Autodesk Revit 2014 – thủ thuật tạo thư viện đèn

1

P2.T2-3.4.5 Một số điều cần chú ý khi tạo thư viện đèn
Để giúp các bạn đỡ mất thời gian trong việc tạo thư viện đèn, tôi đưa các đặc điểm của một số loại thư viện để tham khảo và lựa chọn.

P2.T2-3.4.5.1 Đặc điểm của nguồn sáng
1. 2. Tại đây chỉ có một nguồn sáng duy nhất, không xóa, không copy được, chỉ di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Nguồn sáng luôn gắn vào các mặt phẳng thẳng đứng và nằm ngang mặc định. Không thể mở khóa. Muốn di chuyển nguồn sáng, phải di chuyển mặt phẳng.

3.

Muốn tắt nguồn sáng này, nhấn xóa dấu tại Light Source . Các tham biến của nguồn sáng sẽ không còn.

4.

Nếu tắt nguồn sáng, sau đó bật trở lại, nguồn sáng không bị khóa với các mặt phẳng, có thể di chuyển tùy ý.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

2

Autodesk Revit 2014 – thủ thuật tạo thư viện đèn

5. 6.

Nếu tạo mô hình che lấp nguồn sáng, nguồn sáng sẽ không còn tác dụng. Phải tạo vật liệu của mô hình là kính hoặc trong suốt, mới có ánh sáng. Cao độ của mặt phẳng nằm ngang khống chế nguồn sáng cũng là tham biến cao độ của đèn khi đưa vào dự án.

Cao độ này được thay đổi khi lắp đèn.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2014 – thủ thuật tạo thư viện đèn

3

P2.T2-3.4.5.2 Đặc điểm khi tạo thư viện đèn trần
Tệp mẫu thư viện của đèn trần là Lighting ….. ceiling based.rft. 1. Các mô hình tạo bằng lệnh Extrusion, đều đặt đúng cao độ khi đưa vào dự án. 2. Các mô hình có tạo bằng các lệnh khác và có các mặt cong, khi đặt vào trần trong dự án, không gắn vào trần và cao độ không thay đổi được.  Trong thư viện đã vẽ đúng vị trí.

Khi đưa vào dự án, không đúng cao độ của trần và cũng không thay đổi được cao trình.

Nếu tại thư viện tạo các kích thước khống chế hoặc khóa các cạnh, khi đưa vào dự án, mô hình bị lỗi, không thực hiện được.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

4

Autodesk Revit 2014 – thủ thuật tạo thư viện đèn

3.

Cách khắc phục:  Không thay đổi cấu trúc của thư viện đã tạo.  Tại dự án, mở khung nhìn mặt đứng hoặc mặt cắt để nhìn thấy đèn và trần.  Ra lệnh Align , gắn đế đèn với trần.

Kết quả đèn được gắn vào trần.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful