You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Mata Pelajaran Tarikh/ Hari Masa Kelas Bilangan Murid Tajuk Sub Tajuk

Masa : : : : : : : : Matematik 06.11. 2013 ( Selasa ) 8.00pagi – 8.30 pagi 2 Arif 20 orang Jisim 11.3 Menganggar dalam unit gram dan kilogram 30 minit : Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan anggaran dengan timbangan yang sebenar Objektif Pembelajaran : Domain Kognitif : 1. Melengkapkan jadual bagi jisim yang betul. 2. Membezakan barang-barang dengan jisim yang betul. Domain Afektif : 1. Menyatakan rasa bersyukur diberikan anggota untuk merasa dan memegang barang yang disediakan menggunakan anggota badan yang sempurna. 2. Menjalinkan semangat kerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan Domain Psikomotor : 1. Menulis jisim dengan tepat 2. Mengerakkan anggota/pancaindera badan memerhatikan gambargambar dalam lembaran kerja Di akhir pelajaran diharapkan murid berkebolehan,

Standard Kandungan

lembaran kerja . Nilai Murni : Kesyukuran dan kerjasama Ilmu EMK : Pendidikan Moral dan Dunia Sains. II. III. keropok.Pengisian Kurikulum : I. bahan-bahan makanan yang ada tertera jisimnya. : TMK Kreativiti dan Inovatif. Bahan Bantu Mengajar : Gula. kacang.

. Fasa Perkembangan (10 minit) Mendapatkan jisim yang dikehendaki berdasarkan jumlah yang .Murid mencari maklumat dengan bimbingan guru. . .Setiap kumpulan bersaing untuk segera menyiapkan tugasan.LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN CADANGAN KOMUNIKASI CATATAN Fasa Persediaan (5 minit) Mencari jisim pada barang yang disediakan .Murid berbincang dalam kumpulan untuk membezakan barangan manakah yang lebih berat berdasarkan gambar yang terdapat dalam lembaran kerja BBM : Lembaran kerja yang mengandungi pelbagai gambar yang berbentuk jadual KBT : Mengenal pasti dan membezakan Nilai : Kerjasama dan tolak ansur.Murid menyebut rasa bagi barang yang disediakan: manis.Guru menerangkan bahawa murid perlu bergerak secara berkumpulan ke stesen yang disediakan: Stesen A BBM : bungkusan makanan yang mempunyai jisim tersendiri .Guru membahagikan kelas kepada 5 kumpulan (satu kumpulan ada 5 orang). rangup KBT : Mengenalpasti BBM : Keropok dan bungkusan makanan yang lain.Murid cuba memahami makna jisim.Guru membekalkan setiap kumpulan dengan satu lembaran kerja bergambar . . EMK : Kreatif & inovatif Nilai : Bersyukur Fasa Imaginasi ( 5 minit) Mengenal/ Membezakan barangan yang lebih berat .Murid menyatakan jisim adalah berat sesuatu barangan iaitu gram dan kilogram Gram untuk barangan yang kecil/ringan Kilogram untuk barangan yang berat/besar . pedas.

MUHD AMERUL BIN ABD HALIM 5. TREVOR GORDON BAKAR FRADE . MOHD HAFIF BIN SHUKRI 3. AHMAD FAEZ BIN NORDIN 2. MOHD RADZIMAN BIN SULAIMAN 4.AHLI KUMPULAN : 1.