PANGHALIP

Ang panghalip ay salitang pamalit sa pangngalan.

Mga Uri ng Panghalip
1. Panghalip na Panao (Personal Pronoun) Halimbawa: ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya, kanila, siya, kanya

2. Panghalip na Pamatlig (Demonstrative Pronoun) malapit sa nagsasalita: ito, ire, niri, nito, ganito, ganire malapit sa kinakausap: iyan niya ayan hayan diyan malayo sa nag-uusap: ayun, hayun, iyon, yaon, niyon, noon, doon

3. Panghalip na Pananong (Interrogative Pronoun) Halimbawa: ano, anu-ano, sino, sinu-sino, nino, alin, alin-alin

4. Panghalip na Panaklaw (Indefinite Pronoun)

Halimbawa: lahat, madla, sinuman, alinman, anuman, pawang

5. Panghalip na Pamanggit Halimbawa: na, -ng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful