ELEMENTE DE CONSILIERE ŞCOLARĂ

Lector univ. dr. DANIEL MARA

1

1. Consiliere şi Psihoterapie Consilierea este o relaţie de colaborare în care o persoană specializată asistă clientul în ameliorarea problemei cu care se prezintă şi în îmbunătăţirea abilităţilor de rezolvare de probleme şi luare a deciziilor (Ivey, 1986). Scopurile consilierii Consilierul va ajuta clientul să identifice obiectivele şi să abordeze soluţiile legate de:  autocunoaştere  comunicare  stima de sine  modificarea unor comportamente problematice sau patternuri dezadaptative de gândire  ameliorarea emoţiilor negative şi a consecinţelor determinate de diferite traume  acordarea de suport  însuşirea şi dezvoltarea unor strategii de adaptare  facilitarea învăţării unor comportamente sau abilităţi noi  prevenirea apariţiei unor probleme şi menţinerea stării de sănătate mentală Caracteristicile consilierii Consilierea prezintă anumite particularităţi şi note specifice care o diferenţiază de psihoterapie (Băban, 2003):  este o relaţie de colaborare dintre consilier şi cel consiliat;  este focalizată pe problemă;  este orientată atât către dimensiunile şi comportamentele problematice ale clientului, dar şi spre îmbunătăţirea unor aspecte din viaţa clientului (ex. comunicarea, abilităţile de învăţare, de luare de decizii, etc.) şi mai puţin spre schimbarea personalităţii în ansamblu;  este eclectică (integrează şi aplică principii şi strategice specifice mai multor orientări teoretice, în funcţie de problema şi stilul clientului);  este formativă (vizează nu doar intervenţii “curative” dar mai ales prevenţia unor comportamente neadaptative şi învăţarea acelor strategii care vor facilita o adaptare mai eficientă situaţiilor de viaţă);  este informativă, furnizând clientului datele necesare pentru a lua decizii informate şi responsabile;  este suportivă, oferind clientului cadrul adecvat pentru a-şi exprima emoţiile, conflictele, dilemele legate de sine, lume, trecut, prezent sau viitor;  este focalizată pe situaţiile prezente, trecutul fiind abordat sporadic, doar pentru a înţelege mai bine situaţiile din present;  este un proces ce facilitează identificarea resurselor proprii de adaptare la mediu şi de soluţionare a situaţiilor problematice;  este un proces ce potenţiază validarea resurselor clientului în lumea reală;  este o intervenţie de durată scurtă şi medie. Prin consiliere sunt abordate emoţiile, cogniţiile (gândurile) şi comportamentele care împiedică dezvoltarea şi adaptarea optimă a persoanei la cerinţele cu care se confruntă.

2

dacă un client ar beneficia de consiliere în mai mare măsură prin intervenţia unui alt profesionist. proces care poate fi împărţit în mai multe etape: Etapa I (aproximativ 2-5 şedinţe) presupune:  stabilirea unei relaţii terapeutice caracterizate prin empatie. Aceste componente se regăsesc într-o manieră reiterativă în procesul consilierii. 3 .) (David. 19XX) caracterizată prin colaborare. concreţi şi realişti.  relaţia terapeutică (numită şi alianţă de consiliere. congruenţă. autenticitate.  identificarea expectanţelor clientului faţă de consiliere şi consilier şi familiarizarea clientului cu procesul şi strategiile de consiliere.  identificarea problemelor şi a ierarhiei în abordarea lor. respect. Eagan.  motivarea clientului pentru a-şi asuma un rol active în schimbare.  conceptualizarea cazului (formularea cazului) adică explicaţia dată de consilier simptomelor clientului. Psihoterapia este definită ca fiind intervenţia psihologică utilizată în patologie şi optimizarea subiecţilor umani sănătoşi.  conştientizarea importanţei realizării sarcinilor date pentru acasă. crearea unui sistem coerent de scopuri în viaţă.  stabilirea scopurilor consilierii în termeni specifici. respect şi colaborare. fără nici un obiectiv  proces de manipulare a clienţilor  formă detratament al bolilor mentale Termenii de consiliere şi psihoterapie sunt termeni cu semnificaţie apropiată. implicare. îl vom trimite. urmărind explicit şi implicit modificarea acelor factori care cauzează sau menţin problema.alese în funcţie de conceptualizarea cazului. dezvoltarea autonomiei clienţilor etc.  tehnicile de intervenţie . încredere reciprocă. acceptare necondiţionată. neconştientizate de pacient  este focalizată în mai mare măsură înspre trecut  este de lungă durată Orice demers de consiliere cuprinde următoarele componente:  diagnosticul şi evaluarea psihologică (aspect ce va fi detaliat în modulul II). Consilierea este o intervenţie psihologică orientată predominant spre optimizarea subiecţilor umani sănătoşi (ex.  identificarea resurselor proprii şi de mediu care facilitează schimbările.Se va lucra întotdeauna în beneficiul clientului (ex. Principalele caracteristici ale psihoterapiei sunt:  implică formarea extensivă a terapeutului în anumite orientări specifice  se adresează schimbărilor profunde la nivelul comportamentului şi al personalităţii  implică abordarea unor aspecte psihopatologice  se pot aborda aspecte profunde. chiar dacă prin aceasta pierdem o oportunitate de a învăţa în urma experienţei de consiliere). Ce NU este consilierea?  oferire de sfaturi  conversaţie obişnuită. 2003).

etc. dincolo de pregătirea sa profesională. stil de coping. relaţia terapeutică este cel mai important factor care asigură succesul în consiliere. stil cognitiv. Prin urmare. construirea şi menţinerea unei alianţe autentice devine o prioritate în consiliere. Etapa IV (2-5 şedinţe) finalizarea procesului de consiliere:  extrapolarea şi generalizarea noilor achiziţii.  pregătirea terminării relaţiei terapeutice. Ordinea de abordare a problemelor poate să urmeze diferite criterii:  a opţiunii clientului. Calităţi personale ale consilierului • Interes pentru oameni • Cald şi comunicativ în relaţiile cu oamenii • Sensibil la sentimentele celuilalt • Toleranţă • Analitic / sintetic • Autocontrol • Tolerează ambiguitatea • Creativ • Realist • Flexibil 4 . 6 luni. declanşat sau menţinut problema (ex. Etapa III (3-7 şedinţe) urmăreşte menţinerea schimbărilor/ameliorărilor atinse în etapa a II-a prin intervenţia la nivelul factorilor de risc:  modificarea factorilor care au predispus. alături de cunoştinţe şi experienţă practică.  a gradului de stringenţă şi interferenţă cu activitatea cotidiană.  urmărirea evoluţiei clientului la intervale mai mari de timp (după 2 luni.  intervenţia în consiliere presupune învăţare intra-terapeutică (în cadrul şedinţelor de consiliere) şi extra-terapeutică (prin exersare şi practicare independentă în mediul real). în funcţie de numărul problemelor identificate) se referă la intervenţia propriu-zisă.  evaluarea eficacităţii intervenţiei.  monitorizarea şi auto-monitorizarea procesului de schimbare.Etapa II (5-10 şedinţe.  re-evaluarea scopurilor (care se pot modifica pe parcursul procesului de consiliere). Aceasta se formează pe baza atitudinilor şi abilităţilor de comunicare ale consilierului şi este menţinută prin folosirea unor tehnici adecvate problemelor clientului. la succesul consilierii. stil de viaţă dezadaptativ. etc). După cum putem observa.). Alte cercetări subliniază importanţa personalităţii consilierului. relaţii interpersonale conflictuale. Au fost identificate următoarele caracteristici personale ale consilierului care contribuie. predispoziţii biologice.  a celei care poate fi ameliorată/rezolvată cel mai uşor (mai ales în cazul clientului care are resurse minime de mobilizat în procesul schimbării şi are nevoie de întăriri positive în ceea ce priveşte propria persoană).

cerinţa clientului .se va respecta următoarea succesiune:  prima fază . Consilierul trebuie nu doar să îşi identifice stilul personal. dar în acelaşi timp să se persiste în modalitate nefuncţională a consiliatului de a aborda problema.• Umor Pe lângă calităţi personale.se va ţine cont de criteriul similarităţii 2. afectiv . raţional . 2. consilierul poate dezvolta un stil personal de consiliere. ci şi să se asigure că poate utiliza tehnici şi abordări specifice celolalte stiluri. Intervenţiile adoptate presupun o serie de reguli. interpretând acţiunile lui ca fiind adaptative sau dezadaptative. este analitic / sintetic în abordare. s-ar putea ca relaţia terapeutică să fie foarte bună. Această tendinţă firească poate fi regăsită la fiecare persoană. 2003). care nu îi sunt caracteristice. tehnici şi strategii de intervenţie. întrucât stilul consilierului poate avea un impact asupra eficienţei intervenţiei şi calităţii relaţiei cu consiliatului. tinde să preia tehnici care ţin de terapia nondirectivă. dacă atât stilul consilierului cât şi cel al consiliatului este preponderent afectiv. este atent nu doar la ceea ce spune acesta. ci şi la modul în care spune. Stilul comportamental (engl. având o atitudine protectoare. consideră că schimbarea comportamentului reperzintă un obiectiv important în ameliorarea problemelor cu care se confruntă clientul. reacţionează în consiliere cu calm.comportamental. comportament (Băban. vom trece peste anumite faze şi îl vom ghida în luarea deciziei 4. Stilul afectiv Stilul afectiv al consilierului presupune că acesta acordă mai multă importanţă emoţiilor clientului. în funcţie de tendinţa sa naturală de a aloca o importanţă mai mare uneia dintre cele trei dimensiuni psihice: raţiune. abilităţi. identificarea distorsiunilor de gândire)  a treia fază .stil raţional (ex. În consiliere. faza consilierii . criteriul complementarităţii (ex. 3. "acting") În cazul stilului comportamental. Interpretează emoţiile şi comportamentul prin prisma cogniţiilor şi preferă să preia tehnici din terapia de orientare cognitivă. acest fapt este relevant. asupra distorsiunilor din gândire. cunoştinţe de specialitate. Stilul raţional Consilierul care adoptă stilul raţional se focalizează asupra a ceea ce spune clientul sau omite să spună. emoţii. Pentru a putea practica eficient consilierea sunt necesare cunoştinţe din diverse discipline psihologice:  psihologia dezvoltării 5 . deci o putem identifica atât în consilier cât şi la client. Criteriile de adoptare a unui anumit stil de către consilier sunt următoarele: 1. De asemenea. umanistă. atunci când acest lucru contribuie la creşterea eficienţei intervenţiei terapeutice. Stilurile descrise în literature de specialitate sunt: 1. prescripţii şi sunt orientate preponderent spre tehnici comportamentale. De asemenea.stil comportamental 3.afectiv). consilierul se orientează spre ceea ce face clientul. empatică. stilul clientului . De exemplu.dacă vine cu aşteptarea de a lua anumite decizii.stil afectiv  a doua fază .

eclectic.  aşteptările sale faţă de consilier/consiliere sunt nerealiste.). dar se doreşte obţinerea unor date despre problemă din perspectivă diferită. Pregătirea profesională şi personală a consilierului nu presupune în mod obligatoriu succesul procesului de consiliere. pentru profesia de consiliere este necesară autocunoaşterea (ex. prin terapie personală). consilierul e femeie/bărbat. consilierul e prea tânăr/bătrân. De ex. Nu de puţine ori clientul manifestă rezistenţă explicită sau implicită procesului de schimbare. diminuarea rezistenţelor se bazează pe următoarea regulă susţinută de studii de psihologie socială: pe măsură ce clientul împărtăşeşte experienţe personale. consilierul poate obţine informaţii de la familie. în special din cadrul familiei şi particularităţi legate de grup De asemenea. de consiliere şi apelarea la un supervizor.  clientul a fost adus împotriva voinţei sale (ex: adus de părinţi sau profeor.          comportamentul uman din perspectivă psihologică psihologia personalităţii psihologia sănătăţii psihologie ocupaţională psihopatologie psihologie şcolară psihologie cognitivă teorii şi tehnici terapeutice principiile etice în consiliere dinamica relaţiilor. consilierul va fi perceput pozitiv în mai mare măsură. poate induce obstacole semnificative. fapt care facilitează o intervenţie nuanţată. Fenomenul rezistenţei clientului.. rude. Identificarea surselor (conştiente sau inconştiente) ale rezistenţei la schimbae oferă direcţiile de reducere ale acestora. dacă nu este identificat şi abordat corect. Aceste rezistenţe au diverse surse:  clientul este prea grav afectat de problema sa pentru a fi un partener activ în comunicare şi schimbare. cabinetul consilierului e sărăcăcios etc.). Aceasta implică ca în procesul consilierii. adoptarea unui model personal. în primul caz. Acest demers este util chiar în cazul în care clientul cooperează în oferirea de informaţii despre sine şi problemă. care asistă consilierul în formarea lui şi în perfecţionarea intervenţiilor de consiliere. În cazul al doilea.  clientul are beneficii secundare din problema cu care se confruntă (ex: anxietatea sa de eşec induce atitudini protective din partea familiei). voi deveni o cu totul altă persoană. profesori sau alte persoane semnificative din anturajul clientului. 6 . etc. clientul să fie încurajat (fără a se insista) să se dezvăluie şi să relateze diverse experienţe trăite. prin urmare nu pot fi satisfăcute (ex: consilierea va face ca toate problemele să dispară. Datele obţinute trebuie comparate pentru a avea o perspectivă unitară asupra situaţiei.

CLIENT: .Care este motivul pentru care a insistat să veniţi la psiholog?(Dacă pacientul începe să vorbească despre probleme. de fapt? CLIENT: .Da.Da. Şi nu am nici o problemă. De fapt. CONSILIER: .Uite ce este. Toţi am dori la necaz să avem un om matur şi puternic lângă noi care să ne ajute (suntem de acord cu rezistenţa lui). Cine v-a adus aici.…(de cele mai multe ori începe să împărtăşească problemele personale). De o lună mă tot bate la cap să vorbesc cu un psiholog. Exemplu este preluat din David (2003. nu am ceva personal cu dumneavoastră. metoda utilizată pentru diminuarea rezistenţelor este asemănătoare. mă refer din punct de vedere al vârstei. nu sunt nebun.Despre ce aţi dori să discutăm? CLIENT: . p. ca să vă pot recomanda cel mai bun terapeut pentru problemele pe care le aveţi. dacă nu: CLIENT: .A. Dar eu nu am nici una.Despre ce aţi dori să vorbim? CLIENT: .Mama.” În cazul al treilea. recomandându-vă unui coleg mai în vârstă în care probabil veţi avea mai multă încredere. Îmi puteţi spune deci. înţeleg că sunteţi dezamăgit că discutaţi cu un consilier prea tânăr (reflectare empatică a rezistenţei lui). CONSILIER: . CONSILIER: .Da.Oricare în locul dumneavoastră ar simţi la fel.Exemplificăm prin textul preluat din David (2003): CONSILIER: . Dar pentru asta ar trebui să ştiu despre ce este vorba. CONSILIER: . Sau mă înşel? CLIENT: .Uite ce este. ce v-a adus aici? CLIENT: . Să vedeţi (clientul începe să vorbească despre relaţia cu mama. adică nu mai multe decât oricare alt om.Din ceea ce-mi spuneţi. rezultând şi presupusele probleme 7 . rezistenţa sa s-a diminuat). dar cred că sunteţi prea tânăr să mă înţelegi şi să mă ajuţi.Am să încerc eu să vă ajut.22): „CONSILIER: . CLIENT: . nici nu vreau să fiu aici.Înţeleg că sunteţi extrem de revoltat şi nemulţumit pentru că aţi fost adus aici. dar am cedat insistenţelor familiei. nu cred că aveţi dreptate. mă aşteptam la cineva mai matur. CONSILIER: . CONSILIER: . CLIENT: .Cred că aveţi dreptate să gândiţi astfel.Totuşi mi se pare că aveţi o problemă mai ciudată (cu umor): dumneavoastră şi mama dumneavoastră gândiţi cam diferit. CONSILIER: . Cred că şi eu aş fi extrem de revoltat să fiu dus undeva împotriva voinţei mele.Crede că am tot felul de probleme.

 "nu aude" sau nu înţelege ceea ce spune consilierul. unele din aceste semne sau comportamente pot fi (Băban.  aduce în discuţie subiecte irelevante. 2003):  întârzie sistematic sau lipseşte de la şedinţele de consiliere.  aprobă tot ceea ce spune consilierul.  rămâne tăcut atunci când ar trebui să vorbească.  evită discuţiile despre emoţii şi sentimente experienţiate în diverse situaţii.pentru care mama i-a cerut să meargă la un psiholog).  aduce critici consilierului sau manifestă o atitudine negativă faţă de acesta.  îi cere consilierului lucruri nerezonabile.  se angajează în discuţii intelectuale.  refuză să se implice emoţional.  manifestă deschis dorinţa de a renunţa la şedinţele de consiliere.” Clientul rezistent la procesul de schimbare poate fi recunoscut după indici direcţi şi indirecţi. fără discernământ. 8 .

este bine. 3. e foarte neplăcut că părinţii nu pot petrece mai mult timp cu copiii. tata pleacă frecvent în delegaţii.2. etc. A. ajunge târziu acasă.discutarea comportamentelor alternative 9 . convingerile sau comportamentele sale personale. emoţiile şi valorile unei persoane. care la rândul lui va învăţa să se accepte pe el însuşi. iar consilierul ar răspunde “Da. A fi empatic nu înseamnă să te identifici cu acea persoană. acceptăm clientul şi nu comportamentul său (faptul că şi-a lovit soţia). 2. defineşte autenticitatea modului în care ne comportăm. Ea presupune acceptarea unei persoane ca fiinţă umană fără a fi neapărat de acord cu valorile. congruenţa. consilierul devine un model de realţionare pentru client. Este indicat să nu exprimăm convingeri şi idei în care nu credem cu adevărat deoarece decalajul dintre ceea ce simţim. Acceptarea necondiţionată Este cea mai importantă atitudine în consiliere. Lipsa de autenticitate duce la pierderea relaţiei de încredere a clienţilor.” (însă consilierul se gândeşte că şi el.. Atitudini şi abilităţi în consiliere Atitudinile şi abităţile de consiliere au un rol important în construirea şi menţinerea unei relaţii terapeutice eficiente. iar mama vine acasă doar seara. dacă clientul ar spune “Sunt foarte supărat pentru că părinţii mei sunt tot timpul plecaţi de acasă. Atitudinile consilerului sunt: acceptarea necondiţionată.?)  Utilizarea rară a întrebărilor închise care blochează comunicarea (de ce. iar copilul se va simţi neînţeles şi frustrat.?)  Ascultarea clientului  Lipsa moralizarii clientului  Evitarea întreruperilor. încurajarea vorbirii  Lipsa sfaturilor  Lipsa judecăţii . se va transpune în comportamentul nostru verbal sau nonverbal şi va fi uşor sesizabil de ceilalti.” Prin transmiterea atitudinii de acceptare necondiţionată. empatia şi colaborarea. milă. Congruenţa Se referă la concordanţa dintre comportamentul. Acceptarea este diferită de neutralitate. convingerile. De exemplu. gândim şi spunem sau facem. simte şi se comportă. Empatia se dezvoltă prin îmbunatatirea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală cum ar fi:  Utilizarea întrebărilor deschise care facilitează comunicarea ( ai putea sa-mi spui mai multe despre acel eveniment. Empatia Este abilitatea de a te transpune în locul altei persoane şi de a înţelege modul în care ea gândeşte. Cu alte cuvinte. dar nu vede o problema în aceasta şi prin urmare zâmbeşte. 1. sau toleranţă. la rândul lui. ignorare. Acceptarea necondiţionată presupune evitarea judecăţilor despre ceea ce spune sau face clientul (“Cum ai putut să-l baţi pe Ionuţ?”) şi a afirmaţiilor de genul “sunt de acord.”. Aş vrea să stea mai mult timp cu mine..

” 4. confruntarea. focalizarea. Abilităţile consilierului Abilităţile de consiliere au un rol important atât în etapa de evaluare cât şi în cea de intervenţie (Yvey. Colaborarea Relaţia terapeutică are un caracter colaborativ. Aceste abilităţi se pliază pe aspectele de personalitate ale terapeutului şi treptat se conturează un stil personal în consiliere. observarea clientului. Consilierul are rolul de a încuraja şi de a ghida clientul pentru a găsi soluţii la problemele identificate.De exemplu. 10 . B. consilierul are sarcina de a ajuta clientul să înţeleagă strategia terapeutică şi raţiunea ei. sumarizarea. şi influenţează comportamentul. Abilităţile consilierului sunt: ascultarea activă (concordanta între limbajul verbal şi nonverbal. parafrazarea. formularea întrebărilor). dacă clientul ar spune “Mi-a fost ruşine când ceilalti au râs de mine ”un răspuns empatic din partea consilierul ar fi: “Dacă aş fi fost în locul tău şi eu m-aş fi simţit ruşinat. reflectarea sentimentelor. 1994). mecanismul prin care gândurile determină emoţiile. furnizarea de informatii. folosirea răspunsului minimal. Ele susţin practic orice demers în consiliere. De asemenea.

sumarizarea observarea clientului formularea întrebărilor ascultarea activă stabilirea contactului iniţial Figura nr. parafrazarea.stilul personal confruntarea focalizarea reflectarea sentimentelor încurajarea. 4. Piramida abilităţilor în consiliere 11 .

înţeleg ce vrei să spui”). a) Adaptarea comportamentului consilierului la limbajul verbal şi nonverbal al clientului Un mod eficient de îmbunătăţire al relaţiei terapeutice este adaptarea comportamentului nostru la comportamentul verbal şi nonverbal al clientului .care de multe ori este numită şi parafrazare şi reflectarea sentimentelor. pot fi un semn că subiectul despre care vorbeşte este unul dificil pentru el. Modificările bruşte ale contactului vizual sau ale comportamentului nonverbal al clientului atunci când ne povesteşte ceva. Exista două tipuri de reflectare: reflectarea conţinutului. Ele pot fi folosite şi împreună. b) Folosirea răspunsului minimal şi a încurajării Apare automat în conversaţia noastră atunci când ascultăm. Consilierul: „Hm. c) Reflectarea Reflectarea are rolul de a explicita şi clarifica emoţiile cu care se confruntă clientul la un moment dat. consilierul îl poate încuraja să continue prin simpla repetare a ultimelor cuvinte „ca într-o cuşcă ?” aşteptând o detaliere din partea clientului. de exemplu. clientul primeşte mesajul că terapeutul îl ascultă. folosirea răspunsului minimal. Sesizarea acestui aspect ne ajută să evităm să întrerupem clientul atunci când ne spune ceva. dar şi verbală (înţeleg. parafrazarea. De exemplu. încercând să-i copieze poziţia. sumarizarea şi adresarea întrebărilor. consilierul se poate aşeza lîngă el. sub formă nonverbală (a da din cap. iar astfel clientul se va simţi pregătit să răspundă la întrebările consilierului. Vocea noastră este un instrument care comunică sentimentele pe care le avem faţă de o persoană. ştiu ce vrei să spui).1.„Este groaznic ! Şeful strigă la mine. Ascultarea activă Ascultarea activă se realizează prin următoarele modalităţi: adaptarea comportamentului consilierului la limbajul verbal şi nonverbal al clientului. O altă modalitate de îmbunătăţire a relaţiei terapeutice se referă la ponderarea contactului vizual în funcţie de starea de confort a clientului. Dacă clientul ne povesteşte ceva . se referă la adaptarea tonului vocii şi a ritmului de vorbire al consilierului la cel al clientului .şi se opreşte aici. Ele indică vorbitorului că persoana cu care discută este atentă (Copilul:”Totdeauna când mă duc la grădiniţă mă enervează că trebuie să mă culc de amiază”. dacă un client vorbeşte încet sau foarte repede terapeutul poate să încerce să-i răspundă în aceeaşi manieră. dacă un copil stă pe podea în timp ce se joacă. aha). folosind aceste modalităţi. Aceasta trebuie să se facă într-un mod natural şi confortabil fără a stânjeni clientul. clienţii sunt nemulţumiţi. 12 . terapeutul trebuie să-şi readapteze privirea. De exemplu. dacă acesta se simte incomodat de o privire prea insistenta. În consecinţă. Prin aceasta. reflectarea sentimentelor. A doua modalitate. Mă simt ca într-o cuşcă”. consilierul va transmite clientului că îl ascultă.

Este foarte greu să fiu relaxată ştiind că are cancer. Dar cu cancerul niciodată nu poţi să spui nimic.. Confruntarea cu sentimentele lor le permite clienţilor abordarea eficientă a problemelor şi apoi posibilitatea să ia decizii mai bune. dacă terapeutul îi spune clientului “eşti foarte trist”.Exemplu: CONSILIER : Ioana. de exemplu. Totuşi trebuie să ţinem cont de nivelul de dezvoltare emoţionala al copilului. cum mai merg lucrurile cu mama ta ? CLIENT: Păi. Înainte de a face orice intervenţie. dacă un consilier spune “eşti furios sau pari foarte supărat”. De asemenea. să arunce o jucărie). furia. Sunt foarte îngrijorată. furiea sau anxietatea. testele pe care le-a făcut ultima oară nu arată prea bine. Dacă reflectarea sentimentelor este dureroasă. Experienţierea emoţiilor este adesea dureroasă. consilierul îl poate încuraja pe copil să-şi exprime într-un mod adecvat furia. Astfel. deoarece acest nivel poate fi diferit la doi copii care au aceeaşi vârstă cronologică. păpuşa pare foarte supărată că nu o lasă mama ei afară. CONSILIER: Hm. În mod frecvent. După aceea. Reflectarea este una din abilităţile cheie în consiliere deoarece îl face pe client să devină conştient de ceea ce simte şi îl încurajează să se confrunte cu problemele emotionale şi nicidecum să le evite. e important să recunoaştem sentimentele cu care se confruntă clientul şi să le validăm. Este importantă utilizarea unui vocabular pe care copilul îl poate înţelege. consilierul va reflecta emoţiile referindu-se la aceeaşi jucărie. reflectarea sentimentelor poate duce la o manifestare evidentă în plan comportamental. De exemplu. la vârsta preşcolară copilul poate eticheta tristeţea. Reflectarea se poate realiza şi cu ajutorul unor personaje imaginare. În consilierea copiilor. consilierul poate adresa o întrebare închisă pentru a clarifica ceea ce simte clientul “ Eşti cumva furioasă pe tatăl tău?”. îl va determina pe client să se focalizeze pe durerea sa. unii clienţi evită să-şi exploreze sentimentele deoarece vor să evite durerea asociată cu emoţiile puternice cum ar fi tristeţea. Exemplu: CLIENT: De fiecare dată când îi spun mamei să mă ducă afară.. teama şi bucuria. consilierul nu trebuie să se alarmeze ci să fie satisfăcut deoarece copilul a fost capabil să-şi exteriorizeze sentimentele. consilierul îşi poate da seama de emoţiile pe care le trăieşte clientul şi din comportamentul lui nonverbal. clientul s-ar putea să înceapă să plângă. Copilul nu trebuie forţat să recunoască faptul că aceste emoţii îi aparţin. Câteodată clienţii spun direct ceea ce simt („ sunt furios pe fratele meu”). copilul redă emoţiile trăite de personajele de jucărie. Pentru persoanele care vorbesc mai puţin despre sentimentele lor. CONSILIER: Mi se pare că eşti destul de tensionată şi speriată. Dacă acest lucru se întâmplă. dar are funcţie cathartică şi este indicat să intervină în acest sens în procesul de consiliere. nu vrea (două păpuşi care vorbesc una cu cealaltă). ☺ 13 . Dacă. simboluri sau jucării. De exemplu. disperarea. copilul s-ar putea să răspundă într-o manieră agresivă şi să se manifeste agresiv (ex.

e) Sumarizarea Consilierul sumarizează din când în când informaţia furnizată de catre client. sau răspunsuri care oferă foarte puţine informaţii cum ar: “Ai venit aici cu masina…? Câţi ani ai? Îţi place la şcoală?”. Întrebările închise sunt acele întrebări care generează răspunsuri specifice...d) Parafrazarea Parafrazarea presupune reformularea celor spuse de client atunci când terapeutul doreşte să se asigure că a înţeles bine ceea ce clientul îi transmite. ai avut de făcut ceva pentru azi.la ultima întâlnire am discutat despre sentimentele tale faţă de soacra ta şi despre cearta pe care aţi avut-o imediat după ce s-a născut copilaşul. Exemplu: CLIENT: De fiecare dată. b) fixare: sumarizarea este utilă când consilierul doreşte să încheie sau să înceapă şedinţa. sau concluzionează şi se face trecerea spre o altă temă permiţându-i astfel clientului să fixeze mai bine lucrurile discutate. Aceste întrebări se folosesc atunci când dorim să obţinem unele informaţii concrete sau atunci când clientul are dificultăţi în a se exprima. sumarizarea clarifică afirmaţiile lor şi organizează informaţia astfel încât clienţii să dobândească o imagine mai clară şi să aibă posibilitatea de a găsi soluţii la problemele lor. lucrurile s-au mai îmbunătăţit. De atunci.Consilier: Poţi să-mi spui mai multe despre ceea ce face George şi te enervează ?”) Există două tipuri de întrebări: întrebări deschise şi închise. Cum a mers?” f) Formularea întrebărilor Întrebările ne ajută să aflăm informaţii despre problema cu care se confruntă clientul (“Poţi să-mi descrii ultima ceartă pe care ai avut-o cu tatăl tău?”). în termeni de da sau nu. Te simţeai vinovată şi speriată. Parafrazarea nu presupune evaluarea sau interpretarea a ceea ce a spus interlocutorul. Utilizarea întrebărilor închise poate duce la următoarele probleme:  clientul poate da un răspuns scurt fără a-l mai dezvolta  clientul se poate simţi limitat în a răspunde la întrebări într-o manieră semnificativă 14 . sau să clarificăm unele aspecte din ceea ce ne spune (Clientul: George mă enervează tot timpul!. CONSILIER: Din câte mi-ai spus înţeleg că eşti supărat pentru că părintii tăi nu sunt lângă tine când ai nevoie de ei şi pentru că tatăl tău îţi promite unele lucruri şi nu se ţine de cuvânt. Exemplu: CONSILIER:”Hai să vedem. tata îmi promite că vine la meci şi întotdeauna intervine ceva mai important. Sumarizarea are mai multe roluri: a) clarificare: câteodată clienţii devin confuzi în legatură cu detaliile povestirii lor. În acest caz. Niciodată nu este lângă mine când am nevoie de el. De asemenea.

postura. Astfel de întrebări pot fi: “Poţi să-mi povesteşti despre familia ta?. Ce poti să-mi spui despre şcoala ta?”. de aceea se recomandă folosirea într-o proportie mai mare a întrebarilor deschise. a) Comportamentul verbal Clienţii au tendinţa de a repeta şi a pune accentul pe cuvintele care exprimă lucruri importante pentru ei. b) Comportamentul nonverbal Comportamentul nonverbal se referă la contactul vizual. un zâmbet care nu se potriveşte într-un context. Dacă sunt folosite în mod corect. deoarece determină clientul să găsească scuze sau raţionalizări ale comportamentului său. 2. prin urmare e important să identificăm care sunt acestea. Totodată trebuie să se evite adresarea întrebarii “de ce?”. Ca răspuns la această presiune. Exemplu: CLIENT: Singura din familie cu care mă înţeleg este sora mea. mişcările corporale şi tonalitatea vocii. mulţi copii devin “experţi” în a da răspunsuri în concordanţă cu aşteptările adulţilor. Întrebările deschise permit explorarea conţinutulului şi a emoţiilor relevante. răspunsurile clienţilor sunt mult mai bogate din punct de vedere informaţional. 15 .CONSILIER: Câţi ani are sora ta ? O problemă legată de adresarea întrebărilor este aceea că adesea copii sunt puşi de către adulţi în situaţia de a răspunde la multe întrebări. aşa încât şedinţa de consiliere să nu se transforme într-un interogatoriu. ☺Adesea în procesul de consiliere psihologică. şi alternarea rapidă a contactului vizual sau ezitarea în vorbire atunci când se simte confuz. face pauze) sau tinde să se bazeze mai mult pe metode nonverbale de comunicare. se urmăreşte dacă acesta comunică adecvat. Putem observa o modificare a posturii clientului în sensul luării unei poziţii închise (braţe şi picioare încrucişate) atunci când se simte inconfortabil sau nu doreşte să vorbească despre un subiect.clientul poate aştepta o altă întrebare în loc să se simtă liber să răspundă în mod deschis De aceea. Aceste răspunsuri nu reprezintă neapărat ceea ce copilul consideră a fi adevărat. Prin urmare. Observarea Observarea este abilitatea de a culege informaţii relevante despre client din următoarele surse: comportament verbal.  evită să vorbească despre problemele personale. dilatări ale pupilei când clientul este interesat de ceva. copiii ☺ În consilierea copilului. întrebările închise trebuie folosite cu grijă. În acest sens. Adresarea întrebărilor trebuie făcută în mod ponderat. permit clientului să vorbească despre lucrurile importante pentru el şi nu despre ceea ce considera consilierul că ar fi mai important. înroşiri ale feţei. Cum te simţi?. modificări ale ritmului respiraţiei. Întrebare deschisă-CONSILIER: Poţi să-mi spui mai multe despre sora ta ? Întrebare închisă. Totodată. se simte frustrat de faptul că nu poate comunica (se bâlbaie. expresia feţei. întrebările facilitează identificarea şi clarificarea informaţiilor furnizate de către client. nonverbal şi identificarea incongruenţelor. putem observa încleştări ale feţei. Expresia facială reflectă ceea ce simte clientul la un moment dat.

(ex. modificări ale trăirii emoţionale ale copilului pe parcursul consilierii. c) Identificarea incongruenţelor Stările de confuzie. sunt mulţumit. Este important să observăm reacţia copilului atunci când consilierul doreşte să interacţioneze cu el. dar pur şi simplu nu mă respectă!” 3. Jocul: se observă dacă jocul copilului este adecvat vârstei din punct de vedere al creativităţii. prezintă gesturi stereotipe. sare. este liniştit sau agitat. limitat. Este important să se observe şi intensitatea stării afective din timpul jocului. copiii anxiosi au dificultăţi de control al respiraţiei). e inhibat în exprimarea comportamentală (ex. sau stereotip. infantil. fuge. vrea să fie luat în braţe de către consilier. etc. 4. în mod repetat copilul pune şi scoate nisipul dintr-o găleată fără a face nimic altceva). manifestă iniţiativă şi apoi aşteaptă indicaţii) Funcţionarea intelectuală: pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-8 ani. Discrepanţe între două comportamente nonverbale Clientul poate vorbi despre cât de bine merge relaţia cu partenerul zâmbind în timp ce ţine mâinile şi obrajii încleştaţi. Discrepanţe între o afirmaţie şi comportamentul nonverbal Clientului îi poate spune consilierului „Nu mă deranjează să discut despre acest subiect„ în timp ce ţine mâinile încleştate şi roşeşte”. conştientizarea de către copil a acestor acestor stări şi a nivelului de reactivitate emţională. Abilităţile emoţionale şi sociale: se observă nivelul de dezvoltare al abilităţilor de exprimare emoţională. are copilul limite adecvate (ex. Totodată consilierul observă calitatea jocului: dacă jocul este orientat spre scop urmând o anumită ordine şi dacă jucăriile sunt folosite în mod corect. un mod eficient de observare este de a invita copilul să se joace cu jocurile şi materialele aflate la dispoziţe sesizând urmatoarele aspecte: Abilităţile motorii: se observă nivelul de activitate al copilului (dacă stă. repetitiv. 1994): 1. numirea părtilor corpului sau identificarea culorilor. clientul poate exprima două lucruri contradictorii: „Fiul meu este extraordinar. Discrepanţe între ceea ce spune şi ceea ce face clientul Un părinte poate vorbi despre cât de mult îşi iubeşte copilul în timp ce foloseşte ca şi metodă de disciplinare pedepsa fizică. Observarea atentă a comportamentului verbal şi nonverbal ne poate oferi multe informaţii despre incongruenţele cu care se confruntă clientul. 5. dacă este un copil afectuos şi dependent de interacţiunea cu consilierul.☺În consilierea copilului. Discrepanţe între două afirmaţii Într-o singură frază. dacă e flexibil în mişcări). evită contactul fizic al consilierului). ia lucruri ale consilierului fără a cere voie. Discrepanţele pot fi de mai multe tipuri (Yvey. 2. Discrepanţe între modul de gândire a două persoane 16 . agresiv. sau cele conflictuale sunt de multe ori motivul pentru care clienţii se adresează unui consilier. se plimbă. Pentru a obţine informaţii acurate despre nivelul de dezvoltare al copilului trebuie să corelăm datele obţinute la aceste sarcini cu vârsta cronologică pe care o are copilul. un indicator al funcţionării intelectuale poate fi obţinut prin angajarea copilului în sarcini specifice cum ar fi rezolvarea de puzzle. care este răspunsul copilului la contactul fizic. uşor distractibil. manifestă copilul tendinţe de abordare evitativă (ex.

discrepanţe între ceea ce îşi doreşte clientul şi o situaţie). Prin urmare. Focalizarea Focalizarea presupune direcţionarea conversaţiei cu clientul spre aspectele pe care le considerăm importante pentru consiliere. Confruntarea Confruntarea constă în identificarea discrepanţelor (discrepanţe între două comportamente nonverbale. N-o să reuşesc niciodată!”) De multe ori în consiliere identificare discrepranţelor reprezintă primul pas în a-i face pe clienţi să conştientizeze problema cu care se confruntă. de asemenea. pe problemă (“Poţi să-mi spui mai multe despre cearta pe care ai avut-o cu soţul tău?”). sare de la un subiect la altul sau evită în mod sistematic să vorbească despre un subiect. discrepanţe între ceea ce spune şi ceea ce face clientul. astfel la finalul şedinţei consilierul adună o mulţime de date despre problemă. discrepanţe între două persoane. La consilierii începători există tendinţa de a se focaliza mai mult pe fapte şi mai puţin pe emoţiile clientului. mai ales dacă mă gândesc la cât de scumpă e viaţa acum! CONSILIER: Mai devreme ai spus că îţi place să o iau pas cu pas atunci când e vorba de munca ta. 4. identificarea emoţiilor clientului faţă de o situaţie este un punct cheie în consiliere. discrepanţe între o afirmaţie şi comportamentul nonverbal.Identificarea confliectelor pe care clientul le are cu alte persoane este un punct important în consiliere. de cele mai multe ori clienţii se adresează unui terapeut datorită emoţiilor pe care le provoacă o situaţie. conştientizarea acestora de către client şi asistarea acestuia în a găsi soluţii la problema cu care se confruntă. Totuşi. pari supărată! Poţi să-mi spui mai multe despre ceea ce simţi acum ?”). Discrepanţe între ceea ce îşi doreşte clientul şi o situaţie Aceste incongruenţe se datorează modului în care clientul percepe realitatea diferit de modul în care realitatea se prezintă („Aş vrea să dau la medicină. 6. ea este utilă atunci când clientul ne furnizează foarte multe informaţii despre ceea ce se întâmplă. Focalizarea poate fi făcută pe emoţiile clientului (“Ioana. Cum crezi că se potriveşte asta cu faptul că vei o mărire de salar? CLIENT: Din punctul ăsta de vedere cred că va trebui să muncesc puţin mai mult dacă doresc să obţin acea mărire de salar! 17 . dar nu şi despre modul în care problema îl afectează pe client (Yvey. 1994). dar tocmai am aflat că se dă examen din chimie şi mie nu-mi place chimia. Exemplu: CLIENT: Cred că merit o mărire de salar! CONSILIER: Poţi să-mi spui câteva motive pentru care crezi că meriţi să ţi se mărească salarul? CLIENT: Păi. Nu e cinstit. discrepanţe între două afirmaţii. Ea se bazează pe ascultarea activă şi pe observarea atentă a clientului. lucrez de mult timp aici şi mlţţi dintre colegii mei câştigă mai bine decât mine. 3. sau pe relaţiile cu ceilalţi (“Cum crezi că afectează pe membrii familiei demisia ta ?”).

dacă un copil se joacă cu un şoricel de pluş pe care îl ascunde. şi reflectarea empatică a sentimentelor. În furnizarea informaţiilor este indicat ca terapeutul să ţină cont de următoarele recomandări:  Să folosească un limbaj comun cu cel al clientului  Să transmită informaţii corecte  Să exploreze împreună cu el alternativele unei probleme fără a-i oferi soluţii  Să înveţe clientul să caute singur informaţii şi să le evalueze critic  Să analizeze şi să modifice împreună cu clientul informatiile incorecte deţinute de acesta O modalitate de a furniza informaţii este folosirea afirmaţiilor. În funcţie de acurateţea lor. acestea pot fi utile în a determina clientul să se focalizeze pe povestirea lui şi să conştientizeze emoţiile aferente acesteia. resursele clientului.  Afirmaţiile dau posibilitatea consilierului să-i arate clientului că este înţeles.  Afirmatiile sunt utile în a-l face pe client să conştientizeze anumite stări. Furnizarea de informatii Pe parcursul şedinţelor. focalizat pe un comportament specific şi nu pe unul general 18 .”  Afirmaţiile îi oferă consilierului un mijloc prin care să recunoasca punctele tari. Feedback-ul susţine comunicarea dintre consilier şi client şi are la bază ideea că trebuie să ne focalizăm pe micile progrese ale clientului dacă vrem ca acestea să devină mari. fără a judeca clientul. consilierul i-ar putea spune clientului care-şi reprimă furia “când sunt furios ridic tonul”. şi nu pe defecte. consilierul identifică. m-aş fi simţit foarte rusinat. bazândune pe sumarizare. atitudinile şi abilitătile şi cunoştintele clientului faţă de o anumită problemă. 5. parafrazare. consilierul poate spune: “Îţi este greu să alegi jucaria“. El poate spune: “Trebuie să fi fost foarte curajos dacă ai făcut acest lucru”  Afirmaţiile pot fi folosite pentru a sublinia evenimentele importante dintr-o activitate. dacă un copil are dificultăţi în alegerea jucăriilor. consilierul poate spune clientului care se simte ruşinat: ” Dacă aş fi fost în locul tău . consilierul îi dă copilului un feed-back legat de dificultatea de a alege jucaria şi totodată oferă copilului posibilitatea să exploreze acest aspect al comportamentului său. Mă întreb dacă îi este frică să fie prins.” O altă modalitate folosită în furnizarea informaţiilor este feedback-ul. consilierul îi poate spune: “ Şoricelul se ascunde. de exemplu.Confruntarea trebuie să fie făcută cu grijă. Afirmatiile pot fi folosite in mai multe moduri:  Afirmatiile dau posibilitatea clientului să conştientizeze şi să-şi exprime o anumită emotie. de exemplu. să fie constructiv şi nu distructiv  Să fie specific şi concret. De exemplu. Astfel. consilierul va oferi informatii noi şi corecte transmise într-o manieră care să permită înţelegerea acestora de către client. de exmplu. În oferirea de feedback se recomandă urmatoarele:  Să fie focalizat pe aspectele pozitive.

confruntarea şi furnizarea de informaţii. consilierul trebuie să spună : “ Văd ca ai facut din plastelina o minge.     Sa fie descriptiv si nu evaluativ si critic. se recomandă evitarea judecatilor de valoare.” Sa se adreseze comportamentelor si atitudinilor care pot fi schimbate Sa ofere alternative de comportamente Sa fie oferit imediat după de comportamentul a fost efectuat şi nu dupa o perioada de timp Să se adreseze comportamentului clientului si nu clientului in general Dacă clientul cere să i se spună şi aspectele negative consilierul trebui să aibă grijă să le menţioneze şi pe cele pozitive. empatia. observarea. Focalizare Observare Confruntare Ascultare activă Furnizaread e informaţii Acceptare necondiţionată Empatie Congruenţă Colaborare 19 . dacă un copilul ia plastelina si face o minge. Abilităţile cele mai importante de ascultare şi comunicare cu clientul sunt: ascultarea activă. Toate intervenţiile făcute de terapeut vor fi filtrate prin prisma atitudinii pe care consilierul despre client şi a abilităţilor de comunicare şi ascultare cu acesta. de exemplu. O atitudine adecvată pentru consiliere refelectă acceptarea necondiţionată a clientului. focalizarea. Sumar Atitudinile şi abilităţile reprezintă aspectele de bază în consiliere. congruenţa şi colaborarea.

3. Principii generale de consiliere a copiilor şi adolescenţilor:  intervenţia trebuie să fie adecvată vârstei. Obiective de bază în consilierea copiilor şi adolescenţilor: 1. pentru 20 .  copilului i se va spune. 6. precum şi necesitatea informării părintelui sau învăţătorului/dirigintelui în legătură cu evoluţia intervenţiei. formarea de deprinderi de învăţare şi de dezvoltare personală. Procesul de consiliere al copiilor şi adolescenţilor va fi ghidat de obiectivele şi principiile care stau la baza acestei activităţi. pentru ca copilul să nuşi pierde interesul şi pentru o eficienţă mai mare a intervenţiei. CONSILIEREA COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR Consilierea copiilor şi adolescenţilor are anumite particularităţi date de specificul de vârstă ale diferitelor perioade de dezvoltare cognitivă.  trebuie alternate discuţiile cu activităţile de joc sau desen.  consilierul nu va putea rămâne doar în postura neutră de "specialist" ci va trebui ca prin diferite modalităţi să îi capteze copilului interesul şi încrederea. formarea unor atitudini pozitive faţă de lume şi faţă de ceilalţi. că tot ceea ce se întâmplă la consiliere este confidenţial şi i se vor comunica limitele confidenţialităţii.  este importantă relaţia care se stabileşte cu copilul. activităţi care pot fi utilizate şi în consiliere ca modalitate de comunicare cu copilul. formarea unor abilităţi de iniţiere. La copiii preşcolari sau şcolari mici s-ar putea să fie suficiente 30 de minute pentru o şedinţă. 5. ci este orientată înspre dezvoltarea personală (de ex. menţinere şi îmbunătăţire a relaţiilor cu alţi copii sau cu adulţii. dezvoltarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi decizii. 7. formarea şi consolidarea unei imagini de sine pozitive. învăţarea unor abilităţi de coping pentru a face faţă cât mai bine la schimbările legate de vârstă şi la problemele cu care se confruntă.  copilul va fi asigurat de la început că în nici un caz consilierea nu este doar pentru "copiii răi". în acest sens. i se va spune copilului că jocul. 2. socială şi biologică. în stabilirea obiectivelor consilierii trebuie să se ţină cont de ceea ce ne putem aştepta de la copil să facă la vârsta şi nivelul dezvoltării lui. 4. pentru a nu-şi pierde încrederea în consilier.  trebuie să i se explice acestuia într-un limbaj accesibil care este rolul consilierului şi consilierii. pe înţelesul lui. înţelegerea propriilor emoţii şi învăţarea unor strategii de a face faţă emoţiilor negative. de exemplu. copilul mic comunică mai ales prin intermediul jocului şi a desenului. emoţională.3. dezvoltarea unor abilităţi de explorare a traseelor educaţionale şi profesionale. desenul sau discuţiile au un anumit scop. Aceste informaţii vor fi generale şi copilul va ştii care sunt informaţiile care vor fi dezvăluite şi îşi va da acordul în prealabil. 8. De asemenea.  durata unei şedinţe de consiliere trebuie asă fie adecvată capacităţii copilului de a se concentra.

a performanţelor şcolare. imaginilor proprii. uneori efortul pentru schimbare fiind contracarat de acţiunile părinţilor. reguli şi o logică a conţinutului lor (Benga şi colab. care este în conformitate cu viziunea lor asupra lumii. pentru a face faţă mai bine emoţiilor neplăcute. va fi întrebat care crede că este motivul pentru care crede că a fost adus şi se vor investiga scopurile proprii ale copilului. el depinde de disponibilitatea părintelui de a-l aduce la consiliere. fiind influenţaţi de cele ale consilierului.  le poate fi teamă să dezvăluiască anumite lucruri (ex. copilul trebuie motivat şi el pentru implicare în acest sens.). jocul este utilizat de către copii pentru a-şi crea realitatea proprie. În acest scop. fie pentru că nu ştie la ce să se aştepte. Consilierea copiilor prin joc La vârsta preşcolară. prin intermediul jocului copilul comunică şi vrea să coopereze cu alţi copii sau adulţi. 2002). Uneori consilierul este acela care trebuie să formuleze în cuvinte gândurile pe care copilul vrea să le exprime. Ele au o structură mai bine definită. întrucât nu poate să se deplaseze singur până la cabinet.  copilul poate fi anxios.  este dificil să ia decizii care contravin obiceiurilor sau valorilor părinţilor. în cuvinte. Treptat. După vârsta de 8 ani..  dacă este copil mai mic. ele sunt tot mai apropiate de realitate. copiii încep să folosească jocul în scopul comunicării gândurilor.  nu poate comunica precis. facilitând exprimarea fără a face apel la limbajul verbal  Să ofere posibilitatea exprimării emoţiilor  Să permită consilierului să dezvolte o relaţie bună cu copilul  Să ofere copilului posibilităţi de explorare a situaţiilor reale sau imaginare din timpul jocului 21 . consilierul trebuie să fie pregătit în mod special în folosirea unor tehnici şi instrumente de evaluare necesare în intervenţia la copii şi adolescenţi. îmbunătăţirea comunicării cu ceilalţi. Jucării şi materiale folosite cu copiii Criterii de alegere a materialelor folosite în consilierea cu copiii:  Să fie rezistente (să nu se strice sau să se deterioreze uşor)  Să fie interesante pentru copii  Să fie sugestive. fără a-şi impune propria opinie sau percepţie. ceea ce simte sau care este problema. dacă părinţii sau alte persoane  l-au ameninţat să nu spună ceva anume). În următoarea etapă.  aşteptările părintelui în legătură cu obiectivele consilierii pot interfera cu cele ale copilului sau pot fi nerealiste.  influenţa părinţilor este destul de puternică. Dificultăţi în consilierea copiilor şi adolescenţilor  nu au încă bine format discernământul de a lua decizii în funcţie de valorile proprii. fie pentru că întrevederea cu un consilier este o situaţie nouă. fanteziilor. etc.  dacă este adus sau trimis de către cineva la consiliere.

podoabe. Se poate folosi şi apă. 3) Jucării care stimulează creativitatea şi expimarea liberă Ex. Se vor folosi diferite materiale adiţionale. Copiii îşi pot exprima temerile sau nevoia de protecţie faţă anumite lucruri. poşete. lipici. plastelină. nisipul. lumânări. Acestea pot fi folosite simbolic pentru atac sau protecţie. lanţ. Creioane. tuneluri etc. vase şi alte ustensile de bucătărie. cum sunt figurinele. În acel loc se poate poziţiona ladiţa cu nisip şi măsuţa pe care poate să picteze cu mâinile. Principii de utilizare a diferitelor tipuri de activităţi cu copiii 1. scoici. îmbrăcăminte pentru păpuşi etc. telefon. dealuri. căsuţă pentru păpuşi. fără să trebuiască să „aibă grijă să nu facă mizerie”. tempera. altul este tata. „Aici nu lovim oamenii”). familie de păpuşi. Lădiţa cu nisip Nu se foloseşte nisip prea fin şi trebuie să fie spălat înainte de a-l pune la dispoziţia copilului.) sau se poate juca liber. hârtii colorate. păianjeni. maşini. Uneori trebuie amintite limitele (ex. prin intermediul jocului. în acest caz consilierul încercând să se focalizeze pe rezolvarea de probleme. diferite obiecte cu valoare simbolică (nasturi. autobuze. Marionetele se pot folosi pentru a exprima indirect gândurile şi emoţiile proprii. Animale în miniatură Scopul utilizării acestor jucării este de  A înţelege modul de percepţie a relaţiilor copilului cu cei din familie sau cu diferite alte persoane din mediul lui  A explora problemele existente în aceste relaţii  A găsi strategii de rezolvare a problemelor şi conflictelor din relaţii. bebeluş. În sala de consiliere pentru copii este util să existe un loc în care copilul să poată folosi apa. acuarelele. foarfeci. pălării. consilierul putând în aceste situaţii să redirecţioneze copilul spre comportamente adecvate (pentru dezvoltarea autocontrolului şi a responsabilităţii) Tipuri de jucării: 1) Jucării inspirate din realitate Ex. care împiedică exprimarea creativităţii şi a emoţiilor. acuarele. Să permită testarea limitelor. Sub vârsta de 3 ani nu sunt indicate jucăriile mecanice sau jocurile foarte structurate. săbii. 2) Jucării care exprimă agresivitatea Ex. De asemenea. steguleţe. pentru a putea construi diferite forme. fără a face referire la persoanele din realitate cu care sunt identificate personajele din jucărie. şerpi. Cărţile pot face parte din această categorie. castele. mobilă. 2. ele fiind folosite pentru colorat sau pentru a-i citi copilului anumite poveşti utilizate în scop terapeutic. podoabe – pentru jocurile în care se transpun într-un anumit rol. ciocan de plastic. avioane. Copilul poate alege de la început personajele care există în mediul lui (un personaj este mama. arme zgomotoase. chei etc. monştri. carioci. Scopul utilizării jocului în lădiţa de nisip pot fi: 22 . soldaţi. portmonee.). se pot folosi măşti (pe care copiii le pot colora sau chiar confecţiona). altul este copilul etc.

Interpretarea se bazează pe comunicarea consilierului cu copilul şi se face doar cu scopul de a încuraja exprimarea emoţională şi găsirea unor strategii de rezolvare a problemelor. Acest tip de activitate se poate desfăşura într-o manieră mai nondirectivă. consilierul va observa relaţiile dintre persoanele simbolizate prin jucării. Copilul nu trebuie întrerupt şi acţiunile lui nu trebuie intrepretate. Explorarea relaţiilor şi evenimentelor din trecut şi proiectarea în viitor prin intermediul unor strategii noi de abordare a realităţii Înţelegerea unor elemente ale realităţii cu care se confruntă copilul. copilul alegând singur imaginea pe care o va proiecta cu ajutorul materialelor pe care le are la dispoziţie sau oferind o instrucţiune mai directivă. de a alege un final pentru poveste) care să îl implice activ pe copil în construirea poveştii şi în asimilarea unor principii pe care le poate aplica în diferite situaţii. Ex. ca şi cele de joc nu permit interpretarea directă a simbolurilor utilizate de copil. colajele şi modelajul Obiectivele activităţilor de desen. consilierul va identifica aspectele simbolice reflectând acţiunile copilului (ex. 3. Această activitate poate fi utilizată cu copii peste 5 ani. Povestirea poate fi însoţită de utilizarea marionetelor şi a păpuşilor din pluş.   Facilitarea comunicării prin intermediul jocului şi a simbolurilor. De multe ori copiii introduc în joc elemente imaginare. ☺ În consilierea copiilor. limitele dintre ele etc. trebuie să ţinem cont de natura duală a jocului. „acum îl îngropi să nu se mai vadă”) şi aflând de la el care este semnificaţia simbolurilor utilizate. Un alt gen de instrucţiune este să creeze o imagine cu lucrurile care îl sperie pe copil (ex. Acestea au rolul de a facilita identificarea copilului cu personajele din povestire şi de a conştientiza posibilitatea utilizării unor strategii de adaptare mai eficiente. Identificarea cu anumite personaje poate fi mult mai facilă şi aplicarea sugestiilor conţinute devine mult mai probabilă. de aceea înainte de a trage o concluzie cu privire la ceea ce a spus sau a făcut un copil trebui să verifică în ce măsură este realaă acea informaţie. distanţa dintre acestea. fantome). Poveştile În consiliere pot fi utilizate poveştile în scop terapeutic. 23 . Desenul. Prin aceasta copilul este mult mai implicat în acţiunea povestirii şi implicarea emoţională este mai mare. realizare de colaje şi modelaj:  Să facilităm exprimarea preocupărilor copilului  Să facilităm exprimarea emoţională  Să ajutăm copilul să găsească resurse pentru a rezolva problemele cu care se confruntă Modalităţile de exprimare prin artă. Se pot concepe întrebări şi cerinţe (ex. Pe parcursul conturării imaginii. Nu este indicată folosirea desenului sau a celorlalte mijloace de exprimare prin artă în vederea diagnosticului. În acest caz. „Fă o imagine despre relaţiile cu cei pe care îi cunoşti”. 4.

Înainte de a începe orice intervenţie psihologică trebuie să ne asigurăm că am eliminat toţi factorii etiologici nonpsihologici responsabili de simptomele cu care se prezintă clientul. Psihologul realizează evaluarea problemei clientului propune planul de intervenţie cel mai potrivit şi evaluează eficacitatea intervenţiei.Colaborarea cu alţi specialişti Cooperarea interdisciplinară a sporit substanţial în ultimii ani şi devine din ce în ce mai mult o practică standard în domeniul consilierii psihologice (Jones. iar clientul poate fi pus într-o situaţie de risc. Există cazuri în care ameliorarea problemei clientului necesită intervenţia concomitentă a mai multor specialişti. Acesta. cardiolog. În principal. 2003). Chiar şi contactul minim dintre specialişti poate fi folositor în procesul de consiliere. De exemplu. din şcoală sau alte centre de consiliere. Fiecare specialist are propriile responsabilităţi după cum urmează: Psihologul căruia se adresează clientul – acesta poate fi sistemul sanitar (ambulator sau clinic). 24 . iar dacă este nevoie spitalizarea persoanei. O colaborare între specialişti însă nu înseamnă doar a trimite clientul la persoane competente pentru diferite faze ale evaluării sau ale intervenţiei. direcţioneză persoana spre profesionistul cel mai potrivit pentru client şi ulterior va urmări evoluţia bolii. Medicul de familie. Medicul specialist poate fi medic internist. Prin urmare. stabileşte diagnosticul şi decide tipul de tratament ce trebuie urmat. psihiatru. atunci când îşi dă seama că problemele depăşesc competenţele sale. De exemplu. disgrafie şi nu au foat identificate la timp. Solicitarea altui specialist se face după principiul beneficiului clientului. colaborarea între specialişti nu reprezintă doar un beneficiu în anumite situaţii de consiliere ci devine o cerinţă etică. Astfel. consilierul este obligat să recurgă la această colaborare. conform legii. ci implică şi solicitarea consultanţei sau a informaţiilor precise de la astfel de persoane. indiferent de boală. pediatru. se recomandă clientului să facă un consult medical înainte de a stabili planul de intervenţie. De exemplu. şi care ajutat de alţi medici specialişti. în cazul unui elev care prezintă probleme de dislexie. iar datorită acestui fapt elevul a dezvoltat acum probleme emoţionale (se simte inferior celorlalţi copii) este necesară atât intervenţia consilierului şcolar cât şi cea a logopedului. psihologul poate beneficia de ajutorul celorlaţi specialişti. dacă se prezintă un client cu simptome de atac de panică. prima dată o persoană bolnavă. Implicarea specialiştilor se face în funcţie de relevanţa competenţei lor faţă de problema clientului. colaborarea între specialişti vizează situaţiile descrise mai jos. trebuie să verificăm dacă nu cumva există condiţii organice care determină acele simptome. Dacă nu facem aceste verificări întreg procesul de consiliere este sortit eşecului. o conversaţie telefonică între specialiştii implicaţi în rezolvarea problemei clientului poate schimba viziunea pe care aceştia o au în ceea ce priveşte strategia cea mai adecvată. de la cele de rutină până la cele de fineţe. este cadrul medical căruia i se adresează. Edwards şi Gifford. Dacă decizia de a apela la un alt specialist determină o asistare mai eficientă a clientului. din ambulator sau spital/clinică care realizează investigaţiile medicale. În funcţie de specificul fiecărui caz.

Din variantele existente se vor alege. Asistentul social. desigur. Acesta va menţine legătura dintre persoana în nevoie şi instituţiile publice. Este important ca psihologul să furnizează informaţii şi să faciliteze modalităţi adecvate de relaţionare între familie şi client. 7. Figura nr. întrucât este ineficient şi inconfortabil pentru client să apeleze la prea mulţi specialişti. 25 . De asemenea. colaborările cele mai importante. Colaborarea între specialişti Profesor Profesor Învătător Învătător Familia sau alte rude apropiate au un rol major în oferirea suportului afectiv şi chiar material dacă este cazul. să facă faţă sarcinilor şcolare fără a-l forţa sau pentru a favoriza şi uşura integrarea în grupul de colegi.Profesorii şi educatorii trebuie informaţi despre problemele copilului (unde este cazul) pentru a-l ajuta să se adapteze la mediul şcolar. de la Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Serviciul de Asistenţă Socială din Primărie evaluaează şi soluţionează unele probleme sociale (dacă este cazul). 5 redă schematic posibilele relaţii de colaborare dintre diverşi specialişti în beneficiul clientului şi familiei sale. între persoană şi comunitate. Medicul Medicul specialist specialist Medicul de Medicul de familie familie Consilierul Consilierul Clientul familia Clientul şişi familia lui lui Asistentul Asistentul social social Figura nr. pot furniza informaţii importante pentru consiliere mai ales atunci când clientul este un copil sau persoana este grav afectată de problema sa.

luarea unor decizii în conformitate cu nevoile şi interesele clientului.ro.copsi. În aceste cazuri.apa.ro ). www. Standardele etice reprezintă o serie de principii generale care ghidează practica profesională şi delimitează responsabilităţile care corespund acesteia. Codul deontologic ghidează activitatea consilierului. codul deontologic al “Asociaţiei Psihologilor Americani” poate fi consultat la adresa: http://www. În unele situaţii pot apărea dileme etice. se recomandă consultarea codului etic şi a altor profesionişti şi supervizarea pentru a facilita luarea deciziei. Deoarece la noi în ţară încă nu a fost adoptat legal codul etic al consilierii. consilierii îşi desfăşoară activitatea după normele deontologice generale care ghidează activitatea de psiholog (www. Codul etic include:  Responsabilităţile şi drepturile specifice profesiei de consilier  Cerinţele legate de coordonarea activităţii şi protejarea drepturilor consilierilor  Declaraţiile de responsabilitate a consilierilor în ceea ce priveşte raportarea încălcării standardelor etice Principiile etice ale consilierului pot fi sintetizate în următorii factori: Competenţă profesională Integritate Responsabilitate faţă de profesie Responsabilitate socială Respectarea drepturilor celuilalt Preocupare pentru starea de bine a celorlalţi Asigurarea confidenţialătăţii Evitarea comportamentelor negative         Codul etic oferă un cadru general care permite luarea de decizii în practica profesională. asigură calitatea consilierii. De asemenea. protecţia şi starea de bine a clientului.Codul etic al consilierii Existenţa şi respectarea unui cod etic în activitatea de consiliere este o condiţie fundamentală. deoarece există argumente contradictorii privind intervenţia psihologică. 26 .org . dar nu oferă soluţii la aspectele particulare legate de ceea ce trebuie să facă sau să spună consilierul într-o anumită conjunctură.apsi.

Cole Publishing Co.. (1993) The Elements of Counseling. M.. Psihoterapie şi hipnoterapie cognitiv-comportamentală. vol. A Practical Introduction.. Oxford..emotivă şi comportamentală. Roumanian Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies... Essex. (1991). Herbert. Băban. New Delhi. nr. Dryden. Editura Risoprint. A. (1996) Elemente de psihoterapie. Meier. Hawton. (2003) Suport de curs: Individual and Grup Counseling. D. A case analysis. D. Edwards I. A. D. Courier International Ltd. UBB Cluj.. Routledge. R. (2002). Bucureşti. Boroş S. Tiptree. UBB Cluj. Benga O.. (2001). Tavistock. David. Petra L. Bogdan R.. Gifford L. Sage Publication. UBB Cluj. Cluj-Napoca. Manual Therapy. Jocuri terapeutice. P. & Clark. (1999) Cognitive-behavior therapy for psychiatric problems. A. (2002) Suport de curs: Consiliere în sănătate şi boală. D. 7. vol. UNICEF.. Oxford University Press. (2003) Suport de curs: Elemente de Psihoterapie cognitiv –comportamentală şi de hipnoterapie a copilului şi adolescentului. Cluj-Napoca David.. Davis S. (Ed) (2001) Consiliere educaţională. J. T. şi McMahon. Băban. (2000) Suport de curs: Consiliere Psihologică.. (1992). (2000). S. Editura All. Pop M. R.71-87. Cluj-Napoca. Clinical strategies in cognitive behavior therapy. A. Dramatherapy: Thepry and Practice. Clinical child psychology-Social learning. Lupu V. A. Szamoskozi.(1994) Counseling Children. J.1. I.Bibliografie Băban. Editura ASCR. (2002) Conceptual model or implementing biopsychosocial theory in clinical practice. pag. Kirk.. I. Băban.. David. Jennings S.. W. (2003). K. & Geldard. Băban. 2-9. şi DiGiuseppe. development and behavior.. UBB Cluj. Holdevici. Salkovskis. 27 . S. Thousand Oaks. Ghid de terapie raţional . (2003) Suport de curs: Psihologie clinică. p.. K. 1. Editura ASCR. Psinet. London.. Jones M. D. Cluj-Napoca Geldard. Holdevici.

189-222. T. P. Clinical Psychology Review.. J. Southam-Gerow. & Rudolph. B. p. Emotion Regulation and Understanting. Th. A Cognitive Behaviour Therapy Workbook for children and Young People. Russ. (2001). Guidance and Counseling in the Elementary an Middle School. Wadsworth. (2002). Muro. Cole Publishing Company. L. Yvey A. Suport de curs: Modificări cognitiv – comportamentale.. Ollendick. California. & Kottman.Miclea M. Inc.. L. (2003). C. Simos. A. & Kendall. Implications for Child Psychopatology and Therapy.. H. Iowa.. Handbook of Psychotherapies with Children and Families. (2002).. (1992). (1994). Kluwer Academic Plenum Publisher Stallard. Counseling Children. Think Good – Feel Good. 28 . S. M. C.. Intentional Interviewing and Counseling. (1995). Thompson. UBB Cluj.. Cognitive Behavioral Therapy. 22. Brunner Routlege. W. Ph. G. (2002).. Belmont. John Wiley & Sons. Brown & Banchmark..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful