You are on page 1of 3

Bab 3 : Skala 3.1 Skala 1.

Skala ialah nisbah jarak yang dilukis di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. 2. Skala penting digunakan untuk mengukur jarak dan keluasan di permukaan bumi dengan hanya mengukur di atas peta. 3. Terdapat tiga jenis skala, iaitu skala lurus, skala penyata dan skala pecahan wakilan. A Skala lurus 1. Skala lurus ialah satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. 2. Setiap unit mewakili jarak sebenar di permukaan bumi dalam ukuran tertentu 3. Terdapat dua jenis skala lurus iaitu: (a) Skala lurus mudah 0 1 2 3 4 km

(b) Skala lurus penuh 1000m 0 1 2 km

B Skala Penyata 1. Skala penyata ialah skala yang dinyatakan dalam perkataan.

1 : 50 000 b.Cara Mengukur Jarak Lurus Menggunakan Skala Penyata Dan Pecahan Wakilan 1.Alat yang digunakan untuk mengukur jarak lurus ialah jalur kertas dan pembaris. Skala pecahan wakilan dinyatakan dalam bentuk nisbah. 1 cm mewakili 1 km C . . Cara. Tandakan tempat tersebut A dan B 3. Skala ini menyatakan jarak pada peta yang mewakil jarak sebenar di permukaan bumi. 6. 4. Tukarkan skala. BC dan CD. Contohnya. 2. 1 : 1 000 000 Ingat Ukuran!!! 1 km = 100 000 cm 1 km = 1 000 m 1 m = 100 cm Jarak 1. Ukur menggunakan pembaris.Pindahkan jalur kertas ke atas pembaris. Pusingkan kertas untuk untuk tandakan jarak AB.C. Letakkan jalur kertas dan tandakan A di titik permulaan pada tepi kertas. Bahagi dan tandakan garisan yang mahu di ukur seperti A.B. a. Cari kedudukan yang mahu diukur.Tukar skala. 2. 5. 1 : 100 000 c. 4.2. D 3. Pecahan Wakilan 1. Cara –cara Menggukur Jarak Melengkung Menggunakan Skala Penyata Dan Pecahan Wakilan 1. Cari kedudukan yang mahu di ukur 2.

½ dan ¼ 3. paya. Kawasan yang berlorek. . Kira dan cari bilangan penuh. Cari luas (rujuk skala) 4. ¾.Ciri-ciri geografi seperti tasik.Mengira Keluasan Kawasan Sekata 1. kawasan kelapa sawit dan kawasan getah dalam peta topografi adalah kawasan yang tidak sekata. tandakan • 1 untuk penuh • ¾ untuk tiga per empat penuh • ½ untuk separuh penuh dan • ¼ untuk satu per empat penuh 2. Jumlahkan keluasan Mengira Keluasan yang tidak sekata . hutan. .Anggaran perlu dibuat untuk mencari keluasan dan kaedah mengira keluasan kawasan tidak sekata adalah sama dengan mengira keluasan kawasan yang sekata. kawasan padi.