You are on page 1of 2

KERTAS KERJA PENUBUHAN KOR KADET POLIS

SMK METHODIST 31100 SUNGAI SIPUT (U) PERAK DARUL RIDZUAN TEL:05 5987960 FAX:05 5987961 www.smmethodist.edu.my

PENGENALAN
SMK Methodist Sungai Siput (SMM) merupakan sekolah terawal ditubuhkan di Sungai Siput iatu tahun 1929.Bermula dengan itu bermulalah perkembangan sekolah ini yang melihat perpindahan dari tapak asal Sungai Buluh ke tapak yang ada sekarang ini iatu di jalan utama Kuala Kangsar Ipoh.Dengan perkembangan itu juga SMM bekembang dari segi Kurikulum, sahsiah dan Kegiatan kokuirikuluM.Berbagai aktiviti kokurikulum dijalankan untuk memenuhi perkembangan sahsiah pelajar. SMM sekarang ini mempunyai tujuh pasauakn badan beruniform yang terdiri daripada Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(PKBM Darat) , Pasukan Pengakap, Pasukan Kadet Remaja Sekolah (KRS), Persatuan Bulan sabit Merah Malaysia (PBSM). Penubuhan Pasukan Kadet Polis ( PKP) ini diharap akan menghasilkan perhubungan erat antara PDRM dengan para pelajar, guru, pentadbir, sekolah dan ibu bapa mereka selaras dengan aspirasi PDRM: Mesra, Cepat dan Betul. Pelajar-pelajar didedahkan dengan hal ehwal kepolisian dan justeru itu dapat menyedari tentang tanggungjawab mereka kepada masyarakat untuk menjadi warganegara yang berdisiplin, berguna dan berjasa apabila mereka dewasa kelak.

MATLAMAT/RASIONAL
Matlamat penubuhan Pasukan Kadet Polis (PKP) adalah untuk membentuk masyarakat khususnya para pelajar melalui pelbagai aktiviti bagi meningkatkan disiplin diri, membina semangat kerjasama dan patriotik di samping memberi pendedahan dan kefahaman mengenai tugas-tugas kepolisian dan penguatkuasaan undang-undangnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Melalui PKP ini juga diharap timbul kesedaran dan perasaan tanggungjawab dan kesedaran kepada masyarakat, agama dan khusus dalam hal-hal keselamatan. Mewujudkan semangat perpaduan serta menjalinkan hubungan erat di antara pihak polis dan orang awam Menghindarkan daripada anasir penyalahgunaan dadah, jenayah dan gejala sosial. Membentuk kekuatan fizikal dan kecerdasan mental

OBJEKTIF

Peruntukan untuk pemnelian pakaian ini adalah dari sumbangan PIBG dan Peruntukan Wang Kokurikulum dari kementeria Pelajaran . bangsa dan negara dalam hal-hal keselamatan.KUMPULAN SASARAN/KEAHLIAN Keahlian pertubuhan ini hanya dikhaskan kepada murid-murid sekolah menengah SMK Methodist Sungai Siput . Mereka yang terpilih akan dibekalkan dengan T-Shirt Pasukan Kadet Polis serta pakaian seragam yang dikhaskan untuk PKP mengikut ukuran mereka. 4. 4. Melahirkan insan yang bertanggungjawab kepada agama.1. Hanya mereka yang berbadan sihat dan cergas sahaja akan dipilih untuk menjadi ahli pertubuhan ini. Melahirkan insan yang mantap dalam aspek jasmani. Selain daripada itu mereka juga diberi latihan yang intensif selama tiga tahun. Meningkatkan disiplin diri dengan mematuhi peraturan dan undangundang. 2.emosi. yang berumur antara 13 tahun hingga 17 tahun. 3. rohani dan intelek. Membentuk masyarakat yang mempunyai hubungan erat antara PDRM dengan orang ramai yang saling memerlukan.