You are on page 1of 4

My impressions from Slovenia.

By Micha Dyda

Moje wraenia ze Sowenii. Autor: Micha Dyda

We went to Slovenia on 6th April. After a ten-hour trip we reached Benedikt. Our Slovenian families picked us up and drove to their houses. We quickly made friends with our hosts. On the first day we participated in Opening Ceremony and in a quiz about cultures of other countries, which we happened to win. During the following days, we learned the anthem of our project. We participated in culinary, art and dance classes learning about Slovenian culture and customs. We visited Postojna Cave, which we saw during a trip. The cave was amazing. We had a disco where everybody had good fun and a international sports tournament which was won by our team. We had to return home but we will always remember Slovenian hospitality, our nice host families and great places which we visited.

6 kwietnia wyruszylimy w drog do Sowenii. Po 10 godzinach dotarlimy do Benedikt. Na miejscu czekay ju na nas rodziny, u ktrych mielimy mieszka podczas wizyty. Zostalimy ciepo przywitani i szybko zaprzyjanilimy si z naszymi gospodarzami. Pierwszego dnia uczestniczylimy w ceremonii otwarcia. Czeka nas take quiz dotyczcy kultur innych pastw, ktry udao nam si wygra. Podczas kolejnych dni mielimy okazj nauczy si hymnu projektu. Uczestniczylimy w zajciach artystycznych, kulinarnych i tanecznych, poznajc sowesk kultur i zwyczaje. Ogromne wraenie wywara na nas Jaskinia Postojna, ktr zwiedzilimy podczas wycieczki. W ramach rozrywki zostaa zorganizowana dyskoteka, na ktrej wszyscy wspaniale si bawili, a take midzynarodowy turniej sportowy wygrany przez nas. Wizyta w Sowenii szybko mina i nadszed czas powrotu do domu. Na pewno dugo bdziemy jeszcze wspomina gocinno Sowecw oraz zwiedzone przez nas niesamowite miejsca.

My impressions from Slovenia. By Magdalena Guzior

Moje wraenia ze Sowenii. Autor: Magdalena Guzior

In April, along with classmates I went to Slovenia. In the morning we left the school yard by bus. After 10 hour-trip we arrived in Benedikt, which was going to be our home for the next week. Our host families were waiting for us there. At the beginning we were all very upset and a little confused. Official opening ceremony was held on the first day at school, where we had a chance to get to know each other and show our Polish Krakowiak dance. In the following days we took part in dance classes, where we learned Slovenian national dances. On the same day workshops on cooking and art classes were also held. During the day sports competition was organized, in which teachers also participated and our team won the honourable first place. However, in the quiz, without anyone's help we were able to win the same top position. We also had a disco, where we could integrate with all a little. One whole day devoted to visit the Postojna Cave with teachers and students participating in the Comenius meeting. The next day hearings to record the anthem of the project were held. Later during the farewell ceremony listened to what we managed to record together and watched several presentations, as well as sketches in which there was something connected with each state included. This ceremony turned into a disco, at the end of which everyone including me was crying in the corner instead of having fun and we said goodbye to our new friends. The whole trip was an amazing adventure. I did not think I'd be able to make friends with someone from a completely different country with a completely different culture and language. Despite all the barriers that we managed to break the trip was really great and we managed to take out of amazing memories.

W kwietniu wraz ze szkolnymi kolegami wyruszylimy do Sowenii. Z samego rana wyjechalimy busem spod budynku szkoy. Po 10 godzinach drogi bilimy w miejscowoci Benedikt, ktra przez najbliszy tydzie miaa by naszym domem. Na miejscu czekay na nas rodziny u ktrych mielimy mieszka. Na pocztku wszyscy bylimy bardzo zdenerwowani i troch zmieszani. Pierwszego dnia w szkole odbyo si oficjalne otwarcie, gdzie mielimy okazj bliej si pozna i zaprezentowa naszego polskiego krakowiaka. W kolejnych dniach bralimy udzia w lekcjach taca, gdzie nauczylimy si soweskich tacw narodowych. W ten sam dzie odbyy si rwnie warsztaty z gotowania i zajcia artystyczne. Podczas pobytu zorganizowany by rwnie dzie sportu, w ktrym z udziaem nauczycieli udao nam si zaj zaszczytne pierwsze miejsce. Jednak w quizie, bez niczyjej pomocy udao nam si wywalczy to samo najwysze miejsce. Mielimy rwnie wspln dyskotek, gdzie moglimy si troch zintegrowa ze wszystkimi. Cay jeden dzie powicilimy na zwiedzanie Jaskini Postojnej wraz z nauczycielami i uczniami biorcymi udzia w Comeniusie. Podczas pobytu odbyy si przesuchania do nagrania hymnu projektu. Nastpnego dnia na ceremonii poegnalnej odsuchalimy, to co wsplnie udao nam si nagra i ogldnlimy kilka prezentacji, a take skeczy, w ktrych byo co wplecione o kadym pastwie. Ta uroczysto przerodzia si w dyskotek, na ktrej kady zamiast zabawy paka po ktach i egna si z nowymi przyjacimi. Cay ten wyjazd by niesamowit przygod. Nie sdziam, e bd w stanie zaprzyjani si z kim z zupenie innego pastwa, z zupenie inn kultur i jzykiem. Mimo tych wszystkich barier, ktre udao nam si przeama, wyjazd by naprawd wspaniay i udao nam si wywie z niego niesamowite wspomnienia.

My impressions from Slovenia. By Weronika Gruszka

Moje wraenia ze Sowenii. Autor: Weronika Gruszka Na pocztku kwietnia bylimy na wizycie w ramach projektu Comenius w Sowenii w miejscowoci Benedikt. Jechalimy do celu okoo 10 godzin. Na miejscu zostalimy bardzo ciepo przyjci przez goszczce nas rodziny. Pierwsze trzy dni upyny nam na doskonale zorganizowanych rnorodnych zajciach. Do wyboru byy zajcia artystyczne, taneczne, kucharskie. Nasz kraj wygra konkurs wiedzy o krajach partnerskich, a take zawody sportowe. Popoudnia spdzalimy w gronie przyjaci z innych krajw. W czwarty dzie mielimy wycieczk do jaskini Postojna, gdzie zobaczylimy niezwyke rzeby krasowe i poznalimy nowe dla nas zwierz Proteusa, nie majcego oczu i mieszkajcego w tej jaskini. Mielimy te dwie dyskoteki, w tym jedn na poegnanie w ostatni dzie naszego pobytu w Sowenii. Wtedy zorganizowano te przedstawienie, ktrego fragmenty nawizyway do kultury kadego kraju partnerskiego. Caa wizyta bardzo mi si spodobaa. Zachwycia mnie gocinno gospodarzy. Nawizaam nowe znajomoci. Zafascynowaa mnie take tamtejsza szkoa jako budynek jej wyposaenie i nowoczesne urzdzenia tam wykorzystywane.

At the beginning of April we were on the visit of project Comenius in Slovenia in Benedikt. We reached our destination after about 10-hour trip. We were very warmly received by our host families. The first three days passed on very well organized activities. There were art classes, dancing classes, cooking classes. Our country won competitions of knowledge about partner countries and sports games. We spent afternoons with our friends from other countries. On the fourth day we had a trip to Postojna Cave. We saw an unusually beautiful karstic sculptures and, a new to us, animal Proteus, which has no eyes and lives in that cave. We had two discos. Slovenian school organised very interesting farewell with elements referring to the culture of partner countries. I really liked the entire visit. Hospitality of host families was amazing. I made new friends. The school in Slovenia is very nice.

My impressions from Slovenia. By Aleksandra Paszyska.

Moje wraenia ze Sowenii. Autor: Aleksandra Paszyska

I and my friends went to Slovenia in April. Our Slovenian families picked us up and drove to their houses. We quickly made friends. On the first day we participated in an Opening Ceremony and in a quiz about folklore of our countries. We were winners. During next days we learned the anthem of the project. We learned Polka dance. We visited Postojna Cave. It was really amazing. Postojna Cave is very big, beautiful and famous. We had a disco and everybody had fun. We came back but I miss everybody very much.

W kwietniu razem z trjk moich kolegw ze szkoy wyjechalimy do Sowenii. Na miejscu czekali na nas rodzice z dziemi. Od razu zaprzyjaniam si z Sonj, dziewczyn, u ktrej mieszkaam. Pierwszego dnia uczestniczylimy w ceremonii otwarcia. Po niej czeka na nas quiz dotyczcy folkloru naszych pastw. Wygralimy go. Podczas kolejnych dni uczylimy si hymnu, ktry potem zosta nagrany. Zajcia w szkole bardzo mi si podobay. Kady mg si wykaza talentami artystycznymi, czy te tanecznymi, wietnie si przy tym bawic. Zwiedzalimy znan na caym wiecie Postojn Jam. Jest ona naprawd pikna i bardzo dua. Szkoa zorganizowaa dla nas dyskotek, w czasie ktrej kady bawi si rewelacyjnie. Oprcz dyskoteki uczestniczylimy w dniu sportu, ktry wygralimy. Czas spdzony w Sowenii bardzo szybko min. Chciaabym tam wrci. Urzeka mnie gocinno tego kraju oraz pikne krajobrazy i miejsca tam zwiedzone. Tskni za osobami ktre tam poznaam. Mam ogromn nadziej, e jeszcze sie z nimi zobacz.