You are on page 1of 2

GF OSIJEK : MEHANIKA TLA I TEMELJENJE

TEMELJENJE: PREDAVANJE 3. : PILOTI , MM 0300 1

TEMELJENJE

PILOTI I DRUGI DUBOKI TEMELJI

 DEFINICIJA DUBOKIH TEMELJA, UPORABA


 PILOTI – VRSTE I TEHNOLOGIJA IZVEDBE
 PILOTI – NAČIN DJELOVANJA OPTEREĆENJA U TLU
 PILOTI – PRORAČUN NOSIVOSTI
 PILOTI - SLIJEGANJA
 PILOTI – PROBNO OPTEREĆENJE
 PILOTI – DINAMIČKO ISPITIVANJE
 DRUGI DUBOKI TEMELJI
GF OSIJEK : MEHANIKA TLA I TEMELJENJE
TEMELJENJE: PREDAVANJE 3. : PILOTI , MM 0300 2

EC 7 - PILOTI

EC7 regulira provjeru nosivosti pilota putem faktora nosivosti za ukupnu otpornost pilota
tako da se nosivost pilota izračunata s parametrima tla dijeli s nekim faktorom
sigurnosti. Ne predviđa se uporaba faktora sigurnosti za parametre tla, kao kod plitkog
temeljenja. Također, vrlo je važno da se projektiranje pilota oslanja na rezultate pokusa
ispitivanja nosivosti pilota in situ. Djelovanja za koja treba provjeriti pilote su opterećenja
i pomaci, kao vrlo važan aspekt dimenzioniranja pilota.

Dozvoljeno je da se projektiranje pilota temelji na slijedećim modelima proračuna:

- pokusu statičke nosivosti, za koja se treba pokazati da su sukladna vrijednsotima po


numeričkom proračunu i iskustvu
- empirijskom i analitičkom proračunu koji su potvrđeni u pokusima statičkog
opterećenja za slične uvjete
- dinamičko ispitivanje pilota, koje je potvrđeno u pokusima statičkog opterećenja za
slične uvjete

Za pilote pod tlačnim opterećenjem potrebno je provjeriti slijedeća granična stanja:

- gr. stanje za opći problem sloma zbog nestabilnosti


- gr. stanje nosivosti temelja na pilotu
- gr. stanje sloma ili ozbiljnih oštećenja građevine usljed deformacija temelja na
pilotima
- stanje fukcionalnosti građevine usljed pomaka pilota

Nosivost pilota u grupi provjerava se za slom pojedinačnog pilota i za grupu pilota.


Grupa pilota može se tretirati kao veliki pilot.

Nosivost pilota određene na temelju karakterističnih vrijednosti parametara čvrstoće tla


umanjuje se za faktor Fs=1.5.