 7. Х 1891)
Алетин, Антун, ерудита, секретар Дубровачке републике (Дубровник, 13. VI 1716 —
Дубровник, 6. I 1774)
Алија Ђеврлић (Кучук-Алија), јаничар, муселим, дахија (Рудник, ? — Ада Кале на
Дунаву, 5/6. VIII 1804)
Алимпијевић, Стефан, сликар (Угриновци, Срем, крај ХVIII или почетак ХIХ в. —
Београд, после 1855)
Алимпић, Добривоје П., професор, књижевник (Рашка, 19. II 1899 — Београд, 15. V
1965)
Алимпић, Душан Ђ., правник, писац, велики жупан (Барич код Београда, 15. VI 1873
— Београд, 5 Х 1930)
Алимпић, Милева, писац, добротвор (Срезојевци код Горњег Милановца, 1. VII 1833
— Београд, 1914)
Алимпић, Миливоје Ђ., генерал (Барич код Београда, 12. III 1884 — ?, после 1941)
Алимпић, Ранко, генерал (Накучани, Поцерина, 9. III 1820 — Београд, 7. ХI 1882)
Али-паша Марашли, београдски везир, румелијски валија (Мараш, Мала Азија, ? —
Београд, 20/21. VIII 1821)
Алкалај, Арон, банкар, публициста (Београд, 21. III 1880 — Београд, 4. ХII 1973)
Алкалај, Букус, лекар, медицински писац (Београд, 1878 — логор Бањица, 3. ХII 1941)
Алкалај, Давид, адвокат, банкар (Београд, 1862 — Београд, 4. II 1933)
Алкалај, Исак, врховни рабин, сенатор (Самоков, Бугарска, 1881 — САД, 1979)
Алкалај, Јехуда Хај, писац, рабин, јеврејски национални радник (Сарајево, 1798 —
Јерусалим, 1878)
Алкалај, Макс С., банкар (?, 1871 — Београд, 28. I 1936)
Алкалај, Моше Давид, издавач, писац, рабин (Београд, 1832 — Беч, 2. IХ 1901)
Алкалај, Самуило А., банкар, писац, публициста (Смедерево, 1887 — САД, ?)

11

I том, А ‐ Б

Алкалај, Соломон Ј., лекар, гинеколог, медицински писац (Београд, 18. Х 1878 —
Добрна, Словенија, 11. IХ 1929)
Алковић, Коста, професор, политичар (Београд, 1836 — Београд, 2. V 1909)
Алмажановић, Раденко, глумац (Лесковица, Румунија, 7. II 1891 — Смедерево, 5. VI
1941)
Алтести, Иван, књижевник (Дубровник, 21. ХI 1727 — Дубровник, 1816)
Алтипармарковић, Јован, сенатор, народни посланик, министар (Битољ, 1891 —
Битољ, 9. V 1953)
Алтоман, војвода, намесник Ђурђа Бранковића у Зети (? — ?, после 1852)
Алтоман Војиновић, великаш, жупан (?, почетак ХIV в. — ?, 1352)
Алфандари, Рафаило Н., лекар, санитетски пуковник (?, 1. II 1881 — Пожаревац, 10.
IХ 1936)
Амброжић, Матија (Ambrožič, Matej), педијатар, професор универзитета, медицински
писац (Храстенице код Љубљане, 24. II 1889 — Београд, 15. VII 1966)
Амбрози, Карољ (Ambrózy Karoly), спортиста, атлетски тренер и судија (Зрењанин,
1893 — Зрењанин, 1960)
Амброзовић, Иван Непомук, адвокат, писац (Сомбор, 9. VI 1789 — Сомбор, 12. II
1869)
Амвросије, епископ призренски (? — ?), 1286— 1292.
Амвросије, митрополит дабро-босански (Енос, Румелија, 1791 — Цеље, 1863)
Амвросије, митрополит скопски (? — ?), 1896— 1897.
Амелица, Тривко Триво, четовођа у устанку (Горњи Унац, Босна, око 1836 — Војевац
код Крупе, VII 1906)
Ана, српска владарка, жена великог жупана Стефана Немање (?, око 1130 — ?, 21. јун,
после 1196)
Ана (Агнеза), господарица Мачве и Босне (Бу-дим, прва половина ХIII в. — Мачва,
1271)
Ана, српска краљица (?, после средине ХIII в. — ?, прва половина ХIV в.)
Ана, бугарска царица, кћерка краља Стефана Уроша II Милутина (Србија, између 1275.
и 1280 — Дубровник, после 1346).

12

I том, А ‐ Б

Ана (Анка, Анча, Ancha), царица, жена цара Уроша (?, пре средине ХIV в. — ?, после
1370)
Ана Дандоло, краљица, жена Стефана Првовенчаног (Венеција, крајем ХII в. —
Србија, пре 1263)
Ана Јакшић-Глинска, кнегиња, кћи Стефана Јакшића (?, пре 1490 — Русија, после
1547/можда око 1553)
Ана Комнина, краљица, жена краља Радослава (?, око 1207 — ?, око 1258)
Ана (Кирана, Cheranna) Косача, рођена Кантакузина, „херцежица" (?, пред средину
ХV в. — ?, вероватно последња деценија ХV в.)
Ананије, јеромонах (? — ?), 1592.
Ананије, митрополит новобрдски (? — ман. Грачаница, 1. IV 1612)
Ананије, игуман (? — ?), ман. Свете Тројице код Пљеваља, 1641—1651.
Ананије, митрополит зворнички (? — ?), 1674.
Ананије, епископ кратовски и штипски (? — ?), 1682.
Ананије, митрополит призренски (Грчка, ? — ?, после 1836)
Ананијев, Гаврило, архимандрит, настојатељ ман. Војловице (Вршац, 28. III 1870 —
ман. Војловица, 1921)
Анастасија, игуманија, ктитор (Ириг, 1697 — ?, после 1773)
Анастасије, јеромонах, изасланик београдског митрополита у Русију (? — ?), 1509.
Анастасијевић, Георгије Ђура, глумац (? — ?) Нови Сад, 1838—1840.
Анастасијевић, Димитрије Сабов, трговац, занатлија, добротвор (Негоши,
Македонија, 1726 — Сремски Карловци, 12. ХI 1803)
Анастасијевић, Драгутин, класични филолог, византолог, професор универзитета
(Крагујевац, 30. VIII 1877 — Београд, 20. VIII 1950)
Анастасијевић, Ђорђе, мајор (? — Београд, 1. Х 1900)
Анастасијевић, Константин, зограф (Крушево, ? — ?), ХIХ в.
Анастасијевић, Миша, трговац, добротвор (Пореч, III 1803 — Букурешт, 7. II 1885)
Анастасијевић, Софија Сока (рођ. Јовановић), глумица (?, 1812 — Винковци, 28. IХ
1894)

13

пре 1316) Андоније Рафаил Епактит. Х 1895) Анатолије. универзитетски професор (Београд. 1875 — СССР. крај ХVII в. III 1823 — Волоско.I том. Драгомир. — Срем. преписивач књига (Самок. 1565. — ?. прва половина ХV в. 1433/1434. Тодор Тоша. 1954) Андоновић. 16. прва четвртина ХVI в. министар. политичар (Јагодина. сенатор (Моравска. Стојан. ХI 1942) Андоновић. Андреја. сликар. сликар (?. Х 1842 — Београд. 30. 1710 ? — Нови Сад. VI 1917) Андоновић. ? — Београд. политичар. параеклесијарх (? — ?). игуман ман. инспектор МУП-а. 10. Македонија. позоришни редитељ (Москва. крај ХIV в. А ‐ Б Анастасијевић. Румунија. IV 1910) Андоновић. Милан Ј. 1424/1425. ХII 1869 — Јаши. 18. 1940) 14 . пред средину ХV в. — ?. 1. 5. Сланкамен. скопски крај. шеф Техничке полиције.) Андонов. Андреја Русин. Анђелина. 3. после 1730) Андреја. јеромонах. ХII 1764) Андоније. VII 1849 — Беч. Александар Иванович. деспотица. 27. Пећка патријаршија.. Тома. село Витомирци. Димитар Папрадишки. банкар. дипломата (Кошице. професор (Извор код Босилеграда. — ?.. III 1903 — ?) Анастасијевић. IХ 1951) Андоновић. гроф. 30. Словачка.. Галиција. 4. црквени песник софијски или кратовски (Кратово. прва половина ХVIII в. Андон П. Београд. историчар. сликар (? — ?). 31. професор (Ваљево. VIII 1926) Андраши. Јеврем. ? — ?). пуковник (Ваљево. 29. храм Вазнесења. — ?) Андреја. дијак. I 1972) Андоновић. друга половина ХVII в. Александар Аца Ј. жена деспота Стефана Бранковића (Албанија. апотекар. 31. писац (?. трговац. VII вероватно 1520) Андерле. добротвор (Ниш. област Кроје ?. Старо Нагоричино (?. грађевински ин-жењер. геодета. судија. геодетски инжењер. Andjela). IХ 1879 — Београд. I 1885 — Ниш. глумац (Трново. иконописац (Папрадиште. Ђула (Andrássy Gyla). — ?. 28. Андрејев. II 1890) Андреј / Андреа. II 1851 — Београд. учитељ појања (?.) Ангелина (Ангелија. Драгомир. друга половина ХIII в. професор универзитета (Пожаревац. 18. 1513. 11. 1859 — Скопље. 5.

митрополит костајничко-зринопољски (Пећ. 4. 1. Милош. капетан. министар (Краљево. друга половина ХVIII в. III 1876 — ?) Андрејевић. почетак ХVIII в. 10. Андрија. критичар. ? — Костајница. управитељ поште. — Лепавина ?. кнежев саветник (? — Крагујевац. јеромонах. 1696 — ман. ? — Сремски Карловци. А ‐ Б Андрејев. архитекта (Крагујевац. ктитор (Сремски Карловци. Хрватска.. инжењер. VII 1936) Андрејевић. 24. пуковник. трговац (Призрен. 21. Алексије. игуман (Призрен. V 1772) Андрејевић. Андреја. 1780 — Призрен. лекар (Нови Карловци. учитељ цртања (Београд. 26. I 1916) Андрејевић. после 1768) Андрејевић. крај ХVIII в. 9. VIII 1877 — ?. Смедеревски округ. игуман. VII 1864) Андрејевић. 1894) Андрејевић. VIII 1782) Андрејевић. лекар. Захарија Р. Велика Ремета. Димитрије. игуман (?. 12. IХ 1842) Андрејевић.) 15 . судија. бан (Београд. управник двора. естетичар (Нови Сад. 1830) Андрејевић. после 1940) Андрејевић. 1838 — ?. око 1716 — манастир Златица. ХI 1749) Андрејевић. око 1760 —?) Андрејевић. Андреј. 20. Андреа). IХ 1846 — Београд. Х 1833 — Нови Сад. Арсеније. Јавор. Коста. Александар Т. Софроније. трговац. — ?. Андреја (Андреович. 1783 — Крушевац. Јован. правник. 1841 — Калипоље. 1854 — Смедерево. ? — Пешта. Милан. око 1880 — Београд. сликар (?. Пајсеј. после 1817) Андрејевић. I 1825) Андрејевић. Крагуј. старешина у устанку (Призрен. пуковник (Голобок. Јаков. трговац. митрополит београдски (Хиос. пуковник. 26. ХI 1784) Андрејевић. парох. ХI 1853 — Драч. 19. 21. 23. 20. Константин.. после 1914) Андрејевић. Грчка. Аксентије. намесник клисурских манастира (Пећ. предузимач (Велес. VII 1876) Андрејевић. VI 1905) Андрејевић. Јован Јолес.I том. 6. капетан (Београд. управник поште (Бешка. сликар.

ктитор (? — Сремски Карловци. композитор. трговац (? — Пећ. — ?. писац. друга половина ХII в. после 1847) Андрија. 30. 27. III 1915) Андрејевић. I 1964) Андрејић. велики кнез. 1841—1864. оборкнез (Рајиновац. II 1883) Андрејевић. око 1400 — ?. лекар (Лесковац. III 1904 — Београд. после 1446) Андрија Влатковић (фра Августин). добротвор (Призрен. 6. властелин. фаготиста. Светозар Н. I 1804 — Призрен. Андрејић. издавач (Будим. Андрија. господар Охрида после 1371 (? — ?) Андријаш. Светислав. трговац. између 1394. 1880— 1887. III 1915) Андрејевић. 20. надбискуп (? — ?. Пољска. IХ 1787) Андрејевић. ? — Гроцка. 1797 — ?. VII 1874 — Лесковац. 1790 — Топола. после 1325) Андрија Бенедиктов Шоћи. Петар. гвардијан. Сотир Т. коректор српских књига. златар (Котор. Урош. педагог (Вроцлав. председник општине. 1839 — Крагујевац. Петар. око средине ХIV в. добротвор (Пожаревац. после 1249) Андрија. музички педагог (Рума. Андрејевић Кун. пре 1735) Андрејевић/Андрејић. VIII 1688) 16 . Сима Игуманов. лекар (Ужице. и 1399) Андријашевић. 24. 30. 10. 23. Теодор Тоша Аустралијанац. господар Хума (Хум. 31. V 1931) Андрејевић. — Угарска. VI 1852 — Београд. управник двора (Призрен. 1. звани Изат (Andreas Benedicti Sochi dictus Ysath). 1295. А ‐ Б Андрејевић. народни посланик (? — ?). босански великаш (? — ушће Неретве. графичар. краљевић. трговац.I том... народни посланик (? — ?). Стеван Палалија. 2. Ћира. 17. Витал. Београд. Грочанска нахија. Петар. III 1900) Андрејевић. IХ 1868 — Неготин. Ђорђе. 17. диригент. 1488) Андрија Гропа. II 1804) Андрејић. 1616 — Дубровник. трговац. сликар. епископ зетски (? — ?). Тома. Бока. територијални господар (Македонија. трговац. Куршумлија. после 1848) Андрејевић. проповедник (Дубровник.

. ХII 1867 — Загреб. IV 1907 — Београд. II 1930) Андрић. 22. III 1917 — ?. јеромонах. I 1911) Андрић. прота. 30. 1961) Андрић. II 1956) Андријевић Шекуларац Белопољац. VI 1875) Андрић. ХI 1948) Андрић.. Андрић. 1845 — Нови Сад. књижевник.I том. 13. Милан. 22. преводилац. политичар. 4. књижар (Горњи Милановац. 1883 — Скадар. VIII 1876) Андрић. Х 1905 — ?) Андрић. VIII 1906) Андрић. III 1975) Андрић. народни посланик (Мохач. официр. око 1961) Андрић. Владимир. национални радник (Скадар. песник. 21.. настојатељ манастира Дечани (Бијело Поље код Пећи. 5. Румунија. 25. глумица (Сомбор. Радослав. Барања. дипломата (Долац код Травника. посланик на народно-црквеном сабору (Качфала. 5. 11. писац (Добановци. 7. II 1887 — Београд.. А ‐ Б Андријашевић. фрескосликар. 10. 5. књижевник (Титош. управник школе. санитетски генерал (Кнежеви Виногради. потпуковник. VII 1937) 17 . 4. правник. VI 1941) Андрић. Срем. професор. трговац. Милан. Светозар Р. VI 1941) Андрић. Иво Иван. IХ 1972) Андрић. мајор. Душан К. Бачка. Јелисије С. глумац (Ужице. 21. 3. уредник (Чачак. адвокат. ? — ман. Х 1892 — Београд. I 1865 — Београд. 1816 — Букурешт. 19. Барања. песник (Ваљево. књижар. лекар. ХI 1869 — Лесковице. Живорад. 1882 — код Ужица. VIII 1932) Андрић. Злата (Fényes Aranka). иконописац (Надаљ. II 1904 — Смедерево. публициста (Требиње. 1831 — ?. 30. ХII 1917 — Смедерево. Војин М. Војислав М. Харалампије. народни посланик (Лесковице. четник (Топола. правник. ХII 1857 — Ваљево.. V 1937) Андрић. Кирило. Ваљевски округ. 9. Момир. Радослав. издавач новина. 23. 19. песник. 1922) Андрић. или 10.. 1890 — Сомбор. 26. Наум (Лазар). публициста (Ниш. земљорадник. учитељ (Ужице. 14. 1. архимандрит. председник општине. Александар. учитељ. Дечани. Драгутин П.

капетан.. III 1881 — Београд. Милутин Ј. 7. национални радник (Инђија. 6. Михаило. Алекса. 14. 13. архитекта (Оде-са. 6. 26. управник града Београда (Доњи Милановац. 19. учитељ. Димитрије. IV 1825 — Сремска Митровица. свештеник. адвокат. VII 1963) Анђелић. народни посланик (Трстеник. 1857 — Теслић. хоровођа (Зрењанин. капетан II класе (Здравковићи.. 27. II 1863 — Београд. ? — ?). генерал-мајор (Ријека Мушовића. естетичар (Ужице. Василиј Михајлович. Колашин. трговац. 17. народни посланик (Бечањ. свештеник. IХ 1880 — Београд. адвокат. 1979) 18 . земљорадник. ХII 1870) Анђелић. 23. IХ 1850 — Београд. VII 1800 — Инђија. 11. Херцеговина. 17. IV 1846 — Трстеник. књижевни историчар и теоретичар. 8. 1867 — Београд. Светислав. устанички главар (Дубочани. I 1884 — Београд. 1. Богдан. Милан М. А ‐ Б Андросов. композитор. 9. Војислав. 1884 — Београд. Коста В. 20. око 1864 — Београд. V 1893 — Београд. 1883.. Милосав. VII 1873 — Београд. Боривоје П. Стеван. IХ 1910) Анђелић. VIII 1899) Анђелић.I том. II 1928) Анђелић. 20. публициста. IХ 1930) Анђелковић. I 1916) Анђелић. 20. IV 1852 — Бечањ. 1792) Анђелић. III 1937) Анђелковић. генерал (Неготин. IХ 1944) Анђелић. 15. III 1900) Анђелковић. Руднички округ. Видак.. 1. Василије. 22. Ђорђе. 29. добротвор (Сремски Карловци. VIII 1892) Анђелић. Стјепан Шћепан. уредник (Београд. IХ 1840 — Београд. сликар (Љубомир код Требиња. Глигорије. Анђелковић. 13. војни писац (Београд. свештеник. IV 1961) Анђелић. 6. VI 1943) Анђелић. Х 1882) Анђелић. судија (?. Живко. просветни и национални радник (Церовица код Добоја. II 1959) Анђелић. Ужички округ. 1844 — Крф. V 1930) Анђелковић. пуковник (Пожаревац. издавач (Жабаљ ? — ?. 21.

1.. VII 1910 — Београд. командант фрајкора (Пањевац. лекар (Панчево. 12.. народни посланик (Неготин. 26.. сенатор. 1820 — ?. народни херој (Тудоровићи код Будве. земљорадник. трговац.. професор. Чешка. IХ 1938) Анђелковић. богословски писац (Свилајнац. 16. после 1865) Анђелковић. политичар. 30. Гавра. 7. капетан. око 1853 — Београд. VI 1942) Анић Перишин. 25. уредник. 26. генерал (Дворови код Крушевца. 1864 — Неготин. II 1949) Анђелковић. IV 1904) Анђелковић. прва половина ХIХ в. — Текије. трговац. Милош С.. Душан. Никола А. 6. народни посланик (?. VIII 1914) Анђелковић. Лика. I 1847 — Крагујевац. лекар (Трстеник. издавач. Македонија. трговац. 1814 — Краљевица код Зајечара. Цер. после 1944) Анђелковић. стручни писац (Београд. лекар физик (? — ?). Лазар Ј. 17.. професор војне академије. 1886 — Крушевац. магистар. књижевник. Анђус. песник (Красно код Оточца. — Нови Сад. III 1868 — Београд. ХI 1883) 19 . VII 1889 — Красно.) Анђелковић. политичар. 26. професор. 1870 — Крагујевац ?. Иларион. Коча. VII 1906) Анђелковић. VI 1868 — Београд.I том. Миливоје Кајафа. Петар. Нико Р. V 1902 — ?. трећа деценија ХV в. IХ 1788) Анђелковић. 4. народни посланик. Душан Ј. Данило. трговац. VIII 1885) Анђелковић. VI 1931) Анђелковић.. четнички командант (Лабуниште код Струге. 20. 21. 9. 28. 4. VII 1944) Анић. буљубаша (Пањевац код Јагодине. око средине ХVIII в. политичар (Мостар. пуковник (Београд. II 1940) Анђелковић. 6. V 1997) Анђелковић. протојереј. IХ 1884 — Текериш. око 20. VII 1840 — Плзењ. Јован. 22. адвокат. генерал. друга половина ХVIII в. Јосиф Ј. Сретен. 31. политичар (Крагујевац. 26. ХII 1912 — Мрчевац код Тивта. Мића. свештеник. Ђорђе. А ‐ Б Анђелковић. VII 1889) Анђело Муадо (Angelo Muado). 20. Илија Ј. економиста (Београд. земљорадник (Орашац. мајор. посланик. IХ 1932) Аничић. политичар (? — Крагујевац.

III 1964) Антић. Боривоје Д. VI 1885 — Тузла. 20. 28. правник. 1898 — Салаш. штампарски машинист. хемичар (Панчево. адвокат. ? — ?. народни посланик. IХ 1884) Антић. Јован. Тодор. Крајински срез. Бранко. 1766—1772. Македонија. А ‐ Б Аничић. 30. II 1881 — Градско. Петар. гравер. V 1865 — Београд. пуковник (Велики Извор код Зајечара. — после 1896) 20 . после 1914) Антић. професор универзитета (Неготин. Х 1874 — Београд. народни посланик (Салаш. трговац. добротвор (Мостар. II 1943) Антић. I 1886) Антић. IV 1884 — Београд. капетан (Криви Вир. Драгутин Ј. 23. око 1910) Аничић. шеста деценија ХVIII в. митрополит скопски (острво Хиос. пилот извиђач (Врање. високи чиновник (Неготин. IХ 1953) Антић. 12. Тимочка Крајина. V 1935) Аничић. 24. 1793 — Београд. 1822 — Трст. Драгутин К. дипломата (Параћин. око 1814 — Беч. 8. Алекса. трговац. професор. V 1853 — ?. ксилограф (Београд. око 1868 — Београд. Х 1878 — Београд. Драгутин А. 27. 1851 — Лајпциг. III 1938) Антић. IV 1895) Антим. IХ 1955) Антић.. 26. 24. око 1865 — Београд. Мостар. народни посланик (?.. — Атина. Антоније. професор. IV 1893 — Зрењанин. митрополит дабро-босански (?. Велизар. капетан. средина ХIХ в. после 1831) Антим. земљорадник. ХI 1973) Антић. Антим. дивизијски генерал (Доњи Милановац. 11. Грчка. Јован. 19. учитељ. 23. Александар. 21. 6.I том. после 1807) Антим.. публициста (Сакуле. 17. стручни писац (?. 19.. 7. Димитрије. митрополит нишавски (? — ?. лекар. 27. I 1973) Ановић. митрополит београдски (Андрос. митрополит херцеговачко-захумски (? — ?). IХ 1917) Антић. 13. судија. Банат. уредник (Мали Мокри Луг. I 1908) Анкић. после 1860) Антим. Божидар.

трговац. јеромонах. Џанлука. Антоније. уредник (Београд. школски надзорник. Никола. А ‐ Б Антић. и 1925) Антић. епископ липљански (? — ?. епископ вршачки (? — ?. I 1811) Антонијевић. 5. ? — ?). правник. — ?) Антица. I 1843 — Београд. 25. 12. II 1966) Антић. народни посланик (Габровац код Ниша. преводилац (околина Врања. мајор. VII 1872) Антић. Таса. 30. правник (Опарић код Крушевца. трговац (Бољевац. 1853 — Београд. земљорадник. око 1610 — Дубровник. свештеник. начелник. ? — ?..) Антоније. трговац (Ужице. Никодије.. ? — ?. 7. учитељ (Црнољевица. Риста. I 1937) Антонијевић. песник (Дубровник. ХII 1648 — ?. почетак ХIV в. генерал (Велики Извор код Зајечара. адвокат. 1575) Антонијевић. прота. писац (Ластово. 21. адвокат. VI 1927) 21 . председник општине (Тетово. 7. 1623— 1635. III 1878 — Београд. VII 1892 — ?) Правне науке студирао је у Београду и Жене Антић. I 1886 — Цоенсфелд. VIII 1878 — ?. 28. Антоније. после 1623) Антоније. професор. између 1914. после 1939) Антић. Јован. учитељ. мајстор интарзије (Херцеговина. игуман (? — ?). географски писац (Врање. VI 1856 — Врњачка Бања. после 1921) Антић. Велика Ремета. 1405/1406) Антоније Соколовић.I том. после 1674) Антоније Арсеније Багаш. Милан Р. Стојан. I 1668) Антоније.. Велимир. Благоје Ј. трговац. Сврљишки срез. 1848 — ?.. 6. средином ХIХ в. 20. генерал. Милан Миче Н. 30. министар двора (Зајечар. Милан Н. Атанасије. III 1893 — Београд. 2. 1608.) Антић. око 1740 — Буковик.. Јован К. 19. после 1722) Антица. краљев посланик (Толисавац код Крупња. IХ 1940) Антић. преписивач (? — ?. патријарх (? — ?. Немачка. прва половина ХХ в. игуман. 29. 31. организатор устанка (Буковик код Аранђеловца.

Бока Которска. правник. министар. VIII 1946) Антонијевић. VI 1929) Антоновић. Димитрије Р. Антоније. глумац (Виљуша код Чачка. 11. 7. 25. Јанићије Јанаћ Јаника Јован. 20.. II 1929) Антоновић. новинар (?. VII 1986) Антонијевић. Македонија. 22. VI 1908 — Модрича. Анастас Настас. Коста. 3. — Стари Бечеј ?. IХ 1949) Антонијевић. око средине ХVIII в. капетан (?. Душан. 26. VII 1921) Антоновић. Никола. Расински срез. II 1945) Антоновић. Илија А. око 1885 — ?. ? — Београд. 7. 5. митрополит карловачки (Будим. магистер. Јован Ђедо. V 1883 — Праг. А ‐ Б Антонијевић. редитељ (Београд. архитекта (Београд. Милисав.I том. 13. дипломата. чиновник (Радовићи. слепа Живана. мини-стар (Београд. генерал. Василије. војни писац (Београд. после 1809) Антоновић. Исаија (Јован). 20. народни посланик (Гргури. ХII 1930) 22 . Милан. — Тител. III 1958) Антонио де Монтефјоре (Antonius de Monteflore). ХII 1827) Антонијевић. IХ 1882 — Београд. крај ХIII в. Војислав. ХI 1868 — Београд. V 1933) Антоновић. 2. Прокупачки срез. Живана. ? — Земун. II 1829) Антоновић. IV 1860 — Београд. трговац. 1. ХII 1912 — Београд. око 1785 — Темишвар. 12. управник школе. Душан. 14. 1821 — Пандирало код Беле Паланке. Румунија. позлатар (Орловат. капетан (Жупањевац.. певачица народних песама (Србија. 20. 1697 — Беч. после 1751) Антоновић. четнички командант (Бела Вода. мајор. 11. граничарски капетан (?. 23. генерал (Чачак. пуковник. 7. иконописац. VII 1876) Антоновић. 13. 1852. 8. V 1916) Антоновић. Моравски округ. III 1883 — Београд. после 1337) Антонић. — ?. после 1939) Антонијевић. V 1843 — Београд. или 1853 — Београд. друга половина ХVII в. лекар (Монтефлоре код Анконе. Емануил Манојло. Банат. глумац. I 1749) Антоновић. 26. 1894 — ?. министар (Рудник. добротвор (Мелник.. Коста С.

1886) Антула. око 1884 — ?. професор. ХI 1870 — Београд.. 1776 — ?. I 1855 — Београд. стручни писац (Крагујевац. 3. преводилац (Будимпешта. 20. 1. 1919) Антуновић. трговац. VIII 1873 — Београд. 1819 — Београд. политички радник (Голи Рид код Лесковца. геолог. Македонија.. I 1998) Антуновић Коблишка. Димитрије Ј. 21.. Константин С. 1891 — Загреб. пилот (Београд. одборник. професор универзитета. преводилац (Београд. V 1890) Антула. 28. IХ 1934) Антула. директор Генералне рударске дирекције (Београд. правник. 25. 3. после 1730 — Нови Сад. 19. трговац. сликар (Земун. рударски ин-жењер. закупник рудника (Аустроугарска. Антоније. А ‐ Б Антоновић. Драгомир Ј. I 1887 — Загреб. 17. VIII 1854 — Београд. 1884 — Београд. 1770) Апостоловић. историчар књижевности. књижевни критичар. уредник (Жабаљ.I том. I 1943) Апостоловић.. директор лутрије (Београд. резервни ваздухопловни потпоручник (Макарска. I 1907) Апић. VI 1917 — Београд. 1865 — Београд. 21. 14. универзитетски професор (Боровичи. посланик (Осијек. народни посланик. народни посланик (Клисура. I 1866 — Београд. Милован. I 1920) Антула. VI 1884 — Чуке код Битоља. IV 1901 — Београд. Љубомир. 23. Хрватска. позоришни критичар. 14. 6. ХI 1981) Ањичков/Аничков. Сава К. Јевгеније Васиљевич (Аничков Евгений Васильевич). Новгородска губернија. Јосиф. Никола. начелник Министарства саобраћаја (Слатина код Битоља. 21. VII 1927) Антула. ХI 1916) Антуновић. II 1947) Антула. историчар књижевности. I 1863 — ?. 21. Јован. 20.. свештеник. лекар (Будим. правник. инжењер. генерал (Београд. после 1911) Апостоловић. после 1924) Апостоловић. индустријалац. Јован. 9. после 1827) 23 . Милорад Ј. 17.. јавни радник (Београд. ? — Београд. VII 1931) Антоновић. 7. Никола. 13. Светислав. 9. Јован К. Х 1937) Апел. Риста Бајо. Милан.

1745 — Земун. политичар. генерал (Ивањица. 11. III 1884 — Пожаревац. универзитетски професор (Параћин. Х 1852 — Лопаштички вис код Куршумлије. ХI 1868) Аради. Јован. ХII 1883 — Београд. 5. добротвор. 21. — Сегедин. 13. II 1980) Арамбашић. пуковник (Јагодина. добротвор (Сегедин. 12. 15. 26. У Београду је завршила Аранђеловић. око средине ХVIII в. I 1837) Апостоловић. Немачка. правник. IV 1960) Аранђеловић. сликар. вајар (Београд. Живојин Ј. трговац. свештеник. артиљеријски пуковник (Ћуприја. ХII 1937) Аранђеловић.I том. IV 1881 — логор код Баркенбригеа. Узун-Мирко. професор. Стојан. стручни писац (Ниш. III 1919) Отац Никола Аранђеловић био је генерал... 24. 21. стручни писац (Пирот. Станко. балерина (Ћуприја. Петар. 31. командант српске народне војске (Велико Село код Београда. Драгомир. Драгољуб. IХ 1798) Аранђеловић. 22. командант батаљона (Пожаревац. 20. — Смедерево. Василије. генерал. 5. поручник. политичар. Драгутин. саветник. V 1878) Аранђеловић. 24. Јован М. ХI 1872 — Београд. 16. 31. VIII 1876 — ?) Аранђеловић. народни посланик (Вета код Пирота. IХ 1941) 24 . 13.. А ‐ Б Апостоловић. 1889 — Београд. Теодор Тоша. 30. V 1950) Аранђеловић. добротвор (Суботица. после 1924) Аранђеловић. инспектор.. II 1945) Арамбашић. мајка Ната рођ. 26. после 1935) Аранђеловић. Мађарска. 1767 — Сентандреја. Лика. војвода (Смрдљиковац. I 1897) Аралица. графичар (Шкаре код Оточца. око 1782 — Београд. правник. Драгиња. I 1927) Аранђеловић. прва половина ХVIII в. трговац (Сентандреја. Владислав П. VI 1824 — Суботица. II 1872 — Загреб. Рудничка нахија. после 1792) Арадски. Ђорђе Р. посланик (Милошевац. II 1877 — ?. Х 1873 — Београд. 30. 1892 — ?.. Великоорашки срез. Нада.. професор. Никола Ј. буљубаша. 27. Бајаловић. трговац (околина Солуна. 1810) Апостоловић. Панта Ћ. 4.

III 1839 — Београд. Кирил Ћира Ј. 12. 16. ХI 1898 — ?) Араницки.. II 1876 — Нови Сад.. ХI 1938) Аранђеловић. грађевинар. инжењер (?. 14. професор. Срем. професор универзитета (Стара Пазова. спортиста (Сарајево. 27. свештеник. ХI 1996) Араницки. Срем. потпуковник. универзитетски професор. III 1892 — Загреб. III 1978) Аранђеловић. VIII 1935) Аранитовић. Тихомир Ј. 9. Срем. председник општине (Јагодина. пуковник. писац (Лединци. адвокат. 22. ХII 1878 — Београд. 25. 24. политичар. 6. Срем. епидемиолог. I 1825) Араницки.. трговац. 15. Сотир. 13. 2. Радомир. народни посланик (Лесковац. Араницки. 1876 — Београд. Симеон. Александар С. Х 1946) Араницки. 1863 — Ниш. А ‐ Б Аранђеловић.. VII 1890 — Загреб. око 1860 — Београд. Петар. правник. VIII 1878 — Тополшчица. писац. Милош. 9. војни пи-сац (Смедеревска Паланка. 14. Петар. IV 1944) Араницки. геодета (Алексинац. лекар. Вукоман. Петар. политичар (Ердевик. II 1915) 25 . геометар (?. VII 1977) Араницки. 22. IХ 1940) Аранђеловић. VI 1874 — Мали Говедарник. Риста. 1859) Арачић. народни посланик (Црна Трава код Власотинца. посланик (? — ?). 2. Ириг. 26. Светозар. Глигорије Гига. професор (Краљевци. IХ 1953) Араницки. 22. 1848. Огњеслав. преводилац (Загреб.I том. 19. војни пи-сац (Ланиште код Јагодине. 1762 — Сремски Карловци. III 1895) Аранђеловић. Пера Т. 1895 — Београд. 10. III 1930) Арацки. V 1850 — Ужице. VII 1913) Аранђеловић. економиста. 8. 21. правник. 15. Словенија. 2. 25. апотекар. генерал. ХI 1930) Аранђеловић. Реља. адвокат. Станко. 1777/1778 — Сомбор. историчар књижевности (Загреб. V 1900 — Нови Сад. 20. II 1870 — Стара Пазова. судија (Ердевик. пуковник (Јагодина.

1943—1944. Србија Арнаутовић. етнолог. Земун. 1783. писац (?. ћурчија.. обавештајац (? — ?). златар (Москопоље. народни посланик. око 1680 — Сарајево. сакупљач народних умотворина (? — Буковица. Арменулић. 25. V 1891 — ?. Јаков. 9. 12. Чарлс (Armstrong C. Х 1958) Аргири. кујунџија. 1895 — ?.. 19. 1943) Армстронг.) Аргировић. ХII 1936) Арије. IХ 1898 — Београд. после 1942) Арачић. 1801 — ?) Ардалић. 1965) 26 . Михаиловића (? — ?). Максим. Љубица. око 1820 — ?. 10. трговац.). ветеринар. трговац. 18. 3. Дамјан. ?). после 1941) Арнаутовић/Јовановић Арнаутовић. Александар Р. VI 1885 — Београд.. парох. Француска. Арежина. историчар књижевности. Владимир. инжењер. Настас Ђ.. друга половина ХVIII в. Јосиф Х.. Миљкан. народни посланик (Београд. после 1938) Арен. 1877 — Смедерево. IХ 1890) Арер. 25. ? — ?. филозоф. дипломата. Георгије Ђорђе. приповедач (Ђеврске код Буковице. адвокат (Осијек. виши саветник (Смедерево. поседник. британски бригадни генерал. добротвор (? — Скопље. 26. Anton Sebastian). Јован. D. ХI 1857 — Ђеврске. 30. V 1903) Армени. професор универзитета (Тулон. народни посланик (Босанско Грахово. добротвор (Сарајево. VIII 1871 — Београд. шеф мисије код Д. 25. ХIХ в. Сава (Arlow. А ‐ Б Арачић.I том. учитељ (Смедерево. генерал. ХII 1888 — ?. Миливоје В. 25. 1827 — Беч. шеф обавештајне службе (Београд. ХI 1920) Ардалић. 1818 — Београд. III 1749) Арнаутовић. банкар. IХ 1936) Арлов. Петар В. Георгије. хаџи Дамјан. после 1871) Ардалић. трговац. Хрватска. наставник (Београд. фелдмаршал-лајтнант. књижевни критичар (Пирот. Шарл (Arène Charles). племић (Горња Трстеница. 25.

23.I том. 19. кардиолог (Разград. монах. Антоније. писац. приповедач (Банатско Аранђелово. добротвор (? — Сарајево. Винко. Банат. I 1907 — Београд. ХII 1944) Арнаутовић / Арнаут / Радић Арнаутовић. Светозар. Арсеније. III 1869 — Београд. 23. публициста. лекар. Војислав. новинар (Београд. IV 1989) Арновљевић. 1309— 1333. епископ (? — ?). конструктор. 1742) Арнаутовић.). крај ХIII в. ветеринар (Фогарош.. IV 1889) Арнаутовић. 27 . ХI 1926) Арнот/Арновљев. санитетски пуковник (Задар. Шериф. професор (Сегедин. 1875 — Београд. ХI 1873) Арновљевић. 7. 22. Чедомир И. Мирко. ХI 1951) Арновљевић. Банат. IХ 1877) Арновљевић. епископ призренски (? — ?). Хвосно. правник. Ердељ. правник. лекар (Књажевац. 26. 18. IХ 1841) Арсеније.. професор универзитета. дипломата. монах. 7. 1874 — Сарајево. крај ХIII в. А ‐ Б Арнаутовић. Иван. — Хиландар. 1988) Арновљев. 7. 1818 — Мокрин. IХ 1992) Арновљевић. интерниста (Вратце. први игуман Дечана (?. 15. 5. средина ХIII в. око 1830 — Велика Кикинда. 5... 1865 — Београд. лекар. преводилац. Добра И. IХ 1849 — Београд. ХI 1938) Арнаутовић. сенатор (Темишвар. политичар. 28. Арсеније. парох. 10. професор (Велика Кикинда. VII 1808 — Будим. сенатор. игуман (?. VI 1854 — Пирот. уредник (Пирот. 7. 12. трговац. хаџи Јован. лекар (Мокрин. Драгомир Р. Димитрије. 1348) Арсеније. 29. II 1882 — Ниш. начелник санитета (Краљево. — ?. Радомир. адвокат. IХ 1895 — Београд. Василије. прва половина ХIV в. Добривоје Н. Бугарска. поштар. 19. 1330—1348. VII 1956) Арнаутовић. крзнар. публициста (Мостар. песник. адвокат. инжењер. 16. Бугарска. 1898 — Београд. ХI 1900) Арнаутовић. лекар. 22. хирург. I 1935) Арнери. 22. IХ 1883 — Трстеник.

1847 — ман. после 1730) Арсеније. А ‐ Б Арсеније. VI 1816) Арсенијевић. правник. намесник. 2. II 1868 — Београд. 26. игуман (? — ?). Арсеније. епископ злетовски (? — ?. 1732. ? — ?). архимандрит (? — ?). Х 1706) Арсеније IV Јовановић Шакабента. IХ 1888) 28 . — ?. крај ХIV в. Арсеније. Арсеније. 27. Банат. 19. генерал у Русији (Вршац. Јулка М. IV 1775 — Јелисаветград. 6. 25. епископ хвостански (? — ?). Житомислић. II 1837) Арсенијевић. пре 1417) Арсеније. Арсенијевић/Арсеновић. преписивач (Босна. 17. 1698 — Сремски Карловци. јеромонах (Сарајево..I том. 1740 — Панчево. Андрија. јеромонах. око 1654) Арсеније. 1692— 1695. 7. Василије. 30. митрополит зетски (Зета. — ман. ХII 1463. патријарх пећки (Рашка област. 1726) Арсеније. архимандрит. прва половина ХVIII в. I 1748) Арсеније Ораховчанин. 7. западна Србија. око 1381) Арсеније. професор. игуман (Сибница. ХII 1900) Арсеније I. Јошаница. добротвор (Београд. архиепископ (Дабар. дародавац (Гроштица. или 1465) Арсеније III Црнојевић. публициста. после 1726) Арсеније Тројичанин. Полимље. Срем. Раваница. ? — Чрнча. професор. 1793 — Сентандреја. Црна Гора. прва половина ХVIII в. Москва. Ђорђе Емануел Манојло. јеромонах. 14. 1633 — Беч. Данило (Димитрије). Шумадија. Вољавча. Владан Василије. песник. саборски депутирац (Панчево ?. Х 1266) Арсеније II. патријарх (Бајице. пи-сац (Баја. VI 1845) Арсенијевић. митрополит руднички (? — ?). друга половина ХVII в. I 1848 — Карловац. Арсеније. митрополит херцеговачки (? — Павловски манастир. 1611— 1618. митрополит захумско-херцеговачки (? — ?. 1390. ман. пећки патријарх (? — Србија. протопрезвитер. иконописац (? — ?. Ораховица. 28. Русија. после 1776) Арсенијевић. лексикограф (Делиблато. ХI 1900) Арсенијевић. 7. — ман.

1793/1795 — Београд. Х 1960) 29 . 26. Емануел Арсеније. VII 1917 — Београд. професор. поседник. мецена (Панчево. после 1739?) Арсенијевић. V 1951) Арсеновић. после 1903) Арсенијевић.. спортиста (Смедерево. сликар. потпуковник (Шабац. преводилац (Ниш. оперска певачица (Врањево. богослов. 9. Босна. 11. 1854 — Београд. 20. Милан Мића. 1814) Арсенић. трговац. А ‐ Б Арсенијевић. ХII 1885 — Београд. VIII 1842) Арсеновић. добротвор (?. око 1856 — Београд. 1757 — Сегедин. поткрај ХVII в. Борко О. Никола. историчар (Буковик. Крагујевачки округ. кројач (Ретфала код Осијека. командант бригаде (Јахова код Босанске Дубице. 14. 18. Светозар Никомирски. 16. 18. учитељ. I 1903) Арсенијевић. трговац. 20. Љубиша С. I 1899 — Жељова. уредник. Светозар М. Милорад. 24. Никола. песник (?. учитељ (Сомбор.. Х 1887) Арсеновић/Арсенијевић. учитељ цртања (Делиблато. Атанасије Радослав. 26. 26. Манојло. Светозар М. Константин. лекар. око 1735 — Вршац. глумица. ? — ?. 23. VII 1891) Арсеновић. 9. 18. 5. професор универзитета. 27. народни посланик (? — Загреб. I 1932) Арсенијевић. 6. 24. Лазар Баталака. IХ 1782 — Панчево. адвокат. Банат. ХI 1873 — ?. VIII 1943) Арсенијевић. Милан. око 1850 — Београд. ХI 1881 — Београд. Михаило Н.I том. посланик (Крушевац. оберкнез (?. политичар. политичар (Ваљево. после 1904) Арсеновић. 1823 — Београд.. — Вршац. IV 1856 — Зајечар. 1893 — Лозница. Коста И. Павле. етнограф. племић (Вршац. ХII 1868) Арсеновић. оберкнез. ХI 1957) Арсеновић. инжењер. VI 1906 — Београд. апотекар.. Теодора Тода. свештеник. 22. књижевник. писац. III 1987) Арсенијевић. II 1981) Арсенић. посланик (?. Банат. 1885) Арсеновић. публициста. санитетски пуковник (Варварин. 3. I 1869) Арсенијевић. 1891) Арсенијевић Манојловић. народни херој... сликар.

Трајко. учитељ. Срем. II 1843) Арсић. Румунија. 17.I том. Милан Даскало. Црна Гора. 14. књижевница. А ‐ Б Арсић. ХII 1844) Астрапа Михаило. 1894 — Шабац. 14. Атанасије. Срем. Милешева. — ?. жупанијски асесор. народни посланик (Куманово. национални радник. Јелена. судија. 23. добротвор (Зрењанин. мецена (Баја. игуман (? — ?). митрополит скопски (? — ?). Х 1898) Арсић. 1763 — Темишвар. V 1760 — Арад. 30. 1894) Арсовић. високи чиновник. пи-сац. 17. Миленко Ј. 27. писац. Димитрије. мецена (Вршац. 1879 — ман. III 1824) Арсић. радикалски првак (?. V 1930) Аси-Марковић. 10. 23. VIII ?). Румунија. ман. архимандрит милешевски (? — ?). 22. Еустахија. певачица (Владивосток. 1497. ХII 1880 — Ле-гет. 14. Ирена (Астрецова Ирина). Атанасије. игуман (? — ?. I 1885 — Београд. ХII 1855 — Загреб. III 1940) Аршинов. национални радник (Зрењанин. 24. добротворка (Ириг. V 1936) Арсић. III 1770 — Будим. мајор (Краље код Андријевице. VIII 1967) Аршинов. ХII 1910 — Шибеник. 25. Русија. после 1321) Астрова. Атанасије. III 1776 — Арад. Надежда Николајевна. капетан I класе. добротвор (Арад. око 1861 — Загреб. 1628— 1642. 1850 — Крагујевац. оперска певачица. сликар (?. Матејић. Мађарска. Дмитар. 31. 1627—1638.. племић. 29. Душан А.. Сава. ман. вокални педагог (Москва. глумица. Јован Ј. ? — Ђуричка Ријека. II 1961) Атанасије. VIII 1914) Архипова. Хрватска. Петар. 24. VII 1910 — Сарајево. 30. спорт-ски писац (Кушић код Чачка. сликар (Крагујевац. прота. Студеница. харамбаша (Војно Село код Плава. Х 1934) Арсовић. крај ХIII в. 19. Мађарска. VIII 1840) Аси-Марковић. 30 . градоначелник. III 1945) Арсовић. 17. председник суда. прва половина ХIII в. 18. правник.. Павле. професор.

црквени тутор (Нови Сад. Богобој. Гута. крај ХVII в. 1884 — Београд. после 1736) Атанасије. Румунија. ХII 1897) Атанасијевић Веселиновић. Василије. III 1851 — Београд. 15. 27. 1794) Атанасије I. 21. VI 1826 — Баја. 1891) Атанацковић. око половине ХVIII в. 9. Боговађа. Атанасије. VIII 1858) 31 . 1750 — Нови Сад. посланик (?. полицијски комесар. 1822 —?) Атанасијевић. II 1938) Атанасијевић. II 1894 — Београд.I том. Драгомир С.. Срем. национални радник (Црепаја. Ксенија. смедеревски митрополит (? — ?.. ХI 1850/19. судија. филозоф. 7. пуковник (Београд. Атанасије. судија (Лугош. даскал/ђакон (? — ?). неимар (Сарајево. — Лугош. 28. минијатуриста (?. 2. управитељ манастира. Константин Коста. IV 1712) Атанасије II Гавриловић. протопрезвитер. Светозар. 1947) Атанацковић. Александар. Андрија. ХI 1856? — Беч. преводилац (Београд. 1690—1699. 2. ?) Атанасијевић. преписивач. ХI 1738) Атанасијевић. Банат. трговац. 1732— 1737. Ђорђе К. директор школе. Румунија. протонамесник. VII 1809) Атанасијевић. 1745 — Нови Сад. 1. ? — ман. лекар (Бешеново. 5. 22. ? — ?. 28. 1815) Атанасијевић. 1752) Атанасије Фрашак. лекар (Куманово. руски потпуковник (? — Кладово. 1842 — Сомбор. 1702 — Сремски Карловци. III 1456) Атанасијев. књижевник. Славка Алојзија. VI 1879 — ?) Атанасијевић. Велимир Ж. сликарка (Осијек. митрополит коласијски (? — ?). Марија. 10. публициста (Ваљево. адвокат (Баја. IХ 1981) Атанасијевић. Јефтимије. Михајло. 1795 — Осијек. архимандрит. адвокат. после 1822) Атанасијевић. 27. 23. пећки патријарх (? — ?. композитор (Осијек. IV 1882 — Темишвар. пећки патријарх (Стари Влах. архимандрит (?. V 1906) Атанасијевић. А ‐ Б Атанасије. сенатор (Нови Сад. — ?. пијанисткиња. V 1877) Атанасијевић.

Василије. новинар. Светозар. педијатар (Крушево. око 1855 — ?. трговац. — Вогањ. Максим. преводилац (Ковиљ. друга половина ХVIII в. трговац. IХ 1860 — Ужице. око средине ХVIII в. Лазар. IV 1848 — Београд. Максим. после 1914) Атанацковић. добротвор (Нови Сад.. аустријски конзул (Сремски Карловци. адвокат (Сомбор. после 1840) Атанацковић. сликар (Шид. Јован В. професор. V 1867) Атанацковић. добротвор (Сомбор. II 1955) Атанацковић. 2. III 1964) Атанацковић. ХI 1982) Атанацковић. 3. око 1810 — ?. 18. Станко Бојаџија. после 1789 — ?. VIII 1908 — Нови Сад. II 1925) Атанацковић. — Баја. свештеник. 4. сенатор. после 1824) Атанацковић. трговац (Сомбор... епископ бачки. генерал. Василије. књижевник. трговац. Борислав Т. 1853) 32 . ? — ?. VII 1829) Атанацковић. инжењер (Панчево. Нићифор. Сотир Танасије. А ‐ Б Атанацковић. Срем. Х 1880 — Београд. — Нови Сад. ХI 1806) Атанацковић. Јован П. уредник (?. уредник. судија. 19. II 1793 — Сарајево. позоришни аматер. привредник (Сомбор. генерал (Београд. VII 1788 — Нови Сад.. после 1740) Атанацковић. 3. Јован Ј. 25. 7. 12. 12. добротвор (?. V 1875 — Бијељина. 30. Платон (Павле). народни посланик. трговац. професор. правник. после 1852) Атанацковић. Никола. Малиша. Македонија. крајем ХVII в. 4. око 1797 — ?. 30. 16. Димитрије. 23. индустријалац. Бачка. 3. 1763 — Сомбор. Миленко. Васа. I 1854) Атанацковић. Милан Ј. народни посланик (Заглавак код Ужица. 7. 1.I том. подбележник. I 1810 — Нови Сад. министар грађевина. V 1919) Атанацковић. парох. IХ 1896 — Ниш. племић (Баја. песник (?. после 1857) Атанацковић. VIII 1921) Атанацковић. око 1812 — Ниш. министар војни (Неготин. 21. директор српске школе (Вогањ. VI 1936) Атанацковић. II 1857) Атанацковић. 9. организатор устанка (Власотинце.

добровољац у Босни 1875. 29. VI 1824 — Београд. Колубарски срез. VIII 1951) 33 . Милорад. архитекта (Земун. 25. III 1902) Аћимовић. II 1809 — Сомбор. 17. професор. Милан Ж.. срески начелник. генерал (Ужице. Богомир Далма. 9. лекар. 18. Круна Ж. социјалиста. Трифун. Василије (Василије Молер). после 1888).. пи-сац (Бешеново. II 1868 — Битољ. пуковник (Трстеник. преводилац (?. преводилац (Шумадија. добротвор (Београд. 21. 1858—1862. свештеник. 29. књижевник. генерал-мајор (Врточе код Босанског Петровца.. свештеник. после 1875) Аћимовић. правник. А ‐ Б Атанацковић. 11.. 1886 — ?. IХ 1886 — Оснабрик. Јован Ф. публициста. после 1935) Аћимовић. Милан Б. 1852) Атанацковић. 31. 2. правник. 10. 28.I том. народни посланик (Врање. V 1878) Атанацковић Станишић. јавни радник (Сомбор. сликар (Пљевља. глумац (Београд. IХ 1972) Аћим.. Јован. VII 1963) Аћимовић. управница Ви-ше женске школе. устанички вођа (? — ?). Срем. учитељ. Ђорђе. V 1898 — ?. 26. 1943) Аћимовић. Аћим М. ХII 1977) Аћимовић. Јордан Л. 13. адвокат. Босанска Посавина. сликар (? — ?. 25. IХ 1908) Атлагић.. вајар. Срем. (Вршац. Македонија. ХI 1922) Аћимовић. Стеван Маченко. 24. Теодор. VIII 1874 — Сарајево. ? — ?. Х 1896) Аћимовић. 1884 — Београд. 18. Сремски Карловци Аћимовић.. 1946) Аћимовић. трговац.. 1797 — Вогањ. III 1899 — Лондон. око 1853 — Београд. ХII 1875 — Осијек. Велимир. ХII 1897 — Врање. 7. VIII 1929) Аћимовић. око 1879 — Земун. Коста И. 10. председник владе (Пиносава код Београда. народни посланик (Крушевица. учитељ. професор. преводилац (Босански Брод. судија. I 1914 — Београд. Немачка. Аћимов. инжењер. 19. 21. Адам Д. I 1956) Аћимовић.

црногорски капетан. Јосиф. VII 1871 — Осијек. — Тузла?. устанички вођа. 8. Јефта в. Пива. Јефта Бабински Бабић.. 1896 — Београд. Александар Р. 24. Михаило Милан. IV 1875 — Београд. ХII 1894) Аџић. 9. око 1855 — Плужине. потпуковник (Темишвар. Вуле. 14. 3. Бранко. Руднички округ. 12. народни посланик. А ‐ Б Аћимовић.. 28. Коста. 31. 12. V 1888 — ?) Аџемовић. II 1874 — Призрен. VI 1920) Аџемовић. председник општине (Плужине. 9. ветеринар (Пожаревац. Призрен. код Рековца. игуман. ? — ?). хирург. Александар. 1894. Х 1875) Аџић. Пива. 1945) 34 . Пива. 18. 1923) Аџић. професор (Хвар. 16. учитељ. пуковник. Аћимовић-Деспотовић. 12. V 1896 — Плужине. свештеник. ХI 1840 — ман.I том. Јелица М. 1. 27. професор. народни посланик (?. руски конзул. 1879 — Сарајево. Поповић. I 1859 — Велес. 1888 — Београд. 12. национални радник (Призрен. сликарка (Београд. 26. Пива. 3. Пакра. педагог. Х 1936) Бабић. Јоко. глумица (Вуковар. глумац. 6. Х 1904) Афрић. VIII 1906 — Сплит. 9. Босна.. Пива. Владимир. Сретен. дипломата (Трстеник. 1829 — Муратовица. Сима. писац (Мала Сугубина. ХII 1961) Аћимовић. око 1859 — Трнава. јеромонах (Јасенаш код Вировитице. ХII 1933) Бабарогић. III 1917) Бабински. IХ 1936) Ачић. VII 1980) Ацић. Вјекослав Вјеко. Х 1856 — Београд. крај ХIХ в. IХ 1957) Ацовић. бригадир (Лисина. Аћим. Михајло. ХI 1853 — Београд. Ангелина Анђа. четнички војвода (Кусача код Хан-Пијеска. редитељ. I 1985) Аџић. племенски капетан (Лисина. VII 1913) Ацовић. 15. индустријалац (Пружатовац код Младеновца. инжењер. 28. 10. IV 1934) Аћин. 4. дародавац (Далмација. Миодраг М. Михаило. професор универзитета (Јагодина. народни посланик (Градашац.

Миливој. 26. IV 1914 — Смедерево. устаник. Босцо у провинцији Ломбардије. Душан Г. адвокат. Никола. устанички вођа. теолог. фелдмаршал-лајтнант (Штајерска. Х 1916) Бабић. Миле Миленџа. IХ 1904 — Београд. I 1915) Бабић. устанички вођа (Бањалука. 1913) Бабић. жандармеријски пуковник (Стублине код Ваљева. Драгиња. VIII 1591) Бабић. 26. Херцеговина. Љубо С. Перо. 11. после 1878) Бабић. трговац. 1. ХII 1875) Бабић. 3. графички дизајнер (Нови Сегедин. 12. трговац. лекар (Ваљево. VII 1876 — Загреб. писац. народни посланик. ХII 1910) Бабић. 17. ? — Плана. Х 1968) Бабић. 1843 — Грац. Павле. устаник (Трубаре код Бихаћа. — ман. адвокат. сеоски кнез (Трубаре код Дрвара. 12. 1848 — Београд. средина ХVI в. 2. ХII 1996) Бабић. 29. Хрватска. IV 1927) Бабић. Јован Ј. Живојин Ј. 1910 — Сарајево. 24. глумица (Загреб. 8. сликар. IV 1958) Бабић. IХ 1824 — Сарајево. Ђорђе (Georg Freiherr von Babich).. 3. Радомир С. ? — ? после 1907) 35 . дипломата. генерал-пуковник (Сиге код Даниловграда. IV 1938) Бабић. илустратор. II 1890) Бабић. Раде. барон.I том. после 1960) Бабић. устанички вођа (? — Дугопоље код Доњег Лапца. Милан.. сеоски кнез (Рудине. 30. Аустрија. Олга. командант... А ‐ Б Бабић. професор (Ваљево. Голуб. 8. Срем. јавни радник (?. VII 1895) Бабић. Бенедикт. IХ 1869 — Београд. 29. политички радник (Ломница код Босанске Градишке. Ксенија. државни саветник (Београд. Милош. 5. V 1892 — Београд. 18. 30. Спасоје. генерал. глумица (Пула. ХII 1876) Бабић. IХ 1909 — Београд. Срем. публициста (Белегиш. трговац (Трубари код Дрвара. ? — Београд. VI 1905) Бабић. 7. IV 1826 — Будимпешта. ? — ?. IХ 1932) Бабић. 24. писац (Дубровник. устаник.. ? — Ириг. 1. VI 1941) Бабић. Х 1886 — Ваљево. судија. политичар (Лика. 16.

Цветко. 1970) Бадањ Попадић. 1881 — Херцег Нови. Владимир А. Иван. хирург. 6. III 1908 — Београд. II 1940) Бабовић. III 1968) Бабовић. Војна граница. пре 1934) Бадовинац. III 1867 — Београд. адвокат. Јован Н. А ‐ Б Бабић. четнички војвода (код Андријевице. Петар. директор државних железница (Београд. ветеринар. професор. правник. Глиша. 24. 1919) Бадемлић. Милица. VI 1839 — Београд.I том. 20. ХII 1918) Бабовић. 15. универзитетски професор (Босански Шамац. после 1567) 36 . ХII 1875 — Велес. свештеник. 1841 — ?. преводилац (Београд. II 1920) Багатела. четнички војвода (Мартолци код Велеса. 18. 4. 24. костимограф. ? — Косовска Митровица. 1896 — Београд. народни херој (Лазаревац. Милутин. фелдмаршал-лајтнант (Св. Пристави. IХ 1909 — Херцег Нови. ? — Дубровник. поткнез Конавала. инспектор (М. 4. народни посланик (?. ХII 1961) Бабовић. III 1885 — Нови Сад. санитетски пуковник. Јован Стојковић. 17. 25. Риста Н. 15. Словеначко приморје.. политичар. 1868 — Крагујевац.. 1451) Бадемлић. правник. 7. 15. Папраћа. диригент (Котор. државни саветник. народни посланик. народни посланик (Грабовац код Трстеника. 1838 — Београд. свештеник. III 1949) Бабудер. књижевник (Оролик код Винковаца. IХ 1902) Бадњевац. ХI 1909) Бабић-Јовановић. 1832 — ман. 9. политички радник. Вранеш. бунтовник (Конавли. 19. Спасенија Цана. Сава П. Стефан. 2. народни посланик (Доња Добриња код Славонског Брода. Иван. писац.. ? — Жумберак. властеличић. после 1898) Бабић. ХII 1977) Бабоселац. 29.. III 1979) Бабунски. инжењер. Теодосије. VIII 1897) Бабовић. Атанасије. 1842 — Београд. ускочки војвода. II 1886 — Шабац. племић (поречје Цетине. устаник (Фатница код Билеће. управник Београда (Београд.

 А ‐ Б Бадрљица/Бодерљица. Стеван. Марко. фудбалер. 1790 — Нови Врбас. племић. око 1813 — Црквичко Поље код Плужина. учитељ. општински кнез. 9. архитекта. ХI 1911) Бајалица. Драгољуб Љ. амбасадор (Слабиња код Босанске Костајнице. 1922) Бајазет. IV 1947) Бајаловић. 26. племенски капетан. стотинаш (Стубица код Плужина. правник. VI 1894) Бајевић. Јован. 5. генерал. племић (Чуруг ?. спортски радник (Чуруг. Адам. устанички вођа (Стијена. IХ 1848 — Београд. 28. I 1847 — Београд. 3. Тошко. после 1756) Бадрљица. око 1850 — Јеринићи. Љубомир И. Марко Шундо. око 1675 — Сента. 3. 1955) Бајагић. земљопоседник. Милан. IХ 1876) Баић. Пива. поручник. Пива. 14. 14. V 1949) Бајаловић. VIII 1892) Бајаловић. угарски племић (?. после 1758) Бајалић. 37 .. 1. 1734 — Карловац. Љубомир. народни посланик (Црквичко Поље. Арсеније. Стеван Станко. професор универзитета (Београд. III 1956) Бајаловић.. добротвор (Сента. Бајаловић. 1737— 1758. 13. војни пи-сац (Београд. поручник. VI 1927) Бајазетовић/Пајазетовић. Бачка. VIII 1848) Бадрљица. IV 1867) Бајагић. приседник Бачке жупаније (Сента. потпуковник. ускок. бележник. племић (Сегедин. V 1876 — Београд. банкар. 20. 1805 — Сента. ХI 1956) Бајаловић. Ђура. 1889 — Београд. политички радник. око 1695 — Чуруг. VI 1863 — Нови Сад. генерал (Београд. VI 1809) Бајалица. II 1904 — Београд. 2. 19. Пипери. фелдмаршал-лајтнант. устанички вођа (? — ?). Никола. професор универзитета (Шабац. црногорски војвода. 1875—1878. Атанасије. Костајница. Петар С. преводилац. 3. 7. уредник (Београд. II 1879 — Београд. 5. II 1881 — Београд..I том. спортски педагог (Београд. оснивач фудбалског клуба. Живојин Живко. професор. 18. Димитрије Баја. ? — ?). архитекта (Шабац.

II 1827 — Аусе. после 1830) Бајић. Петрија Перка. ман. после 1824) Бајић. композитор. 15. сликар. друга половина ХVIII в. устаник (Босна. 30. 5. уредник (Нови Сад. лекар. трговац. Исидор. медицински писац. Милош. Бачка. IХ 1919 — Златибор. III 1906) Бајић. VIII 1975) Бајић.. Јован Јанко. 1870 — Сомбор. прва половина ХVIII в. добротворка (Брусница. трговац. Срем. — Сремска Митровица. VIII 1808 — Напуљ. штампар. Милош И. 16. ХII 1988) Бајић. племић (Блаце?. после 1802) Бајић. средина ХVIII в.. Раваница. племић (Блаце/Сремска Митровица. 1923) Бајић. VII 1897) Бајић. Милан Ј. око 1870 — Београд. 8.. 24. I 1956) Бајић. — Сремска Митровица.. VII 1915) Бајић.Македонија. после 1812) Бајић. Италија. Бачка. 12. VIII 1878 — Нови Сад. Бачка. 27. професор универзитета (Сремска Митровица. професор универзитета (Загреб. политички комесар (Беране. 15. Крсто. публициста (Нерадин. 6. — Земун. А ‐ Б Бајић. адвокат. Коста Дима. VIII 1944) Бајић. 1. Х 1947) Бајић. Емилијан.I том. трговац (Блаце. IV 1896) Бајић. II 1871) 38 . 16. II 1902 — Сарајево. агрохемичар (?. Илија. 31. уредник (Суботица. Владо М. Бранко. ХI 1942) Бајић. дипломата (Кула. 12. 23. IХ 1915) Бајић. 5. национални радник. правник. VII 1911 — Нови Сад. издавач. психолог. диригент. 12. племић (Блаце?. Владимир П. око 1818 — Сомбор. Баја И. народни херој. трговац. трговац. код Беча. Јаков. 12... I 1862) Бајић. генерал-пуковник (Бара код Босанског Петровца. ? — Босанска Градишка. VII 1870 — Сремска Митровица. мелограф (Кула. игуман (?. велепоседник. 19. кћи Милоша Обреновића. 31. 17. ХII 1896 — Сремска Митровица. правник. добротвор (Земун. Х 1905) Бајић. — Сремска Митровица. барон. II 1877 — Сента. Лазар. средина ХVIII в. 13. Дуча. Лазар П. Настас хаџи Нашо. наставник (Суботица. око 1848 — Врдник.

филолог. ? — Теплиц Менан. 1827 — Сремска Митровица. Чешка. ХI 1900) Бајлони. VII 1943) Бајић. сакупљач народних умотворина (Ђала. IХ 1888 — Нови Сад. ХI 1880 — Београд. индустријалац (Београд. трговац. гроф. професор. 8. трговац. 20.I том. преводилац (Сарајево. 24. 1755 — Сремска Митровица.. II 1970) Бајст. акционар (Велико Градиште. Срем. Фехим. в. 1850 — Нови Сад. 29. VII 1935) Бајлони.. добротвор (Литомишл. Михајло В. 12. VI 1876 — Београд. адвокат. крајем ХIХ в. II 1875 — Буенос Аирес. 15. поседник. Јаков И. народни херој (Шидски Бановци.. 10.. Фридрих Фердинанд (Friedrich Ferdinand Beust).. ХI 1928) Бајлони. Египат. индустријалац (Литомишл. индустријалац (Литомишл. II 1952) Бајкић. Филип. 13. Х 1886) 39 . Бајо Бајрактаревић. Пивљанин Николић. народни посланик (?. 6. 1. Х 1919) Бајић.. 1875) Бајлони. 20. племић. учитељ. индустријалац (Мало Црниће. Јован В. ХII 1942) Бајић. II 1900 — Чапље код Санског Моста 11. економски и финансијски писац. индустријалац. Јарослав А. 22. Банат.. дипломата. индустријалац (Београд. 1. 20. 1841 — Београд. Чешка. VI 1916 — код Прњавора у Босни. 24. Аустрија. Аргентина.. VII 1839 — Београд. V 1910 — ?) Бајлони. Теодор. ХI 1889 — Београд. Македонија. генерал-мајор. Чешка. народни херој (Ресановци код Босанског Грахова. 3. — ?. I 1809 — Алтенбург. Светозар М. Чешка. 14. Антоније И. VI 1923) Бајлони. Велимир И. Игњат Ј. Сава. трговац. добротвор (?. гувернер Народне банке (Београд. Х 1955) Бајковић. политички радник. Симо. Теодор. политички радник (Каиро. трговац. 22. 20. III 1905) Бајкић. трговац. ХII 1935) Бајо Пивљанин Николић. индустријалац. Слободан Паја. трговац (Блаце. 17. Игњат. земљорадник. Х 1840) Бајић. IV 1902) Бајлони.. 29. Ј. Немачка. 1811 — Београд. А ‐ Б Бајић. аустријски државник (Дрезден. 11. професор универзитета. 7. 20.

властелин. VI 1565) Бакић. 2. Сара. сенатор (?. ветеринар (Нови Сад. ХI 1942) Бакаловић. 5. властелинка (Србија. Васојевићи. властелинка уУгарској (?. 26. ХI 1908 — Београд. управник путујућег позоришта (Крагујевац. Петар. 1825 — Забрђе. 25. — ?. 1528. између I и V 1540) 40 . дипломата (Забрђе. ХII 1938) Бакачић. 13. властелин. 23. Љубомир А. почетак ХVI в. око 1790 — ?. правник. III 1849) Бајчевић. — ?. глумица (Сремска Митровица. ХII 1980) Бакаловић. политичар (Бериславци код Подгорице. државник. 7. сликар (Кула. 5. обласни управитељ. 20. 7. Ангелина (Angelica). Бакић. 13. Вуксан. гравер у стаклу (Вуковар. пре 22. глумац (Сремски Карловци. 2. народни посланик (? — ?. пре 1525 — Угарска. диригент. Београдска нахија. IV 1843) Бакаловић. око 1637) Бакић. ХI 1960) Бакић. I 1903 — Београд. учитељ. писац (Перна. глумац.I том. III 1915) Бакић. А ‐ Б Бајчевић. композитор (Београд. јеромонах. Јован. правник. VIII 1847 — Београд. 11. Војислав. I 1853 — Цариград. друга половина ХVIII в. II 1593) Бакић. Васојевићи.. III 1865 — Скопље. директор основних школа (Нови Сад. — ?. — Нови Сад. II 1834) Бакаловић. Самуило. Гаврило. VII 1877 — Цетиње. публициста (Забрђе код Андријевице. заповедник Крупе (? — Босанска Крупа. Михаило Мика. Митар. 2. педагог. 30. кнез (? — ?). пре 1579) Бакић. властелин (?.. VI 1858 — Београд. IV 1929) Бакић. Банија. поткомандир (Забрђе. Милан. 22. Х 1858 — Београд. Митар И. министар. 8. учитељ. после 1830) Бајшански. Георгије. после 1929) Бакић. преводилац (? — ?. генерал-потпуковник. после 1697) Бакић. црногорски капетан.крајемХVI в. 2. 26. 1781 — Нови Сад. адвокат. Ђорђе Ђура. Јеврем. Михајло. VIII 1903) Бакић. V 1899) Бакић. барјактар. крај ХV или почетак ХVI в. Зарија. Марија Маргарита. V 1925) Бакић. Матија. 1786 — Рума. Георгије Ђорђе.

IХ 1906) Бакотић. Херак. ХVI в. — Холич. Árpád). преводилац (Сењ. хрватски бан (?. Петар. 14. тренер. новинар (Вршац. капетан хусара. VIII 1877) Балак/Балаковић. политичар. кнез (? — ?). III 1941) Бакра. графичар (Вишњитејкеш. погранични капетан (?. писац (Ђурђево. 28. пре 1584 — ?. преводилац (Вршац. професор. 5. ХI 1867 — Београд. сликар. Х 1974) Баковић. 21. барон. ХV в. VIII 1633) Бакић. 31. ? — Станци код Алексинца. Радован. Х 1537) Бакић. II 1628 — Дубровник. VI 14?? — Горјан код Ђакова. Јован. публициста. IХ 1981) Балаицки. професор. политичар. Павле. 1731 — Кеке. ХVIII— ХIХ в. ХII 1906 — Нови Сад. капетан хусара и насадиста. Атанасије. Стеван. Игнациј Игњат. протопрезвитер (Ожеговци код Бијелог Поља. пре 1795 — Београд. Словачка. IV 1893) Бакотић. 29. Балаж. Смедеревски санџак. Петар. 28. Битољски вилајет. атлетичар. српски деспот (око Венчаца. 4. 30. трговац. Јаким Јаша (Баков Яким Яша). Бакић. властелин у Угарској (?. Фрања од Ђармата и Кеке (Balassa Ferenc Gyarmáth es Kékkö). 29. после 3. посланик. Смедеревски санџак. Петар. посланик (Каштел-Гомилица. (Balázs G. VIII 1797 — Сарајево. национални радник (Двор на Уни. 1821 — Београд. 1. Пера. професор. 21. IХ 1670 — Крижовљани код Вараждина. Бачка. VIII 1807) 41 . теолог. властелин у Угарској. писац. VIII 1880) Балаицки. 1835 — Сињ. Лујо. 28. после 1939) Бакић. почасни пешадијски потпоручник (Мађарска. адвокат. добротвор. 9. кнез (? — ?). сремски велики жупан. ХI 1887 — Суботица. Јован. адвокат. VIII 1876) Бала. IV 1552) Бакић. Арпад Г.I том. IV 1676) Балаша. 7. кнез. мисионар (Дубровник. 24. дворски саветник добротвор (Москопољ. крајем ХV в. музичар. ? — ?). 9. А ‐ Б Бакић. Димитрије. Винко (Ballachi). 21. 9. VII 1749) Бакић. бискуп (Сплит. 1882 — ?. Баков.

писац. Сотир М. поморац. 1535) Балентић. Ердељ. Брчели. 1794) Балог. III 1672 — Пераст. судија (Пераст. 25.. Балевић Стефановић. председник Одбора за слање добровољаца (? — Сан Франциско. писац (Пелев бријег. Х 1917 — Сутјеска. официр. народни херој. 1551—1555. IХ 1727) Баловић. Лука Ј. ХI 1917) 42 .. 30. 1. — Турска. преводилац. 24. свештеник (Пераст. историчар. казнац? (? — ?.. Тодор. један од вођа граничарске буне (Слатиник. Х 1902 — Јасеновац. намесник Србије (Босна. 29. 20. 13. војвода (? — Велики Варадин. Јован. 1713 — Пераст. мађарски глумац. V 1721 — Пераст. 21. VI 1873) Балорда. 29. потпуковник. III 1743) Балентић. IХ 1942) Балтезовић. Илија Т. поморац. Братоножићи. оперетски певач (Ђаково. прва половина 1527) Балић. 1331—1345. каплар. политички комесар (Броћанац код Никшића. VII 1943) Бали-бег Јахјапашић.I том. VII 1858 — ?. писац. глумац. Св. VIII 1732) Баловић. Славонија. III 1683 — Пераст. 10.. 15. писац (Луч. Матија К. 19. поморац. Драган. народни херој (Оџак код Високог. 18. Јанко Ђ. сакупљач народних умотворина (Пераст. четнички војвода (Броћанац код Никшића. 28.. после 1914) Балковић. VI 1871 — Солун. Балетић. Љубомир С. политички радник.. Марко. Врање. правник. 13. 1945) Балетић. 18. позоришни директор. народни посланик (Ниш. А ‐ Б Балдовин Багаш. Јулије. Х ?). ветеринар (?. 1728 — ман. Марко Л. Х 1903 — после 1958) Баловић. племић. VII 1784) Баловић. потпуковник. Никола. трговац. Иштван (Balog István). ХII 1787/1790 — Пешта. V 1917 — Стојна стена на Озрену. 8. Барања. Стеван. 21. Андрија. 1773) Балегановић. ? — Пожега ?. Евгеније. племић (Пераст. трговац. средина ХV в. војни писац (Ужице. 8. Црмница. Илија. после 1914) Балтић. писац. заповедник српских одреда (? — ?). ХII 1845 — ?.. после 1912) Балтић.

преводилац (Дубровник. господар Зете (? — Саурско поље код Бихаћа. 18. 4. — Глоговац у Поморишју. ХII 1818 — Београд. Живојин. 30. владар. 2. VIII 1884 — Београд. 19. властелин (? — ?. херцег од светога Саве (Благај?. Мирко. IV 1935) Бан. публициста. 28. Славонија. октобар 1747) 43 . друга половина ХVII в. писац (Главати. капетан (?. 19. поджупан. романист. средина ХIХ в. 26. Мојсије. официр. IХ 1920) Банашевић. соколски и гимнастички радник (Босут код Сремске Митровице. 20. II 1895 — Београд. Грбаљ. III 1948) Балугџић. професор универзитета. професор. Ђорђе. Х 1879) Балтић. 14. Зета Балша II Балшић. историчар књижевности (Завала. писац. Јелена. архимандрит. 22. 24. ? — ?. после 1852) Бан. 1403 — Београд?. Серафим. 1513/1514) Баљак. II 1861 — ?. 14. III 1903) Бан. 17. властелин. Херцеговина. II 1804 — Загреб. 26. монах. прва половина ХIХ в. Никола. свештеник (Бачко Петрово Село. — ?. 15. 1416) Балша Херцеговић. преводилац (Сремски Карловци. IХ 1385) Балша III Балшић. после 1941) Балтић. 16. 22. ХI 1820 — Београд. Симеон. публициста (Београд. Црна Гора. господар Доњих крајева (Босна. III 1841 — Цетиње. сликар (Земун. Пипери. Јован. IХ 1872) Балша I. IХ 1941) Балугџић. 1456/1460 — Глоговница код Крижеваца. Јован.I том. митрополит. 31. великаш. II 1868 — Београд. Митрофан (Марко). Душан. VII 1992) Бандаџија. Чачански округ. старешина манастира (Брегова. политичар. публициста (Петрово Село код Дубровника. IV 1421) Балша Херцеговић. 1729 — Гомирје. политичар. адвокат (Задар. V 1906 — Београд. Матија. А ‐ Б Балтић. великаш. директор гимназије. 1360). — Задар. писац. дипломата. 1971) Бан. народни заступник (Горе код Глине. после 1780) Балубџић. господар Зете (Зета.

I 1911) Банић. учитељица. Андра Д. јавни радник (Кикинда. директор гимназије. народни посланик (Београд. 18. прота. VIII 1848) Банић. социјалиста (Ириг. IХ 1871 — Београд. 30. уредник (Наталинци. Х 1935) Банковачки.дародавац (Бела Црква. Крагујевачки округ. адвокат. занатлија. Милан Бата. 18. 10. 1896—1907. 23. Х 1867 — Бела Црква. публициста (Јагодина. Даница. Димитрије Мита. 19. ХII 1867 — Загреб. Х 1950) Бандобранска. 11. глумица (Сомбор. 14. 16. IХ 1899 — Београд. I 1937) Бандић. Сава. ХII 1938) Банић. трговац (?.. I 1955) Бандур. 27. 26. диригент. глумац (?. V 1956) Бандуровић. вођа социјалистичког покрета.. ХII 1910) Банићевић. нумизматичар (Дубровник. А ‐ Б Бандић. 13. 10. 1671 — Париз. столарски радник. Банковић. глумица (Велика Кикинда.. византинолог. Х 1911) Банковић. 1857 — ?. 24. III 1865 — Београд. Михаило. Јован. Bandurius Anselmus). ХI 1882 — ?. 5. III 1865 — Београд. IV 1914) Банић. Лазар. преводилац (Велика Кикинда. 6. 8. учитељ. Божидар М. народни посланик (Павловац. 20. Светислав. народни посланик (Павловац код Крагујевца. Даринка. професор. 17. композитор. Милош Ђ. политичар. 22.I том. глумац. Шумадија. 1784 — Бела Црква. после 1914) Банић. ? — ?). II 1853 — Смедерево. национални радник (Бе-ла Црква. после 1937) Баница. Х 1817 — Смедерево. Милош. 12. лекар. IХ 1889 — Сомбор. 4. 25. Милутин Н. 7. I 1743) Банић. професор (Јавница код Двора на Уни. Милан. професор. пуковник (Ваљево. IV 1941) Бандић-Телечки. Анселм (Banduri Anselmo. књижевник. Х 1857 — Београд. ХI 1961) Бандић. 3. Милица Јелисавета Мица. II 1901 — Београд. 14. Аца. друштвени радник. 14. редитељ. дечји пи-сац (Загреб. Младен. 1834 — Бела Црква. Х 1862 — Београд. 5. старинар.. новинар (Вршац. VII 1876) Банић. 1919) 44 . Х 1891 — Београд. професор.

ХI 1885 — ?. А ‐ Б Банковић. књижевник. 25. оберлајтнант. музички педагог (Шибеник. добротвор (Јошани. супруга херцега Стефана Вукчића Косаче (Немачка. судија (? — ?. Крешимир. епископ жички (Гњеждани код Новог Пазара. Јован. после 1719) Бањанин. Симеон Христијан. Лика. V 1914) Баранин. диригент. почетак ХIХ в. 6. Ненад..I том. М. ХI 1905) Банковић Умјански. Јован. ХII 1817 — Карловац. 25. 4. ХI 1878 — Сомбор. — Будим. ХI 1944) Бараћ. I 1858 — Херцег Нови. професор (Папрати код Никшића. Јефта. Ђорђе Ђура. 1876 — Лондон. V 1913) Барач. оперски певач. IХ 1975) Баратински. трговац. Х 1831 — Чачак. Николај Сергејевич. после I 1945) Бараћ. V 1849) Барако. 1871 — Београд. 1. композитор. Црна Гора 3. епископ великоварадински и јегарски (? — ?. митрополијски проповедник (Русија. капетан српске војске 1848—1849. Данило. професор. Мирко. мелограф (Бођани. V 1899) Бањанин. политичар. Банат. лекар.. IХ 1978) Баранов. 1. медицински и историографски писац (Тржић. уредник. херцежица. јунак (?. новинар (Жабљак. свештеник. 12. 21. VII 1914) Банковић. 17. уредник (Београд. глумац. Јефрем. јуни 1459) 45 . лекар (?. поткрај ХVII в. Јосиф. VII 1894 — Београд. 28. 17. музички педагог (Москва. — Избиште. 22. Душан. — ?. 24. добротвор (?. монах. Михаило Д. Сава (Ђорђе). око 1836 — Карловац. лекар. појац. 1893 — Панчево. трговац. народни посланик (Јагодина. 1960) Бањевић. 1877 — Земун. Јован В. 11. Лика. 25. прва половина ХV в.. публициста (Госпић. 5. трговац. Љубомир. професор (Велика Плана. V 1939) Барбара де Паиро (de Payro). после 1862) Барачки. 15. Даринка. VI 1891) Бањанин. песник. 1759) Бараћ. 23. V 1933) Барановић. 14. IХ 1968) Барајић. редитељ. 1859 — Београд. III 1905 — Београд. VIII 1903 — Београд. 17.

Миливој. народни посланик (Јовановац. глумац (Београд. протојереј. ћерка Сигисмунда Франкопана (? — ?. 5. VII 1903) Барјактаровић. публициста (Сплит. Светозар. адвокат. Јелена Адела. модни дизајнер (Пожаревац. глумица (?. кнез. IV 1875 — Београд. друга половина ХVII в. крајем ХVIII в. глумац (Нештин.. пуковник (Панчево. дипломата (Извор код Параћина. ХII 1811 — Панчево. Велимир. Х 1908) Барјактаровић. 1918) Барјактаревић. 26. романиста. царски саветник (?. VI 1962) Барјактаровић. ХII 1866 — ?. вођа сељака. Јеврем. 1869 — Скопље. око 1882 — Солунски фронт. Милена (Barilli). потпуковник (Извор код Параћина. 27. 26. 22. 1830 — Крагујевац.I том. Љубивоје Љубомир. IV 1957) Баричевић. IV 1899) Војно образовање стекао је у Војној граници Барић. око 1771 — Свилајнац. 19. 1508) Барбарић. 21. Јанко. певач. А ‐ Б Барбара Франкопан Бранковић. после 1756) Барјактаревић. I 1888 — Београд. правник. — Кула. — ?. 6. адвокат (Вршац. IV 1879) Барић. Х 1842 — Београд. Бачка. сликарка. пуковник (Варварин. Милоје. 24.. 1883 — Београд. 3. 1910) Барјактаревић. 30. Срем. четнички војвода (Башино Село код Велеса. трговац. 1828) Барјактаревић. Александар. после 1853) Барић. 15. народни депутирац (?. IV 1895) 46 . Михаило. ХI 1909 — Њујорк. Душан Ст. I 1888 — Чачак. Димитрије Мита. песникиња. преводилац. 18. 28. Недељко. 12. 3. Илија. политичар. после 1927) Барјактаревић.. дивизијски генерал (Београд. војвода. 25. Х 1861 — Осијек. Темељко. глумац (Панчево. 1872 — Зворник. III 1925) Барбуловић. око 1826 — ?. жена деспота Вука Гргуревића. после 1872) Барбарић. историчар књижевности (Дубровник. 1926) Барили-Павловић. II 1960) Барјактаревић. Хенрик А. 30. 1828 — Нови Сад. лингвиста. јавни радник (?. Тихомир А. III 1945) Барић.

аустријски министар. 1946) Барту.22. Јован Јоца. ХI 1854 — Будимпешта. 12. добротвор (Београд. поручник. новинар. Јован Јовица. 6. 28. 23. Данило Г. Јохан Криштоф фон (Bartenstein). председник Илирске дворске депутације. 1945) 47 . Јован. Х 1910) Барловац. 8. Хвар. IХ 1944) Баро. ? — Београд. А ‐ Б Барјактаровић. уредник. дубровачки конзул (? — ?. Банат. Благоје Блажа. ? — Беч. Нико. 17. глумица (Београд. Лука. Жан Луј (Barthou. књижевник (Котор. I 1929) Барловац. гинеколог. 20. VIII 1891) Барнић. III 1809 — на путвању бродом од Малте за Марсеј. правник. капетан. професор универзитета (Београд. Светислав Сп. политичар (Барлово.. Косанички срез. Марија Мара. трговац. 1893 — Сплит. 18. професор (Оточац. дипломата (Београд. 6. V 1893 — Загреб. William Henry). Божана. руски емисар у Црној Гори. око 1870 — Берлин. лекар. следбеник Шћепана Малог (? — ?). 26. III 1974) Бартош-Михаиловић. Вилијам Хенри (Bartlett. VII 1822 — Београд. Барка. 9. француски државник (Олорон-Сент-Мари. лекар (Ниш. Милостислав. 12. 25. 22. трговац. VIII 1862 — Марсеј. ХI 1901 — Београд. IV 1925) Барловац. Косанички срез. IХ 1854) Бартош. сликар. професор универзитета (Јегра. 12. II 1761 — ?. Француска. трговачки радник (Меленци. Недељко Жарки. публициста. Ђорђе.I том. ХI 1916) Барловац.. 25. 1689 — Беч. VII 1791) Бартенштајн. 1. 1758— 1772. Jean-Luis). трговац (Барлово. енглески илустратор. II 1843 — Београд. Х 1934) Бартулица. око 20. 10. VI 1886 — Београд. IХ 1864 — Скопље. књижевник. 14. Савић. 13. народни херој. резервни официр (Београд. 12. историчар (Штрасбург. IХ 1912 — Кумане. 13. универзитетски професор. Милан. конзул (Београд. 8. путописац (Кентиш Таун. адвокат. Енглеска. ХII 1890 — на путу од Обровца ка Топуском. ХI 1889) Барловац. VIII 1767) Бартлет. 21. Банат. Михајло. Х 1898) Барловац. IХ 1971) Барјановић. VII 1709) Барковић. уредник (Стари Град. I 1984) Бартуловић. 13.

VIII 1756 — Дубровник. Бањани. четнички командант (Никшић. Ђорђе.I том. VI 1942) Барух. после 1400) Батинић. 27. Бањани. I 1876) Баћовић. Лајош (Batthyány Lajos). влашки војвода (Влашка. Бањани. цензор књига. Петар. хајдучки харамбаша. Х 1849) Баћевић. војвода (Кленак. 3. унијатски епископ (Драшће у Жумберку. 30. кнез (Кленак. 20. 6. ускочки војвода (Босна. 19. IV 1945) Баћовић. босански кнез (? — Босна. око 1788 — Кленак. 1874) Баћовић. А ‐ Б Барусковић. народни посланик (Азања. 18. после 1567) Батало Шантић. IХ 1911) 48 . 20. 5. народни херој (Београд. инжењер. Смедерево. црногорски војвода (Кленак. мађарски политичар (Пожун. Максим. IV 1910 — Ужице. крај ХVII в. 12.. Јовановић. ХI 1911 — Јајинци код Београда. — ?. 8. Бора. земљорадник. писац (Дубровник. 1806 — Пешта. Радоња. 1. после 1420) Батлајић. филолог (Кисач. око 1500 — Жумберак. друга половина ХV в. VIII 1793) Басташић. VIII 1941) Бастатић/Баштатић. Јован. de Basilio. 15. Јован. револуционар (Перна код Топуског. црногорски капетан. харамбаша (Кленак. после 1727) Батут Јовановић. 4. V 1894) Бастајић. 1829 — Кленак. великаш. Бањани. 1848 — Глува смоква код Требиња. после 1521) Басиљевић (Bassegli. Глигорије. песник (Загреб. адвокат. I 1858 — Азања. Васиљ. Бачка. Томо. VIII 1941) Басараба Њагоје. властелин. 23. тепчија босански (? — Торичан. професор. V 1879 — Загреб. Босна. VII 1806) Бастајић. ? — Шид. Милан Батут Баћањ. 7. црногорски војвода (Кленак. Басељић). Исидор Исо. IХ 1927) Барух. политичар. Јосафат. Милија М. политичар. Милан. Џиво. V 1890 — Јасеновац. VI 1862) Баћовић. Симо. в. Миленко. опат. 1898 — Јасеновац. 1841 — Нови Сад. — Влашка. сликар (Београд. 17. II 1932) Батић Мирковић. Павле Паја. 1810 — Спила граховска.

1865 — Јасеновац. 2. II 1915) Бачвански. виолиниста. 28. позоришни педагог (Темишвар. Живојин. Сима С. адвокат (Бања код Прибоја. професор. Битољски округ. II 1868 — Београд. 1850 — Владичин Хан. Ђуро. 2. ХI 1883 — Нови Пазар. народни посланик. (Младеновац. после 1907) Баџак. ХI 1914) Бацковић. Миленко. трговац. добротвор (Клисура. Александар Алекса. Алекса. 14. Стеван Трнда. Лазар. посланик (? — ?. Аустрија. ХI 1893) Бацетић. око 1843 — Пожаревац. 13.. земљорадник. I 1890) Бачић. Х 1695 — Дубровник. око 1850 — Бугарска. редитељ. 17. учитељ. VI 1944) Бацковић. ХI 1932) Баџовић.. добротвор (Јасеновац. лекар (Дреновштица. 1902 — ?) Баџовић. 26. трговац. 30. Бачка. 1770) Бачић. А ‐ Б Баумгартен. V 1927) 49 . 24. 1834 — Русија. III 1881) Бачевић.. Руднички округ. Радуле М. Тома М. публициста (? — Моравци.Црна Гора. сликар (?. — Сремски Карловци. Х 1879 — Буенос Аирес. Х 1935) Баџак. Аустрија. архитекта (Санкт-Петербург. VIII 1765) Башић. IХ 1813) Башић. северна Грчка. хроничар (Дубровник. народни посланик (Београд. после 1945) Бах. историчар књижевности. путописац.I том. учитељ (Крушево. глумац.. 15.. I 1872 — Орлица код Љига. Мато. трговац (?. после 1915) Баша. Димитрије. 18. VIII 1870 — Сомбор.. Александер (Bach). Фјодорович. 1911 — Крчане код Удбине. 27. правник. прва половина ХVIII в. Деспот. певач (Стапар. VII 1896) Бацковић. Марко. 25. ХII 1926) Башић. 10. 17. Љубомир Ј. I 1813 — Шенберг. 24. после 1881) Бацић. писац (Дубровник. 9. Аргентина. учитељ. ХI 1737 — Дубровник. национални радник (Крушево. 13. 1832 — Београд. народни херој(Дреновштица код Никшића. 4. аустријски државник (Лосдорф. Миливоје М.. Кузман С. I 1867 — Београд. Милан Љ. трговац. Василиј (Вилхелм). Битољски округ. 21. 12. 26. пуковник (Неготин. после 1940) Бачић.

II 1989) Беговић. I 1918) Беговић. 1866 — ?. VI 1878) Беговић. 8. Павле. свештеник. устанички првак (Пошћење. Милутин. Дворски срез. I 1931) Башовић. устанички старешина (Добри До код Куршумлијске Раче. ХII 1881 — Сарајево. 22. управник имања (? — ?). 2. I 1888) Беатовић. 8. 1820 — Метеризи код Ријеке Црнојевића. 1842 — Цетиње. 1883 — ?. III 1919 — Београд. 17. 24. II 1905 — Београд. Димитрије. 7. Мехмед Џ. 30. 7.. IV 1814) Башић. А ‐ Б Башић.I том. 11. 1831 — Карловац. Влајко. 1810 — Пошћење. писац. лекар. политички радник. IV 1987) Бебић. земљорадник. ХI 1940) Башовић. народни херој (Доњи Гаревци код Приједора. III 1826) Башић Палковић. после 1938) Беговић. ?) Беара. санитетски пуковник (Пошћење. ХII 1821 — Карловац. 17. професор универзитета (Ластва. 21. народни посланик (Јамница. VI 1896) 50 . 15. Банија. Беговић. сердар. Бошко М. публициста (Факовићи код Сребренице. Требиње. глумица (Мостар. Радослав Раде Ђ. Илија. економиста. ? — Аранђеловац. 29. Беч. прота. политичар (Беговићи код Петриње. Х 1990) Беговић. трговац. Павле. писац. свештеник. писац (Дубровник. IV 1895) Беговић. писац. професор. Тома. ХII 1904 — ?. Дробњак. IV 1904 — Београд. национални радник (Жањевица код Гацког. пчелар (Зелово. Далматинска Загора. Михаило.. књижевник. Стара Херцеговина. учесник Тополске буне (Азања. 22. 1693. пуковник. 10. 20. 1862) Беговић. I 1736 — Дубровник. трговац. Ђуро. 1890 — Власово. ерудита (Дубровник. 1. мајор. 19. IV 1991) Башић. ? 1875 — Зајечар. Никола. Стијепо. 28. тумач. племенски капетан.. сердар (Загарач код Даниловграда. земљорадник. Милован Ђ.. после 1916) Беатовић. Петар. Савета. добротвор (Беговићи. III 1751 — Дубровник. Павле. 1. службеник (Суботица.

— ?. књижевник. фудбалер (Београд. после 1799) Белановић. публициста. Француска. бележник. Теодор. ђенералштабни потпуковник руске и српске војске (? — ?). 10. 16. Петар. 11. 9. Петар. Белан. А ‐ Б Бедричић. Иван. свештеник. Теодор Тоша. глумац (Нови Сад. новинар. — Сегедин. судија.) Бек. судија. политичар (Остојићево. Банат. 25. трговац (Будим. Павле. добротвор (?. VIII 1804 — Сремска Каменица. трговац. адвокат. преводилац (Сегедин. земљопоседник (Сремска Каменица. Бекић. V 1819) Белановић. дипломата (Осијек. Аркадије Млађи. трговац. пуковник (Ђулафехервар. 15. 1962) Белан. Илија. сенатор (Сурчин. Мађарска. 29. посланик (Сентандреја. VI 1963) Бекер. — Сегедин. Јосиф. VII 1846 — Београд. 1858 — Загреб. политичар (Перлез. сликар (Модош?. I 1954) 51 . Срем. 1804 — Будим. саборски делегат.. после 1894) Бековић. Аркадије Старији. II 1938) Бековић. III 1712) Белеслијин. — Сегедин. ХVII в. Ђорђе Ст. генерал-подмаршал (Бовић. Ужице. V 1910) Бекић. око средине ХVII в. ? — ?). Јован. 1887 — Стокхолм. Шведска. дародавац (Сегедин. трговац. 1915) Бела Ростислављевић. 1756 — Сентандреја. 12. II 1779) Белгради. IХ 1859) Белановић. 14. Белгради. око 1800 — ?. Ердељ. Јован. Ватрослав. 1272) Белајчић. Х 1909 — Сет. сенатор. V 1841) Белан/Белановић. Србија. 29. професор. Валдемар (Бекер-беј). ктитор (? — ?). ХI 1865 — Београд. литограф (Загреб. Јован. Миодраг (Емил Људевит Слука). после 1810) Белан. песник. јавни радник (Нови Сад. 13. друга половина ХVIII в. Милутин. сенатор. средина ХIХ в. после 1848) Белградијан. Хрватска. 31. граничарски капетан (?. прва половина ХVIII в. господар Мачве (?. 28. после 1243 — ?. IХ 1854 — ?. сликар. 1715 — Беч. крај ХVIII в. после 1936) Бекић. 1808— 1809. 1884 — Приштина. 1874—1877. златар. VI 1852 — Земун 2.I том. Владимир.

Момчило. 1970) Белодедић. 23. II 1943) Белић. 1. генерал (Београд. потпуковник. I 1885 — Воерде. 14. ХI 1963) Белкић. професор универзитета (Ваљево. генерал. III 1923) Белобрк. зоотехничар. 27.. генерал (Београд. ХI 1904 — Дубоко изнад Стоца. генерал. професор. Саво. политичар (?. Владимир Ј. 21. А ‐ Б Белеслијин. БиХ. 29. окружни начелник (Београд. глумац (Београд. 21. 14. пуковник (Неготин. кројач. професор универзитета (Београд. Јован. преводилац (Си-риг код Сегедина. VIII 1882 — Нови Сад/Петроварадин. министар. IV 1879) Белимарковић. 25. I 1942) Белић. Милан Дева. 21.. универзитетски професор (Ваљево. VIII 1877 — Београд. VIII 1877 — Београд. после 1896) Беловић. ХII 1905 — Београд. 20. 1832 — Београд. војни писац (Београд. III 1860 — Сириг. 4. архитекта. VII 1886) Белимарковић. Лазар Ј. 1874 — Бјеловар. Мачва. Славонија. Александар. Обрад. краљевски намесник (Београд. 28.VII 1940) Белимарковић. 1884 — Шабац. фолклориста. генерал. Емило Ј. VIII 1876 — Београд. Ђорђе. Петар. професор. VI 1946) Беловуковић. народни херој (Хргуд код Стоца. Јован. II 1895 — Београд. песник. VI 1909 — Београд. адвокат. ХI 1942) 52 . IV 1980) Белобрк. 2. Х 1997) Белић.. публициста (Ужице. I 1827 — Врњачка Бања. Јелена.. 30. Коста Коча. лингвиста. I 1935) Беловитић.. В. V 1942) Беловић-Бернаџиковска. командант батаљона (Равње. 12. 22. Немачка. Данило К. II 1960) Белић. 21. пуковник (Стара Градишка. 1839 — ?. 30. II 1870 — Нови Сад. Милорад. 19. политичар. IV 1882 — Београд. уредник (Београд. 26. после 1945) Белић. 6. VIII 1906) Белимарковић. 18.I том. ХI 1866 — Београд.. револуционар. 28. Љубомир К. 24. 14. књижевница (Осијек. Емил. 30. педагог.

— ? после 1788) Бељић. пре 1198) Бељак Санковић. костимограф. писац (Вршац. преводилац (Сомбор.. колекционар. учитељ. Станоје Р. 14. 15. 31. VII 1965) Бељинац. око 1285) Белотрепић. монах (Сомбор?. жена краља Владислава (Бугарска. Павле. 21. професор универзитета (Александровац. ветеринар (Трауенберг код Бурдвајса. кнез (Дубровник. Јосиф (Jozef Bendrzih). — Србија. Василије (Веселин). 8. Јефта. ХII 1840 — Чешка. лекар. око 1340 — Хум. око 1806 — Београд. друга половина ХVII в. сликар (Београд. ХI 1927) Белош. историограф. IV 1905 — Нови Сад. Леонард (Böhm Leonhard). Македонија. палатин Угарске. бан. 31. 25. Јован Лала. краљица. трговац (Крушевац. ветеринар (Муњиц. политичар. ХI 1963) Бем. 14. 15. ХII 1851 — Крушевац. Бачка. новинар. инжењер. Фрања (František Bendřich). 1870 — Крагујевац. II 1835 — Београд. прва половина ХIII в. 25. кројач (Змајево. 28. сценограф. устанички вођа (Бјељина. VI 1892 — Београд.I том. писац. 16. V 1982) Бељански. 30. велики жупан (Прићевићи код Ваљева. ХII 1924) Бенђик. дипломата. учитељ. III 1992) Белони. пре краја 1391) Бељански. жупан (Хум. Дамјан.. 27. А ‐ Б Беложански. II 1881) Белопавловић. ХI 1833 — Бела Црква. Чешка. крај децембра 1539) Бенин. V 1889) Бенешић. Светозар. 8. око 1767 — Нови Сад. Стеван. 23. 1900 — Београд. Ђорђе. Боривоје Г. око 1476 — Дубровник. — Сомбор. IV 1847) Бељански. после 1758) Бељански. VII 1885 — Вршац. 4. градоначелник (Бела Црква. правник. 25. новинар. VIII 1883) Бенђик. директор школе (Меленик. српски велики жупан (?. Карло. протојереј. Словачка. Георгије (Georgius Jorgovics Belansky). политички радник. Чешка. 23. VI 1900 — Београд. дародавац (Велико Градиште. потпуковник (Лева. народни херој. V 1966) Бељански. 1110—1115 — ?. ХI 1901 — Нови Сад. ХII 1966) 53 . 18. 26. око средине ХVIII в. 12. Станислав Сташа. VIII 1970) Белослава.

наставник. преводилац. Х 1848) Берић. атлетичар (Зрењанин. Бока Которска. Банат. Катарина. Емилијан Б. крајем ХVIII в. 1812 — Нови Сад. VIII 1877) Бери. 26. око 1815 — Београд. командант брода. деспот (?. адвокат. Боривоје Исак. IХ 1900) 54 . свештеник. 19. 6. дипломата (Зајечар. учитељ. Банат. филолог. II 1803 — Србобран. 24. 1909—1913. везиља (? — ?). А ‐ Б Беницки. II 1874 — Београд. 1830) Бенце. 28. књижевни критичар. трговац. црквени писац (Сента. Benjicki. после 1760 — Сремски Карловци. Лазар. професор. после 1827) Бериславић. Павле (Paul de Beniczky. композитор (Борча. песник. професор. правник. Александар. Србија. филмски сниматељ. 1808 — Котор. словачки племић. 17. 1818 — Баваниште. II 1886 — Београд. V 1820 — Морињ. песник. 8. после 1865) Берић. стручни писац (Сулина.I том. IХ 1849 — Београд. свештеник. 23. Берисављевић. Paul von Beniczky. 1808 — Сомбор. митрополијски секретар (?. ХII 1871) Бераха. Луј де (Beéry. V 1854 — Београд. II 1976) Берић. 2. учесник Чарапићеве буне (Дивош. 24. 2. IV 1899) Берар. деспотица. Lоuis de). 1879 — Ниш. Јован. 1535) Берић. Босна и Херцеговина. Золтан. око 1504 — ?. 23. композитор (Тител. 12. IV 1941) Берић. VII 1876) Берберовић. Коста. капетан. писац (Бачки Брестовац. 13. Никола. Јован А. Бачка. Срем. 12. (? — ?). ХI 1889) Берберовић. 18. 17. Василије. лекар (Пирот. IХ 1985) Београдац. Илија.. Јосиф. VIII 1902 — Зрењанин. 1941/1942) Бербер. писац (Сомбор. Румунија. Берисав. Михајло. учитељ. народни капетан (Мол. Pavel). 18. правник. IХ 1844) Берић. архитекта. IХ 1938) Берић. поседник. Стефан.. Гргур И. 18. поручник бојног брода (Нови Бечеј. национални радник (?. Бериславић. VI 1906 — на Дунаву код Даља. — ?. свештеник (Морињ. ХVI в. управник државне штампарије (Велика Кикинда. биров. 21.. професор.

песник. 16. Х 1941) Беровић. 29. А ‐ Б Берић. песник (Чачак. 13. III 1935) Берић. 30. Х 1786 — Нови Сад. преводилац. директор штампарије (Пирмонт код Хановера. 17. III 1875 — Београд. 7. универзитетски професор (Скадар.I том.. IV 1883 — Јадовно на Велебиту. Бесарић. 25. VII 1941) 55 . после 1863) Бесарабић. Ержебет. Румунија. V 1971) Бес. лекар. политичар. Младен. чиновник (? — ?). Х 1975) Берић. преводилац. управник позоришта. интерниста. професор универзитета (Бачка Паланка. књижевница. ХI 1944) Берић Поповић. Бачка. III 1898) Беровић. 4. математичар (Бадовинци код Шапца. 1826 — Скадар. Х 1899 — Нови Сад. Румунија. Милан. песник (Сремски Карловци.. IV 1838 — Беч. 12. библиограф (Мол. III 1876 — Сомбор. Миленко. ХI 1900 — Београд. универзитетски професор (Београд. Johann). ХI 1975) Бесарић. IV 1944) Бесарабић. Х 1845) Берман. 9. директор (Нови Сад. трговац. V 1889 — Београд. 9. правник. Милан П. Лазар. Никола В. око 1822 — ?. II 1856) Берић. 25. Адолф. Вићентије Вића. Војислав. глумац. 1798 — Сремски Карловци. 12. Јохан (Böss. адвокат (Бачки Брестовац. IV 1842) Берић. вајар. лекар (Велико Градиште. 25. Јаков. ХII 1886 — ?. гинеколог-акушер. организатор НОБ-а у Срему (Гргуревци. 27. 4. Срем. 1857—1862. 15. ХII 1975) Берчек. добротвор (?. оберлајтнант. учесник у Српском народном покрету 1848—1849 (? —?) Бесарабић.. народни посланик (Велико Градиште. јавни радник (Сарајево. 14. 16. Радивоје. VIII 1894 — Вуковар. наставник (Ченеј. Карл. V 1885 — Београд. 26. 6. 1789 — Јаши. V 1863) Бернас. 19. 30. професор. 15. после 1949) Бесаровић. 13. Панта Ђ. Светислав. IV 1908) Бесарабић. правник. 7. Павле Павао. писац. сликар. Риста. Јован. бечки сликар и цртач (Пешта. ХI 1904 — Нови Сад. штампарски стручњак. хематолог.

песник (Дубровник. службеник. сликар (Славонски Брод. IХ 1870 — Јасеновац. тапетарски радник (Куцура. синдикални функционер.. банкарски службеник. Василије Васа. приповедач. IV 1908) Бесаровић.. VII 1758 — острво Колочеп код Дубровника. ХI 1874 — Брегалница. Ђорђо. 1.. Милета. Баро. народни посланик (Сарајево. 3. VI 1886 — Загреб. ровачки командир. VI 1709 — Дубровник. 14. пуковник (Његуши. I 1712) Бетондић. Јозо. друга половина ХVIII в. 1854 — Сарајево. уредник. поседник. Нико (Хаџи Нико). публициста (Сарајево. 1853 — Сарајево. IХ 1819) Бетондић. добротвор (Сарајево. 27. — ?. трговац. Вујо. адвокат. А ‐ Б Бесаровић. добротвор (Сарајево. 24. 24. V 1903) Бесаровић. бригадир. трговац (Сарајево. 2. 1864 — Сарајево. 1840 — Веље Дубоко. 1841 — Сарајево. добротвор (Сарајево. индустријалац (Сарајево. 1945) Бесермењи. Владимир. П.. ХII 1901) Бећковић. Бачка. седамдесете године ХVIII в. 1872— 1873.. 1878 — Јабланица на Неретви. приповедач. 1889 — Загреб. стотинаш (Веље Дубоко. Ристо Ђ. Јакоб. 1887) Бесаровић. око 1637 — Дубровник. Бесаровић. I 1764) Бећир. јавни радник (?. 1942) Бећковић.. Михаило. преводилац. капетан. 21. Црна Гора. добротвор (? — ?). 1833) Бесаровић. 4. VII 1902) Бесаровић.. V 1954) 56 . трговац. Јован Ђ. I 1899) Бесаровић. 28. командант батаљона (Веље Дубоко. 16. Никола Нико Ђ. Никола Нико М. 20. Ровца. 14. 23. Хрватска. Сарајево. публициста. 1940) Бетера. трговац. Петар Н. 1899 — Нови Сад. књижевник (острво Шипан код Дубровника. пре 1851) Бесаровић. IХ 1899) Бесаровић. 4. 18. агент српске владе. — Трст. трговац. ? — Сарајево. трговац. VII 1913) Бецић. Јово.I том. трговац. песник (Дубровник. Саво Р. Нико Х. Ровца. сакупљач народних умотворина. скупљач народних умотворина (Сарајево.

после 1896) Бечић. Ердељ. 8. II 1899) Бибић. 23. III 1910 — ?.. Милица. VI 1925) Биба. Димитрије пл. Петар. 20. индустријалац. Герасим (Георгије). Х 1810 — Нови Сад. народни посланик (Ада. ХII 1895 — Београд. племић (Дева?. посланик Угарског сабора (Меленци. песник (Батајница. књижевник и филолог (Скадар. пуковник. 1829) Биберовић-Иличић. 2. Русија 29. 15. Милица Сеша. А ‐ Б Бечановић. друга половина ХVII в. Срем. ХII 1864) Бешлић. велепоседник. хидротехнички инжењер. 20. Гружански срез. VII 1970) Бешевић. правник. Алекса Ђ. Милица Сеша Бибић. Бачка. 6. 1775? — ман. Лепосава. Лукијан (Борислав). II 1896 — Београд. IХ 1942) Беширевић. од Јенопоља. Јован.I том. сликар (Сплит. 6. после 1735) Бибић. Димитрије. Банат. око 1870 — Београд. поджупан. VII 1976) Бешевић. преводилац (Велики Бечкерек. 14. стручни писац (Банат. новинар. 19. народни посланик (Ђевђелија. земљорадник. председница Београдског женског друштва (Смедерево. — Арад?. писац. 18. конструктор (Сремска Митровица. Банат. 1851 — Београд. половина ХVIII в. 23. Алиса. Иличић-Биберовић. в. — ?. пијаниста. градоначелник (Вршац. ХI 1826 — Меленци. после 1828) Бешевић. III 1955) Биба. ХII 1933) Бешлић. хуманиста. IV 1891 — Нови Сад. око 1468 — Падова. 1526) Бечкеречки. потпоручник. после 1939) Бешлин. 2. IV 1941) Бешевић. I 1898 — Београд.. 3. сликар. 2. архиђакон. конструктор (Ново Милошево.. Никола. 27. министар. 1891 — ?. академски сликар (Сремска Митровица. трговац. јеромонах. посланик. Димитрије Т. Стеван. VIII 1868 — Београд. IХ 1930) Биберлија. председник општине (Гунцати. 15. 1874 — Београд. IV 1892 — Београд. Марин. биров. сценограф (Сплит. II 1996) Бешлић. машински техничар. Јаков. Гргетег. ХI 1962) 57 . Драгољуб. 13. књижевник. сенатор. 6. 5. IХ 1854 — ?. банкар. Никола. професор клавира (Петроград. трговац. Стеван П. добротвор (?.

композитор. которски бискуп. III 1889) Бијелић.I том. 23. бискуп (Котор. 12. око 1480 — Италија. сликар. Јово О. Х 1944) Биволаревић. IХ 1872 — Београд.. Илија Трифун (Helius Triphon).. 25. ликовни педагог (заселак Ревеник код села Колунић код Босанског Петровца. 30. Банат. око 1572) Бизанти. песник (Котор. сликар. III 1915) Бизанти.. добротвор (Меленци. 1823 — Дубровник. пуковник милиције. Павле пл. I 1971) Биволаревић. теолошки и црквеноправни писац (Котор. око 1500 — Котор. свештеник. 10. VIII 1815 — Нови Сад. Петар. изумитељ (Нерадин. Банат. VI 1884 — Београд. Срем. Петар. мајор (Бабин Поток. посланик (Меленци. III 1790 — Меленци. III 1587) Бизанти. публициста (Дубровник. лекар (Стара Загора. 1. професор. Лука (Bizanti). 12. судија. ХII 1869) Бибић. публициста (Босанска Костајница?. 8. пуковник (Лесковац. од Јенопоља. генерал. рестауратор (Велушић код Дрниша. 1529 — Удине. Хрватска. ХII 1943) 58 . Никола пл. 4. песник. учитељ. песник. 18. Димитрије Г. Стојан. 17. 1848) Бизумић. око 1470 — Ценеда код Венеције. V 1986) Бијелић. од Јенопоља. Маријан (Bizanti). народни херој (Јасење код Босанске Дубице. 1503 — Удине. 1906) Бијелић. II 1893 — Београд. VII 1867 — Власина. Балдо (Baldovino de Bizzarro).. 24. А ‐ Б Бибић. сценограф. командант српске војске 1848—1849 (Бијело Поље. II 1914 — Бања Лука. Јован. свештеник. публициста (Требиње. 11. IХ 1888) Бига. 1823 — Лондон. Рафаило А. наставник музике (Београд. 1855 — Тушиловић код Карловца. берберин. III 1964) Бијелић. преводилац. II 1902 — Београд. Никола. вајар. 11. Лика. VIII 1913) Бига. 15. хуманиста. писац. I 1879) Биђерани. 1540) Бизаро. Прока К. Италија. 20. песник (Котор. пре 1530) Бизанти. 1. директор школа. 1575) Бизанти. II 1879) Бибић. 17. писац. 11. Данило.. хуманиста (Котор. 20. 1811 — Нови Сад. IХ 1866 — Бањалука. Јован М. V 1820 — Меленци. Италија. 3. 17. Трифун (Bizanti Triffo). Павао (Bizanti Paulus).

трговац. 25. трговац. чиновник (Сомбор. секретар Привремене босанске владе (Ливно. II 1878) Билбија. Петра Петронија. 1835 — Грахово. велепоседник. хоровођа. Данило Даша. 26. Симо. Војин. 2. Марко. VIII 1882) Бикар. Јово. I 1899) Билбија. Богдан. мерник. ХI 1945) Бикар. 24. VIII 1907) Бикар. 2. хирург (Сомбор. III 1912) Бикар. национални радник (Бањалука. 31. 24. 1845 — Шибеник. трговац. Билбија-Лапчевић. добротвор (Сомбор. 6. добротвор (Сомбор. VIII 1941) Билбија. устаник (?. устанички вођа (? — ?). 31. II 1902 — Београд. банкар. II 1958) Бикар. 8. Радивој Радослав. Василије. службеник (Кула. Херцеговина. Иван.. 2. преводилац (Црни Луг код Босанског Грахова. јавни радник (Сомбор. Карло. професор универзитета (Сомбор. 28. VIII 1980) Бикар. банкар (Сомбор. културни радник. 16. Х 1908) Бикар. стоматолог. библиофил. 18.I том. VI 1908) Билбија. 7. инжењер (Сомбор. 8. 1838 — Осијек. VIII 1881 — Београд. протојереј-ставрофор (Сомбор. Љубомир. 14. Василије. Јелена. публициста. 7. 10. VI 1900 — Будимпешта. 29. 8. преводилац (Босанско Грахово. V 1855 — Сомбор. културни посленик (Сомбор. око 1850 — Почитељ. А ‐ Б Бијелицки. VII 1896 — Београд. Владета. 15. 11. IХ 1915) Бикар. Васа. Илија. III 1782 — Сомбор. пионир кинематографије. II 1873 — Будимпешта. свештеник. велепоседник. адвокат. 1878) Бикар. 1821 — Сомбор. трговац. 2. VIII 1895 — Госпић?. дечји пи-сац. III 1903 — Београд. I 1953) Билбија. варошки благајник. I 1896) Билбија. политички радник (Црни Луг код Босанског Грахова. 22. глумица. Петар А. II 1832 — Сомбор. 1813 — Сомбор. VIII 1964) 59 . Симеон. IХ 1866 — Сомбор. 7. сенатор (Сомбор. 1875—1878. I 1842 — Сомбор. 24. IV 1940) Бикар. 28. новинар. V 1861) Бикар.

илустратор (Пожун. трговац. Димитрије. 16. Украјина. VIII 1963) Бинички. 1868—1897. IV 1897) Бингулац. 29. 7. оперски певач. 5. 1860 — Имотски. после 1897). III 1877 — Врбас. трговац. будимски бакрорезац. капетан. 20. 5. диригент. Сима Ј.. Бачка. 1. II 1942) Бинички. Сергије. механичар (Житомир. 27. 1848—1849. редитељ (Београд. 1805 — Београд. добротвор (Ливно. математичар. V 1885 — Загреб. I 1990) Бингулац. директор гимназије (Неготин. физикус. Ђура. професор. 1806 — ?) Бирг. Јохан Филип (Binder. музички педагог (Мин-хен. око 1842 — Шабац. национални радник (? — ?. 5. Х 1865) Биримац. 15. 20. концертна певачица. Мирослава (Frieda Blanke). VIII 1965) Бинички. Константин. Душан. 18. 17. Лазар. музички педагог (Вуковар.. Јово А. Стеван. 23. VII 1872 — Београд. новинар (Илок. Михаило. глумац. судија. глумац. Босна. пуковник (Мушалук. 12. јавни радник (Вуковар. Госпић. Банат. поручник (Дунафелдвар. публициста (Руски Крстур. 1.. композитор. Х 1860 — Београд. 10. Флоријан Цветко. Петар. 9. VII 1879 — Београд. дипломата. редитељ. око 1736 — Будим. Бира. правник (Башаид. VII 1912) Биљчевић. VII 1897 — Београд. 1849) 60 . 24. апотекар. Х 1876 — Београд. музички педагог (Јасика код Крушевца. после 1911) Билић. Антон Димитријевич. професор. I 1950) Биндер. Александар. адвокат (Вуковар. професор универзитета. ? — ?). 21. János Fülöp). Мађарска. публициста. гркокатолички свештеник. Мостар. председник општине. Х 1874 — Београд. русински национални и културни радник. 1887?) Бирг. ХII 1840 — Београд. 9. I 1809 — Београд?. IХ 1925) Бимбић. Билић. Johann Philipp/Binder. хоровођа.. I 1950) Биндас. музички писац. Милан.I том. председник друштва „Гусле" (? — ?. песник (Вуковар. IХ 1970) Билић. 27. 28. управник болнице (Пешта. Цвета Ст. IV 1903) Бира. Станислав И. ХII 1811) Бинички. око 1821 — код Кикинде. А ‐ Б Билимовић.

I том. 20. Илија М. 8. лекар. I 1891) Бихл. архимандрит. Илија М. Андрија. — ман. дворски саветник (Суботица. књижевник. I 1747) Бједов. преводилац (Шабац. 28. Марјан Н. Далмација. Крупа. Павле Д. преводилац (Земун. Карољ. II 1831 — Прокупље. Петар. 18. 24. II 1804) Бирчанин. хирург. II 1943) Битерман. Швајцарска. II 1952) Бирчанин. мисионар (Скрадин. пољски гроф. прва половина ХVIII в. Х 1885/1886 — САД. 1764 ? — Ваљево. Марија. 1622. Ото. народни посланик (Суводање. власник штампарије (Стари Будим. игуман (? — ?). А ‐ Б Биро. Ваљевски округ. 17. кнез (Суводање код Ваљева. Ludwik Tadeusz Szafraniec). III 1699 — Беч. издавач. VI 1895 — после 1941) Бирчанин. V 1869) Битојевић. 1870 — Сплит.... I 1915) Бирчанин Трифуновић. Вукосава. ХII 1794) Бједов. Бихали. 1807 — Радујевац код Неготина. I 1864 — Суботица. V 1878) Биценко. градоначелник. 13. Лудвиг Тадеуш (Bystrzonowski. Чешка. ликовни критичар. штампар. Karl). лекар (Неба. магистар хирургије и ветерине (Тирол. 2. писац. 9. игуман. 20. 1872 — Београд. 5/6. 1843 — Крушевац. ноћ између 6. 3. 26. добротвор (Мокро Поље. хаџи-Јоаким. око 1850 — Беочин. 3. I 1904 — Београд. 27. VII 1805 — Суботица. живописац. Илија. публициста (Земун. VIII 1797 — Берн. 29. 1985) Бичански. и 7. отправник послова (Дубровник. Карол (Bittermman. санитетски пуковник (Ваљево. VII 1941) Бихаљи Мерин. 21. сликар. књижевни критичар. II 1939) 61 . ХII 1993) Бихеле. 21. VII 1887 — Сплит. VII 1876) Бјанки. трговац. Сава. Franc). 4. четнички војвода (Топола. политичар. адвокат. Јоаким. Андреј Васиљевич (Бищенко Андрей Василевичъ). списатељица (Нови Сад. II 1940) Бишчоновски. VIII 1892 — Београд. Франц (Bichele. револуционар (Краков. 20. 22. иконописац (Курск. око 1918) Бичански-Мишић. 23.. Пољска. Русија.

барон. Михајло. политичар. национални борац. III 1897) Бјеличић. II 1983) Благојевић.) Благојевић. I 1850) Благојевић. Бјеладиновић. 1912 — Сребреница. Вера. ХII 1985) Благојевић. I 2001) Бјелаковић. јавни радник (Бока. службеник (Петријевци код Валпова. племић. 13. земљорадник. Петар М. прва половина ХVIII в. Славко Н. крај ХVIII в. четнички командант (Босански Нови. трговац. 21. Адам Тадија. 1. V 1897 — Београд?. сликар (Сегедин.. правник. ? — ?. Х 1910) Бјеладиновић. 15. професор (Ужице. новинар. 12. правник. 12. Срез опленачки. 18. Имре (Emerih). 1898—1901. економ. 18. генерал-пуковник. књижевник (Ђеврске код Кистања. ? — Трст. V 1920 — Кленак. IХ 1905 — САД. 8. агент (Мостар.. Јован. Шабац. генерал (Чачак. потпуковник. песник. народни херој (Видрићи. народни посланик (? — ?). судија.. фелдмаршаллајтнант (Беч. публициста. 1919) Благојевић. 1875 — Ариље. 21. друга половина ХVIII в. Петар. универзитетски професор (Ваљево. Десимир. — Нови Сад. 15. Јевто. 1797) Благојевић. III 1858 — ?) Благојевић. народни посланик (Ариље. народни херој (Мајске Пољане код Глине. адвокат. III 1942) Благојевић. ХI 1881 — ?) Благојевић. пуковник (Рисан. ? — ?). после 1965) Бјелајац. 16. 1745/1746 — Беч. 14. 11. Михајло. Борислав Т. капетан. ликовни критичар (Топола. трговац. Алекса Т. трговац.. Шпиро. А ‐ Б Бјеладиновић. посланик (Рисан. 1784 — Беч. 23. после 1881) Благојевић. Сава. командант одреда. Станко М. V 1958) Благојевић. I 1905 — Београд.. Драгољуб В. народни посланик (Голубац. II 1911 — Београд. 62 . 29. Х 1864 — Рисан. VIII 1881 — Врњачка Бања. Видан О.. песник. V 1912 — Београд. 27. народни херој (Београд.I том. 28. пилот (Параћин. ХI 1926) Бјелобрк. Јован. 27. VIII 1876) Бјелајац. Х 1850 — Задар. Пожаревачки округ. 18. гувернадур. Драгољуб.. 1944) Бјелановић. Соколац. 28.

III 1941) Благојевић. 31. 8. Ваљевски округ. трговац. народни херој. судија. правник. 19. Љубивоје Ј. Обрад Б. I 1891 — Београд. Х 1905 — Ужичка Пожега. 29. Чачански округ. 1943) Блазнавац. VI 1940) Блажон. V 1866 — Београд. 14. генерал (Врање. Х 1941) Благојевић. социјалиста. народни посланик (Ракар. Банат. 10. IV 1947) Блажек. VI 1916) Благојевић. бродовласник (Моравска. 1875 — Београд. правник. народни посланик (?. ХII 1918) Благојевић. — Голубац. Лазар. II 1932) Блажарић. код Младеновца. 2. пуковник (Јариње. музички педагог. пуковник. Милан Шпанац. национални радник (Призрен. Тома. Чешка. ХII 1959) Благојевић... 18. ХI 1869 — Београд. народни посланик (Босна. 1862 — Београд 19. земљорадник. стонотенисер (Земун. Јован. политичар (Кумане. Х 1869 — Београд. ХII 1883 — Шид. II 1886 — Зрењанин. Михаило Ђ. Ђорђе.. уредник(Чичови код Сомбора. 1883 — Охрид. ХI 1928) Благојевић. VIII 1847 — Сомбор. око 20. 1857 — Београд. начелник министарства. половином ХIХ в. 31. Никола. државни саветник (Београд.. око 1860 — Призрен. Обрен. ХII 1905) Благојевић. 13. лекар (Шид. V 1935) 63 . I 1878 — Јариње. државни правобранилац. учитељ. композитор (Вележице крај Прага.. 1923 — Велика Плана. 29. 5. 31. учитељ. уредник (Заглавак код Ужица. САД. Драгутин. Јосиф. 13. I 1966) Благојевић. Војислав М. економиста. управник рудника (Параћин.. 1930) Благојевић. VI 1922) Блажек. рударски инжењер. Павле Ј. VII 1941) Блажић. адвокат. 23. 27. VIII 1927) Блажић. 26. 4. Урош. А ‐ Б Благојевић. економски пи-сац (Дулут. командант Краљеве гарде (Београд. 14.. Минесота. ХI 1912 — Београд. Македонија. 30. Цветко Ј. трговац. шпански борац (Наталинци. диригент.I том. 26. 5. Петар Ђ. 14. VIII 1848 — Сомбор. ХI 2001) Благојевић. 28. 24. Милан.

16. добротвор (Тузла. Васа. Љубинка. властелин. VII 1905) Блануша. — ?. трговац. велепоседник. почетак ХIХ в. Вук В. крај ХVIII в. пуковник (Дабар. дипломата (Дубровник. капетан I класе. 1775 — пут Крагујевац—Ваљево. III 1873) Блазнавац Петровић. 1457) Бобаљевић. — Шајкашка.. III 1907) 64 . Александар Алексије Шандор. министар (Лесковац. композитор (Српска Кларија. почетак ХIХ в. добротвор (Панчево. 1849) Блануша. 5. Вук М. Милоје. трговац. драмски писац (Крушевац. директор гимназије. шајкашки капетан (Шајкашка. Оточка регимента. 1828 — Крагујевац.. Живојин М. I 1897 — Београд. Савко Глушац. посланик (Блазнава код Крагујевца. 1530 — Дубровник. народни првак (Бобово код Јагодине. II 1918) Бобић. после 1849) Блануша. Петар. народни мајор (Шајкашка. 24. Банат. Јован. 17. Миливоје. политичар. 4. после 1850) Бобаљевић. 1795 — Пешта. дипломата (Дубровник. после 1371 — Дубровник. — Шајкашка. Ђорђо. народни мајор (Лика. 7. 18. VIII 1872 — Загреб. политичар. управник Београда (Ваљево. Сава. 1835 — Београд. Велизар. 1834 — Панчево. Банат. 1419 — Дубровник. Х 1886 — ?. 20. друга половина ХVIII в. властелин. државни саветник. ? — Дубровник. народни пуковник (Соколац. глумица. песник (Дубровник. 17. II 1914) Боберић. 1585) Бобаревић. 20. официр. Јован. 1400) Бобаљевић Мишетић.) Бобалић. властелин. ХII 1978) Бобић. 14.. министар.. ХI 1873 — Будимпешта. професор. 7. Владимир (Владислав). капетан. кнежевски намесник (Блазнава код Крагујевца. после 1849) Блануша. уредник (Београд. 3. VI 1920) Блазнавац Петровић. епископ бококоторски. друга половина ХIХ в. ХI 1861 — Београд. инжењер. народни мајор (?. Михаило.I том. Михаило. Милош Ст. А ‐ Б Блазнавац. VI 1832) Боборон. Јован. оберлајтнант. хоровођа. — ?. после. Х 1940) Бобовац Симић. 16. — Шајкашка. после 1945) Бобић. 1434) Бобаљевић. трговац (Дубровник. V 1824 — Београд. око 1860) Бобић. 2. прва половина ХIХ в.

Богдан. VI 1784) Богдан. адвокат. Зета. народни посланик (Шабац. прва половина ХIV в. 20.. Беране. 1870 — Краљево. ?) 65 . А ‐ Б Бован. Петар. Хрватска. Лукреција. III 1806) Богавац. Богдан. IV 1942) Богавац Милаковић. Богдан. 11. трговац.) Богдан. властелин. властелин. Чачански округ. Х 1941) Богатинчевић. Драгослав. преписивач књига (? — ?). IХ 1905 — Београд. IХ 1895 — Кикинда. банкар. 1459) Богавац. свештеник. народни херој (Велидин. спортиста. трговац. градоначелник. Владимир Волођа. I 1847 — Београд. II 1839 — ман. 8. прва половина ХV в. IV 1913) Богдан Заварица (Sauarica). 19. ктитор (?. друга половина ХVIII в. 15. трговац (Кикинда. добротвор (Љубиње код Мостара. трговац. 26. властелин (Хум. архимандрит. VI 1994) Богашиновић-Будмани. Павле Паја. крај ХIII—почетак ХIV в. Х 1710 — Дубровник. ?) Богдан. 15. IV 1897) Богатинчевић. политички радник. казнац (? — ?). 8. Скрадин. Банат. 21. протовестијар. Драговић. — Херцеговина. судија (? — ?). V 1949) Богдан. револуционар. крај ХIV — ?. Косово поље. Бранко Фиша. 13. прва половина ХV в. кнез (? — ?. посланик (Иђош. жупан (? — Попово поље. друга половина ХIII в. Банат. жупан (Попово поље. 12. Богдан. 20. 1342. кастелан. 24. Јован. I 1914) Богарошки. Богдан. сенатор (Савово. Силвестар. око 1760 — Скрадин. великаш. великаш. Брвеничка жупа. 1910 — источна Босна. властелин. пре 1319) Богдан. глумац (Београд. властелин. уредник (Кикинда. 1853 — Будимпешта. великаш (? — ?). 1363. игуман (Лактац код Сиња. — Херцеговина. писац (Дубровник. Михајло Т. 20. II 1921 — Крстур. II 1941) Богавац. Живан Живко. брат Јована Оливера (? — ?).I том. 21.

— ман. филозоф. 1854 — Делнице. — ?. великаш (?. Јован. Вучко С. Владан. сликар. великаш. Х 1967) Богданов. Војислав Сељо. Бошко. Гедеон Гецо. 2. ХI 1987) Богдановић. хотелијер. А ‐ Б Богдан Злокијевић. Влајко. Тимочки округ. IV 1899 — Скотсдејл. Петар. универзитетски професор (Панчево. ?) Богдан Станчић.. после 1458) Богдани. директор банке. властелин (Србија. Марко. IV 1926) Богдановић. III 1894 — Београд. Борислав. туризмолог (Ваљево. 6. крај ХIV в. Х 1854 — Београд. 9. 19. 21. 30. I 1894) Богданов. новинар.. професор. митрополијски егзарх (?. 1888 — Швајцарска. Тамнавски срез. новинар. 29. IХ 1936) Богдановић. ХI 1780) 66 .I том. сенатор. историчар. крај ХIV в. политичар (Непричава. народни херој(Раброво код Пожаревца. трговац. Тимочка Крајина 14. ХII 1689) Богданов. — Србија. 1433) Богдан Чокеша. — Херцеговина. државни саветник (Велики Бечкерек. ХII 1844 — Крагујевац. посланик (Иђош. I 1912 — Нови Сад. публициста (Планинци. архимандрит. Антоније Тонка. војвода. аташе за штампу (Радујевац. II 1931) Богдан Радојевић. 17. економиста. после 1435) Богдан. судија (Велики Бечкерек. правник. Крушедол. опстетричар (Велики Бечкерек. Врховине код Госпића. VI 1924) Богдановић. властелин (Србија. генерал-мајор. адвокат. Васа. ХI 1970) Богдановић. Хрватска. V 1871 — Панчево. 12. скопски надбискуп (Призрен. 16. — ?. VI 1943) Богдановић. 30. Александар. крај ХIV в. Данило. II 1842 — Загреб. IV 1911) Богдановић. лекар. народни херој (Црна Влас. око 1630 — Приштина. 1982) Богдановић. Аризона. 1852 — Рума. 22. казнац (Хумска земља. Х 1902 — Загреб. 7. 1945) Богдановић. Владимир П. 1911) Богдановић. 1903 — Царевац код Великог Градишта. 13. цртач (Рума. 22. скадарски бискуп. 17. 3. Јован. 29. прва половина ХVIII в. друга половина ХIII в. 31. посланик (Рума. Х 1890 — Љубљана.

Милан... потпуковник. 20. 18. преводилац. 25. VI 1856 — Београд. судија Врховног суда (Пријепоље. ХI 1793) Богдановић. редитељ. лекар. пуковник (Ниш. — ?. 18. правник. 20. IV 1861 — Осијек.I том. свештеник. власник биоскопа (Београд. 7. после 1914) Богдановић. Живојин. III 1969) Богдановић. апотекар (? — ?). средина ХIХ в. II 1884 — Париз. буљубаша (?. Константин С. Удбински срез. Х 1885 — Београд. пуковник (Мутилић. Ђоко. протојереј. II 1964) 67 . књижевни критичар. 1899 — Београд. 6. професор. писац (Трпиња код Вуковара. VI 1868 — Ниш. историчар културе и уметности (Осијек.. политичар. књижевник. сенатор. продуцент. 18. судија (Велико Градиште. 24. 1860 — Сремски Карловци. 17. добротвор (Велико Градиште. 28. уредник (Сремски Карловци. III 1935) Богдановић. политичар. после 1931) Богдановић. ХI 1885 — Крагујевац. 4. Димитрије. Димитрије И. Лазар. 7. Х 1866 — Беч. професор универзитета (Београд. Ђока. IV 1939) Богдановић. III 1932) Богдановић. 1890 — ?.. 3. Ђорђе. 10. бродовласник (Ражањ. 4. правник. А ‐ Б Богдановић. народни посланик (?.. писац (Вребац код Госпића. 1.. Јован Т. ХI 1860 — Ниш. управник полиције. 9. 1731 — Нови Сад. 16. II 1931) Богдановић. IХ 1924) Богдановић. Живорад А. занатлија. директор банке (Непричава код Ваљева. после 1840) Богдановић. VI 1966) Богдановић. IХ 1870 — ?. 1. Катарина Ј. трговац. Душан. 12. IХ 1944) Богдановић. после 1933) Богдановић. III 1811 — Нови Сад. градски капетан (Нови Сад. VII 1959) Богдановић. Марко. 22. Јован Л. публициста (Рума. Марко. Богдановић. 10. средином ХIХ в. Јаков. Јакша. I 1892 — Београд. око 1800 — ?. 14. публициста. I 1915) Богдановић. V 1854) Богдановић.

19. филозоф (Линц. публициста (Рума. I 1993) Богдановић. монах (Церник. трговац. књижевник.. 20. IХ 1877 — Београд. Периша Г. Синиша Б. VII 1880 — Београд. III 1882 — 22. народни посланик (Сивчине. Никодије К. Милица. универзитетски професор (Баја. трговац. професор. VII 1894 — Београд. VII 1938) Богдановић. 1883 — Београд. Моравички срез. 29. повереник српске владе (? — Славонски Брод. V 1901) Богдановић. Недељко (хаџи Никанор). IХ 1859 — Беч. 28.. песник (Врбица код Аранђеловца. VI 1954) 68 . 1893 — ?. — Хиландар. универзитетски професор (Београд. 26. II 1894 — ?) Богдановић. добротвор (Рума. 31. 1863) Богдановић-Росандић. Теодор. после 1856) Богдановић. ? — ?. VI 1875 — Нови Сад. Никола. 1682 — Нови Сад. Х 1909) Богдановић. Аустрија. Павле. сенатор. 30. ХI 1873 — Чачак. Стојић. 4. 29. 25. Банија. Таса. трговац. IV 1873 — Ниш. трговац. инжењер. I 1830 — Рума. пи-сац (Лика. историчар књижевности. II 1833 — Загреб. II 1927) Богдановић. Мала Влашка. II 1973) Богдановић.. Симеон Синиша. 18. 8. VII 1906 — Београд. око 17. Урош. ткаља (Рума.. јавни радник. хајдук (Пећка нахија. фармаколог. мајор (Београд. пуковник (Биоска код Ужица. 20. 1962) Богдановић. А ‐ Б Богдановић. 3. 1753) Богдановић. Стеван. ХII 1937) Богдановић. 7. 4. 4. 14. после 1878) Богдановић. IХ 1899) Богдановић. посланик.I том. лекар. новинар. Милош. трговац. политичар (Макце код Пожаревца. сликар. фотограф. Петар. чиновник. Мара. Светозар П. медицински писац. Светозар. гинеколог-акушер. ктитор (Велики Бечкерек. VII 1986) Богдановић. повереник српске владе за Босну (? — ?. Х 1938) Богдановић. 1968) Богдановић. јесен 1751) Богдановић. 17. свештеник. пи-сац (Воркапић. преводилац. пуковник. Христифор Ристо. крај ХVII в. Мађарска. примаријус (Рума. велепоседник. 3. 21.

политичар. 29.. 31. III 1887 — Ватербо код Рима 17. Душан. V 1900 — Београд. лекар. Витомир Циле. министар (Шабац. адвокат. ? 1944) Богићевић. Милан. 1. публициста (?. 28. генерал. IХ 1873 — Београд. Грга. ХI 1943) Богић. сликар. пуковник (?. професор. Савина. Х 1952) Богић. око 1322—1349. III 1840 — Беч. професор. лекар. Богосав Бојо. писац (Шибеник. 14. Богомир А. Јулијана Љ. Јован. Никанор. 16. II 1886 — Смедерево. IХ 1896 — Београд. војвода (Клупци код Лознице. 1745 — ман. режисер (Београд. војвода (?. ликовни педагог (Велико Градиште. 2. специјалиста судске медицине. кнез. чиновник. II 1977) Богићевић. 5. ХI 1844) Богићевић. начелник (Јаребице. историчар.I том. VII 1843 — Београд. V 1948) Богићевић.. 28. Подрински округ. Војислав. универзитетски професор (Аранђеловац. 22. 21. 18. пуковник (Бресница код Чачка. 24. правник. око 1875 — Београд. IV 1936) Богиша Николић. архимандрит (Горовић. ХII 1981) Богићевић. дипломата (Београд. око 1795 — ?. 16. IХ 1916) Богићевић. 17. 1876 — Берлин. трговац. VI 1974) Богић. председник Државног савета. IV 1896 — Сарајево. мини-стар иностраних послова (Шабац. 16. VII 1938) Богићевић. 2. VI 1929) Богићевић. Милош. око 1758 — Лозница. Милош. Богиша Радмиловић. II 1838 — Београд. Антоније М... 6. трговац (Стон. Х 1899) Богићевић. архивист (Прњавор. А ‐ Б Богетић. глумац. 20. добротвор (Земун. 8. ? — ?. дипломата. средина V 1813) Богићевић. Михаило.. преводилац (Сремски Карловци. правник. ХII 1880 — Земун. Радован Ц. Грбаљ. фармацеут. властелин (? — ?). Младен С. 1811 — Шабац. 1986) Богићевић. после 1425) 69 . Попово поље. Х 1822) Богић. 24. 1887 — Београд. после 1815) Богићевић. Антоније Анто. министар.

Хрватска. Душан М. народни посланик (Копривница код Зајечара. после 1901) Богосављевић. социолог (Цавтат. 16. VII 1861 — ?. VIII 1888 — Београд. властелин (? — ?). I 1860 — Скопље. 16. трговац.I том. ? — Шибеник. војвода (? — ?).. Милош С. писац. политичар. Милош. 1944) Богуновић. Василије П. саборски посланик (Вршац. Стиг. иконописац (? — ?). свештеник. учитељ. капетан (Шабац. III 1880) Богосављевић.. Стефан. Алекса Ђ. Валтазар. великаш. ХII 1844 — Тетово. VII 1961) Богоје. четнички војвода. 1850 — Загреб. трговац.. 30.. II 1899) Богослав Бргбала. трговац. Богословић. III 1904) Богојевић. после III 1940) Богуновић. VI 1957) Богосављевић. Стеван. 13. — после 1689) Богуновић. 24. 28. 14. ХII 1937) 70 . народни посланик (Бољевац. Богојевић. 1888 — ?. Теодор. IV 1908) Богнер. официр. Зета. Никола. 24. А ‐ Б Богишић. публициста (? — ?. правник. Димитрије Д. IХ 1871 — ?. Душан М. јавни и национални радник (Призрен. крај ХIV— ХV в. око средине ХVII в. V 1949) Богојевић. соколски и гимнастички радник (Земун. народни посланик (Тетово. четник (?. војвода (? — ?). национални радник. 1782. прва половина ХVIII в. ХIV в. учитељ. 20. трговац. 17.. професор. Адам. сенатор. Сава М. — Вршац. библиотекар.. 19. Богосављевић. III 1939) Богојевић. командант Книнске крајине (Босанско Грахово. 1332. 11.. 2. II 1913) Богојевић. народни посланик. преводилац (Неготин. Јосип Цане. 12. 1843 — Зајечар. I 1871 — Неготин. Бранко. Богуновић. ХII 1834 — Ријека. преводилац (Неготин. адвокат (Пожаревац. историчар. педагошки писац (Зрмања. после 1790) Богосав. VII 1905 — Земун. 20. писац. 16.

народни херој (Каменица код Дрвара. генерал-мајор. генерал (Бошњаци. 1101?) Бодин. уредник. 1892 — ?. трговац. капетан српске милиције (? — ?. Славонија. Димитрије. 1928) Божидар. после 1901) Боди. после 1945) Боди. правник. преписивач књига (? — Сланкамен. после 1706) Божановић. Милош М. Ваљевски округ.. дипломата. народни посланик. 9. VI 1792) Богутовац.. Далмација. I 1922) Божески. 1919 — Сремски фронт. Милан. властелин. Михаило Д. II 1888 — ?. вајар. 1735 — ман.I том. 25. А ‐ Б Богуновић. архимандрит (Сонковић код Скрадина. жупан (? — ?). Банат. ХII 1914 — ?) Богуновић Скочић. 14. Крка. сликар (Госпођинци. Славонија. 1858 — Ковин. народни херој (Дрвар. Урош И. III 1863 — Београд. 20. Далмација. 1945) Боднаров. 8. IХ 1884 — ?. 7. народни посланик (Батајница. 1816 — Славонски Брод. Косово. 15. 12. 12. I 1941) Боди Николић. великаш.Конавли. Никанор (Николај). 1873) Бодин. III 1855 — ?. дипломата (Београд. III 1942) Боди. Роца. V 1993) Божа. почетак ХIV в. после 1939) Богуновић. адвокат. Бачка. судија. професор (Софија.. жандармеријски пуковник (Београд. крај ХIV в. председник општине (Горња Буковица. дародавац (Блац. Вид Вицука. председник општине. Милоје. добротвор (?. VIII 1905 — Београд. 1850 — Београд 17. VI 1880) Богутовић. око 1842 — Београд. Македонија 1810 — Београд. трговац. I 1943) Боди. 26. политички радник. писар (? — ?).. Александар Д. 27. после 1514) Божа. Кузман. V 1908) Боди. адвокат. 71 . Стеван. правник. после 1354) Божидар. — ?. краљ. Бодирожа. дукљански владар (?. васељенски судија (?. 7. министар (Рајево Село. генерал. ђакон. II 1882 — Београд. професор. друга половина ХIII в. — ?. 22. посланик (Остојићево. генерал. дипломата (Београд. Гуша. Стеван. Сава. Антоније Д. прва половина ХI в.

Бранко. крај ХIII в. публициста. публициста. писац. 31. I 1840 — Београд. дијак херцегов (? — ?). учесник Тимочке буне (Књажевац. 1940) Божиновић. Љубомир. после 1956) Божиновић. монах (Горажде. Андреја. пуковник (Сип код Кладова. VIII 1856 — Краљевица код Зајечара. ХIV в. Васа Б. педагог. 9.. после 1847) Божиновић. Љубомир. пре 1520) Божидар Грк. Ђорђе Ефендијца. војвода (? — ?). трговац. Светислав. Божидар Решетевић. после 1343) Божић. логотет (? — ?). преводилац (Софија. технолог (Осијек. 18. дипломата (Херцеговина. индустријалац. 29. Х 1968) Божић. народни посланик (Књажевац. — ?. друга половина ХV в. 1930) Божин.. ХI 1883) Божиновић. III 1906 — Вражогрнац код Зајечара. III 1991) 72 . завереник (Пирот. Драгољуб М. 1486. Божидаревић. капетан I класе (Лешница код Шапца. III 1907 — Београд. 1841 — Лондон. 1917/ 18 — околина Београда. Благоје. 11. 16. IV 1949) Божидаревић Веселицки. — Милешева. 21. 19. ХII 1983) Божиновић. 25. Србија. друга половина ХV в. политичар. књижевник (Врбица код Књажевца. VI 1908 — Бугарска. 1848 — Бадњевац. Бугарска. сликарка (Одеса. 1913) Божић. Божидар Тараховић. хирург (Јаша Томић. земљорадник. Божидар Горажданин (Божидар Љубавић). Швајцарска. (Божинов Љубен А. после 1892) Божић. VII 1895 — Нојшател. војни заповедник (?.I том. 24. Теодор. Пива. свештеник (? — ?). почетком ХIХ в. народни посланик (Бадњевац. народни посланик (Књажевац.Зета. средина ХIV в. VIII 1864 — Књажевац. хемичар. 1890 — Књажевац. код Крагујевца. Александра Беба. Х 1944) Божић. трговац. металург. — ?.). Гаврило. Банат. 30. ХI 1869 — Београд. 10. 2. II 1981) Божиновић. 21. Љубомир А. или поч. А ‐ Б Божидар. трговац. лекар. штампар. 1453.

Душан. 25. после 1889) Божић. свештеник. ХI 1941) Божић. после 1945) Божић. Јован. А ‐ Б Божић. — ?) Божић. 27. Јакша Б. четнички командант (Ваљево. VII 1927) Божић.. Душан В. почетак ХVIII в. национални радник (Свињаревци код Вуковара. почетак ХVIII в. политичар. III 1903) Божић. Јован. генерал. VII 1941) 73 . архимандрит. Јован. око 1863 — ?. 30. 24. око 1847 — Крагујевац. политичар (?. 1875 — ?. народни посланик. игуман (?. 1820 — ?. правник.. хусарски капетан (Срем. ХI 1962) Божић. VI 1906) Божић. ХII 1885 — Модрича. ХII 1886 — Београд. Бођани. национални радник (Сарајево. Јефрем. Каменко Ж. — Русија. Чачански округ. Владислав Н. 1919) Божић. војни писац. V 1861 — ?) Божић. око 1878 — Београд. свештеник. ХI 1944) Божић. после 1912) Божић. Јован. посланик (Чумић. 5. професор. инжињер. 1878 — Београд. IХ 1884 — ?. II 1904 — Зрењанин.) Божић. 2. Х 1967) Божић. Василије. рударски инжењер. Дамјан. народни посланик (Бадњевац код Крагујевца. 23. 2. Добривоје. трговац. после 1772) Божић. 29. Василије. председник општине. уредник (Ћуприја. 9. народни посланик (Гламоч. 27. Милан. II 1885 — Београд. земљорадник. Живорад Р. 1896 — Крагујевац. трговац. политичар (?. друга половина ХVIII в. Милан.. 13. Јероним. Тимочки округ. политичар (Инђија. сликар (Вршац. срески начелник. прва половина ХIХ в. инжењер. 1885 — Јадовно. адвокат. глумац (? — ?.. 1825 — ?.I том. 2. Србија. старешина манастира (Врх. ХII 1962) Божић. народни посланик (Бадњевац код Крагујевца 1879 — Бадњевац. — ман. 25. парох. Љубомир. свештеник. уредник. друштвени радник (Бе-ла Црква. III 1964) Божић. сенатор. после 1876) Божић. генерал. Хрватска. Коста. пољопривредник. II 1945) Божић.. проналазач (Рашка. 30. посланик (Горњи Зунич. жупанијски секретар (?.

. II 1993) Божовић. средина V 1945) Божић-Спаић. Х 1830 — Стијена. уредник (Београд. I 1886 — Стаје. јавни радник (Река. ХII 1942) Божић. 9. сердар. унијатски епископ (Клоштар код Крижеваца. 1875 — Загреб. Х 1902) Божовић. Божић. политичар. 1718) Божић. 22. 13. IV 1912 — Београд. Банат. 3. VII 1911 — Београд. Александар. 1677 — Српски Ковин. 6. властелин. 1858 — Београд. ХII 1799) Божић. Никола Д. ХII 1859 — Краљево. ХII 1753) Божић. Хрватска. револуционар. ХI 1955) Божићко Брлић. 1542—1552. Саватије. Никола. око 1874 — ?. код Краљева. Василије (Трифун). вероучитељ. Божо С. народни херој (Подгорица. четнички командант (Осјечани. 14. VIII 1876 — Нови Сад. друга половина ХIV в. биров (Српски Ковин. Радич. војвода.. 20. свештеник. капетан српске милиције.. 1741 — Арад. VIII 1960) Божић. сенатор. политичар (Сарајево. IХ 1930) Божић. генерал-пуковник (Рогами код Подгорице.I том. Башо. 24. Пантелејмон Пантелија Пана. после 1911) Божић. 16. руски пуковник (? — Русија. Никола Југ. БиХ. ХII 1987) Божовић. 19. IХ 1528) Божић. командир (Стијена. V 1910 — Граченица код Кутине. трговац. 1. Борислав. 12. банкар (Брчко. Марина. Петар. V 1785) Божовић. Петар. II 1719 — Горњи Ткалец. друга половина ХV в. добротвор (Арад. Никола. интерниста. БиХ. свештеник. 9. народни херој (Ступовач код Кутине. А ‐ Б Божић. 4. деспот. судија. 13. 28. војвода (?. лекар. — ?. 11. Владимир Владо Н. 10. 11. Ристо. књижевница (Шид.. инжењер. 14. V 1944) Божић. ХI 1915) 74 . племић (? — ?). Милутин Ј. 1954) Божичковић. жупан (Сланско приморје. трговац (Загреб. ХII 1853 — Београд. Пипери. 16. — Херцеговина. генерал-мајор (Стијена код Подгорице. посланик (Београд. свештеник. правник. 8. Саво. ?) Божичковић. Х 1939) Божић. 1883 — Београд.

Наум. ?) Божовић. учесница Бокељског устанка (Бока. трговац. 22. Петар. позлатар. крајем 1869) Бојанић. Георгије (Boeresko). министар (Стијена.. хајдук.I том. Јосиф. Војин Шкоба. — ?. Јадар. Гаврило. VIII 1884 — Подгорица. VII 1848 — Београд. 19. земљорадник. 1869 — Херцегнови. народни посланик (? — ?. Пипери. Пипери. V 1853) Бозитовац. Пипери. сликар (Комлош. пуковник (Рогами код Подгорице. II 1883 — ?. Миро Р. Машан. јесен 1813) 75 . Пипери. Мелентије. III 1767 — Стијена. Тодор. 27. Вукашин. Милан. ратни хроничар. бригадир. глумац (Мајдан.. Таде. IХ 1851 — ?. народни херој (Стијена. 1798 — Пешта. друга половина ХVIII в. III 1848) Бојер. 16. трговац. 29. 2. сердар. IХ 1920) Божовић. народни посланик (Придворица код Колашина. Тодор. Радомир Рацо П.. 6. црногорски војвода (Стијена. после 1912) Божовић. трговац. Румунија. генерал-мајор. IV 1983) Божовић. 1942) Божовић. Григорије/Глигорије. народни посланик (Краљево. устанички старешина (Горњи Добрић. 4. новинар. II 1784 — Пешта. III 1915 — Београд. 1. новинар (Пипери. књижар. 4. IV 1856) Бојанић. политичар. 12. књижевник (Загора код Ријеке Црнојевића. ХII 1944) Божовић. II 1880 — Београд. I 1913 — Београд. III 2000) Божовић. Мађарска. — Зворник. командант. IV 1909 — Београд. 25. Савић. 19. око 1850) Божовић. прва половина ХIХ в. Тодор. потпуковник (Стијена. после 1846) Бојиновић. Руднички округ. III 1858 — Подгорица. 15. 14. А ‐ Б Божовић. тренер (Цетиње. после 1916) Бојиновић. I 1925) Бозда. књижевник. оснивач Матице српске (Будим. фудбалер. 1919) Божовић. 1. судија. 1992) Божовић. I 1945) Божовић. ? — Сремска Митровица. 25. сердар (? — Београд. 4. сликар (Стијена Пиперска код Подгорице. добротвор (Балашађармат. 1897 — Подгорица. Јеврем П.

20. Лазар. Петар. 3. 20. Милутин. 12. свештеник. после 1848) Бојовић. преводилац (Београд. 16. Никшићка жупа. ХII 1943) Бојовић. 11. народни херој (Кута код Никшића. Јован. прва половина ХIV в. 8. III 1899) Бојко (Μπωίεκος). ХI 1917) Бојић. Никшићка жупа. 1817) 76 . 3. Млађа. IХ 1788 — Нови Сад. фудбалер. Беранска нахија. Јован. професор (Мишевић код Новог Пазара. учитељ (?. Димитрије. ? — Кута. земљопоседник. V 1911 — Аранђеловац. VI 1933) Бојовић. народни посланик (Горња Коњуша. 1790/1791 — Осијек.I том. западна Македонија Бојовић. 1832 — ман. писац (Добановци. Данило. ветеринар (Милошево. Драгутин Љ. Бојовић. спортски функционер (Ћуприја. ? — Кута. пилот. 27. црногорски војвода (Кута. четнички командант (Прошевина код Андријевице. Срем. књижевник. трговац (Бановци. 17. 19. писац (? — ?). Јефрем. 22. III 1943) Бојовић. 1910 — Коњски код Никшића. IV 1918) Бојовић. Константин. 28. Лазар. 1884 — Подгорица. Василије. Илија. 18. VIII 1852 — Београд. I 1896 — ?. после 1849. глумац. после 1878) Бојовић. IХ 1879) Бојић. васојевићки војвода (? — ?). 1737—1756. народни посланик (Буч. Вуксан. после 1970) Бојић. црногорскик војвода (Кута. 1876 — Будимпешта. четнички командант (Београд. А ‐ Б Бојић. Аустрија. 5. ? — Карлштајн. Илија. мајор. преводилац (Сремска Митровица. Никшићка жупа. правник. ? — Кута. IХ 1944) Бојовић. 1910) Бојкић. Александар. око 1885 — ?. 1851 — Чачак. народни посланик (Кута. банкар. ХI 1899) Бојић. Прокупачки срез. црногорски војвода. 22. инжењер. Драган. Крушедол. Бојић. песник. командир. 12. Срем. Величко. епископ жички. Банат. V 1892 — Солун. после 1928) Бојовић. IV 1887 — околина Берана. I 1979) Бојовић. VII 1859) Бојић. племенски капетан (Кута. парох. Никшићка жупа. властелин (? — ?). Александар Аца.

I том, А ‐ Б

Бојовић, Лука П., пуковник (?, око 1860 — Београд, 2. V 1929)
Бојовић, Љубомир, публициста, дипломата (Радољево код Чачка, 1. III 1879 — ?,
после 1929)
Бојовић, Љубомир Ј., публициста, уредник, штам-пар (?, 1855 — Београд, 24. VIII
1927)
Бојовић, Милан М., новинар, преводилац (Рашка, 1871 — Москва, 1917)
Бојовић, Милош, црногорски стотинаш, поткомандир (Кута, Никшићка жупа, ? —
Кута, ?), 1834—1878.
Бојовић, Михаило А., капетан I класе (Бојовићи, Васојевићи, 1883 — планина
Ветерник, Македонија, 19. IХ 1916)
Бојовић, Петар, војвода, војни писац, преводилац (Мишевићи код Нове Вароши, 16.
VII 1858 — Београд, 20. I 1945)
Бојовић, Радивоје Т., пуковник, професор, министар (Београд, 19. ХII 1864 — Београд,
17. I 1948)
Бојовић, Радосав, племенски капетан, народни посланик, мајор (Кута, Никшићка
жупа, 1846 — Мораково, Никшићка жупа, пролеће 1919)
Бојовић, Стеван Ј., прота, јавни радник (Буче, Берански срез, 1882 — Београд, 18. IV
1943)
Бојовић, Тимотеј, земљорадник, председник општине, посланик (Висока, Ужички
округ, 14. I 1848 — ?, после 1900)
Бојовић, Тодор, потпуковник (?, после 1830 — Београд, 25. VII 1872)
Бојовић-Ковачевић, Бранислава, професор, оперска певачица, преводилац (Ниш,
1905 — Београд, 3. I 1943)
Бокан, Никола Ниџо, народни херој (Врточ код Дрвара, 21. VII 1918 — Бања Лука, 20.
IХ 1944)
Бокеровић, Михајло, сенатор, трговац, депутирац (? — ?), ХVIII в.
Бокоњић, Јово, гинеколог, примаријус (Босанска Костајница, 1883 — Сарајево, 1970)
Бокоњић, Михаило, банкар, чиновник (? — Афленц, Аустрија, 4/5. VIII 1927)
Бокоњић, Стака, лекар, дерматовенеролог (Босанска Градишка, 27. Х 1885 —
Сарајево, 10. Х 1954)
Бокоровић/Бокорић, Михаило, сликар (Бискупија код Книна, око 1730 — Печка код
Арада, 16. ХI 1817)
77

I том, А ‐ Б

Бокур, Игњат, педагог, професор (Крчедин, Срем, 26. II 1883 — Вршац, 28. IХ 1974)
Бокшан, Димитрије, протојереј, градски већник (Ђурђево, Бачка, 11. III 1878 —
Сомбор, 14. IV 1941)
Бокшан, Коста, трговац, начелник, устаник(Нови Сад, 29. III 1844 — Даљ, 7. ХII 1889)
Бокшан, Милош, адвокат (Ђурђево, Бачка, 1874 — Нови Сад, 23. I 1942)
Бокшан, Славко, електроинжењер, стручни пи-сац (Ђурђево, 15. VI 1889 — Београд,
6. II 1953)
Болеслав, ђакон, писар (? — ?), око 1284.
Болеслава, властелинка, жупаница (? — ?, пре 1343), Добрун
Болић, Влахо, професор, писац (Дубровник, 21. IХ 1717 — Груж код Дубровника, 16.
II 1756)
Болић, Прокопије, архимандрит, писац (Дреновац, Славонија, половина ХVIII в. —
Нови Сад, 14. Х 1818)
Болица, Иван Франо, правник, песник (Котор, друга половина ХVI в. — Котор, ?)
Болица, Маријан, писац, которски племић (Котор, друга пол. ХVI в. — ?, прва пол.
ХVII в.)
Болица Кокољић, Вицко, песник (Котор, крај ХVI в. — Котор, око 1642)
Болица Кокољић, Живо Џиво, песник, правник, племић (Котор, почетком ХVII в. —
Котор, после 1674)
Болманац, Симеон (Стеван), свештеник, пи-сац (Обровац, Бачка, 1834 — ман.
Манасија, 1909)
Болта, Богдан С., земљорадник, народни херој (Кијани, Хрватска, 30. VI 1922 —
Бачевачки вис код Ваљева, 11. IХ 1944)
Болтаџија, Павле, трговац, ктитор (? — ?, после 1759)
Бољарић, Гаврило, свештеник, вероучитељ, професор појања (Острогон, Мађарска,
1842 — Мохач, Мађарска, 13. I 1906)
Бољарић, Јован, свештеник, учитељ (Мохач, 1805 — Сечуј, 18. IV 1881)
Бољевић, Арсеније Т., пуковник, пилот (Љешко Поље, Црна Гора, 19. VIII 1904 —
Земун, 3. ХI 1953)
Бољевић, Машан, црногорски војвода, кнез (Бољевићи, Црмница, око 1630 —
Бољевићи, после 1722)
78

I том, А ‐ Б

Бољевић, Рувим, митрополит црногорски и приморски (? — ?, јануар 1685)
Бољевић, Стево М., народни херој (Стијена Пиперска код Подгорице, 17. V 1918 — на
Сутјесци, 13. VI 1943)
Бољетинац, Иса, албански политичар (Бољетино, Косово, 15. I 1864 — Подгорица, 23.
I 1916)
Бољечиков/Боршаков, Иван Алексијевич, ветеринар (? — ?), 1837—1840.
Бон, Стефан, индустријалац, земљорадник (Неузина, Банат, 1836 — Будимпешта, 3. IV
1903)
Бони, Евгеније, чиновник, певач, глумац (Сомбор, ? — Осијек, 30. IV 1863)
Бончић, Михаило П., адвокат, судија, народни посланик (Јовац, Крагујевац, 31. Х 1848
— Београд, 2. V 1920)
Бончић-Катеринић, Јованка, архитекта (Ниш, 22. VI 1887 — Београд, 27. ХII 1966)
Бонџулић, Милорад С., пекар, командант батаљона, народни херој (Отањ код Ужица,
12. Х 1919 — река Криваја, 10. VII 1943)
Боп, Огист (Boppe, Auguste), француски дипломата, историчар (?, 26. VI 1862 —
Пекинг, 1921)
Бора, великаш, војвода (? — ?), Србија, прва половина ХIV в.
Борђошки, Аврам, парох, посланик(Станишић, Бачка, 9. III 1814 — Силбаш, Бачка, 19.
VI 1891)
Борђошки, Божидар, педагог, професор (Силбаш, Бачка, 7. I 1867 — Сомбор, 8. IV
1922)
Борђошки Лазар, професор, јавни радник (Силбаш, Бачка, 18. Х 1870 — ?, после 1926)
Борђошки, Миливој, лекар, хирург (Сента, 17. V 1884 — Сента, 19. ХII 1943)
Борђошки, Младен, јереј, катихета (?, 1840 — Сомбор, 31. V 1903)
Бориловић, казнац, великаш (?, половина ХIV в. — ?, после 1352)
Бориловић, Висарион, митрополит црногорски (? — ?, јун 1692)
Борисављевић, Александар С. Алекса, економиста, дипломата, државни саветник
(Топчидер, 7. I 1858 — Београд, 30. IХ 1913)
Борисављевић, Ђорђе, лекар, спортиста (Београд, око 1895 — Београд, 1959)

79

уредник (?. директор гимназије. после 1163) Борић. ХII 1969) Борисављевић. VIII 1889 — Зрењанин. 14. А ‐ Б Борисављевић. Београд. медицинар (Биоград. књижевник (Драгосава код Берана. 17. VIII 1925) Боровац. Јован К. Борић. 1856 — Нова Варош. Борисављевић. VIII 1897) Борјановић. 25. ХII 1922) Борисављевић. Драгиша. Милош. VI 1858 — Београд. прва половина ХII в. ХI 1851 — Србобран. 20. Милан. Александар. 29. ХI 1965) Борјановић. 8. ? — ?.I том. професор универзитета (Могорић. Милутин.. писац (Нова Варош. око 1837) Боровиковски. 29. 15. 5. 3. естетичар (Крагујевац. професор. професор. Х 1842 — Београд. Коста. 30. IV 1825) 80 . 27. Константин К. VII 1928) Борисављевић. Војислав. 18. хемичар. бан Босне (?. IХ 1978) Боричић. национални радник. трговац. владар. адвокат. 14. лекар. судија.. народни посланик (Нова Варош. ХIХ в. пуковник (Јованчевићи. 20. 4. Коста Н. Страхиња. мајор (? — Добрица. архитекта. Антоније. уредник (Ужице. учитељ музике.. III 1887) Борисављевић. 1830 — Београд. 6. Осијек. наставник. VIII 1978) Борисављевић. обавештајац (? — ?). IХ 1893 — Београд. 28. посланик (Мајдан. 4. трговац. Банат. Миодраг. Петар. VIII 1897 — ?. писац (Кумане. 1. VI 1888 — Париз. Војислав. Владимир Лукич (Borovikovskій Vladimir Luki~ъ). композитор. VIII 1757 — Петроград. посланик (?. пуковник. VII 1947) Борић. после 1935) Борић (Voριητζες). 1866—1868. интерниста. приповедач. Душан. јавни радник (Земун. IХ 1889 — Београд. I 1854 — Београд. Далмација. 20. око 1875 — Београд. Моравички срез. музички писац (? — ?). лекар. Лика. 11. Х 1934) Борисављевић. начелник санитета (Ивањица. сликар (Миргород. IV 1932) Борисављевић. судија. — ?. IV 1887 — Пријепоље. 18. Момир Мома. граничарски официр. 22. Х 1944) Боришев. Банат.

официр. 1914) Боројевић. педагошки писац (Стаза код Сиска. Симон. Никола. V 1852 — ?) Бороцки. сликар. посланик (Горња Трстеница. 17. 8. 28. 25. монах. песник. Милан. — Банија.. 23. Венијамин (Василије). кнез (Босна. после 1703) Боројевић.I том. Босна/турско заробљеништво у Малој Азији) Боровњак. ХI 1897 — ?. — Банија. 1924) Борота Будобрански. III 1932) Боројевић. прва половина ХVIII в. Х 1871 — Бјеловар. пуковник. Бачка. Руднички округ. после 1816) 81 . четнички командант (Трстеница код Вргинмоста. Јован. ХII 1963) Боројевић. Петар Ј. 5. депутирац (Банија. V 1888 — Нови Сад. професор (Доњи Рајић код Новске. IХ 1908 — Осијек. аустроугарски фелдмаршал (Уметић код Костајнице. VII 1916 — Београд. 20. око 1875 — Скопље. око средине ХVII в. властелин (?.. 3. 14. харамбаша (Босна. 5. учитељ. вођа сељачког покрета у Пожешкој жупанији (Кончаница. I 1979) Босанац.. командант бригаде. 13. Божо. кнез. Ђура. официр. око 1778 — ?. 10. — Плавишевица. писац (Брезна. Миливој. писац. песник (Оточац. 1801 — ман. црквени писац. 21. пуковник. градоначелник (Стари Бечеј. Пантелија. пуковник. 12. Јанко. 29. — почетак ХV в. III 1851 — Стари Бечеј. Милош. Банија. преводилац (Кулпин. Никола. после 1788) Боројевић. око средине ХVII в. витез (Гора код Глине. 1796 — Карловац. ХI 1883) Борошић. Бранислав. 23. после 1703) Боројевић. народни херој (Подошка код Босанског Новог. ХI 1965) Босанац. V 1920) Борота. друга половина ХIV в. Х 1945) Борота. Славонија. А ‐ Б Боровина Вукашинић. 1946?) Борота. 15. прота. Мала Ремета. IХ 1982) Боројевић. Светозар. око 1878 — Београд. ХII 1856 — Клагенфурт. учитељ цртања (Боројевићи код Петриње. II 1872) Боројевић. Гојко. 10. Аустрија. V 1900 — Београд. архитекта (Загреб. правник. професор. Тодор А.

 А ‐ Б Босиљчић. — ?. вајар. Теодор.. (Врточе код Дрвара. БиХ. V 1943) Боторић. Милорад. Ужички округ. 19. I 1923 — Кључ. народни херој (Подови код Дрвара. Јосип Ф. тополивац (Ердељ. 27. средином 1945) Боснић. Милка П.I том. 21.. VIII 1919 — Јошавка код Бање Луке. 1965) Боцарић. 21. пре 1860) Бота. песник (Змајево. Анастас. Милан. ХI 1916) Ботош. 1928 — Дрвар. Перо Л. народни посланик (Оршава. Шпиро. 24. 24. V 1896 — Каракас. Ђорђе. командант батаљона (Горња Слатина код Босанског Шамца. члан Врховне четничке команде (Осјечани. V 1876 — Бањалука. Венецуела. V 1900 — Ваљево. 24. 1845 — Пи-рот. VIII 1866) Босић. IV 1889) Босић. народни капетан. Бачка. контролор провизората. крајем ХVIII в. Боурек. 22. II 1941) Бота. 1898 — Станари. сликар (Драч. Румунија. БиХ. Коста П. Рајко Ј. трговац (Опаљеник код Ивањице. VIII 1972) Боцарић. 20. 24.. народни херој. 25. судија. Банат. звоноливац. II 1941) 82 . филмски продуцент. Светозар. 1875 — Нежидер. Јован. VI 1836 — ?. спортиста. 2. 1944) Боцарић. 30. 1790. V 1921 — код Градачца. посланик (Горјани. сликар (Будва. IV 1942) Боснић. 1. Мађарска. I 1864 — Пераст. 22. часовничар (Славонска Пожега. земљорадник. Мађарска. Јован. књижевник (Вршац.. Х 1916) Ботић. политички радник. Павле. народни херој (Врточе код Дрвара. 10. VII 1913) Ботић. правни писац. адвокат. VIII 1944) Боснић. јунак из 1848— 1849 (Сурдук. народни херој. посланик (?. Албанија. карикатуриста (Београд. пуковник (Српски Ковин. свештеник. 1. 1813 — Земун. председник општине. V 1944) Боснић. Стеван. лекар. учесник на Темишварском сабору (? — ?). Никола. V 1885) Бота. Х 1859 — Крушевац. спортски радник. 1788 — Еперјеш. 5. сликар. после 1896) Босић. VII 1862 — Јарковац.. пољопривредни техничар. Сава. Јоаким. 20.

1919) Бошковић. Бјелопавлићи. 20. IV 1699 — Рецанати. Х 1941) Бошан. политичар (Панчево. пи-сац. свештеник. ХI 1714 — Дубровник. банкар (? — Београд. преводилац (Нови Сад. кнез. после 1923) Бошковић. I 1879) Бошковић. Аница. VI 1832) Бошковић. Београд. (Орја Лука.I том. Божо. поморац. Константин Станоје. V 1770) Бошковић. I 1893) Бошковић. 4. 10. писац (Ада. ХI 1990) Бошковић. Јаков. Х 1876) Бошковић. свештеник. VIII 1804) Бошковић.. 27. архитекта. филолог. Јосиф. VI 1864) 83 . VI 1761 — Измир. 8. 1855 — Београд. Бранко. Герман. математичар. Душан Дуда. Бјелопавлићи. Јован М. 5. универзитетски професор (Београд. III 1939) Бошковић. 11/12. трговац. 24. историчар (Орја Лука. 9. 18. 13. А ‐ Б Боцко. 1865 — ?. Х 1912) Бошковић. бродовласник. 7. правник. војсковођа. песник (Дубровник. 3. II 1891 — Чуруг. I 1942) Бошко. Гроцка. Бјелопавлићи. после 1788) Бошковић. бригадир (Орја Лука. добротвор (Дубровник. Турска. судија (Орја Лука. 11. Јован. половина ХIХ в. 29. 19. пре 1938) Бошковић. Бјелопавлићи. сенатор. трговац. Ђурђе. V 1838 — Београд. 1786—1791. III 1881 — Београд. — ?. Бјелопавлићи. II 1815 — Дубровник. професор (Нови Сад. шахиста (Ада. игуман (?. 9. око 1838 — Орја Лука. Атанасије. Јован. песник (Дубровник. Бранко. Блажо. правник. V 1966) Бошковић. добротвор (Топла. код Херцег Новог. 13. прота. Бошковић. ? — Острог. адвокат. II 1834 — Београд. Видо. Бачка. Јошанице (? — ?). IV 1904 — Београд. писац. Бајо. Баро. око 1800 — Орја Лука. 3. IХ 1896 — Сајмиште. око 1870) Бошковић. Велики Варадин. публициста (?. 1860 — Дечић. ктитор ман. сенатор. 30. Шандор (Boschan Sándor). Бошан. игуман (Бјелопавлићи. 7. посланик (? — ?). Сремски Карловци 1827—1842.

устанички вођа (Орја Лука.. 18. 3. Наталија Наташа. ХI 1914) Бошковић. добротвор (Дубровник. лингвиста. 10. 20. 9. 26. управник Војне академије (Рума. 1889) Бошковић. 1839 — Орја Лука. 10. 1830 — Орја Лука. сенатор (Орја Лука. филолог. бимбаша. 25. бродовласник. политичар. сакупљач реликвија (Орахово. Радосав. банкар. Николај Нико. VIII 1849 — Београд. Бјелопавлићи. IV 1829 — Дубровник. VIII 1813) Бошковић. Пирот. Радован. професор. IV 1933) Бошковић. 23. Матеја Мата. IХ 1721) Бошковић. IV 1896) Бошковић.. 23. VII 1983) Бошковић. ХII 1901 — Њујорк. 20. сердар. Милан Н. трговац. 25. лекар. Х 1944) Бошковић. народни херој (Брчела код Вирпазара. VIII 1880 — Варовница. Милутин П. банкар (? — Београд. правник. Чачански округ. дипломата (Београд. 20. 1890 — Београд. друга половина ХVIII в. Мато. IV 1923) Бошковић. Бјелопавлићи. — Делиград. црногорски сердар. црногорски војвода. свештеник (Орја Лука. професор (Орја Лука код Даниловграда. педагог (Београд.I том. 1862) Бошковић. Милан. црногорски војвода. 3.. кореограф. сенатор (Бјелопавлићи. војвода (Горачић. Бјелопавлићи. сенатор. VI 1973) Бошковић. Бјелопавлићи. генерал. 23. трговац. хајдук. Бјелопавлићи. I 1908 — Београд. 1. Никола. А ‐ Б Бошковић. трговац. ? — Орја Лука. Михаило. балерина. 15. Новак. 1884 — Пирот. сенатор (Орја Лука. 27. сердар. резервни мајор (Београд. 15. Х 1911 — Јасеновац. VI 1969) Бошковић. Радосав Рамо. ХI 1864 — Београд. Павле М. 1872) Бошковић. II 1950) Бошковић. Х 1903) 84 . САД. 1850) Бошковић. II 1817 — Орја Лука. V 1929) Бошковић. народни посланик (Орја Лука. Бјелопавлићи. око 1641 — Дубровник. народни посланик (Блато. 5. Мило. Ристо. 1761 — Орја Лука. Попово поље. Милован.

наставник (Краљево. IV 1927) Бошњак.. монах. Стојан. Теодора. 14. Стојан. III 1930) Бошњак. штампар (Сомбор. V 1711 — Милано. IХ 1881) Бошковић. I 1876 — Сомбор. Стеван П. II 1878 — Краљево. добротворка (Дубровник.I том. II 1867 — Нови Сад. Станислав С. сниматељ. III 1983) 85 . V 1868 — Београд. 21. 23. 9. после 1731) Бошњаковић. 1892 — Мрђеновац. капетан (?. Христина. астроном. 10. Бошњак. V 1882 — Сомбор. 14. 26. после 1938) Бошковић. Х 1964) Бошковић. 29. друга половина ХVII в — Тител. Х 1900 — Загреб. министар просвете. II 1893) Бошковић. заповедник града Смедерева (? — ?). ХI 1891 — Хвар. 25. I 1867 — Нови Сад. Милева Милица. 28. географ. парох. 1950) Бошњаковић. 30. композитор. судија (Ужице. културни радник (Алексинац. математичар. посланик. Радован. Љубомир. 1805. 3. управитељ. 1. 18. писац. 17. 9. Х 1840 — Вршац. Руђер Јосип. Августин (Александар). 9. певачица (Невесиње. учитељица. сакупљач народних песама. Муарем Гуша. филмски редитељ. јавни радник (Сомбор. геодета. 4. I 1987) Бошњаковић. филозоф (Дубровник. 25. II 1787) Бошковић. Смедерево. II 1908) Бошковић. диригент (Мостар. око 1864 — ?. А ‐ Б Бошковић. 3. картограф (Зајечар. 25. 7. официр. професор (Габош код Винковца. дипломата (Свилајнац. Чедомир И. геометар... Стеван Т. VIII 1963) Бошњак. II 1987) Бошњак. генерал. ХII 1917) Бошњаковић. глумица. Антун Тоника. 13. Стеван. земљорадник. 25. 29. III 1833 — Београд. 1834 — Дубровник. V 1894 — Београд. настојатељ манастира (Ковин. 1833 — Беч. V 1957) Бошковић. професор (Вршац. песник (Стари Бечеј. архимандрит. I 1910) Бошковић.. Валеријан (Војислав). политички радник (Мрђеновац код Шапца. Ернест. професор.

Методије. Милета. после 1945) Брајер. Младен. властелин деспота Стефана Лазаревића (? — ?). Константин Коста. око 1800 — Чортановци ?. митрополит будимски. 16. 1843 — Вршац. Каран. приповедач (Тресонче код Дебра. Павле. сценариста (Равно Село. II 1933) Браило Тезаловић. средина ХV в. мајор. VII 1944) Брађан. архитекта (Харков. Брајевић. жупан (?— ?). 10. јеромонах (Гвозданска код Вировитице. сликар. костимограф. Брајан Петар („Петра а зовом жупана Брајана"). штампар (Вршац. дуборезац (Чортановци. сликар.I том. 1911) Бошњаковић. шаптач (Београд. почетак ХV в. правник.) 86 . после 1842) Браздил. прва половина ХIV в. Томо. глумац. Арсеније (Светислав). Чешка. Израел. великаш. Антонин. босански властелин. VIII 1894 — Јерусалим. 25. Леонид Михајлович. 7. 8. 1801 — ?. соколски радник. 9. VI 1888 — Београд. властелин (? — ?). 26. новинар. V 1969) Брадић. трговац (? — ?. географ. — Дубровник. преводилац. Бачка. после 1350) Брајан. 18. писац (Банатска Паланка. западна Србија. 22. намесник цара Душана (?. сценограф. VIII 1910 — ?. Блажо Ј. почетком ХIV в — ?. 18. Јулије (Breuer). трговац. V 1973) Брајислав. наставник гимнастике. А ‐ Б Бошњаковић. четнички командант (Спуж код Подгорице.. уредник. Брајко Бранивојевић. III 1867 — Слатински Дреновац. 24. IV 1916) Брадваровић. Срем. властелин. 13. 1437) Браиловски. — Призренска област. II 1890) Брадина Смиљанић. 22. IХ 1883 — Београд. графичар. посланик (Арад. великаш (?. 10. стручни писац (Напоједли. политичар (Стара Паланка. 1871 — Нови Сад. историчар. адвокат. VII 1937) Брајан. Косово. 1872 — Рим. ХI 1326) Брајко Кузмић. друга половина ХIV в. ХII 1963) Брадваровић. властелин (?. Х 1871 — Београд. Георгије Ђорђе. 1845 — Београд. друга половина ХIII в. после 1843) Брадваровић. прва половина ХV в.

1897 — Сарајево. Сребрница. Петар В. Вука. 1401—1402. Илија М. — Атина. IV 1939) Бранивој. ХII 2000) Браковић. крај ХVIII в. севастократор (? — ?. индустријалац. шеф зубне амбуланте (Сарајево. Стеван. публициста (Јеленак код Даниловграда.) Брајковић. VI 1915 — Београд. А ‐ Б Брајко Пећпал. 29. 18. правник. или почетак ХIХ в. Србија. 19. прва половина Х в. прва половина ХIV в. после 1903) Браловић. војвода (Мојдеж код Херцег Новог. пре 1880 — Дубровник. властелин (? — ?). ? — ?. Милован. Братоножићи. после 1914). око 1874 — Нови Сад. великаш. 29. Петар С. произвођач текстила (?. судија. после 1842) Бран/Борен. писац (Вилац. Васо. генерал-мајор. VII 1883 — Подгорица. окружни начелник (?. Радослав М. Милосав. ризничар (? — ?). лекар. друга половина ХI в.) Брандекер. III 1365) Бранко Растислалић. прва половина ХV в. српски владар. судија.. директор гимназије (Оточац. 1943) Браловић. управник Народног позоришта. око 1887 — ?. генерал-пуковник.. политички радник (Ријека Црнојевића. судија (Горњи Милановац. Ђуро. Бранко Младеновић. полулегендарни припадник дукљанског владарског рода (? — ?). око 1830 — ?. локални старешина (Браљина. IV 1964) Бракус. IХ 1974) Бранислав. учитељица. господар територије у североисточној Србији (? — ?). српски властелин из Хума (?.I том. — ?. преводилац (?. пре 870 — ?. Даринка. ХIV в. 87 . 15. 7. властелин (? — Метохија. професор. 1886 — Београд. ?) Брајовић. Х 1915 — Београд.. Бранко Занчић (Занзицх). народни херој. средина ХIII в. поморац. пре 11. VIII 1945) Браљинац. 9. ХI 1991) Брајовић. Београд Брајовић. Бранислав. Фрања (Brandecker Franc). 9. 20. кнез из најстарије династије (?. пре 1318) Бранисављевић-Чабриновић.

1819 — ?. Ђорђе. капетан I класе (Угриновци. после 1914) Бранковић. Алекса. школски инспектор (Рача Крагујевачка. Срем. Срем. 9. Х 1770 — Сремски Карловци. Душан П. књижевник. Дамјан Ј. народни посланик. народни посланик (Брлог код Оточца. Х 1888) Бранковић. IХ 1954) Бранковић. мецена (Зрењанин. 11. пуковник (Угриновци. 27. Крушедол. 1863—1865. историчар (Инеу. ХI/ХII 1869) Бранковић. 3. дипломата. гроф. Ђорђе. Бранковић. V 1878 — Суботица. финансијски стручњак (Саниколау Маре. председник општине (Крмине. ректор (Пожаревац. 19. адвокат. ХII 1955) Бранковић. Срем. Срем. VIII 1866 — Београд. службеник (Врањево код Новог Бечеја. 1645 — Хеб. трговац. епископ задарски (Темишвар. Бањалучки срез 1900 — ?. I 1894 — Зрењанин. Адам. индустријалац (Бачко Градиште. правник. Дамаскин (Димитрије). ректор (Врањево. гроф. I 1938) Бранковић.. I 1938) Бранкован. делегат (?. архимандрит (Угриновци. IХ 1881 — Београд. 15. 1765 — Лаћарак. 1922) Бранковић. III 1937) 88 . архимандрит. педагошки пи-сац. рударски инжењер (Београд. сликар (Бјеловар. Антоније (Аврам). 24. 1.. Драгољуб. Душан. Банат. Чешка.I том. 1941) Бранковић. Ђока.. глумац (? — ?). VII 1868 — ман. 28. 1799 — Брусница код Горњег Милановца. ХII 1711) Бранковић. Димитрије (Добривој). 2. 30. Румунија. 26. II 1782 — ман. Ђорђе. оснивач Сокола. VII 1835 — ман. I 1941) Бранковић. Аврам. 11. 1885 — Оточац. Димитрије. — ?. Х 1830) Бранковић. 11. II 1847 — ?. 2. после 1732) Бранковић. гроф. 8. 7. Арсеније (Живко). архимандрит. Ђорђе. 19. 10. друга половина ХVII в. 24. ХII 1836) Бранковић. Гргетег. 1880 — Сремска Митровица. А ‐ Б Бранкован. Румунија. банкар. 1831) Бранковић. Иван К. VIII 1824) Бранковић. Раковац. педагог. гроф.

9. капетан (Сомбор. 31. — Будим. разбојник (Павловци. Новак. средином ХVIII в. 1. потпуковник. народни посланик (Бучје код Књажевца. директор српских школа. 15. Срем. потпуковник (Угриновци. 23. III 1941) Бранковић. 25. ХII 1865) Бранковић. гроф. I 1874) 89 . I 1797 — Сомбор. Јован Липовац. V 1907) Бранковић. Јован. 1466 — ?. Стојан. VIII 1804) Бранковић. III 1780 — Нови Сад. VII 1856) Бранковић. 21. председник општине. 1733 — Сибињ. средина V 1797) Бранковић. Милан С. Јеврем. 12. Срем. Јован. Срем. сликар (Велики Сенмиклош. после 1744) Бранковић. деспот (?. официр (? — Јенопољ. Лавреније. капетан. драмски писац (Темишвар.I том. 1730 — Угриновци. гроф. Тимотије. III око 1675 — Сомбор. Срем. 1860 — Београд. биров (Пећ. 16. Милош. Х 1734) Бранковић. 1868 — Бучје. 1. II 1852) Бранковић. црквени беседник (Сента. око 1880 — ?. гроф. капамаџија. почетком ХIХ в. Банат. Стеван П. 4. Живан. 1681) Бранковић. 22. ХI 1777 — Лаћарак. ХI 1933) Бранковић. ректор (Нови Сад. после 1885) Бранковић. I 1903) Бранковић. професор. гроф (Сомбор. А ‐ Б Бранковић. 1844 — ?. племић. мајор (Угриновци. Јован. Сава (Симеон). будимски одборник. Х 1860 — Нови Сад. 14. I 1851 — Београд. I 1787) Бранковић. друга половина ХVII в. свештеник. пуковник (Пожаревац. после 1931) Бранковић.. земљорадник. 28. 27. Срем.. митрополит ердељски (? — ?. 27. 30. — Павловци. Румунија. Лукијан Тривунов. пуковник (Крагујевац. Лаза. Павле. војни писац (Драча код Крагујевца. ? — Београд. капетан (Липова. 27. Стефан. пре 1656) Бранковић. — ?. Константин. VI 1814 — Београд. 23. ХII 1502) Бранковић. свештеник. гроф. Никола. 4. јавни радник (Арад. јавни радник (?. правник. VII 1911) Бранковић. после 1849) Бранковић.

25. велепоседник. Никола. учитељ. VII 1804 — Нови Сад. VI 1938) Брановачки. Х 1896 — Загреб. II 1855 — Кикинда. заставник. 19. Теодор. јавни радник (Фојница код Гацка.I том. Богољуб. VI 1912 — Хановер. VII 1915) Бранчић. ветеринар. дипломата (Фојница код Гацка. дерматолог (Падеј. Јован. 1754 — Мутник. аустријски генерал. Сава (Соломон). Евгеније Ђена. IV 1919) Браноје Бранко Бранивојевић. II 1847 — Ниш. епископ јенопољски (? — ?) друга половина ХVI в. добротвор (Сента. Субота. министар правосуђа. VIII 1816) Брановачки. Александар Андрејевич. 10. лекар. Словенија. археолог (Сомбор. 24. ХII 1943) Братановић. 1. 11. IХ 1841 — Сента. ХI 1887 — Београд. III 1974) Братић. Немачка. 1855 — Блед. 1. Банат. правник. 23. 13. Банат. 31. лајтнант. преводилац. универзитетски професор (Русија. II 1915) Брановачки. Бранковић Коренић. 19. 10. митрополит јенопољско-липовски (? — ?. VIII 1882) Брановачки. политичар. 1898 — ?. митрополит јенопољско-липовски (? — после 1643) Бранковић Коренић. потпуковник (Сента. 7. после 1627) Брановачки. лексикограф (Бачко Петрово Село. око 1722 — Стари Бечеј. 8. — Котор. после 1970) 90 . судија (Крушевац. Благоје. инжењер. српски великаш (?. правник. адвокат. Михајло. 2. А ‐ Б Бранковић Коренић. лекар. 27. 11. 19. Лонгин (Лазар). Х 1957) Братић. Чедомир. VI 1860 — Нови Сад. командант српског фрајкора (Чента. Матеј (Мојсеј). јавни радник (Сента. крајем лета 1326) Брант. III/5. Душан. II 1834 — Сента. Стеван. око 1775) Брановачки. 7. 13. Урош. Евгеније С. публициста. друга половина ХIII в. Банат. II 1880) Брановачки. професор. племић (Суботица. судија. универзитетски професор (Брезовац код Бјеловара. II 1933) Бранчић. 1701 — Сента. после 1758) Брановачки. Ђена. племић (Стари Бечеј.

23. свештеник (? — ?). трговац. Благоје. Ђорђе. логотет (? — ?). 30. ХII 1831) Братоножић. етнограф. Стон. 15. Х 1871 — Мостар. 27. 25. универзитетски професор (Вршац. синдикални радник (Брачине код Крушевца. 11. Катарина. презвитер. Х 1882 — ?. политички радник (Стијена Пиперска код Подгорице. 7. Вицко (Vincenzo Bratutti). VIII 1932) Брачинац. Саксонија. народни посланик (Ражањ. ХII 1932) Брашован. Радослав. управитељ школе. Никола. преписивач књига (? — ?). 14. Милош. уредник (Вршац. пуковник (Баваниште код Панчева.I том. Полимље. вајар (Спич код Бара. после 1899) Брацановић. 1888 — Београд. IV 1916) Брежанин. Братоглић. Едуард (Braumann. I 1924) Брашић. Eduard). учитељица.. Даринка. ХIV в. 1946) Брашован. црногорски војвода (Братоножићи. IХ 1929) Брацановић. цртач. 1765 — Земун. 27. 16. Марко. учитељ. Братослав. свештеник. IV 1965) Брашован. Братослав. А ‐ Б Братић. 1850 — Вршац. Х 1848 — Крагујевац. 20. сликар. 6. Драгиша. 19. — Цитава. прва половина ХIХ в. песникиња (?. учитељица (Панчево. Јован. литограф. политичар. Братутовић. учитељица. 2. 1702—1716. стручни писац (Фојница код Гацка. Илија Д. Пруска. прва половина ХIV в. 7. V 1887 — Београд. Милица Б. око 1615 — Мадрид. трговац (Земун. Македонија. Томо А.. преводилац (Дубровник. после 1845) Брауман. 1853 — Ражањ. 20. III 1879 — Београд. хирург. Левачки срез. Брацан. ? — Подгорица. VI 1964) Брашован-Наранџић. 1870 — Кикинда. IV 1893 — Београд. генерал (Опарић. 9. око 1680) Браћевачки-Јовановић. дворанин. Димитрије. II 1888) Брачинац. 5. ? — ?). пи-сац (Вршац. V 1883 — Београд.. прва половина ХIII в. дародавац (Магдебург. ХI 1956) 91 . ХI 1929) Братко. 11. архитекта (Вршац. лекар. политичар. око 1809 — ?. II 1939) Брдарски.

Никола Л. ХII 1888 — ?. 29. књижевник. 13. Максим. Раде Д. I 1879 — Београд. 4. 3. Димитрије. мајор (? — Београд. 24. свештеник. 1833 — Београд. II 1896) Бркић. 27. Љубомир. народни херој (Јелашиновац код Санског Моста. писац. пре 1865) Брзаковић. Константин. Војин.. диригент (Студенци код Храстника.. Ђорђе И. народни посланик (Сомбор. свештеник. преводилац (Београд. око 1880 — Београд. 31. 1875 — Крагујевац. VII 1888 — Београд. истраживач руда. лекар (Хлош. пуковник. Х 1968) Бркић. 1832 — Беч. 1809 — Деспотово. срески и окружни начелник (? — ?. потпуковник (Пожаревац. Ђорђе. после 1884) Брзаковић. II 1851 — Београд. VI 1884) Бркић. Х—ХI 1918) Брзаковић. велики жупан (Лужнице код Крагујевца. 1878 — Оснабрик. лекар. VI 1942) Брентовић. 1952) Брил. учитељ. VIII 1890) Бркић. Драгомир. ХII 1992) Бркић. Данило. Арсеније. Радојко С. 24.. 1904 — Београд. Владимир. банкар (? — ?. пуковник. Врањски округ. професор. власник рудника (Сомбор. А ‐ Б Брежовски. IХ 1900) Брзак. 1950) Брзаковић. 13. ХII 1830 — Београд. Словачка. позоришни делатник (Нови Сад. после 1942) 92 . 18. новинар (?. срески начелник (Београд. III 1883 — ?. 2. управник школе (Лужнице код Крагујевца. хумориста. после 1923) Брзаковић. Ђурђе. 15. ?) Бркић. V 1849 — Београд. 9. ? — Нови Бечеј. IХ 1961) Бркић.. апотекар. игуман (Вогањ. I 1868 — ?. после 1943) Бркић. Антоније. 1820 — Београд. генерал (Сурдулица. III 1904) Брзак. I 1890) Брезовшек. VIII 1905) Бркић. 19. проналазач. трговац (Нови Сад. Бернхард. Срем. професор (Пећ. 22.. Васа Ђ. Живојин. 20. 30. 21. 1840) Брежовски. Јосиф. пуковник (Београд. Бачка. 29. санитетски пуковник (Цариград. вођа позоришне дружине. политичар. Немачка.I том. Иван. ХI 1913 — Београд.

после 1793) Бркић. хемичар. 25. II 1860 — Београд.. интерниста (Шабац. после 1941) Брунети. Јосиф. 25. VIII 1938) Бркић-Каверзњева. Сава Хиландарац Бронзић. Јован С. 1880 — Београд. 28. — Сремска Митровица?. писац (Тур или Лион. ХI 1823) Брујић. IV 1921 — Рипачки кланац код Бихаћа. учитељ музике (Праг. Миленко Црни. трговац.. народни посланик (Медак код Госпића. Тадија. V 1980) Бројер. Х 1917) Брусић. V 1906) Бродил. композитор. Француска. председник општине. Ана. Славибор. I 1913) Брож. лекар. око 1770 — Кипар. IХ 1941) Брковић. народни посланик.I том. хоровођа (Лхота. 7. IV 1912) Броз. V 1892 — Љубљана. IХ 1837 — ?. после 1850) Бркић. политичар. Саво К. Владимир. народни херој (Веље Брдо код Подгорице. 9. IV 1884 — ?. 1950) Брковић. II 1854 — Крагујевац. трговац (Гроцка. 10. Дамњан. 4. ХII 1912 — Краљевица код Зајечара. в. Хрватска 1878 — ?. II 1884 — Обилићево код Крушевца.. II 1943) Броћић. Живко П. после 1896) Бруеревић. Чешка. Хрватска. IV 1881 — Београд. Хрватска. пољопривредник. председник Југославије (Кумровец. VIII 1931) 93 .. Марко (Marc Bruère Desrivaux). Хрватска. 2. 5. Љубица. револуционар. опанчар. VI 1980) Брунети. 24. 9. дипломата. I 1861 — Кладово. музички педагог. народни херој. професор универзитета (Београд. Урош. игуман (? — ?. 2. пуковник (Гарешница код Бјеловара. капелник. 4. 22. Моравска. политички делатник (Горњи Андријашевци код Славонског Брода. посланик (Гуча. 18. 19. народни херој (Брињани. Федерико Фридрих. Јосип Тито. ХII 1973) Бркић-Милијановић. 16. 7. II 1837 — Београд. 7. командант батаљона (Свињица код Петриње. Симеон. земљорадник. дерматовенеролог (Шабац. секретар окружног комитета КПЈ. капелник. 30. 18. Руднички округ. композитор (Пелхржишово. друга половина ХVIII в. Мирко П. капетан. Милош. А ‐ Б Бркић. Словенија. лекар. 10.

Војислав Ђ. учитељ (? — ?. 15. песник. VIII 1891) Бугарски. 1859 — Сарајево. II 1943) Бубаловић. 29. Манојло Кордунаш. I 1881 — Београд. I 1905) Бугариновић. Александар Ј. 1. 15. 1857 — Чачак. оперска певачица. рентијер. после 1941) Бугариновић. 18. 20. 1882 — Сарајево. 17. Х 1866 — Бихаћ. 1896) Бубало.. 31. Ђорђе М. 7. сакупљач народних умотворина. индустријалац (Селце. учитељ.. Ђуро. 1841 — Загреб. Бачка. II 1921 — Реповац. код Крагујевца. Лика 15. преводилац (Кикинда.. грађевински предузимач. архитекта (Прешов. посланик (Параге. средина ХIХ в. III 1902) Бугариновић-Јовановић. Ђорђе С. добротвор (Раковац. графички радник (Сарајево. Душан. VIII 1899 — Чикаго. Константин Коста. публициста. народни посланик (Ждралови код Бјеловара. 1924) Бугарски. 1835 — Београд. вајар (Срб. преводилац (Крижевци. 11. књижевник. педагог (Сента. потпуковник (Ратковац. 1878 — ?. VI 1905 — Београд. IХ 1933) Брчин. адвокат. после 1934) Бугарски. — Сарајево.. Х 1983) Бубало. VIII 1970) Бугариновић. трговац. 14. публициста. Властимир Власта. скупљач народних умотворина (Добро Поље код Сарајева. 11. IV 1939) Бубало. Херцеговина. Илија. аматерски глумац и редитељ. А ‐ Б Брушија. САД. ХI 1836 — Вараждин. око 16. Павле. учитељица. V 1892) 94 . Верица. Срем. пре 1938) Бугарски. ХI 1874 — Сремска Каменица. 29. Јован (John David Brcin). 10. ? — Сарајево. 1870 — Нови Сад. 1893) Бубановић. сакупљач фолклорне грађе. Милан. 7. V 1902) Бугарски. радница. народни посланик (Примишље код Слуња.I том. народни херој (Решетар код Коренице. Меланија. I 1856) Бубић. Стеван. Милан. песникиња (Змајево. добротвор (Мионићи. Словачка. V 1986) Бугарски. 1842 — Кикинда. Никола Ђ. правник. Ана. 3. мецосопран (Бела Црква. Хрватска.

I 1965) Будимир. III 1945) Бугарски Златић. Шопронска жупанија. велики жупан (Сомбор. IV 1954) Бугарчић. 30. доцент (Товаришево код Бачке Паланке. 16. Стеван. правник. III 1941) Бугарски Димитријевић. лекар. Пакрачка дијецеза. Јован Д. Глигорије Гига Т. публициста. VIII 1948) Бугарски. дерматовенеролог. велепоседник. VIII 1913 — Батина. IХ 1945) Бугарски. ХI 1891 — Београд. правник.. Ненад. 2. 1830) Будаи. III 1930) Будаи. III 1873 — Суботица. 1873 — Београд. Људевит Лајчо. 1. Срем. Лазар П. 31. картограф (Добринци. универзитетски професор (Мркоњић Град. капетан. адвокат. 95 . 3. привредник. Х 1975) Будимир. 30. Будаи. III 1958) Будимир. Коста. ХI 1759 — Вуковар. — Славонија. оберкапетан (Коморан. Франц. 1891 — Бачка Паланка. Хрватска. Јосиф. стручни писац (Мркоњић Град. линг-виста. 14. лекар. универзитетски професор (Сента. IХ 1865) Бугарски. ветеринар (Пешта. добротвор (Краљево. инжењер. 1688—1693. Павао. 10.) Будаи. Барања. медицински писац. митрополит темишварски (? — ?). 8. друга половина ХVIII в. Адам. писац (Сомбор.. правник. почетак ХVIII в. велики жупан (Мохово.. 21. финансијски стручњак (Черевић. 9. 27. лекар. бачки бискуп. V 1868 — Будимпешта. 1804 — Нови Сад. Димитрије. Милан Ђ. Тодор Г. IХ 1881 — Сомбор. ботаничар (Гарта. Срем. Бачка. IV 1930) Бугарски. IХ 1871 — Сомбор. трговац. адвокат. 1740 — Нови Сад. 27.. Богдан. 9. 19. класични филолог. 1905 — Београд. мерник. 1884 — Нови Сад. посланик (? — ?). V 1897 — Београд. Андрија. 1812/ 1813 — после 1844) Будановић..I том. 27. 1825—1842. верски писац (Бајмок. хемичар. физикохемичар. правни писац (Вараждин. градоначелник (Нови Сад. 26. А ‐ Б Бугарски. 17. VI 1789) Бугарски Златић. Сава. политичар. поседник. 23. Босна. Мађарска. стенограф. VII 1942) Бугарски. Лазар.

властелин. око 1860 — ?. 1850) Будимлић. почетак ХIХ в. 1839 — Загреб. народни посланик (Мркоњић Град. Александар Леко. Стјепан). Ђорђије). 1850?) Будимлић. Ристо (Христо. трговац (Сарајево. ХII 1886 — Београд.. Лика. око 1760 — ?. Милан М. између 1841. Кузман. крај ХVIII в. V 1943) Будимлија. командант фрајкора (?. крзнар. књижевни и позоришни критичар (Загреб. Душан К. Ристо (Христо). Ђорђе. Јован. после 1439) Будисављевић. 21. Никола. 25. кројач. око средине ХVIII в. 7. посланик (?. пролеће 1789) 96 . Срем. трговац. трговац (Сарајево. I 1890 — Београд. тридесете године ХVIII в.. правник. кмет (Сарајево. I 1895 — Јајинци код Београда. ХII 1844) Будимлић. — ?. ? — ?. трговац (Сарајево. 1889 — ?. — Босна. редитељ. Јован. 1823 — Осијек. Божо. медицинар (Шид. трговац (? — Сарајево. племић (Мартинци. ХI 1934) Будимовић. заставник. — Босна. 22. трговац (Сарајево. после 1877) Будимовић. (Георгије. око 1810 — Беч. 22. — ?. и 5. А ‐ Б Будимир. после 1856) Будимлић. 7. економ. Александар. око 1724) Будимлић. Петар. пуковник. трговац (Сарајево. пуковник (Батајница. крај ХIV в. Христифор). управник Државне штампарије (Крушевац. Властимир. публициста (Ашања код Батајнице. 15. Срем. I 1912) Будимировић. књижар. после 1942) Будисав Богавчић. пре 1878) Будимлић. — ?. скупљач србуља (Сарајево ?. професор. 1. IХ 1908) Будисављевић. III 1839) Будимировић. Димитрије. трговац. Даша. 30. пуковник (Вребац. 1833 — Сарајево. добротворка (?. лекар. ? — ?. публициста. VII 1836) Будимировић. IV 1767 — Мартинци. Стефан (Стиепо. песник. 6. после 1795) Будимлић. Сарајево.I том. штампар (?. ? — ?. VIII 1895) Будимлић. Ђорђе Д. 6. Х 1959) Будимировић. Симо Ђ. 1941) Будимировић. 2..

Данило Дане. 2. I 1919) Будисављевић. професор. 4. 24. политичар (Кикинда. племић (Пећани. поседник. 19. Срђан. ХII 1884 — Загреб. 15. Лазар. свештеник. Хрватска. 21. адвокат. 11. математичар (Бела Црква. 1750 — ?. адвокат. ХI 1780 — Јошани код Удбине. књижевник. Лика. ХI 1981) Будишин. Аустрија. Угорица. после 1831) Будисављевић. V 1906 — Београд. 3. Станко. посланик (Пећани код Удбине. III 1914) Будисављевић. 9. Лика. 13. II 1887 — Кикинда?. капетан (Пећани. велики жупан (Бјелопоље код Коренице. Хрватска. велепоседник (Велика Кикинда. 12. 4. Будислав. 1826 — Велика Кикинда. политичар (Кикинда. народни посланик (Славонска Пожега. Емануел. Јулије. посланик. III 1882 — Инсбрук. официр (Бјелопоље. земљопоседник. крајем Х 1944) Будишин. А ‐ Б Будисављевић. Стеван. министар. хирург. друштвени радник. Будимир Буде. 1943) Будишин. 30. 29. Тома. преводилац (Врело код Коренице. писац. Милан. 30. 1839 — Пула. VIII 1895) Будишин. генерал-мајор. 21. ХI 1937) Будишин. Милан. сенатор. Будисав Буде. I 1894) Будисављевић. 20. 7. II 1928) Будисављевић. велепоседник. саборски заступник (Врело код Коренице. Јован Јоца. 1825) Будишин. Лика. 14.I том. IV 1897 — Кикинда. VII 1843 — Загреб. посланик (Велика Кикинда. 6. адвокат. III 1874 — Сремски Карловци. Гавра. 24. VIII 1854 — ?. 20. IХ 1836 — Задар. прота (Лика. Манојло Мане. 13. 1879 — Кикинда. генерал-мајор. политичар (Кикинда. Лика. универзитетски професор (Славонска Пожега. VI 1981) Будисављевић. 1872 — Загреб. 5. II 1968) Будисављевић. Јован. VIII 1907) Будисављевић. протопрезвитер (Пећани. Истра. VIII 1862) Будисављевић. ХII 1883) Будисављевић. 8. после 1914) Будисављевић. народни посланик (Велика Кикинда. ХII 1968) 97 . VII 1844 — Доње Врховине. ХII 1904 — Кикинда. IХ 1790 — Госпић. новинар. 12.

22. 1745) Букилић. I 1931) Буђевац. ХII 1914) Будмани. 1869 — Крагујевац. 1899 — ?. 1703 — Дубровник. 11. 21. VII 1960) Буквић. Платон. Х 1946) Буквић. публициста (Приједор. Ристо. 1941— 1945?) Бујишић. 2. VII 1950) Бујак. 26. 6. Илија. Лика.. конзул (Дубровник. VII 1953) Буковац. публициста (Параћин. Милешева. Душан Р. 11. 1914) Бујовић. сакупљач народних умотворина. друга половина ХIХ в. старешина манастира. филолог. IХ 1916) Бузаџић. економиста. Х 1839 — ман. VII 1855 — Праг. занатлија (? — ?. лексикограф (Дубровник. народни посланик (Очка Гора код Чајетине. професор (Цавтат. Срем. Влахо Г. лекар (Стари Футог. трговац. САД. политичар. после 1878) Бујдић. 28. 19. трговац. 23. II 1885 — Очка Гора. Јосиф. Монтана. Пакрачки срез. перашки капетан. Миливој. јавни радник (Бучје. јеромонах. 9. устаник (Вруља код Пљеваља. народни херој. народни посланик (Нетека код Срба. А ‐ Б Будмани. 4. ветеринар. Бранко. 20. глумац (?. 3. ХI 1880 — Бањалука. Драгутин. трговац.. 18. 27. 1919 — Бели Камен код Пасјаче. архитекта (?. — Бјут.. управник марвене болнице (Крагујевац. 1919) Бујић. 4. пре 1700 — Суботица. IV 1922) 98 . Босна. Михаило Ј. устаник. 1942) Бујић. Симо. Владимир Ж. Прокопије (Јован). Петар. ХII 1889 — село Неокази испод Кајмакчалана. командант бригаде (Велика Брајина код Медвеђе. 1875 — Београд. Родољуб. ратник (Пераст. свештеник..) Бузаџић. Х 1835 — Кастел Ферети крај Анконе. Синиша С. Хрватска. племић. Вицко. V 1709) Букавац.. 1870 — Кукујевци. 28. 1764) Буђевац.I том. III 1944) Букинац. сенатор (Суботица. Ђорђе. поморац. III 1891 — Загреб. I 1660 — Пераст. публициста (?. академски сликар. прва половина ХХ в. ХI 1901 — Јадовно. 27. револуционар.

око 1800) Булатовић. Љубомир. IV 1884 — Ровца код Колашина. Бенцион. народни посланик. новинар (Београд. IХ 1942) Були. 21. ровачки војвода (Заврх. Х 1940) Буковски. — Загора код Никшића. 1834 — Београд. банкар. песник (Ђулићи. Михаило. после 1838) Булајић.. ? I 1835 — Београд. А ‐ Б Буковац. песник. 21. в. око 1773 — Реџин врх. Владимир. Раде П. I 1878 — Улцињ. Крста. посланик (Београд. VIII 1933) Були. ХI 1879 — Задар. V 1847 — Чачак. посланик (Београд. Бошко. Миљко. Ровца. Бокоровић/Бокорић. банкар. V 1938) Булатовић. народни херој (Вргинмост. 1973) Булат. 18. 10. генерал-потпуковник. 21. Мони де (Solomon di Buli). генерал-мајор (Лијешње код Колашина. 27. 1889 — Сарајево. око 1715 — Веље Дубоко. око 1710 — Кула Рашовића у Кучима. Далмација. Веко. Давид. IХ 1904 — Париз. Андријевица. Хрватска. 1945) Букоровић/Букуровић. Ровца. војвода (Заврх. IХ 1916) Булатовић. критичар. 19. Ровца. публициста. учитељ. архимандрит. 1739) Булатовић Ибријски. 1894 — Париз. Коћа. банкар. I 1889) Булајић. црногорски официр (Речине код Колашина. учитељ. Црна Гора. епископ предела зетских (? — ?. ХII 1969) Булатовић. Данило (Душан). мисионар (Книн. друга половина ХVIII в. капетан I класе (Грахово. Јоко. 21. трговац. III 1895 — Крагујевац. Ровца. 1907) Були. III 1968) 99 . национални радник (Љубушко. Савић. V 1867 — Беч. око 1880 — Кајмакчалан. сердар (Церовица. Петар. 1818) Булатовић. добротвор (Београд. после 1759) Букоровић. Михаило Булајић. 25. трговац. 2. историчар књижевности. 29. 1. Ђулага. 9. 8. народни посланик (Вилуси код Никшића. кнез (Бара код Грахова. Машан. 1907) Були. VIII 1920) Булатовић.I том. Едија. 28. 9. Херцеговина. професор (Колашин.

писац (Ириг. Џиво. 30.. писац (Дубровник. око 1835 — Чачак. VIII 1876 — Београд. 1. — Русија. имитатор. Василије. Луко М. државник. Сима. 1708) Бунић. државник. III 1826) Булић.. 27.I том. II 1882 — Ниш. Мато Маров. 28. 1871 — Београд. 8. Бачка. лекар (Борово. 1591 — Дубровник. III 1658) 100 . Петар. политичар. III 1899) Булић. 30. глумац. писац (Дубровник. устаник (? — ?). драмски писац (Лесковац. после 1727) Буљик.. капетан (Србија?. V 1534) Бунић. 1875—1876. 26. 1637 — Дубровник. војвода. 13. Аустрија. Василије.. VIII 1936) Булић. I 1897 — Маутхаузен. Банат. VIII 1678) Бунић. Никола. после 1937) Бумбић. Јанко. II 1469 — Дубровник. Јосиф. А ‐ Б Були. ХI 1893) Булић. Даринка. судија. лекар. III 1863 — Дубровник. II 1940) Бунић. 6. III 1874 — ?. 23. Срем. Павле Ђ. Ђорђе Д. око 1635 — Силистрија. 1842 — Ашани. 1632 — Дубровник. апотекар. судија (Дубровник. песник. пољопривредник (Ашани код Крупе. Тривун Ј. песник (Дубровник. I 1942) Бумбаширевић. стручни писац (Стари Врбас.. писац. Бундало. 23. бактериолог (Београд. Јаков. 14.. 27. — ?. глумац. друга половина ХVII в. Милоје. Нинко. генерал (Београд. провидур. ХII 1852 — Београд. политичар (Ковачица. 7. после 1902) Бунић. свештеник (? — ?. иноватор (?. Нова Србија Буља. Васа. 1785 — Сомбор. песник (Дубровник. 8. 6. 16. III 1934) Бундало. народни посланик (?. после 1914) Буљбаш. VII 1883 — Гоесфелд. после 1759). Немачка. Мориц Е. адвокат. III 1721) Бунић. 27. професор. национални радник (Дубровник. VI 1914) Бунић. Војислав С. 22. Џексон Џон (John Jackson). VII 1960) Булић. после 1894) Бунић. 11/12. средина ХIХ в. пуковник (Мачкат на Златибору. 18. Саро. 14. Ђорђе П. преводилац (Велика Кикинда.. II 1877 — ?. национални радник. Босански Нови. народни посланик (Књажевац. 1859 — Француска. IХ 1918) Булић. адвокат.

1900 — Сланкамен. III 1967) Бурмазовић. 6.. Радован. Филип. 1884 — Миљевина на Сутјесци. новинар. 1798 — Карловац. VIII 1866) 101 . 24. племић.. после 1912) Буриан. Станко. Драгутин. VII 1963) Бурић. физиолог. Саво М. IХ 1903 — Задар. 11.. народни херој (Загреда код Даниловграда. Џиво млађи. 9. Хрватска. писац (Дубровник. 6. V 1954) Бурић. композитор. Масачусетс. Михо. револуционар (Загреда код Даниловграда. VIII 1919 — Врело код Приштине. Стеван Р. 14. VIII 1863) Бурза. Видо Ј. трговац. Марко. Рихард. војни капелник (? — ?. универзитетски професор (Беч. — Загреб. оперски певач. VI 1984) Бурић. Х 1907 — Нови Сад. 1541 — Дубровник. агроном. песник (Дубровник. око 1886 — Врање. 9. Никола. 29. I 1915 — Београд. 11. VII 1846) Бунушевац. политички радник. V 1860 — Београд. 13. САД. 1. Х 1950) Бунушевац-Бингулац. ХII 1664 — Дубровник. 23. Чешка. крајем VIII. после 1850) Бунчић. Рудолф. 14. 1. I 1871 — Хановер. Срем. Словенија. А ‐ Б Бунић. ХI 1712) Бунић Бабулиновић. професор (Божетница. око средине ХVII в. Јован. политички радник. 1703) Буњевац Николајевић. агроном (Врање.. 1805 — Сремски Карловци. Станко. ХI 1980) Бунчић. 16. — ?. 18. народни херој (Загреда код Даниловграда. VIII 1933) Буријан. инжењер хидротехнике (Сирча. правник. 18. 16. официр (Лика. ХII 1788 — Дубровник. глумац (Метлика. после 1703) Буњац/Бунић.I том. пуковник (Српске Моравице. Пијерко (Перо. Анђа. Петар Т. судија. писац (Дубровник. ХII 1873 — Београд. кнез. депутирац (?. крај ХVIII в. 18. III 1943) Бурја. VI 1943) Бурић. 8. 29. генерал-потпуковник. јавни радник (Сремски Карловци. — Банија. војвода (Поникве код Карловца. адвокат. 6. 1617) Бунић Луковић. Петар). скојевац (Ниш. Чачански округ. IV 1944) Бурна. 2. око средине ХVII в. тенор (Загреб. Војтјех.

ХI 1980) Бутозан. 23. свештеник (Стари Бановци. IХ 1695 — Пераст. властелин. 15. IХ 1943) Бурсаћ.. 29. национални и јавни радник (Доњи Врточ код Босанског Петровца. Петар Николин. властелин. VII 1924 — Пркоси. ХII 1707) Бута. V 1930) Бурџовић. народни херој (Каменица код Дрвара. сликар. Милан А. III 1726) Бућа. Никола. поморац. Мркоњић Град. после 1398) Бућа. 6. народни херој (Бијело Поље. ? — Котор. Милан. IV 1913) Бутоарка. Х 1942) Бусовић. око 1640 — ?. дипломата (? — ?. Белгија. Х 1898 — Вршац. Х 1755) Буровић. јавни радник. 5. Х 1953) Бутац. цртач (Антверпен. 31. властелин. дипломата (Котор. ? — ?. око 1655 — Пераст. 1357) Бућа.I том. правник (Пераст. Никола.. пијаниста. Алексеј Алексејевич. песник (Пераст. 18. директор и професор школе. властелин. вајар. Вицко Викентије. А ‐ Б Буро. уредник (Каштел Сућурац код Сплита. 29. композитор. ветеринар. 15. 1893) Буровић. Русија. између 1691. народни посланик (Вршац. пре фебруара 1354) Бућа. Владислав Секундо (Vlagh. 1907 — Београд. протовестијар (? — Дубровник. 1657 — манастир Крка. песник. универзитетски професор (Старчево код Панчева. Трипе. и 1696) Бутијер. 27. Александар. ? — Београд. Михаило. I 1876 — Бешка. Васо. 1894 — Дервента. писац. ? — ?. 1737) Бурсаћ. устанички вођа (Ливно. Срем. фламански бакрорезац. 18. 1/2. 28. ликовни критичар (Панчево. дипломата (Котор. адвокат. III 1943) Бућа. Трипо. Vlagj). 16. Нико. епископ (Шибеник. 20. политички радник. Никодим. 1361) Бућа. 1655 — Дубровник. 11. властелин. Марија. IХ 1859 — Сплит. 30. 1902 — Загреб. Рифат Тршо. Гаспар (Bouttats Gaspar). Лука. дипломата (Котор. трговац. музички педагог (Петроград. 1974) Бутозан. Срем. II 1913 — Трново. пре марта 1351) 102 . ХI 1905 — Загреб. ХI 1930) Бутаков. Јован Ж. дипломата (Дубровник.

Бошко Р. IV 1836 — Београд. 12. 1. Тодор М. устанички вођа (Колешко код Невесиња. 4. сердар (Требјеса код Никшића. народни херој (Градина код Вировитице. свештеник. 1849 — Никшић. члан ПК КПЈ за Србију (?. 27. 26. Васо. 1762 — Славеносрпско Село код Одесе. јавни радник (Котор. Бућић.I том. А ‐ Б Бућин. 3. пуковник (Ужице. ускочки капетан (Требјеса код Никшића. V 1952) Бућић. 1863 — Пољна. Мина Бућић. IХ 1943) Буха.. VII 1929) Бушетић. Малиша. ХI 1912) Бучовић. 1845 — Београд. Левач. Бошко. Бућић.. в. 16. Коста. Василије. Јован В. ХI 1832) Бућић. Богдан Бућић. в. ХII 1808) Буха. сердар. Богдан. 1944) Буха. добротвор. Мина. 25. Софија. харамбаша. 1913 — Београд. оснивач задужбина (Београд. 1754 — Славено-српско Село код Одесе. 1926 — Јабука код Пљеваља. етнограф (Пољна.. 15. II 1881) Бучовић. 1919) 103 . учитељ. VI 1862 — Котор.