LAPORAN PELAKSANAAN KEM SUKAN SEKOLAH

1. 2. 3. 4. 5.

SEKOLAH DAERAH / PPD NEGERI TARIKH KEM TEMPAT

: : : : :

SEKOLAH KEBANGSAAN DALAM RU PASIR PUTEH KELANTAN 13 JUN 2013 PERKARANGAN SK DALAM RU : INDIA L P L CINA P LAIN-LAIN L P JUMLAH L P

6. BILANGAN MURID MELAYU L P

7. NAMA JURULATIH : BIL NAMA 1 EN.RADZUAN B.LOPE 2 EN.ALIAS B.CHE DERAMAN 3 UST.RAMLI B.MAJID

ALAMAT SEKOPLAH SK.DALAM RU SK.DALAM RU SK.DALAM RU

8. CADANGAN / ULASAN : 8.1 Ulasan / cadangan program : Kem 1m1s merupakan satu projek yang boleh memberi manfaat kepada murid-mirid bagi melengkapkan diri sebagai murid yang memenuhi keperluan Jasmani, Emosi, Rohani dan Inteleks dalam Falsafah Pendidikan Negara. Jesteru itu kem ini perlu diterus dari semasa ke semasa. 9. IMPLIKASI KEWANGAN : PERKARA Peruntukan Jumlah yang di belanjakan Baki Persegaran Peralatan Bengkel JUMLAH ( RM ) RM 500.00 RM

10. BAHAN DOKUMENTASI YANG PERLU DIHANTAR KEPADA PPD : 10.1 Laporan bertulis ( hardcopy dan softcopy ) 10.2 Gambar pegun dan rakaman video dalam bentuk cakara padat ( CD ) Disediakan Oleh : ……………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful