You are on page 1of 388

JAROSLAV

HAŠEK
Doţivljaji dobrog vojnika Svejka za

svjetskog rata

PRVI DIO U pozadini

-.,' ' { '

Uvod

Veliko doba traţi velike ljude. Postoje neznani junaci, skromni, bez slave i povijesti Napoleona. Rašĉlamba njihova karaktera zasjenila bi i slavu Aleksandra Makedonskog. Danas, na praškim ulicama moţete sresti pohabana ĉovjeka koji nisam ne zna što zapravo znaĉi u povijesti novog, velikog doba. Ide skromno svojim putom, ne gnjavi nikoga, ali ni njega ne gnjave novinari moleći ga za intervju. Ako biste ga upitali kako se zove, odgovorio bi vam jednostavno i skromno: »Ja sam Švejk...« A taj tihi, skromni, pohabani ĉovjek, odista je onaj stari, dobri vojnik Švejk, hrabar, odvaţan, koji je nekada za Austrije bio na ustima svih graĊana Ĉeškog kraljevstva, a njegova slava neće potamnjeti ni u Republici. Jako mi je drag taj dobri vojnik Švejk i opisujući njegove doţivljaje za svjetskog rata, uvjeren sam da će vaše simpatije biti na strani skromnog, neznanog junaka. On nije zapalio hram Boţice u Efesu, kako je to uĉinio onaj glupan Herostrat da bi ušao u novine i školske ĉitanke. I to je dovoljno. Autor

>?

Upletanje dobrog vojnika Švejka u svjetski rat si

—Tak, ubili su nam Ferdinanda — rekla je dvorkinja gospodinu ŠVejku, koji je prije nekoliko godina napustio vojnu sluţbu, nakon što ga je vojna lijeĉniĉka komisija definitivno proglasila blesavim, pa se uzdrţavao prodajom pasa, gadnih neĉistokrvnih ĉudovišta, kojima je krivotvorio redovnike. Osim od ovog posla, patio je i od reumatizma i upravo je mazao koljena »Opodeldokom«1. — Kojega Ferdinanda, gospoda Miilerova? — odazvao se Svejk ne prestajući masirati koljena — ja poznam dva Ferdinanda. Jednoga, taj je sluga kod drogerista Pruše i tam mu je jednom zabunom popil flašu nekakve mazarije za kosu, i onda poznam još jednog Ferdinanda Kokošku koji pobira pesji drek. Nijednoga ni nikakva šteta. — Ali, milostivi gospon, gospona nadvojvodu Ferdinanda, onog s Konopišta, onog debeloga, poboţnoga. — Jezušmarija — uskliknuo je Švejk — to je dobro. A gde mu se to, gosponu nadvojvodi, dogodilo? — Napucali su ga u Sarajevu, milostivi gospon, iz revolvera, znate. Vozil se tam s tom svojom nadvojvotkinjom u autu. — Tak, dajte da to pogledamo, gospoda Mullerova, u autu... Je, takav gospon si to moţe dozvoliti, a da si ni ne pomisli da takva voţnja autom moţe nesretno završiti. A u
l • Mast protiv reumatskih bolova (prev.). , &£!•• 5

Sarajevu k tome, to je u Bosni, gospoda Mullerova. To su, valjda, napravili Turci. Mi im baš nismo smeli zeti tu Bosnu. Tak, vidite gospoda Mullerova. On je, taj gospon nadvojvoda, već na pravdi Boţjoj. Dugo se muĉil? — Gospon nadvojvoda su bili odmah gotovi, milostivi gospon. To znate da z revolverom nema igranja. Nedavno se isto tak jedan gospon kod nas u Nuslama igral z revolverom, '; pa je postrelil ćelu familiju i domara koji je došel videti ko to tam puca na trećem katu. — Neki revolver, gospoĊa Mullerova, neće vam opaliti ni da ponorite. Takvih sistema je puno. Ali, za gospona nadvojvodu sigurno su si kupili nekaj boljega, a mogel bi se kladiti, gospoda Mullerova, da se taj ĉovek koji mu je to napravil, za to fino oblekel. To, znate, pucati na gospona nadvojvodu, to je jako teški posel. Pa nije to ko kad krivolo-vac puca u lugara. Tu se radi o tome, kak doći do njega; na takvog gospona ne smete ići u nekakvim krpama. Morate ići ! u cilindru da vas prije ne pobere pandur. — Veliju da ih je bilo više, milostivi. — To se razme samo po sebi, gospoda Mullerova — rekao je Švejk, prestavši masirati koljena — kad bi vi htela ubiti gospona nadvojvodu, ili cara, isto tak bi se z nekim posavetovala. Više ljudi ima više pameti. Jedan posavetuje ovo, jedan ono, pa posel uspe, tak kak veli naša himna. Glavna stvar je nanjušiti taj moment kad takav gospon ide toĉno ispred vas. Ko, ak se sećate gospona Lucchenija koji je probol našu pokojnu Elizabetu, z onom rašpom. Setal se z njom. Pa sad još verujte nekom; od tog doba nijedna carica nejde u šetnju. A to ĉeka još mnogo osoba. A bute vidla, gospoda Mullerova, da se budu doĉepali i ruskog cara i car-; ice, a moţe biti, ne daj Bog, i našeg cara kad su to već poĉeli ' z njegovim nećakom. Taj stari gospon ima puno neprijatelja. Još više nego taj Ferdinand. Kak je nedavno pripovedal jedan ,': gospon u birtiji, da bu došlo vreme kad budu ti carevi kapali jedan za drugim, pa da im ne bu pomoglo ni drţavno nadodvjetništvo. Onda ni imal za platiti, pa je krĉmar pozval
10

da ga zatvoriju. A ovaj mu je dal ćušku, a panduru dve. Pa su ga otpelali u ćuzu da dojde k sebi. Je, gospoda Mullerova, danas vam se svega dogaĊa. To je opet gubitak za Austriju. Kad sam bil u vojski, tam je jedan infanterist1 ubil kapetana. Napunil je pušku i išel u ured. Tam su mu rekli da tam nema kaj delati, ali on je teral svoje, da mora govoriti s gosponom kapetanom. Taj kapetan je izišel i odmah mu opalil zatvor. Ovaj je uzel pušku i pogodil ga toĉno u srce. Metak je izletil gosponu kapetanu kroz leda i još je napravil štetu po uredu. Razbil je flašicu s tintom, a ta je polila sluţbene spise. —A kaj se dogodilo s tim vojnikom? —javila se zakratko gospoda Mullerova, dok se Svejk oblaĉio. — Obesil se za remen — rekao je Svejk, ĉisteći svoj tvrdi šešir. — A taj remen nije ni bil njegov. Posudil si ga je od profoza2, jer da mu padaju hlaĉe. Trebal je ĉekati da ga streljaju? Pa znate, gospoda Mullerova, da se u takvoj situaciji svakome pomuti u glavi. Profoza su zato degradirali i dali mu šest meseci. Ali ni ih odsedil. Pobegel je u Švicarsku, i danas tam dela ko propovednik u nekoj crkvi. Danas je malo poštenjaka, gospoda Mullerova. Mogu si predstaviti da se gospon nadvojvoda Ferdinand, isto tak u tom Sarajevu prevaril u tom ĉoveku koji ga je ustrelil. Videl je nekog gospona i pomislil si, »to je neki pristojni ĉovek, kad mi viĉe, 'ţivio'«. A onda ga je taj gospon pogodil. Jel ga jednom, ili nekolko? — Novine pišeju, milostivi gospon, da je gospon nadvojvoda bil ko rešeto. Ispalil je u njega sve patrone. — To ide jako brzo, gospoda Mullerova, strašno brzo. Ja bi si za takvu stvar kupil brauning. Zgleda ko igraĉka, ali moţete s tim za dve minute postreliti dvadeset nadvojvoda, mršavih ili debelih. Iako, medu nama gospoda Mullerova, debeloga gospona nadvojvodu sigurnije strefite nego mršavoga. Ak se sećate kak su onda u Portugalu nastrelili tog svog kralja. Bil je isto tak, takav debeli. Pa znate da kralj ipak ne bu
'' "*
l- Pripadnik pješaĉkih vojnih jedinica, pješak (franc.). 2. Nadzornik vojnog zatvora f«/«*.;. •• .,,»«(|«|«

11

mršavi. Ja sad idem u birtiju »Kod Kalicha«1, a ako bi neko došel sim po tog radera, za kog sam zel kaparu, recite mu da ga imam u svojoj psetarnici na selu, da sam mu nedavno kupiral uši i da se sad ne srne prevoziti dok mu uši ne zarasteju, da se ne bi prehladil. Kljuĉ dajte pazikući. U gostionici »Kod Kalicha« sjedio je samo jedan gost. Bio je to redarstvenik u civilu Bretschneider, koji je bio u sluţbi tajne policije. Gostioniĉar Palivec prao je posluţavnike i Bretschneider se uzaludno trudio navući ga na ozbiljan razgovor. Palivec je bio poznati prostak, svaka druga rijeĉ bila mu je guzica ili drek. No, usto je bio naĉitan i svakoga je upozoravao na to, što je o posljednjem predmetu napisao Victor Hugo, kad je oslikavao posljednji odgovor stare Napoleonove garde Englezima u bitki kod Waterlooa. — Baš imamo lijepo ljeto — zapoĉeo je svoj ozbiljni razgovor Bretschneider. — Sve to drek vredi — odgovorio je Palivec slaţući posluţavnike u ostakljeni ormar. — To su nam fino u tom Sarajevu izveli — nastavio je sa slabom nadom Bretschneider. — U kom Sarajevu? — upitao je Palivec. — Onoj vinariji na Nuslama? Tam se mlate svaki dan, pa znate Nusle. — U bosanskom Sarajevu, gospodine gostioniĉar. Ubili su tamo gospodina nadvojvodu Ferdinanda. Sto na to kaţete? —Ja se u takve stvari ne pletem, s tim me svako moţe v rit poljubiti — odgovorio je pristojno gospodin Palivec, zapalivši lulu — danas se u to mesari, to moţe svakoga doći glave. Ja sam obrtnik, kad mi neko doĊe i naruĉi si pivu, ja mu ju i natoĉim. Al nekakvo Sarajevo, politika, ili pokojni nadvojvoda, nije za nas, iz toga viri samo zatvor na Pankracu. Bretschneider umukne i osvrne se razoĉarano po pustoj gostionici. — Ovdje je nekada visio lik Njegova Veliĉanstva cara — javio se zakratko opet — upravo tamo gdje sad visi zrcalo.
1. »Kod kaleţa«, pivnica u Pragu, ovdje ostaje pod izvornim općepoznatim nazivom (prm.).

_ Te> imate pravo — odgovorio je gospodin Palivec __ visi] je tam i srale su po njemu muhe, pa sam ga metnul na tavan. Znate, još bi si neko mogel dozvoliti nekakvu primedbu, i mogle bi iz tog ispasti neugodnosti. Još mi samo to treba. « fi — U tom Sarajevu moralo je biti gadno, gospodine go«l tioniĉaru. ^ Na to podlo, izravno pitanje gospodin Palivec odgovori neobiĉno oprezno: — U ovo doba u Bosni i Hercegovini je strašno vruće. Kad sam tam sluţil, morali smo stavljati našem obrlajtantu1 led na glavu. — U kojoj ste pukovniji sluţili, gospodine gostioniĉaru? — Takve sitnice ne pamtim, ja se nikad nisam interesiral za takve bedastoće i nikada nisam bil radoznali — odgovorio je gospodin Palivec — suvišna radoznalost šteti. Tajni agent Bretschneider definitvno je ušutio, a njegov se natmureni izraz popravio tek dolaskom ŠVejka koji je, ušavši u gostionicu, naruĉio crno pivo uz ovu primjedbu: U Beĉu danas isto imaju ţalost. Bretschneiderove oĉi zasvijediše pune nade. Rekao je kratko: — Na Konopištu je danas deset crnih barjaka. — Trebalo bi ih tam biti dvanajst — rekao je Švejk kad je otpio. — Zašto mislite dvanaest? — upitao je Bretschneider. — Da bi to išlo u raĉun, na tucet se bolje raĉuna i na tucet uvek dojde jeftinije — odgovorio je Švejk. Vladala je tišina koju je narušio sam Švejk, uzdahnuvši: — Tak, već je tam na pravdi Boţjoj, daj mu dragi Bog veĉni pokoj. Nije ni doĉekal da postane car. Kad sam ja sluţil vojsku, jedan je general opal s konja i iz ĉista mira se . v ^te^ su mu pomoći da se ponovo popne na konja, da uzjaše, pa su se zaĉudili da je skroz mrtav. A isto je tak trebal
^"poruĉnik f«^™. njm.).

12

aw!ll^^
13

mr avanzirati u feldmaršala. Dogodilo se to na vojnoj smotri, do; Te vam smotre nikad ne vodiju k dobromu. U Sarajevu je da isto tak bila neka smotra. Sećam se da mi je jednom falilo na ku takvoj smotri dvadeset gumbi na mundiru i da su me zbog ast tog zatvorili na ĉetrnajst dana u samicu, a dva dana sam leţal ko Lazar, zvezan na kriš—kras. Ali discipline u vojski mora je biti, inaĉe se niko ne bi na niš obaziral. Naš obrlajtant Mako-taj već uvek nam je govoril: »Discipline, glupi klipani, mora bit, scr inaĉe bi se ko majmuni penjali po drveću, ali vojska će od vas napravit ljude, budale blesave«. A jel to ni istina? Zamislite je si park, recimo na Karlovom trgu, a na svakom drvetu po zo: jedan vojnik bez discipline. Toga sam se uvek najviše bojal. Hi — U tom Sarajevu — nastavljao je Bretschneider — to on su uĉinili Srbi. — To grešite — odgovorio je Švejk — napravili su to go Turci, zbog Bosne i Hercegovine. I Švejk je izloţio svoj pogled na meĊunarodnu politiku pc Austrije na Balkanu. Turci su izgubili 1912. godine od Srbije, Bugarske i Grĉke. Htjeli su da im Austrija pomogne, a sla kada se to nije dogodilo, ubili su Ferdinanda. — Voliš Turke? — obratio se Švejk gostioniĉaru Palivecu. na — Voliš te poganske pse? Jel da ih ne voliš? — Gost ko gost — rekao je Palivec — pa nek je i Turĉin. taj Za nas obrtnike ne vredi nikakva politika. Plati pivu, sedi se u gostioni i melji kaj hoćeš. To je moj stav. Je li to našem p< Ferdinandu naredil Srbin ili Turĉin, katolik ili musliman, lu anarhist ili mladoĉeh, meni je to svejedno, sa — Dobro, gospodine gostioniĉaru — reĉe Bretschneider n: u kojem su se opet probudile nade da će se netko od ove jv dvojice dati uloviti — ali dopustite da je to veliki gubitak za Austriju. Umjesto gostioniĉara odgovorio je Svejk: — Je, to je gubitak, to se nemre poreći. Grozan gubitak. ja( Taj se Ferdinand nemre nadomestiti z nekakvom budalom. Samo je trebal biti još deblji. — Kako to mislite? — ţivnuo je Bretschneider.
l
14

_ Kak to mislim? — odgovorio je mirno Švejk. — Toĉno tak: da je bil deblji, sigurno bi ga prije strefila kap dok je nateraval te babe po Konopištu, kad su tam na njegovom gruntu pobirale drva i gljive, pa ne bi moral umreti takvom sramotnom smrću. Kad si samo pomislim, nećak Njegovog Veliĉanstva, a ovi ga ubiju. Pa to je sramota, tog su pune novine. Kod nas su pred nekolko let, u Budejovicama, proboli na sajmu, u nekoj tak maloj svaĊi, jednog trgovca stokom, nekakvog Bfetislava Ludviga. Taj je imal sina Bohuslava, i gde god je došel prodavati pajceke, niko od njega niš ni kupil i svaki je rekel: »To je sin onog probodenog, sigurno je i on neki lopov«. Moral je skoĉiti u Vltavu, s tog mosta u Krum-plovi, i morali su ga zvaditi, morali su ga oţivljavati, morali su iz njega ispumpati vodu, a onda im je moral umreti na rukama doktora dok mu je daval nekakvu injekciju. — Vi imate ĉudne usporedbe — rekao je Bretschneider znaĉajno — prvo govorite o Ferdinandu, a poslije o trgovcu stokom. — Ma nemam — branio se Švejk. — Bog saĉuvaj da bi ja htel nekoga z nekim usporeĊivati. Gospon gostioniĉar me pozna. Jel da nisam nikada nikoga z nekim usporeĊival? Ja jedino ne bi htel biti u koţi te udovice od nadvojvode. Kaj bu sad napravila? Deca su siroĉeki, gospodarstvo na Konopištu bez gospodara. Da se oţeni za nekog novog nadvojvodu? Kaj ima od toga? Otputovala bu ponovo z njim u Sarajevo i po drugi put bu bila udovica. Bil je u Zlivu kod Hluboke pred nekolko let jedan lugar, imal je tak gadno prezime, Pindour. Nastrelili su ga krivolovci i ostala je za njim udovica s dvoje dece i za godinu dana si je opet zela lugara, Pepika Šavlovica iz Mvdlovara. I njega su joj napucali. Pa se oţenila po treći put i uzela si ponovo lugara i veli: »Triput Bog pomaţe. Ak sad ne uspe, ne znam kaj bum naredila«. Jasno da su joj i njega nastrelili, a već je s tim lugarima sve skup imala šest komada dece. Bila je u uredu gospona ţupana u Hlubokoj i poţalila se da ima s tim lugarima muke. Tak su joj preporuĉili ĉuvara ribnjaka Jareša od Raţiĉkih ribnjaka. I kaj bute na to
15

nasmiješeno kao puni mjesec. Švejk se trudio objasniti da se gospodin vjerojatno vara. I onda bu krenulo. a brata. _ jVfoţe biti — nastavio je s oslikavanjem budućnosti Austrije _ da nas u sluĉaju rata s Turskom Nijemci napadneju zato jer se Nijemci i Turci drţiju skup. Ubili ste 16 mi nećaka. Bretschneider je ustao i rekao sveĉano: _ Više i ne morate govoriti. idem dobrovoljno i budem sluţil Njegovom Veliĉanstvu dok me ne raskomadaju. Srbija i Rusija budu nam pomogle u tom ratu. niš vam više ne bum rekel. tamo ću vam nešto reći. No. Onda si je zela jednog koji je škopil.*fn«ll*> 17 . sad bute dobili po njuški. Njegovo prostodušno lice. i (*&'. Potom su se vratili u gostionicu. meni se to ne sviĊa. a imala je i z njim dvoje dece. Kad su ga posle u Okruţnom sudu u Piseku vešali. suprugu Elizabetu proboli su mu z rašpom. a onda upitao: — Oţenjeni? — Jesam. Bretschneider mu je pak rekao da si je odista dopustio nekoliko kaţnjivih djela. bilo bi dovoljno da bude on osramoćeni za ćeli ţivot. Da danas nekaj izbije. Švejk je izašao s redarstvenikom u civilu na hodnik. tak da je jedan sudski savjetnik koji je bil prisutan. jer moram ići zato kaj sam uhapšen. meksiĉkog cara streljali su u nekakvoj tvrĊavi kod nekakvog zida. i otišel se dobrovoljno predati. zatim mu se zgubil Jan Ort. Bude se to tuklo. Ali izgleda da je to bilo nešto grozno i uţasno. a Švejk je rekao gospodinu Palivecu: — Imal sam pet piva i jedan kifl s hrenovkom. A ipak se moţemo spojiti s Francuskom koja grize na Njemaĉku još od sedamdeset prve. — Moţe li vaša supruga umjesto vas voditi posao za vri1* jeme vašeg odsustva? mi 1. I onda se još seti neki pijani tip i poĉne ga vredati. To su takvi gadovi da im nema para na svetu. Ĉovek koješta bljezgari. — A kakve se uvrede Njegovog Veliĉanstva naĉine u pijanstvu? — upitao je Bretschneider. da kad bi samo polovica od toga bila istina. zraĉilo je oduševljenjem. Rata bude. to si taj stari gospon zbiljam ni zasluţil. od tog polud-il i još ga danas drţiju u izolaciji da to ne izaĊe u javnost. — To vam nemrem reći. ugrizel je svećenika za nos i rekel da uopće ne ţali i još je rekel nešto jako gadno o Njegovom Veliĉanstvu. — Prosim vas. — Svakakve. Policijska znaĉka s likom dvoglavoga carskog orla (prm). pa bute videli kaj bute poĉeli govoriti.fW. — A ne znate što je o njemu rekao? — pitao je glasom punini nade Bretschneider. Tolko bute zmislili o Njegovom Veliĉanstvu. Njemu je sve bilo tako jasno. gospodo. Sad mi dajte još jednu šljivovicu. a posle mu je ţal. Zemite ovo: sina Rudolfa zgubil je u najboljim godinama u punoj muškoj snagi. Rat je siguran. da je u potpunosti nevin. a taj ju je jednom po noći lupil sa sekirom.' . poĊite sa mnom na hodnik. gdje •• gaje ĉekalo malo iznenaĊenje kad mu je njegov pivski kolega pokazao orlića1 i izjavio da ga uhićuje i smjesta vodi na policijsko ravnateljstvo. Napijte se. iz Vodnjana. trenutak je promatrao gospodina Paliveca. medu kojima igra ulogu i zloĉin veleizdaje.. zato jer se to niko ni usudil ponoviti. Sad su mu opet. Ĉovek bi moral imati ĉeliĉne ţivce.rekli? Utopili su joj ga kod ribolova. Švejk je u tom proroĉanskom trenutku izgledao divno. okrenite list — javio se gostioniĉar Palivec — znate. To ni bila samo obiĉna uvreda Njegovog Veliĉanstva kakva se napravi u pijanstvu.4tt. ustrelili nećaka. Švejk temeljito otpi i nastavi: — Vi mislite da bu Njegovo Veliĉanstvo to tek tak pustilo? Slabo ga poznate. da nije prozborio ni jedne rijeĉi koja bi mogla bilo koga uvrijediti. Bretschneider je pokazao gospodinu Palivecu znaĉku s orlićem. na stara leta. Rata s Turcima mora biti. dajte da vam zasviraju austrijsku himnu. — Kakve se uvrede Njegovog Veliĉanstva naĉine u pijanstvu? — ponovio je Švejk.

i kao da je zazirao od njih. 18 t »* Dobri vojnik Švejk u policijskom ravnateljstvu to II Sarajevski atentat napunio je policijsko ravnateljstvo brojnim ţrtvama. Šesti. — Ali zašto ja — zajaukao je gospodin Palivec — ja sam bil tak oprezni. moramo imati na umu da nije imao prethodne diplomatske naobrazbe. — Zbog tog ubojstva gospodina nadvojvode. Od petorice koji su sjedili za stolom dobio je takoreći istovjetan odgovor: — Zbog Sarajeva. Idete ĉesto »Kalichu«? I dok su Švejka vodili u prijamni ured. rekao je da s njima ne ţeli ništa imati kako na njega ne bi pala kakva sumnja te da tu sjedi samo zbog pokušaja ubojstva iz koristoljublja tateka iz Holica. koji je zazirao od te petorice. Dovodili su jednog za drugim. — Za Ferdinanda. kaj mi mogu napraviti zbog posranog lika Njegovog Veliĉanstva? I tako se dobri vojnik Švejk upleo u svjetski rat svojim milim. Švejk je poĉeo ispitivati jednoga za drugim zašto su zatvoreni. I Švejk je napustio gostionicu »Kod Kalicha« u pratnji tajnog agenta kojeg je. predajte joj posao. »Kod Kalicha« je gospodin Palivec svojoj uplakanoj ţeni predavao gostionicu. kad su izašli na ulicu. kad sam već uhapšeni. Oni će vam već izbiti iz glave to Njegovo Veliĉanstvo.— Moţe. Petorica su sjedila za stolom. Svi do jednoga nastradali su ili u gostionici. ljupkim naĉinom. Ako se kasnije situacija i razvila drugaĉije nego što je objašnjavao »Kod Kalicha«. Povjesniĉare će zanimati ono što je vidio daleko u budućnost. koji su već po deseti put pripovijedali kako su u to upali. tješeći je svojim posebnim naĉinom: — Ne plaĉi. Švejk se našao u društvu šestorice muškaraca. — Zato što su nadvojvodu ubili u Sarajevu. da nemam pravo ići po trotoaru. a u uglu na leţaju sjedio je. gospodine gostioniĉaru — veselo je rekao Bretschneider — pozovite ovamo svoju suprugu. — Niš se ne brini — tješio ga je Švejk — ja tam idem samo zbog veleizdaje. ovejk je sjeo u društvo urotnika za stolom. ne deri se. — Zbog Ferdinanda. uz svoj dobrodušni osmijeh na licu upitao: — Jel moram sići s trotoara? — Zašto? — Mislim. — Onda je to u redu. Kad su Švejka zatvorili u jednu od brojnih prostorija prvog kata. Kada su prolazili kroz vrata policijskog ravnateljstva Švejk je rekao: — Baš nam je vreme fino prošlo. ili u vinar19 . Bretschneider se nasmiješio i pobjedniĉki izjavio: — Zato što ste rekli da su muhe srale na Njegovo Veliĉanstvo cara. a naveĉer ću doći po vas. a stari inspektor u prijamnom uredu govorio je svojim dobrodušnim glasom: — Taj vam se Ferdinand neće isplatiti. ĉovjek srednjih godina.

l • Kartaška igra. Treći je urotnik bio predsjednik dobrotvornog društva »Dobromil« iz Hotkovica. uplakanih oĉiju. Već sam po deseti put predsjednik. Ĉitava dva dana izmicao je bilo kakvom razgovoru o Ferdinandu. fo — A znate o ĉemu se radi? . našto je predsjednik »Dobromila« odgovorio dobrodušno: — Priĉekajte trenutak da odsviraju »Hej Slaveni«. u Retezovoj ulici. pa se dao ubiti. popijem svojih nekoliko ĉašica. stoga što je u Austriji proglašena ţalost. moţe se dogoditi da me ne izaberu. platio raĉun za dvojicu srpskih studenata tehnike. gdje ih je gospodin. Sarajevu ili Londonu. uopće nije progovorio ni slova.. Kada je Svejk saslušao sve te strašne urotniĉke povijesti. imao je još i danas od uţasa najeţenu kosu i brkove. Pokojni se Ferdinand ĉudno poigrao s ĉetvrtim zatoĉenikom.> — Ne znam. takoĊer poĉastio.». le je rijeci vrištao i na vratima policijskog ravnateljstva. pa da je i u Pragu..nici. igra se kartama »maĊaricama« (f mi). ne zanima ni to ubojstvo u Sarajevu? — Mene uopće nikakvo ubojstvo ne zanima. • . Beĉu. . . To su bile njegove posljednje rijeĉi u tom razgovoru. nije me briga za to. a uz to ga je pijanog u njihovu društvu vidio detektiv Brix u gostionici »Montmartr«. . nj — A svejedno bi vas to moglo zanimati. pa ĉak nije ni ĉitao novine o ubojstvu Ferdinanda. koji kao što je sam rekao. Zašto se uzrujavati? — Vas. gdje je bio uhićen. Toga dana.' . sjeo mu suĉelice i rekao nekako brzo: «| — Ĉitali ste to? ^ — Nisam ĉitao. Peti ĉovjek. stoga što je dva dana prije atentata u Sarajevu. znaĉi. s petominutnim stankama: — Ja sam nevin. rekao: _ Sedam metaka kao u Sarajevu. već je sjedio za stolom potpuno sam kad mu je prišao jedan gospodin. v 20 21 . koji je bio uhićen kod kuće u svome stanu. T* • •• v. sjedi »zbog tog ubojstva gospodina nadvojvode u Sarajevu«. kao Kolumbovo jaje— Isto kao i to da vas ĉeka Pankrac — dopunio je za vrijeme saslušanja njegovo izlaganje policijski istraţitelj. Od tog trenutka ponavljao je glasno. . tako da mu je glava podsjećala na pinĉa. sudovi i policija. . Na sva pitanja pri prethodnom istraţnom saslušanju na policijskoj postaji stereotipno je cvilio: — Ja imam trgovinu papirom. a s tim će rijeĉima stupiti i u svoju tamniĉku ćeliju. Pa ako negdje nekoga i ubiju. sve do veĉeri kada je u kavani pri partiji marijaša1. veĉeram i ne ĉitam novine. Ja tu sramotu neću preţivjeti. Našto je dobivao takoĊer stereotipan odgovor: — To vas ne opravdava. Sada je sjedio ovdje ovješene glave i naricao: — U kolovozu imamo nove izbore predsjedništva. kojemu se to dogodilo u vinarnici. ako ne budem kod kuće do toga vremena. Iznimku je ĉinio neobiĉno debeo gospodin s oĉalima. kako je u zapisniku potvrdio vlastoruĉnim potpisom. Bio je uhićen upravo u trenutku kada je završavao psihološku rašĉlambu svih atentata. odnoseći ţirovskog kralja adut sedmicom. U restoranu. ja sam nevin. kada je bio izvršen atentat. te će rijeĉi ponavljati i prilikom prijevoza do Kaznenog suda u Pragu. bio je profesor povijesti i objašnjavao je krĉmaru povijest raznih atentata.{ > — Znate o tom? lj — Ne znam. ovim rijeĉima: — Ideja atentata tako je jednostavna. ĉovjekom ĉista karaktera i besprijekorna imena. Mali gospodin. Novine laţu. tako mu i treba zato što je truba i neoprezan. Došao je ţandarmerijski narednik kako bi zamolio nazoĉne da se raziĊu. ili u kavani. upriliĉilo je društvo »Dobromil« vrtnu zabavu s koncertom. u gostionici »Kod Brejške«. :„. Zbog toga mogu biti samo uredi. — Ne znam što bi me moglo zanimati? Popušim svoju cigaru.

a svaka mu je druga rijeĉ bila: »Jebem ti dušu«. osim jednoga koji je ovdje zbog pokušaja grabeţnog umorstva tateka iz Holica. ovdje su većinom zadrţani nazivi postrojbi i ĉinova prema izvorniku (prev. A to zlo mora biti. u tak ozbiljnom trenutku kad su tog Ferdinanda nastrelili?! Kod nas. svejedno je bila osuĊena za dvostruko ubojstvo. baš mi je drago. vidite. ĉeta.). Drugi novi gost bio je gostioniĉar Palivec koji je. lopovi. Ĉim sud nekaj zeme u ruke. i to baš danas. ponekad je bila zatvorena polovica kompanije1. ali niš mu to ni pomoglo. i tak smo stajali mirno da nismo ni treptali. Jednom se sećam da je jedna ţenska bila osuĊena da je zagutila svoje. ĉak o gosponu nadvojvodi. Kad sam sluţil vojsku. !• Zaĉepi gubicu i sluţi dalje (njem. Ili taj nevini Cigan u Zabehlicama. nikada. Kasnije su doveli dvojicu novih. već zbog Njegovog Veliĉanstva. koju je uspela zagutiti bez bilo kakvih bolova. Muĉila ga je pomisao da će mu se u policijskom ravnateljstvu izgubiti torbarska košara. to bu •. ~ Zmazale su mi ga. Kapetan hoda ispred nas i veli: »Gadovi. Ali da znate da vas neću štediti. postreljati i napraviti od vas pljeskavicu. Prisegnul je da se išel ugrijati. _ Isus Krist je isto bil nevini — rekao je Svejk — pa su ga isto razapeli. i upita tiho Švejka nisu li ostala zatvorena gospoda razbojnici. hijene pjegave.). ništarije. Ĉim više nas tu bude. kak vi velite. _ . U austrougarskoj vojsci satnija. ja sam nevin — ponavljao je najeţeni muškarac.smatrao je umjesnim da im pojasni posvemašnju beznadnost njihova poloţaja. Jedan od njih bio je Bosanac. Švejk je legao na krevet i zadovoljno zaspao. da bi Ferdinand imal reklamu pred svojim pogrebom. Kad je to doznal. škrgutao zubima. spazivši svoga znanca. Svejk mu je objasnio da svi. 22 . A budući da je to ostale poĉelo zanimati. Samo se po sebi razme da sam ja isto bil deseti. strpat ću vas sve na ĉetrnaest dana u zatvor«. dvojĉeke. spadaju u njihovo društvo zbog nadvojvode. Takva toĉnost je dobra stvar. ispriĉao im je kako su mu muhe zagadile Njegovo Veliĉanstvo. postavil ispred sebe i veli nek istupi svaki deseti. Nigde. ubili su u šumi iza veţbališta pesa od gospona kapetana. isjeći vas na rezance. kad joj se rodila samo jedna curica. No. ja Sam nevin. sve nas je pozval. Ja to tim muhama ne bum oprostil — dodao je prijeteći. Hodao je po prostoriji. To je ono najbolje i najlepše. dok sam sluţil vojsku u Budejovicama. Maul halten und weiter dienen!1 — kak su nam govorili u vojski. Ja sam znal da bu taj gospon odrţal reĉ kad vam je rekel da budu došli po vas. — Sa svima nama je to jako loše — poĉeo je svoje rijeĉi utjehe — to ni istina. gospodin Palivec primijeti da je takva toĉnost drek na šibici. Iako svi ljudi nisu takve hulje kak se o njima moţe pretpostavljati. nikom ni bilo stalo do nekakvog nevinog ĉoveka. I zato mora biti grozno. Iako se zaklela da ni mogla zagutiti dvojĉeke. beštije — završio je oslikavanje svog sluĉaja — i na kraju me dovele do zatvora. da se vama i svima nama nemre niš dogoditi. zlo je. tek roĊene. tako bi vam zbog tog mog psa svima htio odvaliti samicu. niko se ne srne ĉuditi da ga vodiju u policiju. Tak. a sad se radi l. za nas bolje zato jer bu nam veselije. i da li bi mu to kao obrtniku moglo štetiti. koji je provalil u neku trafiku na sami Badnjak po noći. Gospodin Palivec se uvrijedio i rekao da nije ovdje zbog nekakvog glupog nadvojvode. A kolko je nevinih ljudi bilo osuĊeno? I ne samo u vojski nego i na sudovima. To se sve dela zbog sjaja. smjesta probudio Švejka i glasom punim tragike uzviknuo: — Evo i mene! Švejk mu srdaĉno zatrese ruku i reĉe: — Joj. Zakaj imamo policiju nego zato da nas kaţnjava za naše duge jezike? Ak je takvo nesigurno vreme da ubijaju nadvojvode. onda se radilo o pesu. da bi ta ţalost nekaj i vredila. ali kak bus danas razlikoval tog dobrog od tog lopova.

klupu imamo. penjući se po stubištu do III. — Van! — izderao se na Svejka gospodin zvjerskog izraza. I izredao je Svejku cijeli niz raznih zloĉina.. — Ja sve razmem. Cital sam jednom jednu knjigu da su optuţeni morali hodati po usijanom ţeljezu i piti rastopljeno olovo da bi se videlo da li su nevini. Pogledao je krvoţedno Svejka i rekao: — Ne pravite se tako blesavi. — Sto na to kaţete? — pobjedniĉki je upitao gospodin s obrisima zvjerske okrutnosti. nema nikakvih španjolskih ĉizmi. — Ja si nemrem pomoći — odgovorio je ozbiljno Svejk — ja sam u vojski bil pregledan za blesavoću i proglašen sluţbeno. — Zaĉepite gubicu — proderao se policijski savjetnik na Svejka — i govorite tek kad vas budem nešto upitao. I tako. medu kojima je blistao zloĉin pozivanja na pobunu stoga što se sve to dogodilo na javnom mjestu. glede ĉega ste optuţeni i što ste si dozvolili. svima skup. Takvih sluĉajeva je bilo više. U svemu se . ili su im palili bokove vatrogasnom bakljom. Gospodin zloĉinaĉkog tipa zacvokotao je zubima: — To. imam. Ili su im stavili noge u španjolske ĉizme i navlaĉili ih na kotaĉ ako nisu hteli priznati. za blesavog. Razumijete? — Kak ne bi razmel? — rekao je Svejk. Ko kad sam sluţil vojsku. otpoĉevši od veleizdaje i završivši uvredom Njegovog Veliĉanstva i ĉlanova carske obitelji. — No. kak su to napravili svetom Ivanu Nepomuku. a još su posle ĉoveka rašĉetvorili. bez strogosti se nikam nemre. Svejk je rekao: — Laku noć.. odakle je proizlazila grana novih zloĉina. kao da je upravo ispao iz Lombrosove knjige »O zloĉinaĉkim tipovima«. Ja sam sluţbena budala. kaj izvoliju reći. odjela na saslušanje. visosti. mogu orijentirati. taj bi se ĉovek osećal ko preporoĊeni. ni s putrom ni dobro. ili nabili na kolac negde kod Narodnog muzeja. U središtu te skupine isticalo se odobravanje ubojstva nadvojvode Ferdinanda.. i ozaren svojom jednostavnošću stupio je u ured s rijeĉima: — Dobra veĉer ţelim gospodo. stol imamo. Umjesto odgovora netko ga je udario pod rebra i postavio pred stol za kojim je sjedio gospodin hladnog uredskog lica s crtama zvjerske okrutnosti. Vrativši se u svoju prostoriju. ne tiskamo se jedan na drugoga. zahod nam je toĉno pod nosom. Vidjevši natpis da je po hodnicima »Pljuvanje zabranjeno«. vidite da shvaćate. — Prije — nastavljao je Svejk — to je bilo grdo. Svejk je objavio svim uhićenima da je takvo saslušanje ĉista zafrkancija.. strogosti mora biti. — Malo tam na vas viĉeju i na kraju vas hitiju van. Svejk je nosio svoj kriţ na vrh Golgote. bokal z vodom nam doneseju. Danas je to šala biti zatvoreni — zadovoljno je nastavljao Svejk — danas te ne rašĉetvoriju. visosti. — Toga je dost — odgovorio je nevino Svejk — ono ĉeg je previše. krevet imamo. ji 3 — S kim se druţite? ifa g — Sa svojom sluškinjom. — Pokorno jav ljam da razmem sve i da se u svemu. a da sam nije bio svjestan svojeg muĉeništva. Kad su ga izvodili iz ureda.Svejk je opet otišao spavati. A kad bi ga samo zatvorili u kulu. od posebne komisije. juhu dobimo. Veliju da se taj deral ko da mu koţu dereju. ali nije spavao dugo stoga što su došli po njega da ga odvedu na saslušanje. zamolio je redarstvenika da mu dopusti pljunuti u pljuvaĉnicu. svjedoĉi da imate sve daske u glavi. visosti. kupujem si popodne »Narodnu politiku«. Pokvarenjaĉa. 'v» *» — A u mjesnim politiĉkim krugovima nemate nikog poznatog? — Je. i ni prestal dok ga nisu hitili z Elišĉinog mosta u nepromoĉivoj vreći.

vidi napredak. Istina. al je zato na hodnicima ĉisto 25 . do saslušanja je malo daleko. ĉak preko tri 24 hodnika i kat više.

plave oĉi na neumoljivog ĉovjeka i rekao meko: — Ako si ţeliju visosti da priznam. Upravo je dovršio obranu modernog utamniĉenja graĊana kada je nadglednik otvorio vrata i pozvao: — Švejk. Ĉim su se za njim zatvorila vrata. JosefŠvejk« 26 Kada je potpisao. porical bum dok me ne rastrgneju na komade. obratio se strogom gospodinu: — Imam još nekaj za potpisati? Ili trebam još ujutro doći? — Ujutro će vas odvesti na Kazneni sud — dobio je odgovor. Sretni ste da bar tu niste sami. s druge strane stola pred kojim je stajao. koja su tu z menom. visosti? Da sluĉajno. ili spaljen. — Tko rano rani. jedino je Bosanac rekao: — Dobro došli. njegovi su ga suutamniĉenici zasuli raznim pitanjima na koja je Švejk odgovorio jasno: — Upravo sam priznal da sam. zaboga. staroga. Švejk je potpisao i Bretschneiderovu dojavu i ovaj dodatak: »Sve gore navedene optuţbe protiv mene. Stari je gospodin pisao nešto po aktima i pruţivši Švejku pero. Namještajući se na leţaj. A još se i bojim da se ta ostala gospoda. ja bum priznal. gospodo. Oni bi mogli biti ljubomorni na mene. Švejk reĉe: — To je glupo da tu nemamo vekericu. ne bi zaspal. Švejk se opet našao pred gospodinom »zloĉinaĉkog tipa« koji je bez ikakva uvoda zaurlao tvrdo i bespogovorno: — Priznajete li sve? Švejk je usmjerio svoje dobre. — Ja bum se oblekel — odgovorio je Švejk — ja protiv toga niš nemam. nemojte niš priznati«. sim drugoga. Šestorica muškaraca podvukla su se uplašeno pod ušljive deke. dvije sreće grabi! — rekao je Švejk svojim suputnicima dok je plava marka prolazila kroz vrata policijskog ravnateljstva. 27 . ne bi na mene srdila zato jer ja idem dvaput zaredom na saslušanje. Vraćajući se svome novom. danas su se prilike popravile u našu korist. muškoga i ţenskoga spola. — U kolko sati. mladoga.i ţivo. ja sam već jednom bil izbaĉen sa saslušanja. Ujutro su ga ipak probudili i bez budilice i toĉno u šest sati Svejka su odveli u plavoj marici ka Drţavnom kaznenom sudu. Je. meni to nemre naškoditi. ubil nadvojvodu Ferdinanda. a oni još ni jednom naveĉer nisu bili. pozvao ga da to potpiše. po vašoj vlastitoj ţelji«. Svako ide mirno svojim putem i ne mora se bojati da budu mu u uredu rekli: »Tak smo se posavetovali i sutra bute rašĉetvoren. — Izlazi van i ne melji! — glasio je odgovor na dţendmensku Švejkovu izjavu. i ja mislim. obući se i na saslušanje. To bi bila teška odluka. Tam vodiju jednoga. — Van! — zaurlalo je po drugi put toga dana na Švejka. da bi mnogi od nas tog momenta bili skroz zbunjeni. ali ja se bojim da je to nekakva greška. valjda. Švejk je rekao redarstveniku koji ga je pratio: — Tu sve ide ko podmazano. temelje se na istini. rešetkama osiguranom domu. Ali ako veliju: »Švejk.

nije zaboravljao reći: •>*#«* w**»*****<h. paragraf nije opraštao. već i pri vjerskim obredima.2O III Švejkpred lijeĉnicima-sudskim vještacima di-. slali su po paprikaš i Plzenjsko pivo »Kod Tesiga« i dostavljali nove i nove optuţbe drţavnom nadodvjetništvu. tigrovi austrijske dţungle koji su svoj skok na optuţenog odmjeravali prema broju paragrafa. Dolje. ludovao paragraf. a pobjeĊivao je paragraf. bjesnio paragraf. svugdje nade pšenice medu kukoljem. K jednom takvom gospodinu doveli su Švejka na saslušanje. Ĉiste. Pilari novog doba. Ovdje je uglavnom nestajala svaka logika. vrhovni nadglednik u istraţnom sudu. Obijeljeni zidovi. paragraf je ubijao. crne omal-jane rešetke i debeli gospodin Demartini. Vraćala se slavna povijest rimske vladavine nad Jeruzalemom. u prizemlju. a istraţni suci. umjesto da ĉasno operu ruke. ţreci slova u zakonima. . dok je saslušavao poznatog ubojicu Valeša. Iznimku je ĉinila nekolicina gospode (isto kao i u policijskoj upravi). gušio paragraf. Bio je to stariji gospodin dobrodušna izraza. Bili su to ţongleri zakona. eto. prijetio paragraf. na Pepelnicu i Veliki petak. ţderaĉi optuţenih.>. uznike su izvodili i predstavljali ih Pilarima 1914. s ljubiĉastim oznakama i obrubom na sluţbenoj kapi.. smijao se paragraf. koji nekada davno. ugodne sobice Zemaljskog kaznenog suda ostavile su na ŠVejka najugodniji dojam. koji zakon nisu uzimali tako ozbiljno jer se. Ljubiĉasta boja bila je propisana ne samo ovdje.

tak sam ih i posluša!. simulirao sam paralitiĉara. Reda mora biti. Švejk je pruţio sudskom savjetniku ruku i vrativši se u svoju sobicu rekao svojini susjedima: _ I tak me budu. Rekao mi je juĉer moj advokat da ako sam jednom bio proglašen za maloumnog. — Vidi se po zapisniku koji ste potpisali — rekao je ništa manje ljubaznim tonom sudski savjetnik. pregledal me je jedan veterinar i ispalo je to dost dobro. tukel z njima zbog svog vlastitog potpisa. Ja imam tridesetosam i zatvoren sam. Stari se gospodin opet ljubazno nasmiješio: — Što biste na to rekli kada bih vas poslao na pregled sudskim lijeĉnicima? — Ja mislim da z menom ni tak loše da bi ti gosponi na mene trošili zabadav svoje vreme. — Sudski vještaci su mrcine — odazvao se mali. a kad su rekli da to potpišem. upravo tako kako ga je opisao gospodin doktor Heveroch. al već su od onda prošla leta i leta. Lijepo ćemo sastaviti komisiju. iako unarn krsni list. Ne bum se. sa sebi uroĊenom ugladenošću. da nemam triper. s oproštenjem. to baš i ne. zato jer je moj tatek bil Švejk. — Ja se pregleda od te gospode opće niš ne bojim — izjavio je Švejk — dok sam sluţil vojsku. kako stoji u zapisniku. visosti. Priznali su mi da sam malouman. izbil bu jako _ A jeste li nekada imali kakav moţdani udar? _ Tb prosim ne. — I mene su isto tako pregledavali sudski doktori — rekao je jedan mladi muškarac — to je bilo onda kad sam dospio zbog tepiha pred porotu. pregledavali sudski doktori. Time je saslušanje bilo završeno. da sjedne i rekao: — Tako. udarcem u glavu prije ĉetrdeset godina. ponudio mu je. samo me je jednom zamalo udaril auto na Karlovom trgu. Mene je već pregledal nekakav gospon doktor na policijskoj upravi. izvod iz matiĉne knjige i domovnicu. — Nisu li na vas ĉinili kakav pritisak na policiji? — Ma kakvi. vi ste nadrobili lijepih stvari. valjda. 30 _ je prosim. još više na savesti nego kaj vi izvolite imati. gospodine Valeš. — Ja uvek imam puno toga na savesti — rekao je Švejk smiješeći se još ljubaznije od gospodina istraţnog suca — ja imam toga. skutreni ĉovjek — nedavno su nekakvim sluĉajem iskopali na mojoj livadi kostur i sudski vještaci su rekli da je taj kostur bio ubijen nekakvim tupim predmetom. a kad su me uhvatili. S time si sigurno ne bi pomogel. vi ste znaĉi taj gospodin Švejk? — Ja mislim — odgovorio je Švejk — da to moram bit. Ugrizao sam jednog sudskog lijeĉnika iz komisije za nogu.— Izvolite sjesti. I još jedno pitanje: Vi ste. Ali samo zato što sam jednog ugrizao za nogu. proglasili su me za potpuno zdravog i bio sam izgubljen. Ja im ne smem napraviti takvu sramotu da zatajim svoje ime. Ljubazni osmijeh preleti licem istraţnog suca: — No.„. a mamica gospoda Svejkova. vaša visosti. popio sam im tintu iz tintarnice i. — Ja tim sudskim lijeĉnicima ništa ne vjerujem — naglasio je muškarac inteligentnog izraza — kad sam jednom krivotvorio mjenice. Imam reumu i maţem se s »Opodeldokom«. Kad su Svejka doveli. Sad sam pronevjerio parnu vršilicu i ništa mi ne mogu. gospodine Švejk. poštovani gospon savjetnik. 31 . — Osjećate li se. moram od toga imati koristi za cijeli ţivot. — Znate. zbog tog ubojstva gospona nadvojvode Ferdinanda. izjavljivali i širili vijest da će ubrzo izbiti rat? t. moţe biti. gospodine Švejk. posrao sam se pred cijelom komisijom u uglu. potpuno zdravim? — Skroz zdrav. Vi imate mnogo toga na savjesti. poštovani gospon savjetnik. Ja sam ih pital jel to trebam potpisati. poslat ćemo vas u istraţni zatvor da se lijepo odmorite. upravo je ovdje jedna prazna stolica. za svaki sluĉaj išao sam na predavanje doktora Heverocha. mi ćemo to ipak probati s tom gospodom sudskim vještacima lijeĉnicima.

vuĉjak onog poznatog konjiĉkog kapetana Rottera. Odgovor na njih mogao je tek potvrditi prvotni stav o Svejku. to je dal ponjušiti svojim ţandarskim pesima. to ni on« i tak se razbesnil kaj se zabunil. ustanovljen na temelju sustava doktora psihijatrije Kallersona. Ujutro ga je našel crkvenjak. Sudski vještaci su ljudi. — Vjerujete li u kraj svijeta? — Prvo bi taj kraj sveta moral videti — nemarno je odgovorio Švejk — sigurno je da ga sutra ne bum doĉekal. neobrazovane budale. Na kraju se pokazalo da je taj ĉovek bil jedan ĉeški radikalni zastupnik koji je otišel na izlet u Lanske šume. Onda je dal naredbu. Ako je u Švejkovu sluĉaju i došlo do potpunog slaganja medu ovim suprotstavljenim znanstvenim taborima. da je to greška. promrznutog pesa. Tak su mu i doveli jednog dost dobro obleĉenog ĉoveka. A isto vam mogu dati primer kak se na Kladnu prevaril jedan policijski pes. a ljudi grešiju. kaj košta da košta. skoĉiti u ribnjak. prosim.« Posle je šloser bil pred sudskim doktorima. moţe se to objasniti samo poraţavajućim dojmom koji je Švejk ostavio kad je. kad je došel k sebi. Onda je taj ĉovek moral puzati po nekim lojtrama na tavan. a ostala su samo neka najvaţnija. Grešiju i ministri. da se varaju. — Jeste li u stanju izraĉunati promjer Zemljine kugle? » 33 . ili glupe. »Zgodna greška — veli crkvenjak — kad zbog takve greške moramo * dati iznova posvetiti crkvu. II bum vam ispripovedal sluĉaj kak se prevaril kod nas doma jedan šloser. Komisija sudskih vještaka-lijeĉnika. od kojih se nazor svakog pojedinog znaĉajno razlikovao od nazora ove druge dvojice. da s tim kljuĉem ne bi potrefil tu bravu na vratima od crkve. a ti su mu dokazali da je bil potpuno svestan i trezan. da me je još jednom zviznul prek leda. a dok sam leţal na zemlji. Svaki se moţe prevariti i mora se prevariti ĉim više o neĉem razmišlja. legnul se na oltar jer je mislil da je doma u krevetu i navlekel je na sebe nekakve pokrivaĉe sa svetim natpisima. koja je trebala odluĉiti odgovara li Švejkovo duševno stanje ili ne odgovara svim tim zloĉinima za koje je bio optuţen. izgrizel je ćelu obitelj. Otvoril si je s kljuĉem podolsku crkvicu jer je mislil da je doma. uzel ga sa sebom doma i gurnul ga ţeni u krevet. skakati prek zida.— Mislim — rekao je Švejk — da na sve treba gledati s te poštenije strane. da ţandari privedeju nekakvog sumnjivog ĉoveka. Posle je taj šloser umri u zatvoru na Pankracu. Ko onaj gospon koji je po noći našel besnog. a pesi za njim. sastojala se od tri neobiĉno ozbiljna gospodina. a onda su tog ĉoveka otpelali do nekakve ciglane izvan grada i pustili po njegovim tragovima te izveţbane pese. a tog najmlaĊeg u zipki. Ko jednom u Nuslama. prišel mi je po noći jedan gospon i opalil me z biĉom po glavi. svejedno jel su uĉeni. Švejkovom spontanom izjavom otpao je cijeli niz pitanja. neka ţivi car Franjo Josip Prvi! Stvar je bila potpuno jasna. kad mu se sabor zgadil. kad sam se vraćal od »Banzeta«. To je u ljudskoj prirodi da ĉovek greši dok je ţiv. — Je li radij teţi od olova? — Ja ga. Bile su tu zastupljene tri razliĉite znanstvene škole i psihijatrijska mišljenja. jer da je bil pijani. koji su ga našli i doveli ga ponovo natrag. Zato velim da su ljudi grešni. a ovaj mu tak dobrodušno veli. rastrgnul je i poţderal. Odmah je nare-dil da ovome odreţeju komadić od kaputa. nisam vagal — svojim milim osmijehom odgovorio je Švejk. a pod glavu si je del evanĊelje i još neke svete knjige da bi imal visoko pod glavom. uskliknuo: — Gospodo. toĉno kod mosta preko Botiĉa. stupivši u dvoranu gdje je trebalo biti ustanovljeno njegovo duševno stanje i spazivši na zidu sliku austrijskog monarha. Kad se pes ugrijal i raskravil. kojeg su našli u Lanskim šumama kak sedi na nekom panju. doktora Heverocha i Engleza Weikinga. skinul si je cipele u sakristiji jer je mislil da je kod sebe u kuhinji. osvedil me i rekel: »To je greška. Kapetan Rotter je uzgaja! te pese i izvodil pokuse sa skitnicama dok nisu sve skitnice poĉele izbegavati kladenski kraj.

isto tak postavil jednu zagonetku: Ima jedna trokatnica. o ĉemu smo se razgovarali.897 puta 13. — Mislim da je posve dovoljno — rekao je predsjednik komisije — moţete toga osumnjiĉenoga odvesti na staro mjesto. gospodo.!» . — Hvala vam. gospodo. Na svakom katu su dva stanara. ]sja Ferdinanda su hraĉnuli.. ne bi mogel — odgovorio je Švejk — al bi vam. Predsjednik komisije struĉno je upitao: — Dovoljno? Ipak je jedan od ĉlanova komisije postavio još ovo pitanje: — Koliko je 12. i ta banda mora biti — rekao je Švejk namještajući se na slamaricu — kad bi svi ljudi mislili o drugim ljudima dobro. kao notorne budale. gospodo — pristojno se oglasio Švejk — meni je isto ĉist dost. prosim. uputiti Josefa Švejka na pro- matranje na psihijatrijsku kliniku kako bi se ustanovilo do koje je mjere njegovo duševno stanje opasno po okolinu. Niţepotpisana komisija stoga preporuĉuje: 1. Nakon njegova odlaska kolegij trojice se usuglasio da je Švejk notorna budala i idiot po svim zakonima prirode koje su otkrili psihijatrijski znanstvenici. te smatraju da je to kao iskaz posve dovoljno da bi osvijetlilo duševno stanje Josefa Švejka. Na krovu su dva prozorĉeka i dva dimnjaka. — 729 — odgovorio je Švejk. sasvim dosta. Švejk je pripovijedao svojim suzatoĉenicima: _. _ Je. •f«. onda bi se meĊusobno pomlatili u najkraćem roku. u toj kući na svakom katu je osam prozora. a z menom su razgovarali o još većim glupostima. ne trepnuvši. i razišli smo se. A sad mi recite. poput ovih: »Neka ţivi car Franjo Josip L«.863? . U izvješću predanom istraţnom sucu stajalo je izmeĊu ostaloga: »Niţepotpisani sudski vještaci-lijeĉnici svoje mišljenje o potpunoj duševnoj tuposti i uroĊenom kretenizmu predvedenog komisiji Josefa Švejka temelje na rijeĉima koje je izgovarao. obustavu istrage protiv Josefa Švejka 2. no jedan od njih postavi još jedno pitanje: — Znate li najveću dubinu u Tihom oceanu? — To. koje godine je umrla domaru njegova baka? Sudski lijeĉnici pogledali su se znaĉajno.« Dok se sastavljalo ovo izvješće. Na kraju smo si rekli da nam je to. prosim. _ Ja nikome ne vjerujem — naglasio je skvrĉeni mali ĉovjek na ĉijoj su livadi iskopali kostur — sve je to banda. 35 .—To. ne znam — glasio je odgovor — al mislim da bu sigurno veća nego pod višegradskom stenom na Vltavi.

A jedan je gospon tam bil trudan i zval je svakog na krstitke. ljudi bi se tak ĉudili. besniti i gristi. Bilo je tam puno zatvorenih šahista. al taj niš drugo ni delal nego »ţdral«. i još nekaj kaj s tim ide. z oproštenjem. iako je ovaj zadnji bil stalno zvezani i gol i leţal je u izolaciji. Tam vam je takva sloboda o kojoj ni socijalisti ne sanjaju. ili engleski kralj.IV jka izbacuju iz ludnice l n S n r t r i Kada je Švejk kasnije opisivao ţivot u ludnici. ili Njegovo Veliĉanstvo car. a taj drugi mi je objašnjaval da unutar emljine kugle ima još jedna. Jedan je od njih s no isel za menom i objašnjava! daje pradomovina Cigana 7 "Krkonošama. Jedan se tam izdaval za svetog Ćirila i Metoda. Jedan je tam bil zbog nekakvih starih lonaca koje je nazival »urne«. ili sveti Vaclav. da bi dobil dve porcije. Da to ĉovek napravi negde na promenadi. ili ko Djevica Marija. Ĉovek tam moţe puzati gol po podu. politiĉara. ribara i skauta. Jedan je stalno bil u luĊaĉkoj košulji da ne bi mogel izraĉunati kad bu došel kraj sveta. ali zbog toga se tam niko ne srami. ili Papa. samo puno veća od one gornje. ĉinio je to uz neobiĉne hvalospjeve: — Zbiljam ne znam zakaj se ti luĊaci srdiju kad ih tam drţiju. zavijati ko šakal. znate da se to moţe i rimovati. Bil je tam isto jedan koji se deral da je nadbiskup. al to tam spada u najobiĉnije stvari.vaki je tam mogel govoriti kaj je htel i kaj mu je palo na 37 .^to sam tam srel nekolko profesora. skupljaĉa marki i fotografa amatera. Ĉovek se tam moţe predstavljati ko Gospod Bog.

a kad su ga još dobro izribali spuţvom. dok je prvi otvarao Švejku oĉne kapke i provjeravao puls. Moţete tam urlati. • «. derati se. Ko što je tam bil jedan obrazovani pronalazaĉ koji je stalno kopal nos i jednom na dan rekel: »Upravo sam pronašel struju«. — Naĉinite pet koraka naprijed i pet natrag. I doista. Najbesniji je bil jedan gospon koji se predstavlja! za šesnajsti dio »Ottovog znanstvenog rjeĉnika« i svakog je prosil da ga otvori i nade pojam »Kartonaţna šivaĉica«. hodati na sve ĉetri. — Ako mi još odreţete nokte i kosu. stojeći potpuno gol pred dvojicom lijeĉnika. pa su mu dali nekakav ogrtaĉ i odveli ga okupati. Onda se veselil da je ušel u knjiţarsku prešu i molil je da mu napraviju moderni uvez. — Ĉujte. . pokrili dekom i zamolili da zaspi. ćeli dan ĉuĉati ili puzati po zidovima. uhvatili su ga pod pazuha i odveli na zahod gdje su ga zamolili da obavi veliku i malu nuţdu. hopsati. Kad je zaspao. — Doduše. jaukati.Predstavite si da su me nosili. skakutati. bilo je jako lepo. meketati.. Je. molit se.). probudili su ga i odveli u sobu za promatranje gdje se Švejk. prekobicavat se. Švejk je rekao da je bolje nego u javnim kupalištima kod Karlova mosta i da se vrlo rado kupa. Pecivo je bilo izrezano na male komadiće i dok je jedan od bolniĉara drţao Šveika za obje ruke. a jedan ga je lupkao po koljenu. I tako je u postelji blaţeno usnuo. ko daje u parlamentu. trĉati naokolo. Potom su otišli do stola i promrmljali nekoliko latinskih izraza.Sposoban (njem. poloţili su ga opet u krevet i iznova ga zamolili da zaspi. zamotaše ga u plahtu i odniješe do I. nakon što su ga doveli na promatranje iz Zemaljskog kaznenog suda. Uopće se tam ţivilo ko u raju. a onda su ga pitali kako mu se to sviĊa. gospodo — odgovorio je Švejk. smiješeći se zadovoljno. i ja sam tog trenutka bil potpuno blaţeni. Prvo su ga svukli do gola. a onda su ga izvukli i stavili pod hladan tuš. to vam gospon ni pristojno. Švejk je uĉinio deset.:|. Smiril se tek onda kad su mu navle-kli luĊaĉku košulju. Onda su ga probudili da bi mu ponudili lonĉić mlijeka i pecivo. znate li pjevati? — pitao je jedan od njih Švejka. — Ne biste li nam mogli zapjevati nekakvu pjesmu? — Kak ne. Nato su ga lijeĉnici zamolili da sjedne na stolicu. — Što ste rekli? — upitao je jedan od lijeĉnika. 39 . a tih nekolko dana koje sam provel u ludnici spadaju u najlepše trenutke mojega ţivota. pevati. jer da je bez tog zgubljeni. Kak velim. plakati. izletjelo mu je iz usta: — Tauglich1. niš ne bu falilo do moje potpune sreće — dodao je. Niko vam ne bu prišel ni rekel: »To ne smete delati. Zatim je rekao drugom da su refleksi potpuno u redu. i Svejk još i danas pripovijeda o tom s ljubavlju: «| 38 _. već sam doĉek koji je Švejku prireĊen u ludnici. prisjetio slavnog dogaĊaja svoga novaĉenja. Kad su ga nahranili. Kad su ga doveli natrag. pri ĉemu ga je jedan bolniĉar zabavljao vicevima o Zidovima. Meni ni stalo do nekolko koraka — rekao je Švejk.•! l. primivši ga povjerljivo ispod pazuha. drugi je namakao komadiće peciva u mlijeko i hranio ga kao što se šopa guska. I toj je ţelji bilo udovoljeno. nadišao je sva njegova oĉekivanja. ipak je istina da tam ima i skroz tihih luĊaka. O tom krasnom trenutku Švejk je priĉao s ljubavlju i ne moram ponavljati njegove rijeĉi što su sve potom s njim ĉinili. u stvari odnesli. plesati. našto je drugi zavrtio glavom i poĉeo Švejka sam lupati po koljenu. — Ja sam vam ipak rekao — izjavio je lijeĉnik — da ih uĉinite pet. To su s njim ponavljali tri puta. moţe vas biti sram pa vi ste obrazovani ĉovek«. Spomenut ću jedino kako Švejk kaţe: _ Jedan od njih me pritom drţal u naruĉju. U kupaonici su ga namoĉili u kadu s toplom vodom. Ne htijući.pamet. odjela na krevet gdje su ga smjestili. skakutati na jednoj nogi. Ponekad su si tam pripovedali bajke i posvadili se kad bi to z nekom princezom jako loše ispalo.

i . Od toga trenutka. i pokazujući na Švejka rekao bolniĉarima: 40 ___ Ovom ĉovjeku vratite njegovu odjeću. ponizno se klanjajući. a stoga što su ga otpustili prije objeda. da ne bi mislili da sam nepristojan i prost. o njemu više nisu vodili baš nikakvu skrb. a jedan ga je odveo na III.. pukovnije u Ĉeškim Budejovicama ili u Priĉuvnoj upravi na Karlinu. Na pitanje jednog od bolniĉara zašto izvodi gluposti odgovorio je: _ Zato jer nisam obleĉeni. koji je pristojno išao natraške ka vratima. zato jer sam gol.„ pp> '/jja. ne smiju ga izbaciti bez objeda. — Meni se ĉini da ste simulant — proderao se drugi lijeĉnik na Švejka. i još »General Windischgratz i vojna gospoda« i još par takvih narodnih pjesmica kao »Boţe ţivi. Sukob je prekinuo policajac kojeg je pozvao vratar. i bolna njedra u sjeti dok tiho sjedim i u dalj gledim moja ĉeţnja u daljinu leti. moţete se raspitati u stoţeru 91. ja bum vam zapeval: Kako je teško sad oko srca teška. dok mu nisu u uredu napisali otpusnicu. Boţe štiti«. kad se već hoćete zabavljati. došlo je do malog izgreda. a ne bi htel toj gospodi niš pokazivati. »Kad smo vukli k Jaromefu« i »Tisuću puta pozdravljamo Tebe«. da ga ne bismo ovdje imali još dugo na vratu.nemam ni glasa ni sluha. gospodo — branio se Švejk — nisam nikakvi simulant. ja sam prava budala. 41 . I Svejk je zapjevao: Što taj monah u tom stolcu ĉelo desnom rukom kloni dvije vrele gorke suze niza bijelo lice roni. Naredili su mu da se obuĉe. — Ja. I recite tamo da to brzo obave. — Ni to ne znam dalje — uzdahnuo je Svejk — znam još jednu kiticu »Gdje je moj zaviĉaj«. i . * — Dalje ne znam — nastavio je Švejk — ali ak hoćete. \ T spise o njemu u ured. odjel gdje je mogao tih nekoliko dana. Razoĉarani lijeĉnici dali su mu svjedodţbu da je »simulant slabijeg razuma«. Švejk je izjavio da ako već nekoga izbacuju iz ludnice. al bum to probal. kada su bolniĉari dobili zapovijed da vrate Švejku njegovu odjeću. i koji je Švejka priveo u Redarstveno povjereništvo u Salmovoj ulici.. odvedite ga na '• w na orvi ulaz. Gospoda lijeĉnici meĊusobno su se pogledali i jedan od njih postavi ŠVejku pitanje: — Da li ste nekada bili na pretrazi vašeg duševnog stanja? — U vojski — odgovorio je Švejk pobjedonosno i ponosno — bil sam od gospode vojnih doktora sluţbeno proglašeni za notornu budalu. Stariji od dvojice lijeĉnika odmahnuo je beznadno rukom. Lijeĉnici su još jednom bacili zaprepašten pogled na Švejka. a onda neka se jedan vrati i odnese sve treći K«II> *"* r . napravil bum vam po volji. iskoristiti mogućnost za vršenje svojih finih promatranja.

I ni rijeĉi više. — Kolko moţe bit sati? msu . U ćeliji. mi ras tes ru mi u te sa d si n n t V Švejk u redarstvenom povjereništvu u Salmovoj ulici Nakon krasnih. — Moj naklon. Tvrdo. Jedino su oĉi gospodina policijskog inspektora Brauna pritom zasvijedile posebnim. perverznim uţitkom. na golom leţaju. uvaţeni — rekao je Švejk sjedajući k njemu na dasku. za Švejka su nastupili sati puni progona. sjedio je zamišljeno neki ĉovjek. l .. da su mu se otvorila vrata slobode. kada je zaškripao kljuĉ u vratima ćelije. a po njegovu izrazu moglo se vidjeti da nije povjerovao.4 if. Sjedio je apatiĉno.iz i mi Sv. Mislim da ćuza znaĉi isto što i buksa. sunĉanih dana u ludnici. a to ni tak loše. kao nekada kada su govorili: »Bacite ovog razbojnika kršćanina lavovima!«. našto je Švejk odgovorio: — Ja sam jako skromni i zahvalan za sve kaj bute za mene naredili. mojim gospodarom — odgovorio je zamiš ljeni muškarac. Svejk se naklonio i rekao gordo: — Spreman sam. . inspektor Braun je rekao: »U ćuzu s njim«. s okrutnošću rimskih krvnika iz vremena ljupkog cara Nerona. — Ne razmeći se ovdje — odgovorio je policijski redarstvenik. gospodo. a ni manje. Policijski inspektor Braun aranţirao je scenu susreta sa ŠVejkom.

A tako je lijepo poĉelo. Švejk je za to vrijeme sa zanimanjem promatrao natpise našarane po zidovima. muţ. Zaĉuo se smijeh. pa u ĉetvrtu. pa sedmu pa osmu pa devetu. Muškarac. strašno. na brdašca ozareno gledim. odbacio ga u ugao i zaplakao. Dobio je napad zajedništva. pa u treću. pa šestu. pa se išlo u drugu.. ak se već ne bute obesili. ĉinovnik. i priĉekajte kak se budu stvari razvijale. — Takav straţar. Josef Mareĉek trgovac iz Vršovica«.. Isuse i Marijo. ak se ne varam? — To vam ne mogu reći — uzdahnuo je ovaj — zato jer se ni sam ne sjećam što sam izvodio. kao da ţuri kako bi nešto spasio. to je priznam.. pogledao je remen. Jedino ak bi se obesili na kleĉećki. i sa mnom su pristojno postupali. koji se obesil na raspelo zbog jedne mlade 44 Ţidovke.«. stojim vam na uslugi — odgovorio je Švejk otkopĉavajući remen — ja još nikad nisam videl kak se u ćeliji ljudi vešaju na remen. Jedino je to loše — nastavio je ogledavajući se — da tu nema nikakve kuke. Bio je tu i natpis na kojem je nepoznati uznik obećavao samom sebi borbu s policijom na ţivot i smrt. koji je jurio izmeĊu vrata i klupe kao da ţeli pobijediti u maratonskoj utrci. pijanica i razvratnik. dok je beznadni muškarac opet sjeo pokraj njega. moţe napraviti puno. Slovo d bilo je precrtano i sa strane je velikim slovima napisano TUR. u beskonaĉnost. ustao je i poĉeo brzo hodati po malom prostoru izmeĊu vrata i drvenog leţaja. Sednite se mirno. Kvaka na prozoru vas ne bu zdrţala. oţenjeni. i imate deĉicu. oni me neće pustiti — govorio je sam sa sobom — neće me pustiti i neće me pustiti. kako bih sa svime završio. a tekst je glasio: »Vi bute to zgutali«. kad vam se tak smije — rekao je Švejk. za klupu. — Kak mi se ĉini. — O. ja sam tu zbog pijanstva i nemoralnog ţivota. Ak ste sluţbenik. kokoti jedni!« Drugi je jednostavno konstatirao: »Sjedio sam ovdje 5.— Tu i ni tak loše — Švejk je dalje nastavio razgovor — ta daska je od izblanjanog drveta. moţe napraviti sve. ak je zloban. srpnja 1913. ja samo znam da su me odnekud izbacili i da sam se tamo htio vratiti da pripalim cigaru. Ozbiljni muškarac nije odgovorio. pri ĉemu je ispuštao jecaje: _ ja imam djeĉicu. a ispod toga »Poljubite me u d«. 45 . I tako dalje. je. uspravio se i upitao Švejka: — Nemate li sluĉajno kod sebe remen. dajte samo. tamo moja mila sad prebiva«. zaustavio se i zadihan sjeo opet na staro mjesto.. a ak je još zlobniji. Vi ste valjda svesni da vas budu otpustili iz ureda. i koraci su se opet udaljili. razmazujući suze crnim rukama. straviĉan smijeh u tišini hodnika. vrlo rado. pa u petu. sunce se za gore skriva. što će mi reći u uredu? Ja imam djeĉicu. od šest sati. A bio je tu i natpis potresan u svoj svojoj dubini: »Milost veliki Boţe. Šef našeg odjela slavio je imendan i pozvao nas je u jednu vinarnu. taj vas gospon mrzi. Ja jako volim samoubojice. Pokraj toga je neka poetiĉna duša zapisala stihove: »Kraj potoka nujan sjedim.. — Kuda? — bilo je pitanje s druge strane. Već sam ovdje od jutra. kak je to napravil jedan svećenik u samostanu u Emauzima. ja sam tu zbog pijanstva i nemoralnog ţivota. moja jadna ţena... Na kraju se ipak malo primirio. poloţio glavu u dlanove i naglo zaurlao: — Pustite me van! — Ne. prišao je vratima i poĉeo po njima udarati i nogama i šakama. Drugi uznik je napisao »Ma moţete mi. — U ured — odgovorio je nesretni otac. izvolte Namršteni ĉovjek kojemu je Švejk gurnuo remen u ruke. Iza vrata zaĉuli su se koraci i glas: — Šta oćete? — Pustite me van — rekao je takvim glasom kao da mu nije preostalo ništa više zbog ĉega bi ţivio.

Onda smo ga išli svugdje traţiti i na kraju smo se jedan drugom pogubili. Ovaj izraz ne smatram posve priklad nim. stavi se skup. Što sam pritom radio. — Onda ste zgubljeni — zamišljeno je rekao Švejk — budeju vam dokazali da ste se na to pripremali marljivim veţbanjem. _ To o vama. (Autor) . gdje sam pio nekakav liker direktno iz boce. ne znam dal bute tak brzo našli drugi posel zato jer svaki. mislite da su ga štedili? Bil je isto tak odmah sutra u novinama. — Ja sam nemoćan — zajecao je Švejkov sudrug — ja ću izgubiti promaknuće. vas ne tiĉe i da z gosponom tog imena niste nikakva rodbina. bila je bez ruma ili z rumom? — I ne doĉekavši odgovor. a on mi je vratil. A ima • eki pisci upotrebljavaju izraz »grize griţnja savjesti«. Ili jednom u Bendlovki. objasnio je: — Ak je bila z rumom. barem se ne mogu sjetiti da sam još nešto izveo. a doma pismo da vam taj vaš ispravak izreţeju i saĉuvaju. Al kaj je-je. Ili kad je u kavani »Kod mrtvaca« onaj gospon savjetnik razbil dve tace. da si to moţete proĉitati kad odleţite svoje. koji ste si dozvolil. Ah. toga se ne sjećam. a ne grize. — Ukratko — nastavio je nesretni podreĊeni ĉinovnik. kad odsedite u zatvoru. takav trenutak uţitka. flisnul sam jednog pogrebnika. da to ispadne najmanje ko zloĉin. Da bi se smirili. Nije vam zima? — upitao je Švejk pun suosjećanja kad je primijetio da se inteligentani gospodin trese. niti ga ne poznate.1 __ A doma znaju — upitao je Švejk — da ste zatvoreni. stoga što Švejk nikada nije imao naviku skrivati nešto pred drugima. . traţi od vas svedodţbu o vladanju. 47 . morali su nas obadva zatvoriti i odmah je to bilo u »Veĉernjaku«. A ta kava. nigde nisam popil više od tri pive. oba redarstvenika prijavila u izvješću da sam pijan. razbio mramornu ploĉu na stolu za kojim sam sjedio i zlonamjerno pljunuo nepoznatom gospodinu za susjednim stolom u crnu kavu. svim bu se ĉitateljima novina jako sviĊalo. — Na sudu? — slaboumno je prošaptao savjesni otac 46 obitelji i. optuţio šefa sale pred svima da mi je ukrao dvadeset kruna. Otfurali su ga i već ujutro se to ĉitalo. ja sam tako sreĊen. — A jeste se jako namuĉili dok niste potrgali tu mramornu ploĉu? — upitao je sa zanimanjem Švejk umjesto odgovora. i na koncu sam se našao u jednom od noćnih barova na Vinohradima. zato jer je skuplje. to bu gore. objesivši glavu. samo znam da su ovdje na povjerenstvu. ja sam jednom za jednu noć bil u dvadeset osam lokala. da sam se vladao razvratno. kad su me priveli. inteligentan ĉovjek koji na ništa drugo ne misli osim na svoju obitelj. primijetili smo da nam se šef izgubio iako smo ga zavezali špagom i vodili ga sa sobom kao psića. vrlo pristojnom lokalu.— Ţelite da vam pomognem raĉunati? — upitao je Švejk. Hitil ju je u zrak i postavil se pod nju. — Ili ste je prebili odjednom? — Odjednom — odgovorio je inteligentni gospodin. razjurio damsku kapelu. koji je tako veliĉanstveno slavio šefov imendan — kad smo prošli valjda deset tih raznih pajzla. Nedavno »Kod Kalicha« jedan gost nije niš drugo izvel nego je sam sebi razbil glavu s ĉašom. Vi moţete jedino iz zatvora poslati u novine ispravak da se vest koja je o vama bila objavljena. —Ja se u to razmem. ne primiju natrag u ured. — Imamo ove godine nekak priliĉno hladni konac leta. da sam istukao jednu damu. Ja isto tak rado ĉitam rubriku o tim pijancima i njihovim izgredima. tog nepoznatog gospona u koju ste pljunuli. A vjerujte mi. I tigar ţdere ĉovjeka. Sto na to kaţete? Ja ipak nisam nikakav izgrednik. Na sudu se sve izraĉuna. Više ništa nisam napravio. ne isplati se. i kad bi hteli sluţiti kod šintera. ili budu priĉekali da to bude u novinama? _ yj mislite da će to biti u novinama? — naivno se oglasila ţrtva imendana svoga nadreĊenog. isjekao dţepnim noţem tuĊi šešir koji sam našao na vješalici. — To sigurno — spremno potvrdi Švejk — ak vas. upao u neugodno stanje u kojemu ĉovjeka ţdere griţnja savjesti. _ -jo je više nego sigurno — zvuĉao je direktni odgovor.

prošetati se do policijske uprave sad naveĉer. Ljudi koji 48 • i„ uništeni i narušeni dobar glas. — Sto sam to poĉinio — ţalio se — ja imam uništen dobar glas. nikad ne bum zaboravi! vašu dobrotu. na mukama kod seoskog starješine. pištal i jaukal da mi. debeli gospodin bodrog izraza. Pije samo vodu i trebao bi biti primjer svojem ocu koji je ovo napravio prvi put u svom ţivotu. Jednom u Mvdlovarima kod Zliva. otvorila su se vrata i policijski straţar je prozvao Švejkovoime. — Zašto da se mi ovdje u Salmovoj zbog vas uzrujavamo? Neće li biti bolje da vas pošaljemo na policijsko ravnateljstvo? — Vi ste. To je obiĉna i bezvezna a hodniku su se zaĉuli teški koraci. Okruţno nadleštvo Ĉeške Budejovice. U drugoj sobi sjedio je za stolom policijski inspektor. — Znate što. doznalo se da ni bilo ni jedne livade u okolini koju nisu povaljali dok su se tam izleţavali na suncu. al nemojte se zbog tog uzrujavati. To se tak uvek dela. kljuĉ je zaškripao u bravi. nismo mogli na to gledati. jer ĉim to proĉitaju u novinama. Švejk? — Ja se isto sa svakim jako rado savetujem — odgovorio je Švejk — ja vam. — O tim izviĊaĉima rado slušam. Poklonivši se pristojno. vi ste znaĉi taj Švejk? A kako ste ovamo dospjeli? — Ĉist jednostavno — odgovorio je Švejk — došel sam u pratnji jednog gospona redarstvenika zato jer nisam dozvolil da me iz ludnice hitiju bez obeda. Kotar Hluboka. Švejk? — rekao je uljudno gospodin inspektor. pod šibama. jako je ugodna mala šetnja. a taj gospon je tu još od šest sati Umjesto odgovora Švejka je na hodnik izvukla snaţna ruka policijskog straţara i šutke ga odvukla po stubama do prvoga kata. da je taj lanac nepokošenog ţita upravo pred ţetvom u Raţanima zgoril skroz sluĉajno. moja jadna ţena! Nesavjesni je pokajnik ustao i raspriĉao se o svojoj djeĉici: ima ih petero. U njihovoj jazbini. — Posle onog kaj se dogodilo morate imati uništeni dobar glas za ćeli ţivot. našli su prek pol kvintala oglodanih kosti od ţivine i šumskih ţivotinja. ta tri izviĊaĉa izgrizla su osam seljaka. __ Dopustite — rekao je viteški Švejk — ja sam tu tek od dvanajst sati popodne. — Drago mi je da smo se dogovorili — izjavio je veselo policijski inspektor — nije li ljepše kad se dogovorimo? Nije li to istina. — U izviĊaĉima? — uskliknu Švejk. Kod tog vezanja.se od neĉega uzdrţavati vaša gospoda z decom za to vreme dok bute vi sedeli? Ili bu morala prositi i uĉiti decu raznim porocima? Zaĉuo se jauk: — Moja jadna djeĉica. kak bi se reklo — odgovorio je Švejk — gospodar situacije. u šumi. Taj najmanji od njih. To je isto ko da bi me smatrali za nekakvu odbaĉenu ţensku s ceste. najstarijemu je dvanaest godina i u izviĊaĉima je. u općinskoj šumi. rade smo se maknuli u stranu. Kasnije. jer su im se tam bili razmnoţili. vaši poznati budu još nekaj nadodali. ogr omnu koliĉinu košĉica od trešnji. tak je cvilel. verujte mi gospon inspektor. ćelo ĉudo svih tih ogrizaka od zelenih jabuka i drugih dobrih stvari. na svetu je bar deset *Vviše neg onih s dobrim glasom. kad su ga zvezali. upravo kad smo tam imali s devedeset prvom veţbe. Ubogi se otac izviĊaĉa nije mogao primiriti. otišao je s policijskim redarstvenikom dolje do straţarnice. organizirali su si seljaci iz okolice lov na izviĊaĉe u općinskoj šumi. otvrdnula vojska. — To imate — rekao je Švejk svojom uroĊenom iskrenošću. dok su si u ţitu pekli srnu koju su priklali z noţom. Vlovili su tri. dalje. i za pola sata moglo se na uglu Jecne ulice i Karlova trga vidjeti Švejka u pratnji drugog po49 . koji reĉe Švejku: _ Tako.

koji je ispod pazuha drţao obimnu knjigu s njemaĉkim naslovom »Arrestantenbuch«1. policijsko je ravnateljstvo predstavljalo najljepšu skupinu birokratskih grabeţljivih zvijeri koje su imale smisla jedino za tamnicu i vješala. Ipak je smjesta prešao na uljudan ton i nastavio: —— Nama je. vaša krivica 1 nije tako velika. — Kako to mislite? — zapitao je policijski redarstvenik Svejka. — To je manifest Njegovog Veliĉanstva o objavi rata — rekao je policijski redarstvenik Švejku. jer glede vaše slabe inteligencije nema sumnje da ste bili zavedeni.licijskog redarstvenika. !• Boja austrougarskih i njemaĉkih nacionalnih simbola (pm). Pritom su se obraćali svojim ţrtvama s jetkom Ijubaznošću. po mom mišljenju. svakako. Svejk je uskliknuo: — Ţivio car Franjo Josip! Taj burno rat dobili! Netko iz oduševljene gomile nabio mu je šešir preko ušiju. ''': ( <J* ' 50 51 . vaţući usto svaku rijeĉ. Svejk je nijemo kimao glavom i drţao se tako nevino daje crno-ţuta zvijer radoznalo pogledala na njega i izjavila: — Ne drţite se tako glupo. — Zato jer je tam puno zatvorene gospode ĉasnika — objasnio je Švejk. kako bi obranili opstojanje izvitoperenih paragrafa. Mislili smo da ćete se popraviti. Zgradom policijske uprave širio se miris inozemnog autoriteta koji je utvrĊivao do koje je mjere puĉanstvo odušev ljeno ratom. iako bi to mogli znati iz prve ruke. Osim nekoliko iznimaka. — Ja sam to pretpostavlja! — rekao je Švejk — ali u ludnici za to još ne znaju. — Vrlo mi je ţao — rekao je jedan od crno-ţutih1 grabeţljivaca kad su mu priveli Svejka — da ste nam opet pali u šake. ali razoĉarali smo se. probivsi zaĉarani krug »l H l. ponavljam to još jednom gospodo — tim rijeĉima razišao se Švejk s gomilom koja ga je pratila. ljudi koji nisu zatajili da su sinovi naroda koji mora iskrvariti zbog tuĊih interes a. veoma neugodno drţati vas u zatvoru i mogu vas uvjeriti da. Knjiga s popisom uhićenika (njem. spuštala se na Europu istina. a kad su došli do nove gomile koja se gurala pred manifestom. Recite mi. u dalekim daljinama povijesti. VI Švejk opet kod kuće.). gospodine Svejk. Na uglu Spalene ulice susreli su Švejk i njegov pratilac gomilu ljudi koji su se gurali oko izvješenog plakata. tko vas ustvari navodi da ĉinite takve gluposti. i tako je uz mnoštvo ljudi dobri vojnik Svejk ponovo kroĉio kroz vrata policijskoga ravnateljstva. — Taj burno rat sigurno dobili. da će sutrašnjica razoriti planove sadašnjosti. A negdje.

I prije nego što se snašao.Vrag neka vas nosi. Švejk — rekla je sluţbena glava __ ako još jednom ovamo dopadnete. tako da je takav domoljubni zanos mogao i morao djelovati na puĉanstvo više ironiĉno nego ozbiljno. — Ak nekog sprovodi policijski straţar — odgovorio je Švejk — to je teški moment u ţivotu ĉoveka. gospodine Švejk — rekao je prijetvorni oĉinski ton — da ste vi. mora se pobediti i mora se vikati »Ţivilo Njegovo Veliĉanstvo!«. Švejk mu je pristupio. Ni bilo ni povika »ţivio«. gospon savjetnik.Švejk se zakašljao i izjavio: ' * '" . . — Današnje vrijeme je takvo da sili ĉoveka na oprez.. nisam mogel na to gledati. je već isto doma? Umjesto odgovora briznula je Palivcova u plaĉ.. l. Švejk mu odgovori nevinom. Svladan i skrušen. prouzroĉili okupljanje ljudi pred manifestom o ratu. prosim. crno-ţuti grabeţljivac nije podnio pogled nevinog janješca Švejka. ak bi trebali nekad nekakvog ĉistokrvnog peseka. Pa ipak. I tako se Švejk opet našao na slobodi i na putu k domu. ni »hura«. nastale kapanjem suza gospode Palivcove. _. ak ĉovek ni u tom teškom momentu ne zaboravlja kaj mora napraviti kad je rat. prema dojavi policijskog redarstvenika koji vas je ovamo priveo. Ondje je sjedilo nekoliko gostiju. I onda ja. da bi to napravili isto ko ja. ali ako bi se iskazalo u drugim okolnostima. već sam se vratil — rekao je Švejk veselo — dajte mi krigl pive. Apolinarija. uopće niš. stari vojnik devedeset prve regimente1. Ja trgujem s pesima. Njegovo premišljanje treba li se zaustaviti prije toga »Kod Kalicha«. završilo je time da je otvorio ona vrata kroz koja je nedavno prošao u pratnji tajnog agenta Bretschneidera. zajeca: — Da-li su mu des-set-let prije tjedan dana. vidite — rekao je Švejk — ima već iza sebe sedam dana. Crno-ţuti grabeţljivac zareţi i pogleda još jednom Švejku u oĉi. Ko da ih se to uopće ne tiĉe. — A nije li to glupost. mekanom. Kad je rat. pa je oborio oĉi na sluţbene spise i rekao: — U potpunosti odobravam vaše oduševljenje. u to me niko nebu razuveril. i sami dobro znate da vas je sprovodio policijski redarstvenik.>'lfl— Ja. U toĉionici je vladala grobna tišina. neću vas više ništa pitati i otputovat ćete direktno na Vojni sud na Hradĉane. 53 52 .. poljubio ruku i rekao: _ Dragi Bog bu vam za sve platil. . i usredotoĉujući svoju nesreću na posebno naglašavanje svake rijeĉi. izvolte se obratiti na mene. — Juĉer smo imali dva pogreba — okrenuo je razgovor na drugu temu crkvenjak Svetog tt«>. Gosti u toĉionici tvrdokorno su šutjeli. Jeste li razumjeli? . Za šankom je sjedila gospoda gostioniĉarka Palivcova i tupo gledala na pipe za toĉenje piva.). a ne pokazivaju nikakvu radost. — No. Ali. ne znam o nikakvim jjlupostima. nalijepljenom na uglu. prosim. — Tak. pa sam uzviknul te reĉenice i mislim da ste vi bili na mom mestu. mislim da taj ĉovek ni tak loš. i da ste pobunili puĉanstvo usklicima »Ţivio car Franjo Josip! Taj ćemo rat dobiti!« — Ja nisam mogel odoliti — izjavio je Švejk usmjerivši pogled svojih dobrih oĉiju u pogled inkvizitora — ja sam se rasrdil kad sam videl da svi ĉitaju taj manifest o ratu. Gde je gospon Palivec. — On je bil tak oprezni — plakala je Palivcova — uvek je to sam o sebi tvrdil. medu njima crkvenjak Svetog Apolinarija. dok je nosila pivo na stol. Pukovnija (franc. kao da ondje lebdi duh Paliveca i nagoni ih na još veću opreznost. Bili su namrgoĊeni. skromnom i njeţnom toplinom svoga pogleda. . — Oprez je majka mudrosti — rekao je Švejk sjedajući za stol uz ĉašu piva u ĉijoj su pjeni bile rupice. Trenutak su netremice motrili jedan drugoga.

a on je. Oni uvek kad ga vidiju. — Pital ga je dal bi on pucal na Srbe. Švejk je ostao sam s gospodom Palivcovom. siromak stari. Onda smo svi ĉuli da je gospon Bretschneider rekel. kak se veli. zašto vas to gospodarstvo zanima. a ovaj mu je odgovoril da ne zna pucati. o toj sliki. Zadnji put smo se razišli. da nešto i iz toga ne bu ispalo. Ja sam bila na raspravi ko sve-dok. odista. — Nisam si ni pomislil — rekao je — da bi osudili nevinog ĉoveka na deset let. opet nova lijepa 54 veleizdaja« . 55 . tak na mene pogledal da do smrti na te njegove oĉi ne bum zaboravila. A on se tak trzal ko da bu posteklil i previjal se.i otišel je s tim tapetarom iz Priĉne ulice. dolazite sim ĉesto? —Ja sam došao zbog vas — reĉe Bretschneider — reĉeno mi je na policijskom ravnateljstvu da prodajete pse. ali na deset. da je bil jednom u streljani i da je tam pogodil krunu. taj Ĉimpera u Straškovoj br. — To vam sve mogu nabaviti — odgovori Svejk — ţelite ĉistokrvnu ţivotinju. ak se ne varam. pa sam odbila svedoĉiti. ili nekakvog s ceste? — Mislim — odgovorio je Bretschneider — da ću se odluĉiti za ĉistokrvnu ţivotinju. jsjedne do Svejka i. Trebao bih lijepoga ratlera. Svejk je skinuo s vješalice nekakve novine i pregledavajući zadnju stranu oglasa. — A ne ţelite si policijskog pesa? — upitao je Švejk. pošta Raĉinţves.— Valjda je netko umro — rekao je drugi gost. kad je zvadil zapisnik: » No pogledajmo. taj pes je promašil. priĉeka što će reći Svejk. viknul tam na hodniku. — Kad je onaj moj priznal — plakala je Palivcova — kak je onda rekel o tim muhama. to ste vi — reĉe Švejk podavši mu ruku — nisam vas odmah prepoznal. ili nešto tome sliĉno. škola i pruga blizu. tak je to ponovil i na povjereništvu i na sudu. ali kaj sam mogla svedoĉiti kad su mi rekli da sam u rodbinskom odnosu sa svojim muţem. Bretschneider nervozno zabubnja prstima i obraćajući se Švejku reĉe: — Ĉudim se. kad su ga odvodili. — A. pripovedaju samo o nogometu. prodaje gospodarstvo s trinaest jutara vlastitog polja. — Bil je tu nekolko puta — odgovorila je gospoda gostioniĉarka — popil je jednu ili dve pive.rekao je Švejk .dajte upavo je zatraţio da mu se rum ulije po drugi put kad u toĉionicu ude tajni agent Bretschneider. ko da je od svega toga poludel: »Neka ţivi sloboda mišljenja!« — A gospon Bretschneider više ne dolazi? — upitao je Švejk. to je već malo previše. — Ţelite špica bez zuba? — upitao je Švejk. to sam već ĉul. A posle je nakon rasprave. ko moj muţ — odgovorila je uz plaĉ. Ima ga jedan gostioniĉar u Dejvicama. u prijemnom uredu policijskog ravnateljstva. Gosti su ustali. vleĉe mu kolica. Kaj delate odonda. •— Takvog koji odmah sve istraţi i privede na stup zloĉina. i da mogu odbiti svedoĉenje. javio se: _ joj gle. ja jako slabo pamtim. koji 56 !!!! Doltal se ne bu vratilo . gospodine Svejk. 5. Bacivši letimiĉan pogled po toĉionici i praznom lokalu. — To je stvar veţbe — primijeti Švejk — a jel taj tapetar bil glupi ĉovek? — Tak nekak. — Znam za jednoga. — Ja bih htio špica — s tihom tvrdokornošću rekao je Bretschneider — špica koji ne bi grizao. Za ćelo ovo vreme vlovil mu se na udicu samo jedan tapetar iz Priĉne ulice. platili i tiho otišli. ili špica. Da su jednog nevinog osudili na pet let. našto je treći dodao: — Jesu li bili pogrebi s katafalkom? — Rado bi znal — rekao je Švejk — kakvi budu sad u ratu ti vojni pogrebi. svoju profesiju. pital me ko tu dolazi i poslušal kak se gosti razgovaraju o nogometu. Ima ga jedan mesar na Vršovicama. namĉivši pivo. Ja sam se tak prepala tog rodbinskog odnosa.

Svih pet moţete odjednom njihati u krilu. a još veće po ĉetrdeset pet. našto mu se Švejk pribliţio i prošaptao u uho: _ Upravo je ušel u lokal nekakvi gost. ali pritom smo zaboravili na jednu stvar. Kod šeste ĉaše Bretschneider je govorio o revoluciji i protiv mobilizacije. Bretschneider je 56 tiv bio revolucionarnijih nazora rekao je da je svaka predodreĊena na propast i pitao Svejka koji je orPo toj stvari. Gospoda Palivcova odista je plakala na svojoj stolici za šankom. Ali naredba je zvuĉala jasno i tvrdo. Rader ni tele. rekli su da ste zgubljeni zato jer ste rafinirani. a u tu svrhu je imao pravo odabrati pomoćnike i raspolagati odreĊenim iznosom za kupnju pasa. — Naravno — rekao je Bretschneider isplaćujući novac — a sad ćemo ispiti svaki dva deci na moj raĉun. ĉije su kinološke sposobnosti bile u samim zaĉecima i da nije dobio takvu naredbu u policijskom ravnateljstvu. pozivajući Svejka da ga se ne boji. Ili moţda mislite da nećemo pobijediti? — obratio se Švejku. koja se priliĉno uplašila kada je vidjela da je muškarac koji kljuĉem otvara vrata stana Švejk. naruĉio je Švejk još po dva na svoj raĉun. — Radera ima većih i manjih — reĉe Švejk — znam za dva manja i tri veća. — Osigurajte mi ih. Švejk je izjavio da on nikada o politici u birtiji ne razgovara i da je cijela politika za malu djecu. — A zakaj to fiirt preţvakavati? — rekao je Švejk. dok su se dijelovi 57 . gospodo gostioniĉarka? — upitao je Bretschneider. bude — suho je odgovorio Švejk — ali u takvom sluĉaju prinuĊen sam traţiti kaparu od trideset kruna. gospodi Mullerovoj. onda ponovno Bretschneider. Švejk je platio raĉun i vratio se svojoj staroj dvorkinji. koji bi mogao biti ĉuvar — odgovorio je Bretschneider. a ja ću sutra u sedam naveĉer doći k vama po njih. —Ja sam mislila. Švejk se odmah uvjerio da se nepoznati stranac vrlo udobno smjestio. pazite da vas ne ĉuje jer bi mogli od tog imati neugodnosti. — Za tri mjeseca dobit ćemo rat. sad stvarno već moram ići doma. jer je kod nas triput bila premetaĉina i kad nisu niš mogli naći. ili stariji pesi. ali da je jednom njegovao slabo stene bernardmca kojeg je hranio vojniĉkim dvopekom i da je isto tako crklo. — Zašto plaĉete. —To bi mi se svidjelo — izjavi Bretschneider — a koliko bi koštao jedan? — To vam se raĉuna po veliĉini — odgovori Švejk — to ovisi o veliĉini. — Dobro — rekao je Švejk — veće vam mogu prodati po pedeset kruna. Vidite da gostioniĉarka već plaĉe. a na drugu polovicu smjestio je nekakvo dugokoso stvorenje koje je iz zahvalnosti spavalo obgrlivši ga oko vrata. Trebaju to biti štenci. Upoznati se intimnije sa Švejkom na temelju njegove trgovine psima. Švejk je rekao da je jednom jedan anarhist kupio od njega leonbergera za sto kruna i da mu je ostao posljednju ratu duţan. da bute se vratil za ne znam kolko let — rekla je uobiĉajenom iskrenošću — ja sam si iz saţaljenja zela na stan jednog portira iz noćnog bara. Kad su već obojica imala pet puta po dva deci u sebi. vaš gospodin će se vratiti pa ćemo se kod vas naliti.— Onda radije radera — zbunjeno je odgovorio Bretschneider. bit će amnestija. Mogu vam ih najtoplije preporuĉiti. — Ja reflektiram na većeg. da danas nije u sluţbi i da se danas moţe s njim govoriti o politici. kod ratlera je to baš naopak. milostivi gospon. švejk je izjavio da s drţavom nije posa. Moţe li to biti? — DoĊite. Kada su ispili. Spavao je u njegovu krevetu i bio je ĉak toliko velikodušan da se zadovoljio polovicom postelje. — Pobediti se mora i fertik. kujice ili muţjaki? — Meni je svejedno — odgovori Bretschneider koji je uletio u nepoznate probleme. što manji to skuplji. bojeći se da ne optereti tajni fond drţavne policije. Bretschneider se proglasio anarhistom i pitao Svejka u koju se organizaciju treba upisati. nikada o psima ne bi ništa ni doznao.

Bilo bi mi jako ţal kad bi vi o meni govorili da sam vas hitil van kad više nigde niste niš mogli dobiti za jesti. kaj ih više ne bum vidla jer bum skoĉila kroz prozor. kaj smo ih imali na dvorišĉu. energiĉno rekao: — Ak se ne obleĉete. te je srdaĉno pozvao Švejka da doĊe u posjet. Suprotno tomu. Za to vrijeme Svejk je pokupio dijelove njegove odjeće. dal dobivamo nekakve nofce izvana. za k°ju ste dali oglas u »Narodnoj politiki«. bilo naškrabano mišljenje ko jim se ona neobiĉno lako izjasnila u vezi nezgodnog sluĉaja s iznajmljivanjem postelje vrataru iz noćnog bara. A.muške i damske odjeće valjali izmiješani oko kreveta. a onda su pravili primedbe da sam glupa kad sam rekla da nofci izvana dolaziju jako retko. 58 . a na njezinom oĉajnom izrazu lica moglo se vidjeti da ĉeka od Švejka rijeĉi utjehe. — Gospon — rekao je Svejk drmajući uljeza — pazite da ne propustite obed. jedan od tih gospona rekel da je tam neko ispod kreveta. a kad se vratila. ko sim dolazi. sa suznim oĉima mu priopćila: — Ta dva štenca. Ne preporuĉam vam da skaĉete s kuhinjskog prozora zato jer bute opala na ruţiĉnjak. kad su ga kod premetaĉine izvlekli ispod kreveta — nastavila je gospoda Mullerova. Onda je otišla prostrijeti postelju. A on ih je štel progutati. ona kapara od šezdeset kruna za angorsku maĉku. Nakon odlaska uljeza Svejk je pošao napraviti reda s gos podom Mullerovom. taj nam je pobegel. — Prvo je. tiho otišla u sobu. neobiĉno paţljivo dovodila je sve u red i vrativši se u kuhinju Svejku. probal bum vas hitit na ulicu tak kak jeste. tog sad sigurno traţi policija. zdrobila bute grmove i budete to morala platiti. Po navici svih portira noćnih barova. samo si bute slomila sva rebra. donio mu ih do postelje i. prozor sam otvoril. A taj bernardinac. Za vas bu velka prednost ak izletite van obleĉeni. Mareno.Oprostite milostivi gospon. milostivi gospon. i dugo je trajalo dok nije shvatio da se vlasnik kreveta vratio kući i da traţi svoje pravo na postelju. doduše. — On je ugrizel jednog gospona policijskog komesara. posljednji od onog gospona upravitelja j2 orna. pa su pozvali tog bernardinca u ime zakona da izajde van. P0 tome kaosu moglo se vidjeti da se noćni portir iz bara vratio sa svojom damom u veselom raspoloţenju. ustaj! Dok je stavljao ovratnik i namještao kravatu. kamo imaju pristup jedino dame koje imaju policijsku knjiţicu u potpunom redu. Sa sobnog prozora bute krasno sletela na trotoar i ak bute imala sreće. Portir iz noćnog bara bio je silno pospan. ruke i noge i budete morala platiti bolnicu. — Ak hoćete skakati s prozora — rekao je Svejk — odite u sobu. već je došao k sebi do te mjere da je mogao uvjeriti Švejka kako je noćni bar »Mimoza« odista jedan od najpristojnijih noćnih lokala. razvuĉenim ru kopisom gospode Mullerove. Z menom su isto naredili saslušanje. a namesto koje ste .« _L Laţe — rekao je Svejk i priĉekao. ali od nje nije našao nikakvih tragova osim komadića papira na kojem je olovkom. a kad ni štel. Za pola sata dovukla se do kuhinje nesretna gospoĊa Mullerova. — Ja sam htio spavati do osam naveĉer — zateĉeno je izjavio vratar navlaĉeći hlaĉe — ja dnevno plaćam za krevet dvije krune onoj gospodi i mogu si tu dovoditi gospodiĉne iz bara. slomila bute kiĉmu. pa je izletel kroz vrata i vise se ni ni vratil. prodrmavši ga. a to ni dobro za gosponov reumatizam. krepali su. zaboga — uzviknuo je Svejk — taj bu upal u kašu. njegova prijateljica nije nikako bila zadovoljna Svejkom i upotrijebila je nekoliko vrlo pristojnih izraza. dok su tu delali premetaĉinu. rekla je: — Propuh vleĉe. i taj je gospodin izjavio da će svakoga pretući tko ga bude budio. od kojih je najpristojniji bio: »Frajeru gospodski«. zatvorila prozor. i probao je dalje spavati. Gospoda Mullerova je zaplakala. Ak bute imala peh. izvlekli su ga. — A.

— Ja imam peh s tim uredima. Ne znam jesu li gospoda. F. L leonberger. zatvorio se s njima u pokrajnju sobicu i tako im dugo nije ništa davao jesti dok ga nisu poţderale... 61 . gospoda Miillerova. 90 kruna.. F foksterijer. Onda je došao kupiti psa detektiv Kalous i vratio se s izbezumljenom nakazom koja je podsjećala na hijenu pjegavu.. a straţnjicu golu kao u ĉuvenih goluţdravih ameriĉkih pasa. 50K.. imao je podrezan rep. s grivom škotskog ovĉara. 80 itd. a u stavkama tajnog fonda dopisano je novo D. koja su nakon prevrata pregledavala policijski arhiv.. sad bute vidla kolko bu ih sim dolazilo kupovati pese — uzdahnuo je Švejk. Posle su govorili z menom vrlo pristojno i preporuĉili tog portira iz noćnog bara. da se ne bi bojala biti sama u stanu. visinu jazavĉara. dešifrirala stavke tajnog fonda drţavne policije gdje je stajalo: B. Sve te pse doveo je Bretschneider od Švejka u policijsko ravnateljstvo.. rekao je: — Mota mi se stalno po tikvi kak buju ga skup sastavili na posljednjem sudu. Bile su to ogavne beštije.. L poĉetna slova nekakve gospode koja su za 40. SOK.. kruna prodavali ĉeški narod crno-ţutom orlu. Ta je nakaza igrala ulogu doge.. U njegovoj sluţbenoj karakteristici u policijskom ravnateljstvu bile su unesene u rubriku »Promaknuće u sluţbi« ove rijeĉi pune tragike: »Proţderan od vlastitih pasa«. foksterijer je imao uši jazavĉara. Bernardinac je bio mješanac neĉistokrvnog pudla i nekakve lutalice. I najzapetljanije politiĉke razgovore Svejk je preveo na lijeĉenje štenećaka u štenadi.. F. Leonbergerova glava podsjećala je na dlakavu gubicu pinĉa. itd. nezamislivu nakazu dobivenu kriţanjem. ali su sigurno pogriješili da su B. Bio je tako ĉastan da je drţavnom budţetu ustedio za pogreb. L.mu poslali u kutiji od datula to slepo štene foksterijera.. koje nisu imale ni najmanje veze s nekom ĉistokrvnom rasom kakvom ih je Švejk predstavljao Bretschneideru. 50. I to je bio kraj slavnog detektiva Bretschneidera. Kada je kasnije Švejk doznao za taj tragiĉni sluĉaj. Išlo mu je otprilike kao i Bretschneideru.. a veliĉinu mesarskog psa s iskrivljenim nogama kao da je prebolio rahitis.. baš toga kog ste hitili van.. Kada je 60 u svome stanu imao već sedam takvih rugoba. pa su i najoštroumnije podmukle zamke završavale time da je Bretschneider od Švejka odvodio sa sobom opet novu. B znaĉi bernardin. • tffif. 40K. Ali ni Kalousu nije uspjelo izvući nešto iz Švejka.

U njegovu glasu bilo je neĉega tajanstveno sveĉanog. U kuhinji mu je gospoda Miillerova kuhala kavu. Kada je dvorkinja prišla postelji. Kad je gospoĊa Miillerova sjela. — A kaj buju tam delali? Boril bum se — grobnim je glasom odgovorio Švejk -— sa Austrijom je to jako loše. austrijske divizije jedna za drugom dobivale po turu. izjavio: — Ja idem u rat! Djevice Marija! — uzviknula je gospoĊa Miillerova. — Gospoda Miillerova — zazvao je iz sobe tihi Švejkov glas — gospoĊa Miillerova.VII Švejk odlazi u rat SR U vrijeme kada su šume kraj rijeke Rab u Galiciji vidjele austrijsku vojsku kako bjeţi preko Raba. gospoĊa Miillerova. i /at0 me zoveju u rat. Švejk je upravo leţao u postelji. Mlatiju nas ko vola u kupusu kam Pogledaš. Švejk je. kako bi pomogao monarhiji da se izvuĉe iz te kaše. opet pogoĊen reumatizmom. a dole na MaĊarsku. ote sim na trenutak. austrijsko ministarstvo vojske sjetilo se i Švejka. Švejk joj je rekao posve tihim glasom: — Sednite se. Ja sam vam sinoć ĉital u 63 . a dolje. Gore nam već ideju na Krakov. Kada su mu donijeli poziv da se ima za tjedan dana javiti na Streleckv otok lijeĉniĉkoj komisiji. što im je odavno i pripadalo. u Srbiji. uspravivši se u postelji.

. I dok je gospoda Mullerova. drţite jezik. dobri vojnik Svejk pjevao je na krevetu: General Windischgrdtz i gospoda znana. osim tih nogu. To niš ne smeta. koja regimenta još je takva brana hop. hop. protiv njegova domoljubnog oduševljenja. da idem po doktora? — Nikam nejdete. pod dojmom strašnog ratniĉkog napjeva.o njim je gore. Vi bute me. Pijemonte silni to ti nije dosta hop. 65 . dok je Beĉ ţelio da svi narodi Austro-Ugarske daju najsjajniji primjer vjernosti i odanosti. ja sam. hop. kad ga je ćopila reuma. koji ima takva kolica. Samo vi dalje mirno kuhajte kavu.. koji mu je kratko drţao ruku na ĉelu i izjavio: — Ne bojte se. sutra ću opet doći. f Gospoda Mullerova izletjela je kroz vrata i otrĉala po lijeĉnika.novinama da su milu nam domovinu nadvili nekakvi oblaki. gospoda Mullerova. zaplašeno je prisluškivala kako dobri vojnik Svejk i dalje pjeva na krevetu: S Djevicom Marijom i ta ietri mosta. hop. od ĉega je umro vaš gospodin otac i vaša gospoda mama? I tako. Leţite mirno. hop *s Izbezumljena gospoda Mullerova. toplomjer stavite pod pazuho. gospoda Mullerova. hop. gospon doktor — odgovorila je istinski astuzena — po noći je peval. doktor Pavek propisao je Svejku. prosim vas za dragoga Boga — zaĉulo se ţalosno iz kuhinje. svaki bogalj mora biti na svom mestu. zapoĉeli rat prije jutra rana hop. hop _ Milostivi gospon. krvca do koljena hop. tako. a sad kad je to z Austrijom gadno. tekla tamo krvca. brom te preporuĉio postojanom i dobrom bojovniku Svejku da ne misli na rat. dajte ruku. Probudio ga je debeljuškasti gospodin. uplakana i rastrojena. pokaţite jezik. pomozi nam Gospod Bog s Djevicom Marijom hop. zaboravila je na kavu i tresući se cijelim tijelom. na tim kolicima odvlekla u taj rat. hop Krvca do koljena. procjedivala kavu. pitao je u kuhinji gospodu Mullerovu kako stoji stvar s pacijentom. — Pa vi se nemrete pomaknuti. idem u rat u kolicima. hop 64 ». hop Bila bitka silna baš kod Solferina. austrijsku himnu. gospoda Mullerova. ali Svejk je već završavao svoju ratniĉku pjesmu: Na kolima novci a u manjim hrana. hop Rat su zapoĉeli sa ovom armijom. hop. Kada je sutradan došao. ~. Gospoda Mullerova je zaplakala: * — Milostivi. tona mesa seje vukla. z oproštenjem. ja sam doktor Pavek s Vinohrada. dok se novci na kolima vuku za tvoj proboj hop. osamnaesta regimenta tamo seje tukla hop. Znate onog slastiĉara tam iza vugla. hop Osamnaesta regimento niĉega se ne boj. Vozil je u njima pred nekolko let svog šepavog zloĉestog dedeka na friški zrak. Vratila se za jedan sat dok je Svejk još dremuckao. jaĉe. skroz zdravo meso za topove. hop. saĉuvajte spokojstvo. hop.

koji je '• ţjvio! Dolje Stbi! (Njem.Na taj je novi izljev pacijentove lojalnosti doktor Pavek smatrao nuţnim reagirati povećanom dozom broma. kako bi poloţio svoj ţivot i imovinu za svoga cara. a onda ju je poslao slastiĉaru iza ugla da posudi kolica na kojima je nekada slastiĉar vozio svoga zloĉestog. O ĉitavom tom dogaĊaju pojavio se u »Praškim sluţbenim novinama« ovaj ĉlanak: »Domoljublje invalida Juĉer prije podne prolaznici na glavnim praškim avenijama bili su svjedocima scene koja krasno govori o tom da u ovom velikom i znaĉajnom vremenu sinovi našega naroda mogu dati najsvjetliji primjer vjernosti i odanosti prijestolju našeg ostarjelog monarha. Za to je vrijeme Švejk izvršio nuţne pripreme.1 :e mogao konstatirati da su mu na nekim raskrialutirali i policijski redarstvenici.« U istom tom duhu pisao je i »Prager Tagblatt«. I nju je pribavila gospoda Mullerova. kada je Mucius Scaevola naloţio da ga odvedu u boj ne osvrćući se na svoju spaljenu ruku. poslal me je po kanu fronte. šepavog djedicu na svjeţi zrak. ijko stotina osoba. uvjeravajući ga da više nikada neće doći lijeĉiti ĉovjeka koji odbija njegovu lijeĉniĉku pomoć bromom. Ĉini se kao da su se vratila doba starih Grka i Rimljana. Najsvetija osjećanja i brigu krasno je juĉer demonstrirao bogalj na štakama. a po noći je imal napad halucinacije da bu Austrija pobedila. pa je zbog spreĉavanja mogućnosti izgreda naloţio da dvojica okonjenih redarstvenika sprovedu Svejka na Streleckv otok.) «. blistala je šarena regrutska kitica. koja je tih dana vidljivo omršavjela. Taj sin ĉeškog naroda dragovoljno. Na uglu Vodiĉkove ulice izašla je pred njih policijska konjica i rastjerala gomilu. ne mareći za svoj hendikep. slastiĉar je ĉuvao i štake kao obiteljsku uspomenu na svoga djedicu. Trećega dana priopćila mu je gospoda Miillerova da je sa Švejkom još lošije. z^ . a kamo god je išla. Nedostajala mu je još regrutska kitica cvijeća. tamo je i plakala. A taj muškarac. vikao je po praškim ulicama: — Na Beograd! Na Beograd! Za njim je išlo mnoštvo ljudi. svjedoĉi samo o tom da Praţani pruţaju zorni primjer ljubavi spram domovine i vladajućeg doma. Kada je Švejk općinskom inspektoru pokazao kako posjeduje crno na bijelo da danas mora biti pred komisijom za novaĉenje. gospon doktor. općinski je inspektor bio pomalo razoĉaran. 66 s . A to što je njegovo klicanje: »Na Beograd!« imalo tako ţiv odaziv na praškim ulicama. — Uzima li praškove toĉno po receptu? ••vf — Još po njih ni ni poslal..V « 67 . koje je neprestano raslo od neznatne skupine što se bila sakupila pred kućom iz koje je Švejk krenuo u rat. A na kaputu. mašući iznova i iznova štakama. Na sreću. I tako. — Popodne.T Vjiclavskom trgu mnoštvo oko kolica naraslo je na . Onda se sjetio da su mu potrebne štake. j|i Doktor Pavek je otišao nakon što je izlio na Svejka buru grdnji. toga povijesnog dana. kojeg je u invalidskim kolicima vozila starica majka. naredio je da ga odvedu u rat. gospon doktor. Najprije je poslao gospodu Miillerovu da mu kupi vojniĉku kapu. a na uglu Krakovske ulice prebili su 11 koe njemaĉkog studenta koji je s njemaĉkom kapom na davi doviknuo Švejku: »Heil! Nieder mit den Serben1«. Preostala su još samo dva dana do Svejkove obveze da se pojavi pred komisijom za novaĉenje. dogodio se na praškim ulicama sluĉaj dirljive lojalnosti: Stara ţena gurala je pred sobom kolica na kojima je sjedio muškarac s vojniĉkom kapom i ulaštenom znaĉkom — mašući štakama.

— A što vam još nedostaje? — pitao je Bautze. Svejk. Bautze je strašnim pogledom odmjerio Švejka i izderao se: l . A gospoda Mullerova. a na Maloj Strani pred spomenikom Radetzkom Svejk se obratio mnoštvu koje ga je pratilo: »Na Beograd! Na Beograd!« A maršal Radetzkv sneno je promatrao sa svojeg spomenika dobrog vojnika Švejka kako se udaljava s regrutskom kiticom na kaputu.). šepajući na starim štakama.000 civila. A dobri vojnik Svejk išao je skromno u pratnji naoruţanih ĉuvara drţave. — Daš ist vvirklich ein besonderes Feigenblatt3 — rekao je Bautze — ovakvih smokvinih listova nije bilo u raju.999 simulanata. 68 69 . Ĉitav ĉeški narod je banda simulanata (njem. Osobito ne viši vojni lijeĉnik Bautze.) 3. upravo u trenutku kad se na njega proderao »Kehrt euch«2. Poznata je njegova izreka »Daš ganze tschechische Volk ist eine simulantenbande1«. dok je neki ozbiljni gospodin objašnjavao uokolo ljudima da vode »dezentera«. ĉeška zemlja nije mogla dati plemenitijeg graĊanina. — Pokorno javljam da sam reumatiĉar. a bio bi upecao i onoga jedanaesttisućitoga da toga sretnika. zaplakala je i napustila kolica da im se više nikada ne vrati. _ 5ie sind ein Simulant!1 — pa se obratio naredniku ledenim mirom i rekao: _ Den Kerl sogleich einsperren2! Dvojica vojnika s bajunetima odvela su Švejka u garnizonski zatvor. — Odnesite toga simulanta — rekao je Bautze kada je ustanovio da je ĉovjek mrtav. iako prema pisanju ta tri ĉasopisa. 2. To je odista osobit smokvin list (njem. Bio je to neumoljiv ĉovjek koji je u svemu vidio pokušaj prevare u cilju izbjegavanja rata.). Okrenite se! (Odlazite!) (Njem. koja je gore s kolicima ĉekala Švejka. — Otpušten zbog maloumnosti — naglasio je narednik pogledavši u sluţbene papire. Za deset tjedana svoje djelatnosti izluĉio je. nije udarila kap. kao i ostali potpuno gol. al da bum sluţil Njegovo Veliĉanstvo cara dok me ne rastrgneju — skromno je rekao Svejk — imam nateĉena koljena. »Bohemia« je objavila ovu vijest zahtijevajući da se domoljub bogalj nagradi te obznanila ĉitateljstvu da u ime nepoznatoga prima od njemaĉkih graĊana darove u redakciji lista.). A toga povijesnog dana pred njim je stajao Svejk. kad je vidjela da ga vode pod bajunetima. bojišnice. Bajuneti su blještali u sjaju sunca. s uţasom primijeti da njegov reumatizam poĉinje išĉezavati. koji se oslanjao o štake.) zatvorite ovoga momka (njem. 10.završio svoj ĉlanak rijeĉima da je dragovoljca invalida pratilo mnoštvo Nijemaca koji su ga svojim tijelima saĉuvali od linĉa ĉeških agenata sila Antante. od 11. J h (f * '• Vi _*e simulant! (Njem. No. metaka i šrapnela. skrivajući ĉedno svoju golotinju štakama o koje se oslanjao. gospoda u komisiji za novaĉenje nisu bila toga mišljenja.

šećernom bolesti. kad su došli do klistira. a stupnjevi muĉenja bili su ovi: 1. nazvana »lizanje kinina« 3. Bilo je postojanih ljudi koji su pretrpjeli svih pet stupnjeva mućenja i pustili da ih odvezu u jednostavnom mrtvaĉkom kovĉegu na vojniĉko groblje. daje se obilna porcija kinina u prašku. ujutro i naveĉer šalica ĉaja tijekom tri dana. potpuna dijeta. izjavili da im je već dobro i oa ništa drugo ne ţele nego da odu s prvim maršbataljunom1 4' •« ** 4 '" P°hodlli ^J"" Hi* upućuje na ratište (njem.VIII Švejk kao simulant U to znaĉajno doba vojni su se lijeĉnici neobiĉno trudili kako bi iz simulanata izgnali Ċavla sabotaţe i vratili ih opet u krilo vojske. upalom pluća i drugim bolestima.A 71 . Muĉenje kojem su simulanti bili podvrgnuti bilo je sistematizirano.). bez obzira na što su se ţalili. Bilo je ipak i onih malodušnih koji su. kako ne bi mislili da je vojska med i mlijeko. ispiranje ţeluca dvaput dnevno litrom tople vode 4. kao što su bili: sušiĉavci. ljudi s kilom. Bilo je uvedeno nekoliko stupnjeva muĉenja simulanata i ljudi osumnjiĉenih da su simulanti. davan aspirin za znojenje 2. umatanje u plahtu namoĉenu u hladnoj vodi. tifusom. uporaba sapunice i glicerina 5. pri ĉemu je svima. s bubreţnim bolestima. . reumatiĉari.

Na postelji kod vrata umirao je jedan sušiĉavac. Ko ko smo ^o outa škakljali po cijeli sat prije vizite sve dok nije f iSTJeve i poplavio nam. to je odliĉno znao. da taj pas koji me je ugrizo nije bio bijesan«. tako nam ga je bilo ţao. pa ih je i napravio desetak dnevno. da ĉuje i da govori kao i svi drugi. — Više ne mogu izdrţati — rekao je ĉovjek sa susjedne postelje kojeg su doveli iz ordinacije gdje su mu već po drugi put ispirali ţeludac. Iz naše uĉiteljske udruge. dva na vratu. jedan stalno viĉe: »Lomaĉa Giordana Bruna još 73 . ja sam se sam ugrizo za ruku«. ni sjediti. _ Sve takve bolesti gdje je potrebna pjena na ustima _ rekao je debeli simulant — teško se simuliraju. Ostaloj trojici je time Podmetnuo klipove pod noge pa su i oni priznali. umotan u plahtu namoĉenu u hladnu vodu. ĉetrnaest dana su ga zamotavali svakih pol sata u plahtu namoĉenu u hladnu vodu. eospodin primarijus. Najdalje se ovdje drţao onaj kog je bio ugrizao bijesan pas. Tako je to izjavio i ujutro na viziti. Već su svi bolniĉari mislili da je pobijedio i da ide doma. Taj je ĉovjek simulirao kratkovidnost. A kad je jednoga •alra priznavao na viziti. taj nam je stalno govorio da mu je svejedno koliko će imati napada. našto je uslijedio iskreni smijeh svih uokolo. ali on je ostao pri svom. ja sam malokrvan. ali nikako nije uspio izazvati tu pjenu na 72 . zavijao. pa ga je prošlo i savijanje i bacanje po podu. gospodin primarijus. buljio oĉi kao da su mu na federima. ukratko. Bio je ovdje i jedan s padavicom. simulirajući da je gluh kao top. u sobi do nas su dvojica. fali mi pol ţeluca i pet rebara i nitko mi ne vjeruje. — Ne trpaj se medu nas s reumatizmom — ozbiljno je Švejka upozoravao debeli muškarac — reumatizam ti ovdje vrijedi ko kurje oko. Bolesnici su mu savjetovali da se ne uništava. stiskao šake. Švejka su u garnizonskom zatvoru smjestili u bolniĉku baraku upravo medu malodušne simulante. A nagnjavio nas je s tim ĉirevima zato što je zbog njih morao leţati još tri dana medu nama. Bio je ovdje i jedan gluhonijemi. plazio jezik. smijao se i umirući sušiĉavac koji je simulirao tuberkulozu. Priznao je prije nego što je i došlo do ispumpavanja ţeluca. saft i knedle.Pomagali smo mu kolko god smo mogli. ispumpanim ţelucima s potpunom dijetom morali to gledati. puše i podriguje od sitosti. kad mu je doktor propisao nešto za povraćanje. Stajao je krai kreveta kao svijeća. ni leţati. da me uopće nije ugrizo nikakav pas. kako taj tip ţdere. Onda su mu najednom izbili nekakvi ĉirevi. dva na leĊima. salutirao i rekao: »Pokorno javljam. Bila su dovoljna tri kinina. — Sutra idem u pukovniju — odluĉio je drugi susjed s lijeve strane koji je upravo dobio klistir. Primarijus ga je pogledao tako ĉudno da se ugrizeni poĉeo tresti cijelim tijelom i nastavio: »Pokorno javljam. vratio mi se i govor i sluh«. mljacka. jedan klistir i jednodnevni post. — Drţao se dosta dugo — izjavio je muškarac koji je simulirao da ima jednu nogu kraću za cijeli decimetar — a ne ko onaj koji je simulirao da ga je udarila kap. udarao tijelom. Ti su leţali zbog srĉane mane. Kao naprimjer padavica. Skoro je dušu ispustio i tu je pokleknuo: »Ne mogu« — veli — »dalje izigravati gluhonijemoga. prekrasna prvoklasna padavica. a od kapi nije bilo ni traga ni glasa. to je istina. a dobio je drugu dijetu: ujutro kavu sa ţemljom. velim vam. Dobio je groznicu i u groznici je prilikom vizite sve o sebi ispriĉao. a mi smo s izgladnjelim. baš iskrena. Nakon tog priznanja išao je pod istragu zbog samoranjavanja jer se ugrizao za ruku da ne bi morao na front. Grizao je. Svijao se u grĉevima. za ruĉak juhu. a naveĉer još kašu ili juhu.u rov. — To je već treći ovaj tjedan — objasnio je susjed s desne strane — a šta tebi fali? — Ja imam reumu — odgovorio je Švejk. kad nije mogao ni glavu pomaknuti. ali pjena na ustima nije se poSfne i n J Bilo je to nešto grozno. svaki dan su mu davali klistir i ispumpavali ţeludac. ~~ Najbolje se moţe — smatrao je jedan od simulanata — simulirati ludilo.

Odonda su vam vojnici poĉeli citati i naša je regimenta postala najobrazovanija. isušen kao bakalar — naĊite mi bilo koji otrov koji nisam upotrijebio. A kak ja uvek imam nesreću. a drugi do njega velke boginje. Tak su me odveli na pukovnijski raport i naš pukovnik. bando socijalistiĉka!« Gledam svima ravno u oĉi. usali su zastupnicima u Beĉ. Ne budete ga našli. »Dvadeset i jedan dan strogog zatvora zbog blesavoće.]: : 75 . mjesec dana pritvora. Gola daska i na njoj su leţali bolesni. smjesta zatvoriti.) ••. taj vam za deset minuta napravi takvu temperaturu da od tog moţete skoĉit kroz prozor. Jednom je jedan imal pravi tifus. pušio opijum. daj mu Bog lahko. za petnaest kruna. ne dati mu ţderati. bubrege. Šutim. poĉel se na mene derati da stanem mirno i da velim ko je to pisal u tim novinama. Pio sam sublimat. odluĉil je nakon dugog beţanja gospon pukovnik. jedno za drugim. grickao arsen. vidite — rekao je Svejk — kaj sve svaki od nas mora podnesti za Njegovo Veliĉanstvo. Onda kad su obadva umrli. A kad se nekaj i dogodilo u regimenti. ţuĉ. Sie ungliickliches Mistvieh1. pa makar to bile i »Praške sluţbene novine«. mahal mi je sa šakom ispred nosa i urlal: »Sie verfluchter Hund. Onda su nam odmah zabranili ĉitati te novine i pregledavali su kofere zbog tih novina. kod nikog drugog osim kod mene. Onda su takvog bolesnika vezali na kriš—kras i hitili ga u zatvor dok ne dojde k sebi. a bilo je i u novinama. srce i crijeva. Sie schabiges Wesen. Onda je došel pukovnijski doktor. Ĉitali smo sve novine. Uništio sam si jetra. Nije bilo nikakvih kreveta ko što je tu. pokazati mu da vojska ne treba budale. avavavavav. šutim. — Ja imam išĉašenu nogu za petaka — zaĉulo se iz reda postelja do prozora — za petaka i tri pive. vjerskog luĊaka i propovijedati o nepogrešivosti Pape. a onda opet sporo i tako neprestano. mozak. da sam blesav«. gospon pukovnik. — Najbolje je — objašnjavao je netko od vrata — ušpricati si petrolej pod koţu na ruki. a taj drugi laje prvo triput sporo: av—av—av. vezati ga. leva uz štep na hlaĉama. ni pljuvaĉnice. a ja i dalje — niš. u kamini nisu smeli zamotavati u novine ni hrenovke ni sir. takav vol. a pu74 kovnijski doktor ih je cipelaril po trbuhu. pio opijumsku tinkturu. il bu mi razvalil gubec od uha do uha i još bu me zatvoril dok ne poplavim. a svaka je satnija slagala stihove i pesmice protiv gospona pukovnika. Mi ćemo ti već te novine izbiti iz glave. u kasarni su se dogaĊala razna ĉuda. pluća. ali sam se na kraju ipak opskrbio rakom ţeluca preko jednog brijaĉa na Maloj Strani. udisao ţivine pare. A dok sam sedel u zatvoru. ĉetrdeset osam sati vezati. da ih zaštitiju. Dok sam sluţil pred puno let. i taj klistir. pod naslovom »Muĉenje vojnika«. obnovite proces Galileu«. ruka uz kapu. jer da su simulanti. — Ja znani jednog dimnjaĉara u Brevnovu. I nitko ne zna od ĉega sam bolestan. Naš je pukov* l l ' 1 nik zabrami vojnicima uopće nekaj ĉitati. onda pet puta brzo. Moj je bratić imal sreću da su mu odrezali ruku ispod lakta i sad je miran dok rat ne proĊe. progutao strihnin. u mojoj regimenti bilo je to još gore.dimi. salutiram. doletil je pukovnik k meni i zaurlal: »Jesi ti blesav. a leva ruka uz štep od hlaĉa. — Mene ta moja bolest košta već više od dvije stotke — izjavio je njegov susjed. od ćele regimente. lajali na mene. — No. Kad su tak urlali valjda pol sata. ili ti nisi blesav?« »Pokorno javljam. bitango«. i ni to im ni bilo dost. — To ni niš — rekao je drugi — ima na Vršovicama jedna babica koja vam za deset kruna išĉaši nogu tak fino da ostanete bogalj do smrti. sipao si morfij na kruh. pio rastvor fosfora u sumporovodiku i pikrinsku kiselinu. a ti su poĉeli >• P«>kleto pseto. dva posta tjedno. Obadva su bili zvezani. U poĉetku sam i ja htio izigravati luĊaka. odrpanac. Ja sam ţivo skladište otrova. I to ispumpavanje ţeluca. Već su izdrţali više od tri tjedna. stoko nesretna! (Njem. nisam ni trepnul. nisu niš našli. Beţali su oko mene ko pesi. uvek bi se našel neki dobroĉinitelj koji je to dal u novine. došlo je to i do parlamenta.

— veli gospon pukovnik i šeće se po dvorišĉu. stupa. To je od vas izuzetno lijepo da e se s tim reumatizom upravo sada na nas sjetili. drek nam je pomogla«. da mora zaĉepit gubicu. to ga ljuti. a neki Franta Henĉlu iz Hluboke dobil je posle dve godine bukse zato jer je on bil taj koji se obratil zastupnicima u Beĉu zbog te fliske koju je dobil od gospona pukovnika na veţbalištu. a ono stalno niš. jedan za drugim. bitange. — Kovafik? — Ovdje! — Klistir i aspirin. Gospon pukovnik se u kasarni opće ni pojavil. gos pon pukovnik je naredil sve postrojiti. a onda se sedne na svoju kobilu i zbriše kroz vrata van. A sad će svaka kompanija oko mene defilirati i ponavljati glasno ono što sam rekao«. i sluţiti. ćelu regimentu. i veli da je vojnik — vojnik. " "" !f*|:< Pribliţilo se vrijeme prijepodnevne vizite. — Kotatko? — Ovdje! — Isprati ţeludac. Onda smo išli jedna kompanija za drugom rehtsšaut1 gde je stajal gospon pukovnik. da je gospon puko vnik ţivotinja i tome sliĉno. — »Drek vam je pomogla. Ide.l — Klistir i aspirin • $ — Pokornv? «f — Ovdje! — Isprati ţeludac. — Što vam fali? — Pokorno javljam da imam reumu.podnositi interpelacije jednu za drugom.) 2. Posle. — Švejk? — Ovdje! Doktor Griinstein je pogledao na prinovu. bitange. a o tom starom se pripovedalo da je u nekakvom sanatoriju. mislili smo da će nam komisija pomoći. što je djelovalo mnogo uĉinkovitije nego vikanje. da me to strašno Eto vidite. I tako je to išlo. ruke na remen od puške i urlali smo na njega: »Tako. kad je komisija otišla. a za njim sanitetski doĉasnik sa svojim zapisnikom. mislili ste da će vam komisija pomoći« — veli gospon pukovnik. Gospon pu kovnik se smijal tak da se drţal za trbuh sve dok jedanajesta kompanija ni došla do defilea. Posle smo dobili novog pukovnika. Gospon pukov nik se zacrvenil ko rak i vratil jedanajestu kompaniju da to još jednom ponovi. Ĉekali smo kaj bu se dogodilo s jedanajestom kompanijom. — Macuna? li! — Ovdje! . To je odista sluĉajnost da se dobije reuma baš kad je svjetski rat. Ĉekamo jedan dan. gospon primarijus.) 3. Nekakav ministar nam je poslal komisiju da to istraţi. — »Ruht2«. plus kinin. U doba ™ trci takav jadniĉak ko jarĉić. a ĉovjek bi morao u vojsku.) ' . t« 1. ~~ Aha> reuma — rekao je Švejku — imate izuzetno tešku bolest. Defilira i šuti. mlati se biĉem po ĉizmama. ćeli tjedan. smjesta ne sluţe Ne bole U vas k<> II . drugi dan. i doĉasnici i ĉasnici. plus kinin.'f::> ' 76 77 . Nakon dugotrajne prakse. — Pokorno javljam. Voljno! (Njem. hraĉka. Pogled nadesno! (Njem. samo red za redom drsko gleda gospona pukovnika u oĉi. pa se odjednom zaustavi i razdere se: »Abtreten3!«. da je to narušavanje subordinacije: »Tako. a ono niš. zato jer je svojom rukom napisal Njegovom Veliĉanstvu caru da se jedanajesta kompanija pobunila. tišina—ni glasa. Vojni lijeĉnik Griinstein hodao je od kreveta do kreveta. dok ni došla do gospona pukovnika — niš. a ak mu se nekaj ne sviĊa.. Odstupi! (Njem. Ja mislim da vas to strašno ljuti. ali ĉim izbije rat. bez milosti mehaniĉki strogo. doktor Griinstein je stekao naviku fine ironije. zbog ĉega su se radovali i vojnici.

a ĉiji je izljev domoljublja dao povod redakciji »Bohemije« da uputi poziv ĉitateljstvu na ^upijanje priloga u korist lojalnog junaka—invalida. AW 78 I svatko je dobio poštenu porciju onoga što mu je bilo nropisano. u tom su vraški pogriješili. Pa. a ovi im onda moţda dopasti šaka — Svejk se drţao postojano. Mene vaše ponašanje neće izbaciti iz ravnoteţe. I shodno tome i postupam s vama. dok ne zazove sve svece kako bi se reuma uplašila i pobjegla. a sad svi bolesnici koje sam prozvao. na kojemu je doktor Griinstein iskušavao sva tri stupnja muĉenja. nije li istina? Reuma je priliĉno opasna. isperite mu ţeludac i dajte mu.— Pokorno javljam da boliju. da hoćete dezertirati iz vojske. da to nikak nejde na bolje. — Pa cijele noći ne moţete spavati. odrţa govor pun lijepih i razumnih sentenci: — Ne. jednom dnevno klistir. pokorno javljam. _ Nemoj me štediti — pozivao je krvnika koji mu je davao klistir — seti se svoje zakletve. vidjet ćemo. Pa obrativši se svim posteljama. a kako će biti dalje. Na tim krevetima leţale su gomile ljudi kojima nije nedostajalo ništa drugo osim vojniĉkog duha. gospodin primarijus — zaĉulo se ti ho s kreveta pod prozorom — ja sam već zdrav. naredio da ga voze na invalidskim kolicima i Pntom vikao »Na Beograd!«. Bit ćete ovdje prije izlijeĉeni nego u Pištanskim toplicama i odmarširat ćete na bojišnicu da će se za vama samo prašiti. Mi ovdje s reumom imamo dobra iskustva. gospon primarijus. Potpuna dijeta i drugi naši naĉini lijeĉenja pokazali su se doista dobrima. i priĉekati dok rat ne proĊe. kako je on. oni su mislili da će se valjati u krevetu. Obrativši se sanitetskom doĉasniku reĉe: — Pišite: Svejk — potpuna dijeta. već sam po noći primijetio da mi je astma prošla. ali dobar. apokon je raspitivanjem u policijskom ravnateljstvu ustanovila da je to bio Svejk. na njegovo pitanje kako mu se to sada sviĊa. da će moţda i oni ući u sanitarnu sluţbu. Za nagradu je dobio isto što i juĉer. Misli na to. E. klistir ćete još dobiti za put — odluĉio je dok tor Griinstein — kako se ne biste ţalili da vas ovdje nismo lijeĉili. I kad bi ovde leţal tvoj otac ili vlastiti brat. a uz to i aspirin i tri doze kinina koje su mu nasuli u vodu da ih smjesta ispije. Tako. — Imate još reumu? — Pokorno javljam. invalid. — Pokorno javljam. dva puta dnevno isprati ţeludac. r — Zovete se? iil — Kovafik. I za dvadeset godina vrištat ćete u snu kada budete sanjali da ste kod mene simulirali. Svejk je bio podvrgnut novom muĉenju. a i vi vraški griješite. Ni Sokrat nije ispio svoju ĉašu otrova s takvim mirom s kakvim je ispio kinin Svejk. dobivati bolesniĉku prehranu. Dok su njihovi drugovi bojovali na ratištima. da je to ko na plivalištu ili u morskim kupkama. neka do biju što im pripada. * — Dobro. da bi došao k sebi. zadavalo je mnogo briga kako pronaći toga vojnika o kojemu je »Bohemia« nedavno objavila vijest. klistir. Ja znam da ste svi vi simulanti. bolna i teška bolest. Preţivio sam ja stotine i stotine takvih vojnika kao što ste vi. Svejk je odgovorio da je to dobra i uzvišena ustanova. doktor Griinstein je upitao Švejka kako mu se sviĊa u vojnoj bolnici. a dalje je već bilo lako tra79 . Kada su Švejka umotavali u mokru plahtu u prisustvu lijeĉnika. da se na takvim klistirima uzdiţe Austrija i pobjeda je naša. za vrijeme vizite. Za sada ga odvedite u ordinaciju. daj im klistir i da ne trepneš. Svejk je odgovorio: — Pokorno javljam. Sutradan. U to vrijeme udovici pješadijskoga generala. nemojte misliti da pred sobom imate kakvog vola kojeg moţete vući za nos kako hoćete. gospon primarijus. iako su neki pokušavali utjecati na izvršitelja lijeĉniĉke zapovijedi raznim molbama ili prijetnjama. trebam dobiti klistir. barunici von Botzenheim.

izgladnjelih simulanata koji se još nisu bili predali i grĉevito se borili s Griinsteinom na terenu potpune dijete. Johann kommen Sie her1! ej. u višoj kuharskoj školi ili na kakvom gurmanskom teĉaju. visoka dama uplakana lica. a ne smijete pritom imati utisak da vam teĉe mast po bradi. Barunica von Botzenheim uzela je sa sobom i svoju druţbenicu i lakeja s košarom. Dobri vojnik Švejk (njem. kripl fojnik. — Ostavite vi gušĉje ĉvarke na miru — rekao je ĉovjek s »rakom ţeluca« — nema boljih od gušĉjih ĉvaraka. sjela na Svejkov krevet i poravnavala mu slamnati jastuk pod ite amo! (Njem. Kad se topi loj. stekao bi dojam da se našao u kulinarskom društvu. leţi u trećoj baraci krevet broj 17. a na koji ipak nitko nije odgovorio zato što je upravo tog trenutka utrĉao sanitetski doĉasnik. sastruţu salo s koţe i tope ga. koji je u svemu vidio tajnu ruku revizije koja će ga od masnog korita u zaleĊu baciti na milost i nemilost šrapnelima. iscediju se sasvim. da nitko nije pokazao prljave noge ispod deke! Ni nadvojvotkinja ne bi mogla tako veliĉanstveno ući kao što je to uĉinila barunca von Botzenheim. Mora 1. dok Je druţbenica stare barunice. mora to biti nešto izmeĊu te dvije nijanse. protekcije. dodii . topra fojnik. Pratio ju je sam doktor Griinstein. Takav ĉvarak ne smije biti ni previše mekan. ja fam donesla papat. tuţbe. i uputila se na Hradĉane. Bio je blijed. onako kako to rade Ţidovi. — Samo se po sebi razumije da govorim o ĉvarcima od domaćeg sala. ni smeĊim ni ţutim. Ne smije hrskati jer to znaĉi daje zagorio. Njena joj je posjetnica otvorila vrata zatvora. podrazumijeva se da moraju biti topljeni dok ne budu zlatni. _ Svi na krevet. negdje pod ţiĉane zapreke na bojišnici. Ĉvarki od svinjskog sala mogu se pred njima skriti. ĉeški fojnik topra fojnik. premještaj na bojišnicu i ostale grozne stvari. Svejk je upravo sjedio na krevetu nakon uobiĉajene dnevne kure propisane od strane doktora Griinsteina. Za njom se vukla ĉitava povorka u kojoj nije nedostajao ni financijski narednik bolnice. Uzmu masnu gusku. dolazi nekakva nadvojvotkinja. ali je još bijedi bio doktor Griinstein.••>#& '* •••'• 81 . pusit. okruţen skupinom iscrpljenih. — A znate da griješite što se tiĉe svinjskih ĉvaraka? — primijeti Svejkov susjed. za kojeg se raspitivala. ni previše tvrd. kao što su društvene veze. Barunica von Botzenheim sjela je na ponuĊenu stolicu do Svejkova kreveta i rekla: — Ĉeški fojnik. — Ĉak se i ti obiĉni ĉvarki od loja daju jesti — pripovijedao je jedan koji je ovdje leţao »zbog zastarjelog ţeluĉanog katara« — ali samo ak su topli. a u uredu su se prema njoj vladali izuzetno ljubazno. Pred njegovim oĉima plesala je mala posjetnica stare barunice s titulom »udovica generala« i sve što je moglo biti vezano uz tu titulu. Naravno. popapre i ja vam velim da im ni gušĉji ĉvarki nisu ravni. Pritom je gladila Švejka po neobrijanim obrazima i nastavljala: — Ja ĉitala sfe u normama. o takozvanim domaćim ĉvarcima. __ j" ko je od vas jeo ĉvarke od konjskog sala? — odazvao se ĉisti glas. dovukao je oveliku košaru do kreveta.). koji je od toga bio posve ošamućen. jest. Sirota barunica nije ni slutila što to znaĉi kad netko leţi u vojnoj bolnici garnizonskog zatvora. posole. 80 rastopiti na jeziku. — Ovdje imamo Švejka — rekao je saĉuvavši prividan mir i vodeći barunicu von Botzenheim prema Švejkovu krevetu — vlada se vrlo strpljivo. koji je svojim nakostriješenim zaliscima podsjećao ^a nskog.gati. ĉuĉat. Da ih je tkogod slušao. ja jako folim ĉeški Austrijanac. tapfer fojnik. pa je za pet minuta već znala da »der brave Soldat Svejk1«.) -Johann.

Osterreich muj?ewig stehn!4 r(> O Austrijo! Ti uznosit si dom Tvoj barjak je svoj na svom On će na vjetru vijoriti A Austrija će vjeĉno postojati.) Posljednji u nizu darova bio je bijeli zumbul u posudi. Za Boga.) 4. tako daje umjesto pilića doktor Grunstein našao samo gomilu kostiju ogloin tako ĉisto kao da su pilići ţivi pali u gnijezdo bjeloglavog supa. — Ah. Nekolicini izgladnjelih simulanata tekla je slina iz usta. pa se nakon ophoda iznova vratila Svejku. Vladala je tišina kao u crkvi.) 3.leĊima.. a koji je u starom Franji vidio sebe sama. Kaiser und Vaterland3. ne tak. du edles Haus. opet s portretima austrijskog i njemaĉkog cara. dvije boce nekakvog ratnog likera s naljepnicom »Gott strafe England1!« Na drugoj je strani bila naljepnica s Franjom Josipom i Vilimom.. neka se na vjetru vijore. već su odvojeni okrenuli jedan drugome leda. doĊi kraljevstvo Tvoje. blagoslovi nam ove darove koje po Tvojoj milosti uţivamo. . Ujedinjenim snagama! (Engl. Neka Bog kazni Englesku! (Njem. spi. Vrlo je lijepa bila i dvoredna ĉetkica za zube s natpisom »Viribus unitis2« kako bi se svatko tko pere zube mogao prisjetiti Austrije. Austrijo. Švejk je podijelio piliće koje su pacijenti smazali navjerojatnom brzinom. s fiksnom idejom da tako valja postupati s bolesnim herojem. a pod tim: Fur Gott. cara i domovinu! (Njem. pogladila ga po kosi i rekla: — Behiit euch Gott1 — i izašla sa svom pratnjom kroz vrata. sveti se ime Tvoje. a njihove se kosti kasnije pekle na suncu nekoliko mjeseci. jadan zeko što bi ti. No. istakni zastave svoje. Amen. ali su zato tamo bili stihovi: t*. koji jesi na nebesima. Zaista me raduje da mu je to tako godilo. o plemeniti dome. Na kutiji je bila sliĉica koja je prikazivala rasprsnute šrapnele i ĉovjeka s kacigom kako juri s isukanim bajunetom.) 2. Osterreich. •« s ĉeškim prijevodom na drugoj stani: v 1. na ĉokoladi se više nisu drţali za ruke. Gospodine Boţe. Kada je sve to bilo razmotano po krevetu. kako se drţe za ruke kao da će upravo poĉeti igru: »U šumici zeko sjedi. Austrija mora ţivjeti! (Njem. Nakon ovih rijeĉi uzeo je s kreveta pile i navalio na njega praćen zaprepaštenim pogledom doktora Griinsteina.) 82 83 . da ne moţeš skoĉiti«. Onda je izvukla iz košare tri boce vina za rekonvalescente i dvije kutije cigareta. lafisie im Winde wetin.. Zatim je hodala od kreveta do kreveta i razdavala cigarete i_ ĉokoladne bombone. a naglo ju je narušio Švejk sklopivši ruke: — Oĉe naš. Sve je to elegantno poslagala na prazan krevet pokraj Švejka i dodala još lijepo uvezanu knjigu »DogaĊaji iz ţivota našeg monarha«. koju je napisao sadašnji zasluţni urednik sluţbenih novina »Cehoslovaĉke republike«. Za to vrijeme barunica je izvlaĉila darove iz košare. Bez sliĉice je bio paketić keksa. fojniĉeku — oduševljeno je šaptala doktoru Griinsteinu stara barunica — on je već sigurno zdrav i moţe ići na bojište. kako mu prija. htel sam reći. f. Oĉe naš nebeski. Tucet peĉenih pilića umotanih u ruţiĉasti svileni papir i zavezanih crnoţutom svilenom trakom. Elegantan i vrlo koristan dar za bojišnicu i rovove bio je i pribor za njegu noktiju. J -Neka nas Bog ĉuva (njem. Baruniĉina druţbenica podupirala je Švejka i takoĊer suzila. . steck deine Fahne aus. barunica von Botzenheim nije mogla od ganuća zadrţati suze. Prije nego što se doktor Griinstein vratio odozdo kamo je pošao ispratiti barunicu. pardon milostiva gospoda. Onda su se na krevetu našli i paketići ĉokolade s istim natpisom »Gott strafe England!«.

zauzeo je ponovno ratniĉku pozu i odrţao dug govor. Netko je ĉak ispio i boĉicu laka za nokte koji se nalazio u priboru za njegu noktiju i nagrizao pastu za zube priloţenu ĉetkici. Gomila oglodanih kostiju uĉvrstila ga je u mišljenju da su svi nepopravljivi. Izgubili su se u ţelucima pacijenata i paketići ĉokolade i kutija keksa. ratnog druga (franc. a nikom ionako ništa ne fali. a sad me je ponovno našla. Netko je zaškrgutao: »Nabijte mu deku na glavu!« — ali svi su bili tako iscrpljeni nakon neuspješne gozbe da se nitko nije ni pomaknuo. Prijepodne došlo je nekoliko vojnih lijeĉnika iz znamenite komisije. što sad mislite? l-Dru 2. obavještavam vas da ću vam sutra poslati komisiju zato što se ovdje valjate predugo. Ĉlanovi komisije. dajem vam klistire. ako sve to poţderemo. t je promatrao ĉitavu komisiju s boţanskim mirom djeteta.Nestao je i ratni liker i tri boce vina. 84 A doktor Griinstein reĉe struĉno: . Vi ste ovime sami o sebi posvjedoĉili da ne štujete moju dobrotu.. a druga je polovica tvrdila da je Svejk bandit koji namjerava ismijati vojsku. naprijed marš. kad uspijevate za nekoliko minuta zasvinjiti ţeludac tako lijepo kao što ste to upravo pokazali. a vi mi tu pretrpavate ţeludac. Blesav. Švejk je tvrdio da je izrekao tu primjedbu bojeći se da ne bi pomislili kako pred njima skriva svoj jezik. a i djeci pripovijedati kako ste jednom poţderali piliće. A sad. jedan za drugim za mnom kako ne biste zaboravili da nisam nikakav vol kao što ste to vi. da više volim pohano pile nego peĉeno. doktor Griinstein ga pogleda i nekakvo prisjećanje današnjeg zagonetnog posjeta prinudi ga na pitanje: — Vi poznajete gospodu barunicu? — Je. Hoćete li da dobijete ţeluĉani katar? Griješite. Polovica je tvrdila daje Švejk »ein bloder Kerl2«. Hodali su ozbiljno medu redovima kreveta i dugo se ništa nije ĉulo osim: — Pokaţite jezik! Švejk je tako jako isplazio jezik da mu je lice dobilo gadnu grimasu. bih^OVni StOŢerni uJecnik unese se Švejku u lice: — Rado 10 znati> svinjo morska. razilazili su se znaĉajno u svojim prosudbama o Švejku. Kada je došao red na Švejka. Ispumpavam vam ţeludac. ali da u vama to nije izdrţalo ni ĉetvrt sata zato što su vam to još toplo ispumpali iz ţeluca. ostavili biste sve to netaknuto. a rekli biste sebi samima. kamaradi1. sada imaju slabi ĉaj i koricu kruha. dajte Švejku još i klistir. gospodin primarijus nam neće vjerovati da smo teški bolesnici. Dakle.• _ pa onda.). Pao mu je kamen sa srca što je posjet već otišao. — Još bi nam samo to falilo — izderao se na Švejka predsjednik komisije — da s takvima ne moţemo izaći na kraj. Kada se doktor Griinstein vratio. trudim se da vas odrţim na potpunoj dijeti. a oĉi mu se zatvorile: — Pokorno javljam. gospon stoţerni doktor. natrpali se još kojekakvih finih stvari. to je moja pomajka — odgovorio je mirno Švejk — u ranoj mladosti me je napustila. tako ću vam ga temeljito oĉistiti da ćete se do smrti sjećati. Veĉer na bolniĉkim leţajevima bila je tuţna. Doktor Griinstein je odrţao rijeĉ. a"Str°1?gars'toJ v°isci uobiĉajeno oslovljavanje suborca. — Vojnici — zapoĉeo je — kada biste imali mrvu razuma. : 85 . naprotiv... da dulji jezik nemam. prije nego što vaš ţeludac i proba to probaviti. Pokrenula se zanimljiva rasprava izmeĊu Švejka i komisije. Od prozora se oglasio broj 21: _ Vjerujte mi. već da sam ipak malo lukaviji nego što ste vi svi zajedno. Prije neko liko sati svi su u ţelucima imali razne dobre i ukusne stvari. . Osim toga.

jeste li ĉuli? — Pokorno javljam da sam ĉul da trebam zaĉepiti. pa sad idem doma. a usto. zamolio je vrhovnog stoţernog lijeĉnika ako bi mogao takoĊer govoriti. Sto mu gromova (njem. a nakon rata će im biti oprošteno što su simulirali i htjeli se izvući iz vojske. da uopće ne mislim. Govorio je njemaĉki. mogu se vratiti u ljudsko društvo.. Njegov je govor bio isprepleten najrazliĉitijim psovkama. Jedan kojemu je granata otkinula nogu i jedan s karcinomom kostiju.). Kad sam pred nekolko let bil u devedeset prvoj regimenti. a svi ostali.i. to više nije vojnik.. onda tu gubicu i zaĉepite kad sam vam naredio. Svi su stoka i Ċubrad. A zašto vi. ukljuĉujući i trojicu koji su umirali od tuberkuloze. I dok se na Švejka u uredu derao deţurni ĉasnik. On sam u to ne vjeruje i misli da sve ĉeka omĉa. gnjida. vi ste bandit.. simulira i blebeće i izvrgava ruglu svoje nadreĊene. Razmišljane ne vodi.. uliĉar. Da će biti nepobjedivi bojovnici i * ce se sjećati slave Radetzkog i princa Eugena Savojskog. već u garnizonskom zatvoru pokazati da vojska nije nikakva zezancija. — Himmeldonnewetterr1 — derao se jedan od ĉlanova komisije zveckajući sabljom — on dakle uopće ne misli. U garnizonskom zatvoru već će mu to blebetanje izbiti iz glave. za njega misle njegovi pretpostavljeni. komedija. Od sedamdesetorice pacijenata spasila su se samo dvojica. Momak je zdrav kao riba.. Švejk.. Misli da su oni ovdje za njegovu zabavu i da je vojska zafrkancija. Jedino oni nisu ĉuli rijeĉ »tauglich«. mrmljajući usput preko dvorišta: Oduvek sam mislit . duša ĉista i neiskvarena. — Himmelherrgott3. daje vojska koma tjedan sam odsluţil . Švejk. bili su proglašeni sposobnima za sluţbu na bojištu. Der Kerl meint: man wird glauben. tam nam je naš kapetan uvek govoril: »Vojnik ne smije sam ništa misliti. komisija se gore u bolniĉkim sobama obraĉunavala sa simulantima. 1.— Pokorno javljam. a jedino ako se budu junaĉki borili za Njegovo Veliĉanstvo cara.). Dugo je govorio o tom da svatko tko napušta bolnicu. vi ste lukavi. vrhovni stoţerni lijeĉnik nije odolio prilici da odrţi primjeren govor. slone jedan sijamski. će natopiti svojom krvlju široka polja slave monarhije i P° jedniĉki izvršiti ulogu koju im je predodredila povijest.) Švejk je s narednikom otišao do ureda. da takve tipove kao što je Švejk treba strijeljati. Vi niste nikakav idiot. Gospode Boţe! (Njem. dobro znate da ne smijete ni zucnuti. On sam da je uvjeren kako će biti vješti oruţju na bojišnici i ĉasni u svim svojim ratnim i privatnim djelatnostima. a po sadrţaju kratak.. mora biti pobjednik i vitez. to je nekakav ušljivi civil.« — Zaveţite — prekinuo je Švejka bijesno predsjednik komisije — o vama već imamo dojave. 2. er sei ein wirklicher Idiot2. Pokorno javljam da znam da ne smem ni zucnuti. 3. ĉim vojnik poĉne razmišljati. razumijete. — Već sam vam rekao da zaĉepite. Momak misli: smatrat će ga za pravog idiota (njem. Njegov govor razlikovao se od govora njegovog pretpostavljenog optimizmom i naivnošću.. Vojna gospoda pogledaše se meĊusobno i pozvaše narednika: — Ovog ĉovjeka — rekao je vrhovni stoţerni lijeĉnik pokazujući na Švejka — odvedite dolje do ureda i priĉekajte na naše izvješće i raport. Nekakav mlaĊahni vojni lijeĉnik. 87 86 . Oni će vam. — Pokorno javljam da razmem. ne mislite? — Pokorno javljam da ja zato ne mislim jer je to vojnicima u vojski zabranjeno. j^ko bi sa svojom pukovnijom otišao na bojišnicu.

hrliti naprijed pod izrešetanim barjacima svojih pukovnija. Ljudi koji su rat smatrali izvorom prihoda. ka novoj slavi i novim pobjedama. — Ne ţelim biti omraţen zbog svoga nasilništva — rekao je. pa je stoga ukrao sat nekom natporuĉniku kako bi se doĉepao zatvora. U garnizonskom zatvoru sjedili su vojnici zbog raznih delikata posve vojniĉkog obiljeţja. poseban su tip tvorili politiĉki. uvjeravam vas da je sve to uzalud. Poĉinio je to pri punoj svijesti. Od tih nitkova ni Radetzkv. razni financijski doĉasnici u zaleĊu i na bojišnici koji su vršili kojekakve prevare u opskrbi vojske. Pucati na neprijatelje i ubijati na drugoj strani šrapnelima i granatama isto takve nesretne nastavnike matematike smatramo je glupošću. Zatim.Smjelo i odvaţno. Idealisti i neidealisti.'Rf: Posljednje utoĉište ljudima koji nisu htjeli ići u rat bio je garnizonski zatvor. To je banda. Blještavilo nekadašnje moći i slave sudstvo 89 88 . Isprva su ispitivali njegovo duševno stanje. koji su u garnizonskom zatvoru sjedili zbog krade i obmane. od kojih je osamdeset posto bilo potpuno nevinih. Ustroj vojnog suda bio je veliĉanstven. dopremili su ga u garnizonski zatvor. Takvih. Takav sudski apalr na svaka drţava prije općeg politiĉkog. i mirne duše ukrao sat. 4. Kasnije na hodniku viši stoţerni lijeĉnik rekao je tom nevinom ĉovjeku: — Gospodine kolega. prezrevši svoje ţivote. a °~ kojih je opet devedeset devet posto bilo osuĊeno. ali nakon što je izjavio da se htio obogatiti. bilo je više. gospodarskog i oralnog sloma. Poznavao sam jednog nastavnika matematike koji u artiljeriji nije ţelio pucati. Rat mu nije imponirao i nije ga opĉaravao. ni taj vaš princ Eugen Savojski ne bi odgojili vojnike. narušavanja discipline. . P°|cusvaJa pobune i dezerterstva. bili su tisuću puta pošteniji od onih tipova koji su ih ovamo poslali. IX Švejk u garnizonskom zatvoru /'•!&<". Govoriti s njima anĊeoskim ili Ċavolskim jezikom — svejedno je. pa i sitni prevaranti.

Je li. — To je bila Ijudeskara! Skako sam po njemu pet minuti dok mu nisu poĉela pucat rebra i teć krv na gubicu. A moţe biti da je l ĉlanom kakvih domoljubnih društava u Republici. _ He! — reĉe udarivši Svejka šakom u trbuh — stani uspravno. Nije se jadnik snašao u Republici kao što su to uspjela ostala vojna gospoda. 1. Slaviĉe k & Comp. A da bi još osnaţio znaĉaj svoga pogleda. Ako se neko pobuni. Gospodi Slaviĉeku i Klimi iz drţavne tajne policije te su godine priznate. debelu šaku po nos: — Pomiriši. koji su slali pisma na bojišnicu. ili.) šiji Posve je prirodno da je stoţerni nadzornik Slavik. A u vojnom su zatvoru trojica. preuzimajući Svejka. Vojna cenzura dovukla je u zatvor i autore korespondencije izmeĊu onih na bojišnici i onih koje su kod kuće ostavili u oĉajanju. Nišani! Pali! (Njem. a novac daj meni da ti ga ne ukradu. Repa je skinuo uniformu i obavlja svoj posao zidarskog majstora. stoţerni nadzornik Slavik. Repa? — Jest. koji su denuncirali svoje prijatelje s kojima su spavali na istini vojniĉkim krevetima. Na Motolskom vjeţbalištu zaĉula se kratka naredba: »An! Feuer1!« A onda se po svim regimentama i bataljunima ĉitalo pukovnijsko izvješće da je još jedan ĉovjek strijeljan zbog pobune prilikom novaĉenja. — Kud ćemo s njim? — zapitao je narednik Repa. Stoţerni nadzornik Slavik postao je u vrijeme Republike lopov. bacao na nj poglede pune nijemih optuţbi: __ £jm si došo k nama. da — reĉe sveĉano Švejku — s gadovima se postupa gadno. šta imaš u dţepovima? Ako imaš cigarete. satnik Linhart i nadalje satnik. a vojni sud im je sjeo za vrat zbog njihovih rijeĉi utjehe i opisa bijede u domaćinstvima. I još je deset dana bija ţiv. Na to imamo pravo. Laţ se kaţnjava. tamo mu slomimo sva rebra i ostavimo ga leţat dok ne crkne. _ le. U svakoj vojnoj jedinici Austrija je imala svoje doušnike. Ţandari su ovamo dovodili i stare pravouţitnike. kada je gospodin satnik udario sabljom njegovu ţenu koja se nikako nije mogla oprostiti od muţa. Švejkjeponjušiireĉe: _ S tom ne bi htel po nosu. mi ga odvuĉemo u samicu. To je ustvari samoubo-sto je kod nas isto tako kaţnjivo. boravak ovdje zasladit. znaĉi da si na lošem glasu. Tajna policija dostavljala je u garnizonski zatvor materijal koji su sastavili gospoda Klima. i danas je zatvoren. U pratnji vojnika s isukanim bajunetima hodao je ĉovjek s lisicama na rukama. smrdi po groblju. u vrijeme Republike. momak. jel? Mi ti. Ko što smo to uĉinili s onim mesarom. i narednik Repa zvani »krvnik«. — U šesnajsticu — odluĉio je stoţerni nadzornik—medu one u gaćama. ko i svima koji su dopali šaka. ţandarmerijom i potkupljivim doušniĉkim šljamom. gade. ti V* »nogo i promatrajte! '•Cuvai 90 . gospodine štabni profoze — odgovori sneno narednik Repa. satnik Linhart. beobachten1« Da. Jel ne vidite šta je na dopisu napiso satnik Linhart? »Streng behiiten. s njim je bilo muke. Nemaš više? Stvarno nemaš? Ne laţi. kad doĊe komisija da se na nešto ţališ. Iz Hradĉanskog zatvora vodio je put preko Bfevnova na Motolsko vjeţbalište. 'aru. već izvršavali svoju duţnost. Miran i razborit odgovor svidio se stoţernom nadzorniku. i s kojima su na maršu dije lili kruh. Ţelio bih da mu priznaju godine sluţbe koje je proveo u vojnom zatvoru. gurnuo je Švejku svoju ţilavu. Kolike li su samo dotukli u samicama! Moţe biti da je danas. moţeš ih zadrţat. Kad doĊe IC"° ' Pocfie se raspitivat: »Imate kakvih primjedbi?«. a te naše šake nisu damske ruĉice. Nemereš ga dotuć.ĉuva policijom. a za njima su išla kola s mrtvaĉkim sandukom. ne daj Boţe. vidiš kako to kod nas ide kad se neko buni ~ završio je svoje pedagoško izlaganje stoţerni nadzornik j— ui ako neko proba pobjeć.

potpuno nove molitve i novu svetu misu. Studirao je trgovaĉku akademiju i sluţio vojsku kao jednogodišnji dragovoljac. pa mu odmah pred svetim otajstvom odrapio samicu i vezanje. tako je i u vojnom zatvoru kućna kapelica bila obljubljena. To uostalom i nije ništa ĉudno.smrade. Boga je potpuno zasjenio opušak koji se valjao u pljuvaĉnici. da sam sasvim zadovoljan — ponovio je Švejk s takvim milim izrazom lica da je stoţerni nadzornik pogriješio i protumaĉio to kao iskrenost i poštenje. Taj mali. ta zabava. Vojni svećenik Otto Katz imao je još burniju prošlost nego slavni nadbiskup Kohn. nešto ĉega još nikada bivalo nije. Nije se radilo o tom da je prinudni posjet zatvorskoj kapelici zbliţio posjetitelje s Bogom. To su bili svi oni kojima je na spisima stajala primjedba »Streng behiiten. O takvoj gluposti nema ni govora. cijelu sluţbu Boţju obaviti na posve originalan naĉin. ne dodajući ni nitkova ni gnjusa. svetim otajstvom ili misnom knjigom i pritom glasno optuţio ministranta iz kaţnjeniĉke bojne da mu je zlonamjerno podmetnuo nogu. gnjusobo. Kako ćeš reć. A onda ta lakrdija.«. moraš stajat mirno. komiĉne i vo osvjeţenje u dosadi vojnog zatvora. samo simpatiĉan ĉovjek. 92 N' ove propovijedi bile su neobiĉno privlaĉne. a ni o tom da su zatoĉenici nešto više doznali o moralu. 93 . našao se u situaciji ĉovjeka koji nema što naslijediti. izmiješati poredak svete mise. Umio je tako divno urlati s olta»Ite. Igrao je veliku ulogu u toj predstavi i dostojno ju je odigrao. U šesnaestici je Švejk zatekao devetnaest muškaraca bez hlaĉa. Sluţbe Boţje i propovijedi bile su ugodan bijeg iz dosade garnizonskog zatvora. tako slavnog i temeljitog da je stari gospodin Katz otputovao u Sjevernu Ameriku. ne zna što ' ^ m' pa se mora aktivirati u vojnoj sluţbi. pronaći komadić odbaĉene cigarete ili cigare. To bu cirkus! Kao i u svim ostalim zatvorima i kaznionicama. Da su te gaće bile ĉiste i da na prozoru nisu stajale rešedce. Zapisao je njegovo ime na komadić papira obješen o zid i rekao: — Sutra bu kod nas kazalište. Švejka je od narednika Repe preuzeo sobni nadglednik. kad bi se okliznuo i pao skupa s kaleţom. °> prije toga smislio je jednogodišnji dragovoljac Otto PiesnikiHašek0vpolidĉldprorivnik(prcv. kad je već bio priliĉno pijan. krijepiti pokvarene tvorenike i obešĉašćene ljude. A onda. — A sad se svlaĉi do gaća i ideš u šesnajsticu — reĉe ljubazno. ipak. Tako se sjajno razumio u mjeniĉno pravo i mjenice da je za godinu dana doveo firmu »Katz & Comp. Mi svi u gaćama stojimo toĉno ispod propovedaonice. a k tome je još i Macharov2 prijatelj. salutirat i odgovorit: »Pokorno javljam da nemam i da sam sasvim zadovoljan«. mirišljivi predmet pobijedio je Boga i spas duše. Vojni svećenik Otto Katz. Nadbiskup Kohn takoĊer je bio Ţidov. Nije se radilo o tome da će se pribliţiti Bogu. A kaţnjeni ministrant se radovao jer je sve to pristajalo uz tu ĉitavu lakrdiju u kaţnjeniĉkoj kapelici. Otfurali buju nas u kapelicu na propoved. a o kojima su se sada vrlo briţljivo starali kako im ne bi utekli. svoje obrede.). Kada je. na prvi biste pogled stekli dojam da ste u svlaĉionici nekakvih toplica. missa est1«. ponovi! — Pokorno javljam da nemam. dakle. tip u razdrljenoj košulji obrastao u bradu. ni smrada. izmisliti. iskombiniravši nekakva poravnanja sa svojim vjerovnicima bez njihova znanja i znanja svoga kompanjona. beobachten!«. ta zezancija! Vojni svećenik Otto Katz bio je. najsavršeniji vojni svećenik — bio je Ţidov. ili negdje u prašini na zemlji. Znao je tako kraP no brbljati o beskrajnoj milosti Boţjoj. mladi Otto Katz nesebiĉno podijelio Sjevernu i Juţnu Ameriku vlasnicima firme »Katz & Comp. kao što je obiĉavao.« do bankrota. već o tome da postoji nada da će na hodnicima kojima prolaze. koji je otputovao u Argentinu. još i ta propovijed. Znao je tako krasno psovati s propovjedaonice i oltara.

već zaboravili Oĉenaš? Idemo probati. Taj je patio od fiksne ideje da se vojnici u vojnom zatvoru mogu popraviti propovijedima. Obratio se k njemu s potpunim uvjerenjem da je to trgovaĉki akt izmeĊu njega i Sina Boţjeg. u ĉemu se razlikovao od svoga prethodnika koji je takoĊer posjećivao vojni zatvor. — Na molitvu! Svi ponavljajte za mnom ono što ću govoriti. zveckajući ostrugama. Bio je to veliĉanstven prizor. na koju se popeo vojni svećenik. kupio je konja. u nekoj pristojnoj kući s damskom uslugom u uliĉici na Vejvodicama.. Naprotiv. Dovodio je u stan i djevojke s ulice. ali neprestano se nagjao preko propovjedaonice te umalo nije izgubio ravnoteţu i pao dolje. Vrlo rado je igrao »ferbl«. vojni svećenik Otto Katz drţao je propovijedi kojima su se svi radovali. A ti straga. ţvakali su opuške pronaĊene po putu jer nisu imali. nazoĉni su bili jedan poboţni bojnik iz pukovnije u kojoj je Katz sluţio. — Habtacht1! — viknuo je. pa se umalo upisao na stoţerni teĉaj. izvaliti se na krevet. U poĉetku mu se ĉinilo da se stvari dobro odvijaju. kao i svi ostali. Sam ga je pater Alban umakao u krstionicu. Ĉasniĉki ispit poloţio je dobro i novopeĉeni kršćanin ostao je u vojsci. dat ću te zatvoriti.Katz izvanredno slavan ĉin. Dao se pokrstiti. Ali jednoga se dana napio. Ni sam nije znao zašto to ĉini. vojni svećenik Otto Katz bio je danas odista sjajno rasP° ozen. nisu imale nikakve ^eze s trenutaĉnom situacijom i zato su bile dosadne. Bio je kod nadbiskupa na Hradĉanima i primljen je u sjemenište. Bio je to sveĉani trenutak kad su u kapelicu dovodili sobu broj šesnaest u gaćama. no nitko mu nije dokazao da ima skrivenog asa u širokom rukavu svoje vojniĉke mantije. glavno vam je smazati dvije porcije mesa. Krstili su ga sveĉano u emauskorn samostanu. jedna stara usidjelica iz Instituta za plemićke kćeri na Hradĉanima i nekakav zastupnik konzistorije koji mu je bio kum. ne šmrĉi u ruku. što je sasvim jasno. koji su se. ' ^ . Obratio se Kristu kako bi mu ovaj pomogao u postizanju karijere.. ili je slao po njih svoga vojnog sluţnika. Neki od njih. Ĉasni svećenik poboţno je prevrtao oĉima i objašnjavao zatvorenicima da je nuţna reforma prostitucije. U ĉasniĉkim krugovima zvali su ga svetim ocem. Kakav Oĉenaš. pa bu opet pripovedal o trnovitom Putu grijeha. u hramu si Gospodnjem. — Ovo je jako dobro — šapnuo je Švejk svome susjedu. pa kad je bio imenovan vojnim svećenikom. dţepove. stoga što bi njihovo oblaĉenje bilo spojeno s rizikom da se od njih netko i izgubi. natrpati se. Njegove 94 vijedi imale su apstraktno obiljeţje. Da niste. a bilo je i sumnji i nagaĊanja da vara na kartama. otišao u samostan. pa ih nisu imali kamo spremiti. odbacio sablju i obukao mantiju. Nisam li u pravu? Pogledao je s propovjedaonice dolje na dvadeset bijelih anĊela u gaćama. jahao kroz Prag i sudjelovao u svim veselim pijankama s ĉasnicima svoje pukovnije. Oko njih su stajali ostali zatvorenici i uţivali gledajući dvadeset gaća pod propovjedaonicom. grah salatu. Za propovijed se nikada nije pripremao. izuzetno dobro zabavljali. U hodniku kuće u kojoj je stanovao ĉule su se vrlo ĉesto kletve uznemirenih vjerovnika. kopati nos i ne misliti na Gospodina Boga. Znao sam da neće ići. Straga su igrali »mesariju«. reforma skrbi o samohranim majkama. — Ono pravo tek bu došlo — glasio je odgovor — danas je opet priliĉno nacugan. Nakon posvećenja vratio se u pukovniju po protekciju. gade. kojima se sreća nasmiješila. izlagao stav o odgoju izvanbraĉne djece. Postavili su tih dvadeset bijelih gaća i anĊela pod propovjedaonicu. Napio se do daske pred vlastitim posvećenjem. pa je iz vrdoga uţitka i zabave otišao ravno na posvećenje. nitkovi. koji je bio osumnjiĉen da je za tri krune odsjekao svome prijatelju sve prste na ruci kako bi se ovaj izvukao iz vojske.

Oko njega se osjećalo radosno odobravanje.. jer ću te dati mlatiti dok ne poplaviš. ne mislite da ste u krĉmi. jer vi oklijevate da se obratite Kristu i radije hodite po trnovitom putu grijeha. vi glupani. zato što . razumijete me dobro? Ja to tvrdim s ovog Boţjeg mjesta. Još moraš ugo razmišljati o beskrajnoj milosti i milosrĊu Boţjem. Gubim s vama vrijeme i vidim da je sve to sasvim uzalud. Ondje je stajao Švejk i dlanovima brisao suze. i nije u konjušnici. jer dobrota Boţja ima isto tako svoje granice. iiber den Seelenfrieden. ni na pamet mi ne pada. Danas vidimo da nam se ovdje talP R^° ^k"1 ĉovJek> koji se ţeli obratiti. zar ne. nećete nikada nauĉiti — nastavio je vojni svećenik — ja sam za to da vas sve strijeljaju. deĉko. _ Nije dovoljno samo slušati — nastavio je vojni svećenik svoju propovijed — tamni oblak ţivota u kojem Boţje saţaljenje neće vam osmijehom prekratiti tugu. To sam vam htio reći. Vrlo dobro. ti gade otraga ne cmokći. velim ti. A ipak ćete se jednom sjetiti mene.— Pjevajte nešto. A vi tamo dolje. jer je Bog nešto što se vas ne boji i što će vas tako lupiti da ćete poblesaviti. uliĉari! Ja bih molio da netko otraga prestane frktati. ali samo prema pristojnim ljudima. Na to vas upozoravam. Vojni svećenik pogleda dolje. ulio svoju dušu u vaša studena srca i svojom svetom milošću oĉistio grijehe vaše. da morate gledati i kroz mraĉni oblak u daleki prostor. vi dolje.) 2. I kad bi ovdje bio i sam feldmaršal. Ja vas u taj raj voditi neću. — I vojni svećenik štucnu. moja gospodo! (Njem. Sjetite se. To se rasplakao Švejk. vrlo dobro! (Njem. dah ljubavi Boţje ne nadahnjuje vas. a samo je Bog vjeĉan. Vojni svećenik nastavi pokazujući na Švejka: 7~ ^ka ovaJ ĉovjek svakom posluţi kao primjer! Što radi? Jlaĉe! Ne plaĉi. a gdje sam ono stao? Ja. opet ćeš biti ista bitanga kakva si bio i prije. deĉki — vikao je onima dolje — ili \ ćete da vas nauĉim ovu pjesmicu? Onda pjevajte za mnom: t Od svih najmilijih Ja samo jednu znam U toj ljubavi ja nisam sam Tisuće ljube nebesku caricu Svi mi ljubimo Blaţenu Djevicu . Na vašim vas putevima ne vodi 1. koji ne poštuje njegove zakone ni pravila sluţbe. Moliti ne znate i mislite da odlazak u crkvu spada u nekakvu zezanciju. u tim gaćama? Dvadeset gaća pogledalo je gore i reklo uglas: _ Pokorno javljamo da ĉujemo. a kad se odavde vratiš j so°u. ništarije jedne. Ti se ţeliš popraviti? To ti. Sehr gut. . da ste ljudi. bitange. Bog je milosrdan. da sam vam ţelio dobro. ĉujete vi to. To ću vam izbiti iz glave kako ne biste mislili da sam ovdje da bih vas zabavljao ili vam pruţio volju za ţivotom.niv!a' ^vo> onaJ tamo> ţvaĉe kao da su mu roditelji preţivaĉi. put borbe s porocima. — Neću i neću — ponavljao je tvrdog' lavo — ništa za vas neću uĉiniti. — A vi to. Usmjerite li svoj pogled sve dalje i dalje u nebeske visine. a opet onaj tamo. meine Herren2? Ja bih morao danju i noću za vas moliti da bi milosrdni Bog. nitkovi. Ali vi se varate. razbojnici jedni) uvijek ljubio. i znati da ovdje sve traje samo tren. Da. —Trnovit je put grijeha. pobijedit ćete i nastanit će se mir u vašoj duši. ili nadbiskup. nicht wahr. f0ta B0£ja. da je ovo nekakvo kazalište ili kino. mili moji. kako biste bili njegovi navijeke i da bi vas. — Evo ga. Sada plaĉeš.) ? . Pozatvarat ću vas u samice. Nije konj. to ću za vas uĉiniti. a ne prema nekakvom talogu ljudskog društva. u Boţjem hramu traţi uši u 96 97 . ne plaĉi. glupani blesavi. vi budale blesave. a što ĉinite vi osbiT 3^. sehr gut1. o spasu du&. neće ići tako lako. znaĉi da je fest nacugan — šaptao je radosno Švejkov susjed. stoko jedna. Vi ste izgubljeni sinovi koji se radije valjate po samicama nego da se vratite Ocu.° Bogu ne pada na pamet da se bavi s takvim gadovima. zato što ste nepopravljivi nitkovi. vi se ne bi popravili i ne bi se obratili Bogu. jako 6 ^'"ti da bi tvoja grešna duša mogla naći u svijetu taj pravi u P t po kojemu mora kroĉiti. Medu dvadeset gaća zaĉuo se jecaj. već u hramu Boţjem. Tako.

a zezal ^ se i zbog sebe da bi mi bilo malo lakše Vojni svećenik ispitljivo pogleda Svejkovo prostodusno lice. iako ste u crkvi. a sad više nemam vremena za vas. da stvarno ne znam zakaj tu sedim. ali ni radost muĉeniĉkog prosvjetljenja. cvilio je na harmoniju najturobnije crkvene melodije. Kada je Švejk ušao. baš ko ovom muĉeniku na toj slici. traţite Boga. — Pokorno javljam. da sam zbiljam plakal samo radi zezancije. Vojni svećenik je vrlo udobno sjedio na stolu i pušio cigaretu. sveta misa. Stoţerni nadglednik zatvora.1 vi takoĊer ništa ne vidite. raz1 d traţili u svojoj propovedi. da se ne dogodi kao prošli put kad ste mijenjali sluţbeno rublje za kruh i ţderali ga za vrijeme uzdizanja.). a ne nekakvi glupi civili. I pobijedio je. turobnom slikom Franje Saleškog. uliĉari. da si plakao samo radi zabave! A Franjo Saleški paţljivo je sa slike promatrao Svejka. Sunĉeva zraka zaigrala je na turobnoj slici Franje Saleškog i toplo ogrijala izbezumljenog muĉenika sa slike nasuprot. i da opće ne znam kaj je to ustvari z menom. Ja uvek mislim da bu sve najbolje. i da se ne ţalim kaj tu sedim. kao da je htio reći: »Kako li sam ja u ovo upao. — Cugoš je. odgovorio je vrlo suho i odrješito na pitanja što je to vojni svećenik htio s njim u sakristiji. gospon feldkurat2 — rekao je ozbiljno Švejk stavljajući sve na jednu kartu — ispovedam se Bogu svemogućemu i vama. Ovime sam završio. prodrmavši Svejka za rame. u zamjenu za dvije ćuške. sa mnom ĉinite?« — Pokorno javljam. _ Poĉinjete mi se sviĊati — reĉe vojni svećenik sjedajući opet na stol — a kojoj regimenti pripadate? — i poĉe štucati. a kojom su ga nepoznati rimski plaćenici upravo pilili. stade pod velikom. Vojni svećenik side s propovjedaonice i ode do sakristije kamo se za njim uputio i stoţerni redarstvenik. da spadam i ne spadam u devedeset i prvu. _ A zašto ste zapravo u zatvoru? — upita vojni svećenik ne prestajući štucati. Jedan se pod propo^laonicom Ĉak kladio da će vojnom svećeniku ispasti monĉa iz ruke. gospon feldkurat. praćena je s velikom pozornošću i neskrivenim simpatijama. vojni dušobriţnik (njem. uhvatio sam vas! Sve sam već promislio i ĉini mi se da sam skuţio kako treba. odstupu 98 . gade. izvuĉe ga iz skupine dvadeset gaća i odvede do sakristije. gospodo.košulji. ĉasni oĉe. k vragu. Samo da skinem s vrata tu svetu misu! Kehrt euch! Abtreten1! • j • SC Jk vratio do rodne skupine gaća pod propovjedaonicom. Svećenik koji obavlja sluţbu u vojsci. Iz kapelice su dopirali zvuĉi harmonija koji je zamjenjivao orgulje. kao Boţjem namjesniku. Stavio je na okladu cijelu svoju porciju kruha. Ja vam imam peh. Skoĉi sa stola pa. kojemu su ravno u straţnjicu bili zabodeni zubi pile. Glazbenik. '•Natrag. što to. Videl sam da vašoj propovedi fali samo jedan grešnik koji se pokajal. 2. U crkvi. Pa svi ste vi vojnici. moram se o vama raspitati kod gospodina vojnog suca. vojni svećenik mu se obrati: — A. Vojni svećenik pogleda na sliku. Na muĉenikovu licu nije se mogla vidjeti nikakva patnja. Imate se ponašati kako se pristoji vojniku. Novi ĉin vojnog svećenika. — Priznaj. _ Pokorno javljam. Zakratko se stoţerni redarstvenik vrati i priĊe ravno k Švejku. druge slike izbezumljeno je gledao u Svejka nekakav muĉenik. a na kraju mi uvek sve ispadne najgore. gospon feldkurat. i traţim od vas da se na misi vladate pristojno. neki uĉitelj zatvoren zbog dezertiranja. Zar se ne moţete ĉešati doma nego si to morate osi baš za sluţbu Boţju? Gospodine štabsprofoz. Tak sam vas zbiljam htel liri da si ne pomislite da više nema pravednih ljudi. kojeg ste 1. nasmija se i reĉe: — Vi mi se stvarno sviĊate. a kod kuće uši. shvaćate? To je prvi sluĉaj da mi se netko rasplakao u crkvi. Sa štucanjem vojnog svećenika ti su se zvuĉi slijevali u novu dorsku skalu. Izgledao je samo izbezumljeno.

pa su s usrdnim razumijevanjem i ushićenjem pratili sve što se za oltarom dogaĊalo. a mi uzbuĊeno ĉekamo kakav će biti rasplet. Nije imao ni glasa ni sluha. a sad se u tome ne moţe ni vrag snaći. od ovoga mi nećete umaći. gubio je niti optuţbe i morao plesti nove. ispio ga i uz pomoć ridokosog ministranta uzjahao svojeg jahaćeg konja koji je bio privezan u dvorištu. tako ću vam zapapriti. radnja se zapleće. uliĉari. Kak ga je ćopilo. Zadubili su se u sliku koju im je s velikom poţrtvovnošću pruţao za oltarom gospodin vojni svećenik. I valjda se već po treći put s oltara ĉulo zapijevanje feldkuratovo »Ite missa est« — kao ratni pokliĉ Indijanaca.lako. nego o kradi konzervi. pa nezadovoljno odmahnu rukom i obrati se slušateljima: — Tako. a kradljivce za dezerterstvo. ___ ° sam s is P u drugi broj i sam Bog zna kako su to otkrili ustraţni vojni sudac pljucnu. Predali su se estetskom uţivanju u ornatu koji je vojni svećenik naopako obukao. koji je posve lakomisleno preskakivao cijele reĉenice i umjesto obiĉne mise. Servus — reĉe vojni svećenik podavši mu ruku — kako ide? . u misnoj knjizi došao ĉak do zornice koju je poĉeo pjevati na opće zadovoljstvo nazoĉnih. Ako se to ubuduće bude ponavljalo. da ne izraţavate tu pravu poboţnost kako biste trebali dok ste u crkvi pred licem presvetog otajstva Boţjeg. sjahao i otišao u ured vojnog suca Bernisa. tehniku i tekst svete mise. a ne stidite se smijati naglas. zadnji put sam igrao s tim ćelavim 101 ne . inkriminirane izjave pripisivao bi uvijek onome ĉija se optuţnica ili prijava izgubila u tom neprekidnom kaosu sluţbenih spisa i dopisa. specijalist za sitne krade u dvadeset osmoj pukovniji. Bio je najvaţnija karika u cijelom vojno-sudbenom aparatu stoga što je imao strahovito mnogo zaostalih i zamršenih spisa. Bio je to takav osjećaj kao u kazalištu. ali se ipak sjetio Svejka. naloţio da mu se iz demiţonke u vrĉ natoĉi misno vino. strugari nogama ĉak ni preda mnom koji ovdje zastupam Djevicu Mariju. moţete ići doma. Licem u lice s Bogom uzvišenim. Gubio je optuţnice i bio prisiljen izmišljati nove. Abtreten! Vojni svećenik. ve sam prokartao. blistav plesaĉ i razvratnik koji se ovdje strašno dosaĊivao i pisao njemaĉke stihove u spomenare. Izmišljao je uvrede Njegova Veliĉanstva. a izmišljene. ___ {r68 J°š kartati? — upitao je vojni svećenik. kašljati. kako bi ih uvijek spremne imao u zalihi. koji je tako krasno u praksi prikazao drevni obiĉaj kako treba posjećivati kaţnjenike. otišao je u sakristiju. . tako da je ulijevao strahopoštovanje ĉitavom vojnom sudu na Hradĉanima. krkljati. Sudio je dezertere za kradu.Ono što je u kapelici svima ispunjavalo duše pri pogledu na obrede vojnog svećenika. kada ne znamo sadrţaj djela. Zatim vojni svećenik još jednom zaviri u kaleţ da nije sluĉajno ostala još koja kap vina. pa se pod svodom kapelice orilo skviĉanje i dreĉanje kao u svinjcu. presvukao se. Istraţni vojni sudac Bernis bio je društven ĉovjek. temeljito se trudio izvući iz sjećanja sav postupak. sigurno se napil negde kod ţenskih. Privremeno je bio i ministrant i šaptaĉ vojnom svećeniku. tako da su se tresla prozorska stakla. kako mu je već padalo na pamet. Iz niĉega je pleo politiĉke procese. pa ako se i sparite od onog prvog. nije bio misticizam vjernika ni poboţnost pravih katolika. kako spada i kako se pristoji. Ĉinio je najrazliĉitije hokuse-pokuse kako bi optuţenima dokazao zloĉin o kojemu se ovima nije ni prisnilo. ništarije. već da pakla ima i na zemlji. Izmiješao je imena. Ridokosi ministrant iz crkvenjaĉkih krugova. kako biste znali da 100 postoji samo jedan pakao o kojem sam vam pretposljednji "t propovijedao. tako — odgovorio je istraţni sudac Bernis izmiješali su mi predmete. Juĉer sam gore poslao riješen predmet o jednom tipu optuţenom zbog pokušaja pobune i vratili su mi ga natrag jer A f u ovom sluĉaju ne radi o pobuni. a sad. Krista Gospodina i Boga Oca. glupani. — Al je ovaj danas cugoš — govorili su zadovoljno i radosno pred oltarom — bome je. gotovo je. Primijetio sam.

) _ £tO) Švejk mi se izgubio — rekao je vojni istraţni sudac Bernis — dat ću ga pozvati. Kao što vidite.. Da je baš izazivao ugodan dojam. pa se onda ne smijemo ni ĉuditi 102 103 . pa sam ga poslao s maršbataljunom na front. pustit ću ga i narediti da ti ga dovedu. ali kao i uvijek. pa ako ništa ne prizna.. i jedino vaše priznanje moţe vas spasiti od str °ge i pravedne kazne. Švejk? — upitao je sudac Bernis kada je odloţio telegram ad acta. kako to stoji s vama. Mali djeĉak. — Što ste uĉinili? Hoćete li priznati ili ćete ĉekati dok ne sastavim optuţnicu? o to dalje ne ide. Ali mislio sam da se Švejkovi spisi negdje kod vas valjaju. ovdje natporuĉnik vojni istraţni sudac Bernis. tu bilo niĉeg naroĉitog. u pozadini. Na šesnaestici.. Umjetniĉke fotografije sa spaljenim kolibama i drvećem ĉije su se grane savijale pod teţinom obješenih. nisu li sluĉajno kod vas spisi koji se odnose na izvjesnog Švejka? Da bi Švejk morao biti kod mene? Ĉudim se tome.Dakle. Znam.. govedo prvog reda. Halo. IzmeĊu njega i satnika Linharta vladalo je davno neprijateljstvo. samo je šmrcao i molio se Bogu da ga saĉuva. Vojni sudac poĉeo je traţiti spise što su se odnosili na Švejka.pukovnikom makao i upao sam mu u ralje. Vojni istraţni sudac Bernis sjeo je za stol i stao ogorĉeno osuĊivati nered u voĊenju istrage. Sigurno sam ih poslao Linhartu.. A što ti radiš. sveti oĉe? — Trebam posilnog — reĉe vojni svećenik — zadnji put sam imao nekog starog knjigovoĊu bez akademske naobrazbe. I istra ţni sudac Bernis imao je posebnu metodu ispi-niie ti °^ y ^ kl -' ^bio predmet optuţenog. pri ĉemu su bili vrlo dosljedni. Nakon odlaska vojnog svećenika naredio je vojni sudac Bernis da privedu Švejka i ostavio ga da stoji kraj vrata jer je upravo dobio telegram iz policijske uprave da je traţeni predmet optuţenog iz spisa broj 7267. Onda su mi poslali nekog deĉka koji ništa drugo nije radio nego sjedio u birtiji i pio na moj raĉun. Ali znam za jednu ţensku. ne bi se baš moglo reći. ovaj bi ga tako zametnuo da se nitko više u tome nije snalazio. Spisi su bili gurnuti u predmet koji se odnosio na izvjesnog Josefa Koudelu. da ja imam šesnaesticu. a neki ĉasnik kao vitez stoji sprijeda i puši cigaretu.. Priĉa se da su taj bataljun zdrobili. Trideset posto ljudi koji su leţali u garnizonskom zatvoru. — .. Taj bi još bio podnošljiv da mu se nisu znojile noge. Odmah ću telefonirati. ništa nije mogao pronaći. Baš mi takav ĉovjek treba. Danas sam na propovijedi našao jednog tipa koji se iz ĉiste zafrkancije rasplakao. naroĉito fotografijama na zidu. halo. gospodine satnice. mogla se vidjeti kuhinja u pogonu. a pod njim »riješeno« i datum.. Rado bih znao zašto su ga zatvorili i da li bi se nešto moglo uĉiniti da ga izvuĉem odatle. zaprimljen u uredu broj l s potpisom satnika Linharta. Molio bih vas. Na drugoj strani. Zove se Švejk i u šesnaestici je. Za to vrijeme Švejk je razgledavao sudski ured. (Spisi o Švejku pronaĊeni su u arhivu vojnog suda tek l. (Autor) liie prevrata s ovom opaskom: »Imao namjeru zbaciti prirjcvornu masku i istupiti javno protiv osobe našeg vrhovnika naše drţave«. otac i majka. Linhart je radio to isto sa spisima koji su pripadali Bernisu. Dva vojnika s bajunetima gledaju na drvo s obješenima. a ti to već nekako sredi u pukovniji. a da nijednorfl nisu bili na saslušanju. Nemojte misliti da ste pred nekakvim isitu u J &UP[ civili.. — Valjda je to kod satnika Linharta — reĉe nakon poduljeg traţenja — vrag zna gdje su svi ti spisi. Ako je spis koji je pripadao Linhartu dospio u ruke Bernisa.. odsjedili su ondje ĉitav rat. koji se odnosi na pješaka Mabcnera. da biste ţeljeli da s vama tako ne razgovaram? Da se kod vas ništa ne valja? Halo. Uzajamno su gubili priloge1.Ovo Je v°Jni sud k MT Mihtargericht1. Bile su to fotografije raznih egzekucija koje je vojska izvršila u Galiciji i Srbiji. Na omotnici je bio kriţić. gospodine satnice. Pa sam onda i njega poslao s maršbataljunom. Osobito je bila lijepa fotografija iz Srbije s obješenom obitelji...

Kada su Švejka ponovno odveli u šesnaesticu. jednostavno je pobjegao iz garnizonskog zatvora. — Pokorno javljam — zaĉuo se dobroćudni Švejkov glas — ja sam ovde u zatvoru ko nahoĉe. stoţerni nadzornik je odluĉio da Švejk mora "^ J°š jednu noć prespavati u vojnom zatvoru kako bi i °n u još neĉemu uţivao. koji je iz pukovnije dospio u zatvor zbog krade nekoliko tuceta gaća (bio je pomoćnik skladištara). promatrao ponašanje i fizionomiju privedenog. Ja sam isto nahoĉe Hitri istraziteljev pogled preletio je preko bvejka i razbio o njegovo lice. negdje u gostionici razgovarao s vojnicima o osnivanju samostalne narodne drţave koja bi objedinila zemlje Ĉeške krune i Slovaĉku sa slavenskim kraljem na ĉelu. izlilo se kao divlja rijeka na stoţernog nadzornika i završilo rijeĉima: — Jel sad shvaćate da ste okrunjeni vol? IJoduse. a kada se vraćao sa saslušanja. pozvao je istraţni sudac Bernis stoţernog nadzornika Slavika: — Do sljedeće odluke — reĉe kratko — Švejka se šalje na dispoziciju gospodinu vojnom svećeniku Katzu. Kak vidite. — Slušajte — reĉe Švejku koji je ravnodušno motrio oko sebe. pa da nije obećao vojnom svećeniku da će mu poslati Švejka. a ni zašto ovaj sjedi u garnizonskom zatvoru. . navodno. iskombinirao zbog ĉega su tog ĉovjeka zatvorili. a taj je jednom otišel s Vinohrada ĉak do Libna gde ga je pandur našel kak sedi na trotoaru. . « . to bi se moglo reći samo kraljevima i carevima. Odlazeći od suca ritnuo je u prolazu kaţnjenika koji je ĉistio hodnik. To je isto i kod nas kao i kod civila. glava neokrunjena. sto se tiĉe Švejka. ništa ne priznajete — rekao je sudac Bernis dok je Švejk šutio kao grob. onda ćete me i upamtiti.da su posljedice takve istrage i saslušanja u svakom sluĉaju bile jednake ništici. a ipak su ga zatvorili. Pritom se istraţitelj Bernis osjećao tako pronicavim da je. taj deĉec je bil skroz nevini. nije bio time zadovoljan. . i gostionicu. Onda je tog deĉeca odvel na policiju i tam su to dvogodišnje dete zatvorili. iz koje su pukovnije bili ti vojnici koji su vas slušali i kada je to bilo. Rekao sam vam jasno: izdati otpusnicu. i satnik Linhart i Švejk. a taj je imal jako mirnog dvogodišnjeg deĉeca. nemajući dokaza protiv optuţenoga i ne znajući zašto ga optuţuje. Nesretni je Ciganin izmislio i datum. Upozoravam vas još jednom da priznate. vrag zna kako bi to sa Švejkom ispalo. Izdati otpusnicu i u pratnji dvojice odvesti Švejka gospodinu vojnom svećeniku. — Ako se još jednom sretnem s vama. s uĉnog. — Da ga sprovedemo s lisicama. Konaĉno se ipak zaustavio kod stola. Kod nas je u ulici bil ugljenar. — Kako to mislite? — Pokorno javljam da to mogu objasniti na skroz jednostavan naĉin. To je za vas najbolje zato što će to olakšati istragu i umanjiti kaznu. ali ni stoţerni nadzornik. — Znaĉi. optuţio za politiĉki zloĉin jer je. Njegova pronicavost i poznavanje ljudi bili su tako veliki da je jednog Ciganina. — I nećete reći zašto ste ovdje i zašto su vas zatvorili? Barem bi to meni mogli reći prije nego što vam to sam kaţem. — Mi imamo dokumente — rekao je nesretnom Cigani-i ne preostaje vam ništa drugo nego da priznate u kojoj nu ste to gostionici govorili. . I sve što se nataloţilo toga dana na njegovoj duši. A da je mogel govoriti i da ga je 104 ne sec eko pita z a a ' o e zna z menom je nekaj n . gospodine natporuĉniĉe? Vojni sudac lupi šakom po stolu: — Vi ste vol. c ° P edena u vojnom zatvoru spada zauvijek u mile rov !>*• •* 105 ' . Takva je ravnodušnost i nevinost svijetlila iz ĉitavog tog bića koje je stajalo pred istraţiteljem da je Bernis noĉeo uzrujano hodati po uredu. Odvedite ga. i iz koje su pukovnije bili njegovi toboţnji slušatelji.

dva. A on je samo plakal i furt govoril: »Al negde ra )u biti mrvice«. molil. Tip se rano probudil. Onda je opet mislil pet minuta da se zezamo. ali da vam je uspelo — uspelo je«. bil sam na dvanajstici. jako sporo«. Ĉetvrti dan po noći ovo srno napravili. kad već sam nije mogel pogoditi da to mora s nama deliti. cigarete. I da nam da ćelu svoju porciju i dvopek. lomio rebra. otvorite. da će biti ĉetrnajst dana zatvoreni. duhan. pa je većina patila od nadutosti. u zidnom otvoru. mazal si putar na kruh. Bil je medu nama jedan iz Libna i taj mu veli: »Znate šta. po nalogu stoţernog nadzornika Slavika. skoro smo svi pukli od smeha. pokrali su me> P°moć. A onda pogledajte te svoje ruksake«. Velim. a kad bi ga vidil nadzornik da nam daje ĉik. mraĉna rupa — »ajncl« odakle se te noći ĉulo jaukanje nekog zatvorenog vojnika. ĉulo se u šesnaestici pucketanje ušiju. Trebal je biti zatvoren medu onim najlakšima. ili da uzimamo jj Velim vam da je to bil tak fini ĉovek. ukratko — ţivil. petrolejska lampa osigurana mreţom bacala je mrtvo svjedo i dimila.. vel ?OŢem°8 Profoza { narednika Repu. gnjus jedan lakomi. Na hodnicima su se ĉuli odmjereni koraci straţe. i ja znam da bute mi to vratili. gulil jaja. veli da ne.« A taj iz Libna ponovno mu veli: »Ne smijete tako brzo. tri. A deĉko je mislil da to mora poţderati sam... ali se pokazalo da je to delal za lovu. Poĉel je vikati da je pokraden. Imal je dve šunke. Ruksaki su tam bili. vi ste zezanti. A taj iz Libna veli: »Probajte još jednom«. oni lakši. i da bi si pokvaril ţeludac s tim zeljem i gnjilim krumpirima kaj mu daju za klopu. za Isusa Boga«. Jednom su vam tam dofurali nekog ĉoveka sa sela. pa kad je videl da tamo opet nema niĉega. da su mu ostavili samo klozet papir. sišel je s kreveta i pregledaval svoj ruksak. Rekli smo mu da mu hraĉnemo na tu rijegovu porciju i trpili smo to jedan dan. da smo to nekam sakrili. ljudi dragi« — poĉel se derati — »pa prazni su ko i prije« — a usto i ta njegova glupa faca. ko vrhudofural i klozet papir. Nad vratima.. trpili smo tri dana. ali on. dva. sa stankama. Verujte da je od svega toga tak poblesavil da je to još jednom probal. ko što su delili svi drugi kad bi nešto dobili. pokrijte se s dekom i brojite do deset. jer je imal nekak dogovoreno da se moţe sam hraniti i nekak si poboljšati. da mu 106 ni stalo. a to sam vam još zaboravil reći da se uvek ujutro. Smrad petrolejke miješao se s prirodnim isparenjima ljudskih neopranih tijela i smradom kible koja je kod svake upotrebe rastvorila svoju površinu kako bi bacila novi val smrada u sobu broj šesnaest. Loša prehrana izazvala je kod sviju probavne poteškoće. prije nego se poĉel saftat s klopom. Pušil je cigarete a ni ĉik nikom ni dal. no ukratko — na šta ĉovek pomisli. Kada je jauk utihnuo. putar. ponekad se otklopio otvor na vratima i kroz njega je virio nadzornik Na srednjem krevetu ĉulo se tiho pripovijedanje. jer 107 . treći. poĉel je lupati po vratima i vikati: »Pokrali su me. da se ni htel šesti P° K . nego je ĉekal ĉak drugi dan šetnju da to napravi v o i . »Isuse i Marijo. Jer da mi kao ne smemo pušiti. morate jako. ali tam je bilo prepunjeno.Pokraj šesnaestice bila je samica. onda bi ga dal zatvoriti. Tam su. koje su pri trijebljenju dopale vojniĉkih prstiju. Onda su traţili mrvice i nisu ih našli. Vjetrove su puštali u noćnu tišinu. da si je. Mi svi do jednog e irno da je poludel. Poĉeli smo ga moljakati. i tako meĊusobno izmjenjivali signale uz razne šale. ] jemu je narednik Repa. Tip je fderal šunku. I smesta su vam doletili. A šta taj sve ni dofural od doma. »jedan. — Prije neg sam htel zbrisati i prije neg su me poslali k vama. Veli još tak veselo: »Ja znam. zbog nekog disciplinskog postupka. Taj je dragi ĉovek dobil ĉetrnajst dana jer je puštal vojnike da kod njega prespavaju. Takav ogromni kruh. to je imal sa sebom u dva ruksaka. jaja. Pomoli! se i potraţil svoje ruksake pod klupom. A on pod tom dekom broji pomalo. na zahodu.« Kad je izbrojil do deset. Prvo su mislili da je to neka urota. recimo. al isušeni. da je juĉer još dugo naveĉer ţderal i da je sve i poţderal. nego samo taj klozet papir. da si to podelimo meĊusobno. dugo molil. Pokril se ko poslušni deĉko i broji »jedan. tri. drugi. smeţurani ko suha šljiva. Bil je tak razmaţeni. i šta mu još sve nisu poslali. u podne i naveĉer. pa su ga strpali k nama. I pušenje mu je bilo dozvoljeno.

u¥° u rat. drugi je bio omalen i debeo. tam bacaju ĉikove — poduĉavao je Svejka jedan.. U hlaĉe koje je imao na sebi. koji je pripadao nekom trbonji. samo se više ni molil ko prije dok je mlatil po šunki i kuhanim jajima. Pripovijedanje je pomalo utihnulo. — Onda. Dok je jedan bio dugonja. umašćena i prljava. Njegovi pratioci bili su ljudi koji su se uzajamno dopunjavali. Njegova civilna odjeća izgubila se negdje u skladištu zatvora zajedno s vojniĉkom kapom s kojom je . kostim na klaunu u cirkusu. To što nismo mogli sami poklopati. Dugonja je šepao na desnu nogu.smo bili lukavi. Onda je jedan od nas izvana dobil cigarete. X Švejk kao vojni sluznik kod vojnog svećenika Ponovno je zapoĉela Svejkova odiseja uz poĉasnu pratnju dvojice vojnika s bajunetima. Ali Švejk je iznevjerio njihove nade. Beskonaĉni nabori od nogu preko prsa.PfiJe neg° što su ga pustili. prije rata. za glavu višem od Svejka. ali u zatvoru kod takvih okolnosti. Og-mna bluza sa zakrpama na laktovima. dokle su sezale hlaĉe. mali vojnik na lijevu. ronC K 6 ' privlaĉili su ^udene poglede prolaznika. Obojica su sluţili u pozadini jer su davno. ali naveĉer su mu već išli ti gnjili krumpiri i kiselo zelje. Hodnik metu tek oko devet. Uspavljivali su se navlaĉeći deke preko glave. bili osloboĊeni vojniĉke sluţbe. Hlaĉe su na njemu su m . — S tim bi pokvarili ćelu priĉu. Devetnaest gaća kombiniralo je i nagaĊalo kojekakve stvari. Vojniĉka kapa. pa je ovaj poĉel z nama razgovarati da mu damo dim. Niš mu nismo dali. da im ne bi smetalo svjetlo petrolejske lampe. Nastupila je tiha rasprava je li trebao uza sve dobiti još i deku.. razglasio je da je Svejk pucao u svoga kapetana i da su ga danas odveli na Motolsko vjeţbalište na strijeljanje. prsa i trbuha. Drugi dan za ruĉak nije ni taknul porciju. koji je imao najviše mašte. poslali smo poštom po špagi na drugi kat. Ćeli dan niš ni jel i samo je pazil da neko nešto ne jede ili ne puši. —Ja sam se prepal da ste mu taj dim dali — javio se Svejk. tak da bu tam neĉeg bilo. ušla bi još tri Svejka. dali su mu stari vojniĉki mundir. gdje se u rublju najviše zadrţavaju uši. u osam sati. to bi bilo glupo. na prvom katu prolaziš kraj još jedne. koju u takoder u zatvoru zamijenili. padala mu je preko 109 108 . Takve plemenitosti postoje samo po romanima. Nekakav pjegavi domobran. Ujutro. Kroĉili su ozbiljno uz ploĉnik i ponekad iskosa pogledavali na Svejka. iako je ta budala stalno vrtila svoje: »Al te mrvice moraju negde biti«. koji je koraĉao izmeĊu njih i svakom prolazniku salutirao. Većina je bila za. Uspavljivali su se ĉešanjem pazuha. koji su ga trebali dopratiti do vojnog svećenika. — S leve strane kod vrata od ureda je pljuvaĉnica. Niš nam nisu mogli dokazati. Nije se više vratio u šesnaesticu. — A jeste mu nabili deku? — zaĉuo se neĉiji glas. atifc se na Svejku kao kaput na strašilu. prozvali su Svejka da ode do centralnog ureda.

Valjda je to sudbina.. Svejedno jel neko pogine na fronti. Obojica su bili zanatlije.. izvan zatvora. ipak je to naš ĉovjek. Prestao je biti skeptiĉan i njegovu je dušu preplavila samilost prema Švejku. najĉešće dobrodušni optimisti. skeptici. Idemo 0st~T na Kuklfk — ponudio je Švejk — puške bute V11 u kuhinji. Nećeš nam valjda pobjeć? Mi bi imali od toga same neugodnosti. ali nije dovršio reĉenicu. to ne znam. Tonik? — obratio se prijatelju koji tiho reĉe: — Bajunete bi se mogle skinut. Dugonja i mali se zgledaše. još za vrijeme Pru'' skog rata jednog su objesili. — E. debeli. komadiću polja i jednoj kravi.. a dugonje. Prelazili su Karlov most šutke. o ţenama. ali u ratu na jednoga se niko ne osvrće. drugi pakung. —Jel da bi pušio — reĉe — ako ti. Isti drek. To je ĉudna pojava da su mali debeli. oĉevi obitelji. To se tak uvek dela i tome se veli duhovna utjeha. U prizvuku njegova pitanja moglo se naslutiti da osjeća naklonost prema Švejku. — Iz Praga. — Ne znam — odgovorio je Švejk smiješeći se dobroćudno — ja niš ne znam. Prvi se obratio Švejku mali. naprotiv. li. jel da. djeci. . ni k a ĉega. Umiješao se u razgovor. Da bar moţemo negdje u nekom haustoru skinut bajunete da to tako ne izgleda. — Valjda si se rodio na nesretnom planetu — znalaĉki i* razumijevanjem izjavi mali. — Otkud si? — upitao je mali debeli. ne vješaju ljude. osjetivši da bi to bilo netaktiĉno.. a Švejkovi pratioci poĉeše pripovijedati o svojim obiteljima na Kralovehradeckom.Na podsmijehe gledateljstva Švejk je odgovarao umilnim osmijehom. Onda su potraţili nekakav zgodan kućni ulaz gdje su skinuli bajunete. — Kod mene u Jasenu kod Josefova. . — Tu je puno ljudi i promatraju nas. gostioniĉar Serabona je sokolaš. a na jednu ĉašicu bi i mi išli — reĉe mali. u stan vojnog svećenika. Bili su baš na Maloj Strani. — Tako i tako je na slobodi. U Karlovoj ulici opet se mali debeli obratio Švejku: — Ne znaš zašto te vodimo feldkuratu? — Na ispoved — reĉe ravnodušno Švejk. da nisi nekakav politiĉki? — upitao je dugonja._ Ĉuj. osjetivši nijemi pristanak dugonje — ali negdje gdje to ne bi bilo napadno. _ I preveć politiĉki — nasmiješi se Švejk. 110 _ ja mislim — reĉe skeptiĉno dugi — da tek tako. ^ — A nećeš nam pobjeći? U razgovor se umiješao dugonja. ništa rru* nismo rekli i u Josefovu su ga objesili. Pripališe sva trojica. onda i ne priĉaj. — htio je reći: »Ako ti daju zapalit prije nego te objese«. Zato je dugonja i rekao malom: — Kad bi mogo. — upitao je oprezno dugonja dok je debeli saţalno pogledavao na Švejka. I tako su išli na Karlin. __ Kad ni rat — primijeti Švejk — onda se to i opravdava. Došli smo po njega. tako da bi'se to moglo opravdat. — Ţedan sam — reĉe Švejk. — A zašto će te to?. njega se 111 . — Sutra me buju obesili. onda bi nam i pobjego. — Ako ne znaš. uf< — A zašto bi bjeţo? — zapitao je mali debeljko.. Nosim to u kuverti. da mora uvijek bit neki uzrok. — A šta je to u toj kuverti za feldkurata? — upitao je dugonja. ili ga odmah obesiju. — A šta se to nas tiĉe? — reĉe. — Da nisi narodni socijalist? — sada je mali debeli postao oprezan. toplinom i njeţnošću svojih dobroćudnih oĉiju. . a debeli je dozvolio Švejku da hoda uz njega. dolje pod svodovima.

« Bila je to omiljena pjesma toga ćelavog starkelje i odista.. Dugonja i mali se zgledaše. Putem im je Svejk pripovijedao razne viceve. strašan i neumoljiv. pri ĉemu su djedici navrle suze na oĉi. neki ćelavi djedica. Prvi od njih.. bio je mali debeli. ko zna jel burno se još sreli. Pusti vodu. Izgledalo je kao da je netko opalio metak u jato prepelica. na tom breţuljĉiću. Idem plesati — rekao je nakon petog piva kad je vidio kako Parovi plešu stiskavac.. sastanak.« Za jednini je stolom spavao pijani prodavaĉ sardina koji bi se s vremena na vrijeme probudio. a onda dugonja reĉe: — Ma idemo. bio je takoĊer u toj gomili. Izjavio je da više ne moţe piti.« 135 _ pranto — dovikivali su ranjenom vojniku kad su atpjevali »siroĉića« — daj prestani i odi se k nama šesti. koji je ovdje našao puno zadovo-jstvo. Imao je povezanu ruku i pune dţepove cigareta koje je od tih civila dobio. Ne bus ih valjda još zabavlja!. Svejk i njegova pratnja sa zanimanjem su sve to pratili. 113 . pjesme i zvuka harmonike pisao pjesmice i ĉitao ih prostitutkama. I on. neprestano ga je nudio: »Samo pijte. a drugi je tvrdio da je išla spavati s nekim vojnikom u hotel »Valš«. Pa kako je već izgubio svoj Pttcizam. Blizu glazbenika dvojica su se svaĊala o tom da li je neku Marenku ćopila sinoć policijska patrola. dajte nam vermut«.. a jedan iz društva. do Karlina je još daleko. udario šakom po stolu i promrmljao »To tak nejde« i ponovno zaspao.. Svejkovi pratioci nisu imali nikakvih sliĉnih uspomena.. Daj braĉni na njih i pošalji sim cigarete. koja je sjedila u krilu ostarjelog mladića sa stazicom na glatko zaĉešljanoj kosi.« Nekakva gospodiĉna....« S drugog stola se zaĉulo: »Daj ostavi to.ne morate bojati.. Sviraju tam i violina i harmonika — nastavio je Svejk— dolaziju tam cure s ulice i razno drugo fino društvo koje ne srne u bolji hotel. pjevala je hrapavim glasom: »Imao sam curu finu. kako su ga se prostitutke bojale i sastavile o njemu pjesmicu baš suprotnog sadrţaja. Odbij s tim siroĉekom. Svejk. Uto je naišao Drašner sa svojom ophodnjom. ah ak moje srce sluti nikad više sastanak.. Pod zrcalom iza bilijara sjedile su tri gospodiĉne i dovikivale nekom kondukteru: »Mladi gospon.. sjetivši se kako je prije rata ovdje ĉesto sjedio.. zaĉas zacvilješe violina i harmonika.. Ma odi nam s tim. ah. bez mame je bilo. stoji divan drvored.. Civilni redarstvenici stjerali su ih sve u hrpu.. Nasuprot tome. vojnik. Bilo je to za njih nešto posve novo. a on zapjevao uzdrhtalim glasom: »Jedno dijete milo... . tako da su u dobrom raspoloţenju ušli u »Kuk« i uĉinili onako kako im je Svejk savjetovao. Dugonja $ n at u . stoga što takvi ljudi osim svoga optimizma imaju i veliku sklonost ka epikurejstvu. Do samih vrata sjedio je neki vojnik s nekoliko civila i pripovijedao o svome ranjavanju u Srbiji. tako je pomalo gubio i svoju odmjerenost i ostatkesvoje razboritosti. I kako su jednom u zboru pjevale: Strašnoga su Drašnera k nama bili poslali Mi se nismo bojali pa smo rusvaj pravili Marenaje cugnula pa se nije bojala. jer je kao za peh rekao Drašneru. s drugim je sad u kinu. Da vam naruĉim da vam nekaj odsviraju? Volite »Siroto dijete. Sjetio se i kako je ovamo u policijsku kontrolu zalazio policijski inspektor Drašner. Jedan je to vidio vlastitim oĉima. k° borio sam sa sobom. Oruţje ostaviše u kuhinji i uĊoše u lokal gdje su violina i harmonika ispunjavale prostoriju zvucima omiljene pjesme: »Na Pankracu. Poĉelo im se sviĊati. kada ga je ovaj pozvao da pokaţe osobnu iskaznicu: »Imate za to naredbu od policijskog ravnateljstva?« Svejk se prisjećao i nekog pjesnika koji je tu znao sjediti pod zrcalom i u tom općem rusvaju »Kuklika«.« 112 I eprijateljski je stol trijumfalno zapjevao: »Rastanak. Svejk se uţivio u uspomene.

Kasnije su uštrcavali eter u benzin. Dugonja. i zato će otići s marsbataljunom. Leţat će s tim najmanje dva mjeseca. Nakon nadljudskih l. smrde li vam noge? — Pokorno javljam. da smo donijeli jedan paket i jednog ĉovjeka (njem. on je bez šibica i ne moţe nikome pripa liti. Taj ništa ne pije. otvorio im je vrata nekakav vojnik h sobe su se ĉuli glasovi. — otpljunuo je. 115 114 . — Vrlo dobro. Benzin je bolji jer brţe hlapi. Maleni debeljko koji je već poĉeo mucati. neprestano pili i pljeskali svoje dame. govorila mu škakljive stvarĉice. i i ici ee e s ta j i o bajunete na puške i prinudio ih udarcem P D0d rebra da povedu oni njega. (Autor) nap i nastojanja Svejku je uspjelo da ih dovuĉe do kuće u ici edie je stanovao vojni svećenik. Dugi je otplesao. Bio je samo u prsniku. Svejk ih je neprestano morao opominjati kada im je u susret dolazio kakav ĉasnik ili doĉasnik. i na druge naS"£ sve to usavršili. a onda se sa svojom plesaĉicom vratio stolu. koji je već potpuno izgubio svoju uravnoteţenost. To bi bilo jedno. a sad ono drugo. gdje je na vratima stana stajalo napisano »Otto Katz vojni svećenik«. a njemu su oĉicp samo igrale. to je njegov posilni. Provjereno sredstvo kojim se moglo doĉepati bolnice. I ta pije isto samo vodu i muĉe ar " gospodine feldkurat. a ne on njih. '__ Ay/ir _ melden — gehorsam — Herr — Feldkurat _ rekao je s naporom dugonja. ne smrdiju. salutirajući vojniku — ein _ Paket — und ein Mann gebracht1. da vojni svećenik moţe ĉekati. a ako još budu dohranjivali ranu slinom. samo rum. tu ste već! — rekao je Svejku. Ma prvom katu. — A-a.). zašto nemate šibice? Svaki vojnik mora imati šibice da si moţe pripaliti. dok se nisu otvorila vrata. Dugi je bio istog mišljenja.Mali se posve predao uţicima. a kroz njih. Zatim su pjevali. zveckanje boca i ĉaša. Svejk. Zatim su krenuli. To mu je zadavalo priliĉno muka. dao je vojniku da mu u zahodu uštrca petrolej pod koţu na nozi. ali im je Svejk morao obećati da će se još negdje zaustaviti. ~~ Dobro. — Priveli su vas. Ali moţe odati miris petroleja koji ostaje u oteklini. U atmosferi prodajne ljubavi. _ Upadajte — rekao je vojnik — gdje ste se tako naroljali? Gospodin feldkurat je isto. Kada je već padao sumrak. pa im je zaprijetio da će otići sam. plesali. Neprestano su im klecala koljena. pa će ih morati sasvim otpustiti iz vojske. onda moţda i pola godine. Vojnik koji nema šibice je — što? — Pokorno javljam da je to vojnik bez šibica — odgovori Svejk. Ue posilni — to je krava. Vojnik je otišao s paketom. a još uvijek su htjeli nekamo svratiti. Toga sam si posudio za danas od oberlajtnanta Feldhubera. pogledajte ovog tu vojnika. nagovarao je Švejka da još priĉeka. to je ap-ap-stinent. Odatle ih je Svejk već vodio pod ruku. Ima sa sobom iglu i injekcije i moţe im uštrcati u nogu ili ruku petrolej1. Ĉekali su u predsoblju dugo.. Svejk predloţi da nastave put prema vojnom svećeniku. nikotina i alkohola neupadljivo je kruţilo geslo: »Poslije nas — potop!« Popodne je k njima sjeo neki vojnik i ponudio da će im za petaka izazvati flegmonu i trovanje krvi. a u ruci je drţao ci— A tu ste. već proletio vojni svećenik.. ne prošao. Svratili su na Florencu u Malu kavanu gdje je debeli prodao svoj srebrni sat kako bi se mogli još proveseliti. Uz njega je već sjedila nek gospodiĉna. Mali debeli umalo je izgubio omot za vojnog svećenika. Svejk je pio. Svejku se više nije dopadalo »Kod Kukllka«. — To je ono drugo! A sad ono treće. Pijete rakiju? TI 1 lokorno javljam da rakiju ne pijem. tako da je Svejk bio prinuĊen nositi paket sam. Zato — to — što mi takav ĉovjek ne treba. a nemate šibice? — Pokorno javljam — gospon feldkurat — da nemani.

da ste na hodniku u tuĊoj kući. P-p-posjetu nisam bio. Isprva nisu bili posve svjesni toga obrata. zatim ih je morao sam dovesti. Ja sam u to isto tak upal ko i vi. Svejk izjavi: — Sad bar vidite da vojska nikad nije med i mleko. Svejk. Svejk je već treći dan bio sluţnik kod vojnog svećenika Otta Katza. trudeći se svim silama da stoje uspravno. saslušavši sve optuţbe. — Napili ste se u sluţbi i zato ću vas dati za-tvoriti. — Makni se od mene — rekao je Svejk — ja vas moram ĉuvati. 117 . izbacio vojnog svećenika na hodnik. I tako Napoleonove rijeĉi »U ratu se situacija mijenja svakog trenutka« doţivješe i ovdje svoju punu potvrdu. sve dok nisu sjeli u kuhinju. te da ovaj sjedi ispred vrata na podu i drijema. i pazit ćete na. A zašto bih trebao ići u svoj stan — zar nisam u svom stanu? ~-1 okorno javljam. Kada je Svejk stigao onamo. oduzmite im puške i odvedite ih u kuhinju. — Ja bi nešto popio — uzdahnuo je mali optimist. a za to ga je vrijeme vidio samo jednom. Ja ću odmah telef-f-fonirati u kasarnu. a sad da se vidi da je sve to zafrkancija i s tom ispovijedi i s vješanjem. Trebali ste doći po mene — a kamo idemo? — U vaš stan. A da je natporuĉnik Helmich. idite doma i zapamtite da se u sluţbi ne smije cugati. razbio pijanino. — Kaki smo mi bili volovi! — vikao je dugonja. gospon feldkurat. Dugonja je ustao i krenuo k vratima teturavim korakom. Sad se ne poznamo. a na kraju ih je morao sam i ĉuvati. Putem je ispriĉao Svejku da se vojni svećenik posvaĊao s natporuĉnikom. uzaludno se oslanjajući o svoje puške. — Ja bi nešto popio — ponavljao je oĉajno optimist. Trećega dana pojavio se vojni sluţnik natporuĉnika Helmicha s nalogom da Svejk doĊe po svoga vojnog svećenika. Na kraju. njih dok ne doĊe vojna policija da ih odvede. al kak se obiĉno veli — meni se sreća nasmešila. Marš. Zasluţio si par šamara. glupane. •• 116 Na vratima se pojavio vojni svećenik: _ Nikako ne mogu dozvati tu kasarnu. ne budali. A-a. Još jutros su ga ova dvojica sprovodila pod bajunetima. Svejk salutira i reĉe: — Pokorno javljam. gospon feldkurat. kako sam ovamo dospio? 77 P°korno javljam da ste rtbili u posjetu. te da je pijan kao zemlja i ne ţeli ići kući. — I što tu hoćete? — Pokorno javljam da sam trebal doći po vas. — Ti si aps-ti-nent — obrati se vojniku — sram te bilo. Upustio se u glasno optuţivanje Svejka da ih je doveo u takvo stanje i spoĉitnuo mu da im je obećavao da će sutra biti obješen. dok je dugonja opet dobio napad skepticizma i rekao da je sve to bijedna izdaja. takoĊer pijan.kao vol. prodrmao je vojnog svećenika. To vi griješ-š-šite. već je govorio u stalak elektriĉne svjetiljke. eospon feldkurat. da sam tu. — Pusti nas kući — obratio se Svejku — kolega. pa kad je ovaj nešto promrmljao i otvorio oĉi. a kod vrata vidjeli Svejka kako stoji s puškom i isukanim bajunetom. — Vi ste se na-napili — reĉe vojni svećenik. U poĉast gospodina vojnog svećenika valja reći da nije iti telefonirao u vojarnu jer kod kuće nije ni imao telefona. Ja izvršavam svoju duţnost. gospon feldkurat. bojeći se da im ne pobjegne. Svejk je šutio i šetkao ispred vrata. Vojni svećenik je onda usmjerio svoju pozornost na one koji su Svejka doveli i koji su se klatili.

— Koji li je to gospodin? — upitao je neki gledatelj na ulici. pusti to — reĉe — il bum te opalil po njuški.) • . zaĉuvši posljednje rijeĉi obrati ^__Tko je od vas mrtav. pokušavajući se ponovno svaliti na Svejka — i nisam nikakav feldkurat.Švejk je podignuo feldkurata i prislonio ga uza zid. — Velim ti. i^» •'# 119 . — Ja nemam nikakvog posilnog — rekao je s teškom mukom vojni svećenik. drţao je Svejka za pukovnika Justa iz 75. Vojni svećenik je mrmljao: »Dominus vobiscum _ et cum špiritu tuo. a noge su mu zaostajale i plele se kao u maĉke s prebijenom kiĉmom. što ti tikam. Ja sam prase. Napokon je Svejku uspjelo prisloniti vojnog svećenika uza zid. — Sto ţelite? — reĉe vojni svećenik. dok ga je Švejk pod ruku vukao kući. x 5*a 118 _ -jo je moj brat — odgovorio je Švejk — dobil je dona me je došel posetiti. jednom trenu ĉinilo se da ga je poskakivanje koĉije l G . Nakon dugog pregovaranja jedan se od koĉijaša odluĉio da ih poveze. Idemo doma i basta. naslanjao na Svejka i pritom izjavio: — Ja ću vam pasti. ali »Kod Suha« ne idem. — Ja vas. Dominus vobiscum1. U koĉiji je vojni svećenik upao u potpunu otupjelost. Okoristio se svojom pobjedom tako da je vojnog svećenika odvukao niza stube do ulaza gdje je ovaj pruţio otpor kako ne bi bio izvuĉen na ulicu. Vojni svećenik koji je mrmljao neke motive iz operete ne bi prepoznao. Vozil sam ga više od dva sata dok ni našel gde stanuje. da ga je vozio samo jednom i da ga više nikada neće voziti. • Vojni svećenik se njihao. Razumijete? Švejk je napustio ono »pokorno javljam« i poĉeo govoriti s feldkuratom posve povjerljivim tonom. Tvrdi crni šešir (jer on je obiĉno i nosio civilno odijelo) netko mu je u meĊuvremenu skinuo s glave i odnio. — I tko ste vi uopće? — Pokorno javljam—odgovori Švejk pridrţavajući vojnog svećenika uza zid — da sam vaš posilni.. kamarade. Pas-sti — ponavljao je glupo se smiješeći. Švejk je prislonio vojnog svećenika uza zid i otišao dogovoriti prijevoz. kad sam kod njega bil već po treći put. gospodine. — Sve mi je pobljuval — izrazio se jasno — a nije mi ni voţnju platil. I zamuknu trudeći se lupiti nosom o zemlju. Švejk ga probudi i 112 P°rnoć koĉijaša utrpa u koĉiju. ne poznajem — tvrdio je Svejku u oĉi dok se vodila borba — poznate Otta Katza? To sam ja. a napil se od sreće jer je mislil pUSt. . za sve to mi je dal pet kruna. Glava mu je visjela. . tamo sam duţan. Tek nakon tjedan dana. Jedan je koĉijaš izjavio da toga gospodina vrlo dobro pozna.« Na stajalištu koĉijaša. Švejk ga izgura i iznese iz kućnog ulaza te se stade s njim navlaĉiti ploĉnikom u smjeru kuće. pješaĉke pukovnije. Ni reci više.<»podin s vama! (Lat. a ovaj je u novom poloţaju poĉeo ponovno drijemati. Vojni svećenik pusti vrata i navali se na Svejka: — Idemo nekamo. bio je nagnut prema naprijed. Bio sam kod nadbiskupa — vikao je drţeći se kućnih vrata — Vatikan se za mene zanima. . neka se javi zbornom zapovjedniku u roku od tri dana da bi se mogao njegov les blagosloviti.. gospon feldkurat. Kratka borba završila je Švejkovom jednostavnom pobjedom. ja vas ne poznam. pa je nekoliko puta uzastopno ponovio: •—Nemoj se ljutiti. ĉineći uzaludne pokušaje ne bi li skliznuo niza zid i sjeo na pod.. Ja sam prase — dodao je s iskrenošću pijanca — pustite me. y ' dasam mrtav. Švejk se vrati vojnom svećeniku koji je spavao. Švejk ga probudi.

a njegov je pobjedonosni kukuriku odjekivao iz koĉije.). ne radi se o meni.. da je koĉija stala. vojni svećenik je poĉeo pripaljivati cigaretnik. Nemoj si misliti da bus ostal još nekaj duţan ko zadnji put.. ne.. Oprostite.. Vjerojatno je htio zazviţdati neku melodiju. — Zaustavite. platiti. Najdulje se zadrţao kod pijetla..dovelo k svijesti. Vojni svećenik melankoliĉno spusti glavu medu dlanove i poĉe pjevati: — Mene više nitko ne voli.. — Već te znaju svi koĉijaši. ich kann singen. dovikujući ljudima mimo kojih i vikTJa P/olazila — diĉari! Onda Je iz koĉije bacio rupĉić PnpovTd| •Zaustave da Je izgubio prdjagu. milostiva? Hoćete li kamo na ljetovanje? — rekao je nakon kratice stanke i vidjevši sve dvostruko upita ponovno: — Vi izvolite imati već odraslog sina? — pritom je prstom pokazivao na Svejka. r v koje vrijeme uopće bio vrlo ţivahan. Izgubio je posve pojam o svemu i obrativši se Švejku reĉe bojaţljivo: — Gospodo.. — Smjesta se zakopĉaj. . nije nastavio. zar ne.. Onda je opet izgubio nit.. sad samo još ovo fali. ali je umjesto ispustio tako silno prrrrr. presjedamo! i kV P Povuce k sebi.. — Sedni se — izderao se na njega Švejk kada se vojni svećenik pokušao popeti na sjedalo — nemoj si misliti da te ne bum nauĉil redu." No. 1. A tada je poĉeo i^. nestašan i pousavao je iskoĉiti iz koĉije. Potom je mrmljao: — U najĉešćim sluĉajevima. prasećim oĉima kroz prozorĉić koĉije. u redu. Za nu dana je umro.. upita ga. — Pokušao je svući hlaĉe. već se poĉeo smijati: _ To je zezancija. mi smo sami u tramvaju. Vojni svećenik utihnu i zagleda se malim. Kad su na Švejkov povik nastavili put. svinjo! — izdera se Švejk. 121 120 . zaţmirivši jednim okom: — Pa kako ste danas. Sie sind ein tel.. dajte mi prvi razred. kad su mu ispale šibice _ vi mi u to pušete. u svim sluĉajevima. . imao sam crnu kavu. A onda je smjesta prekinuo svoju pjesmu i izjavio: — Entschuldigen Sie. jednom si se već pobljuval.. ja mogu pjevati što hoću (njem. naprosto ne shvaćajući što se to ustvari s njim zbiva.. griješite. pa vojni svećenik zaboravi na V j y l Poce oponašati razne ţivotinjske glasove... _ Ne gori — rekao je oĉajan. Oţenio se.. lieber Kamerad. Moţe biti da je to bio njegove mašte: Prisjećam se zlatnog ĉasa Kad me njihao u krilu I sjećam se toga glasa Kraj Domaţuc u Merklinu. was ich will1. vikao je na ulicu ĉeški i njemaĉki: —. Onda se poĉeo u polusnu svaĊati s nekim izmišljenim neprijateljem koji mu osporava pravo da u restoranu sjedi do prozora. gospodine kolega? Poĉeo se meškoljiti. dragi prijatelju..BudţJ°vicama je ţivio jedan bubnjar. Sjeo je uspravno i poĉeo pjevati nekakav odlomak iz nepoznate pjesme. Poĉeo je smatrati koĉiju vlakom i naginjući se van... drugi kat? To je izgovor. — Izgubio sam kartu! — vikao je..Nvmburk. milostiva gospodo. zaĉas je opet upao u potpunu otupjelost i okrenuvši se k Švejku. da. već o vama. ne. vi ste budala. moram naći tu kartu! A onda je rezignirano odmahnuo: — Nek već jednom.

Podrapajte mi prsnik. da ga nakratko guši. ... gospodine pukovniĉe. a c^Al°]e P°skoĉiti i pao je na Švejka koji ga je stao boksati.. u besmrtnost duše? Moţe li konj doći u nebo? Poĉeo se glasno smijati. prijatelju — odgovarao je vojni svećenik — potpuno sam trijezan. — Evo vam. 1. . gospodine. Najnjeţnije što je pri tom rekao.. Samo se jednom pokušao pobuniti i iskoĉiti iz koĉije. quae vindice nullo1. — Dvije. I obraćajući se Švejku. ali za trenutak se rastuţio ' apatiĉno pogledao Švejka izjavivši: . — Prihvatite me. Zašto me nećete izbaciti? Ništa nisam napravio. :. _ Gospodine — nastavio je molećivim glasom — dragi prijatelju.) *•# (& •' 122 123 . — Ĉini mi to dobro — reĉe — to je dobro za ţeludac i probavu. (lat. izjavivši da dalje ne ide jer zna da umjesto u Budejovice voze u Podmokle. jesam li vas već negdje vidio? Niste li bili u Beĉu? Sjećam vas se iz sjemeništa. — Oko mjeseca stvaraju se krugovi. Vojni svećenik je naglas brojio pljuske koje je dobivao. ja sam pijan (njem. pri ĉemu se blaţeno smješkao. zapitkujući Švejka je li imao majku.«.. — Jednu ili nekolko? — upitao je Švejk. Vjerujete li. Ţudio je za muĉeništvom i poţelio da mu Švejk otrgne glavu i baci je u vreći u Vltavu. —... pazeći da mu ne zaspe. ljudi dragi. Ja sam prasac — ponavljao je neprestano desetak puta s oĉajnim. Kod raznih pokušaja da uĉini kakvu sitnu šalu. — Potpuno sam zadovoljan. ich bin besoffen1. kao što su ispadanje iz koĉije ili lomljenje sjedala. ni Tr?lefCte Ĉardaš? — uPita Švejka. uporno ga molio i kumio: — Izbacite me iz auta. svi budu rekli da si cugoš. <(.Poĉeo se smijati: •'•" > — Zar nije dobar vic? Ĉitavo to vrijeme Švejk je prema vojnom svećeniku postupao s bezobzirnom strogošću. — Ništa nisam pio. yy Ivzraţavao Je najrazliĉitije ţelje. Onda je odjednom salutirao: — Ich melde gehorsam. Pokorno javljam. Švejk bi mu uzastopce zadavao udarce pod rebra._ izjavio je odluĉnim glasom. brzo prešao na balet. iskrenim beznaĊem.). na tom svijetu sam! — vikao je iz koĉije. no r^na njemu se nije dugo zadrţao. Dajte mi još jednu po njušci! — Najljepša hvala! — viknuo je kada mu je Švejk brzo udovoljio. — Ja sam.. što je vojni svećenik primao s neobiĉnom tupošću. Herr Oberst. dajte mi ćušku. gospodine kapetane.> i _ Dopustite. Ţelim pasti na nos . crkotino! Vojni je svećenik odjednom dobio napad melankolije i poĉeo plakati. — Znate li medvjedi pies: Ovako. bilo je: — Ne spavaj. Zašto me odvozite sa sobom? '< Sjeo je i mrmljao: ^. da mu odreţe nokte i išĉupa prednje zube.— Dalje mi ne ide — reĉe — izbacite me.J»? . — Ne sramoti me — opominjao ga je Švejk — prestani. Na trenutak se zabavljao time što je poĉeo recitirati latinske stihove »Aurea prima sata est aetas. Ja nešto ţelim — vikao je vojni svećenik — ali ne n ° 'e bUo datno doba kad je bez ikakva suca. a°nda ga smjestio na sjedalo. poţelio je da mu Švejk išĉaši nogu. Zatim je poĉeo govoriti o trkama.Meni bi baš pristajale zvjezdice oko glave — govorio je oduševljeno — trebao bi ih deset. Za samo jednu minutu Švejk je u potpunosti ugušio njegovu pobunu i prinudio ga da se vrati u prvotni stav na sjedalo. molim vas.

eh. spominjući pritom i ćuške. Spopalo ga je pjesniĉko nadahnuće i poĉeo je govoriti o povratku u sunĉani sjaj sretnih lica i vrelih srdaca.~ • Sezapleo nogama o sjedalo Pritom se smijao na sav glas. k ^ a ^ Jku obećao svoju sestru. Ispriĉao je kako duguje za jahaće ĉizme. nije mi stalo do sitniša. Kada su se konaĉno zaustavili pred njegovim stanom) lo ga je vrlo teško izvući iz koĉije. — Vi me hoćete zeznuti — izjavio je vojni svećenik gledajući znaĉajno u Švejka i koĉijaša — išli smo pješice. a nije se moglo ni pomisliti — reĉe štucajući — moţda vam se to ĉini priliĉno muĉnim. koju nije imao. . eh. koja je igra pravednija.r !e P^lio da ga odnesu u postelju i na kraju je usnuo. J vivsi da ţeli da ga priznaju kao ĉovjeka.J Ise ĉak ĉinilo da će ga rastrgnuti jer IZ K. Ali ni s time se nije sloţio. što se to tiĉe? Ja vas ne poznam Kako se usuĊujete tako me fiksirati? Znate li maĉevati? Postao je na trenutak borbeniji i pokušao gurnuti Švejlcj sa sjedala. Onda su ga vukli kroz ulaz.. 124 125 . Otišao je proklinjući svoju sudbu i vojnog svećenika koji ga je zadrţao i pokvario mu posao. a u stanu su ga kao vreću bacili na divan. jer u novĉarki više i nije bilo. ići u plesnu školu i prţiti ribu. Ich kann bezahlen1. Onda je kleknuo i poĉeo moliti »Zdravo Marijo«. upita: — Je li danas ponedjeljak ili petak? Bio je takoĊer radoznao je li prosinac ili lipanj. ublaţit će sve moje patnje. Hoće me kidnapirati! Ja se hoću još voziti! . iako je stalno krojio nekakve planove. kako ih je zeznuo: _ Vi ćete me rastrgnuti. Nesretni ga je koĉijaš podvrgnuo temeljitom pregledu.plO l c u r UI i v i v -i i / • kućice Na trenutak . Izjavio je da neće platiti za voţnju autom koji nije naruĉio i trajalo je dulje od ĉetvrt sata dok mu nisu objasnili da je to bila koĉija. — Uzmi sve. — A baš me briga što nešto hoću — rekao je ozbj. pa preko stubišta u stan. stvarno. već sam te negdje vidio! — izjavio je pokušavajući obgrliti Švejka i poljubiti ga slinavim usnama. Vojni svećenik se polako uspavljivao. *>« ___ Nismo još stigli — vikao je — pomozite mi. gospodine kolega. što je jednako v «jedna jedinka kao i prasac. . n-^ if n oravom smislu rijeci izvuĉen iz koĉije. gospodine. eh. Taj • e.znam što. smijucl se pritom od uha do uha. — Autotermosicama — nastavljao je zaboravivši o ĉemu je maloprije govorio — nazivaju se posude u kojima se ĉuvaju pića i jelo u prvotnoj toplini. kao kuhani . biĉ i sedlo. Nakon što ga je Švejk umirio. A onda je u nastupu velikodušnosti dobacio koĉijašu lisnicu. da je prije nekoliko godina imao triper i da se lijeĉio hipermanganom. ferbl ili ajnc? — Ne. njeţno gladeći svoju vlastitu nogu — kako si narastao od tog vremena otkad te nisam vidio. — Pa lupi me — odgovorio je vojni svećenik — misliš da ne mogu podnijeti? Od tebe ih pet podnesem. pa je prigovarao da se on vozi samo u fijakeru. — Mi smo skupa išli u školu. — Ah. Htio je poduzeti sve moguće: svirati glaso**. Ah. i pokazao je veliku sposobnost u lupetanju najrazliĉitijih pitanja: Jeste li oţenjeni? Jedete li rado gorgonzolu? Jeste li u kući imali stjenke? Jeste li dobro? Je li vaš pas imao štenećak? Postao je povjerljiv. što da uĉinim? Morate mi oprostiti. Ma moguplatiti(njem. — Ni za što drugo nije bilo ni vremena. U prsniku mu je koĉijaš pronašao pet kruna. ti dobriĉino — rekao je. gospodo. Zar ne znate što? — objesio je glavu i naprosto rezignirao. Ijno — a i vas. ta sreća što te vidim. Bilo bi bliţe istini da je rekao da mu nije stalo do trideset šest krajcara. Kako ocjenjujete.). davši mu na znanje svoju fiziĉku premoć. Ali recite.

gospon feldkurat.. divan ću ostaviti. Ne. Rakija je otrov — odluĉio je — mora biti original. kakvu ima gospodin satnik Šnabl u Bruski. Dobio je preksinoć na kanama. naravno. natporuĉniku Mahleru. stavili smo vas na divan. našao ga je kako leţi na divanu i naporno razmišlja kako se to moglo dogoditi da ga netko polije tako ĉudno da mu se hlaĉe prilijepe za koţni divan. Takva orahovaĉa. bio bi uvjeren da prisustvuje predavanju dr. Njemu recite da moram platiti krmivo za konja jer sam novac za to propio. — Tako mi je kao da me je netko premlatio — ţalio se vojni svećenik — i ţedan sam. Vojni svećenik. Pitajte gospodina Šnabla gdje u u e P~ J tu orahovaĉu i kupite dvije boce. a ne tvorniĉki proizvod nekakvih Ţidova.3. Njegova prostodušyj Posteno lice osigurali su mu potpuno povjerenje i x a Je ono što govori ĉista istina. bio je potišten. zaloţit ćemo klavir. zato jer si uvek kupi tu slanu haringu za ćeli tjedan. Vojnog svećenika pogodio je savršeni mamurluk i jednostavna depresija. hoće li netko kupiti divan? Gazdi ću reći da sam ga posudio. gto su maraskino. dalje se ni moglo. Ljudi izmisle kojekakve svinjarije i piju to kao vodu. pa što bude da bude. gospon feldkurat — ţeĊ je posljedica juĉerašnje ţeĊi. samo peĉe u grlu. . — Pokorno javljam. kak je govoril jedan stari narednik iz 91pukovnije. kojemu je glava bila neobiĉno teška. J je odluĉio da će biti korisno ne govoriti ni pred 127 . A ako i tamo ništa ne dobijete. ili da nam ga je netko ukrao. Napravio je. odite do \T V • l vrsovica u vojarnu.. Da je bar bila višnjevaĉa. Napisat ću vam nekakvih općenitih par redaka. — Ne mogu se sjetiti — rekao je — kako sam dospio s kreveta na divan. ĉim smo došli. Ako tamo ne uspijete. A da je bar bila prava. Pogledajte kako mi se podriguje. dobili ste mali delirij. male izmjene: _ j^ad bi — rekao je — ĉovjek pio neko plemenito piće . gospon feldkurat — rekao je Švejk — da ste se po noći. koji ubija 126 v najbolje ljude« i da ĉita njegov priruĉnik »Sto iskara etiĉkih«. Ima oduran okus. — Sto mislite. . odite na Hradĉane satniku Fišeru. Izmislite što hoćete. Da ga je netko u tom trenutku slušao. Nadam se da bu vam pomoglo ak se presvleĉete i operete. Nekoliko rijeĉi pojasnilo mu je kako se grozno vara misli li da je poliven. Recite da mi je potrebno i da sam sasvim bez vca. To vam je takav ringišpil. konjak. sijeĉnja ujutro bil je tak ţedan i bilo mu je tak loše da si je kupil slanu haringu. destilat bobica. — Sve u svemu imam trideset šest krajcara.. Kada je Švejk ujutro ušao u sobu vojnog svećenika. Da mi je sada dobra orahovaĉa — uzdahnuo je — ta bi mi smirila ţeludac. prava. ali ja sam juĉer pio borovicu. Poĉeo je prevrtati dţepove i pregledavati lisnicu. Takva borovica nije ni ukusna. nema ni boju. Kako bi bilo da prodam divan? — razmišljao je. Poznaval sam jednog stolara. — A što sam izvodio? Jesam li izvodio uopće nešto? Nisam valjda bio pijan? — Ko deva — odgovorio je Švejk — potpuno. Da se juĉer nisam tukao? — Ni to bilo tak grozno. A ova je borovica bila od nekakvog drvenog špirita i ulja. no • « sJaJno obavio svoju zadaću. taj se prvo napil na Silvestrovo 1910. pa je pil ispoĉetka i tak to radi svaki dan već ĉetvrto leto i niko mu nemre pomoći. Dobar rum je rijetkost. Rudini se da ju mogu tako cugati. Iz tog se ĉovek nemre izvleĉi tak brzo. Poslat ću vas gospodinu satniku Šnablu da vam posudi sto kruna. ali mi se ne vraćajte praznih ruku ću vas poslati na bojišnicu. Ako i tamo ne uspijete. To je kao i s rumom. kakvu sam jednom pio u Moravskoj. Ne ajte se odbiti. — Tamo uopće niste ni bili. a 1. Aleksandra Batek* »Objavimo rat na ţivot i smrt demonu alkohola.

Ispijanje alkohola je prostaĉki materijalizam. već poduprijeti njegovu molbu iz. došao je trgovac starim pokućstvom i vojni svećenik mu je za bagatelu prodao divan i ponudio mu da malo porazgovaraju. Nisam se dal odbiti. da nam ne zatvoriju zalagaonicu? Vojni svećenik je beznadno odmahnuo rukom i za koji trenutak već su utovarivali glasovir na kola. a ja sam rekel da je jako zgodna. kakvu kupuje gospon kapetan Šnabl. Objavio je Švejku da će već sutra zapoĉeti novi ţivot. uhvativši se za glavu — tako me boli glava! — Dal sam im adresu od jedne stare. I bude mir par dana. — Uzel sam to odjednom — rekao je Švejk -— da ne moramo sutra ili preksutra ponovo brinuti o nofcima. gospon feldkurat Ni ne bu tak loše kad više ne bu klavira. Gotovo pola sata govorio je filozofski. v 3 stalno glavu medu dlanovima i gledajući u oĉajanju. našao je vojnog svećenika kako sjedi kraj otvorene boce orahovaĉe i psuje jer je za objed dobio nepeĉen odrezak. A sad ĉekaju u hodniku za taj klavir. Dow sam ih da nam ga otpelaju u zalagaonicu. ni prej natporuĉnikom Mahlerom o tome da vojni svećenik mora platiti krmivo za konja. a valja ţivjeti duhovnim ţivotom. Kada je. samo sam moral pred kapetanom Šnablom kleknuti na koljena. Nakon odlaska trgovca starim pokućstvom vojni svećenik se upustio u prijateljski razgovor sa Švejkom s kojim je ispio sljedeću bocu. Kod nas je jedan šuster u isto vreme plaćal alimentaciju za pet cura i bil je zbog toga sav oĉajan.. Vojni svećenik se vratio u juĉerašnje stanje. Opet je bio na istom. sad ideš u krevet na ćorku. javom da vojni svećenik mora platiti alimentaciju. To je moj poznati trg0' vac starim pokućstvom. Kada je otvorio treću bocu. % 128 _ ništa niste izveli. — Šteta što nikakvog nemam — reĉe s prijekorom vojni svećenik — ĉovjek ne moţe na sve misliti. pokorno javljam gospon feldkurat. Išlo je to priliĉno glatko. . došel bu popodne. Dio njihova razgovora bio je ispunjen osobnim stavom vojnog svećenika spram ţena i karata. ___ rjonesel sam. Noću se odnos ipak izmijenio. — Opet jedna krasna sramota — reĉe. a nekaj sam moral zmislit. Švejk? — upita vojni svećenik.. Bude više mesta i budemo imali više novaca na hrpi. A ak bi gazda pital kaj delamo s tim klavirom. A imam i kupca za divan. gluhe babe kod nas u ulici — objašnjavao je Švejk — htel sam to solidno izvesti jer je naredba naredba. Bio je vrlo nezadovoljan kad se trgovac ispriĉao da ide u kupovinu još i noćnog stolića. koji se u meĊuvremenu umio i presvukao. ni pred satnikom Fišerom. To je nekakav gad. al kad sam mu rekel da moramo platiti alimentaciju. ne odlazite. vojni svećenik. ja bum ^ da su mu se potrgale ţice i da smo ga poslali u radionicu & popravak. a ja se niš drugo nisam dosetil. Danas se plaća koţni divan. J > kak° ne bih išao — mrmljao je vojni sve-~~ sjećaš se da smo skupa išli u peti razred i kako sam 129 . da imamo nekaj za Pjti Mogu ići po klavir.satnikom Šnablom. bio je silno iznenaĊen. Vi ste rekli da se nekaj zmislim. pa si je stalno posudival i svako mu je rado poveroval da je u groznom poloţaju. Švejk — uzdahnuo je vojni svećenik i poĉeo hodati po sobi. kuţiš? m i( eni '. otpremninu curama. alimentaciju gospon feldkurat. zamijenio je Švejka s nekim drugim i rekao mu: . t0 flaša kako bi imali nekakve rezerve. vrativši se s pobjedonosnog pohoda pokazao tristo kruna. Dugo su sjedili.~~~ Nikako. Pa su hteli njenu adresu. Svugdje je dobio novac. umesdve flaše orehovice. Pitali su me kakva je cura. sjećate se onog ridokosog kadeta Ta je idila trajala sve do onog trenutka dok Švejk nije rekao vojnom svećeniku: Sad mi je dosta. — Alimentaciju? — zaprepašteno ponovi vojni svećenik —Je. Kada se Švejk vratio iz zalagaonice. da još nema ni petnajst let. — To ste fino izveli. I veĉer je zatekla Švejka i vojnog svećenika u prijateljskom razgovoru.

pa iako joj ništa nisu mogli dokazati. 131 . gospoda Palivcova je izjavila da mu neće na toĉiti jer je sigurno pobjegao. Ĉula sam da je gospon Švejk već —> pa nekak pronaĊi gde leţi. Tak da znate. radik. odveli su je u koncentracijski logor u Steinhofu.a SC P°^eo dogovarati sa Švejkom. koncentracijski logor Steinhof (njem. Ali već je tome toli* tjedana. svi smo zdravi. Svuda su modne slike po zidovima. pobegneju iz vojske. V0in. imal kaj za obleĉi. da nije dobil niš za jesti. izjavivši: — Gospoda Kejfova. Joj govoranciji bio je prisutan jedan stariji gospodin. Sestriĉna gospode Miillerove nije se mogla primiriti. svećenik je poslušao uz proteste nepoznatim osobama. od kad su došli po mene $ me — Zato mislim da je već kasno i da je taj pesek isto v# na milosti. A zato sam moral ubit petnajst narednika i vodnika. Već je od nje došlo i pisamce. štene. u praonici sam imal neke kragne i napršnjake. urote protiv mene. Jela ima dovoljno i skupljamo krumpirove — za juhu. a tam je. imate pravo da sam se izvlekel. Cenzurirano. drţao za dezertera. Staru gospodu osudio je i dao odvesti vojni sud. gospodo — govorio je ormaru i fikusu — 1^ sa mnom postupaju moji roĊaci!? Nemam roĊaka — odluĉi« je naglo. Zatim je Švejk otišao priviriti malo »Kod Kalicha«. nemam ih. A te gospodiĉne koje spavaju u mom krevetu dajte pozdraviti. Već su vas prošli tjedan tu traţili. I sobom odjeknu hrkanje vojnog svećenika. Na kraju je s njime govorila kao s pokvarenim pustolovom. Kad ga je vidjela. — Vidite. Zensuriert K. ja mo-ran?s vama govoriti. Al nemojte to nikom reći. smještajući se u postelju — da se i nebo i zenji.. Zaboravila sam ti reći da je na tavanu u desnom kutu u kutiji jedan mali pesek. Povjerio Im^u i ima sina koji je takoĊer pobjegao iz vojske i da je kod bake u Jasenu kod Josefova. priĉekajte na mene vani. I preko cijelog pisamca ruţiĉasti peĉat. g nekim šnajdericama. kad se vratim iz vojske. bravar sa Smichova. i kr. — I zbiljam je taj pesek već bil mrtvi — zajecala je ^ 1. i da hoće još i njih upropastiti i unesrećiti.. gospon. »• Konzentrationslager Steinhof1. Švejk je uzeo tu domaću relikviju i ĉitao: »Draga Aninko! Tu nam je jako dobro. Isto pazite da mi se u ormaru s odelima ne naseliju moljci. a po prozorima. a takoĊer su tu i crne — Inaĉe je sve u redu. Suseda na krevetu do mene ima pjegavi —. Mi smo oprezniji od vas — završila je svoju govoranciju — a unesrećeni smo. gospoda Kejfova. I Švejk napusti svoj dom koji ga nije prihvatio. koji je prišao Švejku i rekao mu: rosim vas. Uz eprestano jecanje i naricanje izrazila je na kraju sumnju da " Švejk pobjegao iz vojske. to mi podignite da bi.ti pisao zadaće iz grĉkog? Imate vilu na Zbraslavi? Moţete voziti parobrodom po Vltavi? Znate što je to Vltava? Švejk ga je prinudio da izuje cipele i da se svuĉe. A one su od tog nadamski salon. nema svako takvu Sfeću kak vi. koja mu je uz plaĉ ispriĉala da je gospoda Miillerova bila uhićena tu veĉer kada je odvezla Švejka u vojsku. kojeg je prema muTd 8 Stioniĉarke ° Palivcove. _ To je jako šaljivo — rekao je Švejk — to mi se jako dopada. U stanu je Švejk našao nećakinju gospode Miillerove. U te dane pada i Švejkov posjet stanu njegove stare dvorkinje gospode Miillerove. C.). — Moj muţ — poĉela je razvlaĉiti staru priĉu — bil je tak oprezni. 4. 130 i gospode Miillerove — a ni svoj stan ne bi prepoznali. A takvi ljudi hodaju po svetu. da bi mu mogli poslije rata uredio grob. rij v . sedi siromah zatvoren zbog niĉega.

Došao je tek ujutro. Ljudoţderi s Nove Gvineje i Polinezijskih otoka. veliku svetu misu s pjevanjem. sluţili su isto tako sveĉane sluţbe Boţje kao i nekoliko tisuća godina kasnije nove generacije prije nego što bi krenule u rat i pobile svoje neprijatelje ognjem i maĉem. erter. na sto icu na ši-1 ^ koj°J su ga domišljatim strojem u ' busiji bradati pop vodio je revolucionare itd. putnici. prije negoli sveĉano proţderu svoje zarobljenike ili nepotrebne ljude. ali vojnog svećenika joj nije bilo. namještenici raznih trgovaĉkih farmi ili obiĉni znatiţeljnici. •m XI Švejk odlazi s vojnim svećenikom sluţiti poljsku misu 1. gnjaveći svojim prisustvom delinkvente. gurnuo mu je u ruku deseticu: — To je za prvu pomoć — rekao je. probudio Švejka i rekao: — Sutra idemo sluţiti poljsku misu1. ukrašavaju svoje straţnjice vijencima šarenog perja šumskih ptica. uA j. n smaknućima okrivljenih uvijek sudjeluju svećenici. Pripreme za usmrćivanje ljudi vršile su se uvijek u ime Boţje ili uopće nekog toboţnjeg višeg bića.Ne osvrćući se na to što ga je Švejk uvjeravao da nije de^. koje je ĉovjeĉanstvo izmislilo i stvorilo u svojoj uobrazilji. Švejk se kasno noću vratio kući. mene se ne morate bojati.). atriji katoliĉki svećenik pod vješala. rus koj takvog je jadnika vodio pastor pod sjekiru. kao što su misionari.. Prije nego što bi stari Feniĉani prerezali vrat kakvom zarobljeniku. • ri e ne * §° ^to Je sveta inkvizicija spalila svoje ţrtve. Skuhajte crnu kavu s rumom. Ili još bolje — skuhajte grog. Misa koja se sluţi prije odlaska na bojno polje (ptev. Budući da do njih još nije doprla kultura ornata. sluţila je najsveĉanije sluţbe Boţje.. ? 133 132 . prinose ţrtve svojini bogovima i vrše pritom najrazliĉitije vjerske obrede. l. u Francuskoj pod & lotlnu> u Americi svećenik je vodio na elektriĉnu stolicu. vukući ga za sobom u vinarnicu za uglom — ja vas razmem.

Švejk je skuhao slavni grog. poznam tog trgovca starim nameštajem. sada je tebe zadesila nebo si obećao nama. Poljski oltar imamo — sklopiv. Na pogubljenjima pobunjenih vojnika pojavljivao se svećenik. objesiti te. ugušiti. koji je govoril da grog mora biti tak jaki da ak neko opadne u more. zato jer mislim da se bez poljskog oltara nemre sluţiti misa. al preksinoć sam srel njegovu gospodu. da ga idemo potraţiti. On je zatvoren zbog nekakvog ukradenog ormara. a kriţem u drugoj ruci pri ubijanju i uništava nju pribaltiĉkih Slavena. _ Gdje ste nauĉili kuhati tako dobru stvar? — upitao je. Najbolje bi bilo. kao da bi reci: »Tebi će samo odsjeći glavu. ćeniĉkog blagoslova. Vojni svećenici svih vojski molili su. Znate gdje sam pospremio taj sklopivi poljski oltar? U divan koji smo prodali. Ljudi su u ĉitavoj Europi išli na klaonicu kao stoka. Sjećam se da nam je jednom. On je 135 . moţe preplivati kanal La Manche. neprijateljski zrakoplov baci bombu toĉno na poljski oltar. dok su ni zrakoplovi pripremali sliĉnu slavu vojnim svećenicima' drugoj strani. _ Kad Sam pred nekolko let išel u frent — odgovorio je £vejk _ u Bremenu.. to je nesreća. Poljska misa nije nikakva zafrkancija.. 0Kl !*|iaf? 134 2. prije samo| krvavog klanja i ubijanja. kao što je sluţenje mise u zatvoru ili propovijed razbojnicima. zasjenivši grog starih pomo-Takav bi grog mogli piti gusari osamnaestog stoljeća i bili bi zadovoljni Vojni svećenik Otto Katz bio je oduševljen. ali što je tek ovaj morao propatj ti!« Velika klaonica svjetskog rata nije mogla proći bez sve. Švejk. Prilikom pogubljenja ĉeških legionara moglo se vidjej i svećenika. Tesari su već tamo napravili podij.. a na improvizirano' kriţu gdje su pokopali ostatke vojnog svećenika. pa će nam dati sportski nat poruĉnika Witingera iz 75. doduše. Od slabog groga se utopi ko slabo štene. Monstrancu će Brţvn ova bih trebao imati - Zamislio se: da Sm ga pehar 0?' CemO ° '^S^tli. sluţili poljske mise za pobjedu one strane ĉiji su kruh jeli. dţepno izdanje. pukovnije. u zraku. pa od svećenika nije ostai ništa drugo doli nekakve krvave krpe. _ Nakon ovakvog groga.*ll od tebe nešto masnih fleka je ostalo. — Je. Isuse i Marijo. i vrijeme takve poljske mise. kojemu su prilijepili »sveti«. a veli da je naš divan kod nekog uĉitelja na Vršovicama. Kasnije su o njemu pisali kao o muĉeniku. Od toga smo napravili gadne šale. b mo su ih pokraj mesara—careva.. rali nam. pustiti) tebe petnaest tisuća volti. stvarno. Švejk — uhvatio se za glavu — pa mi smo volovi. Ništa se nije promijenilo od onih vremena kada je raţ bojnik Vojteh. od jednog propalog mornara. dobro ćemo sluţiti poljsku misu — mudrovao je vojni svećenik — mislim da ću prije toga izreći nekoliko rijeĉi za rastanak.« Poljske mise sluţile su se dvaput: prvi put kada je jedinic odlazila na bojišnicu i drugi put na bojišnici. kad popijemo grog. samo taj poljski oltar — rekao je neveselo vojni svećenik — inaĉe je na vjeţbalištu sve priprejeno. itd. na moru itd. blagosloveći l laţno zaklinjući da: »Na kopnu. sudjelovao s nu ĉem u jednoj. gospon feldkurat — rekao je Švejk — ja. a ono je tebe uzelo Pri svetoj misi nebo se na te spustilo }'• i.Svugdje su pritom manipulirali raspelom. kraljeva i drugih moćnika vojskovoĊa vodili svećenici svih vjeroispovijesti. U ovom sluĉaju ĉovjek mora stvarno imati sve daske u glavi. preko rt se pojavio ovaj nadgrobni natpis: Što moţe zadesiti nas. To je peh s tim poljskim oltarom.

trebali ste odvesti na policiju. Našavši poljski oltar u divanu. Takvo ukazanje Boţje moţe vas dost skupo koštati. vojni svećenik je ispriĉao Švejku da je juĉer. Baš sam govedo što uvijek SVP odgaĊam za zadnji ĉas. za jedan SM i ĉetrdeset osam minuta. sklopivi. Vojni svećenik iskazivao je neobiĉnu dareţljivost. Beĉ — Modling. koji je potjecal iz pokradene crkve. pa ako sve dobro proĊe da će otkupiti glasovir iz zalagaonice. i rekel je da to hoće darovati crkvi. to se razme — rekao 137 . te drţao da je dobio ukaz s neba da ukrasi time crkvu na Vršovicama. nisam pogledao u taj divan? Pod utjecajem groga pripremljenog po receptu propaW mornara. a niti ^amjen imao. Zašto. a onda je ovaj bil osuĊeni za kraĊu svetih stvari.«. Stipnuo ju je za obraz i poškakljao po podbratku. truba jedna. pa ga je darovao mjesnoj vršoviĉkoj crkV za sakristiju. cvokotao je zubima: a u n . kako nam se uvijek hvali. ĉuo je unutarnji glas koji mu govoraše: »Pogledaj e u divanu. On se htel spasiti pa je isto pripovedal o nekakvom anĊelu i uplel je u sve to i Djevicu Mariju i dobil deset let.Konaĉno su izašli. dok se to ne zaboravi. Putem do ţene trgovca namještajem. išel je s tim kaleţom gos-ponu ţupniku. koji pripada vojnom inventaru. u ladici«. naĉelnik po ţandare. bio je dobar trW Istrĉao je ĉetrdeset kilometara. ljeta Gospodnjeg 1914. Zateĉen u donjem rublju. — Pa idemo već traţiti taj poljski oltar — nagovarao gaje Svejk — već je jutro. isto tak je na polju izoral nekakvi kaleţ. a ne nikakav oltar. — Još si moram uzeti uniformu i popiti još jedan grog. _ Zbog tog ĉuda — dodao je Švejk — još bute imali problema. A gospon ţupnik je pomislil da se u njemu pokrenula griţnja savjesti. zaradio na kartama dosta novca. Jedan ĉovek u Zhofima. a tam je bil sakriveni za bolja vremena. Niste se trebali osvrtati na anĊele. ĉekalo ih je nemilo iznenaĊenje. pokazivao je znakove silne zbu' njenosti. pa je poslal po naĉelnika. a ne do nekakve proklete sakristije. Bilo je u tome neke sliĉnosti s poganima koji obećavaju kakvu ţrtvu. Najbolje bute napravili ak odete z nama k vašem ţupniku da nam vrati vojni inventar. dugo se i usrdno molio i hvalio Boga. poĉeo je samog sebe ruţno psovati i u najrazliĉitijim sentencama izraţavati kamo zapravo spada. Iz razgovora s njim bilo je jasno da je naĊenoj 136 • ^ o znaĉenje ĉuda i proviĊenja Boţjeg. A k tome je još vidio u snu nekog eu . Već san se juĉer s njim dogovorio. upisavši na drugoj strani sklopivog poljskog °'' tara natpis: »U ĉast i slavu Boţju darovao p. A kada je tamo vidio minijaturni. koji mu je jasno naredio: »Otvori ladicu od divana!« Poslušao je. Kolafik. _ f0 nas ne zanima — reĉe vojni svećenik — stvar koja vam nije pripadala. iako je ćelo vreme nekaj mlel o ĉudesima.nekad trĉao i pobijedio za »Sport favorit«. trodijelni oltar s udubljenjem za tabernakul. kleknuo je pred divan. novog vlasnika otomana. a taj ĉovek ga je isto tak smatral za prst Boţji i umesto da to pretopi. odista ništa zlo niti loše nisam u mislima gajio. Kad je kupio fl divan. f0" boţnog gospodina. Na Vršovice su išli pješice jer je vojni svećenik izjavio da se mora prošetati po svjeţem zraku kako bi prešao na druge misli. m. u stanu gospodina uĉitelja. Na Vršovicama. stari se gospodin dosjetio da bi to rflfr gao biti prst Boţji. Mislio sam da takvim Boţjim ukazanjem na VršP° d ukta**v:m)u našeg siromašnog hrama Boţjeg A la -Ai Je> na raĉun vojnog inventara. Poljski oltar ni nikakva m acka ni ĉarapa koja se moţe darovati kom se hoće. starog. uz Boţji blagoslov. uĉitf'l u. Od pospane ţene trgovca starim namještajem doznali su adresu uĉitelja na Vršovicama. g. ^ari gospodin tresao se cijelim tijelom i oblaĉeći se. Kupili ste divan.

kojega općinstvu predstavljaju putem nekog napetog vesterna. namjesnik gospoda Boga meĊu vršoviĉkim katolicima civilima. dijeliti nekom posljednju pomast. Gledajući iz daljine. p °Jeĉak mislio da je to pejzaţ iz Posazave. Dok je ţupnik tvrdio da poljski oltar ne spada u divan. Sve u svemu.je tvrdo i drsko Švejk — saĉuvaj nas dragi Bog od takv0s Boţjeg ukazanja. kao uostalom i sva slava svete crkve. Oltar se sklapao na tri dijela. naime. Nekakav goli ĉovjek s aureolom i tijelom zelenkastim poput trtice guske koja već zaudara i raspada se. Vojni svećenik Otto Katz. treću sliku uopće nije bilo moguće procijeniti što Vl t ^ ' V°Jnici su se uviJek sva<kli i rješavali taj rebus. Tek su se u predsoblju susreli: on. izdaleka je sliĉio šarenim ploĉama namijenjenim ispitivanju daltonista na ţeljeznici. Vršoviĉki je ţupnik još spavao. Nesretni stari gospodin posve se spleo od ove govorancije pa se prestao uopće braniti. Ali je zato Bog Otac izgledao kao razbojnik s Divljeg zapada.) ' HfStelMr Veta M'rio 139 . kao da se radilo o teniskom reketu. i drugi namjesnik Boţji na zemlji. Isticao se samo jedan lik. Sigurno je samo to da stav j ) ^^ kojim bi se jednako mogli posluţiti nekakvi na Zambeziju. ili šamani Burjati i Mongoli. kao što su krunice i svete sliĉice. Švejk je pritom davao razliĉite primjedbe. smUuj se nama! (Njem. Kriţ koji mu je bio u ruci. goli ĉovjek urla od uţasa nad tim društvom koje ga okruţuje. prekrivenim neĉim što je sliĉilo na kupaće gaćice. '"jko Boţja. pa je probuĊen bukom poĉeo psovati. pri vojnom inventaru. jer je onako bunovan mislio da mora ići po. izgledali kao aveti iz priĉe. Na kraju su otišli u sakristiju crkve. ostavljao je dojam sportaša. mladi muškarac. Ono »širo mašni« izrekao je nekako pod navodnicima. P 138 mašte nije se baš moglo ustanoviti što ustvari pred-pUnj°aju jjjke naslikane na ta tri dijela. Mutter Gottes. — Mogli bi me pustiti na miru s tom posljednjom pomasti — gunĊao je. sve se to skupa stapalo i stvaralo dojam da vlak ulazi u kolodvor. Ali gledatelj je imao utisak da taj sveti. a ţupnik je izdao poljski oltar uz ovu izdatnicu: »Primio sam poljski oltar koji je sluĉajem dospio u crkvttfi Vršovicama. a bio je obilno prerna^ laţnom pozlatom. s obje strane stajala su mu dva krilata stvorenja koja su trebala predstavljati anĊele. Naprotiv. jvfarnaljan dreĉavim bojama. trudeći se da se što prije obuĉe i sredi ĉitavu stvar. Suĉelice ovoj stajala je slika koja je trebala predstavljati Sveto Trojstvo.« Slavni poljski oltar proizvela je neka ţidovska firma » Mahler« iz Beĉa. U cijelosti je to bio spor izmeĊu civila i vojnika. nerado se oblaĉeći — ljudima pada na pa-met umrijeti baš kad je ĉovjek u najslaĊem snu. nešto izmeĊu krilate divlje maĉke i apokaliptiĉke aveti. da je lako \» gatiti siromašnu crkvu na raĉun vojnog budţeta. AnĊeli su. drţao je ko od šale. Sin Boţji bio je. majstor na golubici i nije imao što upropastiti. Toga sveca nitko nije dirao. veseo. naprotiv. I onda se još s njima moram natezati za novac. od time je stajao natpis: »Heilige Maria. s lijepim trbušĉićem. unser1«. Naslikao je nekakvu pticu koja je isto tako mogla biti i golubica. kao i kokoš bijelih brojlera. Nekakav Pivonka iz Chotebofe smatral je isto tak Boţjim ĉinom kad mu je u ruke upal štrik s tuĊo^ kravom koja je bila s druge strane štrika zvezana. U cijelosti uzevši. koja je proizvodila svekolike misne potrepŠo1* i vjerske predmete. vojni svećenik je izjavio da po tome još manje spada iz divana u sakristiju crkve u koju ulaze sami civili.

— Dobro — rekao je vojni svećenik — ali vodu mi °e nalijevati. Sliĉilo je to na indijanski ples oko ţrtvenog kamena. Kad su se već dovezli na vjeţbalište i već stajali kod podija s drvenom ogradom i stolom na koji je trebao biti postavljen poljski oltar. Švejk je odgovorio: Sveto Trojstvo s Djevicom Marijom i feldkuratom. — Ne smeta. Švejk je brzo savladao signale. Išao je na desnu stranu oltara. rtveni 140 \ i tuţnog vjeţbališta s drvoredom šljiva u pozadini i ~~ ĉiji je vonj zamjenjivao mistiĉni miris kadionica i v P. A ĉekale su ih dugo. Radije odmah u taj drugi pehar nalijte vino. gospon feldkurat — rekao je Švejk—mogu ja to obaviti. n e u . U suvremenoj taktici.Svi su se sJaJno zabavljali. jeste zgutali u Srbiji!« I tome sliĉno. . Uvijek mu je ministrirao jedan pješak iz pukovnije koji je ipak radije odabrao da ga premjeste u veziste. onda opet na lijevu i ništa drugo nije govorio osim »et cum špiritu tuo«.f1rtveni ^m uzdizali su se nad postrojbama. . — Mi to pedjamo kak stignemo — rekao je Švejk koĉijašu. i tako je otišao na ratište. ciborij i druge potrepštine koje sluţe misi. Jer. ovi su još morali otići po sportski pehar k natporuĉniku Witingeru. I prati vam ruke i nalevati vino iz peharĉeka. ukljuĉujući i boa misnog vina. gdje su vojni pokreti nagli i brzi. a u ratu ljudi delaju stvari o kojin^ prije nisu mogli ni sanjati. sam je sjeo do koĉijaša na kozlić. Ako tiho fućnem jednom — to znaĉi nadesno. a oni koji su bili bliţe. I imao je pravo. gospon feldkurat. Neću vas dugo zadrţavati i ţelim vam sve najbolje. «$$§« 141 . Ova je trajala toĉno deset minuta. U vrijeme dugih manevara u tridesetogodišnjem ratu i poljske mise bivale su neobiĉno duge. Kada su prelazili mitnicu. Švejk je razgovarao s koĉijašem o ratu.Poljski je oltar Švejk uspješno sloţio u koĉiju. dva n _ nalijevo. mod • °. k nebu.riĉali su viceve i sve je teklo u potpunom redu. ali ostavilo je dobar dojam. Na vjeţbalištu su ih već s nestrpljenjem oĉekivale pohodne satnije odreĊene za bojišnicu. — Vojnici! Našli smo se ovdje kako bismo prije odlaska na bojišnicu obratili svoja srca Bogu da nam donese pobjedu i oĉuva vas u zdravlju. Svi su doĉasnici pušili kad je i gospodin pukovnik zapalio. su vicn jaĈiĆi duhansk°g dima. Poljska misa naziva se zato poljskom jer potpada pod iste zakone kao i vojna taktika na bojnom polju. Davao je razne primjedbe o pobjedi austrijskog oruţja kao na primjer: »A. Sve je teklo izuzetno glatko. uostalom. Ĉasnici oko pu-n v ° c ° ^m uzdizali su se nad postrojbama. a onda u brevnovski samostan po monstrancu. Koĉijaš je bi0 buntovnik. a s misnom knjigom se ne morate puno P njaviti. Iz ovoga se vidi da nije baš tako jednostavno sluţiti poljsku misu. Tu cu se /° medu ljudstvom: »Daj mi dim«. i poljska misa mora biti brza i oštra. To nekakvo glupo »et cum špirit tuo« na to vaše »dominus vobiscum« nekak bum skup sloţil. ja ću vam uvijek reći trebate li ići nalijevo ili 1Nl flesno. — Znate li ministrirati? — To nisam nikad delal — odgovorio je Švejk — al sve st moţe probati. c i • Vojni je svećenik imao pravo kad je izjavio: »Sve ostalo je zafrkancija«. Sve ostalo je zafrkancija. Nemate tremu? ° _ ja se niĉeg ne bojim. — Ruht! — viknuo je stari pukovnik na lijevom krilu. sluţbenik ih je upitao što voze. Govor vojnog svećenika bio je vrlo kratak. Danas je rat. i j. pokazalo se da je vojni svećenik zaboravio na ministranta. otjeravši dosadu **nn" v tovi! Cr !?Va. neobiĉno su se ĉudili zašto za vrijeme mise vojni svećenik fućka.A onda si mislim da to ni niš teško hodati oko vas ko maĉka ok° vruće kaše. . pa ni mini striranja. dok je vojni svećenik u koĉiji udobn0 smjestio noge na Sveto Trojstvo.

harom natporuĉnika Witingera. pa je kući dolazio rijetko. — Pokupite ove triĉarije — rekao je vojni svećenik Švejku. o zanosu i radosti razmišljanja. Kaleţ je bio pun. „ " To je dobra marka — rekao je vojni svećenik Otto 12 — Popijte. a opći sud koji je popratio svećenikovo rukovanje njime. a propovijed dal. Ja ću to sam obaviti jer moram biti pod otvorenim nebom.. osim one boce misnog vina. nekako me danas boli glava. citirajući Heinea. se Boţ °U r^^' S^n° °baVi° SV°JU zadaću-:e i . gospon feldkurat. nakon što su nesretnog koĉijaša uputili u vojno zapovjedništvo radi naplate tih dugih voţnji. dogodila velka greška — javio se Švejk — ja sam bez vjeroispovijesti. dal mora biti ministrant iste vjeroispovijesti ko i onaj kome ministrira? — Svakako — odgovori vojni svećenik — inaĉe misa ne bi vrijedila. koji je ovaj osvojio za »Sport favorit« u utrci Beĉ — Modling. na što je kapela zasvirala: »Boţe ţivi. bivši vjerouĉitelj.) 142 143 . ju ovoga puta pretvorio gemišt.Konaĉno se zaĉulo »Zum Gebet1«. Ponekad je pokušavao govoriti u stihovima. a Katz je. Boţe štiti«. ako bi bio sposoban govoriti. A kad su već bili kod kuće. a zatim je slijedilo svrstavanje i razlaz. koju je uvijek nosio sa sobom na takve poboţne zadatke. Na molitvu! (Njem. prljav i neumiven kao maĉak kad se pari i odlazi na izlete po krovovima. Ja imam takav peh. podigla se prašina j sivi ĉetverokut odora povi svoja koljena pred sportskim pe. otići na front i tako dalje. Taj je obred ponovljen dvaput. pa zamislite da ste opet pristupili Crkvi. ponudio konjak. XII Vjerska rasprava DogaĊalo se da Svejk danima nije viĊao pastira vojnih duša. prije nego što bi zaspao. pa idite doma. Vojni svećenik pogleda na Švejka. Svejk je sluţio s vojnim svećenikom još jednu misu inţenjercima. pokazujući poljski oltar — da to moţemo razvesti kamo i spada. Svejk je rekao vojnom svećeniku: — Pokorno javljam. pa ga potapša po ramenu i reĉe: — Moţete popiti to misno vino što je ostalo u boci. neobiĉno poboţan ĉovjek koji je pogledao svoga kolegu vrlo zaĉuĊeno kada mu je ovaj iz Svejkove ĉuture. razgovarao je sa Svejkom o uzvišenim ciljevima. Kad bi se vratio. vojnici.nesto dulJa> pn ĉemu je svaka druga rijeĉ bila »i tako ^Je« i »zaista«. trenutak pošutje. Poboţni vojni svećenik otišao je vrteći glavom. Vozili su se s istim koĉijašem i sve su pošteno vratili. — Onda se. Vi se 1. Vojni svećenik je naizmjence obavljao svoje duţnosti i banĉenja. bio je ovaj koji se pronio vojniĉkim redovima: — Potegnul je do dna. ~~~ Vi ćete danas. gospon feldkurat. kamo je greškom bio pozvan još jedan vojni svećenik. Onda još jednom »Na molitvu«.

a u novinama se o njemu pisalo ko o poštenom nalazniku. pa je onda tu zakonitu nagradu hitil tom gosponu u lice. pa to te mora do kraja ţivota gristi ak imaš još malo savesti u sebi«. I dalje je od oltara grmjelo i tako dalje i zaista. ali šnajder S dsedel tri dana zato jer je od besa uvredil pandura. pa je od toga samo imal sramotu. pa je došel ĉak do MaĊarske. — Tresnul bum te s tim svetim po glavi — obratio se Švejk kondukteru. Ne znate što vam Se moţe dogoditi i tako dalje i zaista. Rade buju to hitili nekam u vodu da još ne bi s tim imali nekakve petljancije.« Na kraj 144 objasnilo tak da je još jedan ĉovek zgubil zlatni prsten f T brilijantom. dok je svirala muzika. kad su ga izbacili iz Ţupanijskog poglavarstva. U zanosu i govorniĉkom poletu. Posle suda je govoril da si svaki pošteni nalaznik zasluţi dvadeset po riti. gde je negde isto tak zamolil nekog da mu pripazi na kola i tak se spasil. izmje. jednu krunu i dvadeset halera1. kakvu si to glupost napravil. vojni je svećenik i princa Eugena Savojskog uvrstio u svece koji će ih štititi dok budu gradili mostove preko rijeka. promatral je komoru koja je baš stigla i stajala na trgu. Ipak je poljska misa završila bez ikakvih problema. ali on ni htel slušati. 145 . ugodno i zabavno. laj je SC T^H bl° fanatlk k°^C svako§a htio Pribliţiti Bogu. Ako bi to negde objavili. jer s vojnim stvarima niko neće niš imati. a ne brilijant! Koliko su vam dali # taj brilijant? Znamo mi takve poštene nalaznike. razvijao je kod djece vjerski osjećaj j usnicama.). Primili su ga jako p& tojno jer su rekli da je tam već oglašeno da je izgubljen zlato1 prsten s brilijantom. iako ima još takvih ljudi. Malo je šepao na jednu nogu. Kad su se pokrenuli. moral je ići z njima. inaĉe bi ga odvlekli u Srbiju. 1 posljedica posjeta oca nekog uĉenika kojega je vje'• Imanja novĉana ica ĉeške monete (pm. Mislim da nam naš tabernakul niko nebu vratil iako je straga znak od regimente. Juĉer sam u birtiji »Kod zlatnog vijenca« razgovaral s nekim ĉovekom sa sela.sada obratite Bogu i tako dalje i zaista. Dok )e radio kao vjerouĉitelj. Poĉel je propadati. nekakvu obiteljsku uspomenu. da ga treba namlatiti dok ne poplavi. koji je jutros takoĊer ţelio inţenjercima sluţiti poljsku misu. samo je o tom razmišlj^ i na kraju se hitil pod vlak. »Vjerouĉitelj V^ ' Bi° ^e uv)eren da ce dijete najbolje prihvatiti """TI preko sustava šibe. da si to ljudi zapamtiju i da se po tom i ravnaju. Naveĉer ih je posjetio poboţni vojni svećenik. taj je jednom našel šesto kruna na ulici i predal ih je na policiju. deĉki su ga zbog tog> hitili van iz birtije. Imal je curu. ima već pedeset šest let i išel je pitati na Ţupanijsko poglavarstvo u Novoj Paki zakaj su mu rekvirirali kola. a onda su pogledali na kamen i rek"1 »Ĉovjeĉe pa to je staklo. — Ne smeta — rekao je Švejk — prvi kršćani su sluţi svetu misu i bez tabernakula. Ljudi su ga upozoravali da ga $ nosi na policiju. Na povratku ih nisu htjeli pustiti u tramvaj sa sklopivim oltarom. pa ga je taj tuţil za uvredu ĉasti. takvo dobro govedo. njujući se s Bogom i svim svetima. Jednom je kod nas u ulici jeda" šnajder našel zlatni prsten. Nekakav mladi ĉovek ga je zamolil da mu malo pripazi na konja jer voziju konzerve za vojsku i više se nije ni vratil. bil je jedan vojnik. pa je šnajder dobil još deset kruna kazne. zato jer Je ono sme<^e vredilo dvanajst kruna. sigurno se ne bi našel nikakvi pošteni nalaznik. Da se radi o nofcima. Kad su konaĉno došli do kuće. ustanovili su da su negdje putem izgubili tabernakul. Niko z njim ni htel govoriti. pa se i ta prestala z njim razgovarat. Kod nas u Budejovicama. pa su se u raznim novinama povremeno pojav-ko" ' n^S1 ° n]emu: »Surovi vjerouĉitelj«. Inţenjerci su se vrlo dobro zabavljali. pred svima. javno. jedini. Dobil ^ no zakonu nagradu deset posto. Kad je došel doma na dopust. u regimenti. Vratil se sav izbezumljeni i više niš nebu imal s vojnim stvarima. htel bi pošteni nalaznik od nas nagradu. Kad se vraćal. svi su mu samo rekli: »Budalo jedna.

n _ Gospodine kolega — nastavio je Katz — glavu gore. pokorno javljam. a ni pakla se ne bojim. Nešto originalno. zar ne? Fanatik tvrdo reĉe: — Primjećujem da psujete. moite sjediti tako tuţno. — To je lagano misno vino. prokleti. kao da će vas objesiti za pet mi-uta Ĉuo sam o vama da ste jednom u petak. Nije to ništa ni tako teško ni opterećujuće. Danas je došao svoga kolegu Katza izvesti na pravi putj govorom mu dirnuti dušu. šapnuo je: Vjera je stvar razuma. je li vam bolje? IH moţda imate napredan pogled na pakao i kroĉite s duhom vremena i reformista? To jest. preko grešnika milijune godina prelaze bageri. grešnici se peku na margarinu. kriţ. rizling. . Tako. pa da ste onda u zahodu gurali prst u grlo da to povratite jer ste pomislili da će vas Bog kazniti. Švejk. zar ne? Brevijar mi je u kuhinji. Bog. Ispripovijedajte mu nešto. fekao je Švejk — jedan pater i taj si je zel sluškinju. i tam je proĉita! da a J koji veruje u antipode. Švejk.. Gdje molite brevijar? Vaši zidovi nisu ukrašeni nijednom svetom slikom. U raju djeluju raspršivaĉi kolonjske vode. Uvjer«' vam vas da znam reći i Himmelherrgott. sveti sakra-' Ne zvuĉi li lijepo i struĉno? Pijte. — Vraški dobro vino. °Sa veliju da spada u svete oĉe. Švejk. što je zapoĉeo ovom primjedbom: — Ĉudim se da kod vas ne visi raspelo.e ' ^ . krucifiks i saktf' ment! Mislim da ćete i vi doći do toga kad budete tako dug0 sluţili kao ja. a iz kuhinje se triput zaĉulo vaĊenje ĉepova iz boca vina. Pozval si je svoju 146 147 . — Grlo će vam se osušiti. jednu %% Boga Sina i treću za Svetog Duha. jauk se hvata na gramofonske ploĉe i šalje gore u raj za uveseljavanje pravednika. gospodine kolega! -si je vjerouĉitelj mehaniĉki otpio. Bil je kod Vlasima. Tko ne vjeruje u postojanje Svetog Trojstva. gospon feldku. Popijte. Poboţni svećenik malo otpi i razrogaĉi oĉi. AnĊeli imaju u straţnjici avionske propelere da se toliko ne muĉe s krilima. Ja se ne bojim jesti meso u vrijeme posta. Pribirao je misli. gospodine kolega. donesite ga i otvorite ga na trećoj strani. zabunom pojeli svinjski kotlet jer ste mislili da je ĉetvrtak.a svećenicima je vrlo blisko: nebo. Po okusu podsjeća na mozelsko. to je moja stara znanica. raţnjevi su na elektriĉni pogon. Vidjelo se da ţeli ešto reći. gospodine kolega. on sto mu je pobegla stara gazdarica sa sinom i nofcima. tin Vam. Švejk. gospodine kolega — reĉe Katz — popijte. Pijte. a ova gola ţenska ispod toga. ĉini mi se da mu nije dobro.se Poc* stare dane hitil na studiranje svetog Augus. kotlove pod velikim tlakom. Švejk je otišao. gospodine kolega — rekao je Katz — vrlo dobre kvalitete. nalijte mu konjak. Kad je poboţni vojni svećenik došao k sebi. Što vam je to iznad kreveta? Katz se nasmijao: — To je Suzana na kupanju. nalijte gospodinu feldkuratu. sada za uboge grešnike imaju papenove lonce. —To je navika — odgovori Katz — nekad se ĉak ulovio1 da bogohulim. Dobio je tri ćuške: jednu za Boga Oca. Desno je japanska stvarĉica koja prikazuje seksualni akt gejše i starog japanskog samuraja. mislite da umjesto obiĉnih kotlova sa sumporom. u restauraciji. Poboţni se vojni svećenik zaprepastio kad su se na stolu pojavile tri boce.. — Neću piti — tvrdoglavo je izjavio poboţni vojni svećenik — došao sam se obratiti vašoj duši.rouĉitelj išćuškao jer je uĉenik izrazio jasne sumnje o Svetog Trojstvu. a filharmonija tako dugo svira Brahmsa da radije daju prednost paklu i ĉistilištu. Svejk — prekinuo ga je Katz — nalijte gospodinu feldkuratu još jedan konjak da doĊe k sebi. Ja sam vrlo tolerantan ĉovjek. ali nije u stanju. za škrgut zuba brinu se zubari posebnim napravama. a ja ću slušati. pa mogu poslušati i drugaĉije nazore.

Onda su ga ravno iz crkve otpelali u ludnicu. Poboţni vojni svećenik poĉeo je govoriti bez glave i repa: — Nevinu djeĉicu štujem. prosinca. na n? mU JC ®?rnuo u ruku nekakvu knjigu koja je leţala BorrCn m stoliću ° > i tako je poboţni vojni svećenik usnuo s ccacaovim »Decameronom« u ruci. Ima tako gadno ime.. Poĉeo se cerekati i pjevati »Sveti Boţe. pa maka! me na koljenima molio. Kad kokoš spava. tralija po svetom Augustinu ne postoji. U nedelju ju je javno proklel i vikal da Australija ne postoji. vi ste mi jednom rekla da vam je s^ strojobravar i da je otputoval u Australiju. Za mene je to bilo bolje nego trĉati po vjeţbalištima. ići na manevre. zašto ste uopće vojni svećenik? — Gospodine kolega — odgovori Katz tapšući ga povjerljivo po leĊima — dok drţava ne prizna da vojnicima koji odlaze poginuti na bojišnicu ne treba za to blagoslov Boţji.. Dajte mi mal° vina. sve svece štujem. Sina. _ Svetu Ljudmilu volim i svetog Bernardina — nastavio je bivši vjerouĉitelj. a sveti Augustin nareĊuje da ko vjeruje u antipode bude proklet«... »pa meni moj sin šalje pisma i nofce iz Australije«. ne moţete dobiti svjeţa jaja.« Odmah prestade i obraćajući se oštro Katzu zapita ga: — Vi ne vjerujete da je 15. Donesite mi brevijar. Sveti. od nje su siroĉeki dobili takvu trĉkalicu da to svet ni videl. a s vremena na vrijeme ĉuo se i Katzov glas: — Reci da ne vjeruješ u Gospodina Boga. inaĉe ti neću naliti.. Nikoga tako ne uvaţavam kao njega-.sluškinju i veli: »Ĉujte.. Bivši je vjerouĉitelj pjevao neku pjesmu muĉenika iz rimske arene i urlao: • 7~ vjerujem u Gospodina Boga i neću ga zatajiti. veli mu ta ţenska. — Ja volim Gospodina Boga — izjavio je poboţni vojfl1 svećenik i poĉeo štucati — jako ga volim. nitko me neće azuvjeriti u to. imaju blagdan 28. Heroda mrzim. a danas radim što hoću.. kolovoza blagdan Uzašašća Djevice Marije? Veselica je bila u punom zamahu. Ako ne ţelim nekom oprostiti grijehe. silni. pravi? Vjerujete li uopće u Gospoda Boga? A ako ne vjerujete. posao vojnog svećenika je pristojno honorirano zanimanje u kojem se ĉovjek ne pretrgne. ne vjerujete da je palac Ivana Krstitelja. kad su im dofurali lurdsku vodu. U samostanu uršulinki imaju flašicu z mlekom Djevice Marije s kojim je dojila Isuseka. takvih ima vraški malo. Zabava je krenula drugim smjerom. 149 . a u sirotištu u Benešovu. Prije nego što je zaspao. 148 ___ gog je uzvišena pojava. Ima oko vrata bocu s konjakom i traţi zametene u snijegu. To bi onda bi!0 medu antipodima. On je sunĉana pojava. nešto nadzemaljsko. »Milostivi gospon«. Duha Svetoga. osim svetog Serapiona. Ĉastan • u svojim djelima. Ĉinilo se da se vraća vrijeme progona prvih kršćana. Tada sam dobivao naredbe od nadreĊenih. »To vas vrag zavodi — rekel je na to pater — nikakva Au$. I svetog Josipa štujem. _ Trebal bi traţiti promenu imena — primijetio je Švejk. Podigao je desnicu na zakletvu: Vjerujem u Boga Oca. Ţmirkajući zapita Katza: — Vi ne vjerujete u bezgrešno zaĉeće Djevice Marije. Poboţnom vojnom svećeniku poĉeli su se motati krugovi pred oĉima i pribrao se tek nakon novog konjaka koji mu je udario u glavu. Pojavile su se i druge boce.. ja mu ih i ne oprostim. Više njih tam spada.1 Lupio je šakom po stolu tako da su boce poskoĉile. Ja štujem Gospodina Boga — nastavio je — jako g3 uvaţavam i poštujem. to vas Antikrist navodi u bludnju«. Nek ti N T'* Vin°' M°®tSi Sam P° nJega P°slatiNa kraju ga poloţiše u postelju. zastupam nekoga tko ne postoji i sam igram ulogu Boţju. Uostalom. koji ĉuvaju kod Pijarista. — Taj je spasio mnogo putnika na svetom Gotthardu.

U vojnim bolnicama u zaleĊu moţe se posljednja pomast udijeliti skupno.« l« otorn je vojni svećenik proĉitao još jednom dopis kojim . J. Bila je to strogo povjerljiva zapovijed ministarstva vojske: »Ministarstvo vojske ukida za vrijeme rata sve propise koji se tiĉu dijeljenja posljednje pomasti vojnicima.U izvanrednim sluĉajevima moţe zapovjedništvo u zaleĊu dopustiti pojedinaĉno primanje posljednje pomasti.Vojni su dušobriţnici duţni na poziv zapovjedništva vojnih bolnica dijeliti posljednju pomast onima koje im predloţi zapovjedništvo.^a SUtra ima ^°^ u b°micu na Karlov trg. kako io posljednju pomast teškim ranjenicima. i propisuje ova pravila za vojne svećenike: 1.itt sh». 3. Vojni svećenici duţni su prijaviti takve ljude odmah nadleţnim vojnim vlastima glede daljnjeg progona. ako posljednja pomast ne nanosi poteškoće nadleţnim vojnim institucijama. . 2. 4. 151 .i XIII ^<?/^ dijeli posljednju pomast Vojni svećenik Otto Katz sjedio je zamišljeno nad okruţnicom koju je upravo donio iz vojarne. na temelju mišljenja vojnih lijeĉnika. Ne dopušta se teško bolesnima i ranjenima povlaĉenje u zalede glede posljednjeg pomazanja. Na bojišnici se posljednja pomast ukida.

To je bilo teţe nego potraga za ţivom vodom u pripovijetkama Boţene Nemĉove. pipanje tuĊeg ţep* naprimjer. rekao Svejku vrlo poslovno: prima kvaliteta. treba nam ulje posvećeno od biskupa. Švejk — pozvao ga je vojni svećenik — nije |j to svinjarija? Kao da sam ja u cijelom Pragu jedini vojni svećenik. vi sami ne moţete podijeliti posljednju pomast. U vojnoj intendanturi sigurno takvo ulje nemaju. — To je duhovnim pastirima ko neki vodiĉ za strance. Poslije ovih filozofskih razmatranja vojni svećenik je ušutio. šef se obratio pomoćniku: ko ~~ Gospodine Tauchen. U Emauskom samostanu delal je neki vrdarski pomoćnik. Evo vam deset kruna i kupite boĉicu. a posle je prodal iz samostanskog vrta. Proĉitajte mi kako se podjeljuje posljednja pomast. Zašto tamo ne pošalju onog poboţnog svećenika koji je kod nas nedavno spavao? Moramo ići na Karlov podijeliti posljednju pomast. kad neko lupa nekaj bezveze. mirisom. ko je jedini ĉist od istoĉnog greha. rekel mi je: — »Krastavce sam mogel prodati i bez katekizma«. ni jednog kupca nije pustila. negdje bi se poĉeli smijati. kaj je to ĉista savest i još neke sitnice. ako budete trebali kistove. Solidno posluţujemo. a da nije udovoljila njegovim ze jama: ako si poţelio balzam. zamatajući boĉicu u papir. jezikom. A pomoćnik je. Eto vidite. a kad je htel stupiti u red laika. koja trguje uljem i lakovima. moral si je kupiti katekizam i nauĉiti se kak se kriţa. gospon feldkurat tam bu nekaj o tome — rekao je Švejk. > — A njuhom? — Ak se nekom neki smrad ne sviĊa. gospon feldkurat. Švejk. nalili bi ti terpentin i sve bi bilo u redu. valjda me razmete k3) se tam dogaĊa. a u trećoj mu je rekao kontrolor da će traţeno ulje svakako imati firma Polak u Dugoj ulici. — A hodom Švejk? — Kad poĉneš šepati da bi izazval samilost. — Onda si burno kupili katekizam. ili na plesnim zabavama.— Ĉujte. ujedno se moleći: Snagom svete pomasti i neizmjernim milosrĊem svojim neka ti Bog oprosti grijehe tvoje koje si poĉinio pogledom. izvolite se obratiti nama. sluhom. gospon feldkurat. nalijte mu deset deka ulja od noplje. Švejk je ĉitao: — Udjeljuje se ovako: »Svećenik maţe bolesniku pojedinaĉna osjetila. da bi dobil kutu kak si ne bi podrapal svoju obleku. U drugoj su htjeli telefonirati u društvo za spašavanje. a drugi ga sluša. a onda rekao: _ Znaĉi. lak i firn ° . Kada je Švejk ušao i zatraţio za deset kruna ulje posvećeno od biskupa. posljednju pomast moţe podijeliti samo svećenik i to samo uljem posvećenim od biskupa. _ A rijeĉju? ___ To vam već spada skup sa sluhom. opipom i hodom«. Firma Polak u Dugoj ulici odista je bila agilna firma. moţete mi to pojasniti? — Mnogo toga. U prvoj su naloţili laborantu da ga izvede van. P^ n __ A okusom? __ Ak ima neki gust na nekog. a negdje su se preplašeno sakrivali pod pult. Odluĉio je sreću potraţiti u ljekarnama. listajući ga. Pritom se Švejk drţao neobiĉno ozbiljno. Švejk — zapita vojni svećenik — što moţe ĉovjek zgriješiti opipom. ispod ruke. vojni svećenik reĉe: — Gle. više od polovice krastavaca i uz velku buku i sramotu otišel je iz samostana. — Rado bih znao. okusom. A ja sam već zaboravio kako se to radi. Švejk pode u potragu za uljem posvećenim od biskupa. °no št t0 ^ Vri eme v ni J °J svećenik ponavljao iz katekizma gova ° ^ IZ vremena provedenog u sjemeništu išĉezlo iz nje-' ^n° SU mu se ^^jele duhovite reĉenice ko-no nasmijao: »Naziv posljednje se pomasti potjeĉe 152 153 . Kad sam ga posle srel. Bio je u nekoliko drogerija i ĉim bi rekao: »Prosim boĉicu ulja posvećenog od biskupa«. broj tri. Kada je Švejk donio kupljeni katekizam.

stariji go spodin uspravnog drţanja i strogog pogleda. —A što će nam zvonce. a nad njega se naginje anĊeo i donosi mu vijenac s natpisom na vrpci: »Još danas ćeš biti sa mnom u raju«. Ili mislite Pristojno m> ^ Si moţete sve dozvoliti? Imate se ponašati > a ne ko odrpanac. ali dugove vratiti. Otto Katz otpljunui pomisli: »I to će mi sutra bit lijep dan«. rflfr ţemo pomazati cijeli bataljun. A umirući se vojnik blaţeno smješka. Ova udruga sastojala se od histeriĉnih baba koje su dijelile vojnicima po bolnicama svete sliĉice i priĉice o katoliĉkom vojniku koji umire za cara. s krunicama. vidite. jedan za drugim. Prodaji1 firnajz. nego samo slepi. sti u bolnici biti prisutna i Udruga plemkinja za vjerski odgoj vojnika. lakove i kistove. Poznavao je dobro on tu bagru. a sad nam budu morali skidati kape. oruĊa. Švejk. dok je još pri punoj svijesti«. kao da mu prinose sladoled. Na obzorju gori selo i rasprskavaju se šrapneli. fuj! ' Pljunuo je u kuhinji. — Konopljino ulje broj tri. Gledao je tako. nemate niš protiv toga. Svuda su se vidjeli leševi ljudi i konja. dotH • °U Jednom pljunuti. a već je bilo puno r di koje su zatvorili jer se nisu obazirali i nisu skidali kape. prve kvalitete. ako je moguće. :. Sve s ćenik. Još nam treba zvonĉek. i 77 ~ospon. Jednom su mu nakon propovijedi prišle dvije ispijene ţenske u crnim haljinama. sve dok se nije razljutio i rekao: »Oprosti* moje dame. gov155 .'••. Ili: »Posljednju pomast primiti svaki kršćanin katolik koji je teško obolio. još iz vremena kada je prije nekolik" godina ondje drţao propovijedi za vojsku. Ako. a još nj: izgubio razum«. kako ih je nazivao. — S vrata svratišta »Kod Kriţića« — rekao je — to me koštalo pet minuta straha. i dva sata govorile o vjerskom odgoju vojnika. To se tak dela. ako netko doĊe neka priĉeka. ĉekat ću do jutra. jer nije u takvoj prigodi skinul kapu. gospon feldkurat. kao daje samim usudom bio poslan uništiti naš jadni planet i izbrisati njegove tragove u svemiru. nakon što se vratio o« firme Polak. došao je sijedi. i f3"Onljinim uljem broj tri. Tada se još trudio oko propovijedi. pa su ga još zaprli. iz crkve Svetog Ignacija. iako je bila noć. Iz njegova cjelokupnog izgleda zraĉila je zadrtost i zloba. Švejk? -fErs r« 154 Moramo celim putem zvoniti da bi nam ljudi skidali kad idemo s Gospodinom Bogom. ĉeka me gospodin satnik na partiju ferbla«. ni sluĉajno. topovi s preokrenutim lafetima. a na prednjem dijelu slike leţi umirući vojnik kojemu je otkinuta noga. al prije toga sam moral dugo ĉekati zato jer su stalno kapali ljudi. Dobivši dozvolu. Inaĉe nas ljudi ne bi ni primetili. SC Oclv iknuli pljuvati po tuĊem stanu. sramota! •— bud StC °brazovani ĉovek — upozorio ga je Švejk akjesv(!tte. Govor mu je bio grub. Ili: »Bolesnik treba primiti posljednju p^ mast.odade što je ova pomast obiĉno posljednja od svih koje crkva ĉovjeku udjeljuje«. ćenik obavješćuje da će sutra pri dijeljenju posljednje poma. Za kavanu ima. g edajua sa zanimanjem staroga gospodina. A ţiškom je jedan ţupnik premlatil jednog slepca. prevrnuta kola. To je solidna firma. — Evo ulja — izjavi sveĉano Švejk. Na tim je priĉicama bila i šarena sliĉica koja je predstavljala bojište. suh i strog: — Kod kuće? U kavani? Imam ĉekati? Dobro. i da je ĉul cinkanje zvonĉeka i izazval ogorĉenje puĉanstva. Došao je ordonans i donio dopis u kojem se vojni sve. ovako — rekao je tvr-S^vi gospodin. Švejk je za pola sata donio zvono. — Idem u kavanu. jer su na sudu dokazali da nije gluhonijemi. Nakon jednog sata otprilike. To je kao i na Tijelovo. nemojte nam tu pljuvati — javio se Švejk. odmah bum ga donescl. a Udruga je sjedila iza pukovnika. Imate postupati fino. Pošto je proĉitao sadrţaj dopisa. gospon feldkurat. pljunuvši i drugi put na pod: ^ §a sram> vojni dušobriţnik.

Konaĉno je g0* pomogla promjena zraka. oriti pristojno.takav snaţi ĉovjeka u njegovoj borbi sa ţivotom. vikati: "~~ n kuhinju. mestu. — Vi. a ne se ponašati ko prostak. a takvog se šuta ne bi posramio ni najbolji — Da.. odgovoriti navalom psovki adresiranih na Švejka i vojno« __ Nadam se. uvaţeni gospodine — prekinuo ga je vojni svećenika. Nemojte gubiti sluga) — ili još hoćete z neĉim nadopuniti prije nego što nadu... gospon feldkurat.. ja dakle.•~ n« Šveik. Svejk je onda unio pljuvaĉnicu i postavio je pred gosta. ko da ste u tramvaju.. — Pokorno javljam. Svejk? — da sam toga gospona već jednom izbacil. Ostavite nas. — To je prevara — rekao je tvrdoglavo gost..> sam onda. a u sobi se vodio vrlo zanimljiv raz— Kako se usuĊujete.. dok imam u dţepu manje od stotke. da vas ostavljam. Vojni vate na pod. Svejk kad se 156 157 . kad bute išli nekam u posetu pristojnim — Umirite se. ^^) > Stari je gospodin ustao sa stolice. Nadati se. postavio staroga gospodina licem prema hodniku. dakle. nada. stolicu nasuprot sebi. gosta navukao se opet zadrt i zao izraz. biti nevin. samo rwu<i. Preko lica igraĉ najboljeg meĊunarodnog nogometnog tima. da ja nisam pristojan ĉovjek » Otišao je u B. pristojno se i ponašajte.. gospon feldkurat — zaĉulo se iz ku-mJe — Što to radite. je dobro. zbog pljuvanja & i okrutno. za onu mje— Drek—odgovorio je Svejk gledajući mu u oĉi. — Pokorno javljam. vojnog svećenika. — Odista. — Drugi put. da svota.ja Kako je krasna ta rijeĉ »nada« iz toga trolista koji vas svugde dobro poznaju. . da rijeĉ »nadati se« palo posljednje: obojica ste razbojnici. — Gospodine — reĉe vojni svećenik — vama bi sigurno Svejk je otvorio prozor i promatrao ga. to je prevara — rekao je ustajući. u vlaku ili negde na javnon svećenik uzdahnu: __ Ĉovjek ĉesto upada u takvu situaciju. ljuba v. ljudima.. kakav gazda . Kako je to lijepo imati odreĊene ideale. civil jedan »L .Ako se ne varam. Uvek sam se ĉudil zakaj tam svugde visiju ceduljice i je da mu preostaje pljuvanje na pod zabranjeno. govorite. da se ovde već &ff Ponoviti! — glasila je naredba koja je bila provedena godila mala neugodnost s tim gosponom. Onda je otvorio vrata. A za strogim gospodinom letio je i Svejkov glas: — Gospodine. — promuca gost. štovani gospodine. ĉist stvor. a sad vidim da je to zbog v^ Oni _.. poĉeo se od bijesa tJ! i ^^^ino^avljam. — P[: upita vojni svećenik gosta. gospon feldkurat. — odgovori vojni svećenik.. — ZloupoStrogi je gospodin dugo hodao pod prozorima i ĉekao trijebili ste moje povjerenje. protumaĉio kao da uzalud ĉeka dopunu. gospon feldkurat — rekao je Pod.. gospodine vojni svećenice. koji posuĊuje novac na mjenicu i nada se da će poletite niz štenge? A budući da se stari gospodin tako iscrpio da mu nije m na vrijeme biti isplaćen. neprestano se nadati da pamet pala ni jedna zgodna psovka pa je stoga šutio. Da i nadam se.i"" ) ' j i•L Strogi je gospodin poĉeo mijenjati boju u licu i trudj0 se uznosi ĉovjeka iz kaosa ţivota: vjera. Svejk je to ću vam isplatiti tisuću i dvjesto kruna. — Ovaj gospodin ţeli izaći na ^jeţi zrak. imamo nešto meĊusobno urediti. vi ste došli po novac. Ovdje je priliĉno zagušljivo. — Jeste gotovi s govorancijom — upita mirno Svejk (kaj je svećenik — mogu još jednom ponoviti. Svejk! doĉekao vojnog svećenika koji ga je uveo u sobu i posjeo & — viknuo je prema kuhinji.

. uvek je govoril: »Tko štd batinu. Natporuĉnik Jonata dugovao mi je 700 kruna. . — Sjednite — ponudio ga je ljubazno vojni svećeni* — upravo završavamo s veĉerom. . Zatvoril sam ga zasad u kupaonicu da bi mogli mirno veĉerati. U Malešnicama je bil jedan šank poznavalac Biblije. ja bum ti dal tući se po birtijama«. taj nepravdu ĉini Isusu Kristu. lososi a sad još prţena jaja sa šunkom. Jedan padne na Karpatima s mojom neisplaćenom mjenicom. vratio se zaĉas i rekao: — Opet je onaj tu. Poruĉnik Prašek pao je na ruskoj fronti u zarobljeništvo. — Pokorno javljam. kako prolazi ĉovjek koji ne poštuje sve. — Ja sam ovdje danas već treći put. ko neki Boušek iz Libfli r nut su ga za jednu veĉer izbacivali iz »Exnera« ^ ^^ re rozora ' vrata. a jedan mi je umro u bo n l ici u MaĊarskoj. a duguje mi 1 500 kruna. a skoro bi im se spustil kroz dimnjak da ga 0 Jsci nisu skinuli s krova. onaj drugi ode u zarobljeništvo. nik svećenik na zemlji jest«. Švejk se za trenutak vratio s ustrajnim ĉovjekom koji je mraĉno gledao preda se.P°dijeliti poslj je nitko i ništa. 159 158 . ali tko ga ljubi. Bil je tak uporni. netko je pozvonio. — Sveti Ivan Zlatousti je rekao: »Tko štuje svećenika. — Govorite. U davna vremena. . Svejk — rekao je vojni svećenik — Gost u kući. ćenika — nasmijao se vojni svećenik. kako kaţe veĉernjica. . kruna. Na svijetu egzistiraju uporni ljudi. mrzi sina svojega. — Sve imam zapisano. koji mi duguje isti iznos. tko neprav4 ĉini svećeniku. kroz i podrum. Shvaćate li sada moju bojazan da će me ova Jyrat uništiti. DoĊe mi da si kosu poĉupam. Švejk je pošao otvoriti. skuhajte bordopunĉ. Ima ovdje još takvih ljudi. je P k P prek kuhinje. . Nadam se da vam to neće smetati pri pripovijedanju. . Iznos sam vam posudio prije rata i da nije rat. — Nadam se da ovdje nisam za podsmijeh — reĉe ff>& ĉni ĉovjek.. Ali pogledajte: gurnuo je feldkuratu popis pod S> Vl . Priredite nam jaja sa šunkom. Nije . u pravi trenutak o. kaţnjava. — Ne postupate dobro. a mi ćemo za to vrijeme nastaviti s našom gozbom. „ Uporni muškarac kao da nije primjećivao sto se govori i tvrdoglavo je ponavljao: _ ja ţelim da mi se razjasni i ţelim da me saslušate. ovaj mi se utopi u Srbiji. . . Izvukao je popis iz dţepa i nastavio. Bog u kući. štuje Krista. iznesite na stol. ne budem li energiĉan i neumoljiv? Vi me m °ţete uvjeravati da vam ne prijeti nikakva direktna ^Pasnost. . — Vidite. jer je rekel da je zaboravil lulu. dite: vojni svećenik Matvaš u Brnu. Imali smo rakove. nakaze su uveseljavale uzvanike. dopustio je da ga pod Ruskom Ravom ubiju vlastiti vojnici. gospodine. a duguje mi 2000 kruna.vratio iz hodnika — da smo to z njim svršili prije nego jw je napravil neki ispad. gospon feldkurat. Nadam se <" će se sada sve objasniti. da je mogel Vo"tati ministar. umro je u kara! P"Je tjedan dana. Napravili su za njega sve kaj su mogli. a odlazi u baraku gdje leţe koleriĉni.P°dijeliti posljednju pomast nekakvom ĉovjeku koji P atl 1 800 ° . Za sutra se moramo savršeno pripremiti. Ali imam tuţna iskustva. »milošću su Boţjom uklonjene svt zasjede neprijatelja na ovu kuću«. Satnik Wichterle. ili zastupnik. _ To vam dozvoljavamo — rekao je vojni svećenik. a onda ćemo se posvetiti duhovnom razmišljanju ili. zida. ne bih navaljivao da mi vratite. Natporuĉnik Machek zarobljen je u Srbiji. mjr m um . Vraćal. Švejk. za vrijeme gozbi. medu koje je spadaoi ĉovjek koji je već dvaput izbaĉen iz stana vojnog svećenik Upravo kada je veĉera bila gotova. ĉiji namjes. Uvedite ga da nas zabavi. koji je za sve imao citate iz Svetog p[SrD pa kad je nekog mlatil z biĉem. — Kao što vam je poznato — reĉe uporni ĉovjek — bjesni rat. Švejk.. a usudio se poginuti na Drini. Govorite koliko god hoćete. Dobro nam ide kad n21" ljudi posuĊuju novac. gospon feldkurat — primijetio f Švejk — da je grozno uporan.

i>%? 160 Neću se maknuti dok me ne isplatite — tvrdoglavo neukrotivi. kak se i priliĉi i pristoji dobrom vojniku.. Jedan stari bojnik i jedan bankovni ĉinovnik. Ni ja ne volim nikakve ispade. Ako je ne bi P""1*0' to bi sam smatrao za narušavanje subordinacije. a vojni je svećenik Sm 161 . se koĉijom. ^ trajni gost ostao je ipak sjediti. priĉuvni ĉasnik. Švejk je izvršio zapovijed proderavši se gostu u uho. meni je ovo već dosadno — rekao je vojni sw ćenik kao da ne primjećuje prisutnost gosta. Baš naveĉer P trebam sve svoje misli okrenuti Bogu. — ovejk — naloţio je vojni svećenik — pitajte ga ko^ dugo još misli ovdje prodavati zjake. kao i svi koji umiru od 11 napravili. Zar se rat vodi kako k uklonio sa svijeta sve moje duţnike? — Kad vas zemeju u vojsku i odvedeju na bojišnicu — primijeti Švejk — mi burno vam odsluţili svetu misu 4 bi Bog nebeski dal da prva granata tresne na vas. sve su cure zaplakale. predajem ga vama. on me gnjavi s nekakvom glupom priĉom1 mizernih 1200 kruna i hoće da mu još jednom kaţem da n" neću ništa dati. Za posljednjom pomasti u vojnoj bolnici ţudjela su dvojica. ja sam kulturni ĉovek. — Švejk. gospon — rekao je Švejk pograbivši nemiloga eosta za rame. da će nam ispriĉati kato* vic. ovo je ozbiljna stvar — reĉe neukrotiv vojnom svećeniku. jer bum inaĉe i dalje branil vaše interese. lafe ste s njim već dvaput imali itekakvog posla. — Umoljavam vas da se vaš sluga nt miješa u naše poslove. u noć. on hoći otuda otići sam. Veĉer posvećena razmišljanju prošla je kroz nekoliko faza. poc7-7 V°Jni SVećenik { ŠyeJk uJutro došli' već su leţali njela lica pod pokrivaĉima. S njim je pjevao i dobri vojnik Švejk. — Ja isto tako sutra idem podijeliti posije^ pomast. pa bute videli kaj to znaĉi ţrtvovati SP — Gospodine vojni svećenice — reĉe uporni ĉovj4 — vjerujte da sam u oĉajnoj situaciji. gospon feldkurat — odazvao se Švejl — izvolite mi zbiljam narediti da se u vaše poslove ne peti jam. ini svećenik ustade. Ĉinite s njim _ jjerno. — Isto tak u baraku s koleriĉnima — naglasio je {Li — moţete ići z nama. priĊe prozoru ijece: U tom sluĉaju. kako bismo mogli to već jednom d& vršiti. pred posljednjim pomazanjem obojica umriješe. Priĉuvni je ĉasnik smatrao svojom duţnošću okrijepiti se posljednjom pomasti. a on traţi da vam naredim da se u to ne pletete. dragi gospodine — rekao jev jni svećenik. gospon ° su feldkurat. a sad obavT ^ pokvarili — ljutio se Švejk kad su ih u uredu J«Uh da ih ona dvojica više ne trebaju. nadajući se da će molitva v)ere izlijeĉiti bolesnoga. Obojica su na Karpatima dobili metak u trbuh i leţali su jedan do drugoga. — Gospodine. Švejk. dok je vojni svećenik prozorskom staklu davao takt pogrebnog marša. —Triput Bog pomaţe. Švejk. Neću više s njim razgovarati da nam ne u pasti ovu posvećenu veĉer. recite mu sami: »G feldkurat vam ništa ne da«. s u napravili paradu. jer je njegov nadreĊeni ĉeznuo za tim posljednjim pomazanjem. A poboţni je bojnik to ĉinio lukavo. Švejk je zvonio. Vojni svećenik se tako poboţno i usrdno pribliţavao Bogu da je iz njegova stana još u ponoć odjekivalo pjevanje: sto Naše trupe marširale. — Mislio san da će nas ovaj gospodin zabaviti. I ponovi svoj ĉin brzo i elegantno.—To mu je bila duţnost.. Ovaj gospon je u pravu. — Dopustite. pred tako vaţnim vjtf skim zadatkom.

Vojni svećenik je zatim otišao u ured srediti finai cijsku stranu posljednje pomasti. Nasamarili nas Jednom je k nama došel neki klerikalni zastupnik i ovoril o Boţjem miru. gospodine satnice. • L l l 1 l l v A n ^° ^ U Uaonici-l ^to Je to sve tako? miĉi: °Jnik. tada mu takoĊer plaćaju dnevnice. natjerat vas na bajonete. »l kolima. Kolko sam samo videl pogreba iz ove bolnice. Zatim je došlo do spora izmeĊu zapovjednika bolnice1 vojnog svećenika. pustila da je u voţnji blaa slove. primijeti: P)ega n C Znanltven^ci objašnjavaju izbijanje rata pojavom neĉega * SUn°u' Cim se pojavi takva pjega. To je. kao da mu je ĉitao u. «*.. a to mu je tak no da onda od tog umre prije neg mu to neko objasni. kasom je sustigla koĉiju. dijelio blagoslov prolaznicima koji su slgjj kape. a n Vodiĉkovoj ulici neka domarka. stavi ti tu svoju uĉenost — prekinu ga desetnik — i 163 . ĉlanica Marijanske kont*. — Gle potrkala... zvoncem napraviti uţasnu buku. u rovove. vola jednog! Ĉim je izbil rat u svim se crkvama moli za pobjedu našeg oruţja. pri ĉemu je vojni svećenik udario sakou po stolu i izjavio: — Nemojte misliti.. gacije. a još je bolje ak ĉoveka prereze granata. prekriţila se i otpljunula: »Jure s tim gospodom Bogom ko da ih vragovi naganjani Da ĉovjek zbog toga dobije astmu«. MlaĊahni je vojnik iskreno uzdahnuo.drţao u ruci boĉicu s uljem zamotanu ubrusom i n. pa samo SiCda Kat Cll no e l trDUn j j § nekak udaljeni. Netko je rekao da bi se tim uljeni dalo dobro i ~4 puške i bajunete. i izraĉunao blagajniĉkoii naredniku da mu je vojna blagajna duţna za posvećeno ulje put oko sto pedeset kruna. — Dok ne pobedimo — primijeti Svejk. Tada bi bilo za još pedeset kruna skuplje. koji se nadvil nad zemljom i kako Gospod Bog ne ţeli rat. Kad konjiĉkog ĉasnika pošalju u po ţdrijebe. zamoli da se o tak-)e s J° jj-jma ne razgovara i neka sveta otajstva ne uvlaĉe u V1 "Jravu. Stari priĉuvnik pogleda na zelembaća i reĉe: _ Krasna nada da ti šrapnel otrgne glavu. 162 . i on bi nešto pobijedio — javio se iz kuta desetnik. koĉijaš je mlatio biĉem. drţeći u boĉicu svetog ulja koja je medu vojnicima budila i zanimanje. na ţice. Moramo se kršćanski nadati. dakle. Svejk je na sve to zvonio.0 ozbiljna lica. I vratila se zadihanam svoje mjesto. mine i minobacaĉe. Valjat se u pozadini moţe svako. — A vojnike pokopavaju gole — rekao je drugi vojnik. Doduše. Svejk je dotle ĉekao dolje u straţarnici. Za koĉijom je trĉalo nekoliko nevinih djeĉaĉića od Wi je jedan sjeo na straţnju preĉku. odmah doĊe do —l o* 00 ?' Zauzimanje Kartage. što se rodio u tako glupom stoljeću da ga rr. za kolima!«. jer s neprestano osvrtala i povremeno pokušavala zaplesati ni ploĉniku. i tako to ide redom. — Na ratište s vama. bila ta velika parada o kojoj je gow rio Svejk. Ţalio je za svojim laaim ţivotom. ţivog. a ostali su uglas vikali. nego ţeli da svi ţiviju u miru i slaţu se ko braća. „jadahni vojnik sa Ĉeškomoravske visoravni koji — * vijek vjerovao u Gospodina Boga. a gle ga sad. a odrezane ruke i noge voziju od sim s kolima. Zvuk zvonĉića najviše je uznemiravao koĉijaševu kobili koju je to oĉito podsjećalo na nešto iz minulih dana. da je pomast badava. po uus zanimanju uĉitelj. — Ja isto tak mislim da je to jako zgodno dati se probosti z bajonetom -— rekao je Švjek — a isto ni loše dobiti metak u trbuh. nije ih bilo mnogo iako se Svejk trudio svoji. — U njihove mondure oblaĉe drugog. Iskreno ţal"1 što ova dvojica nisu doĉekala posljednju pomast. a nikom se ne gine. a o Gospodinu Bogu se govori ko da je naĉelnik vojnog stoţera koji taj rat vodi i dirigira.•.

1. . Kad je oni vulkan Mont Pele uništil otok Martinique. ne boji se smrti zato jer znai* ga ĉeka raj. Baš me briga nekakvu glupu pjegu na suncu. namrgodi se: . — Te pjege na suncu zbiljam imaju velko znaĉenje umiješao se Švejk. A ta Narodna politika ni na vrenit stigla na taj otok. »Daš ist wirklich schrecklich. _ još ćemo najbolje postupiti. Za to se vrijeme vojni svećenik sastao gore u uredu s jednom damom iz Udruge plemkinja za vjerski odgoj vojnilu s nekom starom. koja je već od jutn hodala po bolnici i svuda razdavala sliĉice svetih. stvara od vojnik ţivotinje. ^ povratku nisu izvodili nikakvu paradu. — Idemo doma. Bila je blijeda kad je razgovarala s vojnim svećenikom Kako taj rat. uvek sam si pogledal u novine i se sluĉajno ni pojavila nekakva pjega. i tak su tam ti otoĉani nahrdali.) f >> Drugi Put ne^a posljednju pomast ide dijeliti tko ' _— rekao je vojni svećenik. I ĉim se pojavila. Otad. ako vjeru)' u Boga. danas je tvoj red. Dolje su joj bolesnici plazili jezik i rekli joj daj1 maškara i nebeska koza. L god sam nekam trebal ići. ^ deĉki. Tako je završeno dijeljenje posljednje pomasti do ĉega nije ni došlo. jedan je profesoi pisal Narodnoj politiki da je već davno upozoraval ĉitateljt na velku pjegu na suncu. ako s tim uljem i meni i sebi namaţete ĉizme. _ probal bum s tim namazati bravu — dodade Švejk. . koje si ranjenici i bolesnici bacali u pljuvaĉnice. — Ĉovjek se mora s njima i zbog novca za svaku dušu koju hoće spasiti. >»?. dragi Bog darovao vjeĉno spasenje. nikam nisam išel i priĉekal sam da prejde. odurnom dropljom. Sve sami "Opazivši u Svejkovoj ruci boĉicu s »posvećenim uljem«. Da ih je tamo i dvades«. Pri obilasku sveji uzrujavala svojim glupim blebetanjem. I raspriĉala se kako ona zamišlja vjerski odgoj vojnik* Samo se onda vojnik bori junaĉki za svoga cara.. nakot smrti. .idi radije pomesti sobu. daš Volk ist verdorben1«. ima vjerski osjećaj. ništa za njih ne bi mogo kupit. _ Strašno škripi kad se po noći vraćate doma. gospodine feldkurat. To je odista strašno. (njem. narod je pokvaren. umjesto da oplemenjuje. 164 165 . Švejk. Švejk — doviknu u straţarnicu. — Jednom se pojavila takva pjega i većS|1 me taj isti dan prebili »Kod Banzeta« na Nuslama. Alapaĉa je rekla još nekoliko sliĉnih gluposO1 vidjelo se da nema namjeru pustiti vojnog svećenika koji)' posve neelegantno prekinuo razgovor i oprostio se. da se iskreno pokaji za svoje grijehe i da se iskreno poprave kako bi im. He" Feldkurat.

Tresnem ga po glavi ĉim ga vidim. Vojni svećenik izgubio je sve.•. Nikada još niste imali takvog posebnog posilnog. ali msam popravio klipana. Neumoljivi usud prekinuo je prijateljski odnos izmeĊu njega i vojnog svećenika. ali e pomaţe. Moj posilni je oduran ĉovjek. vri jedi — reĉe lakomisleno vojni svećenik — ili o kruna. Toĉno je 167 . e i tih sto kruna i otišao tuţan kući. ak° in do prekosutra ne dobijem. Dogodilo se to iznenada. Izbio sam mu nekoliko prednjih zuba. Ako je vojni svećenik do tog dogaĊaja i bio simpatiĉna osoba. Vojni svećenik prodao je Švejka natporuĉniku Lukašu. Tako su nekoć u Rusiji prodavali kmetove.-1-1 1. ili bolje reĉeno. ono što je sada izveo strgnulo je s njega veo simpatiĉnosti. T iT^ ^ ^u t* sto kruna — ponudio je natporuĉnik . l Švejkova sreća nije bila duga vijeka. poslat ćeš mi rant et. Stalno uzdiše. 3. i na kraju rekao: — Koliko ćete mi posuditi na moga posilnoga? Veliki glupan i zanimljiva figura. proigrao ga je na kartama. Kod natporuĉnika Lukaša skupilo se lijepo društvo i igralo ajnca.i'. 1 II . piše Pis^a> a pritom krade do ĉega doĊe.XIV Šveik kao vojni sluţnik kod natporuĉnika Lukaša . ili Švejka.f« ?fi. Već sam ga tuništ' niSta nC k°risti. nešto non plus ultra.

_ gjj je velki ulog? — upitao je Svejk mirno. kak mi je posle o tom pripovedal. — Dvadeset dobija — objavi bankir. to je jako loše. Uĉinio sam sve « • bilo u mojoj moći. dobio je napad samoprijekora i sentirnen talnosti — nije lijepo od mene — pomislio je kad je pozvo.. dve st j otke. pokazala se 169 nU VeĆ )e tam bil petst kruna Birti aš to ni . Svi su bili tropa tak da je odmah došlo do desetke. Od onih koji su igrali niko ni imal stotku da bi igral na sve. ali sudbina je jaĉa od mene. a Vejvoda se već ćeli znojil. više nećete pripadao meni. — Sto kruna bi još imal — rekao je Švejk. Svi su se ĉudili kad je okrenul.. Posudio sam na vas sto kruna. a taj dimnjaĉarski majstor sve u svemu imal je petnajst. sudbini se nitko ne moţe odupri•~~P ierao sam i vas i tih vaših sto kruna. došao je vojni svećenik do uvjeren)' da je kraj. je već spremljene nofce za pivovaru. — Dajte mi — ţivnuo je vojni svećenik. pa je kucnuo trenutak Sse moramo rastati . a taj je uvek igral marijaš u jednoj krĉmi iza »Stoljetne kavane«. a imao sam pred sobom asa.S^ VeJv°da je bil ćeli bledi i nesretni. Vejvoda se htel iz svega izvleĉi. Stvarno. nio na vrata svojega stana — kako ću mu pogledati u ^ glupave. — Ja imam punih devetnaest — tiho reĉe vojni svećenik dajući u ulog posljednih ĉetrdeset kruna od stotke koju n"1 je posudio Švejk.^ kaj je u banki. da Svejka ne moţe ništa spasiti jer je već pred0" 168 da sluţi kod natporuĉnika Lukaša. zaţmiril. Zašutio je pa je rekao: — A na kraju sam proigrao i vas. Lukaš je bio silno iznenaĊen vidjevši opet vojnog svećenika. idem. banka raste i već je bila stotka. sel se. pa jc onda došla desetka. Jednom mu je vrag šapnul na uho: »A zašto ne bi jednom odigra! ajnca za petaka?«. Ulagali su po petaka i stalno gubili. dobrodušne oĉi?«. okolo su već i šuškali da vara i da je već jednom dobil batine zbog . a umesto toga dobil je dva asa. kako bi se otkupio iz novog ropstva. Stari Vejvoda je htel da i drugi nekaj dobiju i stalno je govoril: »Mala loša-doma«. hop — reĉe kod druge ture — hop. »Igramo — veli — s otvorenim a<<> Stari Vejvoda bi bil dal. — Dajte mi kartu. iako vam je on bil najpošteniji igraĉ. al neki put je to grozno i kad te ide jako dobro. pa je on dogurao do ajnca. uzel ih je.znao i nije u to sumnjao da do prekosutra neće smoći tih kruna i da je u stvari Svejka mizerno i bijedno prodao. Jedan dimnjaĉarski majstor se raspalil. igral je na sve. Švejk. samo da ne dobi. ne znam kaj na svetu. Sam . Povukao sam nekoliko puta za asom ili za desetkom i uvijek sam imao isto kao i bankir. A kad mu je f ik oborio. i ravil se da niš nema i namerno je rekel »šesnajst nosi«. — A sad. zgubi. Imao sam peh na kartama. — ili niste dosta ĉesto izbacivali? Kad te nejde karta. okrenu! stolac za sreću i rekel da a sve . Kaj to ni -? . Vraćajući se kući. Na Zderazu je ţivil neki limar Vejvoda. Tak su igrali ajnca za petaka. — Mogu vam posuditi. Izgubio sam svu lovu. a on je drţal banku. htel je potegnuti ĉak do trideset. otišel je doma po nofce i kad je već bilo prek sto pedeset. rekao mu je: ^ve' c :e uzalud. Niš se drugo nije ni ĉulo nego »Mala loša-doma«. Bacila St ° u pandţe natporuĉnika Lukaša. »Mogao sam traţiti bar dvjesto kruna — ljutio se sam nj sebe. već natporuĉniku Lukašu. — Odmah ću ih odnijeti Lukašu. a ako ih do prekosutra ne vratim. Igrao sam na ĉitav ulog. — Hop — javio se vojni svećenik kada je došao red na njega — prebacio sam za dlaku. Meni je stvarno ţao. Sipali su krunu '° ° ' J zdrţal. — Dragi Švejk — reĉe kad je već bio kod kuće — danas se dogodilo nešto neuobiĉajeno. mala loša nikak da dojde. nerado bih se od vas rastao. — Došao sam ti vratiti dug — reĉe Katz obazirući $ slavodobitno. a bankir je imao pod rukom deĉka. ali prelazeći na drugi tramvaj koji ga je ubrzo treba dovesti do kuće. To si nemrete ni predstaviti kakav je imal peh.

sramotno prodao. Naišel je na patrolu i rekel im je da u birtiji w i toj igraju hazardnu igru. pa su to tak zrihtali da su davali mjenia kad već nisu imali novce. a on ju je zadrţal. finim. i veli da odemo odrezati gospo^ gostioniĉara sa štrika. Proklinji me. Poslali su po nove karte i niš ni vredilo. Znaš što sam ja? I vojni svećenik. a ujutro je obilazil po Pragu i naruĉival si na tucete neprobojnih blagajni.Ujutro se javite natporuĉniku lte mu> Se to na az Uiurr ' j0^ Posilni provedoše v ugodnu noć kuhajući grog. grizi. Birtijaš se smijal ispod brka • je imal dvadeset jedan. :jj1) a da oni budu išli iza njega. sve je bilo u banki pred Vejvodom koji je samo govoril »Mala loša-doma« i za sve na svetu htel biti tropa. Trajalo je to nekolko sati. iTkoro su tam upali panduri. Dimnjaĉarski majstor bil je duţan više od milion i pol. Sve su ih zadrţali do jutra osim starog Vejvode. a kad se vratil objavili bi mu da je dobil i da je ii» dvadeset jedan. ali zato jer je moral okretati svoje karte i metnuti ih na stol. je zajedljivo birtijaš. podnijet ću. a do-mU nrek tri. Starom je Vejvodi došla i druga sed mica. tuci. Vratil se. onaj drugi je imal ĉetrnajst Svi su ko stekli gledali starog Vejvodu. U banki je bilo kao dug upisano prek pol milijarde. prijatelju. U posudu su ubacili mjenice od petsto kruna. tropa«. uništi. gurnuvši uplakano lice u jastuk. vojni svećenik je sutradan tek n ĆU S nekim debelim ° e ' _ p_ r. — Dam glavu. Birtijaš pobledil ko krpa. al niš ni vredilo.i„. a tam su iS^r£ biasnili da je medicinar zgubil prek dva miliona. to su mu \& zadnji nofci. al on je i nju zadrţal. gospon Vejvoda. Ne zasluţujem ništa bolje. a pred starim Vejvodom rasle su tisuće i tisuće. kada ga je Švejk noću s mukom dovukao do kreveta. v • ~ „ Po l H ga i . Vejvoda okrene. Samo je u zdet bilo prek tristo tisuća u samim komadićima papira. mekim glasom: —-Ja sam beskarakterna hulja — i zaspa kao zaklan. domar iz »Stoljetne kavane« osamsto tisući kruna. ni mogel varati i namerno prevleĉi. Više niko nj imal nofce. Stalno je išel na zahod i uvek je to dal nekom drugomu da igra» njega. jer da visi na kvaki od prozora. Izbjegavajući Švejkov pogled. ne bi trebal hodati po svetu i da bi ga trebalo zat^ izbaciti i utopiti ko štenca. kakavf Vejvoda. Stati Vejvoda je probal to zgubiti na sve moguće naĉine. a u gotovom preko petnajst tisuća. reĉe tino.* * i * j • • « dao n. a cestar se proderal »Spašavaj ko moţe«. Nemrete si ni predstaviti kak" stari Vejvoda bil oĉajni. I tome se još veli — sreća u kartama. a ono & pojavi treća sedmica. sve u svemu u gotovo^ osam kruna. Zatim je Švjek otišao skuhati grog i stvar je završila tako da je vojni svećenik. Ugljenar iz Zderaza se odupiral pa su ga tpelali u kolima z rešetkama. Luka? ° Svejk— rekao je izmiĉući opet Svejkovu ^ ^ i kako bi se orijentirao i pouĉite SC §ro§. Redarstvenici su ga pozvali da' 170 . otišel je u kuhinju i za koji tren se pojavil deĉL koji je kod njega uĉil zanat. Grebi me. Ne mogu ti u oĉi pogledati. Svi su već poblesavl od njegove sreće. zasuzio i zajecao: — Prodao sam te. Konaĉno je došel na ideju: »W | na zahod« — veli dimnjaĉaru — preuzmite to za mene'1 tak je bez šešira pobegel na ulicu i direkt do Mvslikove d1 po policiju. Taj je otvoreno izjavil da takav ĉovek. Tat smo ga odrezali. SG df*hf»i i * . dabm. otprilike preko šezdeset miliona. ugljenar iz Zderaza valjda milion. K» se Vejvoda zaustavil na petnajst. To je gore nego u Monte Carlu«.sedmica. »To još vidio nisam — rekao je policijski inspektor kad je vidio takvu vrtoglavu sumu. a najviše ga je H" jedan stari cestar koji je u to uloţil. a on je do jutra od tog poludel. Vladala je potpuna tišina. Zaplenili su nofce i odmah sve tfurali na policiju. Vejvodu su kao doušnika pustili i obećali da bude dobil zakonsku trećinu nagrade. »Sad dolazi as ili desetka — rei . Prepustio sam te na milost i nemilost. a jedan medicinar prek dva miliona. v Pješak jedva osovio na noge i samo je gunc udnu mješavinu narodnih pjesama koje su mu 171 . uskrsnuli ga i igralo se dalje.

Posilni prošlih vremena morao je biti poboţan. Ondje bismo našli da je vojvoda od Almavira. Svi ga se ĉinovi trude podmititi. njegov je gazda ovako stilizirao: »Stoga što u borbama. Stoga ne ĉudi što takav poloţaj iziskuje od roba da bude lukav i prepreden. U toj novoj generaciji posilnih & mogu se naći takvi poţrtvovni stvorovi koji bi se dali 172 koji je ubio svoga posilnoga. Prema mišljenju te gospode. nije napustio svoga luka ni za korak pod strašnom vatrom neprijatelja koji je nadirao«. prhko i meko.. postojan.. na bije|! gori seljaĉić ore. rob. Tako se dogodilo da je toga prijepodneva natporuĉnji. A on je za to vrijeme negdje u zaleĊu pljaĉkao kokošinjce. a takav onda postaje strah i trepet satnije i bataljuna. dok je u isto vrijeme samo jedna bila 173 . Moderno potrkalo obiĉno nije ni poboţno. a po okusu da je podsjećalo na nešto izmeĊu piletine i magarećeg mesa. On odluĉuje o dopustima. Katica za sve. Drugi je dobio malu srebrnu jer je od kuće dobivao krasne pošiljke hrane. Goro goro visoka.. išle cure ulicom. prezrevši vlastiti ţivot. A prijedlog za nagradu medaljom. morao je to biti uzor ĉovjeka. tako da se u vrijeme najveće gladi njegov gospodar prejedao toliko da nije mogao hodati. o ĉemu vojvoda sam piše u svojim sjecanjima. Ukratko.se splele: »Okolo Hodova teĉe vodica. pokazujući neobiĉnu odvaţ°st i hrabrost.. ţivot jednog posilnog nema nikakve vrijednosti. skroman. Novo je doba na tom tipu mnoge stvari izmijenilo. vidimo opet da i zapovjednici koji vode . — S takvim talentom odrţal bus se kod feldkurata. ni istinoljubivo. Jedan posilni dobio je veliku srebrnu kolajnu zato što je divno znao ispeći guske koje je krao. Bio je osloboĊen. U mnogim sluĉajevima to je samo predmet. odvaţan. da sam ja onaj Svejk kojeg je gospon feldkurat zgubil na kartama. Njegov poloţaj na našem planetu moţe se usporediti samo sa stradanjem pikola u stara vremena. Sigurno je. za vrijeme opsade Toleda. Laţe. svjedoĉeći da je njegov sluţnik imao fino meso.« ' — Za tebe se niš ne bojim — rekao je Švejk.. Institucija ĉasniĉkih sluţnika prastarog je podrijetla. koje su savjesnosti uĉili šamarima i muĉenjem. Sto je bio Sancho Panza don Quijotu? Ĉudim se da dosad nitko nije napisao povijest ĉasniĉkih sluţnika.. tamo moja mila t0v pivo crveno. ni krijeposno.. 'ih gospodara bez soli. U staroj švapskoj knjizi o vojniĉkom umijeću nalazimo i upute za vojne sluţnike. istinoljubiv. Posilni je uvijek cijelu konzervu. 1912. . pojeo svoga posilnog neposoljenog. moţe reći i koju rijeĉ kako bi na raportu sve dobro prošlo. gospon obrlajtant. jer je to uĉinio tek drugi put. Postoje ipak sluĉajevi da posilni postane ljubimac svoga ĉasnika. Ti su favoriti u vrijeme rata nagraĊivani velikim i malim srebrnim kolajnama za odvaţnost i hrabrost. pošten i marljiv. ni pošteno. vreća za boksanje. U 91. pak. vara svoga gospodara i vrlo ĉesto pr£t' vara ţivot svoga zapovjednika u pravi pakao. Lukaš prvi put vidio pošteno i iskreno lice dobrog vojnik Svejka koji mu je obznanio: — Pokorno javljam.. To je neka t strahovlade. pukovniji poznavao sam ih nekolicinu. kao što je uĉinio plemeniti Jern^do za vojvodu od Almavira. S druge strane. da su u feudalno doba vršili tu sluţbu plaćenid vitezova. godine vodio se u Štajerskoj proces. To je lukavi f°"' koji izmišlja najrazliĉitije podmukle trikove kako bi zagorĉi" ţivot svome gospodaru. kfl' jepostan. . koiemu je izvanredno istaknutu ulogu igrao neki satnik 03 JvUj / n• • 1 1 4 •• v• 2. Je izmijenio odnos posilnog prema gospodaru i uĉinio j naJornraţenijim stvorom meĊu vojskom. Ĉini se da je i Aleksandar Makedonski imao svoga sluţnika. na ţivot i smrt sa svojim posilnima upotrebljavaju • azliĉitija sredstva kako bi oĉuvali svoj autoritet.

još pet ruĉnih kofera raznih oblika. Neki od njih su bili doušnici. pa su naroĉito uţivali kad su mogli vidjeti kako nekoga veţu.". Vod. uvijek je bio najbolje obaviješten o poĉetku operacije. pa ne mogu objasniti kako je sve to mogao nositi i vući tolike stotine kilometara. Dubno. Ţalio se da su mu Kozaci ukrali dva kofera. onda su se toĉno u dva i trideset pet austrijski vojnici poĉeli povlaĉiti pred neprijateljem. U društvu je govorio njemaĉki. a kada je predavao u školi a 175 . a uz to i jedan zaveţljaj koji je nosio na glavi.dijeljenja medu petoricom. Razvili su se u posebnu kastu. Ĉasniĉki sluţnik bio je u najpovjerljivijem odnosu s ot donansom i davao mu obilate otpatke sa svoga stola i otpatk svih ostalih prednosti koje je imao. U tom f trenutku zaboravljao da mu nad glavom zviţde granate' šrapneli i neumorno je jurio s prtljagom prema stoţeru gd)e su stajala vozila. koji je izbjegao zarobljeništvu.e . I bio je sretan kad je mogao reći: — Već su g* sloţili.atPoruĉnik Lukaš bio je tipiĉan aktivni ĉasnik trule dvodihar m°narhiJe. Danas su ĉasniĉki sluznici rasijani po ĉitavoj našoj Republici. A posilni je bio najveliĉanstveniji u stvaranju panike. Po ĉitav je dan takav stvor a ĉokoladu i ţderao ĉasniĉke slatke kekse. Daj mi i komad jetre u juhu. sve do Darnjice kod Kijeva. Bila su to ţiva špediterska kola. 3. ĉiji se desetnik druţio s ĉasniĉkim sluţnikom. . pa pripovijedaju o svojim junaĉkim djelima. ko se dogodilo da se ĉasnik bijegom spasio od zarob'.Kadetska škola uĉinila je od njega v. Većinom su bili reakcionarni i vojnici su ih mrzili. Imao je osim svoje naprtnjaĉe i naprtnjaĉe svog ĉasnika. sve to saĉuvati i umrijeti na svojim zaveţljajima od pjegavog tifusa u zarobljeniĉkom logoru. Ova trojka koja je ţivjela u neposrednom dodiru s ĉasnikom. ĉitao je ĉeške knjige. Oni su na juriš osvajali Sokal. a ovaj ne. Svaki od njih je Napoleon: — Rekao sam našem pukovniku neka telefonira u stoţer da napad moţe poĉeti. znaš da ne jedem slezenu. Nikada neću zaboraviti toga ĉovjeka koji se tako muĉio kroz cijelu Ukrajinu. Njegova ĉutura bila je puna ruma ili konjaka. ostavljao je uništenog ĉovjeka. Ĉasniĉki sluţnik bio je u najintimnijem odnosu s poljskom kuhinjom i vrlo rado se motao oko kodova. i nije imao drugih ţelja osim da njegov gospodar bude ranjen. Nitko nije tako rado odstupao kao on. dva pokrivaĉa i jastuk. te da ode s njim u zalede. !cu. Kada je morao ići pješice. srce mu je padalo u gaće. Kad bi on rekao: »U dva i trideset pet hvatamo maglu«. Njinova sebiĉnost nije poznavala granice. U to vrijeme bio je sa svojom i gospodarovom prtljagom u najsigurnijem skloništu i skrivao glavu pod dekom da ga ne nade granata. Pijavu. znala je sve operacije i ratne planove. Vidio sam jednog zarobljenog ĉasniĉkog sluţnika koji je ostalima pješaĉio od Dubna. Volio je austrijsku komoru i neobiĉno * rado vozio. Za vrijeme bombardiranja pozicija. a onda se sa svime odvesti ĉak u Taškent. U takvom sluĉaju ostavljao je 174 snodara u rovovima i vukao je samo svoj imetak. pušio cigarete svo ĉasnika. U najgorim sluĉajevima sluţio se i sanitetsko" dvokolicom. tada ĉasniĉki sluţnik ni u kojem sluĉaju ^"'zaboravio odvući u zarobljeništvo prtljagu svoga gospon o bi prešla u njegov imetak nad kojim je drhtao cijelom svojom dušom. U ovaj trijumvirat sna dao je još i financijski narednik. naruĉivao je kao da je u restauraciji i ima pred sobom jelovnik: — Hoću rebro — rekao bi kuharu. Niš. — Juĉer si mi dao rep. vrlo. pisao je n. vrlo duboko. pekao i kuhao satima i nosio specijalnu bluzu. Sustavno je njegovao paniku s odreĊenom tajanstvenost — Ĉini mi se da skidaju telefon — priĉao je povjerljivo p° vodovima.

Doĉasnici su se pred njim tresli.a. . ali što se moţe. ne smatrajući ih uopće vojnicima. Borio se s njima beznadno ĉitav niz godina. jer je imao tu sreću da je uvijek dobijao najodvratnijeg i najpodlijeg posilnog. već o tom da se morate prl^' iknuti na red. a na a a re . Zatvaram vas na pet dana i ţelim da uz kruh . . Već je davno trebao postati satnik.r* mnffli poĉiniti. Tako je to. ali o tome ne mora nitko znati Ja sam isto Ĉeh«. zob iz vreće iskoĉi.. bez discipline vojska je granĉica na vjetru. zaista vas nerado kaţnjavam. ćuškao i trudio se da ih odgoji i rijeĉju i djelom. a ĉesto bi od svoje skromne plaće platio svojim vojnicima da sliste baĉvu piva. bum! ' vam se već ĉiniti teško rasklopiti pušku i oĉistiti je. mladiću. jedan je sluţnik angorskoj na ' ° °k°' staJsJc°8 su Pinca mlatili ĉim bi ga vidjeli. pjevao je s njima: Kad je bilo pol noći. Mrzio je svoje posilne. Neobiĉno je volio ţivotinje.. Danas nećete prišiti puce. Tukao ih je po ustima. . . Sluţio se biranim rijeĉima i reĉenicama: »Vidite. i. m «^U!aflnca su muĉili glaĊu.i i• u. ĉijom kojoj je bolje uklanjati se izdaleka. jupajdija. poĉinjete ljenĉari11' 176 je duţnosti. sve samim Ĉesima. znao je vikati. gdje se rodio na selu. Ju razmislite o tom da kazna nije osveta. pa je već sutra marširao sa na vjeţbalište. Imao je kanarinca harcera. puceta nisu dobro prišivena ili nedostaju. Istina. Inaĉe je bio dobar ĉovjek koji se nije bojao svojih nadreĊenih.. ali mu u tom nimalo nije pomogla njegova opreznost u nacionalnom pitanju. odmah se vidi da zaboravljate na svoje duţnosti koje imate u vojsci. Sluznici. Moţda vaffl se ĉini neshvatljivim zašto biste morali biti zatvoreni stoga što vam je juĉer na smotri nedostajalo jedno puce na bluz1* takva mala neznatna stvarĉica koja je civilu potpuno nep rimjetljiva. Ali vidite. Hodajući uz svoju satniju. govorio i povjerljivo: »Budimo Ĉesi. i zato ''iLjniavam da vas saĉuvam od još gore kazne i stvari koje ra vaS K2£u. 177 . Volio je kad su vojnici na maršu pjevali pjesme. jer je prema svojim nadreĊenima odista nastupao otvoreno. To je bilo ono što je saĉuvao od naravi seljaka s ĉeškog juga.jednogodišnjih dragovoljaca. Svoje vojne sluţnike smatrao je niţom ţivotinjskom vrstom. a ^ec^an °d int T Švejkovih prethodnika odveo siromaha krac i dao ga ubiti. jupajda. ali sigurno na DlStc ii*"& r i • v ii 11 . momak. . f Vojnici su ga voljeli jer je bio neobiĉno pravedan i nije imao naviku nikoga maltretirati. Ako vam odora nije u redu. ne poznajući nikakvog ulizivanja u sluţbenim odnosima. Uvijek bi za nju našao udoban smještaj po štagljevima. angorsku maĉku i stajskog pinĉa. A zašto? Ovdje se ne radi o tofl^ da vam nedostaje jedno puce. medu crnogoricom i ribnjacima. jer ste s tim nesretnim pucetom P ""li ţivjeti ţivotom lijenĉine. Premda je bio pravedan prema vojnicima i nije ih muĉio. koje je izmijen-r°' msu postupali s tim ţivotinjama nimalo gore nego što je natporuĉnik Lukaš postupao sa svojim posilnima kada bi mu napravili kakvu podlost.la . a od najsurovijeg narednika za mjesec dana stvorio bi pravo janješce. utra ćete negdje u gostionici zaboraviti bajunet. na disciplini poĉiva sposobnost vojske i njezina snaga. te zaspati na straţi. . stalno ih je mijenjao i na kraju uzdahnuo: »Opet sam dobio podlu stoku«. i na manevrima se brinuo o svojoj satniji kao što valja i kako se pristoji. ne ţaleći deset kruna iz vlasrn • ^asnije je jednostavno obznanio natporuĉniku ^ P°kJega° na šetnji. ali nikada nije psovao. nosio je u naravi naroĉitu crtu. zaboravljajući polako. jupajdija. Morali su pjevati i kad su išli na vjeţbe i kad su se vraćali. Ĉešku je nacionalnost smatrao nekom tajnom organizj. već sredstvo odgoja koje treba popraviti i poboljšati kaţnjenog vojnika«. ovakvo zanemarivanje svoje vanjštine> u vojsci se mora kaţnjavati.

prema zidu gdje je visjela krletka s kanarincem. natporuĉnik Lukaš je već sjedio na stolici gledajući Švejku u ĉizme i mislio: »Moj Boţe. reĉe Švejku kad je ovaj Q . A kaj se tiĉe tog poštenja. biti otvoreni. sluţnika i nijedan se nije kod mene ugrijao. pot& Švejka i natrag. Imao sam već tuc. a kad je išel z nama na veţbe. Upozoravam v da sam strog i da strašno kaţnjavam svaku podlost i svah laţ. usmjerivši svoje dobre oĉi u natporuĉnika. jer s tim ĉovek uvek najdalje dojde. a taj • noruĉil ak se dalje bude sastajal s curom u šumi da bu i^ r i »i • i• . mene i još jednog. jer bu sutra ĉetvrtak. gospon natporuĉnik. sve više se zapetljaval. a od tam je to išlo na sud i uĉitelja su skoro zatvorili. To je ko sa tim trkama u brzom hodanju. gumbi moraju biti pravilno prišiveni i morate 179 . Da je rekel golu istinu. a onda. da gospon feldkurat zbiljam ne greši. he«. Pak. U jednom selu iza Pelhfimova bil je i uĉitelj Marek koji se nabacival kćerki lugara Spere. jedino je uspio prozboriti: — Gospodin vojni svećenik preporuĉio vas je kao velikoga glupana i mislim da nije pogriješio. trefil ga je lugar i već je htel nad njim napraviti tu operaciju. mu Uĉitelj mu je poruĉil da to ni istina. ijete me dobro? ___ p0korno javljam. A moj ti ga mili lugar fino skembal i otfural na ţandarmerijsku stanicu. Kad se poĉne zapet-ti odmah je gotov. doći i reći: »Pokorno javljam da sam napravil to i to«. v • v • ĉim ga sretne. kad je išel po ulici stalno kopal prstom leve ruke desnu nozdrvu. gospon natporuĉnik. opalu v rit zasoljenju saĉmu iz saĉmarice. pa ja fešto govorim iste takve gluposti. i onda se jednom onakav sav preplašeni zaklel da je išel postavljati zamke za zeca. on u tu vatru imate skoĉiti i kad vam se ne bi baš htjelo. Ako kaţem: »Skoĉite u vatru«. Ĉim poĉneš švindlati i beţati. posle opet da lovi nekakve bubice i ĉim dalje. Prekinuvši tako nit natporuĉnikova govora. već si distanciran. — Pokorno javljam. Ţelim da uvijek govorite istinu i ispunjavate bez nja sve moje naredbe. s oproštenjem. Pošteni ĉovek je svuda cenjeni. ne htjevši izgubiti autoritet. i gledao mu ravno u oĉi. to je uvek jako lepo. Prohodao je od vrata do suprotnog prozora.Kad je Svejk raportirao Lukašu da nastupa u natporuĉnik Lukaš ga je uveo u sobu i rekao mu: — Preporuĉio vas je gospodin vojni svećenik Katz. da je tam kanarinac harcer. Mrzim laţ i kaţnjavam je bez milosti. dobrodušnim tonom: — Pokorno javljam. Kad sam aktivno sluţil. al on se ispriĉal da je skupljal cveće. Zbog tog su iz regimente pustili dva. okretao »nadesno« i »nalijevo« s tako izrazi1" nevinim licem da je natporuĉnik oborio oĉi i zagledao $e 178 onda rekao nešto što nije imalo nikakve veze sa ' 'tovom primjedbom o glupom satniku: SvejK j^j mene mora biti red i ĉistoća i ne smije se 7 y0ijrn poštenje. prema tome gdje se nalaz'0 natporuĉnik. Natporuĉnik je htio reći nešto oštro. Natporuĉnik Lukaš slegnuo je ramenima kao ĉovjek ko]1 ne zna i ne nalazi odmah rijeĉi kojima bi izrazio odrede^ misao. gospon natporuĉnik. bil sam sluţbeno proglašen za blesavog i još k tome notornog. gledate? Svejk je sa zanimanjem gledao u stranu. gospona kapetana von Kaunitza.. gospon natporuĉnik. he. odgovori milim. niĉeg goreg nego kad ĉovek laţe. Svejk je stajao mirno. a razlika je samo u formi k °jom ih iznosim«. zapamtite si. To se dogodilo mom bratiću. zadovoljan sa sebom i oseća se ko preporoĊeni kad !de na spavanje i moţe si reći: »Danas sam opet bil pošteni«. dobil bi samo tu posoljenju saĉmu. a desnom levu. he. a kad nešto napravim. ne trepnuvši. da je danas sreda. kad se trebal sastati s curom.~~~ Kod mene si morate ĉistiti obuću. ali vidjevši Svejkov nevini izraz lica. odrţavati svoju u re du. ali jednom opet. uvek bi n# postavil ko na mimohod i rekel nam: »Vojnici. a pritom se Svejk. da razmem. Ja sam isto tog mišljenja da je najbolje uvek priznati. postivani. Taj je. pa u ţelio da opravdate njegovu preporuku. IJok je Svejk govorio.

Onda se prepala. ĉetvoro draţesnih izvezenih damskih gaćica i tri prozraĉne. ovak: ja sam znal ih r?11 C ne V0^JU kanarince i da im nanosiju zlo. — Danas sam u sluţbi — rekao je. pa ĉak i jedan steznik i nekoliko ĉarapa. k0ja je prodirala i do kuhinje gdje se moglo ^ najrazliĉitije kuhinjsko posude i pribor. | okorno javljam. Ja znam kaj je pristojno i kaj se šika kad negde spava dama. Jedna dama po koju su za tri tjedna došli roditelji htjela) iz njegove spavaće sobe napraviti damski budoar. — Ponekad neka ostane preko noći kad ujutro nemam ranu sluţbu. njeţne. Nakon njegova odlaska Švejk je doveo stan u potpuni red tako daje natporuĉniku Lukašu. ribeţ za ribanje ţemiĉaka. ukrasila mu donje rublje monogramima. batistene rupĉiće. jer se nije mogla pom iriti mišlju da natporuĉnik osim nje ima dvadesetak drugih ljubavnica. dobro jutro«. kad se vratio naveĉer doma. a mnoge su se od njih trudile d* mu za vrijeme svoga boravka ukrase stan raznim sitnicama. vjeţbališta i karata. Ipak je za tjedan dana otišla. lonce. U takvom sluĉaju nosite nam kavu u krevet kad zazvonim. da je sve u redu. Ţene su bile duša njegova stana. prema damama moramo uvijek njegovati odreĊeni takt — rekao je natporuĉnik koji je postao raspoloţeniji. ne zaboravivši na samim vratima izreći još nekoliko rijeĉi o poštenju i redu. gospon obrlajtant. Ja sam jednom dovel jednu gospodiĉnu doma i baš kad smo se fino zabavljali moja sluškinja nam je donesla kavu u krevet. Natporuĉnik Lukaš je vodio opširnu korespondenciju. Imao je nekoliko razliĉitih podvezica. pa je posta^ la svuda uokolo razliĉite drangulije. kad bi iznenada došel k vama moglo bi nekoj dami biti neugodno. ^o je maĉka napravila svinjariju i poţderala vašeg kana ~~ Kako to? — proderao se natporuĉnik. što je ostavilo odreĊenih tragova u djelatnosti plemenitog muţjaka u odori. Pa sam duzeti Up°Znati) a u sluĉaJu da bi ta beštiJa htela nekaJ P°irna ^ » ^ isPrašit. gospon obrlajtant. jer je posljednjih godina poĉeo pokazivati sklonost ka fetišizmu. jer je razgovor prešao na predmet koji je ispunjavao njegovo slobodno vrijeme izmeĊu vojarne. a sve zato jer volim ţivotinje. koja je sa sobom. Bilo ih je nekoliko tuceta. razumijete? — Pokorno javljam da razmem. — Dobro. struga "etre. veliĉanstven •"dne zaljubljene tvorniĉarove ţene. koja je kod njega ţivje* ĉitavih ĉetrnaest dana prije nego što je po nju došao mm izvezla mu je draţestan tabletić za stol. pekaĉe. ali mi je na kraju ukrao sveĉanu odoru i proj je u Ţidovskoj ĉetvrti. Izdavši još i zapovijedi koje su se ticale kanarinca i angorske maĉke otišao je. tanke spavaćice. Zadnji je posilni zbog svoga nemara danas otišao s maršbataljunom na bojišnicu. tave. gospon obrlajtant. One su mu stvorile dom. 180 • kutovima spavaće sobe i blagovaonice osjećala se k^ruka. ^ oie strasti. Supruga nekog vlasnika kavane. a dovršila bi i vez zidnog saga da suprul> nije uništio tu idilu. kuhaĉe i bogzna što sve još ne. pri ĉemu nije zaboravio osobito naglasiti da mora biti vjeran i nigdje ne smije govoriti što se kod kuće dogaĊa. a ne nekakvog civilnog e To je ĉudno da se ni jedan od vas ne umije drţati Samo je jedan od svih tih mojih vojnih sluţnika imao L jevni izgled. trgnula i polila mi ćela leda i još je rekla: »Bog daj.i bundu da do smrti ne zaboravi kak se Ponašati prema kanarincu. mogao objasniti: Pokorno javljam. vazice i sliĉne stvarĉi* iznad postelje objesila mu je sliĉicu anĊela ĉuvara. Zašutio je. — Meni dolaze dame u posjet — istaknuo je.ostavljati dojam vojnika. Švejk. 181 . — Doći ću tek naveĉer. donijela i kuhinjski pribor za rezanje sva-r^snog povrća i kupusa. imao je album svojih ljubavnica i zbirku raznih relikvija. pazite na sve i uredite stan. a onda nastavio objašnjavati Švejku sve njeg0v obveze.

ali saĉuvaj Boţe. moral bum je prikleštiti z vratima. premda mu je na poĉetku prišao sa zlom namjerom. I Švejk je najneduţnijim izrazom i milim. Sjeo je na stolicu i upitao: — Ĉujte. U kući u Štupertovoj. Najviše sam imal posla oko toga da ga pofarbam. pa je Švejk mogao nastaviti bez smetnji: ~~ l esi si nemreju sami pofarbati kosu. Uvek hoću nekaj popraviti. odgrizla mu je glavu Zbilja nisam od nje oĉekival takvu prostotu. Ja sam jednom kupil takvog pesa mešanca. Ili mu se mama zaboravila s nekakvim dţukcom. I svaki je odmah K l rodovnik. gospon obrlajtant. vi bi se. tak i njom nek i bude. ko j i Desi moraju biti ĉistokrvni i zdravi. Tih pesa koji bi o sebi mogli reći »ja sam ĉistokrvna ţivotinja« zbiljam je malo. ĉku da mu je prvo pojela tri kanarinca. maĉka je pred nekolko let pojela caki papigu. od petog veliĉinu. zaboravivši na svoj gnjev. napraviti dobro. Ja sam to isto htel probati izvadil sam kanarinca iz krletke. jem i još je prela od radosti. da je ovaj odstupio od njega. pa sam si moral dati natiskati te rodovnike • napraviti od nekakvog dţukca. od ĉetvrtog krive noge. Ak mi narediju. ak ih znate prodavati. Švejk je tako iskreno gledao natporuĉniku u oĉi. Da je to bil vra bac. ili je imal više tateka i od svakog nekaj nasledil. da bi se razmeli. Priĉajući ovo. ili ga. gospon obrlajtant da je ubijeni. starog dedeka. Ja nisam u tom uspel. niš ne bi rekel. a on majmunica. pa ak je imal takvih tateka dvanajst. samo zgledavali na te podvale s tim rodovnicima koje delaju u velkim psetarnicama. a oni bi se samo ĉudili zakaj je takav izuzetni pes. od drugog rep. To se tak dela u svim štenarama. a još su me ljudi napadali da sam Jer $ rocjaval crkotinu umesto ĉistokrvnog i zdravog pesa.***. Ja sam tu maĉku zašpotal. od jednog dlake na njuški. pa sam im valjda mogel ponuditi vršoviĉkog špica za jazavĉara. a nikad niš drugo od tog ne ispadne nego nekakva neugodnost za mene i okolinu. gadurom jednom prašnjavom. ili baka. koji je došel ĉak iz Njemaĉke. kak takav pes zgleda. jer ga te beštije i ne razmeju. ko što to delaju e > za to se uvek mora pobrinuti onaj koji ih hoće prodati. Pa kak ga je samo halapljivo poţderala skup s tim per. pro24 devetomjesecnog štenca.Kod nas u kući ţivi jedan klobuĉar koji si je tak uveţbal n. gospon obrlajtant. i nisam kriv da ga je ona poţderala i tak je poznanstvo propalo. Pokazivao je pritom struĉno znanje tako da ga je natp0" ruĉnik Lukaš. pa kak vi odluĉite. inaĉe ne bu gotova. dobrodušnim smiješkom objasnio natporuĉniku kako se ubijaju maĉke. Švejk. a vi ga hoćete glas' * ^ Jednogodišnjeg štenca. da sam ga moral prodati ko stajskog pinĉa. tak dlakavi i nema krive noge. dal sam joj ponjušiti.Ja najviše volim pese — rekao je Švejk •**»• zato }&f 182 • pOSel. I zbiljam bi se ljudi odmah razveselili da je sve tak dobro ispalo. bil je tak tuţan. ali tak lepi kanarinar harcer. Tak je i otišel sa svojim gospodarom ĉak u Moravsku i odonda ga više nisam videl. Natporuĉnika je poĉelo jako zanimati to kinološko izlaS^je. a on je zbog tih svojih tateka bil tak gadni da su ga svi drugi pesi izbegavali. A maĉke su vam otporne. Od jednog vuho. morali bute kupiti srebro 183 . Maĉke nisu glazbeno obrazovane i ne podnosiju kod kanarinca pevanje. od trećeg njušku. gospon obrlajtant. moţete si zamisliti. A on je samo sedel doma u vuglu. 'ĉistokrvnijeg plemenitaša iz bavarske psetarnice Armin n Barheim. niš joj nisam napravil nego sam ĉekal vas.j noga. a sad više neće ni je.» sadrţaj tog objašnjenja natjerao bi udrugu za zaštitu ţivotinja u ludnicu. C° m uvek bil pošteni. prije neg sam došel k sebi. da doma imaju ĉistokrvnu ţivotinju. upitao: — Umijete li postupati sa ţivotinjama? Imate li osjećaj* ljubavi za ţivotinje? . koji se okotil u ciglani. a ja sam ga kupil iz saţaljenja. jer je bil tak usamljeni. Pr d ^ ta^av starkelja da je već skroz sedi. da bi imal tu boju »sol i paPar«. jeste li vi zbilja takvo boţje govedo? — Pokorno javljam. Ja sam stvarno htel njih dva upoznati. gospon obrlajtant — odgovorio je sveĉano Švejk — jesam. jer ju je ova ismijavala i mjaukala je na nju. Od malena imam takav peh. toĉno da se sedneju na nju.

A pospani natporuĉnik u polusnu se okrenu na drugu stranu i promrmlja: — Tri dana pritvora — i nastavi spavati. gospon obrlajtant. To je bilo gore nego nekakva diplomatska situacija. Kaj je prema — m u glupi bernardinac? Pametniji je i od foksterijera. z arsenovim brašnorn zube mu oĉistiti šmirgl-papirom. Sutra ponovno 'mam sluţbu. stajski pinĉ je ~~j i nes. a da su se baš onda neki deĉki ispred vile igrali Indijanaca. Kaj sam mogel napraviti kad doma nisam imal nikakvu papigu i nisam ni znal za nikakvu' Imal sam doma samo zloĉestog. "^Natporuĉnik Lukaš pogledao je na sat i prekinuo Švejkovo izlaganje. rastopiti ga i obojiti ga u crno da izgleda ko nrw Da ojaĉa. Ak neko od vas hoće kupiti radera. »Gle. Tak sam. morate ga hraniti ko konja. moram se naspavati. gle — reĉe sam sebi Švejk prateći paţljivo preglede dnevnih dogaĊanja — sultan je odlikovao cara Vilima ratnom medaljom. a vi doma nemate niš drugo nego lovaĉkog p^ ili ak sluĉajno imate doma samo radera. potpuno slepog buldoga. došla je jedna dama jer da joj je odletela papiga u vrt. Abtreten! angorska se maĉka ponovno podvuĉe pod divan. "' dobro poznate sve vrste pasa i nadam se. nalijete mu u njušku šljivovicu. da je jak" teško dobiti pristojnu ţivotinju. pa odmah ĉili. Ali glavno je to: ljudima se mora tak dugo govorit. nikakvu prostakušu koja zna samo kleti. zato jer J« tam izgrizel sve u kući. gospon obrlajtant. Imao sam j stajskog pinĉa.« Švejk je ušao u sobu natporuĉnika koji je već tvrdo spavao i probudio ga. dok se kupac skroz od toga ne zmota. Pokraj nje kanu „ Ta *es*z kofera.. A prije nego ga otpelate prodati nekom kupo. Zamislio se i skoĉio: »Skoro sam zaboravil. rV^erdi da je ĉak i lepi. koji su na bojišnici. Otišao je spavati. — Ja jako volim pse — rekao je natporuĉnik. gospon obrlajtant. gospon obrlajtant. tako da moţete cijeli dan posvetiti pronalaţenju nekakvog stajskog pinĉa. Htela si je kupiti novu papigu. i više s tom gospodom nisam razgovara! zato jer se morala zbog tog buldoga odseliti iz Praga. — Ne^ moji prijatelji. 184 po mojem mišljenju.u rastvoru. da se je razbolila i da ju je veterinar još dotukel z nekim praškima. izvuĉe nesretnu maĉku ispod divanaireĉejoj: Imaš tri dana pritvora.. da su ju vlovili i istrgnuti joj sva pera iz repai ukrasili se z njima. Kad sam ja nekad trgoval sa ţivotinjama. neku pristojnu. a Svejk je još zapazio na stubama Pu nosaca koji je silazi«. da nemam nikakav ukaz u vezi s tom maĉkom.. Verujte. 4. Svejk tiho iziĊe iz sobe. dok ni kupila umesto papige tog slepog buldoga. da se pes malo napije. U ravo s rem 185 . a uz to je i pametan. kad bih imao p* da biste ga dobro pazili. svakom se ne sviĊa. radosno. a kad je odlazila rekel sam joj: »Samo nek mu deĉki probaju otrgnuti rep«. jer ima ĉekinje i He brkove na gubici da izgleda ko osloboĊeni robijaš. moral toj gospodi govoriti od ĉetri popodne do sedam naveĉer. veseli. A ta papiga. a Svejk je u kuhinji legao na divan i još je malo ĉitao novine koje je natporuĉnik donio iz vojarne. — Pokorno javljam. od sramote kaj je bez repa. ___ Već je kasno. pisali su mi da im rat u društvu takve vjerne i odane ţivotinje vrlo dobro prolazi. a neko si dojde kupiti zloĉestu njemaĉku dogu za ĉuvanje.. a ja još nemam ni malu srebrnu«. Doduše. morate ga tak izluditi 4 si odnese u ţepu patuljastog radera umesto doge. veselo laje i druţi se sa svakim t pijani pop. ali ne znam. onakvim s kakvim se ĉistihrdavi noţevi. P P ao da krene u potragu za nekakvim Pinĉom. Koja je pasmina po vašem mišljefl)u najbolja? Mislim na psa koji je društven. ^ kada je mlada dama zazvonila i izrazila su i^ ^govara s natporuĉnikom Lukašom.

*ta i pošao naprijed. Posjetiteljica je cupkala za njim JCa° •' ' sustigla ga tek kad je Švejk ušao u trafiku kupiti Sadaje išla uz njega i nastojala zapodjenuti razgovor: _1 Hoćete li mu sigurno predati? ____ predal bum. —Ali sigurno je da tu nemrete ostati. — A naći ćete ga? ~^~ Već sam rekel da ne znam — odgovorio je Švejk ~-ĉudim se kak mogu ljudi biti tak radoznali i stalno pitati Jednu te istu stvar.J -.U-. — Od tog ne bu niš — odgovorio je Švejk uvrije^" nepopustljivošću nenadane gošće. ja sam za svaku sitnicu odgovoran. Zatim su hodali jedno uz drugo bez rijeĉi. al u vojski mora biti reda. unese u predsoblje kofere pa zveckajući k1) ĉevima kao kljuĉar kakva zamka reĉe znaĉajno već kod 186 187 . — Odnesite kofere u sobu! — Bez dopuštenja gospona natporuĉnika to ne bn -a — rekao je Švejk. U meĊuvremenu je mlada dama došla k sebi. uplakano lice mlade dame. a ja ću ovd){ priĉekati odgovor. Švejk reĉe mladoj dami nce ulaz ? / upusti se u razgovor o ratu s vojnicima na dala ' °Je¥°^to radovalo mladu damu. priĉekajte tam na mene. o nikakvoj dami ja niš ne znam. on je otvoril ormari pobegel. Evo vam pet kruna za put.— Nema ga doma — rekao je tvrdo Švejk. da se zabadava ni ne trudite. — Ostavite si tih r kruna. Rekavši to. evo vam ih tu na stolcu. _ A hoćete li naći gospodina natporuĉnika? _ To ne znam. uloţila je" draţesnu malu kuvertu i rekla potišteno: — Odnesite to gospodinu natporuĉniku. vraća se tek naveca a ja sam dobil naredbu da pronaĊem stajskog pinĉa. dok nije ponovno nastavljen pitanjem mlade dame: — Niste izgubili ono pismo? — Dosad ga nisam zgubil._„jj^/ii l ldtpOIUl ~~"i H dama bespomoćno izaĊe na hodnik. jer je nervozno hov _po ploĉniku i imala nesretan izraz lica kad je vidjela da avlja svoja tumaĉenja s tako glupim izrazom kakav C18 bez njega ne smem nikad niš napraviti. doputovala gospodinu natporuĉniku u posjet. to ipak morate shvatiti.. To bi bilo isto ko kad bi ja svakog drugog n * ulici zaustavil i pital koji je danas datum. O nikakvim koferima.m/=m r.* _ ~_. ali mlaH ma je već bila u predsoblju i kategoriĉno naredila Švejk. Ali da bi tu ĉekala. — Vi ste poludjeli — uzviknu mlada dama. a nakon dulje stanke Švejkova pratilja opet zapoĉe razgovor: _ Znaĉi. Ja s tim niš lošeg o vama ne mislim — nastavio je Svejk kada je vidio oĉajno. Time je razgovor opet bio prekinut na dulje vrijeme. — O tom mi ni niš poznato — odgovorio je Šve| — Gospon natporuĉnik je u sluţbi. ostavili jednog ĉoveka. Izvadila je posjetnicu. mislite da nećete naći gospodina natporuĉnika? — To ne mislim. Šv 't ^ zavr^° pokušaj mlade dame da se dogovori sa tiši T^i ^a ^C ^ru§i dio puta do vojarne prošao u potpunoj da ^ su došli do vojarne. Zato vas još jednom prosim. a ja bum pismo pr£(^ donesel odgovor. a ak hoćete odite z rnefl" .. Meni ni ni poznato i nekakvu stranu osobu koju i ne poznam nemren ostaviti u stanu. — Onda ćete ga sigurno predati gospodinu natporuĉniku? — Da. napisala olovkom nekoliko redaka. — A gdje mislite da bi mogao biti? — To ne znam. jer je ćeli stan meni povereni. to sigurno ne bu isto. kad sam rekel. Švejk je zak-. Sad bum zakljuĉal stan. vrlo ljubazno. Zbilja mi je ţal da moram s vama tat razgovarati. Tak su jednom kod nas u ulici u slastiĉara od Belĉickoga. -Ja. Dok ne dobim naredbu gospona natporuĉnibi ni brata ne poznam. — Gospon natporuĉnik mi je narediU bez nie?a ne <. prosil bi da ljubazno odete. do kasarne.

da je na drugoj strani zapovjednik Premisla genejj Kusmanek došao do Kijeva. kako ste vi nacrtali. šutio je P siln ° ' je velik. — Što je? — viknu natporuĉnik prijeteći. — Pokorno javljam. i odvede Švejka u susjedni • . upravo kad je trebala iz Irebonja doputovati gospoda Mickova. 1 Deine Katy«1 Svejk je sjeo na klupu kod ulaza u vojarnu i poĉeo h maĉiti da su napadi vojske na Karpatskom bojištu doţivjet slom. naše bi pozicije bile gurnuti u neprijateljsku liniju. da je to teški sluĉaj. Natporuĉnik uzdahnu još jednom glasno. Kad se dovoljno napriĉao. pokorno javljam. jer nije ništa shvaća" zaista je odahnuo kad je Švejk pristupio natporuĉniku. ovako se to mora nacrtati. Ja ih skroz kuţim. zar ne? Priĉuvni poruĉnik koji je u graĊanstvu bio blagajnik n* banke stajao je nad time sav oĉajan. Sa ţenskima je teško. a zatiu je otišao gore u ured gdje je našao natporuĉnika Lukaša. gospon natporuĉnik. pa mu više ni bilo smešno. mora predati.Onda prekosutra treba doći kon * g°Sp°^iĉnaObećala je da će pristati biti zavedena. vrata i poĉe hodati izmeĊu stolova. Potom je poĉeo kritizirati pojedine poznatt bitke.0 me muţ r P °8°ni. kako bi u tri dana po-zb V*00 Št° mu re^ovito poklanja svaka tri mjeseca kada jedjf P°vinf dolazi u Pra g. gospon obr lajtant. A zato jer nisam dobil od vas nikakvu naredbu. Dein Bursch ist ein grofies ^Jeh-Ichbinunglucklich. U Vojteškoj ulici još pred dva leta doselila se k jednom tapetaru nekakva gospodiĉna. Ako treba na zadani pra vac nacrtati okomitu liniju. da vam nek^ va dama šalje ovo pismo i ĉeka na odgovor — pritom je & ĉajno i povjerljivo namignuo. a on ju ni mogel hitit iz stana. a da smo u Srbiji ostavili je4 naest uporišta i da Srbi neće dugo izdrţati u natjeravanju naših vojnika. pa je otkrio toplu vodu kad je rekao da se odred. nisam je ni ostavil u stanu.) 189 .Moram svakako provesti nekoliko dana kod tebe. ko da je doma. r)fr ein paar Tage gastieren. pa bi vaši rovovi stajali okomito nad neprijateljem. Sto ste joj napravili? _ Niš joj nisam napravil. nek°g inţenjera. Tvoj mr «na. koji je upravo jednom poruĉniku tumaĉio neke sheme rovovai spoĉitavao mu da ne zna crtati i da o geometriji nema pojmi —Vidite. Ich mufiunbed* . Ja sam nesretna. A još usto. udostojio se izaći i oĉajnoj t mi reći da će odmah doći i da ona nikamo ne odlazi. Tvoja Katy. Kada r*A 7Atvori prazni ^ r se konaĉno zaustavio kod Švejka. a potreban vam je izbaĉeni kosi kut. — Pokorno javljam. gospon obrlajtant. Bit ćete udaljeni od neprijatelja šest stotina metan A po ovom. (njem. jer se tek za mjesec dana N . Poruĉnik je sjedio na stolu oborene glave. ja sam se ponaša! jako pristojno. na-treK St°jSe C*Je^ t)e<^an premišljala. Razumijete? U takvom sluĉaj« rovovi će biti poloţeni pravilno i neće biti izloţeni k nepfl jatelju. pa je moral otrovati i nju i sebe s plinom. — Teţak sluĉaj — ponovio je za Švejkom natporuĉnik |'nikada nije rekao tako ĉistu istinu. Mili je Jindfich bio u škakljivoj situaciji. reĉe: _ Ta Jama piše da ste stoka. Supruga koju progoni muţ došla je na nekoliko dana k njemu u posjet.se mogao vidjeti samo na fotografiji objavljenoj u to vri1 u »Kronici svjetskog rata«: »Austrijski prijestolonasljednik razgovara sa dva zrakot>L koji su oborili ruski zrakoplov«.ureu. što je Švejk ponovio za njim. tada je moramo nacrtati takoi ona s pravcem ĉini pravi kut. To je 'r nostavno. al ona je odmah htela zauzeti stan. To što je proĉitao nije na natporuĉnika ostavilo Ijniji utisak. 188 M rnoruĉnik Lukaš uzdahnu. došla je s dva kofera. ^ • Ugr tfeinrich! Mein Mann verfolgt mich. koi je sa svih strana opkoljen.

i razmišljao. dajte. sjetila se da se skinuti zavjese i isprašiti. odigrala l odliĉno ulogu domaćice. dok je Svejk u kuhinji ţvakao dvopek koji je namakao u ĉašu s nekakvom slatkom rakijom. moram se pKma vama. Tvoj Jindfich. a rondanje je prestalo. ponašati pristojno i taktiĉno. takoĊer vam moram pošteno posluţiti. znojio. pa je stoga bila vrlo iznenaĊena kad ga je spazila kako izlazi iz vojarne i prilazi joj s pismom. presvukla jastuke i perine sama.. ŠVejk je morao odnijeti kofer6 spavaonicu. predao joj je pismo i obznanio: — Prema nalogu gospodina obrlajtanta. Evo van sto kruna. za koje ćete mi poloţiti raĉun. preodjenula se u prozraĉni haljetak koji ju je ĉinio neobiĉno zavodljivom i privlaĉnom. Kad je proĉitala pismo. — UĊite! Pristupio je postelji. papir i napisao na sluţben papiru: ^ »Draga Katy! U sluţbi do 9 h naveĉer. Kad je istresao tepihe. zasad više ništa. u boju osvojenim pose — Ovo pismo — reĉe natporuĉnik—predajte milostivoj gospodi. Dobio sam za to od gospona obrlajtanta sto kruna. uzeo kuvertu. Sve je svjedoĉilo o tom 190 . već sam mu izdao nalog da bi ti u ^ mu udovoljio. to joj se nije svidjelo pa je iznova kombinirala i izmišljala novi razmještaj. a neznatna pauc^J iza zrcala silno ju je razgnjevila. Zatim je poĉela premještati tvo.. Preokrenula je u stanu sve naglavce. vratila joj se odluĉnost koja ogledala u tome što je naredila Svejku da joj naruĉi fij kada je i to bilo ispunjeno. — Je li imala 191 . Svejk — reĉe natporuĉnik. — Svejk! — zaĉulo se iz spavaonice — Svejk! Svejk je otvorio vrata i ugledao na jastucima mladu damu u privlaĉnom poloţaju. da sam ispunil nal ^ ost*voj gospodi. pa je pomalo i njezina energija oko ureĊivanja gnijezda poĉela slabjeti. ali zasad nije ništa smislio. koja je za vas zapovijed Morate se vladati galantno i posluţiti joj pošteno. Tako. naredila mu je da sjedne na do fijakerista. I kupite tri boce vina i kutiju »Memfis« cigareta. Kad su već bili u stanu. NareĊujem vam da se prema njoj vladate pristojno! taktiĉno i da joj ispunite svaku ţelju. već je pn sjeo za stol. isprašiti tepihe na dvorištu.« •liĉno dugo ukopati na ovim. i pošteno joj posluţil po vašem ^' . napraviti sve što van vidim u oĉima. reĉe mu strogo: —-Skinite cipele i hlaĉe! No. koji je u nje izazivao puteno podrhtavanje nosnica. pokaţite! ako se dogodilo da je dobri vojnik Svejk mogao raportiJiatporuĉniku kad se ovaj vratio iz vojarne: ^ v . Zatim je poslala Švejka po objed i vino. a prije nego što se vratio. što je ĉinila vrlo nervozno. ^ odgrnuvši finu tkaninu. Dolazim u ini Molim te da se kod mene osjećaš kao kod kuće. gospon obrlajtant. Uz objed je popila bocu vina. ali još vam jednom stavljam na dušu da joj ispunite svaku ţelju koju joj vidite u oĉima. Moţete ići. Odvezli su se kući. Salutiravši.a vam. Iz ormara je još izvadila ĉistu posteljinu. Moram vas nahraniti i kupiti vam sve što ţelite. Onda je dobio naredbu da a prozore u sobi i kuhinji. a ona s naroĉitim smiješkom prem jeri njegovu snaţnu postavu i ĉvrsta bedra. Što se Hr Švejka. Mlada je dama već izgubila svaku nadu da će vidjeti Švejka. Naruĉite joj objed. koja je prikrivala i otkrivala sve. veĉeru itd. a moglo se primijetiti da to radi s ljubavlju prema krevetu. moga sluţnika. jer će vas moat po nešto poslati. tog moram kupiti tri boce vina i kutiju Memfiski. °korno javljam. a kad je Svejk sve to evukao iz kuta u kut. milostiva gospoda. popušila mnogo cigareta i legla u krevet.

__<. — Danas više nitko ne sumnja da će rat završiti pobjedom oruţja centralnih sila. Oni su bili civili. Trebamo mnogo ĉasnika. U Vsenorima je prošle godine bil takav sluĉaj u jednoj vili.. Dok su silne vojske prikovane uz šume oko Dunju Raba stajale pod kišom granata. ali mislim da ne moţe još dugo potrajati — primijetio je trgovac hmeljom. kamo ću najvjerojatnije otići ĉim budem gotov sa školom jednogodišnjih dragovoljaca. Tako se dogodilo da se gospoda Katy vrlo neugodu0 nenadila kada se na vratima pojavio trgovac hmeljom. on trguje hmeljomna veliko.. što je drukĉi' Sam° re ru iran e 06 0 t0 vP § P J > mnogi objašnjavaju znatno Uskoro' ^ ^° tra ot una ei 61 a G ^ P P hladnokrvnost u ratu. Brzojav koji je poslao bio je vrlo odrješit. pukovniju u Budejovice. Niĉeg drugog 'oj m o" '^Izvolite sjesti. to je naredila na svoju ruku. — Naš je poloţaj jako dobar — rekao je natporuĉnik Lukaš. naši manevri u Srbiji fektiĉ ^° usPHno> a uzmicanje naše armije.« Slijedila je adresa sta1" natporuĉnika Lukaša. gospodine natporuĉniĉe? _ Zatraţio sam premještaj u 91. ne koriste tom povlasticom. Ĉim probijemo ruski front izmeĊu Karpatskog hrpta i r redn e j g Dunajca..sigurno. Engleska i Rusija su suviše slabe nasuprot austrijsko-tursko-njemaĉkom bedemu. — On je vrlo inteligentan ĉovjek — prekinuo g* )e natporuĉnik Lukaš — ja ga znam. Radije ostaju obiĉni infanteristi nego da se potrude da postanu kadeti. a danas je ţalosna pojava da se mladi ljudi. e lst°ĉne Francuske i ulazak njemaĉke vojske u Pariz.' • n i . natporuĉnjl Lukaš.. nema nikakve sumnje da će to znaĉiti kraj ci. Inteligentni trgovac hmeljom uzeo je pristojno cigaretu i ispuštajući iz usta dim reĉe ozbiljno: _ Odlazite skoro na ratište. — Rat je jako naškodio trgovini hmeljom. Poslat ću n"1 brzojav. vi niste niš krivi. gospon obrlajtant — rekao je Švejl — kad bi taj njen muţ od kog je pobegla i koji je traţi.— Tak. dok je obzoru... Pa ak i padne par friški.. jer niste nikog rt pozvali. Uostalom. Uostalom. gospodine Wendler — ponudio je Ijunatporuĉnik Lukaš i izvukao iz dţepa dozu s cigaretama: __ Izvolite. Al u onom sluĉaju je telegram poslala sama ţenska svome muţu. trgova* »Sadašnja adresa vaše supruge je. Francuska. To 'e .Sad s„ j^3^^ W^$J 5.. But« vidli da bu se telegram isplatil. doznal gde je om i došel po nju. •>&' ' jBSrtjt« JaJU SC V Jednostavno _ o. Kada je otišla na šetnju.. predstavila oba gospodina: tr u tom 112 v ^ „ospodin natporuĉnik Lukaš«. sipali i uništavali cijele satnije na Karpatima. a kad je pobegla... Poslati mu telegram da se nalazi kod vas i da si ju moţe podignuti. Lukaš je odrţao sa Svejkom ratno vijećanje kako da je se riješe.odgovorio je Švejk. J * ^ Ć naši planirani manevri na juţnom Ufoditi plodom. . svim bojištima blistao od poţara sela i gradova. Svakako moram s njim razgovarati. 193 . gledajući naizmjeniĉno svoju ţenu i natporuĉnika. Izvolite pogledati. kakste rekli da piše u pismu koje sam vam donesel.~._ V ._ TT _. k°jištu ^°. IZP 192 m 10 razumno i briţno kad je gospoda Katy. — Bilo bi najbolje. ali u vašem sluĉaju se ne bu usudil neka) narediti oficiru. a velikokalibarski topovi a. koji imaju pravo postati jednogodišnjim dragovoljcima. a taj je došel po nju i prebil ih obadva. ne gubeći dao je vr ^^ prisutnost duha. oko šest . zajedno sa Švejkom.' to Jako Francuzima prijeti u najkraćem roku gubitak r . stl a " > "a nekim smo bojišnicama doţivjeli neznatne neusPjene. proţivljavao je neugodnu id| s damom koja je pobjegla od svoga muţa i sada izigravali Lukašovu domaćicu.

Ovamo je usmjerena ofenziva saveznika.. koja je visjela na zidu J kazujući mu pojedine toĉke. — Vrlo mi je drago da ste me zatekli kod kuće jer popodnt uvijek odlazim u vojarnu i imam noćnu sluţbu. jer da se & vodno mora lijeĉiti od nervoze. mogao sam ponudili milostivoj gospodi gostoprimstvo. obnovila s ^ San P^ °Jm savez? Gdje je ministar vanjskih poslova.. — Katy je zaista ĉudna ţena. gospodine natporuĉni* primite moju najsrdaĉniju zahvalnost za sve što ste za nj" uĉinili. stade objašnjavati: '^ — Istoĉni Beskidi za nas su odliĉno uporište. odvodećj ga opet k stolu. &°^ nema Katy. *' > domaći poslovi su slabi. vratim se. na ovaj veliki luk koji je okrenut prema jugozapadu gdje ova planinska skupina ĉini vaţan mostobran. no bojim se da će se i Italija umiješati u sve ovo.. — Italija ustraje na strogoj neutralnosti — tješio ga je natporuĉnik. Vrhovnim zapovjednikom turske vojske na Dardanelima imenovan je maršal Liman plemeniti Sanders. a koliki sada? tr te m sut Rov ^ ] ^ * da Ja ne pratim okolnosti! — nastavio je gledajući Ijutito natporuĉnika koji je mirno puštao 195 . Budući je stat u stvari po cijeli dan prazan. 1 ruĉnik Lukaš ponovno odvede inteligentnog trgovca nat P. Ja na putu. U Kam. doda vraćajući se na svoje mjesto: — Naš je hmelj zbog ratnih uvjeta izgubio trţište u ino zemstvu: Francuska. Trudeći se napraviti najljubazniji izraz lica. Hmelj još šaljemo u Italiju. A zašto je Italija još 1912. a naš je car odlikovao Enver-pašu. A kada pobijedimo. Goltz-paša doputovao je iz Carigrada u Berlin. ^Vidjevši ja razgovor skreće na neugodno podruĉje. Svi su neko vrijeme sjedili šutke oko stola./ pritom kako poĉeti razgovor da bi se doĉepao srţi stvari zbog koje je i došao. Relativno mnogo odliĉja za tako kratko vrijeme. a 1Ja ĉuva neutralnost. dakako. gospodine Wendler? — Jutros. mora biti prekinuta veza izmeĊu desnog krila i sjeverne vojske na Visli. . Zatvaranjem ovoga ta. dok natporuĉnik nije osjetio da je zgodan trenutak kako bi prekinuo muĉnu situaciju ovim rijeĉima: — Kada ste doputovali. Zbog starog poznanstva. Ovdje joj nitko nije smetao za vrijei* boravka u Pragu. kao taktiĉan ĉovjek. ' — Turci se drţe dobro — odgovori natporuĉnik. da se ono što je rekao ne bi shvatilo dvosmisleno. kome se sve to Pomiješalo u glavi: i hmelj i ţena i rat. kao što vidite. izvoz je ravan nuli.. Hmelj mi trune u a ma T . k0jj Spaja mostobran s glavnom obrambenom linijom neprijatelja. koji je sklopila s Austro-Ugarskom i Njemaĉkom? naljutio se odjednom trgovac hmeljom.. nisi pomislila. Trgovac hmeljom se nakašljao. ' udar na ovu liniju — i nećemo se zaustaviti do Moskve R ' će završiti prije nego što se nadamo. Iz ĉista mira sjeti se otputovati u Prag. Engleska. di kolik' ^ Što radi sada taj gospodin? Spava? Znate li -Sam ma Nem * ° S°dišnji promet prije rata. Ti. Rusija i Balkan ne uvoze više naš hmelj.I on <ia bi rat bio gotov. ~~ Ja sam oĉekivao da će Italija objaviti rat Fran -' ^ii. —To je. — A zašto onda ne prizna da se smatra vezanom Trojnim paktom..Natporuĉnik Lukaš primio je lagano trgovca hrnel jo rame i odveo do karte bojišnice. — Predsjednik turskog parlamenta Hali-U i Ali-beg doputovali su u Beĉ. skim usjecima imamo. dobar oslonac.. Je li vam to sada jasno? Trgovac hmeljom odgovori da mu je sve potpuno jasno i bojeći se. ^0 karte bojišnice i pokazavši prstom podvuĉena mjesta reĉe: ___ Zaboravio sam vas upozoriti na jednu vrlo zanimljivu okolnost. viceadmirala Usedom pašu i generala Dţevad-pašu. priprijeti0' je prstom i usiljeno se osmjehujući upitao ţenu: » 194 -r si sigurno mislila kad sam ja na putu da i ti moţeš "ari. — A Turska? — upitao je trgovac hmeljom razmišljah. onda ćemo mi diktirati cijenu robi.

Njihov zastupnik je dolazi k nama u posjet jednom godišnje. smjesta ideš sa mnom kući. _ Ako još ţeliš štogod kupiti. reĉe oĉajno: — Samo je Varšava kupovala 2370 vreća hmelja. što je trgovac hmeljom i zapazio. a golema pivovara kod Niede aspacha sravnjena je sa zemljom. Nudim Sa za t'rideset posto jeftinije. Od Ijutine nije mogao dalje govoriti. Nadam se da vam nisam nanijela većih troškova od priloţenih n stotine kruna za koje vas molim da ih podijelite sa svojim f J J ruci P°rucruk Lukaš na trenutak je zastao s pisamcem u l e ( a °nda §a malo-pomalo poderao. Katy — reĉe mirno trgovac hmeljom. a one ne naruĉuju ni Stagnacija. propadanje.J? Meuse i Moselle? Znate li da su u Combres i Woewru l Marchea izgorjele tri pivovare. ne naruĉuju ništa. krajnji je trenutak da krenemo. oblaĉi se.. idiotom prvog reda. gdje se gospoda Katy odjevala za put. pa je st°» nastavio: — MaĊarske pivovare u Šopronju i Velikoj Kanjiţi K 196 drijeim n d moje firme godišnje oko tisuću vreća hmelja eksportna piva. koja su izvozile ĉak do Aleksan-C da. Ah. mizerija i k tome još i hmeljom ušuti. Dobro da nemam djece. a što je gospoda Katy pratila zanimanjem.iz usta kolutove cigaretnog dima. ne daj Boţe. bili u ratu ranjeni. To je da ĉovjeka obuzn* oĉaj. radujući se da je napokon sve završilo bez izgreda i sablaţnjivih scena. šao ţeni: — Katy. I zapalivši ponuĊenu cigaretu. zadat će nafl posljednji udarac. Tom sam prilikom s zagrebaĉkom gradskom pivovarom napravio posao za šest stotina vreća hmelja. jug je uopće bio zlatni rudni Naš je hmelj putovao ĉak do Carigrada. tiho je rekao natporuĉniku: — Nije joj to prvi put. a trgovac hmeljom bio je tako veseo što je već sve prošlo. da je na rastanku u predsoblju rekao natporuĉniku: — Ako biste. Vrativši se u spavaonicu. doĊite k nama na oporavak. — Nekada sam bio posve miran. Vlak polazi u dva i dvadeset. A kad se otišla odjenuti.Kako ćemo otpremiti moje kofere? _ pos}at ću po njih. — Zašto su se Nijemci vratili na granice kad su Vej. već spremna za put: J. zašto se vode teške artiljerijske borbe iz. i vidjevši da je t na sto*iću zaboravila ĉešljić kad je pred zrcalom ure-°SU) uloţio ga medu svoje fetišistiĉke relikvije.ato je gubitak od 350 vreća hmelja godišnje. kod Pariza. natporuĉnik je našao na umivaoniku ĉetiri stotine kruna i ovo pisamce: »Gospodine natporuĉniĉe! Niste se zauzeli za mene pred tim majmunom. Dopustili ste da me odvuĉe sa sobom kao kakvu stvar koju je zaboravio u stanu. Ako vlada ograniĉi proizvodnju piva. Lani je pobjegla s jednim nastavnikom i našao sam je ĉak u Zagrebu. F" 197 . Tamo J* najveća Augustijanska pivovara. Ovaj logiĉni završetak o godišnjem posjetu zastuF nika Augustijanske pivovare iz Varšave izazvao je srnij^ natporuĉnika. Pritom ste si dopustili primjedbu da ste mi ponudili gostoprimstvo. To vam je za moju finu gubitak od tisuću dvjesto vreća hmelja godišnje. mojim muţem. samo je ustao i prj. a tišinu prekinu gospoda Katy. kamo sam godišnje slao •• od pet stotina vreća hmelja? Izgorjela je i pivovara knj y gezacha Hartmansweilerska. Njegovat ćemo vas najbriţljivije. koji su pristizali • drugoga i razbijali se. Sa smiješkom je po-a noy ac što je leţao na umivaoniku. zbog blokade. Svi mt ovi dogaĊaji tako ljute — rekao je nakon nekoliko trenutaka ispriĉavajućim tonom. Danas smo gotovo uništeni. Šest putasi se tukli Nijemci s Belgijancima za pivovaru Klosterhoek. Oboje se prijateljski oprostiše s natporuĉnikom.

diţe noţicu na svakom uglu i piljarici na košaru s krumpirom. pa bu ga idobil«. I natporuĉnik Lukaš poĉe veselo zviţdukati ariju iz operete »Razvedena gospoda«. da će jednog lijepog dana svome gospodaru biti otuĊen. prosinca 1914. kao mladiću nakon poloţene mature. pa ĉak kada se i ne radi o ĉistokrvnom psu. Vlasnici pasa su vrlo oprezni što se tiĉe njihovih pasa. malih poput tako • J110^11 se staviti u dţep ogrtaĉa ili u damski muf i S1Q sa sobom. patuljastih ratlera... Zlu. što se tako vrtite? Gdje sam stao? — Te joj vraćam — rekao je Svejk drhtavim glasom punim tragike. još fali datum. sigurno bi vikao: »Isuse i Marijo. Lako je. ^ — Svejk — rekao mu je natporuĉnik — imate srećn > dama koja je kod mene stanovala. I najobiĉnijeg mješanca. vlasnik voli i ne da mu napakostiti. Izdiktirao mu je: »Veleuvaţeni gospodine! Izvolite isporuĉiti vašoj gospojj supruzi zahvalnost za ĉetiri stotine kruna koje mi je darovala za usluge koje sam joj uĉinio za vrijeme posjeta Pragu. Bio je u potrazi za stajsL' pinĉom za natporuĉnika. njuška. Pas instiktivno osjeća. Ispoĉetka je veseo i nestašan. — Još nešto. A za sve usluge koje ste joj uĉinili ostaJi vam je na umivaoniku ĉetiri stotine kruna. te joj vraćam. Odveo ' je njezin suprug. naprimjer na šetnji. ko stekli« — htio je još jednom ponoviti Švejk. Nepresta no ţivi u strahu da će ga ukrasti. Ja ću vam izdiktirati pismo. otputovala je. I sada ga tek spopada pravi °caj. govi novci koje je uzela sa sobom za put. — No. 6. liednju rijeĉ natporuĉnik Lukaš nije ĉuo. j^ad bi mogao govoriti. jer su to nje. reci: »Dovedite mi psa!«.. njuška uglove. Nadam se da bum ga ipak dopelal. koji ništa drugo ne radi nego kakvoj starici grije noge. skaĉe na njih nepristojno. uĉinio sam drage volje. odnosno njenom gospodinu suprugu. a ona je bila Grize mrcina. Uĉtivi pozdrav i rukoljub milostivoj gospodi. oni na njega. al će ga se teško dobiti. ukratko . jako »r ţivotinja. A sad adresirajte kuvertu i uzmite ĉetiri stotine kruna i odnesite na poštu i pošaljite na ovu adresu. Švejk — reĉe natporuĉnik kada je $ve)' krenuo na poštu. a malih salonskih pasa. Pas se. gospon obrlajtant. Morate joj lij^ zahvaliti. — 20.Velegrad je odgojio tu posebnu vrstu toji VaCa J*se uzdrţavaju prodajom ukradenih pasa. naravno. povlaĉi uši unazad i juri sredinom ulice nekamo u nepoznato. samo pišite dalje Svejk. pjega199 198 . pa stoga ne mogu primiti ovaj iznos. Sve što sam uĉinio za nju. Preplašeno trĉkara ulicom. . ĉasniĉki sluţnik natporuĉnika Lukaša«. ne «o će me ukrasti!« Jeste li ikada bili u psetarnici i vidjeli takve izbezumljene Psece spodobe? o . gospon obrlajtant. igra se s drugim psima.tako se raduje ţivotu i svijetu da mu se sve ĉini krasnim. — Sto je s tim psom kojega ste išli traţi0' — Bacil sam oko na jednoga. kradTSU °^ u^ra^en^. Grize. da mora biti ukraden. udalji od svoga gospodara. I odatle vam jadnika ukradu. Pos-j. Odjednom moţete zapaziti kako njegovo veselje nestaje i da pas osjeća da se izgubio. osobito ako je ĉistokrvan. ali je na kraju pomislio: »A kaj se to natporuĉnika opće tiĉe? Hoće pesa. Josef Švejk. — Dobro dakle: »vraćam s najdubljim štovanjem. cvili i u potpunom oĉajanju podvija rep medu noge.Švejk se vratio poslijepodne. . Gotovo? — Pokorno javljam.

Najveća opasnost od krade prjjrt psima kad ih izvode da izvrše malu i veliku nuţdu. Policijskog psa ukradu isljedniku pred Vodite li psa na uzici. Dajte i najvjernijem psu ponjušiti prţenu dimljenu konjsku kobasicu. a civil šapćući nastavi: fe T dnom jedan crni špic. svi su išli na konjsku prţenu kobasicu. mrcina od pesa. dok se Švejk o prodajom pasa. Dal sam mu ponjušiti i potrĉal sam. kog sam trebal za štenaru nad """" kom. >' — Pa kaj taj gad onda ţdere? '> •*. Ne da se ni pogladiti. a bilo ih je dost. — Ni peĉene? — upita ŠVejk. pa sam direktno pital ^ ospodu. koja bijesno ĉuva kakvu vilu u pr< ukradu noću. al ona me je tak pogledala ko da bi me htela probosti i rekla: »A kaj se to vas tiĉe?«.vu njemaĉku dogu. kaj taj pas jede da je ^clepi^ Gospodi je to polaskalo. to mu dam i dovedem ti ga. al ma kakvi. „jjgnade. nju sam mu pofarbal u crno i niko ga ni prepoznal. malu pjegicu. a pes za menom. pa je rekla da najradije jede .>•• * » 200 /•' ik i civu"se kucnuše. ali z vojnikom bu razgovarala. Zato se pritom svaki pas oprezno ogledava oko sebe. •!> — Ni peĉene. Mene zanima samo kaj Jede. štene' ^ ^ Sostionice. Na Maloj Strani kod Zameckih stuba nalazi se mala toĉionica piva. A I nagnuvši se jaĉe vojniku. koja je z njim išla u šetnju. Ti bi isto najbolje napravil kad bi ju pital kaj taj pes najradije jede: vojnik si. Puntik«. Zaboravi na gazdu pokraj kojega je koraĉao. Tak sam mu moral kupiti karmenad. ni da bi. Ja sam ju već pital. "jatelji se ponovno kucnuše. — A je to zbiljam stajski pinĉ? Moj obrlajtant drugog neće. glupo gledajući u praznu ogrlicu. dobro zgledaš. Išel sam za njim ^ dok više nisam mogel zdrţati.>. Ali toj« gad. ili podlim mamljenjem nesretnog stvora. šapnu mu u uho: yii — Ni kobasice ne ţdere. Neki pesi su tak razmaţeni i Janji da su nadbiskupi. nešto sliĉno dţepnoj kradi. zbiljam ĉistokr vni. Sliĉili su zavjerenicima iz doba Mletaĉke Republike. a ĉesto se dogodi da nakon nekoliko godina kuDj svoga vlastitog psa kojeg su vam ukrali dok je bio štene. u stvari je prava majmunica. P"je P°la godine. >•>. odnio pod kaputom jazavcara kojemu je dao sisati mlijeko iz boĉice s dudom. Postoji nekoliko % tava za kradu pasa.. Pasje vjerna ţivotinja. — Sam Bog zna. — Svaki dan u osam sati — šaptao je civil vojniku — '<*' z njim sluškinja na vugel Havliĉkovog trga i parka. — Lepi stajski pinĉ. A idiš. tebi bu prije rekla. okrene se i ode za vama pri ĉemu mu iz gubice cure sline. dragi Puntik . Jednoga dana. Bio je san muškarac i o njemu se govorilo da je ispod ruke povao sumnjive pse od šintera i prodavao ih dalje. ni se ni okrenu! jer je šnicl bil teleći. Jednom e ka U i0 J6511^0' a u Pasteurovu institutu u Beĉu bio v • . mislim da bu to još bolje. tam sam mu stavil lanĉić oko vrata. 201 . Blahnik mu ih je dobavljao. Moţe se to uĉiniti direktno. u sumrak. k!. Pedeset n« ' pasa koje srećete na ulici nekoliko puta je mijenjalo svoje o podare. Jedan vojnik i jedan civil. * MM. a ja Blahnik. Obojica pljunuše. prerezat će vam je i nestati sa psd^ vi ćete ostati. Još prije rata. <U ste s njime išli u šetnju. Imal je ispod vrata nekolko belih dlaka. Ona baš ni zgodna. i taj je gotov. Poznavao je sve pse u Pragu jer 1C1> a §°vorio je potiho stoga da se ne oda gostioniĉaru. Sada je smatrao svojom duţnošću pomoći i Qi u ^vejku bez nadoknade. gil je naviknu" na svinjetinu. Gospoda je vikala »Puntik. Ali ostali pesi.KI. Beţal je za karmenadom skroz iza vugla. sjedila su ondje straga dva ĉovjeka. Upi^ kod ovog zadnjeg ĉina najviše ih se izgubi. ko što si ti Svejk. pa sluteći veliku radost zbog kobasice vrti ljubazno repom i širi nozdrve kao najţivahniji pastuh kad ga vode kobili. Boje »sol i papar«. a drugi dan je već bil u štenari nad Klamovkom. Nagnuvši se jedan k drugomu šaputali su tajanstveno. ni štel od mene zeti kobasicu. ^ Kuće. grize kog stigne. Pa sam mu kupil šnicl. ali samo u ĉitankama ili u prirodopisu.

^ Iz principa je krao samo ĉistokrvne pse i mogao je Lsudski vještak. — Ali on bi morao imati već priliĉno preko šezdeset. a kad je išao ulicom. kuhana jetra. bodljikav. ima dobro meso i daje dobru ^_ Qa niste od Jarešovih — upitala je djevojka. koja je ĉela osjećati simpatiju prema nepoznatom vojniku. — Naš Fox je jako izbirljivi. Bila je to postarija djevojka s kosom upletenom u vijenac. onda je to vaš pes — prekinu je Svejk. — Onda nismo daleko — na to će ŠVejk. Bio je veseo kao svi psi koji obave nuţdu. došel je sav besan doma i pobacal sve tanjure i štel mi je dati otkaz. to je fini inteligent — rekao je Svejk. A ni vi niste iz Praga— Ja sam iz Vodnana. a sada opet jede. lajali na njega psi koje je nekada ukrao. Konaĉno ju je i doĉekao. — Naš je gospon strogi. Onda je pokraj Svejka prošla dvorkinja koja se o njemu brinula. — Jesam. kuda se ide na Ţiţkov? Zastala. — Kod nas je u Budejovicama bil isto tak jedan pukovnik. Pes mu. ja ih jako volim — ušutio Je> a onda naglo rekao: Neće baš svaki pes sve ni jesti. mogli ste vidjeti dobrog vojnika Svejka kako hoda na uglu Havliĉkova trgaj parka. Ĉekao je dvorkinju sa stajskim pinĉem. ja sam sa sela. — Šezdeset osam mu je bilo u proljeće — odgovori mirno Svejk. — Ššteta što m oj natporuĉnik ne podnosi pese. baš ovakav ko što je onaj koji tam naganja vrapce. najeţen. Kad bi se zaustavio p^j kakvim izlogom. prosim. ni pisnulo pod kaputom. s mudrim crnim oĉima. — Nisam otuda. —Još razvozi pivo? — Stalno. Ne znate našeg pukovnika? — Znam. Ovo poznavanje zemljopisa ĉeškog juga steĉeno && na manevrima u tom kraju. onog iz Krĉa kod Protivina ili iz Raţica? — Iz Raţica. gospodiĉna.. je i pogledala ga da vidi misli li to ozbiljno. na trgu. ~-Teleća ili svinjska? io mu je svejedno — nasmiješila se Švejkova zemva U osam sati izjutra. — Ja sam # Protivina. Lepi pes. Zviţdukala je za psom i vrtjela u ruci lanĉić i elegantan biĉ. A kak ga ne bi poznaval? ^ To je moj brat Njega vam kod nas svi imaju rad — reĉe Svejk.tako da ga je glupo štene vjerojatno smatralo mamom. a pokraj njega je protrĉao brkati pas. — Onda vi u Protivinu. — Sada si je nabavil pesa i vozi se bez problema." osobama koliko god se moglo. rT ie Jako dobar. pa je jurio za vrapcima koji su doruĉkovali konjske izmetine na ulici. napunilo je djevojĉino srce # viĉajnom toplinom. drugoga dana. _ Od kojeg Jareša. — Ja sluţim tu kod gospona pukovnika. usluţan. a dobrodušno Svejkovo lice joj je reklo da taj vojniĉić stvarno ţeli ići na Ţiškov. poznajete mesara le) chara? 202 203 i . Svejk je upita: — Dopustite. 1~ A. — Ja sam tek nedavno premješten u Prag — rekao J' ŠVejk. jedno vreme uopće ni štel mes°. — To je naš — objašnjavala mu je njegova nova poznanica. sedi na kolima. ĉesto bi neki osvetoljubivi pas podigao tu njega zadnju noţicu i poškropio mu hlaĉe. Dobavljao je pse i psetarnicama i privatni. ~~ A kaj jede najradije? ^ J^ra. a kad se zadnji put pripovedalo da su nas isprašili u Srbiji. jako lepi. pa .

Sutra pesa dovedem kak treba. — Poĉastil bum ga govedskim — odluĉio je Blahnik — Na to sam već dobil bernardinca od tvorniĉara Vidre. Donesel sam sa S K m i ĉisti rodovnik koji sam kupil u Fuchsovoj paprinici. izvanredno verna ţivotinja. zaĉulo se na vratima lajanje. a Blahnik je opisao po* stupak otuĊenja: — Prošel sam namerno pokraj njega z jetrima zam<^ tanima u papir. poţderat ću«. Pes za menom. a onda se zagledao u obojicu s izrazom: »Već sam se jednom zeznul. kad U • iel zvezal za lanac i odvlekel prek Vaclavskog trga na ^ hrade pa onda ĉak na Vršovice. po ocu Siegfried von Buzenthal. Kada je prijepodne Svejk bio gotov s ĉišćenjem stana. a onda umoran s isplaţenim jezikom legao i ĉekao što će se s njim dogoditi.ljakinja. prestao skakati i pošao tuţno i smeteno prateći iskosa Svejka kao da je htio reći: »Znaĉi. Švejk. koji je bio vezan lanĉićem. a Blahnik je uvukao u stan stajskog pinĉa koji se odupirao. Zavezali su psa za kuhinjski stol. reţao kao da je htio reći: »Rastrgat ću. koji je opet legao ţalorodovnik? — upitao je Blah1~~ "° u je ime Fox. a onda naglo. Predao se. koju mu je donio olahnik. Svejk mu je poloţio ostatak jetre. kao da je predosjećao št Švejk o njemu misli. Ipak je nije ni dodirnuo. — Loše je kupiran. izmamio od nje osam stotina kruna za nekakav izum i nestao. Vladao se vrlo povjerljivo Švejku i trudio se da mu barem brnjicom poder re skakao je na njega. majka je nagraĊena zlatnom medaljom nirnberškog društva za uzgoj plemenitih pasa. a onda otišao da bi obznanio prijatelju Blahniku da pas jede jetru bilo koje vrste. samo bi povremeno ţalosno zacvilio. Blahnik je odrţao rijeĉ. a j dirljivi prizor nije ostavio nikakav dojam na Svejka. Pomalo je postajao mirniji. već ju je samo prkosno pogledao. poţderite je sami«. N* mu nisam dal i išel sam dalje. Otac dobio prvu nagradu na berlinskoj izloţbi stajskih pinĉa 1912. Ukradeni je bijesno reţao. Skrenu! sa"1 204 r gde sam mu dal prvu porciju. Šetali su još neko vrijeme. Kaj misliš. Poĉel je njuškati i skakati na mene. Onda mu je esto palo na pamet. U parku ^ okrenul u Bredovsku ulicu i tam sam mu dal prvi koma"jc' Ţderal je to u hodu da me ne bi zgubil iz vida. nekaj tome sliĉnog da bi odmah me m u nfl 205 . Sad bi još više besnil. kolko je star? — Po zubima dve godine. ^Lezao je rezignirano i pretvarao se da spava. legnul se i ni se M maknutiValjda je štel da ga pregaziju. to me ĉa' ka«. Ti znaš krivotvoriti redovnike. — Napiši godinu i pol. Po putu je izvodil prava « *A Kad sam prelazil tramvajsku prugu. da ne vjeruje ni jednom muškarcu iz Praw da je jednom dala oglas u novine i da se javio jedan bravar radi ţenidbe. Švejk joj je pruţio mnogo nade da će doći u šest sati. protumaĉivši posljednje pitanje kao pokušaj n • I v i M& pjele sale. Švejk? _ fo mora biti napisano tvojom rukom. još jaĉe najeţenog nego što ga je najeţurila priroda. majka Emma von Trautensdorf. Napiši da pot-• ĉe iz Leipziga iz psetarnice von Bulow. ĉim se kod nas privikne. — I tome ima pomoći. dahtao. Divlje je kolutao oĉima i gledao tako bijesno da je podsjećao na gladnog tigra u kavezu. f^i' — viknu na jadnog psa. A ratna vjenĉanja da smatra glupošću jer takva ţena obiĉno ostaje udovicom. Otac Arnheim von Kahlsberg. Poslije mu je još rekla da svaku veĉer u šest sati dolazi tamo sa psom. ustade na straţnje noge i poĉe prositi Prednjim šapama. onda im je prišao i stajski ni . Podrezali burno ih kak spada. Pogle mu uši.. trzao se. pred kojim stoji debeli posjetitelj zoološkog vrtaŠkrgutao je zubima. Onda sam ga.

vidiš stoko jedna da burno dobri prijatelji ak bus bil dobar i poslušan. dobiti pedeset kruna. u oĉajanju njuškati vlastiti trag. Na pitanje odakle je i koliko košta. Lttp $c ni^ i i• • v . znaš gde stanujem. Švejk je ostavio Maxa da dobro odspava. i nemoj ga nikad voditi prek Havliĉkovog trga. legao uz peć i zaspao nakon svih ovih pustolovina. odmah je pošao prema vratima. znam da sam izgubio«. Jo nemrem primiti. Ak bu ti trebal još neki pes. Vidjevši da ne razumiju njegovu ĉeţnju za izla. da bum ih propil ^povedi. Fox je tak dospel u vojsku kod nekog natporuĉnika i dali su mu ime Max«. Poĉeo je cviljeti zbog te sramote. svaki vojnik je ukradeni iz svoga doma«. kome su oduzeli i dom i ime. . deĉko. — Za starog prijatelja bum sve napravil. skom. Ustani. Švejk — rekao je natporuĉnik igrajući se s Maxorn.*v . pa»c A^v . — O tome mi nemoj niš govoriti. LV *. . sve u svemu. Što ćete napravit s tih pedeset kruna? Pre °k°rno javljam. objasnio sam vam da morate slušati svaku moju vain kaţem da ćete ' ti i propiti. daj šapu. a za to vrijeme kupio je ĉetvrt kile jetre. Tako. kad se natporuĉnik vratio iz vojarne.i' 1. . s$&' .— Onda burno ga nazvali Max." kvejk — rekao je strogo natporuĉnik — kada ste stu-F i u sluţbu. uzdajući se u lakomislene^ tih zlih ljudi. morate 206 207 . Umjesto toga Švejk reĉe: — Taj je lukavac. gdje je triput kratko zalajao na kvaku. Zatim je otišao do vrata i pon°' vio svoj pokušaj s kvakom.L ništa ne moţe. — Kolko sam ti duţan? — upita Švejk Blahnika kad su se rastajali. _ Max. trĉati po kuhinji. pojeo s poda komad poloţene jetre. pa mu je na pod stavio još topli komadić. Biti ĉist za boravak u sobi '• • i fM'it: Prišao je nepovjerljivo. A naveĉer. gospon obrlajtant. Švejk pomisli filozofski: »Kak se zeme.v • •v • i n•i• Švejk ga je gladio i poĉeo priĉati njeţnim glasom: »Bil je • dnom jedan pesek. Ĉim su ga odvezali. Max se poĉeo u snu oblizivati. tako da ju je pas jedva oblizao. — Prvoga ćete dobiti od mene pedeset kruna za psa. zval se Fox i ţivel je kod nekog pukoika Vodila ga je sluškinja na šetnju. Dobro. a onda je došel jedan pon j ukral je Foxa. napravio je baricu pokraj vrata. onda je odjednom prišao stolu. Natporuĉnik Lukaš bio je vrlo ugodno iznenaĊen kada je vidio Maxa koji se takoĊer silno obradovao vidjevši opet ĉovjeka sa sabljom. Zbogom.. pogle Blahnfk kak <j'* uha.. a. osobito kad je u vojski. skuhao je i ĉekao da se Max pfr budi. — Mati — pozvao ga je Švejk — odi k meni. već su Švejk i Max bili najbolji prijatelji. uvjeren da će ga izbaciti kao što su to nekada ĉinili dok je bio mladi i dok ga jc pukovnik strogo vojniĉki uĉio da mu bude »zimmerrein1«. Švejk ga je podignuo na krilo i l Alo a Max je najprije mahnuo ostatkom svoga pod^ repa i blago zahvatio Švejkovu ruku drţeći je u gu reZ T„ op zaeledao mudro u Švejka kao da je htio reći: »Tu bici. inaĉe bu bilo problema z remenom. Max je skoĉio Švejku s krila i poĉeo na njega veselo skakati. Švejk mu je posve mirno odgovorio da mu je psa darovao jedan prijatelj koji je upravo bio unovaĉen. — Ja mislim da ga odveţemo — odluĉi Švejk -— burno vidli kaj bu napravil. ustao je • oĉekivao daljnje naredbe. pravi je isusovac — opalio ga je remenom i gurnuo mu u baricu njušku. a onda se protegnu°> onjušio jetru i progutao je. Gledajući na Maxa. Švejk — rekao je meko Blahnik. da se ne dogodi nekakva nesreća. gospon obrlajtant. Mati! Nesretni pas.

Da.. tako da su se tresli prozori.ft.„'-. razliĉitog formata. govorio je opće poznate stvari. — Knjiga je. pitajući pri tom jesu li svi ostali razumjeli najobiĉnije izraze: — Dakle. sto je to tutkalo? Tutkalo je ljepilo. skup razliĉito izrezanih listova papira.« Nad Švejkom i natporuĉnikom Lukašom u zraku je lebdjela katastrofa. Znate li. DIO je tako strahovito glup da su mu se ĉasnici izdaleka poali kako ne bi morali slušati da se ulica dijeli na ploĉnik ° ruk.• .. zatvoriti na dvadeset godina i isjeći u komade. te da je ploĉnik povišeni poploĉeni dio uz proĉelja će. Kopa se motikama. Sutra imam sluţbu.. »Der Teufel soli den Kerl buserieren — odzvanjalo je % pukovnikova stana. Dok je Švejk kupao Maxa.«WKX Pukovnik Bedfich Kraus koji je nosio i ime von Zillergut.. da. A proĉelje kuće je onaj dio koji se vidi s ulice ili s plotra s y^ ţnji dio kuće ne moţemo vidjeti s ploĉnika. Znate li što je to jarak? Jarak je iskopina u zemlji na kojoj radi više ljudi. u što OZem sm esta ° j uvjeriti ako stupimo na kolnik. Da. J^fll u šetnju. da me podsjetite da vam dam za psa pedeset kr^ Razumijete? Da pas nema sluĉajno buhe? Radije ga okupa' i oĉešl i poĉešljajte.. Bio je man smjesta demonstrirati ovu zanimljivost.. gospodo. 209 208 . gospodo...) v_. kod kuće je grozno grdio i prijetio da će onoga tko n. Neka Ďavo buzorira toga klipana! S takvim ubojicama iz postaje ja ću b (njem. nareĊujem \ Švejk... Znate li što je prozor? Ili: — Put koji s obje strane ima jarak naziva se cesta. je ukrao psa odvesti pred vojni sud. »a XV Katastrofa i 4 1. . gospodo.. Znate li što je to motika? Patio je od manije objašnjavanja. a ĉinio je to s takvim oduševljenjem kao kakav izumitelj koji govori o svom djelu. gospodo. To je udubina. gospodo. ali prekosutra idem s ni v . bio je u stvari vrlo poštovani gospodin glupan. Kada je nešto pripovijedao. pukovnik.. njegov bivši vk nik. . po nekakvom selu kod Salzburga koje su njegovi preci propi-li još u osamnaestom stoljeću.. Od tog vremena još je više poblesavio. prozor.. na sre' P egazili su ga. — Mit sol-chen Meuchelmordern werde ich bald fertig1. No.. koji su otisnuti i sastavljanjem uve^ni i slijepljeni tutkalom... da će ga dati strijeljati objesiti. Da.— A ako bih na to sluĉajno zaboravio.

stoji. Na pukovnijskim smotrama upuštao se u razgovor s vojnicima i pitao ih uvijek jedno te isto: — Zašto se puška kojom se sluţi vojska zove manliherka? U pukovniji je imao nadimak »Manlichertrottel1«. Recite mi. ne miĉe se.. vidio parni plug koji je tjerala l kornotiva. Nije li to. ista zaliha goleme naivnosti.. a uz njihove molbe za ţenidbu slao je pref' postavljenima vrlo loše preporuke. vodio je pukovniju prsimice na mitraljeze. gospodo. lokomotiva. a ostali vojnici se već valjali u vojarnama. Njegov prijateljski odnos s generalom zbora i ostalim. odsjekao njegov pro' tivnik u dvoboju. Bez Milosti. Uvijek bi se strašno razbjesnio kad bi proĉitao u novinama da su ponovno dovezli zarobljenike: — Zašto dovoziti zarobljenike? Sve treba postrijeljati. Na manevrima je sa svojom pukovnijom ĉinio prava ĉv da. »Neka se do nebesa. . gomilaju ljudske kosti i dimi ljudsko meso. Ako analiziramo njegove duhovne sposobnosti.. kao da jedna nije dovoljna. Miješao je kršćanstvo sa snovima o germanskoj hegemoniji. ništa manje blesavim vojnim zapovjednicima stare Austrije. Bog je trebao pomoći u osvajanju bogatstava i teritorija pobijeĊenih. s?. automobil mora stati. gospodo. Manliherska budala 1i olikog Habsburga Franju Josipa proslavile kao notorI ti z6 rijeĉi. da je Bedfich Kra^5 von Zillerguter glupan nad glupanima. I to su mu progledali kroz prste. Ne ide. gospodo. Zamislite. Djecu pobiti bajunetima. kada se povela rijeĉ o Schilleru. a ono lokomotiva. zar to nije smiješno? Dvije lokomotive. donijeli su mu razliĉita odliĉja i ordenja kojima se neobiĉno ponosio i smatrao se najboljim vojnikom i teoretiĉarom strategije i svih ostalih vojnih znanosti pod suncem Boţjim. gdje je s njom lutao još nekoliko dana nakon što su manevri već bili gotovi. dospio s njom ĉak u Moravsku. ° prozorima i poštanskim markama. Bilo je zaista ĉudnovato da je ovaj blesavac mogao rz^ jerno brzo napredovati i da su iza njega stajali utjecajni ImJ kao što je bio general zbora. P°ruĉnik Lukaš izašao je u šetnju s Maxom. dogodilo da se posve izgubio s pukovnijom. pridem bliţe. doći ćemo do zakljuĉka da nisu bile nimalo bolje od onih koje s 1.« ^-avršivši obuku u školi jednogodišnjih dragovoljaca. gnjavio je podreĊene ĉasnike koji mu se nisu sviĊali.Zaustavljao je ĉasnike i upuštao se s njima u beskonaduge razgovore o omletima. suncu. zbog obiĉne istinite konstatacije. d° zadnjeg. Onda još brbljaju o trajnosti. Vidim dim. a od izbijanja rata molio se za pobjedu austrijskog i njemaĉkog oruţja. I to sam juĉer vidio. smijesnor Uza svu tu svoju tupost bio je još i neobiĉno poboţan. Ušutio je i zaĉas nastavio: — Ako nestane benzina. Sve civile u Srbiji spaliti. kovnik Kraus von Zillergut iz ĉista je mira izjavio: ^ __ Juĉer sam. na carskim manevrima. nema benzina. gospodo. ali ne jedna. krafni. Na jednom ketu u ĉasniĉkom kasinu.. Imao je kod kuće i domaći oltar. prije nekoliko godina na ĉeškom jugu. a jednom se. koji ga je podrţavao bez obzjr na njegove potpune vojne nesposobnosti. eeo dvije lokomotive.i 211 210 . Nije bio nimalo gori od njemaĉkog pjesnika Vierordta. k°ji je za vrijeme rata objavljivao stihove u kojima je zazivao %tnaĉku da mirne duše i ţeljeznom šakom poubija milile francuskih Ċavola. ponad planina. toplomjerima. Plesati medu mrtvacima. Bio je neobiĉno osvetoljubiv. gospodo. Nedostajala mu je polovica lijevog uha koju mu je u n«a' dosti. Išao je ĉesto na ispovijed i priĉest u crkvu Svetog Ignaca. a na drugoj strani druga. Nikad nikamo nije stizao na vrijeme..

Niste znali? Ĉasnik ?^. . Ĉim vidi u svom firtlu drueofr * 655 j u. gospon obrlajtant -^ kao je zabrinuto Svejk — da morate dobro ĉuvati ovog C da vam ne pobegne. plS\/rebao je na sve koji su prolazili.. skakao je na pukovnika i iskazivao takvu radost kakvu osjeća zaljubljepubertedija kad naiĊe na razumijevanje svoga ideala. Onaj koji ne zna pozdravljati. Od pješaka do potpu-'ka Pješaka. ispriĉavajući se da ga nije vidio. koji jako grize. Bio je zadubljen u sluţbene misli. tam se mota jedan zli jv. —. s ukradenim psima. zašto ministarstvo vojske stavlja takve stvari u školski program? To je za artiljeriju. baš onda kada se pribliţio Panskoj ulici. gospodine natporuĉniĉe. koji bi ga letimiĉno pozdravio kao da bi A 'ĉuci kapu htio reći »bok«. Moţe se zaţeliti starog doma i moţe dh petama vetra ak ga pustite s lajne. vort°) • _ ja onaj koji odaje se poĉast salutira prema pro"do najsitnijih potankosti. obiĉno nije dovoljno razmišljati o tome zašto je visina tog breţuljka navedena u nadmorskoj visini ili izraĉunavati koliko je visok taj breţuljak. — Gospodine natporuĉniĉe — strašnim glasom reĉe pukovnik Kraus — niţi ĉinovi uvijek moraju prvi pozdraviti više ĉinove. sjetio se svoga starog gospodara.. rekao: »Drţ ga!«.— Slobodan sam vas upozoriti. Natporuĉnik Lukaš je salutirao i stao pred Pu' kovnika. Iz tih razmišljanja trgnulo ga je strogo »Halt1!«. Pas koji pripada drugom je ukradeni pas. istrgnuvši se. Izašli su na ulicu i natporuĉnik se uputio sa psom na Prikope. _ Vojnik — govorio je — mora svoga pretpostavljenog traţiti i u gomili i ni na što drugo ne misliti nego da izvrši svoje duţnosti koje su mu propisane pravilima sluţbe. Drţao je pozdravljanje neĉim tako vaţni"1' o ĉemu ovisi uspjeh ĉitavog rata i na ĉemu je izgraĊena & vojna sila." Jylaxa. « * 213 . odnosno Max. pas mu se pokušao istrgnuti iz ruke i uz radosni laveţ bacio se na tog ĉovjeka koji je strogo rekao »Halt!« Pred natporuĉnikom je stajao pukovnik Kraus vofl Zillergut.i. ili onaj koji se pravi da ne vidi.sm'Je kupiti psa dok se ne uvjeri da od toga neće biti Foja P°slJe<lica — grmio je dalje pukovnik Kraus gladeći k . A postoje i karte vrhovnog stoţera... koji je podlo poĉeo reţati na natporuĉnika i a mu e ruĉn'l^ °^ J pukovnik. Ako je neprijatelj na kori 312. A Fox. zamotao se uzicom o sablju i iskazivao neobiĉnu veselost što ide u šetnju. jer• se uboji •• j da• mu i • taj^Pnekaj ne poie(j odmah Ko onaj prosjak ispred crkve Svetog Gastala. — Ovaj pas. Istovremeno s ovim »Halt«. sam je vodio direktno u vo-Jnu na kaţnjavanje Za njega nije vrijedilo: »Nisam vidio«. ili onaj koji nemarno pozdravlja — za mene je ţivotinja. Pukovnik Kr^ bio je poznat medu ĉasnicima zbog svoje strasti za uredni"1 pozdravljanjem. Pogledamo na kartu i vidimo.U(fU&K i I nozdrav vojnik mora unijeti svu svoju dušu — go"""""• Bio je to najdivniji kaplarski misticizam. mora prije smrti salutirati.uje ljubomoran. Trebao se sastati s nekom damom na uglu Panske ulice. gospodine pukovniĉe — primijeti natporuĉnik Lukaš. — To je moj Fox. Stop (njem. Max je veselo poskakivao i pleo se natporuĉniku pod no. . pripada meni. je u skladu s ĉasniĉkim dostojanstvom. O ĉemu će sutra predavati jednogodišnjim dragovoljcima? Kako mjerimo visinu nekog brda? Zašto uvijek navodimo nadmorsku visinu? Kako ćemo prema nadmorskoj visini nekog brda odrediti njegovu visinu od podnoţja do vrha? K vragu.) 212 4. a novog je potpuno izbacio iz svoga srca i. strogo i dostojanstveno. pokazujući mu u natponik a. l. ge. Kad gine na bojištu. To nije ukinuto! A kao drugo: otkada su to gospoda ĉasnici navikli ići na promenadu s ukradenim psima? Da. I ne preporuĉam van^? ga vodite prek Havliĉkovog trga. ^etati se s ukradenim psima. gospodine natporuĉniĉe — prekinu ga drsko pukovnik. sarski pes.

koje je podsjećalo na orangutana. ynigi. p mislio je natporuĉnik Lukaš gledajući u pukovnikove lice« zaliscima. starkeljo. tristo godina! Pukovnik se glasno išmrknuo. rekao je ^ sebi ulazeći u tramvaj. blesav je — s uvjerenjem je izjavio vojnik iz vojarne _ blesav ko noć. što je uvijek bilo znakom njegova velikog bijesa. SU Se sJet^ doba prošlih Od °zbiT ° starih ratova i Švejk je P ^2ivao da ni onda ratovanje nije bilo med i mli-tovalo se u smradu. ne moţe takva stvar ponoviti drugi put.. pa su razgovarali o propasti " Razgovarali su o tom kao da je to samo po sebi liivo. Pukovnik ga vlastoruĉno odvuĉe u vojarnu na kaţnjava nje. »Što da uĉinim s tim Švejkom. su ___ Njegovo Veliĉanstvo je od toga skroz poblesavil. ja bum im zbrisal. i to bi lupeţu bilo malo. Niste ĉitali oglas u Bohemiji i Tagblattu da mi se izgubio «a'j pinĉ? Vi niste ĉitali oglas koji je vaš nadreĊeni dao u novije) Pukovnik je pljesnuo dlanom o dlan.— Gospodine natporuĉniĉe — nastavio je puk0v^. Šetati se u zaleĊu s ukradenim psima sigurno je vrlo ugodno. ovi mladi ĉasnici! Gdje je disciplina? Pukovn'L oglašava. a je ugostio n* kavom. I obojica nastaviše ovaj razgovor dok konaĉno Švejk nije završio s Austrijom rijeĉima: — Takva glupa monarhija ne treba ni postojati na svetu. On valjda ni ne zna da je rat. Natporuĉnik Lukaš prijeĊe na drugu stranu ploĉnika. — PoĊite trenutak sa mnom — rekao je pukovnik. A ak je potpisani na tom manifestu. „ JC. — No. Da! Šetati sa psom svoga nadreĊenog. — Da je bar sve gotovo — uzdahnuo je vojnik iz vojarne — da nas sprašiju i da se Austrija već jednom smiri. pomislio je natporuĉn* Razbit ću mu gubicu. a natporuĉnik to ne ĉita! »Kad bih ti. Da mu od ko napravim remenje. gospodine natporuĉniĉe. mogao opaliti par šamara«. Vojnik je donio ĉriiku razg0' nekakve papire na potpis i sada je ĉekao. uputio se Ijutito kući. koji je mislio na svoju mamu kod kuće pa ga ni)e opazio. U vrijeme kad na bojištu dnevno gubimo stotine ĉasnika. 114 su hodali i vodili razgovor ugodni. al taj bu ga rat dotukel. kako bi nadopunio ove rijeĉi u praktiĉnom smislu. — iz• ' ie Švejk — On nikad nije ni bil pametan. A oglasi se ne ĉitaju. 214 vrijeme. udući da su obojica i dalje tumaĉili nazor ĉeškog ĉovjeka atu vojnik iz vojarne ponovio je što je danas ĉuo u Pragu. Dvjesto godina. . da stari ima dve dojkinje i da ga dojiju triput na dan. no ondje ponovi zaĉu: »Halt!« Pukovnik je upravo zaustavio nekog nesretnog pješaka u priĉuvi. — Smatrate li dopustivim da ĉasnik jaše na ukradenom L . i rekao: — Moţete dalje šetati — okrenuo se i otišao udarajud Ijutito biĉom po rubovima svoga ĉasniĉkog ogrtaĉa. To su štampali bez njegova znanja. on više niš ni nemre misliti. nazivajući ga morskom svinjom. Bio je to beskonaĉni niz izjava koje bi na svakom "duptoglasili za veleizdaju i obojicu objesili. se ţito odvozi u Njemaĉku. — Na bojištu vam se. ali to nije dovoljno. — On je gotov — znalaĉki je dopunio Švejk. Prošli put je pripovedal jedan gospon u krĉmi. a da id 1 SU nie Ai" dobiva u 1616 J Ciga * ĉokoladu. doda: ~~ Ĉim dojdem na front. Nachoda ĉuju topovi i da će ruski car uskoro biti ^. dok su s opsjednutog dvorca is* to 215 . — Dela pod sebe i moraju ga hraniti ko malo dete. »Ubit ću klipana«. Moţe biti da ih je bilo sram da mu to veliju. dobri vojnik Švejk bio je zabavljen j! s ordonansom iz vojarne. Mogao sam oglašavati sto godina da sam izgubio psa.« Ne osvrćući se na to što je imao sastanak s jednom d* mom. onda je to pokvareno. —]e. tim svojim narodima.

pa mu ga ne jji mu g* ^ Svejk. Ĉitao je. kombiniranom s izrazom potpun« duševne ravnoteţe. stoko. da ste ostali bez maĉke. kj Va to8 stajskog pinĉa. taj nemre ići s pesom van se jjjci . da ga nisam ukral. vole. himellaudon. Takvu dobru i lepu angorsku maĉku više ne bute našli. * Sigurno bi rekao još štogod zanimljivog i pouĉnog J. n kud ste doveli tog psa? Kako ste do njega došli? Znate li da ripada našem gospodinu pukovniku. radosno je objavio: ° g3' gospon obrlajtant. a kamoli ćušnuti v^JKa. koji ga je odveo. gospon obrlajtant. jeste li ga ukrali ili niste? _ Pokorno javljam. divota jedna. stoko jedna. išĉupati uši. gospon obrlajtant. v rafinirni nitkov. neduţne Svejkove oĉi i dalje su zraĉile mekoćom i njeţnošću. — Znali ste da je to ukradeni pas? — Pokorno javljam. Mahnuo mu je šakom ispred nosa i zaurlao: — Svejk. — Što da s njim uĉinim? — motalo se po glavi natporuĉniku. a ni sam nije znao zašto je poslao Švejka po Bohe-J i lagblatt da bi si Svejk proĉitao pukovnikov oglas o psu. da sam znal da je pes ukradeni.. Pojela je pastu za cipele i dopustila si je krepati. govedo jedno. ima tako glup izraz. Jeste li baš tako blesavi? — Baš tak. jer je sve dobro i ništa se nije dogodilo. vi ste ukrali psa! — Pokorno javljam. A dobrodušne. pa ga nisam rflOg^ ukrasti. Isuse i Marijo himmelherrgott. baš gospon pukovnik fino Op. Hiti! sam je u podrum. da o nikakvog takvom sluĉaju u zadnje vreme ne znam i dozvoljavam si ^ da ste s Maxom popodne išli na šetnju. kad ste se vratili bez pe$^ da se nekaj moralo dogoditi. 217 I . ali velim vam da se sa mnom ne igrate.' ne zgubi. etatl> * <KI neko kradne. Meni je odmah bilo jasno. — Svejk. Bacivši strašan. — Zašto ste mi doveli ukradenog psa. strijeljat ću vas. I Svejkove su oĉi dobrodušno i njeţno pogledale natporuĉnika u lice kad je ovaj sjeo i zavapio: — Zašto me Gospod Bog kaţnjava ovim govedom? U tihoj rezignaciji sjedio je natporuĉnik na stolici s osje-cajem da nema snage ni zamotati cigaretu. razgovor nije prekinuo povratak natporuĉnika Lukaša. To je jako pristojna nagrada. gospon obrlajtant.« A njemu suĉelice gledale su ga iskreno i srdaĉno dobrodušne Svejkove oĉi i Svejk se odvaţio prekinuti zatišje pred buru ovim rijeĉima: — Pokorno javljam. još daje nagradu sto °nome ko ga pronaĊe. — Zaboga. a ako se i dogodilo. tri godine i da neprijatelj nije ništa drugo ni radio ne» svakodnevno zabavljao s opsjednutima na takav naĉin. gospon obrlajtant. uništavajući fjogled na Švejka. al od suseda. a dalje ću vidjeti. Obiĉno ga ostavi negde u krĉmi.„ tresali smrdljive kahlice. gospon obrlajtant. da su opsjedali neki zan. ili ste takva deva i budala blesava. ali nije udario Švejka kako ]e prvobitno zamišljao. i VeJ* se vratio s novinama otvorenim na dijelu gdje su 8^. potpisao papire i otpustivši vojnika dao Svejku znak da ga slijedi 4 sobe. zaĉepite gubicu! Ili ~~. i to je u redu da se uopće nešto dogaĊaNatporuĉnik Lukaš skoĉi. zašto ste mi tu beštiju natrpali u stan? — Da vas razveselim. Iz oĉiju natporuĉnika Lukaša sijevale su strašne munjc Sjeo je na stolicu i gledajući Švejka razmišljao kada da krene s masakrom. U Spalen ' 216 iedan torbar Kuneš. To se zove situacija. gospon obrlajtant. smradu jedan. pf ' ste primjera. pokorno javljam. ili ga posudi nekom. kad mo se sluĉajno sreli? Znate li da je to grozna sramota? Recite istinu. »Najprije ću mu zviznuti nekoliko po gubici — mislio je natporuĉnik — pa ću mu razbiti nos.Blistajući.

u tintarnici je muha! To je ĉudno da i zimi muhe padaju u tintarnicu. pukovflij1 u Budejovicama. bilo je to nešto gore. I povjerljivo dodao — valjda je to zboe i O O. Ne morate zahvaljivati. Znate što je to obala? To je kameni zid podignut nad vodom. — Prije dvije godine. Glavni stoţer nam je nedavno obznanio da je u 91. Tfc T. a utjeĉe tamo Ohra ili nešto sliĉno. To je nered.. krajnje je vrijeme da odem na nijski raport. pukovniji veliki nedostatak ĉasniĉkog kadra. .ordonanc. Ništa ne ţdere. Gle. Pukovnik • sjedio natmureno u naslonjaĉu kad je natporuĉnik stiea0 njegov ured. »Ma daj. Znate gdje su Budejovice? Na Vltavi. 220 peseka. pukovniju. Pukovnik ušuti. Imali smo tamo manevre. reci već jednom«. i ako se ne varam. uostalom. pa gledajući u tintarnicu prijeĊe na drugu temu: — Taj moj pas kod vas se pokvario. što u stvari s vama uraditi kako se ovo ne bi ponovilo. pukovniju. to ovdje ne spada. 4 tako kaţem. pomislio je natporuĉnik. Vojska treba ĉasnike koji. gospodine natporuĉniĉe — rekao j( pukovnik — izrazili ste ţelju za premještajem u Budejovi« u 91.. Pukovnik je ustao i prošao nekoliko koraka po uredu: — Dugo sam razmišljao. pa sam * sjetio da ste poţeljeli biti premješteni u 91. ima i lijepu obalu. jer su to Srbi sve pobili-1^' jem vam ĉasnu rijeĉ da ćete za tri dana biti u 91. »na '•^ r -&'—" Nije to bio raport. — Već sam ĉuo — rekao je natporuĉnik kad predsoblju obratio ordonans. gospodine natporuĉniĉe. gdje formiraju maršbataljune. . Rekao je to prigušenim glasom i odlazeći bacio krvniĉki pogled. I ne znajući što bi rekao. ugodan. bijedni starkeljo. dana Vltavi. Grad je vrlo. Da. pogledao je na sat i promrjn ljao: — Pola jedanaest.

.— Švejk. gospon obrlajtant. . daje maršbataljon šbatak. gospon obrlajtant. pa jra2ovol|aca> &*> e> > ' . . ovejk—sveĉanim glasom reĉe natporuĉnik __ objavljujem da odlazite sa mnom marš-batakom. Mi to uvek skraćivamo. da sam strašno sretan — odgovori dobri vojnik Švejk. > r v rireĊuje oproštajnu veĉer u^Nekazanki. kad već tako volite skraćenice.: objavio da za koji dan ide na bojište. a natporuĉniku je 1° kad je izašao iz ureda i pošao u školu jednogodišnjih lako111 i. v .. Samo nemojte misliti da ćete na bojišnici izvoditi sliĉne bedastoće kao ovdje.. St °Vrativši se kući. — To bu bilo famozno kad obadva skup poginemo za Njegovo Veliĉanstvo i njegovu familiju. 221 . znate li što je to maršbataljun? Pokorno javljam.. a marš kompanija je marška. _ Onda vam. Jeste li sretni? — Pokorno javljam.• razgovor ugodni bio dovršen. reĉe znaĉajno Švejku: .

1 Ako je bilo potrebno upotrijebiti poneki snaţan izraz koji Je u stvarnosti i pao. Pogovor uz prvi dio • !(f! S"«. upravo onako kako se to i dogodilo. a niti znanstvena knjiga o izrazima koje valja upotrebljavati u društvu.:«. zaustavit će se o najveće svinje i rafinirane prostaĉine koje se u svojem rr ujem laţnom moralu ne osvrću na sadrţaj. Šef protokola dr. Guth govori drukĉije negoli gostioniĉar Palivec »Kod Kalicha«. Ţivot nije nikakva škola uglaĊenog ponašanja. kojcT ? • k° §°dma ĉitao sam kritiku neke novele u e kritiĉar uzrujavao nad time što je autor napisao: 223 . a ovaj roman nije priruĉnik za salonsko plemenito ponašanje... Takve rijeĉi se upotrebljavaju i u parlamentima. Nad onim što je prirodno. • L. nisam se libio upotrijebiti ga. već se jjjano bacaju na pojedine rijeĉi. le ^avno bilo ispravno reĉeno da dobro odgojen ĉov-oze citati sve. Svatko govori onako kako zna. Završivši prvi dio knjige »Doţivljaji dobrog vojnika Švejka« (»U pozadini«) objavljujem da će ubrzo jedan za drugim izaći još dva dijela: »Na bojišnici« i »U zarobljeništvu«. I u ta druga dva dijela i vojnici i graĊanstvo govorit će i postupati tako kako to ĉine i u stvarnosti. Opisivati ili stavljati ockice smatram najglupljim prenemaganjem. To je samo povijesna slika odreĊenog doba.

»Izšmrknuo se i obrisao nos.« Jer se, navodno, to t svime estetskim i uzvišenim što literatura mora dati ^ odu. ^ To je samo mali primjer kakva se goveda raĊaju p0c( . ĉem. Ljudi koji se zaustavljaju nad jakim izrazom jesu viĉe, jer ih stvarni ţivot iznenaĊuje, a upravo ti slabašn najveći su uništavatelji kulture i karaktera. Oni bi od&a narod kao skupinu preosjetljivih ĉovjeĉuljaka, masturbanah falš-kulture, tipa svetog Alojzija, o kojem se u knjizi redov. nika Eustaha pripovijeda da je, kad je ĉuo kako je neki ĉovjek gromoglasno pustio vjetar, sveti Alojzije briznuo u plaĉ i tek se molitvom primirio. Takvi se ljudi javno zgraţavaju, ali s neobiĉnim uţitkom obilaze javne zahode kako bi proĉitali nepristojne natpise na zidovima. Upotrijebivši u svojoj knjizi nekoliko jakih izraza, tek sam letimice konstatirao kako se u stvari govori. Od gostioniĉara Paliveca ne moţemo oĉekivati da govori tako fino kao gospoda Laudova, dr. Guth, gospoda Olga Fastrova i cijeli niz drugih, koji bi najradije od cijele Ĉehoslovaĉke Republike naĉinili veliki salon s parketima, po kojem bi se hodalo u frakovima i rukavicama, govorilo odabranim rijeĉima i njegovao otmjeni salonski moral, pod ĉijom se krinkom upravo salonski lavovi odaju najgorim porocima i nastranostima. Ovom prilikom upozoravam da je gostioniĉar Palivec ^ Preţivio je rat koji je prosjedio u tamnici i ostao je onak»T kakav je i bio kad je imao onu aferu sa slikom Franje Josip* Došao me posjetiti kad je proĉitao da je opisan u knp1 a kupio je više od dvadeset svezaka prvog broja koje je ^ dijelio svojim poznanicima i tako pridonio širenju knjigeIskreno se razveselio što sam pisao o njemu i ocrtao g kao poznatog prostaka. , — Mene više niko ne bu promenil. — rekao mi je- ~^' sam ćeli ţivot govoril prosto kak sam i mislil, i dalje o
224

tak g°v0

•l pa ne bum si valjda zbog nekakve krave zvezal

^. Ja sam danas slavan. n & samosvijest je odista narasla. Slava mu je utenekoliko jakih izraza. Njemu je to dovoljno da bi dovoljan; prenio sam njegov govor vjerno i toĉno kao " anisao, a da sam ga moţda htio upozoriti kako tako *C° S ije govoriti, što mi svakako nije bila namjera, sasvim !Lmo bih uvrijedio tog dobrog ĉovjeka. ^ Nebiranim rijeĉima jednostavno je i pošteno izrazio otpor „ ,i og ĉovjeka protiv bizantizma, a da to ni sam nije znao. Bilo mu je to u krvi, to nepoštivanje cara i pristojnih izraza. Orto Katz je ostao ţiv. To je stvarna figura vojnog sve ćenika. Nakon prevrata sve je objesio o klin, istupio iz crkve, i danas radi kao sluţbenik u jednoj tvornici bronce i boje u sjevernoj Ĉeškoj. Napisao mi je dugaĉko pismo u kojem mi je prijetio da će sa mnom razraĉunati. Neke su njemaĉke novine prenijele prijevod jednog poglavlja, u kojem je opisan onako kako je stvarno izgledao. Posjetio sam ga i sve je s njime prošlo jako dobro. U dva sata noću nije mogao stajati na nogama, ali je propovijedao i vikao: »Ja sam Otto Katz, vojni svećenik, vi glave gipsane!«. Ljudi, tipa pokojnog Bretschneidera, drţavnog detektiva stare Austrije, i danas se potucaju po Republici. Neobiĉno se zanimaju za ono što, i tko govori. Ne znam hoće li mi poći za rukom ono što sam ovom Jigom ţelio. Već sama okolnost da sam ĉuo nekog ĉovjeka 0 psuje drugog: »Glup si ko Švejk«, baš i ne govori tomu .."n °8- Postane li ipak rijeĉ Švejk nova psovka u cvjetnom icesko •CU-i Tetv*' morat ću se zadovoljiti ovim bogaćenjem °g jezika.

Jaroslav Hašek

l
225

•t i 'ffl

DRUGI DIO
Na bojišnici
te*,

,r

Švejkove nezgode u vlaku

U jednom kupeu drugog razreda brzog vlaka Prag - Ĉeške Budejovice bila su tri putnika: natporuĉnik Lukaš, kojemu je suĉelice sjedio stariji, potpuno ćelav gospodin, i Švejk koji je skromno stajao do vrata hodnika i spremno ĉekao da sasluša novu provalu grmljavine natporuĉnika Lukaša koji je, ne obazirući se na prisutnost ćelavog civila, bacao na Švejkovu dušu ĉitavim putom kojim su prošli, da je obiĉna stoka i sliĉne stvari. Radilo se samo o sitnici, o broju prtljage koju je ĉuvao Švejk. v — «Ukrali su nam kofer» — prigovarao je natporuĉnik Svejku. — Lako je to reći, klipane. v — Pokorno javljam, gospon obrlajtant — javi se tiho avejk — zbiljam su ga ukrali. Na kolodvoru se uvek mota puno takvih prevaranata i ja si mislim da se jednom takvom, ne ma sumnje, dopal naš kofer, onda je taj ĉovek, nema sumnje, iskoristil moment kad sam otišel od prtljage kak bi vam P ijavil da je z vašim koferima sve u redu. On je mogel taj nutalrD^ ^ to8 trenutka- O™ samo i ĉekaju takav tresu ' A • ^va ^eta na severozaPa<inom kolodvoru ukrali plem °^- ^OSPici kolica s curicom u ajpendeklu i bili su tak u ul' • ^' SU cur*cu predali na policijsku stanicu kod nas vjn j'er 7a su je našli ostavljenu u haustoru. Onda su noj ? .£ Jadne gospode napravile nemilosrdnu majku. Ve k J znaĉajno izjavi: i b; ;, /
229

— Na kolodvorima se uvek kralo i bude se kralo j j Drukĉe to nejde. ^ t — Ja sam uvjeren, Švejk — uze rijeĉ natporuĉnik će to s vama jednom gadno završiti. Nikako ne mogu sh • pravite li se vi vol, ili ste se kao vol i rodili. Sto je bilo u koferu? " "» — Sve skup niš, gospon obrlajtant — odgovori Švejk spuštajući pogled s ćelave glave civila koji je sjedio nasun natporuĉniku i koji, kako se ĉinilo, nije pokazivao nilok interes za ono što se dogaĊa, već je ĉitao «Neue freie Pre^ — u ćelom tom koferu bil je špigl iz sobe i ţeljezna vešalicaj, forcimera, tak da nismo pretrpeli nikakvu štetu, jer su i gnu i vešalica pripadali gosponu stanodavcu. Vidjevši natporuĉnikov grozni pokret rukom, Švejk M. stavi ljubaznim glasom: — Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da o tom, di bude taj kofer ukraden, unapred niš nisam znal, a kaj se da tog špigla i vešalice, prijavil sam gosponu vlasniku da mu to budemo vratili kad se vrnemo iz rata doma. U neprijateljskim zemljama je puno špigla i vešalica, tak da ni u ton sluĉaju nemremo ni mi, ni gospon vlasnik pretrpeti nikakvi štetu. Ĉim osvojimo nekakav grad... — Kuš, Švejk — strašnim mu je glasom upao u rij« natporuĉnik — ja ću vas jednom predati prijekom sudu Razmislite dobro, niste li najblesavija budala na svijetu. N* drugi ĉovjek, i kad bi ţivio tisuću godina, ne bi izveo toP gluposti koliko ste uspjeli vi tijekom tih nekoliko tjedan* Nadam se da ste to i sami primijetili. . , — Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da sam to prin1' Ja imam, kak se veli, razvijeni talent za primećivanje k3^ već kasno i već se dogodi nekaj neugodnoga. Ja imam r ko i jedan Nechleba iz Nakazanke, koji je dolazil u b'^ »Kod kujinog gaja«. Taj se furt htel popraviti, i od su voditi novi ţivot i uvek je drugi dan rekel: »I onda sam , prijatelji primetil ujutro da sam u zatvoru na klupi«'' ^ ga je to strefilo kad bi odluĉil da ode doma kak
230

se doznalo da je zrušil negde neki plot, ili ispregnul lcraju ^ .. jii sj je htel oĉistiti lulu s kokotovim perom koĉija«" ^ nekakve policijske patrole. On je od tog bil tak ^.^ najviše je ţalil da se takav peh vleĉe kroz sve ge-OCa' ••' Nieeov dedek je išel jednom u frent...
nefilCl) *• J & . . o -1 v. .v

Dajte me ostavite na miru, Švejk, s vašim priĉama. ~2_ pokorno javljam, gospon obrlajtant, da je sve kaj vam ripovedam sveta istina. Deda mu je išel u frent... " |__ 5vejk _ razljutio se natporuĉnik — još jednom vam branjujem da mi bilo što priĉate, ne ţelim ništa ĉuti. Kad doĊemo u Budejovice, sredit ću to s vama. Znate li, Švejk, da ću vas dati zatvoriti? _ Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da to ne znam _ meko reĉe Švejk. — Niste još niš o tom rekli. Natporuĉniku Lukašu, nehotice zacvokotaše zubi, uzdahne, izvuĉe iz ogrtaĉa Bohemiju i poĉe ĉitati vijesti o velikim pobjedama, o djelovanju njemaĉke podmornice na Sredozemnom moru, a kada je došao do vijesti o novom njemaĉkom pronalasku za dizanje gradova u zrak pomoću posebnih bombi baĉenih iz zrakoplova, koje eksplodiraju triput zaredom, prekinu ga Švejkov glas koji se obratio ćelavom gospodinu: — Dopustite, uvaţeni gospon, prosim, dal sluĉajno izvohju biti gospon Purkrabek, zastupnik banke »Slavija«? Budući da ćelavi gospodin nije odgovorio, Švejk reĉe natporuĉniku: 77 Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da sam jednom procital u novinama, da normalni ĉovek mora imati na glavi prosecno 60 do 7Q tisuća lasi, da crni imaju obiĉno rede, ko sto »e vidi iz mnogih primera. ^nemilosrdno je nastavio: Spi k -'ec"lom je jedan medicinar rekel u kavani »Kod še«t^ <( Je uzr°k opadanju lasi duševno uzbuĊenje u »* iivuta. ^dogodilo nešto grozno. Ćelavi gospodin skoĉi i senaSvejka.^

231

— Marsch heraus, sie Schvveinkerl1 — i izbaci ga na k^ nik, a kada se vratio u kupe, priredio je malo iznenaĊ natporuĉniku time što mu se predstavio. ^ Bila je to neznatna zabuna. Ćelava individua nije k\ gospodin Purkrabek, zastupnik banke »Slavija«, već sam general bojnik von Schvvarzburg. General bojnik upravo • sada, u civilnoj odjeći, obavljao inspekciju po garnizonima baš je putovao kako bi iznenadio Budejovice. Bio je to najstrašniji inspekcijski general koji je ikada ro den, a ako bi našao nešto u neredu, vodio bi ovakav razgovor sa zapovjednicima garnizona: — Imate li revolver? — Imam. — Topro. Na fašem mjestu sigurno bi znao što š njim uĉiniti jer ono što ofdje, vidim, nije garnizon nego krdo svinja. I odista, nakon njegova inspekcijskog puta uvijek bi se poneko ustrijelio, poslije ĉega bi general bojnik von Schvvarzburg konstatirao sa zadovoljstvom: — Tako to trepa piti. To je fojnik. Ĉinilo se da uopće nije bio zadovoljan ostane li itko ţiv nakon njegove inspekcije. Imao je maniju da uvijek premjesti ĉasnika na najneugodnije mjesto. Bila je dovoljna sitnica, pa da se ĉasnik oprosti od svoga garnizona i otputuje na crnogorsku granicu, ili u kakav pijani, oĉajni garnizon u prljavom zakutku Galicije. — Gospodine natporuĉniĉe — reĉe — gdje ste pc kadetsku školu? — U Pragu. — Vi ste, znaĉi, pohaĊali kadetsku školu, a ne "• -; ni to da je ĉasnik odgovoran za svoga podreĊenog. To) krasno. A kao drugo, zabavljate se sa svojim sluţnikorn ** s kakvim intimnim prijateljem. Dopuštate mu da govofl> da mu niste ni postavili pitanje. To je još ljepše. Kao
. Marš van, svinjo! (njem.) 232

>US

' te mu da vrijeĊa vaše nadreĊene. A najljepše je što iz »a mogu izvesti zakljuĉke. Kako se zovete, gospodine toga &
yU kojoj pukovniji sluţite? Bio sam... Hvala vam na tom gdje ste bili, o tome ne razgovara-

_ mo, hoću znati gdje ste sada! _ U devedesetprvoj pješaĉkoj pukovniji, gospodine generalbojniĉe. Premjestili su me... _ Vas su premjestili? To su dobro napravili. Neće vam škoditi da u najkraćem roku s devedesetprvom pukovnijom provirite nekamo na bojišnicu. _ O tom je već odluĉeno, gospodine general bojniĉe. General bojnik je zatim odrţao predavanje kako posljednjih godina primjećuje da ĉasnici razgovaraju sa svojim podreĊenima familijarnim tonom, i da u tome vidi opasnost od širenja nekakvih demokratskih naĉela. Vojnika se mora drţati u strahu, on se mora tresti pred svojim nadreĊenim i bojati ga se. Ĉasnici moraju drţati ljudstvo na deset koraka od sebe i ne smiju mu dopustiti da razmišlja samostalno, ili ĉak uopće da razmišlja, te da je u tome tragiĉna greška posljednjih godina. Ranije se vojska bojala ĉasnika kao vatre, ali danas... General bojnik beznadno odmahnu rukom: — Danas se većina ĉasnika mazi s vojnicima. To sam htio reći. ' eneral bojnik uze opet svoje novine i udubi se u ĉitanje. natporuĉnik Lukaš blijed izaĊe na hodnik, da se tamo obr *unasaŠvejkom. asao ga je kod prozora, s tako blaţenim i mirnim izram °ţe imati samo jednomjeseĉno dojenĉe koje se isalo i sada pajki. °ru^n*k se zaustavio, kimnuo Švejku i pokazao na v^pe. Ušao je za Švejkom i zatvorio vrata. vejk — rekao je sveĉano — konaĉno je kucnuo tre233

nutak kad ćete dobiti par ćuški kakvih svijet još nije v-j. Zašto ste napali tog ćelavog gospodina? Znate li da je to eral bojnik von Schwarzburg? — Pokorno javljam, gospon obrlajtant — odgovori • Švejk drţeći se kao muĉenik — da nikad u ţivotu nisam; , . . . i ,. . . ^"in^ ni najmanju nameru nekoga uvrediti, a nisam uonrp ;»., • • ui li i ^ pojma m blage veze o nekakvom gosponu general majon On je zbilja ćeli gospon Purkrabek, zastupnik banke »Slav ija«. Taj je dolazil k nama u birtiju, a jednom kad je zas^l za stolom, neki mu je dobroĉinitelj napisal s tintablajkou na ĉelu: »Slobodni smo vam, prema priloţenoj tarifi IH, ljubazno ponuditi štednju djevojaĉkog miraza i opskrbu va« djece pomoću ţivotnog osiguranja«. Jasno da su svi otišli i da sam ja tam ostal sam, a zato jer uvek imam peh, a kad se onaj probudil i pogleda! se u špigl, rasrdil se i mislil da sam mu to ja naredil i isto mi je htel dati par fliski. Rijeĉ »isto« izašla je iz Švejkovih usta tako dirljivo, blago, meko i prijekorno, da je natporuĉniku klonula ruka. A Svejt nastavi: — Za tak malu grešku se taj gospon ni moral srditi; on bi zbiljam trebal imat šezdeset do sedamdeset tisuća lasi, kat je to bilo u tom ĉlanku, o tome kaj sve mora imati normalni ĉovek. Nikad mi u ţivotu ni palo na pamet da postoji nekakvi ćelavi gospon general major. To je, kak se veli, tragiĉna greška koja se svakom moţe dogoditi kad ĉovek nekaj primeti, a onaj drugi se odmah ćopi za to. Tak nam je pred nekolko w pripovedal krojaĉ Hyvl kak je putoval u Prag prek Leobenatf nekakvog mesta u Štajerskoj, gde je delal ko šnajder, i kak)e nosil šunku koju si je kupil u Mariboru. Tak je putoval zvUj kom i mislil da je jedini Ĉeh medu putnicima, a kad je St. Moritza poĉel rezati šunku, taj gospon, koji mu je s nasuprot, poĉel je gledati na tu šunku zaljubljenim oa a sline su mu poĉele curiti na usta. Kad je to videl, Ki Hyvl rekel je sam sebi na glas: »Ţderal bi klipane ^^T j A ovaj mu je ĉeški odgovoril: »To se zna da bi ţdral. bi mi dal«. Onda su tu šunku skup ponjupali prije ne§
234

. gudejovica. A taj gospon se |e zval Vojteh Rous. 'T ruĉnik Lukaš pogledao je na Svejka i izašao iz ku-v Ha ie opet sjeo na svoje mjesto, uskoro se na vratima ^avi Švejkovo iskreno lice: P° Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da smo za pet —"ta u Taboru. Vlak stoji pet minuta. Bi zapovedili da ml donesem nekaj za jelo? Pred nekolko let tu su imali jako Natporuĉnik bijesno skoĉi i na hodniku reĉe Svejku: _ još jednom vas upozoravam da sam sretniji što se manje pokazujete. Najsretniji bih bio kad vas uopće ne bih vidio a budite sigurni da ću se i za to postarati. Ne izlazite mi pred oĉi. Gubite mi se s oĉiju, stoko jedna^glupane. — Po zapovedi, gospon obrlajtant — Švejk je salutirao, okrenuo se vojniĉkim korakom i uputio na kraj hodnika gdje je sjeo u kut na kondukterove mjesto i zapoĉeo razgovor s nekakvim ţeljezniĉkim namještenikom. — Prosim, mogu vas nekaj pitati? Ţeljezniĉki namještenik, kojemu oĉito nije bilo do razgovora, slabo i apatiĉno kimnu glavom. — K meni je dolazil — raspriĉao se Švejk — jedan dobri ĉovek, neki Hofmann, a taj je uvek tvrdil da ovi signali za uzbunjivanje nikad ne delaju kak treba i da, kratko reĉeno, to ne funkcionira kad se povleĉe za ovu ruĉku. Iskreno, ja se nikad nisam zanimal za takve stvari, ali kad sam već tu videl ovaj aparat za uzbunjivanje, onda bi rado znal na ĉemu sam, ak °'bi sluĉajno to nekadzatrebal. vejk je ustao i skupa sa ţeljezniĉkim namještenikom Postupio koĉnici »U sluĉaju opasnosti«, i. eJeznicki namještenik smatrao je svojom duţnošću „J nitl Syejku u ĉemu se sastoji mehanizam naprave za zbunjivanje —- T ĉiĉi l-° Vam ^e (^°'5ro rekao da se mora povući za ovu ruje ov * V n e ao a ne ** ^ ^ ^ funkcionira. Vlak uvijek stane, jer koĉn' SP°Jen° preko svih vagona s lokomotivom. Alarmna nica rnora fimkcionirati. .,<«:»•
235

l

Pritom su obojica drţali rukama ruĉicu koĉnice, i 0 je zagonetkom kako se to dogodilo da su je povukli, D vlak stao. Nikako se nisu mogli dogovoriti tko je to, u Sty uĉinio i dao znak za uzbunjivanje. " Svejk je tvrdio da on to nije mogao uĉiniti, da to nuĉinio, jer da nije nikakav uliĉar. * — Ja se i sam tomu ĉudim — rekao je dobrodušno LD dukteru — zakaj se vlak tak naglo zaustavil. Ide i najednom stoji. Mene to više srdi nego vas. Neki je ozbiljni gospodin stao u obranu ţeljezniĉkog namještenika i potvrdio da je ĉuo kako je taj vojnik zapoĉeo razgovor o alarmnim signalima. Svejk je, naprotiv, neprestano nešto govorio o svom poštenju, te da mu nije u interesu da vlak kasni, stoga što on odlazi u rat. — Gospodin šef stanice će vam objasniti. — odluĉi kondukter. — To će vas stajati dvadeset kruna. Zatim se moglo vidjeti kako putnici izlaze iz vagona, glavni sprovodnik vlaka puše u zviţdaljku, a nekakva gospoda s koferima izbezumljeno bjeţi preko traĉnica u polje. — To zbiljam vredi dvadeset kruna — odrješito reĉe Svejk saĉuvavši mirnoću. — To je jako jeftino. Jednom, kad su Njegovo Veliĉanstvo car posetili Ţiškov, neki Franta Snor je zaustavil koĉiju tak da je kleknul na cestu pred cara. Onda je tom Šnoru policijski komesar iz tog rajona kroz plaĉ rekej da mu to ni smel napraviti u njegovom rajonu, nego u ulio niţe, koja spada pod upravu policijskog komesara Krautf i da je tam trebal odati caru poĉast. Posle su tog gospo"3 Snora zaprli. Svejk se obazro upravo u trenutku kada se oko sprovod' nika vlaka namnoţilo slušatelja. — Bolje da idemo dalje — rekao je Svejk. — To ni d°" kad vlak zakašnjava. Da je to u miru, onda z milim Bog0 ' al kad je rat, onda treba znati da se u svakom vlaku pe' vojna lica, general majori, obrlajtanti, posilni. Svako zakašnjenje je opasna stvar. Napoleon je na Waterloou
236

'nuta i bil je u dreku skup s ćelom svojom slavom. nilPet trenutku probio se kroz skupinu slušatelja ĉnik Lukaš. Bio je strašno blijed i nije uspio ništa dSo^inego: _ Svejk! Svejk je salutirao: _ Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da su na mene lili da sam zaustavil vlak. Ţeljeznica ima jako ĉudne blombe na koĉnicama za uzbunjivanje. Ĉovek se tome ne ni pribliţiti, jer moţe imati peh da mu zaraĉunaju dva deset kruna, ko što hoće sad meni. Glavni je sprovodnik već izašao i dao znak, pa je vlak ponovno krenuo. Slušatelji su otišli na svoja mjesta, a natporuĉnik Lukaš više nije prozborio ni rijeĉi, već je takoĊer sjeo. Ostao je samo sprovodnik vlaka sa Švejkom i ţeljezniĉkim namještenikom. Sprovodnik je izvadio zapisnik i poĉeo sastavljati izvještaj o ĉitavom sluĉaju. Ţeljezniĉki je namještenik neprijateljski promatrao Švejka koji ga mirno upita: — Ste već dugo na ţeljeznici? Budući da ţeljezniĉki namještenik dug o nije odgovarao, Svejk izjavi da je poznavao nekakvog Františeka Mliĉka iz Uhfinevesi kod Praga koji je isto jednom povukao za takvu koĉnicu, pa se tako preplašio da je na ĉetrnaest dana izgubio moć^ govora, a ponovno ju je stekao kad je otišao vrtlaru aneku u Hostivaf u posjet, tamo se potukao, pa su ga mlat-nuli biĉem. Ţer"~ -°SC ^°§°^0 — dodao je Svejk — 1912., u svibnju. ij62? Je namještenik otvorio vrata zahoda i u njemu se
C ?•<

Šv 'l J om Je ostao sprovodnik i pokušao izmamiti od „„ , ^Vadeset kruna kazne istaknuvši da će ga, u suprot non r i sluĉai,, , T' U j •vr . & u JT J > u laboru predvesti seru postaje. •^ . °bro-—rekao je Svejk — ja rado razgovaram s obrataK^ i"1 Juduna i bil bum jako sretan kad bum videl toe *b°rsk°g šefa stanice.

237

^a to je vrijeme dobri ĉovjek. m^. to je i napravil. velikodušno dao D F a *£* . Nesretni graĊanin nije se dosjetio niĉeg drugog. Sd ti po noći mili gospon šef stanice kraj telegrafskog aparata a onda se zaĉuje zvono i šef dobi telegraf: »Kako si. a neki se gospodin obratio zapovjedniku postaje s izjavom da će on platiti za Švejka dvadeset kruna kazne. On je uvjeren da taj vojnik to nije uĉinio. A po noći mu otipka aparat ovakav odgovor. Jungwirte«. Posle su zbog toga zaprli telegrafistu sa stanice kod Svitave. platio za njega globu u sluţbenom uredu i onda eo ovejka u restauraciju treće klase gdje ga je poĉastio i još mu. prije nego što je u pratnji sprovodnika izašao iz vlaka. nevin. javiti se u vojarnu i otići na bojišnicu s nekakvim P0" hodnim bataljunom. Švejk je govorio o svojoj neduţnosti i tako uvjerio gomilu da je jedna gospoda izjavila: _ Opet tu ţivciraju jadnog vojnika. Gomila je prihvatila ovo mišljenje. dok se taj siromak iz oĉaja ni utopil Ur i. Taj je bil odvratan prema svojim podreĊenim gnjavil ih je gde je stigel. izjavljivao: — Ja sam. !* u u se više ni taj ćelavi general bojnik nije ĉinio tako Odvramom nemani. doznavši da se svi dokumenti i vojniĉka vozta na aze i ^ kod natporuĉnika Lukaša. _Jr [e odlazio. Sjediti mirno.Švejk je izvukao iz bluze lulu. a najviše se nalepil na nekog su ' niĉara Jungvvirta. I gospon šef ga je i posluša!. ja ću ti p okazat kako se poziva narod na pobunu i kako se govori da se zbog takvog postupanja s vojnicima ne moţe od njih traţit da Austrija pobijedi. pozdravite s moje strane pivara Zemana u 239 238 l .. javio natporuĉnik Lukašu kako i dolikuje: — Pokorno javljam. kako vam velim. da k ga po noći strašil ko duh. ako dopadnete u Rusiji jenistva. obraćajući se mnoštvu. _° vojnice. Na bojišnici će se dati eventualno ubiti i tako se sp#' ovog mizernog svijeta po kojemu se vucara takav gad kao sw je Švejk. Shrvala ga je potpuna apatija prema svemu. izvukao iz gomile nekoga graĊanina. zapalio je i ispuštajući v dim vojniĉkog duhana nastavio: ^ — Pred nekolko let bil je u Svitavi šef stanice &0 Wagner. Prije nego je to napravil napisa! je pismo šefu stanice. To je trajalo ćeli tjedan dok šef ni poĉel slati m sve strane sluţbene telegrafe kao odgovor duhu: »Oprosti mi to. Vlak je ušao u taborski kolodvor. ljan razgovor sa zapovjednikom postaje. Sinulo mu je u glavi da je najbolje M sve odmahnuti rukom. već is -ne tvrdnje da je mesarski majstor sa Stare brane i da to m je tako mislio. rekao je povjerljivo Švejku: ^ i. ljudi dragi. kao i na ćelavog general bojnika. medu kojima se moglo vidjeti samo neko ţeljezniĉarskih odora. istupiti u Budejovicama c vlaka. »Objesi se na semaforu kod mosta. da me vodiju gosponu šefu stanice. Vlak je već odavno hitao k Ĉeškim Budejovicama. pogledao je natporuĉnik Lukaš &" prozor i vidio na peronu Švejka kako stoji zadubljen u °. . — Pogledajte ga — zakljuĉivao je po najnevinijem izrazu Švejkova lica koji je. Nije to bio uzdah sa -• Laknulo mu je oko srca jer je Švejk ostao na peronu. gospon obrlajtant. no na ronu kolodvora ljudi oko Švejka nisu se razilazili. Švejk je bio ^^ gomilom ljudi. a Švejk se.kartu i daljnje troškove. koji je vjerovao u Švejkovu most. Niš ne laţem. Natporuĉnik Lukaš nije odgovorio. Jungwirt«. uhitio ga i odveo govoreći: — Za ovo ćeš odgovarat. ' ruĉnik Lukaš je uzdahnuo. Jednako na Švejka. ^ Kad je vlak krenuo. Jungwirt«. Zatim se pojavio ţandarmerijski narednik. Vidite da postoje stvari izmeĊu neba i zemlje o kojima nemamo blage veze.

'c Tako je Svejk ostao sjediti sam za stolom i dok je tik zapijao petaka od plemenitog dobroĉinitelja. da zasluţe nad svojim grobovima jednostavni drveni kriţ na kojemu će još nakon mnogo godina. pokazujući ljevicom pola metra od zemlje i podiţući tri prsta. A Svejk je i dalje tiho pio. najrazlicitijih narodnosti. i kada je bas p°. na kojemu je bila vidljiva rupa od metka koji mu je uletio u tijelo za maĊarskog kralja. |e "ilo ništa ĉudno što uz takav razgovor Svejku malor° alo nije ostalo ništa od onog petaka. ljudi Unisu bili nazoĉni Svejkovu razgovoru sa zapovjednikom postaje. izvukao Usnicu i prebrojio novac.Zdolbunovu. Razumio je. Svejk je shvatio da bi taj MaĊar rado popio pivo. pa stoga naruĉi da mu jedno donesu. c . sjećajući se njeţno svoga natporuĉnika. Opet v-aljujem. Ceh — odgovorio je Svejk. a koji su sada iznova odlazili na bojište po nova ranjavanja. Sto li će taj raditi kad stigne u Ĉeške Budejovice i u cijelom vlaku ne naĊe svoga posilnoga? Prije dolaska putniĉkog vlaka napunila se restauracija trećeg razreda vojnicima i civilima. Kraj ovim pustolovnim kombinacijama. uĉinili su ţandari oĉistivši peron. ___ Ja sam ti. Samo k dite pametni. lepršati izblijedjela austrijska vojniĉka kapa sa zahrĊalim znaĉkama Franje Josipa. i obrisa oĉi na koje su navrle suze. prljavim rukavom svoga vojniĉkog kaputa. Prevladavali su vojnici iz raznih pukovnija i formacija. paf. — \jv i . a krţljavi rekonvalescent mu objasni.. na vjetru i kiši. koje je ratni vihor nanio u logorske bolnice. ° " — Za to se ne morate bojati — rekao je Svejk. ali da nema dovoljno novca. Jedan od tih kandidata patnji koji je nakon operacije pušten iz vojne bolnice. — Samo se dobro napij. __ Niš to ne smeta. jer da je ona ĉula da je jedan konjiĉki ĉasnik posjekao drugog ĉasnika kraj damskog zahoda. da ima troje male djece. sakaćenjai boli. zanimljivo videti nekakve strane zemlje zabadav. na tuţnim proplancima istoĉne Galicije. pri ĉemu je progovorio meĊunarodnim jezikom: — Pif. a samo su izdaleka vidjeli gomilu. s tragovima krvi i blata na 240 tuţan. da dugo ne ostanete na frontu. jer je taj ĉasnik htio ući za njegovom dragom koja je njega ispraćala. pokazujući na svoju prostrijeljenu ruku. pripovjjc dali su da je uhvaćen nekakav špijun koji je fotografirao kolodvor. u A ri sjedne za Švejkov stol. __ Hoćeš popiti? ___ Nern tuĊom. puĉ! Svejk sućutno kininu glavom. — Nic ham. otpio i zahvalio: _ Koszonom szivesen3 — reĉe i nastavi pregledati sadrţaj svoje lisnice uzdahnuvši. gubeći svaval Casom P*va kojom je ĉašćavao sebe i maĊarskog rekonnt a. mogućnost kupnje vojniĉke putne karte. nic ham — nastavio je pokušavajući reći da kod kuće nemaju što jesti. je pogledao na Svejka i upitao: __jyiagy«t"*. Bio je nekako krţljav. ali je to pobijala jedna gospoĊa tvrdeći da se ne radi ni o kakvom špijunu. našto je MaĊar ponovno zahvalio i stao Svejku nešto objašnjavati gestama. Evo vam tu zapisano kako se zovem. sjećajući se masnih gozbi prije nekoliko godina' u vrijeme kada je ovdje za njega bio prostrt beskrajan st slasnih ljudskih leševa i konjskih strvina. kamarade — ponudi ga Svejk gurnuvši pred tuţnog vojnika svoju punu ĉašu. kamarade. karakteristiĉnim za nervozu ratnog vremena. (ma(J) 241 i . . Poloţio je na stol mali zamotak. te da se polako ali ^rtJ°vP°ĉeo udaljavati od Ĉeških Budejovica. na koju će ponekad sjesti tuţni ostarp gavran. baratom. takvom kapom na kojoj sada sjedi. bio najslaĊi zalogfl — ljudske oĉi.

samo šediti. Takvim plakatima. regimentom. ţivio. niht fahren. narednik kojega su pratila ĉetvorica vojnika s isukanim bajunetima. Na drugoj strani visjela je slika s natpisom »Vodnik Jan Danko iz 5. — Samo ti pij. (njem. deĉko maĊarski — odgovorio je ŠVe:i — Loĉi. uzel ih je sebom. gdje u u straţarnici sjedili vojnici koji su jednako izgledali kao i onaj stari domobran. den lausigen Bursch. Ali sada. — Nemani dokumente. starom domobranu koji je. A onda je taj vojnik sjeo k njima i pripovijedao kako su prebili MaĊare u Segedinu i izbacili ih iz nekoliko birtija.1 Narednik je nasavio razgovor sa Švejkom: ___ Tokument. pit furtp't furt. faši dokumenti? — tako se lijepo obratio Svejku zapovjednik vojne policijske kontrole. podiţući ruke uvis. 2. Bila je to sveta istina.) i svojih vojnika. nic ham. premda je to bila najobiĉnija pojava kod svih ĉeških vojnika. Pritom je s duţnim štovanjem pohvalio MaĊare da se takoĊer umiju mlatiti. jednako kao i školama i vojarnama.2 Švejka su odveli u vojno zapovjedništvo postaje. sfaki fojnik bes tokument satforit. u svemu prkosio svojem naredniku. Dobrom vojniku Svejku dobrodošlicu je poţeljela slika koja je.. zato što nije imao vremena istom mjerom naplatiti tom MaĊaru. Straţarnica je bila ukrašena litografijama koje je u to doba ministarstvo vojske slalo svim uredima kroz koje su prolazili vojnici. . Od susjednog stola javio se neki vojnik. a na taj naĉin bila spašena ĉast cijele regimente. jer je Srĉeko. Na drugoj strani nešto niţe visio je plakat »Rijetki primjeri junaštva«. prema tekstu.. mislila je stara.) ***• (»jern \ Cnata> voino kolodvorsko zapovjedništvo zatvorit će svakog posilnog kao bijesnog l 242 l 245 . artiljerijske pukovnije hrabre svoje momke da izdrţe. dat će ga satnik bataljuna sigurno zatvoriti. kada im se prestala sviĊati borba za interese maĊarskog kralja. glupa Austrija oduševiti vojnike koji to nikada nisu ni SU m ta ve f m ere KH a * k P i J junaštva slali na bojište u IKU broširanih knjiţica. burš. da su im se Ma dari. kako i odgovaralo vrijednosti i duhu opisanih rijetkih primjera "v . a ja sam ostal tu na kolodvoru. — Ihre Dokumenten. Ovu posljednju rijeĉ izgovarao je kad bi se kucnulj ĉasama. prikazivala kako vodnik František Hammel i desetnici Pulkhart i Bachmaver iz C. srĉeko — odgovorio je Sve) — Gospon obrlajtant Lukaš. wie einen tollenHund. — Ja fidet tebe šedet. vi nas ne bi tak poĉastili. ali ovaj se vojnik osjećao time povrijeĊen. ĉije su tekstove s izmišljenim rijetkim primjerima junaštva sastavljali u uredima ministarstva vojske ojekakvi njemaĉki novinari pozvani u vojsku. kako bi i ovaj jednako prošao. auf Banhofsmilitarkommando. regimenta No 91. prema udeći. 21. Što je to srĉeko? (njem. kad se vrati. i K. paf puĉ! Harom gvermek.B« dok*"50' 'St° Št° ' *6°sP°dine narednice«. ili su ih upotrijebili još zgodnije. da je on dobio ubod noţem u leda. tako da su ga morali poslati u pozadinu na lijeĉenje. konjiĉke pukovnije izviĊa poloţaj neprijateljske baterije«. a koji je tako lijepo umio prevesti na njemaĉki rijeĉ »srĉeko« svome prirodnom neprijatelju.. — Was ist daš Word srĉeko?2 — obratio se narednik je 1. kad su do Segedina došli sa 28. a ŠVe i dalje sjedio za stolom i slušao kako MaĊar ponavlja s *j< vojc »pif. vojno-policijskom naredniku.je prošao kroz postaju jedan vlak za Budejovice. rugaj. eljen«1. Tvoje djece nema hrane. daš ist wie Herr Feldwebel. vojnici su u njih motali duhan i ° pravili cigarete. da bi na kraju to ĉinili i sami MaĊari.

ja ormu ovdje ostaviti neću«. Opet su ga hteli odnesti. pukovnijom poljsku1 lovaca. Njemac. makar te zbog toga i smrt strašna snašla!«. Konj vozara Josefa Bonga bio je ubjjen šrapnelom granate. prokleti gadovi. to' L U na tr mmut ' e> v£ć se ne ĉuje ništa drugo nego ĉeški. ĉital sam u praškim sluţbenim novinama o još lepšim primerima. — Nabaciva joj se već ĉetrnajst dana i uvek je tak grozno besan kad se vraća iz telegrafskog ureda.1 Kad je otišao. Rusi su pucali i dalje. još uvek je . til taj štap u drugu ruku i razderal se da im to ne bu prein . dobil je metak u glavu. i tebi je došao kraj«. ali dok sam bil u Pragu. tek kasnije. da tog ušljivog lopova smjesta predvedu poruĉniku. Ĉim su se kola popunjL odvozili su ih na previjalište. Bilo bi je šteta. Bong je jaukao: »Jadni moj bijelce. Završivši s ĉitanjem. ispregnuo je svoga konja i odvukao tropreg u sigurnost zaklona. »Samo vi pucajte. On s1 J Domobran otpljunu: _ Kod nas u Ĉaslavi bil je nekakvi urednik iz Beĉa. a kako se narednik još nije bio vratio. ali on je odsef^ u borbu sa štapom. ispriĉao se postojani vojnik. deĉko. I dalje je skidao ormu s konja mrmljajući iste rijeĉi. Konaĉno je bio gotov i dovukao se s ormom opet do kola. pomislih. Taj je bil u Galiciji sa 7. odmah je progovoril ĉeški. Uto i njega dokaĉi komad granate. Usprkos tomu. rekao je domo branskom kaplaru. »Nisam tamo ţelio ostaviti ormu. moraš k njemu — obratio se samilosno desetnik Švejku. ĉulo kako lupa nekakvim knjigama po stolu. Švejk reĉe domobranima u straţarnici: — To je jako lepi primer junaštva. Tak bude naša vojska uvek imala nove orme za konje. Sluţil je ko zastavnik. sie will nicht mit mir schlafen«. Na vratima se pojavio narednik zlog izraza i proderao se: — Wenn man biti drei Minuten weg. — Opet se gospon lajtant zabavlja s telegrafisticom na stanici — reĉe nakon njegova odlaska desetnik. i sa štapom se branil od neprijatelj3' al je doletela nova granata i otkinula mu ruku. Ĉesi. ĉim je °sao. Šv i je proĉitao s plakata: ' VOZARJOSEF BONG »Vojnici sanitetskog stoţera prenosili su teške ranjenike kola pripremljena u skrovitu zaklonu. da se zbog takve sitnice ne bu dal premotavati-I odmah je htel z novom ĉetom u napad. P _ Svega piše po novinama — reĉe netko od vojnika — a takav bi urednik od svega toga u borbi za jedan sat poblesavil. ali kad su ga dodelili marški u kojoj su bili sami Ĉesi. gotovo je nova. Ondje je zbog dugog izostanka morao saslušati grmljavinu negodovanja zdravih vojnika. i dok su ga nosili na previjalište. o nekom jednogodišnjem dragovoljcu &• Josefu Vojni. Rusi su pronašli ta kola i pot^i-ih gaĊati granatama.' o ubil. ~~ Nema druge. nemamo na bacanje takvih stvari«. A kad mu je granata otla glavu i dok se ta glava koturala po zemlji. — Kroz njegove je ruke prošlo JU( 1 j i Vdi. razderal se na te M1 su ga nosili. neće spavati sa mnom. a kad je već došlo do bajoneta. ĉim ovaj doĊe. (njem. i veli za nju: »Daš ist aber eine Hure.) le kurva.1 j bogzna kak bi to z njim ispalo da ga šrapnel ni °Pr . pokazujući na Svejka. Njegov satnik. gdje se tek tada prijavio kao ranjenik.2 y sada je bio u tom Ijutitom raspoloţenju jer se. Ĉesi.) 244 245 . . moţda bi i on A h"! srebrnu medalju za hrabrost. da hort man nichts anderes als ĉesky. S nama ni htel ni progovorit ĉeški. Da ga nisu dokraja dotukli. Zatim se vratio po ormu svoga usmrćenog konja. (njem. i »fsfeka duţnost spram domovine bude nenadmašna.Dok je narednik otišao potraţiti nekakvog ĉasnika. odlazeći na previjalište. vjerojatno u restauraciju. okitio mu je prsa srebrnom medaljom za hrabrost«. i starih i mladih vojnika. Ve c je odveo Svejka u ured gdje je za stolom s razba-j m a P P'"ma sjedio mladi poruĉnik nevjerojatno bijesnog '• No. al mu je gran*1 odsekla gleţanj.

pjuedil svom sinu da svleĉe hlaĉe prije nego ga je poĉel ari z remenom. pokorno ĉov k SosP°n lajtant. da bi mogel doći do svoje 91. Znate li što je to kad se * **oga kaţe da je degeneriran? n : i. na hodnik. l Švejk pogleda tako dojmljivo i njeţno na poruĉnika.. — Pokorno javljam. Poruĉnik tada nabroji sve vlakove koji su nakon brzog vlaka otišli za Budejovice.v i ste. da je ovaj ĉovjel pronaĊen na kolodvoru bez dokumenata. gospon lajtant. . Konaĉno je upitao: — Što ste radili na kolodvoru? — Pokorno javljam. da se to ne bi petlj^0' nekakav gospon general major. Ova razmatranja saţeo je u jednu re cenicu kojom se obratio Švejku: ~. da sam ĉekal vlak za Ĉeške Budejovice. Onda sam hodniku bil optuţeni da sam napravil to kaj sam vam eć rekel. gospon lajtant — odgovori Švejk dobrodušno se smiješeći — da mi se u meĊuvremenu. *»• 247 . — Pokorno javljam. bil je takoĊer jedan degenerirani bab' JeSov otac je bil poljski grof. kak je to uvek govoril pokojni postolar Petrlik. i k. da je potrebno <# 246 to zleti ko iz dlakave deke. gospodine lajtnant. onda nas je. da je ovome postalo posve jasno da je ĉista istina sve ovo što je ĉuo od tog tipa koji ostavlja dojam da je glup otkad se rodio. gospon poruĉnik. a ja sam ostal viseti ko kakav siroĉek bez dokumenata.. — Himmelhergott — uzdahnuo je poruĉnik. pa sada gleda s naivnim ĉuĊenjem na novi svijet u kojem od njega traţe takvu. Koliko sam ih već ovdje imao i svi su pori > a ovaj mirno kaţe — propustio sam sve vlakove jer sam P o pivo jedno za drugim«. »Takvog vola još nisam vidio — pomislio je poruĉnik ~~ sve priznaje. — To je za poludjeti — viknu poruĉnik. dok sam ĉekal na taj prvi vlak. rekao je i V • ' ™0 znaĉajno: . Poruĉnik je kimnuo glavom kao da ţeli time izjaviti kak je već prije mnogo godina slutio da će upravo toga dana i toga sata naći na kolodvoru Švejka bez dokumenata. degenerirani. od strane ^ soona obrlajtanta Lukaša kod kog sam posilni. Vlak je otišel. c. — Pokorno javljam. a u birtijama ni dozvolil da mu 06 obraćaju neg sa »gospon grof«. s nekog drugog planeta.. kao što su nekakvi dokumenti. Prije neg se stvar sredila. a mama mu je bila sg j / ^n Je pometa! ulice. dogodila nezgoda da sam pil za stolom jednu pivu za drugom. i gospon obrlajtant je s koferima i sa svim mojim dokumentima takoĊer otišel. regimente. — Recite mi to nekako suvislo.Kad je ugledao Švejka u pratnji desetnika. — Aha! i <>s Našto je desetnik raportirao: « — Pokorno javljam. Švejk je tog trenutka izgledao kao da je pao s neba. jer onai koji bi tog trenutka pogledao Švejka morao bi steći dojam da uopće nije moguće da bi ĉovjek takva lica i izgleda mogao uopće imati nekakve dokumente uza se. i postavi mu pitanje zašto je pro pustio te vlakove. da bi se dobil pregled ceadaja. imali p^' Prvo nam se zgubil kofer. poruĉnik je na trenutak razmišljao što mu ima reći i što ga mora pitati. as na uglu Bojišta i Katarinske ulice. kojeg sam bil prisiljen ostaviti jer sam predveden zbog globe šefu stanice zato jer sam bil osumnjiĉeni da sam zaustavil brzi vlak s kojim smo se vozili. momak. kratko i ne meljite kojekakve bedastoće. osfaniH . za njega potpuno nepoznatu glupost. a uz pomoć zaštitne i alarmne koĉnice. gospon lajtant. Svejk nastavi: _ Tak se nekak nisam dopal tom gosponu ćelavom ral majoru i bil sam poslan van. pješaĉkoj pukovniji. gde sam posilni kod gospona obrlajtanta Lukaša. Dok je poruĉnik dahtao. Gledajući Švejka. potpuno ćelavi. koji nas je trebal otpelati i u najbrţem i°^ privesti k našoj 91. da smo već od tff' nutka kad smo se seli s gosponom obrlajtantom Lukis0"1 u taj brzi vlak. ostal sam na peronu sam..

. pa reĉe ozbiljno: ° — Velim vam. zaogf11 248 •niĉkim kaputom kao posljednji Napoleonov garsvojin1 VOJ r. u susret ' pustolovinama budejoviĉke anabaze. pa odmorivši se. Imamo tamo u straţarnici komad kruha. umjesto na jug prema Budejovicama.1 : puts ' preprekama (grĉ. u noćnoj tišini to je odjekivalo ^Sd^u je pjesma dojadila. Poruĉnik nije dugo ĉekao solomonsko rješenje ovog teškog pitanja. kad je izašao iz ureda. Svejk je izašao iz Tabora u mraĉnu noć.. po mrazu. zasnjeţenim šumama. Ako vas Ovd" još jednom vidim. — Moraš pješice u Budejovice. — Sto je opet? — Pokorno javljam. Abtreten! Budući da se Svejk nije micao i stalno je drţao ruku m štitniku kape.Poruĉnik je shvatio da bi bilo dobro na neki naĉin sve završiti. ko f. Hodao je po zasnjeţenoj cesti. samo s tom razlikom jistkojisevraca P Se^elo Pjevao: Ja krenuh u šetnju do gaja zelenog. god hoće neka nam i vjeruje. pošto su Svejka napojili još i crnom kavom i dali mu osim kruha i zamotak vojniĉkog duhana w put do pukovnije. Zabadava ga neće voziti. I vrag bi ga znao kako se dogodilo da je dobri vojn Svejk. da ćete smjesta otići na bla&j kupiti vozovnicu i otputovati za Budejovice. onda ću s vama razgovarati kao s deJ terom. a nemam ni ja. s nohoda na Moskvu. damo ti ga za pu^ I nakon pola sata. poruĉnik se prodera: — Marsch. Tko bi se još s njim natezao? — Niš ne vredi. — Onda neka ide pješice — odluĉi — neka ga zatvore u pukovniji jer je zakasnio. Svejk je sjeo na gomilu ka-•a lja prjpalio lulu. kroz koju je odjekivala njegova pjesma.. gospodine lajtnant — tajanstveno prošapta desetnik Palanek — on nema novca za put... Pjevao je staru vojniĉku pjesmu: tx Na Jarome? išle dvije satnije. niste ĉuli abtreten? Kaplar Palanek za trenutak se pojavio ponovno u uredu Kroz pritvorena vrata provirilo je za Palanekom dobrodušno Svejkovo lice. glupane. krenuo ra^ na zapad. hinaus.) 249 .-. krenuo dalje.r. jer nema te vojne dokumente da ide u pukovniju.f. kamarade — reĉe desetnik Palanek ŠVejku.

Stari Goti polazili su na svoja putešestvija takoĊer bez topografskih znanja. vrag bi ga znao otkuda. jer nijednom dobrom vojniku ne ^ti nekakvo Milevsko.Švejkova Budejoviĉka anabaza Drevni ratnik Ksenofon prošao je cijelu Malu Aziju. pa je pred Kvetovom bio prisiljen poĉeti vas Pjesmom: do 251 . ako se Svejk našao zapadno od Milevskog. Marširati stalno naprijed — to se zove anabaza. U to se k ^°^unosti uvjerio dobri vojnik Švejk. Prodirati kroz nepoznate krajeve. «to tako svi putevi vode do Ĉeških Budejovica. Od tog doba se i kaţe da svi putevi vode u Rim. Svejedno je eprekidno išao dalje. u Kvetovu. kada je umjesto udejoviĉkog. ili sva ta pljaĉkaška plemena koju su došla u Europu. i bogzna gdje je sve bio bez geografske karte. a da ipak jednom ne stigne rl /*. dogovorile su se jednom da će se vratiti i promarširati drugim putem u K«n. ne bi li se još ĉime okoristile. vidio sela milevskog kraja. fa- Ĉeških Budejovica. mar ^ IZK^° sve vojniĉke pjesme koje je znao o . Biti opkoljen neprijateljem koji vreba najzgodniju priliku da ti zavrne šiju. . odnekud od Kaspijskog ili Azovskog mora — tada taj na pohodu stvara prava ĉuda. kamo su doprle Cezarove rimske legije bez geografske karte. fanju vojnika. Tamo negdje na sjeveru kod Galskog mora. I uspjele su u tome. Ali kada netko ima mudru glavu kao što je imao Ksenofon.

i bute pitali za japu Melicharka. Imate sa sebom neke papire? — Nemam. donesi* bum krumpirove juhice. kraj Cama ' ^°Pov*ma kojih se sva sila potuca po piseĉkom 253 . jer su svi ţandari u krĉmi. v r x f. zbog te svoje dobre volje da stigne na vreme. — Ja mislim — rekao je Svejk iskreno — da i iz Klatova ĉovek moţe doći u Budejovice. — Tam vojniĉek. istina je mamica. na putu t •• od Kvetova vodi neprestano na zapad do Vraţa. star e restano e nt ? J i° od Svejka papire. a i ugrijao juhom od krumpira koju mu je sirota starica . kam to ideju? — Idem mamica. tam su ţandari ko jastrebi. Nekakva stara baka koja se vraćala iz crkve. Tam nek zaobideju Ĉiţovej.. ta bu vas zagrijala. a oni su ga s tog dopusta digli. jer da je pušten doma na dopust. — Ideju loše. Onda je naĉelnik otišel k ţandarima. da je ostal bez noge.. jer da ni došel u svoj regiment. ne bu vam tuţno. kršćani. jer ak bi išli stalno ravno. jer da tamo ima udatu kćer ĉiji je muţ takoĊer dezerter. Nakraju je iz dţepića haljetka izvukla krunu. u Budejovice. mamica. hiţicu. dojdeju na Klatove. Je. u regimentu — odgovori Svejk — u taj rat. prijeteći Švejku da će otići ^j—iina u Ĉiţovu i prijaviti ga. jer je do Radomvšla dug put. Išli bu od šumice na Malĉfn. a koje treba zaobići. — Onda ni tam nemojte iti. Odite rade na 252 da tam dojdete naveĉer. nigdar tam ne dojdeju. Već je pisal s fronta da je ranjeni. našli. na japu to nije ostavilo nikakav utisak. tim putem prek Vraţa. Nakon što je Svejk to uljudno odbio. da si kupi u Malĉinu rakije za put. i otišao nalijevo u polje. Kad mu je izruĉio pozdrav od ^lz Vraţe. vojniĉek — preplašeno reĉe bakica -. pa mu je savjetovao da krene s njim do Horaţdovica. jjeja u loncu omotanom jastukom (da se juha ne ohladi). A za tjedan dana su ga već traţili ţandari. tam u šumici neka priĉekaju. samo da ĉovek zato jer se ţuri u svoju regimentu. A kad bute tam dva. Taj je trebal ići u Plzen domobranima. I bakica pogleda saţalno Svejka. to je lepa šetnja. Od Malĉina je s njim išao stari harmonikaš kojeg je Svejk našao u tamošnjoj birtiji dok je kupovao rakiju za taj dugi put do Radomvšla. Naveĉer je Svejk u Radomvšlu. Tam ţandari pravi šinteri i loviju dezentere. Tam je jedan jako dobri pušta svakog kroz selo. 1 0 . u Donjoj ulici iza Florijana. — On je od moje nećakinje roĊak i otišel je. Zatim mu je još jednom potanko ponovila preko kojeg sela treba ići. sve su cure plakale. Ote tam prek u Sedlec kod Horaţdovica. Harmonikaš se u Malĉinu oĉigledno nalio. pojavil se kod nas u civilu. dole je farbana. toĉno iza šumice malo na desno.Ćete su marširale. ovaj se silno raz. još ne bi imal nekakve neugodnosti. Naša se koliba vidi od tam. Harmonikaš je Svejka smatrao dezerterom. ^»Kin pozdravom zapoĉe razgovor sa ovejkom: — Hvaljen Isus vojniĉek. Bio je to neki ĉovjek skit ^ a> Cr e ne restano ^ ^ P nešto govorio o razbojnicima. Prek tog našeg sela Vraţ nemreju iti. bilo kako bilo. To je moj V M k reĉeju da ga pozdravljam. — Muţa si već dva meseca ima skrivenog u staji — nagovarao je Svejka — i tebe bu isto tam sakrila i tam bute bili 0 kraja rata. Od Ĉiţove je prema bakinu savjetu Svejk išao na istok prema Radomvšlu i pomislio kako se do tih Budejovica mora doći s bilo koje strane svijeta. — I kod nas je bil jedan takav zloćko. A za još jedan tjedan posle. u Donjoj ulici iza Flori-s a' na ao ^ japu Melicharka. prekriţila ga i rekla da ima i ona dva unuka u vojsci. neki Tomĉek Masku — uzdahnula je bakica. ••uvukla je iz haljetka okrajak kruha i komad špeka. oni im buju već pokazali SsetoidezaBudţjovice. II šumici je Svejk ĉekao na bakicu više od pola sata. gurnula e to Švejku u dţepove.

u T". I ide bandit jedan. a netko mu • roiatno onaj iz konjice. Kad je Švejk izašao u tamu. Švejk je opet hodao gotovo ĉitavu noć. K d se ujutro probudio. a prek dana opće • ^juĉavaju.. Ne bus se ni ugrijal. Iz Tabora. Samo vas traţiju — ponovio je s takvom uvjerljivošću da je Švejk odluĉio da mu radije ništa ne kaţe o 91. — A kam si nameril? — upita skitnica. — Do Budejovica. — Za Isusa Boga — uplaši se skitnica — tam buju te ćopili za minutu. je.— Pobegne to iz vojske.. — Mogla bi ti se ta vojniĉka uniforma negde gadno osvetiti. Volyn. P°z°a A°H iz devedesetprve. zbogom japa. pa ih je uzeo k sebi u stog. _ Nemoj u tome hodati — pouĉavao je Švejka.. Moraš imat podra panu civilnu obleku i moraš od sebe naredit šepavca. l . Švejka u oĉi. već se smiju trojica.° ^Uri koji ima pilanu i tamo će biti dobro skriveni. Tam.^1.. Švejk ih upita iz koje su oni regimente. Kada se smijeh utišao. tak aci sam nekaj za hititi prek sebe. a drugi put si najdi glupljega..: ^ _ . Ujutro. hlaĉe i kaput burno ^Uo Ţidovu Herrmanu u Vodnanima. ljudi se najviše bojiju istine — dodao je kad Švejk ustao s klupe. a topnik je u bijegu još od poĉetka mobilizacl)e' Topnik je odavde iz Putima. a tek je negdje kod Putima našao u polju stog. 5ut. Ali kad ih nema — Tak. Doduše. tak lako — odgovori Švejk i prorovavši sijeno Ae duboko u stog. Ĉulo se da se u blizini ne smije samo jedan. ^ . topnikova mamica donijet će doruĉak. kako hoćeš — ponudili su Švejku -—-A u .-: «J -. .. Svi su se nadali da će rat završiti za mjesec-dva. u Budejovice. ljudi su još takvi — jako bedasti i pošteni. pa tek onda u Pisek Pa to je put oko sveta.___ _ L . ° — Je. kad su obojica zapalili lule. Noću uvijek spava u stogu. a ta opet ima u brdima iza Sušice n 254 jsto ići s nama. Sad je sve puno ţandara i u tom nemreš prositi. Trebaju ti Prod I. regimenti. neće to tam sluţiti.. — Kad bi takav ĉovek imal ĉistu savj ostal bi sedeti i dal bi si pregledati papire. Al neboj se. — I zbogom. polako obilazeći selo. svi su već bili otišli. Taj kupuje sve 255 y . poloţio kod nogu okrajak kruz- Švejk je hodao sumom i kod Stekna se susreo sa skitni m starim ĉovjekom koji ga je kao starog prijatelja pozdravio gutljajem rakije. — Svaki od njih zgledi ko da ne zna nabrojiti j pet. takoĊer u Budejovicama. nas sad ţandari tak ne naganjaju kak inaĉe.r tridesetpete otići će prema Strakonicama... Odgurnuo je slamu. a jedan sluţi kao topnik. japa je još dugo gunĊao: — Ide do Budejovica svom regimentu.K^ burno imali taj civil. sad traţiju samo vas. ^nl. prvo u Horaţdovice. vleĉe se om kraju i krade gde stigne — rekao je znaĉajno Rleff° ^ »ita n /-»/*! __C. Ideju sad. su da su Rusi već kod Budimpešte i u Moravskoj. Kaj ti treba? Cipele imaš.::U __I_J: l _ J . U tom se i na selu hoda. sad idemo na Strakonice. | nc*a si ga ostavi. se tako pripovijeda po Putimu. Ĉemu rušiti iluzije dobrom. r> • ^_ ^ . nekam k susedu pripove -^ tl> ' ti bus zaĉas imal civil. — A šta ćeš tamo? — Imam tamo svog obrlajtanta. _ ćelom a. u £trakonicama. Dub i zbiljam bi to bil vraţji peh da ne najdemo nekakvo civilno odelo._. Ovi iz tridesetpete pobjegli su iz maršbataljuna još pnje mjesec dana. a stog sijena i pripada njernu. Neka ga drţi za koga god hoće. po zimi. prije nego sto razdani. "* ti prek noći ostavljaju sve otvoreno. Juĉer je ovu dvojicu našao u sumi. a onda posve izbliza zaĉu glas: — Iz koje regimente? Kud ideš? — Iz 91. starom deĉku. Ustanovio je da su dvojica iz tridesetpete. Poseri se na tog svog obrlajtanta. jer jedan od n) ima tamo tetu. Vojniĉki kaput ti je stari? ~~ Stari.

kak je rekel uĉitelj iz Strakonica. svaki posere — razdraţeno u c£°?ovorio ovcar. pa hoće u Budejovice. tam bu ostali prek noći. o tome kako je preskakao zid vojarne. tam trebaš videti go lf°vor'Ju. Već je bilo dugih ratova. jer da buni narod. Al vlovili su ga u Vodnanima i tak su ga mlatili po riti. . shvativši da uniforma ne moţe pokolebati povjerenje starog pastira. jedan stari dedek. Taj nepolonski. Sad moţe okolo obećavati med i Meko kom hoće. Bio je kojih dvadesetak godina stariji od skitnice i stoga mu je. obećal da bus se dal okruniti. piceke i sve to zarnašćeno z putrom i s otopljenim salom. — A kam sad misliš? — Skroz je ponorel — odgovori umjesto Švejka skitn' — hoće. dedek. ţderali bi samo svinjetinu. danas ţan^*irnain ~. .kaj je vojniĉko i opet prodava po selima. a ujutro idemo do Strakonica maznut civilno odelo. taj je išel u obiĉnim kolima. Voda u kojoj su se na peći kuhali krumpiri vrila je i zamorila.""vi A ljudi si zasluţiju te ratove. nakon kratke šutnje. tak da je smrt za njega bila olakšanje i iskupljenje Boţje. i. A nekad su tu dolazili u procesijama da im prodam kojega ovna ispod ruke. A prije neg su ga streljali kraj piseĉkih rovova. Do proljeća burno nekak zdrţaU> išli delat kod nekog seljaka. da ne bu ni podskih dvoraca. jesu pucali? — Je. pogledajte deĉki — pripovijedao je kada su sjeli oko peći na kojoj se kuhao krumpir u ljusci — još onda je moj dedek isto dezentiral ko taj tvoj vojnik. — Eto. Kad si već. Bumo maznuli nekakvo civilno od ' pa bu bilo sve u redu. Jo bu ljudi. da je onda bolje iti dobrovoljno. — Jel bilo puno straţara. praf. 'i kak su nam pripovedali švedski ratovi. prisjećajući se valjda onog što mu je priĉao njegov djed. Znaš kak je . a da budu grofovima oduzeli sj Ja. Pobili buju ih u ratu. — Preskoĉil si zid? — radoznalo upita stari pastir. . Jarešov sin iz Raţica kod Protivina. beţal je kroz špalir vojnika i primil je šesto udaraca z batinama. zbog te njihove obesti. Ovog bu leta falilo 0 • ' nripoveda se da buju sve skitnice otpelali na poljske pa si tak mislim._L . — Posle mobilizacije.. A kad si ti pobegel? — obratio se uplakanih oĉiju Svejku. samo ide u svoju propast.mlad i bed dojde ti na isto.. da mu je meso otpalo. Da. a stari ovĉar.Da bu sloboda posle ovog rata. više je niko od deĉkih ni štel jesti. dedek. Trebal bi biti dole kad se najdeju susedi oĉicama. Svaki tam u ratu ima nekog. kao i Svejku govorio »deĉko«. — Taj rat naš car ne bu dobil. kad su nas otpelali u kasarnu — odgovorio je Švejk. ni štel okruniti s ĉeškom krunom.već su zbog jedne takve govorancije ţandari otpelali dan • °m nek°g Kofinka. a ovaj mladi grofovski balavac smrdi sav po autu. ali zadnja leta. sedmogodišPa. Danas idem Strakonica — razvijao je dalje svoj jjlan. ' Na to mu se sad. dobil jeu Pisku metak zato jer je pobegel. — Drugam se ni moglo. Nema nikakvog oduševljenja za rat. Moram ga ^ zeti u svoju školu. — Moţe biti — izjavi skitnica — da bu on to sad nekak napravil. jer se on. A mogel je reći da je još i sretan.jiŠ — upita ovĉar — da ovo leto to ne bu gotovo? 3. Švejk je u ovĉari našao ugodnog djedicu koji se sjeća kako je pak njegov djedica priĉao o francuskim ratovjm. trebal si i odrţati reĉ. ĉuvara ribnjaka. Više ni ovĉetinu nisu "teli ni pomirisati. al oni buju opet došli k sebi kad budu si kuhali lobodu. ni careva. Gospod Bog ni više ffel gledat kak je to sve diglo nos. Tak se Gospod Bog na njih rasrdil. deĉko. 256 l 257 . T^ jedan moj poznati stari pastir. — Otamo je v vure hoda jedna stara ovĉarija od Svarcenbergovih. Stari gospon grof Švarceberk. kak je to već bilo za napolonskih ratova. dedek tog starog Jareša. Gospod Bog bu mu taj benzin namazal na njušku. reĉe proroĉanski. Već i ti naši vrhovnici više nisu znali kaj bi delali. lopov stari.

ta beštija odvlekla z lojtri na zemlju. jer je na svima taj gospon kapeta" izvodil te svoje pokuse. Švejk je pošao na sjever prema '•Z. a ja. Kada je izašao iz šume. A taj je gospon kapetan imal na KlaH tih svojih pesjih uĉenika punu rit. već su me ćopili i vodili gosponu kapetanu. tara se na mene kleknula. Ideni ti ja jednom od Lana i motam se dost daleko po šumi. a ne negde u zabaĉenoj maloj ulici. biram ti ja delove od gradića i ni ne gledam na natpise. da kad .— Oni su je i prije imali — javi se skitnica. koji sve nanjn*1 kad su nauĉeni. Noću se Švejk tiho obukao i izašao. al kaj mi sve to vredi. To ti je bila ţandarska stanica.. Pripovedalo se po ţandarskim stanicama. a ona me. Je. a za pol vure bila su već ta dva vuĉjaka pri meni. Imal je za njih poseL kućicu. Na istoku je izlazio mjesec i u njegovom tek probuĊenom svjetlu Švejk je koraĉao na istok ponavljajući: — To ipak ni moguće da nekak ne dojdem do tih Budejovica. _ j sećam da je na Kladnu bil ţandarski kapetan. i dal mi takvu flisku kod tih vrata da sam odletel niz te drvene štenge do dole i nisam se zaustavil sve do Kejţlica. reţala i kezila zube na mene. papiri po policama i iznad stola Njegovo Veliĉanstvo gledi toĉno na mene. tako da ga je rano sunce pozdravilo na ^njeţenim obroncima nad Protivinom. ~~ Samo napred — reĉe dobri vojnik Švejk — duţnost ^ Moram doći do Budejovica. taj dolazil u inspekcije. On je uopće grozno volil te svoj pese. nemrete ni predstaviti. ° nesretnim sluĉajem. policijske pese. ko na primer na trgu ili neĉem r om. Isusek dragi. neki g0s * Rotter. skoĉil ti je na mene narednik. pa u neku guduru. Puške uza zid.am bil uvereni da ţandarska stanica ipak mora biti uve i na vidljivom mestu. dok nisem došel u jednu takvu hiţicu na rvi kat. a meni su rekli da se negde skrijem i da mogu ići kam hoću. nisam ni stigel do te lugarnice kam sam nameril. v I dok je ovĉar cijedio krumpire i nalijevao u zdjelu o 258 mlijeko skitnica je i dalje pripovijedao uspomene o ?!fci£o moći: z*0 tj Lipnici je bil jedan straţmeštar1 pod dvorcem. stara dobriĉina. prehitili su me na zemlju. On vam je najednom poĉel uzgajati ove. gde su ti pesi ţiveli ko grofovi. otvorim vrata i javim se: »Ponizno prosim. To ti je ţandarsko pravo. Onda su tu gaduru otpelali. gdje je opet ^dao nekakav grad. L. A onda se odjed nom dosetil da bude s tim pesima delal pokuse nad nam jadnim skitnicama. I prije neg sam mogel nekaj propentati. drugi je otrĉal do Kladna i nakon jedne vure došel je sam gospon kapetan Rotter k meni sa ţandarima.a kad sam već bil gore. Tak. A to si ljudi dragi. Obišao ih je ceston^ iza njiva. raspelo na stolu. ni zamisliti kaj sam kod tog gospona kapetana s tim pesima podnesci. i dok me je jedan drţal za vrat. Bacili su se na jelo i onda ubrzo pošli na spavanje u toplu sobu. (Bili su to Vodnani). Tak je dal naredbu da ţandari po ćelom Kladnu skupljaju skitnice i daju mu ih direkt u ruke. tam gde bi videl vuĉjaka opće i provodil inspekciju nego je samo ćeli dan z narednik lokal od radosti. "~~~ j je u samoj ţandarskoj stanici. udelite siromaku«. pa je okrenuo sjevernije. Ma da)' prosim te. pustil je tu jednu zver za menom na lojtre. ". razmjestivši se po klupama. doĉasniĉki ĉin u austrougarskoj vojsci i ţandarmeriji l 259 . pozval je pesa i dal mi pet kruna i dozvolu da mogu ćela dva dana po kladenskom kraju prositi. kat zoveju. Toga s se klonile sve skitnice. Noge su mi se odsekle. na Berounsk° i više se u kladenskom kraju nisam ni pokazival. pobegel sam glavom bez obzira. a onda na jug. te vuĉje prirode. Švejk je zdesna ugledao nekakav grad. Prvo je dal da me svi ponjušiju. Idem ti tak d hiţe do hiţe. Krenul sam u dolinu prema Kaĉaku. pa u šumu.. straţe. umjesto da pode od Protivina Pf ^8 Prema Budejovicama. onda sam se moral penjati po lojtrama.

Tako. Odgovorite mi iskreno odakle ste pošli kad ste krenuli u te vaše Budejovice.^ ^ protivin. vjerojatno. timu gde sam spaval u stogu. — Kriminalistika poĉiva na lukavosti i uljudnosti — uvij» je govorio ţandarmerijski straţmeštar svojim podreĊenima. vi* Ulazeći u selo. Namjerno kaţem »vaše« jer sigurno postoje još jedne Budejovice. pital bum kam se ide do tih Budejovica«. koje leţe negdje sjeverno od Putima. — O. vojnice — i dalje je s jednakom uljudnošću straţmeštar govorio Švejku — ja ću vas u to razuvjeriti. — Tako. Švejk ponovi da ide u Ĉeške Budejovice u svoju 260 vi ste pogriješili put — nasmiješivši se reĉe straţr" ^. str aţrneštar poĉe iznova. Putimski ţandarmerijski straţmeštar bio je po ĉitavoj okolici poznat po tome da postupa taktiĉno i lukavo. Te vaše Budejovice su za vama. pa se unakrsno ispitivanje uvijek vršilo uz osmijehe ĉitavog ţandarmerijskog osoblja. kao da nije ĉuo posljednji od -o dokumentima: ste. dakle. — To ste potpuno u pravu — rekao je Svejk. poput pauQ koji vreba ţrtvu. — Zašto niste otputovali vlakom u Budejovice? ~~ Jer nisam imal kartu za vlak. I odvuĉe Svejka do ţandarmerijske postaje. ^ U Straţmeštar ljubazno pogleda Svejka. vojnice. uvjeflti. ali ih je podvrgavao takvom unakrsnom ispitivanju da bi privedeni priznao. izašao ţandar. vojnice — reĉe ţandarmerij5 straţemštar — sjednite lijepo. Ţandar se sarkastiĉno nasmijao: — Pa vi dolazite od Budejovica. Kamo ste. — Išel sam iz Tabora. znaĉi.er dolazite od Ĉeških Budejovica. Švejk pomisli: »Tak tn • nejde. ništa ga više nije moglo iznenaditi kad je iza ribnjaka iza bijelo oliĉene kućice na kojoj je visjela kokoš (kako s ponegdje nazivali carskog orlića). Dva su mu se ţandara u postaji prilagodila. Ţandar je krenuo ravno prema Švejku i nije rekao ništa više. osim: — Kuda? — U Budejovice. — Svako poricanje oteţava priznanje. U to vas mogu I e tar " * Pred vama visi karta Ĉeške.Oko podneva pred sobom je ugledao nekakvo Spuštajući se s malenog breţuljka. a ^uţnije _ Ĉeške Budejovice. već od Budejovica. svojoj regimenti. prve kuće oznaku sela »Općina Putim«. koji mirno i dostojanstveno reĉe: ' __ ipak idem u Budejovice. Bilo je to snaţnije nego Galilejevo »ipak se kreće« jer je ovaj. poĉinje o zapetljavati. Ali. — Nema nikakvog smisla derati se na nekog. ^ — Za Isusa Boga — uzdahnu Švejk — opet sam u p. a dosad nisu obiljeţene ni na jednoj mapi. Pa pogledajte. pošli iz Tabora. vidite da ne idete Budejovice. sigurno ste umorni od puta' ispriĉajte nam kamo idete. išli? : 261 . dobro nam došli. Evo ga — reĉe slavodobitno ţandarski straţmeštar jed-°d ţandara — nije tako glup kao što se pravi. Od Protivina na jug je Hluboka. ~~ A zašto vam kao vojniku nisu izdali besplatnu vojniĉku vozovnicu? ~~ Zato jer kod sebe nisam imal nikakve dokumente. ali pritom p321 da se utope u bujici pitanja. S delinkven' tima i sumnjivcima mora se postupati fino. _1 Znate. Nikada nije psovao ni pritvorene ni uhićene. vidite vojnice da ćete i sami doći na to. i naopak. — A što ste radili u Taboru? — Cekal sam vlak za Budejovice. silno se iznenadio vidjevši na stupu i. a i vi ćete na kraju sami doći do spoznaje da svako poricanje samo oteţava priznanje. to izrekao vrlo bijesno.

— Moţete li nam pokazati na mapi kuda ste išli H Budejovica? — Ja se ne sećam svih tih mesta i samo se sećam da 53 ovde. Kriminalistika poĉiva na lukavosti i uljudnosti. kao da se skitatep0 okolici. ~~~ rerna vašoj naredbi. gospodinu okruţnom.. Kad su Švejka temeljito pretraţili i ništa drugo osim lule i šibica nisu našli. nasmiješio se na svoje djelo i pozvao ^darmerijskog vodnika: . ponovno pade na kartu. Rekli ste da ste već jednom bili kod Putima. pa kada je završio »So melde ich gehorsam. I sve od podneva do veĉeri ţandarmerijski straţmeštar sastavljao je s uljudnim osmijehom izvještaj. wird der feindliche Of-zier heutigen Tages. kod Putima.— U Ĉeške Budejovice. trljajući ruke: — Ĉuli ste to? Ne zna ruski! Tip je svim mastima premazan. vrlo znaĉajan pogled ţandarskog straţmeštra osoblje. vidite kako se zapedjavate. -"" ^.Sto ste tamo radili? — Išel sam prek Putima u Budejovice. a straţmeštar nastavi: — U Taboru ste. (Novi.) . ali baš se s takvima mora lukavo. uberliefert«2. već jednom bil. . bili na kolodvoru. y — Izvrsno! A da ih niste pitali koliko vojnika imaprimjer pukovnija.? Osoblje ţandarmerijske postaje meĊusobno se znaĉai zgledavalo. a ja idem o tome napisati zapisnik. ama baš ništa nemate kod sebe? — Zato jer niš ne trebam. (njem.a — A o ĉemu ste. boţe moj — uzdahnu straţmeštar — teško je s vama. — Dok ni otišel zadnji vlak za Budejovice. — Sigurno sam napravil nekakav krug. — A što ste ondje radili? — Razgovara! sam se s vojnicima. naprimjer. gospon straţmeštar. Sutra ćemo ga lifrati u Pisek. u kojem se u svakoj reĉenici pojavljivala rijeĉ »Spionageverdachtig«. Jeste li vidjeli kako sam ga utopio navalom pitanja? Tko bi to o njemu pomislio? Izgleda tako glupo i blesavo. zašto uopće ništa. nach Bezirksgendarmeriekommando ek.) l 263 . i kako se dijeli? ili 262 r 'h nisam pital. straţmeštar ga upita: — Recite mi. jer to već odavno znam napamet. ţandarmerijskom se straţmeštru Flanderki situacija ĉinila sve jasnijom. Sve je priznao osim onog najvaţnijeg. opskrb-. o hranom samo one koji su predvedeni i saslušani do uvanajst sati. Imate nešto uza se? Izvadite to.1 Što je više pisao tim ĉudnim sluţbenim njemaĉkim.j~~ Jeste li dali tom neprijateljskom ĉasniku nešto za je\. : -"if* ""• Izraz straţmeštrova lica dobi nešto strogosti. Sami kaţete da ste išli u Budejovice. Jeste li se dugo zadrţali u Taboru na kolodvoru. toaţmeštar baci posljednji adut pogledavši pobjedono sno svoje ţandare _ Znate li ruski? _ Ne znam. dakle. Straţmeštar]« ponovno izmijenio znaĉajan pogled s ĉitavim osobljeni postaje. — Ti vaši krugovi nekako mi se ĉine. straţmeštar s oduševljenjem i siguran u potpunu pobjedu objavi. — Ah. gospodine straţmeštre. dakle savršeno informirani o sastavu naše voj skC L Naravno. razgovarali i što ste ih P1 — Pital sam ih iz koje su pukovnije i kam ideju. a sad smo vas uvjerili da idete od Budejovica. Straţmeštar kimnu vodniku. Sad ga nekamo smjestite. —Tako. pa kad obojica uĊoše u susjednu sobu. u ne ri atel s i p P ) J k ĉasnik još danas biti poslan u okruţno ţandarmerijsko Pisek.

Nan \. na brzinu zapisa u svoj izvještaj okruţnom ţandarmerijskom zapovjedništvu u Pisku ovo: udući da savršeno vlada ĉeškim jezikom. a da ne bi umro od gladi. 264 /• A ik privede Švejka. karakteri. Sjetio pntom svoga prethodnika. straţmeštra Biirgera. ĉvrstine i entuzijazma. A on mirno sjedi i kaţe: »Tu vam je fino toplo i peć vam ne dimi«.)•. edenim uopće ne bi govorio. neka skuhaju nešto. A što sad radi? — Zamolio je malo duvana. ništa ga ne bi pitao. c aţmeštru je odmah palo na pamet kako je to bolje jer sretnika. Ĉitali ste u Narodnoj politici o onom artiljerijskom oberlajtnantu Bergeru. I strazmestar ozbiljno doda: — To je poţrtvovanje. Strazmestar potvrdi kimanjem glave: _ Kod nas su ljudi jako dobri i dragi. regimenti. Kad bi Austrija imala takvog entuzijazma. A kad su naši došli. __ Nemam. strazmestar J 265 . ne mislim na to. Svih ĉetrnaest dana bio f gore na drveni. skoknite naruĉiti jed. Ovdje sam već petnaest godina i. ali radije to ostavimo. to je jun# Vidite kako smo se opet zapriĉali.. zapita ima li roditelje. trazrneštar je veselo protrljao ruke. kad sve zbrojim. »Tu vam je fino toplo — veli — peć vam ne dimi.. koji i nisu bogzna što. To su. bio je zadrţan zbog skitnje i jacenja«. Meni se tu kod vas jako sviĊa. Za to treba imati ĉeliĉne ţivce. Od toga je grabeţnih bilo pet. Nekakva kradica ili tuĉica. prijateljski mu °uvši da sjedne. Iako zna ck će biti strijeljan. popustili. premda nam je neprijatelj. oglodao je cijeli vr hranio se granĉicama i iglicama. — Nikako ne. pukovniju«. tako zadovoljan ko da sjedi kod kuće. Taj ĉovjek ide u sigurnu smrt. Onda neka skuhaju ĉaj s mom i neka sve to k nama pošalju. ali tek popodne. ##) >. već »Pr sm esta J poslao okruţnom sudu. Ako više njv nemaju. nakloni se k njemu i upita ga Jfinskim tonom: _ No. kako vam se sviĊa u Ĉeškoj? _ Meni se svugde u Ĉeškoj dopada — odgovorio je gvejk. Strazmestar pošutje. a šest. pa se ponovno vrati svojoj metodi ispitivanja: — A što ste htjeli raditi u Budejovicama? — Nastupiti sluţbu u 91. obiĉnih. Ne znam da li bismo mi mogli tako. ' iz gostionice »Kod maĉka« nekakav objed. — To mislite na nedovršeno ubojstvo? — upita Švejk. — To je rafiniranost — glasom punim oduševljenja reĉe strazmestar. Moţda bismo se pokolebali. — To je nekakav viši ĉasnik. a potrajalo je puni" ĉetrnaest dana dok to nije doĉekao. I kod nas ima entuzijasta. dajte proĉistiti dimnjak. bio je &*• oslabio da se više nije mogao drţati na stablu. netko iz stoţer K znate da Rusi ne bi ovamo poslali kakvog kaplara. — Pravi se kao da ga se to ne tiĉe. Nemojte ništa reći koga je to i uopće nemojte nikome reći koga ovdje i To je vojna tajna. Takvog ĉovjeka moramo poštovati.— Ovo je velika iznimka — dostojanstven strazmestar. htio je pokušati ^tupiti u budejoviĉku 91. gospodine vodniĉe. takvih. a k^0 ne bi zaboravio. ispada godišnje oko tri frtalja ubojstva. a njega pošaljite k meni. Za petnaest godina istraţili smo samo jedanaest ubojstava. radujući se bogatstvu enjala i toĉnim rezultatima svoje istraţne metode.• . Strazmestar je poslao Švejka ponovno u straţarnicu. s kratkim izvješćem: pro ' * v ( n P ^ ikovoj dojavi. Pa zar je to neko saslušavanje? ajući ispisane stranice svoga izvještaja. gospodine vodniĉe. koji s . pao je i ubio Bio je posmrtno odlikovan zlatnom medaljoni za hrabrost. samozataje. a strazmestar. _ Svugde sam na svom putu našel dobre ljude. koji se popeo na visoku jelu i tamo si uredio osmatraĉnicu? Kad su naši uzmaknuli> on nije mogao sići jer bi pao u zarobljeništvo. to se ne raĉuna. sjedi u straţarnici i i. barem neće nitko oplakivati. Tako je ĉekao da naši ponovno potjeraju neprijatelja. Pritom se za §P'• u švejkovo dobrodušno lice i u nastupu dobrohotno— otapša ga po ramenu. a ne nikako dok sunce stoji iznad dimnjaka«. Ako vam peć bude dimila.

Ha. pa su stoga naroĉito opasni kao obavještajci. Zadrţane smjesta podvrgnuti pretresu i uputiti višoj instanci«. te koliko su jake pojedine politiĉke stranke«. Ţandarmerijski straţmeštar Flanderka ponovno se zadovoljno osmjehnu i odloţi tajnu zapovijed »Sekretrezervaten* medu ostale. školovanih u visokim stoţernim vojnim školama Rusije. u koricama s natpisom »Povjerljive zapovijed1*' Bilo ih je mnogo. We IIIC> ^ IVb l IYc. osobito u Šiesku i Moravsku. »Upitnik o raspoloţenju ĉlanova mjesne samouprave i inteligencije«. upute i zapoviJ£di. vojni centri i postaje kojima prolaze vojniĉki vlakovi. dublji prodor na teritorij naše Monarhije. »Instrukcije koje se odnose na pronalaţenje plaćenih doušnika i informatora medu mjesnim puĉanstvom«. prema povjerljivim izvješćima. a sa slovom »C« nadzor i zatvor. spojena sa *«« internaciju. jer mogu. a sigurno će to i ĉiniti. UtvrĊeno je da je medu njima mnogo ruskih Ĉeha. Upitnik o tomu kako se odnosi mjesno puĉanstvo glede raspisanih ratnih zajmova i prikupljanja potpore«. te naroĉito povećati budnost u onim mjestima. a na upitnike je odgovarao stereotipno. ĉasopise i brošure dolaze u okrug ţandarmerijske postaje«. Preplavljen tim obiljem izuma austrijskog ministarstva un utarnjih poslova. Zapovijed o kontroli mišljenja mjesnog puĉanstva«. provesti medu ĉeškim puĉanstvom veleizdajniĉku propagandu. a koji savršeno vladaju ĉeškim jezikom. glede ĉega je bojišnica pomaknuta dublje na zapad Monarhije Ova nova situacija omogućila je ruskim obavještajcima. »Upitnik o tome koje novine. IIc. odakle je. a izradilo ih je ministarstvo unutarnj poslova u suradnji s ministarstvom zemaljske obrane. Ilb. s uobiĉajenim »Strogo povjerljivo«. »Upitnik o raspoloţenju mobiliziranih i onih koji to tek trebaju biti«. »Zapovijed o neodloţnom doznavanju i utvrĊivanju kojim politiĉkim strankama pripada mjesno puĉanstvo. glede pokretljivosti bojišnice. »Instrukcije koje se odnose na plaćene doušnike i informatore. straţmeštar Flanderka imao je ĉitavu hrP ^ostataka. prešavši Karpate.°va PoslJedn]a rimska ĉetvorka slov *Sa s^ovorn »A« znaĉila je veleizdaju i vješala. tfo» IJ ta k^ko u razgovoru s mjesnim puĉanstvom pratiti lila utjecaj imaju na javno mnijenje vijesti s bojišta«. veliko mnoštvo ruskih obavještajaca prodrlo i u Ĉešku. ko)e mu je pripadala i ţandarmerija. a koji su upisani kao sluţbenici ţandarmerijskih postaja«. U Zemaljskom ţandarmerijskom zapovjedništvu u Pff»~ jedva su ih stizali umnoţiti i razaslati svim postajamasu tu: Kfi 266 1: ovala dan su pristizale nove instrukcije. lb. ial . a da je lojalnost medu mjesnim puĉan•^ Prvog »A« stupnja. gdje se u blizini nalaze postrojbe.nJsk° ministarstvo unutarnjih poslova izumilo je za lonia°TTTi0^an°St monarmji ove ljestvice: la. zauzele pozicije u unutarnjosti naše carevine. i proĉita još jj1 nom: »Svim ţandarmerijskim postajama strogo se nareĊuje H s izvanredno pojaĉanom pozornošću slijede sve osobe U' prolaze njihovim podruĉjem. te u ĉemu se oĉituje njihova nelojalnost«. »Instrukcija koja se odnosi na utvrĊivanje s kim se susreću osobe osumnjiĉene za nelojalnost. Zemaljska uprava nareĊuje stoga: zadrţati sve sumnjive.se zadovoljno nasmije. Ic. 267 L . da je n jega sve u redu. te izvuĉe iz svoga pisaćeg stola tr zapovijed Zemaljskog ţandarmerijskog zapovjedništv " Pragu. Pregrupiranje naše vojske istoĉnoj Galiciji prouzroĉilo je da su neke ruske vojne jedinice. »Zapovijed o kontroli djelatnosti voda mjesnih politiĉkih stranaka i utvrĊivanju stupnja lojalnosti odreĊenih politiĉkih stranaka zastupljenih medu mjesnim puĉanstvom«.

da burno fgubili vat. razumiješ. vnetko bi uvijek rekao: »Naši su opet negde u Srbiji l > ĉim je narednik tako šutljiv«. te kakve su praktiĉne posljedice navoda pod brojem 123456/1292B/RV i tako dalje. srce bi mu uvijj. uvredu Njegova Veliĉanstva i niz drugih zloĉina i prijestupa. Bio je to kreten. a koje bi prolumpao u gostionici »Kod ma( . Naredio je da mu ga dovedu i rekao mu: — Pepek. razmišljajući o svemu. »Danas je naš gošpon straţmeštar nekak tuţan. sa svakim prispje^ pošte. Optuţnica mu je dokazala opasne i veleizdajniĉke namjere. Ĉim bi ugledao poznate omotni će s peĉatom. te zašto nije odgovorio na upitnik pod brojem 72345/d — 721A /5d. Ali. znaš li tko je to stari Prohaska? — Mee. da se neće moći veseliti pobjedi austrijskog oruţja jer će u glavi imati ili dasku više ili će mu koja nedostajati. a od susjeda bi uvijek ĉuo istu reću. 269 . pa mu je na kraju. a nakon njegova ^ . Hop!«.Na to bi on odlazio kući. •• graĊaninu sto taj • misu Koliko je puta straţmeštar Flanderka u oĉajanju ruke nad tim tiskovinama koje su se. a ako ĉuješ nekoga da priĉa kako ' mo pobijediti. eset kruna. Pepek Hop vladao se na sudu kao na paši ili medu susjedima. jer mu se uĉinilo nemogućim pronaći takvoga u kraju gdje poĉinju Blata i gdje je narod tako tvrdoglav. zanemaren od prirode i ljudi. te time povećao svoj mjeseĉni prihod za v.Uz desetu ĉašu spopadala ga je griţnja savjesti. Nakon dugog objašnjenja i razgovora s gospodinom ţupnikom dao je straţmeštar Flanderka uhititi općinskog pastira.. • io • njoj.) 268 Dobro. Najviše mu je muke zadavala instrukcija kako medu mjesnim puĉanstvom pronaći plaćenog doušnika i informatora. pa ĉuješ nekoga kako govori da je Njegovo r' stvo govedo i tome sliĉno. OsloboĊeno poštarine . ko da odi \?^° en<<. odmah imaš doći k meni i • • mi Dobit ćeš šestaka. Pepek. a noću. — Nemoj meketati. bogalj koji je za nekoliko forinti godišnje i za bijednu hranu na' pasao općinsku stoku.Asad. neumoljivo gomilale. da će ga Zemaljsko ţandarmerijsko zapovjedništvo lišiti i posljednjeg zrnca razuma. Onda si zapamti da kad ideš od kuće ~Cie na ruĉak. palo na pamet da u sluţbu uzme općinskog pastira koga su zvali »Pepek Hop«. Pokupit ću te i odvesti u pi'sek. ako ĉujem da • ešto zatajio. Mee. 1. Jedan od onih jadnika.hop! Kad je Pepek poskoĉio. pivo Je gorĉalo u ustima. te kako je riješena instrukcija pod brojem 88992/822GF CHZ.U stolu ţandarmerijskog straţmeštra nalazile su Se kojake tiskovine i upute. bit će s tobom zlo. 1 Poskocio. pobunu. koji je kasnije na Hradĉanima bio osuĊen na dvanaest godina zbog veleizdaje. koji bi uvijek na taj poziv i poskoĉio. A okruţno ţandarmerijsko zapovjedništvo svakodnevno ga je bombardiralo upitima. »Portofrei dienslich«1. Bio je zbog toga disciplinski kaţnjen sa tri posta i ^dim leţajem u samici. već radije upamti da tako zovu Nj govo Veliĉanstvo. Znaš li tko je to Njegovo Veliĉanstvo &*• — To je Njegovno Velišanstvo car. hop«. AJi otad ţandarmerijski straţmeštar nije imao infbrmaor a i morao se zadovoljiti time što je izmislio jednog. Vlada je ţeljela znati o j . gošpon štaţmešta je juĉev vekev da je Njegovno Velišanstvo car gonvedo. poĉelo tući.sluţbeno (njem. Sutradan doĊe k njemu gospodin ţupnik i tajanstveno mu priopći da je jutros iza sela susreo općinskog pastira Pepeka Hopa te da mu je taj ispriĉao: »Mivoštivi. dao mu je dvije kovanice i mirno napisao izvješće okruţnom ţandarmerijskom ravnateljstvu cla je pronašao informatora. davši izmišljeno ime. Na sva pitanja meketao je kao koza. a nakon objave presude izbacio je: »Mee. dolazio bi 4 uvjerenja da neće doĉekati kraj rata. opet ćeš. doći k meni i reći mi \ 't to rekao i opet ćeš dobiti šestaka.

Straţmeštar je blistao. Straţmeštre. a ovaj se vrtio od radosti i nije mogao više izdrţati. »sad bi se htio nekako iz toga izvući.. kada ga je vojnik nakon pola sata priveo. Da sam ja u njegovu poloţaju. trebalo je biti samo malo više zelja. što će mu otvoriti vrata karijere.) 2. Noću je san' vješala. Ĉestitam vam. gospon vahmajstor3. Straţmeštar (iskriv. jeste li već nekad bili u Pisku? — Leta 1910. — Ima ga dobiti — velikodušno dopusti straţmeštar. ~~ Prošli ste cijele manevre? — Je. To je najbolji naĉin da se doĊe do Rusije.) IJl^t''' Ruma ima po ćelom svetu. pomislio je ponovno straţmeštar. gospodine Straţmeštre. (njem. Pozvao je vodnika da odvede e j*a. ko infanterist. "~ mi se ne izmotavaj — pomislio je straţmeštar si ranije paziti na to što govoriš«. — Bilo je to ĉist pristojno. na carskim manevrima. mirno gledao na straţmeštra.) 3.« I straţmeštar izbaci glavni _1 A što ste htjeli raditi u 9 1 .« — Ujutro ćemo vas odvesti u Pisek — reĉe kao usput. U duši je osjećao da je svojim sustavom pitanja nadišao samoga sebe.. se prijaviti za bojište te ĉim mu se ukaţe prilika domoći 271 270 . Straţmeštar se zagledao u Svejka i poĉeo: — Je li istina da se u Rusiji pije mnogo ĉaja? Imaju " tamo ruma? ••*< 1. promatrajući kakav uĉinak imaju njegove rijeĉi na Svejka. njem. Nakon ovog odgovora straţmeštrov je smiješak bio još ljubazniji i pobjedonosniji. No. pukovniji? _ Htel sam z njom ići na front. gdje je odgovor na okruţnicu br. ^ Straţmeštar se smireno zagleda u Svejka i primijeti: _ To je ispravno.«2 Ţandarmerijski straţmeštar slikao je u svojim mislima i druge zamamne sliĉice. osim potpunog mira. — Da. sitog i zadovoljnog kao uvijek. dovedite ga k meni. iz njegova lica nije mogao ništa proĉitati. kako ga vode na stratište i kako ga na kraju sam m1 nistar Zemaljske obrane pita pod vješalima: »Wachmeister\y ist die Antvrart des Zirkulars NO 1789678/23792 xyz?«1 ° A gle sad! Kroz ĉitavu ţandarmerijsku postaju kao da j sviju glasova odjekuje stari lovaĉki pozdrav: »Sretan lov!« I ţandarmerijski straţmeštar Flanderka nije sumnjao kak0 će ga okruţni zapovjednik potapšati po ramenu i reći: »1^ gratuliere Ihnen. pukovnije. gospon vahmajstor. Bile su to duge i besane noći za gospodina straţrnešr Neprestano je oĉekivao inspekciju i istragu. gospon vahmaj^O ti vraga!«. Pozvao je vodnika i upitao ga: — Jeste li dobili ruĉak? — Donijeli su mu suvo meso s kupusom i knedlama. — lesu H u Rusiji zgodne cure? __ Zgodnih puca ima po ćelom svetu. »Taj ĉovjek ni da trepne« — divio se u sebi straţmeštar — «to je njihov vojniĉki odgoj. kako bi mogao dopuniti svoje izvješće: »Imao je ovakav plan: uvući se u redove 91. Zaista dobro smišljeno. Odliĉje.A straţmeštar je kod kuće opet ispunio bar jedan upit -i »Raspoloţenje medu puĉanstvom la«.pješ. — Kad popije taj ĉaj. gospon vahmajstor. kako je? Prijalo vam je? — upita straţmeštar Švejka. 1789678/23792 xyz? (njem. — No. Popio je ĉaj i oće još jedan. I namigujući . brzo napredovanje u viši ĉinovniĉki razred i priznanje njegovih kriminalistiĉkih sposobnosti. al bi mi se tresla koljena. kao i prije. I #)z rumom mi je isto jako pasal. Ali tu se niš nemre. koje su izrasle u nekoj vijugi njegova ĉinovniĉkog mozga.. a da to odmah ne zapiše u izvješće. pa da mi to netko kaţe.. znam da nisu bili pripremljeni za to. I sada je Svejk.. Herr Wachmeister. Suho meso je bilo dobro dimije00' sigurno je to domaće suho meso od domaćeg pajceka. a supe više nije bilo.

— Vi hoćete na zahod? — ljubazno reĉe straţmeštar. 273 272 . Straţmeštar pripali lulu. ali svaka ĉast. Al' vrata se mirno otvoriše i iz zahoda istupi zadovoljni Sveik koji mu se obrati: i. pristojni ljudi. gospodine vodniĉe? ovakako ga treba samo streljat. — Nema li u tome niĉeg drugog? — i uperi svoj pogled u ŠVejkovo lice. — Samo da to ne bi bilo nešto drugo — znaĉajno ponovi straţmeštar opasujući se sluţbenim revolverom. Straţmeštar je slijedio odreĊenu misao i napokon je izrazio. pazeći da ne prokopa prolaz. I onda bi nas 8 oga trebali objesit ko nekakvoga grabeţnog ubojicu? __° T^1 v se tak° razljutio da je ustao i uzviknuo: i da me se strelja i pokopa uz vojne poĉasti. on oĉe na klozet. što mislite. već 1910.se Rusije. jer je uvidio da mu je povratak.'. — Ja idem s vama. koji je do jutra bio u sluţbi radi obilaska sela. nikako — odgovori straţmeštar. — To je jako dobar revolver — reĉe putem Svejku. — Ima sedam metaka i gada precizno.« oĉi sokolove ţandarmerijskog straţmeštra bile su v n1lCLl» VX^". za svoju. — Ma ne. — Recimo kad bi nas poslali i rekli nam: »Morate L ^at. Bi li to mogao naš ĉovjek na njegovu mjestu?« Straţmeštar je ostao sjediti uz Svejka u straţarnici. obiĉna drvena kućica koja je stajala sva oĉajna nasred dvorišta. domovinu. Bodeţ na pušku! (njem. Sada je ondje sjedio Švejk jednom ruk° pridrţavajući vrata konopĉićem. a koji je u to vrijeme mirno sjedio kod »Crnog konja« u Protivinu i igrao s postolarskim majstorima marijaš. StraZ ritu '. gospon vahmajstor — odgovori Svejk.1« Mi Dismo «e presvukli i išli. dovedite ga ovamo. objašnjavajući u pauzama kako Austrija mora pobijediti. Zna što ga ĉeka. vodnik gledao l. Istiĉ još jednom da su prikupljene optuţbe rezultat mojega sustav unakrsnog ispitivanja. zbog budnosti or nemoguć. baru tom i olovom. u mirni kutak. mora biti smaknut na ĉastan naĉin. ^ prozorĉić. nije ispravno vješati špijuna. dozva vodnika i tajanstveno mu reĉe: — Stavite bajunet auf i postavite se iza zahoda dok on bude unutra.) e na vrata dok je razmišljao u koju nogu bi mu pucao uf ^pokušao uteći.Nisam tam bil predugo? Nisam vas valjda zadrţal? _ O nikako. prema njegovu priznanju. No. koliko Rusi imaju strojnica u svom maschinengewe-^ teilungu. Zahod je bio malen. nad jamom gnojnicom što je curila s obliţnje hrpe gnoja. U>vjek koji se ţrtvuje za svoju duţnost. — Bajuneti auffl1 — odluĉi straţmeštar. — U tom Je zbilja samo velka nuţda. pukovniji mogao • kvrsno prosperirati jer je. u toplo gnijezdo za ranog zimskog sumraka kada se vode ugodni razgovori. dok mu je odostrag. Posve je razumljivo da bi u 91. pomislivši u sebi: »Kako su to fini. do koiev došlo nakon dugog unakrsnog ispitivanja.**"*— ' •*— Na vratima se pojavio vodnik: — Gospodine straţmeštre. ist. Svi su šutjeli. godineprn* od poĉetka do kraja carske manevre u okolici Piska. Bio je to stari veteran. na praznoj postelji ţandara Rampe. da tako kaţemo. kao infanu. obraćajući se vodniku: — Prema mome mišljenju. prije nego što su izašli na dvorište. u kojem su vršile tjelesnu potreo cijele generacije. Do posljednjeg trena je pristojan. Iz toga je vidljivo daje u svojoj struci vrlo sposoban. dade da napune i Svejku. vodnik doda goriva u peć i ţandarmerijska se stanica promijeni u najugodnije mjestašce na kugli zemaljskoj. da nam se ne provuĉe kroz zahodsku jamu. a ne vješat — suglasio vodnik.

ţandarski vodnik. Neobicn brojni tragovi velikih teških ĉizama babe Pejzlerke na toj ff svjedoĉili su o tom da straţmeštar u punoj mjeri nadoknadi svoj izostanak »Kod maĉka«. gospodine vodniĉe — izjavi ponosno straţmeštar. Ako sam kriv — zašto poricati? Ustao je i oteturao s praznom bocom u svoju sobu. poĉeo je tako hrkati. polizao ju je i glupo se cerekajući ^10 na postelju. nl Koga. Straţmeštar se svali na Švejka. Ustao je. Uvjerit ćete se — ponovio je već mirnijim tonom ljubazniji osmijeh — kod nas ne pomaţu izmotavanja. eksplodirala je i gostio-^eva radoznalost. a s bokalom će ići po pivo — riješi straţmeštar teţak problem. pa ih je u Roţicama.— Tu vam je jedna kvaka — nato će Švejk. iskoristivši njegovu noćnu odsutnost. kad je već davno prošla ponoć. poprativši hrkanje pis-'^ 'Z nosa' ^a se Švejk probudio. umjetni mir je corpus delicti. limojmališpijunĉek!« A kasnije. — Poslat ćemo našu babu po veĉeru. A kad se konaĉno baba Pejzlerka pojavila kod 274 da se gospodin straţmeštar ljubazno preporuĉa i p0^. I baba Pejzlerka. — Nekakvog sumnjivog ĉoveka. — Mir je mjehur od sapunice. daš die russische kontuszowka1 — na temelju paragrafa —••« Napravio je mrlju. vodnik je tvrdo navao i hrkao ispruţen preko svoga kreveta u kompletnoj odori. dogodilo se u stvari tako da se jedne zimske noći nije htio s njima vući po snijegu ĉak do Piseka. izvukao je iz pisaćeg stola svoje izvješće i pokušao ga nadopuniti ovim podacima: »Ich mus noch dazu beizufugen.) 275 . Priznaj to kao muškarac. Već su pij etlovi kukurikali. prodrmao i ponovno pošao leći. s zoru. zaista se protegnulaNakon veĉere neprestano je trĉkarala izrn£Ċ ţandarmerijske stanice i gostionice »Kod maĉka«. Baš kad sam —•l obadva su ga grlila oko vrata. ali već su mu pobjegle dvije skitnice. pustio i ispalio metak tek pro forma. nestao?« Vodnik je. Ĉinjeniĉno. Tako to mora biti kod saslušanja. gospodine straţmeštre? To teško pitanje postavilo je pred straţmeštra novi. &. u polju. Ali prije nego što se svalio u kompletnoj odori na svoju postelju. ja mu pošalju bocu rakije. nikad mu niš ne dokaţeju. reci pa da mogu mirno otići spavati. — Dokaţu — znaĉajno izjavi straţmeštar — ako su [ tako lukavi i imaju svoju metodu. '•Mo. pa zaspao kao klada. doduše. — Vi ste prošli moju školu. t0me dod "i da ruska kontušovka (njem. — Nema. — Razveselio si me. koja ih je sluţila. a gospon straţmeštar ga ° l dil po glav' 'l rekal mu: »Ti moj zlatni deĉko slavenski. Njemu nasuprot s ostatkom rakije na dnu boce sjedio je straţmeštar obgrlivši Švejka oko vrata. obrati se vodniku pitanjem: — Sto ćemo danas veĉerati? — Zar danas ne idete u gostionicu. samo je brbljao: — Reci da u Rusiji nema tako dobre rakije. ne gospodine vodniće? Vodnik potvrdno kimnu i primijeti da su neki već una prijed izgubili te da im ni maska potpunog mira ne pomaţe jer što netko izgleda mirniji. koji je leţao na krevetu pokraj Protnog zida. Pa prekinuvši izlaganje o svojoj teoriji. tim više se dokazuje njegova krivnja. tam imaju? — ponovila je za gostioniĉarem bap~'zlerka. Vi ćete se i sam u to oni jeriti. — Nek se baba malo protegne. mrmljajući: — Da nis-sam išao okol-lo naokol-lo moglo je sve lo-še is-spasti. a brkovi mu bili slijepljeni od rakije. i dok su mu suze tekle niz preplanulo lice. ĉovek lukavi. pouzdan i oprezan ĉovjek. priznao si. teţak problem koji je trebalo smjesta riješiti: »Što ako bi ovaj.

da će uskoro otegnut papke. reĉe: — Ja ću vam pomoći. a. prije nego ste na mj dvorište povraćati. Straţemštar pogleda u vodnika: — A ja se opet sjećam — izjavi — da ste vi rekli da smo prema Rusiji patuljci i da ste urlali pred tom našom babom: »Ţivjela Rusija!«. ^ ~~ To da sam rekao? išli v a> 8osP°din straţmeštar — to ste rekli. gospodine straţmeštre. Samo da mu je nekog ćopiti i zatvoriti. Bilo je vidljivo da ţeli nešto red-. da ćete mu u zatvor slat novce da si olakša. to je pošten ĉovjek. da je car nemoćni starkelja. I tak se i njima muĉim već ĉetvrto leto — baba je duboko uzdahnula i dalje gunĊala: — Najviše se ĉuvajte tog straţmeštra. Straţmeštar se nije dao probuditi.. Baba PejzlerL' podigla je uzbunu i stala vući vodnika i Svejka s krevet Vodniku je rekla: — Ni vas sram. 'Mi dfiiK prijekorno pogleda svoga nadreĊenoga: »•'«• Kad bi znali. spavate obleĉeni ko stoka! A Svejka j opomenula da si barem zakopĉa šlic kad vidi ţensku. poderao komad novina sa stola i P°c gnjeĉiti papirnu kuglicu. Vodnik je poĉeo nervozno hodati po sobi. doĊe nal *^ vatru. gospodine straţmeštre. da će Nikolaj Nikolajeviĉ IIU' drugog tjedna biti u Pferovu. i dalje više ništa ne znam. Najednom mu je pala na pamet grozna misao koju je izrekao gledajući nesigurno na vodnika: -*»!» — Da nam nije pobjegao? >e« — Ma kaki. da je car Vilim ţivotinja. a u stvari je gad prvog reda. straţmeštar uvek veliju: »Šuti baba ili ćemo te dati zatvorit. to je takva ulizica. Duţni su mi već tri leta.« vi ste se isto lijepo izrazili — prekinu ga straţmeštar.. Vodnik je poĉeo hodati po sobi. — Je. a kad ih opomenem.. Ja sarn YJe jatno juĉer koješta izvodio. Poslije sam se skroz oblokao. da se Austrija neće odrţati. VC ako bude dalje saslušavan. i još puno takvih stvari. " Niste ni vi. Propili bi i nos medu oĉima. baba Pejzlerka koja je isto i snom morala nagraditi ono noćno trĉkaranje. kojeg n . Našla je vrata otvorena i sve utonulo u dubok s ** Petrolejska lampa na straţarnici još je dimila. 277 . gurnite prst u grlo. jer sam u poĉetku bio samo malo cugoš. — Urlali ste ko bik — reĉe straţmeštar — a onda ste pali preko kreveta i poĉeli hrkati. dok je vodnik budio straţmeštra. mi znamo da ti je sin zvjerokradica. ^razgovore ste s njime vodili?! y Maenuvši se na uho strazmestru sapt ao je: »Ua smo svi .« Vodnik je odstupio od straţmeštra: — Toga svega se dobro sjećam. Vodnik stade pokraj prozora i lupkaj ući po njemu prstima reĉe: . f\%[ {Rusi jedna slavenska krv. da će to biti ko za husit kih ratova kad su seljaci krenuli s vilama na Beĉ. da to mora uskoro pući. Vodnik je imao muke kako bi ga uvjerio da je već jutro. Konaĉno je progledao.a kada je već sunce izašlo. a krade i drva u vlastelinskoj šumi«. Straţmeštar ga je nesigurno promatrao pa konaĉno. i još ste vikali: »Baba. baš ste upali u dobre ruke — gunĊala je baba Svejku. e smiju pustiti iz zahoda da im ne posere ĉitav Schon br unn«.. gospodine vodniĉe. neka i dalje poriĉe i govori k elave i repa kako bi izdrţao do trena dok ga Ko zaci ne lobode. protrljao oĉi i nejasno se poĉeo prisjećati juĉerašnjeg dana. Na kraju je energiĉno navalila na pospanog vodnika da ode probuditi gospodina straţmeštra i da to nije nikakav red kad se tako dugo krepava. — Jedan veći pijanac od drugog. pogledao je kroz pr°^°' ponovno se vratio. & se uvjeriti u ono što je slutio. da svaki car i kralj misli samo na svoj dţep i zato vodi — pa ĉak i kad je takav starkelja ko naš stari Prohaska. drţali jezik za zu lr na prej nasom babom i sjećam se da ste rekli: »Upamti. šta ste juĉe rekli.

a onda nastavi ozbiljno. strogo je gledajući u lice — nadi negdje raspelo na stalku i donesi ga. a & se konaĉno Pejzlerka dovukla s raspelom. . O tome ne smiješ nikome ni pisnuti. pa ^ je ruke spustila na pregaĉu. babo. Taj vojnik. 27« se ozbiljno prošeta oko nje i zaustavivši se njom. babo. sve je to vodilo samo k tome da zadobijemo njegovo povjerenje i da prizna. Podigla je dva prsta u vis. a i Straţmeštar poĉe vaţno i sveĉano govoriti: y . Straţmeštar izvuĉe iz stola dvije svjećice na kojima su b tragovi peĉatnog voska kojim su peĉatili sluţbene spise. Izvukli smo sve iz njega.— Kako ste samo došli na takvu glupost da će nam Nikolajeviĉ biti ĉeški kralj? — Toga se ne sjećam — bojaţljivo se odazva vodnik — Je. Zapanjena Pejzlerka svali se na divan i izbezumljeno p gleda straţmeštra. Vi n moţete mnogo podnijeti. i se Bogu Svemogućemu i vama gospodine star> da o ovome što sam ovdje ĉula i vidjela nikomu su v na . Na sreću. A što da vam je taj naš utekao? Kako bismo to objasnili? Boţe. Pa valjda si ĉula kakve smo ĉudne stvari goV0r i? ^ . »<. . a imat će na vratu još jedan paragraf više. Ukebali smo ga. pristupi raspelu. a kad ste htjeli ići van. — Jezušmarija i Sveti Josip — zakukala je Pejzlerka — ja sam nesretna otkad sam prešla prag ove kuće. . Kad ga tamo budu ispitivali. Ni na samrtnoj postelji. Tišina. takvom se ĉovjeku ne vjeruje. prosim. Obojica ušutješe. morali smo . jgV^ govoriti. ustani. Na Pejzlerkin radoznali pogled Straţmeštar se izdera: — Da si se što prije vratila. r. da smo bili pijani i da je mogao tisuću puta pobjeći kad bi se osjećao krivim. moglo se vidjeti da joj se ti skupa s koljenima. — Djevico Marija ___ Tišina babo! Da bi nešto iz njega izvukli. Kaţem vam. . — Ja sam uvijek govorio da je alkohol poguban. jer te inaĉe neće smjeti pokopati na groblju. dogaĊaja. __ To sam. zapali ih i ozbiljno reĉe: — Sjedni babo. No._ Ali sve što smo govorili. a kad mi još pod sluţbenom zakletvom izjavimo da je to izmišljotina i drska laţ tog ĉovjeka. ćula — reĉe drhtavim glasom Pejzlerka. Samo kad me ne bi glava tako boljela. koljena su joj ţandar*' • C SU J°J drhtale. udarili ste u peć. zašto sam prešla prag ove s kriţa ju je promatrao izmuĉeni lik Isusa Krista. v i v . sve dok dugu šutnju nije prekin Straţmeštar. babo. "P * l l iejzlerka otetura do stola neprestano kukajući: 77 Jevic° Marija Skoĉiĉka. Straţmeštar posta kriţ medu svjećice na rub stola. babo — reĉe Straţmeštar Pejzlerki. neće mu pomoći ni Gospod Bog. gospodine vodniĉe — nastavi Straţmeštar — da upravo time što nije pobjegao. To je sluţbena tajna. . reći će da je sve bilo otvoreno cijelu noć. U tome smo i uspjeli. stvar postaje sasvim jasna. špiju"'znaš bab°' lezušmarija — uskliknu Pejzlerka. Obuze ju strah. gledajući strogo na Pejzlerku: — Ti si. to je ta l hiti J > ° "Joda. Zakuni se. — Slušaj. — Ne deri se. tvoi elupi mozak to i ne shvaća. Za trenutak se javio Straţmeštar: — Pozovi nam našu babu. a pijete. taman bi se još toga sjećali. Sva se u tom izgubila. Ponavljaj za mnom. svijeće i raspelo. da je to opasan i rafiniran ĉovjek. u progovori sveĉano: si i^ svjedokinjom velikog drug1 P . Bili ste pijani ko l imali ste svinjske oĉice. bila prisutna i upućena si u cijelu tajnu. svje-Slr dimile i sve to skupa podsjećalo je Pejzlerku na nešto sg °' dzemaljsko. u njegovoj stvari to i ne igra nikakvu ulogu. Straţmeštar na trenutak prekinu priĉu kako bi popravio stijenj na svjećicama. umjesto vrata. Moţe . glava mi puca. podigni dva Prsta desne ruke.

279 .

> sad će vas gospodin vodnik odvesti u Pisek zjavi ozbiljno — u bezirksgendarmeriekomando. . koji je sakrio. gospodine ' vam beriht. r 'jsko zapovjedništvo (njem. T1 l aparat uza se.1 Prema . da završimo s njim. kao da je na papiru bila marmelada. sigurno je samo to da ga je samo ĉinjenica što uza se nema fotografskog aparata sprijeĉila kako ne bi fotografirao kolodvorske zgrade i uopće mjesta od strateške vaţnosti. Neka mi je Gospod Bog na pomoći«. taj kolodvor stalno stoji na mestu i ĉovek $^ mora govoriti da pravi ljubaznu facu. u njega nisu pronaĊene nikakve fotografije. ĉemu svjedoĉi i n ° vo vlastito priznanje. te je neosporno da bi bio tako i uĉinio. oĉito dirnut dobrodušnim Svejkovim licem. vidite. kao da bi se htjela uvjeri. da je imao dotiĉni fotografski aparat. melde ich. poljubi raspelo — naredi joj straţmeštar. . — Znate li fotografirati? — Znam. P1^!1. . do li ovo: — Je li teško fotografirati kolodvor? — Lakše neg nekaj drugo — odgovori Švejk — zato' se ne miĉe. Straţmeštar je za to vrijeme prepisivao onaj svoj izvještaj koji je noću dopunjavao mrljama oblizujući ih skupa s rukopisom. 7U Straţmeštar je tada mogao dopisati u svoje izvjes^' dem Bericht NO 2172. da to nije bio samo san. ja bi klimal — prostodušno odgov°n Švejk i mirno podnese ispidjiv izraz straţmeštrova lica. Saslušanje. ali oji sumnja da ga negdje skriva te ga stoga sa sobom ne P°s. . •* I straţmeštar se raspisao: i l' K Ċu ostalim kod mojega unakrsnoga ispitivanja — ie da umije fotografirati. Dovedite tog nas eg. d L. . s ras lom.. na prstima. Uvjeren PO putu nećete poĉiniti nikakav pokušaj bijega.. e Se više i više zapletao u svoj izvještaj o fotografiranju i pisao dalje: »Prema njegovu vlastitom priznanju. P!SU morali bismo vam staviti lisice. biste li fotografirali? — upi° straţmeštar. Tamo mora biti sve. Pejzlerka uz uţasne jecaje dala zakletvu i poboţno se kn$ / — Tako. ^ — Babo. a sad odnesi raspelo tamo odakle si ga i posudi i reci da sam ga trebao kod saslušanja. dragi moj. da bi fotografirao kad bi imao v • Straţmeštar. Straţmeštar je bio posve zadovoljan svojim djelom i proĉitao ga je vodniku s velikim ponosom. kojemu je glava bila teška od protekle veĉeri. već da je stvarno baš maloĉas doziv jela nešto najgroznije u svom ţivotu.kojega je upravo toga trena ponovno tako zaboljela gbva ® nije mogao smisliti nikakvo drugo pitanje. ". . kako bi oni gore blenuli u to ko telci. lako t :v ne s e evo J ćajte me se po zlu. — A kad biste ga imali. to nije samo tako jednostavno. Naloţio je da pozovu Švejka i onda ga upita. a kroz prozor se moglo vidjeti da se s ceste neprestaj osvrće na ţandarmerijsku postaju. i to najradije kolodvor. pa makar me o tomu • tali. Preuzmite ga. fotografski aparat nije u njega bio pronaĊen. Ali stoga što mislim ""tojan ĉovjek.) 280 281 . — A zašto sa sobom ne nosite fotoaparat? — Zato jer ga nemam — glasio je iskren i jasan o or. Jedino zahvaljujući okolnosti što nije imao pri ruci fotografskog aparata.« . — Uspjelo je — reĉe vodniku — tako. — Kad bi imal. Slomljena Pejzlerka izašla je iz sobe. « . ujto bi odvratio od sebe pozornost. . tako se pišu berihti. a glavna je stvar sastaviti to sve fino u beriht.do svoje smrti neću reći ni rijeĉi. nećemo vam staviti te lisice.«1 .« — To je dovoljno — rekao je straţmeštar i potpisao se. Sada je to u potpunosti prepravljao i sjetio se da nije pitao još jednu stvar...

stanovništvo se razmnoţilo da l to jedan uţas.« Hodali su pokraj ribnjaka. koji je i ne trepnuvši drsko odgovorio: — Danas mu već završava.\lmaJu vremena na pretek. Pobi '-e> t0 ^e sveJecmo ići sad. i strogo aziti da ne doĊe kod njihova sprovoĊenja na više instance do suvišnih razgovora s okolinom. jer da već pet vur hoda oko nekakvog zida i da tome nema kraja. a onda je razvio novu teoriju da) taj rat velika sreća za ĉovjeĉanstvo jer će u tim borbamadobre ljude. a kad su policajci dobeţaJi. kako pokazuje ovo nevrijeme. Ratno je vrijeme. bio je optimist jer je zaboravio ohcinu. da je uzaludno doći tamo ranije. Panika je opasna stvarca u ovim ratnim vreme njma — nastavi: — Nešto se kaţe. Nemojte nikome ništa M's . za sve kaj ste za mene naredili. a on im je u samici sve polupal. kad je gostioniĉar nekamo otrĉao. Svejk mu ozbiljno reĉe: — Brat mi baš veli da burno u jedan sat u Piseku. Ako doĊu do ĉetiri popodne tien C . a onda to krene ko lavina po okolici.« _ Ne smijemo odati ko ste u stvari — ponovno se javio vodnik. a alc ^ imal priliku. Razumijete li? — Ja nebum širil paniku — rekao je Švejk i prema tome se i ponašao. tko bi ih sreo. — Sve sam go lopov — odgovori vodnik. ujutro više ni mogel dalje. £°v°rlj vodnikom je zaplesala instrukcija centralnih vlasti rC 'ivim i upadljivim ljudima i o duţnostima svake ţan»Izluĉiti ih iz doticaja s mjesnim općinstvom. Pisek ne moţe sretni što sjedimo u toplom — glasila je njeBudi 283 .. Panika se ne smije širiti. To mi sliĉi na onaj sluĉaj s mesarom Chaurom iz Kobvlisa. do spomenika Palackom. kako se ljudi koješta d°" sjete i varaju jedni druge. poginuti i lopovi i nitkovi. — Bivšeg su straţmeštra htjeli bacit u vodu. budem vam i pisal i ak bi nekad tuda proi . pital ih je kam se ide do Kobvlisa. nom po noći došel na Mofan. svratil bum do vas. — Samo bez panike. Pov)ednik okruţne ţandarmerijske postaje nalazi na J u do tri sata. — Onda zbogom — rekao je Švejk meko — hvala gospon straţmeštar. Nose u laĉaflia komad pleha. — A to vaš brat ima dopust? — upita radoznalo gostioniĉar vodnika. Kad je vodnik prije ulaska u svratiste izjavio kako misli * f ^P" ne m°ţe škoditi. a Svejk je s interesom pitao vodnika ima li mnogo ribokradica u okolici. — To si ne bi nikad pomislil — priĉao je Švejk — Ja L taj put u Budejovice povezan s takvim teškoćama. Pribliţili su se nekakvoj usputnoj gostionici. Zbog toga je bil sav oĉajni. retim u crkvu. ™ Švejk i vodnik zaputiše se cestom i tako se zadubiš prijateljski razgovor da bi ih svatko.. drţan stare znance koji sluĉajno idu istim putom do grada. a kad ih je ispio dvanaest. To je drţavna tajna. i vas vodim u Pisek. Vodnik se raspriĉao o napretku. pa kad se gostioniĉar upustio s njim u razgovor. I do šest još imaju vreI u '/ti°dat će po mraku. Vodnik na to nije rekao ni rijeĉi i mislio je: »Šta mi tu priĉaš? Opet poĉinješ s nekakvom priĉom o Budejovicama. ali ni to nije vrijedilo. — Šta se to koga tiĉe šta ste vi poĉinili. pa je poĉel vikati »patrola«. Onda su ga otpelali. narn štampri neće štetit. zato jer mu se ĉinilo da taj zid nema kraja. i do jutra je hodal okolo naokolo. Ĉuvar ribnjaka napuco ih je sa saĉmom u straţnjicu. — En ti vraga. v — Tako i tako previše je ljudi na svijetu — izjavi odlucn j — Guraju se meĊusobno. izjavi odluĉno da i . Taj je jed. ih poslije. a osim u P' Uf raV° P°ĉinje vijavica. kako danas duva — rekao je 282 . — Al smo ga zeznuli — reĉe smiješeći se Švejku.

kamo se skotrljao niz zasnijeţeni obronak. što je bila oĉigledna nepravda. jer je ponovno t u stranu. ^sta je bilo grozno kad je straţmeštar poslao po za-Povjednika postaje. jedva se jedvice uspentrao ponovno na cestu. Švejk je ĉuo kako se prigušeno smije: — Klizavica. njegov se glas nije ĉuo s ceste već odnekud odozdo. Za trenutak ga se opet nije ĉulo. a kad je pao. I upustio se u tumaĉenje da su instrukcije skup najnovijih zapovijedi. Pritom su im se lisice urezivale u ruke. Za te stvari postoje instrukcije. a vodnik je stalno govorio: — Samo ravno za nosom. Triput je vodnik ponovio w stranu. Nemojte se niš bojati. zaurlavši pritom tako da je nadjaĉao vjetar: — Padam. i pio uz zvuke mećave koja je zviţdala kraj svaU ugla kuće. Imate sa sebom lisice? *nC Svaki ţandar mora uvijek sa sobom nosit lisiĉine ~~~'e vaţno vodnik. Vodnik se pretvorio u marljiva mrava. a sebi drugi kraj o zapešće desne ruke. jarebikovaĉa. Tak mo jedan drugom zgubiti. Bio je već pao mrak kada je vodnik odluĉio da će sa Švejkom krenuti na put u Pisek. — To je naš kruh svagdašnji. Kad je to rekao i treći put. pomoću raznih rakija. _. Vodnik je neprestano nudio gostioniĉara da ide ukorak s njim.gova odluĉujuća rijeĉ. — Amen — dodade Švejk i nastaviše muĉan put. — Za ovakvog kijameta tamo u vima pate više nego mi kraj peći. vodnik je vukao Svejka preko hrpe kamenja. pa su sada bili spojeni kao blizanci.Onda se burno zvezali — nutkao ga je Švejk. Pritom je i odao nekoliko tajnih zapovijedi. Gostioniĉar više ništa nije razumio i samo je još uspio izjaviti da se s instrukcijama rat ne moţe dobiti. a vodni. U mećavi se nije vidio ni prst pred nosom. acam — rekao je satnik. — Dajte. na stubama je posve satrveno rekao Švejku: Sad će bit strašno. Ne moţemo se razdvojit. °' Velika stara kaljeva peć usijala se od vrućine. hl kaţu u Galiciji. posrćući oko Svejka. povukao bi i Svejka sa sobom. sve dok konaĉno nije vodnik izjavio da to dalje više tako ne ide. Gospodine straţmeštre — obra-v Orne podreĊenom — ovdje vidite primjer kako ne dar izgledati. optuţujući ga da malo pije. koji se nakon va pada iznova natrag penje. Gostioniĉar je u toj zabiti imao osam vrsta rakija d sadivao se. u zandarmerijsko zapovjedništvo. P Majstorskim pokretom priĉvrstio je vodnik jedan kraj lisica Švejku. vodnik uzdahnu: — Mi smo spojeni na vijeke vjekova.. jer se gostioniĉar jedva drţao na nogama i neprestano htio igrati ferbl. orahovi-ti0 nJevaĉa i vanilijevka. slatkih i ţestokih. __ Ta bi vas mogo lako izgubit. satnika Koniga. panika! . a kad se iznova našao kod Svejka. Opirući se o pušku. Zavezati se s de285 i oĉajno: 284 -•m . da ih mora skinuti. Ovakvi postupci predstavljaju takav P da će o tom odluĉivati vojni sud. Prve su satnikove rijeĉi ~~ Puhnite! —— SK ' siti . našto je vodnik štucnuo: — Samo bez panike. Teturajući po cesti nisu se mogli odvojiti. prepeĉenica. gospon vodnik — rekao je """" Najbolje burno napravili ak se skup zveţemo. nepogrešivo procijenivši ^Jju svojim finim prokušanim njuhom: ĉa v-v Um >vkontušovka. pa kada su se nakon strašnih muka kasno naveĉer dovukli do Piseka. reĉe bespom0 • _ v_ . Vodnika je svladala obiĉna depresija. sve do Pfseka. ustanovio da se vanjska toplina moţe vrlo dobro nadokn / unutarnjom. Nakon dugog i uzaludnog natezanja da oslobodi i sebe i Svejka. te je tvrdio da je noću od istoka ĉuo artiljerijsku paljbu.

zatvorite. Ona se vraćala sa svakim dopisom koji je potpisao satnik. T ^ n^ste ţandari. — Umjesto da strite svoju pozornost za tisuću posto. Uĉinivši ovo zoološko otkriće. da sam do izvještaj.me novaci iz Vodnana došli su s karanfilima sašivenim od crno'g organdina. pa su pokupili nekoliko lijepih ćuški. koja je svirana po crkvama na orguljama. Pisecki je satnik bio vrlo sluţben ĉovjek. Od izbijanja rata visjeli su nad ţandarmerijskim stanicama u okrugu Pisek teški oblaci. tf* -ţuto obzorje poĉeli su zastirati oblaci revolucije. da se nigdje ne provodi agitacija protiv rata. malo-pomalo pret-va*te se u stoku. avim tim rato »nass 286 287 . da je sve u najboljem redu. total besoffehn1 V •• li( kao ţivotinja. regimenta. Karpatima.. koji je slobodnom kom naopako salutirao. a on to s"^ . opomene i prijetnje cijelom okrugu. bataljuni su prelazili na stranu neprijate-r 28.obojicu.— '-^° mora biti. Boţe štiti«. samo krhka pozlata i opće licemjerje — doĊe su iz ţandarmerijskih postaja stizali poznati odgovori na upitnike a la Putim. ^ — Pokorno javljam. mnogi vojnici prelaze n* nu neprijatelja. • jz praga i natrag bacali cigarete i ĉokolade koje su im (Jame iz višeg piseĉkog društva dodavale u stoĉne vagone. I gonili su ga da izvidi kakva je lojalnost u okrugu 1. Bilo je to pravo sablasno raspoloţenje. nieder mit den Serben!«. a koji je po cijeli dan dijelio razne ukore. namještenicima. Totalno pijan (njem. u to ozbiljno ratno Q° ima neki propust u sluţbi. te da je raspoloţenje puĉanstva la." — « .. Kroz piseĉki kolodvor prolazili su voj. A odozgo su ga bombardirali dopisima u kojima fi nistarstvo zemaljske obrane ukazivalo da iz piseĉkog °'cru^' prema izvješćima ministarstva. ganjanju podreĊenih i izvrstan u birokratskim stvarima. — Ţelimo li dobiti rat — govorio je za vrijeme svojih inspekcija po ţandarmerijskim postajama. Za svaku glupost bili su pod disciplinskom istragom. vodnicima. i svugdje mora biti toĉka na i. ujutro l privedite na saslušanje. . I dok su se odigravale ove epizode koje su jasno ukazivale da je himna »Boţe ţivi. gospodine kapetane. U . U toj drugoj bili su vojnici • vkoe kraja i okruga. 11.linkventom lisicama! Doći nalokan. to odista bilo onako eć" . tako da se tjedan dana nisu mogli pokazati na ulici. dodavao je: Kod kuće se fino valjate i mislite: »Mit ganzem Krieg ^^unsArschlecken.. a izvješće iz Putima prostudirat pošaljite mi ga doma. i stvorio je jas"" sliku o tome da svaki ţandar u postaji ima nekakve grij6^" svezi s ratom.«1 Nihv !f ^ uv*Jek slijedilo nabrajanje svih duţnosti nesret-kako a> rec avan e P ^ j ° tom kakva je cjelokupna situacija. U to predrevolucionarno. Skinite im to. zagušljivo P . . dosljedan u pro. Onda je prošao jedan maršbataljun i nekoliko je piseĉkih Ţidova viknulo: »Heil. Po ţandarmerijskim postajama u njegovu okrugu nikada nisu mogli reći da je oluja prošla. sluţbenicima. — Gospodine straţmeštre. i naStf*' Ţene iz okolice pratile su svoje muţeve u rat. yto treba uzeti usvoje ruke. Grmjeli su gromovi birokratizma i tukli po ţandarmerijskim straţmeštrima. — Sto je? — obratio se vodniku. ° — O vama će ići izvješće na sud -— kratko izjavi satni.) • v/. a oduševljenje Ha — b. tj muţevi sigurno svojim ţenama obećavaju da se ) e f ^i ubiti za Njegovo Veliĉanstvo.= ' . —A mora biti A B mora biti B. Osjećao je da je uhvaćen u zamku izdaje. već obiĉni panduri — govorio je Plećki satnik prilikom svojih inspekcija.. te da svaki od njih. regimenta.

— Nikad u nisam vidio takvu gomilu gluposti i još. i polako. y . vod>atn ^ odmahnuo rukom kao da je htio reći: »Taj iz1 8°re stvari nego što je upućivanje ljudi na sjever«. a na mene ^ ĉeka ćela regimenta. . On će mu taj »veliki dogaĊaj«. jer ga dolje u Otavi ĉekaju na partiju šnapsa. nastat će iz toga prava P*] • Neka iz ureda pošalju telegram u Putim da sutra "meštar doĊe u Pisek. — Dovedite mi smjesta tog vojnika — naredio je nas" što je malo prostudirao izvještaj iz Putima. Ovdje pišu takve gluposti da bi i malo dijete vidjelo. i onda me ""Kstotar^uputilnasever. Taj vojnik. ţandarmerijski straţmeštar iz Protvina. Pred njim je stajao njegov ţandarmerijski straţmeštar Matejka i mislio neka satnik ide u guzicu sa svojim berihtima. kad pomislim da 56 vjerojatno udaljavam od Ĉeških Budejovica. a koji je pak uvijek u birtiji govorio: — Opet sam danas zezo onog našeg starog zvekana. Gospon straţmeštar u Putimu P°Kazival mi je na karti da su Budejovice na jugu. te da su svi ţandari i ţandarmerijske postaje ? su mu podreĊene samo lijena fukara. Imenovao je Tabor i Jesta kojima je prošao idući do Budejovica: Milevsko 289 . podlaci ^ varanti koji ništa drugo ne shvaćaju osim rakije. o kojemu piše na poĉetku svoga izvješća. bio je njegov vlastiti straţmeštar na okruţnom zapovjedništvu. da je taj tip bio pijan kao deva. egoisti. povrh svega. premještaj i psovke. a s kojim je bio vezan poput psa. TeHi ĉovjek kojemu je vjerovao. Dok ne budu triput na dan p^1 gaće. na prvi pogled. kojega je doveo onaj vodnik. — Ja Kiem u svoju regimentu. slijej^ Cs prijetnje. Ja si niš drugo i ne ţelim nego da bi ĉim prije došel u svoju regimentu. ali prema ovom izvješću prešao ga je straţmeštar iz Putima. — Ni iz jedne. piva i'Jj A budući da imaju nesigurne prihoder da bi mogli U« primaju mito. — Prošli put sam vam rekao.Nakon ovog prikaza blistave slike ţandarskog savrše koje je usmjereno na jaĉanje austrijske monarhije. ali sigurno razbijaju Austriju. Matejka — zapoĉe satnik — da je najveći blesavac. regimenti i ne da sam pobegel iz svoje regimente. gl ste krenuli u potragu za njom? sya / Inu objasni cijelu situaciju. ne moţete naći svoju regimentu — reĉe. ja je traţim a ne beţim od nje. bit će uvjereni da me mogu motati oko malog Prs Satnik se raspriĉao o tome kako se ţandarmerija 288 *a odP°Ju jk^ino spram svih ukaza i da se odmah vidi da " i i t-. koga sam ikada poznavao. . disciplinske istrage. " Satnik je bio ĉvrsto uvjeren da stoji na straţi. . Rijeĉ obratno izgovorio je s takvim naglaskom da gaje kapetan ţalosno pogledao i upitao: — Kako to obratno? —To je jako jednostavna stvar — povjeri mu Švejk. To je sigurno najobicnf dezerter. s sumnjivim tipom pošalje takvu stoku kao što je taj n)1 ^ vodnik. da n • spašava. lopov i pijanica. nego baš obratno. ^7^ *> znaĉi. Satnik je prouĉavao izvješće o Švejku ţandarmerijskog straţmeštra iz Putima. ipak nije nikakav špijun. Ja sam od toga tak nekak nervozni. . samo da bi to još vise ^ k d ih odozgo obavijeste da nije iskljuĉena mogućnost po pokrajinama povlaĉe kojekakvi obavještajci. izbiti iz glave. — Ja sluţim u 91. Ti me ljudi još uvijek slabo poznaju. d2 seskj straţrneštri poĉinju proizvoditi špijune na veliko. u mogu postati opasan.. ^ de U rat još neko vrijeme trajao. ja s^ . Satnik pogleda na Švejka i vidjevši na njegovu licu toliko bezbriţnosti. _ jz koje ste regimente pobjegli — doĉekao je satnik Švejka. upita: — Kako ste došli do odore? — Svaki vojnik dobi uniformu kad ga pozoveju u vojsku — odgovori Švejk s blagim smiješkom.v 'meštar pravi iz toga lakrdiju.

U pratnji mu je bio o ţandarmerijski novak. — Morao je to biti divan prizor dok ste se vrtjeli oko Putima. — A zašto ih u Putimu niste upozorili da se radi o zabuni? — Zato jer sam videl da je uzaludno z njim se razgovarati. da sam opet tu utirao je Švejk drţeći se sveĉano. — Bio je to herkulovski posao — rekao je konaĉno kad se sa zadovoljstvom naslušao Švejkova priĉanja o tome kak mu je krivo što se tako dugo ne moţe dokopati svoje nu. pa je &0 . i kr. Pisek. zadrţan na temelju svoje izjave u Putimu. ţandar mu se suprotstavljao i tako su došli do vojarne. kad se uputio k svojoj regimenti. sumnjiv zbog rttfrstva. Satnik se nije dugo premišljao. od strane ţandarmerijske postaje. drţeći se svih praV ljepota sluţbenog stila: j »Slavnom zapovjedništvu c. po tvrdnji dotiĉnoga pje • pukovnije. —A to se moglo već onda srediti — izjavio je Švejk—4 ni bilo tog gospona straţmeštra u tom njegovom nesretnom gnezdu. gospon obrlajtant.Vodnanv . ili nekakav sumnjivi ĉovek.Malĉm .Vblvn ^ . 91. pao nauznak to vrij a ^ su Sa Priveli k svijesti. Švejk je oduševljenjem prikazao svoju borbu s usudom. plavih '•• bez posebnih osobnih obiljeţja. U prilogu BI šalje se raĉun ° istarstvu zemaljske obrane za prehranu istoga. i bilo je to nekak jako ĉudno. ^ Ipkorno^javljam. a kad god bi prilazili kakvom uglu ili raskršću. U Cl prihgu šalje se na potvrdu topiš vojnih predmeta koje je zadrţani imao pri sebi na dan svoga uhićenja. Prtdvedenije omanjeg.Štekno .Putim .Horaid . kako bih to izveo?« Riješio je to tako da mu je Švejk drţao svijeću. koji Švejka nije ispuštao iz mladi vida i grozno se bojao da mu Švejk ne pobjegne. Danas sam već drugi dan mogel biti u svojoj regimenti i izvršavati svoje vojniĉke duţnosti.i ponovno Putim. ponovio je: 291 .Strakonice . "j 290 U prilogu predvodi se Josef Švejk. kad su priveli Švejka s papirima.Ĉi'ţova . pravilna lica i nosa. a u kasarni bi mu već rekli dal sam ja taj Svejk koji traţi svoju regimentu. našto mu je Svejk odgovarao da je uvjeren kako nijedan ţandar nece nikako pucati na ulici da ne izazove kakvu nesreću.« Putovanje vlakom od Piseka do Budejovica je prošl Švejku ugodno i brzo. Cijelim putem rješavao je teţak problem: »Kad bih sad morao otići zbog male ili velike nuţde. On me je trebal dati otpelati u Budejovice. U u v arn vec T ^. da dojde ĉoveku takav mom6111 kad je na sve gluh ko top. On me opće ni pital ni kak se zovem. koji je ĉitavo ' me Mutirao. kao usput bi ispriĉao Švejku koliko naboja dobivaju uz svaku pratnju. Je ka •• t0^ SCer" prisustvovao je zastavnik Kotatko.Protivin .Kvetov .Vraţ . o Se kako' ' silom. To je već rekel gostioniĉar Rampa na Vinohradima. već je samo pomisli0 je takvo kruţno putovanje ĉovjeka koji ţeli stići do svoje P kovnije znak potpune ljudske degeneriranosti.Ck Lukaš skoĉio. uhvatio se za glavu. a satnik je mehaniĉki crtao olovkom komad papjra mrtvi krug iz kojega se nije mogao izvući d bri vojnik Svejk.Radomvšl . ije u Budejovicama i kako su svi njegovi napori Govorio je vatreno.v °J i je drugi dan obavljao natporuĉnik ulcas . koji nat ^f Pripovijedao da je nakon ovog Švejkovog prijavka na £ . pješaĉke puk<> v > Ĉeškim Budejovicama. M navodi da se uputio ka gore oznaĉenoj pukovniji. htio dokopati svoje 91. ništa ne sluteći. kad nw je neko htel ostati duţan.Sedlec . kovnije. ne mareći za zapreke. Ĉitavim putem od kolodvora do Marijanskih vojarni u Budejovicama buljio je iskolaĉenim oĉima u Švejka. ĉvrstog stasa. Svejk.. s molbom da se potvrdi prijam predvedenog.Sjedio je za stolom u uredu. uredu otipkati na stroju ovaj dopis. ni iz koje sam regimente.

1 — Zaĉepite tamo gubicu — izderao se na hodniku n poruĉnik — idite do sto Ċavola. s mnogo ljubavi. blijed kao krpa. imaju opaliti topovi na svim gr \ 0jiK i utvrdama. a natporuĉnik je s Venom ra « došću gledao kako profoz otkljuĉava vrata s . a )» * Ponavli. als der Kommandant salutiert. Pa ako su se vlasti mogle hv l1 da su one dopremile Švejka na mjesto sluţbe. Natporuĉnikove oĉi svjetlucale su neĉim strašnim. Ja se vama više neću gnjaviti. Ĉim visoka gospoda stignu u blizinu utvrde.l„i ist. nestaJe iza tih vrata. 292 293 . Vi ste razvijali svoju glupost u beskonaĉnost dok to na kraju nije katastrofalno eksplodiralo. Iz pokrajnjeg hodnik moglo se ĉuti kako netko hoda amo-tamo. u Ĉeške Budejovice. Bio bih osloboĊen. a kad visoka gospoda sidu. Svejk i natporuĉnik Lukaš gledali su se oĉi u oĉi.. gospon obrlajtant.— Pokorno javljam.. da sam on I tada je natporuĉnik Lukaš. a zapovjednik mjesta doĉekuje ih na konju s maĉem u ruci i izjaMe V (njem. — Ne poĉinjite ponovno. V. Sad se ĉudim što vas nisam ubio. taj se neće utopiti. dozvao straţara i predavši mu papirić naredio ^VeJka odvede profozu. to je grozno. sam. groznim i oĉajnim. welches bei '° Akctrieen der hochsten drittenmale zu Herrschaft zum drittei /V . Komu je su-A o da bude obješen. Već su za vama nisali tjeralicu i već sutra idete na pukovnijski raport.« g65. '. sada je s vama — amen.) < s i. sve dok ĉno nije natporuĉnik progovorio s drskom ironijom: _ Dobro došli. L jjjlil"' 1. rZaP°v'e<'m'c salutira. <& Plaztmajor empfangt dieselbe mit dem Degen in der n^1 zu Pferde und reitet sodann vor«. to je obi" zabuna. '' j Abfeuern des Geschiitzes zu wiederholen. gospon obrlajtant. ist ^ Geschiitz auf allen Bastionen und Werken abzufeuern. upetljavanje vlasti u tom sluĉaju nije bilo ništa dru* do li bacanje klipova Svejku pod noge. Shvaćate to? — Pokorno javljam. Neki savjesni jednogodišnji dragovoljac koji na vjeţbu nije otišao zbog prehlade. Kad samo pomislim da sam mogao tako dugo ţivjeti s takvom budalom kao što ste vi.2 krrv. Svejk. govorio je kroz nos ono što je nauĉio napamet: kako se u utvrdama imaju p»" mati ĉlanovi carskog doma. Konaĉno ćemo vam stati na rep. ţutom ploĉicom na kojoj je pisalo »Regimentsarrest«. s tim vašim majmunarijama. Svejk. Namuĉio sam se s vama dovoljno i mojem je strpljenju došao kraj. . a Svejk je gledao natporuĉnika njeţno.*«•!? U3<. kao na izgubljenu. da to skroz kuţim. ţandaru rekao da je sve u redu i orJ ^ zakljuĉao sa Svejkom u ured. * Tako je završila Švejkova budejoviĉka anabaza. Natporuĉnik Lukaš protrlja ruke: — Svejk. potpis ^ molio sve da izaĊu. c kao tiha jeka dopiralo je s kraja hodnika mrm-u • In dem Augenblicke. U. pa iznova pronaĊenu ljubavnicu. Moglo se ĉuti kako se marljivi jednogodišnji drago .. t su se natporuĉnik i Svejk šutke gledali. SU oc ve n t^ ^ preko dvorišta. i . ponavlja se topovska paljba. *° se svome stolu i napisao na komadić papira ne uto redaka.. Ako imate tempe^1 onda ostanite doma leţati. Poĉeo je hodati po uredu: —Ne.. a koja se ĉula i u njegovu glasu. U uredu je bilo tiho kao u crkvi. Moglo se jasno ĉuti: »Sobald dtf hochste Herrschaft in der Nahe der Festung anlangt. drhtavo ^ kom uzeo papire koji su se odnosili na Švejka. A što bi mi se dogodilo? Ništa. jer bi se stvarno nešto moglo dogoditi. te kako trenutak kasnije izlazi <* ta lsta vrata profoz. Uz njegovu energiju i neuništivu ţelju za bojevan jem. Si&i je da bi Svejk i sam došao do Budejovica da mu je bila H puštena sloboda kretanja.

Peh. zbacio mu kapu i rekao: »Servus dovukao i do konzilija da nisam sve sam pokvario s tim Franci« a taj blesavi tip odmah je poĉeo zvati patrolu i tame nesretnim Krankenbuchom.— Hvala bogu — pomislio je naglas natporuĉnuV dobili upalu jaja. a ja sam . pa sam nego) vodili razne veleizdajniĉke razgovore. a oni mi još salutiraju. drzak da se nisam ni presvlaĉio u civil. ali mislim da to na kojoj sam našarao: »Krankenbuch des 91. Nabavio sam veliku knjigu. naĉno je tamo. Na porti su to škoditi da sam zbrisal iz bolnice. siguran. To je potpuno jasno. odrezali im muda. U Bjudejovice je bio ""miešten moj poznanik. Obijest tp kod JVi*^'*' ~ ~C7 J' ' V&. koji se valjao na slamarici. Pokaţem im knjigu.. bolnici tek pred jutro. doktor Masak sa Ţiškova. ispod trijema. i yjJ! jatno Tako sam se ipak doĉepao tog svog mišićnog reu-prevari ĉekao nekakvu prostitutku. Na Švejkovo pitani . A onda ma°e sreća još jednogodišnjem dragovoljcu se uĉinilo da je to neki njeg« jednom osmjehnula. — Moţe biti — dopuštao je jednogodišnji dragov. pokazivao rade. noge su mi t>»e ^ kao da sam se uvijek {^°]/re)reta. Ma nisam ni taj gluP'( ^ mogao pogreške. tamo se jprije sam unajmio sobu u gradu i trudio sam se izazvj0 presvukao u civil i išao u birtiju gdje smo u društvu poznatih reumatizam. njemu UP jk^g j iglu j špricu i ja sam ti stvarno jedva iz odgovorio je — zbog neke sitnice. a svaki dan popodne. ja sam ti tako oĉvrsnuo da sam mogao izdrţati u sam im svoj Krankenbuch 91. narasla da & mi nitko ništa ne moţe. nalijepio na nju etiketu oljac — da je u tom natezanju palo i par fliski. n ^ mu je samo zbacio kapu s glave. I rubrike i ništa ne mijenja na stvari. otfurala. dan sam dosaĊivao. nije ga ni ćušnuo. Ta zlatna duša od ĉovjeka. Vraćao 54111 se u svoj krevet u jedan tjedan i postigao sam potpuno suprotni cilj. Svakodnevno sam zalazio u »Port Ar k pokazuje da ništa nije vjeĉno. prijatelju. naime. U stvari.. nije me la artiljerijski poruĉnik stajao noću. valjda. nego 8301 u uniformi hodao Nije pomagalo. noću kupao u Mal» ' po gostionicama i po gradu. ime je Anton. kućnog trijema.1 Zamisao je bila dobra..) 294 295 . Da sam barem navukao angi ' ne. Bio je jedini zatv već se drugi ^ . > Reg«. jer je jasno da se radi o zabuni.(njem. A onda bih Kad sam. noću * trgu ispod j mi Je rekao ^a ^°^em jednom u nedjelju k sutrajan jmatj n0ge k^ balvane. pravo prokletstvo. Triput sam se zaredom nalokao. po cijelu noć doma u dvorištu. a njegovo krsno temperaturu. Dogodilo se to tako d?" taj kfh ke došao doma. a to je već bila banja. bolesti. Zabun išćuškao nekakvoga artiljerijskog poruĉnika.izvrsna. Bio mu je okrenut ledinu a ^^^ u bolnicu. pogreške 0 Su tu db navući. gdje sam stan a kad pitao. Onda sam se zimi. je zatvoren.Moja je drskost postupno toliko sam nosio papuĉe.J^". ništa nije dolazilo. dragovoljac Materna František. Sve dok « nisam U mraĉnom prostoru zatvora Marijanskih vojarn' je stalno upoznao s nekim invalidom srdaĉnu dobrodošlicu poţelio debeli jednogodišnj' voljac. šogor. pijan. kamarade. poslije vizite. pa ako pukne ta stvar s straţarili domobrani.. : i više me nitko ništa nije snijegu. Na porti bolnice šutke pokazao na knjigu i nekako su me ujutro susjedi probudili. tako da sam i s te strane bio potpuno bolesniĉkom knjigom. sve dok nije došlo do nikako. samo odlazio sam s tom knjigom pod pazuhom u grad. noću na trgu pod trijemom. i njemu mogu zahvaliti što — On je isto takav krţljavko — priĉao je Švejku — pa sam se tako dugo zadrţao u bolnici. a kad bi me noću reoi^f Patrola. Meni moţe. sam priznaje da sam rekao »Servus Franci«. stupio u vojsku — priĉao je dalje-—* otišao jednom poznaniku iz porezne uprave. Taj hi to sa mnom sam se fino straga prišuljao. On sve ostalo bilo je u redu. Upisivao sam tamo izmišljena imena. Kas-mje sam bio tako izvan grada legao u jarak dok je padala kiša i još izuo i Or.

2. Ĉovjek bi ţelio biti gigant. Nesposoban za ratnu sluţbu. Putim. a u stvari je govno. Trnovita vi sutra na pukovnijski raport? Brate. Ako rado pijete pivu. kam Ne smiješ vjerovati sluĉaju. Ja da im visim u školi i polaţem ispite! Kadet. loši ljudi ne pjevaju. Strakonice. Svoju ispovijed jednogodišnji dragovoljac završio je sveĉano: »Srušena je i Kartaga. To je zakon prirode -imoj prijatelju. Imaš lijepo društvance u svojim sluţbama. ali moj mi je neopreznost podrezala krila. da ću ispaliti i jedan jedini metak. Zatvorenike potkradati! A taj tip. (njem. ali iz usta mu naviru stihovi nepokolebljive odanosti. lajtnant. Lišen je slobode. Ĉasniĉka sluţba. a hoćete nešto slasno pojesti preporuĉujem vam ĉasopis »GraĊanska rijeĉ«mogu vam preporuĉiti da od dosade pišete pjesme. Ta°r> Ho ilevsko. oberlajtnant. ali glavu gore! Neka si ne misle. Sedlec. Volyn. a f rije no befel iz Beĉa nam stigne odćelijskih dasaka barikade digne. zastavnik. U svojim pjesmama odaje poĉast i veliĉa svoju širu domovinu. ali profoz je gad. bose Leute haben keine Lieder!«1 Ništarija. prijatelju. da legdich sicherjiieder. danas nikome i niĉemu ne vjerujem. Behandlung. uza ^ to još i pjeva po cijeli dan: »Wo man singt. a da će mi tih pet kruna vratiti kad dobije plaću.pretkazuje pad. Putim. Da. Ma.^ 3. Štekno. danas mi je rekao da se ovdje ne smije pušiti. gad. Prekjuĉer sam mu dao pet kruna da mi kupi cigarete. prijatelju. nosa mudra glava! _ £tO. Budejovice. cd Ninive su napravili hrpe kamenja. a on Ċubre jedno pokvareno. ObraĊivanje onih uĉenika koji moraju ponavljati godinu. Zatvorenik koji nema što pušiti i kojega ĉeka pukovnijski raport.l i sa sigurnošću. (njem. srest ćemo se )C5e 1. Kvetov. Pukovnijski raport! Iskljuĉenje iz škole! Neka nam ţivi C. Morituri te salutant. izdajica! onda jednogodišnji dragovoljac zapita Švejka kakva je a krivnja. Kad se samo sjetim da sam si uništio prLu lijeĉniĉkog konzilija!? Da sam mogao biti »felddiensti fahig«1 za sluţbu. prijatelju — nastavio je debeli jednogodišnji draeovoljac — pa onda neka netko kaţe da medu ljudima nestaje poštovanja spram naše mile monarhije. L Traţio regimentu? — reĉe — to je lijepa tura. Vraţ. U befelu kaţu — na frontu smo tropa on pri silnom radu pjesmicu iskopa: Da nam ţivi Austrija i njezina slava da nas vjeĉno vodi car.) . serem im se na to! Offiziersschule. nego si zviznuti šamar u j ' 1 naveĉer uz napomenu da oprez nikad nije na odrnet a v °' je previše nije ni s maslom dobro. (njem. daje najljepši primjer odanosti prijestolju. * ako me pošalju na bojišnicu. I najsjajnije ideje su izigrane. ugroţenu sa svih strana propašću. Ikaru su spalje la. i K. Morate usto misliti na nešto i onda vam se zel|> ispuni. jener Schiiler derselben. Ako ste gladni. Pisek.) Pjeva. kretenizam. ces ' y°dnany. Protivin. mili moj prijatelju. Ĉizova. Evidencija vojnih priĉuvnika. uliĉar. Nakon bakanalija i 0 -^ uvijek nastupa moralni mamurluk. da bi zbog toga mogao upasti u neprilike. (njf1. care. Svaka slava za vremena. Ja ovdje sroĉio epopeju: Je U profoz doma? On ti deĉko znade Jaje ovdje teţište armade. Ako hoćete mogu vas nauĉiti kako se pljuje na plafon? Gledajte. 297 296 l . mogu vam preporuĉiti odlicn vodu iz ovog bokala.) ° Vice . Kakva blistava protekcija! Mogao sam valjati negdje u uredu u Priĉuvnom zapovjedništvu. ^Malĉm. to se ovako radi. caesar! Mrtvi te pozdravljaju. Da li se nosi puška na lijevom ili na desnom ramenu? Koliko kaplar ima zvjezdica? Evidenzhaltung Militarreservemanef' Himmelherrgot nema se što pušiti. welche einen Jahrgang repetieren miisenn!2 Vojniĉka paraliza.

ti stoko. na vjeţbalište došao u ĉizmama i s cilindrom i postavio se u red i marširao s njima na lijevom krilu. dobavljaĉi leševa sa zvjezdicama i bez zvjez. derao se. kakva se goveda raĊaju pod suncem ifkim Ma hraĉnem im na jednogodišnje dragovoljaĉke ake i na sve privilegije. dao da me obuku u nekakve nemoguće krpetine iz skladišta i prijetio da će mi otparati oznake jednogodišnjeg dragovoljca. Ja ga dobro znam jer sam već jednom bio na takvom pukovnijskom rapom Stupio sam u vojsku u visokim ĉizmama. Trĉi po dvorištu kao bijesan pas [ y" jezik kao bijesna kobila. anĊele °brocinstva. zaurlao je da se ĉulo do Sumave. kao divlji jahaĉ. udarao se u prsa i naredio da me odstrane s vjeţbališta i predaju glavnoj straţi. ° sveta Agnezo 91. Blebetao je pola sata. Sto mu gromova. Opet će naš pukovnik Schroder silno n v ' Ne moţete si ni zamisliti kakav na njega uĉinak osta lpukovnijske afere. I vas bi ĉekala takva blis l. jednogodišnji dragovoljac oslovi straţara ovim rijeĉima: — Kako je to uzvišeno i krasno uznike posjećivati. jednogodišnji dragovoljci ste OZl l « Kako to lijepo zvuĉi. prije • pa kako samo pritom pljuje oko sebe.na gubilištu. i K. a onda je ponovno dogalopirao. civil. nak° poloţenog ispita promaknut je u kaplara. »was machen Sie hier. (lat. kamarade. što ovdje radite? (njem. na glavi sam im cilindar. (njem. Vi. To ste trebali vidjeti. Budi pozdravljen. ĉije srce jest ispunjeno samilošću! Koševima Jela i pila. Svijeda si P°Java u uzama našim mraĉnim. a tek nakon toga je primijetio da salutiram u cilindru. Pokušajte pumpati slavu u prasca pa će vam i on na kraju puknuti. opterećen si. pukovnije.) t«. I ne ustajući sa slamarice. a zato što mi krojaĉ nije na vrijeme završio uniformu ja sam ti u školu jednogodišnjih dragovoljaca. odliĉja.'««««!«.-! 299 . » Vi. Nikada 1 ^boraviti nećemo ukazana nam dobroĉinstva. a ne prosto. dragovoljn° prijavio na bojište i ondje zarobio petnaest neprijatelja' prilikom njihove predaje bio je raznesen granatom pet minuta stigla je naredba da se jednogodišnji dragov^ Wohltat proizvodi u ĉin kadeta. ~~~ Na pukovnijskom raportu proć će te volja za šalom ^mrmljao je profoz. Pukovnik Schroder dojahao je ravno na mene i samo što me nije srušio na zemlju. kako bi ublaţio naše jade. urlao.) ">ja ili ĉetrdeset osam ljudi. »Don-nenvetter«. ko slinava deva! A e rancije su mu bez kraja i konca. bolje će roditi i lan.«'!^. da sam jednogodišnji dragovoljac i da sudjelujem u vjeţbama. noseći ĉetvrt porcije kruha za obojicu.° Koliko je samo sretniji obiĉni vol?! Njega jednostavno zatuku u klaonici i ne vuku ga stalno na egzercir2 i gaĊanje.) £J 298 romaknuće. Sie Zivilist!?«1 Odgovorio sam mu pristojno. odliĉje u Austro-Ugarskoj. Onda je samo rekao da sutra imam doći na pukovnijski raport. tako da samo ĉekaš da SP^A svega toga sruše ĉitave Marijanske kasarne. de oder achtundvierzigMann? Uto se otvoriše vrata i na njima se pojavi profoz. to je embrij slave vojni* ĉasti. A te njegove govorancije. stoko. odjahao je sav bijesan. Kada bih išao na bojište. Debeli jednogodišnji dragovoljac prevalio se na drugu slamaricu i nastavio: _ Sigurno je da sve ovo mora jednom pući i da to ne moţe trajati vjeĉno. Na pukovnijskom raportu odrapio mi je ĉetrnaest dana zatvora. 1 A° aicon smrti dobit ćete signum laudis ili veliku srebrnu H 'nu C. vaše bi ime bilo uneseno u ^iSnogodišnji dragovoljac je otpljunuo: Vidite. losti. bogzna kamo. — Jednogodišnji dragovoljac! — ludovao je nagla« gM* pukovnik — jest nešto uzvišeno. napisao bih vagon na ešalona: Ljudskim kostima pognojen. i svjeţu vodu. junak! Jednogodišnji dragovoljac Wohltat.

. a koje ste propili u moje zdravlje. razbio mu glavu o klupu. ka*0 ljudska misao postaje okrutna u vojniĉkom zanatu. gdje se na svakoj stranici nalaze rijeĉi stoka. naziva novake »ĉeškim smrdljivcima«. »' ^ Sondernummer naziva ih »volovskim ţabama«. puhu jedan. U l i . u • u' v ' P°dsjeća na divljake u Africi dok se spremaju °Zu s nevine antilope ili se spremaju ispeći but misioIvas 301 . Razvodnik Miiller. prase. Spi slatko. otrese se i udari vratima. kljuĉaru Marijanskih kasarni. ja bih tih pokazao što je sluţba! A je lj ? poznat pouĉak da je kut upada jednak kutu odraza? Sam' te jedno molim: pokaţi mi i daj mi ĉvrstu toĉku u svemiri podići ću cijelu zemlju skupa s tobom. prije nego što je stupio u vojnu sluţbu. pozdravite sve podoficire i sanjajte nešto lijepo. imaju se uznici u kasarnama do presude osigurati vojniĉkom prehranom. Sigurno je da je naš profoz. a deset bi pustio. kako bih ga rado tresnuo po zubima. Istad£ pjevati: Bojala se nije niĉeg tad je srete kanonir.n kojem je napisao. prijatelju. kako se svakodnevno šire zoološke spoznaje doĉasnika i ĉasnika: da bi se navukao novi ratni ţivi materijal i vojniĉki svjestan zalogaj za topovska ţdrijela. budući da mu je stric već bio da mu ništa ne preostaje osim: Uzdisati. bio mlad ĉovjek s idealima. irskim nerastima«. neopozivo do mo do zakljuĉka da se s njom dogaĊa isto što i s Puški0 300 l perskih Gora. satniji kaplar Althof upotrebljava izraz »engadinska koza«. ali ovdje vlada zakon prerije: tko će to zatvorenicima prije poţderati. svinja. moj Boţe. — Uzajamno podupiruća udruga za odstranjivanje pm foza — rekao je jednogodišnji dragovoljac pravedno dijeleći porciju kruha na dva dijela — prema paragrafu šesnaest. izdanje nakladnika Koĉija. hrĉak — odgovorio je s l * jednogodišnji dragovoljac — reci nam radije što bi ^! kad bi morao zatvoriti deset dragovoljaca? Nemoj tako glupo. — Opet sami — rekao je jednogodišnji dragovoljac — ove trenutke pred snom posvećujem tumaĉenju i predavanju o tom. ĉudovište! Ĉulo se kako profoz mrmlja nešto o sutrašnjem pukovnijskom raportu. I to je. koje sam vam dao da mi kupite cigarete. . '__ Traĉak svjetla u tami — vikao je jednogodišnji dragoijac _ prosvjeta prodire u armadu.. i obećava pritom da će svakog re-. uskopiti. branitelj nesretnih koje je uvijek branio u tuĉama za cure na proštenju. gospodine profoze. Nema sumnje da su ga svi poštovali.. da sa ministar vojske. Laku noć. potrebno je temeljito prouĉavanje prirodopisa ili knjige »Izvori gospodarskog blagostanja«.. Zatvorio bi i deset. — Najbolje se vidi na profozu — nastavio je sa svojim razmatranjima jednogodišnji dragovoljac — kako vojska ĉini ĉovjeka okrutnim. gurnuo ga naglavaĉke u zahod. njeţan i osjećajan spram svakoga. zatvorskog reda. njemaĉki uĉitelj 13 K" v l — Mili prijatelju — objašnjavao je dalje — prornaj li sve to po mjerilu naše mile monarhije.. ĉudovište! Profoz izbeĉi oĉi. Recimo. misliti na sebe kad će vrag odnijeti tebe l Ooet se zaĉula škripa kljuĉa u vratima i profoz na hodai upali petrolejsku lampu. Pritom to ĉini s takvim struĉnim znanjem a Potjeĉe iz obitelji preparatora ţivotinja. plavokosi kerubin. Isuse i Marijo. o tom da ste mi već vratili tih mojih pet kruna. jednostavan dokaz toga. Sve vojne e trude se posebnim pomoćnim sredstvima uliti )ram domovine. u rodnom kraju. On i Švejk sjedili su na dasci i grickali kruh. ali danas. U posljednje vrije-me P^« vidimo da naši napredni vojni krugovi uvode nove nazive za novake.— Samo se ne uzrujavaj. kao što je urlanje i ples oko regruta.

i . da se raspada njemaĉko vojno jedinstvo.. Slušao sam jednom razgov narednika Mullera i kaplara Althofa koji se ticao daljnjeg DA. kad }et ^ „osvetiti vojniĉkom pozivu. koliko-toliko. (njem. dokopao se kadetske škole u Heinburgu. Ĉeška. tako da se još do danas na njegovoj glavi prirnjecUJ. Kad je izbio rat. a kad se okrene. Dauerling uţiva glas ljudoţdera. a to vojsci nikako nije potrebno. dadilja jes njim u naruĉju pala i mali je Konrad Dauerling udario gla^' com. Što grublji ĉasnici. tako da ga profesori kadetske škole nisu ni zvali drugaĉije nego: »Unser brave Trottel«. stupka pri uvjeţbavanju domobrana. • se školi nikada nije vodilo raĉuna o ranijem obrazovan• jer ono.1 Njegova je glupost bila tako blistava da se gajila najveća nada da će nakon nekoliko desetljeća dospjeti. u blizini meksiĉke granice pripovijeda legende o nekakvom slavnom meksiĉkom banditu. Svinjskoj bandi. kao kad bi kometa udarila o Sjever pol. to bolje. antropofaga iz australskih plemena. samo njegov otac pukovnik. u k0j0j je Dauerling proĉitao da vojnici 302 303 .' ci ne bi uvrijedili i mislili da se to odnosi na njih P. $r°10 _0 po sebi razumije da će se mladi Dauerling. uglavnom. A ei htio od oĉaja skoĉiti s katedrale Svetog Stjepana u * v _. Radilo se u stvari samo o vojnicima. Nedugo nakon roĊenja. kompaniji govore kao što neka usamljena bakica na farmi.) 2. Ţivotni put mu je sjajan. svladavali svi ostali uĉenici. satni e beĉe oĉi kao nesretni nas U>-. (njem. valjda. Svi su sumnjali da će od njega bilo što postati. U kadet -. — Kad se takav ĉeški prasac — pouĉavao je razborito kaplar Althof— ni poslije trideset »lezi« ne nauĉi stajati ravno kao svijeća. na listu hajnburških promaknutih kadeta do -sPjelo je i ime Konrada Dauerlinga koji je tako i stigao u 91. to se ne tiĉe Nfije Ako narednik Sondernummer govori nešto o sauban * uvijek k tome brzo doda »die tschechische«2. udri ga nogom u guzicu. Doduše. Njegovi odgovori na ispitima jasno su svjedoĉili o toj nesreći i odlikovali se takvom glupošću da su bili smatrani upravo klasiĉnim primjerima duboke gluposti i smetenosti. moram nešto reći o Dauerlingu — nastavio je jednogodišnji dragovoljac — o njemu regruti u l i . pa ćeš vidjeti kako će lupit o zemlju i kako će se zastavnik Dauerling smijati. nije mu dovoljno dati samo preko gubice. i do terezijanske akademije ili do ministarstva vojske. Udri ga dobro jednom rukom u trbuh. pri ĉemu je ^° kućni uĉitelj prijevremeno posijedio i poblesavio.3 U poĉetku sam mislio da je medu njima izbio neki spor.n J 1. koji proţdiru pripadnike drugih plemena kad im dopadnu šaka. U tom su se razgovoru isticale rijeĉi kao »ein Paar Ohrfeigen«. I u kadetskoj školi primjećivale su se posljedice toga što je Dauerling u ranoj mladosti udario glavicom o pod. (njem.^ j r • • ii •• L v v. ' ' "tOrn svi podoficiri 11. ~~„ nakladi ministarstva vojske izašla je knjiga »Drill n'» "-^«2. Pitomac kadetske škole Dauerling nije se isticao ni u onim predmetima koje su. nakon 'v*3* ' D0rbe sa sva ĉetiri razreda niţe realke. Nekoliko pljusaka. pukovniju.) 3. ako uop i preţivi taj potres mozga.ViMIfeC nara spravljenog za jelo. nekakva spljoštenost.) adu i tvrdio je da mu to nikako ne moţe škoditi. Jednogodišnji je dragovoljac odahnuo i nastavio pripovi0. a drugom mu nabij kapu preko ušiju i reci Kehrt euch!. — Sad vam još. i nije potrebno austrijskim ĉasnicima. ali sam se itekako prevario. Mladi Dauerling. Vojniĉki ideal traţio se medu onima koji su se igrali vojnika. kamarade. kako se Nj. pa su sve mlaĊahne kadete promaknuli u ^tavnike. Obrazovanje djeluje na dušu tako da ju oplemenjuje. l i l i • v v °]' le zbog halapljivosti progutao spuţvu namoĉenu u ulje n • sada ne moţe ispljunuti iz grla.

poĉeo je. Vojnici ionako moraju crknuti. was fur Geschichte mit einem Kerl. Što bih napravio? Razvalio bih mu gubicu od uha do uha. Vidite.) 3. bogzna na što je mislio. . Naš vrhovni vojni zapovjednik takoĊer )e jemac. Kako ne bi morali l ^ njegovo urlanje. Baš bi lijepo gledala ''mska gospoda ĉasnici na vojnike koji bi im govorili noslušali »nieder«. i dok su tako leţali na zemlji. er mus so wie so krepieren«. potpuno apatiĉnog ĉovjeka. a zatim nastavio. lezi! (njem. (njem. bolesnici leţali su u ćuzi. nieder!«4 1.r vimorauu . prije no što sam otišao u bolnicu. pri ĉemu je Dauerling davao ovo objašnjenje: »Kukavico jedna. koji je poĉinjao rijeĉi »svinja« a završavao ĉudesnom zoološkom zagonetkom: »5% jski pas«. bojiš se za svoju njušku a što ćeš tek raditi kad te poĉne kresat teška artiljerija?« Jednom. zastavnik Dauerling nazvao ĉeškom svi-• U civilstvu je bio knjiţar i svjesni nacionalni radnik.i sluţilo trurski. no to ipak nije bilo okrunjeno uspjek ^ Tko se prijavio da je bolestan. (njem. Uakle.i. tako stoje stvari — rekao je satnik Adamiĉka nav'v^er Je on uvijek govorio vrlo tiho — to vam je rekao \j\ . Dauerling je odrţao govor ĉeškim regfl tima: »Znam«. a sad samo zamislite da se nekom prohtije da dalje ne leţi u blatu i da ustane. vi znate što je to »verscharft«. Treba ustanoviti da li ste imali dozvolu za azak »z vojarne. i u oĉima imao takav izraz kao da je htio reći: »Već je vrijeme da budem crvima hrana!« Za vrijeme bataljunskog raporta. obiĉno je gledao u Prazno kao tihi luĊak. svejedno je uz to dobio bar dvije po nosu. (v. jjnstveno vojno zapovjedništvo.rali u vojsku od sedamnaeste .O stupnju zastrašivanja ovisi uspjeh uvjeţbavanja. na kojem bi govorio o vojnim zadacima Austrije.. Jednom e javio^na bataljunski raport neki vojnik iz 1 1.3 Omiljenim i uspjelim Dauerlingovim sredstvom bilo je i sazivanje ĉeških vojnika na svoje vlastito predavanje. * vjeţbalištu po cijeli dan. od vezanja pa d° vješanja i strijeljanja. nekoliko po nosu ili tri dana verscharft?« Ako je netko izabrao verscharft. Ah. Dok je sjedio u uredu. satnije. Sto mu gromova.) 304 *fc. preziranje sluţbenih propisa uopće. slone.2 Ovo je govorio i maršal Konrad od Hotzendorfa: »Die Soldaten miissen so wie so krepieren«.er> na ^ici. a tad U -morauu r. .v . ĉitavi vodovi vojnika prijavljivali su lijeĉniĉke preglede. Tako se <T godilo da u Dauerlingovoj kompaniji nije bilo bolesnih. kako vam je lijepo valjuškati se u blatu. V1-ima se šetkao Dauerling i drţao govor: >KT der' će ostati 'nieder' i kad biste se bando u tom nali. (njem. iz ĉega proizlazi da takvog tipa ĉeka omĉa Vervvirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen!« ! Jednogodišnji dragovoljac je ušutio. da ga avecer. pobuna. Dauerling je neprestano odrţavao vjeţbalištu onaj neusiljeni kasarnski ton. vjeţbali smo na vjeţbalištu pokraj 11.) • : •': • > (••^•\ .' 305 . on ionako mora crknuti. [» kad je bilo voljno. Ja isto hoću da svi odgovarate njemaĉki. »da ste banditi i da vam treba iz' iz glave sve te vaše gluposti. . a nisu se valjali kao svinje 56 kasarnama. opiranje. I tada je postojao jedinstven vojniĉki jezik u. Sa svojim ĉeškim nećete n1 ni na vješala.) 4. Ostavljao je vojnicima slobodu izbora. što treba priĉati o tom klipanu. . satnije. Usto je bio vrlo liberalan. . Govorio bi: »Što hoćeš. Abtreten! Pr>va da ga poštuju staleški drugovi.) 2. .r. i. Naganjaju va. neizvršavanje duţnosti dobrog vojnika. narušavanje reda i discipline. kad je izbio oko nekom regrutu. dobio bi tri dana »veischarft!l' Uostalom. \ svom poslu uvijek je i imao uspjeha.i 'Heset godina na bojišnici. Pooštreni zatvor. a onda vas još noću zatvore. (njem. jer je to narušavanje subordinacije. na ulici. ovako je rekao: »Pah. do šezdesete . pri ĉemu je tumaĉio opće principe vojniĉkog odgoja. budući da je vjerojatno za vrijeme stanke razradio temu o prikazu odnosa u vojarnama: — Bilo je to u vrijeme satnika Adamiĉke. Poĉetkom zime. a ne s tim vašim ble-ble-ble. Slušate li? Himmellaudon. 'Nieder' je postojalo i u starom Rimu...

da je ĉeška bagra. to više što je izreka kadetskog zamA\e go s. ukratko. el je satnik Wenzl prema veliĉanstvenoj prirodi?« — to * ' i ptiĉice ponavljale po cijeloj Kutnoj Hori. i jao i kuku onom zastavniku koji bi zbog kakve sitnice potjerao nekog vojnika na bataljunski raport. .Poslije izvjesnog vremena satnik Adamiĉka naredio • mu se javi vojnik koji je predao prituţbu. Wenzl je zbog toga imao velike neugodnosti. tako da su ga poslali na bojišnj a na njegovo mjesto došao je major Wenzl. •T 2foka postala uzreĉicom. Kasnije je kapetan Wenzl doznao da mu je sve to skuhao jednogodišnji dragovoljac Ţitko. nego smetlari. — Isuse Kriste — ĉuo sam ga jednom kako urla na hodniku — ovoga je već treći put uhvatila domobranska patrola. pa gore na vrhu zida zaspe. isto kao i kod kuće. . . oduzmite mu slamaricu i strpajte ga u ^cu bez deke. strpajte u ćuzu.!. jer je izmeĊu njega i kapetana Wenzw vladalo neprijateljstvo još odonda kad se Ţitko u nekom dru štvu u prisutnosti kapetana Wenzla upustio u razmatranje o tome da je dovoljno samo pogledati boţju prirodu i vidjeo kako oblaci zastiru horizont. '^ ^ — UtvrĊeno je — rekao je opet tako tiho — da ste i dozvolu za izlazak toga dana iz vojarne. Ovaj je to dao u novine. opsovao je u pi janstvu u nekom hotelu šefa sale. Major Wenzl bio je oţenjen Ĉehinjom i grozno se plašio nacionalnih sporenja. i istjerajte frajera iz puovnije nekamo u komoru. moj kamarade. ali Ţitko je skinuo uniformu. neka vozi gnoj. Abtreten!« O tom se satniku Adamiĉki govorilo da ima osjeća' pravdu. vratio se u • li dalje nastavio studirati filozofiju. do deset sati nav * l I zbog toga nećete biti kaţnjeni. prijatelju. a nekakav je zastupnik podnio u beĉkom parlamentu inter pelaciju o ponašanju kapetana Wenzla u hotelu. i već ti je to dospjelo u gradske novine. Rijeĉ po rijeĉ. Pa nije se s njima !" Potukao! To nisu vojnici. ^mjesta ga. beštiju. kao kad naprimjer straţar zaspe na straţi kod barutane. Kad je prije nekoliko godina sluţio kao kapetan u Kutnoj Hori. kad se dade noću uhvatiti od domobranske ili artiljerijske patrole. SU T ću tog lopova natjerati na samoubojstvo« — govorio l/netan Wenzl. kad napravi tako strašne stvari da nanese sramotu ĉitavoj pukovniji. _ Zdrobit ću ga ko stjenicu — govorio je major Wenzl. Ne dajte mu da ere "o prekosutra. a major Wenzl urlao je na Dauerlinga: 307 . da je odmah nakon njegova liu u °na^ S^upi zastavnik Dauerling potjerao na batapred r^0rt nek°g vojnika. Bio je to v^ • nakot što se tiĉe nacionalnih trzavica i taj ti je konaĉno sta Dauerlingu na rep. s nekakvom gospodiĉnom! P°ko ' ?n<^u podoficiri. Otad je trajao bijes iora Wenzla protiv mladih ĉasnika. kako se visoko na obzorj" uzdiţu planine i kako huĉi vodopad u šumi. naprimjer prelazi noću zid Marijanskih kasarni. Ista nula kao i svaki kad zamjenik. jer da ga ovaj namjerno. dok pticl Pjevaju. magarac glupi! ^ sad si zamislite. Za majora Wenzla samo su velike i strašne krivnje bile vrijedne kazne. i da su mu sinovi pohaĊali ĉeške škole. Upozo ravam pritom da je u društvu major Wenzl govorio iskljuĉi vo ĉeški. Ni poruĉnik nije bio 'ţuran pred njegovim napadom bjesnila i divljanja. nije to bio bataljunski raport nego duţ ĉ' Bataljunski je narednik bjeţao skupa sa spisima Vo g hodnika. o kadetima i zastavnicima da i ne govorimo. —Dovoljno je — pripovijedao je kadetski zarn)e Ţitko — zamisliti se nad tim što je uopće nekakav sa spram veliĉanstvene prirode. A budući da su tada sva vojniĉka gospoda bila naro J kapetan Wenzl htio je nesretnog filozofa Ţitka izrnlatl 306 je neprijateljstvo samo raslo. s fijak m JaJem' niJe pozdravio kad se Dauerling provezao u l ta i ' uynedjelju prije podne. a kapetan muĉio ' A\e god bi stigao. jer je to upravo bilo u vrijeme kada je parlament odobravao vojni budţet i baš im je samo trebalo da im se u to uplete nekakav pijani kapetan Wenzl iz Kutne Hore. ili kad vojnik napravi još goru stvar.

to vam je nekakav ĉudni pauk. i tak u * mu je odšarafili i odnesli. koji mu ju je otrgnul. — A o ĉemu razmišljate. nasio im zvjezdice i poslati ih na bojište kako bi ih pobili umj^0 plemenitih aktivnih ĉasnika. obesil je tu me-taj ^ *: Z710C^' a jedan pandur. i . pa se tak prepal da se onesvestil. '' v v. jer je bil prvi kojem je na poĉetku rata u nje voj regimenti granata odnesla nogu. tam se posvadil / mesarima iz klaonice. kad im se sve to pobuni. da je otišel u zalagaonicu da bi je zaloţil. i ' ^r«. jedan iii««" . to ga slijedi — rekao je jednogodišnji dragovoljac 309 . Sagner je tip premazan svim mastima. nemojte me opterećivati s takvim sitnicama.— Ja to ne dozvoljavam. ja Va branjujem! Znate li. vidi"1 SC ta me a re ^J P daje kak bi ju negde obesili na neko ^ivo mesto. a nekakav ratni sud za ratne invalide osudil ga je tak da su mu oduzeli tu srebrnu medalju. v . Imal je s tim pedjancije. Dobil je umetnu nogu i poĉel se uopće hvaliti s tom svojom medaljom. koje treba saĉuvati za sjeni6 Uopće — rekao je jednogodišnji dragovoljac pokrivajući dekom — sve u vojsci smrdi na truleţ. Ili — nastavio je Švejk — isto t^ticna zezancija kad oni koji ostaneju iza nekoga koji • Tne u ratu> odjednom dobiju takvu medalju s pismom. a tam su ga zadrţali skup s tom medaljom. ki Mli'ĉko. a onda su ga još osudili i na gubitak noge.-• „ Kfe spavam — odgovorio je Svejk s drugog kreveta _ razmišljam. p"j •"•—. nemo. koji su mu na kraju otrgnuli tu umetnu nogu. . prema meni.. Izbuljenih oĉiju odlaze na boji da ih tamo isjeckaju na rezance. što je to batal. Satnik Sagner koji se brine o školi jednogodišnjih dragovoljaca vidi u Schroderu pravi tip vojnika. jednako kao i Schroder koji ne voli priĉuvne ĉasnike. mislim da tome morate i vjerovati. jer da je opće prvi i naj-najprviji ratni bogalj u regimenti. iako se pukovnik Schroder niĉega toliko ne boji koliko odlaska na bojišnicu. *\ kraju. Još uvijek se izbezufl1 Ijene mase nisu opametile. Jednom je došel u »Apolo« na Vinohradima.« Ne postoje junaci. i tak je to taj mah zgutal. Pukovnik Schroder ne voli bojnika Wenzla. — Kako to? Jako jednostavno. -i . c> *°ji je mislil da ga vlasti zafrkavaju. Tada se Dauerling promijenio. . prijavil ga je za veleizdaju. i bio okrenut prema meni. Post°J'Sf!l stoka za klaonicu i mesari u generalskim stoţerima. gospodine zastavnice. jete li. gospodinu bojniku Wenzlu. himmeldonenvetter. ali odonda taj je Mli'ĉko tak zamrzil tu svoju velku srebrnu medalju za hrabrost. jedan ste-(U. Htio sam vam samo djelomiĉno objasniti kako to izgleda u našoj pukovniji. koji je z njim na katu imal sjro nicki zahod.**" ski raport? Bataljunski raport nije nikakvo kolinje. Taj. i da nije mogao gledati otraga na fijaker koji je vas vozio. molim vas.. . jer je upravo n korzu pozdravljao mene. bit će to krasna kasa-ţivi vojska! Laku noć! 308 godišnji je dragovoljac utihnuo. i opalili ga z njom po glavi. a onda se poĉeo om i uitao: fate u. U straţarnici su Mliĉku ponovo nogu natrag zašarafili. molim vas! Bataljunski raport je izuzetno vaţna stv Ako vam je vojnik tvrdio da vas nije vidio. . Jednogodišnji dragovoljac je zijevnuo: — Moramo se naspavati za pukovnijski raport. A jednogodišnjake gleda kao na divlje zvijeri od kojih mora napraviti vojne strojeve.. Jednog dana mu je došla komisija 1 ob av J ila mu da nije dostojan nositi umjetnu nogu. koju je dobil j crnlar iz Vavrove ulice na Kralovskim Vinohradima. Kako je mogao vidjeti kad ste se provezli preko trga? Ne z^ ^ sami ste uĉili da se pozdravljaju oni nadreĊeni koie c. Sljedeći put. ni znal da je to umetna noga. Govon za njih da su civilne smrdonje. sto ne znaci da se vojnik mora vrtjeti kao vrana H bi pronašao gospodina zastavnika koji se vozi preko tr Šutite. razumj. a onda kad ih trefi ntf ^ samo prošapću: »Mamice. prijatelju? ___ O velkoj srebrnoj kolajni za hrabrost. U Boţetehovoj ulici na Višehradu..

oštro reĉe: ___ Nije ovo nikakva menaţerija. Od njega ^dobiti cigarete.. Vaša koncertna toĉka ĉuje se skroz do trga. To će uzdići vojniĉki duh. koji je danas deţuran. u civilu je ^V voda u jednom osiguravajućem društvu. Ov — Nekako mi se ĉini — rekao je jednogodišnji dragovoljac nakon kratke šutnje — da vojniĉki duh kod nas nekako opada. I kod topa je bil i stalno je pu — nil. da u noćnoj tmini. Na dvorištu su se zaĉuli koraci i glasovi. — Pokorno javljam. Upravo je završen prvi dio programa: »Ratna simfonija«. _ Dajte prestanite — rekao je poruĉnik Pelikan naoko — mislim da znate da u devet morate biti u krevetu Str0g0 i da ne smijete galamiti. Iz zatvora se uskoro zaĉulo urlanje. Ali moramo se derati. — To je profoz — reĉe jednogodišnji dragovoljac'" 310 s . — »Sport«? Ti kao poruĉnik n «naš ništa bolje? Zasad ti hvala. moj poznanik iz »Ĉeške besede«. ?7 *^P°rt« — rekao je nakon njegova odlaska jednojpusnji dragovoljac prijezirno — ĉovjek i u nevolji mora .. pljuni cigarete. jednogodišnji dragovo-'jac povjerljivo: Franto. Kada mu je ova ţelja ispunjena. u tišini naše uznice.. Sutra nas ^Posljednji sud.. dostojanstven. Ovoga mrtvaca na lafetu vuku na prsa mu satnik polegnuo orden Molitve nagradit će mu muku onom ko bje za rod tako borben. ţabo ^ ne^° ^to Je zasPao jednogodišnji dragovoljac nije ^ravio zapjevati: 311 . tako da su se na hodniku tresli prozori: I kod topa je bil i stalno je pu — nil.. koncert u dobrotvorne svrhe u korist zatvorenika. gospodine lajtnante — rekao je jednogodišnji dragovoljac — da se nismo baš naroĉito pripremili. zapjevamo o topniku Jabiireku. Tuda kugla bez pol muke otrgla mu obje ruke Al on je dalje miran bil i stalno je pu — nil. Pušite prijatelju za laku noć. Derimo se i dalje.. Daj još šibice. dragi prijatelju. »asnik..— da je svaka slava dim na vjetru. Neka profoz priĉeka iza vrata. _ Pardon — odgovorio je jednogodišnji dragovoljac __ ovo je podruţnica Rudolfinuma.. kako bi se to ĉulo po ĉitavim Marijanskim kasarnama. — To radi svaku veĉer — profoz je pokušao nahuškati poruĉnika protiv neprijatelja — vlada se uopće grozno neinteligentne. pa predlaţem. Predlaţem zato da pridemo vratima. vidljivo uzrujan nazoĉnošću deţurnog ĉasnika. — Molim. i poruĉnik Pelikan. T ' nova se zaĉulo: »I kod topa je bil.. gospodine poruĉnice — rekao je jednogodišnji dragovoljac — htio bih s vama govoriti u ĉetiri oka.. Ovih dana izašao • Beĉu »Dnevnik jednogodišnjeg dragovoljca« i u njemu " dirljivi stihovi u ĉeškom prijevodu: " Bio hrabri dragovoljac jedan pade za domovinu i kralja drugima je dao primjer vrijedan kako za domovinu bojevati valja.« Kada su se otvorila nrofoz. I kod topa je bil i stalno je pu — nil. pa ako doĊe do nekakve disharmonije. On je pri rfi®.

Ja. oprostite. Ponovno padaju vojnici. Ruĉne granate oko pasa. ali se odjednom namrštio i zapitao bojnika Wenzla: — Ĉudim se što nas natporuĉnik Lukaš nekako izbjega va.. . bolniĉare. alšto da se radi. _ Domobranstvo vrši sluţbu u zemlji i u vrijeme mira . Padaju. austrijske domobrane. sprema se nešto grozno. Razumijete? A Belgija? Prvopozivci i drugopozivci . otkad je došao još nijednom nije došao u naše društvo. Više se n ĉuju puške pješaštva. ... milina jedna. i gada nas strojnicama. . Pada. . a ĉak je bolje kad i poginu bolesni nego zdravi. neki Ulio s. A neprijatelj puca sa svih strana iz rovova. A" suborci su već naprijed. dragune.. i ĉuju se neprijateljske s jnice: ra ta ta ta. ali tijela boraca jurišaju naprijed uz povike »Hura. Jurišnici hoće da se doĉepaju neprijateljske strojnice.• ° Dankl. Satnik Spiro udario je šakom po stolu. ulane.. operativnu vojsku. topnike. p\Znam ZaŠt° se ne druţi s nama' J^°vnik tuţno zatrese glavom: me sjeća Ċu nama nema pravog drugarstva. pa je vrlo glasno pripovijedao svom susjedu: —Tuberkulozne ljude mora se slati na bojišnicu. . v.. maske. puške preko ramena. bila je u stvari greška. Imamo ovdje pod oruţ"~"~ istrijske domobranske ulane.. koji mu je sjedio suĉelice..Gore i doline i visoke stijene. l ukovnik je namršteno pogledao oko sebe: \f vi r c? — Raţu da zna pjevati kuplete! U kadetskoj školi dobro nas je zabavljao kupletima potvrdi satnik Sagner — zna i dosta viceva. svukao se do gola. a što je Kl jasno vidljivo nakon onih noći kada je pukovnik Schrod bio zadovoljan društvom s kojim je provodio veĉeri u hotelu Ali. domobranske husare. legao je na pod...P°b°ljšanju zabave.. molim vas. Na ĉitavom odsjeku od dva kilometra provlaĉe se kroz ţiĉane prepreke i bacaju na neprijatelja. ne moţe se razumijeti što bi to zapravo trebalo \ Što s time ţeli reći: ^ Razmislite dobro. Ponovn pada cijeli jedan jurišni odred. Jednom. maĊarske — y ĉke honvede. jenl i e jovce. Pukovnik se smješkao. pade drugi na grudobranu. uda* kom po stolu kao da se ţeli svaĊati. Zviţde meci. treći pada nekoliko koraka dalje.. spremni za napad. Jedan mladi ĉasnik do njega gorljivo se trudio kako bi uvjerio pukovnika u svoju vojniĉku postojanost. smjesta se zaljubio u gospodu suprugu "iţenjera Schreitera. bosanske pješake. Ranije.. promatrao napad na srpske poloţaje: — Tada ti izletješe iz rovova. u\ tejjb j jj To što je jednogodišnji dragovoljac opisao pukovnl Schrodera kao neman.. to će im ĉiniti dobro. prijatelji moji saĉuvajte mene. koju je sreo u kazalištu. I ĉasnik s bolesnom nogom zašuti i osta tupo sjeĉu stolici. maĊarske « t tirolske carske strijelce. komoru. pripovijeda kako je iz stoţera kojemu je bio dodijeljen. dalje ne mogu'' sam pijan. i ponavlja nešto sto e. jer je pukovra Schroder povremeno imao smisla za pravednost.. pukovnik Schroder sjedio je u hotelu. maĊarske husare. drage moje cure. sjećam se. . :»j ?. Pade jedan vojnik koji je iskoĉio iz rova. f niiĉke lovce. To se neće vratiti dok smo bili mladi.. Hura! Pada jedan ĉasnik. austrijske lovce. gurJe u dupe rep od usoljene haringe i predstavljao mor1 312 l 313 . a trećepozivci opsluţuju u zaleĊu vojske. iz rupa od granata. SC> Prid ^^ se od nas ĉas™^ trudio da u kasinu neĉim n atn CSvC . ornare. — Piše pjesmice — podsmješljivo se javio satnik Sagner — tek što je došao. austrijske pješake. ako ne bi bio zadovoljan? Dok je jednogodišnji dragovoljac ovako porazno kritizirao odnose u vojarnama. u društvu ĉasnika i slušao kako natporuĉnik Kretschmann. $tM iw. koji se vratio iz Srbije s bolesnom nogom (ubola ga je krava). Pukovnik Schroder samilosno se nasmiješio i P° šao kako satnik Spiro. spremni za paljbu. naprijed u dim i barut«.

kao što vidite. cimet i p3516 cipele. Deĉko dragi. Ĉinili su to neobiĉno savjesno.. po kojima je naša vojska bila ^n'C" S na ranije pripremljene poloţaje. nekoliko puta našao re" tima s D0jišta. „ . prema tome s kojeg krila bi im se pojavio pukovnik. svaka ĉast. a one pred nama svlaĉile po taktu. MlaĊ ĉasnici danas ne znaju ni piti. "'srno se jedan za drugim morali okupati s tim curama dok nas' on fotografirao. doveo u kasino cure. i . Amerikanci i Englezi mrze se ko pas i maĉka. S drugog kraja stola ĉuo se neĉiji ozbiljan glas: — Amerika se ne moţe upustiti u rat. ja ću vas V da ste 1Nabori na 1 a M jednogodišnjih dragovoljaca ušla je u dvorište. To se zna — nastavio je govoriti jednogodišse no se moramo natezati ko blesavi. sku sirenu. i.i j . Drugi opet. A što li sve s n nije izvodio na otomanu?! Jednom je dao da se dones? U? s toplom vodom i postavio ju je nasred prostorije a m.SSšrS-S. Vrag zna što je tome uzrok.ke vojske. Primivši raport. Još su nam s3"10 oni falili. Danas više nema onog pravog vojniĉkog duha. Pukovnik Schroder je uzdahnuo: — To je blebetanje priĉuvnih ĉasnika. a danas bi se htio izjednaĉiti s aktivnim ĉasnicim3' razumjeti i u sve gurnuti nos. za stolom petorica pijana. bile su to tri s on ih je dresirao kao pse. onda takav gospo"1 zalazi u naše društvo. znao je ušima i njištati kao pastuh. a već su. Još nije ni dvanaest sati. Bili su to slavni povuĉen P°v"~"" . e P T d tim J dojmom pukovnik Schroder pristupio u de.a Pukovnik Schroder otišao je kući lošeg raspolozen' 314 probudio.. Kao da se vraćate od raznie' 30 * se valjali u bordelu. A kad i imamo aktivne casn kao što je ovaj natporuĉnik Lukaš. Imao je majušnu diri&e i* palicu i. jer je u koje je ĉitao u postelji. bio je još gore raspoloţen. poruĉnik Schleisner. Gospodine satnice — poao je Sagnera — dovedite nam cijelu školu jednogodišnjih agovoljaca. a pratio ga je satnik Sagner iz škole jednogodišnjih dragovoljaca. bili smo sve trezniji.. i narednik iz pukovnijskog ureda sa spisima o optuţenima koje ĉeka sjekira pravde — pukovnijski raport.. neprestano smo u sebe nalijevali pivo. Nijedan vic. . sve same nekakve priĉe bez kraja i konca. Amerika nije spremna. oponašati mjaukanje m * ^ zujanje bumbara. Bili su nazoĉni i nadreĊeni deţurni ĉasnik.. Ovaj ĉovjek je još juĉer piskarao negdje u nekakv banci ili pravio vrećice i prodavao zaĉine. ~^~ Znam — rekao je kratko pukovnik — izrod jednogodjsnjih dragovoljaca. To je bilo vrijeme kad smo banĉili i dva dana. . a što smo više pili.. ili je pripovijedao djeci u školi da glad tjera vukov šume.-rii<. .ti ujutro onoj duţnosti koju je. umalo su išĉašili vratove. koji su sliĉili kao jaje jajetu slavnim Hani austrijske j 'ma P0^ Šapcon. a budući da je to popriliĉno trajalo. vjerojatno s pravom. Što ste radili u civilu? Student klasiĉne oz °nje? Znaĉi pijani inteligent. bio je sjajan kapelnik. •«/*• — milostivi gospon student klasiĉne filo315 „cm dragovoljcu . pukovnik je nekoliko puta u grobnoj tišini prošao mimo Švejka i jednogodišnjeg dragovoljca koji su okretali glave nadesno ili nalijevo. Postavio bi ih na stol. Sjećam se i satnika Skodavja. ' Švejk i jednogodišnji dragovoljac stajali su na dvorištu i ĉekivali pukovnika.' kad smo to htjeli. vino i likere. Na tu uspomenu pukovnik Schroder blaţeno se smiješio — A kakve su sve oklade padale u kadi — nastavio je gnjusno mljackajući i vrteći se na stolici — a danas? I to mi je neka zabava! Pa ni ovaj kupletist se ne pojavljuje. . Kehrt euch! Wv T" kaputu neuredni. Taj bi . pukovnikov poboĉnik. Stogodišnji dragovoljac nazvao posljednjim sudom. Konaĉno se pojavio natmureni pukovnik lupkaj ući biĉem po sarama svojih ĉizama. Konaĉno se pukovnik zaustavio pred jednogodišnjim dragovoljcem koji je raportirao: — Jednogodišnj i dragovolj ac. Poslušajte samo što tamo dolje za stolom govore o Americi.

kako nitko ne bi zaboravio na svoga bivšeg kolegu. i obratno. Regimentszkanzle1Narednik iz pukovnijskog ureda pristupio je ozbnjn spisima i olovkom. i obratno. svejedno — nastavio je pukovnik — takva stw se mora primjereno kazniti. budala — odgo-'e umjesto narednika Svejk. Ne zna ništa ' ĉak ni u svoju obranu.) 2. Recite im da cijela škola jednogodišnjih dragovoljaca ima po pet dana pritvora. Propio DI sav rum ko" k" trebao biti dodijeljen vojsci.^ Vladala je tišina kao u sudskoj dvorani gdje sude u a predsjednik suda izjavljuje: 1. Švejkovu je figuru toga trena predstavljalo njegovo punaĉko.— U ĉetverokut! — naredio je pukovnik. (njem. Mensch!1 Imate sreću da je to bio samo nelti artiljerijski ĉasnik. .. A bandit Marek stajao je pored Svejka i drţao se sasvim zadovoljno. Bolje to s njim nije moglo ispasti. — No. tip mora biti izbaĉen izs . pri ĉemu je pukovnik rekao " ^* -_ l V . Njegove su oĉi pitale: »Prosim. vo takvim glasom pukovnik je izjavio: l uPr . po lako.) .. pukovnije prema artiljeriji u Budejovicama. 1 l « . od kojih s * **• presudu! . vas jednogodišnjih dragovoljaca. vašu ĉast. Sasvim je sigurno da je bolje guliti krumpire u kuhinji. Pukovnijski ured. V pijandura? Iz krĉme u krĉmu. Jao siga artiljercu koji bi noću pao u ruke pukovnijske patrole. noţ 316 '•u ' na puške! (njem. Ĉovjeĉe! (njem. Pukovnik je ove posljednje rijeĉi izgovorio znaĉajno. pukovnik se zaustavio pred Svejkom i pozorno ga pogledao. rivljene i pukovnika uskim ĉetverokutom. I"1^0^ dovoljno takvih inteligenata u vojsci.n^«"ip"~-Ikrenuvši se školi jednogodišnjih dragovoljaca gospodin i 'k naredi da se postroje. gospon pukovnik. klasiĉan primjer. oblikovati knedliĉke i glodati rebra nego urlati punih gaća pod neprijateljskom uraganskom vatrom »Einzeln abfallen! Bajonett auf!«1 Vrativši se od satnika Sagnera. krvna osveta.v. ali u civilu studira klasiĉnu filozofi] Zaista. Pogledajte na njega. — Pogledajte ovog ĉovjeka — vikao je pukovnik zujući biĉem na jednogodišnjeg dragovoljca Dr . Grozna mrţnja. nepomirljiva vendeta. jesam nekaj napravil?« J gove su oĉi govorile: »Prosim. »Kod Ruţe« i ostalim brojnim zabavnim lokali^ juţnoĉeške metropole. a nakon odsluţene kazne A' liujese Kuni -l &uijv-". Kako su se potukli u »Pon Arturu«. I još nešto. __To mora grmjeti. „Odišnji dragovoljac Marek osuĊuje se na dvade-6 Han pooštrenog zatvora. koji u pijanstvu noću baca ĉasnicima kape s glave. jednogodišnjih dragovoljaca i moralno uništen. Ĉulo se kako se brzo postro-retveroredove i odlaze. nasmiješeno lice. jesam ja za nekaj kriv?« sve sto je uspio primijetiti pukovnik je saţeo u pitanje Puceno naredniku iz pukovnijskog ureda: ~~~ Budala? primijeti kako se pred njim otvaraju usta v no °rio • javljam. toga bandita Mareka.) **' P1 Sagneru da je to sve loše i neka popodne u dvorištu s !jjma vjeţba stupanje.. obrubljeno velikim ušima koje su stršile ispod nabijene vojniĉke kape. prenosila se s godišta na godište i bila je popraćena s obje strane tradicionalnim priĉama kako su infanteristi pobacali artiljerce u Vltavu.. U ovom posljednjem bila je koncentrirana sva mrţnja 91.. a zatim pljunuo: — Klasiĉni filozof. Moţete li reći nešto u !•' obranu? Ne moţete. C1 jelosti je odavao izraz potpune sigurnosti i pomanjkanja spoznaje o bilo kakvoj krivnji. gospodine satnice. Umalo sam zaboravio. .

317 .

^ ate oŠvejku. • gubio u Taboru. kao što draţe andaluzijskog bika crvenom maramom.. i gledajući u njegovo dobrodušno lice reĉe: — Govedo glupo. Zatim su pozvali narednika i pregledali m-. jednogodišnji je dragovoljac nacrtao straţara i pod tim napisao tekst stare pjesmice: Podohpo kobasice sve do grada Praga prikro mi se sami vrag nekak odostraga M to nije bio vrag što me htio odostrag To je profoz. boţe štiti« Edleritter!« Uz to su pjevali i ĉitav niz j a kada bi ()princ dolazio profoz.) l 319 . I vi niste nikada vidjeli u našem društvu? No. (njem. odzvanjala mu Ovaj mili profoz naš ne smije umrijeti njega će do samog pakla Ċavoli odnijeti Stići će na kolima.. nadao sam se u trk. Znaĉi da iim dovoljno vremena kako bi mogao dotjerati svoga posilnom.. a natporuĉnik Lukaš mogao se jako veseliti kad ga je pukovnik Schroder pozvao k sebi kako bi mu rekao: — Gospodine natporuĉniĉe! Prije tjedan dana otprilike.Pukovnik Schroder kimnuo je poruĉniku i otišao na stranu. Svake veĉeri njih su dvojca prireĊivali domoljubne rnafl stacije. se iz zatvora 1 A nad klupom. . prema raporti. njegov brk. * — Ha! — rekao je pukovnik Schroder — to je zrur posilni natporuĉnika Lukaša. koji mu se. — Gospodine pukovniĉe.. Natporuĉnik Lukaš slomljeno se znojio u pukovnik"^ uredu. Ima za to dovoljno vremena kad nikamo ne ide. vidite. a onda ću vam g1 poslati. Pukovnik Schroder pristupi Švejku. 318 uvijek ĉulo: «Boţe ţivi. — molećivo je progovorio natporuĉnik Lukaš. Tijekom ta tri dana koja je Švejk proveo u društvu ]e nogodišnjeg dragovoljca Mareka... natporuĉnik Lukaš s tjeskobom je oĉekivao trenutak kad će se pojaviti Švejk kako bi raportirao da opet nastupa sluţbu. neka se s njim sa i muĉi. Kad si je već gospodin natporuĉnik Lule-' odabrao takvu notornu budalu za sluţnika. U 8«>. I tako se Svejk opet susreo s jednogodišnjim dragovoljcem u pukovnijskom zatvoru.. stoga što vam se vaš sluţnik izgubio na kolodvoru u Taboru. nakon svog dolaska u našu pukovniju podnijeli ste mi molbu za dodjelu sluţnika. Mislim da gospoda ĉasnici trebaju sami 'ti gojiti svoje sluţnike. plemeniti vitez. javite se natporuĉniku Lukašu. dobit ćete tri dana pooštrenog zatvora... pritom će se smijati vragovi u paklu. s njim će kotle grijati.. Budući da se vratio. I dok su obojica tako draţili profoza. a kad to odsluţite. zabavljao se jako d° . — Odluĉio sam — nastavio je pukovnik naroĉito naglasivši — strpati ga na tri dana u zatvor.

III Švejkovi doţivljaji u Kirdly Hidi Devedeset prva pukovnija selila se u Most nad Litavom — Kiralv Hidu. A u Budejovice će doći maĊarski garnizon. Sve će se tokom vremena biti iti. Radili su to i ŠveĊani i Španjolci za tridesetogodišnjega rata. zašto su se pojavile izbeĉene liĉkos ti kod ljudi na obalama Malše. pomlatit će se s MaĊarima i veselo krenuti na Karpate. Upravo kad je Švejk nakon trodnevnog zatvora trebao biti pušten na slobodu. Vojnici će se izvjeţbati u gaĊanju. pa će se plemena izmiješati. a sad će to budejoviĉkom kraju ponovno raditi MaĊari. sirota ĉeška djevojka primit će k sebi ^skog honveda. ^"~~ o ovim uzajamnim parenjem — primijetio je Švejk Cr £ uopće zanimljiva stvar. i to neće vezano s grubim silovanjem. Bit će to jednostavna razmjena. Ĉeški vojnik spavat s maĊarskom curom. — To se već odavno znalo — rekao mu je putem jednogodišnji dragovoljac — da će nas premjestiti u MaĊarsku. Tamo će se formirati maršbataljuni. kojem je otac bil abesinski kralj i koji se dal ' 0: 321 . bio je odveden zajedno s jednogodišnjim dragovoljcem do glavne straţarnice. Kristijan. Postoji već takva teorija da je silovanje djevojaka druge narodnosti najbolje sredstvo protiv <|egeneracije. a nakon sto godina bit će to zanimljivo n f^ertje za antropologe. U Pragu ima jedan konobar. Francuzi u vrijeme Napoleona. zatim sproveden pod vojniĉkom pratnjom na kolodvor.

Išla je z njim na kliniku za koţne boW da joj ga nekak posvetliju. A ak je prije devet meseci išla bez vas u varijete gledati borbe atleta. sagradilo & njih. a ideal mu je bio ^ogura do supara. Najveća opasnost 'f da kod dopreme leda iz zemlje Franje Josipa kada se pre-bri polarni krug. Bio je to dinamiĉan ĉovjek. kada se smrznulo pet e0e P 1 Obv L U 'e sluţio v°)sk" preko propisanog roka. Tu nekakvu zemlju cara Josipa. gutao je sve o ĉemu nije imao pojma. l nastojao da se 323 .pokazivati u Pragu na Štvanici u jednom cirkusu. Gadura je skroz bela. A onda se odjednom u nekom koljenu pojavi crnac. postoji nada da će velike površine ledenjaka biti dobro iskorištene. a ti se već nemreju razlikovati od belih ljudi.. kak se veli u Svetom pismu. pa je po ĉasopisima poĉela traţiti savet n®. ĉim se srede klimatski uvjeti. — nastavio je jednogodišnji '"'agpvoljac dok je kaplar sa zanimanjem prisluškivao.. a išla je z njim u h * ' ' zgrešila bludno.Urov. uz mnogo troškova i ţrtava. to bu bilo bolje. jer se kolonisti ili dijelom smrznu ili dijelom ne javljaju. tiv crnaĉke koţe. znaĉi pripada 28. Kolonizacija se nastavlja doduše sporo. Ti se zaljubila jedna uĉiteljica koja je pisala pesmice u »T^ o pastirĉekima. Je. gde je nastupa! i neki crnac. No. Otvaranjem nekoliko hotela namamit će se gomile turista. Prema statistici i*)"1 . Onda je izuĉil za konobara. regimenti' Valjda ste ĉuli da je 28. pa su je otpelali u ludnicu. jer da takav mešanac ponovo rodi mešanca. tipovi neće 'neće da nauĉe njemaĉki. al tam su joj rekli da je to pr ' crnaĉka koţa i da niš nemreju s tim naredit. i više nisu tak pofarbani kak on. Tamnil je i tamnil.1 . a onda vam rodi crnca. samj led koji se odande izvozi ledolomcima praških tj1° Ta industrija leda je cijenjena i uvaţena i od stranaca. morat će se urediti turistiĉke staze i putevi medu ledenim santama. ' 'e to vrlo unosan.. Praţanin je. deĉki — reĉe jedan vojnik iz pratnje 322 no pripovedati danas o nekakvoj zemlji cara Franje i ° Nemojte nikoga imenovati. a na ledenim bregovima nacrtati turistiĉke oznake. al za ĉetrnajst H deĉko je poĉel tamniti. potoĉeku i šumici. Recimo da su crnca odveli. ~~ Ministarstvo prosvjete. vojsku jer joj nedostaje vojnika. Jedan medicinar koji je zalazil »Kalichu« jednom nam je objašnjaval da to ni tak jednostavno. Ona je od t postala trknuta.. gospodine kaplare. u civilu je bio sluga na imanju. ali i opasan posao. za prehranu (tupu). a crnĉeka su dali u sirotište gde su z njim izvodili velke zezancije. i išel je plesati po noćnim kavanama. glup i . za što je vrlo zainteresirano ministarstvo trgovine i ministarstvo vanjskih poslova.. — Pustite to. — Pripovedalo se — izjavio je Švejk — da Austrija kolonije ĉak negde na severu. regimenta prešla Rusima? Kako bi* tek Rusi zaĉudili kad bi zarobili crnca Kristijana? Sigurn° ruske novine pisale da Austrija gura u rat svoju kolonija"1. pa je zato morala posegn" za svojim crnaĉkim rezervama. Dakako. a za mesec d poĉel je i crniti.. Sad se od njega s velikim uspehom raĊaju mulati.. Za pol godine bil je crni kak i njegov ui abesinski kralj. — Sluĉaj vašeg crnca Kristijana — rekao je jednogodišnji dragovoljac — treba razmotriti i s ratnog stajališta. a onda s • ĉudila da joj se rodil skroz beli sinek. Moţete si predstaviti taj peh? Vi se oţenite s nekom gospodiĉnom. a kaplar koji je vodio pratnju pribliţio se da ĉuje daljnja tumaĉenja jednogodišnjeg dragovoljca koji je ozbiljno nastavio: _ Ta jedina austrijska kolonija koja moţe ledom opskrbiti cijelu Europu jest znaĉajni narodno-gospodarstveni ĉimbenik.. ^a Onda pogledajte na kartu — upao mu je u rijeĉ jed^Tnii dragovoljac — da odista postoji Zemlja našeg n g<X ° |ostivijeg monarha cara Franje Josipa. Jedinu poteškoću predstavljaju Eskimi koji onemogućuju našim organima obavljanje njihovih djelatnosti. mislim da bi vam ipak ušel neki crv u glavu. Moţete si to zamisliti? Vojnik iz pratnje nešto je nejasno promrmljao.

Švejk se nije mogao uzdrţati a da ne vikne prema špaliru: »Ţivili!« i da ne mahne kapom. a ° ati u poci bajunetima ispred. samo se obliţe i odmah ide dalje u bitku. kak se pripoveda. — To je valjda neka posebna elektriĉna struja — a°Pun Švejka jednogodišnji dragovoljac — ta se struja spoji zvjezdicama na kragni i ove eksplodiraju. pritom je Švejk.. pa su im se l ^ ugasile. pribliţavali su se kolodvoru. Djelovalo je to tako su gestivno da je gomila buĉno ponovila »Ţivjeli!« što se širilo dalje i odjekivalo pred kolodvorom gdje se već izdaleka poĉelo govoriti: »Već idu«. on — strah i trepet svih ĉasniĉkih kuhinja. — Oni vas sam tak strašiju — ukljuĉi se Svejk — nijedan vojnik se ne treba niĉega bojati. pozdravu . Na sreću.šom^u mahanjem ruke. Iako je u civilu kaplar ĉuvao volove. Rusi pronašli nekaj protiv podoficira. jer su od celulo' To će biti nova pokora. Najviše će našoj vojsci naškoditi pripitomljeni bijeli medvjedi. ĉiji je kapel-^ !o zbunjen neoĉekivanom manifestacijom. na kojemu je bil podignuta škola. *. a na otrovne plinove je svaki naviknut u kasarnama kad se dobije friški kruh i grah s riĉetom. skupa s ravnateIjem i predstavnikom vlade. gas maske za trovanje plinom. Jasno je da će s njima rat biti teţak. Pa kad bi u borbi i opal u zahodsku jamu. U takvom tvorskom vagonu mjesta je bilo koliko hoćeš. 325 l . ipak je val)< kraju shvatio da ga zafrkavaju.. pa je od njih otišao na kolone. $* . Uzmimo. gdje s . naprimjer. konjiĉke divizije i poĉeo praviti red.. Boţe štiti«. valjani vojnici bili su otraga.. n' v u SU U^* na kolodvor i pošli prema odreĊenom vojnik k"1 v a u> a m e uma '^ P i j lo vojna glazba.. — Ne svi — rekao je jednogodišnji dragovoljac -_ j jici se dogodila nezgoda jer su zaboravili vući. Uostalom... u pravom trenutku pat SC Sa sv T° °J^m crmm polucilindrom viši vojni svećenik. kako su nam objasnili u oficirskog školi. kad mu je voda već došla do grla uskliknuo »Gott strafe England!« Sad će valjda tamo poslati vojsku da medu Eskimima napravi reda.— Zidari su se spasili — prekinuo ga je Švejk . Ali sad su. Bila je to prava manifestacija. Ţandari su potiskivali spalir i probijali put patroli. Juĉer je stigao u ) vice. podmetnuli su nogu i ma-|° ga izgazili u umjetno nastaloj guţvi. e f I J I J v i T- drode. tvovati posvećenju škole. Latina iz 7. rastopio se i cijela škola.e ugrijali od zapaljene lule. Valjane će vojnike kasnije stoĉne vagone. a gomila je i dalje vikala »Ţivjeli« i mahala kapama i šeširima. . ali trg pred kolodvorom bio je prepun ljudi . i otrovan si smjesta. j|0 Budejoviĉani opraštali sa svojom regimentom. l• • & Ct %. Samo se ĉulo da je predstavnik vlade. koji je iskoristio priliku pa mu se omaklo »Nieder mit den Serben«... — E.. Kaplar iz pratnje bio je sav nesretan i derao se na Švejka da zaĉepi gubicu. a jednogodišnji dragovoljac ozb"jno je salutirao. samo bi nam to falilo — mudro je primijetio kaplar — i bez toga ima dosta ratnih izuma.. Navuĉeš to na glavu. a nekakvom zanesenjaku iz špalira. a Švejka s jednogodišnjim dragovo-r° u zaseban zatvorski vagon koji je uvijek u vojniĉkom 'laku bio prikopĉan odmah iza stoţernih vagona. Led.?va Je povijest bila jednostavna. Nije to 524 Ĉ 'kovo zanimanje privukao je spalir koji su naĉinili A • l kako to obiĉno biva. intonirala nu »Boţe ţivi. tako da su ih morali sahraniti u ledu. I kao elektriĉna iskra sirilo se dalje: »Već idu!« l zaista su išli.. . propala je u more. Eskimi su uokolo n loţili vatru od razgrabljenog drveta s oĉerupanih trgovaĉki brodova i postigli cilj kojem su teţili. Ali na k su ipak podigli školu od ledenih cigala i ţeljeznop k» sto je sve u svemu vrlo dobro drţalo. pod bajunetima. Ispred hotela nasuprot kolodvoru mahale su rupĉićima nekakve dame i vikale »Heil!« Ĉeško »Ţivjeli« miješalo se s njemaĉkim »Heil«. koji je sutradan trebao prisuj. Ali klicanje se širilo kao lavina.

i 0 ispruţen na klupi. Pater Lacina za to je vrijeme govorio poluglasno kao u snu: — Sve ovisi o zaĉinima. Skup smo propili i monstrancu.^ ~. MafS Kad se viši vojni svećenik našao u zatvoreniĉkom vag° ' legao je na klupu. — Voziju nas u Bruck. tim bolje. kako bi istrgnuo iz ruke dirigentski štapić kapelniku koji se upravo spremao dirigirati »Boţe ţivi. Naprijed! Marš! (njem. Viši vojni svećenik. muš-ka-ta. Luk ste već izvoljeli dodati — javio se jednogodišnji . Poloţaj kaplara bio je zaista oĉajan. ^J Je onaj izvodil.Ja sam sluţil kod feldkurata Katza. wf "T. — A tko kaţe da ne mogu putovati? Vonvarts.: i 327 326 . urata.. a kad bi prestao hrkati. niţi ili viši. a na kolodvoru je još i proširio djelatnost. našto je jednogodišnji drag jac tiho rekao preplašenom kaplaru: 1. a [ VaUda propili i samog Gospoda Boga da nam je neko ^ njega nofce posudit. jer luk izaziva ţeĊ. povremeno bi svirao kroz nos. I tako se opet pojavio pred kolodvorom u pravi ĉas. što je više gljiva.. Govorio je sve sporije i tiše: — Ne previše klin-ĉe-ka. pater Lacina poĉeo je izlaga- °" Ragu s gljivama.ţderonja i nezasitan tip koga nije moguće ni nan. — I hoću — izjavi pater Lacina i okrenuvši se patr° doda: . Taj se ne bu tak brzo probudil — izjavi Švejk nakon katke stanke — totalka je pijan. Otišao je na kolodvor i pošao za ešalonom koji je zaustavio uzvikom »Halt!« — Kamo? — upitao je strogo kaplara koji se nije znao snaći u novoj situaciji. Ništa se ne smije prepapriti.. konjiĉko diviziji ĉasnici su uvijek morali za njega doplatiti. ali ipak svoga nadreĊenog. Boţe štiti«. ima takav dar Boţji da se naloĉe ko taj K* Cim ^°k* Priliku. a tek onda se doda Jorovog Usta i luka. moţete z nama. Svaki od tih .. moraju prije toga prţiti na luku.. a na kraju se u kuhinji dokorJ ruma. Peĉeni luk se meće inaĉireve. najesti. tako da su se ĉasnici koji su upravljali ukrcavanjem pukovnije zatvorili pred njim u ured šefa postaje.«!*•»!.wovoljac praćen oĉajnim pogledom kaplara koji je u pateru ini vidio. bolji je. pa tek kad ga se toliko nalokao da mu se podriava| vratio se na oproštajni domjenak gdje se proslavio novini lokanjem. ali ••~~~" e.) 2. . Ĉim više luka. preljutiti. ako hoćete. gospon oberfeld*11' rat1. ĉupao me« kostiju kao divlja maĉka. — Halt! — rekao je — još ne. . Ujutro mu je pala na pamet ideja da mora napraviti reda pri odlasku prvih ešalona i zato je teturajući prošao kroz ĉitav špalir.) ! Vise vojne svećenike treba ĉuvati. Bil je u Pakomefiĉama pivar koji je u pivu dodaval luk. f e l d k 1 ^ k° ^eva' ^n Je u ransu kapetana. ka-ri-ja. a dobrodušni Švejk skinuo je kaput i st* ga pateru Lacinu pod glavu. _ je — podvukao je Švejk — gospon oberfeldkurat je potpuno u pravu. Umjesto njega dobrodušno je odgovorio Svejk.. Kaplar ga je ukoĉeno gledao dok su se ljudi iz pratnje tiho smijuckali na svojim klupama. a u 7. ci-tro-ne. U tome je imao bogatog iskustva. .. Luk je opće vrlo korisna stvar. mada mu je bojaţljivi P ar davao znake da šuti — tu se niš nemre promenit. a °no ^f0?^ i ^J nos.Ov° kaj ovaj izvodi to još ni niš prema '•• . doduše pijanog. Nije dovršio jer je zaspao. dok ne dam znak. kakvi se zaĉini u to stavljaju i u kojoj koliĉini. (njem.Nema veze — nastavio je Švejk. gospodo. Sad je voljno dok se ne vratim. a kao sluĉajno je prisustvovao malom oprost • " domjenku ĉasnika pukovnije koja je odlazila na bojišt r"1 je i pio za desetoricu i u više ili manje pijanom stanju odi je u ĉasniĉku kuhinju izmamiti od kuhara još kakvih ° taka. Gutao je zdjele s umacima i knedlima.

-l n -l . sve dok ne budete imali zamjenika Kao što vidite — tvrd orah.. tuann ich wieda. gospon kaplar. te daje to ipak njegov pretpostavljeni. i zatraţi od ovog da mu ode po cl!r rete. Kaplar se zbunjeno javio da on nije pustio u vagon višeg vojnog svećenika. 0 — Ja si to mogu. okrenu ga pre ma nas! nu znalaĉki reĉe: i 1 — Taj bu hrkal do Brucka — i vrati se na svoje m praćen oĉajniĉkim pogledom nesretnog kaplara koji n • Prilni jeti: — A moţda da to nekom prijavim? — Samo probajte otići — reĉe jednogodišnji dragovol' — vi ste zapovjednik pratnje. bleibsthier. Pjevala je dvanaesta satnija.. . nije niš osećal u snu. degradacija vam je sigurna. Tu se ništa ne moţe.'' 328 T ću godinu. Po propisu moen as prijaviti zapovjedniku vlaka odmah na kolodvoru. holarijo. I Švejk poĉe pripovijedati svoja iskustva s vojnim svećenikom Ottom Katzom tako potanko i zanimljivo da nisu ni primijetili kad je vlak krenuo. to isto ne ide. gdje su bili sami Nijemci od Krumplova i Kašperskih Gora: »Wann ich kumm. (njem. vratim. kad bi se nalokal. _ (jori — izjavi Švejk. A ako biste grimasom probali dati znak da netko doĊe ovamo. Tek urlanje iz straţnjih vagona prekinu Švejkovu priĉu. holo!« 2 TVl up je to tako strašno jodlanje i dernjava da su ga drugovi i odvući od otvorenih vrata stoĉnog vagona.) 329 . dozvoliti —• °"£ . 0l a J .Švejk priĊe pateru Lacini. -r0 vani je skroz svejedno — javi se Svejk — poginuti "doficir ili ko obiĉni vojnik. jer su ovdje svjedoci koji su vidjeli da ste ga pustili u vagon kamo ne spada. Nezaposlenima pristup strogo zabranjen. vratim. wieda kumm«. f«/ . a regrut još pita koju vrstu da mu donese. ali istina je da degradirane u prve redove. v'iOHt^aolo. Da. Viši vojni svećenik se trgne. — Ovdje ste pretpostavljeni jedino vi — izriĉitoje tvrdio jednogodišnji dragovoljac. 1 A iz drugog vagona nekakav se oĉajnik derao prema Budejovicama od kojih su se udaljavali: »Unddu. A ako biste htjeli prikriti tragove svoga prijestupa i višeg vojnog svećenika za vrijeme voţnje neprimjetno izbaciti iz vlaka. Za takve stvari dobi ćuza. . ĉije je rijeĉi nadopunio Svejfc — Da nam se htel prikljuĉiti i sami car. gospodine kaplare. Moj feldkurat.r — kako vam velim. a ' ti> mni* J*1"' Se vratim' m ° ovdje ostaješ. to isto ne bi išlo. meinSchatz. već se ovaj sam k njima prikljuĉio. Holarijo. Ne smijete se od nas udjj-vati. Na drugoj je strani opet propis da osim uhićenika i osoba iz pratnje u zatvoreniĉkom vagonu ne smije biti prisutna strana osoba. Švejk — zato jer sam blesav. ali od vas to niko ni oĉeki • — Sluţite već dugo kao aktivni? — upita kaplar3 ° usput jednogodišnji dragovoljac. Sad bi trebo bit promaknut za desetnikar j si to fino prekriţite — reĉe ciniĉno jednogodišnji '"" i:. wann ich kumm. Samo bojim da nam se tu ne napravi.. •vitq sg . A prema propisima ne smijete nikoga iz pratnje p\^w van da to ode prijaviti. kad je ustanovio da je s njim sve potpunom redu — sad valjda sanja o nekoj ţderaĉi. to miriše na degradiranje. se ~-fT — reĉe jednogodišnji dragovoljac kaplaru nas n e fali * * ^ *J P°)avua inspekcija. Jednom je. Kaplar bojaţljivo primijeti da je ipak Švej k prvi re oberfeldkuratu da moţe ići s njima. To je ko na straţi kad nekom zelembaću regrut doĊe oficir inspektor. niste to srne dozvoliti.

pri prijevozu uhićenika vlakom moraju se osigurati ovi propisi: Kao prvo. a ovdje je to i provedeno po propisu. briga. bilo u redu.. da se siromaka ne uvredi. ° °J — Kad samo pomislim da nismo nikome prji i— nastavi zajedljivi jednogodišnji dragovoljac —• i da ''^ prvoj stanici sigurno k nama ući zapovjednik vlaka. studenog 1879. Sad je pola jedanaest. i K. Kao drugo. Nakon ovog udarca oĉajni kaplar nije dugo mogao doći k sebi. a danas u jedanajst sati moram bit pušten. u jednom pregraĊenom kupeu izoliranom od cijeloga svijeta. To bi. __ Vi ste me. Ĉim dalje. A na dru8°) strani. vidite. Nalazimo se iza savršenih rešetaka.. ^ Uostalom — rekao je nakon stanke Švejk gledajući ••"""" l'ski u kaplara — kad bu jedanajst sati. U jedanajst sam poĉel sluţiti kaznu. što ćete uĉiniti P°la sata. prosim da mi fdivelitei j ĉ -i Kaplar ispitivaĉki pogleda Svejka. sam rac za rTi loznao. • jejan poznati skitnica — njega se mora paziti . vagon mora imati prekrivenu posudu za vršenje velike i male nuţde uhićenika i straţe u pratnji. Nema li toga. gospodine kaplare.. gospon kaplar — istaknuo je Švejk i nastavio sveĉanim glasom: _ Bil sam osuĊen na tri dana na pukovnijskom raportu. Zbilja ne znam kako ćete se izvući iz ove Jive situacije. to sliĉi ko da bi se bojali Boţjeg sveda i ko da se ° smemo prijaviti da nas ne zatvoriju. Zatvoreni ĉovek je ko dete u tuhici jer i°ace . da bi bil zadovoljan sa " . zatvoreniĉki vagon mora biti osiguran mreţama.ovo se ne uzruja. ki Š M vure sPa£kun u stoĉni vagon — ponovi sanjar-°W. Ovdje kod nas ne moţe se uopće govoriti o zatvoreniĉkom vagonu gdje bi morao biti i zahod. • Dragi gospodine kaplar — javio se jednogodišnji dragovoljac— papiri ne dolaze sami zapovjedniku pratnje. sigurno hteli pitati zakaj • trebate reći kad bu jedanajst. Nikakav vojnik ne sme biti duţe zatvoreni neg mu pripada. A propos! Znate li na kojoj će se p°s dijeliti jelo? Ne znate? Znao sam da ste neinformirani-— Tak. Pa mi smo kao.. to gore. To je jasno kao sunce. studenog 1879. gospon kaplar. Od jedanajst sati nemani ovde kaj delati. se niste pobrinuli. to P° . — Zaboravljate — reĉe Švejk — da se nijedan zatvoreni15 ne sme ni pribliţiti prozoru.. i paragrafi kojih se svako mora drţati. prema vaţećim propisima nitko ne smije napustiti šk u-611^ vag°n. naredbe od 21.. A takoĊer nema ni posude. Nama se sve mora donesti pod nos. zato > 330 331 . m sudbinom. Svakako ne smijete odrţavan nikoga dco treba biti pušten na slobodu.a ne se baviti nekakvim pijanim višim vojnim svece -i Nesretni je kaplar tvrdoglavo šutio i uporno gUi ^ telegrafske stupove koji su jurili unatrag. u svakom zatvoreniĉkom vagonu mora se nalaziti zahod. zapravo. °godišnji dragovoljac vrati sat u dţep. u dodatku C. ond ^ meni uzavri vojniĉka krv. N1 . — Moţete to napravit kroz prozor — pun oĉajanja iz)afl kaplar. gospon kaplar. na to mu se ^ potpuno zbunjeni i utuĉeni kaplar s --. Mi nismo nikakvi obiĉni vojnici koji se moraju ^ ^ sami za sebe. dok konaĉno nije primijetio da nije dobio nikakvih isprava. *7 — Cigani — upadne mu u rijeĉ Švejk — ili skitnice p meni. u • naredbe. O nama se mora . — Osim toga — rekao je jednogodišnji dragovoljac — na temelju naredbe od 21. Ako brdo neće Muhamedu. gospon kaplar — primijetio je Švejk ^. to ni nikakva šala pelati zatvorenike. Nalazimo se.. — I kao treće — nastavi jednogodišnji dragovo) — mora biti osigurana posuda s pitkom vodom. jer u vojski se mora ĉuvati disciplina i red. bi bilo reda. dakle.. mora zapovjednik pratnje sam po paP're^Vi ste se sada našli u novoj situaciji. Od jedanajst sati spadam u stoĉni vagon.

te da sam posebno sa stajališta oĉuvanja ţivotinja respektirao njihove ĉeţnje i ţelje.. gospodina Fuchsa. to-i zanimljivog ĉasopisa. pĉelarstvo. prestati igrati »mesar i jer će ovo što ću vam sada pripovijedati biti vrlo ţaru 332 l zamršenom zagonetkom.. ali se pritom zaljubio u kćerku vlasnika ĉasopisa. Batak kopuna. Kad me je moj prijatelj Hajek predstavio. ako je to moguće. pajki — reĉe dobroćudno Svejk. a obiĉaj da se kokotu sijeĉe glava opravdava nastojanje društva za zaštitu Z1 votinja da se klanje peradi ne dopusti ruci nevještoj.nJ^ma.. bilo je za mene neko vrijeme pa vrlO Z*""1"-' & r j l . dokazat će neobiĉno jasno da nitko nije pošteĊen grešaka. zanimljivosti iz svijeta 333 . straţnjica jednog pješaka. Priĉat već sam ^ ^ »Svijetu ţivotinja« kako bismo zaboravili na ratne muke. a onda se obratio klonulom kaplaru: — Je li vam poznat ĉasopis »Svijet ţivotinja«? — Na taj je ĉasopis — odgovorio je kaplar s jasnim &&' zom radosti što se razgovor prenosi na drugo polje -~ preplaćen gostioniĉar kod nas na selu. Zato je traţio savjet u to ĉasopisu. znam li listati po Brehmu.. tim što ove struĉne nazive ne razumijete. Ja mislim. Kad se osvrnuo u tom smjeru. sve dok nisam zauzeo stajalište T am to mogao izvesti jedino u stanju potpune neuraĉun-j u kojem me je na to navela prijateljska ljubav prema tarom prijatelju Hajeku. narodnih i crkvenih S ° kuniće. glede utrka.v jj '' Oĉajni kaplar više ni na što nije reagirao. podmećući pod glavu skut kaputa koji je padao s klupe — samo ti fi " dalje sanjaj o ţderaĉi. Kaplar je uzdahnuo i okrenuo se opet prema prozoru. Nijedna ţivotinja ništa drugo ne ţeli doli samo to da prije no što bude pojedena. ja mislim. ' i Bio je prekinut krikom usnulog višeg vojnog svećenl — Više umaka! — Pajki. i. te da li bih mogao tato! 'V u nma pisati uvodnike iz ţivota ţivotinja glede W0v klagdana.. ' °dgajanja policijskih pasa. c — Dragi kamarade — reĉe jednogodišnji <^r^V°L — ovo što ću vam sada reći i što sada slijedi. pod uvjetom da mu osigura dobrog urednika. Uvjeren gospodo. fen ^ • Zna<^em h izazivati iz stranih ţurnala sliĉice za ţiv • VclranJe> prevoditi iz stranih ţurnala struĉne ĉlanke o s . d • mnogo udobnije nego u stoĉnom. gledala je izazovno. koji je sve dotad pošteno ureĊivao ĉasopis. promjena godišnjih doba. to me je prekinuo i upitao da li se razumijem u peraiy • . Gledao je tupo kroz prozor i pustio da se u kaţnjeniĉkom kupeu totalna dezorganizacija razmaše punim zamahom. vlasnik lista me je primio vrlo ljubazno i upitao imam li uopće kakvog pojma o ţivotinjama. jer je strašno vo sanske koze. Iza ograde vojnici iz pratnje igrali su »mesarenja« pa su po straţnjicama padali brzi i pošteni udarci. . da ćete i vi tamo otraga. . ° A jednogodišnji dragovoljac poĉe pjevati: Spi djetešce spi s tobom sveti svi i Gospod će s tobom spati andel će te Ijuljuškati spi djetešce spi. protiv toga da ih ţive prţe na margarinu u lo( jolima. toĉno prema njemu.— Ako vam to ne bi bilo nezgodno. . bude. vladali su tada ĉudni najamni odnosi. Kao što vidite. K ko sam zapravo postao urednik »Svijeta ţivotinja«. a sve su mu crkle. Skvrĉena tjelešca prţenih mrenica svjedoĉe o tom projedu umirućih. bezbolno usmrćena. koji ga je smjesta izbacio. Šaran od samog svog roĊenja gaji fiksnu ideju da nije lijepo od kuharice što mu još ţivom para trbuh. Jednogodišnji dragovoljac trenutak je o neĉemu razmišljao. a bio je vrlo zadovoljan mojim odgovorom da sam oduvijek volio ţivotinje i vidio u njima prijelaz k ĉovjeku.

i ^ ^ u potpunosti spreman ureĊivati sve te rubrike i proble budući da sam upućen u spomenute teme. ako izvršim samo polovicu svega toga. slon. te da će mi."aoLujanjj bit će pak usmjerena k uzdizanju ĉasopisa do neslućenih vi na. tig31' lav. 5SJ|.blagdana — ukratko imam li novinarski pregled cjelot situacije i mogu li to iskoristiti u kratkom i sadria uvodniku. sad se već ne sjećam kako sam ga ®v prozvao kiselinom kitovskom. jer je ĉasopis »Ĉeh«. o mom šišmišu s otoka Islanda. Opet me je prekinuo i rekao da mu je to posve dostatno.. Nikad nisam ni pomislio da je potrebno toliko popunjavati ţivotinjski svijet. da sam ĉak došao do otkrića da moji ĉlanci nadmašuju moje sposobnosti. Izjavio sam da sam već jako puno razmišljao o pravi] voĊenju takvog ĉasopisa kao što je »Svijet ţivotinja«. nalivnjaka sipinog.. uvesti nove rubrik kao što su. Zato sam to probao s K» sumporotrbušnim. kojeg sam proglasio za jednu vrstu štakora. Kitova mast bila je ^ ima poznata. naprimjer. Ţeleći ĉitateljima pruţiti nešto posve novo. Novim otkrićem. Pošao sam od tog principa da su. prase itd. na male ribe K 334 ţderati.. konj. :e sumporotrbušni u eksplozijama puštao. 335 . ali nova je kiselina probudila pozornost veC 1. te da je Brehm mogao izostaviti toliko ţivotinja u svojem djelu »Ţivot ţivotinja«. darovati par patuljastih vijandotskih kokoši s posljednje berlinske izloţbe peradi. Mogu vas uvjeriti da su ĉitatelji »Svijeta ţivotinja« uopće jako radoznali. »Veseli kutić ţivotinja«. a vlasnik zlatnu medalju za izvrsno parenje. Ta nova vrsta moga kita bila je veli*3 bakalar. a opskrbljena mjehurom napunjenim mravljo selinom i posebnim izmetnim otvorom kroz koji je "*°'. »Ţivotinje n ţivotinjama« uzimajući pritom paţljivo u obzir politiĉU situaciju. Pret-»ovijeta ţivotinja« stali su se uznemirivati. a koja je bila potpuno slijepa. Moja ' i '• — 1~. jer joj se baka parila. koja je u to vrijeme sezala sve do današnjeg Baltiĉkog mora? i ^°Sytog beznaĉajnog dogaĊaja razvila se velika polemika u ĉasopisa »Vrijeme« i »Ĉeh«. ko ja je takoĊer bila slijepa. Mogu reći da sam se doista trudio i da sam svoj uredniĉki program u ĉasopisu ispunjavao koliko god su dopuštale moje sposobnosti. Ponuditi ĉitateljima iznenaĊenja za iznenaĊenjima. kao što sam P^ao. izmišljao sam ţivotinje. »Iz ţivotinjskog dana« mora se izmjenjivati s »Novim programom rješenja pitanja domaće stoke« i s »Pokretima u goveĊem svijetu«. i svi ostali koji su ga slijedili. Reorganizirati ga sadrţajno i stvarno. ijeli niz drugih ţivotinja. stoga što je ţivjela na podzemnoj prahistorijskoj krtici. Je li išta znao Brehm. krtica. u sam i V St ma sv a ° * °8 podlistka. znanstvenik.ţivotinja« već poznati stvorovi i da ĉitatelje treba UZD neĉim novim. majmun. »ne-topiru udaljenom«. omamljivu otrovnu kiselinu koju je kasnije ho° P. naprimjer. koje su dobile prvu nagradu.^0 ĉitatelja koji su nas pitali za firmu koja proizvodi ^kiselinu. Medu ostalim imenujem samo: tobolĉara prepredenog sisavca iz porodice klokana. Kratko iza toga objavio sam. nakon kita sumporotrbusnog. o mojoj domaćoj maĉki s vrhova planine Kilimandţaro pod nazivom »maca jelenska razdraţljiva?« Jesu li prirodoslovci imali pojma o nekoj buhi inţenjera Krmna koju sam našao u jantaru. svakom ĉitatelju >>-yfl(. vola jestivog prapretka krave. s podzemnim »slijepim vodozemcem špiljskim« iz ostojnske jame. tako da se od ţivotinje do ţivotinje neće moći ni pribrati.l Ve e * ĉasnog »Ĉeha« i od tog trena ĉinilo mi se da me * Sretna zvijezda pronalazaĉa novih stvorenja. citirao ĉlanak o buhi koju ni« Kr te Je °bjavi° proglas: »Što Bog ĉini — dobro ĉi-biiri aravno> »Vrijeme« je posve realistiĉki razgolitilo i moju t^p . I sam sam bio vrlo iznenaĊen svojim uspjesima u toj struci. Svakoga dana pristizale su nove ţivotinje.

prije nego što to izaĊe iz njegova pera. jer je u posljednje vrijeme ĉesto traţio ocjene mojih privlaĉnih ĉlanaka u »Svijetu ţivotinja«. Na perad je udarila kuga pa je. ali zbog preobilja posla nisam obratio paţnju na tu sitnicu. po istoj logici po kojoj bih pticu koja sjedi na kleku nazvao klekuša ili recimo klekovaĉa. osobnog i bezobzirnog obiljeţja. iako ne bi bilo zgorega kad bi se vaš urednik 'Svijeta ţivotinja' prvo uvjerio koga naziva govedom. pa imam u krletkama više ptica nego što ih je vaš urednik vidio u svom ţivotu.H8. gledajući u mene svojim tuţnim oĉima s izrazom koji su njegove oĉi u posljednje vrijeme staln° imale. pismo sam ukrasio brojnim psovkama i izmišljenim citatima iz Brehma. . budući da je to ĉovjek zatvoren u praškim rakijašnicama i birtijama. Dao sam joj ime orašar. — Ĉitajte. poznatog pĉelara gospodina Pazourka udarila t a pĉelarstvo na Sumavi i pod Krkonošama sasvim je j7 ^ rio. Godinama se bavim ornitologijom. a što zasluţuje i osobiti prijekor. v 11 • • v i v • • < • kojemu me naziva. sojka — još oĉajnijim glasom rekao je moj šef. Kadlĉakom. isni*j * . to sam mirno dalje: . a kad sam došao.« 1 Šoika _ ponovio je oĉajno za mnom vlasnik ĉasopisa. da nedostatno bdije nad ĉeškoga jezika. Nato sam od vašeg urednika Svijeta ţivotinja dobio • ln neizmjerno grubog. gdje je takoĊer. jer je nakon mojih jednosta '**' savjeta. Ĉitao sam glasno pred ĉitavom kavanskom publikom»Štovana redakcijo! Već sam vas upozoravao da vaš ĉasopis uvodi e° i neutemeljene nazive. gdje sam razvio svoje nove teorije koje su • zvale pravo zaprepaštenje. nisam trebao priopćavati prigovore dopisni com već pismom.Povod tomu dale su im i mo e kratke viiesti o J J• • . a 337 . stoga ponavljam još jednom. Moj šef. klerika) nim zastupnikom ravnateljem Još. ~^~ Da. Zastupnik Kadlĉak odgovorio je u »Seoskom obzoru« uvodnim ĉlankom. koja je sjedila na orahu. pa makar bilo namijenjeno i Moravskom Frvdlandu pokraj Misteka. m. iznosim sve na javni stup srama. sjedio je kao i uvijek u kavani i ĉitao pokrajinske novine. te izmišlja razne ţivotinje. Rado bih znao tko je od nas dvojice veće govedo. e na° J ikada nazvao 'sojku' orašarom'? U djelu 'Naše ptice str . to su sporedne stvari. doista. sy pokrepalo. Moţda. . > . I što se sve nije dogodilo!? Na obiĉnoj dopisnici gospodin Kadlĉak me napao da je to »sojka«. kratko reĉeno. sve do toga ĉlanka. Pretplatnici su pisali prijeteća pisma i otkazi l ĉasopis. A. No. Tako se ectu pristojnim ljudima ne odgovara na stvarne znanstvene rigovore. a ne nikakav »orašar«. Vaš se gospodin urednik jako vara misleći da sam nedouĉeno govedo koje nema pojma kako se koja ptica zove. no sada. kad već imamo općepoznati n ^v'sojka'«. da je nedopu -stlv° izmišljati nazive iz prirode. Poslao sam mu pismo u kojem sam izloţio svoju cjelovitu teoriju o orašaru. peradarstvu. i da je to prijevod njemaĉkog naziva Eichelhaher. ali ne iz knjiga. Naveo sam 336 općeuvrijeţenog pradavnog naziva 'sojka' vaš uvodi 'orašar' što odgovara prijevodu s njemaĉkog h Ihaher— sojka. * *° je gadarija kad to rade nestruĉnjaci i obiĉne sirovine. sto podlijeţe kaţnjavanju. pokazao je na »Seoski obzor« koji je leţao na stolu te rekao tiho.. stoji latinski naziv Garrulus glandarius B. ^tarn ja mirno dalje i ne dam se smesti: •j. ignorant P "kim govedom'. ne radi se o osobnoj polemici luĊaka. Bacio sam se na ptice koje ţive na slobodi i još danas se sjećam svoje afere s urednikom »Seoskog obzora«. gospodin Fuchs. nakon prostaĉkog ispada vašeg urednika 'Svijeta ţivotinja'. Uostalom. već prouĉavanjem u prirodi. Iz engleskog ĉasopisa »Countrv Life« izrezao sam sliĉicu nekakve ptiĉice. već o sam»j biti stvari. bilo pretplatnika na vaš ĉasopis. .

sam ću proĉitati do kraja. kao što mi je J** vaš urednik. Urednik vašeg lista priznati da ja bolje poznajem svoju pticu nego što je tv. ali pokazivati takve izmišljene ţivotinje zbiljam je još teţe. zato se opet okrenuo k prozoru i namrgoĊeno gledao kako vlak odmiĉe. To je zbiljam jako zanimljivo da se neko da na takvu stvar vlo-viti. kao što će drozd uvijek ostati drozdom.. gospodo! V. _ Nije mi stalo do osobnih interesa. grizem. To je d ski. ^K'egove posljednje rijeĉi u zadnjim svjesnim trenucima 'u.o. na kojoj je bil natpis »dovidenja«. na rukama je imala rukavice. Noge je imala zamotane u £nu gazu koja je trebala predstavljati rep. rod ĉavki. a svi kojima je bilo više od šesnajst s i r a ^ su Patili ulaznicu jako su uţivali. Pa se taj ignorant.. Švejk poĉe: — Na svetu nemre niš ostati skriveno. kaplar je od toga razumio samo to da je grešan. a vojnici iz pratnje glupo su se pogledavali. i taj je pronašel morsku sirenu i pokazival ju je u Havliĉkovoj ulici na Vino-hradima. jer je ta morska imala velku rit. Taj prostak piše da sojka prema Brehmu spada u porodicu krokodilovaca. u obiteljskom kru-preminuo od upale mozga. te da griješi. a na njima Ficvršćene peraje od Ijepenke.. cica tiĉe. pa i to da takva glupa sojka nije nikakav orašar. kak ste i ĉuli. a to B ne znaĉi. U fbrangama je bila luknja i svako je m°gel u toj polutami videti najobiĉniji divan na kojem se v«jala jedna ţenska sa Ţiškova.« — Sojke šumske — uzdahnuo je moj izdavaĉ ĉasopisa. premda se na toj strani govori o sojkama šumskim i svrakama šarenim. Jednom. a sve će to ostati tek dokazom kako se kadikad piše \ lakomisleno i nestruĉno. iznova poziva na Brehma. gospodi šefe — podvukao sam — zato. ? poznavati nestruĉnjak. Orašar se prema dr. bil je u Pragu nekakav Mestek. a treći dan je. vrana modrih. onako sparno kao. No.to je ta moja ptica — sojka.).. isto zelene. a na leĊima je sa l °m imala zvezano nekakvo kormilo.. Baveru n • Mucifraga carjcatectes B. što se hrani klekinjarnaGospodin Fuchs je udario novinama po stolu i uvuK* se pod bilijarski stol krkljajući posljednje rijeĉi koje je P ĉitao: 338 Turdus. Sojka će ostati sojkom i kad bi se urednik 'Svijeta ţivotinja od toga usr. Sve se otkrije.« — Drozd se treba zvati klekuša ili klekovaĉa. lasi su joj bile P°rarbane u zeleno. aĉno su ga izvukli. a nikakvog Vaš orašara kojeg je pronašao upravo taj gospodin na kojeg odnosi poĉetno slovo B — prema njegovoj teoriji. jednogodišnji je dragovoljac ušutio i rekao zajedljivo kaplaru: y __ Time sam vam samo htio reci da se svaki ĉovjek ponekad nade u škakljivoj situaciji. derao se pod •irskim stolom — orašar. iza forangi. Visile su joj do pupka ko iz339 . uhvativši se za glavu — dajte mi to. već do općeg l h a S tog stajališta izvolite saslušati moje mišljenje. premda se ovaj poziva na Brehrna izrazito drsko. a još je i tako prost da je i mene nazvao ĉavkom (Colaeus) iz roda svraka. Izmišljati ţivotinje je zbiljam teška stvar. osobni napad. Uplašio sam se od toga kako mu je promuknuo glas kojim je ĉitao: »Gologrivnjaš ili turski kos ostat će u ĉeškom prijevod11 uvijek gologrivnjaš. gdje se govori o svraki ili svrakuši obiĉnoj (Lanius minor L. Mladeţ do šesnajst let 'tarn ^ma^a pristupa.. da je to poĉetno slovo rijeĉi budala. 452. U cijelosti uzevši. koji u samoj stvari ništa ne mijenja. Nešto jaĉi dojam ostavila je priĉa na Švejka. — i tu je štucnuo. pred nekolko let. gologrivnjaš — Nikakva sojka. da sojka spada u petnaestu porodicu. Ĉeški coslovci poznaju uopće samo sojku obiĉnu. dok Brehm stavlja gavranuše u porodicu sedamnaestu. str. nisu bile za niš. podrazred blesavaca brbljavih. u koju spadaju gavrani. ako se smijem tako blago izraziti.

bfadati gospon zrušil i ostal leţati u nesvesti. bez iĉije pomoći. Osim toga moţete. s£ wve supar. ovdje pitati da li se u mojim rijeĉima osjetila i najmanja primisao o vašem duhovnom obzoru i da li sam vas ĉime uvrijedio. ko. Htio je pokazati da je ovdje gospodar i stoga reĉe grubo: — Zaĉepi gubicu i ne zezaj! Nekakav posilni mi tu melje.. a kad negdje bojištu ostavite svoje kulturno zakrţljale kosti. već i prije nego što mimo nas proleti prvi telegrafski stup. na koju se puca bez ikakvog posebnog u svim rovovima * na svim frontama. takav orangutan ima bradu obraslu ko. Svi smo ga pogle-m 'fla ta J Je g°spon. Dosadan si ko stjenica. baš bi mi mogli i pomoć — svi iz pratnje su ga promatrali ukoĉeno i nitko nije ni prstom maknuo. — Zbiljam — potvrdi Švejk — vama ovde niko ni rekel nijedne reci koju bi mogli nekak krivo protumaĉiti. Kaplar je odjednom dobio napad odluĉnosti. i /!_•• j " . bogzna gde sve ni hrkal. Jednom sam ga pustil da spava na zahodu. a zato jer ni imala knjiţicu. a osim toga kladim se s vama u što god hoćete da se ne sjećate niĉeg od cijelog našeg razgovora. . S nama je sedel jedan mornar i taj je pripovedal * orangutana ĉesto ne razlikuju od nekog brkatog graĊana. 0 . pa u tuĊoj kući u koritu. — Gospode Boţe — zavapi jednogodišnji dragovoljac kršeći ruke — ispuni naše srce ljubavlju spram svih doĉasnika-kako ih ne bismo gledali s odvratnošću. a ne da nosite to glupo ste se ro . ___ Ja ću vas dat zatvorit — uzviknu oĉajni kaplar. stade sam dizati na klupu. Upravo je tada viši vojni svećenik pao s klupe i nastavi spavati na podu. to biste zaboravili ne samo prije nego što stignemo do najbliţe postaje. ^ jruga vrsta sisavca. Jednom sam ^ u noćnoj kavani »U tunelu« i razgovarali smo se o or-. prišel mornaru i dal taj k Pa mu Je mornar razbil glavu s flašom od pive. ona se presvlekla i set naveĉer već ste ju mogli videt kak hoda po Taborskoi v i nekak potiho veli svakom gosponu kog sretne: »LjepotvfCi idemo se malo. — Je.muĉenoj flundri. Ne mogu si uopće zamisliti da biste bili u stanju negdje suvislo izloţiti sve što ste me ĉuli govoriti.. recimo a) tamo gospon za susednim stolom. — Mogli ste ga ostaviti da ćori tam gde je i bil — rekao je Švejk — ja sam to tak delal sa svojim reldkuratom. jedan obic jednogodišnjak. Kad bih vam rekao da ste embrij. . u cijeloj Europi za vama neće nitko zaplakati. Vi ste odum-rla moţdana vijuga. Kad vam otparaju e. . beznadnim glasom: — E. koga hoćete. ti. gospon kaplar — odgovorio je Svejk s uravnoteţenošću filozofa koji ţeli cijelom svijetu osigurati zemaljski mir i pritom se upušta u groznu polemiku — vi ste Majka Boţja od sedam bolesti. moţeš ići doma«. y . a mi smo 341 .. To vam uy ek loše ispadne ak se neko oseti uvredeni. a vi ste Bog. a kad je izgovorio slabim. kaplara? Velika je greška što o sebi mislite da C°avršenije i najrazvijenije stvorenje. s tom bradom. Jednogodišnji dragovoljac se nasmijao: __ Vi biste me vjerojatno htjeli dati zatvoriti zato što sam vas psovao i to bi bila laţ zato što vaše duhovno stanje uopće ne moţe razumjeti uvredu. V duhovni obzor još će vam se više suziti.. toĉno. veli. jednom je spaval gore na ormaru. vi ste nula. A kad vam ioš jednu zvjezdicu i naprave od vas ţivog stvora o< > ' . Blagoslovi nas. okupljene u ovoj zatvorskoj rupi na traĉnicama. U sedam naveĉer Mestek bi zatvara!' bi »Morska sirena. Jeste 340 • ' o ljudskoj gluposti? Zar ne bi bilo svakako bolje da ćuli prl . vlovil j '' prilikom jedne racije gospon Drašner i sa sliĉnim ptiĉicanf ju je zatvoril i tak je Mesteku propal posel.«. Kaplar ga je neko vrijeme glupo promatrao a onda ga u općoj tišini. — Vi niste nizašto krivi — umirujućim glasom nasta je jednogodišnji dragovoljac — u mnogih je vrsta i f priroda oduzela ţivim bićima svaku inteligenciju. Bilo je oĉito da je izgubio sav autoritet. Kaplar se zacrvenjeo i skoĉio: — Ja ti zabranjivani svaku primjedbu. s vama još uvijek neće biti sve u redu.

Tak. nosom izvodio viši vojni svećenik. Molili smo gospona komesara da mu to objasni i taj mu je zbiljam dobronamerno objašnjava!. jer je odmah ĉim je do* n «<4li. oĉaj. * . U Okrouchlima je bil jedan gospon a i taj se uvredil. Ima vam više takvih reci koje jednostavno nisu kaţnjive. bezizraţajne oĉi ukoĉeno su pr°' matrale udaljene šume i planine. k r. Sigurno je da mislite kako će to biti krasno. ko h s tim bas niš i tll| i •i ikoja • nas • • je i 11 i.nriTval natrnlii rla nac c\re* Irnii c i-im Koč nič *-. bjesnilo.•flffff se oprostili od mornara. ^TTamo 3ii. Gnjev. Mi da ne. Vojniĉki vlak ulazio je u postaju gdje je inspekcija trebala pregledati vagone. a mi smo hteli natrag »V tunel«. I stalno je ponavljal. kaj se moţe dogodit iz malog i sitnog nesporazuma na koji nije vredilo ni reci trošit. — Nekad su po birtijama — reĉe Švejk — stajali tak lepi natpisi protiv kibica. molim vas. Jednogodišnji dragovoljac je ušutio i ispruţio se na klupu. Sećam se jednog: »Kibic. Onda smo tog gospona doveli k svest1 to nikak nismo smeli napraviti. Nakon te rike nastupila je totalna depresija. podsjećate na lik Dantea. U vagon je ušla inspekcija. ^ u pejzaţ. Onda ga je gospon komesar dal zatvoriti da se otrezni. bez usiljenosti i ukoĉenosti. otvorena plemenitom pokre Ostanite tako sjediti. jer je odmah otišel kad je ga je skorom ubil. profinjena duha. Isto plemenito lice pjesni*3' njeţna srca. Jel bi se mogli zbog tog na nas srditi? Kaplar je zarikao. gospodine kaplare.. vidite gospon kaplar. a tu koncertnu toĉku dopunjavalo je sviranje koje je hrĉući. jer da je to ĉul.:—— . ft Je u civilstvu bio profesor matematike na realnoj gim-u. Vojnici iz pratnje kartali su sa Svejkom. a njegove vodene. dok promatrate šumovite gore i mirisne šume.•• i upravu. jer da su mu u Njemeckom Brodu rekli da je udav tigrasti. otpela otpelala u policijsku stalno drţal svoga da smo ga smatrali za orangutana. bolje ti je gubicu zaĉepi da ti neko flisku ne priljepi«. a kaplar je u oĉajanju kibicirao. da drugo nismo ni govorili neg samo o njemu. tako vam to lijepo prista)' S kakvom duhovnošću. brojno stanje po pojedinim lma kolidiralo je s brojnim stanjem prijavljenim 343 . Vlak se zaustavio. Naprimer. kad bi vam rekel da ste ondatra. niste li moţda bili model kiparu Štursu? Kaplar je pogledao na jednogodišnjeg dragovoljca i tuţno rekao: _— Nisam. slini tintablajku i piše u "Malog ĉitatelja«. A on da je. ^ zapovjednika vojnog vlaka stoţer je postavio priĉuv -n°g ĉasnika doktora Mraza.. a! taj si ni dal objasniti i rekel je gosponu komesaru da komesar niš ne razme i da se spetljal z nama. :». dok je jednogodišnji )ljac tvrdio da je uvjeren kako je vidio glavu kaplara iranu na jednoj kiparskoj izloţbi: __ Dopustite. Kaplar je sjeo na klupu. ka na proljeće. sve se slilo u niz silnih zvukova.( 342 a taj tepih bu grlil potoĉek — primijeti Švejk — a ' i^aplar sedi na nekom panju. — To se zna — reĉe neumoljivi jednogodišnji dragovoljac gledajući znaĉajno kaplara — inspekcija je već ovdje. Ne moţe se reći ni daje urlao. 22 "L fa je postao potpuno apatiĉan. na mjestu onih pustih predjela rasproste t F šarenoga cvijeća. ali više nismo mogli jer je i nas pospremil iza brave. Jl> nikako nije mogao toĉno izbrojiti koliko je vojnika v °m vagonu. Osim toga.ta^e gluPe sluţbe uvijek su uvaljivali priĉuvne ĉasni-lalĉ ° Mraz je od toga već bio potpuno poblesavio. — Gospodine kaplare — rekao je jednogodišnji drago voljac — vi me sada. pozval patrolu da nas sve. pa ĉak i glasno primijetio da je Svejk bacio zelenog asa i da je to pogrešno: — Nisi trebo adutom i ostala bi ti sedmica za štih. da on ni nikakav orangutan.

a sada mu se iz ĉista mira raĊaju viši vojni ćenici u odjelu za kaţnjenike. I krenu. — Pokorno javljam. kako K'l " bilo. uznak. vi ste znaĉi taj znameniti Svejk? — reĉe doktor Mraz — vi ste zaista trebali biti pušteni u jedanaest. I zato jer je već odavno prošlo jedanajst. pa je pozvao k^ da ovoga što je spavao na trbuhu okrene. Trebam biti zatvoreni samo do jedanajst jer mi je baš danas istekla kazna.) 345 . ima dvije poljske kuhinje viška. jer u tom p°JO nije bilo moguće utvrditi njegov identitet. — Svejk Josef. prosim vas. pa vidjevši pred ^iSmikareĉe: O servus Fred. na' progutao već tri aspirinska praška i sada je pregledavao vll s bolnim izrazom lica. pokazujući na višeg vojnog svećenika koji je spavao na trbuhu dok mu je straţnjica izazovno gledala na inspekciju.A. Kad je sa svojim pratiocem stupio u kaţnjeniĉki odjeljak pogledao papire.^ Nije se mogao dosjetiti niĉeg drugog. pokorno javljam. u prednjem vagonu. gospon lajtant. Na posljednjoj stanici odjednom se pove broj konja. v ' r . gospon lajtant da me iskrcaju na prugu. Neobiĉno neuo° ^ ţmarci u leĊima naveli su ga na zakljuĉak da su mu se i t razmnoţili nepoznatim naĉinom. was gibt's Neues? Abendessenn schon 7~"?i J_ zatvorio je opet oĉi i okrenuo se k naslonu. On je k nama upal i narival se tu u vagon. da bar na putu nećete ništa izvesti.j . pri ĉemu se ovaj probudio.T'* rv<«Fr^ • Sto e nov *Hn„ ' og? Je li veĉera već gotova? (njem.nakon ukrcavanja u vagone na Budejoviĉkom K. nismo ga mogli hitio van da to ne bi bilo narušavanje superordinacije. gospon lajtant. govno vam je pomoglo što ste se ui višoj istanci. gledajući opet u svojejpapire.. Bil sam zatvoreni na tri dana. pa primivši izvještaj utuĉenog kaplara da vozi dva zatvorenika i ima toliko i toliko vojnika.\<roe natezan a kaplar okrenu višeg vo nog svePosliie au&u& . jer da je to sigurnije. j. . Da san tio. sravnio je još jednom u spisima toĉnost podataka i obazro se po vagonu. i j i .(fran. — Koga to vozite sa sobom? — upita strogo. ovaaj.) ^Uvoixi.. Nervozno J trznuo okom. — Kako se zovete? — upita doktor Mraz. Ali gospodin natporuĉnik Lukaš me zamolio da vas ne pustim do Brucka. koji bi trebao puto vlakom do Brucka. Nakon odlaska inspekcije kaplar se nije mogao suzdrţati 0(1 zajedljive primjedbe: Mo vidite. Svejk. gospodine lajtnante — promuca kaplar— mi.OIOH Kad je gledao u papire. a zato jer je to naš nadreĊeni. — Hm. ili da me prevedeju u stoĉni vagon kam spadam. ' • pukovnijskom uredu. u popisu nije bilo ni rijeĉi.v? . a sad bi već trebal s ostalima sedit u stoĉnom vagonu.pa tiho uzdahnu. ĉinilo mu se da sad. gospon lajtant — javi se umjesto kaplara Svejk — ovaj gospon koji spava na trbuhu je nekakvi pijani gospon obrfeldkurat. Doktor Mraz je uzdahnuo i pogledao u svoje papirenekakvom višem vojnom svećeniku. \: ~~ ^ospodine kaplare — javi se jednogodišnji dragovouj ~~~ nabacivati se govnima je više-manje uvjerljiva arguCl a J > di inteligentan ĉovjek se ne smije sluţiti takvim la l. — Pokorno javljam. Zbog ovog ćete na raport — reĉe kaplaru. Od toga kaosa zaboljela ga je glava. ili gosponu obrlajtantu Lukašu. mogo sam vam obojici Taprit. ali gautomzadrţaSvejk: ° _ Pokorno javljam.. On si )e sigurno pomešal štabni vagon s kaţnjeniĉkim. -«' 344 i. .. glasovitog izjelicu ĉasniĉkih ja. — Kakav ovaj-onaj — progunĊa doktor Mraz — izjasnite se direktno. da tu ne spadam. rLktor Mraz je odmah prepoznao onog sinoćnjeg iz ĉasniĉkog kasina. U popisu ĉasnika nik ! nije mogao pronaći dvojicu kadeta koji su nedostajaliu Ti i . neprestano su tra'-i jedan pisaći stroj.

sećam se da je kod nas u kompaniji bil neki supar Schreiter.. k vragu. kad smo trebali ići na Srbiju zbog tog konzula Prohaske. Poslal tiat •' ^ mate"Jal u Beĉ i na kraju je tak ispalo: što se tiĉe i zK Sa> t0 n e m a ru ^ °J ka. odgovoril mi je kapetan-ja na to. — E. gospon kaplar — primijeti Svejk — ja sam već stari vojnik. . Lu jne zatvoril. rekel je Prazni sudac. Taj sudski veštak se je ćeli k ota l od toga i stalno se okreta! otraga gde je stajal vojnik s n 'u^etom i na kraju je rekel da to mora u Beĉ i da još triput je ^fm. Nesretnim sluĉajem nad tim natpisom bil je još jedan. °uulost?Tj tome se sigurno oĉituje vaša 01 velika duševna zrelost i neolv • i 1. Kad sam sluţil pred nekolko let. Izdiktirajte mu °csto gdje je puno 5 i r. . jer me je progonil ko lovaĉki pes. da te tu više ne vidim«. al bil je. A ta hulja je to odmah prijavil. sluţil sam prije rata i velim vam da se te kletve nikad ne splatiju. ili ţeli napasti nekoga. »To nije dostatno«. niste napravili kad ste već imali moeućn« ^^ . Gospoda iz okruţnog suda su valjda petnajst put fotografirali taj zid od magazina. pa sam se iz ĉiste dosade potpisal na zid pod natpis »Supar Schreiter je gad«. Ja se niĉeg nisam mogel setiti. a da bi ispitali moj rukopis. petnajst put sam pred njima moral napisati »Supar Schreiter je gad«. vruće je izuzetno«. Jednom sam ĉuval straţu u magazinu. ţivciral nas je ka* je stigel i govoril nam: »Vi niste vojnici. potpis je moj. sad mi je svega dosta — poskoĉi kaplar vas -mog. a mogel se ko kaplar već odavno vratit doma. — Vi ste prostaci — odazvao se kaplar. gospon pukovnik se zderal na mene da o c£ffl. smiješna prijetnja da ste nam obojici mogli zapapriti ? ^ to. gospon kapetan-da podnosim tuţbu protiv našeg gospona narednika ^cn reitera.»Već poĉinje sunašce ţeći. Tak su me smesta poslali u Terezino pred okruţni sud. Ja opet na to: »Pokorno ^ gospon pukovnik. Ja sam od tog trena bil oprezni kolko se moglo. ota > kerubin. k vragu. »Mi vam u rat ne idemo. već carski vojmcl> me zatvoril na dva dana.¥v . — Ja bum vam nekaj rekel. kada je Kralovv Dvur na Labi upoznao strahote snaţne i nabujale Labe«. mi se na rat poseremo«. . prikupivši ostatke odvaţnosti kako bi izgledao strašno. obojicu strpat u zatvor! — A zbog ĉega. jer mi smo ipak carski vojnici. s tim natpisom i s mojim potpisom. Kad sam na bataljunskom raportu objasnil gosp natporuĉniku da nismo nikakvi ĉuvari. a na zidu je svaki straţar uvek nekaj napisal. a to je bilo 1912.rijeĉima ako je ljutit. ono mu ni bilo po propisima. ovo mu ni bilo dobro. a to sam i prizna! S toga sam osuĊen na šest tjedana. Meni je jednog dana prekipelo i otišel sam na raport: »Šta hoćeš. svrab. Kao u kartama — moja teta — vaša teta. niste naprav . Onda me . golupĉek — upita nevino jednogodišn" dragovoljac. a ne nikakvi ĉuvari' Mi sluţimo caru. — To je moja stvar — ohrabrivao je kaplar samog sebe — Vaša stvar — rekao je jednogodišnji dragovoljac s osmijehom — vaša i naša. ili je napisal neki stih. A onda.« »Gleo2)' gamadi. trknut. ali se nisam mogel spasiti. Sluţil je za supara. Ili je tam narisal ţenske organe.* — pital me kapetan. Prije bih rekao da je na vas utjecala primjedba o tom da ćete na raport. ali naravno posve nesluţbenim naĉinom. rubin.1 C delikatnost.1 i v . »Pokorno javljam. v 1. no ja sam traţil da me predve 346 nijski raport. jer sam se potpisal 347 . da pokorno javljam da me pošaljeju na batalj1111 raport. pa se zato i poĉinjete izdirati na nas. . v. kak se veli. dali su mi da deset put napišem »Mi vam u rat ne idemo. i nismo nikakvi ĉuvari voća. ^ i da se gonim k vragu. mi se na rat poseremo«. a na kraju je uosel jedan poznavalac rukopisa i dal mi je da napišem: »Bilo )e to 29. Kad sam na pukovnijskom objasnil °a ^ se radi. »nama je stalo do tog sranja. Tak vam se taj ĉovek nakelil na nas vojnike ko drek na cipelu. nego ĉuvari«. t smiješna prijetnja da ste to. srdit. glatko. da me predvedete na brigadni 'aV'rt«' Toga se pukovnik prepal i smesta je dal pozvati ia''0 d našeg Schreitera i taj me je moral pred gospodom U c vjmfl ia orositi da mu oprostim tu reĉ — ĉuvar. .« Tak mi je diktira! Srbin. srpnja 1897. L v i Oticin« r raval po dvonscu i izjavu je da me ne bu spotal nego . . .

A naš kapetan je rekel da to i druge ĉeka. sve zatvaraju. volj -1 P°gleda pobjedonosno na jednogodišnjeg dragodj> .'»$ • 348 k ie bilo kak je bilo. a nekak je bilo. a zna se dok sam pisal po zidu da nmogel vršiti duţnost. a • ^ 'evmoro u nju padat. Već su streljali jednog urednika na Moravskoj. Taj me drukĉije nije ni nazivo nego upropastiteljem vojske. sluţio je u mene neki urednik. . Moţe biti da je s tim išel i na gubilište. Za pola godine naĉinili biste na nebeskom svodu tako majušan luk. a nekak je bilo. tako da njena paralaksa tvori jednu luĉnu sekundu. da ne postoji pojam kojim bi se brojĉano moglo izraziti koliko ste neznatni. ne srne se srditi. — U tom sluĉaju — primijetio je Svejk — mogel bi gospon kaplar biti ponosni na to da ga niko nemre izmeriti. 'a — Nemojte biti tako grozni — uzeo je rijeĉ jednogodišndragovoljac — vi radije mislite na svoj kraj. J sam stajo nad njim i reko sam: »Tako. Za vašu neznatnost u svemiru ne postoji izraz. A kako ga ne muĉit kad takav uĉeni 349 . Naprimjer preklani. Oni samo bune narod. tako da se sav znojio. a još nigdar ni bilo. jer svaka ljutnja škodi zdravlju. a posle je valjda pogubj ^ zbog nekakve pragmatiĉke sankcije. zatvoriju — nastavi Švejk uz ljubazan osmi jeh — ako i dobite nekakav ukor. a još nigdar ni da nekak ne bi bilo«. da je voda letila na sve strane ko na Plastu. a sad u ratu. Posle su ga zbog tog strpali u ' ćeliju i nisu mu dva dana dali niš za jesti ni piti. pa sam ga ja uĉijo sklekove. __ Sad veliju da jako puno vesaju i streljaju — reĉe jedan 'nik iz pratnje — nedavno su nam na veţbalištu ĉitali befel bko su na Motolima streljali priĉuvnika Kudrnu kome je kapetan sabljom posekel njegovog sineka. Taj ĉovek. svako si mora paziti na svoje zdravlje. mora biti miran. Zk°8 te sv°Je intelegencije. ' ^tavi: — On je izgubio te svoje privilegije jednogo0 n i » . Što ste vi u stvari prema svemiru. ne smete klonuti duhom> a ak si oni budu mislili svoje. vi si isto mislite svoje. A ja sam mu tog ĉovjeka i pokazo kad je vjeţbo »lezi« i kad je bilo dobrih kaljuţa u dvorištu kasarne. zapaprijo bi ja tebi šes godjn ne šes nedjelja. kad su g*. stenjo. ^ — Vidi se da si pravi kriminalac —. kojeg je na rukama drţala ţena dok se opraštala u Benešovu od Kudrne. nekakvog Františeka Skvo koji je zbog veleizdaje na poĉetku rata bil z menom zatv° u policijskoj upravi u Pragu. Jas vam poznaval nekog ugljenara. Ak vas. Za takvu stvar morali biste se pripremiti vrlo ozbiljno i razmisliti o posljednjim danima jednog kaplara. Kada biste se našli u svemiru kao stajaćica. Da sam ja bij0 mjestu tog okruţnog suca.reĉe zadovnl' kaplar — ĉim to nije ostalo bez kazne. jer te ratne muke traţe od svakog pojedinca da ne bude nekakva crkotina. vise vrijedi. jer Jk°r° k*1 ĉist ka staklo. a on je glanco. ali on je ostal pri svom: °KI k ie bilo kak je bilo. a Kudrna se zbog tog razbesnil. Upravo vam nedavno inspekcija rekla da idete na raport. a za godinu tako majušnu elipsu. a j kak ne bi bilo«. saslušanju pitali jel ima nekakve primedbe protiv protoK rekel je: *Wf. Doveo bi ga pred tu kaljuţu. pa onda nek kod raporta z njim bude kaj bude. dok sam još bio razvodnik.dok sam bil na straţi. uništavatelj vojske ili taj vaš ĉovjek?« To vam |e Hraviintelegent. — Sve ima svoje granice — rekao je jednogodišnji dragovoljac dvosmisleno. Ċavo prime > a drugi dan je ponovo bio ka svinja izvaljena u blato. a '"T u & °Pet voclili na saslušanje. A već se popodne sve na njemu moralo sijat. ali on je stalno govorio: »Molim da u meni poštujete ĉovjeka«. Jsu ga posle dali na vojni sud. gospon kaplar. Vaša paralaksa bila bi neizmjerljiva. jer je pisao u novine Cen ju vojnika. ako uzmete u obzir da je zvijezda stajaćica od ovoe vojniĉkog vlaka udaljenija 275 tisuća puta nego Sunce. — Imate pravo — javio se kaplar — takvim urednicima to i treba. I politiĉke uopće. gospodin urednik. bili biste svakako suviše neznatni tako da vas ni najbolji astronomski instrumenti ne bi mogli zamijetiti.

od kojih je više od tuceta bilo smrtnih. kad se marširalo i uĉilo stupati. a kod marša je drţao korak ko bogalj ili ko da pleše kakva stara cura na proštenju. kaplar je bio zadovoljan sobom i ' kao je što će na to reći jednogodišnji dragovoljac. Kaplar je na sebi imal valjda trideset ubodnih rana. kako je to opisivao stari veseli Rabelais. A on je ispod cvikera samo ţmirko. Što je više glanco. Tog bi dana obiĉno piso te svoje ĉlanĉiće u novine o muĉenju vojnika. a salutira je ko majmun. Bilo je to i u »Kuriru«. da se rade ode objesit. visi vojni svećenik prdio je i podrigivao na klupi i grom-0 zijevao razjapivši usta od uha do uha. to ti je bilo gore i rdavije. ĉisti t o' fr. pa kad je bio u kancelariji n ^ drugo nije ni radijo nego se upušto u ĉistu filozofiju.' jednom dok je razmišljo nad kaljuţom. . Stalno je bio. Taj vojnik se onda još i sel na mrtvog kaplara i sedeĉki se na njemu probol. Trenutak je je f. jest lajat je znao. onda se sjetite da je ĉovjek tvoren od blata« i to mu je moralo bit pravo. bilo mu je svejedno kojom će nogom. Drugi sluĉaj je bil pred nekolko let u Dalmaciji. Zato su ga zbajboĉili u garnizonski zatvor pa smo odonda bili s njim na miru. gospodin oberfeldkurat. a gdje sam ja to? .ĉovjek ne zna rastavit zatvaraĉ na puški i da mu to d puti pokaţeš. i izmeĊu buĊenja u vagonu. samo da nauĉi kako se ĉisti. Moga je bit i lajtnant. odgovori vrl ° ponizno: (• ~~ °korno javljam. Pater se probudio u svoj svojoj ljepoti i dostojanstvenosti. On je mogo bit drukcl) gospodin da zbog gluposti nije izgubio prava jednogoois11)^ dragovoljca. bratac! Same knjige o razoruţanju i miru medu narodima.^u^enja preletio je paterovim licem. ko što sam kazo. Onda još znam o jednom kaplaru iz sedamdeset pete. ništa ne bi oĉistio. bilo je more nejasnoća. c ja ispovijedivši se. Taj nije ni znao na kojem ° ramenu nosi puška.. Napokon je sjeo i o upitao: ti raspela. a iz Praga je naruĉivo vodice i razne masti za cisce. tam su zaklali kaplara i do danas se ne zna ko je to napravil. 351 . kajiš ili natr i samo bleji ko tele u šarena vrata kad mu pokazuješ Ll^ se ruka mora opustit niz kajiš. ® javio se ipak Švejk: _ Zbog takvih istih stvari. dok nam se odjednom ponovo nije pojavio u kancelar* iji da ispisuje trebovanja. a onda se tek okrenuo ko pjevaĉ na Ijuljaški.' šta jest. da se izvo liti U n eniĉ ^ J kom vagonu. a kod raporta išla ti je puška od ruke do ruke i svako se ĉudio kako je to moguće da je sva rĊava. I kaplar uzdahnu: — Nije znao ni falde popravit na n1 tilu. Rejmanku. Ostalo je to pod velom tajne. gdje je spavao viši vojni svećenik Lacina. 350 . cap. šutlr ^. To vam je za njega bio velik praznik ako nije bio u zatvoru ili u pritvoru. al da je kupio i dva kila kudjelje više.. a kad je naredba »nalijevo« on. dok mu jednom nisu pretraţili kufer.. l dugmadi. A taj ti je tamo ima knjiga. u koju se * <valit na naredbu »lezi«. kako se ne bi susreto s ljudima. . Kaplar pljune i nastavi: — Namjerno je fasovo jako zarĊalu pušku. Njegovo buĊenje bilo je popraćeno istim pojavama kao i rano buĊenje mladog diva Gargantue. da ţdere zabadava vojniĉki kruh. zbog tog ţivciranja probol je red nekolko let u trideset petoj regimenti neki Konfĉek i sebe i kaplara. Uzalud. IzmeĊu onoga što suV>°Z1V'° noću i ujutro. a ipak mu je dugme bilo riĊe ko pomorandţa. Kad se trebaj okrenut. cap) ^ mogo je još šest koraka naprijed. ja sam mu reko: »Kad tako i° priĉate o ĉovjeku i o blatu. vidjevši da se gospodin ĉasnik probudio. ko namj ^ tu svoju tikvu okreće »nadesno« i gleda usto ko tele 31°' vjeţbi s puškom ne zna šta bi prije dofatio. ° * naporno razmišljao. Naš mu je satnik stalno govorijo da od njega nikad neće bit vojnika. samo se zna da se zaklani kaplar zval Fiala i bil je iz Drabovne kod Turnova. a kod obrati pomozi Boţe. trljo ju je ko pas kuju.bio zaljubljen. Ugodno pripovijedanje bilo je prekinuto glasnim stenjanjem na klupi.1° ti je bio tuţan kraj tog intelegenta. ĉiji ^ri bili osigurani rešetkama.

a oni ponovno vraćeni u normalan vojniĉki ţivot. a ne samo izjavio je da dozvoljava svim zatvorenicima pušenje. da će jednogodišnjem dragovoljcu kupiti ĉokolade. Imam °go veza i poznanstava i uz mene se nećete izgubiti. — Pokorno javljam bez zapovijedi. vojnicima iz pratnje rum. što ju je Bog na vas poslao. laki v°Jnik m°ra Poštivati SV08 pretpostavljenog. ^ Ponovno je sjeo rekavši: Jj — A kamo to u stvari putujemo? TJ — Do Brucka. a ova' ovdje Švejk stavio vam je pod glavu svoj kaput.•»>* 352 ĉak će biti tek u Beĉu. ništa ti se neće dogoditi. pokorno javljam. kako bih rekao. . ŠVe|T "°g je na mene kaznu poslal — odgovori poboţno ~~~ preko posredništva pukovnijskog raporta. gospodine oberfeldkurat io i za rijeĉ kaplar 7 aĉi. vi ste mi pod glavu stavili mantil? — obrati se Švejku — hvala vam od sveg srca. moţete mi sigurno bez ikakvog prešućivanja objasniti kako sam dospio k vama. I ste na mene ostavili dojam pristojnih ljudi koje Gos P* m V rad ^ °^' J^'co ste zgriJešiu> sa<k ispaštate. da «sve osloboditi i da ih nikada neće zaboraviti. Ja imam velkog iskustva s feldifiratima. prikljuĉili k nama. kak mora postupiti svaki vo•k kad vidi svog pretpostavljenog da nema niš pod glavom. kako se našao u vagonu i zašto u stvari ide u Bruck i to baš s devedeset prvom regimentom. a zbog toga naš kaplar ide na raport. postaji trebam prijeći u stoţerni vagon. <*• će se pobrinuti da svima bude sniţena kazna. pri ukrcavanju u vlak. Već se dovoljno razbistrio od mamurluka tako da je mogao prepoznati i jednogodišnjeg dragovoljca i zato mu se obratio pitanjem: — Vi ste inteligentan ĉovjek.ja sam postupil tak. — Neću — rekao je — da me se sjećate po zlu. Pater T ne zasluţujem nikakvu zahvalnost — odgovorio je \^. Legli ste na klupu. Ne znate jesu U dijelili objed? •. ja ću te iz toga izvući. mrmljaju" mu je to nejasno. 11 — A zašto idemo do Brucka? — Pokorno javljam da je tamo premještena naša cijela devedeset prva regimenta. k Pater je ustao i poĉeo hodati izmeĊu klupa. Pater je stao ponovno naporno razmišljati o tomu što se to s njim dogodilo.. ujutro na kolodvoru. jer sam bil posilni kod gospona feldkurata Otta Katza. pa makar • bil i u drugom stanju. To je veseli i dobroćudni svet. _Ti — obrati se kaplaru — ideš zbog mene na raport? Ništa se ne boj. da će kaplara dati premjestiti u fotografski odjel pri stoţeru 7. tako — uzdahnu pater — znaĉi da na najt> . gospon 353 . i to u pratnji nekakve patrole. Bili ste. Prilikom kon trole vlaka na prošloj postaji bili ste upisani u popis ĉasn koji se nalaze u vlaku. A tebe — reĉe Švejku — uzet ću sa sobom. Dobio je novi napad velikodušnosti i tvrdio je da će svi ma uĉiniti dobra. konjiĉke divi zije..Konaĉno je upitao kaplara koji je još uvijek precj ponizno stajao: ^ — A po ĉijoj zapovijedi. — Drage volje — prijateljskim tonom reĉe jednogodišnji dragovoljac — vi ste se jednostavno. Ţivjet ćeš kod mene ko u tuhici. gospodine obe f kurate. jer ste bili popriliĉno cugoš. ^ Na temelju ĉega ste bili kaţnjeni? — obrati se Švejku. Poĉeo je iz svoje torbe dijeliti cigarete svima.^ i — Tako. Kaplar ga strogo pogleda. ja to. — Ušli ste k nama u vagon — nastavi jednogodišnji dra govoljac i — stvar je bila gotova. sluţbeno o kriveni. pa izvuĉe cigaretu i pruţi je Švejku: — Puši i puckaj. a vidim da 1 voljno podnosite kaznu. Viši vojni svećenik dobio je napad demokratiĉnosti od mamurluka nakon juĉerašnje veĉeri...

^ . taj je bio pravi intelektualac."7 vina — rekao je smiješeći se. A tko ih je P premao. kao i uvijek. već s kakvom se ljubavlju sve to skupa slaţe.. ne bi baš morala biti . uzdahnu u sebi kaplar vidjevši da je nakon temeljitog gudjaja nestalo pola boce. lusajte —. Onda mi iz kuhinje donesite bocu vina i e sa sobom šalicu. prijateljski raspoloţen j^arinu bismo pustili. Recite da je to ^ °°sP°dina oberfedlkurata Lacinu. — Sto Bog ĉini. servirali su vam. Po odsluţenju kazne poslat će me na A i i. da se ne uvrijedite. A zašto vi izdrţavat nogodišnji dragovoljac? '^ — Glede toga — odgovorio je jednogodišnji dragovoi-— jer je milosrdni Bog izvolio na me poslati reumatizam sam postao gord. Uzmite sos. U *U Ide Marina odHodonina. Pater je ponovno nagnuo iz plosnate boce. mirodija. Upravo u kuhinju bi morali slati inteligentne ljude zbog kombinacija. Kad inteligentan ĉovjek pravi sos od luka. neka mu Bog oprosti sve grijehe. Vas bi doista najradije vidio negdje u ĉasniĉkoj kuhinji. onda uzme sve vrste zeleniša. Tko ih je kuhao. _ Pokorno javljam. Potom je P° sve da nešto zapjevaju. nemojte uzimati s kraja. " Kaplar oprezno posegnu u kaput i izvuĉe odande plosnatu bocu ruma. što ovaj potvrdi s takvim ĉudnim bljeskom u ocii na kakav se moţe pojaviti samo u umobolnog ĉovjeka. jer su up u ta vremena i te kako brinuli o pripremi ukusnih jela f° bogosluţja i ostalih crkvenih sveĉanosti. dinsta ih na maslacu. y. Stavili su u njih kinu* kao kad ih rade u obiĉnoj birtiji.••". neću se uvrijediti. deĉko. izmeĊu ostalog. domobranske pukovnije. dumbira. vedrim glasom pater — popit ću za vaše sretno putovanje. bubrege a la madeira. i dodavš i je Svejku naredi. uzet ćete pribor i donijeti mi objed.obrfeldkurat.sam° gubitak. a za njom ţupnik s baĉvicom vina. a zaista u kuhinji tamošnjeg ĉasniĉkog kasina je nekakav uĉitelj iz Skuteĉa. reĉe kaplaru — nemam sitnog. Viši je vojni svećenik ušutio. Gledajte da vam daju PU porciju. — A. »Isuse i Marijo«. neka vam u nju naliju ruma. Bez inteligencije moţe ĉovjek ţivjeti s kakvim obiĉnim zanimanjem. — Rat je rat — dobrodušno reĉe Švejk kaplaru. to samo navodi na grijeh. H ' B « Š . jer sam bez svoje krivnje zakasnil u rep— Bog je milosrdan i pravedan — reĉe sveĉano viv. ^i v ma Poce kopati po dţepovima. A vi •— obratio se Svejku — vi ćete otići u kuhinju vaše n aze.^ svećenik — on zna koga treba kazniti. — Dovrši s tim. Posudite 355 . papra. a obiĉan. _ A. nes odabrao: ••**. A te bubrege a la madeira jeo sam u ĉasniĉkoj kuhinji 64. našto je Švejk. Juĉer naveĉer. pa onda doda zaĉine. Ako budu knedli. dobro ĉini — izjavi pater oduševljen ĉuvši za kuhinju — i tamo valjan ĉovjek moţe napraviti ka rijeru. ——. prost kuhar pusti da se luk kuha i ubaci u to crnu zapršku od loja. Gospod Bog će vas morati kazniti. a onda prebacio razgovo kuharski problem u Starom i Novom zavjetu.••• •• 354 Ali viši vojni svećenik nije se naljutio: Kad bi se tu našlo bar malo ruma. jer se ne radi o tome kako se kuha.A sad ću do Beĉa još malo odrijemati — reĉe viši vojni ecenik — i molim vas da me probudite ĉim stignemo u c. prireĊuje i sliĉno. deĉko — odgovorio je radosno. deĉko — reĉe vojni svećenik smiješeći se i namigujući znaĉajno na jednogodišnjeg dragovoljca — još uza sve to i Boga hulite. ali u kuhinji se to odmah pozna. gospodine oberfeldkurate — javio se tiho. tako da je bilo jasno kakvu ţrtvu podnosi — s oproštenjem. što je bio taj kuhar u civilu? Hranio je stoku jednom veleposjedu. na papru. vraćajući m u praznu bocu. malo najgvirca. jer time samo ^ zuje da sve vidi i da je svemoguć. u Budejovicama u ĉasniĉkom kasinu. kuhinju.

leţala je toĉno ispod toga. iz zaklona na lac ispred bodljikavih ţica. — U sedamdeset petoj regimenti — javio se jedan iz pa' trole — njihov je kapetan prije rata propil ćelu pukovnijsku kasu i moral je zbrisati iz vojske. Vidite Švejk. a sad je opet kapetan-a jedan narednik koji je pokral sav materijal za obojke. posudite nu forintu. v . — On me podsjeća s tim sitnišom kojeg nema — izjavi Švejk — na jednog Mliĉka.. obogatiti na vaš raĉun.mi forintu. U Pragu na Pohofelcu u »Vidikovcu« jedan je bolesni rekonvalescent iz Pfemišla pripovedal da je negde pod utvrdom došlo do juriša na bajunete. nego lijepo iz sredine l bude soĉna. a ako budu konzerve. to n j ^ bio obiĉan pješak ili kaplar? — upitao je jedno 8°dišnji dragovoljac. Potrošil je krupne novce.. prema n e J rnu je trĉal jedan Rus. ~~~ Ima ih više posranih u svakoj bitki — javio se opet . Kak je taj pogleda! na |°> na tu šmrklu. a curile su mu sline iz nosa. Švejk forinta za put. odmah mu je tak pozlilo da je moral traţiti °Worsku pomoć. Vi bi se usro — branio se kaplar — šako jada. a pješak je nedavno u Srbiji streljan jer je odjednom poj vu konzervu koja im je trebala biti dovoljna za tri dana. smotajte nekako d 'f porciju. Kaplar se trenutak borio sam sa sobom. A ta polovica njegove lubanje. videti kad bi trebali ţrtvovati ţivot za tog svog kad bi on leţal a bl aj ranjeni negde na neprijatea vi bi ga trebali spasiti i odnesti na svojim ru* / . trĉal je na njega s bajunetom. kak se veli — javi se Švejk — odbijen od cice.. — Evo vam ta forinta — rekao je Švejk — ja se ne t& . — A nekad — rekao je Švejk — ĉoveku baš u borbi pozli il mu se nekaj zgadi. Viši vojni svećenik ispruţio se na klupu i zaĉas zaspao — Mislim — rekao je uz paterovo hrkanje jednogodišnji dragovoljac kaplaru — da moţete biti mirni s vašim nahoĉetom. Tako. Ĉovek ni ne zna kak mu se to dogodi. a bilo ga je prek dvadeset bala. v i/• oni pucaju po vama srapnelima i sa svim mogućim. koji je leţal gore na zaklonu s nogama na dole. a sitniša ni imal. . skup z mozgom. tip ko gora. A jedan mrtvi. danas je štabni narednik. su §a otpremili u Peštu u barake za one koji imaju koleru. zidara iz Dejvica. Onda neka vam još daju cigarete i ce mene. Taj je kako treba. onda kad su ih poĉeli rešetati. Vas bi to trebalo 356 vaš pretpostavljeni od vas posudi nofce za sebiĉni. ovu drugu ćete dobiti kad vite kako treba. ~ se moglo desit svakom. j~^ iz pratnje — nedavno nam je pripovedal jedan naš ' eni kamarad u Budejovicama da se triput posral dok su "li na juriš. a od njihovih. taj se u tom posljednjem ĉasu tak posral da je to iz njegovih hlaĉa teklo prek bakandţi skup s krvi dole u zaklon. Ako se bude dijelio ementaler. 8(k K stvarno i dobil tu koleru. Tu se radi o mizerne dve forinte. a treći put su pustili u gaće kad su prema njima pojurili Rusi s bajunetima na gotovs i derali se »ura«. Prvi put kad su se penjali gore. a ako bude maĊarska sajam pazite da ne bude nekakav okrajak. kojem je u jurišu šrapnel odcinul glavu ko da ju je odrezal. Onda su opet pobegli natrag u zaklon. a onda je najednom izgubio svaku poniznost i rekao tvrdo: — Jako je krotak. Ako se bude dijelila ĉokolada. gledajte da vam daju su" jezik ili gušĉja jetra. i jednogodišnjem — reĉe i pritom pogleda pobjedonosno na jednogodišsi " ste 357 . — To tu ne spada — izjavi kaplar — ali istina je. posta"' jte se da vam ne daju s kraja. Gospodine kaplare. a tam su utvrdili da je zaraţen s kolerom. evo vam! Kako se zovete? Švejk. A kad bu dal i onu drugu f° nju bum vam vratil da se ne plaĉete. već duda iz flašice. — Već je. bome ni bilo nikog ko se nije usral. Kaplar — odgovori mirno Švejk. jer ni taj isto tak dugo ni imal sitniša dok se ni zaduţil do grla i bil zatvoreni zbog prevare. p°su od siromašnog kaplara dvije forinte na veresiju.

njeg dragovoljca kao da je htio reći:« A jesam li te, a v na ovo kazat?«

.rdenja neke
T

__ _ ,. „ ______ .__ ™,u 00sj tjeskobe.

Mada je još uvijek iz vagona odjekivala neprestana dr L Švaba s Kašperskih Gora »Wann ich kumm, wann ' k kumm, wann ich wieda, wieda kumm«, sada i oni ušutio pod neugodnim dojmom bodljikavih ţica kojima je Beĉ bi opasan. — Sve je u redu — rekao je Švejk gledajući na rovove — sve je u potpunom redu, jedino si Beĉani na izletima mogu podrapati hlaĉe. Tu ĉovek mora bit oprezni. — Beĉ je uopće znaĉajni grad — nastavio je — kolko samo ima divljih ţivotinja u toj schonbrunskoj menaţeriji. Kad sam pred nekolko let bil u Beĉu, najrade sam išel gledati majmune, ali ak bi prolazila kakva liĉnost iz carskog dvora, onda nikog ne bi puštali kroz kordon. Z menom je bil jedan šnajder iz desete ţupanije, pa su ga zaprli jer je na silu htel videti te majmune. — A jeste li bili na dvoru? — upita kaplar. — Tam je jako lepo — odgovori Švejk — tam nisam bil, ali mi je pripovedal jedan, koji je tam bil. Od svega je najlepsa dvorska straţa. Svaki od njih mora biti visoki oko dva metra, a posle dobiju trafiku. A princeza tam ima ko dreka. Provezli su se kroz nekakav kolodvor, odakle su za njin>a dopirali zvuĉi austrijske himne koju je svirala kapela, pris gla onamo vjerojatno greškom, zatim su se, tek nakon p°" priliĉne voţnje, zaustavili na kolodvoru gdje se dijelila hr i bio prireĊen sveĉani doĉek. Samo, to više nije bilo kao na poĉetku rata kada s vojnici putem prejedali na svakom kolodvoru, i kada s doĉekivale djevice u glupim bijelim haljinama, s još gluP' ^ licem i prokleto glupim kiticama, i još glupljim § ov°.ai kakve dame, ĉiji muţ danas izigrava sjajnog dornolju
358

., ^ Doĉek u Beĉu sastojao se od triju ĉlanica ustrijskog Crvenog kriţa, dviju ĉlanica nekakve ^ e beĉkih gospoda i djevojaka, jednog sluţbenog .1^ beĉkog magistrata i vojnog zastupnika, svim tim licima primjećivao se umor. Vlakovi s voj-Hzali su danju i noću, sanitetski vlakovi prolazili su s • icima svakog sata, na kolodvorima su svaki ĉas preba-• V vlakove sa zarobljenicima s jednog kolosijeka na drugi, 01 ernu tome morali su prisustvovati svi ĉlanovi tih raznih l rooracija i udruga. Išlo je to iz dana u dan, a prvotno odu-"cvlienje pretvorilo se u zijevanje. Izmjenjivali su se u sluţbi, a svatko od tih koji su se pojavljivali na nekom beĉkom kolodvoru imao je jednako umoran izraz, kao i ovi koji su danas oĉekivali vlak s budejoviĉkom pukovnijom. Iz stoĉnih vagona virili su vojnici s izrazom beznaĊa, kakav imaju oni koji idu na vješala. K njima su pristupale dame i dijelile im medenjake sa šećernim natpisima: »Sieg und Rache, Gott strafe England, Der Ostereicher hat ein Vaterland. Er liebt s und hat auch Ursach furs Vaterland zu kampfen.«1 Moglo se vidjeti kako se gorštaci s Kašperskih Gora pretrpavaju medenjacima, pri ĉemu ih nije napuštao taj izraz beznaĊa. Onda je došla naredba da se po desetinama ode po hranu u poljsku kuhinju koja je stajala iza kolodvora. lamo je takoĊer bila i ĉasniĉka kuhinja, kamo je Švejk enucMzvršiti naredbu višeg vojnog svećenika, dok je jed°godisnji dragovoljac ĉekao da ga nahrane, jer su dvojica iz jj e ot išla po hranu za ĉitav kaţnjeniĉki vagon. Vejkje toĉno izvršio nalog i prelazeći kolosijek ugledao jj P°.rucnika Lukaša, koji je šetkao medu traĉnicama i ĉekao 1 u ĉasniĉkoj kuhinji ostati nešto i za njega. )eg°v je poloţaj bio vrlo neugodan, jer je privremeno
rjjj '?~ ' »sveta! Neka Bog kazni Englesku! Austrijanac ima domovinu! On je n« roli i ima se za domovinu, (njem.) jg,ii.w K,.,**—,-.'•«.^A: < - - . • " -

359

dijelio posilnog s natporuĉnikom Kirschnerom. Mn zapravo brinuo samo za svoga gospodara i provodio n sabotaţu u odnosu na natporuĉnika Lukaša. ^u — Kome to nosite, Švejk? — upita nesretni natp0 v kada je Švejk poloţio na zemlju ĉitavu hrpu stvari k izmamio u ĉasniĉkoj kuhinji i koje je drţao zamotane L
Put;

p korno javljam, gospon obrlajtant, da se ne plaĉem. "7 . Jojlo tak nekak ţal, da smo mi dva najnesretniji ^en' m ratu i pod suncem Boţjim, a da nismo niš krivi. '' U zna sudbina, kad si samo pomislim da sam prepun Smirite se, Pokorno javljam, gospon obrlajtant, kad to ne bi bilo . subordinacije, ja bi vam rekel da se uopće nemrem ^ • iti al ovak moram reći da sam po vašoj naredbi već potpuno miran. _ _ Pokorno javljam da već upadam, gospon obrlajtant. ko, samo uĊite u vagon Švejk. Nad vojniĉkim logorom u Brucku vladala je noćna tišina. U vojniĉkim barakama tresli su se vojnici od zime, a u ĉasniĉkim barakama otvarali su prozore zbog toga što je bilo previše ugrijano. Od pojedinih objekata pred kojima su stajale straţe, po vremeno su odzvanjali koraci, kojima je straţa tjerala san s oĉiju. Dolje, u Mostu nad Litavom, sijala su svjetla C. i K. tvornice mesnih konzervi, gdje se radilo danju i noću, a proizvodili se razni otpaci. A budući da je otud puhao vjetar, do prolaza u vojniĉkom logoru dolazio je i smrad gnjilih ţila, k °pita, papaka i kostiju, koje su kuhali za konzerve juhe. « napuštenog paviljonĉića gdje je nekada, u vrijeme mito ra Ij § f fotografirao vojnike koji su provodili svoju n y., ost a vojnoj streljani, moglo se dolje, u dolini Litave, u ^etl cryeno elektriĉno svjetlo u bordelu »Kod kukuruznog «> koji je svojim posjetom poĉastio i sam nadvojvoda JePan prilikom velikih manevara u Šopronju 1908. godk i Je se svakodnevno okupljalo društvo ĉasnika. L svih zloglasnih lokala bilo je to najbolje mjesto n su srn ' jeli dolaziti obiĉni vojnici, ni jednogodišnji C1J •iito
361

Švejk se na trenutak zbunio, ali je odmah došao k k Njegovo lice bilo je puno sjaja i mira kada je odgovorio— To je za vas, pokorno javljam, gospon obrlajtant Samo ne znam gde vam je kupe, a isto tak ne znam jel L komandant vlaka imal nekaj protiv toga da putujem z vama. On je nekakva svinja. Natporuĉnik Lukaš znatiţeljno se zagleda u Švejkakoiije pak dobrodušno i povjerljivo nastavio: — Je, taj je zbiljam svinja, gospon obrlajtant. Kad je bil na inspekciji u vlaku, ja sam mu odmah prijavil da je već jedanajst sati i da imam odraĊenu ćelu kaznu, i da spadam l u stoĉni vagon ili k vama, a on me tak surovo odbil, da nek samo ostanem tam gde jesam, jer da vam jedino tak, gospon obrlajtant, ne bum napravil nekakvu sramotu po putu. Švejk je napravio muĉeniĉko lice: — Ko da bi ja vama, gospon obrlajtant, uopće napravil nekakvu sramotu. Natporuĉnik Lukaš je uzdahnuo. — Sramotu — nastavio je Švejk — sramotu vam sigurno nisam nikad napravil, a ako se nekaj i dogodilo, to je bil s u ĉaj, bila je to obiĉna volja Boţja, kak je govoril stari Vani iz Pelhrimova, kad je izdrţaval trideset i šestu kaznu. N"3 niš nisam napravil namerno, gospon obrlajtant, uveK htel napraviti nekaj obratnoga, dobroga, a ja nisam Jfl1 mi dva skup od toga nismo imali nikakvoga profita, neg mo teške muke i patnje. -, — Samo mi ne plaĉite toliko, Švejk — rekao jevna^,, ruĉnik Lukaš mekim glasom, kada su se pribliţili stoze ^ vagonu — sve ću srediti kako biste ponovno bili sa o1
360

l

Oni su odlazili u »Ruţin dom«, ĉija se zelena svjetl gla takoĊer vidjeti iz napuštenog fotografskog ateljea R-1^0" to razdijeljeno kao i na bojišnici, jer monarhija više ^ drugim nije mogla pomoći svojim vojnicima, doli D 'Clni nim bordelima pri stoţeru brigada, takozvanim »PufOVjn0s~ Postojali su dakle: k. u. k. Offiziergpuff k. u. k. Unt< « zierspuffi k. u. k. Mannschaftspuff.1 Most nad Litavom blistao je jednako tako kao što je D ko mosta svijetlila na drugoj strani Kiralv Hida, Cislajtani'" Translajtanija. U oba grada, i u maĊarskom i u austrijskom svirale su ciganske kapele, svijetlili su prozori kavana i K. stauracija, pjevalo se i pilo. Tamošnji graĊani i ĉinovnici vodili su u kavane i restauracije svoje gospode i odrasle kćeri Most nad Litavom, Bruck an der Leitha, i Kiralv Hida i nisu bili ništa drugo nego jedan veliki bordel. U jednoj od ĉasniĉkih baraka u logoru, Švejk je noću ĉekao na svoga natporuĉnika Lukaša, koji je naveĉer otišao u grad u kazalište, i dosad se još nije vratio. Švejk je sjedio na natporuĉnikovoj raspremljenoj postelji, a nasuprot njemu, na stolu je sjedio sluga bojnika Wenzla. Bojnik se opet vratio u pukovniju, pošto je u Srbiji, na Drini, bila konstatirana njegova potpuna nesposobnost. Govorilo se o tom da je naredio rastaviti i uništiti pontonski most dok je još polovicu svoga bataljuna imao na drugoj strani. Sada je bio dodijeljen vojniĉkoj streljani u Kiralv Hidi kao zapovjednik, a imao je i nekakvog posla s intendanturom u logoruMedu ĉasnicima se priĉalo da će se bojnik Wenzel sada dobro potkoţiti. Lukaševa i Wenzlova soba bile su u istom hodnikU' Posilni bojnika Wenzla, Mikulašek, majušni koziĉavidje' ĉarac, klatio je nogama i psovao: —Ja se ĉudim tom mom starom blesavcu da ga još nern Baš bi htel znati gde se taj moj dedek ćelu noć vucara. &* bi mi bar dal kljuĉ od sobe, legnul bi se i zezal. Ima tarfl ĉudo vina.
l. C. i K. ĉasniĉki bordel, C. i K. doĉasniĉki bordel i C. i K. vojniĉki bordel, (rgtm.)

svoga natporuĉnika, jer mu je ovaj bio zabranio da u - uc • 'ka lulu — ti moraš ipak nekaj o tome znati, otkud sobi p re vino. Ta idem tam kam mi naredi — tankim glasom je rekao .r^jek _ dobim od njega papir, i odma idem fasovati za Uricu, a onda to odnesem doma. — A kad bi ti naredil — upitao je Švejk — da fkradneš ukovnijsku kasu, napravil bi to? Tu sad iza zida kuneš, al Led njim se treseš ko šiba. __ Mikulašek je zatreptao sitnim oĉima. __ To bi si razmislil. _ jsfiš si ne smeš razmišljat, ti mali oznojeni ţdrebac __ razvikao se na njega Švejk, ali je ušutio budući da su se otvorila vrata i ušao natporuĉnik Lukaš. Kako se odmah moglo primijetiti po kapi koja mu je stajala naopako, bio je u vrlo dobrom raspoloţenju. Mikulašek se tako uplašio da je zaboravio skoĉiti sa stola, pa je salutirao sjedeći, zaboravivši pritom da nema na glavi kapu. — Pokorno javljam, gospon obrlajtant, sve u redu — objavio je Švejk, zauzevši strogi vojniĉki stav prema svim propisima, pri ĉemu mu je cigareta ostala u ustima. Natporuĉnik Lukaš to ionako nije primijetio, već je krenuo direktno na Mikulašeka, koji je razrogaĉenih oĉiju pratio svaki natporuĉnikov pokret i usto dalje salutirao sjedeći na stolu. — Natporuĉnik Lukaš — predstavi se Lukaš pristupivši Mikulišeku ne baš suviše sigurnim korakom — a kako se vi zovete? Mikulašek je šutio. Lukaš je privukao stolicu pred . ulašeka koji je sjedio na stolu, sjeo je gledajući gore u "Je§aijekao: 7^ Švejk, donesite mi iz kufera sluţbeni revolver. ;e, 'tavo to vrijeme dok je Švejk traţio po kuferu, Mikulašek utl ° i izbezumljeno gledao na natporuĉnika. Ako je tog
363

A veliju da krade — izjavio je Švejk, zadovoljno pušeći

362

trenutka i shvatio da sjedi na stolu, bio je sigurno sam oĉajniji, jer su mu noge doticale koljena natporuĉnika U°* je sjedio. )' — K vragu, kako se zovete ĉovjeĉe? — viknuo je prema Mikulašeku natporuĉnik. Ali, taj je i dalje šutio K l!* je poslije objašnjavao, dobio je neku vrstu ukoĉenosti nr; • nenadnom natporuĉnikovu ulasku. Htio je skoĉiti, ali n" mogao, htio je odgovoriti, ali nije mogao, htio je prestari salutirati, ali ni to nikako nije išlo. — Pokorno javljam, gospon obrlajtant — javi se Šveik — da revolver ni napunjen. — Onda ga napunite, Svejk! — Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da nemamo nikakvih patrona, a i bude ga teško skinuti z metkom sa stola. Dopustite da primetim, gospon obrlajtant, da je to Mikulašek, posilni od gospona majora Wenzla. Taj uvek zgubi dar govora kad vidi nekoga od gospode oficira. On se uopće i srami govorit. To vam je uopće takvo, kak velim, oznojeno umorno ţdrebe. Gospon major Wenzl uvek ga ostavi da stoji na hodniku kad ide nekam u grad, a ono se tak ţalosno i tuţno vucara po barakama, od posilnog do posilnog. Kad bi bar imalo razloga da se preplaši, ali zbiljam niš ni napravilo. Svejk je otpljunuo, a u njegovu glasu i u tome, što je o Mikulašeku govorio u srednjom rodu, mogao se ĉun potpuni prezir nad kukaviĉlukom sluţnika bojnika Wenzlai nad njegovim nevojniĉkim ponašanjem. — Dopustite — nastavio je Svejk — da ga ponjuširnSvejk je povukao Mikulašeka, koji je neprestano sa stola glupo gledao na natporuĉnika, i postavivši ga na zemlju> ponjušio mu hlaĉe. — Još nije — izjavi — ali poĉinje — da ga hitim van— Izbacite ga, Svejk. Svejk je izveo na hodnik Mikulašeka koji se sav tresa > zatvorio je za sobom vrata, a onda mu na hodniku rekao— Glupane jedan, spasil sam ti ţivot. A kad se vrati gosp major Wenzel, potiho bus mi donesel flašu vina. Bez zezaw

ĉun ti saĉuva! ţivot. Kad je moj gospon drugi. obrlajtant pito znam samo a da je ... Ti si drekec — s prezirom izjavi Svejk — sedni se tu na i ĉekaj dok dojde taj tvoj major Wenzl. A to ie dobro — doĉekao je Švejka natporuĉnik Lukas A* ste već ovdje, hoću s vama govoriti. Ne morate tako ^ stajati 'mirno'. Sjednite, Svejk, ostavite to po zapovi-• i Drţite jezik za zubima i budite pozorni. Znate li gdje je Kiralv Hidi Sopronv utcza? Dajte, ostavite to vaše 'pokorno 'avliani, gospon obrlajtant, da ne znam'. Ako ne znate, onda recite, ne znam, i basta. Napišite si na komadić papira »Sopronv utcza broj 16«. U toj kući je ţeljeznarija. Znate li što je to ţeljeznarija? Herrgott, prestanite govoriti, 'pokorno javljam'. Recite, znam ili ne znam. Onda, znate li što je to ţeljeznarija? Znate... dobro. E, ta trgovina pripada nekakvom MaĊaru Kakonvju. Znate li što je to MaĊar? Himmellherrgott, znate ili ne znate? Znate... dobro. Gore, iznad dućana je prvi kat i tamo on stanuje. Znate za to? Ne znate, k vragu, pa ja vam govorim da tamo stanuje. Je li vam to dosta? Dosta... dobro. Ako vam to nije dovoljno, dat ću vas zatvoriti. Imate zapisano da se taj tip zove Kakonvi? Dobro, onda sutra rano, tako oko deset sati, idete dolje u grad, naći ćete tu kuću i otići ćete gore do prvog tata i predati gospodi Kakonvi ovo pismo. „ Natporuĉnik Lukas je otvorio torbicu i zijevajući predao jvejku u ruke bijelu kuvertu s pismom, ali bez adrese. ^~ To je izuzetno vaţna stvar, Svejk — pouĉavao ga je ^J6 — nikad dosta opreza, zato, kao što vidite, ovdje nema cse. Ja se na vas potpuno oslanjam, da ćete to pismo pre^ gospodi kako treba. Zapišite si još da se ta gospoda zove gospoda Etelka Kakonvi«. Još jed-i !*" Varn velim da to pismo morate diskretno uruĉiti pod bilo 1 °kolnostima i ĉekati na odgovor. To da imate ĉekati na or> ° tom je već napisano u pismu. Što još hoćete? A ako mi, gospon obrlajtant, ne daju odgovor kaj napraviti?
••*<**•
eUca

> u stvari zaišite si »o sod a Etel
365

364

— Onda napomenite da morate, što košta da kost biti odgovor — odgovorio je natporuĉnik zijevajući od do uha — sad već idem spavati, danas sam zbilja um Ala smo toga popili! Mislim da bi svatko bio jednako ?*' umoran poslije takve veĉeri i noći. Natporuĉnik Lukaš u stvari se nije imao namjeru ne Azadrţati. Pošao je naveĉer iz logora u grad samo u madar if kazalište u Kiralv Hidi, gdje su davali nekakvu maĊ?rsk operetu u kojoj su glavne uloge igrale odeblje ţidovske d miĉe ĉija je bajna prednost bila u tome što su za vrijeme pUs dizale noge u zrak, a nisu nosile ni triko ni gaćice, a kako b bile što privlaĉnije gospodi ĉasnicima, brijale su se dolje kao Tatarke, od ĉega galerija, doduše, nije imala velike koristi, ali su zato više uţivali artiljerijski ĉasnici koji su sjedili dolje u parteru, a koji su zbog te ljepote donijeli sa sobom u kazalište artiljerijske dalekozore. Doduše, natporuĉnika Lukaša nije zanimala ta zanimljiva svinjarija zbog toga što posuĊeni kazališni dalekozor nije bio akromatiĉan i umjesto bedara vidio je samo nekakve ljubiĉaste plohe u pokretu. U pauzi, nakon prvog ĉina, više ga je zainteresirala jedna dama u pratnji gospodina srednjih godina, kojeg je vukla prema garderobi i objašnjavala tom svome muţu, da se smjesta ide doma, i da takve stvari ona neće gledati. Izgovarala je sve to dosta glasno, njemaĉki, našto je njezin pratilac odgovarao maĊarski: »AnĊele, idemo, pristajem. Bila je to neukusna stvar.« »Es ist ekelhaft«1 odgovarala je uzbuĊeno dama dok joj )e gospodin oblaĉio veĉernji ogrtaĉ. Oĉi su joj pritom plarnt) bijesom zbog te bestidnosti, velike crne oĉi koje su tako bro pristajale njenom lijepom stasu. Pogledala je p natporuĉnika Lukaša i još jednom odluĉno izjavila: » haft, vvirklich ekelhaft«.2 I to je odluĉilo o kratkoj Od garderobijerke je dobio informacije da su to sup
1. To je gnusno, (njem.) 2. Gnusno, zaista gnusno, (njem.) il'M-'SJ^S'}?« .,

Sopronvi utcza broj 16 ima ' V nyi> g° P A s gospodom Etelkom stanuje na prvom katu — re-robijerka s potankošću stare pbdvodaĉice — ona iz Sopronija, a on je MaĊar, ovdje je sve to poi takoĊer je uzeo iz garderobe svoj ka jMatpui"^""——--. > ,., &. . ... . , ' . i otišao u grad, gdje je susreo u velikoj vinariji i kavani r K d nadvojvode Albrechta« nekoliko ĉasnika iz 91. pukov"•• Nije mnogo govorio, ali je zato mnogo pio, smišljajući kombinacije, što u stvari napisati toj strogoj, moralnoj, lijepoj dami, koja ga je svakako više privlaĉila nego sve te maimunice na pozornici, kako su se o njima izraţavali drugi ĉasnici. U vrlo dobrom raspoloţenju otišao je do male kavane »Kod kriţa Svetog Stjepana« gdje je ušao u mali separe, izbacio otud nekakvu Rumunjku, koja se bila ponudila da će se svući do gola i da s njom moţe raditi što hoće, a onda je naruĉio tintu, pero i papir, bocu konjaka i napisao, nakon dubokog razmišljanja, ovo pismo za koje mu se uĉinilo da je uopće najljepše od svih koje je dosad napisao:
Milostiva gospodo! Juĉer naveĉer bio sam u mjesnom kazalištu prisutan na predstavi, koja vas je toliko ogorĉila. Promatrao sam vas već tijekom cijelog prvog ĉina, vas i vašega gospodina supruga. Kako sam primijetio...

s ocun na

»Samo naprijed«, rekao je samom sebi natporuĉnik ^> »kakvo pravo ima taj tip imati tako zgodnu ţenu. Pa J£§leda kao obrijani pavijan.« ""'" je dalje:
™tf gospodin suprug s najvećim razumijevanjem gledao je na vratnost koja se dogaĊala na pozornici za vrijeme predstave, JaJe kod vas, milostiva gospodo, izazvala otpor stoga što to nije
367

366

bila umjetnost, već gnusno djelovanje na najintimnije ĉovjeka.

'"ty

»Ta ţenska ima prsa«, pomislio je natporuĉnik I L., »samo naprijed!«

'

Oprostite, milostiva gospodo, što sam, premda se ne ft najemo, tako iskren prema vama. Vidio sam u ţivotu rnnn ţena, ali nijedna nije na mene ostavila takav dojam kao vi • vaš sud i ţivotni nazor potpuno se podudaraju s mojim nazorom Uvjeren sam daje vaš gospodin suprug obiĉni sebiĉnjak, koji vas vuĉe sa sobom...

»To, ipak, ne ide«, rekao je samom sebi natporuĉnit Lukaš i precrtao »schleppt mit« i umjesto toga napisao:
... koji samo zbog svoga interesa vodi vas, milostiva, sobom na kazališne predstave koje odgovaraju njegovom ukusu. Volim iskrenost, ja ne zadirem u vaš osobni ţivot, i ţelio bih samo porazgovarati s vama o ĉistoj umjetnosti...

»Ovdje to s hotelima neće ići, morat ću je odvući ĉak u Beĉ«, još je pomislio natporuĉnik, »uzet ću si sluţbeni put.«
Stoga se usuĊujem, milostiva gospodo, zamoliti vas za susnt kako bismo se pobliţe i ĉasno upoznali, što vi svakako nećete odoM onomu kojega u najskorije vrijeme ĉekaju iscrpljujući ratni' foW i koji će, u sluĉaju vašeg ljubaznog pristanka, saĉuvati u vrevi najljepšu uspomenu na dušu, koja gaje jednako kao stoje i on nju shvatio. Vaša odluka bit će mi znak, vas odluĉujući trenutak u ţivotu.

Potpisao se, ispio konjak i naruĉio još jednu bocu, P pijući ĉašicu za ĉašicom nakon što je proĉitao svoje p°s) nje retke, takoreći iza svake reĉenice zaista i zasuzio.

i i? devet sati ujutro kada je Švejk probudio Bilo Je " ,„ ' ' ' r poruĉnika Lukasa: Pokorno javljam, gospon obrlajtant, da ste zaspal za . :a već moram ići s vašim pismom do te Kiralv Hide. m'vas već budil u sedam sati, onda u pol osam, pa u osam A već svi okolo išli na veţbe, a vi ste se samo okrenul na cni stranu. Gospon obrlajtant... velim, gospon obrlajtant... jvfatporuĉnik Lukaš, promrmljavši nešto, htio se doduše krenuti opet na bok, što mu nije pošlo za rukom jer ga je Švejk nemilosrdno tresao i derao se: — Gospon obrlajtant, ja idem s tim pismom do Kiralv Hide. Natporuĉnik Lukaš je zijevnuo: — S pismom? Ah da, s mojim pismom to mora biti diskretno, razumijete, tajna medu nama. Abtreten... Natporuĉnik se ponovno umotao u deku iz koje ga je Švejk izvukao, no opet je zaspao dok je Švejk krenuo prema KiralyHidi. Ne bi mu bilo tako teško pronaći Sopronvi utczu broj 16 da se sluĉajno nije sreo sa starim saperom1 Vodiĉkom, koji je bio dodijeljen k »Štajercima«, a ĉija je vojarna bila dolje u logoru. Prije nekoliko godina Vodiĉka je stanovao u Pragu na Bojištu, pa zato pri takvom susretu nije preostalo ništa drugo nego da njih dvojica svrate u gostionicu »Kod crnog janjeta« u Brucku, gdje je bila poznata konobarica Ruţenka, ^ehinja, kojoj su svi ĉeški jednogodišnji dragovoljci koji su ^da boravili u logoru, ostali neki iznos duţni. U posljednje vrijeme udvarao joj se saper Vodiĉka, stari Petkar koji je imao na popisu sve maršbataljune koji oouazili iz logora, pa je u posljednji ĉas obilazio ĉeške n °godišnjake kako bi ih podsjetio da ne nestanu u rat-°m me teţu prije no što plate dug. » 7~ A kam si u stvari krenul? — upitao je Vodiĉka, nakon )e prvo potegnuo dobroga vina.
nica, inţenjerac, ovdje naziv prema izvorniku, (frev.)

369

368

l

— To je tajna — odgovorio je Švejk — al tebi, sta prijatelju, to bum poveril. Sve mu je potanko objasnio, a Vodiĉka je izjavio d stari saper i da ga ne moţe ostaviti, te da idu skupa precj ^ pismo. ** Divno su se raspriĉali o minulim vremenima, na \f>A

roni

poslije dvanaest sati izašli »Iz crnog janjeta«, sve im se ĉin'] prirodnim i lakim. Osim toga, u duši su snaţno osjećali da se nikoga n boje. Ĉitavim putem do Sopronvi utcza broj 16. Vodiĉka je izraţavao silnu mrţnju prema MaĊarima i neprestano pripovijedao kako se s njima svugdje mlati, gdje se sve i kada s njima mlatio, što ga je sve i gdje sprijeĉilo kako se ne bi s njima pomlatio. — Jednom ti već šĉepam nekog maĊarskog tipa za gdo u Pausudorfe, kam smo mi saperi išli na vino, i baš mu hoću dati jednu remenom prek surle u toj kmici, jer smo mi odmah, ĉim je to poĉelo, hitili flaše na tu viseću lampu, kad ti odjednom on poĉne vriskat: »Tondo, pa to sam ja, Purkrabek, iz 16. domobranske!« Malo je falilo da ni došlo do zabune. Zato smo im to, fićfirićima maĊarskim, naplatili kak treba kod Neţiderskog jezera, kam smo išli pred tri tjedna pogledati kaj ima novoga. U obliţnjem selu bil je smešten nekakvi poljski odred nekakvih honveda, a mi smo sluĉajno svi upali u jednu krĉmu, gde su oni plesali taj svoj ĉardaš kak blesavi, derali se iz sveg grla ono svoje »uram> uram biro uram«,1 ili »lanvok, lanvok, a faluba«.2 Mise sednemo nasuprot njima, samo smo si remene stavili pred sebe na stol i pogledamo se: »Gadovi jedni, bumo vam mj dali taj lanvok«, a neki Mejstrik, koji ti je imal šaku ko Bik hora, odma se ponudil da ide plesati i da bu jednom frajefU maznul curu iz kola. Cure su, kaj je je, bile zbiljam fes, n°' gate i guzate, okate i s dobrim bedrima, a po tome kak su | ti maĊarski frajeri gnjeĉili, moglo se videt da te cure im3)
1. Gospodine, gospodine suce. (mad.) 2. Djevojke, djevojke sa sela. (mad.) 'T,'1' ': ' ,{. 4

i- j

• • vi.

T

• •

" *«*Clsu

rĊa prsa ko kakve nogometne lopte i da im to paše, ° ' p '"" " ^meju u gnjeĉenje. Tak ti je taj naš Mejstrik skoĉil S| i hoće ti tu najzgodniju fes curu maznut jednom U du, koji ti je poĉel nekaj blebetat, a Mejstrik mu je A ah jednu odvalil, taj se zrušil, a mi smo ti odmah ćopili ne namotali smo si ih oko ruke da nam ne izletiju bar£ H skoĉili medu njih, a ja sam ti viknul: »Kriv ili prav, mlati to po redu!« Onda ti je to išlo ko podmazano. Poĉeli su ti skakat kroz razore, mi smo ih lovili po tim prozorima za noge i ponovo vlekli u dvoranu. Ko ni bil naš, taj je dobil. Uplel se u to i njihov naĉelnik sa ţandarom, i taj ĉas su dobili kak Bog zapoveda. Birtaša smo isto stukli, zato jer je poĉel nekaj njemaĉki kleti, jer da mu kvarimo zabavu. Još smo posle po selu lovili one koji su se hteli pred nama sakriti. Ko jednog njihovog vodnika, kog smo ti našli zamotanog u seno, na tavanu, na jednom imanju, skroz dole ispod sela. Izdala nam ga je njegova cura, zato jer je taj tam plesal z jednom drugom. Ta se napalila na našega Mejstfika, i otišla je z njim posle gore po cesti iza Kiralv Hide, tam gde su ispod šume sušnice sa senom. Dovlekla ga je u jednu takvu sušnicu, i onda od njega posle htela pet kruna, a on joj je dal prek zuba. Onda je dobeţal za nama skroz gore, kod samog logora, pa nam je pripovedal da je uvek mislil da su MaĊarice vatrenije, a da je ta svinja leţala ko panj, i stalno nekaj mlela. — MaĊari su, kratko reĉeno, šljam — završio je stari saper Vodiĉka, pa je Švejk primijetio: ~~ A neki MaĊar isto ni kriv zato kaj je MaĊar. ~ Kak ni kriv — razljutio se Vodiĉka — to je glupost, 1 je kriv. To ti ţelim, da upadneš u jedan takav cirkus se meni dogodilo kad sam prvi dan došel na kurs. Isto P°podne sterali su nas ko stoku u školu, a jedan takav glupan ^ je poĉel risati i objašnjavati fotoblindaţe, kak se udaraju . Ji> kak se to meri, a veli još, ko ujutro to ne bu imal y lsa no, kak je on to objasnil, da bude zatvoren i zvezan. K o11' mislim si, kaj sam se na fronti javil na taj kurs, da bi
u 3 u

371

370

a mlatil ga je po ' ^ štangom za dizanje roleta. bil • je • još ţiv iko maĉka. Pa je još rekel Paroubku da je huncut. kak sam bil srditi. pa su me ćeli tjedan umotavali u mokru plahtu da mi se leda ne zagnojiju. v°diĉka se nasmijao: • . ali jako dobar ĉovek. NisanT^ priĉekal kavu. tak vratiti natrag do Libne. svinja da mu ravnog pod suncem ni bilo. Tak sam ponorel i nisam se mogel smiriti. zbog njega ubil. Je. ili da bi naveĉer risal po nekakvim tek z olovkom ko dete u školi. po kmia Oni su to s tebom trebali završiti odmah. Tak ti se kaţnjava prenagljenost. deĉec. tak su me prebili i nateravali po vrtovima da opće do jutra nisam strefil doma i odmah sam moral u ambulantu.. Prvo neprijatelja porazimo. da kad bi delal sto za ćelu svoju zaradu si kupil borovicu i popil je najenput> bi još uvek mogel hodati po štriku i nosit ga. a Bog zapoveda. razgovarali su se medu sobom maĊarski kaj me još više rasrdilo. gde sam se ispriĉa! da sam opal u nekakvu ciglanu. to je stoka. ko s vragom tikve sadi. c J jti sa dve kugle da nekaj još iz toga ne ispadne. ĉim su poĉeli Rusi po 31113 pucat. tog Parou ' u naruĉju. Pripovedal mi je » "^ PriJatelJ>tu Je sad kod nas.4 i5i » ». napit se i tam im napravit krav l dat nekom prek gupca i smireni se vratiti doma. Kad smo bili na frontu kod Pfemišla. za to vreme dok sam cugal. a pod pultom je Paroubek našel dva pijana tipa koje panduri nisu vidli. a isto sam bil više pijani neg sam mislil. medu vrtovima. tak ti u tom pijanstvu nisam ni skuţil da je pored toga još jedan lokal kam ti je. nego da mi je na" * mestu nekakvu tihu birtiju. i na kraju nemamo dost vremena za pobeći. da u to naleva vodu. Tam su sedela samo dva gosta. i koji su mu hteli platiti po dva krajcara kad ih je izvle-kel. sam ti je ^el. skroz dole do Inval•*&—— ~" > iil poludel. Jednom mus nekakvi drotar tam napil s borovicom.^. a onda stalno i stalno za njim.. dok je bil ko pešak pod ° ad°m> da je njihov bataljun u bitki upucal svog kap-' lsto takvog jednog pesa. a i za teu bi bilo bolje da su to s tebom završili kod stola. ali tak nekak smešno. To ti je ko u ratu. tak da na tu budalu kaj nam je to pripovedala mogel ni p0gi ^ Najrade bi bil sve to pomlati!. Ta Ċubrad husarska. Je. da se neki Bitterlich iz našeg bataljuna. nist ) i beštija. naganja! ga je i prek Invalidovne „^„z j<jovfl gore na Ţiškov. gde je konaĉno strga! tu štangu na njemu. da naš kapetan Jtobacher ne bu dalje ţivel. To nisu ljudi. od tam prek Ţidovske peĉi . Pa nas )e znal tak ţivcirati. a mili ga je Paroubek ćopil. U rakijašnici je rolo hilnavleĉeni do pol. i moraju te nateravati po vrtovima. a onda je pocel Kl da je to slabo. Kad nas neko dotakne. ispalili smo u njega & za vreme puškarama pet tetaka r . našel sam ti zbiljam takav lokal.j i . — rekao je Svejk — a opet im se ne smeš ĉuditi da su srditi kad moraju ostaviti ćelo to vino na stolu. A tam kod reke. razbil mu te n 372 išolovke o glavu i hitil ga je van. al kak se rasrdil. bil je z nama jedan kapetan Jatzbacher.zbrisal s fronte. koji je za vreme marša sam 373 l . Kraj njega su stajala dva policajca. upalo nekakvih osam husara koji su se na mene hitili kad sam ona dva gosta puknul prek gupca. u lokalu i onda te hitit van. baš zabavno. Sve ti je bilo na pol popijeno. »i pa smo ga morali do i. Tak smo se dogovorili.^aa. Za njih bi to bilo puno bolje. da si 'e kitnice budeju sami gospodarili. ĉim to poĉne letit s ruske strane. to ti je kad upadneš medu takve lopove. jemac. AO ti je na fronti na dnevnom redu. ko stvoreni za kraval. tak S boravil na to da ima svu tu publiku u rakijašnici. I odmah. na polici prazna baĉva od ruma. —Ja sam si te tipove dobro zapamtil — javio se Vodiĉka — kad bi mi se neki od tih husara našel na putu. ja bi si to z njim zravnal. jer da su za tolko popili. Ja sam ti zfl jednog trgovca rakijom Paroubeka iz Libne. Mi nismo ko ti domobrani. ĉov li misli. mi ti se saperi pretvorimo u prave beštije. kaj su <ejsto tak dobro nalokali. na mestu. odmah sam otišel iz barake u Kiralv Hjd od tog besa nisam na niš drugo mislil. A u to se je i uveril kad 1 konaĉno došel do te svoje rakijašnice. dok su unutra delali red. Al. tihi kak kapelica. —Je.

b< da bu proletel ko šrapnel. Moj mi je obrlajtant to dal na dušu. Prebili smo valjda pet familija skup s decom. Moram toĉno izvršiti naredbu svog obrlajtanta. Kad idu dva. Ja bum ga nam. pa nisi valjda tolko popil.ubil dva vojnika zato jer dalje nisu mogli. »da vam to ne bi bilo ţal«. 375 . priĉekal bum na odgovor i odmah sam dole. — U to bum te razuveril Vodiĉka. _ Ja bum i ţensku šupil Svejk. « ta. hitil bum ga s prvog kata dole po štengama. Tam su bili moji poznati iz Vršovica i ti su mi pomogli. —Ti me još ne poznaš. A i ti si sam to hvalil i klimal si na to z glavom. Ni za dragog Boga °d tebe ne bum maknul. Z njima ti nema cici-mici. onda odi z menom — odluĉio je Švejk — al mo° postupati oprezno da ne bi imali nekakvih neugodnoN*š ne brini prijatelj — tiho je rekao Vodiĉka kad su Prema stubama — ja bum ga šupil. meni je to svejedno. da je to diskretna stvar. da za to ne sme znat ţiva duša. imate i vi.. i ja uvek svakom Pr'jatelju pomognem kad do neĉeg dojde.. Svejk — odgovorio je takoĊer vrlo ozbiljno stari saper Vodiĉka — kad sam već jednotn rekel da te ne bum napustil. Al nisam se bojal celog »Ruţinog otoka«. a svaki ^ n ' a mu je ţena menjala zavoj na glavi. Ja sam za to odgovorni. Znaš gde je n Višehradu Neklanova ulica? Tam ti je imal svoju radioni bravar Vobornfk. Zapamti si samo to. Tu moramo bit oprezni Ja bum ga šupil. to je uvek sigurnije. ^) « Za vrijeme toga zanimljivog i pouĉnog razgovora Š Vodiĉka konaĉno naĊoše ţeljeznariju gospodina Kako ••' naSopronvi utczabroj 16.. ne bum nikoga sa vo. _ Vodiĉka. objasnil — da nosim gospodi pismo od svoga obrlajtanta. -j ^ grlo. da niste došli dva dobi! bu samo jezikovu juhu> bi ti hitil na glavu decimalnu vagu«. to mi ipak š napravit. ^ — Ipak bu bolje da tu priĉekaš — rekao je Švejk Vod'T pred ulazom u kuću — ja bum samo skoĉil do prvog 1^ • dal gospodi pismo. da se gospon obrlajtant dopisiva s oţenjenom ţenskom. se to Sam° nam — razljuti se Vodiĉka — da "". stalno ti to govorim. tu se radi o njegovoj gospodi. Na te se tipove maĊarske mora stro ići. dopelal si je sa sebom na sp vanje još jednoga. imal sam gubec nateĉeni zato jer sam baš bil došel z jedne plesne zabave iz Hostivafa. uvek bi mu rekla:» Toniĉek. tU»"• 374 • pOSle. da bi me odbacil sad kad smo se vidli posle et> i 0 još u takvim okolnostima. Ja sam imal dva po dva deci više neg ti. pa i ta tvoja konobarica je sama rekla da je to skroz ispravno. a ti hoćeš na silu ići z menom gore. ~~~ lak. al zamisli si tu uvredu od te droce. Pa to sam ti sve. kak su meni drugi pomogli. Sve sam ti to objasnil kak spada. Jednom u Zabehlicama na »Ruţinom otoku« jedna ti maškara z menom ni štela iti plesati. istina je. To se valjda ĉulo do Michla. o toj vrtnoj zabavi tog dobrotvornog društva nekakvih zemljaka iz nekakvog grada. za kojim je sedela s tatom i mamom i s dva brata u tom vrtu. ti još ne znaš starog Vodiĉku. kad je već mogel govoriti. jer da imam nateĉenu gubicu. Veli da ^ došlo da pokrepaju od smeha. *° & velim. Ti ne znaš MaĊare.« rekel sam. Posle je dugo i dugo leţal. — Ja da te pustim samog? — zaĉudio se Vodiĉka — ti ne znaš MaĊare. i da je to jednostavno tajna. dok smo sedeli s tom ĉeškom konobaricom. ne smemo napraviti nikakvi skandal. »Tak. tak sam joj jednu prilepil da je zrušila ćeli stol skup s ĉašama. rekel: »Imaš pra-a drugi put kad bum nekam išel. — Ĉuj. Dok je taj c i odjednom je poĉel svirati znak za povlaĉenje. Je. a onda je to posle bilo i u novinama. MaĊar hoće nekaj hititi na glavu. uvaţena gospodiĉna. onda si zapamti da moja rec vredi za tuĊih sto.. a jednog "*" ' kad se vratil doma s pijanke. To niko ne sme znati. Vodiĉka — rekao je Svejk ozbiljno — tu se ne radi o MaĊaru. Ipak se radi o ţenskoj. Bil je to pravedni ĉovek.

Uz to je odzvanjala vika: »Baszom az anyat. ja hoću s gospodom govoriti. (njem. s ubrusom oko vrata.'j PiSm di drţati ezik a *k nema vremena.) j^ ^ '•. Prije no što je pritisnio zvono. gdje je taj prokleti klipan koji je donio ovo pismo? (njem. koji je već sjedio na stolici do zida — tam ti je stolac.) ik pis" "^ 3. wenn was ist. gospodi. znaĉiti. Najbliţe vratima sjedio je stari saper Vodiĉka. baz-som az atvadot. al ja bum ga šupil. jednog gospodina. — A pischen2 »Also sagen Sie der Frau.) 376 377 l . baszom az istenet. aberhaltenKuschen. okruţene breţuljci kojih će se vojnici uvijek sjećati s kletvama pri spominjanju svih onih vjeţbi prije svjetskog rata i za svjetskog rata. jebem ti oca. Razumijete njemaĉki? (njem. cvaj i poletel bu niz štenge.("J""-) ater (ma^j > jebem ti boga. welcher ^esesBriefgebrachthat?5 i olako — rekao je Vodiĉka ustajući — ti nam se tu ir ^' Gosoorf. Netko je nešto teško bacio na pod. puca. ĉeški. ich will die Frau scprechen.'• ' 10 Imaju to zgodno ureĊeno. (njem. a Vodiĉka je rekao glasno: — Ajn. zaĉula velika vika i galama. Malo.A još tiše je dodao: -su — Budeš videl da ne burno s tim tipom maĊarskim' puno posla.. Nemoj se poniţavati pred tim MaĊarima.) 2. Švejk primijeti: — Jesi ĉul Vodiĉka. ĉak i dva kišobrana na r\. rekao je okazujući prstom na sebe«. medu vrtovima slavne Kiralv Hide. Opet je na trenutak bilo tiho. Annvort warten hier in die Vbrzimmer. A onda se iz sobe. daš ein Brief ist von einem Herr drausen in Kong. jebem ti Isusa i Mariju. Vodiĉka. wo ist der verfluchte Kerl. oprez je majka mudrosti? — Ja se za to ne brinem — odgovorio je Vodiĉka — on ne srne imati ni trenutak vremena da otvori gubec. Švejk i Vodiĉka stajali su pred vratima stana gospodina Kakonvia. ^ A da je netko bio u hodniku i razumio ĉeški. Recite.« — Ja ti se ĉudim — rekao je Vodiĉka ulazeći za Svejkom u predsoblje — da se opće s takvim smradom razgovaraš. zatvorili su za sobom vrata pre hodniku i Švejk je primijetio: 1. da date i kaţete meni. Pa ne bus tu stajal ko prosjak. pa se ljutiti gospodin upravo njemu obratio: ~~ Was soli daš heisen. Vrata su se otvorila. jebem ti cijeli svijet. daš ^ebenund sagen. pa ako nešto ima. baszom a vilagot!«4 Vrata su se razletjela. pojavila se dvorkinja i upitala maĊarski. što ţele. — Nem tuĊom — rekao je prezrivo Vodiĉka — nauci se. odakle je dopirao zveket ţlica i odzvanjanje — a opet je izašla dvorkinja i rekla Švejku: ^ Frau ist gesagt daš sie hat ka' Zeit. Švejkje pozvonio. — Ĉuj — odjednom će — gde si se nauĉil njemaĉki? — Sam od sebe — odgovorio je Švejk. a u predsoblje je uletio gospodin u najboljim godinama. Budeš videl da bumo z njim imali okapanja. sagen Sie. — Verstehen Sie deusch1 — upitao je Švejk.) 3-JaodT'' °' ' ("J""-) 4. ĉuo bi v ' stuba jasno iznesenu Vodiĉkinu parolu »ne znaš ti Mada * onu parolu do koje je došao u tihom lokalu nad rijekom Ij'"* vom.«3 _ A zakaj se ne sedneš? — pitao je Vodiĉka. dakle. na kojima su se teorijski vjeţbali za praktiĉni masakar i klanja. — Pa nemam ja z njim kaj razgovarati.• a ta slika od tog Isusa Krista ni tak loša.1 __1 Also — rekao je sveĉano Švejk — der rrau em bner. mašući pismom k °je je bilo maloĉas predano. recite joj da je vani u ho<WK r : . (njem.. baszom a Krizstus Marjat. kamo je dvorkinja odnijela pismo. v T ' 'dne sobe. Stajali su u predsoblju. JcbonT" "k"'tU " nodniku. »Ich«. a onda se moglo jasno razaznati da tamo lete ĉaše i razbijaju se tanjuri.2 Izvukao je pismo natporuĉnika Lukaša.

1 • Ljutiti gospodin htio se baciti na Svejka koji je n111..Donosim vam salvetu — rekao je Svejk meko.. Ja sam pisao. Vodiĉka ga hvatio. Moje poštovanje. odnio k vratima. va je vojna policija i sve to pokupila. Ich geschrieben. kak ste se mogli uveriti.. uz njega je °]ovalo i nekoliko ĉeških vojnika iz raznih regimenata.. Meni se vaša gospoda jako dopada. kojemu se ubrus nakon ţive gestikulacije drţao još samo na jednom koncu. Ich liebe Ihre Frau. a zatim se moglo ĉuti kako se n iedou**— \ . falsch. I nije bio sam.. Unterschrift. jer kuća pripada njegovoj gospodi. protiv nekoliko honveda i honved husara. Divna (njem.. ali da boluje na bubrege. onda pitaj ovog mog prijatelja. kojim je gospodin stalno mahao. — Ne poniţavaj se — javio se Vodiĉka. sve odigralo vrlo glatko. kako je u poĉetku mislio da se u pismu radi o ustupanju nekih prostorija u ovoj zgradi za vojne potrebe. zadovoljno stajao pred njim. ali stari saper Vodiĉka K°J l. ^ * Sada je bio red na Svejku da se uvjeri u bogatstvo rjerni razljućenog gospodina s ubrusom oko vrata koji je bez red blebetao i završio time da su upravo objedovali. kad Ċavo doĊe po ĉovjeka. lio je to tako brzo kao u pripovijetkama. Tamo se. — Tu bi se moglo smestiti još dosta vojske — rekao je Svejk — ali o tom se nije radilo u pismu. odigravao posljednji ĉin ove tragedije kada se gospodin Kakonvi oĉajniĉki uhvatio kućnih vrata kako ne bi bio odvuĉen na ulicu. kroz koja je riie pet minuta izašao gospodin Kakonvi i odakle se ĉuo ^nski pl^. koji su se zauzeli za svoga ^mljaka.. 379 378 . Name. Gospodina Kakonvia odvukli su prekoputa u veţu. kako je i predviĊao Vodiĉka. pristojno pokucao na vrata sobe. kako će pismo poslati zapovjedništvu pukovnije. nastavio je dalje. podmetnuo mu je nogu. a na sredini ulice tukao se stari saper Vodiĉka kao lav. Gospodin se za trenutak uhvatio za glavu. da ne bi odletel. AI / -t0 govori pristojno. — Gospon — rekao je dostojanstveno Svejk — to pismo sam pisal ja. a 111 kad se gospodin Kakonvi pridignuo. kein Oberleutnafl' Potpis je falš.. Ja sam vam pr^ vuha zaljubljen u vašu gospodu. Ja volim vaša gospoda. dodajući ĉeški — i moglo nam je pasri na pamet da vas bez veze diţemo s tog obeda. kak je govoril Vrchlic'v' Kapitales Frau. ali sve što je lijepo kratko traje. gospodi koja je plakala na divanu — mogli bi ga tam izgaziti. Švejk ni sam nije znao kako je u to ' a budući da nije imao bajuneta. Rame uz rame. Za Ijutitim gospodinom ostao je jedino ubrus. nikakav natporuĉnik. rj . gdje su ga polijevali vodom. KAS. il bus proletel kroz vrata dok ne i Vel keks. ime laţno. jer se ovdje. Majstorski se branio bajunetom na remenu. Zato je na ulici vladala ţivost. a ak hoćeš znati ko • pismo donesel. ministarstvu vojske i objaviti ga u novinama. v0: eJ Je uz Vodiĉku išao sa štapom koji je zapovjednik Policije proglasio za corpus delicti. koji sut *j ĉas prolazili ulicom. Na stubištu se nisu vidjeli nikakvi tragovi borbe. Razljućeni gospodin. _. kao pKvim mlatilom. istrgnuo r^g nismo...otJ^Jalo je to popriliĉno. kako u njegovo vrijeme ĉasnici nisu bili tako raspušteni da bi narušavali obiteljski mir. Svejk ga • nodignuo. Udario je petama.puno ne deri. pri ĉemu je izbacio cijeli niz optuţbi.) '«i(f« $inMf<'Mcw*n^<:'** aki njegov pokret. na ulaznim vratima kuće pronašao otrgnuti ovratnik. kako je navodno takoĊer bio rezervni lajtnant i kako bi i sada rado sluţio. nije znao kako mu je ^ e dopao štap nekakvog izbezumljenog gledatelja. gurnuo f e p . vjerojatno.^ ^ko je kasnije tvrdio. — Mi smo ĉuli da ste na obedu — suglasio se Švejk n šepavom njemaĉkom. 'izstube nešto kotrlja. Potpis. salutirao i izašao na hodnik. Samo je Švejk. kasnije.

gospodine pukovniĉe. rekao je namrgoĊeno Švejk — Kaj ti nisam rekel da ne poznaš MaĊare? IV Nova U: stradanja Pukovnik Schroder s uţivanjem je promatrao blijedo lice natporuĉnika Lukaša s velikim kolutima ispod oĉiju. Sigurno je da je ovdašnja javnost a uzbuĊena ĉitavim sluĉajem vašega sluţnika Svejka.Svejk je koracao zadovoljno. gospodine Poruĉnice. preko kojih je pukovnik još jednom ovlaš preletio i rekao. Ovdje imamo neke ĉasopise koji su se 1 sluĉajem. koji od neugode nije ni gledao u pukovnika. vi sto se nosi puška. već znate da se vaš sluţnik Švejk nalazi u zatvoru i da će vjerojatno biti predan divizijskom sudu? — Da. Iz zapovjedništva divizije već su nam poslali k ^ ne materijale. već je kradom. kao da ĉita iivi-^e c^tanke reĉenicu »Med je mnogo hranjiviji i probav-J'negoli šećer«. što je bio jedini ukras u ĉitavom pukovnikovu uredu. — Time. motrio na plan dislokacije vojske u vojnom logoru. kao da nešto studira. a 1 ava afera dovodi se i u vezu s vašim imenom. Pred pukovnikom Schroderom bilo je na stolu nekoliko novina s ĉlancima oznaĉenim plavom olovkom. znaĉi. noseći štap na v . gledajući na natporuĉnika Lukaša: — Vi. Moţete li mi to naglas proĉitati? ^C natPorucniku Lukašu novine s oznaĉenim ĉlan-|e °vaj poĉeo ĉitati monotonim glasom. dakako — znaĉajno je rekao pukovnik. >>>oDJE JE UZDANICA NAŠE BUDUĆNOSTI?« 3S0 •381 . ^apasajući oĉi blijedim licem natporuĉnika Lukaša — taj ĉitav dogaĊaj nije završen. o Stari saper Vodiĉka cijelim je putem tvrdoglavo šut' kad su ulazili u straţarnicu.

e sluţeći se pritom svojim najniţim nagonima. da su vojne vlasti bile prisiljene postupiti sa svom strogošću spram onin pojedinaca iz ĉeških pukovnija koji zanemarujući slavne pukovnijske tradicije siju svojim nepromišljenim djelovanjem u našim maĊarskim gradovima srdţbu spram cjelokupnog ĉeškog naroda. a svojom agitacijom i zlonamjernošću potkopavaju autoritet drţavne cjelovitosti i unose meteţ u zajednicu naroda naše krune. kakvu ulogu u tom besprimjernom huškanju protiv drţavljana MaĊarske Kraljevine igra natporuĉnik Lukasch. neka samo er e u ratu takve ljude metak. koji to kao cjelina niĉim nije zasluţio. još ni danas ne shvaćaju situaciju._"pi ^KO je potpisao ĉlanak. borbu svih naroda naše krune za pravedno kaţnjavanje onih bijednika. koje sigurno već prouĉava ovu aferu. o ĉemu svj doĉi cijeli niz istaknutih ĉeških vojskovoĊa. zatvor i bajunet n vJ ^ cm da slušaju i da se podreĊuju najvišim interesima naše ^iĉke . No istodobno oĉekujemo sluţbeno priopćenje o kiralvhidskom zloĉinu poĉinjenom nad maĊarskim puĉanstvom. Posve je jasno da će se ovom stvari pozabaviti i Peštanski sabor. a jamstvo naše budućnosti upravo je u tom spontan*" poštovanju koje osjeća jedan narod spram drugoga. maĊarskom uporištu nad Litavom. . da bi se konaĉno pokazalo kako ĉeški vojnici koji prolaze preko Ugarske Krajevine na bojišnicu ne smiju smatrati zemlju krune Sv.— To je iz »Pester Llovda?« — upita pukovnik — Da. ne bi bilo jedinstveno' kad bi se u zaleĊu naše vojske pojavili elementi koji razbijaju jedinstvo drţave. •'l vojnike — cenzurirano — sto se sve usuĊuju tuĊmci u ^ • madarskoj domovini. .. Njihova je pukovnijska za-i ^cniie na bojišnici bila — cenzurirano — tko ima na -r-iva K"*" ' • • i •> • i • • t\ rai oeavni. koji su bez ikakva razloga napali našu monarhiju. . a mi ih uvjeravamo da ćemo ih pobliţe upoznati s tim dogaĊajem od izvanrednog znaĉaja. kako bi je lišili svekolikih kulturnih i civilizacijskih dobara. domovine.. a koji upravo vape za pravdom. gospodine pukovci v 383 . gospodine pukovniĉe — odgovorio je natnn T i /v . koji bi htjeli zbog nacionalnih i lokalnih razloga ometati naš zajedniĉki napor. uţe. i ' je uvijek ĉvrsto stajao na braniku ove drţave. Na. urednik i zastupnik. eksplozija bolesnih duša. u De-} o ĉijim se ispadima raspravljalo i koji su bili osuĊeni «1 > planskog parlamenta. u gradu dovodi u vezu s dogaĊajima posljednih dana.nagnao iy|CSU v*) D ° 4. Već A o'm upozorili na divljanje pukovnije. No. svi se narodi moraju meĊusobno pod ^ rati. koje teţe samo razbijanju jednodušnosti u srcima naroda. J1 je tako lijepo prezentirao jedinstvenost svih naroda ove « narhije.v * ţrtve naših odvaţnih vojnika na bojišnici (jer oni stal napreduju) ne bi bile moguće ako zaleĊe. Glede toga ne moţemo šutke prijeći preko ovih gnusnih pojava. ta opskrbna p0r tiĉka arterija naših slavnih armada. Ĉitatelji 'Pester Llodva sigurno će sa zanimanjem pratiti razvojni tijek istrage. Ţelimo li imati pod ^ ^ sigurnu drţavu. v. o tome najbolje svjedoĉi sluĉaj u r IvHidi. grijeh? — cenzurirano — tko je4.^ stoji nekoliko bijednika raspuštenog ĉeškog ološa. ĉije se ime (kako nam javlja naš mjesni dopisnik koji je o cjeloj aferi već prikupio bogat materijal). • r^rucnii Lukas i nastavio citati: "Ht »VoĊenje rata zahtijeva suradnju svih slojeva grad Austro-Ugarske Monarhije. koji s • koristili svjetski rat kako bi se dobrovoljno prijavili u voj te na taj naĉin mogli uvesti meteţ u jednodušnost n 382 . Već nekoliko puta imali smo priliku upozoriti u našem ĉasopisu na tu pojavu. Ako pak poneki pripadnici toga naroda. Kojoj narodnosti pripadaju vojnici iz obliţnjeg vojnog logora u Brucku ad Litavom koji su napali i zlostavljali tamošnjeg trgovca gospodina Gvulu Kakonvia? Sasvim je sigurno da je duţnost vlasti ispitati taj zloĉin i raspitati se kod vojnog zapovjedništva.« . U ovom povijesnom trenutku ne moţemo šutke gledati na šaĉicu ljudi. od kojih se P sjećamo slavnog lika maršala Radetzkog i drugih brani J AustroUgarske Monarhije. Nasuprot tim svijetlim lik°v .. StjePana svojim lenom. gospodine natporuĉniĉe? liĉe Barabas.

što je tu na stvari i kako to kod Ĉeha izgleda i tko to sve pokreće. Predoĉeno i kada su ga pozvali da ga prepiše. a kada mu je ga j ^. kako ne bi vriskala. Politiĉki se to dade objasniti.. Prilikom saslušanja taj vaš Švejk je °no Kl t0 n^e va^e Pismo> ^a je to pisao sam. ne gledajući na to aa 11 smo iNijemci m j? . pa taj na NO) veĉernjak neće zaboraviti do smrti. »ljuci i izopaĉenost«. »znaĉajno se šuti. pojeo . i tjednik iz Kiraly Hide. srušili urednika na pod i plesali mu s bakandţama po trbuhu. kojemu ste prijetili sabljom. Sve bi ispalo n IcT ne ^ kilo tog vašeg nesretnog Švejka. Rade s nama što hoće. jer je ^ • no jbrai na jedan te isti kalup. taj ĉlanak je v' ^ objavljen u »Pesti Hirlap«. »drţavni poredak«. kao da su MaĊari na vlastitom tlu bili najprogonienijj ţivalj. o ĉijem će se divljanju provesti interp 384 zastupnika Gesze Savanya koji zastupa naš ljubazno. Kao da su ĉeški vojnici došli. kako se ĉuj > ) uvijek nekaţnjeno kreće u vojnom logoru i još oznake svoje 'papagajske regimente' ĉije smo ime pre \ . maĊarske. kada na v slaT °jnu policiju. ne gledajući na to da li smo Nijemci ili mi Austrijanci. »izmasakrirano ljudsko društvo ' »ĉopor mameluka«. vjje zanimao ĉlanak u »Komarnskom veĉernjem listu« ^jje se o vama tvrdi da ste pokušali silovati gospoĊu Ka-konvi. uredniĉke svinje. Drţavno odvjetništvo u Pešti poduzelo korake da se u wim spomenutim redakcijama izvrše neka uhićenja. :vaitesKi . 385 .. ništa se ne piše.. ^ Natporuĉnik Lukaš ĉitao je naglas ĉlanak u kojem urednik neobiĉno trudio da upotrijebi smjesu reĉen1 »zahtjev drţavne mudrosti«. kako se ne bi moglo dogoditi ono sto se ovih dana dogodilo u Kiralv Hidi. a on je samo urlao od bola.i šovinist Lukaš. S njim je su 1^ Sa?er Vodiĉka. Samo nam se ĉini ĉudnim s se neki sudionici cijelog masakra dosad nalaze na slobodi-se prije svega tiĉe jednog gospodina. našli vaše pismo. razumijete me gospodine oruĉniĉe. Svi mi znamo što to Ĉesi izvode.^ objavili u 'Pester Lloydu' i 'Pesti Napio . koje ste potvrd• °P Kakonyi.db . Ln mi sve Austrijanci.— To je poznata beštija. dok je netko stenografirao. y uvijek prema MaĊarima. te vode istragu punom parom. I tako je to dalje išlo. To je posljednja vijest o vama. ĉasnik nije zaštićen od uvreda jedne takve civilne. plaĉe šopronjski dnevnik 'Sopronv Napio'«. Najviše a platiti urednik »Komarnskog veĉernjeg lista«. Moţda . niJe su iz pukovnijskog ureda poslali divizijskom i aS^raPorte kako bi ih usporedili sa Svejkovim rukopi0vd Je imate rezultat. Preventivna cenzura u ovdašnjim listovima nalazi se takoĊer u rukama MaĊara. gospodine natporuĉniĉe """ -k ree Schroder — pišu o vama. »pogaţeno ljudsko dostojanstvo i osjećali »kanibalsko kolinje«. koji se. baš u blagovaonici za vrijeme objeda i to u prisustvu njezina muţa. kod kojega su nakon tuĉnjave. pa je tek na temelju našeg oštrog istupa. Stoga nam ništa drugo ne preostaje nego da izjavimo da niti danas nemamo suviše razloga da se naširoko pozabavimo dogaĊajima u Kiraly ru di. P • l vski listovi. Pukovnik se nasmijao i nastavio: — Vlasti nisu izvršile svoju duţnost. gospodine natporuĉniĉe. Dakako. odnosno telegrama našeg divizijskog suda. budnost vlasti je prije svega usmjerena na druge vaţne stvari. Naš je specijalni izvjestitelj na licu mjesta utvrdio Ċavla* u ĉitavoj toj aferi doista iskazuju gorljivost i revnost. A sada mi proĉitajte sluţbe ° jevod maĊarskog ĉlanka u šopronjskom ĉasopisu »$0n ^ Pron Napio«. Vidi se u tome odreĊena tendencija. »poznato je iza kulisa«. Naš juĉerašnji ĉlanak bio je na petnaest mjesta cenzuriran. koje ipak moraju biti u primjerenoj svezi s nadzorom nad cjelinom. Meni je kao vašem adreĊenom divizijski sud povjerio da vas saslušam i šalje u Pologu kompletan spis koji se tiĉe istrage. gospodine natporuĉniĉ nego što je došao do »Pester Llovda«. Ali to vas vjerojatno neće zanimati. »O nekim najvaţnijim stvarima«. Svatko od nas zna što je u stvari ĉeški vojnik u MaĊarskoj i na bojišnici. i natjerali ga da zaĉepi ruĉnikom usta svoje supruge. To je Poznatij2j.

Danas će se to razaslati. a njirna> F^ ^ ^ tajco zbunjlj pa su otvorili vatru na bosan-rfKrimentu. onda prava pucnjava. izjavljuju da ĉlanak koji je objavljen u ovdašnjim novinama o toboţnjim ispadima vojnika pukovnije br. maĊarskih. koja je bila postavljena uz njih. Srbi su valjda mislili da je kod nas izbila pobuna. ne pridaj znaĉenja. pile s riţom i K ihde sa šatoom. ^o da se javlja stoţer 75. pa su naši kuhari našli u njegovu podrumu vino staro trideset godina. nego 'trebam pljuvat krv?'« Naravno da sam se uime pukovnijskog zapovjedništva postarao da se u sve novine pošalje odgovor na sve te gnusne i podle ĉlanke ovdašnjih novina. i nadam se da sam uĉino sve kako bih popravio ono što se dogodilo nakon lopovskog vladanja tih novinarskih.1 Brigadna te|eronska centrala javlja da nikako ne moţe dobiti vezu. onome što pred sudom priĉa taj vaš Švejk. Brigadnog generala zovu na telefon. a prethodne veĉeri objesili smo u gradiću kog srpskog vinara. — Divizijski sud u svom dopisu zapovjedništvu naše r^ kovnije — nastavio je pukovnik—došao je do uvjerenja u stvari ne radi ni o ĉemu drugom već o sustavnom hus protiv vojnih jedinica koje prolaze od Cislajtanije do l ^ jtanije.?. — Gospodine natporuĉniĉe. Istragom je bilo utvrĊeno da je taj vaš Švejk uopće li jepa ptiĉica. divizijski general se poĉeo derati. i odsjekli glavninu u Ijo ' U k°Jem Je onda ostalo sve — i regimente. te da je izmišljen od prvog do posljednjeg retka. jer su nam tr0LVec "ili prodrli u zaleĊe s oba krila. PrebaciSrKVan? m* ^n*Ju na diviziju. jer je naša artiljerija. i to na lijevom krilu. Velim varn> mi je vojnik draţi od te maĊarske bagre. pa su sa svih strana poĉeli prelaziti rijeku i udarati po nama. kad najednom puškaranje. kad se radilo o nekakvim slikama koje je navodno proneveril. prema zapisniku: »Ja sam u toĉno takvoj situaciji u kakvoj se jednom našel zbog nekakve slike Djevice Marije neki sluga akademskog slikara Panuške. a koliko s njihove. koja nije pojma imala da naše jedinice pucaju jedna na drugu. na pitanje zašto ne priznaje odgovorio je.:'• Pukovnik je prelistao svoje spise i pokazao natn Lukašu na taj odlomak: »Optuţeni Švejk odbio je Cn*'!l1 nekoliko diktiranih reĉenica poprativši to tvrdnjom H ^' boravio preko noći pisati«. otvorila vatru po našim linijama i jedna je granata pala tik do našeg stoţera brigade. Dan ^morali smo se zadovoljiti šunkom i juhom iz konzerve. te da su sami bili napad • od strane civila i da su se branili kako bi saĉuvali vojnicu ĉast. (. i. i zapovjedništvo pukovnije br. N. Tako. niš drugo ni mogel na to odgovoriti. A usporedite pritom koliko je naših vojnika oti ^ bojišnicu s naše strane. Švejk i saper tvrde da se radi o nekakvo koja nije bila dobro prihvaćena.1 ^' te da sedamdeset peta traţi da joj se pošalje jedan jun kao veza i telefonski spoj s našom divizijom. ali veza se prekinula. ne odgovara istini. jer da je upravo dobio zapovijed od armijskog stoţera da treba zapoĉeti s napadom na srpske pozicije u dva i trideset pet noću. i artiljerija i ra s ĉitavom autokolonom. pa smo dana imali pristojnu kokošju juhu. Kad se sarno 386 nod Beogradom MaĊari otvorili vatru po našem s maršbataljunu koji nije znao da to MaĊari pucaju po a su osuli paljbu po Nijemcima na desnom krilu. to je bila a! Ja sarn uPravo bi° u stoţeru brigade na objedu. (njfm) 387 . Mislim da sam to dobro stilizirao: »Divizijski sud br. N. Moţete si zamisliti kako smo se samo veselili tom objedu. Pojeli smo juhu. i skladište i poljska bolnica. da kakva je to svinjarija u brigadnom odsjeku. A mi da smo rezerva i da se paljba mora smjesta prekinuti. pukovnije. ili onaj saper. a da su Srbi zaposjeli kote 212. no ™ bi u takvoj situaciji mogao »Feuer einstellen«. a će istraga provedena protiv tih ĉasopisa dovesti do strog kaţnjavanja krivaca«. I taj isto. da su upravo od sus-l e divizije dobili naredbu »ausharren«2 i da se ne mogu °govoriti s našom divizijom. naprimjer. civilnih Ċubradi. E. i. N. baš smo se bacili na kokicu.

""". udane. 6 PO- nik Lukaš zahvalno je pogledao na pukovnika. gospodine natporuĉniĉe. Tijekom tjedna odaslana marška na ruski front. A ako se još nekada sus^emo. Ugrizla me pritom za nos. Kada mu je natporucnik naredio da mu nade novog sluţnika namjesto Svejka. rekao: Time je. I nemojte nas izbjegavati ^TuBudejovicama ^ Cijelim putem kuci natporucnik Lukaš je ponavljao: »Ordonans kompanije.. Svejk je sa svojim starim Sa Perorn Vodiĉkom sjedio na klupi do vrata s još nekoliko )nika iz razliĉitih pukovnija i formacija. ta je pokazala što mogu MaĊarice. Vanek viknu: — Pomozi nam Gospode Boţe! U baraci kraj divizijskog suda. a taj vaš j^lupi Švejk.. Ništa ne govorite. Samo se po sebi ta ^^ da su za to okrivili našu regimentu. ktf> je to izveo s vašim pismom. Mlade. osiguranoj rešetkama prema propisu. to je dobar ĉovek — rekao je Švejk — taj je ovde 389 /' Pukovnik Schroder bio je danas vrlo dobro raspoloţen — Gospodine natporuĉniĉe. tako da sam jedva stajao na nogama kad sam se vratio u regimentu. deĉki — javio se Vodiĉka — onog madar°8 tipa tam kod prozora. divizijski i brigadni gener l u zarobljeništvo. Recite financijskom naredniku pronaĊe nekog drugog sluţnika umjesto toga Svejka. pa ćete krenuti s njom kao zapovjednik. financijski narednik Vanek reĉe: — A ja sam mislio. SL ~~~ . Najviše me iscrpila gospoda jednog advokata. ustajalo se u sedam sati ujutro i ureĊivale su se vojniĉke postelje koje su se valjale po podu u prašini. Temeljito sam to peglao. — Sami ste se sada. u tom smjeru istraga mora biti obustavljena. Poĉeo korespondenciju. taj vaš Svejk je ipak karakter. Natporuĉnik Lukaš se zbunjeno nakašljao. Kad sam ja bio u vašim godinama. 388 l . d°Ċite u naše društvo.' vas su gospodine natporuĉniĉe osramotili u novinama.. A kad je ĉuo da je pukovnik imenovao Svejka ordonansom 11. ^k Pukovnik pljucnu. neudate.. U jednom pregratku te dugaĉke Prostorije slagali su po propisu deke na slamaricu. £vejka vam dodjeljujem kao ordonansa kom—"" pukovnik je ustao i pruţajući ruku problijedjelom mcniku. Drvenih leţajeva nije bilo. a oni koji Su bili gotovi s poslom. ' koji)e". nemojte mi reći da ste se tek sada poĉeli dopisivati. i trebali ste samo vidjeti kako ĉitava ta tri tjedna nisam ništa drugo radio nego spavao s tim Madaricama. tri tjedna sam bio u Jageru na geometrijskim teĉajevima. — pukovnik je povjerljivo lupnuo natporuĉnika po ramenu — znamo mi to. taknete na istoĉnom bojištu. Spetljali ste se s njom. sjedili su na klupi do zida. — ali znat^j gospodine natporuĉniĉe. da ste zadovoljni s tim Švejkom.Kakonvi? Dva dana sam bio u sedlu. ordonans kompanije«. Takvog ĉovjeka je zaista šteta. uvjerili L ko su sjajno iskoristili vaš sluĉaj u Kiralv Hidi. ili su se zabavili Pripovijedanjem raznih zgoda. kak se samo gad moli da to s r dobro projde. ja imam svoj sud o cijeloj toj stvari. starije. cijelu noć mi nije dala oka sklopiti. Meni se to jako sviĊa kod tog dec Svakako.Sil -i d om•. prisutnost ovdje je potpuno suvišna.^gledajte. pa ili ^traţili uši (oni koji su došli s bojišnice). koliko ste rputa spavali s on«. Vi ste najstariji ĉasni kompanije. znaĉi.. sve sreĊeno. muţ je to otkrio. i° > ^ sve sreĊeno u brigadi. Svaki dan s drugom. Pa da ga ĉovek ne šupi da mu se njuška uha do uha. I Švejkov lik lebdio mu je jasno pred oĉima. a sve su to skrivili MaĊari time što s St po našem drugom maršbataljunu. gospodine obrelajtnant. kako je već došlo.J tvrdim da je to odgoj. kompanije. — Gospodine natporuĉniĉe — obratio mu se povjeri" pukovnik — ruku na srce.. Ţelim vam mnogo sreće. E. ° U!1 .

i — zdrzal je. Izmuĉeni vojnik uĉitelj sjeo je na klupu i uzdahnuo: —To je sve. kamarade — upita Švejk — umlatil tu svoju tetu? — A zbog ĉega se ljudi ubijaju — odgovorio je ugodni ĉovjek — pa svako se moţe dosetiti da se to dela zbog novaca. jaki i zdravi ĉovek. a zatv zato jer neće nikog ubiti. mladi. da bi me posvojila. c Sa m mu to na sliĉan naĉin probao objasniti. o onim ušima. a taj ĉak ni htel " pušku na rame kad su ga dignuli u vojsku. onda. — A zakaj si.Daj. Prije rata je v. da se svuda veli muţjaku od uši — ušljivac. mrcina. — Bil je to glupi ĉovek — rekao je stari saper Vodiĉka — on je mogel prisegnut. front se ĉek cijeli. veli. da je to protiv njeeo \ • • J v l • ' O *lfl ie orošao mršav. samo general ima veš bijeli Gmiţe na nas velka uš bolje nam j e da smo kuš. na tom svetu nisam imal ţive duše. jer da je to n njegovih uverenja nositi tam nekakve puške.zato jer ni htel u vojsku. Uš je ovdje dobro svikla na ĉasniku već je nikla sa pruskom se uši pari ušljivac austrijski stari. Zato je bil ^ voreni. zbog toga sam već ĉetvrti put saslušavan kod gospodina istraţnog suca. koji se. tak da budu skroz P°blesavili. Vojnik s medom se nakašlja i poĉe: Usljivo sve je. s ćelom tom prisegom.5* 390 klupi-l. ali on se 391 . Recite gosponu istraţitelju da ste 51 to pisali za svoju zabavu. pa sam odmah moral u vojsku da odsluţi^1 godine koje sam propustil. proglasili su n1 izljeĉenog. u sam bil u ludnici u Slupima. veli da idem delat. Tak sam tam kod nje se ^ na podu i stalno si govoril: »Jel to tetića. a baš su joj poslali kamate kad sam k njoj došel u posjetu sav razbijem i podrapani. dok ni poplavil. Drukĉe se ne bute iskopali. — O tom vam zbiljam ne vredi govoriti — rekao je Švejk razborito — radi se samo o tom koga buju oni na sudu smatrali tim starim austrijskim ušljivcem. i tak sam joj facu sredil da nisam znal p moja tetića. — Uĉitelj. a na kraju bum se valjda izvlekel iz tog rata kak spada. a ona. Reĉ po reĉ. Niste pisali to da bi ne *og uvredili. visoki vojnik. To je jako uredni ĉovek.' ^ Moravskoj nekakav gospon Nemrava. i da nemam tu doktorsku potvrdu da sam pred petnajst godina u stanju ludila ubil svoju tetu. bil bi već valjda treći put na fronti streljan. Osim nje. pa kad se veli muţjaku od svinje t. jer da sam. — Ja sam već triput prisegnul — izjavio je jedan pješak — i triput sam tu zbog dezertiranja. dojdi sim — poz-"• muškarca s metl0m. ozbiljno pribliţio njihovoj 1 uverenja. to je jasno. lj je uzdahnuo: y r~~ Ali kad taj gospodin istraţitelj ne zna dobro ĉeški. pa su ga ponovo otpelali na pris *' On im je rekel da ne bu prisegnul. Iz nekakve je sekte. Samo im morate objasniti da je ušljivac muţjak °d uši i Ja se ţenka od uši moţe pariti samo s muţjakom ^'jivcern. izmuĉena izgle-' v i Kra) "J" ' • etlom u ruci. a kad su nas. Imala je ta baba pet štednih knjiţica. on se drţi tih Boţjih zapov A^'c ovi mu buju zapaprili te Boţje zapovedi. i ja sam ti je nekolko puta opalu P° glavi širajzlom. Ali ovak mi uvek moja pokojna teta pomogne. il to ni moja tetića. Tak sam ju išel prositi. to bu ih zmotalo. tu je zbog idl£e pjesmice koju je sloţil. ». il to ni t£tl ' Tak su me drugi dan našli susedi kak sedim kod nje. a onda se na sve to posrat. Još je dobro da ste 13111 stavili ono parenje. ^"Vo je J^*11 uĉitelj iz mo§ ^njeg maršbataljuna ~" ^^0 ga je lovac koji je sjedio do Svejka — sad si •" premesti ispod sebe. prije { izveli pred komisiju u Bohnćfcama.

frajer jedan blesavi. to je Franta Hybšu. taj je uvek gotovi. kad ga je pitala kak izgleda ta ruţa iz Jerihona.. a onda. da se još sve moţe okrenuti na bolje t su mu godine 1879. koji je padal uprav na taj dan. Tak su ga obesili tek drua dan.) 392 393 . to ti je trajalo više od pol sata. ali predsednik suda mu je stalno stavlja! na dušu da je priznanje olakotna okolnost. Tog istog dana bil je u Brnu. onda bus dobil par fliski — nadovezao se stari saper Vodiĉka — kaj si svega taj tip ne zmisli. jer su ga u zadnjeg ĉasu maknuli ispod vešala. tam se dogodil jedan ovakav sluĉaj: jedan je rudar isfliskal inţinjera u ĉetri oka. A advokat koji ga je branil. rekao je gospodin isljednik. »Kakvi ponoćni. a kad su ga posle pitali »Vi ste znaĉi u civilu pomoćni djelatnik«.1 ja bum se z njima obraĉunal. obrazovani deĉko. navlaĉili omĉu na vrat zbog top dvo'st kog grabeţnog ubojstva. pa je trebalo obnoviti proces. u onda su tek utvrdili da je evangelist. o meni bu se on se nemoj brinuti — rekao je Švejk — sve bu bilo . Juĉer je z nama na saslušanju bil jedan isti takav ĉovek. a tip je još imal takvu sreću da je treći dan dobil pomilovanje. Vodiĉ ja sam te htel z neĉim razveselit.. — .. e to vam je ta ruţa iz Jerihona« — hram0 se Švejk — pa nisam si ja zmislil tu bedastoću. kak bi si to poravnal s tim maĊ^5 l. (ma4. da nemre priznati. ^ rata su se otvorila i unutra su gurnuli jednogodišnjeg v onj°Vik. polite z vodom i on D vam lepo pozelenil. — Ti bus nekog razveselil — otpljunuo je prezrivo diĉka — ĉovek tu ima punu glavu briga kak bi se zv'e tog dreka i izišel van. Onda su ga morali iskopati iz kaţnjeniĉkog groblja i rehabilitirati na plzenjsko katoliĉko groblje. to ne razmem.) hoće ĉoveka razveselit s nekakvim kravljim to mogu naplatiti tim maĊarskim frajerima. a morali so1 si o neĉem pripovedati. pa je i bil osloboĊen.bacio na mene. ist ova uš also masculinum ist ovaj uš L * kennen unsre Pappenheimer. Kad ga je istraţitelj pital kaj dela u civilu. kad je prošel roĊendan.2 bu nas više — radosno je rekao Švejk — moţda su ^saĉuvali nekakav ĉik.' vati istraţitelju da niš nema protiv tih MaĊara.1.. — Ali to nisu moje reci. To je i pogodil. metnite ga na tanjur. dok ni objasnil istraţitelju da puše u mijeh kod kovaĉa Kriţa. Pesji ţivot. glasi ovaj uš. pripoveda kaj je to ruţa jerihonska. Onda joj je rekel: »Uzmite si suhi kravlji drek. jj no je glavno nikad na sudu ne govoriti istinu. Ţenski rod. kad je on trebal visiti.k°^ Je u Budejovicama sjedio sa Švejkom u zat-1 DIO odreĊen u kuhinju neke marškompanije. tak da to niko ni videl. Ĉovek ima brige od tog divizijskog suda. Ali kad mi jednom takav dopadne ie> ^Lutil bum ga ko maĉka.« Na hodniku su se zaĉuli koraci i vika straţe »Zuvvachs«. juĉer kad smo išli na saslušanje. on je odgovoril: »Duvam kod Kriţa«. pa prizna. zatvoreni. a muški dakle ova ušak.. da se muţjak od uši ĉeški veli ušak »Kr-i ušljivac«. kak je govoril ^ Janeĉek u Plzelnu. »ušak. stalno mu je govoril da bi to pori-cal. . a on mi. . Kad sam jednom delal u Moravskoj Ostravi. — Jezušmarja — razljutio se Vodiĉka — ja to više nem-rem zdrţati.1 ' *» — Kratko reĉeno — rekao je Švejk — s vama dost bezveze. pa su ga otpelali na evangelistiĉko groblje. jer je sve ukazivalo na to da je to u stvari napravil jedan drugi Janeĉek. da se niš nemre dogoditi. Matej i to jednoj staroj babi.. i na sve to se još ĉovek mora pretvarati. Onaj e aj sar ĉovek koji se da namamiti. Poznaj"11 ljude. (njem. jer ga nisu smeli obesiti zbo« roĊendana Njegovog Veliĉanstva cara. To ti '° moj. ali taj je stalno teral svoje. tak je i dokazal svoj alibi. Zakaj sve to pripoveda. . Dal bum im ja: »Isten ald t«.« Ferninin *^ gebildeter Kerl.. to je pripovedal sluga slikara Panouške. ali ne smete gubiti nadu... Od toga nikad niš dobro ni ispalo. i MaĊarsku. kad smo išli na saslušanje. onda im je °dgovoril.

kompanije. koju je donio sa s I sjeo na klupu u ĉešku koloniju. Ona su dvojica bila obješena jer su se ustruĉavali objesiti neku ţenu i sinĉića nekog komite kod Šapca. koje . Poĉeo se na mene derati. ništa ne mijenja na situaciji. da sam zatvoren na temelju pukovnijskog raporta. ne jedan. 395 . kao da je to nekakva djeĉja brojalica od Paule Moudre. Oftda su me odveli i rekli da sam optuţen za pobunu. na sr Švejk odgovorio: — Na vjeke vjekova. jedan proces više. hoćete li ĉistiti zahod ili nećete? H pokorno javljam da nikakav zahod ĉistiti neću. predat ću vas divizijskom sudu zbog pobune. i niti jedan esa I tako je to stalno išlo: »Ĉistit ćete?«.i. paţljivo zapalio cigaretu. nego sto zahoda! __ Pokorno javljam da neću ĉistiti niti sto. Kresnuo je. a jednog iz 9. i da bih volio z tko me to moţe prisiliti da perem nekakve zahode. __ K vragu. jer ipak zbog me. amen! Jednogodišnji dragovoljac zadovoljno je pogleda Švejka. lo. Nemojte misliti da ćete biti prvi jednogodišnji dragovoljac koji je za ovoga rata bio strijeljan. da se uop ĉudi što me zemlja nosi i što se ne prestane okretati zbog f sramote jer se u vojsci našao takav ĉovjek s pravom jedn^ godišnjeg dragovoljca. a i ih razdijelio. Dakle. Zahodi su letjeli amo-tamo.— Hvaljen Isus i Marija — rekao je ulazeći. Sve u svemu uzevši.°V joci do potresa. Dok sam ja sedel u garnizonskom zatvoru. On je prava svinja. »Neću ĉistiti«. malo ĉudan. vi ćete ĉistiti. — To se razumije — rekao je jednogodišnji dragovoljac — ako ţelimo takvim naĉinom pobijediti. A ako se već ţele sa mnom na silu suditi. — A kak si se pobunil? — upitao je saper Vodiĉka. Cijelo to vrijeme dok sam drţao ne neCecijUj gospodin pukovnik nije ništa drugo radio nego f°^Q zubima kao kobila kad je hladi po jeziku smrznuta 00 ^ onda se na mene izderao: ^ Onda. svima dao da pripale i ravnodušno rekao: — Ja sam optuţen za veleizdaju. nek se sude. hoćete li ĉistiti zahod ili nećete?« ~~ Pokorno javljam da neću. njeg dragovoljca kao što sam ja. Na Jbolje bus napravil — rekao je Švejk — ak bus se da si blesav. nakon tog gnjilog kupusa i P°P1S 394 Onda sam još pukovniku rekao da je taj njegov g I?fc0 naZ me zemlja nosi«. Sie Einjahriger. da niste sla venofil?« 7~ l okorno javljam da nisam. a je isto bil jedan tak pametni ĉovek. pa je izvadio iz cipele komadić kutiie 7^ J-Ld i 1-1 v.( nisam posrao. ak°J pak svojim vladanjem moţe pobuditi samo gnušanje i prlJ ir svojih nadreĊenih. A zašto? Zbog njihovih tvrdih glava. obrazovan. poloţio na zemlju deku. pro». i stalno se ispriĉavao da su mu natekle noge i da ima platfus. a jednogodišnji iz 9. i L-i ' ' šibice i nekoliko šibica koje su spretno bile razrezane po poU • glavice. gledajući sa simpatijama na jednogodišnjeg dragovoljca. strijeljan je jer nije htio dalje. da sam obiĉni arestant. U Srbiji smo objesili dva jednogodišnja dragovoljca iz 10. — To ni niš — odazvao se Švejk — to je zezancija. strijeljali smo kao janje. razmetao si uvijaĉe i i i• i• smotane cigarete koje je ondje bio spretno ugurao. __ Vi ćete ĉistiti. Pukovnik je trĉao po uredu kao lud. Pukovnik je na mene pogledao i rekao: »Slušajte. na kraju je sjeo i rekao: »Razmislite dobro. koji ima pravo na ĉasniĉki ĉin. pomoću raznih sudova. — Nisam htio ĉistiti zahode u glavnoj straţarnici — odgovorio je — onda su me odveli pukovniku.1 ___ Pokorno javljam da neću. Vi • •1. da su zakoni prirode jac kaţnjavanja jednogodišnjih dragovoljaca. Odgovorio sam mu da se rotacija ze ljine kugle ne moţe zaustaviti pojavom takvog jednog . iako bih i na to imao pravo nakon te svi J prehrane u regimenti.

pa kad ga je pregledava! stoţerni doktor onH izjavil da nije dezentiral. da se opijala. • sbi:* •. druga baka da se potucala sa ciganima i da se otrovala u zatvoru sa šibicama. a ĉovek ta J sud i ne vidi. a valjda si je još pet vojnika. .. : ikivff* 3 <:. Troše tone papira. pa će te sada zatvor korigirati«. Povremeno da ima silne bolove u glavi. zapalil) 6. Taj je dezentiral s K 'v z njim je treba! biti prireĊen jako slavni proces. nećakinja s tatine strane da se hitila u Beĉu sa šestog kata.. uvek nam je drţal predavanje kako svaki 397 . za svaki sluĉaj otprilike ovak napisalo na papifl • 1. Dedek + (ţenu. Ustali su. onda ti je naš supar ?era govoril da u vojski svaki mora biti svestan svojih lr\oi. zato jer bi to na koncu ispalo tako da bi sve glavne stoţere morali zatvoriti u ludnicu. 3. polil s petrolejom i zapalil. \^' za primer ostalima osudili i obesili. a u takvim trenucima da ne zna kaj dela. nego da još od mladosti rado pn ^ i da uvek oseća nekakvu ĉeţnju da bi nekam nestal. a ne da se s nama tak nateţeju. Kad bi nas bar.Hi pokojni obrlajtant Kvajser. a on sam da je bil strašno zanemaren u odgoju. i . mama da mu je bila prostitutka. Mlada sestra da mu se utopila. i da je u takvom stanju otišel s fronta u Prag. I dok su prelazili put k saslušanju.: < • i * _ * «. Struli iza rešetki. takav glupi e <ski rat još nikad nis videl.••• oj. U okovanim vratima zaškripao je kljuĉ i ušao je profoz: — Pješak Švejk i saper Vodiĉka gospodinu istraţitelju. v . a onda si je u zatvoru u Kartouzima prerezal ţile na vratu s komadom stakla. to zelje s mrzlim krumpirima? K vragu. jedan nećak da je bil nekolko puta osuĊeni zbog paljevine.•«. i da ie umrla od derilija. da je umri od samoubistva prije neg kaj se o rodil. ah M je prešla i ta strasna zanemarenost u odgoju. himmelherrgott. -~ i onda bi ti uz to opalil takvu prek gupca da to nisi oray Pfe l il. ' ećakinja s tatine strane se bacila u Beĉu sa šestog kata. da do desete godine ni znal govoriti. a &0. jer ga je. Sestra (vlak) 4. naši' A zaostaloga. šibice) + itd. kad mu je bilo šest meseci i kad su ga previjali na stolu. t0fU Y mu je to bil već treći sluĉaj. jel ta juha ^ Jesti. Tak se ćeli boţji dan valjamo. svaki dan saslušavanje. . i otac . a onda nekam otišli. !!• i ga i otfurali na tu korekciju. zvezali ga na kriš kras. R u je da se jednom probudil u Hamburgu. petrolej. i TaK su & . maĉka povleklasa stola i on da je pri padu udaril glavu. — Stalno samo ta preslušanja — ljutio se Vodiĉka — a Kad bi barem iz toga nekaj ispalo. Baka (Cigani. Da mu je otac Kl alkoholiĉar. a tek kad ga je vojna policija zatekla kod »Fleka« da je došel k sebi. ka). saper Vodiĉka i Švejk razmatrali su kad će ih zapravo izvesti pred redovni sud. 396 to sto • n i Pocel nabrajati stoţernom dokni došel ni do nećaka. Otac alkoholiĉar.»•. drugi put onet Londonu i da ni znal kak je tam došel. Reci mi iskreno. Boţe dragi> trebali ste videti kak su još bili sretni kad su ga otpustili E vojske.fesor na Trgovaĉkoj akademiji. ^'zanemaren u odgoju. rekel: »Ĉuj frajeru. Ja sam si to predstavlja! skroz l"""" Ja sam jako zadovoljan — rekao je Švejk — još pred c |°*° let. Mati prostitutka. kad sam aktivno sluţi!. Poĉel je iz sebe delat bedaka. do ureda divizijskog suda koji je bio smješten na drugoj strani i u drugoj baraci.. brat da je skoĉil sa ţeljezniĉkog mosta na Višehradu. kad mu je stoţerni doktor.. a! taj se iz toga ' ^ jednostavno zvlekel. < * it d. a Vodiĉka reĉe Švejku: — Vidiš te lopove. starija da mu se hitila pod vlak. . kad je došel Odavati puške. jjoliĉar i mama prostitutka i rade se javil dobrovoljno na __ Danas — rekao je jednogodišnji dragovoljac — u vojsci više nitko ne vjeruje u nasljednu opterećenost. a te mrcine maĊarske trĉkaraju okolo. . 2. Sestra (utopila se). a nikakvih rezultata. Brat (s mosta) 5.. osudili. koji su z njim sedei istoj sobi. dedek da je ubil svoju ţenu.

Dva za glavu. a kad smo svi tam u sobi dobili pritvor. Ipak to & k treba ići na zajedniĉki raĉun. . Tada s ti stajali na Drini. Na desnoj strani stola stajalo je raspelo od umjetne slonovaĉe. kak je to pred puno let takav vojni sud odradil po kratkom postupku Sluţil ti je kod nas u aktivu uĉitelj Heral. Pred njim je leţao nekakav zakonik. Bila je to knjiga Fr. sjedio istraţitelj Ruller. al je još bil ţiv ko nedoklani kokot. dobil bi deset cigareta »Šport«. . Istraţitelj Ruller upravo je.1 gledao se u reprodukciju naivnih crteţa muškog i ţen-sPolnog organa s pripadajućim stihovima. Vodiĉka — tješio ga je Švejk — sam mir. Trebali ste prijaviti da je dezentiral — mudro je pn-. glavn . dok ga ni bilo. aJe. Onda se je pred jutro vratil u naš štagalj. pet. dobili bi malu temperaturu. imal je u ruksaku ćele tri kutije po sto »Šport« °$. na ţalost ^zapetog Boga. daje im piti) j .vojnik mora pokazivati najveću duševnu oĉeliĉe su vojnici samo stoka koju drţava hrani. yslobodivši šalicu zagrljaja zakonika.. — Kad sam bil u Srbiji — rekao je Vodiĉka — tam su u našoj brigadi vešali komite za cigarete. sa zaprašenim Kristom koji je oĉajno gledao na stalak svoga kriţa. nikakva srditost. Jednom po noći. S. a neki D • ga aĉkaje ugutil z remenom. da ne upadnem u nekakvu guţvu. Z menorn f sluţil jedan Cigan. a straţa ih je smjesta odvela u ured broj osam gdje je. pa zato oni moraju tegliti ko vol • Saper Vodiĉka se zamislio a onda zakratko rekao— Kad budeš tam. kad bi to videli prvi put. Onda smo T ko sU maĉku. Tam je to bilo jako lako. pripovedal je da ima u praškom muzeju jedna knjiga zapisa nekog vojnog suda iz vremena Marije Terezije. oĉi Kfe . 398 . komad po komad. a mi smo z i napravili • kratki sud. . . Ko bi još takve cigarete pušil? Ujutro su ga traţili. a za ţensku i za dete. (njem. na kojem je bilo pepela 1 opušaka od cigareta. uvek se neko prijavu. duhana za lulu. kod tog istraţitelja. kave. To si trebal videti. a za ostale stvari se opće nismo brinuli. a više to nisu ni vadili iz Drine. Bilo nam je ĉudno. Svaki dan bi neko nestal.0 švejk — da se već na to pripremal i da je svaki dan iadabusezgubil. 0nH nemoj zmotati. pa u Dunav. — To se razme — dodao je Švejk razborito — tada su i pukovnije bile brojnije i stalno su ih po selima popunjavali. A bil je taj gad ţilav ko ma saper Vodiĉka je otpljunuo. a to kaj si prije na saslušanju govoril tak * ponovi. Onaj vojnik koji bi obesil ĉoveka. listao je dalje po JKI posuĊenoj iz ĉasniĉkog kasina. fino po Drini. već nam se i posral. — Njima su trebali dati kinin — rekao je Švejk. Plival bi tam neki napuhani komita pokraj našeg raspadnutog domobrana. na kojem je stajala nedopijena šalica ĉaja. a Ċubre. prema tom zapisu. a mi to dugo nismo znali. Svaka pukovnija imala je svoga krvnika. dva za noge i zavrnuli mu smo na njega navlekli njegov ruksak skup s cigahitili ga fino u Drinu. a ^gom je rukom podignuo šalicu s ĉajem koja se bila prilika o zakonik. koje je otkrio )e o povijesti razvoja spolnog morala.. za jedan terezijanski talir. Tada su upravo ušli u baraku gdje su bili uredi divizijskog suda. I taj je krvnik. Švejk.) y 399 11 . koji je ubijal vojnike iz svoje pukovnije. zaradil n jedan dan i ĉitavih pet talira. Znaĉi. za dugaĉkim stolom s hrpama spisa. c as naslovom koji je puno obećavao »Forschugen zur 'cklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral«. da ga uvek po noći nekam zoveju u ured.' da si videl kak su me napali ti maĊarski frajeri. ko da je to nekaj — biti pred takvim nekakvim divizijskim sudom. Hitili smo ga na zemlju. — Al ko bi na takve stvari mislil — odgovorio je Vodiĉka __ mi smo svoje napravili. — Niš se ne boj. ne je palo na pamet da ponjuška po njegovim stvarima. ta. otresao novu cigaretu o stalak raspela. ipr rnreš i nemreš ga ugutiti. Neki neiskusni. Onda je intendantura poĉela štediti pa su ih streljali u gomilama.

^ i Istraţitelj Ruller tek je tada pogledao na Šveika i J ni Vodiĉku.. Mi to zbiljam ne zasluţimo. Tući se sa nekakvim honvendima. Kad bi to bilo u civilu. koji su za mene fasovali.znanstvenik F. Onda mu je Vodiĉka rekao da puno ne gimnasticira s gubicom. vole? — upitao je Vodiĉku. Kad bi bio MaĊar. pa je zato izjavio: — Dajte malo povucite deĉki. Zbog vas sam morao telefonirati ĉak u arm1' jski sud. Tu vam je °n . pa tako nije ni obratio pozornost na one k ušli. imam ja s vama posla. već bigarastrgnuo ko zeca. onda bi • Hozvolil reći da ste zlatni ĉovek. I ujedno. vojnik koji ih je doveo bio ih je prisiljen privremeno vratiti u zatvor divizijskog suda.. onda ne znam kako bi to s vama ispalo. bmno si vaše reći oba uzeli k srcu. a neko mi je ral pol kruha.kamarad Vodiĉka se prehladil i sad kašlje. jer ste se z nama morali tolko atezati. uzviknuo je: ci maršbataljun. i da moţe smatrati srećom što je Ĉeh. Hoću li već jednom to naći ili neću? Klipani mizerni.Juĉer sam isto tak pratil dvojicu u logor. — Was geht los?' — upitao je. i da vam puno zaiTaliivamo na vašoj dobroti. razbojnici. proći će te to fronti. koji se usudio stati voljno — Kad kaţem voljno. a letilo je sve iz tebe ko a dlakave deke. to suvišno opterećivanje suda. odgovorio je Š t It-r. ljst ? dalje i traţeći nastavak naivnih crteţa. onda moţeš s tim nogetinama raditi što hoćeš. prijatelji! To vam je kao u ĉasopisu turista: »Dobri vjetar!« Pripravne radnje za put već su 401 v • ĉ -\ 400 . — Pokorno javljam. . a kletve je adresirao na omrznuti soj vojnih pisara. e ft°" . Što je? (njem. Pokorno javljam. a sad je već skoro jedanaest. °'' su Trgnuo se iz promatranja reprodukcija tek onda k A Vodiĉka zakašljao. Budući da su vojni pisari iz ureda otišli na objed. gospon istraţitelj. ^ |L —Pokorno javljam. mi obadva momo vas prositi za oproštenje. u divizijskom sudu na niš drugo ne mislite neg na ~~ re'cao Je Vodiĉka koji je već sasvim došao k sebi. Ali neće vam se to isplatiti. što nije prošlo bez proklinjanja s njegove str ane. Odvedite ih na broj dva. klipani — rekao je kopajući po hrpi spisa na stolu — dao sam da vas pozovu za devet sati. i na neko se vrije"16 izvući s ratišta. — Ne pravi takvu ozbiljnu facu Švejk.) nrotiv obojice prekida i obojica idete u svoju jedin-ćete biti kaţnjeni. Vojnik koji ih je vodio bojao se da će zakasniti na objed. Vodiĉka se tek na hodniku osjetio starim Vodiĉkom kada su pod straţom išli u ured broj dva. Kraus u zahodima berlinskog zapadn lodvora. — Konaĉno ste stigli. Triput si bio kod mene na saslušanju. ntpUS01 > r > . ^ad su jednogodišnjem dragovoljcu priopćili kako je to s "ma ispalo. — A tebi je bolje da zaĉepiš — rekao je istraţitelj Ruller — kad tebe budem nešto pitao. ~~ Deĉki mi buju opet pobrali sve masno iz juhe — za-jaukao je tragiĉno — a umesto mesa buju mi ostavili same e. E sad pogledajte. S. bandit" — rekao je nakon što je iz gomile akata izvukao opseţni spis s natpisom: Schwejk & Woditscha — l nemojte misliti da ćete se i dalje valjati u divizijskom sudu zbog nekakve glupe tuĉnjave. budale jedne — uzdahnuo je.' vam tako zapapriti da ćete samo gledati. — nastavio Je l. skica i nacrta. vleĉete se ko gliste. a onda idete s maršbataljunom na '^ A ako mi još jedanput dopadnete šaka. gospon istraţitelj — umiješao se Švejk — da on ima reumu. — Kako to stojiš. list i vladajte se pristojno. ~. gospon istraţitelj — rekao je Švejk . — Nosite se do sto vragova — razvikao se istraţitelj na Šveika — da nije bilo toga što se za vas obojicu zauzeo gospodin pukovnik Schroder. tek ćeš onda odgovarati. H Trudio se kako bi mu lice dobilo što stroţi izraz.

tukel sam se«. ili ne znam. uĊem u civilu. J™ da mi je rekel: »Kaj sereš — ti i tuĉa!« Kad projde rat. mi bratja Ĉehi. Brojna i iznimna iskustva. srca radosna. i kad se za jednu sekundu sve J° valjalo po zemlji. Gajite ne k ljubav za te krajeve gdje će vam biti predstavljeni r 1C Tamo je to krasno i neobiĉno zanimljivo. a od radosti ispalite u zrak sve naboje. ' . slavna voj na uprava postarala se o svemu i sve k A vi ste pozvani da se prikljuĉite izletu u Galiciju. negde našel pa bum . Vl( *el. da sam se kod saslušanja na sve mile ^ n 'e naĉine izgovara!. a ja gazil po tom. . i odvodeći ih u stranu tajanstveno im rekao: — Ne zaboravite. koja je stekla naša slavna armada pri prvom povlaĉenju iz Galicije. Vodiĉka. . 403 . smjesta reći nekim Rusima: »Zdrastvujte. . kvrge i modrice. istina je. da sam od njih napravil rezance. zdrobil bi mu w njegovu maĊarsku njupalicu od uha do uha. Poslije objeda. već mu je bilo dosta. nri sastavljanju programa za drugi pohod sigurno dobrodošao vodiĉ našim novim ratnim pohodima. ] sam tak srditi kaj me nisu osudili. gospon istraţitelj.u pokazal jel se znam tući. »Jeste li koga povrijedili?« »Naravno. ravno za nosom do Rusije. Kad )e -e J)spon istraţitelj pital zakaj smo upali u stan tog gosm Kakonvia. Ispada da ni htel poverovati tomu da mi se raspal remen na tim maĊarskim tipovima. prije nego što su Švejk i Vodiĉka otišli u ured. duţnost nam "i ti tak kak govori advokat Bass svojim klijentima. a kad su to drugi doznali. . ja bum ga. r „ . ja sam mu jednostavno rekel: »Ja sam mislil A hum se najbolje upoznal s gosponom Kakonviem ak mu j \Acm u oosetu«. šepavac! — Samo da je nekaj rekel — mrzovoljno je izjavio saper Vodiĉka Švejku — da je sam pisnul. onda bome ne bi priznal — rekao je saper Vodiĉka — al kad me je taj tip maĊarski direktno pital: »Tukli ste se?«. 402 Deĉko dragi — rekao je Švejk dobrodušno — ja 7" ne razmem kak te to ne veseli da nas je divizijski l 'beno priznal za skroz pristojne ljude. i tu bum napravil takav cirkus da to svet . kad budete na ruskoj strani. Secam se — nastavio je Svejk Loje izlaganje — da pred vojnim sudovima ne srne niko niš priznati. šuti i pusti da mu gazim po cipelama. kaj su nas oslobodili. onda smo mu nabili deku prek glave. koji je htio manifestirati i svoju mrţnju prema MaĊarima. i da to s tim MaĊarima ne vredi ni spominjao-ipak smo se tukli ko lavovi. ruskije bratja. prebili ga i poruĉili mu da mora poreći svoje priznanje. bit će. onda sam rekel: »Je. kao i to da ga zatvor nije slomio ni pokolebao u njegovu uvjerenju. takav smrkavi istraţiteljski balavac obustavi istragu nad nama. kao u rodnom kraju. tak da budu se ljudi skrivali po podrumima kad u ] C ' ^a sam došel napravit reda meĊu tim vucibatinama Hidi. ma e ^ kao u miloj vam domovini. koji je sastavio pjesmicu o ušima. ko da se ni ne znamo ^ kak spada. A on. i izderao se na njega: — Obuj se. U dalekoj t osjećat ćete se kao kod kuće. sećam se da je jedan vojnik u susednoj sobi priznal. To si ti skrivil da nas nisu osu i da su nam još dali tu potvrdu. Gospon istraţitelj me onda više niš ni dojacm t' . S osjećajima uznositim poĊit V° put do zemalja o kojima je već stari Humbolt pripovMg^ »Na cijelom svijetu nisam vidio nešto veliĉanstvenije od glupe Galicije«. Kaj si opće o nama misliju? A to je ipak bu pristojni konflikt. . Port*^ put s mislima veselim i lakim. Ovak to ispada ko da n ismijavaju. stao je na nogu nekom MaĊaru koji nije htio sluţiti vojsku. Kad sam sedel u garnizonskom zatvoru. medu tim lopovima i banditima. ital. mi njet Avstrjci«.. Hergot. prišao im je onaj nesretni uĉitelj. crkotinu. a onda bum došel > u Kiralv Hidu. Pa prisustvoval si tome kad su u jednom trenutku tri maĊarske hulje bile na meni. I nakon svega. frajer blesavi. Al to se mora delati. Svejk.« Pa nek zna s kim se razgovara. Baš je upravo u tome sramota. protiv kojih « S ma Je. — Da sam napravil nekaj neĉasnoga.gotove. Samo naprijed. x . Kad su izlazili iz barake.

Švejk je rekao Vodiĉki: — Kad projde rat. I tako se razišao dobri vojnik Svejk sa starim saperom Vbdiĉkom »Wenn die Leute autseinander gehen. — A ja sam mislil »Smihovsku« — vikao je izdaleka sape Vodiĉka. Onda su se udaljili i nakon priliĉno vremena ponovno se moglo ĉuti. ak bi ja sluĉajno zakasnil Sovorio je Švejk. prljava svinjo. Razišli su se. kad tam dojdem. a kada su se već priliĉno udaljili. nakon rata. s druge strane reda baraka. izvanredno ozb'l S lica. Mrkvojed. glupi rolmopsi. . Vodickin glas: — Švejk. iskriv. tada kaţu jedan drugom »DoviĊenja«. Svaku veĉer u šest me najdeš »Kod Kalicha« na Bojištu. (njem. zaĉuo ^. Neki nared -i njuškom još masnom od objeda.U uredu je sve bilo obavljeno brzo. l. «glupi rolrnopsj »krajcova sedmina«. pikova sedmica. a budući da je bio Poljau ^ Gornje Šleske. — Znaĉi. nije m °^ propustiti priliku a da obojici ne odrţi govor u kojem apelirao na njihov vojniĉki duh.A nemreš doc u šest? H Dobro. sada već iz velike udaljenosti. onda burno nekaj zrihtali. iza ugla. .) 405 404 .. Našto je Švejk uzvratio: — Al sigurno dojdi kad bu konac ovog rata. . J . dojdi me posetiti. kakvu imaju pivu »Kod Kalicha«? I k*0 jeka odzvanjao je Švejkov odgovor: — »Velkopopoviĉku«. . da sagen sieAuf^iedersehen. u šest vur naveĉer — vikao je daleka Vodiĉka. »svina porvpana« i »dum vam bane n mjesjnuckovy vaši gzichy«. budući da su odvodili svakog u svoju jedinicu. stari saper Vodiĉka viknu za Švejkom: — Al daj se sigurno pobrini za nekakvu zabavu. . koji se udaljavao. (polj.) Bolje dojdi oko pol sedam. Švejk. — To se zna da bum tam došel — odgovorio je Vodiĉka — a bude tam nekakvi rusvaj? — Svaki dan se tam nekaj dogodi — obećavao je Švejk — a ak bi tam bilo baš jako tiho. upletao je u svoju govoranciju razliĉite lij ^ izraze iz svoga narjeĉja kao »marekvium«.1 Kada se Švejk opraštao od Vodiĉke. . pogledavši na Švejkove i Vodiĉkine papire.«1 i if *'iudi opraštaju. n da se još jednom. dat ću vam par cusKi p mjeseĉevom licu. . — Imaju tam i ţenske — vikao je Švejk. onda u šest — ĉuo je Vodiĉka odgovor prijate-.

. at or 1101 0. Dobro. ustuk-a koraka. V Od mosta nadLitavom do Sokala KVv Natporuĉnik Lukaš hodao je Ijutito po uredu jedanaestog pohodnog bataljuna. i ne htijući. koji je u civilu bio mlinar negdje od Ĉeškog Krumplova. . Bio je to Baloun. ~~~ Nemoj poricati. novi natporuĉnikov sluţnik.. obrastao u brkove i bradu kao Krakonoš.. dvije stolice. koji je ovdje sastavljao isplatne liste. Prvi dan sam ga poslao po ot) jed u ĉasniĉku kuhinju. prolio si. Pred njim je stajao financijski narednik Vanek. Ja sam se informirao u kuhinji što smo danas imali 407 . prosim — rekao je debeli div. 1 °e i frankfurtsku peĉenicu. provodio ovdje cijeli boţji dan. Pa donio si mi samo ovakav ttadić. — Stvarno ste mi izabrali krasnog posilnog — rekao je natporuĉnik Lukaš financijskom naredniku — hvala vam ujepa za to ugodno iznenaĊenje. Stol. Kraj vrata je stajao debeli pješak. daskama pregraĊena od hodnika. P uĉnik Lukaš izgovorio je ove posljednje rijeĉi tako stro m 350111 * §i gl da je Baloun. mogao bi stati ispod nokta.••t H •ih .. a on mi ga je pola poţderao. bio ministar financija ĉitave satnije. tu je i spavao. poţderao si ga. vodio kuhinjske raĉune. Prolil sam. Bila je to mraĉna rupa u baraci. Mogao si proliti jedino juhu ili umak. petrolejska lampa i vojniĉki krevet. Gdje ti je štrudl? "~~Jasam.

malo sosa. Basu odlazili.t' govedina s krastavcem. ali Se onda pojel. Ali. toga uvek ostane. pa da moţe gledati kako se u kodu kuha taj gulaš. i gle mrcina se v javlja. Ali. Moţeš mi pokazati mjesto gdje to lez blatu? Kaţeš da je nekakav pas dotrĉao kao naruĉen.za objed. Taj mi je došao i rekao: »Pokorno javljam. _. a da mu se dade puška u ruke. Rekel je: »Mrcino jedna. Nakon kratkog vremen — ko i prije jela. mi daju dvostruku porciju.. neka ga sveţe lijepo. krumpir. tako ću te ispljuskati da će ti glav biti ko baĉva! Još mi ta svinja sve poriĉe. gospodine oberlajtnante. poĉne mi krulit u ţelucu. ogavno. upravo ţdere objed«. neka ga lijepo na dva sata sveţe na dvorištu kraj kuhinje. Što si s tim napravio? I to si poţj Dva odreska frankfurtske peĉenke. narednice. a on se natrpava kao da nije jeo cijeli tjedan. Za vrijeme posljednje vjeţbe s ćorcima.Samo dojdi još jednom. Gdje s knedli? Izvukao si ih po putu. Pogledam s prozora. a ja bi i . Baloune! Dobar tek ţelim! I ako mi sJ° nom ^ napraviš. Baloune — odgovorio je natporuĉnik Lukaš — jeste li ĉuli. Recite kuharu da njegovu Porciju razdijeli! — Na zapovijed. zar mi stvarno niste mogli naći nikakvu drugu stoku. pa barem taj prilog. Baloune. Onda je j0» /.Dobro. onda ga otkupim za cigarete> a i to mi je još uvek malo. a taj mi je umesto ^al tri dana bolovanja. Pa zagledavši se u zabezeknuto Balounovo lice. Kad nekom ostane kruha. da se u nje više niš nemre narivati. saslušao sam te drskosti. a onda još traţi da mu se dodijeli dupla porcija. pa bus videl kak n^ d sim izletel tanki ko trešĉica. da sam 408 409 . tako da stoji samo na vršcima prstiju. iz cijele naše marškompanije Baloun se ĉinio najboljim od svih vojnika. Nekad si mislim da mi je zbiljam dosta. Mislio sam da će barem ovakvu sluţbu moći obavljati. da ljubazno prosim da mi se odobri dvostruka porcija. ja bum te l kai ie gtad.« Ne moram ja. gospon videt samo dobre stvari. non obrlajtant. i tl itant. Uvek si mislim da sam već siti. umalo je izbio oko svom suborcu. A donio si samo n0l0 ?°' odreska. nego baš ovog tipa? — Pokorno javljam. A bila je juha s jetrenim knedlima. bez milosti ću te poslati pred ratni ^an^ vratio i objavio da je Baloun već svezan. Ha? Dva komada štrudla! Gdje ti je to? Srnaza prase mizerno. Baloun. Ak i ne bi bilo mesa. visoko. Nerado ĉinim takve stvari. Vidim nekog da jede> osetim taj miris i odmah mi je u ţelucu ko da su ga P0& . sigurno bi napravio neku nesreću. a ono niš. da sam uvek g»" dan. gospodine oberlajtnante. to je sigurno. gospodine financijski narednice. zgrab' ga i odnio? Isuse Kriste. . Ja sam takav po prirodi. — I svaki put poţderati cijeli objed svom gospodaru — rekao je Lukaš — kao da mu nije dovoljna njegova porcija. Idemo. . i odmah mi poĉneju teći sline. što je glad. knedli. kada budu veĉeras dijelili gulaš. natporuĉnik ih je zadrţao na vratima. one obiĉne me poĉneju ° ivati. A znaš tko te je vid io? Ovaj ovdje financijski narednik Vanek. da vam vaše prase. ĉnik Lukaš je rekao: Vi me. Vanek. bil sam zbog toga i u P *• icama kod pukovnijskog doktora. gospodin oberlajtnant. gospon obrlajtant. Pokorno javljam. ja ću ti pokazati. On je takav nespretnjaković da ne pamti ni jednu streljaĉku radnju. Narednice — obratio se Vaneku — odvedite ga kaplaru Wei-denhoferu. Slušajte. Pokorno ° javljam. A uredite to tako da taj gad bude svezan i onda kad budu kraj kuhinje dijelili gulaš. pa nek mu sline teku kao gladnom psu koji njuška oko mesnice gdje prodaju suho meso.. Gdje ti je štrudl? Pao ti je u b)a 'j Mućkaroš jedan. da je ikada ranije neki vojnik bio tako drzak kao ovaj ovdje klipan? Poţdere mi cijeli ruĉak. znate. al ma kakvi. i prepisa! mi je da uzimam jedan vjste juhe na dan. Nisi valjda gladan? — Pokorno javljam. viknu pob)ed °nosno: S t ?7 ^ priuštio si si. gospon obrlajtant. Poĉne se ţeludac ponovo javljati za svoje pravo.

gospodine oberlajtnante. pa su onda to u 'li bez mene. nijedna nije bila dlaku bolja od ove vaše. koji je uţivao u takvim dogaĊajima i vodio evidenciju o svim sliĉnim zgodama. prethodnica. Onda mi je na desnom krilu treći vod išao u izviĊanje terena ispod šume. trebali manevrirati protiv škole jednogodišnjih dragovoljaca. Ti klinj/0 posljednje vrijeme. gospodine natporuĉniĉe je za vrijeme te posljednje vjeţbe o kojoj ste priĉali. i vrag bi ga znao kako se to dogodilo da su se odjednom pojavili pred našom prethodnicom. a sinoć da će nU UZ veceru je pripovijedao. Natporuĉnik Lukaš izgledao je vrlo izmuĉeno i nastav' je tihim glasom: — Preksinoć smo za vrijeme noćne vjeţbe. taj je još kako-tako išao tiho po ulici zato što sam ga ja vodio. Moţda i ne znate. Ja sam već bio u marškompanije. marškompanija. a vrh nosa mu se produţio. priznat ćete da pas t&-1 mu se oduzme kost. To vam je 11. ali Lukaš nije ništa rekao osim: — Zar stvarno. Od cijelog tog bata£ j i ^ ° Je sarno osamdeset vojnika. da se nije razdanilo — nastavio je tajanstvenim glasom financijski narednik. Pjevali su i stupali tako da se to valjda ĉulo i do logora. bilo je to udaljeno od nas nekakvih dobrih deset minuta. pa je ĉete svoB* ataljuna tjerao.. ^ marškompanije bile su na isti kalup. jer je Srbe iz njihovih na m |: °gla istjerati samo artiljerija. i svaku su nam. satnik Sagner. ninĉ — Nemojte se zbog toga uzrujavati. Prvi vod. a ĉak se i s te udaljenosti lijepo moglo vidjeti kako klipani puše. skupa s cijelim batalju razbili i onda smo se vraćali da je formiramo iznova. — A znate. koju sam ovdje naslijedio. Satnik Sagner već ga je dvaput preskoĉio u promaknuću. Ta je odvukla sa sobom u zarobljenis £ nadreĊene zajedno sa satnijskim zapovjednikom410 o to spasilo što sam baš tada otišao u pukovnijsku ie fasovati rum i vino za kompaniju. kao što znate. sve do srppoloţaja. a onda je došlo iz divizije u brigadu da je imenovan gospodin satnik Sagner. stig-! ĉak do Neţiderskog jezera? Marširali su stalno naprijed sve . Ne ţelim imati kraj sebe podlog t-kao drugo. . kako je to priĉao stoţerni narednik Hegner. kako se raduje bojištu i tam ° ostaviti cijeli maršbataljun. tamo iza tvornice šećera. jutra> a predstraţe su upale u moĉvaru. pa se u ka. Kao prvo. otkako su u marškompaniji i znaju da' sutra ili prekosutra na bojišnicu. jer ste najstariji ĉasnik kod nas. i bio je uvjeren da mu se nanosi nepravda. Znao je o tom. i razaslati predstraţe do same šećerane..ne mogu si pomoći. gospodine natporuĉniĉe — rekao je povjerljivo namignuvši — da bi gospodin satnik Sagner trebao postati zapovjednikom našeg maršbataljuna? Ispoĉetka se mislilo. premda je to bila potpuno suvišna stvar i pje0 tamo nije vrijedilo ni pet para. ĉine što hoće. Ja se baš tome jako ne veselim — povjerljivo se javio hnancijski narednik — pripovijedao je štabni narednik Hej?1« da se gospodin satnik Sagner u Srbiji na poĉetku rata 'o istaknuti negdje u planinama Crne Gore. A ĉetvrti je vod trebao biti zaštitnica. gosP°. ^ v^ je bila deveta. jednu za drugom na strojnice. škola rV ogodišnjih dragovoljaca koja je trebala zaobići naše. sam gospodin Sagnonj 10 Je metak u ruku. da ćete vi postati zapovjednik bataljuna. taj se ponašao kao da se vraća s izleta. ali drugi. već ta okolnost da je Baloun svezan ima vd l* moralno i psihološko znaĉenje za cijelu satniju. Natporuĉnik Lukaš ugrizao se za usnicu i pripalio cigaretu. ali da će se svakako 411 . a onda u bolnici još i proljev. Sto mogu od njih naĉiniti? I što će oni napraviti u pravoj bici? Natporuĉnik Lukaš je pritom sklopio ruke i drţao se muĉeniĉki. koji je trabao ići nalijevo.. same vatrene toĉkice u mraku. A vodio ih je sam ospodin Sagner. Vjerojatno bi došli ĉak do Šopronja. tako da smo ga smatrali za neprijatelja: ja sam se morao povući pred vlastitom zaštitnicom koja je nadirala prema meni. natporuĉniĉe — trudio se da ga umiri financijski nare Vanek — ne razbijajte si time glavu. • vn° pojavio u Budejovicama u regimenti.

kako se raduje bojištu i tani o ostaviti cijeli maršbataljun. Satnik Sagner već ga je dvaput preskoĉio u promaknuću. otkako su u marškompaniji i znaju d ^ sutra ili prekosutra na bojišnicu. Onda mi je na desnom krilu treći vod išao u izviĊanje terena ispod šume.. satnik Sagner.razdanilo — nastavio je tajanstvenim glasom financijski rednik. nijedna nije bila & dlaku bolja od ove vaše. Prvi vod. premda je to bila potpuno suvišna stvar i pje*y° tamo nije vrijedilo ni pet para. Ta je odvukla sa sobom u zarobljenistv nadreĊene zajedno sa satnijskim zapovjednikom- to spasilo što sam baš tada otišao u pukovnijsku fasovati rum i vino za kompaniju. gospodine oberlajtnante. tako da smo ga smatrali za neprijatelja: ja sam se morao povući pred vlastitom zaštitnicom koja je nadirala prema meni. Moţda i ne znate. a sinoć ^ mu uz veĉeru je pripovijedao. i . taj se ponašao kao da se vraća s izleta.. Ti kljD . __ A znate. marškompanija. a onda je došlo iz divizije u brigadu da je imenovan gospodin satnik Sagner. jednu za drugom na strojnice. i bio je uvjeren da mu se nanosi nepravda. Vjerojatno bi došli ĉak do Sopronja.. taj je još kako-tako išao tiho po ulici zato što sam ga ja vodio. jer ste najstariji ĉasnik kod nas. ali Lukaš nije ništa rekao osim: — Zar stvarno. skupa s cijelim bataljun0•' razbili i onda smo se vraćali da je formiramo iznova. i svaku su nam. kao što znat trebali manevrirati protiv škole jednogodišnjih dragovoljaca tamo iza tvornice šećera. A ĉetvrti je vod trebao biti zaštitnica. To vam je 11. Što mogu od njih naĉiniti? I što će oni napraviti u pravoj bici? Natporuĉnik Lukaš je pritom sklopio ruke i drţao se muĉeniĉki. bilo je to udaljeno od nas nekakvih dobrih deset minuta. Ja sam već bio u marškompanije. same vatrene toĉkice u mraku. već ta okolnost da je Baloun svezan ima v1 a moralno i psihološko znaĉenje za cijelu satniju. pa je ĉete svo-8* bataljuna tjerao. pa se u L P°novno pojavio u Budejovicama u regimenti. a vrh nosa mu se produţio. sve do srp-. gospodine natporuĉniĉe — rekao je povjerljivo namignuvši — da bi gospodin satnik Sagner trebao postati zapovjednikom našeg maršbataljuna? Ispoĉetka se mislilo. škola j odišnjih dragovoljaca koja je trebala zaobići naše. ĉine što hoće. prethodnica. a ĉak se i s te udaljenosti lijepo moglo vidjeti kako klipani puše.. Od cijelog tog bata. ali drua koji je trabao ići nalijevo. stig-' • k do Neţiderskog jezera? Marširali su stalno naprijed sve j ' tra a predstraţe su upale u moĉvaru. Kao prvo. ugj mene. _NaJ8^ je bila deveta.a ^talo je samo osamdeset vojnika. ali da će se svakako 411 410 l J mss .ne mogu si pomoći. Pjevali su i stupali tako da se to valjda ĉulo i do logora. gospodine natporuĉniĉe aV vrijeme te posljednje vjeţbe o kojoj ste priĉali. da ćete vi postati zapovjednik bataljuna. pa su onda to 0. — Nemojte se zbog toga uzrujavati. Znao je o tom. i vrag bi ga znao kako se to dogodilo da suše odjednom pojavili pred našom prethodnicom. koju sam ovdje naslijedio. a onda u bolnici još i proljev. natporuĉniĉe — trudio se da ga umiri financijski na Vanek — ne razbijajte si time glavu. posljednje vrijeme. * Natporuĉnik Lukaš izgledao je vrlo izmuĉeno i nasta • je tihim glasom: ° — Preksinoć smo za vrijeme noćne vjeţbe. sam gospodin Sagnond ° ^C metak u ruku. P°loţaja. A vodio ih je sam ~A\n Saener.. Ne ţelim imati kraj sebe podlo? •' ^ kao drugo. kako je to priĉao stoţerni narednik Hegner. i razaslati predstraţe do same šećerane. — Ja se baš tome jako ne veselim — povjerljivo se javio financijski narednik — pripovijedao je štabni narednik He|>ner da se gospodin satnik Sagner u Srbiji na poĉetku rata Uo istaknuti negdje u planinama Crne Gore. da se gOSpOdin ^o& ) > r . Natporuĉnik Lukaš ugrizao se za usnicu i pripalio ciga retu. A marškompanije bile su na isti kalup. . jer je Srbe iz njihovih [j a mogla istjerati samo artiljerija. priznat ćete da pas r «• mu se oduzme kost. koji je uţivao u takvim dogaĊajima i vodio evidenciju o svim sliĉnim zgodama.

pa smo dobili zapovijed da pokušamo doći do brigade jer su nam Rusi probili lijevo krilo. no sad. hrana nam je gore dopremana hladna. gospodine oberlajtnante.ren sam «* & ju nos smjesta vidi koga ima pred sobom. kao na toboganu. Izgledao je kao kakav grĉki bog lopovluka u skromnoj odori austrijskog pješaka. a onda još. tako da nas je još samo taj rum drţao. gospodine oberlajtnanKgospodin satnik Sagner. da bi se u takvom ratu. Za pola šalice vina i ĉetvrt litre ruma ljudi će vam se sa svakim tući. vatru nismo P°^J.) 413 . a svatko tko pogleda na . jei'ojatno je s istim takvim ushićenjem gledao na svoga s'n razmetni. Nemojte pucati! (njem. Tamo je prošlo sve glatko. oaiiti. vjerojatno kao i tada kada je zakucao na vrata gledajući natpis: »Nicht klopfen!« Njegovo salutiranje bilo je u potpunom skladu s njegovim ^vršeno mirnim i bezbriţnim licem. Do naveĉer ih je stiglo sto dvadeset. da su se poĉeli sklizati dolje. Ja sam baš tada bio u brigadi da mi potvrde »kompanienverpflegungsbuch«2 jer nikako nisam mogao naći našu komoru. kako bih rekao. gdje je toliko vojske i tako dugaĉka bojišnica. što je opet imalo svoju lošu anu jer je iz bataljuna stigao nalog da u patrolu šaljemo ^no one ljude koji imaju crvene nosove. stupio je u ured 11. Ja mislim. u bilo koje godišnje doba. marškompanije dobri vojnik Švejk. zašto ne proĉitate na vratima: »Nicht klopfen! Herein«1.} \ 412 c^m da vi grozno locete. pa su se ljudi posmrzavali.. u desetoj marškompaniji. Natporuĉnik Lukaš okrenuo se na stolici prema vratima i opazio da se vrata pomalo i tiho otvaraju. ali smo na našem lijevom krilu imali domobrane. gospodine oberlajtnante. salutirajući već na vratima. u stvari više moglo postići jednim poštenim manevriranjem nego nekakvim oĉajniĉkim napadima. isto kao i vino.. rovovi su nam bili u snijegu. A mi je ostalo s Karpata. niz snjeţni obronak. — Zima je već iza nas — izjavi znaĉajno natporuĉnik. Zato smo svi mi ali crvene nosove od ruma.. da sam opet se s vrata Svejkov glas s takvom iskrenom („jem. Rusi su u Karpatima im^ poloţaje i gore i dolje. Isto tako tiho. kada je un e ' J govu ĉast vrtio ovna na raţnju. na bojišnici nuţna stvar. A da nije sn?'emene. izgubljeni i ponovno pronaĊeni. i to na najgora mjesta. dogodilo bi se kao i s drugim kompanijama gdje ° ° L. kadli poĉeše stizati u brigadu vojnici iz desete. Nedavno je stoţerni nar!^ Hegner pripovijedao da baš i niste u najboljim odnosi satnikom Sagnerom i da će on upravo našu jedanaestu k * ** paniju poslati prvu u bitku. Bilo je to tamo grozno. gospon obrlajtant.jj0 ruma. On stvara. jer da za Srbiju nij ništa. dobili smo nalog »Nicht schiesen«1. — Ostavite me već na miru s tim gospodinom Sagner° — rekao je natporuĉnik Lukaš — ja to sve znam i nemo) misliti da ćete opet sluĉajno biti u nekakvoj pukovnijskoj mori i fasovati rum i vino kad doĊe do kakvog juriša i b°r 1. gospodine oberlajfo "" da se takav rizik tiĉe i nas. kao št je ovaj. Vidio sam to pod Duklom. Koje govedo to opet lupa na vrata. ili će pasti skupa s cijelim maršbataljun ^ će biti imenovan natporuĉnikom.. tako da se nije pucalo već ĉekalo da nam se Rusi pribliţe. (njem. a ti su se blesavi domobrani tako prepali od toga što nam se pribliţavaju Rusi. dobro raspoloţenje. ^ Financijski narednik uzdahnu i nastavi: — Ja sam toga mišljenja. a ostali su se izgubili i lijepo odsanjkau negdje do ruskih poloţaja. gospodine oberlajtnan te. ali da njegov maršb ^ ^ mora dobro zagristi. I mi bi ih bili zarobili bez ijedno? pucnja. "0 to morali raditi..) 2. Satnijska opskrbna knjiga. Natporuĉnik Lukaš sklopio je na trenutak oĉi pred tim f S^dom dobrog vojnika Švejka koji ga je svojim pogledom ®[[° i ljubio. lokorno javljam.proslaviti i dobiti signum laudis. ko na sklizaljki. — Rum je.

ogerijski ceh nigde više nije htel primiti. Švejk.| v ĉudak. ujutro je aosel otvoriti dućan sav pospani. Kad smo na tavanu sušili kamilicu za ĉaj. skinul si je cipele i nauĉil nas kak nam se budu tale znojiti noge. a pritom se stoki ĉitala molitva Svetom Pelegrinu koju je sloţil gospon Tauchen. moţe se pokupiti za ĉetrnajst dana. dobil bu forintu. gosponu obrlajtantu Lukašu kod kojega sam bil posilni. marškompaĉku. tak da se zbog "j te baĉve benzina nisam douĉil. kak se zove taj sveti od tih ljekovitih trava . na drugoj strani je trebalo naštampati i nekakvu molitvicu. on ionak nema kaj delati.uju »om rdn°nesel iz dućana' da Ju takvu nisu imale ni sestre milos" ice-1 taj je pomogel gosponu Tauchenu. A kaj vi delate u civilu. __ Kod nas smo proizvodili ljekovite trave sa svetim sli"carna za krave.. a kad on dojde u deset sati u dućan da to mora biti gotovo. znal je ot-l kasu z nofcima.ja sam ko decec imal doma taicvu ijeKamu. ušao je u ured financijski narednik Vanek. ^ je i zaboravil. gospon pukovnik bu vas priĉeka!. tako što je kroz otvorena vratašca ubacivao komadiće ugljena. znaĉi. Gospon obrlajtant i ja snl stari znanci. Tauchen se ćelu noć znojil. gospon blagajniĉki n ednik? Financijski narednik Vanek bio je tako iznenaĊen ov familijarnim. tak da je rekel: 417 . pa ^P . jer da krave ĉekaju na tu molitvicu. onda tani ušel. Ak je lepo sloţi. Taj naš šef Kokoška bil je grozno poboţni Ĉovek i proĉital je jednom da je sveti Pelegrin pomagal kad bi se stoka napuhnula. ali zahvaljujući svojoj prirodnoj inteligenc')1 promaknut sam u ordonanca. T" . »* 416 T sarn se isto uĉil za drogeristu — rekao je Švejk "*". Onda smo ih posle ulagali u svaki paketić tih naših ljekovitih trava za krave. Lovil je golube na tavanu. — Ja sam. Onda si je negde na Smihovu dal naštampat nekakve slikice Svetog Pelegrina i dal ih je posvetiti u Emauskom samostanu za dvesto forinti. i odgovorio kao da je bio ->v > potĉinjeni: — Ja sam." utješiti prijateljskom rijeĉju koju je doviknuo kad je vr~ n poruĉnik Lukaš projurio kroz vrata: — Ali. a ni imal niš napisanog. Te trave su se namakale u vodu i to se davalo kravi piti iz kante.uopće sve tak zmešano i zmotano da ĉovek od topa ponoreti. jer ja potpadam pod više naredbe. Iz te nesreće ga je izvlekel naš sluga Ferdinand. a onda nogom udario u vratašca peći i rekao Švejku da se ĉisti odade. da ga je Švejk poku. * Kad je ĉuo da je već prije pola sata morao biti kod kovnika Schrodera. Kad sam mu jednom greškom u podrumu rl baĉvu benzina i kad je benzin zgoril. a ak ne. — Gospon blagajniĉki narednik — rekao je dostojanstveno Švejk — dopustite mi da izjavim da uz najbolju volju nemrem izvršiti vašu zapovijed da se poĉistim ni od sim ni iz celog logora. ». ovde ordonanc — rekao je ponosno uz dodatak — gospon pukovnik Schroder dodelil me je sim> u 11. Pećica je dimila i smrdjela. naš pomoćnik. Švejk je sjedio na stolici. Onda kad su već bile naštampane te slikice Svetog Pelegrina. u Pragu. Tak je naveĉer pozval stari Kokoška gospona Tauchena i rekel mu da do sutra ujutro sastavi nekakvu molitvicu za tu slikicu i za te ljekovite trave. Bil je L10 ave? zakr Vanek je odmahnuo glavom. naime. punim beznaĊa. i još nas je nauĉil razne majstorije s mJa sam ko deĉec imal doma takvu ljekarnu. i loţio malu ţeljeznu pećicu. natporuĉnik Lukaš se brzo obuk rekao: ' — Vi ste me. izbacil me je. opet uvalili u kašu — rekao je to tat oĉajnim glasom. Taj z nal sve. drogerist Vanek iz Kralupa. Ĉim je natporuĉnik otišao. Ktave.. Ili ~~ ui. a Švejk je nastavljao sa zabavom ne primjećujući Vaneka koji je ĉasak promatrao Švejka. koju sam 11 s. susjedskim tonom dobrog vojnika SvejK* ^ je zanemario svoj ĉasniĉki poloţaj koji je vrlo radov'stl pred vojnicima satnije. A jel vi isto pravite Ijek nekog gospona Kokoške na Perštvnu.

dva puta me šupil i rekel da bum takvih ćuški do sto. A d? Braun. marškumpanije. suši! si je to doma.. Švejk je poĉeo razgovarati: — Vanek? Taj je otišel u pukovnijski ured. postavil me kraj sebe magazin.«. išlo mu je to brzo i završil je to za ĉas. kad je došel gospon Kokoška. veli da ne..»Dajte to sim.^ 419 A onda kad je popil pivu i dobro potegnu! od tinkture amare. A znaš da je vaš i. A ne znaš jel se muzika pakira? ~~~ Ja niš ne znam. Kokoškine zdrave trave. za zdravlje vaše krave. treba ovo kao sol. Ne poznam ga ni ja. Nekako mi se to odjednom ne sviĊa. I prije nego ^^ vratil s pivom. šeširdţija? Aha. js|( . naš sluga Ferdinand je već bil na pol »0 * recitiral je naglas: >' • *»•*» S nehaja vam dolazim blage glase donosim. Ne znaš dal je taj tvoj lajtant. gospon Tauchen je išel z njim otraga u sobu. al sam tam jednom prolazil s tramvajem. ne poznaš ga.. da to pogledam«. A ko je tam? Ordonanc 12.. — O tom još niš nisam ĉul. ili sve ili niš. pa ih je htel podel-iti s gosponom Ferdinandom. Kaj je novog? — Ja niš ne znam. Švejk je iznova bio sam. tele. Ko je na telefonu? Ordonanc 11.. A! kad je videl te dve forinte. Q Tauchen mu je odmah otišel po pivu. Pš?" Posle. s marškom na front. Financijski je narednik skoĉio do 'alice i onda ju mrzovoljno odbacio. — Kad se polazi? —Ja još z nikim o odlasku nisam govoril. A kam bi trebali ići? — Bedak jedan. ne pravi od sebe glupog vola. svaki vol. Uskoro je ponovno zazvonio telefon. A onda se taj sluga poĉel osvećivati na tim ljekovitim travama za k^'^ smo sve mešali u velkim kištrama na tavanu. Onda je na cesti skuplja! [tiišj1 r balegu. istuckal bi je u muţaru ^kove i hita! je i to u taj Ijek za krave sa sliĉicom Svetog a I ni to mu još ni bilo dost. To sam moral prisegn pred nekakvim bokalom estragonskog octa. ne jednu kak mu je bilo obećano. ' krava. — To ti je svejedno.. •. a kad su izišli pokaza! nam je dve forinte. gospon Tauchen. jako lepo: Sveti Pelegrinje ovoga nalaznik Jedan paket košta jedan zlatnik Pelegrine sveti ĉuvaj naše stado Koje tvoje lijeke uvijek pije rado Zahvalni gospodar hvalospjev ti slavi Sveti Pelegrinepomoz našoj kravi. Kak se zovem? Švejk.i. »!•'. slugu Ferdinanda najednom ti je ćopila ĉeţnja za lovom. A nije ti roĊak neki Braun iz Pobfeţne ulice u Karlinu. MeSe ta ţurba niš ne sviĊa. ak se samo usudim nekom reći da to ni sastavil on. ^Jniĉki narednik dobi! već avizu za vagone? Kolko imate i . j k i primešal ga u te trave. naš je isto tam išel. pos11 njih i to razmešal. ___ Moram ići u pukovnijsku kancelariju. LI ~~~ Daj. marške isto. i da mo reći da je sluga Ferdinand laţljivec.. bi se sluĉajno Ferdinand išel ţaliti našem gazdi. ~"~ -to vidiš. baš ^sad razgovara! s telefonom s njihovim ordonancom. — Ti si krasan ordonanc. Pišal je u te kištre. iz 13.. pa mi je ta firma pala u oĉi. — Moj je obrlajtant. Tak mu gospon Tauchen niš ni dai> i ostavil si je te dve forinte za sebe. tak da je to izgledalo ko kaša od ""Vito je zazvonio telefon. znaĉi taj tvoj obrlajtant otišel je na 5 Prehu pukovniku? ~~ On ga je tam pozval. a on bi skur 418 . marške? Serbus kolega.

da vidiš kako blesavog ordonanca im •' S' 11. Ne moţete se izraziti kratko? A sad pazite dobro što vam govorim! Shvatite kako treba da se poslije ne bi izvlaĉili da je telefon krĉao. Novo zvonjenje. Još nekaj.. — Halo. Ti fonski razgovor mora biti kratak i jasan. uliĉaru. je li vam pri ruci Vanek? Neka doĊe smjesta na telefon. ĉim objesite slušalicu. Švejk. — Ĉim doĊem. No telefon je i dalje neumoljivo zvrndao tako daje Sve) konaĉno napustilo strpljenje. — Glupane. pred jednu vuru. Ponovite to.. Švejk je odmah prepoznao gl35 natporuĉnika Lukaša: >«y 420 ?to svi tamo radite. — Trebal bi biti pametniji. Švejk je htio pripaliti lulu. spavaš tamo. Smjesta. koji telefonira govori nekom pokraj: —Franto. kamarade. još veliš da si iz Praga. "~y Konaĉno se jednom ne glupirate. — Gle. tko je tamo? Ovdje ordonanc Švejk. »Ma vrit me poljubite s tim vašim telefonom«. smjesta pozovite k telefonu. Pokorno javljam. — To je drugi par rukava. Ja ću dotle telefofcti Vaneku u pukovnijski ured. lopove jedan.. malo prije su ga pozvali od tam. I naš je isto maloprije otišel. & Po odgovoru. Još danas bum te došel pogledati.. iz ureda. MeĊutim ako prije doĊe u baraku. »baš bum se s vama bavil. pokorno javljam gospon obrlajtant. Pa kaj vam ni rekel vaš blagajniĉki narednik da h fasovali konzerve? Veliš da nisi s njim o tim stvarima --37 C varal? Ti si zbilja blesav. nemam se vremena natezati s vama. gospon obrlaj-^« Znaĉi pitam vas. a prije nam to nisi mogel reći. zlato moje blesavo. tamo se nekaj kuha. — Za Isusa Krista. Tebe je zbilja neko opalil mokrom ĉarapom po tikvi Dobro ako budeš nešto dozral. fasovat konzerve za .. Jesi razgovaral s komorom? — Nisam. Da te se to ne tiĉe? (Ĉuo se sm' jeh). Dakle. otkud si? — Iz Praga. i recite mu da "na smjesta uzeti deset vojnika i otići s njima do magazina preuzeti konzerve. Švejk. telefon je tek manriie zazvonil. gdje je Vanek. ^ • drugu slušalicu. to ću s vama srediti. kad vam je otišel blagajniĉki narednik u ured? — Maloprije su ga pozvali. ili šta? -— Q" u odgovaraj kad te kolega pita. 1Z marškompanije.. unaprijed se moţete radovati.. Stanka. Ti se zbilja za niš ne brineš. marškompaĉki).— Ne znam. Što to radite. došel sa divizijskog suda. Pri telefonskim JLovorima otpada i to »pokorno javljam. — Za jedan sat sam kod kuće. Ti znaĉi još niš ne znaš? N poricati. Moţe biti da ni prošlo ni frtalj vure. ponu5" je Švejk. rekli da obesim slušalicu. __ Nemam ga pri ruci. kad je ponovno zazvonio telefon. gospon obrlajtant. recimo Fuchsa. pa ne bum te pojel. neka sve xVl \ otrĉi u magazin! A sad objesite slušalicu! -V ^C P°Prmĉno dugo traţio ne samo vodnika Fuchsa 1 °stale doĉasnike. Bili su u kuhinji. glodali meso s ko-f 421 . što treba uĉiniti? Ići s deset vojnika do magazina.. uzeo je slušalicu i proderao na telefon: .« „ . u pukovnijski ured. zašto pre kidate razgovor? — Vi ste. Ter"~~~ki razgovori u ratu nisu nikakva telefonska brbljanja kad nekoga zovemo da nam doĊe u posjet na objed. Švejk. otiĊite u baraku 1 naĊite nekakvog vodnika. prosim. vi se smjesta pokupite. — Halo. Zavrti dvaput.. A gde se vucaraš ćeli dan? — Ja sam tek sad. Švejk podiţe slušalicu i već se na njega obrušava sva sila psovki: — Stoko. (Ĉulo se kako m .. 1° " > £u:tej Švejk. neka isto ode do ^ Vl magazina Preuzrne to. onda nam telefoniraj u 12 marškompaĉku.

poĉinje — rekao je mali kaplar Blaţek. — Pakujemo se. \ i. ali • pruţao zanimljiv pogled. zato jer su mu se smilovali. mogu telefonirati gosponu obrlajtantu da je sve u redu? _ Odmah ću doći s deset vojnika u magazin — odazvao se od barake vodnik Fuchs. marškompanije. gospon obrlajtant.(Li 0. vi gospona obrlajtanta ne poznate. Vodnik $ . Kad se vodnik Fuchs ide. nego da je on gospodin vodnik. Prvo mi je rekel »Što?« tek onda kad sam mu objasnil da telefonski razgovori moliti kratki i jasni.stiju i zabavljali se gledajući svezanog Balouna. Od vodnika Fuchsa ne bu ostala ni u ena. uzmite tam deset vojnika i trĉećim korakom z njima u magazin. onda on i ide.i. ali još ne znam jel su tam stigli. gospon obrlajtant.. a svezani brkati div Bal ^ ne mogavši manipulirati rukama. ~"~ Svejk nemojte se šaliti.l^i1. U yoj ^ stvari u ratu. Jedan od kuhara donio mu i s rebrima i gurnuo mu ga u usta. Kada se Švejk vratio u ured 11. gdje je gospodin vodnik?« Kod njega.w 423 . Deĉko dragi.1 -^i. onda mi odmah telefonirajte. kad netko ne kaţe »Ich melde gehorsam«. gospon vodnik Fuchs. balansirajući pomoću zubi i desni. ja smesta idem natrag na telefon. A ne znate gdje bi mogao anek? |jj 77 Ne znam. ^barn još jednom skoĉiti to pogledati? — Jeste li našli vodnika Fuchsa? — Našel sam.. ne progovorivši više ni rijeĉi. ^ se s njim objasnil. a Švejk. Vodnik Fuchs je bio tako iznenaĊen da je iz sebe ispušno samo: Što? — Nikakav »što« — odgovorio je Švejk—ja sam ordonanc 11. Sa Švejkom je opet razgovarao natporuĉnik Lukaš: — Gdje se smucate..i''a. Ak taj vodnik 422 u ode kad mu to javite. koji' duše stajao na zemlji... nije imao vremena zapaliti ni lulu jer je opet zazvonio telefon. otišao je od skupine doĉasnika koji su bili isto tako iznenaĊeni kao i vodnik Fuchs. pri ĉemu je lU dao meso s izrazom šumskog ĉovjeka. odite do barake. vodni Fuchs nije smatrao potrebnim da se odazove. Švejk? Već po treći put zovem i nidco mi se ne odaziva. — Ko je od vas vodnik Fuchs? — upitao je Švejk kada 'k je konaĉno pronašao.. gospon obrlajtant. — Velim — rekao je Švejk — kak dugo bum ispitival? Gde je taj vodnik Fuchs? Vodnik Fuchs istupi i pun dostojanstva poĉe psovati na sve moguće naĉine da on nije nikakav vodnik. marškumpanije i upravo pred nekolko trenutaka sam razgovaral prek telefona s gosponom obrlajtantom Lukaso A taj je rekel: »trĉećim korakom s deset vojnika k magazin11"1 Ak ne bute otišli. u vodu. ». Kada je vidio da ga traţi nekakav obiĉni pješak. gospon obrlajtant. — Polako — rekao je promišljeno Švejk — smesta se pokupite. smjesta dobije po gubici. Gospon obrlajtant si izriĉito ţeli da odete bas vi-tome je suvišno i govoriti.1. _ Znaĉi. ni brbljanje po telefonu ko kad bi nekog zvali na obed. budete fasovali konzerve. Takva zapoved.'j. oprezno je pomicao k ^ ustima. gde bi mogel biti taj pro*tn€l ' ' 1 i ' ^ i't. ^ c ik \e pobjedonosno pogledao doĉasnike koji su nje-nastupom bili iznenaĊeni i depriminirani. Telefonski razgovor — veli go ™ natporuĉnik Lukaš — mora biti kratki i jasni. svako zakašnjavanje je zloĉin. i da nitko ne smije pitati gdje je vodnik! već »Pokorno javljam..*. — Jesu li otišli? — To se zna da su išli. Ne derite se tako u telefon. — Traţil sam onoga. a Švejk je za njim viknuo: _ Znaĉi. Je li se vratio Vanek? ~— Nije. :e progundao nešto nerazumljivo i otišao brzim kora-kom.

ne gori. Kad sam bil doma. Obje ĉastio u gradu. Od takvih pajceka nemaš kaj za hititi. sebe prokleti. °e.. oko bez obzira na to bio vrlo ugodan i mio.. ured.. Kad bih to napravio. i recite mu neka odmah doĊe u magazin. pa ga je poĉeo napadati da je trbuhozkoliĉno — voliš špekvuršt s krvi ili bez krvi? Daj samo reci. Iza tog ti paše piva. delal sam jetrenjaĉe sam. . starim drvored ° sam napravio? Otišao sam fino na frtaljĉek vina. Kad Utovil sam ga na krumpiru i sam sam se ĉudil kak se fino gospodin natporuĉnik Lukaš bude toliko P uta opremao deblja. tnog nanosa na jednoj graĊevini. — to su oblizeki. Konzerve će ostat konzerve. da se treba pakirati i odmah fasovati hranu za put.— Bio je u pukovnijskom uredu. jer je tim smjerom išao prema kantini niku koliko se moglo zaraditi na jednom kilogramu cemengdje je trebao naći financijskog narednika Vaneka. Švejk. a takav fini komadić iz marškompaniju koliko sam ja. bih samog oduševljeno stiskajući ĉvrsto Švejku ruku. a takav ti je pajcek — Gospon blagajniĉki narednik — raportirao mu je Svejk najbolji. nije ni o ĉemu govori. Vanek je Svejk je otišao pogledati kako će odvezati Balouna. Je. m> pa kako ide da ide. r c Oferni je narednik već bio naroljan. Kada je pronašao kaplar bojama uopće Blaţeka i predao mu natporuĉnikov nalog koji se tica •je reagirao. budu se delile konzerve. . ali je ja bum danas naveĉer pisal doma.. kada su se razišli. penje im se voda pod grlo. Morate beţat sta. šao. s krumpir-knedlima. Onda još n » Prije podne je došao kakav posjednik iz Pardubica. Svejk je prišao Vaneku. Sveik.. _~r. sto pedeset kila. sjedim. i uvek sam trĉećim korakom. a onda je nekarn0 A iku koliko se moglo prije rata zaraditi na emajl-bošao.<-nnm nanosu. Ima glavu ko buldog. se tak naţderal file da sam mogel puknuti. P r ja je sjedio sav oĉajan jer mu više ništa e slušalicu! nije prijalo. onda tak zadovoljan. Lani mi je pajcek Vanek se zasmijao: bil prek stošezdeset kila. odite za •• a j cementnom nanosu. To ti je jako — trebate odmah otići u magazin. Va visokih lipa. dok je Švejk krenuo prema kantini. pa m p robao još jednom u brojkama objasniti stoţernom naredje otpratio dio puta. Za sve ima vremena. :no ga podmitio i ĉitavo prijepodne odveţe onog Balouna. a Balouna pošaljite k meni. na što mu je stoţerni naBaloun je gledao na Svejka kao na svoga spasitelja. . fl^ . a taj rat nam je sve to uzel. tam vas ĉeka vodnik Fuchs dobra rasa koja svakaj podnese. Bavio se svojim vlastitim mislima i blebetao odvezivanja Balouna. Šunke sam stavil u salamuru. koji je takoĊer bio nacvrcan. koji je smjesta pronaĊite kaplara Blaţeka i recite mu da srni °' imao sina u logoru. nrlif«. Mislim da ie vieroiatno u kantini. ^Jtte zlatno. Pelhrimov i natrag. posipanim s ĉvarku113' govoriti i neće nikoga suvišno opterećivati ^jim trĉećim i sa zeljem. Za to je vrijeme financijski narednik Vanek sjedio & voljno u kantini i pripovijedao nekom poznatom stoţer11 424 425 . Opazivši Svejka vjerojatno ga je od kuće. to je bil pravi pajcek — rekao je To jedino kad bih bio blesav. Gospon obrlajtant je već dvaput telefonira!. i rednik odgovorio potpuno bez veze: »Na povratku je umro i obećao mu da će s njime podijeliti svaki paket koji dobije ostavio mnogo pisama«. Ja sam već dobio u pukovnijskom uredu zapovijed da sutra I brkati je Baloun teško uzdahnuo i otišao u pukovnijs f? azuno. borac.. tek onda će oĉi o neĉemu salamure peĉeni. Mislim da je vjerojatno u kantini. kaplar Blaţek je promrmljao: g?to o tom da bi lokalni vlak iz Trebone morao voziti u — Strah ih je. Moj pajcek ima tak. Kada je Švejk ušao u kantinu. a na razgovor o emajlŠvejk se doista poĉeo truditi. pobrkao s nekim anti— Kod nas bu sad kolinje — govorio je Baloun melan patiĉnim ĉovjekom. Covek)6 korakom. Imal bu sala valjda osam pr s deset vojnika.

•• samoprijegorom Jl • _ dobri vojnik Švejk — moram u ured. a nisam niti slutio da ono postoji na svijetu. ich habe bisher wenig von meinen a habt. Moţe li se putovati bez vagona? Dok sam još bio ondje.fasung — fasung. Nikada ne smijete biti tako revni u sluţbi. A onda nismo znali ni kamo putujemo.) ben Sie mir. Jednoj benešovskoj pukovniji duţni ^S preko tristo konzervi.«1 ^to bih si stvarao suvišne brige s odlaskom maršba-? Kad sam odlazio s prvom marškompanijom.. ali pamtite za cijeli ţivot da to od vas nije lijepo i da pravi ordonans nikad ne smije biti tamo gdje je potreban. dušica draga. v . onda u to ni malo dijete ne smije povjerovati. Erscheinen le m schon ausgestatteten Ba'nden3 — valjda ima nekog me-u vama tko se toga sjeća. Vanek je ostao napušten jer se sa sigurnošću moţe reći da mu stoţerni narednik nije pravio društvo. je s groznim . Stvarno.) ^•Izlazi . Na svakoj stanici se razgovaralo direktno sa stoţerom divizije. Je li tako.'ne sam Poloţio drţavni ispit i postao doktor. itekako. 426 427 fl . I ni zbog ĉega ne tra ţuriti. telefonirali su na kolodvor. jer je na to pitanje odgovorio: — Dok je koraĉala. vojniĉino stara? — obratio se stoţernom naredniku. Tamo nemaju ni jednog jedinog slobodnog vagona.Jašniee maršbataljuna spremale su se već ĉitava dva n^Še2taa ' & i . zlato moje. na ĉeškom i njemaĉkom: »Mnogo sam puta prošao ovim selom. ali taj je već ili tonuo u san ili ga je spopao neki mali delirium tremens.) . i . nema niĉeg odvratnijeg od preplašenog ordonansa koji bi htio proţderati cijeli rat. skladištar će im r" da su poludjeli. Mi smo u stvari bili nekakva zakrpaPrikrpili su nas konaĉno negdje pod Duklom. mancijski narednik iz dosade je poĉeo bubnjati prstima ek akav marš. i dobivao ih je tek od s i « . Taj se potpuno osamio i gladeći svoju ĉetvrtinku vina. Ali Švejk je već bio za vratima i ţurio u ured svoje marškompanije. Već smo bili proputovali cijelu MaĊarsku. Toĉno je tako bilo i s posljednjom marškompanijom.. Jawohl.« . drţala je nad sobom otvoreni kišobran. Ja se ĉudim ovom pitanju. In einem halben Jahre ich meine ^tspriifung hinter mir und meinen Doktor gemacht. T i . Kad doĊu tamo.1 Danas ovdje imaju neobiĉno bro vino — govorio je dalje Vanek i ne slušajući što to s za sebe melje stoţerni narednik 1.* do sluĉaja iz brigade. jer su se ^ U p i ' d* sam dosad imao malo od ţivota. bilo ta'Una najboljem redu za dva sata. Poĉeli smo pakirati tek dva prije odlaska vlaka. mljeo je ĉudnovate stvari koje nisu imale veze s mozgom. Ich wundere mich iiber diese Frage. kaj ak bi neko telefonira!? — Dobro. he! Mogu oni priĉati što ^ hoće. Tada smo dva dana stajali na kolodvoru i ĉekali da se nad nama netko smiluje i pošalje po nas vlak. doktore.) ' """"""' '* . (njem. fes deĉko. ili ih je posuĊivao od drugih pukovrr kojima je imao veze. Ako su danas u pukovnijskom uredu rekli da sutra putujemo. Samo D ţurbe. eu "jepo opremljenim svescima.. Sve će se s vremenom objasniti. (njem.. i taj nam je rekao: »Bez ţurbe. (njem. a onda su nas Rusi razjurili pa smo se ponovno morali formirati. Lt —Nemrem — rekao l . a ni pukovnik još nije znao kamo putujemo i nitko drugi nije znao hoćemo li u Srbiju ili Rusiju. a i znam što gospoda ĉasnici razgovar ^* gospodina pukovnika. he. — Najbolje ćete napraviti — nastavio je financijski narednik — da sve pustite kako voda nosi. A druge marškompanije ie f6 . Dakako. ali nije se morao dugo dosaĊivati. postao sam bogalj Lucije. ţurba je suvišna. (njem. onda odite. deĉki!« išlo je to ko podmazano. He. Magazin naše pukovnije nije M? ^ imao nikakve konzerve u rezervi. To gospodin pukovnik samo m v u magazinu ima konzervi. Pa nijedan maršbataljun nije dobio konzerv za put. Ja poznam magazin bolje od g natporuĉnika. nochamol. Dobro ćete napraviti ako malo sjedsai nete.2 ttvala vam.1 ali kod nas je bio zapovjednik kompanije poruĉnik oil.

Oblik je ie utak. oblika i stvari — rekao ~akon toga ĉina namrgoĊeni kuha r okultist. jer nije bilo ĉasniĉke kuhinje koja se mogla pohvaliti kuharom okultistom koji moţe prozrijeti zagonetke ţivota i smrti. Svejk je neprestano sjedio kod telefona jer mu je natporuĉnik Lukaš. a deset vojnika. P1^ Opstoji nestalnost svih pojava. l • j istolicu. koji se y odio u vojsku. i K* je vidio da je ostao samo restani krumpir. Kuhar okultist zaogrnuo se velom šutnje. — Da — rekao je iz ĉista mira Jurajda. legao obuĉen na krevet i smjesta zaspao. našao je Svejka pri telefonu. a što J obi* to je nebitak. —<-atim ga je nazvao vodnik Fuchs koji je ĉitavo to vrijeme eset vojnika ne samo uzalud oĉekivao financijskog na -cr"ca ve ĉ i ustanovio da je skladište zatvoreno. — Oblik je nebitak. Sto je nebitak. dobijete bajkoviti omlet s kosanim i dinstanim telecirn J ma. Financijski narednik Vanek ponovno je poĉeo bubnjati po stolu. ili takvim raguom daje pod Komarovom smrtno ranjeni poruĉnik Dufek stalno dozivao Jurajdu. Sad mu tamo rad nekakav omlet. kojemu su se uz vino uvijek sviĊale lijepe rijeĉi.) 429 . Pukovnik Schroder volio ga je kao znamenitost u regimenti. kad bi se zadubio u ĉitanje prijevoda staroindijskih Sutri Pragna-Paramita (Otkrivena mudrost).. gospodin pukovi) l je zakasnio i za njega nije ništa ni ostalo. (njem. a nebitak je oblik — govorio je sam a sebe. a imao je tu prednost. što nije imalo ni glave ni repa. uvijek bi se nasmijao i odmahnuo rukom.^ danas ništa više nije ostalo za gospodina pukovnika. koji je još uvijek bio kod gospodina pukovnika. koji se jedva drţao na stolici i na deset koraka smrdio po rumu —.otvorila vrata.1 Blagdan Duhova je u proljeće. Kuhar Jurajda se upustio u filozofiranje. Stoţerni narednik je i dalje nešto lupetao. Kada se kasnije vratio u ured 11. Pri ĉemu je nehotice mahnuo rukom tako da je narC uo sve ĉaše koje su stajale pred njim na stolu. ušao e kuhar ĉasniĉke kuhm e Juraida. A kad bi mu to palo na pamet. jedan po je-^ vratili su se u^svoju baraku. nestalo. UaV?" nam je u glavu. U vojsci se ubacio u pukovnijsku kuhinju. in dieser Stimmung erhielt er Einlandung und ging zu ihr.Bio je to telefon nekog novog sustava. nebitak je oblik. a "hl'k ni)e razliĉit od nebitka. gospodine pukovni > dovoljno snage da biste svladali sudbinsko odreĊen) Y kojemu za vas nije preostalo telećeg bubreţnjaka? u vam je. ' se na jednu — Mi smo danas — zamucao je — dobili zapovij A idemo podignuti taj konjak za put—a budući da nismo' li prazne pletenke od ruma. Nebitak se ne razlikuje od oblika. — Krasna pustolovina — primijetio je Vanek. To vam je cirkus. da su se dosta '•o„ Poloţenju dobio je poziv i pošao k njoj. poliveni stol. što je u stvari faktiĉno i odgovaralo njegovom ranijem zanimanju. gospodine pukovniĉe. — Ţito je nestalo s polja. upao je u st ) »gaki«. odreĊeno dadanas za v ^. kumpanije. morali smo ih isprazniti. Znate što je to »gaki«? To je stanje gladnih duno Ja sam mu rekao: »Osjećate li u sebi. i D •(?V^emeno se Švejk zabavljao time što bi uzeo slušalicu tek'S vao. u razgovoru prije dva sata zaboravio reći da moţe otići od telefona.« — Mili prijatelju — reĉe zakratko tiho finandj 428 A iku. onacno je nekamo otišao. pio je i povremeno bi se sjetio da na njega kraj magazina ĉeka deset vojnika s vodnikom. to je oblik. a usto iznenaditi takvom dobrom pisanom peĉenkom. podupro je glavu rukom i gledao na mokri. pa bi mu se vrlo ĉesto dogodilo da izgori kakva peĉenka. On je naime do rata izdavao okultistiĉki ĉasopis i biblioteku »Zagonetke ţivota i smrti«.. Kuhinjsko osoblje je totalno poludjelo T° sam se preraĉunao u nekoliko porcija.

.. o prebjezima neprijatelju. vojno strelište je reţalo na odjel stro' ^u pušaka. tu trna niĉeg smiješnog«... Pri spominjanju ovog posljednjeg. Savjetovanje kod pukovnika se produljivalo. marškompanije. ponovi to! ~~~ H.1 — Jawoll. Pukovnik Shroder razvijao je najnovije teorije ratne sluv be.) sutra. natporuĉnik Lukas se sjetio da dobri vojnik Svejk nije poloţio prisegu kada ju je polagao ĉitav maršbataljun jer je tada sjedio u zatvoru di zijskog suda. o poginulim ĉasnicima pukovnije.) 2. meine Herren. Schreiner i Klofaĉ. o opskrbi vojske na bojnom polju. Svejk nije razumio ni rijeĉi. o prisezi. marškompanija. o cepelinima. a osobito je isticao znaĉenje bacaĉa mina.iJ. A Svejk je neprestano sjedio kod telefona.. imaš to! Ponovi! ~~~ Kumpaniekommandant. Politiĉki sumnjiv. o vaţnosti veze medu pojedinim jedinicama. sada to proĉitaj i ne zadrţavaj.) 4| i A grĊenima. —Ja nisam niš ĉul. Svejk je i dalje drijemao kraj telefona. ~~ Kumpaniekommandant1.. ĉime je pobudio pozornost pukovnika koji je^uP . Hoćeš li već jednom? Jesi li spreman? Konaĉno si se ^prkao.) .. ali pukovnik Schroder mljeo je i dalje o novim zadacima novih maršbataljuna.. da te priĉekam da to nadeš? To su ^jnici.. Primi telefonogram! Jedanaestoj marškompaniji. pa se telefonogram potpuno izgubio u toj panici glasova. vojnika i doĉasnika. ~~~ Zur Besprechung morgen. bio prešao na iskustva steĉena pri povlaĉenju njemaĉke 1.. glupane. misliš da ću se samo tobom baviti? Hoćeš li primiti taj telefonogram ili ne? Imaš papir i olovku? Nemaš. Raspriĉao se o odnosu ĉasnika i vojnika. Bio je to nekakav »iste riĉan smijeh kojim je zarazio nekoliko ĉasnika s kojima J sjedio. _ Halo — odgovorio je — ovdje ured 11. španjolskim jahaĉima. sad slušaj: ~~ H.1S jasno i razgovjetno mogli ĉuti tuĊi razgovori na ĉitavoj !• ••. _ Halo — ĉuo je — ovdje pukovnijski ured. neko je upadal u razgovor.2 Većina ĉasnika je pritom mislila kad li će već starkelja jednom prestati kvocati.: ¥SWM. o politiĉkim prilikama i o tom da je pedeset posto ĉeških vojnika »politisch verdachtig«.2 i N. Onda su se svi uputili u ĉasniĉki kasino jer je pukovnika urodera pozvao na telefon stoţer brigade. Pa nisi se valjda zbog toga presvlaĉio.. (njem. — A kaj imam proĉitat? — Što imaš proĉitati. halo. Dakako. pa jesi li gluh? Telefonogram koji sam diktirao. der Kramarsch. moja gospodo. govedo jedno... A sada su slijedile jedna za drugom nekakve reĉenice u ĉudnom kaosu jer su u isto vrijeme govorile i 12. kada ga je trgnulo zvonjenje. _ Ne zadrţavaj — ĉuo je glas — uzmi olovku i piši. Sve je to pobrkao i završio: »Gospodo.. Govorio je bez glave i repa o tome kakva je bila situacija na bojištu prije dva mjeseca i dolje na istoku.i 430 431 .. — Majmune jedan. Kramar. marškompaniji.P?V'ednik kompanije. a onda je prešao na unutarnje prilike u vojsci. ĉovjeĉe. (njem. Komora se psovala s topniĉkim vojarnama. inţenjer prijetili vojnoj pošti. vole? Telefonogram! — Kakav telefonogram? — K vragu.. o otrovnim plinovima. marškompaniji. Na kraju se sve utišalo i Svejk je razabrao: — Halo.. (njem. Odjednom ga je spopao smijeh. (njem. Scheiner und Klofatsch. o otvaranju vatre na neprijateljske zrakoplove. i 13.

okrenuo se na leda i zabeze nuto pitao što se dogodilo. — To ti je drago. udario ga je po nosu. _ Halo. I Š -i • ok' • Je zaista slatko zaspao kraj telefona. Igraš »frische vere?« gfas! Dobro. to je potpis. vole jedan. ili tek ujutro? Ja sam si to l. a kad ga je Švejk poĉeo tresti. ko i mi. tako da ga nitko nije smetao u spavanju za kat rtl' Je zato telefonist u pukovnijskom uredu psovao ne moţe nikako dobiti vezu s l i . ota misliš lamo idemo? — U Rusiju. Imaš to? Ponovi to! — Pukovnik Schroder. poklopal mu je obed. sjeo i poĉeo drijemati za stolom. '• Imate nekakvi ĉudni red. Švejku je ipak pošlo za rukom da probudi Vaneka do te mjere da je ovaj protrljao oĉi. Ura nam stoji. to ne zna ni stari.. — Unterschrift. — To je uopće nekakva nepotrebna panika. Ak nas povezu na desno. Jeste dobili konzerve? Naši su tam išli i nisu niš donesli.. onda doĊi sutra. a onda V si mislit ko bu ga znal. ko je tamo? __ 13. nunaj. — Pa k vragu. — I nama. (njemJ i jel vas trebam probuditi kad ste tak fino hrkal. za Boga miloga. Ali trebao bi se zvati Krava. — Dobro. govedo jedno. onda je to ^rbija. Sve po starom. to je potpis. Znaš li što je to ur« schrift. —. — Um neun Uhr.Da. Ja bi se s vama ra posavetoval. Halo.f ?»— Jesi gotov? Ponovi to! 4/i jinrii«»i^ — Zur Besprechung morgen. Ponovi! — Um neun Uhr. Švejk • opet otišao do telefona. Laku noć! Imate buhe? Švejk je poloţio slušalicu i otišao probuditi financijskog narednika Vaneka koji se divlje branio. To ćemo vidjeti tek kad doĊemo u Peštu. zaboravivši J siti slušalicu. Magazin je bil zatvoren. Još nešto? — Hvala Bogu.. U devet sati — potpis. Rusija. Kolko je kod tebe sati? Ne mogu nikako dozvati centralu. — Gospodiĉna. to ti je pitanje. °lko vas je tamo kod telefona? Sam? Fućkaš sve. govedo jedno. pustite me da spavam zavapio je Vanek. Nekako mi dugo ne dolazi zamjena. — Unterschrift. — Glupane jedan. nemojte biti prosta. — Zasad niš — odgovorio je Švejk. zijevajući na sva usta — idite tamo tek 'utro i ne budite me.Molim vas. 11 • marškompanija.^ mu to trebam javiti odmah. odi spa-. je li? Kaţu da su kod vas nekoga svezali? — Samo posilnog od gospona obrlajtanta.1 Znaš li što je to U terschrift. Zatim je legao na trbuh i udarao nogama po krevetu. 433 432 J J . probudila ga je zvonjava. . — Ja mislim prije u Srbiju. Imate li već torbe za kruh? Gov -°ri se da će povisiti vojniĉke isplate. Ne znaš kad se polazi? — Ĉovjeĉe. majmune. Mi to deremo svaku veĉer. marškompanija. — Ne znaš kad se kreće? Nisi razgovarao s pukovnijskim uredom? — Tam drek znaju. ništa više. Svalio se na bok i smjesta usnuo. tko je to ja? — Švejk.. sada potpis: Pukovnik Schroder. _. a nalevo. bolje se posavetovati. Veliš da si na to naletel ko f ava koka na zrno? No. A ja sad ne znam kaj burn. majmune. marškompanijom. — Naši su se isto vratili s praznim rukama. konaĉno su me došli Slatko zameniti.. Baš smo sad primili telefonogram da sutra u vet sati naš gospon natporuĉnik Lukaš mora opet doći n šprehu gosponu pukovniku. 11. Što je tamo novoga? — Niš.t. tko je primio telefonogram! —Ja.

kirurge. a naši gubici su veliki. $' Samo ti kuhaj. . Jemu su.« Doktor Šancler je pritom već slomio dva bilijarska štapa. Moţda je ovo pismo posljednje koje ćeš od mene dobiti jer se svugdje vode ţestoke borbe. do 12 sati pukovnijski ured brojno stanje vojnika koji nisu cijeni • U protiv tifusa. v M T i /v v i. mogu sluţiti i dalje. apotekare. već ih valja otpremiti u sigurne bolnice i dopustiti im da imaju svoju straţu koja se kao i bolesnici ima vratiti s generalskim propusnicama. Proĉitao je i bio ganut onim »Posljednje zbogom«.« »Mora se dozvoliti da im se pošalju lijeĉnici i njihovi pomoćnici s generalovim propusnicama. pucala crijeva za kobasice. pomoćnike i druge osobe koje su odreĊene za njegovanje bolesnika. Sanjao je još nešto o prijekom sudu jer su Vat ui kako vuĉe iz poljske kuhinje komad mesa. te kako nedostaju kvaRa L Jetrenjaĉe. kako je mesar zaboravio napraviti krvavice. Nije se mogao osloboditi ţive slike. ili moraju biti zamijenjeni. no uplašio se kada se natporuĉnik u snu trgnuo. ie pogledao. lijeĉnike. mnogo bolje bi pristajalo da ti napišem 'Posljednje zbogom'. Stoga mi je teško završiti ovo pismo rijeĉju 'Dovidenja'. Brzo je odloţio nagrizenu ĉokoladu u kufer i utišao se. To vrijedi i za vojne svećenike. Onda je potiho otišao pogledati što je to napisao natporuĉnik. . v . ali još nije bio završio svoje ĉudnovato izlaganje o skrbi» ranjenike u ratu. U tom trenutku cimo mu se kao IMK** & > f ° . £. ° je nestala svinjska kuhana glava.-4*^. naivno stvorenje i natporuĉnik Lukaš poţali sto vC ^dao zavezati zbog njegove velike gladi. — Dozvolil sam si — promucao je Baloun —• bil slobodni. njegovatelje bolesnika. Na 435 . ..***«•" ' 434 „ uĉ ĉa. kako probada acenicu da joj izvuĉe zrak kako ne bi za vrijeme kuhanja Prsnula.. poĉeo se ponovno šuljati i pretraţivati po stanu kao ţohar noću. »Skrb se mora voditi o ranjenicima obiju strana. ™ Za to je vrijeme natporuĉnik Lukaš još uvijek sjed' ĉasniĉkom kasinu s vojnim lijeĉnikom Šanclerom koji |U zajahao stolicu i u pravilnim vremenskim razmacima udar o pod bilijarskim štapom i pritom izgovarao ove reĉenice ieH nu za drugom: »Saracenski sultan Salan-Edin prvi je priznao neutralnost sanitetskog zbora«. dok ih je nadijevao.niti poslati novi telefonogram da se sutra.« »Zarobljeni ranjenici moraju se takoĊer vratiti pod okriljem i jamstvom generala. i koje ne smiju biti zarobljene. j°š i to. Legao je na svoju slamaricu do vrata i prisjećao se svoga domaikolinja. pokorno javljam. kod susjeda. dijete. bolniĉare..« »Treba platiti lijekove i bolniĉku njegu. Ali. te naknadu troškova drugoj strani. Baloune — rekao je skidajući sablju utra ću narediti da ti donesu još jednu porciju kruha. a bio je u takvom raloţenju da je poĉeo pisati sentimentalno pismo svojoj »Draga teta! Upravo sam primio zapovijed da budem orernan na odlazak sa svojom marškumpanijom na bojište. tl m L. . Kad je Baloun vidio da je natporuĉnik tvrdo usnuo. v i TLukaš i /v • je popio • svoju • crnui kavu i otišao Natporuĉnik i "l kući gdje je zatekao bradatog diva Balouna kako u '°n<? na špiritnom kuhalu natporuĉnika Lukaša prţi salamu. « »Ostalo ću dopisati sutra ujutro«. ^Jetivši se kako se jednom. uplećući neprestano u svoja razmatran) nekakve generalske propusnice. anjao je da je unajmio nekakvog nespretnog mesara. ""isjatporuĉnik Lukaš je sjeo za stol. Otvorio je natporuĉnikov kovĉeg i zagrizao ploĉicu ĉokolade. već na isti naĉin vraćene natrag. raskuhao i prsnuo v spekvuršt. usnuo je nemirnim snom.« »Bolesnici s obiju strana ne smiju biti ni zarobljeni ni pogubljeni. pomislio je natporuĉnik Lukaš i otišao spavati.

poĉeli ste hrkat ko kad se drva piliju..nu^nosti. umjesto na policijsku stanicu. ali je prije toga pozvao mlinaricu. i upitao da li je sinoć. samo kaj bi on govoril: »Kocka je brid. oblik nije oblik.kraju je vidio samog sebe kako visi na jednoj lipi u drvor H vojniĉkog logora u Brucku nad Litavom. Ja sam to ĉul na svoje uši. pred kojim se zaustavio i izjavio: __ Kaj se mene osobno tiĉe. Ali brzo vas ?ilo. Vanek je zijevnuo. . Upal je u nekakvu Marijansku kongregaciju. To je jako loše — nastavio je Švejk — kad se ĉovek iz ĉista mira poĉne plesti u nekakvo filozofiranje. mehaniĉki je objesio slušalicu kao da je upravo završio telefonski razgovor i poduzeo po uredu malu jutarnju šetnju uz koju je pjevao Poĉeo je pjesmu iz sredine teksta. pa makar °me razmišljali cijelog svog ţivota. a obilazil je sve moguće krĉme po Letni. a 0»da se dogodila obiteljska tragedija. y — Tek onak. time se ništa 437 436 . . pa je zaboravil u svom rajonu ugasiti lampe. probudio se i financijski narednik Vanek i upitao koliko je sati. prošetao se do vrata. išel je okolo s nekakvim poboţnim kozama na propovijedi patera Jemelke.. zato je kocka bri-dovita«. koje ima sto puta više . »Svaki ĉasnik. tak da je tam plin gorel po ulicama neprekidno tri dana i tri noći.•k je ušutio. ^ iW*. ali i ne morate. pa onda opet do nar-. Švejk probudio. •fJ "'. usput — rekao je Švejk — stalno ste n iz sebe ispuštali o nekakvim oblikima. jkova kreveta. objašnjava! nam je u dvorišĉu kasarne. Taj bi nas jednom na mesec dal pozvati i postro-Jm u^kvadrat. Bil je to prosvetljeni ćovek. Onda — rekao je tiho Švejk — s tim je Zatkom nakon nekog vremena to jako loše završilo. »sam po 1 Predstavlja najsavršenije biće. gospon blagajniĉki nared-ik kad sam ĉul to kaj ste vi govorili o tim oblikima. Svaki ĉasnik je biće eD>). u Kada se. dobro. k svetom Igancu na Karlovom trgu. kao juĉer s onim konzervama. kad je do kući. palil je i gasil lampe. v°jnici«. •&$>> MŠ '•''. Kad bi.. — Ustat ću poslije kave — odluĉio je Vanek koji je uvijek za sve imao dovoljno vremena — tako i tako će nas dan itekako ţivcirati bez razloga s nekakvom ţurbom i natjera ĉovjeka bez veze. dok ste vi vojnici tek sluĉajna bića. drţal je baš takve govore kak i vi.! Stara mama najte šesti Dajte ovoj curi jesti Mt job Mlinarica je nahranila tog podlog tipa. . vi moţete ltlrati. kad me je jedan nacvr-cani policajac zbog oneĉišćenja ulice zabunom predvel na plinarsku. uma nego što ga imate svi vi skupa. 'JT/O Ujutro kad su ustali Na vratima su vidjeli: »Vaša kćerka Anica Više nije djevica«.: Švejk je u kraj pjesme uloţio toliko glasa da je ured oţivio. setil ^ se nekakvog Zatka. Pred nekolko let premestili su u našu pukovniju nekakvog majora Bluchera iz sedamdeset pete pukovnije. a onda ujutro. došlo do rata. A niš drugo ni pil nego šljivovicu. — Maloprije su odsvirali ustajanje. vojnici. zato jer je jako puno vremena izmeĊu paljenja i gašenja lampi. puno govorio. a onda bi s nama raspravljal kaj je to vojniĉki staresina. Iznad ĉasnika vi vo-1C1 ne moţete ništa drugo uzvišenije zamisliti. na plinarskoj stanici. to uvek smrdi na delirijum tremens. On je delal na plinarskoj stanici na Letni. pali za Njegovo Veliĉanstvo cara. s buĊenjem jutra koje se javilo mirisom ku hanja kave u svim kuhinjama. plinara. i J" • • oblik da je oblik i da taj oblik opet ni oblik. kako se vojnik preobuka0 u ţensko odijelo i pošao za svojom curom u mlin gdje ga je mlinar poloţio u krevet kraj svoje kćeri.

— U vojsci to drugaĉije ne ide — rekao je financijs narednik proteţući se lijeno na postelji — to je već tako u biĉajeno. da u Donjem Bousovu ima šest godišnjih sajmova. a vaša egzi st . vi bez svojih ĉasnika ^ moţete ni prdnuti. samo kaţnjavanje i niš drugo. škola. Dakle.. . klipane. »Also. bivše vlastelinstvo Kost.« I već se na njega hitil lajtant Moć. idu stjenice kad knjavaš na tom krevetu. st. n°j sluţbi. kuća 267. a crkva Svete Katarine iz 14. telegraf. A ak dobim izlazak pa se vratim u vojarnu na vreme. zarobio Jlcu> a jednog je od njih po putu ustrijelio.Jako dobro reĉeno — rekao je Švejk — nikad ne '438 il kak su zatvorili regruta Pecha. a major Bliicher se na to razderal: »Tebi. šećerana. da vojnik koji je bez kazne odsluţio vojni rok ima prednost u . vi od njih potjeĉet ^ bez ĉasnika ne moţete postojati.. jer da ne znaju izraziti svoje osjećaje. šest godišnjih sajmova. was gibt's?«1 Upital je Pechu. j sj Pech?« Pech je bil inteligentni ĉovek i odgovoril je: n nii Bousov. ^ . odgovorio ti ovo ili ono. * 'kih. pa su napisali da Pech ide na bataljunski raport zbog godišnjih sajmova u Donjem Bousovu. jedan je osećal pritvor. radio ti ovo ili ono. i još se deral: »Evo ti jedan godišnji sajam. gospodin bojnik. ja sam skroz mirno rekel: — Pokorno javljam. neki da im je zlo u ţelucu kad zakasniju. su ni izlazili iz zatvora. Sve se to oko mene smijalo. J. moralni zak C razumjeli vi to ili ne.111^ samu kaznu za kaznom. Nije ibio ni da ukrade kamaradu posljednji krajcar. Unter Bautzen. pa stoga što svaki zakon mora im • svoga zakonodavca. kad zakasnim ja u se bi osećam nekakav nespokoj. da poĉnemo. javil se na bataljunski raport.cam se pješaka Svlvanusa iz osme marškompanije. okrug Sobotka.« Ti. postaja Ĉeške trgovaĉke pruge.e lepiti jednu za drugom prek zubi. Baš oni vojnici koji nekad. iako je bil regrut. peti. i rekao da nije MOĆ. i zatvor za zatvorom. mlin i pilana. danas su u ratu najbolji vojnici. fP. kak se je na njega izderal Rohell. a taj je izjavil: »Pokorno javljam. Ĉasnik mora egzistirati. u vojnu bolnicu i od tada ti je Pech bil najgori vojnik. vojnici. i pital jednog za drugim: — Sta osjećaš kad zakasniš? Davali su takve zmotane odgovore ko da nisu nikad zakasnili. setil sam se o ĉemu je on posljednji put z nama vodil raspravu pa kad mi je pristupil. Taj je K. šupil ga z nogom i smesta ga dal otpelati u ludnicu. gospon major. tu imaš drugi. treći. nije pravi vojnik. Zapovjednik je bil \rai a taj si je skupil regrute i svakog je pital otkud °e V" prokleti zelembaći«. govoril im je. još iz toga cirkus pravi!« ^°°v toga su me tak zvezali da je bila milina. prvi je presjekao ţiĉane prepreke.. Klipan bezobrazni. i poĉel mll . jednom. pošta. A Pech. ĉetvrti.« A onda. tad me obuzme neki blaţeni mir i penju mi se ţmarci nekakvog unutrašnjeg spokoja. »vi ćete se nauĉiti ie< * jt jasno. to je samo ĉasnik biće nrern kojemu se osjećate i morate u svemu osjećati obveznim • bez ikakvih izuzetaka izvršiti svaki njegov nalog pa makar vam se to i ne sviĊa.. ali kad je . šesti«. ° do borbe.ne bi promijenilo. To je moţda i vrijedilo u miru. kad je završil. toĉno ko kad biĉ fijuĉe. u J nad tobom vise oblaci i udaraju gromovi. hodal je okolo našeg kvadrata. Satnik Bliicher je odmah naredil da se svi ti izdvojiju i da budeju za kaznu popodne na dvorišĉu delali sklekove. strah i griţnju savesti. vojnici. obnovljena od strane ofa Vaclava Vratislava Netolickog. u vrijeme mira. Bez toga ne discipline. Za vas je ĉasnik. i tak dalje. Prije neg je došel red na mene. 439 .. U uredima je tada sedila neka vesela bagaţa. ali ako bi prije toga pao vaš ĉas 'L biste tek tada vidjeli koliko ste o njemu ovisili i kale ^ to gubitak. — Vojnike je teško odgojiti — rekao je financijski narednik Vanek zijevajući — vojnik koji nije bio kaţnjavan u Vojsci. Tada je zapovjednik bataljona bil kapetan Rohell. .|e ovisi u stvari od gospode ĉasnika. oblast Jiĉin. stanovnika 1936.

ali sam se predomislil. gospon obrlajtant. jer se nakon jedne bitke prijavio za izviĊanje. bio bi već odavno vodnik. Zazvonio je telefon. 8ov°r. Ali morali objesiti. recite mi već što je to toliko vaţnog za devet sati? ___Telefonogram. gospon obrlajtant. da mi se uvijek ujutro javite dok srn° još u logoru. gospon obrlajtant. nisam bil za to. '•o. _^ Pa k vragu. Tko je na telefonu? Imaš to? Ĉitaj!«. smjesta mi naĊite nekog drugog posilnog. ja vas ne razumijem. Pa moţe vući ranjenike iz bitke. Herr Oberleitnant. ili nekaj tomu sliĉno. gospon obrlajtant. recite da je bilo sve u redu. S desetom je bilo bolje. gospodine oberlajtnant. & ste radili noćas? — Bil sam ćelu noć kod telefona. gospodine oberlajtnant. gokorno javljam. taj mi je lopov Baloun do jutra poţderao cijelu ĉokoladu. Da sam bio u kantini? Tko vam je to rekao? Onaj okultist. 441 . — Dobro da vam nije palo na pamet da me probudite radi svake gluposti kad i ujutro ima dosta vremena za to. ga objesili kod brigadnog u stoţera. a !f ga je patrola druge regimente našla kako pokrada Našli su kod njega osam satova i mnogo prstenja. Švejk se javi na telefon: — Švejk. pa to je ĉista intendantska fantastika. bit ćete stalno uz mene. Mislite da ćemo brzo krenuti? — Nema ţurbe. gospodine oberlajtnant — vikao je na telefon Vanek — a otkud bi i bile. cijela ĉetiri dana su nas 7" za nos. Htel sam vas po noći probuditi.^ AJ 440 »fc &m :«*&'• ĉvejk. Što radi Švejk? Ovdje je. Ni u kom sluĉaju. Zatim su se ĉuli neki prigovori. — Je li bilo neĉeg novog? . — Vanek. ^ _ K vragu Švejk. Javio se financijski narednik Vanek: — Financijski narednik Vanek.. i dajte mi na telefon Vaneka. Financijski narednik je prišao telefonu i mogao razabrati glas natporuĉnika Lukaša koji je pitao što je s konzervama. Da ga pozovem? — Švejk doĊite na telefon — rekao je financijski narednik i tiho dodao: — Ako vas bude pitao kakav sam došao. potpuno sam trijezan. inaĉe kad krenemo. To je gora od ĉovjeka. _ Švejk. — Htio bih. dat ćemo ga sanitarcima. Wieder eine Besprechung de Teufel soli daš alles buserieren. nemojte se ponovno poĉeti glupirati. Švejk. — Ĉujte Svejk. Smjesta ću vama ga poslati. kako je taj okultist nazvao tu paniku s tim konzervama? »Strah neroĊenog«. Kad smo trebali ^nuti s devetom marškompanijom. S osmom isto tako. popodne smo dobili zapovijed. Nisam htel smetati. kako je to s tim konzervama? Je li to u redu? — Nema ih — gospon obrlajtant — nema ni traga ni glasa od tih konzervi.. Znate li gospodine oberlajtnant. dopustio sam si tamo svratiti. vi ste stvarno kriţ Boţji. _ ja to imam napisano. To je bilo skroz suvišno. kod gospona pukovnika.1 Objesite slušalicu.. gospon obrlajtant: »Primite telefonograrn. danas ujutro u devet sati. Je li javio od nekuda nešto vaţno? Javili su. gospon obrlajtant. 1 — Iz tog se vidi — istaknuo je mudro Švejk — da se svat vojnik mora izboriti za svoj poloţaj. ili ću doći do vas i takvu vam jednu opaliti! Dakle što je? — Opet nekakav dogovor. Ur edite to u pukovnijskom uredu i vratite se odmah u komPaniju. kuhar iz oficirske kuhinje? Je. ^fe . neka vrag sve to buzorira. (njem.IJU imao povjerenja u njega. Dobio je veliku srebrnu kol • prisili su mu dvije zvjezdice. ali tek za devet sati. — Stvarno ih nema. Recite mi već jednom sadrţaj. Naj'Je smo bili u pripravnosti. te ljude tamo slati.) TC) gospon obrlajtant. Da ga ^veţem? Ne. pa da ga kasnije nisu pod Duklom. Ja sam vam htio telefonirati.

. filozofskog stava.. (njem. ^ Za ĉitavo vrijeme od kada je postao zapovjednikom • danaeste marškompanije. — Pokorno javljam. a obnovit će se u sluĉaju prvog izgreda koji bi °§odišnji dragovoljac Marek poĉinio.a naveĉer smo krenuli. gospon obrlajtant. Pozovite mi Svejka. stoga što Jednogodišnji dragovoljci nisu duţni ĉistiti zahode. 1. Iz tih razloga. to jest u stan. Stoga je i sada odgovorio: — Da. FjUzeni jednogodišnji dragovoljac Marek vraća se u svoju f °vniju. — Vi već dobro znate što je to posilni... Halo. Priprema za odlazak. ali glavno je da mi pošaljete tog novog posilnog.. istraga o povredi discipline obustavlja se do )a rata. Švejk. gospon natporuĉnik.. A propos.. a koji se delikt moţe Prostiti dobrim vladanjem na bojištu. Kada je pukovnik Schroder na konferenciju pozvao sve ĉasnike pohodnog bataljuna.... — Da ste bili na mjestu kad vas pozovem. s podacima od kada sluţe. tak da se ĉesto tome i ĉudim. ? A. uputio divizijskom sudu. Znaĉi mislite da nećemo danas krenuti? U devet sati imamo dogovor s gospodinom pukovnikom. Objesite slupfOfl10 <T'ući crnu kavu u koju je dolio ruma iz boce s natpisom ta« (iz opreza). Znate li što je to ordonans? — Potrkalo. 5>vej > gdje ste? — Tu sam. Vi se. u kojem se trudio pojmovne sukobljeno • izgladiti nekim postupcima koji su rezultirali pojmovno zbrkom. Švejk za sada ostajete kod telefona. ' _ jvli smo ko prst i nokat — odgovorio je Švejk — ruka njoi mije... znate li vi da ste danas deţurni ĉasnik? Ja to samo tako. ali da e 'Pak radi o povredi subordinacije. On se uvek u svemu na mene oslanja.1 Raĉuni? Doći ću poslije objeda potpisati. Zajedno s jednogodišdragovoljcem Marekom. Istovremeno kad i on. kava je skroz hladna. gospon obrlajtant. Baš su donesli kavu— Halo. da još nisam popil kavu. Pa mogli ste ĉuti. Švejk. onda još i kolike su zalihe kompanije. gospon obrlajtant. a ja da ga pregledam. Osim toga bilo je potrebno donijeti neke odluke u vezi s aferom jednogodišnjeg dragovoljca Mareka koji nije htio ĉistiti zahode. j. dopremljen je s divizijskog 442 i 443 . Švejk! — Slušam. Nacionalost? Da. da mu naĊete nekakvog novog posilnog. izgleda dobro pozna• s tim gospodinom oberlajtnantom.. Ustanovite mi. uĉinio je to s velikom ljubavlju jer se tako mogao do sita napriĉati. •mio sam svaku rijeĉ. da i to isto. Gospon obrlajtant nije sa svakim posilnim zadovoljan. dok vas ne pozovem.) rite.. Vanek je pogledao na Svejka i rekao: * _____ ^^ naš oberlajtnant nekako jako viĉe u taj telefon. što biste mi ono trebali ustanoviti.. — Onda si donesite kavu i ostanite u uredu kod telefona. i da dam o njemu svoje mišljenje. zbog pobune. pa ga je pukovnik Schroder. Kolko puta su nas hteli rastaviti. Kakve vjeţbe Plechsc-ner danas izvodi s vojnicima? Vorbereitung zum Abmarsch. ali zato su nas vucarali po cijel • x darskoj jer nisu znali koju bi rupu i na kojem bojištu s zatrpali. moţe biti. natporuĉnik Lukaš je osjećao !T se nalazi u stanju koje se zove sinkretizam. pukovnijskom )e uredu predan i dopis pukovnijskog suda. Mi smo skup već puno toga prošli. nda je tu bio još jedan sluĉaj. to je tako. trebali biste mi sastaviti popis doĉasnika. Ĉekajte. a onda mi javite da li nešto vrijedi. da se u ovom sluĉaju ne radi o pobuni. On je upravo sinoć stigao s divizijskog suda gdje su ga _"«li pod straţom. no još bum vam jednom ponovil. Nikoga ne puštajte u grad! A u kantinu i logor? Poslije objeda samo na jedan sat. neizmjerno smušen. Recite još je nom Vaneku da mi potraţi nekakvog posilnog. ali opet smo se sreli.

^1 pod straţom u glavnoj straţarnici. pohodne satnije u Srbiji od i!*0 je preostao samo on. Rekao je sasvim kratko: 7~ Molim gospodu ĉasnike da budu spremni i da ĉekaju °Je daljnje naloge i instrukcije. tako su jednogodišnji dragovoljac i Teveles i dalje . pa kad im se ^J6 pridruţio i Zvviebelfisch. kada 2. a zapovjednici pukovnija moraju paţljivo skrbiti da netko ne bi nedostajao. jer mu je dizenterija oslabila organizam. M ^ kojeg su pisari drţali u pukovnijskom uredu. Sto se tiĉe oznaka jednogodišnjeg dragovoljca. Herr Oberst1 — vrlo uljudno uime svih odgovorio je satnik Sagner. gospodo. Iz brigade mu je bilo javljeno da se oĉekuju nalozi iz divizije. bila je priĉvršćena karta bojisni zastavicama na pribadaĉama. kamo je bio iz bolnice u Zagrebu. pv1' je o junaĉkim djelima 6. Kada 86 pukovnik Schroder. Zwiebelfisch je pokupio svoje krpice. Noću je maĉak grozno ispremetao cijelo bojište. Saslušanje je bilo kratko. Ustanovilo se da je maĉka prije ĉetrnaest dana dovukao u ured najmlaĊi pisar Zwiebelfisch. Zatim je još jednom ponovio sve ono sto)« juĉer govorio. l)atn° m»ĉji drek. pukovnik Schroder objavio je da je potrebno ĉešće sastajanje uoĉi polaska. dakle.v . pri ĉemu ga je umoĉio u jednu od onih hrpica> s kojima je maĉak nastojao uĉiniti kartu bojišta plastiĉnijom.) '•Vi. L na austrougarsko bojište. Time je zapravo bila završena ĉitava konferencija. . gospodine pukovniče. marškompanijom otišao neki Teveles. mogli su zaigrati marijaš. ali koji niie ij* . da u vojsci ništa ne smije potisnuti borbeno raspoloţen) ratnu poduzetnost. U divizijskom sudu Teveles se branio time da mu je zaista bila obećana velika srebrna medalja. Pukovnik Schroder bio je vrlo kratkovidan. ir . ali da ih je dalje nosio zato što je stalno bio pijan. a stariji ga je pisar odveo u glavnu straţarnicu gdje je imao sjediti do daljnjeg naloga gospodina pukovnika. bjeţalo iz Beograda. Kad se ovo utvrdilo. sav crven u licu. Pred njim. pa je ustanovljeno da se u popisu predloţenih ili odlikovanih srebrnom kolajnom ne nalazi nikakav Teveles. __ Was ist daš. Istragom je utvrĊeno da je zaisr ^ 6. Pukovnik Schroder odjurio je u susjedni ured odakle se ĉula strašna grmljavina. marškompanija izgubila kod crkve Svetog Save u Beogradu sa svim svojim ĉasnicima. Opet je dao pregled ratnih dogaĊaja. n°c a 444 l 445 . . Zatraţena je otavij brigade kojoj je bila pridodana 6. poĉelo savjetovanje. r? v " "^0 prava jednogodišnjeg dragovoljca. kletve s groznom prijetnjom da će ih natjerati da poliţu ono maĉje. prije no što su prešli na raspravljanje ta dva sluĉaja. pa je htio nekako zakopati r j ' o r u š i o je zastavice i razbacao izmet po svim pozicija'0^e ' mazao ih po bojišnicama i mostobranima i oneĉistio ^'armijske zborove. vratio u ĉasniĉki zl)or. . na koji se više neće dugo ĉekati. J«0|. jer se cijela 6. Ljudstvo mora biti spremno. prema Sokalu na Bug — rekao je ukovnik Schroder proroĉki i pomaknuo prstom po sjećanju ''rema Karpatima. se prst pukovnika Schrodera pribliţava tim hrpicama. Kada je. — Wahrscheinlich Katzendreck. meine Herren? kad upitao je s ĉuĊenjem mu se nešto zalijepilo na prst. na stolu. prosinca 1914. Ajsuici pohodnog bataljuna sa zanimanjem su promatrali . marškompanija. zaboravio je da se još mora posavjetovati o sudbini jedn °godišnjeg dragovoljca Mareka i laţnog vodnika Tevelesa. pa da ju je stoga kupio u bolnici od jednog Bosanca. rekao je da ih je prišio u pijanstvu. '. Imao je veliku srebrnu kol • oznake jednogodišnjeg dragovoljca i tri zvjezdice. Da li je ipak pješak Teveles bio promaknut u vrijeme beogradske ratne operacije u ĉin vodnika to se nikako nije moglo ustanoviti. (njem.suda i predan glavnoj straţarnici neki laţni vodnik T koji se nedavno pojavio u pukovniji. • j. i i. ali zastavice su bile poruše bojišnice pomaknute. ____ odavde.

riţa. Vanek je istrgnuo Svejku slušalicu iz ruke i poĉeo Ijutito vikati da ţeljezniĉari znaju drek na šibici. 5. gospon obrlajtant reotipno je odgovorio Švejk. pa da je tek ujutro sav urnostigao do »Bijele ruţe«. Švejk je pri telefonu u uredu jedanaeste marške saslušao najrazliĉitije stavove. jer slušalica nije bila obje^11 nisu »«"&* . marškompanije koji se \ > kada se po logoru proširila glasina da se ide na p0] >!' izgubio. koje je Švejk primio ton poduljeg nesporazuma. — Govedo jedno. :e stigao niz telefonograma.. Ma moţe se 1 to baciti. . kod »Bijele r v'' u Brucku. koji je bio tako brzo diktiran da je Švejk od svega uhvatio samo što je na kraju ispalo kao šifra: »In der Folge genauer erlaubt gewesen oder daš selbst e 'nen hingegen immerhin eingeholet verden«.« Kada je Švejk to proĉitao financijskom naredniku. moţda je to ! s nr ^ ano. 6. sušeno.1 — Sve je to suvišno — rekao je Vanek kada se Švejk c udom ĉudio što je to zapisao. (U stvari je spavao s Ruţenkom kod »Bijele ruţe«) Situacija je neprestano bila nejasna. Zatim je Švejk primiojoš jedan telefonogram. Vjeţbanje u gaĊanju bojevim mecima (njem. Takvim je naĉinom odgovorio i na pitanje natporucru Lukaša. a povratku da je zalutao. a u kojem su se trazih podaci o cijepf "Ima i necijepljenima. svjeţe. povrće. Dvanaesta je telefonirala da je netko iz ureda ĉuo da se ĉeka na streljaĉke vjeţbe s pokretnim metama i da će se krenuti tek nakon feldmasigschiesubungach. Prvo je primio onaj koji t* n. a ujutro ga je pronašla patrola. kompanijama i pukovnijskim jedinicama. obvezatan je ovaj poredak pri navoĊenju upotrijebljenih namirnica: 1. te da je ĉuo od nekog ţeljezniĉkog sluţbenika da su vagoni već na postaji. 4. i smjesta to ide u sve divizije. što je ' "uĉer bilo objašnjeno.1 Ovaj otpimistiĉki nazor nije dijelila trinaesta marškompanija koja je opet telefonirala da se upravo vratio kaplar Havlik iz grada. povrće. 446 . . konzerve. moeli noćas izdiktirati. objesite slušalicu. krumpir umjesto navedenog pod 4.' dok je spavao. 2.) 447. 8. — Sto je kod vas novog? ste— Još se niš sigurno ne zna. još bi se uvredil. »Kopija telefonograma brigade No 75692 Naredba brigade broj 172 U izvješćima o gospodarenju poljskih kuhinja. pesimistiĉke i optimistiĉke. odgovarao da se još zasigurno ništa ne zna. meso. tjestenina. iako vrag bi ga znao. 7. jer mi nismo ovdje u tom izvjeţbani. Pa onda telefonogram poslan svim rtaljunima. i da je on upravo sada bio u pukovnijskom uredu. Švejk je s istinskim uţivanjem ustrajao pri telefonu i na sva pitanja. ~~~ Neko vam je tak osedjivi. povrće. Kasnije su im tamo gur J!" razvodnika Peroutku iz 13. svjeţe. l. ein-genolet werden«. Ispriĉavao se da je ţelio prije polaska popje(4 " glasovitu staklenik grofa Harracha pokraj Brucka. brigade i pukovnije.a nakon marijaša gnjaviti svoje straţare molbama H pohvataju buhe u slamarici. što je novoga. povrće sušeno. krupica. Onda opet zakasnjeli telefonogram o konzervama. da je to grozno — nastavio e toĉnije biti dopušten ili sam naprotiv u svakom sluĉaju biti nadoknaĊen (njem. 3. 5. Hoće li se krenuti ili se neće krenuti. i triput zaredom to naglas Proĉitao — same gluposti. ~~ Ja si to isto mislim — rekao je Švejk — a kad bi javil s P°nu obrlajtantu da treba »In der Folge genauer erlaubt ? i e?en 0<^er daš selbst einen hingegen immerhin. Vanek je sveĉano izjavio da se takvi telefonogrami bacaju u zahod: —To je izmislio nekakav kreten u stoţeru armije. > '' v .

je Švejk. u našoj marški imamo prave egzemplare. Samo bez ţurbe. On da je taj Josef. da su mi o njemu iz Draţova pisali i da je ubil svoju ţenu koja ga je špotala jer je pil. a kad smo izašli iz kasarne na j«anevre i došli do Mnfška. sam da smo obadva iz Draţova. ja sam se izmaknul. 448 Pita me takvu glupost. Kad se Vanek vratio. a mi smo tak brzo napredovali . jer da me ne pozna. Pa in oberlajtnant se juĉer prenaglio s vezanjem svog . — To bi se dalo — odgovorio je Švejk — al se bojim da bude opet neko telefonira!. Onda sam tom mladunĉetu rekao da dobro promi-P° tome zašto od vojnika pravi ţivotinje. a da je došel sim posetiti familiju od koje je potjecala njihova obitelj. Z menom je sluţil neki Sic iz P°Hca. tu i tamo će mu ovaj još nešto poţderati. smo skoro s ostalim pukovnijama. a u Libni je ^ k nama nekakav gospon. onda je rekel: »Deĉki. Tamo najĉešće obojica neće imati što jesti. otpelali na policiju i tam se pokazalo daje zato bil tak osetljivi jer se uopće nije zval Josef Novotny nego Eduard Doubrava. ja to ne um zdrţal. mene moţe spasit samo dragi Bog«. Vanek se uzrujao. pa kad su se rastajali. išel sa i njemu na platformu i upustil sam se z njim u razgovor i r L . Ja sam m poĉel objašnjavati kak bi se prisetil. samo su tada umesto pravog rata bili nekakvi manevri. — Onda ga iskopĉajte. a on je razbil staklo na prednjoj platformi. koje su nam bile na '"ttia.Kad već spominjete tog posilnog — rekao je Švejk znate. odšarafite vezu ili skinute slušalicu. dobar ĉovek. Vanek je legao na svoju postelju i rekao: — Švejk. a to bi bila groz449 \ . zato jer se ni znalo tak burno izleteli iz kasarne. Kad ja kaţem da će Baloun ostati. da ljudi na njima padaju od *Ċi i da ih bolniĉari samo skupljaju ko gnjile kruške. °sli do Hofovica i tam smo se dva dana odmarali. ispriĉajte mi nekakvu anegdotu iz vojniĉkog ţivota. al poboţan i bojaţljiv. I on je bio na dogov° kod pukovnika. ono velko ispred vozaĉa. Ĉim sam ga prepoznal. Na vratima se. Vele da je ujutro opet dogovor kod gospodina pukovnika. Kucnuo je Vaneku da izaĊe s njim na hodnik gdje je s njim vodio dug razgovor. uostalom mislim da će se gospon oberlajtnant priviknuti na Balouna. da je bil iz Montgomervja iz Amerike. da sam ko mali deĉe dolazil k njemu z mamom koja se zvala Antonija. Onda sam mu rekel podrobnosti. On posle toga niš n' htel znati o tomu da se poznamo. To je moja briga i tu gospodin natporuĉnik nema što govoriti. podrugljivo se smiješio. najveća budala u ĉitavoj kompaniji. a otac da se zval Prokop. da mu ne dodijavam. onda se tu ništa ne moţe uĉiniti. Tu vam se on razmahal. i da je bil nadglednik. Taj si je zamislil da su manevri nekaj groznoga. gospodin natporucn je naredio da svi vodnici izvrše pregled pušaka i da bu gri tom strogi. «. Telefon je prekinuo Švejkovo pripovijedanje i nekakav hrapavi glas iz odjela strojnih pušaka opet upita da li se ide. zanijevši se ponovno u uspomene — jednom se iz Visoĉana vozil s tramvajem do Praga. Ali on ti se poĉel derati mene. zato jer )e došlo do nekakve greške. S ^. — Dobro — rekao je Švejk skidajući slušalicu — ja bum vam ispripovedal nekaj kaj paše na ovu situaciju. a kad budemo na bojištu proći će i to. pojavio kadet Biegler. zarobili ĉitav neprijateljski stoţer. I sad me on doĊe pitati da li da dade svez* Ţlabeka jer je taj ĉistio pušku petrolejem. jel ste već moţda našli nekakvoga za gospona natporuĉnika? — Mućnite glavom — odgovorio je Vanek — za sve ima vremena. Onda smo . da su u Draţovu bila dva Novotnvja — Tonda i Josef. a zna da se ide na bojište. blijed kao krpa. Zato )e pil da bi si napravil rezerve. jer se u školi jednogodišnjih dragovoljaca trudio istaknuti svojim znanjem. Onda su nas skinuli s tramvaja. ali je i onda bila takva panika ko i danas. — Glup je ko vol — rekao je Švejku — zbilja.

»sveti Ivane od Nepomuka. a sad bum opet obesil slušalicu.1 'ragsve tobuzorira.« veli.« Onda je protresel ĉuturu. to mi moraš oprostiti. I telefon je iznova prenosio treptaje novog nervnog z^0" ta. a neprijatelj pobediti. Kad smo rano ujutro krenuli. Onda ti je t • ^ izvel ovo: dok smo logorovali. Bilo je vruće. na kruški ti je. Stalno si na suncu. Por i0ri se pred Svetim Ivanom i veli mu: »Tebi je isto vruće d bar imaš nekaj za popit. napil se i rekel: »Ostavil sam ti gutljaj. zajedno s uputom kak° odgonetnuti. gde smo logorovali u Drahenicama i gde je on zgubil sve kaj je imal. a imal je i velke sreće na kartama. f<tf»I*> /: f'•'. sigurno se furt znojiš. a za svetog Ivana ni ostalo niš. jer i i °r neprijatelja bil neki posrani nadvojvodica. zato jer je bilo dogovoreno da naš armijski treba poţderati taj drek. uzel bum te sa sebom u logor i tak bum te propisno napoj il da ne bus mogel stajati na nogama. Gde god smo logorovali tam je i dobival. a onda ti je na c • videl stup. Tak. gurnul si ga pod bluzu i odnesel u logor. a na stupu je bila nekakva škatula i u pod staklom sasvim mali kip Sv. cugnul je do kraja.ili! na sramota. visel obešeni sveti Ivan od Nepomuka. a uje i tajnu šifriranu zapovijed o smjeru kojim će se kretati p^ hodni bataljun prema galicijskoj granici (Prva etapa) 7217-1238-457-2121-35=Mošon 8922-375-7282=Rab 450 Axa2-l238-7217-35-8922-35=Komarno 7282-9299-310- 375-7881-298-475-7979=Budimpešta n šifrirajući ove šifre natporuĉnik Lukaš je uzdahnuo: perTeufell soli daš buserieren«. ja bum ti to nadoknadil. on se pokupil i otišel si n I/C kupit u nekakvo selo iza Hofovica. sve dok nismo došli u Prachinski kraj. 451 . to ti je ta anegdota. dole pokraj ceste. Onda se je prepal.« I moj ti je dragi Sic iz saţaljenja nad svetim Ivanom od Nepomuka razbil staklo. izvlekel kipeca svetoga van. bile uruĉene iz stoţera pukovnije. i popodne se vrać l logor. sveti Ivane od Nepomuka«. kada je stara harmonija mira u logoru bila narušena. on se je nacvrcal.<'' Vi"• : ' • '•IH. Ivana Nepomuka. Posle je s tim Ivanom od Nepomuka spaval na slami. nosil ga sa sebom na marš u ruksaku. »Isus i Marija. U to je vrijeme natporuĉnik Lukaš prouĉavao u svoj J sobi šifre koje su mu upravo.

§ Q .s**: -1- r") ^ 2 g .

jer tako je bilo i s m marškompanijom. u omjeru 42 ĉovjeka prema 8 konja. ili ĉak prekosutra.I Preko MaĊarske •••i* Svi su konaĉno doĉekali taj trenutak da ih potrpaju u vagone. umjesto konzervi gulaša. bilo je to već nešto odreĊeno. pojavio viši vojni 455 . A onda nastaje smirenje jer će svemu ipak doći kraj. Vojniĉki je vlak iznova vozio u Galiciju novu skupinu ljudi gonjenih u klaonicu. kojima ionako više ništa nije smetalo. putujemo!« Financijski narednik Vanek bio je potpuno u pravu kada je rekao Svejku da je ţurba potpuno nepotrebna. Neki su se osjećali kao osuĊenici na smrt koji sa strahom oĉekuju da po njih doĊe krvnik. Doduše. a prije toga sve je bilo tek muĉna neizvjesnost i panika. Kad ima konzervi. zato što mogu spavati stojećki. onda otpada Jska misa. kada se vlak pokrenuo. a ĉitavo se to vrijeme raspravljalo o konzervama koje je iskusni Vanek izjavljivao da su ĉista fantazija. Ma konzerve! Preostaje im poljska misa. I zato je neki vojnik urlao iz vagona kao poremećen: »Putujemo. hoće li se krenuti danas ili sutra. tako se. konji su putovali udob nije no vojnici. Sve u svemu. U suprotnom sluĉaju poljska misa je zamjena ^konzerve. Nekoliko je dana prošlo do trenutka kada su se potrpali vagone. ipak je tim stvorenjima nekako laknulo.

»obje su mi ruke otkinute. »Neka vam Bog plati tisuću puta!« viknu. mili vojnici. imam i topniĉki kriţ. ° narednikom Vanekom sjedio u improviziranom ^j vagonu. ™ a Je blagoslovio za pohod na Srbiju. pokuša s nadljudskim naporom dopuziti bliţe svome maršalu. »Više od ĉetrdeset godina. ali molim vas samo jedno: recite mi ĉistu istinu. da je pobjedom završena bitka kod Custozze. Ozbiljnost trenutka ovladala je ĉitavom T inom. nom je odsluţio poljsku misu za tri maršbataljuixia: . kak je on rekel. rekao je umirući bojovnik. ljubazno se smiješeći. On nam je dal tak lepi primar iz povijesti naše armade. ^ Vanek je suglasno kimao glavom: >>v — Bio je to prokleto dojmljiv sluĉaj. a koja mu se toliko svidjela da ju je nazvao bedastoćom na kva<irat. a sunce svojim zrakama ^kpadne za gore. koji je tri muhe ubio jednim udarcem^ Q . Pali vojnik. Dok nam je govorij. budući da se na vrlo maloj udaljenosti od maršala S pao vidjeti vojnik koji se bori sa smrću. se dan prikloni veĉeri. Ovaj otpi silan gutljaj. iz vremena dok je još Radetzkv sjjuţil. Oko njega njegovi 20 i zapovjednici. da ga se Svejk. muklim glasom reĉe vojnik. na kvadrat. koji su si s rili silno i uzvišeno nad bojištem. vojskovoĊi. doviknu mu maršal. koji je svojoj osamdeset ĉetvrtoj godini ţivota izvojevano tako sja) pobjedu. Bio sam kod Leipziga. opraštajući e od ţivota. moj dobri bojovnice«. »Ţivjela Austrija!« jnu oduševljeno. maršalu Radetzliom.« »Dakako. Boţe štiti«. »Smiri se. reĉe ljubazni feldmaršal. side s konja i htjede mu pruţiti ruku. pa kad se vratim dorna Jz rata. »Koliko dugo sluţiš?« upita ga maršal. Jesmo li dobili ovu bitku?« »U potpunosti. ranjeni je zastavnik Hrt osjećao kako na njega " otri maršal Radetzky. kakva li blagoslova što sam doţivio današnji danNe ţalim umrijeti kad smo izvojevali slavnu pobjedu. — Dragi vojnici — drţao je govor viši vojni svećenik Ibl — tako. »Jesi li ţedan?« upita ga Radetzkv. uzvišeni gospodine.svećenik Ibl. dok je s fin^^-. »Neće ići. »šteta što ti je radost pomućena ranjavanjem. — Bilo je jako lepo i pouĉno — rekao je Svejk -— ja sam si to jako dobro zapamti!. gospodine maršale«. gospodine maršale. no kakve li sreće. to bum pripovedal »Kod Kalicha«. gospodine maršale. rzanje klonulih konja i stenjanje ranjenih^ vojnika te naricanje puka dok mu gore kolibe nad glavom^ j^ ^ se dopada kad ljudi poblesaviju ovak. kak je rekel taj feldk^jrat r . A istog tog dana viši vojni svećenik Ibl već je bio u Beĉu. a jedan na Rusiju. taj posljednji dah umirućih. sjetio kad su već putovali prema Mošofiu: — To bu jako zgodno. ko da je to sam videl. a na bojištu se ĉuje. Pri pogledu na uzvišenog maršala još jednom oţivje kucanje njegova rca a kroz oduzeto tijelo prostruji mu zadnji ostatak snage pa. još jednom se pokuša pridići. nastojeći poljubiti ruku svome zapovjedniku. gdje je nakon desetosatnog upornog boja talijanski kralj Albert morao predati krvav° bojište našem ocu. bilo je preko trideset stupnjeva. odjeknuše iz logora Vel 86 y'&nstveni zvuĉi naše himne: »Boţe ţivi. Udova razbacanih m p0lju ĉasti. se moglo osjetiti da je gradu crpio iz vojniĉkih kalen^dara '511 je to tako dojmljiv govor. ali sada je sa mnom zaista kraj. gospon feldkurat se tak fino raskreĉil da sam se prepal da |}u mu se noga poskliznula i da bu s poljskog oltara opal i raz|)il si njupalicu na monstranci. kak se s veĉernjim rumenilom spaja plamen dok gore stagljevi na bojištu. a ^u je vraćena njegova zemlja!« U tom trenutku. sad si zamislite da je godina 1848. »Ţivjela Austrija! Neka nastavi ţivjeti u n oj pjesmi! Slava našem vojskovoĊi! Ţivjela vojska!« 457 . »Dan je bio sparan. J Tom je prigodom odrţao silno nadahnut govor ^ i . Vrli ranjeni zastavnik još uvijek je u rĉevitom zanosu stezao svoju zlatnu kolajnu. pet puta sam bio smrtno ranjen. i opet ondje nekom drugom maršbataljunu pripovijedao istu tu dojmljivu zgodu o kojoj je Svejk priĉao.. umirući.. 456 i dragi vojnici! Na uzvisini pred osvojenom Custoz-^ ustavio se vrhovni vojskovoĊa. sa mnom je gotovo«.« Na to Radetzkv dohvati ĉuturicu svoga poboĉnika i pruţi je umirućem. mili brate«.

28). i K. stid i prijezir padnu na ove neĉasne bijednike koji su si dopustili izdati cara i drţavu. sam je izdajnik i ništarija. a tihi. ako je car taj befel izdal već 17. posljedni UTJ^ vinu se iz njegove plemenite duše. Iza njega sjedili . Franjo Josip Prvi Ukaz nadvojvode Josipa Ferdinanda Ĉeške su trupe tijekom bojnih operacija razoĉarale. skrivajući lice u sklopljene dlanove. Ovaj ukaz neka bude proĉitan svim vojnicima ĉeških pukovnija. osobi posljednjim borbama. Ispunjen boli. Duţnost je svakom ĉeškom vojniku koji u sebi ima ĉasti da ukaţe svome komandantu na takvu ništariju. već kod kuće moralno otrovana. a da ga ni najmanje ne uvrijedi. zatim klonu. travnja. napadi neprijatelja obiĉno uvijek bili usmjereni protiv onih odsjeka bojišnice koje su za^jedak te trupe. Baloun je akao komad kruha i izbezumljeno objašnjavao telefonisti °dounskom da on nije kriv što prilikom ulaska u vlak. a svi će zarobljeni prebjezi iz pukovnije krvlju platiti svoju tešku krivnju. Švejk ga je mogao s punim pravom. travnja 1915. krenula na bojtstt kako bi poĉinila veleizdaju. Nadvojvoda Josip Ferdinand — To su nam proĉitali malo prekasno — rekao je Švejk Vaneku — jako se ĉudim da su nam to ĉitali tek sad. Prvi je bio ukaz vojsci što ga je potpisao Franjo Josip. nasuprot Vaneku. stoje nepn) ĉesto koristio kako bi uspostavio veze s podlim elementima trupa. zbog kukaviĉluka i veleizdaje izbriše iz sastava moje vojske. pukovnije.u duţnik natporuĉnika Lukaša brkati Baloun. to se sedamnajstog ima i ĉitati u svim regimentama 1 ^d bi sekire padale. — Dragi vojnici ţelim vam da i vi doĉekate tako diva kraj ţivota. a u ĉeškom prijevodu glasila su ovako: Vojni ukaz za dan 17. ja takvo odgaĊanje ne bi dozvolil. Prije ili kasnije stići će ih metak ili omĉa krvnika. dodijeljen 11. 28 ukazom našeg vladara već je iz brisana iz sastava vojske. kada su dva bataljuna 28. Današnjim danom prestaje postojati pukovnija koja je. 458 Potpomognuti ovim izdajnicima. Pukovnijska zastava neka se oduzme obešĉašćenoj pukovniji i preda vojnom muzeju. Cesto je neprijatelju uspijevalo iznenaditi naše jedinice i. Tisuću puta neka sramota. pred mrtvim tijelom jednog od najbol'i bojovnika. i telefonLit r^u i . pješaĉka pukovnija (br. a skrnave ne samo ĉast slavnih zastava naše slavne i hrabre vojske nego i ĉast narodnosti kojoj pripadaju. Da sam Ja car. i K.Umirući bojovnik još se jednom prikloni maršal desnici koju poljubi. zajedno s ĉasnicima. marškompaniji. °J guţvi. pukovnija br. Tko tako ne postupi. ^n°dounsky. bez otpora prodrijeti na naše poloţaje i zarobiti znaĉajan broj branitelja. sjedio je ku-31 °kultist iz ĉasniĉke kuhinje i nešto pisao. VojskovoĊa je obnaţi glave stajao tu.n 459 . »Ova krasna smrt vrijedna je zavisti«. travnja 1915. Naroĉito su razoĉarale pri obrani rovovi pozicija na kojima su se nalazile dulje vremena. iW\'-. To bi moglo tak ispasti ko da nam ga iz nekih razloga nisu hteli ranije proĉitati. koji su im bili proĉitani prije ulaska u vlak. travnja. Sjećajući se toga govora višeg vojnog svećenika Ibla. nareĊujem da se C. Zatim je Švejk stao govoriti o poznatim ukazima.. Kad izdam befel 17. prešla k Rusima uz svirku pukovnijske kapele. C. huškaĉa i izda jnika. reĉe san. nije mogao doći do stoţernog vagona k svome ^Poruĉniku. vrhovnog zapovjednika vojske istoĉne vojne skupine. nazvati — budalom na kvadrat. ? t. takoreći. drugi je bio ukaz nadvojvode Josipa Ferdinanda. a oba su se ticala dogaĊaja u Duklanskom klancu dana 3. maršal. Oba ukaza bila su im proĉitana drhtavim glasom. Na drugoj strani vagona.

odjednom. Tam smo marširali i gladni i ţedni. nekako odozgo. Sjećam se da su nas na jednoj stanici nekakve gospodiĉne ĉastile s pivom. da je pruga noću dignuta u zrak. A do Bosne. Ali da je to još daleko od nas. ° — Kad bi već jednom došel kraj ovoj mulci — ku]„ . A 460 n . veliki kotao peĉene zeĉetine> ali to više nismo mogli izdrţati. Ali ga je netko odostrag ritnuo pa se ovaj srušio preko traĉnica. Iz gušĉjih bataka izrezivali smo samo komadiće najboljeg mesa i igrali s njim »mlina« na ploĉama od ĉokolade. Nekakav kaplar. zna se što se dogaĊa kad je panika. uime veterana. dobiti pojaĉanje. i onda ćemo ih razbiti. veli. ja sam viknul »dajte nam vode' kruha«. S drugog kraja stigao je zapovjednik bataljuna i pozvao sve na savjetovanje. daš wir Oesterreicher Sieger. koje je imao na brizi. (njem. ja nisam mogao razlikovati ni tref asa.. — A gospoda oficiri su fasovali — reĉe turobno — konzerve z jetrenom paštetom i maĊarsku salamu. A on veli da se to vjeţbaju 331 mitraljesci. Kaplar Matejka iz našeg vagona tako se preţderao d3 smo mu morali staviti dasku preko trbuha i skakati po n) ' kao kad se zelje gazi. I Još veli da se to vjeţba naša artiljerija. mi smo to 11 moraju vidjeti da smo mi Austrijanci pobjednici. iako je to bilo zabranjeno. fala Bogu. a jedan je kamarad dobio cijelu peĉenu svinjsku °l vu u ĉelo. pasupobjegleodvagona. na putu mu se preplašil konj. cur je to iz njega i gore i dolje. Sieger sind«1. a zatim je došao i naš oberlajtnant Macek. /r!tari «u nam ubacivali u vagone ĉitave komade peĉenih A 'aka. da su Srbi prešli rijeku i da su nam već na lijevom krilu. vrat. on je na mene okrenul konja i rekel kak bi. A kao odavde do onog drveća. U Osijeku. pa smo im sve izlili na glavuĈitavim putem nismo ništa drugo radili nego povraćali1Z vagona. A to što ne daleko od nas prašte šrapneli. — Ne bi bilo loše — rekao je Chodounskv — kad bi nas negdje ĉekali s dobrim ruĉkom. već su poĉeli praskati šrapneli. uostalom. ^rbi zarobljenicima reţu uši. A mi ćemo. imali o raznih rakija koliko nam je duša htjela. padne ti odjednom naredba da svi izaĊemo iz vagona. Baloun je teško uzdahnuo i zagrcnuo se zalogajem kruha. komadić.ISSt? Chodounsky ga je plašio da tu prestaje šala i da se T-. a kad je došao k sebi. Baloun — već sam jednom skoro nadrapal na manevri kod Votica. zaĉulo ratatatatatatata. a mi smo im se u tu kantu s pivom popisali. lakomo je pogledao na dvije naprtnjaĉe natporuĉnika Lukaša.. Cijelim putem svi smo bili ko u bunilu. U Kapošfalvi. veli. ali Ĉeh koji je govorio samo njemaĉki i veli. Kad smo putovali kroz MadarsK > na svakoj su nam stanici bacali u vagon peĉene kokoši. a da bu me sad samo zatvoril u garnizonski zatvor al imal sam velku sreću jer. Ali zato u Bosni više nismo ni Ae dobili. Pritom je tako ĉeznudjivo gledao na ta dva zaveţljaja svoga natporuĉnika. Tak.. dva gospodina su nam donijela u vagon. preţderavali smo se na svakoj stanici jer su nas svagdje gostili. ali prije nego smo se i nadali. A ako do neĉega i doĊe. Onda. on je opal i slomil si. jjta drugo nismo ni jeli osim mozga. Ĉeh od glave do pete. neka se nitko ne predaje jer. kad smo na poĉetku rata išli na Srbiju. derao se na svoje ljude da pjevaju: »Und die Serben miissen sehen. pa je onda tog darovatelja natjeravao s renom preko tri kolosijeka. dobiva metak. A onda. tako da je sa sobom odvezao i našu hranu za dva dana. Odjednom se. i tek mu je nakon toga bilo lakše. da se na to ne obaziremo. da se dalje ne moţe.. Onda se slijeva zaĉula kanonada. a kad nam je došel bataljon-adutant. noseve i kopaju oĉi. u Hrvatskoj. blijed ko krpa. ne znam ni kako se zvao. i potoke vina. pobjednici. vika da se puške postave u piramidu. kao kakav napušteni psić koji gladan kao vuk sjedi pred vratima trgovine suhomesnatom robom i udiše pare od suhog mesa što se upravo kuha. moral istupiti iz reda i da bi me dal streljati. da se sluĉajno dogodilo u ratu.) •I Srbi 461 . Vlak se smjesta okrenuo i vratio natrag. kad je on to išel javiti u štab.

« Ustao je i sam poĉeo kibicirati marijaš... i. To me previše ne raduje. gdje smo već dobili nove zapovijedi.. a ovaj mu je dao nekakvo pismo i opet odjahao nekud nadesno. einzeln abfallen«4. što smo s najvećom radošću i uĉinili. . ruksake srno ostavili na tim prokletim traĉnicama. — Kad bi mi bar pripalil lulu — rekao je Svejk prijateljski Chodounskom — ako već ideš kibicirati. nitko za nije htio ni ĉuti. zapovjednik bataljuna je ĉitao.) tai kraj koji su naši napustili izgledao je kao pometen.. Oberlajtnant Macek jedan je ĉasak stajao kao drven. da bi se uopće nešto radilo.. ko da su samo na to ĉekali. regimenti da s njom povlaĉimo. Onda se ispostavilo da je to naš avion i da ga je greškom skinula naša artiljerija. Zatim smo priliĉno dugo stajali u pripravnosti. o * mu smo saznali tek ujutro. koja je za njegove odsutnosti poĉela izdavati novi teozofski ĉasopis. nikada to neću zaboraviti. ću im. imati priliku skuhati 463 462 . ne znajući ni sam zašto. Njih smo tamo i ostavili. a onda smo se opet ispruţili preko pragova. tek onako iz oĉajanja.) 2. A onda smo opet ustali.. Više ga nitko nije slušao. pa su se podoficiri derali: »Alles decken. pa su nas dodijelili 73. 1. nego se jelo dobiva na ţeljezniĉkim Postajama.smO samo opljaĉkanu komoru. a situacija je bila vraški gadna. kuhar okultist iz ĉasniĉke kuhinje i dalje je pisao opširno pismo svojoj supruzi. Ko da nisam mogel ĉekati s tim kraljem. jesam govedo. Još izdaleka urla: »Wo ist Batalionskommando?«2 Zapovjednik bataljuna izjahao mu je u susret.prvi put ĉuli. Puzali smo na sve ĉetri prema dolini. vjerojatno. bacili smo se na trbuh. zapovijedi nema. kad stignemo u Galiciju. Vraćajući se.. i bjeţali smo do naveĉer. jer u vlaku ljenĉarim i ne mogu biti od koristi. prije same bojišnice. Bili smo ko siroĉad.) 3. Kuhar okultist u meduvremnu je završio svoje pismo. Oberlajtnant Macek naredio je da uzmemo n\^i ^ piramida i da ih napunimo. bilo je mnogo ubijenih i^ran jenih. nalazit ću se već nekoliko dana u vlaku. S lijeve strane bilo je nekakvo polje kukuruza. da se •rlne u vlak i ide natrag prema stoţeru. poĉeli su pucati po nama. dok konaĉno nismo stigli do 73. a onda je naredio: »Bajonett auf«. proĉitao ga i bio vrlo zadovoljan kako ga je lijepo sroĉio glede vojne cenzure. jer se pojavio nekakav avion. jedan po jedan! (njem. pao Srbima u ruke. regimente. a onda odjednom kao da je poludio: izvukao je sablju i pojurio na nas: »Alles zuriick. Rado bih našoj gospodi ĉasnicima skuhao za vrijeme voţnje maĊarski segedinski gulaš. svi natrag! (njem.. decken«1. Konaĉno smo se j * nali postaje. s naše su desne st ° poĉeli zviţdati meci. ali ţelja mi se još nije ispunila. alles zuriick«3. baš mi je sad došel deĉko. a iz daljine su se ĉule salve i štekt t pušaka. E. Svi natrag. Svi u zaklon! (njem. derao se na ĉasnike: »Direktion Mulde. ali smo prije toga morali marširati ĉitav dan. Onda smo. Pravac uvala. Gdje je zapovjedništvo bataljuna? (njem. Vleĉeni marijaš je vaţnija stvar nego ćeli rat i te vaše vraţje pustolovine na srpskoj granici — takvu glupost sam napravil da bi se najrade sfliskal.-„. Baloun je drijemao na klupi i tako telefonisti Chodounskom nije preostalo ništa drugo nego da ponovi: »Da. Deţurni mu je prišao i rekao H to nije moguće zato što sa sobom uopće nemamo municii jer da barem on dobro zna da smo municiju trebali fasovat' tek na sljedećoj etapi. Prije neg° što smo pobjegli u dolinu. je cijeli stoţer dan ranije pao u zarobljeništvo. budući daše u našoj ĉasniĉkoj kuhinji ne kuha. jer su Svejk i Vanek igrali marijaš na izvlaĉenje. I onda ti je to poĉelo. zato što odlazimo na bojište. preko nas je preletnekoliko granata i zapalilo kolodvor.) 4. voljno! Kad odnekud k nama juri neki konjanik. Sa svih strana. što nismo mogli s) . Veli da je ispred nas išao vlak sa streljivom i da je taj. clt « »<*»** ' »Draga ţeno! Kada primiš ove retke. Oberlajtnant Mace dobio je sa strane u glavu a da nije rekao ni keks.

Birtaš je bil naš. nego ko zadnje govedo hitite ţir puba i i IU>-'——— l i Ha ta truba dobije. . ni ja. Ordonans Švejk prostaĉki je psovao financijskog narednika Vaneka: —Ja vam se ĉudim da moţete tak blesavo igrati. nego je stalno te najmanje karte odlagal u talon i pustil svakog u bed. Ko što ni sad ja ne bi imal niš od toga da ste sve odnesli. Birtaš i konobarica su nam potvrdili da srno se prema njemu ponašali jako dţendmenski. Pa valjda vidite da on igra betla. neka kaţe tko što hoće. Prvo. već s Chodounskvm. tak da mu je sad razbiti.« Ovo je pismo bilo iznuĊeno okolnošću da se kuhar okultist zakvaĉio s pukovnikom Schroderom koji gaje dotad podrţavao. nesretnim sluĉajem ponestalo rolanog telećeg bubreţnjaka.-ećete osmicu. dok je u civilu bio urednik i vlasnik okultistiĉkog ĉasopisa za zagrobne znanosti. ali i na ratištu se ĉovjek moţe izvlaĉiti od posla. pa ne samo da se ne mogu ni najmanje potuţiti nego naprotiv — sva su gospoda ĉasnici naši pravi prijatelji osobito se prema meni odnose oĉinski. a kad je bil otkriveni. naravno. ne bih li svojim skromnim prih ' 'Pm l. a u marijaš se razmel ko koz a u peršin. On ti se na mene izderal da moţe igrat kak hoće. Doduše. uz jednu pivu i sodu. a što mu se ĉinilo vrlo diplomatskim i što gaje trebalo zadrţati malo podalje od bojišta jer. Al to ga je skupo koštalo. On si niš drugo ni zasluţil. ali ni odigral. pravu galicijsku gusku. a s konobaricom smo se tak i tak znali. — Idemo igrati »kaufcvika« — predloţio je kuhar okult-lst —do dvadeset dva. da se zaista trudim našim ĉasnicima olak" *• njihove brige i trud. draga Helenko. ni niko od nas niš ne bi imal. marijaš utroje. Premješten sam iz pukovnije u maršbatal' "^ što mije i bila najveća ţelja. __ Onda ste trebali sve odnesti. onako kako ste to pripovijedali &°spodiĉni u kamini onda kad ste si razbili nos. I on je prišao kibicirati Švejkovu i Vanekovu partiju marijaša. da zaĉepim. jer je tol taj nekakvi univerzitetski profesor. Al ja sam mu konaĉno rekel: »Gospon Herold. Sjećaš li se. tak ni onda. Više nisu igrali udvoje. liziranja u pukovniju poţeljela da dobijem dobre starješine. samo bi rurt morali plaćati. ««* 465 . Medu tom dvojicom igraĉa toga trena nije bilo nikakvih razlika u vojnom ĉinu. te raspravu o seljenju duša. javit ću ti broj naše vojne pošte. budalo blesava. ~~~ Radije nam ispriĉajte — rekao je financijski narednik anek — o seljenju duša. s heljdom ili riţom V-mi. tak je brzo pobegel.. pirjanu.šoule. budite tak ljubazni. losijek. na oproštajnoj veĉeri s ĉasnicima maršbataljuna. pa ga je zbog toga pukovnik Schroder poslao s marškompanijom na bojište. da se zapravo negde pred krĉmom poskliznul na poledici i da se vozil malo po nosu. °n^. a ko bu sad delil? . Ĉim budem mogao. pa smo ti fino policijskoj patroli koju je pozval objasnili da je sve u redu. povjerivši ĉasniĉku pukovnijsku kuhinju nekom nesretnom uĉitelju iz klarovskog instituta za slijepe. ja sam imao ° 0 Velike zelene i ţirove. ali za kojeg je. Tak. Ja ni sluĉajno nemam bundevu.Kakva deraĉina zbog jednog proigranog betla — glasio ' toini odgovor financijskog narednika — vi sami igrate )e • j-ot Ja si valjda iz malog prsta trebam isisati bundevu 'ću kad ni sam nemam ni jedne bundeve.. igrajte skroz i prestanite se praviti bedasti«. napisao je veliku raspravu o tome da se nitko ne treba bojati smrti. draga Helenko. da si mi prigodom moga mof>' 4. da je to od njega obiĉna prostota narušavati noćni mir dozivanjem patrole. Sedel je od sedam sati naveĉer do ponoći. Kuhar okultist pogledom još jednom preleti po onome što je napisao. A kakve je samo karte imal! Od svih boja one najjaĉe. jer da on ima fakultet. pametnjaković jedan — s osmijehom je rekao Švejk — to je toĉno tak kak je jednom kod Valše isto jedan takav niškoristi mogel sve odnesti. Mi ga nismo niti dotaknuli dok je varal na marijašu. a 464 . ĉasniĉku poljsku kuhinju i na bojišnici usmjerio na najbolji t f. da se zbog toga još i popiknul. i izigrava! je bogzna kakvog gospona. Tvo' se ţelja ispunila.

na primer. »vidio gospodu to i tu s tim i tim gosponom. recimo. Kad smo bili kaţnjeni pritvorom. Kolko nam je puta pripovedal u kantini o tome kakve je stalno imal muke. i pun °va od cigareta. ali samo zato kaj sa U bil podrapani i imal luknje na riti. z nekim spetljala. — Ĉudim se — rekao je telefonist Chodounsky — oĉito uvrijeĊen — zašto baš ja moram biti meta vašim glupu11 šalama. oĉi bi mu ispale. Onda sam se u vojski uveril da ima neke istine u tome. a kad su tog pajceka zaklali. z jednim svojim pri' jateljem. a onda u ćelu bateriju dok se penje na nekakvu kotu tresne nova granata i ubije baš tog konja u kojeg se taj pokojnik uselil. govoril je samo biranim recima o narušavanju braĉne vernosti i uvek bi se skoro poĉel plakati kad nam je pripovedal da su svi od njega traţili da nju ili njega ćopi in flagranti. Nisu °§li stati na divan jer su oboje bili debeli. i onda sam otišd knjiţnicu Obrtniĉke zajednice u Pragu. kvrgava glava«.. budale. pa se po tome moglo i zakljuĉiti da su pred tisuću let ti obiĉni vojnici bili nekakvi slavni vojskovoĊe. bil je od toga skroz izvan sebe. jer ko god je imal bilo kakvu zvezdicu. od majmuna je postal jazavac.. Kolko su nam samo puta tekle sline iz gupca. ali ovako će se barem prema vašoj i i artiljerija vjeţbati kada doĊemo u kraj gdje ne bude 'kakvog b°ljeg Punkta ^ orijentaciju«. »Ĉujte Standler«. On je. pa se ta duša smesta preseli u neku kravu u komori od koje napraviju gulaš za vojnike.P u ko maĉići. Vrag zna kolko promena ĉovjek proĊe prije nego postane.« i adrese nam je rekel. kak nam je pripovedal. Drugi ĉovek bi se i veselil da najde takav par in flagranti. on o tajao meni nasuprot i ruku je drţao kao smokvin list. jer su mislili da sam došel krasti zimske kapute.. pa su se valjali po v. da bi mu doma mogla delati još gori cirkus.. onda je to seljenje duše jako glupa stvar. a 467 . ali taj gospon Stendler. pred nekolko let. Na jedno takvo mito neću zaboraviti do smrti. A tepih je sav bio izgaţen i zaprašen. Ali kad je rat. dok nam je pripovedal o svim tim raznim pozicijama u kojuna je zatekel te parove. Onda sam si zel sveĉano odeln otišel u muzejsku knjiţnicu. On je bil školovani ĉovek.. Kad sam tamo ušao. kak se z oprošten' ^ veli. »što sam ih dobio °d obiju strana!?! Ali to me nije tako srdilo. Nekakva takva ljubomorna ţenska htela je istraţiti s kojom joj se muţ vucara. recimo telefonist. uvek je govoril. A bil je tok tuţni.—Već sam slušal o tom seljenju duša—javio se Švejk sam se pred nekolko let isto tak odluĉil. a nisu se. da bum se obrazoval da ne bi zaostal. dobiva! ovakve zadatke: da li se ţena nekog klijenta. A | . ko pesu kad pored njega nosiju šunku.Se teĊima okrenula prema meni i moglo se vidjeti da na ^^a ima otisnut ĉitav isprepleteni uzorak s tog tepiha. I uopće je taj ospon Stendler i ko privatni detektiv imal velki peh. jednu takvu knjiţicu o tom seljenju duša. gde i kak se spetljala. ta vaša kvrgava i ne bi pasala u vojsku. a od jazavca ministar. nisam se mogel obrazov • jer me tam nisu pustili i sterali su me van. — A da nije sluĉajno onaj Chodounskv. U hotelu. »A tih šamara«. i posudil si. odmah preseli u telefonistu. kao to što sam uzimao mito. On je vrlo inteligentno rekel da više ni mogel ni pogledati tu razvratnu razuzdanost. n gpl ona gola. oboje su skoĉili. al da s kvrgavu ni u snu ni mogel predstaviti. a iz krave se.. koji ima privatn^ detektivski ured s onim znakom oka ko Sveto Trojstvo. i tam sam proĉita! da se jedan indijski car nakon svoje smrti pretvoril u pajceka. onda nam je to uvek i risal. v roĊak? — upitao je nevino Švejk — meni se jako sviĊaj privatni detektivi. zakljuĉali. on se pretvoril u majmuna. Taj je imal kvrgavu glavu da je naš narednik uvek govoril da je puno kvrgavih vojniĉkih glava za dvanajst let. kuhar ili pešak i najednom ga rastrgne granata. a ako se već spetljala s kim se spetljala. Jednom sam. 466 rekel. »da ove godine nisu manevri. naziva! je vojnike ili morskim svinjama ili uopće nekakvim ţivotinjskim imenom. »Tako sam«. s UT\ jednim privatnim detektivom Stendlerom. veli. Ili pak obratno. koji je k njemu došel sav izvan sebe. Taj se od njega na-° dl Ponekad bi ga na maršu poslal na petsto koraka napred • nda bi zapovedil: »Direkt. a njegova duša ude u nekakvog konja u artiljeriji. iz telefonista.

uvek je govoril gospon Stendler kad bi se povela o tome reĉ.« Ja se više ni ne sećam dobro kak nam je to pripovedal gospon Stendler i kaj je sve posle govoril jer on je vrlo inteligentno razgovaral s tom gospodom u krevetu. »Otad imam«. »poĉeo pomalo svlaĉiti i ka sam već bio svuĉen i pomamljen ko jelen kad se pari. groznom je dernjavom opisivao tihu noć koja se spuštala na maĊarske ravnice: w* Gute Nacht! Gute Nacht! Allen Muden sei's gebracht. raspravila o tom kak je to moguće da ga. 'Sad je sve svejedno'.na kraljeţnici prilijepljen ĉik od cigarete. i koja pod utjecajem puke sumnje vrijeĊa svog supruga prijekorima i mrskim nepovjerenjem.) 469 .« Onda nam je još pnpovedal tok se brzo oblaĉil i kak je zbrisal. Ali time se mrlja sramote neće prikriti. gospona Sterna. Ovaj se niĉeg boljeg ni mogel dosetiti. 'Oprostite'. općenito. Laku noć! Laku noć! (njem. Bila je već veĉer i nikoga nisu puštali iz vagona. ~~ Laku noć! Neka doĊe svima umornima! Dan se tiho primiče kraju. baš i radi o mjestu rekao ' . Onda. samo se sjećam da sam vo govorio o tome da i odgoj djece stradava ako vladaju ncsiv o . u poboţnom veĉernjem raspoloţenju. 'ne morate se tako brzo oblaĉiti. • v • • / i i više nisam ni znao sto govorim. Ve|'gospodine Zemek. nastavio je oblaĉeći se. No. i« mirice medu supruţnicima. . 'najbolje je da se supruga naoruţa strpljivošću i ne daje povoda javnoj sablazni. a kad je došel k šefu.. gospodin Grot u vezi svoje gospode koja. imate pokraj 468 mjesta. ĉinite što hoćete. sve marljive ruke • d°k se ne probudi jutro. I. ruhen allefleis'gen Hdnde. s kojom ovdje odrţavate nedozvoljene odno jest gospoda Grotova'. kad je nekam poslan po sluţbenoj duţnosti. usa je u sobu dobri znanac Stach. zaĉuo se iz jednog vagona snaţan glas koji kao da je ţelio zaglušiti tutnjavu vlaka. već da je svakom duţnost u braku suzbiti svoju poţudu. i kak se odluĉil da bu to mesta rekel svom šefu. Neigt der Tag stille zur Ende. najdeju in flagranti detektivi konkurentske firme. jel se igra pet — deset? Igrali su. Kad su krenuli. da bi ona z njim. Guten Nacht! Guten Nacht!1 OtOna \ Pof i^.' I dok je navlaĉio gaće dalje mi je govorio: 'Ako se sramota ne moţe zatajiti. ima n vezu. kak brak nije ustanovljen zato da bi svakoga iz ĉista mira privel k sreći. Neki vojnik od Kašperskih Gora. y . već je bilo »prošla baba s kolaĉima«. Meni se. a na temelju zahtjeva vaše gospode supruge (\. Uostalom. Stendlerom. bis der Morgen ist enuacht. razvod braka vrlo je ozbiljna stvar'. kojoj se pak °'5ra. nego je odmah poslal po ţenu gospona Stendlera. »još kvrgaviju tikvu«. gospoda.' Gospoda Grotova se onda uvukla u krevet. gospodin Zemek mi je pruţio ruku i otišao. pripovedal je gospon Stendler. Vlak se zaustavio na postaji Mošon. kako nema sumnje da se sramota ne da više zatajiti.. Gdje su mi gaće?' upitao je pritom mirno. i ništa drugo nije rekao osim: 'Aha. te da svoju tjelesnost proĉisti i produhovi. veli ko da se to samo po seh razumije. Rekel mu je da kakvog to ima namještenika u svojem privatnom detektivskom uredu. »A pritom sam se«. ja vas ostavljam nasamo s milostivom gospodom. tada je na redu razvod. v . Tam ti je već stajal onaj Stach s nareĊenjem svoga šefa. navodno. Nikad u ţivotu nisam vidio takvo' mirnog graĊanina. gosponu Chodounskom. milostiva. al da se otisci malo oporaviti u gostionu. 'odjenut ću se. 'Dopustite'. takoĊer privatni detektiv i konkurentske firme gospodina Sterna. Ĉestitam!' Ponovno je zatvorio vrata i otišao. 'Na krevetu. rekla je goSP Grotova. . gospodin Stencu flagranti s gospodom Grotovom. Za sve je kriva samo moja supruga koja me bezrazloţnom ljubomorom navodi na nedopuštene odnose. da zada posljednji udarac gospodinu Chodounskom. /~\ i . ja sam privatni detektiv Stendler iz fi Chodounskv i imam sluţbenu duţnost da vas zateknem •C flagranti.

I dok su ovdje tukli kralja maĉkom. Tamo je stajalo da je nekakva Marta pristupila pisaćem stolu. oslovio ih je onako kako je 1 c mio stari pukovnik. Ak to napraviš. Ali vrijedne ruke nisu poĉivale sve do jutra. u velike. — Nisam si ni pomislil — rekao je nakon jedne partije Svejk — kad sam krenul na ništa i zamenil sve ĉetri karte da bum zvlekel maĉka (asa). Premda su se zadubili u tu stranicu. bijednice! (njem. ali ipak nije bilo za Muvati da će ga to spopasti tako naglo. gdje su sjedili ĉasnici pohodnog bataljuna. pod svjedom svijeća. svaki put kad bi netko propao pri uzimanju. istrgnuto iz nepoznate radnje koja se maloprije odigravala. zvuĉalo kao totalna bljezgarija. — nastavio je sveĉano — ovo su 471 470 . jer svatko moţe izmijeniti karata koliko hoće.. uz opće odobravanje. Jezik za zube. — i stade im pripovijedati da s moć dobio od pukovnika instrukcije koje su se ticale S Also. Novelle von Ludwig Ganghofer«. meine Herren. — Kod kaufcvika — tvrdio je Švejk — mora se zarneniti samo as i sedmica. H'lo ie to. da se nekaj nakupi. ili se moţeš predati. vladala je na poĉetku voţnje ĉudna tišina. . Vecm ĉasnika bila je zadubljena u malu knjigu platnenog uveza pod naslovom »Die Siinden der Vater. doduše. Sad 06 ga premjestiti u Ministarstvo vojske.) 2. takoĊer stranici 161.»Halt Maul. Satnik Sagner. »s njim je već gotovo. Svi su istovremeno bili zauzeti ĉitanjem l ' stranice.m jto razumljivije objasni što da ĉine s tom knjigom. — Gospodo — rekao je strahovito tajanstvenog izraza lica — nikada ne zaboravite na stranicu 161. U stoţernom vagonu. — Crvena sedmica — objavio je Švejk. izjavljivao daje to najpravednij igra.. prekinuo je netko sentim n talnog pjevaĉa koji je zamuknuo. zato mu je priliĉno dugo trebalo da u glavi sastavi cl e J 'i plan predavanja o znaĉenju stranice 161. tako da je natporuĉnik Lukaš od bijesa pregrizao cigaretnik. Kam se rivate na mene s tim kraljem? Sad bum vam tukel tog kralja. što je. na kojem im je priopćio da svakome pripada po jedan primjerak knjige »Die Siinder der Vater.) -a u ruci je drţao istu takvu knjigu. premda ih je pred azak u vlak oslovljavao: »Kameraden«. za kartaškim stolom. zapovjednik bataljuna. Ostale karte ne moraš zameniti. delaš to na svoj rizik. Delajte deĉki. mislili su svi. naime. iz nje nisu ništa mogli razabrati. već odavno trknut. "rije nego što je poĉeo izlagati. promatrao je kraj kojim su prolazili i razmišljao kako . uzimajući karte — svaki ulaţe petaka. (njem. • 7~ Ak°> meine Herren. krvave bitke i masakr. otuda izvukla nekakvu glumaĉku rolu i glasno razmišljala kako publika mora suosjećati s glavnim junakom.« Satnik Sagner odmaknuo se od prozora pošto je u glavi ^e to dobro iskomponirao. »Stari je poludio«. Nije bio baš previše pedagoški ladaren. du Elender«1. — Idemo igrati za cugu — predloţio je Vanek. A na svim licima moglo se vidjeti takvo zadovoljstvo kao da rata nema. " Odvukli su ga od prozora. kao da se ne nalaze u vlaku koji ih vozi na poloţaje. s »Meine Herren«. »Grijesi otaca« — novela Ludwiga Ganghofera. a Svejk bi.. otvorenu ci 161. strogo povjerljivo. koje je dao donijeti u bataljunski ured. Kao i svuda vlaku. tako su i ovdje pod svjetlom m l petrolejske lampe obješene o zid kartali. Ĉasnici su. Novelle von Ludw g Ganghofer«2. već kao da su u nekoj praškoj kavani. stajao je 1. Zatim se na toj stranici pojavio i neki Albert. Pred sam polazak vlaka pozvao ih je na posljednje vijećanje. koji se neprestano trudio govoriti duhovito.. razmišljali o tome kako je pukovnik Schroder skroz poluA'o Bio je. daleko na bojištu kraljevi su se meĊusobno tukli s pomoću svojih podanika. meĊutim. a daje se po ĉetri.

vi ste vraški pametan vojnik. ĉeka vas prijeki sud. a moje iT 'enice nitko ne zna proĉitati. Upotrebljavam engleski Savstenografije. postoji mnogo metoda kojima se šifriraju vaţni izvještaji s bojišnice. a u vezi s novim susr šifriranja brzojava na bojištu. pa je na svoju ruku sve više i više pretrpavao glavu studiranjem spisa o vojnom umijeću i povijesti ratovanja. Time. strana iz novele Ludwiga Ganghofera »Die Siinden der Vater«. a vi ih zapisujete svoju biljeţnicu. — Sie. . dok se ovaj upoznavao s obiteljskim prilikama pojedinih uĉenika. Dobijemo li. to je zato. propisan na temelju novog ukaza armijskog stoţera kojemu smo dodijeljeni. Maschinengewehrfeuer linksrichten«. ona će stići u obliku te ^grarna: »Sache — mit — uns — daš — wir — aufsehen — m — die — versprachen — die — Martha—dich — daš "^ angstlich — dann — wirr — Martha — wir — den — ^— Dank — wohl — Regiekollegium — Ende — wir — rs prachen — wir — gebessert — versprachen — wirklich ~~" denke — Idee — ganz — herrscaht — Stimme — letzn -« Dakle. šutite. ĉija je revnost u škol1 jednogodišnjih dragovoljaca graniĉila s blesavošću. kao i upute za njihovo dešifriranje. a prvom je prilikom zapovjedniku škole jednogodišnjih dragovoljaca. i r u neobiĉno revnosnim tonom: ° Otn — Spreman sam. — Erzherzogs Albrechtsvstem — promrmljao je za sebe kadet Biegler — 8922 = R. Svi su ga pogledali s prezirom. otpadaju one šifre koje ste prošlog tjedna dobili od divizijskog stoţera. Prijav' se dragovoljno u vojsku. Stvar — s nama — da — mi — po-~~ "u lu 'U — *" — orjećasmo — tu — Marta — tebe — to — tjeskobno — zatim — zatim' -^ n). Najnovija metoda koju mi upotrebljavamo jest metoda dopunskih brojeva. Kao što vam je poznato. Mta — mi toga — mi — hvala — zaista — upravni kolegij — kraj — mi obećasmo Poboljšao — obećasmo — zaista — mislim — ideja — sasvim — vlada — glas »f« 472 l 473 .vrlo strogo povjerljive informacije. Ja vam ovdje p°dastirem izuzetno povjerljive informacije. objasnio da su mu se preci prvotno pisali Biigler von Leuthold i da su imali na grbu rodino krilo s ribljim repom. o ĉemu bi uvijek zapodijevao diskusiju na koju ili nisu pristajali ili su ga u njoj poraţavali. Svi su pogledali tog glupana. ' ___ Već sam spomenuo novi naĉin šifriranja telegrama bojištu. uĉenjem i znanjem svega što se predavalo u školi. naredbu: »Auf der Kote 228. satnik Sagner odmahnuo . — Pokorno javljam. bez ikakvih suvišnih fai • koti mitraljesku vatru valja usmjeriti nalijevo. kadet Biegler imao je i lošu naviku sto trudio kojekakvim isprikama svakoga uvjeriti u svoje do namjere.. rj eventualnom gubljenju zapisnika nitko neće moći "" -tj što sam napisao budući da to stenografiram.) . gospodo. Uza sve to. naprimjer. kadete! (njem. Kadet Biegler izvukao je biljeţnicu i olovku. Premda se taj romantiĉni zanesenjak pošteno trudio progutati cjelokupnu vojniĉku znanost i istaknuti se marljivošću. gospodine satnice. a ako vam je bilo neshvadjivo zašto vam je nreporuĉena upravo 161. Otada su ga prozvali po njegovu grbu. Ako izgubite notes. kadett1 — rekao je satnik Sagner — dok vam ne dozvolim da govorite. jer vas nitko ništa nije ni pte°Uostalom. preuzeto iz Gronfeldove metode. Vi. pa je »rodino krilo s ribljim repom« bilo nemilosrdno progonjeno i odmah postalo nesimpatiĉno iako se to nikako nije moglo povezati s poštenim obrtom njegova oca koji je prodavao kunićeve i zeĉje koţe. što u njoj leţi kljuĉ za novu metodu šifriranja. Od gospodina pukovnika. U ĉasniĉkim krugovima samog sebe drţao je ravnopravnim s višim ĉasnicima. izvanredno jednostavno. to mu nije bilo dovoljno. znaĉi. julcorn i nastavio svoje predavanje. gospodine satnice — odgovori ) 1. — Novi sustav je vrlo jednostavan — odzvanjao je vagonom satnikov glas. osobno sam dobio knjigu i informacije.

) 474 475 . Svi su šutke promatrali te nesretne stranice i nekako se nad njima duboko zamislili. ĉime je poĉinjao kljuĉ. Od stoţera telefonom bataljunu. kao da je htio nastaviti razgovor jer je tišina postala vrlo muĉna — u brigadnom su uredu ograniĉeni ljudi. pokorno javljam. osamdeset osma rijeĉ. str. što odgovara osamdeset osmom slovu na suprotnoj. gosn^ Prvo se rijeĉ »Sache« na 160. i kao da je on to znao davno prije nego što je zapoĉeo svoje predavanje o vrlo jednostavnom naĉinu šifriranja — spedjali su to u stoţeru brigade. — Meine herren — zamucao je satnik Sagner kada se uvjerio da oĉajniĉki krik kadeta Bieglera odgovara istini" pa što se to dogodilo? U mojem Ganghoferovu »Die Siinden der Vater« toga ima. Isuse i Marijo. Mi imamo nešto posve drugo. a nije moguće dešifrirati bez kljuĉa: 161. — Ĉudnovat sluĉaj. — Dopustite mi istaknuti — javio se opet neumorni kadet Biegler. našao one rijeĉi. dio iz stoţera brigade — rekao je satnik cfoner _ i vjerojatno se radi samo o grešci. i 161. ich melde gehorsam: Jesus Maria! Es stimmt nicht!«1 Mogli su se truditi koliko su htjeli. kao da je to potpuno toĉno i jasno. molim. Dobije li zapovjednik šifrir -^ egram. gospodo. pratite me pozorno. Predmet koji se tiĉe najpovjerljivijih djelatnosti armijskog zbora mogao bi Se dostaviti strogo povjerljivom okruţnicom. stranici.1 Mi P ^ !' jj0. Kadet Biegler se za to vrijeme pobjedonosno osvrtao. Vrlo domišljato. slovu U. . ovaraju vašima. a poruĉnik Dub šapnuo je natporuĉniku Lukašu da je »rodino krilo s ribljim repom« sredilo Sagnera baš kako treba. (njem. Nisu javili u pukovniju da je rijeĉ o drugom dijelu. U reĉeniĉnom redoslijed na stranici 160.rrt i •: • naslovnoj stranici: »Roman in zwei Banden«. to je sedma rijeĉ. a odgovara sedmom slovi na stranici 167. 161. (njem. Prva ° dešifriran°g telegrama kod vas bi trebala biti »Auf«. gospodo — javio se opet satnik Sagner. ali nitko osim satnika Sagnera nije na stranici 160. brigadnih i pukovnijskih jednica. jednostavno. _ ja imam II. gospodine satnice — javi se opet ka Biegler — dopustite da upozorim da roman Ludwi£ Ganghofera ima dva dijela. a niti na suprotnoj stranici 161. a 1 1 e\ fl aj l ** i ^^ Sada je svima postalo potpuno jasno da Biegler ipak nije . — Dopustite. Gospodin pukovnik naruĉio je za vas I. i tako imamo dešifrirano »Auf«. Na trenutak je vladala tišina. Primjećujete da je to A Sljedeća rijeĉ u telegramu je »mit«. pa u bokserskom ustanku u Kini u *: posljednjem rusko-japanskom ratu.) . Prema svemu sudeći — nastavio je. Ludwig Ganghofer: »Die Siinden der Vater«. I tako nastavimo dok ne razjasnimo zapovijed: »Na koti 228 usmjeriti paljbu strojnica nalijevo«. znaĉi na suprotnoj in traţi se pedeset drugo slovo odozgo. strani nalazi u reĉeniĉ ° redosljedu kao pedeset druga rijeĉ. a to je F. Uzet će »Die S"^' der Vater«. tako se to i dogodilo. u to uvje 1. ne slaţe se. dešifrirat će ga na ovaj naĉin. molim vas. 160. v fgjjav glupan. i poĉeti odozgo n protnoj.kombinacija. Ti su se sustavi pre- Ban « dva dijela.. i to samo zapovjednicima divizijskih. oznat mi je sustav šifri koje su bile upotrebljavane u ratu za ^diniju i Savoju. Izvolite se. otvorit će je na strani 161. Onda dolazi »uns«. stranica #. ona slova koja bi odgovarala tim rijeĉima. a vi imate II. kad odjednom kadet Biegler zabrinuto uzviknu: »Herr Hauptman. koji se opet htio pohvaliti svojom pameću — da sliĉne stvari povjerljive ili strogo povjerljive prirode ne °i ni smjele iz divizije ići preko ureda brigade. stranici traţiti rijeĉ »Sache. dio — nastavio je temeljiti kadet ___ pa je stoga razumljivo da naše 160. dio. to jest. zatim one na englesko-francuskoj strani blt karna za Sevastopolj. od bar ltelefonom u kompaniju.. a kod vas toga nema.« Molim. Gospodine satnice.

1. bataljuna i brigade. Molim. bit će novih i novih sustava. Kadet Biegler posegnu u svoju torbu i izvuĉe knjiţicu o kojoj je govorio. Uprav to što smo maloprije ĉuli. ~~ Zbrka na bojištu jest ono najgore što se moţe dogoditi ~~~ dodao je proroĉki i iznova ušutio. Prije nego što doĊemo do bojišnice. — Za koji trenutak . _ Ne smije se to uzeti tako tragiĉno — rekao je s nekim ĉudnim skanjivanjem — tijekom našeg boravka u logoru u Brucku nad Litavom izmijenilo se nekoliko sustava šifriranja telegrama. Te šifre nemaju ranijeg uzora. — Sigurno je da je sustav o kojemu je k-f rijeĉ. eine Herren! Vojnici će dobiti po petnaest deka maĊarske ^e. Prije nego što bi itko od nas dešifrirao takav sliĉan šifrirani tekst. ne ĉujete ništa i ^n° se stvara suvišni kaos — zašutio je. Njezin pronalazaĉ je pukovnik Kircher. I molim. metoda o kojoj ste nam govorili. u izdanju Vojnog znanstvenog leksikona. Tamo je potanko opisana. P °gledao je na maršrutu: ~~~ U ĉetiri i dvanaest minuta se odlazi. To je Kirceherovo šifriranje s pomoću rijeĉi. Kljuĉ: Ludwig Ganghofer: Die Siinden der Vater Zweiter Band. Svi odjeli kontrašpijun • naših neprijateljskih stoţera mogu nas za rep uhvatiti M mogu proĉitati naše šifre ni da puknu od muke. Isti taj primjer. moţe se reći. ne samo jedan od najb p^ nego. koji smo ĉuli: Telegram: Auf der Kote 228 Maschinengewehrfeuer linkscrichten. i bila riješena. • •• • • t t 7 ĉitavo to vrijeme moglo se primijetiti kako oruĉnik Lukaš pokušava savladati neko ĉudno duševno buĊenje. nedostiţan. Tu je metodu usavršio natporuĉnik Fleissner u knjizi »Handbuch der militarischen Kryptographie«1. kad se ukopamo i ĉekamo. To nema nikakva praktiĉnog znaĉenja. nastavio je gledajući kroz prozor — mi smo u Rabu. Satnik Sagner vrlo je nerado potvrdio kimanjem glave: — U praksi — rekao je — barem što se tiĉe mojih iskustava sa srpskog bojišta. molim. °J' nisu ispravni i ne reproduciraju jasno pojedine slogove. koji je sluţio za Napoleona Prvog u savojskoj vojsci. svatko moţe naruĉiti. gospodine satnice — rekao je — da vas upozorim na Kerickhoffovu knjigu o ratnom šifriranju. pogledajte dalje: Šifra: »Sache mit uns daš wi aufsehen in die versprachen die Martha« i tako dalje. nitko nije imao vremena za dešifriranje šifri. A da se šifre mijenjaju. Grickao je gornju usnu. Pola sata voljno. To je neš u potpunosti novo.) ritŠtc^i"":!?1"1 • ' " < " ' . ali mislim da na bojištu nema vremena za dešifriranje takvih kriptograma. — Dopustite. gospodine satnice: svaka rijeĉ telegrama dešifrira se s pomoću kljuĉa na suprotnoj stranici. Tu knjigu. To balavo »r° krilo s ribljim repom« imalo je pravo. davno bi već ostao bez satnije. (njem. koju svatko moţe kupiti u izdanju Vojne akademije iz Beĉkog Novog Mjesta. Tome se nije imalo što prigovoriti. a koji sam vam objašnjavao. htio je nešto reći. gospodine satnice. te nastavi: — Fleissner navodi isti primjer. Naprosto. i to je istina. Priručnik vojnog tajnog pisanja. izvolite se svi uvjeriti. Ne kaţem da šifre nisu vaţne pri duljem boravku u rovovima.— A nama je do toga stalo kao do lanjskog snijeg dete Biegler — s izrazom antipatije i negodovanja rek' • satnik Sagner. ali je kraju poĉeo govoriti o neĉem posve drugom nego što je uprvi mah htio. U tri i pedeset 477 476 .' ' I toţeru armije netko si je od gospode generala olakšao Otkrio je Fleissnerovu knjigu o vojnom šifriranju. gospodine satnice. Satnik Sagner povlaĉio se na cijeloj liniji: —Velik dio knrivnje za to što se naši stoţeri na pozicijama ^e manje sluţe šiframa leţi i u našim poljskim telefonima. ^oĉito uz topovsku paljbu. Revnosni kadet Biegler znaĉajno se nakašljao.

poĉel je vikati i podigel je ?at jer da se ta klada mora natovariti. Švejk -m* rekao je 479 . Uto se na vratima vagona pojavi natporuĉnik Lukaš. A ^^ekel:'»Ostavimo je ovde. tog je dedeka njegov otac uzel k sebi u **" ^ T onda su jednom išli na Ċaku voziti klade. gospon obrlajtant. opsluţeni vojnik«. sve dok konaĉno Svej nije odluĉio pohvaliti vojniĉke prilike u sadašnjem ratu. ja sam . doĊite ovamo — rekao je — ostavite te svoje dupe priĉe i radije mi doĊite nešto objasniti. ko bu se još z njom C l« A lugar. Ja znam nekakvog Ronovskog. Zugsweise. kako je to ispalo s tim knjigama? ~~ Pokorno javljam. Po vodovima pravac u opskrbne skladište br. 478 bil bez posla. Ko onda. nacrtao ravne crte. Natporuĉnik Lukaš prvi je izjurio iz stoţernog vagona i otišao prema vagonu u kojem se nalazio Švejk. Najprije 11. natporuĉnik Lukaš izravno upita: ~~ Švejk. 6. koji je to ĉul. Tijekom predavanja satnika Sagnera.osam sve mora biti u vagonima. a doma je pisal da bu tog lugara. a ja Pripovedal da sam jednom ĉital u nekakvoj knjigi da riJe> dok je bil rat. £): j*1. da je to jako priĉa. rata. posilni natporuĉnika Lukaša. — Bez daljnjega. za što i nije trebalo mnogo naroĉitih kombinacija jer mu je dan prije odlaska Švejk raportirao: »Gospon obrlajtant. kad se vrati. i tako dalje. Taj dedek tog našeg n vskog ni niš drugo rekel osim: »Balavac jedan. ĉim prijedoše druge traĉnice i zadoše iza neke ugašene lokomotive koja je već tjedan dana ĉekala vlak 51 streljivom. Njegovoj kuknjavi nije bilo kraja. koje je završilo potpunim fijaskom. Znaĉi. Natporuĉnik Lukaš je odveo Švejka. Rekao je da je to gore nego u doba kmetstva. pa je nisu mogli ni pomaknuti. ' ' Ht Svi su pogledali na kadeta Bieglera pogledom: »£v . Švejk i ostali već su odavno prestali kartati. no ni jedan to nije znao napamet.« Upravo stoga. jer da prije u vojsci nije bilo tako. a od svake guske. a vi se uvek izvolite uzrujati kad vam nekaj pripovedam. pokorno javljam. gde je opet ostal deset let. Donesel sam ih iz pukovnijskog ureda. ljudi plaćali daće po broju prozora. zatukel sekirom glavi.. Još je bila sreća da je taj lugar prije umri. u bataljonu su nekakve knjige za gospodu oficire. a pogled kojim ga je pratio bio je vrlo podozriv. Ali za tjedan dana dobil ti je poziv i t :e bil regrutiran u Italiju. Za to vrijeme satnik Sagner poĉeo je iz oĉaja ĉitati tu nesretnu knjigu »Grijesi otaca«. već je bio tako gladan da se poĉeo buniti protiv vojnog vrhovništva i priĉati kako vrlo dobro zna da se gospoda ĉasnici već šopaju. natporuĉnik Lukaš je usavršio svoje detektivske sposobnosti. a doma se vratil ko 1. ^ Ali marljivi kadet Biegler izvukao je iz torbe arak n • i ravnalo. 6.1 Nadzor pri izdavanju i °n Biegler. gospon obrlajtant. za prozor dvadesetaka. razdijelio pohodne SSTI upitao zapovjednike pojedinih satnija o brojnom stan1' vojnika. — Ti imaš nekakvog mladog dedeka — rekao je Ijubazn kad su došli do Raba — koji se moţe sećati samo tog raW . — Švejk. ĉasnici su u ratu šezdeset šeste godine dijelili s vojnicima i kokoš i kruh. Kao što njegov dedek priĉa kod kuće. golobradi«. šezdeset šeste. "" odsluţil svojih dvanajst let.. bila ko balvan. Ovako nećemo nikamo stići. a taj je l dedeka koji je bil u Italiji još dok je bilo kmetstvo. a Baloun. Ta ti je ^ Li da kak nam je priĉal taj dedek koji je sluţil kod j6^2 jol. kad ste mi hteli dati ćušku ^ ste potrgali onaj dopis koji se tical ratnog zajma. a kada se vlak zaustavio na postaji u Rabu.^ Verpflegungsmagazin No. izlazi se reH satnijama. gaduru. sklopio je proĉitane stranice i izjavio: — Taj Ludwig Ganghofer ne piše loše. pa su traţen podatke mogli dati Biegleru samo po nejasnim bilješkam iz svojih notesa.

Ja sam poznaval jednog ĉeškog pisca osobno. telefoniral sam u bataljonski ured da budem ja sam podignul te knjige. gospon obrlajtant. — Ĉasna reĉ. nikad u ţivotu nisam niš poĉel ĉitati od drugog dela. nekakvog Ladislava Hajeka iz Domaţlica. tam je uvek ĉital svoje priĉe. išlo na front. o drugi. J dobil telefonogram direkt iz pukovnijskog ureda. gospon obrlajtant. a tu vam je drugi dio. A on mi tam još jednom veli: »Tu imate prvi dio. i da bum ih odne-sel u bataljonski ured. drugi dio posebno. to će oni sami znati«. ko naprimer taj roman k°ji sam ja donesel. pa ni deţurnog. derete se ko operni pjevaĉ — rekao je uplašeno natporuĉnik Lukaš kada je Svejk za pjevao posljednju reĉenicu: »Samo njega više nema. i pregleda! sam te knjige. a mi smo morali pevati: -. on je onda plakal i ĉastil je sve u birtiji. On je bil urednik Svijeta ţivotinja. svi su morali biti u kantini. pa se knjige ĉitaju obrnutim redom. bili i pili. ' p Cemu. ^ — Znate li za Ganghofera? — A kaj je on? — upitao je Svejk sa zanimanjem. Iz puk-vnijskog su ureda špotali da nigde nemreju nikog dozvati.. Zato jer znam. . 480 nteli te knjige poslati u bataljonski ured. do našeg ureda. One. — Nisam vas to pitao. crn zemlja sad ga sprema«. budalo blesava — odgovorio' natporuĉnik Lukaš. jer znam ^ se knjiga treba ĉitati od poĉetka. tak tuţne da su svi umirali od smeha. jer i ja znam isto n)einaĉki. . •> .li*' : Domaţlicka velka vrata > /K] farbana ko srĉeko. a tek Ċa »Amen«. Bil je to jako veseli gospon.nj Oni su tam bili. A koji dio trebaju proĉitati gospoda ĉasnici. Zato sam i vas pital. te knjige bile su u dva dela. ooUucio da strogo povjerljive stvari ostanu potpuno taj • kako ne bi taj klipan Svejk ponovno od toga nan ^ nekakvu glupost.. Htio sam znati jeste li primije da su one knjige koje ste mi spominjali bile od Gangho e Što je s tim knjigama? — eksplodirao je Ijutito. a vi ste mi rekli da sam pijana *a kad ne znam da je u Oĉenašu prvo »Oĉe naš«. Onda su me tam tak natovarili da sam to jedva dovlekel k nama. koji dio. i ja sedel i ĉekal. a onda tekprvi dio.. u — S onima kaj sam ih donesel iz pukovnijskog ure ^ bataljon? — upitao je Svejk. pa niko ni znal jel bude još ikad sedel u ier . pa se elefon nikog. Svejk. Nikad se u ţivotu nisam tak nasmija!: iako sam u ţivotu proĉita! jako puno knjiga.. a ja sam mu jednom prodal dţukca za ĉistokrvnog špica. gospon obrlajtant — rekao je Svejk izrazom muĉenika — ja osobno ne poznam ni jednoj njemaĉkog pisca. i . — Pa niste u kazalištu. ' .natporuĉnik Lukaš nastavi a ući saslusavanie. dok ni došel red na mene da odem. gospon obrlajtant. i dobar. i javi! ^ vam za te dve knjige. Jel vam zlo. knjiga. da se u vojski mora delati brzo. Ali njega više nema crna zemlja sad ga sprema. ni iz jedne marškumpaĉke nije moglo do-L' • osim mene. taj »Siinden der Vater«. Zalazil je u jednu birtiju. . još sam vas i pital da to sluĉajno )e sad u ratu obratno. u kom se veli da ured bataljona podigne pukovnijskom uredu nekakve knjige za gospodu ĉasnike iz ĉitavog maršbataljona. gospon obrlajtant? — upitao je 481 . prek telefona. Tak sam si pomislil da su se svi nacugali. jer ste mi naredili da ko ordonanc sedim kod lefona dok nam ne dodeliju telefonista Chodounskog. Pukovnijski blagajniĉki narednik u pukovnijskom uredu rekel mi je da prema pukovnijskom telegramu u bataljonu već znaju kaj trebaju izabrati iz tih. ori ^ ji v. — To je zbiljam napisal taj kome me pitate dal ga poznam. jer nismo ^ Vidovi pa da ĉitamo naopak. Prvi dio posebno. kad ste se vratili iz kazina. al tam ni bilo. . gospon riajtant. a imaju telefonogram. Znam da se mora poĉeti od prvog dela.tfer i grlit cure oko vrata moţe spremi deĉko. — To je njemaĉki pisac. A onda sam si mislil svoje. .

Vi ste izveli . u Galiciji i u MaĊarskoj. da si ostavim te gluposti za sebe. koji je z n jim i došel u pukovniju. ĉim bi se ĉule prve topovske kanonade. Za ^u blesavost uopće nema rijeĉi. posilni ' Mi'tili sve zabavne knjige. da su vaši najstrašniji zloĉini koje ste si Pustili izvesti za sve ovo vrijeme otkako vas ja znam prema °me — pravi anĊeoski pjev. al odjednom je to došlo da se ide. te svoje gluposti zadrţite za sebe — zastenjao je natporuĉnik Lukaš. gospon obrlajtant. a za one škrabice u gradovima. plus telefonogram za ćeli bataljon da se sve kaj je suvišno treba predati u pukovnijski magazin. gospon natporuĉnik. Švejk malo pošutje i odmah doda: •— Tam vam ima raznih stvari.. jer ni u takvom razbojniĉkom romanu nemrete bez prvog dela. ako bi se nekada 483 . to izgledalo grozno ĉudno i zagonetno. U bataljonu su već razdelili te prve delove od tog romana.. to tako grozno. Kad vam kaţem budalo. odral ćelu rit. već je dobro — I kak velim — odzvanjao je napuštenim kolosijekom Švejkov meki glas — ja sam isto bil takvog mišljenja Jed nom sam kupil nekakav krimić o Roţi Savanu iz Bakonjske šume. u kojima se skupljaju stare novine za vojnike. Kad biste znali. Ĉak su na fronti od nekakvih n vojvotkinja dobivali na dar ćela sabrana dela raznih P6511 ! tak da su se posilni pod tim navlekli i proklinjali dan su se rodili. da se ne bute valjda još navlaĉili z nekakvim knjigama.. a onda su se tak i jknuli. ĉak i cilinder budejoviĉkog zborovoĊe. a drugi dio sam. Za ĉitanje ni bilo vremena. debelog PaP ' na zahodu si je ĉovek s takvim pesmicama. Bilo je u njemu tek neĉeg oĉajnog i bezn j n °g— Dalje. Tak mi je bilo potpuno jasno da bi to bilo bez veze kad bi gospoda ĉasnici poĉeli prvo drugi. a još kad je ta ratna zbrka. a te druge delove smo odnesli u magazin. moraju onda i ostala gospoda na to tak gledati. i da su si vlekli na frontu ćele biblioteke ko ideju na godišnji odmor.. da su zbilja dobre jer da se u novine moţe dobro motati duhan ili seno koje vojnici pušiju u rovovima.. pa se to bacalo. nikakve zabavne knjige uopće ne voziju na frontu. a onda prvi dio. a kad '°m vas pital prek telefona kaj narediti s tim knjigama. Ja sam znal da gospoda oficiri inaĉe malo ĉitaju. Švejk. i tak sam. ali vi to nećete nikada doznati. Meni je uopće s tim knjigama. taj ipak ima nekakvog iskustva s fronte. — Pa ja sam vas. s dopušten) 482 obrlajtant. a zato jer su bile od finog. jel hoćete odmah obadva dela najenput. i kak bi to zgledalo glupo kad bi u bataljonskom uredu raportiral ono kaj su mi rekli u pukovnijskom uredu.. gospon obrlajtant. u tom magazinu. pa sam moral pogaĊati kakav \e bil poĉetak. dalje Švejk. odnesel u ured bataljona samo prve delove od tog romana. ko u knjiţnici. ^ Na natporuĉnikovu blijedom licu nije se pojavio nik V izraz srdţbe. — Švejk. popuštam dok ne dobim jednu prek gupca. A onda sam si pomislih ak je to vaše mišljenje. gospon natporuĉnik. a vi ste mi rekli toĉno ko i sad. Meni se i samom gadi nazivati vas budalom. a on mi je rekel da posle tih tuţnih iskustava u Srbiji. g°sP er stalno moralo beţati. odmah pital prek telefona. Švejk — s teškim uzdahom javio e totporuĉnik Lukaš — vi uopće niste svjesni dosega svoga Ponašanja. ImaJ sam dobru nameru: kad gospoda ĉasnici proĉitaju prvi dio. tam je falil prvi dio. sad je već svejedno. gospon °Wajtant.. ostavil u našem uredu. da gospoda oficiri već znaju koji dio trebaju ĉitati. Onda sam još pital gospona Vaneka jel drugi dio tog romana smatra za nekaj suvišnoga. dakle.sa zanimanjem Švejk kada se blijedi natporuĉnik uhvat' stube vodnog spremnika ugašene lokomotive. J& vas ustvari nazivam ljubaznim imenom. kad mi nekaj ude u tu moju glupu tikvu. htel sam » :enput ĉuti vaše mišljenje. Vanek je rekel da su te knjige bile niškoriso se tiĉe pušenja. što ste Pravili. Pital sam i tog našeg Vaneka. zasad. da im se izda drugi dio. onda rekli da ja. A on mi je rekel da su si u poĉetku sva gospoda oficiri mislili da je ćeli rat nekakva zezancija. — Nešto ću vam reći. Posle toga kaj sam ĉul..

A kada sam to danas trebao. Triput sam traţio da mi da toĉan broj vojnika.. koju Vanek nije izgovorio. a Se valjda htio umiješati u razgovor. — Zum Befehl. da mi oprostite to kaj pitam zakaj nikad ne bum doznal kaj sam to izvel tak groznoga. Svejk je ozbiljna lica ušao u svoj vagon. Stalno se za njega fasovalo. gospon obrlajtant. ja sam to znao.Pun je viceva i šala. izvalio je sam Vaneka. » . kad stignemo u Budimpeštu.**-••• 484 •HJ.eci prijatelje.. na to ne obraćajte pozornost Vniĉemu niste ništa ĉuli. o tome da bi se taj d dio. od nagle sušice. tu lijepu rijeĉ. Kod nas je najgori od svih onaj vodnik ^ika. n. Herr Oberleutnant! — proderao se Svejk i polagano udaljio prema svome vagonu..povela rijeĉ o tim knjigama. ' Natporuĉnik Lukaš govorio je glasom kao da ea trp« . jer se obiĉno i govori da se ĉovek uĉi na grešk ama. ako bi se ikada povela rijeĉ o tome što se dogodilo • prvim i drugim dijelom. Još prošli mjesec vodio sam nekakvog Nikodema. . a tek sam kod isplate doznao da je taj Nikodem umro u bolnici u Budejovicama. Upada jte sad u vagon i recite Balounu da mi. . Ali ja sam to predosjećao. Šalje vam po meni ifflflt lA**^*1*^ . ko i onaj ljevaĉ Adamec iz Dakovke. gospon obrlajtant. on mi sutradan javlja 1510 brojno stanje kao da se Kolafik i dalje valja u kompaniji. taao bih pregled o svakom manjku. ovako si gospodin oberlajtnant neće . Natporuĉnik Lukaš prošetao je prugom i pritom pomislio: —Trebao sam mu ipak dati par pljuski. °ĉ -i • -i • • &aucsegro.. Doĉasnici bi mi dvaput dnevno javljali brojno stanje. j jo na svom mjestu — ĉini mi se da je gospon obrlaveC T »kas danas jako dobro raspoloţen. Jedan dan u kuhinji nedostaju ĉetiri porcije. a da nikada ne smije doznati što je to bilo. samoga sebe. Kad bi mi ti banditi barem javili da im je netko u bolnici.> . a kad mu prijavim da je Kolafik Premješten iz njegova voda u komoru. Ja sam se. donese u stoţerni vagon nekakvo pecivo i uz to jetrenu paštetu koja mi je u staniolu dolje u koferu. 1 . a kada je ušutio. A onda mi još gospodin oberlajtnant kaţe da sam mazga.l i . Postova .. koji je otvorenih usta sve to slušao. ali što vrijedi kad doĉasnici Nsta ne vrijede. Mundir smo za njega fasovali. Nije dovršio jer je natporuĉnik Lukaš prekinuo taj njegov primjer rijeĉima: — Trubo jedna! Neću vam ništa objašnjavati.. jpff!':• 485 . znica. ___ Herrgott — razljutio se Vanek — ja ću tim vodnicima apriti. a ne s njim razg° varati kao s kakvim prijateljem. koji se zabunom napil solne kiseline. Nisam ni minutu sumnjao da je kod nas nered. vi jedan. J^govu vodu.. niĉega se ne sje' ° e Da se niste usudili u nešto me upletati. a ni on sam ne moţe oĉuvati red u svojoj kompaniji. ništa ne znate. . ku da ste mazga jer vas je već triput pital da mu javite ^Ĉan broj vojnika. da se niste usudili zucn • sam vam ja telefonom nešto rekao. f . .. Financijski narednik nije nikakav kaplar s ko)Un •*svako moţe obrisati. Financijski narednik Vanek hodao je uzrujano po vagonu: — Da sam ja zapovjednik?! To bi sve moralo klapati. Ne dogaĊa se svaki dan da izvede nešto strašno... a sad pitaj boga kamo je to nestalo. A kad se to ponavlja svaki dan. bvejk je iskoristio trenutak za yv0' nevino pitanje: — Pokorno javljam.. usudil pitati samo zbog toga da bi se mogel ĉuvati ubuduće takvih stvari. a drugi dan su tri viška. To se valjda moţe dogoditi samo u jedanaestoj marškompaĉki. pa mi onda s kaţu da sam mazga. Zar sam ja kriv što svaki takav kreten od vodnika !jj što hoće i ne šalje mi brojno stanje voda? Pa zar si to ebam isisati iz malog prsta? I to su mi nekakvi odnosi u našoj kompaĉki. A onda još recite Vaneku da je mazga. imao sam samo podatke od prošlog tjedna." Gospon blagajniĉki narednik — reĉe Svejk kada je ^~~...

Div Baloun pogleda ih tuţno. ja sam ju probal. da iz borbe izvlaĉite ranjene. kak° ne biste izgubili povjerenje u sebe sama i vjeru u usud. Ka"^s. . bili bi ga celog zrezali ko puknutu olovku. Div Baloun oĉajno je objesio ruke.. kad stignemo u Peštu. done ^ vagon nekakvu ţemlju i tu jetrenu paštetu koju gospon RU lajtant ima dolje u koferu zamotanu u staniolu. nda do koljena. Imal sam kod kuće starog slugu Vomela i taj me !e u vek opominjal da se tak ne šopam. naĊete pred sliĉnim problemom kakav ste poţderali.. ' — Nemam — rekao je tihim. pošaljem si po bokal pive i progutam dve kile .. da se ne preţderavam. kruh su pekli od slame i od onoga kaj je 487 im . Ja sam jednom za okladu P°Jel ĉetri guske i dve zdele knedli sa zeljem.. — jauknuo je s takvim iskrenim oĉajanjem da je svima postalo sve jasno. a ja i gospon blagajniĉki narednik svaki si Jpţerno P° komad. uvije pitajte samoga sebe: u kakvom je odnosu prema meni jetren pašteta? . obratio potištenom Balounu koji se još više zgrbio pod teretom sudbine: — Vi. onda ispod kuka. jer bi nam pasalo.. ca({ si predstavi da ti iz vojne pošte pošaljeju tu šunku sUll\na u bataljon.j — Baloun. n loval je na kosti. dok to na koncu s tom šunkom ne bi ispalo K. duge kao u ĉirnpan savio leda i ostao u tom poloţaju neko vrijeme.. pa niš ni '° celih osam let. da ti tvoji odmah poslali komad P05. poţderuh. Baloun više nije izdrţao i glasno je zajecao. da ni pokvarena. već da uzrok što je brojno stanje vojnika promjenjiva veliĉina X ima dublje korijene u drugim mazgama. oĉajnim glasom. ja sam ju ponjušil. pa onda. zastavnik je bio pokojni. Trebali su vas prebaciti u sanitet. — Nemam — ponovio je isprekidano—ja sam vam mislil. kako mu je poruĉio natporuĉnik. — Poţderali ste ju skupa sa staniolom — stao je pred Balouna financijski narednik Vanek. odreţemo •• š komadić.. pa su mu prvo odrezali nogu do gleţnja. Švejk je smatrao zgodnim da ovo razmatranje potkrijeP praktiĉnim primjerom: . i svi su ondje ostali s rupom u glavi. Me smijete pripisivati sebi ono što je zasluga drugih. no u tome ga je pretekao kuhar okultist Jurajda koji se. i dobil je. Baloun — javio se Švejk — tebi moram p0 ». a da nije na vreme umri. ja sam je pred odlazak razmotal. odloţivši svoju voljenu knjigu. radujući se tome što ne mora dalje braniti svoje mišljenje da nije mazga. da ti tu šunku poţderemo tak kak si ti gos-ponu obrlajtantu ponjupal jetrenu paštetu. Baloun. ^ se on seća kak mu je dedek još davno pripovedal o jed-rr!? ta vom k poţderuhu.. Pokojni tata se kladil u birtiji u Protivfnu da bu za okladu pojel pedeset kobasa i dva velka kruha. — Jedino mojom preporukom i zaslugom — rekao je financijski narednik Balounu — ostali ste posilni kod gospodina oberlajtnanta.ullog mesa. s jednim mojim poznatim poštarom. Odem u špajz. P°sle obeda. gledaju" u prljavi pod vagona. Baloune. Kad je došel nekakvi rat. a ĉim bus doznal broj v > 486 » kad se smestimo. — Kad ja nisam napravljeni za rat — zajaukao je Baloun ~ja sam zbiljam gladuš. ali prije nego što su ga odnijeli u previjalište.. Vanek je dobio silnu ţelju da odrţi Balounu kakvu neugodnu moralnu poduku. (prijevod staroindijskih sutri PragnaParamita).. da bi još nekaj pojel. oko novog tragiĉnog dogaĊaja. Razveselio se što je razgovor skrenuo drugim smjerom i vrti se oko nezasitnog Balouna.— Kuš tamo — rekao je Ijutito financijski narednik — Ĉuj. Doma se setim. zato jer su me istrgnuti E urednog ţivota. Pod Duklom su naši sanitarci triput zaredom išli po jednog ranjenog zastavnika koji je pred bodljikavim preprekama dobio u trbuh. morate bdjeti sami nad sobom. Kod nas je to u familiji. da gosponu natporuĉniku. sam si mi prošli put pripovedal da bu vas kolinje i da bu suhog mesa. odreţem si °tnad mesa. nekakvim Kozlem. Moţeš si predstaviti. Tek ga je ĉetvrti par donio. — Kak te ni sram? — prezrivo je rekao Švejk — I ti si mi vojnik.

a on bi si izabral. rekel sam mu. veli: >>^evm. I tak ti se taj nevini isfliskani vojnik drugi dan u restoranu. i Gospo-1 Bo bu se za njih i pobrinul — istaknuo je Švejk. Bil je tak Ujj iU1jV »Kada dobijem plaću. »kad ste me primili u sluţbu. Švejk je nastavio: _ I to je bil kamen smutnje. a sad si zasluţil da te pošaljeju u prve linije' kad sam ja bil posilni kod gospona obrlajtanta. Prošli put mi je 'l donio dva gušĉja bataka za objed.ostalo od semenki lana. isto tak dobil jesti. Moţeš li zamisliti: z rezancima. da je pol poţderal. Tak si je taj dan izabral punjenoga goluba. a mene je istical ko primer. Gospon obrlajtant Seba hiliam je drugi dan poslal svoga posilnog po obed u naš estoran. a kad je to bilo uzalud. jedanput me je vlovil. Na cijelom svijetu nećeš ao na jelovniku cijelog punjenog goluba.. Ali. ^J prvi dan ste govorili o tom da je svaki posilni lopov i Podla hulja. ali da bi bil takva budala. on se moeej u svemu na mene osloniti i nikad mu ni palo na pamet da bi mu ja nekaj poţderal. da mi nikakvo poricanje ne bu pomoglo. Ke iskreno da je to dupla porcija. jer njegov ţeludec ' • i? naviknuti na takvu selsku bedu. dva gušĉja ba-*7 h * knedli i zelja do stropa — i palaĉinke!« l. al ih ipak napušta. A taj seljak *•U je nastala ta beda. Moral sam mu uvek nositi iz restorana jelovnik. taj opet mojemu obrlajtantu. jer da zna sve. kad su mi dali samo pol. A gospon obrlajtant Šeba njega po gupcu. »Tako. — Jednom već bil zvezani. i da sam vam to poţderal. Ja sam si mislil. da je nevin. kad ti ude moj gospon obrlajtant sav bledi.« — Boţe moj na T . — Gospod Bog je gladuše donesel na svet.. koji je taj dan traţil gde bu rucal. a bil im je blagdan kad su si m mleko nadrobiti malo sira. poslat ću si u tu tvoju restauraciju po objed. ljv~~~ šaptao je Baloun. govedina u sardel-sosu. »to ti još nije ništa. Jer da sam mu napravil takvu sramotu.0^i reći da je to jedna porcija. da bi najrade prvo ubil mene.. ni mu palo na pamet. Danas kad do ij novac. pa je to rekel svojem gosponu. Sedim ti ja naveĉer z novinama i ĉitam si izveštaje neprijateljskih stoţera s bojišta. i odmah se na mene hiti da bi mu rekel kolko sam tih duplih porcija u restoranu platil. ^^~yOnda je natporuĉnik Lukaš — nastavio je Švejk ie !! Prevrtati sve ţepe. tak. U g sam da mi je dal novce za obiĉni obed. A u tom restoranu zbiljam daju tak male porC1 )e> da ste si mogli pomisliti. mljac — mljackao je Baloun. rekel mi je. uvek mi je rekel: »Ostavite si to Švejk« ili »Meni baš nije do toga stalo.Mljac. da sam zbiljam jedan od takvih P°dlih klipana. »Gospon obrlajtant«. ^ Baloun je podignuo svoje oţalošćeno lice: — Ali. a s ostalim radite što hoćete«.. jer kruha ni bilo. za tjedan je umri. a on mu je ko prilog donesel takvu malu hrpicu kokošjeg riţota ko kad se dete od šest tjedana pokaka u pelenu. a onda sebe. a kad smo bili u Pragu i poslal me nekam u restoran po obed. »popišite ^0 sam vam duţan. gurnul dir u kjbek i dal mi je svoju srebrnu vuru. kad mi se porcija uĉinila mala. jer da ja nosim prave porcije gosponu obrlajtantu Lukašu. da odavno zna da sam blesav. sagnuo se po kovĉeg natporuĉnika ^sa i otišao s njim iza vagona. vidis«> • moj obrlajtant. da si ne bi sluĉajno pomislil da mu nosim malu porciju jer sam pol poţderal po cesti. ja sam od svojih novcih. Kad se dobivalo nekaj posebnoga. A on da nije. kad je došel po obed.. pa sam još jednu porciju dokupil od svojega i donesel takvu krasnu porciju d aje gospon obrlajtant Šeba.« Gospon obrlajtant pred njim pital da posvedoĉim da mi je dal novce za jednu porciju. za sve raspita!. ja si mislim da Bog ljude kaţnjava. dajte mi komadić. A kad se najel. a toĉno je prije dvanajst sati došel u poset mojem oor jtantu. I 489 . a sat si posebno ostavite uz to. da bi si moţda gospon obrlajtant mogel pomisliti da sam mu tu drugu polovicu poţderal. jer da ni znal da bude ovaj došel. Švejk«. kupil još jednu da bi se gospon obrlajtant najel i da si o meni niš lošega ne bi mis-lil.. A gospon obrlajtant Seba skoĉi na njega.. valjda dve ţliĉice.

nije slobodno! (rrutd. krcat »njemaĉkim majstorima«1 koje su slali na srpsko bojište. zakleo se da će istjerati careva neprijatelja iz dvoliĉne Lom-ifci i Veroni je dugo ĉekao.) 2. nem sza1. Još nisu bili došli k sebi od svoga oduševljenja rastankom u Beĉu.. MaĊar se derao tako da se orilo ĉitavom prugom: — Nem szabad. Baloune? — upitao je finan ijski narednik Vanek. Umjesto odgovora.. da sam tu vuru moral odnesti u zalagao — Što radite tamo otraga. nem szabad! Komision militar nem szabad. pa se junak osjećao slobodan i krenuo no.^. Kad su podigli most da se s topovima i kolima moglo prelaziti preko Dunava. (njem.nemojte drugi put budaliti. naime.2 T da je ip^ izgubio ravnoteţu. dafiman kunnt mit Stuck und Wagen frei passier'n den Donauflufi.2 — Taj je svoje obavil — rekao je dobri vojnik Švejk. obilazeći s druge strane kaplara — creva Su mu u hlaĉama. . To bu na samoj prugi. Stajao je uspravno kraj skretnice i drţao se tako slavodobitno.. nem szabad! — vikao je mlaĊahni i vojniĉić — komision militar Bahnhof. Kadetzkv. Nem szabad. nesretni Baloun se zagrcnuo. a u zadnjem su j^onu pjevali opet drugu pjesmu: GrafRadetzky edler Degen schumr's des Kaiser Feindzufegen aus derfalshen Lombardei.« Onda je na nas obadva ud takva beda. pa ne buju morali traţiti n e ) gov grob po svim bojištima. izletio iz vagona i svom om. jer bar budu svi znali gde je pokopan. Kroz kolodvor je bez zaustavljanja projurio drugi vojniĉki vlak. nagnuvši se van i opirući se laktovima o vojnike koji su izbacili noge iz vagona i tako se klatili. alle Serben zu verjagen. dok je stiglo još trupa. (njem. Prime Eugen plemeniti vitez htjede za cara opet osvojiti grad i tvrĊavu I napraviti most preko kojega će moći ući s vojskom u grad. (pm. kao da je to bilo njegovo djelo. bei Semlin schlug man daš Lager. . pukovnije došli pogledati.) 490 Naboden na onu glupu skretnicu. ' Neki kaplar bojovno uštirkana brka.? \. Otvor je. In Verona langes Hojfen ah mehr Tntppen eingetroffen fiihlt und rurht der Held sichfrei. i bez predaha su se derali od Beĉa ĉak dovde: Prinz Eugenius der edle Ritter ivoll'tKaiser wiedrum kriegen Stadt und Festung Belegrad Er liej? schlagen einen Brucken dafiman kunnt' hinuberrucken mit derArmee wohlfur die Stadt.) 3. na kojoj tao naboden visjeti dok je vlak išao dalje. a nije dugo potrajalo kada je već kraj njega s bajunetom ĉuvao straţu nekakav mlaĊahni vojniĉić iz kolodvorske vojne postrojbe. nije slobodno! Vojna komisija. davao je takt i urlao iz sveg glasa: Als der Brucken war geschlagen. koji je svoju ulogu shvatio vrlo ozbiljno. Elitne njemaĉke vojne postrojbe. preko Zemuna da potjeraju sve Srbe.. kovĉeg natporuĉnika Lukaša i šopao se njegovom posljednjom ţemljom. Kada su vojnici iz ešalona 91. bojovni je kaplar već bio mrtav. Dobro se nabol — znalaĉki )e još dodao Svejk. plemeniti vitez.. |ogor . to nabijanje kaplara na polugu skretnice. koji je isto tako bio medu radoznalcima — taj komad ţeleza u rouhu ima svoju prednost.) '*'• '""'• 491 . u etu u< ario tr l ' ^ buhom o polugu skretnice.

prestanimo o tome govoriti.. sjetiti stanice Rab. kad ne znate respektirati svoga pretpostav)enog i trudite se blamirati ga. da ćete ovdje jzvoditi nekakve intrige protiv natporuĉnika Lukaša.. Znaĉi da ja moram izaći i sam se uvjeriti zašto se vojnici vraćaju iz skladišta. Mi smo ^vejka tamo poslali. — To je svejedno — još je primijetio Švejk — jel mu . A gospoda ĉasnici isto tako.. pa i jesam. Ni u iji kadet Biegler.. iza kadeta..Iza Svejka zaĉuo se strogi glas: •• — Što ovdje radite? Pred njim je stajao kadet Biegler. Taj Biegler je strašan ĉehoţder. kadete Biegleru. TsTdueo prije t°ga vodila se oštra rasprava medu satnikom erom i vrlim kadetom Bieglerom... Un J na svaki naĉin izvršil svoju duţnost. Idući sa Svejkom. a kako sam vidio s prozora.. da se isto tako imaju u vagone vraćati po vodovima.. on je mogel... onda ostavite svoja mudrovanja.. išli ste mirno pogledati nabodenog kaplara iz dojĉmajstora. niste imali drugog posla nego u svojoj kadetskoj mašti brbljati nešto o tom da ste se išli uvjeriti ne vodi li se tamo kod nabodenog kaplara nekakva agitacija.. — Pustite me na miru s tim Svejkom — viknuo je satnik Sagner. r ___ zašto mi niste odmah došli reći da se onih pet-egi deka maĊarske salame neće dijeliti..« To je znaĉilo. priĉekajte stignemo na bojišnicu. njem. kompanija za kompanijom.. kadete Biegleru. Sad sam bio u stoţernom vagonu i batalj unski ordonans Matušiĉ vas traţi po naredbi gospodina zapovjednika bataljuna. Bili ste zadovoljni što se ne morate brinuti o brojenju porcija salame.... Moglo bi vas to skupo koštati. Njemaĉki majstori. Budući da je taj kaplar pripadao dojĉmajstorima1. — Švejk. po vodovima. a se još nije ispruţio preko traĉnica... Njegovo Veliĉanstvo creva curiju iz trbuha sim ili tarn. — Pa ja nisam niš rekel — odgovorio je Švejk tonom koji je iskljuĉivao svaku sumnju — samo to da se taj kaplar nabol kak treba. kad nismo ništa dobili u skladištu. Svi su se razišli po svojim vagonima.. ali vi ste pustili da sve ide kako voda nosi. kompanije Švejk.) 492 pogledajte Švejk — prekinuo ga je Vanek — kako ordonans Matušiĉ opet leti u stoţerni vagon. da se pobrinete za red. nekoliko vojnika prasnulo je u smi jeh. Vanek je rekao: — Kad je negdje više ljudi. Ja sam ipak rekao: »U skladište. promatramo pokojnika kadet. — Nemojte misliti. da je ordonans 11. Švejk. iti se vaţan sa svojim teorijskim znanostima.. Vama sam naredio. — Gospodine kadete — rekao je — gospodin oberlajtnant Lukaš poslao je ovamo ordonansa Svejka kako bi mu javio što se dogodilo. a naprijed. kad vam naredim da poĊete Sll iĉkom ophodnjom preko bodljikavih prepreka. Otraga. i po kompanijama. N v«fe 493 . kadete Biegleru — rekao je satnik . moglo bi se dogoditi daše to protumaĉi da ste se tome radovali. sad me gledate tako kao da mislite da J*01 se okomio na vas. jer se uskoro zaĉuo signal za ukrcavanje.. gospon kadet — s dostojanstveni je mirom odgovorio Švejk — ja nikad u ţivotu nisam vrd/l nikakvu agitaciju. Ĉudim vam se. — Pokorno javljam. (iskriv. Vaš —vak? Niste mi predali ni taj prijavak kad ste došli. Imate se odmah javiti gospodinu satniku Sagneru.. pred kadeta. I financijski narednik Vanek pljucnu.. ^ ' 8 Sp0n — Što ste to ovdje agitirali? Kakvog posla ovdje irnate> — Pokorno javljam.. kao da naredba nije naredba.. i da je imal creva u hlaĉama.. istupio je financijski narednik Vanek. on je mogel. Švejk je salutirao— Pokorno javljam. kadete Biegleru.. okomio sam se na vas plete Biegler. A kad sam vas poslije pozvao. onda ću vam prirediti takav JQl u vojsci da ćete se.. l.

pukovnije. s kopijom za pohodni bataljun 75.«2 Druga je razglednica potjecala iz Njemaĉkog Carstva. Ja sam aktivni ĉasnik stare inţenjerske ' Btz° skuhati. '^ Kadet Biegler predao je zapovjedniku bataljuna H razglednice. imam jedino nalog iz divizije da se nešifrirani te%rarni ne uzimaju u obzir. (Autor) . Prvi je brzojav morao biti predan. Tel-je i nešifriran zvuĉao jednostavno: »Rach abkochen. Zatim se izmeĊu zapovjednika kolodvora i satnika Sagnera vodila rasprava vrlo povjerljivog sadrţaja. Zapovjednik vaše brigade je poludio. dodijeljene p0 d . naravno.P> 2. wird ein TagderErlosungfurganze unsere Monarchie sein. Potpis je bio ispravan: zapovjednik brigade. kojega grli kostur. 1. a onda pohod na Sokal«. Gore je stajalo »Viribus unitis«.) *«:» 494 i 495 . a ispod njega veselo salutiraju austrijski i njemaĉki vojnik. naravno. Ritter von Herbert. Poj k rikaturom je bio tekst: »Der Tagan dem daš perfide Ruftland krepieren ivird.. Odvezli su ga u Beĉ. a ispod toga sliĉica koja je prikazivala kako na vješalima visi Sir Edward Grey. Satnik Sagner poslao ga je u telegrafsku centralu vojnog lodvorskog zapovjedništva da provjeri nisu li moţda stigle dispozicije. Svi razgovori medu ĉasnicima vode se. premda je imao vrlo iznenaĊujući sadrţaj s obzirom na to da je bataljun već bio na postaji u Rabu: » Brzo skuhati. pa krenuti na Sokal. koje je tiskalo ravnateljstvo vojnog ratn arhiva u Beĉu. pa je protiv mene Povedena istraga. gdje je naĉelnik bio general pješadije ty jnowich. Vbrmarsch nach Sokal«1. Posredstvom svojih instanci informirao ^ se u zapovjedništvu armijskog zbora. Sve njegove telegrame.. Kao što velim.) ^ </• ? c tnik Sagner nije ni završio ĉitanje ovih stihova »neukrohumora i nenadmašne dosjetljivosti« kada je u stoţerni °V n uletio ordonans Matušiĉ. treba ^ulirati. pukovnije. Molim. Bile su to pošalice na raĉun naših neprijatelja. gospodine satnice. o kojima su austrijski listovi pisali: »Greinzeovi su stihovi udarci korbaĉem koji sadrţe pravi. Moram ih predati dalje. : . U Budimpešti će vas sigurno z*teći novi telegram. pa je ovaj sada donio brigadni telegram. na njemaĉkom jeziku. Tekst ispod vješala glasio je u prijevodu: Grey Na vješalima u ugodnoj visini trebao bi se njihati Edivard Grey Zato je već krajnji ĉas pa ipak treba upozoriti vas Da za vješanje togajude nijednoga hrasta ne bude Na drvetu nek visi jasike iz Francuske Republike. _ Pokorno javljam — rekao je Matušiĉ — zapovjednik postaje vas moli za razgovor. Dan u kojem će crknuti podmukla Rusija bit će dan spasenja za ĉitavu našu M°n " (njem.. nakon što je iz brigade na sve strane razaslao nekoliko tuceta sliĉnih telegrama. gospodine satnice — rekao je tajanstveno vojni zapovjednik kolodvora — povjerljivi telegram E vaše divizije. Bio je to dar Nijemaca austrougarskim vojnicima. (njim. Na jednoj strani bila je karikatura ruskog vojnik.v. gospodine satnice. \rje bilo potrebno posezati ni za kakvim kljuĉem šifara. ali u tom pogledu još nismo dobili nikakve upute. neukrotivi humor i nenadmašnu dosjedjivost«. Pjesmica koja je bila ispisana ispod toga uzeta je iz Greinzeove knjige »Ţeljezna šaka«.1 da su v • umjesto petnaest deka maĊarske salame. jer $ede njihova zadrţavanja nisam od svojih instanci primio ^kva odgovora. — Vrlo povjerljivo.. Bio je adresiran nešifrirano na pohodni bataljun 91. ruskog muzika zaraslog u bradu.. Satnik Sagner ozbiljno je zavrtio glavom. Ima tamo još jedan telegram. koji je još bio daleko iza njih.— Pokorno javljam.'' razglednice.

« ^»Obrambeni i agresorski rat« — »Krv i ţeljezo« — »Pob-^k ili smrt« — »Naši junaci u zarobljeništvu«. a što im je teţnja za karijerom kasnije svima izbila iz glave. Kada polazi vlak? . tako da su na ĉetvrtinama arka ostali samo nazivi djela koja su tek trebala niknuti.. Kad smo primili brzojav s popisom ĉasnika maršbataljuna koji će proći ovom postajom.. Najneugodnija mu je bila napomena o natporuĉniku Lukašu. vjerni "tovi domovine« — »I kad bi svi vrazi bili protiv nas... Vi ste bili najbolji prijatelji.'' 2. doduše...&n — Za šest minuta. Kada se pred polazak vlaka satnik Sagner vratio u stozern vagon. Vi ste se tukli u razredu s Nijemcima?1 S vama je tamo bio i Lukaš. Poznavao je jako dobro ovoga s kojim je vodio razgovor i koji je u kadetskoj školi vodio njihovu opoziciju protiv austrijanštine. U razgovoru: Also. Gospodine satnice — rekao je nakon kratke stanke — nas. Tada obojica nismo smjeli van. " 497 496 . <t. staru vojsku.. je satnik Sagner pristupio kadetu Biegleru i sve to! edao. prelistavao je gomilu svojih zapoĉetih rukopisa o ratnim ^nama.. sve je ĉasnike našao na svojim mjestima.struke — dodao je — sudjelovao sam u gradnji strateške ţeljezniĉke pruge u Galiciji. zdravo! — odgovorio je Sagner*i* izašao pr£ zgradu kolodvorskog zapovjedništva.. ţeljezniĉkih inţenjera s jednogodišnjim dragovoljaĉkim ispitom.3^: Zapovjednik kolodvora pogledao je na sat. pomagao da se popnete na vratilo.. ali koji još nisu bili razraĊeni...Igrali su p 1. k0: sluţi od najniţeg ĉina. zdravo! (Autor) . auch mhlkn deuts chiilern gerauft. zrcalio militarizam toga doba.« — »Sa sinovima ^troUgarske naprijed!« — »Neprijateljski zrakoplovi i Qase pješaštvo« — »Nakon bitke« — »Naši topnici. U njemaĉkom razgovoru koji su vodili: »Sie haben sich damals. ti . ministarstvo vojske puno kao kusih pasa.. Sjećam se samo toga da sam vam jednom u kadetskoj školi. Tada mi je kadet Lukaš bio vrlo simpatiĉan. — Natporuĉnik Lukaš — rekao je Sagner istiĉući — vrlo je dobar ĉasnik. mislio sam da ćete mi nešto reći^ . t: — Idem — rekao je Sagner. Ĉitav ovaj razgovor ostavio je vrlo neugodan dojam na satnika Sagnera. — »Karakteri vojnika za velikoga rata« — »Tko je poĉeo rat?« — »Politika Austro-Ugarske i nastanak svjetskog rata« — »Ratne bilješke« — »Austro-Ugarska i svjetski rat« — »Pouke iz rata« — »Popularno predavanje o izbijanju rata« — »Ratno politiĉka razmatranja« — »Slavni dani AustroUgarske« — »Slavenski imperijalizam i svjetski rat« — »Dokumenti iz rata« — »Dokumenti za povijest svjetskog rata« —»Dnevnik o svjetskom ratu« — »Dnevni pregled svjetskog rata« — »Prvi svjetski rat« — »Naša dinastija u svjetskom tatu« — »Narodi Austro-Ugarske pod oruţjem« — »Borba za svjetsku prevlast« — »Moja iskustva u svjetskom ratu« — »Kronika mog ratnog pohoda« — »Kako ratuju neprijatelji Austro-Ugarske« — »Ĉija je pobjeda« — »Naši ĉasnici i naši vojnici« — »Djela mojih vojnika vrijedna sjećanja« — »Iz vremena velikog rata« — »O bojnom meteţu« — »Knjiga austrougarskih junaka« — »Ţeljezna brigada« — »Zbirka "tojih pisama s bojišta« — »Junaci našega maršbataljuna« 7~ »Priruĉna knjiga za vojnike na bojištu« — »Dani boja 1 dani pobjede« — »Sto sam vidio i doţivio na bojištu« ~~ »U rovovima« — »Ĉasnik pripovijeda. (Autor) . upitao ga je zašto je to napisao i što s tim misli. >ls — Sagner.. Njegovi su literarni pokušaji poĉinjali nadobudnim ujslovima u kojima se.. Ima tome već nekoliko godina.. onda sam se svega jasno sjetio. vi za ĉetvrt sata krećete opet dalje. j"^> . jedino kadet Biegler nije igrao.' lupinama »frische viere«. Ĉovjek Ĉudnovatih krila s ribljim repom ţelio je postati izvrstan ratni pisac. jer nije se htio istaknuti samo na bojištu nego i u0 literarni fenomen koji će opisati ratne dogaĊaje. koji je bez ikakvih razloga svagdje bio odbacivan. Uostalom. — Onda.. u Pragu. šalju samo na bojište! Danas je tih civila. kao kolega starijeg godišta.

vi ćete biti maršal. — Pokaţite što još imate. Vi ste od toga |k vas proglase ĉasnikom udaljeni kao kakav razvodnik koji u cnii traţi da ga zovu »gospodine štabni narednice«. rujna 1697. Satnik Sagner odveo je kadeta Bieglera do prozora. Primjedbama i objašnjenjima popratio C. rujna 1634. — Ţelio bih. und K. ĉasnik Adolf Biegler! Prije nego doĊemo do Pešte. lipnja 1866. vagali kravlje koţe. negdje doma. g-i bitke kod Trutnova 27. tako da je ostavio dojam kao da će poĉeti cmizdriti. Zatim su u zaleĊu f priĉuve te strelice i na jednu i na drugu stranu. Lucije u svibnju 1848. ugroţene snaţnim pruskim kolonama koje su se nalazile na uzvisinama te opkolile lijevo krilo naše divizije. liĉila je n 498 loţaj igraĉa u kakvoj nogometnoj utakmici na poĉetku • re a strelice kao da su pokazivale kamo treba koja strana udariti loptu. ^~~ Ĉuj. Kadete Biegler. u Anloju. Kadet Biegler s jedn je strane nacrtao prazne pravokutnike. kod Caldiera 31.« — Po vama — rekao je s osmijehom satnik Sagner vraćajući biljeţnicu kadetu Biegleru — bitka kod Trutnova mogla se odigrati jedino u sluĉaju kad bi Trutnov leţao u ravnici. g. molim. neka sa svojim vodom reţe bodljikave pre499 . kod tatice. i K. ako padnem u boju. i bitke naroda kod Leipziega 1813. ĉasnik Adolf Biegler. svibnja 1809. C. gospodine satnice — odgovorio je kadet Biegler porumenjevši kao dijete — izvolite se. trudili proniknuti u strategiju. da ostane uspomena na mene.Kadet Biegler odgovori s istinskim zanosom da svat' naslov predstavlja knjigu koju će tek napisati. centar i desno krilo. Leutnant Adolf Bie-š)er-! Ĉovjeĉe. Vi visite u zraku izmeĊu zastavnika i doĉasnika. Kadet Biegler je napisao: »Bitka kod Trutnova nije se trebala voditi budući da je brdovit kraj onemogućavao razvijanje divizije generala Mazzuchelija. kolovoza 1878..« Sheme su bile strašno jednostavne. Potpisuje se 0 ĉasnik. Od bitke za Nordlingen 6.. Bitka k° Nordlingena.. pa vi još niste nikakav ĉasnik. srpnja 1914. sada se. Lukaš — obratio se natporuĉniku — imaš u °joj satniji kadeta Bieglera. Sami ste sebe tako brzo promaknuli da je milina. preko bitke kod Asperna 22. Koliko naslov toliko knjiga. osvjedoĉiti. jednako kao i bitka kod Sarajeva. kadete Biegleru. Kada uz bubnjeve em ° na juriš. listopada 1805-. u ovom ratu javio dragovoljno i pao 22. vi igrate nogomet? Biegler se zacrvenio još jaĉe i zatreptao nervozno. stisni malo tipa. g. Moj uzor je njemaĉki profesor Udo Kraft. bedak jedan budejoviĉki. gospodine satnice.. pa neka to i zasluţi u borbi. Satnik Sagner s osmijehom je nastavio listati biljeţnicu i zaustavio se na primjedbi uz shemu bitke kod Trutnova za vrijeme prusko-austrijskog rata. Na objema stranama bili su obiljeţen lijevo krilo. samo što je to kod vas ispalo kao kad se deĉki igraju vojnika i meĊusobno dijele titule generala. preko St. Rodio se godine 1870.. Upravo to je palo satniku Sagneru na pamet kada je upitao: _ Kadetu Biegler. U shemama i nacrtima planova ovih bitaka ništa nije bilo izmijenjeno. Vi ste kadet. sve do osvajanja Sarajeva 19. vrlo je lijepo od vas što ste se u tako kratkom razdoblju svoga boravka u redovima vojske. Prije smrti izdao je knjigu »Samoodgojem u smrt zaĉara«. preko bitke kod Zente 11. i K. Biljeţnica je imala ovaj naslov: »Shema izvanrednih i slavnih bitaka austrougarske vojske. sastavljena prema historijskim studijama C. dok je neprijatelj6 naznaĉio iscrtkano. Još prekjuĉer ste. C. mene strašno zanima vaša djelatnost — ironiĉno je rekao satnik Sagner — kakvu ste to tekicu sakrili pod bluzu? — Nije to ništa. ĉasnika Adolfa Bieglera. i K.

kadet Biegler bio je tako i jC) nagnuvši se kroz prozor vagona. U sebi se smi jao kako mu je u vlaku. kada su odlazili na bojište. l. werft den Feind nur herzhafi nieder. i K. Sada. ĉasnik Adolf Biegler«. Ihr tapf'ren Briider. — Ne znate što je red? — upitao je kadet Biegler. za jedno s natporuĉnikom Lukašom. gledajući u njemaĉko-madarski na pis »Upotreba nuţnika dopuštena samo tijekom voţnje« zaridao je. Pogledavši kroz otvorena vrata kupea.°ko navali! Ţestoko navali. zaĉudio se što kadet Biegler marljivo ĉita profesora Uda Krafta »Samoodgojem u smrt za cara«. — Nisam mogo — odgovorio je Batzer. Samo su se na tren okrenuli i igrali dalje. neka se careva zastava vijori. a bio je i bojnik. U drugu di viziju. Se '•Ţest lr ""stro. koja je obešĉašćena nestala medu traĉnicima pod jurećim vojniĉkim vlakom. Netko mu je ĉak pripovijedao da su obojica tijekom bijega nestala u nekoj moĉvari.. Otvorio je vr zahoda kao mjeseĉar i. gdje su bataljunski ordonans Matušiĉ i sluţnik zapovjednika bataljuna Batzer šnapsali.) -e nego što su stigli do Pešte. sluţnik satnika Sagnera. Poslao ga je zapravo generalni stoţer.. Uostalom. (njem. na kojoj je kadet ftegler usnuo ovaj san: SAN KADETA BIEGLERA PRED BUDIMPEŠTOM Imao je signum laudis. Glava i trbuh boljeli sa ga još od jutra. junačka braćo.) 2. pa • i^nuo izvršiti smotru dijelova brigade koja mu je bila dodijeljena. Dt. Dobar mladac. gdje ga je uz moć sluţnika Batzera poloţio na klupu. satnik Sagner prijetio da će morati rezati ţiĉane prepreke. Kadet Biegler oprao je u zahodskom umivaoniku zacrvenjele oĉi i izašao na hodnik uvjeravajući se da mora biti jak. Doduše. 500 501 . vraški jak. Kadet Biegler više nije rekao ni rijeĉi i zavukao se u svoj kut. ţeljezni kriţ. a to »general« da se negdje izgubilo u guţvi. Mimo njega vukli su se vojnici i pjevali pjesmu koje se sjećao iz zbirke vojniĉkih austrijskih pjesama »Es gilt«: Halt'euch brav. dao te je pozdraviti Zvk' on je zapovjednik kolodvora u Rabu. der gute Junge1.. (njem. laf t des Kaisers Fahne weh'n.. nije mogao nikako objasniti. na vojnoj pošti. Prošao je pokraj zadnjeg kupea. uirne Boga! (njem. u malom hodniku. sve mu je biio jasno. Sumnjao je da je trebao biti promaknut u generalbojnika. Zatim je upotrijebio biljeţnicu š napisom »Shema znamenitih i slavnih bitaka austrougarske vojske koje je sastavio C. tfaliunski ordonans Matušiĉ odvukao u kupe. svojim strašnim njemaĉkim od Kašperskih Gora »mi' is' d' Trump ausganga«2 — došlo mi je da podigram. i onda na to bacit zelenog kralja.) .. zašto je neprestano samo bojnik. ako već pod sobom ima cijelu brigadu. brišući suze. nakašljao se. gospodine kadetu.. 1. Kada je kasnije k njemu došao zastavnik Pleschner. neprestano i u pusti predio: »Frisch drauf! Im gottes Namen fr-^h drauf«1' a onc^a 8a Je> Prema nalogu satnika Sagnera. zajecao i tiho zaplakao.2 Predio je izgledao kao na slikama Wiener illustrierte Zeitunga. u drugi armijski zbor. premješten u drugu pukovniju. kako bi mu dao da gucne konjaka iz boce koju je dobio na kartama.preke. Izašao mi je adut. Onda je skinuo hlaĉe onda je tiskao. na njegov prijedlog diviziji. satnik Sagner već je odavno.. A propos. ' Kadet Biegler je shvatio da je razgovor s njime završ salutirao je i sav crven u licu prošao kroz vagon tako da našao na samom kraju. s bubnjevima — nastavio je — s jakim bubnjevima. samo srčano rušite neprijatelja. to sam trebo napravit. kada se vozio automo bilom prema poloţajima na smotru svoje brigade.

Meni je samo stalo do dobre ceste. Ali vozaĉ mirno odgovara u slušalicu: — Ovo je izvrsna cesta gospodine generale. pokraj nekog štaglja. pao 503 . puknula bi nam guma.Letimo u nebo. ja odgovaram za stoţerni automobil. A ionako se ne moţemo vratiti. Što se više pribliţavaju neprijateljskim poloţajima. i automobil snaţno odskoĉi. listopada. Ali vozaĉ mirno odgovara: — Gospodine generale. gospodine generale! — Bum — bum — zaĉu Biegler. ja sam to odmah naslutio. Granate udaraju okolo-naokolo. snaţan trzaj. listopada 1813. — Ali kamo idemo? 502 To će se tek vidjeti — odgovara vozaĉ — dok je ovakve rtte.. sada na nas pucaju iz da»J od ĉetiri kilometara. A vozaĉ i dalje vozi cestom prema neprijatelju. da se ne unište gume. Bila je to ĉetrdesetdvojka. Pokraj ceste gorio je neprijateljski zrakoplov. moglo se vid' topništvo kako otvara paljbu na neprijateljske rovove bi' ceste po kojoj su prolazili automobilom... Znate li povijest bitke kod Leipziga? — upitao je je feldmaršal knez Schwarzenberg krenuo na Lie-k viĉe 14. se opet osjetio smirenim. Od automobila je preostao jedino bojni. gospodine generale. N obzoru se vidjela konjica i sela u plamenu.. gospodine generale.. s obje strane rovova i na drvored šljiva. zaglušujuća eksplozija i zvijezde velike poput kotaĉa. gusta kao vrhnje. gospodine generale — vikao je šorer u slušalicu — ova cesta je tako dobro graĊena da nam ni granate od trideset i pol centimetara ništa ne mogu. vatra postaje sve snaţnija. to je jedina ispravna cesta.. i automobil se zaustavlja. Cesta je kao od gume. ĉim doĊe raskriţje. ^ je toĉno ispred nas eksplodirala jedna tridesetosmica-nijedne rupe.jajamĉimzasve-Trzaj. i kada se 16. Zatim eksplozija. Ali kad bismo skren u polje. a na onim kamenitim putevima u polju puknule bi nam gume. 19. kad je. listopada vodila : a ^ Lindenau. —• Kamo to vozite? —. Te su gore nego ĉetrdesetdvojke. Sada l Pred nama Mars — govori vozaĉ nakon duge šutnje.. A zatim rovovi pohodnog bataljuna i mala uzvisina s koje su strojnicama pucali na neprijatelja. Pogledajte. pa se moramo ^maknuti repaticama. Kad bismo skrenuli u polje. po njoj se vozi kao po loju. Cesta je u dobrom stanju. iz austrijsko-pruskog rata protiv Danske za Schleswig. napadaĉki prednji dio. cesta je kao gumena. —Još je sreća — govori šofer — što ste mi preko ramena pokazivali mapu. ostali bismo bez guma. kada l austfijska vojska bila u Wachavi. Na tim sporednim putevima gume ne bi izdrţale. a ostalo se razletjelo. zatim bitke generala Menveldeta. Uznosi se svemirom na sjedalu pokraj vozaĉa. Mlijeĉna staza. — Zar vam nisam rekao. Poslije one tridesetosmice to je mogla biti samo ĉetrdesetdvojka. Cijeli je automobil toĉno ispred straţnjeg sjedala kao škarama odrezan. Dosad ništa jaĉe ni ne proizvode.ligi S desne strane. onda cesta ne vrijedi ni pišljiva boba. __ Ovdje je raskriţje — govori vozaĉ — oba raskriţja vode prema neprijateljskim poloţajima. __ Gospodine generale — dere se vozaĉ — imate li stoţerni zemljovid? General Biegler osvjetljava baterijskom svjetiljkom. Preletjeli ste k meni. Lijevo je stjj-i kuća iz koje se pucalo dok se neprijatelj trudio kundaĉim izbiti vrata. gospodine generale. gospodine generale — dere s vozaĉ u slušalicu — da je to vraški dobro graĊena cesta. Vidi da mu stoţerni zemljovid stoji na koljenima. Derao se kroz slušalicu na vozaĉa: — Ne znaš kamo voziš? Pa tamo je neprijatelj. Ali to je mornariĉka karta helgolandskog primorja iz godine 1864.

. generala Viktora Dankla. većini je ond ? ' Lgjtjjo jedna. — Kadete Biegleru — oglasi se ponovno Gospodin Bog ~"~ kojim ste pravom prisvojili titulu general-bojnika? Kojim |te se pravom.. još ćeš mi ovdje u raju govoriti kroz nos... Vozaĉ ga staloţeno smiruje: Hanlenluja? — To će teško ići.. Neki pravednik Provezli su se dalje. zajedno s donjim kaplara »Aleluja.) 505 . Glave. General Biegler tek je tada primijetio da su oni koji se °* knedl u ustima. u kojoj su po zidovima visjeli portreti vrvjelo od novaka anĊela koji su vjeţbali urlanje »Aleluja«Franje Josipa i Vilima.) -— Kadete Biegleru — rekao je znaĉajno Gospodin Bog zar me ne prepoznajete? Ja sam vaš nekadašnji satnik 504 Biegler se skamenio. nadvojvode Ferdinanda i anĊeo upravo uvjeţbavao nekog nespretnog novaka an zapovjednika generalnog stoţera Konrada von Hotzendorfa. gurajući se oko nebeskih vrata u poderanom kaputu. odori vojne policije. a u — To je zbog reda — javlja se ponovno vozaĉ vozeći kroz sredini. aće Što. otkinuta glava. noge. 1. ruke. zgrade. • 2a šakama u trbuh i derao se na njega: »Jaĉe otvori I naginjući se iz automobila vrišti: 'ću svinjo betlehemska! Zar se tako viĉe Aleluja? Ko da — Achtung. Pazite. jer je v h guţva. •'K-glavnistan. stoko jedna. zgrabila ga za ovratnik i odvela do — Gospodine generale — rekao je nekakav ĉasnik. « sa sobom u naprtnjaĉi. J pustio u raj. deranje unjkavog anĊela regruta »Hanlehluja« i Lik anĊela drţao je u zaveţljaju sloţen ĉitav svoj trbuh. Sama vojska. su mu gore. und K. (njem. nad njom dva zrakoplova.. napraviti rechtschaut. jedan slijeva. koja napisom: je generalu Biegleru smjesta pala na pamet: »Fur Gott und C. drugi zdesna. cedre libanonski. probaj to još jednom. vozili stoţernim automobi-°m> c estom medu neprijateljskim poloţajima? ~— Pokorno javljam. medu njima. pa gore na prvi kat... kada su prolazili pokraj vojarni s novaĉim — Vladajte se pristojno pred Gospodinom Bogom — rekli anĊelima — morate se prijaviti glavnom zapovjedništvu. Generala Bieglera izvukla su iz automobila dva anĊela u Automobil je ušao u raj. kadete Biegleru. anĊeo s krilima. aleluja. bando svinjska! (njem. a za njima su se još dugo ĉuli nlašeno topnik. koji guraju oko nebeskih vrata uglavnom najrazliĉitiji invalidi koji i"1 roba to oš ednom..— Gospodine generale — reĉe tada ozbiljno — upravo smo pred nebeskim vratima. gosnorlgenerale! Ne moţemo proći kroz nebeska vrata. rastegnuto divovsko platno s golemim gustu gomilu — to je sigurno zbog nebeske nadvizite. koji su ipak nosili g probaj još jednom. ^ — Samo ti nekog pregazi — viĉe na vozaĉa se i maknuti. pred nekim vratima.. Iz drugog zaveţljaja nekog pravednika domobrana fatim — veliĉanstvena svjetlost nad velikom zgradom promatrala je generala Bieglera polovica straţnjice koju je kao što je Marijanska vojarna u Ĉeškim Budejovicama i izgubio kod Lavova. gospodine generale. izaĊite. Hanlenlua? su u ratu izgubili poneki dio svoga tijela. vide generala i n mogu * ne i"1. prestolonasljednika Karla Franje Vozili su se pokraj skupine u kojoj je nekakav riĊi kap Josipa. Kod nebeskih vrata propuštali su samo uz lozinku. ti kravo jordanska«. stajao je Gospodin Bog. i gurnuli ga unutra. sie Schweinbande!1 Stoka. Baš bih htio znati. udovima. Gottes Hauptquartier1 Kaiser«. Vozili su se dalje pokraj nekog vjeţbališta gdje je Na sredini sobe.

A zatim. koji je sa zanimanjem promatrao kako se usnuli kadet Biegler znaĉajno vrti »mus d' Hosen voli ha'n«1.) 506 \. ~.s" ••• kl fantastiĉan. Batzer i Matušiĉ podigli su kadeta Bieglera s poda. opkope i palisade oko grada. kao posrani ĉistaĉ zahoda. Njegov . gospodine pukovniĉe. na put slave i pobjede i vidio kako natporuĉnik Lukaš odbija svojim prstima udarac sablje francuskog draguna. Biegleru. nećete zaĉepiti? — razderao se na njega Gosn din Bog.. (njem. svagdje na ^o* stanicama pio vodu. j stan bio je pretvoren u golemu bolnicu. Kaţite mojoj hrabroj vojsci da je u mom srcu sebi podigla besmrtan spomenik ) zahvalnosti.— Zaĉepite gubicu. izjavio: 3 — Stink wie a' Haizlputza. A on. jer je u snu govorio: »Sagen Sie meiner tapferen Armee. Svuda uokoaliali su se bolesnici i drţali se za trbuh. Viĉe: »Sanitet! Sanitet« I pada s konja. kadete Biegleru. Kadet Biegler je sanjao nešto sasvim drugo. Herr Oberst. (njem. ionako ga nećeš ti presvlaĉiti.»w.... — Pusti ga. Pod palisadama da Linza prolazili su francuski draguni Napoleona I.«2 A budući da se kod tih rijeĉi poĉeo vrtjeti. Zatim )e Matušiĉ otišao satniku Sagneru i javio da se s k adetom freglerom dogaĊaju ĉudne stvari. stajao je nad tom gomilom. — Izgleda da to nije od onoga konjaka — rekao je ~7 m ogla bi to prije biti kolera. Batzeru je intenzivno zasmrdjelo pod nosom. bataljunu je bio dodijeljen »ratni doktor«. kao da je bol u trbuhu naglo presjeĉena. Hrţeći se takoĊer za trbuh i vikao na nekog francuskog parlamentarca: . Posve mehaniĉki Biegler je posegnuo rukom otraga na hlaĉe. sigurno su mu pune gaće. pojurio je s bataljunom preko palisada.To s kolerom ne ide tako brzo. Branio je Linz u ratu za austrijsko nasljed^Vidio je rovove. (njem. recite u sus-Iednorn kupeu gospodinu doktoru da ga ode pogledati. Rade dijeli karte! Već se vidjela svjedost svjetiljaka nad Budimpeštom. i nešto ljepljivo što mu se razmazuje po nici. otpljunuvsi.. kamo Je pao s klupe. °° ~ — Pokorno javljam — zajecao je Biegler još jednom — Znaĉi. U Mošonu sam ga vidio da se. (njem. ovamo! Ušla su dva anĊela s puškama prebaĉenim preko Iijev0 krila. i poloţili ga opet na njegovo mjesto. kada s vama rav vara Gospodin Bog.. tako da je.. ist notiger als ein nichtsnutziger Oberleutnant!«1 Branitelj Linza s ganućem odvraća pogled od umirućeg. a nad Dunavom je poskakivalo svjedo reflektora.. . zapovjednik mjesta. van iz grada.) <* 507 . potrebniji je od beskorisnog natporuĉnika. osjetio mokro.. dafi sie sich in meinem Herzen ein unvergangliches Denkmal der Liebe und Dankbarkeit errichtet hat. Kadet Biegler je._ Poruĉite svome caru da se neću predati. u grozan smrad. Matušiĉ. u trenutku kada dolijeće šrapnel i pogaĊa Bieglera u straţnjicu. wie a' becheisen Haizlputz3 • Kadet Biegler vrtio se sve nemirnije. koji je bio namijenjen njemu. stari medicinar \ A kao vi. a njegov novi san bio J 1. branitelju opsjednutog Linza. Smrdi momak ko bakalar. »Stink awer d'Kerl wie a' Stockfisch. Biegler je u njima prepoznao Matušica i Batzera.. s usklikom: »Ein Mann wie Sie.) i • h vi' 2.« izjavio je Batzer.) 3. Natporuĉnik Lukaš umirao je kod njegovih nogu. Nasuprot usnulog kadeta Bieglera sjedili su Matušiĉ i sluţnik satnika Sagnera Batzer te šnapsali. Smrdi kao ĉistaĉ zahoda. — To se moţe svakome dogoditi — rekao je filozofski Matušiĉ. otvorio vrata i viknuo: — Dva anĊela. A iz usta Gospodina Boga odzvanjao je glas: — Bacite ga u zahod! Kadet Biegler padao je nekamo.

našto je natporuĉnik Lukaš odgovorio da je na trećoj godini kadetske škole s nekoliko prijatelja »u civilu« bio u Slovaĉkoj. pisca knjiga »Lachende Lieder«. . im. sasvim prirodno. Znao je p:^ tući se. »Nasmijane pjesme«. kako se u Budimpešti uzgajaju dinje. Obranio ga je pismeno. (njem. i. . nije ga ni pogledao. pohodnim bataljunom na bojište. kako se ne bi još više proširio jaz izmeĊu njih i aktivnih ĉasnika. Kako bi ih još više razbjesnio. a jedan je nasljednik u ministarstvu vojske sredio da bodri Friedrich Welfer poloţi »Ratni doktorat«.) 2. već je dalje razgovarao s natporuĉnikom Lukašom o neĉemu posve beznaĉajnom. '° Nakon što se nekoliko puta utvrdilo da se neobiĉno 1'ivo vladao prema vojnicima pacijentima.Od Budimpešte nećemo vidjeti mnogo — rekao je atnik Sagner — voze nas okolo. A taj ih je ponudio peĉenom svinjetinom i dinjom. MUC Friedrich Welfer. Leipzigu i Berlinu nekoliko zbirki vrlo pristojnih pjesama. dakle im avo ondje gdje je vladalo geslo »Kane li se ovi izleţavati bolnicama ili pomalo krepavati u rovovima. Ne bi li ga se riješili. Kad je doktor Welfer. pa se MUC1 Friedrich Welfer pošteno trudio kako bi na što dulji rok odgodio svoje imenovanje u doktora opće medicine.1 ~~. imao je on u raznim sveuĉilišnim gradovima suk° 1. Dobio je upitnik koji je trebao ispuniti.j • • • . Za tri dana pukovnik mu je obznanio da je dobio diplomu doktora op# medicine.1er • . Pjesnika.i ĉlan njemaĉke sveuĉilišne omladine Welfer. »Krug und Wiessenschaft« i »Marchen und Parabelen«2. (Autor) : 509 508 . a kamoli s njim sklapali kakva prijateljstva. sasvim su jednostavno pokupili u vojsku. iz jednostavnog razloga . Ali došao je rat. . bolje je da dmah crknu u bolnici ili pred streljaĉkim strojem«. a usto je imao medicinu u malom prstu. »ratni doktor«. a on je na sva pitanja sasvim stereotipno odgovorio »Lecken Sie mir Arsch«3. a praksu u najrazliĉitijim bolnicama \doktorat nikada nije obranio. . . nalio im vina i rekao: Dinja svinja. izdao je u Beĉu. strašno uzvišenim nad tim bivšim MUC-om. Medicinae universalis candidatus — kandidat sveopće medicine. proglašavali su ga za kretena i izvodili razne pokuse s podmetanjem bogatih udavaĉa. doktora Welfera poslali su sa 11. u posjetu nekom evangelistiĉkom svećeniku Slovaku. koji je MUC Friedrichu Welferu zadao sramotni udarac noţem u leda. godišnje plaćati stipendija do onog trenutka dok Friedridi Welfer ne stekne lijeĉniĉku diplomu. Pisao je i u Simplicissimu. pjesama »Vrĉ i znanost« ugrizao se za usnicu risao u vojnu sluţbu.°' e u oporuci koju je svojim nasljednicima ostavio njegov str stajalo da se Friedrichu Welferu. Satnik Sagner osjećao se. Nasljednicima je bilo da polude od bijesa. da je već odavno zreo za doktorat i da ga vrhovni stoţerni lijeĉnik dodjeljuje na sluţbu u pozadinsku bolnicu. Poliţite mi dupe. Aktivni ĉasnici smatrali su ga neĉim manje vrijednim. satnika Sagnera s Lukašom vodio se na ĉeškom. »Bajke i parabole«. koji je za vrijeme svojih dugogodišnjih studija u sukobima posjekao popriliĉno ĉasnika. ali danas se u ratu sve . (njem. Pr0ša ' medicinske fakultete u raznim univerzitetskim gradovi ^ Austro-Ugarske.w > jaDoi*". Po maršruti trebali bismo °V(*je ostati dva sata. produţavajući •k liko je god to bilo moguće boravak u bolnici.) 3. > se Lukaš strašno uvrijedio. (tat. prošao mimo njega.) • ro se sve o njemu zna. hoće vina. »Vrĉ i znanost«. . te studirao kao da se ama baš ništa nije dogaĊalo. ĉlan dvanaestak njemaĉkih studentskih društava. studentu medicine. Ta stipendija bila je valjda ĉetiri puta veća od plaće asistenta u bolnicama. a da će o njegovu ponašanju ovisiti brzina u napredovanjudoduše. Nisu ga primjećivali ni rezervni ĉasnici.

.«2 — Slušajte. takva stvar. gospodine satnice — odgovorio je mirno Welfer — aspiranti na ĉasniĉki.) mm.fv " "* ' 510 511 . Doktor Welfer je pljucnuo. Teţak sluĉaj dizenterije. kao što mi je sam priznao. Svejedno je biti ranjen ili oboljeti za svoga cara pri izvršavanju svoje duţnosti. ° Satniku Sagneru ĉinilo se da se Welfer smije strahovito izazovno. ali kad je pogledao »ratnog doktora«. u kasinu uvijek pije samo štamprl. nije to kolera. — Nije to ništa — rekao je s osmijehom —. gospoH koja aspiriraju da tijekom vremena postanu ĉasnici arrnad a još su se u kasinu u Brucku hvalila svojim strategijsk povijesnim spoznajama. . vaš kadet Biegler. ustvari. Budući da su sva mjesta za oboljele od dizenterije bila popunjena..... to jest. (njem. neki maĊarski stoţerni lijeĉnik zavrtio Je glavom: — 37 stupnjeva! Kod kolere. izdat ću mu potvrdu da je 1.. Snovi kadeta Bieglera o velikim pobjedama bili su zatvoreni u jednoj bolniĉkoj sobi izolacijske barake. Apstinent.— Mislim da prekapĉaju vagone — odgovor' natporuĉnik Lukaš — zaustavit ćemo se na ranţir kolodvoru. gospodine satnice. Popio je malo više konjaka. predat c ovdje kadeta Bieglera bolnici.oţerni lijeĉnik naredio je da kadetu Biegleru gurnu toPlo n>jer u debelo crijevo... najgori je simptom ozbiljan P^ temperature. a kadeta Bie-^at vit će u dezinfekcijski odjel. Tako se dogodilo da je postojani kadet Biegler bio odvezen u izolaciju vojne bolnice u Uj Buda.. kadeta Bieglera prenijeli su u baraku oboljelih od kolere.. — Znaĉi nije ništa opasno? — upita satnik Sagner — ^J ipak. nije to dizenterija. — Pomogao sam mu malo da se osovi na noge — K*® je Welfer.. Natporuĉnik Lukas je ustao i rekao Sagneru: — Hvala vam na takvom ĉasniku. — Kupovao si je lincer-šnite. "Vtnik Sagner obratio se svome Lukašu posve sluţbenim ___ Gospodine natporuĉniĉe. Kadet Biegler. i pokenjao se. to je sigurno najbolje glera j0 je Welfer s onim istim antipatiĉnim osmijehom -" !jj ^^i kadet.... kadet Biegler bio je time zaista oduševljen. podsjeća me na Schillerov stih: »Wer sagtvon.. kadet Biegler iz vaše satnije L ij0 je od dizenterije i ostat će na skrbi u Budimpešti.. Nakon što su kadeta Bieglera okupali i stavili mu toplomjer pod pazuho. s kadetom Bieglerom? »Ratni doktor« Welfer se nasmijao: — Aspirant na ĉasniĉki ĉin.. Kada je doznao da ima dizenteriju. — odmahnuo je nikom — kod dizenterije se svatko posere u gaće.. trebala bi biti upozorena da ' opasno odjednom pojesti cijeli paket kolaĉa koji je mamica poslala na bojište.. Njegove posrane hlaĉe izgubile su se u vihoru svjetskoga rata. St. to je obiĉno dijete. sve je u redu. ton Pokraj njih je prošao »ratni doktor« Welfer.. Transportmilitarbanhof1. Vojni transportni kolodvor. Što je.... koji je od trenutka kad smo krenuli iz Brucka. posrao se. bio bi se vjerojatno posrao i bez vašeg konjaka.) 2. Oboljeli postaje apatiĉan. Izolacija. ili kadet pogoĊen dizenterijom. ako bi se to raširilo. Onda se s njime dogodila mala nezgoda. Ol1 1 ija. taj vaš gospodin aspirant na ĉasniĉki ĉin.. doktore — prekinuo ga je satnik Sagner—ne radi se o Schilleru. cara. to je obiĉna sraćka.... vidio je da se on pravi potpuno ravnodušnim... pojeo trideset kremšnita i svuda na kolodvorima pio samo prokuhanu vodu.. a u sebi je neprestano ponavljao da njr° Pati z* Njegovo Veliĉanstvo. — Znaĉi. 10 e J neobiĉno miran. Poţderao je tolike kremšnite koje su mu poslali od kuće. Tko kaţe o. koliko znam. kojega nije napuštao osmijeh — a gospodin za povjednik bataljuna uredit će ostalo. Kadet Biegler zaista nije pokazivao nikakvo uzbuĊenje. (njem..

molim deku. . bar te neće ispratit s muzikom odavde. pitao ga je njemaĉki: — Also.. kako se osjećate? (njem.« Kadet Biegler.« Zatim je još jednog maĊarskog sanitetskog doĉasnika upitao je li kadet Biegler povraćao i imao proljev u kadi. ~~~ Tamo su već dva umrla. wie geht's?1 — S-s-s-ser-hrr gu-gut! — cvokotao je zubima kadet Biegler: ei-ne. izvukao im je ruke crnih noktiju koje 513 512 .) 2. Već ste ob °jica izašla iz toga. moje zlatno gospodstvo. jer su od preostale ĉetvorice dvojica umirala. uz ostale simptome. zagledao se u Bieglera. To je kraj. Jedan od njih bio je pokojnik. krajnja slabost kada oboljeli gubi sm za okolinu. Vrlo dobro. On se osmjehu'5*0 predsmrtnim grĉevima. udovi su studeni. — Vidite — rekao je stoţerni lijeĉnik na maĊarskom — jako cvokotanje.« ** Za vrijeme ove manipulacije kadet Biegler zaista muĉeniĉki osmjehivao. a zvao se kao i pronalazaĉ bacila kolere. podsjećala su na ljude u tifusnom deliriju. gušila se i plavjela puštajući iz sebe nekakve glasove.. '£ T ra ćemo ga pokopati s majorom Kochom. usnice i nokti morali bi biti crni. ne ritaj se tako — proderao se na jednog. da mu se pokrivaĉ prebacio preko glave.oa 1. bio je okriven plahtom.. — Ei-ei-ne-ne De-de-deck-ke — zacvokotao je ka Biegler.. Nagnuvši se prema kadetu Biegleru.«. ovo je treći sluĉaj kad mi umiru od kolere bez crnih noktiju i usnicaOpet se naklonio nad kadeta Bieglera i nastavio maĊarsW — Drugi srĉani odjek prestaje. donesen iz tople kade na postelju.. To smo i ĉekali — rekao je °brodušno — budite sretni što ste se izvukli.2 — Svijest je djelomiĉno pomraĉena. Ei-ei-ne-ne De-de-de-decke-decke — cvokotao je nrerna odlazećima kadet Biegler. (njem. Sad je već s vama dobro.. pomislio je stoţerni lijeĉnik. k°ji je tako udario po pokrivaĉu.». »Kada kod kolere prestanu proljevi i povraćanja. Umro je prije dva sata. Moram ići P° Plahte. Dobit ćeš dopust.. osjetio je hladnoću i zacvokotao zubima. i umirivao ih: »I ja sam isto imo koleru. Nad njima je stajao brkati bolniĉar. Sad će pasti " estijest. eine De-deck-ke. za kojega je stoţerni lijeĉnik izjavio da će sutra imati pogreb s kadetom Bieglerom. pomislio je stoţerni lij * »simptom kraja. koji je govorio štajerskim narjeĉjem (kako je to razabrao kadet Biegler). •ćaĉas se vratio.. ali sigurno vode u smrt. a djelomiĉno je oĉuvana — rekao je na maĊarskom stoţerni lijeĉnik—nJe'° je vrlo mršavo. Najeţio se po cijelom tijelu.) To sto govori. Dobivši nijeĉni odgovor. to su njegove posljednje rijeĉi — rekao """* rni lijeĉnik sanitetskom doĉasniku na maĊarskom. Druga dvojica. Prekrio je plahtama umrle koji su imali tpun ° crne usnice. Jesu li njegove isprave u uredu? u n^_ gjt £e _ mirno je odgovorio sanitetski doĉasnik.. . Bio je to satnik Koch. slika onoga što se dogaĊa kod kolere u posljednjim satima umiranja. pasivno drţanje... U ĉitavoj sobi na šesnaest postelja bilo je petero ljudi. potpuno nag. »koji kod kolere polako. Dakle. tada je to. Ali nije se ni pomaknuo U »Simptomi«.»Posljednji stadij kolere«. s upadljivo burnom reakcijom na proces ozdravljenja. Vrištali su nerazumljivo i ispod pokrivaĉa izbacivali mršave noge. . — To se ovdje ne radi. al se nisam rito po pokrivaĉu.. Pogledao je oko sebe. Kadet Biegler se pridignuo na postelji i prvi put vidio kako se od kolere umire za cara. a svijest mu je pomraĉena. ali se nije moglo razaznati kojim jezikom i što govore. vladao se kao junak dok su mu^ debelo crijevo gurali toplomjer. Budi sretan što imaš temperaturu.. bilo je to više krkljanje prigušenim glasom nego govorenje. .

Prema pouzdanim vijestima. prebacuje se u Tarnov..^osP0(iine bojniĉe — upitao je satnik Sagner zapov n jed"°J °g kolodvora — prema pukovnijskoj zapovire (j0.. nešifriran.. i ĉiji je delirij predstavljao reakciju na ^ ţivot. Na vojnom kolodvoru u Budimpešti Matušiĉ je satniku Sagneru donio iz zapovjedništva telegram što ga je poslao nesretni zapovjednik brigade kojeg su otpremili u sanatorij.. Mutter Gottes«.« K tome je bilo dodano: »Vozni park prikljuĉite istoĉnoj skupini. Izvidniĉka sluţba se ukida. gospodine kadete.. oduševljenog bojovnika.. ustvari su me. — To je nevjerojatan sluĉaj — rekao je na to nakon pola sata isti onaj stoţerni lijeĉnik kadetu Biegleru koji se odmarao pod pokrivaĉem: — Vi ste. (njem. I tako je Biegler od kadeta. taj je izvodio. vaš gadni general ima moţdanu paralizu.. postao nositelj bacila kolere... 11. izdvojiti i je krune za ratni zajam. Vi ste iz 91.« Satnik Sagner odmah se pokupio i otišao u vojno zapovjedništvo kolodvora. pohodni bataljun 75.. u barake za koleriĉne. satnija.' P ma maršruti. Bio je to kadet R glen II U Budimpešti — Ĉujte — rekao je—ja sam.. pukovnije i zapovjednik bataljuna dobio je telegram da izda svakom vojniku po šest kruna kao Posebnu nagradu za Pfemvšl. trudio se ugurati im jezik u usta. kao i na prethodnoj postaji: »Brzo skuhati jelo. treba mi deka. pukovnija. Vi ste nositelj bacila kolere. se kupao.) 514 515 . Juĉer je ovuda prošao 14. 13. a onda je klekn ^ kreveta i poĉeo moliti: »Heilige Maria. Vojska ondje treba PO petnaest deka ementalera. Mutter Gott ° Stari bolniĉar iz Štajerske gledao je pritom na svoje paci' * koji su ozdravljali. na promatranje. 91. pohodni bataljun.. taj vaš brigadni general — rekao je cerekajući se od uha do uha — ali morali smo vam dostaviti ^ bljezgariju jer još nije došao nalog iz divizije da se njegovi te e ' grami ne predaju naslovljenima. Bio je istog sadrţaja. Majko StaSja.su u posljednjoj agoniji gušenja drţali na ukoĉenom SD lu.. rekonvalescent. »Heilige Maria.. ponavljao je kadl'^ neki goli muškarac potapša po ramenu. Nositelj bacila kolere. a uz to je stigla i zapovijed da tui šest kruna svaki vojnik mora ovdje. napredovali smo toliko daleko da sve to već znamo. zima mi je. satnija. pohodni bataljun postavlja most preko rijeke Bug. vi CP. idemo u Godollo. Na posljednjoj stanici l. Sveta Marijo. 13. Mali debeli ĉasnik doĉekao ga je s prijateljskim osmijehom.... pukovnije? — 13. Pobliţe u novinama. u uredu. pohodni bataljun — odgovorio je sanitetski doĉasnik umjesto kadeta Bieglera — 11. — Pišite — reĉe stoţerni lijeĉnik — kadet Biegler. i pohod na Sokal. sutra ćemo vas poslati u priĉuvnu bolnicu uTarnov. — E.

donese tu vašu jetrenu paštetu i ţemlje. n°' No. što je. Baloun se odmaknuo u stranu. Polazi dvadeset pet minuta nakon topniĉkog. Jednom u Zderazu. Uostalom to -° moja stvar. ^ — Kada polazimo. Odlazi deset minuta nakon sanitetskog vlaka. da vam Baloun.. Na dvanaestom kolosijeku imamo vlak sa streljivom. Taj je div pot-izeubio duševnu ravnoteţu i u groznom. Jesi dobil naredbu ili ne? — obratio se Švejk Balounu.. gospodine satnice. jednom u Mladoj Boleslavi. — Pokorno javljam. gospodine bojniĉe? — Ispred vas stoji vlak s teškim topništvom za Galicij Njega ćemo pustiti za jedan sat. k vragu. — Onda. Jetrena pašteta. nije mogel biti izvršen.. jednom u Pfibramu. beznadnom oĉaju klatio je rukama. baš onako kao i Švejk k"^' ĉnika Lukaša. gospodine bojniĉe — upitao je Sagner — moţete li mi dati objašnjenje kako to da ne znate ni o kakvu sliĉnom nalogu koji se tiĉe izdavanja petnaest deka ementalera za ĉeške pukovnije? — To je povjerljivo — odgovorio je satniku Sagneru zapovjednik vojnog kolodvora u Budimpešti. javljao se nesretni Baloun — ja. naravno. kad stignemo u Budimpeštu. prema nalogu satnika Sagnera izdao zapovijedi ko) su se ticale odlaska vojnika u skladište po petnaest de ementalera po osobi. ih je slijedio. što je. kad je bil kum na jed-j6^0 a£}bi. pomislio je satnik Sagner. »zašto sam. ja-sam-ju-po-ţde-7~ iz nesretnog Balouna ispadali su kroz usta i komadići 'ola u koji je pašteta bila umotana. __ No. _ pokorno javljam. gospon obrlajtant — rekao je Svejk — da je uvek bolje priznati prije nego to prasne. — Vjerojatno će i ovdje ostati bez iĉega — odgovo ' bojnik.vojska je trebala dobiti po petnaest deka maĊarske Ali nije dobila ništa. gospon obrlajtant. a dvadeset minuta nakon njega polazi vaš vlak. jednom u Berounu. idemo malo dalje. gospon obrlajtant. kao da se htio obraniti od nadirućeg neprijatelja. kak je govoril 111 oi prijatelj Spatina iz Zhofa.. Na trećem kolosijeku stoji sanitetski vlak. neprestano se ljubazno smiješeći — ne znam •'' kakvu sliĉnom nalogu za ĉeške pukovnije. Baloun se sav tresao. Sav drhteći.. a pritisnulo ga je odjednom u crkvi. obr-r-lajt-tant — koristeći se ta pama. Vi ste dali naredbu. gospon obrlajtant — rekao je Švejk ne eci nimalo od svoje duševne ravnoteţe — svaka vam 517 . natporucn Lukaš. rekao natporuĉniku Lukašu da okupi sve zapovjednike i ode s njima i s vojnicima u opskrbni odjel po petnaest deka ernefl' talera po osobi?« Prije nego što je zapovjednik 11. gospon obrlajtant. Prosil bi. — Taj nalog — rekao je Švejk — na ţalost. ^ Kak vidite. gurnuo prst u grlo i poĉeo povraćati u kratkim razmacima. poţderal sam ju — rekao je Švejk gurkajući uţasnutog Balouna — jer sam mislil da se jetrena pašteta moţe pokvariti. tako da se posve zgadio satniku Sagneru. neprestano se smiješeći. A što je s vama Baloune? ~~" Blju-jem. Baloun je još jaĉe poĉeo klatiti rukama. gospon obrlajtant —• r£ -^ s uobiĉajenom lakoćom Svejk — stvar o kojoj je ^j bezgraniĉno je vaţna.. Ja sam nekolko puta ĉital u novinama da se ćela familija potrovala od jetrene paštete.. jednom u Taboru. ako ne bude nekakvih izmjena — dodao je opet s osmijehom. I svi su podlegli otrovanju. gos-pon. pojavio se pred njim Švejk s nesretn Balounom. Ja sam tu vašujetrenu paštetu poţderal. ne prestajući se tresti. izlazeći iz kolodvorskog zapovjedništva. — Dopustite. »Zeznuo sam se«. &• 516 ji ovaj sluĉaj raspraviti negde sa strane. satnije. to vam je najveće smeće. obratite se opskrbnom zapovjedništvu. Švejk? — upitao je natporuĉnik Lukaš kada su se maknuli u stranu. Švejk — prekinuo ga je natporuĉnik i/* koji se već bio zaţelio Svejka..

više. Canisiusgasse). u ĉasniĉkom kasinu. satnik Sagner im je proĉitao neobiĉno uzvišenim glasom telegrafsku brigadnu zapovijed: »Zbog besprimjerne izdaje i pohlepe. naravno. u kojem se trebao postaviti uz rame našim junaĉkim vojskama. Natporuĉnik Lukaš je uzdahnuo i otišao. pri ĉemu mu je na pamet pala ĉudna misao. u kojoj se Austrija našla 23. koji je svoju proţdrljivost udruţio s golemom škrtošću. nitko nije oĉekivao da će se ispuniti proroĉanske rijeĉi onoga idiota kadeta Bieglera. J hili s u P° kutijicu šibica i jednu razglednicu koju je izdao rvibor za ratne grobove u Austriji (Beĉ DC 4. a rupe je keljil Ijepenkom. na 23. bedak. jednom si je podi&n novce u nekoj drugoj banki. jer si svaki vlak koji ide na frontu dobro razmisli da na zadnju stanicu sluĉajno ne doveze samo p° ešalona. ĉesto za objedom i veĉerom s punim ustima govorilo o ĉudnim postupcima i vladanju Italije. meĊutim. koji im je ovdje trebao biti podijeljen. Iz brigade su poslali brzojav da je Italija Austro-Ugarskoj objavila rat. ak bi ga poslali da donese za petnajst krajcara šunke. ja te dobro kuţim. Ja ^ poznaval jednog isto takvog ĉoveka. polovicu bi vam po puf. meĊutim. Tome ste mogli poveriti tisuće. popriliĉnog opsega. Tek nakon što je prostudirao instrukcije koje je dobio iz brigade. kad su ga ĉinovnici slali po jetrenjaĉe. Uostalom. a on se. Ipak nisu nikamo otišli. Baloun. poţderal. odveo Balouna na drugu stranu pruge. talijanski kralj ^grao je ulogu maskiranog razbojnika. Kad su se okupili svi vojnici pohodnog bataljuna i posttojili u ĉetverokut. dobar ĉovek. — Izvolite li imati nekakve naredbe. godine. jer se zaĉuo signal za ulazak vlak. zaboravio je talijankralj na bratske obveze koje duguje kao saveznik našoj onarhiji. ali potajno pregovarajući s našim neprijateljima.poţderana pašteta izleti van ko ulje na vodu. Vojnici svih satnija vraćali su se praznih šaka od r skrbnog skladišta prema svojim vagonima. ali sve u svemu uzevši. poklapao s pojmom glavnog grada Ugarske Kraljevine. Je izdaja dosegnula vrhunac u noću sa 22. ernentalera. al on ih je smesta vratil. koji je jednom za veĉerom odgurnuo tanjur s makaronima i izjavio: »Ovih ću se najesti tek pred vratima Verone«. Naš vrhovni zapovjednik 519 l . Upravo se vratio iz kolodvorskog zapovjedništva i u ruci je drţao vrlo povjerljiv brzojav iz stoţera brigade. — Kad se ide na frontu — izjavio je Švejk —nikad se nemre zakasniti. a tam su mu dali tisuću kim. gospon obrlajtant? — vikao je za njim Svejk dok je nesretni Baloun neprestano gurao prst u grlo. jednogodišnji dragovoljac narednik Scholz. Natporuĉnik Lukaš je odmahnuo rukom i uputio se prema opskrbnom skladištu. — Mogel bi nam pobeći vlak — ţalio se Baloun. Pritom ga je tješio da će zajedno razgledati grad i gospodinu natporuĉniku donijeti odande debrecinske kobasice. Bil je tak lakomi na jelo da.. Bil je podvornik banki. rl iesto petnaest deka ementalera. s instrukci jama o postupcima i uputama kako postupiti u ovoj novoj situaciji. i ta ga je nakon pet jetrenjaĉa koštala više nego ćela jedna jetrenjaĉa. Umjesto petn 518 . Još se u Brucku nad Litavom. koji im je nešto Ijutito objašnjavao. svaki od njih drţao • u ruci vojniĉko zapadnogalicijsko groblje u Sedlisku sa omenikom nesretnom domobranu koji je izradio kipar Šarlatan. drţeći se navodno ut ralno. Ĉasnici pohodnog bataljuna okupili su se oko satnika Sagnera. al sve poţdere. tak izdal. svibnja 1915. da Austrija ne moţe pobijediti ako vojnici svojim ĉasnicima proţdiru jetrene paštete. Švejk je. rezal ih je po putu sa ţepnim noţem. svib-Ja objavom rata našoj Monarhiji. Ja sam to K na sebe preuzeti. kaj god mu se poveri. . On je no*. Imaš zrni] u ţepu. Od izbijanja rata. Kod stoţernog vagona vladalo je neobiĉno uzbuĊenje. jer se pojam ovog kobasiĉarskog specijaliteta u Švejkovoj glavi. satnik Sagner je naredio da zatrube uzbunu.

tozze. »Ĉim je više dece u familiji. kad je tam upal.'• pobjednike bitaka kod Santa Lucije. Triput ţivio! (njem. Tak su se dogovorili. financijski narednik Vanek. prokuţil da zidari baš popravljaju svedarnik. ali od tam ni mogel van. __ Pa sad kad već imamo novi rat — nastavio je Švejk __ kad imamo jednog neprijatelja više. to bu skoro. Ali. prek puta. ušavši u sramotan i izdajniĉki * sam sebe uništio. golemu firmu »Pošmournv i Havlasa«. Kad je taj išel j l. koji se zove katastrofa. da bude se udruţil. Ali taj trgovac drangulijama Havlasa odmah je otišel onom trgovcu Pošmournvju i rekel mu da mu taj Hofejši daje tisuću dvjesto kruna za taj njegov dućan z drangulijama i da hoće da se njih dva udruţiju. Ja samo ĉekam da se stanari vratiju s letovanja«. onda mora znati o svemu. a votiĉki mesar mi ju je maznul ored. zrušil domarku i P° skelama se spustil u svedarnik. ali nekako zbunjena. Vjerujemo ĉvrsto da će. s Boţjom pom '• uskoro doći dan kada će talijanske ravnice opet ugled-. istrgnul im se. vlovili su na tavanu lopova. rekel bi: »Je. Financijski narednik Vanek zamislio se i ozbiljno rekao: — Sve se to moţe i dogoditi.) otvoriti dućan. kad imamo ponovo ovu frontu. klipan jedan. — Sad bi nam trebal nekakav novi Radetzkv — izjavi Švejk — on je već bil upoznat s njihovim pokrajinama. ». to je zbilja i bilo gotovo. 521 l! 520 I . i o tome kaj se oko njega dogaĊa da se ne bi najenput našel u nekakvom rusvaju. To i ni baš tak lako. na vrat im se svalio rat s Italijom. telefonist Chodounskv. Baloun i kuhar Jurajda razvezao se zanimljiv razgovor o ulasku Italije u rat. a kad bi se povea reĉ o tome kad se buju spojili. svoj je dućan imal trgovac Pošmourny. nosom. protiv trgovca Pošmournvja. — U Taborskoj ulici u Pragu bil je isti takav sluĉaj — zapoĉeo je Švejk. uvijek hrabra i slavna vojska odgov na podlu izdaju nevjernog neprijatelja takvim udarom Ha ^ izdajica spoznati kako je. I tada su °* "nenovali maršalom. a malo dalje od njega. pa ga nigde nisu m°gli vloviti.». — Bil je tam neki trgovac Hofejši. Ţelimo pobijediti. ali izvleĉi se odonud. Vicenze. a kad su se stanari vratili. koji je roditeljima u susedstvu na paušal tukel decu. U vagonu u kojem su sjedili Švejk. To moţe svako. a taj Havlasa se neko vreme stalno motal oko tog Hofejšija kojeg je i^ i pravil se ko da mu je najbolji prijatelj. Kad ĉovek nekam upadne.uvjeren je da će naša. još u starom stanu. se za nju dogovoril. I onda je tom trgovcu Hofejšiju pala na pamet nekakva ideja da bi se udruţil s tim trgovcem drangulijama Havlasom. i kak je pobegel od Santa Lucije i kak su Talijani 'sto pobegli. Jednom kod nas u kući. Novare i Q. govoril je dedek Chovanec iz Motola. ICod nas je — primijetio je glupi Baloun — isto bil takav sluĉaj: štel sam kupiti u susednom selu junicu. _ Ja se samo bojim — rekao je Baloun tresući se cijelim tijelom — da buju zbog te Italije još manje porcije. tim se više šiba troši«. ak mu Pošmourny dade tisuću osamsto kruna. i poĉel se z njim dogovarati da bi spojili ta dva dućana pod jednom firmom »Hofejši i Havlasa«. Umjesto petnaest deka ementalera. kak je on i obećava1 tome Hofejšiju. upasti nekam. taj je već znal gde je Talijanima slaba strana. to je pravo vojniĉko umijeće. a 0^ ti je. gde se treba ići na juriš i s koje strane. videl je velki natpis nad dućanom svog renta. U jednoj knjigi o tom generalu sve je to bilo Popisano. da bu rade išel z njim u istu firmu protiv Hofejšija. i kak je tek drugi dan otkril da je ustvari pobedil ^ Talijane tam ni našel a nije ih ni z dalekozorom bilo za deti> pa se vratil i zauzel napuštenu Santa Luciju. moramo pobijediti i sigurno ćem pobijediti!« Nakon toga slijedilo je: »Dreimal hoch!«1 i vojska je ušb opet u vlak. onda bu se moralo štediti na municiji. a izmeĊu njih bil je trgovac z drangulijama Havlasa. jer će se sada sva ta naša pobjeda nekako otegnuti. Ali naš tatek Radetzkv uvek je znal gde je.

Itali • a o je u ovom vagonu definitivno završena rasprava o 522 523 i . spustio glavu meĊu i dl. tam je u prizemlju stanoval domar.i a odabral je domara za oruţje svoje osvete jer je pozna^ domara ko okrutnog ĉoveka. ja bum vam pokaza! kome bute analizirali pišalinu«. da bu je domar dal analizirati. i »Madona Mia e porco« »p e porco«. Taj gospon na niš drugo ni misli! i o niĉem drugom ni govoril. koji se najbolje pravi od gnjilih limuna najjeftiniji i najmiliji limuni uvijek se kupuju u Italiji. dozvolil i uvredu vladarskog doma. Tak ti se taj sitni ĉinovnik na njega grozno j^. zgrabi! je biĉ i onda ga je u gaćama nateraval po ulici Ĉelakovskog. ko kad pesu staneš na rep. da se ne srne zeniti i da mora S "k ° arno povrće. nakon proĉitane presude. jer je govoril da u takvom pregledu leţi sreća svakog ĉoveka i obitelji. vocle) da ne srne pusiti. Dok sam pred nekolko let stanoval na Vinohradima. to bu zgutal nevini ĉovek. gospon blagajniĉki narednik. gospon Skorkovskv. pa i gostioniĉar i gostioniĉarka. da je to jeftino i da košta samo šest kruna. dobro jutro ţelim. -jg k njemu po pišalinu. iako se taj gospon za njim rival i u pisoar. Nema sumnje da će rat s Italijom donijeti razna iznenaĊenja. . kak je tog gospona ćopil za vrat pa ga hiti! u ormar tak da ga je nabil unutra. a ovaj se samo deral. nego je samo nosil te flašice s pišalinom. dali su si analizirao pišalinu.— O da. U Kralupama u svojoj drogeriji proizv dio je limunov sok. Onda je jednom rekel tom nu koji je provodil te analize da se taj domar neko vreme f • „o nieća bas ne u»t>^ dobro i da oga r > prosi da sutra ujutro u sedam sati . tak da valjda još i danas tam sedi i zato velim: ak se hoćeš nekom osvetiti. Kad se razljuti. a kod njega je ko podstanar stanoval nekakvi sitni ĉinovnik iz banke. da niko više ne srne piti -vofo.) I'ITOJi! ?'f '•" " '"** ' |< da ie to jako ozbiljan sluĉaj. Madona je svinja. a domara je vlovil pandur i potukel se z njim. A sad će biti kraj uvozu limuna iz Italije u Kralupe. (tal. svakom je to rival pod nos da bi se popišal i da bi si dal pregledati pišalinu. Tog sitnoga ĉinovnika to je koštalo šest krun > a taj mu je gospon tu analizu propisno zasladil kak je to v napravil svima u toj birtiji. izvolte se pomokriti i dati mi šest kruna. Kad ga je izvlekel iz ormara. Uvaj ti je tam i došel. — Je. prosim. Taj je zalazil u jednu toĉionicu u Kramerovoj ulici i tam se posvadi! z nekim gosponom koji je na Vinohradima ima! nekakav institut za analizu pišaline. kojem je ionak kvaril posel jer je tu analizu uvek poprati! s nekakvu" 1. Domar je još spal kad ga je taj gospon zbudil i prijateljski rekel: »Moje poštovanje. pa ni poštedel ni birtaša. svatko mu je porco'^^' ladetto. ĉime je izazval opću sablazan pa su ga strpali u maricu i otfurali na policiju. jer Austrija će se htjeti osvetiti. sjeo tiho u kut. popišajte se u flašicu prije neg bude kasno!« Konaĉno ga je uveril. flašica. *-A£^ j ' v«. Za to vrijeme Baloun je o neĉemu naporno razmišljao. onda je u Havliĉkovoj ulici skoĉil u tramvaj. i Papa mu je porco. Papa je svinja. Jezušmarija — viknuo je Baloun. vi znaĉi mislite ^ burno zbog tog rata s Italijom fasovali manje porcije? ~— • To je jasno kao dan — odgovori Vanek.« To ti je bila pokora Boţja kak je taj domar skoĉil iz kreveta u gaćama. dok na koncu nije sa strahom upitao Vaneka: — Prosim. Ovde je. meni se ta vaša pišalina nekaK ne sviĊa. gospon Malek. i g°. a onda si je još. Prokleta svinja. . Svi koji su zalazili u tu birtiju. i v . to se tak veli — nasmijao se Svejk — osvetiti se.1 ™ Naprotiv. a on se još iz matice deral ko bik: »Gadovi jedni. Odsedel je šest meseci zbog javnog nasilja i zbog uvrede policije. Italija je krasna zemlja — izjavio je kuhar T jda — bio sam jednom u Veneciji i znam da Talijan sv J*" naziva prascem. a sve zbog toga jer je domar bi! u gaćama i sve mu je ispalo van. Neko misli da bu se osvetil. . a na kraju to zguta onaj koga si je taj ĉovjek izabra! za oruţje svoje osvete. i uvek mu je nekak briţno govoril: »Ja ne znam. financijski narednik Vanek izrazio je velike si patije prema Italiji. samo se taj sitni ĉinovnik još drţal.

cijelovitu. Osim toga. U pismenim zadaćam zadavao je svojim uĉenicima teme iz povijesti obitelji Habsburg. . dakako. j. ko ju smo vidjeli na gostovanju u Brucku..) ' ^ l iivot za Habsburga! Za Austriju. ganz.• • i. jedinstvenu. o kojima se govori u današnjim brigadnim zapovijedima. gledajući u novine rekao: »Gle.. nakon pobjedniĉkog rata Turskom za Tripolis. veliku! (njem. takoreći na samom poĉetku rata. a uradak je jednom sedmoškolcu pribavio iskljuĉenje iz svih srednjih škola Austro-Ugarske Monarhije zato što je napisao da je najljepše djelo tog vladara bilo podizanje mosta cara Franje Josipa Prvog u Pragu. Ja sam. Tako je i sada poĉeo objašnjavati svoje nazore. gle. i v ĉovjeii.*-">—— '' ' ' & mogao pretpostavljati kamo bismo dospjeli ako nreviše popuštali takvim elementima. mene nije iznenadio ovaj postupa" Italije. _ Istina je — nastavio je već mirnijim tonom — da se u većini sluĉajeva. u razgovoru sa •' arijskim predsjednikom. Josip Drugi kao oraĉ i Ferdinand Dobroćudni. ili. pa i u školskim zadaćama. Blut und Leben rtir Habsburg! Fiir ein Osterreich. da sam valjda još prije dvije godine.. posve se razoĉarao jer je satnik Sagner.. Još prije ra razgovarao sam s našim ţupanijskim predsjednikom °l°. zamršenije kao. jako uobrazila. U višim razredima te su teme bile.. Sigurno je <& se Italija u posljednje vrijeme.U stoţernom vagonu razgovor o novonastalim at prilikama uvjetovanim ulaskom Italije u rat bio bi vjeroj ni ^ vrlo dosadan jer više nije bilo slavnog vojnog teoretiĉar t ° deta Bieglera. ćam. zaboravljalo na naš raniji odnos s Italijom. kojemu je bataljunski ordonans Matušiĉ donio s kolodvora veĉernje izdanje Pester Uoyda. stoga što je svaki proniP° v_„.. suviše s pouzdaje u svoju mornaricu i u raspoloţenje puĉanstva našim primorskim zemljama i juţnom Tirolu. ipak. i. izrazi svoju lojalnost.<: kako naša vlada ne bi trebala podcjenjivati iredentisti 524 na jugu. i . U gradu u kojem je predavao bio je ĉlan trolista najvećih glupana i magaraca. i iz godine 1866. To sam oĉekivao još prije tri mjeseca. a onda će 111 on još jednom dokazati da je već prije pet godina znao kako će se ponijeti Italija prema svom savezniku. I blesavi poruĉnik Dub sveĉano je dodao ». A sad to i imamo! !L uzviknuo je takvim glasom kao da su se svi s njime svaĊali iako su svi prisutni aktivni ĉasnici za vrijeme njegova govora mislili da ih taj blebetavi civil moţe poljubiti u dupe. koji se sastojao od njega. ţupanijskog predsjednika i ravnatelja gimnazije. i . No.. Poruĉnik Dub bio je u civilu profesor ĉeškog jezika i VP ' • u to vrijeme pokazivao neobiĉnu sklonost da svagdje gdje • to bilo moguće. oder«1.) . einig gross!«2 Zašutio je i vjerojatno ĉekao da ostali ĉasnici u stoţernom vagonu takoĊer progovore o novonastaloj situaciji. U društvu nije bio omiljen. na primjer. na one velike dane slavnih pobjedniĉkih armija i iz godine 1848. T„ ]. koji se popeo na stijenu i nije mogao s nje sići. U niţim razredima uĉenike su plašili car Maksj-milijan. zato što se o njemu zasigurno znalo da je denuncijant svojih kolega. U tom uskom krugu nauĉio je politizirati na temu AustroUgarske Monarhije.. glasom s prizvukom okorjelog profesora: — U cijelosti uzevši. Dobro se bisrn° VL i-j • v . dao svojim uĉenicima zadaću »Un sere Helden in Italien von Vicenza bis zur Custozza. vršio uvijek svoju duţnost i još sam prije završetka školske godine. izjavio da Italija — a bilo je to u \ L balkanskog rata i afere našeg konzula Prohaske — ĉeka priliku da bi nas napala iz zasjede.>k kojemu je stalo do oĉuvanja ove monarhije već •. (njem.. zadaća za sedmoškolce »Car Franjo Josip Prvi pokrovitelj znanosti i umjetnosti«. '^ * 525 .Da° mi je 73i pravo. ova Weinerova. Uvijek je vodio brigu o tome da svi njegovi uĉenici prilikom carskih roĊendana i ostalih sliĉnih carskih blagdana pjevaju s oduševljenjem austrijsku himnu.'1"130'u Italiji..lnie Je u stoţernom vagonu bila završena rasprava o 2 v^'. sinoć je glumila °Vcije na sceni Malog kazališta«. od Viccnze do Custozze. da ga na neki naĉin nije zamijenio poruĉ i Dub iz treće satnije.

koji je stajao sa strane. to se skuha. s priglupim osmijehom kakav je nekada imao car Franjo Josip kada bi oslovljavao gradonaĉelnike po gradovima.Osim onih koji su sjedili straga. yate stvari.. Ne bi se ni meni baš naroĉito sviĊalo trĉanje po zapovijedi. Vojnik je. zapovijed je zapovijed. zaustavio se pred nekim mladim vojnikom. . to ti je sama palenta i ulje — tuţno je rekao Matušiĉ. to je topro — a zatim je kaplara. a moţe bit da me to ĉeka i po treći put na talijanskoj granici. Ja sam. sveĉanim glasom. iza vrste. bataljunski ordo Matušiĉ i sluţnik satnika Sagnera Batzer promatrali su s Italijom s ĉisto praktiĉnog stajališta. a što se tiĉe klope tamo dolje. ostalim vagonima pronio glas da će se vjerojatno vlak o nuti i biti poslan prema Italiji.. rekao je financijskom naredniku Vaneku: »To je krepalina«. rekao: — To je topro. Zatim je general. našto je stari general krepalina. re Tomu u prilog išlo je i to što su se s ešalonom doga 526 » . I P° tome se vidjelo da se dogaĊa nešto izuzetno.. drugi put u Karpatima u nekakvoj pucnjavi. a kako bi na neki naĉin pokazao prisnost. doduše brĊanin. drugi. Sjeo je povjerljivo bliţe k Matušiĉu: — Znaš. .« v .. — A najbolje su s kiselim kupusom — dodao je melankoliĉno — prema njima. već sam se nateglio tih kofera gospodina kapetana po brdima. . prvi. prvi-drugi. budući su obo"^ nekada davno. koliko je star i ima li sat. drugi. Opet su sve vojnike istjerali iz vagona. to je topro. doduše. Ali. naime. . zato što je došao izvršiti pregled ešalona jedan tako star general da je Svejku odmah pao na pamet posve prirodan nadimak za starog gospodina. prije nekoliko godina. makaroni u zahod. poĉastio pitanjem je li mu supruga zdrava. **' f* 527 .« Austrija je imala gomilu takvih generala.. a za pola sata sve su opet istjerali. kod nas na Kašperskim Gorama radimo ovakve male knedliĉke od krumpir-tijesta. sat imao. . jU«i je inspekcija s dezinfekcijskim odredom i dobro pokala sve vagone lizolom.^erieralu krepalini to se jako sviĊalo. Time je i ovdje završio razgovor o Italiji. al to je skroz nešto drugo kad ĉovjek stavi pušj^j pod kaput i ode potraţit kakvog zeca na vlastelinstvu kneza Schwarzerberga. pa se umoĉi u jaje. Imao je kod kuće dvojicu sluţnika koje bi postrojio.. . A onda ta klopa dolje. po tim brdima i ledenjacima. dvaput sam ih već izgubio. ali je mislio da će od starog gospodina dobiti još jedan. staraĉki djetinjast.. bace dolje na Italiju. Posljednju je rijeĉ izgovorio nekim tajanstvenim. su zato lizolom mirno poprskali i gomile kruha i vreće s riţom. — A zašto bi baš nas gurnuli u te planine — ljutio se Batzer — naša je regimenta već bila u Srbiji i na Karpatima.. A stari je general i dalje šetkao pred vrstom u pratnji satnika Sagnerom. — Ako nas. što je bilo primljeno s velikim Pr jovoljstvom. prvi. pospe se fino prezlima i onda se prţi na špeku. Vlak je stajao već više od dva sata na kolodvoru.. pa je rekao da nema. Na što je general sa svojim blagonaklonim smiješkom rekao opet svoje: —-To je topro. osobito u vagonima u kojima su se vozile ^lihekruha. Onda su opet sve utjerali u vagone.. drugi. . pa su se morali sami r°javati: »Prvi-drugi. — Pokorno javljam — proderao se kaplar — da nisam oţenjen. Stojeći straga. . zamolio satnika ^nera da mu pokaţe kako se vojnici razbrojavaju »u parove ^brojs« i zaĉas je odjeknulo: "Irvi. — Teško ćemo se pentrat po tim brdima — izjavi Batze — Kapetan Sagner ima gomilu tih kofera. sudjelovala u nekakvim manevrima u juţn Tirolu. upita ga otkud je. sanitarna komisija izdala je aredbu da se imaju dezinficirati svi vagoni ešalona broj 728. još za vrijeme aktivn sluţbovanja. jednom u Srbiji... — pljucnuo je.

da im je nedostajalo