You are on page 1of 108

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

pro trvalý pobyt v ČR

1

Marie Kestřánková. Kateřina Vlasáková © Národní ústav pro vzdělávání.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Autoři: JITKA CVEJNOVÁ. Markéta Slezáková. Publikace může být rozmnožována pouze ve výuce za účelem přípravy na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.cz . Petra Chvojková. 2011. 2 www. Všechna práva vyhrazena. DANA HŮLKOVÁ NÝVLTOVÁ. PAVLA MÁLKOVÁ Spoluautoři: Anna Christou. Radka Němcová. divize VÚP. PETRA HONZÁKOVÁ.nuv.

cz 3 .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR www.nuv.

nuv.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR 4 www.cz .

kapitola Základní informace o zkoušce pro uchazeče II. Základní inform mace o p poslechu pro p uchazeče B. Základní inform mace o mluvení pro uchazeče B. kapitola Co už umím A.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Obsah Předmluva I. Typy úloh D. kapitola Čtení A. Základní komp penzační strategie VII. Základní inform mace o p psaní p pro uchazeče B. Modelové verz ze zkoušky ze psaní V. Poslech s poro ozuměním C. Mluvení E. Přípravná cviče ení C. Modelové verz ze zkoušky y z mluvení VI. kapitola Psaní A. Typy ypy úloh D. Přípravná cviče ení C. kapitola Poslech A. Č Čtení s porozu uměním B. Typy úloh D. Přípravná cviče ení C. kapitola Mluvení A. Přípravná p cviče ení C. Základní inform mace o čtení pro p uchazeče B. Typy úloh D. Modelové verz ze zkoušky y z poslechu p IV. kapitola Klíč Čtení Poslech Psaní Mluvení 6 7 11 11 12 18 27 39 39 40 43 46 58 58 59 63 66 74 74 75 85 87 95 96 96 96 96 97 98 98 108 132 138 . Psaní D. Modelové verz ze zkoušky ze čtení III.

Praha. Interaktivní modelová zkouška pro uchazeče je dále k  dispozici na webových stránkách www. který by uchazeče cíleně vedl k přípravě na uvedenou zkoušku. poslech. Radce Němcové za cenné připomínky.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Předmluva Zkouška z  českého jazyka pro trvalý pobyt v  České republice byla iniciována přijetím zákona o  pobytu cizinců č. c) ve  specificky zaměřeném jazykovém kurzu.nuv. zda uchazeč o povolení k trvalému pobytu v  ČR dosáhl úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz příslušná vyhláška MŠMT č. Autoři děkují recenzentkám tohoto učebního materiálu Mgr. 2012.cz a www. K. Během dosud krátké existence zkoušky se však ukázalo.check-your-czech. Příručka nenahrazuje v žádném případě učebnice češtiny ani jiné výukové materiály.cestina-pro-cizince. rozhodl vytvořit předkládanou příručku. 1. psaní a mluvení − na úrovni A1 ve smyslu publikace HÁDKOVÁ.com. složený z autorů jednotlivých částí zkoušky a koordinátora zkoušky. Tauris. Kolektiv autorů Poznámka: Příručka zachycuje stav zkoušky do  31. 348/2008). 12. a to na základě testování čtyř základních řečových dovedností. nebo pokud si potřebuje na konkrétním jazykovém materiálu ověřit. Barboře Štindlové a Mgr. 326/1999 a jeho novelizací z roku 2009. 2011. aby příručka pomohla uchazečům úspěšně absolvovat zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt a aby pomohla učitelům a pracovníkům nevládních organizací v jejich nelehké práci. že příručka není ucelenou učebnicí češtiny pro cizince ani nepředstavuje metodu výuky češtiny pro cizince. budou tyto změny vždy ohlášeny prostřednictvím webových stránek www. Měla by být použita ve výuce až poté. MŠMT a nakl. nebo zda této úrovně dosud nedosáhl. Uchazeči se mohou na uvedenou zkoušku připravit v zásadě třemi způsoby: a) individuálně bez pomoci lektora. co uchazeč absolvuje výuku na dané jazykové úrovni. které během tvorby poskytly. Může rovněž posloužit jako informativní materiál i pracovníkům nevládních organizací. tak učitelé postrádají praktický učební materiál. že jak uchazeči sami. b) individuálně s  pomocí lektora. jde pouze o soubor informací.cz a www. zda uvedené úrovně již dosáhl. J. které se zabývají pomocí migrantům v České republice. jednak konkrétní úkoly k přípravě na zkoušku a mohou si vyzkoušet různé typy úloh ještě před zkouškou. Cílem zkoušky je prověřit. Z tohoto důvodu se autorský kolektiv. Pokud dojde k  dílčím změnám zkoušky po 1. která je rovněž široké učitelské veřejnosti přístupná na uvedených webových stránkách zkoušky. Uvedená zkouška nevychází z  konkrétního výukového programu.cestina-pro-cizince. 2005. K  přípravě na  zkoušku byla Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) vydána brožura s modelovou verzí zkoušky. Učitelé pak v příručce najdou základní informace o zkoušce a inspiraci pro přípravu kurzů zaměřených ke zkoušce. 6 www. Nicméně je třeba říci.cz . která by měla pomoci jak uchazečům. — VLASÁKOVÁ. Přejeme si. ale pouze prověřuje. Uchazeči zde najdou jednak přípravná cvičení ke zkoušce. která je k dispozici každému uchazeči. zda příslušný uchazeč je ve čtyřech řečových dovednostech − čtení. tak učitelům při přípravě na  zkoušku. jenž se ke  zkoušce přihlásí.: Čeština jako cizí jazyk. Konečně pracovníci nevládních organizací zde najdou podrobné informace o průběhu zkoušky. Úroveň A1.check-your-czech. Pro potřeby učitelů v jazykových kurzech byla vytvořena Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Příslušné pasáže příručky budou pak změněny při jejím dalším eventuálním vydání nebo v její internetové podobě. — LÍNEK. M. praktických cvičení a úkolů zaměřených k přípravě na  zkoušku za  reálných podmínek.

Když zkoušku opakujete. který je na internetu. Který den a měsíc můžu dělat zkoušku? Zkoušky se dělají obyčejně ve středu a každou druhou sobotu v měsíci.cestina-pro-cizince. Proč musím přijít na zkoušku tak brzo? Než začne zkouška.cz a www. Kdy mám zaplatit za zkoušku? Můžu zaplatit po zkoušce? Musím zaplatit celou částku? Platíte vždy před zkouškou a vždy musíte zaplatit celou částku.mluvení. musíte zaplatit za zkoušku škole 1. Musí vám dát také kartičku s vaším číselným kódem. Poukaz nebo Potvrzení o nesložení zkoušky.com. státní příslušnost a také potřebuje vidět váš Poukaz nebo Potvrzení o nesložení zkoušky.cestina-pro-cizince. kterou jste si vybral(a). kapitola ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZKOUŠCE PRO UCHAZEČE Jaké části má zkouška? Zkouška je písemná a ústní.com. Informaci o začátku zkoušky dostanete přímo ve škole. V kolik hodin se koná zkouška? Každá škola si určuje hodinu začátku zkoušky podle své konkrétní situace.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR I. poslech. nemusíte platit nic. musí pracovník školy zkontrolovat dokumenty. 7 . Můžete do školy zatelefonovat nebo tam poslat e-mail nebo fax. když přijdu pozdě na zkoušku? Ten den už zkoušku dělat nemůžete. Co se stane. nemusí dělat zkoušku v každém termínu. Kde můžu dělat zkoušku? V každém kraji České republiky je nějaká škola. Musím za zkoušku platit? Když děláte zkoušku poprvé a  dáváte škole Poukaz.cz a www. Seznam pracovišť najdete na webových stránkách www.check-your-czech. kde vám dají také Poukaz ke zkoušce. Konkrétní informace vám dá pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Písemná zkouška se skládá z 3 částí: čtení. na tuto práci musí mít dost času. kde a komu částku zaplatíte. Nový termín si domluvíte s pracovníkem školy. číslo dokladu (pasu). Škola vás bude informovat. místo narození. Jak se mám na zkoušku přihlásit? Můžete navštívit školu osobně.500 Kč. Všechny termíny v roce najdete na webových stránkách www. Kdy mám přijít na zkoušku? Na zkoušku přijďte minimálně 30 minut před začátkem zkoušky. která organizuje zkoušku.check-your-czech. Proto vám škola nabídne konkrétní den a měsíc při přihlášení. můžete ale přijít jiný den. kterou jste si vybral(a). Při zaplacení dostanete vždy potvrzení. škola. datum narození. Které informace o mně potřebuje škola ke zkoušce? Škola potřebuje znát vaše jméno a příjmení. Můžete škole dát také telefonní či faxové číslo nebo e-mail. psaní. Ale pozor. Které dokumenty musím mít na zkoušku? Musíte mít cestovní doklad (pas). Ústní zkouška má jen 1 část .

Čím budu psát zkoušku? Zkoušku píšete tužkou. ale zkoušku budete muset opakovat v jiném termínu. Místnost určí škola. Pracovník školy vám předá Potvrzení o nesložení zkoušky. kde budete sedět. Místo určuje pracovník školy. Jestliže se necítíte dobře. Jestliže učitel uvidí. na které všichni dobře vidí. Proč nemůžu mít mobil? Jak zjistím čas při písemné zkoušce? Ve zkušební místnosti jsou hodiny. Nemůže mi někdo ukrást mé věci? Všechny věci budou na místě. Kam si můžu dát své věci? Tašky. které jste dostali od pracovníka školy. Informace o místnosti vám dá pracovník školy při kontrole dokumentů. kde budete dělat zkoušku. Žádné jiné věci mít na lavici nesmíte. nesmí se už zpátky vracet. knihy. čemu nerozumíte. Při zkoušce můžete pít nealkoholické nápoje. Budete sedět sám (sama) v lavici a nesmíte s nikým mluvit. tužky a gumy dostanete při zkoušce. Je přísně zakázáno používat při zkoušce mobil. Můžete sledovat také čas na svých hodinkách. Papíry. jestli máte nějaké otázky. poznámkové sešity. můžete odejít z místnosti. vám ukáže místo. nesmíte nikoho rušit. Kde budu dělat písemnou zkoušku? Písemnou zkoušku děláte ve  zkušební místnosti ve  škole. a eventuálně láhev s nealkoholickým nápojem. který (kteří) je (jsou) ve zkušební místnosti.cz . můžete ale přijít jiný den. kterou vám učitel dá ve zkušební místnosti. Můžete sledovat čas na hodinách v místnosti. Můžu používat slovník? Slovník používat nesmíte. Co mám mít na lavici při zkoušce? Na lavici při zkoušce budete mít cestovní doklad (pas). můžete se zeptat na to.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Co se stane. nahrávací zařízení. Celou dobu zkoušky musíte být ve zkušební místnosti a nesmíte nikam odcházet. Které věci si mám přinést na zkoušku? Potřebujete Poukaz nebo Potvrzení o nesložení zkoušky a cestovní doklad (pas). Kde budu sedět? Můžu si sednout. Pracovník školy vám předá Potvrzení o nesložení zkoušky. Kdo odejde z místnosti. musíte odejít z místnosti a nemůžete ve zkoušce pokračovat. proto nesmíte nikam odcházet. Jednotlivé části na sebe plynule navazují. že mobil používáte. tužku a gumu. Co mám dělat při písemné zkoušce? Při zkoušce pracujete samostatně. musíte odejít z místnosti a nemůžete ve zkoušce pokračovat. Dostanete také gumu. kterou jste si vybral(a). Věci během zkoušky kontroluje (kontrolují) spolu s vámi učitel(é). kterou můžete vygumovat špatnou odpověď. kartičku s číselným kódem.nuv. 8 www. kam chci? Učitel v místnosti. které vám určí učitel ve zkušební místnosti. Nový termín si domluvíte s pracovníkem školy. Když se učitel zeptá. Jestliže budete hledat informaci ve slovníku nebo v jiném učebním materiálu. mobil a další eventuální pomůcky dáte na místo. slovníky. když zapomenu doma nějaký dokument? Ten den už zkoušku dělat nemůžete. Je při písemné zkoušce nějaká přestávka? Při písemné zkoušce není žádná přestávka.

Co dělám po písemné zkoušce? Po písemné zkoušce máte přestávku. Jak se dozvím výsledky písemné zkoušky? Pracovník školy vám řekne. jestli jste udělal(a) písemnou zkoušku. Co je třetí část písemné zkoušky? Třetí část je psaní. Co dělám po ústní zkoušce? Čekáte na výsledky. Pracovník školy vám předá Potvrzení o nesložení zkoušky. Které informace dostanu po této přestávce? Pracovník školy vám řekne. že jsem neudělal(a) písemnou zkoušku? Dostanete Potvrzení o nesložení zkoušky a můžete si domluvit ve stejné nebo jiné škole další datum zkoušky. Co nesmím dělat při zkoušce? Při zkoušce nesmíte opisovat. ale budete čekat na ústní zkoušku. Nesmíte s nikým mluvit. který vás informoval o výsledku písemné zkoušky. Kolikátý (kolikátá) půjdu na ústní zkoušku? Na ústní zkoušku jdete podle pořadí. když udělám nějakou věc. může trvat i o něco kratší dobu. v kolik hodin a kde vám škola oznámí výsledky písemné zkoušky. které jste si vylosoval(a). Dá vám také informaci o tom. Pokud přijdete na losování zkoušky pozdě. jak si budete losovat pořadí na ústní zkoušku a kde se bude ústní zkouška konat. budete odpočívat a čekat na výsledky. když mi řeknou. Kolik lidí bude se mnou dělat ústní zkoušku? Ústní zkoušku dělá každý sám. nesmíte se radit s ostatními. Která část je druhá? Druhá část je poslech. psaní (15 minut). Pracovník školy vám řekne. Záleží na tom. 9 . Nesmíte používat vlastní psací potřeby. kdy budou známy vaše výsledky. která je při písemné zkoušce zakázána? Musíte odejít z místnosti a nemůžete ve zkoušce pokračovat. Kdo mě bude informovat o ústní zkoušce? Pracovník školy. Těhotné ženy a kojící matky mají přednost přede všemi. Učitelé mezitím budou vaše písemné zkoušky opravovat. Co mám dělat. vás bude informovat také o začátku ústní zkoušky. Kterou část písemné zkoušky dělám jako první? První část zkoušky je čtení. jak učitel vysvětluje jednotlivé úkoly. Který dokument dostanu. Co se stane. nedostanete žádný dokument. nesmíte nikomu v místnosti pomáhat. Čistý čas na zkoušku je 70 minut. Které části má písemná zkouška? Písemná zkouška má tyto 3 části: čtení (20 minut).ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Jak dlouho trvá celá písemná zkouška? Zkouška trvá maximálně hodinu a půl. Nesmíte používat mobil ani žádné učební pomůcky. když udělám písemnou zkoušku? Když uděláte písemnou zkoušku. poslech (cca 35 minut). musíte čekat až na konec.

Pokud vaše odvolání obsahuje důvody. Který dokument dostanu.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Který dokument dostanu. když si myslím.nuv.cz . předá ředitel školy vaši stížnost Ministerstvu školství. když neudělám ústní zkoušku? Dostanete dokument Potvrzení o nesložení zkoušky. že škola špatně postupovala při vaší zkoušce. 10 www. který vám vydal Poukaz. když udělám ústní zkoušku? Pokud uděláte ústní zkoušku. Musíte uvést důvody. Co mám dělat. Není proto možné s vámi rozebírat konkrétní chyby při písemné a ústní zkoušce a na svou zkoušku se nemůžete podívat. Co mám dělat s Osvědčením? Tento dokument doručíte příslušnému Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. že mě škola špatně hodnotila? Můžu se podívat na chyby ve své písemné zkoušce? Můžete se do 15 dnů odvolat proti výsledku zkoušky řediteli školy. abyste si znovu zkusil(a) cvičení v této příručce nebo interaktivní zkoušku na webových stránkách. Pouze pracovník MŠMT je oprávněn kontrolovat vaši písemnou zkoušku. proč si myslíte. Doporučujeme. když neudělám ústní zkoušku? Můžete se přihlásit na další termín zkoušky. mládeže a tělovýchovy (MŠMT). dostanete Osvědčení o znalosti českého jazyka. Co mám dělat. než se znovu přihlásíte. které vaši stížnost prošetří do 1 měsíce.

kapitola ČTENÍ A. hledat důležité informace: čas. v kolik hodin končíte. kdy. kde. 69. Každá úloha má 1 příklad. jako jsou například co. když napíšu chybu v odpovědním listě? Když napíšete něco špatně. do tohoto textu nic nepíšete. A B C D Čím vyplňuju odpovědní list? Odpovědní list vyplňujete tužkou. co v textu je. pak sebere zadání a začne další část zkoušky. 32. Musíte umět odpovědět na otázky. Jak vyplňuju odpovědní list? Označíte křížkem (X) správné řešení.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení II. Co je to odpovědní list? Odpovědní list je papír. cenu. Jak dlouho můžu pracovat? Tato část zkoušky trvá 20 minut. Tento text budete jenom číst. 31. 11 . 50. Odpovědní list pro čtení je na str. Je po čtení nějaká přestávka? Po čtení není žádná přestávka. Kolik bodů potřebuju ke splnění čtení? Potřebujete dostat minimálně 12 bodů. Každý úkol je za 1 bod. Co dostanu od učitele při této aktivitě? Při této aktivitě dostanete odpovědní list a zadání. Každá otázka má jen 1 správné řešení. kde máte úlohy a úkoly ke zkoušce. v kolik hodin. 68. Co je to text zadání? Text zadání je text. Začátek oznámí učitel a ten vám také na tabuli napíše. musíte to vygumovat. které informace máte hledat a jakým způsobem. kam. že v každém řádku musí být jen 1 křížek (X). je vaše odpověď špatně. Gumu dostanete také od učitele. Na co si mám dát pozor při čtení? Musíte číst pečlivě a pozorně. Musíte dávat pozor na čas a dívat se na hodiny! Kolik bodů dostanu celkem při čtení? Celkem můžete dostat 20 bodů. Co mám udělat. Pozor. vždy si přečtěte příklad. Úloha 1 má šest úkolů. To znamená. úloha 2 má pět úkolů. úloha 3 má čtyři úkoly a úloha 4 má pět úkolů. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČTENÍ PRO UCHAZEČE Co dělám při zkoušce ze čtení? Musíte si přečíst text a vyhledat důležité informace. 51 a odpovědní list pro psaní je na str. kolik. číslo. Podívejte se dobře na příklad. kterou jste dostal(a) od učitele. Všechny odpovědi píšete do odpovědního listu. na který píšete svou odpověď. Proč je u úlohy příklad? Příklad vám ukazuje. jak se křížek píše. odpovědní list pro poslech najdete na str. Učitel sebere odpovědní listy. Nemusíte rozumět všemu. Než začnete úlohu řešit. jak dlouho a proč. Co je to úloha a úkol? Ve zkoušce čtení máte celkem 4 úlohy. kde se vyskytují tázací slova. kdo. Jestliže tam jsou 2 křížky.

...... muž............. 6......... 4.... dvacet tisíc.................... pokoj............... servírka.............................................................. Rozdělte do tabulky...............cz .......................................... kuchyň.. zastávka.. E) 1............. vesnice................ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení B................. třicet pět.... žena...... Číslo O je příklad........................... 3............... sedm sedm sedm....... Napište číslicí......................................................... byt..... 4........................ druhé. 6..... dva plus jedna..... 5................ 2........................ Spojte.... 1) pátý červen 2) první leden 3) dvacátý první duben 4) osmé září 5) dvacátý sedmý červenec 2........................................... město místa (9) lidé (6) věci (5) Příklad: supermarket 12 www...... počítač......... student... PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ Tato cvičení vám pomohou připravit se na zkoušku ze čtení...... Upozornění: Nezapomeňte se podívat do Klíče.................................. nádraží........... 7...................................... jídlo.. 3..... 1....... C) 8.... tisíc.......................... řidičský průkaz... telefon............................. kuchař.......................... Milan Novák................................................. supermarket...nuv........ INZERÁT 1..................... najdete tam všechna správná řešení pro část B....... D) 27. 2+1 0............... B) 5.............. A) 21........................................ nábytek....... 1........................ první. C a D.. balkon........ 9.

18. v sobotu pojedou děti na výlet. 4 týdny. patro. Děkujeme za Váš nákup. 4.00. 0. Ostravská 258/4. V pondělí zavřeno – přejímka zboží. doktor/ordinace 13 . 25. 12. Nabízíme nové kurzy jazyků. 1. 20% sleva. 7. Kde můžete číst tyto věty? Číslo O je příklad.-. Rozdělte do tabulky. 5.. ušetříte 200 korun čas cena jiné číslo Příklad: 4 týdny 5.30.. Hykovi. Vážení cestující. 6.00. Vážení rodiče. 6. stanice metra Budějovická bude uzavřena. 3. 8. 468 61. 8. 100 Kč/hod. neplaveme. 30% sleva na všechna trička a sukně. Stanici Velká Chuchle vlak projíždí. 2. 4. Dostavte se na kontrolu k MUDr. 1000 korun. 12. 2 700. V úterý 24.00 – 9. 777 666 521. Praha 10.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení 4.

Můžete bydlet od 20. Jak velký je byt? 1. Co znamená číslo 11 v textu? 4. 3. Zastávka autobusu je 1 minutu pěšky. Můžete volat na 777 258 964 večer. kuchyň a balkon. Co byt nemá? 8. Ve kterém patře je byt? 2. Přečtěte si text inzerátu. Cena 2 100 000 Kč. I) Najděte v textu datum a napište ho. II) Najděte v textu telefonní číslo a napište ho. Podtrhejte v textu inzerátu všechny časové údaje. patře panelového domu bez výtahu v Jablonci. zastávka tramvaje číslo 11 je 30 minut pěšky.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení 6. Ve kterém městě je byt? 3. koupelna. Číslo O je příklad.nuv. Inzerát Prodáme byt 2+1 ve 2.cz . Kdy můžete telefonovat? 2+1 B. Co znamená číslo 2 100 000 v textu? 5. Odpovězte na otázku. V bytě je WC. I) II) 14 www. A. park a nákupní centrum. Byt je bez nábytku. C. 0. Blízko je škola. Co je blízko bytu? 7. Co není v domě? 6. vlakové nádraží je 5 minut pěšky. Odkdy je byt volný? 9.

0.00 – 12. Přečtěte si informaci a odpovězte ANO / NE.00 – 19. 6.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení D.00 – 11. Kolik minut je na zastávku autobusu? A) 1 minutu B) 5 minut C) 11 minut D) 30 minut 1. otázka odpověď 1. Můžete v neděli nakupovat? 2. 13.30 Neděle: zavřeno Od 20. Je otevřeno od pondělí do pátku v 10 hodin? 3.00. Číslo O je příklad.00 Sobota: 9. Co není blízko bytu? A) autobus B) tramvaj C) vlak D) škola VIZITKA / OZNÁMENÍ / REKLAMA / INFORMACE 7. A) POTRAVINY TATAK Pondělí – pátek: 8. června? Příklad: ne 15 . 6. do 27. Je otevřeno v sobotu odpoledne? 4. Můžete nakupovat 24. zavřeno – dovolená. Vyberte správnou odpověď.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení B) Mgr.nuv. (Nemusíte nic psát. Co můžete kupovat se slevou 10 %? 16 www.sovanova@volny. Má paní Šovanová telefon? 2. Dana Šovanová učitelka angličtiny a češtiny pro cizince Telefon: +420 596 369 854 Mobil: +420 777 568 231 E-mail: dana. Jaká je sleva? 1. Podívejte se na obrázek a pozorujte. 2.cz Adresa do práce: Pražská 265/5 702 00 Ostrava 2 otázka odpov od odpověď pověď ěď 1. Je na obrázku prodavač? 2. Co dělají? 1.) 1. Pracuje paní Šovanová v Praze? OBRÁZKY 8.cz . Je paní Šovanová sekretářka? 3. Co je na obrázku? 2. Kdo je na obrázku? Příklad: Učitel/průvodce a děti.

... Prahy přijedu .. Ahoj a uvidíme se .... .. prosíme / děkujeme / platíme 2..... Ještě Ti odpoledne . večer... paní / pane / sekretářko 1.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení VZKAZ / DOPIS / E-MAIL 9. Prosím Tě............. Váš internetový obchod AF plus 0. Budu v Brně.......... Martina 17 . ...... ráda / prosím / musíte 4... (3x košile....... do....... Nová.... Vám zboží pošleme 5.... 5....... Vyberte správnou variantu.. 1........ včera / autobusem / poštou 10......... ... nádraží.... KDY? KDE? KDE? KAM? Doplňte. ... .... Jedno slovo nebudete potřebovat potřebovat...... Dana mě pozvala do divadla... potom / dříve / když 5........ Vážená 0.. ? Děkuju.. ..... Včera jsem Ti to zapomněla říct... 2.. Přečtete si text.. ... dvanácté Promiň. můžeš na mě počkat na hlavním .. Doplňte B) vlakem... 7 500 korun do 30... ale.. 1...... o půl . ve 23.. Dnes večer nebudu doma..20..... Zaplaťte 3. A) Ahoj Petře. a 4.... zavolám.... Číslo O je příklad. za Váš 2......... 2x kalhoty.. dopis / nákup / omluvu 3... . 1x sako).. .... .

B) V prvním. TYPY ÚLOH Tato cvičení vám pomohou připravit se na některé typy úloh. Volat můžete na telefon 227 567 910 (pan Vlasák) od 18 hodin. C) Ve druhém.cz . Pozorujte odpověď na otázku. patře cihlového domu v Liberci. Cena 1 900 000 Kč. Vlakové a autobusové nádraží je 30 minut tramvají od domu. B) 1.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení C. Stanice tramvaje je 2 minuty pěšky. 9. patře cihlového domu v Liberci. D) V Liberci. Byt je bez nábytku. 2. WC a nová okna. Upozornění: Tyto typy úloh nemusí být ve vaší skutečné zkoušce stejné. WC a nová okna. Vlakové a autobusové nádraží je 30 minut tramvají od domu. Prodám byt 1+1 ve 3. Byt je volný od 15. Stanice tramvaje je 2 minuty pěšky. nedaleko je také park. Číslo 0 je příklad. Byt je bez nábytku. C) V Olomouci. slova jedna plus jedna třetí dvě patnáctého září 18 www. Jiná bude také grafická podoba těchto typů úloh. Byt je volný od 15. V bytě bez balkonu je koupelna. škola a několik obchodů. Prodám byt 1+1 ve 3. nedaleko je také park. Čísla podtrhejte. Pracujte se zadáním úlohy 1 ze zkoušky. V bytě bez balkonu je koupelna. 9. 9. Cena 1 900 000 Kč. jak vypadá v testu. 2 15. B) V Ostravě. se kterými se setkáte ve zkoušce ze čtení. Volat můžete na telefon 227 567 910 (pan Vlasák) od 18 hodin. POZOR: Čísla 1+1 3. 1. Čtěte text a vyberte 1 správné řešení pro úkoly 1 – 6.nuv. Ve kterém patře je ten byt? A) Ve třetím. PŘÍKLAD Ve kterém městě je ten byt? A) V Kolíně. A) Přečtěte si PŘÍKLAD. D) Ve čtvrtém. Přečtěte si text a najděte všechna čísla v textu. škola a několik obchodů.

Čtěte text. Volejte denně 13:00 – 17:00 na telefonní číslo 541 325 612. patře cihlového domu v Liberci. V bytě bez balkonu je koupelna. 15. 9. 10. Co v bytě není? A) Kuchyň. Co je blízko bytu a co není blízko bytu. D) Balkon. Vlakové a autobusové nádraží je 30 minut tramvají od domu. V bytě bez balkonu je koupelna... 15..) 2. Byt je volný od 15. 5.) a slova (patnáctého září. Prodám byt 1+1 ve 3. 10. 19 . C) Nádraží. Stanice tramvaje je 2 minuty pěšky. Odkdy můžete v bytě bydlet? A) Od pátého října. POZOR: Datum (15. 12. C) Od patnáctého října. 2. 6. D) Obchody. Byt je bez nábytku. C) Internet. nedaleko je také park. patře cihlového domu v Liberci. v textu podtrhněte řešení a vyberte jednu správnou variantu A. Prodám byt 1+1 ve 3. televize a internet. Pozorujte odpověď na otázku. B.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení C) 1.. 9. Cena 1 900 000 Kč. V centru Brna. A) Nabízíme pokoje pro jednoho nebo pro 2 studenty v bytě 3+1 bez balkonu. Byt je volný od 15. škola a několik obchodů. D) 1. WC a nová okna. Přečtěte si text a najděte datum v textu. B) Od pátého září. Potraviny jsou asi 5 minut pěšky. Byt je bez nábytku. POZOR: Není = negativní otázka. 5. Cena 1 900 000 Kč. Společná je kuchyň. V obývacím pokoji je nábytek.. WC a nová okna. 6 000 Kč/pokoj měsíčně. B) Obývák. škola a několik obchodů. Vlakové a autobusové nádraží je 30 minut tramvají od domu. C nebo D. Pozorujte odpověď na otázku. Volat můžete na telefon 227 567 910 (pan Vlasák) od 18 hodin. 2. šestého prosince. 9. Volat můžete na telefon 227 567 910 (pan Vlasák) od 18 hodin. 9. . WC a koupelna. 9. Co není blízko bytu? A) Park. Nádraží je 30 minut tramvají = není blízko. D) Od patnáctého září. nedaleko je také park. B) Tramvaj. Stanice tramvaje je 2 minuty pěšky.

6 000 Kč/pokoj měsíčně. V centru Brna. Potraviny jsou asi 5 minut pěšky. V obývacím pokoji je nábytek. C) Do té lékárny můžete jít v neděli dopoledne.nuv. Lékárna U Apolináře pondělí – pátek: 9:00 – 18:00 sobota: 10:00 – 12:00 neděle: zavřeno 20 www. Kolik korun musíte každý měsíc platit za pokoj? A) Pět tisíc. Volejte denně 13:00 – 17:00 na telefonní číslo 541 325 612. jak vypadá v testu.cz . C) Nabízíme pokoje pro jednoho nebo pro 2 studenty v bytě 3+1 bez balkonu. Společná je kuchyň. Společná je kuchyň. C) Odpoledne. Potraviny jsou asi 5 minut pěšky. WC a koupelna. C) Sedm tisíc. V centru Brna. WC a koupelna. 3. V obývacím pokoji je nábytek. D) Čtyři tisíce.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení B) Nabízíme pokoje pro jednoho nebo pro 2 studenty v bytě 3+1 bez balkonu. televize a internet. B) V tom obchodě můžete nakupovat jídlo. Chcete odpovědět na inzerát. B) Šest tisíc. Kdy tam můžete telefonovat? A) Ráno. Pracujte se zadáním úlohy 2 ze zkoušky. Volejte denně 13:00 – 17:00 na telefonní číslo 541 325 612. B) Dopoledne. A) Přečtěte si PŘÍKLAD. televize a internet. D) Do té lékárny můžete jít v pondělí dopoledne. D) V sedm hodin. PŘÍKLAD Která informace je správná? A) Do té ordinace můžete jít k zubaři. 6 000 Kč/pokoj měsíčně.

autoskola-prosek. Proč? Karlovarská 2.cz nebo na telefonu 775 916 748.sc. Praha 5 = adresa . D) Jana dostala 20 % slevu na saunu.v sobotu je v 11. Autoškola Prošek & syn Intenzivní kurzy – řidičské průkazy pro osobní auta. 21 .Jana má slevu jenom do centra. Proč? V pondělí je otevřeno do 22 hodin . Telefon: +420 222 431 330. limonády! 4.00) (C) . 3 nebo 4 týdny v červenci. .v úterý ráno není otevřeno (A) . solárium a bazén. B) Do té autoškoly můžete chodit v zimě.00) (D) D) V té restauraci můžete v sobotu Restaurace U Jabloně Pondělí – čtvrtek: 11:00 – 22:00 Pátek a sobota: 14:00 – 22:00 Neděle: 14:00 – 22:00 Teplé obědy a večeře celý den! Pivo. srpnu a v září. A) Která informace je správná? A) Můžete mít kurz na pět týdnů.cz Která informace je správná? A) V úterý můžete v té restauraci snídat. www. B) Jana dostala slevu do sportovního centra v Karlovarské ulici. D) Do té autoškoly můžete volat pro informace.Jana dostala slevu 20 % na sportovní oblečení (D) Dárkový kupon pro Janu Veroňkovou Sleva 20 % na sportovní oblečení. solárium a bazén. Kurzy na 2.centrum není v Karlových Varech (A) . C) Do té restaurace můžete jít v neděli dopoledne. v 11 hodin obědvat. číslo 2 v Praze 5 . které je v ulici Karlovarská (C) . Sportovní centrum SC. B) V pondělí můžete v té restauraci večeřet. C) Jana dostala slevu do každého sportovního centra v Praze.Karlovarská.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení B) Pozorujte. řet. která informace je správná a která není správná.00 zavřeno (otevřeno je až od 14. Praha 5 V centru nově otevřeno: sauna. C) Do té autoškoly můžete chodit v červnu. víno. Hledejte odpovědi na otázky. Informace na www. Karlovarská 2.můžete tam večeřet. Která informace je správná? A) Jana dostala slevu do sportovního centra v Karlových Varech.v neděli dopoledne je zavřeno (otevřeno je až od 14.

C) V obchodě Bílý kůň si můžete koupit knihy. D) V centru A. bazén .první návštěva zdarma . Knihkupectví Bílý kůň Knihy a časopisy pro děti a pro dospělé! Od 25. 4. solárium. zaplatíte za hodinu 150 korun. C) V centru A.A. května slevu. C) Každý zákazník bude mít v obchodním domě Haná zdarma jídlo a pití.K.další návštěvy: 100 korun/hodina D) Která informace je správná? A) Daniel pracuje od osmi hodin.A.K. Slavnostní otevření bude v 20:00 hodin. B) Do centra A. B) Daniel pracuje dopoledne.K. Pro každého zákazníka nápoj zdarma! 22 www. B) Druhého května budou v obchodním domě Haná slevy na oblečení.fitness. nemůžete jít do bazénu. D) Každý zákazník bude mít v obchodním domě Haná druhého dubna slevu. D) Daniel nemá telefon.A. 6. do 28. Mobil: +420 777 568 231 E) Která informace je správná? A) Čtvrtého května otevřou v Olomouci nový obchodní dům. Vinohradská 150. 6. Taxi Daniel Brázda taxikář Denně od 21:00 do 6:00. Město Olomouc otevírá v pátek 2. B) V obchodě Bílý kůň máte 25.nuv. je v ulici Želivského.A. C) Daniel pracuje v noci.A.K. nový obchodní dům Haná. Sportovní centrum A.K. C) Která informace je správná? A) Centrum A. Celý den velké slevy na všechno. Praha 2 . sleva 20 % na všechny knihy.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení B) Která informace je správná? A) V obchodě Bílý kůň je třicet procent sleva.stanice metra Želivského .cz . D) V obchodě Bílý kůň neprodávají knihy pro děti. můžete jet metrem.

Omlouváme se. datum jméno stanice metro muž uzavřena metro 23 . A) Text patří k obrázku. dubna uzavřena. PŘÍKLAD PŘÍKLAD Česká republika učitel Univerzita Karlova nabízí nové jazykové kurzy češtiny pro cizince. Vážení cestující.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení 5. První hodina zdarma! Volejte 222 909 557. obchodní angličtiny a dalších 10 jazyků. stanice metra Vltavská bude dne 9. TEXT OBRÁZEK studenti B) Pozorujte obrázky. Pozorujte PŘÍKLAD. Pracujte se zadáním úlohy 3 ze zkoušky.

Naši zákazníci můžou nakupovat v obchodním domě ALFRED na stanici metra Vltavská. Otevřeno denně od osmi do pěti hodin. Spojte informace na obrázku a informace v textu. proč patří dohromady. Kdo je to? 2. Těšíme se na Vaši návštěvu! 9. dopisy a e-maily. srpna uzavřen. 4. televizory. 5. Vážení zákazníci. Cena: 2300 Kč / 10 hodin. v 10. Další informace na www.15 1. fotoaparáty.nuv. Jsou obrázky stejné? pacientka zubařka pacientka zubařka 6. Začínáme v sobotu 9. dubna tohoto roku. Firma AGAMA nabízí kurzy práce s počítačem: jak psát dokumenty. srpna do 30. Pavelkové v úterý 27. kamery).cz nebo na telefonu 556 701 529. otevíráme nový obchod s elektronikou ALFI (počítače. Obchodní dům ALFRED bude od 1.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Čtení C ) Najděte na obrázku a v textu.agama. 24 www. Obrá Obrázky patří k textu.cz . Dostavte se na kontrolu k zubní lékařce MUDr.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

pro trvalý pobyt v ČR

Čtení

7. Pracujte se zadáním úlohy 4 ze zkoušky. A) Přečtěte si PŘÍKLAD, jak vypadá v testu.

Adresát

Předmět

Text e-mailu

Vážená 0. ......... ředitelko, moje dcera Irena je 1. ......... a zítra dopoledne musíme jet k lékaři. Budeme tam až do 12 hodin. Přijdu do 2. ......... ve 12.30, ale odpoledne pak budu v práci až do sedmi 3. ......... večer. Je to tak možné? Moc 4. ......... a děkuji.

S 5. .........
Eva Vaňková

A
hodin

B
pozdravem

C
se omlouvám

D
nemocná

E
týden

F
práce

G
paní

Text cvičení Vážená ...............ředitelko Irena je .............. Přijdu do ................ do sedmi ..................... večer Moc .................... a děkuji S ................................

Co chybí / otázka oslovení - kdo jaká kam čas formální omluva rozloučení - formální pozdrav

Doplňte paní nemocná práce hodin se omlouvám pozdravem

25

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

pro trvalý pobyt v ČR

Čtení

B) Doplňte slova z nabídky.

POZVÁNKA
Moji milí 0. ......... , zvu Vás v pátek dvacátého 1. ......... na oslavu svých narozenin. Budeme tam až do 12 hodin. Oslava bude 2. ......... restauraci U Kotvy, Mánesova ulice 23, Brno 2. Jede tam tramvaj

3. ......... 6 a 18, zastávka Újezd. 4. ......... je hned vedle zastávky. 5. ......... na Vás čekat v 19.00 hodin.
Těším se Tomáš Klempíř

A
číslo

B
Budu

C
v

D
listopadu

E
Restaurace

F
Pozval

G
kamarádi

Text cvičení Moji milí ........................ v pátek dvacátého ..................... Oslava bude ................ restauraci Jede tam tramvaj ..................... 6 a 18 .................... je hned vedle .................... na Vás čekat

Co chybí / otázka kdo datum kde číslo co - místo sloveso

Doplňte kamarádi

26 www.nuv.cz

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

pro trvalý pobyt v ČR

Poslech

III. kapitola POSLECH
A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSLECHU PRO UCHAZEČE
Co dělám při zkoušce z poslechu? Poslechnete si různé texty (dialogy a monology) a rozhodnete, které informace jste slyšel(a), kde je možné je slyšet, a zapíšete slyšené číselné informace. Co dostanu od učitele(ky) při poslechu? Při poslechu dostanete odpovědní list a zadání stejně jako při čtení. Je odpovědní list stejný jako při čtení a vyplňuji ho stejně? Ano, odpovědní list je stejný a vyplňujete ho stejně jako při čtení. Proč mám odpovědní list a text zadání při poslechu? V textu zadání máte úlohy s příkladem a jednotlivé úkoly. Odpovědi ale píšete na odpovědní list stejně jako při čtení. Proč mám u úlohy příklad? Příklad vám ukazuje, které informace máte hledat a jakým způsobem. Než začnete úlohu řešit, vždy se podívejte na příklad. Máte celkem 4 příklady, protože u poslechu jsou 4 úlohy. Čte text učitel(ka), nebo je text na CD? Učitel(ka) text nečte. Text slyšíte z CD. Při nahrávce musíte pozorně poslouchat. Kolikrát slyším text? Text slyšíte vždy 2x. Na co si mám dát pozor při poslechu? Úlohy musíte řešit během nahrávky, nemůžete čekat na konec, protože na konci máte jen 2 minuty na přečtení všech odpovědí. Při práci se musíte dobře soustředit. Nezapomeňte si vždy přečíst příklad, nahrávka vám to připomene. Je nějaká přestávka při poslechu? Při poslechu není žádná přestávka. Poslech končí 2 minuty po posledním slyšeném textu. Jak dlouho můžu pracovat? Tempo práce určuje nahrávka. Při poslechu prakticky nemusíte sledovat čas. Kolik dostanu bodů za každou úlohu při poslechu? Poslech má celkem 4 úlohy. Každá úloha má 5 úkolů. Můžete tedy celkem dostat 20 bodů. Každý úkol je za 1 bod. Kolik bodů potřebuju ke splnění poslechu? Potřebujete dostat minimálně 12 bodů. Je nějaká přestávka po poslechu? Po této aktivitě není žádná přestávka. Učitel sebere odpovědní listy, pak sebere zadání a začne další část zkoušky.

39

.................... stojí 678 Kč...... Letadlo OK ... C a D...... Upozornění: Nezapomeňte se podívat do Klíče..................... Město Olomouc má poštovní směrovací číslo .... 4............... 8.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Poslech B.nuv.. Příklad: pátého dubna = 5..... 9.................... Příklad: nula = 0 a) ...... 3................ b) ................ 5....................... c) ....25 hod.... V zámku je otevřeno každý den od 1................. které slyšíte. Dne ....................... Poslechněte si a zapište rychle číslovky........... najdete tam všechna správná řešení pro část B...................................... hodin...... Jízdenka stojí 26 Kč a platí ............ ..... 1.................... Příklad: jedenáct hodin osm minut = 11... 2.......................................... cm a váží 67 kg.................... 4...... Restaurace U Holubů otevírá ve 12 hodin a zavírá ve ....................08 .......... .......... 5. Poslechněte si a zapište číselnou informaci............ Paní Nováková se narodila .. v kolik hodin odjíždí vlak z nádraží.. PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ Tato cvičení vám pomohou připravit se na zkoušku z poslechu................. Poslechněte si a zapište číslo telefonu.............. Alena měří ............................ Modré šaty ve velikosti ..................... Poslechněte si a zapište........................ minut.. 4.................. 7......................... kolikátého je dnes........ CD 1/1 CD 1/2 CD 1/3 2.............. ......... hodin.... 00................ CD 1/5 CD 1/6 CD 1/7 40 www............ je zavřeno.... 6. Sejdeme se 16..................... 10..... Poslechněte si a zapište...................... října...... prosince v .........................................cz .............................................. Pan Novák bydlí v pokoji číslo .......................................... 1. do Moskvy má odlet v 21.... srpna roku 1978 v Praze................................................. června do 31......... CD 1/4 3. Příklad: čtyři sta devadesát jedna pět set dvacet tři sedm set čtyřicet = 491 523 740 ..............

1977 c) 18. 07.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Poslech 6. 06. ale v koupelně neteče teplá voda. Kolik měří dívka? a) 170 cm b) 70 cm b) 117 cm d) 177 cm 7. Jaká teplota bude zítra? a) 13 °C b) 44 °C c) 14 °C d) 34 °C 3. 1. V restauraci. V České Třebové musíte přestoupit na rychlík. Promiňte. b) Na nádraží.30. V kině. CD 1/9 41 . Musíte jít na rentgen. a) Tahle černá kabelka stojí 835 Kč. Ruka je asi zlomená. 1970 2. V obchodě. 07. Prosil bych dva lístky na film v 18. Jak daleko je hotel? a) 30 metrů b) 13 metrů c) 300 metrů d) 330 metrů 4. V recepci v hotelu. V metru. V nemocnici. Poslechněte si 2x tyto věty a řekněte. Poslechněte si 2x 5 textů a vyberte správnou odpověď. Ve vlaku. Na ulici. 06. 1977 b) 08. V realitní kanceláři. kde je můžete slyšet. 1970 d) 08. Kdy se narodila Kamila Nováková? a) 18. Kolik váží pan Novák? a) 80 kg b) 88 kg c) 98 kg CD 1/8 d) 90 kg 5.

............................................. e) slabý vítr................ c) jasno........................................................................... ... h) zataženo Text cvičení Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Předpověď 1 ........ 4........... kdo spolu mluví v dialogu................................. kde je možné je slyšet........................ dialog a) průvodčí a cestující b) řidič a cestující c) dva cestující 5..... 1.................... dialog a) číšník a host b) servírka a host d) ředitelka a klient/zákazník 4.. dialog a) lékař a pacientka b) lékařka a pacient c) zdravotní sestra a pacient 3......... a) bouřka.............................................................................. dialog a) matka a syn b) dcera a otec b) babička a chlapec CD 1/11 10.... . 1......................................... d) mráz..... ...........příští týden CD 1/12 42 www........ Poslechněte si 2x dialogy a vyberte................................................ 5.......................... 3.....nuv................ Poslechněte si 2x předpověď počasí na tento týden a na příští týden a doplňte tabulku.................. Poslechněte si 2x tyto dialogy a řekněte.........tento týden Předpověď 2 ... ....................................... ............ b) déšť................ 2..................ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Poslech 8........................................... g) sníh.cz ......................... f) silný vítr........... dialog a) policista a řidička b) policistka a řidič c) hasič a řidička 2... CD 1/10 9........

Proč nemůže jít pěšky? 7.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Poslech C. Kde je banka? 3. D) Chodit na procházky. Co chce dělat? 9. 1. Co budou dělat Monika a David? Poslechněte si znovu a vyberte správnou odpověď. Chce Monika také plavat? 10. Teď odpovězte na otázky. Co chce dělat? 6. Poslechněte si 2x. Jak se dostane její muž domů? 10. Kam jede Jana z banky? 9. B) Na nádraží. Má Jana čas? 4. Teď odpovězte na otázky. 1. Kde čeká ten muž? A) U banky. se kterými se setkáte ve zkoušce z poslechu. Poslechněte si 2x. CD 1/14 CD 1/13 43 . C) Na náměstí. Co chce dělat David? 2. kde čeká ten muž. C) Hrát stolní tenis. Může pro něho jet autem? 5. Upozornění: Tyto typy úloh nemusí být ve vaší skutečné zkoušce stejné. Chce David hrát stolní tenis? 7. D) U nemocnice. Kde je Jana? 2. 1. Proč David říká slovo „bazén“? 8. Co musí nést? 8. Kdy chce David lyžovat? 3. Kde čeká ten muž? Poslechněte si znovu a vyberte správnou odpověď. Chce Monika lyžovat? 5. co budou dělat Monika a David. B) Lyžovat. TYPY ÚLOH Tato cvičení vám pomohou připravit se na některé typy úloh. 2. Co ještě můžou Monika a David dělat o víkendu? 4. Kde je její muž? 6. Jiná bude také grafická podoba těchto typů úloh. Co budou dělat Monika a David o víkendu? A) Plavat.

Teď odpovězte na otázky. Šampon má v textu 2 ceny. C) V lékárně. D) 35 minut. července. Poslechněte si 2x hlášení a odpovězte. Kde ti lidé spolu mluví? A) V kavárně. Kolik stojí teď šampon na vlasy? A) 44 Kč. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte. 4. CD 1/15 CD 1/16 CD 1/17 CD 1/18 44 www.cz . Poslechněte si 2x. června. C) 25 minut. Kolik stál šampon na vlasy včera? 9. D) 10. 4. která uslyšíte. B) 24. Kdy má David narozeniny? A) 24.nuv. 6. Kolik stojí šampon na vlasy? 8. B) 60 Kč. 5. C) 58 Kč. D) 72 Kč. Kolik stojí zubní pasta Perla? 7. Kolik stojí toaletní papír? 6. 5. Která cena je důležitá? 10. Které zboží je dnes levné? 3. Napište všechna čísla. která slyšíte. 1. B) V nemocnici. C) 10. D) V cukrárně.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Poslech 3. Proč je v otázce slovo „teď“? Poslechněte si znovu a vyberte správnou odpověď. června. Kde jsou slevy? 2. Nezapomeňte si zapsat čtyři čísla. které slevy nabízejí v drogerii. B) 15 minut. Kolik minut má vlak zpoždění? A) 10 minut. července. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte. Napište k číslu zboží.

CD 1/22 Žena zaplatila za dítě ______________ korun. F) V divadle. E) U zubaře. D) Na ulici. E) V autobuse. Poslechněte si 2x dialog a napište odpověď. CD 1/21 Muž bydlí v pokoji číslo _________. Poslechněte si 2x dialog a napište odpověď.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Poslech 7. Kde ti lidé spolu mluví? A) Na koncertě. B) Na poště. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte. D) U lékaře. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte. 8. 45 . B) V divadle. C) V kině. G) Ve vlaku. F) Ve škole. Kde ti lidé spolu mluví? A) Na návštěvě. H) V autobuse. CD 1/19 CD 1/20 9. 10. C) Na letišti.

nuv. Musíte opsat všechny čárky a háčky. Ve druhé úloze musíte dobře číst a dobře si prohlédnout obrázek. Nesmíte udělat ani jednu chybu. Kolik úloh má zkouška ze psaní? Zkouška ze psaní má celkem 2 úlohy. Co dostanu od učitele v této části zkoušky? Při této aktivitě dostanete odpovědní list a zadání. v kolik hodin končíte. Proč mám odpovědní list a zadání? Zadání vás informuje o textu. Na co si mám dávat pozor? V první úloze dávejte pozor. Kolik dostanu bodů za obě úlohy při psaní? Při psaní můžete získat celkem 20 bodů. Nezapomeňte na to. že obrázek vám ukazuje také důležitou informaci. co máte psát. 58 www. Píšete jen informace. který máte psát. protože tam musíte psát váš text. Můžu psát ve druhé úloze. odpovědní list pro psaní není stejný jako u čtení a u poslechu. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PSANÍ PRO UCHAZEČE Co dělám při zkoušce ze psaní? Musíte umět opsat text a napsat e-mail. Pozor. Jak dlouho můžu pracovat? Tato část zkoušky trvá 15 minut. Text píšete na odpovědní list. o které píšete v e-mailu. které jsou v zadání. proč nemůžete dělat nějakou věc. Nesmíte také zapomenout na to. Proč je ve druhé úloze obrázek? Tento obrázek vás informuje.cz . které informace máte napsat. Kolik bodů potřebuju ke splnění psaní? Potřebujete dostat minimálně 12 bodů. abyste věděl(a). Začátek oznámí učitel a ten vám také na tabuli napíše. kapitola PSANÍ A. že váš text musí mít formu e-mailu. co chci? Ve druhé úloze si musíte dobře přečíst. jak správně opisujete.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní IV.

3. Pokud řešení nenajdete. PŘÍKLAD Psací písmo Malé tiskací písmo Velké tiskací písmo a) 59 . Upozornění: Některá řešení pro část B. Doplňte malá a velká tiskací písmena. připravujte se s osobou. C a D najdete v Klíči. která mluví česky. malá tiskací velká tiskací malá psací velká psací 1. PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ Následující cvičení vám pomohou připravit se na zkoušku ze psaní. 2.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní B. Opište text podle vzoru. Doplňte velká tiskací písmena.

nuv.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní b) 4. Jak se jmenujete? 2. Kde jste se narodil(a)? 4. Kde bydlíte? 7. A) jméno B) datum narození C) vzdělání D) zaměstnání E) adresa F) datum G) místo narození 1/ Co děláte? 2/ Kde jste se narodil(a)? 3/ Jak se jmenujete? 4/ Kdy jste se narodil(a)? 5/ Které školy jste studoval(a)? 6/ Kde bydlíte? 7/ Kolikátého je dnes? 5. Spojte. Kolikátého je dnes? 60 www. Co děláte? 6. To je váš formulář. Které školy jste studoval(a)? 5. Vyplňte. 1.cz . Kdy jste se narodil(a)? 3.

skola. Jsem studentka. 613 00.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní 6. Jsem začátečník.Jazyk: Kdy: Příjmení: 61 . Bydlím v ulici Granátová 345. Mám zájem o kurz němčiny dvakrát týdně. Přečtěte si e-mail a vyplňte přihlášku. Mám čas v úterý a ve čtvrtek večer. posílám Vám informace na přihlášku – kurz němčiny: Jmenuju se Pavla Svobodová. 1993.mala@jazykova. Studuju střední ekonomickou školu.Ulice: Město: Kurz . Narodila jsem se 16. S pozdravem Pavla Svobodová Jazyková škola Brno / Kurz němčiny – přihláška Jméno: Adresa . Adresát martina. 6.brno <Martina Malá> Předmět Jazykový kurz němčiny Text e-mailu Vážená paní Malá. neumím nic. Brno.

S pozdravem. Měj se hezky. Přečtěte si e-mail. Váš e-mail. Tvůj dopis.. Co je formální? Co je neformální? Ahoj!. Kdo píše e-mail? 2. Dobrý den.cz . Kdy je oslava? 5. Na shledanou..cz <Libor Kozák> Předmět Narozeniny Text e-mailu Ahoj Libore. Milý Danieli. Jak se máš?. Tvoje kamarádka. Jak se máte?. Adresát libor. Měj se hezky. Kde bude Zuzana zítra? 4. Vážený pane. Mějte se hezky.nuv. Čau!. Promiň. 1. Vážená paní. Promiňte. Musím být doma... Díky.... přeju Ti všechno nejlepší k narozeninám! Zítra na oslavu bohužel nepřijdu. Kdo má narozeniny? 3. Proč nepřijde Zuzana na oslavu? 8. Dárek Ti dám příští týden.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní 7. Zuzana Podtrhněte informace.. dcera je nemocná.kozak@seznam.. Formální Neformální Ahoj! 62 www.

Musí vyplnit formulář kurzu Abeceda počítače.cz 63 . Jiná bude také grafická podoba těchto úloh.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní C. Adam Souček chce jet na dovolenou. se kterými se setkáte ve zkoušce z psaní. Ilona Pechová se chce učit pracovat s počítačem.cz Cestovní kancelář Slunce Jméno: Adresa . Jak vyplní Ilona Pechová formulář? Ilona Pechová Adresa: Tyršova 14 518 01 Dobruška Telefon: 776 891 698 E-mail: ilona.pechova@centrum.Ulice: PSČ: Město: Telefon: E-mail: 604 567 698 110 00 Příjmení: 2. Musí vyplnit formulář cestovní kanceláře Slunce. Jak vyplní Adam Souček formulář? Adam Souček Adresa: Vojtěšská 1 110 00 Praha 1 Telefon: 604 567 698 E-mail: adam. Upozornění: Tyto typy úloh nemusí být ve vaší skutečné zkoušce stejné.soucek@seznam. 1. TYPY ÚLOH Tato cvičení vám pomohou připravit se na některé typy úloh.

cz . • proč nemáte čas. Adresát josefs@seznam. Je středa ráno.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní Kurz Abeceda počítače Jméno: Adresa . • že dnes nemáte čas. Váš kamarád Josef chce jít v 18 hodin do kina. Napište kamarádovi e-mail.nuv.cz <Josef Svoboda> Předmět Kino Text e-mailu 64 www.Ulice: PSČ: Město: Telefon: E-mail: 776 891 698 518 01 Příjmení: 3. E-mail musí mít minimálně 20 slov. • kdy máte čas. Napište e-mail.

• že nemůžete přijít.hajny@seznam.cz <Adam Hajný> Předmět Pracovní schůzka Text e-mailu 65 .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Psaní 4. Napište e-mail. Je pondělí ráno. • kdy bude nová schůzka. • proč nemůžete přijít. Napište e-mail. • kde bude nová schůzka. Adresát adam. E-mail musí mít minimálně 20 slov. Ve 14 hodin máte vy a pan Adam Hajný pracovní schůzku.

nuv. Pokud jste přesně nerozuměl(a) otázce nebo úkolu. kapitola MLUVENÍ A. který se vás ptá. Kdo hodnotí moje odpovědi? V místnosti. na jiné otázky s pomocí obrázku. 74 www. požádejte o zopakování otázky.cz . Jak mám odpovídat? Odpovídejte celou větou. nebo musím odpovídat hned? Na otázky odpovídáte při ústní zkoušce hned. Je nějaká příprava při ústní zkoušce. Na co si mám dát pozor? Dívejte se pouze na člověka. může být i kratší. nebo na obrázek. Kolik je otázek při ústní zkoušce? Při ústní zkoušce dostanete celkem 12 různých otázek. Jak dlouho trvá ústní zkouška? Ústní zkouška trvá maximálně 10 minut. Dávejte pozor na výslovnost. ostatní osoby vás budou hodnotit. kde probíhá ústní zkouška. 1 osoba vám dává otázky. jsou celkem 3 osoby. Snažte se dobře vyslovovat. pokud to je možné. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MLUVENÍ PRO UCHAZEČE Co potřebuji mít na ústní zkoušku? Můžu používat slovník při ústní zkoušce? Na ústní zkoušku nepotřebujete žádné pomůcky. Před ústní zkouškou ukazujete pouze cestovní doklad (pas) a v místnosti kartičku s kódem. Na některé budete odpovídat bez pomoci obrázku.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení V. Pokud odpovídáte rychleji.

I. škoda. to. můžeme. autobus. úspěch. jsou. mluvíme. výborný O co. restaurace EU euro. dobrou chuť. půjdeme CD 1/23 2. nákupy Í. nový. píšou AU autor. kde. musí. moc. připravujte se s osobou. doma. čtou. bere É velké. Ý vím. dolů. bílé. Výslovnost Správně vyslovujte. pneumatika CD 1/24 75 . je. v sobotu. dobrou noc. dobrá E ne. dlouhé vokály A ano. učíte. jeli. bydlím. kudy. znáte. vysoko. novou. kdy. pravda Á dál. PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ Následující cvičení vám pomohou připravit se na zkoušku z mluvení. mýt. Austrálie. Pokud řešení nenajdete. noví. toto. mít. diftongy OU jdou. jaká. koupou. Upozornění: Některá řešení pro část B. auto. neurolog. mapy. krásné. lépe I. malá. byt. úzký. kdo. nese. studený. jak. ulice. do. dobrý. která mluví česky. opravdu. C a D najdete v Klíči. hubený Ú/Ů domů. otázka U budu. tam. kolik. málo. fakt. znáš. myslíš. máš. dáte. krátké. mléko. dlouho. pere. vysoký. jím. 1.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení B. malé. asi. Y jsi. pojedu. školy. léto.

Nataša. Brazílii. oděvy. šála. obě. bě. Marii. Mariana. unie. český. chatě NĚ Němec. dě. firmě. bohužel.nuv. vědí. pěkně CD 1/25 CD 1/26 CD 1/27 76 www. šunka. Adriana. odpověď FĚ harfě. hudbě PĚ pět. rýže. věta. ně MĚ město. někdo. Julie. něm. často. náměstí BĚ Běla. slabiky mě. vidět. čí. zrušit Č čaj. specializace IE Marie. vě. Julii. země. fotografie II Anglii. babička. Haifě DĚ dělat. vokál i + jiný vokál IA Asiat. proč. žije Š uši. žena. světlo. šedý. tě. konsonanty s háčkem Ž že. pěšky VĚ věc. kiosek. začíná 5. dieta. fě. oběd. protože.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 3. fialový. měkký. děkuju TĚ těm. vědět. živý. Kolumbii. pě. energie. fotografii IO biolog. penzion. nějak. sociolog 4.cz . Šimon. těšit se. tělo.

soused. m R krk. stěhuju. metr. svetr. denně. zvíře 12. Pozor. konsonant h H herec. doporučeně . z C cit. navštívit. prší L četl. strýc. hodinky. břicho. ke kávě.ten. očkování 7. chodí. chleba. Německo. sobota. pojede.ti. n / ď.děje. říjen. délka slabiky není to samé jako přízvuk! a) tráva. letí. výborný. není. zlý. dítě. líný. bohužel. líná. ve váze CD 1/28 CD 1/29 CD 1/30 CD 1/31 CD 1/32 CD 1/33 CD 1/34 77 . lékař. talíř. jedl.něco. trochu. vědět. oblékat. znát. krásný. páka. l. pořád. silné. jasně. důležitý . cesty. bez něho. celnice. příští. navštívit . pozvat. čistý. zub. špatně. šaty.díky. mohl. týden. dědeček . tahle.tě. silný. dlouho. pro děti. láska. chtějí. dělají. hranice. papír. konsonanty c. konsonanty d. rychle. chodím. tohle. mokrý. vzduch. ta. univerzitě . vaří. tím. dřív. drahý. krásná.jde. smutný. psát. ty. usušit. opravář. děkuju. hodná. ť. divadlo. pojištění. jídelní Přízvuk přechází na jednoslabičnou předložku: b) do Prahy. sedl. silný. vás. hodina. bez léků. bude. hodné. tetě.hodný. prst.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 6. líní. smutné. mlha M osm. konsonant ch CH chci. proclít.ni. běhám. nim. silná. krásné . řekl. chytrý. hranice. silní. s. nějaký. ke stolu. ve vodě. říká. cítit. běháte 11. líné. slovní přízvuk V češtině je přízvuk na první slabice. dopis. ň . konsonant ř Ř tři. vrátí. řízek. řada. sejdeme se Z za. litr. ním. peníze. cukr. před. sedm 8. v roce. den. smutní. student . to. letiště. ní. mladí. do práce. pohlednice S sem. proti. porucha 10. dálka. smutná. motýl. co. ze. pondělí. kuchař. malíř. t. kniha. čtvrtek. tyhle. pro dítě. typický. vidím. kalendář 9. slabikotvorné konsonanty r. platí. vítr. ředitel . hodný.

Kde pracujete? . 20.Kde jste se narodil? Kde jste se narodila? .Jak se jmenujete? .cz . 2. Čtěte čísla.Kdy začínáte pracovat? . Nácvik mluvení 1. 3. 12.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení II. 512.nuv. 280. 269.Kdy jste se narodil? Kdy jste se narodila? . Odpovězte na otázky.Odkud jste? .Co děláte? .Co dělají vaši sourozenci? . 514 3. 40.Kdy končíte práci? 2. 954.Jak se máte? . 123. 50.Co děláte zítra? . 14. 11. 608. 349. Kolik stojí jízdenka? CD 1/35 a) b) c) d) 78 www. 90. 357. 19.Máte bratra nebo sestru? . . 871. 79.Jaká je vaše adresa? .Kde bydlí vaše rodina? . 84. 58. 17.Kdy obvykle vstáváte? . 13.

14:00. 20:30 večeře s kolegou 18:45 kurz plavání 13:45 oběd se sestrou 17:15 kurz češtiny 14:00 tenis 9:00 kurz angličtiny 15:45 jóga a) Kdy máte kurz angličtiny? b) Kdy máte kurz plavání? c) Kdy máte kurz češtiny? d) Kdy máte tenis? e) Kdy máte jógu? f) Kdy máte večeři s kolegou? g) Kdy máte oběd se sestrou? 79 . 14:30 5. Odpovězte na otázku „kdy“ a ukažte. Kolik je hodin? Čtěte čas. 18:30. 22:00. 9:45. 7:15. 21:15. 8:00. 20:45. 6:30. ve středu v neděli v pondělí v pátek ve čtvrtek v sobotu v úterý PŘÍKLAD Tazatel(ka): Kdy máte kurz angličtiny? Uchazeč: Ve středu v devět hodin.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 4.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 6. Jak se dostanu …? A) Jak se dostanu z kina do školy? B) Jak se dostanu z pošty na nádraží? C) Jak se dostanu z restaurace do divadla? D) Jak se dostanu ze školy na poštu? 80 www. Co to je za místo? A) Z obchodu musíte jít doprava. Co to je? 2. Co to je? B) Z nádraží musíte jít doleva. Orientace Musíte jít / jděte rovně Musíte jít / jděte doprava Musíte jít / jděte doleva 1.cz . Co to je? C) Z kina jděte doleva. pak zase doleva a hned doprava.nuv. pak doprava. potom doprava a pak zase doprava. pořád rovně a pak doleva.

kde to koupíte? C) Co ještě tam prodávají? a) 2. kde to koupíte? C) Co ještě tam prodávají? b) c) a) 3. V obchodě 1. kde to koupíte? C) Co ještě tam prodávají? b) c) a) c) b) 81 .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 7. A) Co to je? B) Jak se jmenuje obchod. A) Co to je? B) Jak se jmenuje obchod. A) Co to je? B) Jak se jmenuje obchod.

A) Co to je? B) Jak se jmenuje obchod.cz . Reakce na situaci 1. A) Kde to je? B) Co říká? 82 www.nuv. A) Kde to je? B) Co říká? b) c) 2. kde to koupíte? C) Co ještě tam prodávají? a) 8.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 4.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 3. A) Kde to je? B) Co říká? 9. Můžeš/můžete prosím…? a) 83 . Požádejte někoho o něco. A) Kde to je? B) Co říká? 4.

cz .nuv.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení b) c) d) 84 www.

Kolik stojí jízdenka z Jihlavy do Liberce? B. TYPY ÚLOH Tato cvičení vám pomohou připravit se na některé typy úloh. 1. A. Odpovězte na otázku. C.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení C. Jiná bude také grafická podoba těchto typů úloh. Jak se dostanu z obchodu na poštu? Teď stojíte před obchodem. Kdy máte kurz češtiny? 85 . se kterými se setkáte ve zkoušce z mluvení. Upozornění: Tyto typy úloh nemusí být ve vaší skutečné zkoušce stejné.

cz .nuv. co si přejete. Požádejte někoho o něco. 4. Můžeš/můžete prosím…? 86 www. 3. Řekněte. Reagujte na situaci.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Mluvení 2.

kapitola CO UŽ UMÍM 95 .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Co už umím VI.

které mám. Označte křížkem (x). Umím používat vykání nebo tykání adekvátně situaci. Umím zachytit základní informaci obsaženou v dialogu 2 osob.nuv. kdy příště práci udělám. co jste se už naučili. Na tyto otázky umím také odpovídat. které znám. co všechno umíte. hodině. co jste se už naučili. a věcí. jaké má téma. Umím napsat v e-mailu oslovení a umím se rozloučit. Umím představit sebe i ostatní lidi. Umím dělat jednoduché otázky týkající se mě samotného. D. Umím číst krátký dopis a doplnit slova. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Zkontrolujte si s učitelem. kde lidé mluví. co je tam…). Označte křížkem (x). Umím zachytit informace ze standardního hlášení. která v něm nejsou. oslovit lidi apod. Označte křížkem (x). Umím napsat velmi jednoduchý a krátký e-mail. datu. Umím najít v textu konkrétní informaci . dni v týdnu. Umím napsat adresu. rozloučit se. které znám. kdy je otevřeno v obchodě / na poště. co všechno umíte. PSANÍ Zkontrolujte si s učitelem.cz . jak pozdravit. Umím přečíst krátký text a rozumím. že nemůžu udělat nějakou práci. Umím navrhnout. lidí. Umím najít v textu. Umím jednoduše zdůvodnit. MLUVENÍ Zkontrolujte si s učitelem. C. co jste se už naučili. Umím zachytit informaci o ceně. poděkovat. Umím přečíst inzerát. malá i velká. Umím najít na obrázku a v krátkém textu společné věci (kde je to. POSLECH S POROZUMĚNÍM Zkontrolujte si s učitelem. Znám společenské konvence. Umím napsat všechna písmena abecedy. B. Označte křížkem (x). 96 www. co všechno umíte. co jste se už naučili. mého bydliště. výška. Umím přečíst vizitku. které obsahuje i číselné informace. vím. co všechno umíte.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Co už umím A. kdy je to. Umím zjistit místo. Umím zachytit různé druhy číselných informací (například teplota. váha).místa / lidi / datum / čas / číslo.

97 . ZÁKLADNÍ KOMPENZAČNÍ STRATEGIE Zkontrolujte si s učitelem. Umím říct. který ovládám. co všechno umíte. Umím se zeptat na cestu a podle popisu cesty se někam dostat. Označte křížkem (x). a požádat o zopakování již řečeného. popřát někomu k narozeninám. Policie a podobně). Umím jednoduše mluvit s úřední osobou (například s policistou nebo úředníkem). Umím reagovat v předvídatelných situacích spojených s ubytováním. a zeptat se. Když nevím. jak se to řekne. vyžádat si určitou osobu k telefonu. Informace o cestě umím také podat. Pozor. Umím upozornit někoho na ohrožení a porozumím. například reagovat v obchodě. zda komunikační partner umí jazyk. umím využít kompenzační strategie (například ukážu místo. který mluví příliš rychle. co mi je. které mě bolí). Umím jednoduchým způsobem sdělit své pocity a vyjádřit své emoce. v restauraci.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Co už umím Umím reagovat v běžných situacích každodenního života. Umím se zeptat na počasí a podat informace o počasí. že jsem cizinec. když někdo upozorňuje na nebezpečí mě (Pomoc. vyjádřit smutek a podobně. Umím někoho pozvat a pozvání přijmout nebo odmítnout. například připít si. Umím se orientovat v běžných situacích spojených s dopravou (koupit si lístek. jízdnímu řádu a podobně). na poště a podobně. Stůj. Umím mluvčího požádat o vysvětlení neznámého slova. porozumět jednoduchému hlášení. přijmout nebo nechat vzkaz. Umím říct. a požádat o zpomalení tempa řeči. Hoří. Stůjte. Umím adekvátně reagovat v předvídatelných situacích společenského života. Umím zastavit mluvčího. Umím doktorovi sdělit. Umím navázat a ukončit telefonický hovor. že nerozumím. co jste se už naučili. E.

............................................................ dvacet tisíc............. první......................... místa (9) supermarket balkon nádraží pokoj kuchyň zastávka vesnice byt město lidé (6) student Milan Novák žena kuchař muž servírka věci (5) telefon nábytek počítač řidičský průkaz jídlo 98 www.................................... 7........ B) 5............................Čtení VII................................... 9.......... 3............ druhé...................................................... D) 27...... PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ 1................................................ tisíc.......................................... 1 000 4................ 6............................................................. sedm sedm sedm.......................... E) 1....... 1.................. 2.... Napište číslicí..ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč ........ 35 2.. 1......................... třicet pět....... 20 000 6.................. C) 8.............. KAPITOLA KLÍČ ČTENÍ B....... A) 21....................nuv............................. 1.................................... 4... 2.................... Spojte................. 777 5...... Rozdělte do tabulky.........cz ... 1) pátý červen 2) první leden 3) dvacátý první duben 4) osmé září 5) dvacátý sedmý červenec 3.....................

Děkujeme za Váš nákup.00 12. Vážení cestující.ušetříte 200 korun jiné číslo Praha 10 777 666 521 Ostravská 258/4 468 61 4. stanice metra Budějovická bude uzavřena. neplaveme. Vážení rodiče. 5. Stanici Velká Chuchle vlak projíždí. Kde můžete číst tyto věty? 1. 6. 18. 2. 8. 7. 30% sleva na všechna trička a sukně.00 25. v sobotu pojedou děti na výlet. patro 5. čas 4 týdny 8. 4. nádraží škola škola obchod obchod bazén obchod metro 99 .00 – 9.Čtení 4. V pondělí zavřeno – přejímka zboží.30 cena 1000 korun 20% sleva 100 Kč/hod 2 700. 6. Nabízíme nové kurzy jazyků. 3. 12.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . V úterý 24. Rozdělte do tabulky.

Podtrhejte v textu inzerátu všechny časové údaje. Co znamená číslo 11? 4. Byt je bez nábytku. park a nákupní centrum. 3. 0. C. března (od 20. Můžete volat na 777 258 964 večer. Co není v domě? 6. koupelna. vlak.kolik stojí byt výtah autobus. 3. II) Najděte v textu telefonní číslo a napište ho. Ve kterém městě je byt? 3. kuchyň a balkon. 1.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . park. Odpovězte na otázku.cz . patře panelového domu bez výtahu v Jablonci. Cena 2 100 000 Kč.Čtení 6. I) Najděte v textu datum a napište ho.) večer B. 3. škola. 777 258 964 D. zastávka tramvaje číslo 11 je 30 minut pěšky. V bytě je WC. Co je blízko bytu? 7. Odkdy je byt volný? 9. I) II) 20. nákupní centrum. Můžete bydlet od 20. Co znamená číslo 2 100 000? 5. Zastávka autobusu je 1 minutu pěšky. Řešení je v inzerátu. Vyberte správnou odpověď.nuv. Jak velký je byt? 1. A. Kdy můžete telefonovat? 2+1 v 2. Ve kterém patře je byt? 2. obchody nábytek od 20. Inzerát Prodáme byt 2+1 ve 2. Přečtěte si text inzerátu. vlakové nádraží je 5 minut pěšky. Co byt nemá? 8. v Jablonci číslo tramvaje cena . Co není blízko bytu? A) autobus B) tramvaj C) vlak D) škola 100 www. Blízko je škola.

Je otevřeno od pondělí do pátku v 10 hodin? 3.11. (Nemusíte nic psát.00 sobota: 9. Můžete nakupovat 24. Můžete v neděli nakupovat? 2. 6. Pracuje paní Šovanová v Praze? 8. Kdo je na obrázku? Učitel/průvodce a děti. Má paní Šovanová telefon? 2.00 .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . pondělí – pátek: 8. – zavřeno – dovolená 1. června? B) otázka odpověď ano ne ne proč telefon: +420 596 369 854. Je paní Šovanová sekretářka? 3. Co dělají? Muž mluví a děti se dívají a poslouchají. Je otevřeno v sobotu odpoledne? 4.Čtení 7. 101 .) 1. Pražská 265/5 = ulice. – 27. mobil: +420 777 568 231 Je učitelka.30 20. Podívejte se na obrázek a pozorujte. 2. 6.00 – 12. Ostrava 2 – pracuje v Ostravě 1. Přečtěte si informaci a odpovězte ANO / NE. A) otázka odpověď ne ano ne ne proč V neděli je zavřeno.

....... včera / autobusem / poštou 102 www... 2. Váš internetový obchod AF plus.. 0. Jaká je sleva? 25 %.. ráda / prosím / musíte 4. 1. prosíme / děkujeme / platíme 2. Vážená 0...Čtení 1. Co můžete kupovat se slevou 10 %? Knihy. 1x sako)...... dopis / nákup / omluvu 3. 9...nuv... .. Je na obrázku prodavač? Ne. potom / dříve / když 5.. . a 4.... .. 2...cz . 7 500 korun do 30. 5. Vyberte správnou variantu... paní / pane / sekretářko 1. 1..... Číslo O je příklad.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .. za Váš 2.. Co je na obrázku? Obchod.. 2x kalhoty.. .. Vám zboží pošleme 5. Prodávají tam oblečení. (3x košile.... .. . Zaplaťte 3.... Nová..

..... V obývacím pokoji je nábytek. V centru Brna... Co v bytě není? A) Kuchyň. . V obývacím pokoji je nábytek. televize a internet. televize a internet. Volejte denně 13:00 – 17:00 na telefonní číslo 541 325 612... Společná je kuchyň.........20.. WC a koupelna. 6 000 Kč/pokoj měsíčně...... Kolik korun musíte každý měsíc platit za pokoj? A) Pět tisíc..... večer. Do Prahy přijedu ... ale..... C) Internet..... nádraží o půl dvanácté Prosím Tě.. D) Balkon. Volejte denně 13:00 – 17:00 na telefonní číslo 541 325 612.. C nebo D... Doplňte. Martina C... zavolám. v textu podtrhněte řešení a vyberte jednu správnou variantu A... ... A) Nabízíme pokoje pro jednoho nebo pro 2 studenty v bytě 3+1 BEZ balkonu.... B.... D) Čtyři tisíce. B) Nabízíme pokoje pro jednoho nebo pro 2 studenty v bytě 3+1 BEZ balkonu.Čtení 10....... dvanácté Promiň. .... nádraží. 6 000 Kč/pokoj měsíčně.. Společná je kuchyň. Potraviny jsou asi 5 minut pěšky. WC a koupelna... do...... TYPY ÚLOH 2. vlakem ve 23. večer Ahoj a uvidíme se . . B) vlakem.. B) Obývák.... B) Šest tisíc.. C) Sedm tisíc..........ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč ... 6 000 = šest tisíc 103 ..... Čtěte text....... V centru Brna....... Ještě Ti odpoledne .. ? zavolám Děkuju... Potraviny jsou asi 5 minut pěšky.. můžeš na mě počkat na hlavním ..

srpnu a září .v červenci. Potraviny jsou asi 5 minut pěšky.to není zima (B) . května slevu. D) V sedm hodin. C) V obchodě Bílý kůň si můžete koupit knihy. 5.Čtení C) Nabízíme pokoje pro jednoho nebo pro 2 studenty v bytě 3+1 BEZ balkonu.sleva je od 25. srpnu a září . A) Která informace je správná? A) Můžete mít kurz na pět týdnů.nuv. B) V obchodě Bílý kůň máte 25.ne 5 týdnů (A) . Hledejte odpovědi na otázky. 6. 6. Společná je kuchyň. C) Odpoledne.cz . B) Dopoledne. . (června). Informace na www.v obchodě je 20 % (dvacet procent) sleva. ne 30 % (třicet procent) (A) .v červenci. B) Do té autoškoly můžete chodit v zimě.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . televize a internet. srpnu a v září. 6. . WC a koupelna.to není v červnu (C) B) Která informace je správná? A) V obchodě Bílý kůň je třicet procent sleva. D) Do té autoškoly můžete volat pro informace. Chcete odpovědět na inzerát. Autoškola Prošek & syn Intenzivní kurzy – řidičské průkazy pro osobní auta. sleva 20 % na všechny knihy.prodávají knihy a časopisy pro děti a pro dospělé (D) 104 www. Knihkupectví Bílý kůň Knihy a časopisy pro děti a pro dospělé! Od 25. ne 25. D) V obchodě Bílý kůň neprodávají knihy pro děti.kurzy 2.od jedné (13) hodiny do pěti (17) je odpoledne 4. Kdy tam můžete telefonovat? A) Ráno. C) Do té autoškoly můžete chodit v červnu. Kurzy na 2. V obývacím pokoji je nábytek. Volejte denně 13:00 – 17:00 na telefonní číslo 541 325 612.autoskola-prosek. (května) (B) . . 3 nebo 4 týdny v červenci.cz nebo na telefonu 775 916 748. 6 000 Kč/pokoj měsíčně. 3 nebo 4 týdny . do 28. V centru Brna.

K. Vinohradská 150.K. Praha 2 .můžete jít do bazénu (fitness. Celý den velké slevy na všechno. B) Do centra A.první návštěva zdarma . Slavnostní otevření bude v 20:00 hodin. můžete jet metrem. D) V centru A.fitness.K. C) Daniel pracuje v noci. 4.A.čtvrtého května = 4.A. D) Daniel nemá telefon.Čtení C) Která informace je správná? A) Centrum A.A. zaplatíte za hodinu 150 korun.00 = od devíti hodin (A) . 5. a C) Každý zákazník bude mít v obchodním domě Haná zdarma jídlo a pití.stanice metra Želivského .pracuje od 21.zdarma bude nápoj. Sportovní centrum A. Město Olomouc otevírá v pátek 2. B) Daniel pracuje dopoledne. (B) .K.A.00 . solárium.+420 777 568 231 (D) E) Která informace je správná? m. (A) .pracuje od 21. ne dopoledne (B) .to je noc. ale ne jídlo (C) 105 .další návštěvy: 100 korun/hodina . solárium.Vinohradská ulice číslo 150.00 do 6.druhého května = 2. Pro každého zákazníka nápoj zdarma! . Taxi Daniel Brázda taxikář Denně od 21:00 do 6:00. bazén) (C) .za hodinu zaplatíte 100 korun (D) D) Která informace je správná? A) Daniel pracuje od osmi hodin.K.má telefon . 5. Mobil: +420 777 568 231 . A) Čtvrtého května otevřou v Olomouci nový obchodní dům. B) Druhého května budou v obchodním domě Haná slevy na oblečení. C) V centru A.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . nemůžete jít do bazénu.A. D) Každý zákazník bude mít v obchodním domě Haná druhého dubna slevu. stanice metra Želivského (A) . bazén . nový obchodní dům Haná. je v ulici Želivského.

Vážení zákazníci.agama. Cena: 2300 Kč / 10 hodin. 4. Naši zákazníci můžou nakupovat v obchodním domě ALFRED na stanici metra Vltavská. Obchodní dům ALFRED bude od 1. srpna do 30. Otevřeno denně od osmi do pěti hodin. Spojte informace na obrázku a informace v textu. srpna uzavřen.nuv. kamery). učitelka studenti 106 www. Těšíme se na Vaši návštěvu! 9.cz nebo na telefonu 556 701 529. televizory. dopisy a e-maily. Další informace na www. dubna tohoto roku. fotoaparáty. otevíráme nový obchod s elektronikou ALFI (počítače.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Firma AGAMA nabízí kurzy práce s počítačem: jak psát dokumenty. 9.cz .Čtení 6. 4. Začínáme v sobotu 9.

4.. zastávka Újezd........... 8A. 18B. 2A.. je hned vedle zastávky... Brno 2. 4A.. 2.. Jede tam tramvaj ........ 14D.. Mánesova ulice 23. 14C. Oslava bude . 5B...... na Vás čekat Co chybí / otázka kdo datum kde číslo co ...Čtení 7...... .. 11D 12E........ 13E....... 9A. ... Doplňte slova z nabídky... 2D..... 5B....… v pátek dvacátého . 9B... 6C 7C... 4B..... 13B... 15A 16E. 19D.. na Vás čekat v 19.. POZVÁNKA Moji milí 0..... 6 a 18.. verze 1C.... 20C 2. 3A. 1..... 17A......místo sloveso Doplňte kamarádi listopadu v číslo restaurace budu D.. je hned vedle ..ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . 5.….. ...... ..... 8D.. ... 19B... na oslavu svých narozenin.. Jede tam tramvaj 3....00 hodin.. MODELOVÉ VERZE ZKOUŠKY ZE ČTENÍ 1. 3D.. 17A. 15B 16D.... restauraci U Kotvy.. 10B.… restauraci.. 10B... verze 1D..... 18F...... 20E 107 ... .. . 11C 12A... zvu Vás v pátek dvacátého Oslava bude Budeme tam až do 12 hodin.... 6C 7C... Těším se Tomáš Klempíř A číslo B Budu C v D listopadu E Restaurace F Pozval G kamarádi Text cvičení Moji milí . 6 a 18 ..

....... / 2............ 4...17 / 23.......... 7...48 / 14. v kolik hodin odjíždí vlak z nádraží................................................. 42... 999........ 6.. PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ 1... 117..... 19....... / 4......... 5... 229...... 677 b) ................ Poslechněte si a zapište....... 616.......... / 29.................... 8..... 5.... 42 stojí 678 Kč....... 8......... 67..... / 12..... 12.. 19.... je zavřeno........ 18........... srpna 1978 v Praze....... 416 1....................... 21 ... Modré šaty ve velikosti ...cz ............ 12......... 2...........................12 / 10..........45 / 12........... 12.................... 15 2...... Restaurace U Holubů otevírá ve 12 hodin a zavírá ve ..... 414....ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč ....... Paní Nováková se narodila ....... 3... června do 31... / 7...... října 108 www......... Letadlo OK 903 .11 / 20........... října........ 65 minut....... 22 hodin. 55... 2.. 7.... 839........... Pan Novák bydlí v pokoji číslo . 351........... 2.................35 / 6.............. 94..... a)....... ... 6... V zámku je otevřeno každý den od 1................ do Moskvy má odlet v 21. 10...........Poslech POSLECH B... 13.. ............... 1.................. Poslechněte si a zapište číslo telefonu............... Jízdenka stojí 26 Kč a platí .. 4.......... 5....... 16............. 7........25 / 19... 568..... 28........... 11.. 17.... Alena měří ..... / 14. 10............... / 27............55 / 9.......... 772 00..... 5. 176 cm a váží 67 kg...... prosince v 19 .................. Poslechněte si a zapište rychle číslovky... 3... Město Olomouc má poštovní směrovací číslo........... hodin.. 3.... 14.... 33 b) . 9............. Poslechněte si a zapište..................... / 31.. které slyšíte.... Dne ..... 76......... 9..............29 ............ 6......... 15............. 1......................... kolikátého je dnes............ Poslechněte si a zapište číselnou informaci....... 3....... Sejdeme se 16... 4.......nuv....20 / 16........25 hod. 9...... 89.... 8.... 773................... / 18... 603 229 138 / 723 562 401 / 258 769 304 / 569 308 741 / 606 369 852 ......

Pojedete na konec ulice. platím. a) Tahle černá kabelka stojí 835 Kč. tam je autoservis. V restauraci. b) Pane vrchní. Promiňte. Poslechněte si 2x 5 textů a vyberte správnou odpověď. Ruka je asi zlomená. 1970 d) 08. Linka metra dál nepokračuje. Na ulici.Poslech 6.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Prosil bych dva lístky na film v 18. 06. Kdy se narodila Kamila Nováková? a) 18. Ve vlaku. Poslechněte si 2x tyto věty a řekněte. 07. Kolik váží pan Dvořák? a) 80 kg b) 88 kg c) 98 kg d) 90 kg 5.30. Rychlík číslo 808 ze směru Olomouc má zpoždění 20 minut. 109 . V metru. Kolik měří dívka? a) 170 cm b) 70 cm b) 117 cm d) 177 cm 7. kde je můžete slyšet. ale v koupelně neteče teplá voda. Jak daleko je hotel? a) 30 metrů b) 13 metrů c) 300 metrů d) 330 metrů 4. 06. V realitní kanceláři. Nájemné dělá 10 000 plus poplatky. 1. V České Třebové musíte přestoupit na rychlík. Musíte jít na rentgen. V kině. vagon má technickou závadu. 1977 b) 08. V obchodě. V recepci v hotelu. Na nádraží. 1977 c) 18. Jaká teplota bude zítra? a) 13 °C b) 44 °C c) 14 °C d) 34 °C 3. 1970 2. 07. V nemocnici.

...................... kdo spolu mluví v dialogu? 1.............. b) déšť.......... V restauraci......................... 9...................... a 110 www........................... V obchodě................. e) slabý vítr.................................... h d..................... dialog a) průvodčí a cestující b) řidič a cestující c) dva cestující 5.......... g Předpověď 1 ........ Poslechněte si 2x dialogy a vyberte............................... ...................................... d) mráz...................... dialog a) matka a syn b) dcera a otec b) babička a chlapec 10..... kde je možné je slyšet.........tento týden Předpověď 2 ......ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .. 3................. h) zataženo Text cvičení Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle f b........ ................................................... U lékaře / V ordinaci.. 4... 5...cz .................. 1.... dialog a) lékař a pacientka b) lékařka a pacient c) zdravotní sestra a pacient 3.................................. a) bouřka.... g) sníh............... 2.. ..... Na ulici....... ........... f) silný vítr..... Poslechněte si 2x tyto dialogy a řekněte.................................... dialog a) číšník a host b) servírka a host d) ředitelka a klient/zákazník 4...... Na nádraží........ c) jasno...............................................................příští týden e c h.................... dialog a) policista a řidička b) policistka a řidič c) hasič a řidička 2. ....Poslech 8...... Poslechněte si 2x předpověď počasí na tento týden a na příští týden a doplňte tabulku..........................nuv........................ a h.

9. Chce jít do bazénu. Hrát stolní tenis. Budou plavat. C) Hrát stolní tenis. 2. Co chce dělat? 6. 3. 10. Můžeme tam chodit taky na procházky. 7. Nemusíme jenom lyžovat. A co bazén? [Monika]: Tak dobře. Chce Monika také plavat? 10.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Ne. 1. co budou dělat Monika a David. Chce David hrát stolní tenis? 7.Poslech C. 5. David chce lyžovat. Poslechněte si 2x. O víkendu. [Monika]: Teď v zimě? Mám nápad. Co budou dělat Monika a David o víkendu? A) Plavat. 6. chce. Co budou dělat Monika a David? 1. 111 . D) Chodit na procházky. Co chce dělat? 9. Chce plavat. [David]: Moniko. TYPY ÚLOH 1. Teď odpovězte na otázky. Nechceš raději jít hrát stolní tenis? [David]: To nechci. 4. Kdy chce David lyžovat? 3. nechceš jet lyžovat? [Monika]: Kdy? [David]: O víkendu. 8. Chce Monika lyžovat? 5. Ano. B) Lyžovat. Co ještě můžou Monika a David dělat o víkendu? 4. Nechce. Chodit na procházky. Proč David říká slovo „bazén“? 8. Co chce dělat David? 2.

5. [Jana]: Promiň. 112 www.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . [Muž]: Je to daleko. 6. můžeš pro mě teď přijet? [Jana]: Nemám bohužel čas. 10. [Muž]: Jsem na nádraží a mám těžký kufr. Ne. Nese těžký kufr. 4. 9. 8. kde čeká ten muž. 7. Jana je v bance. 2. nemá. 3. Je na nádraží. [Muž]: Jano. Tak co mám dělat? [Jana]: Můžeš jet domů taxíkem. B) Na nádraží. Může pro něho jet autem? 5. Kde je Jana? 2. 1. ale pak musím do nemocnice. D) U nemocnice. Kde čeká ten muž? A) U banky. Poslechněte si 2x. Proč nemůže jít pěšky? 7. Taxíkem. nemůže. C) Na náměstí.cz . Kam jede Jana z banky? 9. Teď odpovězte na otázky.nuv. Co musí nést? 8. Má Jana čas? 4. Kde je její muž? 6. Kde čeká ten muž? 1. Na nádraží. Je to daleko. Ne. Kde je banka? 3. Jak se dostane její muž domů? 10. Jede do nemocnice. Jsem v bance na náměstí.Poslech 2. Banka je na náměstí.

června. A pozor. června. zubní pasta. šampon na vlasy. Za toaletní papír – rodinné balení zaplatíte jen 44 korun. Kde jsou slevy? 2. Nezapomeňte si zapsat čtyři čísla. června. 7. které slevy nabízejí v drogerii. 113 . V drogerii. Proč je v otázce slovo „teď“? 1. je důležitá. 6. šampon na vlasy. Kolik stál šampon na vlasy včera? 9. 58. 5. Napište všechna čísla. Napište k číslu zboží. která slyšíte. července. 60. Kdy má David narozeniny? A) 24. Toaletní papír. že nemáš? [David]: Ne. C) 58 Kč. [Jana]: Davide. Zubní pasta stojí 60 korun. tady je moje datum narození: 24. všechno nejlepší a tady je malý dárek. 3. Včera stál 72 korun. [Jana]: Jak to. Kolik stojí zubní pasta Perla? 7. 2. [Jana]: Opravdu? To není možné! [David]: Podívej se. D) 72 Kč. Za zubní pastu Perla jen 60 korun. C) 10. dnes ne.Poslech 3. Šampon stojí 58 korun. Cena. 10.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . června a dnes je 10. Která cena je důležitá? 10. Přejeme vám příjemný nákup. 5. července. která je teď. Které zboží je dnes levné? 3. Šampon má v textu 2 ceny. B) 60 Kč. 58 korun. V oddělení drogerie dnes nabízíme zajímavé slevy. Toaletní papír. 4. ale narozeniny dnes nemám. 4. která uslyšíte. B) 24. ještě včera stál 72 korun. Důležitá je první cena. 4. [David]: Jano. D) 10. Narodil jsem se 24. šampon na vlasy je dnes za 58 korun. 72. zubní pasta. Teď odpovězte na otázky. děkuju moc za dárek. Poslechněte si 2x. 8. 44. Toaletní papír stojí 44 korun. 9. 1. Kolik stojí teď šampon na vlasy? A) 44 Kč. Kolik stojí šampon na vlasy? 8. Kolik stojí toaletní papír? 6. července. Vážení zákazníci. šampon na vlasy. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte.

[Muž]: A chtěl bych také poslat tento dopis. Prosím. C) V kině. hlavně nesmíte pít alkohol. Kolik minut má vlak zpoždění? A) 10 minut. [Muž]: Dobrý den. [Muž]: Promiň. B) V nemocnici. C) 25 minut. A ještě pozor. [Žena]: 32 korun. 114 www. [Muž]: Tak tady máte ty léky. nesmíte pít žádný alkohol. Kde ti lidé spolu mluví? A) V kavárně. Ale pst. 7. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte. Poslechněte si 2x hlášení a odpovězte. B) V divadle. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte. 6. omlouváme se za zpoždění vlaku. ne? [Žena]: Moc hezký. E) V autobuse. káva nevadí. mluvíš moc nahlas. 35 minut. pravidelný příjezd 15 hodin. Kde ti lidé spolu mluví? A) Na koncertě. 8. prosím. prosím.cz . D) V cukrárně. Vážení cestující. [Muž]: Tak co říkáš? Je to hezký film. jednu známku na pohled.nuv. [Žena]: Zde. D) 35 minut. bude mít asi 10 minut zpoždění. C) V lékárně. [Žena]: A můžu si dát kávu po obědě? [Muž]: Ano. pozor! Rychlík R 825 Špilberk ze směru Brno hlavní nádraží. B) 15 minut. Doporučeně prosím. Vlak měl technické problémy ve stanici Česká Třebová. F) Ve škole.Poslech 5. už budu potichu. Poslechněte si 2x dialog a odpovězte. D) Na ulici.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Berte je třikrát denně.

G) Ve vlaku. [Muž]: Dobrý den. prosím? [Muž]: 300 korun. [Žena]: A pro dítě? [Muž]: Děti do 15 let mají slevu 50 %. E) U zubaře. 115 Muž bydlí v pokoji číslo_________. [Recepční – žena]: Jaké je číslo vašeho pokoje? [Muž]: Asi 112. C) Na letišti. podívám se. nevím. patro. Klíč.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . [Recepční – žena]: Počkejte. F) V divadle. Poslechněte si 2x dialog a napište odpověď. [Žena]: Kolik stojí vstupenka na ten koncert. [Muž]: Pak zaplatíte za dítě 150 Kč. Kolik let je dítěti? [Žena]: 12 let. … Máte číslo 115. 115 . 9. B) Na poště. prosím. Promiňte. Poslechněte si 2x dialog a napište odpověď. 150 Žena zaplatila za dítě ______________korun. 1. H) V autobuse.Poslech Kde ti lidé spolu mluví? A) Na návštěvě. 10. D) U lékaře.

4B. 13G. MODELOVÉ VERZE ZKOUŠKY Z POSLECHU . 9D. 6B. verze 0C. 16) 4.Poslech D.$/2* ýË6/2 >0Xå@ 3URPLĖWH QHYtWH NGH MH WDG\ OpNiUQD" >äHQD@ 3RMHGHWH SRĜiG URYQČ QD QiPČVWt 8 SRãW\ ]DKQHWH GROHYD >0Xå@ +P %Ot]NR MH WDNp VXSHUPDUNHW QH" >äHQD@ $QR DOH Y\ SRMHGHWH SRĜiG URYQČ QD DXWREXVRYp QiGUDåt /pNiUQD MH KQHG YHGOH >0Xå@ -H WR GDOHNR" >äHQD@ $VL GHVHW PLQXW DXWHP >0Xå@ 0RF GČNXMX >äHQD@ 1HQt ]Dþ 116 www. 3A. 5D 0C. 11A. 13F. 20) 200 2. 11B. 6C. 2A. 16) 16. verze 0C. 19) 29.$/2* ýË6/2  9 NROLN KRGLQ SĜLMGH -DQD" >-DQD@ 0LUNX PĤåHPH SĜLMtW QD QiYãWČYX Y SiWHN YH þW\ĜL" >0LUHN@ %RKXåHO QH EXGX GRPD QHMGĜtYH Y SČW >-DQD@ $KD $ NG\ WHG\ PĤåHPH SĜLMtW" >0LUHN@ 0iP MHãWČ QČMDNRX SUiFL 1HPĤåHWH SĜLMtW Y RVP" >-DQD@ 7DN GREĜH Y RVP %XGHPH VH WČãLW >0LUHN@ -i WDN\ 6SUiYQi RGSRYČć MH Y KRGLQ WHG\ ]D & =DþtQiPH 7Hć VL SĜHþWČWH ~NRO\  0iWH QD WR PLQXWX '. 15B 0) 20. 5A 0C.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . 1B. 9A. 4B. 17) 619. 10C 0H.DåGê GLDORJ XVO\ãtWH [ 3DN Y\EHUHWH VSUiYQp ĜHãHQt SUR ~NRO\  ýtVOR MH SĜtNODG 7Hć VL SRVOHFKQČWH SĜtNODG '.cz . 10D 0H. 1C. 3B. 12D. 2B. 18) 413. 8D. 7C. 7A. 12E. 15D 0) 20. 20) 19 PRVNÍ VERZE TRANSKRIPCE ÚLOHA 1 3RVOHFKQČWH VL GLDORJĤ . 14C. 14A. 18) 12. 17) 46. 19) 73. 8A.nuv.ŘEŠENÍ 1.

ROLN MH KRGLQ" >.DUOH SURPLĖ MHãWČ VStP .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .Poslech '.$/2* ýË6/2 >-DQD@ 'DYLGH YãHFKQR QHMOHSãt D WDG\ MH PDOê GiUHN >'DYLG@ -DQR GČNXMX PRF ]D GiUHN DOH QDUR]HQLQ\ GQHV QHPiP >-DQD@ -DN WR åH QHPiã" >'DYLG@ 1H GQHV QH 1DURGLO MVHP VH þHUYQD D GQHV MH þHUYHQFH >-DQD@ 2SUDYGX" 7R QHQt PRåQp >'DYLG@ 3RGtYHM VH WDG\ MH PRMH GDWXP QDUR]HQt þHUYQD '.$/2* ýË6/2 >0DUWLQ@ $KRM 5HQDWR -DN VH Piã" >5HQDWD@ $KRM 0DUWLQH ãSDWQČ 9þHUD MVPH PČOL QHKRGX D PDQåHO MH Y QHPRFQLFL &HORX QRF MVHP QHVSDOD >0DUWLQ@ -H Y SRĜiGNX" >5HQDWD@ 1DãWČVWt Pi MHQ ]ORPHQRX UXNX >0DUWLQ@ $ FR GČWL" >5HQDWD@ 'FHUX MHãWČ EROt WURFKX EĜLFKR D OHYi QRKD >0DUWLQ@ $ W\ MVL Y SRĜiGNX" >5HQDWD@ $QR DOH EROt PČ WURFKX KODYD -VHP XQDYHQi >0DUWLQ@ 7R QLF 9H]PL VL WHQKOH SUiãHN 7R EXGH GREUp .$/2* ýË6/2 >.DUHO@ 0DUNpWR NGH MVL" 8å KRGLQX WL YROiP >0DUNpWD@ .DUHO@ 7R Xå MH ERKXåHO SR]GČ 6WDOR VH QČFR" >0DUNpWD@ âOD MVHP YþHUD VSiW Y MHGHQiFW E\OD MVHP XQDYHQi '.RQHF ~ORK\ 117 .$/2* ýË6/2 >äHQD@ 3DQH YUFKQt ]DSODWtP SURVtP >0Xå@ $QR SURVtP 3ROpYND NRUXQ SLYR NRUXQ D JXOiã NRUXQ &HONHP NRUXQ >äHQD@ NRUXQ GČNXMX >0Xå@ 7DNp GČNXMX '.DUHO@ %XGH GHVHW KRGLQ >0DUNpWD@ 7ROLN" 9 SUiFL ]DþtQiPH Y RVP >.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .7 ýË6/2  .7 ýË6/2 >äHQD@ 'REUê GHQ 9tWiPH YiV Y QDãHP K\SHUPDUNHWX 2ULRQ 2G GXEQD YiV þHNDMt QČNWHUp ]PČQ\ 9 SĜt]HPt QDMGHWH VWiOH SRWUDYLQ\ 9 SUYQtP SRVFKRGt EXGH GURJHULH DOH QRYČ WDNp OpNiUQD 9H GUXKpP SDWĜH EXGH GDOãt QRYp RGGČOHQt ± RGČY\ 9H WĜHWtP SDWĜH SDN PĤåHWH QDYãWtYLW UHVWDXUDFL 7(.QWHU&LW\ 2VWUDYDQ SUDYLGHOQê SĜtMH]G KRGLQ PLQXW 9ODN Pi PLQXW ]SRåGČQt 9ODN RGMHGH YH VPČUX 2VWUDYD KODYQt QiGUDåt Y KRGLQ PLQXW 9iåHQt FHVWXMtFt RPORXYiPH VH ]D ]SRåGČQt YODNX 7(.þ WHG\ ]D & =DþtQiPH 7Hć VL SĜHþWČWH ~NRO\  0iWH QD WR PLQXWX 7(.OXFL QD ĜHFH 3R]RU RGSROHGQH VWRMt YVWXSHQND SUR GRVSČOp NRUXQ GČWL D VWXGHQWL SODWt NRUXQ 9HþHU RG KRGLQ VWRMt MHGHQ OtVWHN NRUXQ SUR YãHFKQ\ 6SUiYQi RGSRYČć MH .nuv.7 ýË6/2 >äHQD@ 3R]RU SR]RU 1D QiPČVWt PĤåHWH GQHV NRXSLW NYDOLWQt þHVNp RYRFH D ]HOHQLQX 1DSĜtNODG ¿UPD 0HOD QDEt]t VODGNi þHUYHQi MDEOND NLOR ]D NRUXQ )LUPD 1RYiN D V\Q QDEt]t OHYQp KUXãN\ NLOR ]D NRUXQ D VDOiW ]D NRUXQ )LUPD +iMHN ]H =QRMPD QDEt]t YêERUQp RNXUN\ NLOR ]D NRUXQ 3ĜHMHPH YiP SĜtMHPQê QiNXS 3 118 www.Poslech ÚLOHA 2 3RVOHFKQČWH VL WH[WĤ .DåGê WH[W XVO\ãtWH [ 3DN Y\EHUHWH VSUiYQp ĜHãHQt SUR ~NRO\  ýtVOR MH SĜtNODG 7Hć VL SRVOHFKQČWH SĜtNODG 7(.cz .ROLN VWRMt RGSROHGQH YVWXSHQND SUR GČWL" >0Xå@ 9iåHQt ]iND]QtFL 9tWHMWH Y QDãHP REFKRGQtP FHQWUX 'QHV YiV ]YHPH GR NLQD QD QRYê þHVNê ¿OP .7 ýË6/2 >0Xå@ 3URVtPH SR]RU 1D SUYQt NROHM SĜLMHGH YODN .

7 ýË6/2 >0Xå@ 'ĤOHåLWi LQIRUPDFH SUR QiYãWČYQtN\ âXPDY\ 3HQ]LRQ 5HOD[ D WDNp NHPS ýHUQp MH]HUR MVRX ]DYĜHQp +RVWHO -DQD MH WHQWR PČVtF SOQČ REVD]HQê 9ROQp GYRXOĤåNRYp SRNRMH QDEt]t SRX]H KRWHO $OID Y /LSQČ 7(.RQHF ~ORK\ 4 119 .Poslech 7(.7 ýË6/2 >äHQD@ 3ĜHGSRYČć SRþDVt QD SĜtãWt WêGHQ 2G SRQGČOt GR SiWNX EXGH KH]N\ GHQQt WHSORW\ EXGRX NROHP VWXSĖĤ &HOVLD 9 VRERWX RþHNiYiPH GpãĢ D VLOQê YtWU 9 QHGČOL EXGH RSČW VYtWLW VOXQFH GHQQt WHSORW\ EXGRX NROHP VWXSĖĤ &HOVLD .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .$/2* ýË6/2 >0Xå@ 'REUê GHQ FR VL GiWH SURVtP" >äHQD@ 'YČ GHFL EtOpKR YtQD D QHSHUOLYRX YRGX >0Xå@ 3ĜHMHWH VL MtGHOQt OtVWHN" >äHQD@ =DWtP QH GČNXML 6SUiYQi RGSRYČć MH Y UHVWDXUDFL WHG\ PtVWR + =DþtQiPH 7Hć VL SRVOHFKQČWH GLDORJĤ .Poslech ÚLOHA 3 3RGtYHMWH VH QD WDEXONX NGH YLGtWH SĜtNODG ± GLDORJ 3RVOHFKQČWH VL GLDORJ 3RGtYHMWH VH QD VSUiYQp ĜHãHQt ± PtVWR NGH VSROX RVRE\ POXYt '.DåGê GLDORJ XVO\ãtWH [ 3DN Y\EHUHWH VSUiYQp ĜHãHQt ± PtVWR NGH RVRE\ POXYt 3R]RU XVO\ãtWH GLDORJĤ  .

nuv.cz .$/2* ýË6/2 >0Xå@ 7DN FR ĜtNiã" -H WR KH]Nê ¿OP QH" >äHQD@ 0RF KH]Nê $OH SVW WLãH POXYtã PRF QDKODV >0Xå@ 3URPLĖ Xå EXGX SRWLFKX 5 120 www.$/2* ýË6/2 >0Xå@ 'REUê GHQ MHGQX ]QiPNX QD SRKOHG >äHQD@ =GH SURVtP >0Xå@ $ FKWČO E\FK WDNp SRVODW WHQWR GRSLV 'RSRUXþHQČ SURVtP >äHQD@ NRUXQ SURVtP '.$/2* ýË6/2 >0Xå >0Xå >0Xå >0Xå >0Xå >0Xå @ @ @ @ @ @ 3URPLĖWH SDQH SUĤYRGþt MH WDG\ YROQp PtVWR" 7DG\ QH WDG\ MVRX PtVWHQN\ -HGX GR 2VWUDY\ 1HPĤåX FHORX FHVWX VWiW 0XVtWH MtW GR YDJRQX þtVOR 7DP QHMVRX PtVWHQN\ 'ČNXMX 1HQt ]Dþ '. DOH Y WDEXOFH MH UĤ]QêFK PtVW 1HMGĜtYH VL SĜHþWČWH PRåQRVWL $ + X GLDORJĤ  0iWH QD WR PLQXWX '.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .$/2* ýË6/2 >äHQD >äHQD >äHQD >äHQD @ @ @ @ 3URVtP YiV NROLN VWRMt W\ KQČGp GORXKp ãDW\" NRUXQ 7R MH PRF GUDKp 0iPH MHãWČ SRGREQp ]D NRUXQ -VRX YH VOHYČ '.$/2* ýË6/2 >äHQD@ 'REUê GHQ &R SUR YiV PĤåX XGČODW" >0Xå@ 'REUê GHQ &KWČO E\FK VL UH]HUYRYDW SRNRM ]H þWYUWND QD SiWHN 0iWH MHãWČ QČMDNê YROQê" >äHQD@ $QR MHGQROĤåNRYê SRNRM ]D NRUXQ .RQHF ~ORK\ 6 121 .Poslech '.

DåGê GLDORJ XVO\ãtWH [ 3DN QDStãHWH VSUiYQp þtVOR   «.Poslech ÚLOHA 4 3RVOHFKQČWH VL GLDORJĤ .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .

$/2* ýË6/2 >äHQD@ 0iWH NXĜHFt ãXQNX" >3URGDYDþ@ $QR SURVtP >äHQD@ 9H]PX VL GHND $ SRWĜHEXMX MHãWČ WURFKX VêUD >3URGDYDþ@ 0iPH MHQ (LGDP >äHQD@ 'HMWH PL GHND SURVtP 6SUiYQi RGSRYČć MH þtVOR =DþtQiPH 7Hć VL SĜHþWČWH ~NRO\  0iWH QD WR PLQXWX '.$/2* ýË6/2 >(YD@ 0ĤåHã PL YHþHU ]DYRODW" >0Xå@ 'REĜH (YR 0iã VWiOH þtVOR  " >(YD@ 1H PiP QRYp þtVOR  >0Xå@ 7DN YHþHU WL XUþLWČ ]DYROiP '.$/2* ýË6/2 >0Xå@ 3URVtP YiV MHGH DXWREXV QD SROLNOLQLNX" >äHQD@ 1H WHQ MHGH QD KODYQt QiPČVWt >0Xå@ $ QHYtWH NWHUê DXWREXV MHGH QD SROLNOLQLNX" >äHQD@ ýtVOR >0Xå@ 'ČNXMX 7 122 www.$/2* ýË6/2 >äHQD@ 3URVtP YiV Y NROLN KRGLQ GQHV ]DYtUiWH" >0Xå@ 8å YH KRGLQ\ MH VRERWD >äHQD@ $ Y SRQGČOt" >0Xå@ $å YH >äHQD@ 'ČNXMX 3ĜLMGX WHG\ Y SRQGČOt '. SUR ~NRO\  ýtVOR MH SĜtNODG 7Hć VL SRVOHFKQČWH SĜtNODG '.nuv.cz .

$/2* ýË6/2 >0Xå@ 3URPLĖWH NROLN VWRMt WHQ YHONê VORYQtN" >3URGDYDþND@ NRUXQ >0Xå@ $ WHQ PDOê" >3URGDYDþND@ NRUXQ 0iPH VOHYX SURFHQW .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .RQHF SRVOHFKX V SRUR]XPČQtP 8 123 .RQHF ~ORK\ 7Hć PiWH PLQXW\ þDV 0ĤåHWH VL ]NRQWURORYDW YãHFKQ\ ~ORK\ .$/2* ýË6/2 >äHQD@ 3DQH +RUiNX QDURGLO MVWH VH ĜtMQD" >3DQ +RUiN@ 9 ĜtMQX DQR DOH >äHQD@ $OH WDG\ StãHWH >3DQ +RUiN@ 3URPLĖWH WR MH FK\ED '.Poslech '.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .nuv.G\" >'DYLG@ 2 YtNHQGX 1HPXVtPH MHQRP O\åRYDW 0ĤåHPH WDP FKRGLW WDN\ QD SURFKi]N\ >0RQLND@ 7Hć Y ]LPČ" 0iP QiSDG 1HFKFHã UDGČML MtW KUiW VWROQt WHQLV" >'DYLG@ 7R QHFKFL $ FR ED]pQ" >0RQLND@ 7DN GREĜH '.$/2* ýË6/2 >'DYLG@ 0RQLNR QHFKFHã MHW O\åRYDW" >0RQLND@ .cz .Poslech DRUHÁ VERZE TRANSKRIPCE ÚLOHA 1 3RVOHFKQČWH VL GLDORJĤ .$/2* ýË6/2 >0Xå @ -DQR PĤåHã SUR PČ WHć SĜLMHW" >-DQD@ 1HPiP ERKXåHO þDV -VHP Y EDQFH QD QiPČVWt >0Xå @ -VHP QD QiGUDåt D PiP WČåNê NXIU >-DQD@ 3URPLĖ DOH SDN PXVtP GR QHPRFQLFH >0Xå@ -H WR GDOHNR 7DN FR PiP GČODW" >-DQD@ 0ĤåHã MHW GRPĤ WD[tNHP 1 124 www.$/2* ýË6/2 >0Xå@ 3ĜtãWt WêGHQ KUDMt QRYê ¿OP 0ĤM VODGNê åLYRW 1HFKFHã KR YLGČW" >äHQD@ 6DPR]ĜHMPČ 9 SRQGČOt ~WHUê D YH þWYUWHN YHþHU PiP YROQR >0Xå@ $OH WHQ ¿OP GiYDMt MHQ YH VWĜHGX >äHQD@ 7R MH ãNRGD YH VWĜHGX YHþHU PiP DQJOLþWLQX 1HPĤåX >0Xå@ 7R QHYDGt 0ĤåHPH MtW QD MLQê ¿OP '.$/2* ýË6/2  9 NROLN KRGLQ SĜLMGH -DQD" >-DQD@ 0LUNX PĤåHPH SĜLMtW QD QiYãWČYX Y SiWHN YH þW\ĜL" >0LUHN@ %RKXåHO QH EXGX GRPD QHMGĜtYH Y SČW >-DQD@ $KD $ NG\ WHG\ PĤåHPH SĜLMtW" >0LUHN@ 0iP MHãWČ QČMDNRX SUiFL 1HPĤåHWH SĜLMtW Y RVP" >-DQD@ 7DN GREĜH Y RVP %XGHPH VH WČãLW >0LUHN@ -i WDN\ 6SUiYQi RGSRYČć MH Y KRGLQ WHG\ ]D & =DþtQiPH 7Hć VL SĜHþWČWH ~NRO\  0iWH QD WR PLQXWX '.DåGê GLDORJ XVO\ãtWH [ 3DN Y\EHUHWH VSUiYQp ĜHãHQt SUR ~NRO\  ýtVOR MH SĜtNODG 7Hć VL SRVOHFKQČWH SĜtNODG '.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .Poslech '.RQHF ~ORK\ 2 125 .GH VWRMtã" >0Xå@ 8 GRPX þtVOR >9HURQLND@ 7DN SĜHMGL QD GUXKRX VWUDQX >0Xå@ 8å MVHP QD GUXKp VWUDQČ >9HURQLND@ .$/2* ýË6/2 >äHQD@ $KRM 'DYLGH NG\ EXGHã YHþHU GRPD" >'DYLG@ -HãWČ SĜHVQČ QHYtP $VL Y ãHVW QHER Y VHGP 3URþ" >äHQD@ &KFL VL SĤMþLW WX QRYRX DQJOLFNRX NQLKX >'DYLG@ 1R QRUPiOQČ FKRGtP GRPĤ Y SČW DOH GQHV SĜLMGX DVL SR]GČML >äHQD@ 7DN PiP SĜLMtW Y RVP" 7R Xå DVL EXGHã GRPD >'DYLG@ -DVQČ 3ĜLMć Y RVP 7R Xå EXGX XUþLWČ GRPD .GH MVL WHć" >0Xå@ 8 GRPX þtVOR >0Xå@ 7DN WHć MGL SRĜiG GROĤ %\GOtPH Y þtVOH '.$/2* ýË6/2 >0Xå@ 9HURQLNR MVHP Y 'ORXKp XOLFL DOH QHPĤåX QDMtW Yiã GĤP >9HURQLND@ .

DåGê WH[W XVO\ãtWH [ 3DN Y\EHUHWH VSUiYQp ĜHãHQt SUR ~NRO\  ýtVOR MH SĜtNODG 7Hć VL SRVOHFKQČWH SĜtNODG 7(.7 ýË6/2 >äHQD@ 9iåHQt ]iND]QtFL 9 RGGČOHQt GURJHULH GQHV QDEt]tPH ]DMtPDYp VOHY\ =D WRDOHWQt SDStU ± URGLQQp EDOHQt ]DSODWtWH MHQ NRUXQ =D ]XEQt SDVWX 3HUOD MHQ NRUXQ $ SR]RU ãDPSRQ QD YODV\ MH GQHV ]D NRUXQ MHãWČ YþHUD VWiO NRUXQ 3ĜHMHPH YiP SĜtMHPQê QiNXS 7(.ROLN VWRMt RGSROHGQH YVWXSHQND SUR GČWL" >0Xå@ 9iåHQt ]iND]QtFL 9tWHMWH Y QDãHP REFKRGQtP FHQWUX 'QHV YiV ]YHPH GR NLQD QD QRYê þHVNê ¿OP .7 ýË6/2 >0Xå@ 9iåHQt NOLHQWL 3ĜtãWt WêGHQ EXGH Y QDãt GURJHULL %HUWD RWHYĜHQR MHQ GRSROHGQH 9 SUDFRYQt GQ\ EXGH RWHYĜHQR RG GR KRGLQ 2 YtNHQGX EXGH RWHYĜHQR RG GR KRGLQ 3ĜHMHPH YiP SĜtMHPQê QiNXS 3 126 www.OXFL QD ĜHFH 3R]RU RGSROHGQH VWRMt YVWXSHQND SUR GRVSČOp NRUXQ GČWL D VWXGHQWL SODWt NRUXQ 9HþHU RG KRGLQ VWRMt MHGHQ OtVWHN NRUXQ SUR YãHFKQ\ 6SUiYQi RGSRYČć MH .cz .nuv.Poslech ÚLOHA 2 3RVOHFKQČWH VL WH[WĤ .DYiUQD Y NLQČ MH DOH RWHYĜHQi NDåGê SUDFRYQt GHQ GR KRGLQ 7(.LQR EXGH ]DYĜHQp WDNp ]tWUD D YH þWYUWHN .þ WHG\ ]D & =DþtQiPH 7Hć VL SĜHþWČWH ~NRO\  0iWH QD WR PLQXWX 7(.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .7 ýË6/2 >0Xå@ 3R]RU GĤOHåLWi LQIRUPDFH 'QHV YHþHU VH Y NLQČ QHKUDMH 2EFKRGQt FHQWUXP ]DYtUi YH KRGLQ UHVWDXUDFH 7DYHUQD Y KRGLQ .7 ýË6/2  .

Poslech 7(.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .RQHF ~ORK\ 4 127 .7 ýË6/2 >0Xå@ 9iåHQt ]iND]QtFL 3R]RU SR]RU +OHGiPH PDMLWHOH þHUYHQpKR DXWD âNRGD 2FWDYLD VWiWQt SR]QiYDFt ]QDþND $ $XWR SDUNXMH YHGOH PRGUREtOpKR DXWREXVX QD PtVWČ SUR QDãH NDPLRQ\ 7(.7 ýË6/2 >0Xå@ 9tWiPH YiV Y QDãHP PX]HX D JDOHULL 9 SRVFKRGt VL PĤåHWH SURKOpGQRXW KLVWRULFNi DXWD YH SRVFKRGt MH YêVWDYD VWDUêFK NQLK D YH SRVFKRGt MVRX PRGHUQt REUD]\ ] QDãHKR UHJLRQX 9VWXSHQN\ QD YãHFKQ\ QDãH YêVWDY\ NRXStWH Y SĜt]HPt Y FHQWUiOQt SRNODGQČ .

$/2* ýË6/2 >0Xå >0Xå >0Xå >0Xå @ @ @ @ 'REUê GHQ MHGQRX 3DUGXELFH ]DVWiYND OLVWRSDGX SURVtP 6WDYtPH MHQRP QD QiGUDåt 7DN MHGQRX QiGUDåt D MHGQR ]DYD]DGOR NRUXQ SURVtP 6SUiYQi RGSRYČć MH Y DXWREXVH WHG\ PtVWR + =DþtQiPH 7Hć VL SRVOHFKQČWH GLDORJĤ .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .Poslech ÚLOHA 3 3RGtYHMWH VH QD WDEXONX NGH YLGtWH SĜtNODG ± GLDORJ 3RVOHFKQČWH VL GLDORJ 3RGtYHMWH VH QD VSUiYQp ĜHãHQt ± PtVWR NGH VSROX RVRE\ POXYt '.DåGê GLDORJ XVO\ãtWH [ 3DN Y\EHUHWH VSUiYQp ĜHãHQt ± PtVWR NGH RVRE\ POXYt 3R]RU XVO\ãtWH GLDORJĤ  .

cz .$/2* ýË6/2 >äHQD >äHQD >äHQD >äHQD >äHQD >äHQD @ @ @ @ @ @ .nuv. DOH Y WDEXOFH MH UĤ]QêFK PtVW 1HMGĜtYH VL SĜHþWČWH PRåQRVWL $ + X GLDORJĤ  0iWH QD WR PLQXWX '.$/2* ýË6/2 >3UĤYRGþt@ 'REUê GHQ YDãH Mt]GHQN\ SURVtP >äHQD@ 'REUê GHQ 7DG\ MH >3UĤYRGþt@ -HãWČ SURVtP YDãL VWXGHQWVNRX NDUWX >äHQD@ 0RPHQW PiP NDUWX Y WDãFH QDKRĜH >3UĤYRGþt@ 9 ýHVNp 7ĜHERYp PXVtWH SĜHVWRXSLW QD U\FKOtN >äHQD@ 'ČNXMX YiP ]D LQIRUPDFL '.GH YiV WR EROt" >0Xå@ 7DG\ QDOHYR QDKRĜH >/pNDĜND@ 0XVtWH MtW QD UHQWJHQ 5XND MH DVL ]ORPHQi '.ROLN SURVtP YiV VWRMt WHQ þHUYHQê VYHWU" NRUXQ -H YH VOHYČ -H WR NYDOLWQt PDWHULiO" 6DPR]ĜHMPČ $ PiWH YHOLNRVW " $QR PiPH MHãWČ SRVOHGQt GYD VYHWU\ YH YHOLNRVWL 5 128 www.$/2* ýË6/2 >/pNDĜND@ &R VH YiP VWDOR SDQH 1RYiNX" >0Xå@ 6SDGO MVHP ]H VFKRGĤ >/pNDĜND@ &R YiV EROt" >0Xå@ 5XND >/pNDĜND@ .

$/2* ýË6/2 >0Xå@ 3DQH YUFKQt SODWtP >9UFKQt@ +QHG WR EXGH « 'RKURPDG\ QHER ]YOiãĢ" >0Xå@ 'RKURPDG\ >9UFKQt@ 7DNåH GYDNUiW KRYČ]t JXOiã D UêåH WĜLNUiW YHONp SLYR >0Xå@ 3R]RU QH WĜLNUiW DOH þW\ĜLNUiW >9UFKQt@ 9êERUQČ 7R PiPH NRUXQ >0Xå@ NRUXQ 7R MH Y SRĜiGNX .RQHF ~ORK\ 6 129 .Poslech '.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .G\ KR PĤåX QDYãWtYLW" >äHQD@ 0i YROQR YH þWYUWHN Y MHGQX +RGt VH YiP WR" >0Xå@ $QR 3ĜLMGX YH þWYUWHN '.$/2* ýË6/2 >0Xå@ 'REUê GHQ MH WDG\ SDQ ĜHGLWHO" >äHQD@ %RKXåHO SDQ ĜHGLWHO WDG\ GQHV QHQt >0Xå@ 7R MH ãNRGD >äHQD@ 1HFKFHWH SUR QČM QHFKDW QČMDNê Y]ND]" >0Xå@ 1H GČNXMX QHFKFL .

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .DåGê GLDORJ XVO\ãtWH [ 3DN QDStãHWH VSUiYQp þtVOR   «.Poslech ÚLOHA 4 3RVOHFKQČWH VL GLDORJĤ .

$/2* ýË6/2 >0Xå@ 3URVtP YiV NG\ MHGH YODN GR %UQD" >äHQD@ 9 >0Xå@ $ Y NROLN KRGLQ EXGH Y %UQČ" >äHQD@ 9 '.nuv.$/2* ýË6/2 >3DQt 1RYRWQi@ 1RYRWQi SURVtP >0Xå@ 'REUê GHQ WR MH KRWHO $WODV" >3DQt 1RYRWQi@ 1H 7DG\ MH VRXNURPê E\W >0Xå@ 9ROiP VSUiYQČ þtVOR  " >3DQt 1RYRWQi@ 1H WDG\ MH þtVOR  >0Xå@ 3URPLĖWH WR MH RP\O 7 130 www.$/2* ýË6/2 >0Xå@ 'REUê GHQ &KWČO E\FK SRVODW WHQ GRSLV GRSRUXþHQČ >äHQD@ $QR NRUXQ SURVtP >0Xå@ $ MHãWČ GYČ ]QiPN\ QD GRSLV >äHQD@ 7DG\ SURVtP 'RKURPDG\ WR GČOi NRUXQ '.$/2* ýË6/2 >äHQD@ 0iWH NXĜHFt ãXQNX" >3URGDYDþ@ $QR SURVtP >äHQD@ 9H]PX VL GHND $ SRWĜHEXMX MHãWČ WURFKX VêUD >3URGDYDþ@ 0iPH MHQ (LGDP >äHQD@ 'HMWH PL GHND SURVtP 6SUiYQi RGSRYČć MH þtVOR =DþtQiPH 7Hć VL SĜHþWČWH ~NRO\  0iWH QD WR PLQXWX '.cz . SUR ~NRO\  ýtVOR MH SĜtNODG 7Hć VL SRVOHFKQČWH SĜtNODG '.

RQHF SRVOHFKX V SRUR]XPČQtP 8 131 .RQHF ~ORK\ 7Hć PiWH PLQXW\ þDV 0ĤåHWH VL ]NRQWURORYDW YãHFKQ\ ~ORK\ .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .UiORYi@ 1H MHãWČ QH SDQH GRNWRUH >'RNWRU@ .UiORYi@ QDUR]HQLQ\ PiP Då ]D SĤO URNX '.$/2* ýË6/2 >äHQD@ =XEQt RUGLQDFH SURVtP >3DQ 'YRĜiN@ 'REUê GHQ 'YRĜiN &KWČO E\FK VH REMHGQDW QD NRQWUROX >äHQD@ 'REĜH 0ĤåHWH þHUYQD Y KRGLQ" >3DQ 'YRĜiN@ %RKXåHO QH >äHQD@ 7DN þHUYQD Y KRGLQ" >3DQ 'YRĜiN@ $QR WR PĤåX .$/2* ýË6/2 >'RNWRU@ 3DQt .Poslech '.UiORYi YiP MH OHW" >3DQt .ROLN YiP MH" >3DQt .

Doplňte velká tiskací písmena. a) b) 132 www.cz .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . 3.Psaní PSANÍ B. Opište text podle vzoru. Doplňte velká tiskací písmena. Doplňte malá a velká tiskací písmena. PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ 1.nuv. 2.

Spojte. kolegu nebo učitele o pomoc s kontrolou. To je váš formulář. Přečtěte si e-mail a vyplňte přihlášku. Poproste kamaráda. Jazyková škola Brno / Kurz němčiny – přihláška Jméno: Pavla Granátová 345 Brno němčina úterý a čtvrtek večer Příjmení: Svobodová Adresa .Psaní 4. Vyplňte. Existuje mnoho řešení.Ulice: Město: Kurz .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč .jazyk: Kdy: 133 . 6. A) jméno B) datum narození C) vzdělání D) zaměstnání E) adresa F) datum G) místo narození 1/ Co děláte? 2/ Kde jste se narodil(a)? 3/ Jak se jmenujete? 4/ Kdy jste se narodil(a)? 5/ Jaké školy jste studoval(a)? 6/ Kde bydlíte? 7/ Kolikátého je dnes? 5.

Adresát libor.Psaní 7. Kdo píše e-mail? 2. dcera je nemocná (5).nuv.cz . přeju Ti všechno nejlepší k narozeninám! Zítra (4) na oslavu bohužel nepřijdu. 1. Musím být doma (3). Kdo má narozeniny? 3. Zuzana (1) Podtrhněte informace.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Přečtěte si e-mail. Dárek Ti dám příští týden. Proč nepřijde Zuzana na oslavu? 134 www.cz <Libor Kozák> Předmět narozeniny Text e-mailu Ahoj Libore (2).kozak@seznam. Měj se hezky. Kdy je oslava? 5. Kde bude Zuzana zítra? 4.

S pozdravem Vážený pane. Neformální Ahoj! Promiň... Váš e-mail Vážená paní. Co je formální? Co je neformální? Ahoj!.... Tvoje kamarádka Díky. Díky. Tvůj dopis.. S pozdravem. Váš e-mail. Na shledanou. Jak se máš? Čau! Měj se hezky. Měj se hezky. Mějte se hezky. Čau!. Milý Danieli. Vážená paní..Psaní 8. Mějte se hezky. Jak se máte?. Formální Jak se máte? Dobrý den. Na shledanou.. Jak se máš?. Promiň.. Promiňte. Vážený pane.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Tvoje kamarádka. Promiňte. Dobrý den. Tvůj dopis 135 . Milý Danieli.

Psaní C. 4.cz 2. 136 www. Musí vyplnit formulář cestovní kanceláře Slunce.nuv. Jak vyplní Ilona Pechová formulář? Kurz Abeceda počítače Jméno: Adresa .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Napište e-mail.Ulice: PSČ: Město: Telefon: E-mail: Ilona Tyršova 14 Příjmení: Pechová 518 01 Dobruška 776 891 698 ilona. Musí vyplnit formulář kurzu Abeceda počítače. Napište e-mail. Existuje mnoho řešení.Ulice: PSČ: Město: Telefon: E-mail: Adam Vojtěšská 1 Příjmení: Souček 110 00 Praha 1 604 567 698 adam. Existuje mnoho řešení.cz . kolegu nebo učitele o pomoc s kontrolou.pechova@centrum. Poproste kamaráda.cz 3. Adam Souček chce jet na dovolenou. TYPY ÚLOH 1.soucek@seznam. kolegu nebo učitele o pomoc s kontrolou. Jak vyplní Adam Souček formulář? Cestovní kancelář Slunce Jméno: Adresa . Ilona Pechová se chce učit pracovat s počítačem. Poproste kamaráda.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

pro trvalý pobyt v ČR

Klíč - Psaní

D. MODELOVÉ VERZE ZKOUŠKY ZE PSANÍ
První verze ÚLOHA 1

Kurz plavání
Jméno: Adresa Ulice: PSČ: Město: Telefon: E-mail:
Žižkova 12 787 01 Šumperk 727 668 391 lenka.machova@atlas.cz Lenka

Příjmení:

Máchová

ÚLOHA 2 Existuje mnoho řešení. Poproste kamaráda, kolegu nebo učitele o pomoc s kontrolou.

Druhá verze ÚLOHA 1

Kurz lyžování
Jméno: Adresa Ulice: PSČ: Město: Telefon: E-mail:
Okružní 31 280 02 Kolín 608 553 723 jitka.huskova@volny.cz Jitka

Příjmení:

Hušková

ÚLOHA 2 Existuje mnoho řešení. Poproste kamaráda, kolegu nebo učitele o pomoc s kontrolou.

137

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

pro trvalý pobyt v ČR

Klíč - Mluvení

MLUVENÍ B. PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ II. Nácvik mluvení
1. Odpovězte na otázky.
Existuje mnoho řešení. Poproste kamaráda, kolegu nebo učitele o pomoc s kontrolou.

2. Čtěte čísla. 2 – dva/dvě; 12 – dvanáct; 19 – devatenáct; 20 – dvacet; 90 – devadesát; 50 – padesát; 13 - třináct; 40 – čtyřicet; 58 – padesát osm; 17 – sedmnáct; 84 – osmdesát čtyři; 3 – tři; 11 – jedenáct; 14 – čtrnáct; 79 – sedmdesát devět; 123 – sto dvacet tři; 269 – dvě stě šedesát devět; 871 – osm set sedmdesát jedna; 608 – šest set osm; 512 – pět set dvanáct; 357 – tři sta padesát sedm, 954 – devět set padesát čtyři; 280 – dvě stě osmdesát; 349 – tři sta čtyřicet devět; 514 – pět set čtrnáct 3. Kolik stojí jízdenka? a) Jízdenka stojí sedm set dvacet sedm korun. b) Jízdenka stojí osm set čtyřicet dva korun. c) Jízdenka stojí čtyři sta padesát jedna korun. d) Jízdenka stojí dvě stě čtyřicet devět korun. 4. Kolik je hodin? Čtěte čas. 8:00 – je osm (hodin ráno), 14:00 – je čtrnáct (hodin) / jsou dvě (hodiny odpoledne), 22:00 – je dvacet dva (hodin) / je deset (hodin večer), 18:30 – je osmnáct (hodin) třicet (minut) / půl sedmé (večer), 9:45 – je devět (hodin) čtyřicet pět (minut) / je tři čtvrtě na deset (ráno), 20:45 – je dvacet (hodin) čtyřicet pět (minut) / je tři čtvrtě na devět (večer), 7:15 – je sedm (hodin) patnáct (minut) / je čtvrt na osm (ráno), 21:15 – je dvacet jedna (hodin) patnáct (minut) / je čtvrt na deset (večer), 6:30 – je šest (hodin) třicet (minut) / je půl sedmé (ráno), 14:30 – je čtrnáct (hodin) třicet (minut) / je půl třetí (odpoledne) 5. Odpovězte na otázku „kdy“ a ukažte. a) ve středu v 9 (hodin ráno); b) v pondělí v osmnáct (hodin) čtyřicet pět (minut) / ve tři čtvrtě na sedm (večer); c) v úterý v sedmnáct (hodin) patnáct (minut) / ve čtvrt na šest (večer); d) v sobotu ve čtrnáct (hodin) / ve dvě (hodiny odpoledne); e) v neděli v patnáct (hodin) čtyřicet pět (minut) / ve tři čtvrtě na čtyři (odpoledne); f) ve čtvrtek ve dvacet (hodin) třicet (minut) / v půl deváté (večer); g) v pátek v třináct (hodin) čtyřicet pět (minut) / ve tři čtvrtě na dvě (odpoledne) 6. Orientace 1. 2. a) doleva, doprava, doleva, zase doleva, rovně, doprava b) doprava, doprava, rovně, doleva c) doleva, doleva, doprava d) doprava, doleva, rovně a doleva a) Škola; b) Pošta; c) Restaurace

138 www.nuv.cz

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

pro trvalý pobyt v ČR

Klíč - Mluvení

7. V obchodě. 1. A) Co to je? a) cibule, b) paprika (papriky), c) rajče (rajčata) B) Jak se jmenuje obchod, kde to koupíte? Ovoce – zelenina. C) Co ještě tam prodávají? Hrušku, jablko, salát, okurku… 2. A) Co to je? a) kartáček (na zuby), b) šampon, c) pasta (na zuby) B) Jak se jmenuje obchod, kde to koupíte? Drogerie. C) Co ještě tam prodávají? Krém, sprchový gel, hřeben… 3. A) Co to je? a) skříň, b) postel, c) lampa B) Jak se jmenuje obchod, kde to koupíte? Obchod s nábytkem. C) Co ještě tam prodávají? Židli, křeslo, stůl… 4. A) Co to je? a) svetr, b) sukně, c) kalhoty B) Jak se jmenuje obchod, kde to koupíte? Oděvy. C) Co ještě tam prodávají? Tričko, košili, bundu, kabát, ponožky, šaty…

8. Reakce na situaci. 1. a) ve třídě / ve škole b) Promiňte (, že jdu pozdě) / omlouvám se / pardon 2. a) na oslavě (narozenin) b) Všechno nejlepší (k narozeninám)! / Gratuluju! 3. a) v metru / v autobuse / v tramvaji b) Promiňte / omlouvám se / pardon 4. a) na ulici b) Pozor (auto)!

9. Požádejte někoho o něco. a) Můžeš prosím umýt nádobí? b) Můžeš prosím poslat dopis? c) Můžeš prosím umýt okno? d) Můžete (mi) prosím opravit televizi?

139

MODELOVÉ VERZE ZKOUŠKY Z MLUVENÍ Klíč k první verzi Úloha 1: Odpovídáte podle skutečnosti. 4. Řekněte. párky. Požádejte někoho o něco. doprava a doleva nebo doleva.Mluvení C. doleva.nuv. Úloha 3: Musíte jít doleva. Úloha 2: Jízdenka z Plzně do Ostravy stojí sedm set devadesát pět korun. Prosím sešit (tužku.cz . Úloha 6: Dobrý den. Úloha 5: Prosím rádio. Úloha 7: Můžeš mi prosím pomoct? 140 www.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . potom rovně a doleva. 3. televizi a počítač (notebook). Můžeš prosím uklidit pokoj? D. rovně a doleva. sýr. Úloha 4: Kurz češtiny mám v pondělí v šestnáct třicet (v půl páté). Dobré ráno. gumu). Úloha 5: Prosím salám. TYPY ÚLOH 1. A. Musíte jít doprava. C. Úloha 6: Na zdraví! Úloha 7: Můžeš prosím poslat ten dopis? Klíč k druhé verzi Úloha 1: Odpovídáte podle skutečnosti. Jak se dostanu z obchodu na poštu? Teď stojíte před obchodem. doprava a zase doprava. Úloha 3: Musíte jít doprava. Úloha 2: Jízdenka z Olomouce do Liberce stojí šest set padesát jedna korun. Kolik stojí jízdenka z Jihlavy do Liberce? Jízdenka stojí pět set dvacet devět korun. Kdy máte kurz češtiny? Kurz češtiny mám v pondělí v devatenáct (hodin) patnáct (minut) / ve čtvrt na osm (večer) 2. Úloha 4: Kurz češtiny mám ve čtvrtek v deset třicet (v půl jedenácté). B. rovně. Reagujte na situaci. Odpovězte na otázku. co si přejete.

DANA HŮLKOVÁ NÝVLTOVÁ Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.čeština. PETRA HONZÁKOVÁ Vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK v Praze. V letech 2004 až 2011 vyučovala českou morfologii na FF Univerzity Pardubice. CIEE Praha pro ÚJOP UK a v nízkoprahových kurzech Centra pro integraci cizinců. Pracuje jako vedoucí dalšího vzdělávání pedagogů na ÚJOP UK v Praze.španělština . V posledních dvou letech se intenzivně věnuje jazykovému testování a českému znakovému jazyku. V současné době vyučuje v intenzivních kurzech na ÚJOP UK Albertov. Výuce češtiny jako cizího jazyka se věnuje od roku 2004.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR Klíč . Výukou cizinců se zabývá od roku 1995. Od roku 2003 učí jazyky na FIM UHK. PAVLA MÁLKOVÁ Vystudovala Pedagogickou fakultu UK. obor čeština – pedagogika. V letech 1998 až 2008 pracovala jako korektorka denního bulletinu The Fleet Sheet. 2005 a několika dalších odborných publikací. jiným čtením textu. na jejichž vývoji se podílela. V letech 1995 2002 pracovala v ÚJOP UK v oddělení češtiny. v  současnosti učí v  intenzivních kurzech na  New York University in Prague. Zabývá se aktivním učením. a spoluautorkou Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí. Je také spolupracovnicí Výzkumného a testovacího centra UK. Co chcete vědět o České republice a Česky. Jako spoluautorka se podílela na vzniku publikací Prahová úroveň & čeština jako cizí jazyk. prosím. Kromě výuky jazyků se věnuje také překládání a tlumočení. obor francouzština . obecně metodickými otázkami výuky jazyka. 10 let působila v jazykové škole SF servis. řečovými dovednostmi a  technikami. čtenářskou gramotností. 2001. Čeština I – Intenzivní kurz. 141 . prací se skupinou. V roce 1994/95 působila jako lektorka češtiny na Univerzitě Paris IV – Sorbonne.Mluvení Medailonky autorek JITKA CVEJNOVÁ Vystudovala Filozofickou fakultu MU v  Brně. Je autorkou a spoluautorkou učebnic češtiny pro cizince a manuálů pro učitele: Česky v Česku. a Úroveň B2 – čeština jako cizí jazyk. kde se zaměřuje zejména na nižší úrovně češtiny jako cizího jazyka. Je autorkou několika učebnic. Pracovní sešit k učebnici Čeština pro cizince. Výuce češtiny pro cizince se věnuje od roku 1982. Council of Europe. genderovou problematikou. MŠMT.

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Praha 7. Markéta Slezáková. Tusarova 58. PSČ 102 00.. Publikace je financována ze státního rozpočtu ČR a zdarma distribuována do vybraných institucí. Weilova 1271/6. Praha 10 – Hostivař. CD 2. DANA HŮLKOVÁ NÝVLTOVÁ. Vydání první. . Radka Němcová. srpen 2011. Kateřina Vlasáková Ilustrace: Jitka Arazimová. Publikace je neprodejná. Petra Chvojková. 170 00. PAVLA MÁLKOVÁ Spoluautoři: Anna Christou. Marie Kestřánková. P. PSČ 110 06 Praha 1.O. Poslechová nahrávka k příručce Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR Nahráno ve zvukovém studiu Avion sound. pracoviště Senovážné náměstí 1588/4. Zbyšek Pantůček Grafické zpracování: Michal Kalaš ISBN: 978-80-86856-73-5 Vydal Národní ústav pro vzdělávání. PETRA HONZÁKOVÁ. Jana Mařasová. divize VÚP. Režie a editace: Vladimír Helebrant Hlasy: Ladislav Cigánek.ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR PŘIPRAV VTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU ZKOU Z ČESKÉ ČESKÉHO HO JAZYKA KA PRO TRV TRVALÝ POBYT BYT V ČR Autoři: JITKA CVEJNOVÁ. Natsuko Broučková Ogushi Technický redaktor: Josef Landergott Odpovědný redaktor: Kamila Sladkovská Jazyková korektura: Jan Klufa Lektorovaly: Radka Němcová. 2011. Barbora Štindlová Náklad: 14 000 kusů CD 1. BOX 1422. Petra Hobzová.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR 143 .

cz .ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR 144 www.nuv.

.

cz www.cz .Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR www.nuv.cestina-pro-cizince.