You are on page 1of 10

NOTA KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

A. Bantuan Perniagaan 1. Maksud Bantuan Perniagaan - Perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan untuk menggerakkan aktiviti ekonomi khususnya perniagaan - Perkhidmatan yang diperluakan secara tidak langsung 2. Kepentingan Bantuan Perniagaan

Membantu usahawan, peniaga dan pengeluar untuk memulakan perniagaan, menjalankan dan meluaskan perniagaan

3. Jenis Bantuan Perniagaan

Bank

A.

Peranan

- Membantu usahawan dan peniaga dalam aspek kewangan B. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Jenis Perkhidmatan Memberi kemudahan simpanan wang Membayar dan menerima wang Memberi kemudahan pinjaman Memberi nasihat kewangan Menyediakan peti simpanan keselamatan Menjual cek kembara Menyediakan kemudahan kad kredit Menyediakan perkhidmatan tele perbankkan

IX.

Menyediakan juruwang automatik (ATM) dan mesin deposit tunai dan cek

X.

Menyediakan perbankkan internet

C. .

Jenis-jenis Bank Bank Pusat
 

Contoh : Bank Negara Malaysia Fungsinya :

a. b. c. d. I.

Mengeluar dan mengawal mata wang Menjadi jurubank kepada kerajaan Menjadi jurubank kepada bank perdagangan Melaksanakan dasar kewangan negara Bank Perdagangan

Contoh : Public Bank, Bumiputra Commerce Bank bhd, May Bank

Fungsinya :

. a. b. c. II.

Menyediakan kemudahan simpanan Menyediakan kemudahan pinjaman Menyediakan kemudahan pembayaran cek Menyediakan khidmat nasihat kewangan Bank Islam

Contoh : Bank Islam Malaysia dan Bank Muamalat Malaysia bhd.

Fungsinya :

. a. b. lain

Menyediakan kemudahan simpanan Menyediakan kemudahan pinjaman tanpa riba Menyediakan kemudahan - kemudahan seperti bank perdagangan

berasaskan hukum syara' III. Bank Koperasi

Contoh : Bank Rakyat, Bank Persatuan

Fungsinya :

. a. b. IV.

Menerima simpanan Memberi pinjaman kepada ahli-ahlinya Membuat pelaburan dalam projek pembangunan Bank Berkanun

Contoh : Bank Simpanan Nasional (BSN)

Fungsinya :

.

Menerima simpanan daripada masyarakat golongan sederhana

dan rendah V. Bank Saudagar

Contoh : RHB Sakura Merchant Bank Berhad

Fungsinya :

.

Menyediakan perkhidmatan simpanan dan pinjaman kepada

sektor korporat a. Menguruskan pelaburan dan menanggung jamin terbitan syer.

Perbezaan SISTEM PERBANKKAN ISLAM Berlandaskan hukum Islam Berasaskan pembahagian untung Riba atau faedah adalah Haram Objek perniagaan 4. adalah produk atau perkhidmatan 5. Wang merupakan alat pertukaran

SISTEM PERBANKKAN KONVENSIONAL Berlandaskan undang-undang sivil Berasaskan kadar faedah atau bunga Faedah adalah amalan biasa Objek perniagaan adalah wang Wang adalah perkara utama

1.

2.

3.

Insuran

.

Peranan

- Insuran diperlukan untuk melindungi diri dan harta perniagaan daripada sebarang risiko. A. Jenis Insuran

. I. II. III. IV. V. VI. VII. B. . I. II. III. C. . I. II. III. IV. V. VI. VII.

Insuran kenderaan bermotor Insuran kebakaran Insuran jaminan amanah Insuran kecurian dan rompakan Insuran pampasan pekerja Insuran liabiliti awam Insuran nyawa Insuran perkapalan Jenis risiko perniagaan Risiko kehilangan nyawa Risiko kemalangan Risiko kerosakan harta benda Risiko kehilangan harta benda Risiko perniagaan yang tidak boleh diinsurankan Kegagalan meneruskan perniagaan Pengurusan perniagaan yang tidak cekap Perubahan fesyen dan cita rasa Kenaikan harga barang modal dan kenaikan upah Perubahan ekonomi negara dan ekonomi dunia Hutang lapuk Bencana alam Peperangan , rusuhan dan mogok

Pergudangan

.

Maksud gudang

- Tempat untuk menyimpan barang sehingga ada permintaan daripada pengguna A. . Jenis-jenis gudang Gudang Peruncit - Dimiliki oleh peruncit besar-besaran I. Gudang Pemborong

- Untuk menyimpan barang yang dibeli daripada pengeluar II. Gudang Pengilang

- untuk menyimpan bahan mentah - untuk menyimpan barangan siap menunggu untuk dijual III. Gudang kerajaan

- untuk menyimpan barangan keluaran agensi kerajaan - ada juga disewakan kepada peniaga IV. Gudang berbon - untuk menyimpan barangan yang dikenakan cukai, tetapi cukainya belum dibayar - cukai akan dikenakan setelah barangan dukeluarkan B. . I. II. III. IV. V. Peranan pergudangan Membolehkan pengeluaran dijalankan berterusan Menjamin bekalan barang berterusan Membantu perniagaan import dan eksport Menstabilkan harga Menjamin keselamatan barang Mengelakkan pembaziran dan kerosakan barang

VI.

Membolehkan kerja-kerja akhir dan pemecahan pukal dijalankan

Pengangkutan

.

Maksud pengangkutan

- Pengagihan barang-barang daripada satu tempat ke tempat yang lain A. . I. II. B. . I. II. III. Jenis pengangkutan Pengangkutan darat Pengangkutan udara Pengangkutan lau Peranan pengangkutan Memudahkan pemindahan barang Meluaskan pasaran Mempelbagaikan pilihan pengguna Menggalakkan pengeluaran dan perniagaan secara besar-

besaran IV. V. VI. VII. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara Memudahkan mobiliti tenaga buruh Mengurangkan kos menyimpan stok Menggalakkan perniagaan antarabangsa

Promosi

. A. .

Maksud promosi Jenis promosi Pengiklanan

Kaedah memberitahu dan mempengaruhi pengguna

Cara memujuk, memberitahu dan mengingatkan pengguna

Media : TV, akhbar, majalah , papan iklan, banting, risalah dan katalog

I.

Jualan terus
 

Melibatkan hubungan bersemuka Jurujual akan diberikan gaji dan bonus serta tawaran komisyen

Contoh : Amway, Cosway, Avon, Leno

II.

Promosi jualan

Penggunaan pelbagai tawaran kepada pengguna seperti diskaun, peraduan dan kupon

berlangsung dalam tempoh masa tertentu dan tempat yang ditetapkan

III.

Publisiti

Maklumat yang disampaikan oleh orang pakar dan diakui dalam media cetak atau media elektronik

Ruang yang diberikan oleh media untuk seseorang pakar memberikan pandangan atau satu topik yang menjemput beberapa pakar memberikan pandangannya

B. . I. II. III. IV. V. VI. C. . I. II. III. IV. V.

Faktor pemilihan jenis promosi Kos Jenis barangan Tujuan promosi Saiz perniagaan Sasaran pengguna Luas pasaran Dasar kerajaan Kepentingan promosi Memperkenalkan barangan atau perkhidmatan baru Mewujudkan permintaan terhadap barangan atau perkhidmatan Meningkatkan jumlah jualan dan keuntungan Menyaingi pesaing di pasaran Meningkatkan imej sesuatu jenama Mengekalkan pasaran sedia ada

Komunikasi

. . I. II. III. IV.

Kepentingan komunikasi Urusan perniagaan dapat dijalankan dengan cepat dan berkesan. Memperluaskan pasaan keseluruh dunia Menyebarkan maklumat. Mengelakkan sesuatu bencana berlaku Memudahkan kawalan dan pentadbiran perniagaan

V. A. . I. II. III. IV. B. . I. II. III.

Memudahkan promosi Faktor pemilihan jenis komunikasi Kos Kesegeraan Kemudahan Jarak Jenis maklumat Jenis Komunikasi Radio dan Televisyen Perkhidmatan Pos Perkhidmatan telekomunikasi Perkhidmatan kurier