You are on page 1of 3

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KELAS PELAJAR BERMASALAH PENDENGARAN

Nama : Siti Solehah binti Johan Tarikh Lahir : 5 Februari 2003 Kompenen : Bahasa Melayu Pengetahuan Sedia Ada Umur : 10 tahun -Murid boleh membaca -Murid boleh mengulang semula isyarat yang ditunjukkan oleh guru -Murid sudah ada perbendaharaan kata (minima) -Murid boleh memahami dan memberi respon kepada arahan guru Tarikh Mula : Tempoh Semakan :

Matlamat Jangka Panjang

-Murid boleh membaca dengan baik tanpa melakukan kesalahan -Murid dapat membaca tanpa meninggalkan perkataan

Kekuatan/ Minat

-Murid boleh memahami arahan yang mudah -Murid boleh memberi respon terhadap arahan yang diberikan -Murid suka mewarna

Guru berusaha untuk mengenalpasti minat murid dan menggunakan ayat. Guru membimbing murid ketika membaca : sebagai contohnya. Menggunakan teks yang berkisarkan minat murid(berwarna-warni dan bergambar) a.Kerjasama antara ibubapa dan guru bagi melakukan penilaian terhadap prestasi murid . guru akan menggunakan pembaris supaya murid tidak meninggalkan perkataan ketika membaca Penilaian/ Tarikh/ Tanggungjawab 1. perenggan dan cerita berkenaan minat tersebut b.Kelemahan/ Masalah yang dikenalpasti -Murid tidak berminat untuk membaca teks yang diberikan oleh guru dan sering mengelakkan diri apabila diminta berbuat demikian -Murid sering meninggalkan perkataan apabila membaca teks yang diberikan oleh guru Objektif Jangka Pendek -Murid dapat membaca dengan baik tanpa melakukan sebarang kesalahan Pendekatan 1.Kerjasama antara guru mata pelajaran dan pembantu pengurusan murid 2. Guru menyediakan teks berwarna warni bagi menarik perhatian dan minat murid c.

2.Guru meminta murid berjalan berduaduaan dengan jantina yang sama b. ‘ikan’ dan lain-lain Tandatangan Ibu Bapa/ Penjaga ………………………………… Nama: Tarikh Bersidang Awal: Tandatangan Ibu Bapa/ Penjaga ………………………………… Nama: Tarikh Bersidang Akhir: Tandatangan Guru ………………………………… Nama: Tandatangan Guru ………………………………… Nama: . Guru akan memperkenalkan serta menerangkan benda-benda yang terdapat disekeliling tempat itu seperti ‘buku’. Guru membawa murid melawat sekitar sekolah seperti taman dan perpustakaan a. ‘pokok’.