You are on page 1of 67

3

]~(
aV ZzK~w$
zg]Zg

m] ^] mq^`] ] e^]

: Z

g Z \vZ

m]] ` ] o ^u^e fi]


jiZDq nZyZ v{zgzZZz'~g Zz+ `
' :F

X Zg \vZ{zgzZZgyZ \vZ6
xZ/~`e
W Zzbzgizg *
hg xZ/:=
tZ] fi] m] XZgvZ{zgzZZgyZv
Z yZ~}g!
X@
mvZ G
*9g"
U
0y1ZWZx
Z ]!
tgzZ@
]Z|wzZ

:]%x Z[Z
~ @
mvZ G
*9g1Zx Z : D
mvZ G
*9g *0
0t GZ0x Z'/

( 1)X ]5yZx Z/
x Z/]Z| mvZ G
*9g1Z x Z : D
mvZ G
*9g M 0Z x Z'/
( 2)X ]g c
ivZg 0Z]| wg! gzZ c
0
gz
0Z ]|mvZ G
*g9 1ZxZ: D
mvZ G
*g9 _Z0ZxZ'/
(3)XugIg
uyZgzZ]gc
i vZgYb
0_gZ0vZ]|gzZ
Z]|1Zx Z "
U
6g9]!
t : D
mvZ G
*9gIf)'/
( 4)X vZg
}WX =6
]xvZY 1zZgzZx
@
x Z/
\vZ
( 107m10`t`ZztZ^Z )

( 2)

E
( 298m
X=Z )

47z! Zx Z
( 7mG
0E
o) ( 4) ( 45m1`ZyY)

( 1)
( 3)

@
Yc
0
~
gHr 9

q] ^q ^ ^m%] ^m] ^
gZzmvZ-*
( 1)

X qkZ%q
Z~yZc
% k0
c
W
yZZ
Z

vZyZg x Z/wi *
`e]vm^ m`e
WZ

:F

:=

~zZg ? Z%vykZ! zmvZ-vZwgc


HwZZ:
vZ g g yG]| zmvZ -\W c
ZC
%z q
ZwZ b
E
~)zy )Zg ZgzZZ{z~g gX

g Zg
u!
{ggB;6+

X wp Z RXkZ
oe] ^^e n ] o of]e:D
mvZ G
*9gw
x Z'
( 2) !nv] o ne] q] p] &mv] o nu

zmvZ -\W~( c

f ~ h1Z x Z T)g
u kZ
X ~]g t
mvZ G
*9g1Zx Z

] ]] nu^e] ^] ]L L:D
mvZ G
*9gw
Vv0Zx Z'

( 3) XX!n a^ &mv]
WZ x Z 7 ~ kZ C
!
*
Z% mvZ G
*9g1Z x Z g
u kZ
IF
4&~g Ig
Vc
EjG
q Z~}g !
X ,;
Zx+ZmvZ G
*9g1Z

=Z[g c
}W X
=6
Y AgzZ~g
q Z
vZ
( 13my4Z]Z<Z ) ( 3)

"
4E
5G
E3B|Z E
G3G
( 3mG
) ( 2) ( 727m2` ~gg) ( 1)

z:xuF
W{ c
iy&

gzZD 5#,;
ZxC
g W]!
t wi Zizg

5#Z
D6]xyZgzZ D OZ6,kZ X

D~i Zg y!
igzZx Z^~ #Y" ,kZ {z ;g W` {:z
GE
V \WZ B"
U
0y1Z WZx Z$ C+ Zz Y <XZ

*) ( }) kZ V;z c
J
g D

z kg } {yz \W

)*
CZ Z 5#s~uz , t,g wgzZ s Z yjZ ~ {
Xn: gzZ{ (wqZ

gzZ%YZA6
,1ZWZx ZQqzg5#~gz` W

Z"z6t Z]2Pa"
U
gZZ (v!
f oZ)0

i r Z" yZ

gzZ,y
or
x Z~iZ0
ZZvZY
yZX 3g qz
~H
ZzZIZ Z~ekZq ]ZZZzYK6]Zf \W

nZZkZ ;gZZ gyZxq


Z~!
WxsZy 19Qgx Zk

,ZgzZ `z%~}yZY gzZ} ]!


Y~z
g zg]ZYigzZd XY h 3Z a
!
` Zzgzxgx

sz^izgz
~ VzdKZ Z !
e
jgzZ
(~ iZ0
Z

'
ZLZ vyv+~NZgzZd6
x *
+
Z%Z! V;

{WgzZ g} [Z [Z iZ0
Z dg7 yZ6x

7Zzn%`kZk0
}g]!
S'gzZ;g!
Xg

)f Zzw w
zy

s xL LF, z6
,r
x ZVV w

!g z~f Mg

~ sf Bo 5#q
ZP ~ yZp ;gzZ ] ZgzZ
X f
{ ^
Y]2yZ=vZ

@
Y H7w ug I0vZx Z !Zj g @
~ Z
DME&mv] o ^njm nue] ^ :c

VrZ
]!
Z ~g7 Z- X dL L~g
umvZ G
*9g1Zx Z
( 2)X H Zj Zx L
L

~{gzY b 7ab`
gzZ &mv] o ^njm

! ! ! V5X D W"gzZ p dL L

( 3) XX!njm ^m njm ` n om ZZ

( C[c
*
) njm @
Y dL
L [wVTq Z{zC

x Z ug Iy!
iyZb Z, Z1Zx Z ug I0vZx Z !

D
p{zX g CgzZ b~}g!
r

XX% ] o km]^ nue] ^] ]L L

( 4)X 7yZ~}~1Z} (

~V

D
tug I0vZZx Z

( 5) XX!^] ^ k ^n nu oe^e o$^] oF^i ] ] ZZ

X @
bVx ~@
:~=g fyx ZgzZ1Zx Z \vZ
Z L L

:D
ug I0vZx Z D bh
'
1Zx Z

oe] ^n ^ p] W -]] o] snju] $] ^ ]ZZ


G
( 118 GEZ GG
( 2) ( 292m11` Zg @
)
DME
G38)

A.
xZb 7Z)
(1063m2`Z EZ745m1` ~iZgx Zb 7ZgU 342m5`~C
( 3)
X-Zd
X-Zd
<G
(560559m6`v0d
E
) (5) (560559m6`v0d
E<G
) (4)

DB;r dZ

(1) XX!$ %] ] ] o ] _ ] u] nue] nu

x ZgzZ yx Z x Z~ kZ W7]gz}~( g
u) W
Z
Z L L

~Vg !
} gzZ {~
yZ1Zx ZX xZg 1Z
X } (
~VgzZZzp
g~

D
ug I0vZDi *
6
1Zx Z
(2) XX ^ei ^ ] nu oe] % ^] o ]i^ZZ

X z:gzZgs :gz 1Zx Z~Y fL L

Z~ ugI0vZx Z~ y
z Cr
x Z wZ Z F{zyZ
~ Z1Zx Z'b`
&mv] o ^njm Z E<XX D Y0
~
G
X H7zz GEZ GG
G38L L & t
Yc
w|749xx-Z0Z Z 0Z dZ1Zq {zkZ

: D
~%ZkZ

k^]] njm ]^ ^] ^ ^e f] |^e ]aL L


njm Wn ! e ^ ]u] | ]j ] ] %]
DOEXX!^] ] rm^ ]] gn_] ^] m

Z
6
gx Yxf:/x{ c
ib &mv] o ^njm

X Zg6
gx tgzZTgs1 XX njm ZZ v QBVq

D Y1 p Z {)z)h

gzZO d 6Hs%Z ~ kZ 7x
X 7"x ZTgK]!
kZ~ Z

})}k

ZC
` W D WsnZ Zgq
ZMg kZ

ke ^m nu e^ ~yz0Zg @
L
L M"7gzZG
~k

gzZk

G
( 93m2` Zg @
sf E4h. Z )

( 266m11` Zg @
)

DOE

( 52m2` V
o)

(1)
(2)

_ Zg
z

( hu{,yZ
( 1) X AXF
1Zx Z^%mu f o] m]

w!|808xyz0Z0 Z) Zz [Z kZ

!
gzZ kZ~ wL Lp YDIZ Hw

gV- kZyz0Z)X c
{g
Zs

n ^ ] o] nj] nf] e i L L
] ^f o j] ] o] nf jm] k ] &mv] o ^f]
DNE! ] h^j] i ^] m]
yZ c
x ZZt6x Z[ZV" ze~gzZ} L L

nkZ~y
[Zg X tZzgyZzzZ tu g
uk0

X CYg
uzyW
<Y7zzwp
g $

{)z x ZZ e
Zzg hu {, Z x s
ZkZ

]c
zZg 9 @
x
oX u 0
x ZZkZZ]Z|[Z

q :Z z ~ g
u r
x Z XN Yby g U
Wzg ~z% 7 Zz

OXxy

gzZDgz

{
0 x Z KZ VZ 0 x ZgzZ ~ ,G ZvZ1Z x Z
:1

kZZ
g
uXC
~yTg
q Z ct*
1Zx ZL L: He
Zzg

u
g
zkZ )IZgzZD6kZ "
U
[Z\Wc
zmvZ(3)Xq~y
WzmvZ-gsg g
q Z (

1Zx Z ) L L: D
-1Z x Z De
ZzgB9Vx Z

:2

@
k0
r
x Z7Z~&LgzZ Qg
qZz=L( ~ e
w
@
n~ 7szc c
79g
ut D
gzZ 7DwJ\W

( )vz)-;118mGEZ|) ( 1)

-{
( 98m1` V
o 11m~,G
! ZgZ ) ( 3) ( 666m1` yz0Z g @
) DNE

g0

Z}i W~
q+Zy=H

(1) X V}YDIZ~D
?`\ W]|

yZ Zq~ #
}
1Zx Z~L L: D
Z
q00x Z

:3

( 2) X x Z TV@
y{z yZ~g
q Z~g tL L
CZZqx Z
] o `(1Z ) L L:D
| 1162xwZ E

:4

:c

?Htn~ZZV1 y

( 3)X n ru ^u

q Zq
g
Zq
ugzZqr
x Z~ wkZN
{ i Z0
Z\WMg
(4)XqV(u&gzZZz+Y>ZzgwZjZgzZQz

6
zZg ZD
,~?x KZ1Zx Z L
L D
q 0x Z

:5

(5) X [NZg
qZgZD
:eg U
s Z[KZgzZf g
qZ

~$b ZgzZg
ZM\W x ZZ g
u6WZx Z
kZgzZ N CZ]xWZx ZvZY
yZX G
^Zz G
*9gmvZ G
*9gXuzq

x 6akZ gzZ ,[!


d} "z6
Zz s
~ 7$Ze~ V yY KZakZ
Z Y H*
4}~ mz

1Z x Z L Z #
izggzZg~ {C KZ
vZX-] Xa LZkZ

V
(~]YgZZyZ0~~zcx Z/gzZ
x?Zz

}W's5zmvZ-xZ

k1Z

y 0
ZzZIZ ZZZ*

%
45E!Z
!Zf ~g1 hG
o)(2) ( 103m 2` ~g
o 151m 2 ` V
o) ( 1)
E
4)C
3E
(95m1`V
o 31m~h
EG
Z ZZ!Zfh!!Z151m1`~g
o
I

4) ZC
C EG
( 29m;g
ZxEZ )
(4)
Z-)
( 4m E
(3)
4}E.ZC
( 474m2` ~g ZZ5; J0G
ZZsf 151m1` ~g
o)
(5)

10

g7
zC
]gzZw *T
r

D{e
.g
uIZ ]!
q
ZD
! ~ Z *

(1)XDNJJ6
]!
~h

: D
~ Z *
( 1 )

7W'
{yZkZyZJ
#
#
Z#
}
T+[Z

qgzZ!Z"~y
yZy!
ic

gYa+[Zq
4
}g$

sp {YkZq
4
}gzZ#
]zkZt@
wEZpZ
(2)Xq)Z#
Z6
Zgze
e
Z@+[Zq
4
}g

Z 1ZWZxZ]|xZZ Z~w( ~ Z *
)yZ xZ[Z

(2)

g
uIZ
)q~#
}
yZtGZ*
yq
ZX f
]u" Z

WZxZg
uIZ
)!tGZ~LL:c

~u*
g}(
qzW0^
1ZxZ@
];g1Z1ZC
$

qzg1Z

xZg;ZYZv}Z

DV(u&{ztyZ~}g!
yZQ

o%e]] ^] ] e ^m?$
YZ~yZVn
g`t~}g!

(3)] o] ou

Zz{zXc
Zz e
z~g(Z*
%q
Z?*
]|

(3)

Z*
q
ZV;z e
Z]Z|g
uIZ~TV
Dq
Z~<%Z V( 127m~ Z ) (3)

( 373m~ Z ) (2)

( 18m~ Z ) (1)

11

V i r gzZ w X D {z i

J7 ~g(Z*
~tg {zX xZuZ
"
z #
Z ~
c
hu{,s7ZYVYZ~1ZLL:Z~g!
ZD
q

HxZZ[Ze
.Vg)

{zg(Z*
q:Z]!
kZX c
{c
i}yZ=gzZ
*
kZ L
L c
VrZ
cuugI{nyZ ]!
tVrZD

4 (Z=LL:c

~g(Z*

gZ
D
{zX zwg
gzZ
Zi%{z Zg

:q
Z~zZg?X YD

%d
kt

HwZ ~g(Z*
Zz kZ c
wK?fZ V

kZ=
zT L
L
? Y
d
k{z
D\W !]|LL:
j! ^n o pF^ ZZ Wt}g
utp~gg
zkZBq:Zq

~~XV@
k
yZskZ~#
z}T XX hv^e

qdZ}uz&
C
~k

k
yZsvZZ
zvZg1ZxZ
(1)X???Y{gyZZk0
,ZakZ*

-qZzqzg
!

~<%ZbZ

:^(4)

IE
4&1er
(2)X 0qzh

c
ZxZi%ElF

T~bZz

z<%
Z t{zD=J
VLL: ~<%Zr
Z[8*
(5)

(3)X )t|D

%g

~}g!
vZg1ZWZxZ%q
Z~wK(r
Z'

Z*
(6)

tgzZXqz]0r
xZ]|~LL:p
Wg

b~g7`gZ

zPzy Zt6
gzW
ZT
Wg6
w}Z

Z}

{g e ^e l^ c

YZ0
Zt}q
kzg

qz*
ZC
]~zglZkZ~$

r
xZtZe~w}
( 8mZ[ 2Z ) (3) ( 21` 114mwZ G

Z ) (2) ( 192 191m~ Z ) (1)

{g kZ}wZ'

w ZT

12

kZc
]zgPzk
Z g(Zq
ZOkZgzZ
g UgZ0
Z{zb

r
xZXVyZgzZ|(
{c
igzZ]or
xZ~
z

`g+
h wVe
WkZwV\WgzZ ~V@
7]o
~gZ~ pFm ^ o ^j]D
[zmvZ-]W

[Z ] ji^ m]] o ] ]X"*


Z~kZ1N~~ggzZ

[ZS+yg)

{zV
gyZ+*
LZgzZV@
6]yZ~y*kZ

~V zC
Z
kZY,6 !Z"gzZqgzZOg
n] ^e nv^] hj] ] u m] ] yvzyZ

DME n^ n^] t] ] ^ e ]

[Z
[g

iZ

DZp

Z~

xz [Z

iZ

"

~~xc
ZX Hy=~<%Zxj%vZz*
:c

K(Z'

Z*

(7)

sZ:
[ztZs%Z@
^yD~gzZ*
~gz

X D!Z"~h+[Zvg
QZ?L
L 0
xZt
Z 6
VyZSgW~

Hc
gxj%r
@k

2
Z~xj%r
Vx0kZ~
,'
{zYxZgN
g}!Z"~h[Z,Z ~[Z \W

nu e] ^n ^^]LL:D~pZyZfr
xZ~/ZgLxLj%r
Vx

*
g6
gzZs*
$ (r
xZ)D
2 XX!]] ] gne^ n ] ^]
(2)XayZA
%
Z j
ii] ] ] ] `e
W~bcyZ

gzZV
gyZZtpVg{k
J~PC
LL:D
K(Z'

Z*

(8)

yZq[gzZK(xj%r
r
xvZ1Z*
[{E
Z LZ

[ZS+yg)

VJ
g]!
tSz~!
Wk

iz_xj%
( 80mg
Q Z g @
q )

( 2)

( 79mg
Q Z g @
)

( 1)

13

~gz
* V V;

(1)X =gf]'

wz4
]o

+[Z\WLL:0~!
Wk

izr
yZq;r
Z'

Z*

(9)

@
!Z"v
Z g1ZxZS+[ZDc

\WOD[Z

(2)X @
7YZ{kZ

o ] o ^fj ~{E
Zv
Z g~ggxZ;Z

0h

(10)


{tK~X"F~gV!T nv]
(3)X^

kZ7+Z,htxZ G
vLL:cK(*

If+-ZqX,$

~h'

xZvg)

vZg1ZWZxZ6
e
Zzg

Dpe
.\W~tZ^ZM0ZqDc
idWZxZwYZ*
u] ^] ^] u] ] ^] ] ]u] LL:~h\W

Dv
Z g0xZ2 XX!] o]fj] ga] h^v] e] ]
:G-!
0vZ2X: X 5[tIZr(vZg1Z)\WVrZL
L
xZ~ViKZ{z
onV VrZLL:DvZgRZ Z

(4)X3gpttgzZ}6
yZVrZY,a1Z

o o^ (V-) ^n^e r Z]zgzZZg


(0h)t

(5)!] oe] e] gu^ e ] n m m u


X;gxzJ
GgzZgzZ{iixZc

Z'
Z~)q
ZLL: ~gg@*
]|)Z!

(11)

*
z~$vZgr
Z{
*
]|gzZ)(lr
~zgW
( 428mg
Q Z g @
)

( 2)

( 79mg
Z g @
)
(1)
G
J
!.Z 536m 1` wZZyZ) ( 3)
( 378~ Z 70mg
Q Z g @
!ZfwZ G0kZ > Zzg w 4hZ G
G
( 314m Zg @
)

( 5)

(g
uIZ /107mtZ^Z ) ( 4 )

14

@Yc
0
~
gHr 9

ugI>gzZ~q~~[Zp>zmvZ-vZwg[ r
Z'

Z
1ZWZxZyZ? c

=[
g[
p=v
Z g1ZWZxZ~
(1)Xc
Zzs

~Vr
xZ~ Zsg]$

v
Z g

~y
vZgxZ]| kZk7~-g D
)q
Z

(12)

]|e
D@k

*
2
ZzkZX ZeZV9
gzZ6
kZq

~
WYC6kZK wEZ]:{~ y
vZgxZ kZ c

(2)X
wY"~(
kZtZz c

tr

*
vZgx}0Z]|WyZgz)q
Z~ZgW

(13)

(3)X~y
y
Z 7Zgvg)

}(
tZeZ@k

Zg~'
~}g!
v
Z g1ZxZ a^q ] ^u nu oe] o ^]

X"xyZgzZqvZzp
g

( ]o: Zg 2
)
vZg nue] ka^

n
g [p
Z
}g $z

1
Z
z " 1
#
-E
~ DiV- b) CG {z

1 ;f $
7 W ~ V
]zZ 1 W i!VZ *} Z
1 ]zZ ~ c iz Y

( 380m~ Z )

1 >
N ~ i
GE
1 ] DV G
5;X
CW:Z
~#NzZ

1 ]gzC kCQ
~ D{z Vzg" VB

1 ]zI ?q
( 17m] )

( 3) ( 380m~ Z )

( 1)
( 2)

15

0
/D { ` WV r gzZw

:zx *

)Z ` Zu[Z x Z WZ x Z: [Z ;"
U:x *
-Zz;1Z :R;y:x *

+ GE
X-BEZzY <XZKg
HyV- X .
IZ Z Z\W$ C+ ZzY 1zZ+ <G

X VZz0m
z6
0g c
0

m
0"
U
0ziy!
i%0"
U
0y: @
Y
E
4E
5"ZZ'
> }Zm E
5G
Z ]| \W._y jb
4
-hG
X @
Y\Wzm\vZ-g WVgzZ (J
G Zz

H0Z]|D7WZxZ]|*
~Z

7 L6 ! nvZXVgZwZ k
zZ iZ y!
i%0 y00 Z ~

]|~/Kg"
U
]|-ZzyZ ~|80]z1Z]|ZZ}XW

'

czZyZgzZyZ\W Gq~#
}
*Zz\vZxy%Z
XwJ~h}gyZZ]|n
gyZvZgzZ

x Z ]| e
Zzg ~uz X ~|80] z \W"
U
e
Zzg kZ

gzZ ~ F
Z
z b|70 ~ W
)X |77 ~ kZ - 1Z

gzZ ]5 _g q0vZ]|V;zgzZ eB-Zz LZ~|87

X c
C9yx0Z|70ZX g
u

76~Y !
W\WE
0 gzZZ g \W t w

gz$ c
+6
t ` Zzgq
Z~ [ HwEZ Z6[) g
t ZZ
Z]
WZx Z]|Z E<XX
q { Cz e
Fc
W
Z !

16

DB; r dZ

X H(Z\W W

WZx Z~h
m
0vZ]|~zZg~g U
s Zb~zDx Z

vZV(Z~: Hn~?y ? Y7 VrZZq~#


}

: V- :c

WZx Z ]|X c

yZ=g fxsZ6T \
X (Z p~ syZ~g vQ Za m~bDyZ

Y z xzY zgzZ Y z xsZ Y z @


Y7 xs
E
8E

x ZX zz xsZ Y z ~g g x ZX @
Y ZV Zz myZgzZ
#
! -G
gG
gJ
q
Z~#
}
k0Z]|xzY z gzZ +Gzz Y z
X @
Yk0Z zz

X wZ Z~
1Z L LR\W

:s
zR

'Zzg e z ~KY gzZ


L L]Zz [IZa

:1

b 6g}g7 s hnZZ !
yc
Z Ir

:2

{ek0

C
\WgzZ Wz kgI WZ x ZX Sg z c
X
1Z\WZ E<X Sg]Zz
X Zzg
m\vZ-g e
Zzg\vZg {k

1Z]|
C

:p]gt

]gkZ \WZ
wi*
- {g~ >Zq~ kZ #
}
z

t!vZwg c
L L:Y7~+qS7`e]vm ^ mz:e
W

Y7g !
g !
gl{tgX A 7Z ?y]Z|}uz
Z

:c


g ZgkZ
6
0
\vZgg yG]|
XX! q ^ ^m%] ^m] ^ L L

tX BlgzkZ v x kZ k0
c
W
yZZ
Z

X q
Zpzx|TX ~z%Bp ZZVzg
u

17

Vi r gzZwXD{zi

}g ZjVz

x Zq Vv0Z)

1Z WZ x Z st Z]AzZ g
u kZL L: B x Z *Z
( :J
X e AXF
azD\WkgIZ~ iWZx ZY

kZ0
V{& [ZZ
]] e l`^ ]

X t Z]g
ukZWZx ZX
4ZVZgx Z :Z 7
*
s Z Z%Z

: ]g t
t c g yG]|C
t e
Zzg ~g g x Z

g YS0

V{W~[ZgzZwZ~}g !
XX`e ]vm ^ZZ~e
W
<X
s ZgzZag yG]| g
ut gD .v{zZ E

! ! ! ! ]!
Xc
t,g! Mg X ~V6
WZx Z

\W 1g (Z yZy ]g ~gzZZ \W

:iZ%

\WX ]g q
\WZ0 5 D]g } 1g

YV- D
Z Z gZ `
@
Vq
Z \WX F
!
wZ: x ]g

X r \W*
~g Y;xz6
V~^]g
I
-^x Z~5 Zgg Yg Zi !
t ]5 E
~]g yq
Z
aXg Zi !
n? D Y V : c

c
0
: i x Z/ 0
VM @
x{z
~ >Y f :c

c
N Vc
g U
W] Xz ;f6{n WZx Z \W

}n}g v~YX z ~>Y f?z: : c

X 7Hn
7
I
^
- x Z : D
yZgzZ]5 E
WZx ZX V ;gNgU
W+g azD~
kZgzZ ZzsxDX c
hg~*
Yg Zi !
gzZ HW
Z6
w}y
kZ
9V
X H qz{ogzZ HIzctgG
0.:XE
{ Zeqw~

yZz!
kZ? Y yZz + Y+ { c
i x Z/c
WwQ
zsZ =Z E<X 3g{ c
ib)gzZ CZ:& kZ]Z|

Z{ys '
kZ bT{g Zt Z~u 0
\WX e*

18

g#
6
yx ]ZggzZ6
] Zgx y

W
Z Z(p]Z&
wj dt X |
V Zz ! Wz c ~ NZ wZgzZ V

X ;gez IZgzZ k

5
j~y}zD~: D
pX ,
W

kZ y! Z0 ]| Z% kZX
hZz Zq
Z~Y Q

vZg&0vZ]|{!
{ogtgzZ6
gD

zkg~Y
z
,~ Xx Z/k g ZD
q
Z~ug IkZX g W u0
\

N Ze
Z@ xt ~ `'TX !
W W Y yZg &gzZg$
[Z

X Y~fC
{ i Z0
ZkZ ?VJ
VV*]YmZV

xZg ZgzZg
Zg Z yC
C
X ;g g Z ZDyC
tkZ

[Z {z}z g
u~
z kZ Za ~TWZ x Z ]|X
0

3 b StX [z[W(KZ KZC


~X
ig D

E
E
43{!
n7g Z{z Z7
*
Yg !
Z~g gx ZzzX !
J
EG
:[Zxsfzgq~
zkZX cZ3 b gzZ

-^I
5;X0]| / E
]|/ G
% x Z ]| / t ZZ'
Z ]|/

4]t GZ1Z
&0E0vZ0y]|/g U
0[g ]| /[w0u ]|/ E
I
X t Zy! Z0 ]|/ . ZyZ$0y]|/i0{z0x ]|/

zZ ! Z0vZ]| ~x Z/
z kZt S~(

X~\vZg

;Z H {z H x Z/k g ZD
q
Z~ az D

\vZ g&0Z ]|X \vZ g Z]|gzZ&0vZ]|

Z c
=wZ
V;zgzZ \vZ g WZ tzg]|

X c
c
g azD~VrZ~

z ~ > \vZ g &0Z ~

: ~g ZZg ZuZ

&0Z]|gzZ p=\vZgZ]|g !
ZX Dq Z
q
ZgZD
ge

19

gz$ r gzZwgz$

N 7ZX
{\WyZyZg WnwL ZyZ\vZg

z$

~g v c
}zD?!&0Z c

lp\vZgZ]|
" [!
z qzg LZ \vZ g Z]|Z GE
0G
kZQX
0D

%t

g [Z kZ y* ~g7 z!
g*w{ (Z ;

3 b 3 b Q Yc
g ZV- zZg
ZX}Dc
g
uD{ ZpX
X g:

Xh
i0! Z/X ~ &~ yZ b ~/

-^I
:c

E
xZ

c
0
Db ~ yZ zm\vZ -vZwg[Z ~

:tzx Z

X Ze\vZgX ~Z1Z&0ZZ~&gzZ

~z yZD]Z|b yZ kZ 0! Z Y Zg1Z h
i&0Z Z/

yZX '6V- Zz gzZ VZ0 w !


D Vz yZ X&0ZgzZ ZX c
0
kZg xsZ kZg kZ /]|X c
}g f }gf [L z [W
A+9E
[Z
*E
X yZZ +gzZvZg[Z G
w/\WZ

z kZ
~ {I x Z WZx Z

\W~ yxgg Dq}~ #


}
yZJ
w{g VZ\WgzZ izI
\WbkZX 5 ~q ~ pxwcvZ
C
ec

^ }uz

]|f *Z LZQgzZ Hq}z g


uD Y xg ZD
g e gzZg~lD(
yZ Z E<XZ~| 120wz x Z |]g @
ZtX c
q

k6kg

:e \W~=zc
w:e/WZx Z
zwz
{e{ og KZ~ c
Ww qkZ \WX zgkg~/w
:D

ix Z

\WX W: "
1V

k~ c

Df Zz ]|f *Z LZ 1Z WZx Z

1{ Zg Z )ICZ Z~c
Acg ZMZwYZQ;g~\Ww

20

hZbs

yZ gzZ 3gx~KVx t ` W ;egzZ P~izgq


Z

yZ~ {yB q :Z ]|]Zg ZX


W k0
yZgzZ W:I e

=(KZ \W 7_g Zz Zuz Z gzZ Zhgw Z(


]m

: yZJ
` W ~ Wb), ZPk0
} p={z c

~p=:Zz ]|Z
X @
Yq]!
Z LZgzZ @
Y[Z~

~ p Ht Z \W :eX b)J t G 7 b) {z
Z E<X Vzhg:B yZ ]@
1<t y Z ~Xb [Z s }

~/w:e\W]X ;ghZz ZyZ 0

i @
gzZ ;g 6Z~

b kg ]!
Zz ~z{W7{LZgzZ 6 f *Z LZ~KY

kZgzZ Hi Wk6wVZz {Z =gzZW D~( \WX H qz

X ~ 7
<
4^WTZ er Z

Z q gJ
~zx Z[ZyZ=g fd] Zg \W

~g !
gg\Wy q
ZX \WwVKZ~ Zg]gzZ z ;f o ^Zz
4

kZt : g kZ X 0 gGV;z p=

:c

5 VD \W ! y: #WZx Z g + } (
VrZ ZyZ

2 X /0Z ]| VrZ gzZ { /0Z ]|


X HqD OZ.
Z (
\W:1X&0Z{bZX Z]|

s Z :\vZ yZg xZ/{ukWZ xZ

:@
s

{ztgzZ 56]!
kZ
ogzZg{E

IsZx\W q ]5

XHfe
ZzgxZ/X7q~g[
Z ZS
G-4X3

)q
Z x Z/ \vZ g1Z WZ x Z L L: V + Gv0Z)

0vZ]|X
)q
Zx Z/~
zkZ~|80] z\WX c
0
X Z|88wz zZ! Z

21

@
$}uz{z}ZZn
y}z

wz~| 95gzZ~{y
z kZ\vZg 0Z]|

Xx Z/v~ }uz Z]Z|yZX yZ\WX c

G
& Zz]|
|85wzX ~x
^Z0I
/
|88wzX ~0]|
E
5Z1Z]|
& Zz0% G
| 110wzX ~lI

| 93 WZx ZgzZ Z~ ~~uz wz X ~y


W~ x Z/x t

/
/

D
WZx Zp~ e
Zzg - 1Zx ZX 6vZ
eyZ~
X w!/~
zkZ
eB-ZzLZ~| 93~L
L

Y7-ZzLZ~xWV6
yZ h1q
Z~

x *
yZgzZ ! zm\vZ -vZ wgt : c

VrZ ? y h1t

yZ :-Zz}? Hk0
yZ Hc
g ~Q b
0_g q0vZ

=:~X zm\vZ -vZwgVrZ hu{zk0

VgzZ(W {zO Vpg


u ~ @
k0
yZ

g\W yZ ~gzZ
Vd

yZ ~J
V - Do
] ^ ] m o i W n oF^i ] o ] ^:

!fvm &nu

kZ q+ T : c


g Z zm \vZ -vZ wg

X @
7yzz ~izg6
bkZkZgzZ @
\vZ` Vz

kZgzZ @
\WgzZ ]5 x Z/ ]!
Z wq
I3x ZgzZ x ZZizZx Z ~g Nyx Z yZ
6
0 G
Zz+LZ~s
@
\W X F
!
zC
]o@
\WZ E<XX q\W

ztX He
ZzggzZ H q g
q Z x Z/ \W %ZtB

p Hs%Z~kZ gz$X Sx\W

22

@Y
y Zb

X c
Zz|kZZbs Z Z E<Xg7l{v ` Z'

:~F
wg! zZ! Z0vZ]|;v)

yZgzZ ]g c
i 1Z x Z X /yZ zZ ! Z 0vZL L

w]
z kZ/WZ x Z w
Dse
Zzg
w{,/5 W
z kZ6 wZZgzZ ~|80] z \Wt 9Y

Tg~! q
Z YtgzZ gz /w]wqX

WZx Z~ ckZX :! kZ T(Z~ V ZzggzZV


X rgzZZz{ c
iwZjZyZ {zYx]!
{

WZx Z
)q
Z $ZZ: !Zj~gx Z;~g Z5

BVzgzZ 9]!
kZ Vz

yZgzZ Hg Z ]5 x Z/

X 4e
Zzg]ogzZ H"
U

WZx Z L L: !Zj ~yC


_g

X Hg
uq yZgzZ ]5
)q
Z/\W
I
~]c
z% x Z/WZx Z w
~d/Z0*Zl!1Zx Z
x ZX c
C~ z yZ2X N
y ]c
Zzg~kZgzZ !gxq
Z
G
E
"
5]c
34E
E3B|Z GG
: V- ,X H~ G
ZzgyZ
k m ^ e ] k nu oe] m oe]
! o m ] g V m n oF^i ] o ]
X 9gzZ x=tkg
utc

x Z

De
Zzg \vZg1ZWZx Z]|- 1Zx Z]|

D
zm\vZ -*gVrZgzZ\vZgZ]|VrZ

X n
6
yC
*
D

k m ^ e ] k nu oe] m oe]

23

D Y0 (z 6r Zg

!^ n] o ]] V m n oF^i ] o ]
X ~pg
upkZ

De
Zzg \vZg1ZWZx Z]|- 1Zx Z]|

D
zm\vZ -*g VrZgzZ\vZgZ]| VrZ
X ZznZzgn
k m ^ e ] k nu oe] m oe]
!^`] $^] gvm ] ]V m n oF^i ] o ]
X 9jZ~{g UYZY M

De
Zzg \vZg1ZWZx Z]|- 1Zx Z]|

zm\vZ -*g VrZgzZ\vZ g 0Z]| VrZ

X @

I~
{i\vZG:D

k m o] oe] e ]f k nu oe] ^ e ovm


^_ v ]r oe V m n oF^i ] o ]
!r] o ^jne ] oe

X F
Z 9Qg
ukZD
x Z
-B+G
De
Zzg \vZ g1Z WZx Z]|0 G
]|

\vZ -*gVrZ D
\vZg zZ! Z0vZ]|VrZ

\vZ K'
Z'

g Zpc g vZ T : D
zm
X y~
ckZ

o ] ] ] e $] nu oe] ^n e n]
!fmm ^ o] fmm^ V ^ n oF^i ]
X
okZ~F
x Z

De
Zzg\vZg1ZWZx Z]|l0Z]|

24

B(VZy
Z6
VZy

5LewZiW

G
& Zz]| VrZ
zm\vZ -vZwge
Zzg\vZg ^Z0I

X F
!
]2zuzg (ZVzqyZhgVzqz:c


g Z

zg x Z/WZ x Z z "
e
U
]!
t ~ zg ]x yZ

WZ x Z ~gzs
z %Z kZ VX s Vz e
Zzgz
X '!
{z ]o ~g Z +
Y)gzZ s KZg Z
X
17x c
DH yZX @
g Z

D { E
Zz cM WZx Z`| 76gt\W~] * :{ E
Z

X tY Z~yZHqg
u
I

I
^
-%
/ E
xZ/ . ZyZ$0y/y!Z0/ b!
g!Z0Y /

U
"
0~/ ~gZG0//0*
/~C
i[0Z/k0Z)M
&%0 /tz0G/{z0 x/ ~y y1Z / ~gZ
0 / I
E
4]
5;X0/ G3E
B-Z!Z0/Z0Q1Z/G
0tGZ1Z/
0 /Z0Z/ E
vZ0 /:>Z xZ y/ 0 c
i/Z1Z *Z / G
Z E<Xk Z
_zvZ[gzZ
}g
q Za
X 6[kg g
u : i {ztX
Z ~^g
u WZx Z

~g g x ZX i ~SkZ gzZ ~g Ygzgzi kg kZ~sZ x

X Y7g
cg
uwg !
Z~D

T : _ (Z ~X H i W g
uw WZx Z

x ~ Y x{z} Z F
L L:c

w
Z1ZX: ~
Zg
u\ W

X @
Z ~ yZX ~
Z g
u WZ x Z X p=c

Xt, Y x

-^I

w D
p c
0
: i x Z/ 0
VrZ : E%x Z /

Z yZ WZ x Z X: = D T ~ 7: +Z g
~
u ~ y}

25

{ nwgzZ r W

xZ g
Z>ZZ7Z~gNyc
hugZD
z7Z

X
g
u

:%xZ/

D
WZxZ%xZXC:xZg
u~tZD:%:c

Xe1ZgzZDVHbZzg[Wt=bT:

0vZgzZ Z ]| f *Z~g Nyz% @


g

I
: . Zx Z /

E
\W VrZ yZgz Z _7g
u \WWZ x Z X ]5 W zZ ! Z
I
x ZVrZX Gc
g b) . Zx Z V- ZzX Zeo
I
. Z x ZX
y
yZ WZ x Z ]| ? H\WX Y7 WZ

Vz g
q ZyZgzZ g
qZ {y \WX c

X t V Y7
I
\WXy~yhu \W~! ''X c

. Zx ZX c
y
^m:Dt~g
q ZyZ\W }Y7~X BZe ~yq
Z
{z

!n_] e l] q] ^`m] k] ^n] v ^f] j] ^`]


X 1qVz \WgzZg $gzZ ?! Y {z

}Z

g
u Z ]|gzZ }z g
u f *Z x WZ x Z

: x Z /

X qsyZ @
[Z} (} (

;X

5 0/
9gzZ e
ZzZMX e
Zzg x Z/ Y@ : G
4]
~ yZX & Zg
u c yZ 0 ZG3Et GZ1ZX e
ZzZ
i /a0y/i0vZ//0vZ/k0vZ/x Z/Mh Z
h

X
zug Z0

x Z/}uz $` @
u b !
g ! Z0Y ]|~6l

Y D
/0Z ]|Xz$xBB _X q s

{z Y @
Y x yZ ~ e x c
Z X D WVY k0
} D

26

g 4 0

i{ izgP * zZgzZw

WZx ZX

yZg b0z/x Z ~C
ix ZZizZx Z$v ZX}: ~ :
d

\W q q={z ~ { g !
\W z ;f Z Z}
KZ

]|Xg Dq6vZ
e~#
}
w X D F

{k

1Z ]| /Z]| / : /g;Z Yt ~)(l x )M


C

4Z ~ {yZ @
[Zx,X m{k0ZgzZ/0Z / { y1Z/

X qg
u yZWZx ZX

yZX [g
q ZvZ0 gzZ:>Zx Z y~

Z]|t c

D~
Zxx {yX HD[ Z ]Z|}uz {z

Z]|X ]V gzWWZx ZX
0g
u

%zz 0
kZ p=Z
\WgzZ ~ {y ]5 \W\vZ g 0

Y x\ W 7[Zv qs{z ~ g
uwWZx Z]X
z
\WgzZ 4Z
) xq
Z J
$xgzZ @
g x Z/~

X yJ
g ZD
g e Z Y x

:tY ZxPg "Zzq}zg


uD\W

x Z / x Z /! Z0 x Z / y0x Z/- 1Zx Z/

:{

Z 0 Z'
Z / n0 j/ Z x Z/sB 0
i x Z / ug I0 vZ

/_#05/ d0Z/ Z^ c
i0G1Z / q_g Z0/
tgi Z- 0t GZ /yZ0Z'

Z/` Zg0b /x Z0i!/ *


i0

0}/ 1Z/]c
Z 0{ /h1Z /t ZiZ/z/0 Z/
I
-43
?Z/ E{!0zg {/~i Zg x0x / GX/ b Z`
0 G3z/ #gi0h
m-

I3/ yZ 0 /x Zl0 E{! / Z ! Z 0


1Z/ *% 0 *|1Z/ 0 G
X )z1Z/ ~HZ

yZykZ
"6t Zz[Z WgzZwZz}Z
zxWZx Z :?

27

CYqp hgw

X qqzZ~

n%t` WgzZgg D .v~gzC


~WZx Z

CYkZ6
ZgzkgzZZ g
uxk!
4}X~V

5]gY f} (} (c + Y ,|kZX Zz s u Zu

x Z/w
Vv0Zx Z /w
x Z/U~ Z0- x Z/~X,

N
"c!Zi Z. ; bZ '

Z)z w
A
x ZX 7q
_Zuz ~X q]:S+Z WZx Z~ g
uD

7)L L s
z }Z 6 Gg ng e]c
z%WZ
$g Z1Zx Zg U
4E
5G
s Z[ L L: ~
! Zx Z
]*Zuz] E
.
z LZ {z @
Y Hy bkZi ;@
z "~ }n

~zZg kZ D W ~k

,q m{~ kg {p c
D Z 5Z{
X D
[s gzZ De
Zzg ] x yZw

X
"4- g U
s Z[6g U
Wz g
uD WZx ZXg U
s Z[

kZ {f g
qZ g ZD
:e ._ _ Zz wZ {gHLZ \W
G
b
q !gzZs q %~[X _g*,}gX c
Z5Z[NZ

{e{e[sj {\ W~zZgg U
s Z[X g
q Z

XZzsv
~ Z]c
z%gzZszcx *

:gPgx

gU
s Z [ /xZ e
Zz'gU
s Z [ /-1Z xZ e
Zz'
gU
s Z [ /

ix Z e

Zz'gU
s Z[ /_#05e
Zz'
gU
s Z[ /WZxZ0xZ e
Zz'

{c
i ~ yZc
i0xZ e
Zz'
gU
s Z [ / ( szc x*

it)

XqxZ]

He
Zzg VidgzZrg U
s ZWZx Z :D
ug I0vZx Z

28

@
zg r _V1

XY x{gzZZ Wz

g U
s Z[ ~g
q ZWZx Z
zkZ : ?v0Z)

X 122g
q Zq %~kZX He
Zzg0x Z&

-1Z x Z 4gZx Z 6]c


Zzg { c
i -1Z x Z

1ZWZx ZZz-ZzLZ-1Z0-: ~F
- } Z

X g
qZ(1070),gZD
q
Z~kZ?q
ZHe
ZzggU
s Z[

X \Wt|kZ [sWZx Z[t

:1Zx Z

7 ){e]c
z% C
C
$~ He
Zzgg
q Z c

b){
zkggzZ}+zD
\W YYV- ~p Z}uzX HA
%

c
{\W]c
ZzgyZ
ye
Zzg]gzb D
y

: sf
ZVgzZ7)yZX c
x *
h
$
! Z0 x ZA
%x Z

~g ZZ'

Z0[- 1Zx ZA
%x Z
4hIZ0x ZA
5G
%x Z
E

c
i0x ZA
%x Z

~g Z_g Z[0vZ1ZqA
%x Z
@ZQ00Z1ZqA
%x Z

010Z1ZqA
%x Z

ZvZ0Zh1ZqA
%x Z
I
~g Zq]Z01Z G
G3Z#ZA
%x Z
YZ ~0vZZ1ZqA
%x Z

Z0/qA
%x Z

Z-{00Z1ZqA
%x Z

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

29

g ZD
0

i *

E
5
E
A Zz00@vZ1ZqA
%x Z
%x Z
~ iZ0vZZ1ZqA
3Z50d0vZqA
%x Z
~ Z E
E
G
E
- g Z-ZZ0/0ZdZ1ZqA
%x Z

0!
szHZZ0/51ZqA
%x Z
~z CEgZZ0+-Z<Z1ZqA
%x Z

E 4
Z! .Z gG}Z qA
%x Z
G
4ZC
Z lG
0Z1ZqA
%x Z
%x Z
{-0!
szHZ Z ):XZZkmZ1ZqA

G
~ . Z0!
szHZZZ'

Z01ZqA
%x Z

\
E
E
B
5. Z1ZqA
%x Z
3 Z~g Z0vZ G

Z0/dZ1ZqA
%x Z

X b-Z X0!
szHZ0ZZ1ZqA
%x Z

X
c
~ ~7)!
zgqX {z7) {zyZ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

6g
q Z { c
ig ZD
q
ZtgzZ {E
7 )]Z|g e yZ~{-0Z :}
\
4
-G
5. Z / Z ~;Ztz0/ Z +G
1Zx Z0 0 G
Z0{ /

ig Z Z00h
0.Z1Z)TWZx Z7 )YtQZ0@/
Hg {eyZ
Z
g U
s Z [~ kZ HA
%6K
F
}[Z1Z

s~7 RZ Y wZ Z7) Zz WyZkZQ Y

6[Z1Z:et c
sv
Zg( 3yZgzZ7){gG
Zz VTZz b c
0
794q %)916]c
Zzg q %X 1710 Z ]c
Zzg gzZ
X]*ZuzgzZ]z]{] !
gm]c
Zzgx g *
gzZ]c
Zzg
~x
o ~ L L: yV- zz kZ ig Zp)

30

~g (ZvZ
*gzZ]y
W

x Z J
VIYq
ZX g
ue
Zzg WZx Z]| VY
1Zx ZpX p x ZgzZ Zx ZgzZ w

%q
A
Zg U
Wz7)155 W~ Hg6~tX 7
GE
<XVz
X H7A
%kZ~6G
0;X[Z1Z Z E
[Z]!
tsg ) Z Z7 )vgzZ7 RZ Yg U
s Z[
]c
z%w
x ZgzZ x Z VX]c
z%pWZx Z CY {g7~
7z ~
Z 7 Y 7t{ c
i
Z
'c
z g~ kZQ:g D $ kZ ]7 )WZx Z L L:ce*

ggzZ {ukWZ x Z ~ ]c
z% wzZ Hn X V ]c
Zzg b

Z Dg WZz gzZ D WZz yxg zm \vZ -kZ


$ ZyZZ[; Zx Z < kZ { i Z0
D
~ ~Z GG
Z y
Ezw
~ yZ ~X H_X 7)WZx Z ~ c

yZ6 \vZ
\vZ -g~ hXD7e
Zzg Z@
t gzZrWZx Z
wj/@W/)M/Y //Z /~] yzZzm
gzZrwz~zZgx yxgzm\vZ-ggzZWZx Z Z E<XX )z~ygzZ
X [Z{z:gzZ $
Y7[sX~g Zg
$g Z
4E
ne]:}
k

g Z]Z|0 ]c
z%WZx Z:] E
5G
( Zg Z*
) !m`jr]n ^ l^m]
( ~y{
0) !ne]
Z sJ
q
zm\vZ - g~ X]c
Zzg {z WZ x Z : ]*Zuz
]~kZ (q

Z ]c
Zzg yZZz
I
!

X w
/Z0*Zl 1ZY/ e^v] nue] ]^ q/ :sf
"
5G
34E
E3B|Z E
GG
q ZP c
g

~! Z x Z
o G
!g kZ x Z
D7~i 0Zx ZX xnv] ga xnqj] ^j]/X`
5Mg
]c
Zzg~kZ E
[Z}uzX
]c
Zzg~[kZ 8
g
Z0ZZ1Z / u0Z1Z /|yzg ; 0q1Z / :X
4
KZ y0!
szHZ 4bvZ1Z]*Zuz Y Zb
Z]Z|VyZX gG0
E
X He
Zzg~zZ
X=Z[

31

D]y
W*D]"v

IZ + Z x gzZ # <
z yW
;} ;g Y 6gx t

Z IZ gzZ ;g Za kzz gzZ ]2z ug


u IZ
~e
Z xsZ

g ~g Ytx
z a o Z Z
ZhZz
Zz
~})'
1ZgzZ Z!
}1Z<zmvZ-vZwgL L

X 7"
U
] Z( D Z Zs Z6
iT)i
Sb){`g

d
f Z } (} (Z vt @
6]!
kZ =
b ( s Z) G
Zz w Z IZ 6b) Z q
Z P vZ Y
yZ ~ sf X D Y
~}g !
XD7g Ig
qZ
~*:X&b)yZ ~wkZ #&

#&
{ "z6t{W yZ { Z g
q Z s Z

n6
b)
kZ]
gZ

KZ:gzZsp
ZX g66W
: x *
kZZ! ! !'LQ'

{ZX

:-0
!
B;ns *

_0
!
n s *
B; LZ
z D Z Z i s Z
Zz Z IZ

7._g
ui i4 BgzZ _0
!
6J
g
uIZ

5?? H b ~ zg g
qZ ~ }g !
kZ
Zz Z IZ Mg

!!N

32

7x Zg W w] r

n ] o of] km] V ^ ] oru e ]


DME !] kvi F] o ^] o nm

z! MzmvZ -x Z ~ D
vZ gv0 bZz ]|

:F

Xgns *
6
B;N !
B;N Z~i \ M
o ] F] o ] ] V ^ ] o o

DNE !] kvi ]

( N !
)B;( N Z ) LZt<
~i D
vZgZ]|

:F

X Y3gns *
6
B;

^_] nri (f] ] '$ W ^ ] o ]


DOE !] kvi F] o pn] o on] n] v] n^i

{ izg :1 ~t Z]t,q&L L:D


vZgZ]|

X gns *
6
N !
B;N Z~i :3X *
k

~H:2X *
gZ ~

x Z > Z
uF
X

sZ
ZzZIZX:]Z
xZXZu
Z zkZ

g
{ ~
z]Z
xZt~zg<
zyW

kZ @
7]Z
xZgzZce]Z
xZttg
uIZ

vg
uIZ
6 Y |XkZ W! MgX C7i
!!N
5???g(Z{xZ~<
zyW
c
,z
DPEo ui ]j] ]j^ ] p ]]
-
4)G
gZZEG
Z z[!
( w )I
427m 1`! Z0Z')
DME
427m 1`! Z0Z' 771g
Z g 387m 2` G.{g Zg
qZ )
DNE

4)GZ z[!
gZZEG
( w )I
E
G
4 G
-E
AG
3 ZZ ) DOE
32m 2` X ZZ ZC
( 204:s ZZ >g) DPE( > }Z g ZZ+6Z z[ !

33

:w k0
)weZ: y y eZ*

X YH3g6
? @
gl{gzZgYJ 7
y M
Z

:F

] n ] o ] ^ ^ o] g e v
m ^ % ]^ nu] u] ] e ^ ] e^q] F] o ]]
] p ]] k $ &fm ] ] ^ ^ &f ] vi^] oi oju
DME !]j] ] ui ]j] ]j^

] P
~i Z
z! MzmvZ-vZwgD

0]|

:F

ZZvZ p\ M Z
OX D]Z
\ M ~ D

Z
J
ntX CY]g~uzgzZB>gJ
V bZ~

z! MzmvZ-\ M wi *] p ]]e
MQX ;g ;e vZ

XTgl{Z:vZyZgx Z/gzZD]P

^vf ] ^ xnv] r] Vnni e] ] ^


q] u] ^ ui ]j] ]j^ ] p ]] ^ o^i
DNE !] o k ^] o ^]
\z: 4vZY 9w]Z|g/L L:D
mvZ G
*9g0Z) :F

G
*9gZx Z Y H3g6? @
g l{gzZgY J 7y M
Z
c

]j^ ] p ]] e
Wt t Z6kZVD
mvZ

X wi *
~}g !
i ui ]j]

q ^] n ] o ] ^ W ^ ma oe]
`n h] n ^ ]] ]j^ ]] ]f f ]^ e in ^]
DOE !n ] n]
( 295m 22`0Z ~z) DNE ( 9493g
u259m 4` ~i ZZ?q! Z0Z) DME
E
G
>Y ZZ {[ !
414m 1`! Z0Z' Z 3{$ x Z P
Z f Z[ !
61m 1`z 0Z) DOE
( yWZ~
Zf ZzVz!sz@
[!
146m 1`
x Z

34

g Yg Z%q
Z *

x Z L L:c


g Zz! MzmvZ-gD
vZg {k

1Z]|
C

:F

}]P
{ zZ
Xr?r{zZ
X Y q nZkZ @
Yc
nkZ

X } M ? n^] `n h] nZ
gzZgl{?
: ]P
~]P
x Z

n ] o ] ^ V ^ ] o e^q
DME ! ] ^] ] ^] ^
x Z L L: c

z! MzmvZ -vZwg ~z%vZg'

Y]|

:F

X ]Z
kZ>Y Z
x Z;g| 7
i

!
}WX

:Ii ZzW W}W~i

Z IZ :I M } M gzZ ~ x Z X Z gzZ q
Z kZ

zgi}W|g
uIZ
ce: W}W~i V; s Z
Zz

ZzZIZ HX g
u#
ZzZIZgzZ Y

!!!N
5b}g ! 7??? #g
uXt

n ] o ] o ] ^ ] o ru e ]
DNE !i ^e n ^ n^] `n h] n ] ^
z! MzmvZ -vZwg ~ D
vZgv0bZz ]|

:F

} M n^] `n h] nz!ZzmvZ-\ M Z
S7
i B
X i Zz M M

+
( x Z>Y ZZuF
[!
216m 2` > Z >s Z )

DME

u 3 8 9 m 4 ` Z 1 0 2 4 g
g
u 1 3 8 mp Z ! Z )
DNE
.
A
..Z EZ 18878
( 17472g
u138m 9` ZE

35

4B; bB; Zz] Z

] fe ]rm ^ ] o o ^ V ^ ] oe]
DME!n^j^e j^e nu] u]
vZ pvZ g Z]|gzZvZ g/]| D
bZz 1Z ]|

:F

X7~i Zz M zZ} MgzZfZZ

j] ve ] ^vf (nm ^ na]e]


DNE !v] ^e ] n nu] u] ] e
^vf X N Y~i Zz M M ,q0
D
mvZ G
*9gZ'

Z]|
!v] ^e ]gzZ n nu] u] ] e f ve ]

+6Z guF
X

^g q
ZgzZ ;g YYZ` WXY Zg Zcq
ZkZ

yZ H N {i Z0
Z b sf zgq\WMg X C 7i % +h
g

Z'
,Z 7???7b6+h
guF
YYg
qZ
!!!N
5X gh i!
kZg
uIZ

:*
: +h
g
z0ZgzZ D Y~qg

DOE !^ iF o m] ] x] : y
vZ

jjm ]j jf :D
~e
M kZvZgk0Z]|
DPE ! ] o mm] m ^ ^nm
N !
N ZD} 9 ~gZz ~b
v{z Z% y{L L :F

e
M kZmvZ G
*9g~yx Z]|X D+h
g~i:gzZ 7
DQE !oF] nfj] o ] F] o mm] m m] ^:D
~

J [ !
[!
57m 2 ` t ZiZ' ) DNE( > }Z ZZvZp G!Z
150 m 1` ~zD) DME
E
B+G
]zT 408m 2` ~DQE( 212mk0Z) DPE( 2,1:y>Z >g)DOExZ

36

xZwt1[Zw'*

X D7+h
g~i ~g7{z`r v{z Z% y{L L

:F

n ] o ] Fe f] ] W^ ] f
DME !m $ ] mm ^ V ^
z! MzmvZ -vZ wg~ H c

vZg&0vZ]|

:F

%gzZ } 9vZ g \ M ( ~zZg ) ?V C ~ }g !


i

X H7+h
g ( ~i ~g7) {g !
zQH+h
g
z(`r)

oe] n ] o ] kn ^ ] f
V3
DNE !F] |^jj] ] mm] ]m e
z! MzmvZ-vZwg~D
vZg&0vZ]| :F

i qz
{z S7,i vZ g/]|gzZvZ g1Z ]|

XD7+h
g ( ~i !
) { z

]] n ] o ] ^ ^ ] o o
m ^ ] m] o nf u mm f ej] F] o] ^
DOE !m $ ] ] o mm
i n
Z
z! MzmvZ-vZwg e
ZzgvZgZ]|

:F

\ M ~ e
Zzgq
ZgzZ D VZJ
V+V; LZgzZ rD} 9n

XD7{g !
zQD+h
g~i qzsz! MzmvZ-

n ] o ] ^V^ ] o h^ e ]f]
Z j
[!
116m 1 ` Z ! Z Z f uF

[!
158m 1`
) DME

693m 1` Z! cZ) DNE( qZ+6Z g[!


59m 1` ~F

qZ

( 5039g
u453m 8` -x! Z 318g
u
G
E

( 106m4` - g Z- Z[ > W}Z b KZ[!


51m 2` t ZiZ') DOE

37

wZ%

m oju ^e m nf p^vm oju mm F] xjj] ]]


DME !iF
i Z
z! MzmvZ -vZwgD
vZg[i 0Y Z'
]|

:F

xs i f
d

+B; LZJ
VD+h
g D qz
bh
'
{zkZXD7+h
g{g !
zJ

zZ F
]gX

w
o *
f bP zZF
]g Xx ZMg kZ

w ZIZ ~x c
Zug IyZ {z

gz6
gzZ d

!
ug MZypgV@

DoV$ Z Z]gJ WgzZD W n Za kzz~]


) G
Zz
!!N
5b
ZzZIZX
e
Z@vZX D Y

:ug Iz! MzmvZ-] M

n ] o of] t:D
vZgvZ0'

Y]|

DNE !$ %e i] m e] ^] o ^ o n l]
g e VgzZ p=]Zg q
Z ~ ug MZ ypg z! MzmvZ - :F

X J 7F
zg&gzZ ( zZF
)g( n
)g

n ] o ] ]: ~z%vZgk0vZ]|

DOE !i] m ^ o om ^

:evZg+ZgY #]Z|

vZg y]|vZ g/]| ~evZg +ZgY #]Z|

X gCYS7
gzZ F
~ug IgzvZgZ]|gzZ

qZZj
[ !
117m 1` Z ! Z 225g
u344mh! Z G
!Zz'
! ZDME
G
( 286m 2`! Z0Z') DOE

( 142mJ;yY`
g @
) DNE

38

Y37{c
i Yz#
{ c
i~ *

: #
}
7]%

:vZgtzg/
oe] ] ] o h^_] e ] ] o g e oe]
] vm ^] m ^] ] V^ ^ o n^e om ] g e
DME ! m e o !!!!!!n^e `n ] l ] m
vZ g[ 0/]| e
ZzgvZ g 0! Z ]|

:F

gzZ n
g { izg y Zgv c

O X N J 7i ~ VZg ypg c
7Z

:X YZ N y M
( ~i ) 7Z]Zg\ M
Z M
7bhZ]P

X N J 7
g7ZvZg0! Z]|

o h^_] e o m ]^ ^ mm e g^]
jm ]^ nj^e m ]^ ^ me ^ o ]
DNE!^n] b ] o ^ e ^% o n o
~ ivZ g/]| D
vZ gh
m0 T
]|

:F

_7'gZz ]c
M ( yx ~g )gzZ _7zZF
gx Zx Z/
Xf
Zg V~gzvZgy]|zzx EvgzZ

h^_] e ^ o m ^] ^ o] g e v ^
DOE ! m ^ o
]|vD
( @
g;ZY )mvZ G
*9g
0]|

:F

X_7zZ F
g~gzvZg/

^n o g e oe] o ^] q h^_] e ] v]

E
.xE
3{ +Z ><Zs Z!Zf G34$0Z)
ZZ~G
( 424m 2`DZ
G-E
4
( 157m~iz,?Zx )
DOE ( 496m 2` AXG~ZZ )

DME
( 2)

39

k
KwgzZk
5

5
wK{h
I,qz~*

DME ! m e om ^ ^
0! Z ]|VvZ g/]| e
ZzgvZg ]|

:F

XD J 7
zZF
igV{z c

6
ZvZg
#

:vZgyA0y

6CYS7
g zZF
~gzvZgy*

X D
h
m
0T
]|OX ~gzvZg/]|

^ me ^ ` o zh^_] e ` o m ]^
DNE !^n] z^ e ^% ` o `n o jm ^ m ]^

gzZD J 7
zZF
g~ug IgzvZg[0/]|

zz x Ev~gzvZ g y]|gzZ _7'g Zz ]c


M ~g
X f
Zg V

XCYS7
gzZF
~gzvZg\ M :vZgyZZ
^^e om p] ] ] o q ne] o e m o$u

nj o m ! m `e om ] ^ ` o ^n]
`eim ] q] ^jm q^v] q n l^ e] ne ^ |]m
DOE !]] nu n]
vZ g @]|-Zz LZ {z +$
Z +ix Z-Zz LZh
i ]|

:F

{z c

gzZ c
J 7zZ F
~ ypgx Z T Z]| D
e
Zzg
}9z x Zg W Zgg eC
}xs6gzC
J 7]gV

X D J 7F
z~y
W
gzZzrg Zz~
q

( 159 158mh
ix Z)

G
Z[!
( F
Z] 3E
211m 1` Z ! Z)
G
-
3;XE
DOE ( 496m 2` G
~ZZ )

DME
DNE

40

] Zp~r g"

F
z] g&X

( sZ) G
ZzwZIZX sF
zgZMgx HD W[Z

s ZgzZDZZgq
Z F
zg
uIZ .x*
p&]gF
z

X f g q
Z ~ g
u DVY ZZ ]g &F
z ? D hz x
!!!N
5b}g

k^ n ^ ^ ] f] ] u] f e oe]
n ] o ] ^ ^ k^ ^ o n ] o ]
i ^e] om pu] o n o ^ o mm
DME !^%$ om $ u i ^e] om $ u
vZwg Y7 vZg]|vZgZ01Z]| :F

z! MzmvZ -\ M L L:c

?C t~ ug Iypg i z! MzmvZ -

: :_7
gg eX_77{ c
i Vg {g
~ypg)gzZypg

C DgzZ hZXg7 : _7gg eQkZX CDz hZXg7

X _7
( F
z)g&Q

o m '%e im ^ n ] o of] ] ^
%^%] o ] ^m] ^m n^%] o o] e ] xfe ]
DNE!ni] u] ]
_7g&F
z z! MzmvZ - C
vZg ]|

:F

F] ^m] ^m ZZ ~g ~uz_7XXoF] e ] xfZZ~g

`9ypg !
zmvZ-#Zx [ !
504X 269X 154m 1` ~g g 9) DME
I
"F
ZT[!
( _ 5E
248m 1` ZzmvZ-#ZgzZ > [ 254m 1

( 404m 2 ` t ZiZ ' 69m 4 ` yx0Z 9 F


Z [ !
200m 1 ` ~z C Z ) DNE

41

g F"gzZ {% *"

X_7
&f !gzZXXu] ] L L~g ~gzZ
n ] o ] ] ] o g e oe]
n^%] o o] e ] xfe oF] o m ^ (l^ '%e im ^
DME !] f km u] ] e %^%] o ] ^m] ^m e
g&F
zz! MzmvZ-vZwgD
vZg0! Z]|

:F

^m] ^m ~g~uz _7o] e ] xf~g_7


X_7u] ] ~g~gzZ ]

DNEXf F
zg&~X~z%~sfzgq:g
q Zy*Z

t
~i ]ggzZ%X

@
g~gz*
ZwzKz\W~ sX ZgzZ q
Z Mg ~y
W
E
4
7
)` WV
Y gt]!
Z {6
q
gx Z
z66E5GF~z K{ie
Z Z ygZ i ]Z|%! ! 7t
~ i 5Z Zi]ggzZ% g

< t
Zz Z IZq , Z Z i 'g , Z D

Tx Z >i e {izg i X Vz ]gz %# ~0

zZ}
x Z ~sZ

6x C
w {6gzZ +
Z]gp7I kZ 'g n Vz% b

q {6~T
Hg (ZU{z n]g~ 5Z Z ]Z yZ
3g

~ j Z Zi %gzZ]g Zz !
]!
t ~ zg fg
q Z

! ! ! ~zgg
q Z W? t
H{zX t

o ^! !!! n ] o of] kq ^ ru e ]
E
4G
Zp Z s %Zf [ !
EG
[ !
82m 1 `z 0Z
248 m 1 ` h4Z )

DME

G$
( 200m 2`! Z0Z' ` F
Y Y
Z YG

( 204 m 1 ` ~z CZ 199m 2` ! Z 0Z ' 249m 1`


)
DNE
( 142m1`g U
s Z[ 205m 1` ~z CZ ( 420m 2`Z
ZzZ

42

:!

'
*g*V

mm q^ kn ]] Vru e ] ^m n ] o ]
DME !^m$ ]u ^mm ri ]] n] u
~#
}
z! MzmvZ -~ D
vZgv0bZz ]| :F

V LZ 7i ?Z
! v0bZz} Z :c

z! MzmvZ -\ M Zq
X VZ'

Z'

CYV;LZ]ggzZ VZB;'

Z'

^ ^ni ni]] o n ] o ] ] gnfu e mm


DNE !q^ o kn ]] ^ ] o] v] e ^ ^ir ]]

d
Vgz z! MzmvZ -vZ wg D
0h
m]| :F

z{>?Z
L L: c

z! MzmvZ -] M g| 7i }g

X 7b%~kZ]gYz 15 }iz
]] kq ]] n ] o ] ^ ^ e ] f
^ o ^_e k] lr ]^ pF] ^ o ^ k F] o
DOE !^ l o] ] oj ^m V m ^n] m ] ^ ^ m ^j^
c

z! MzmvZ-vZwg e
ZzgvZg/0vZ]|
V Zg KZ CZ }{>Z
gzZg6yZg ~uz yZgq
Z KZ ~i ]gZ

gzZ s kZ vZX
q }6{ c
i n kZ 5B
X c
j]gkZ~ Y0{Z !5}} Z :D

n ] o ] ^ k^ ^` ] o ^
V5
DPE !^e] ^v] fi
!
:c

z! MzmvZ-vZwg e
Zzg vZg ]|
X C7wJ%hzZi]g

A.

.
4
h
E
23` G g
qZ Y 222m 2 ` Z
ZzZ 144m 9 ` ZE .Z Z )
DME
G
4
-E
A

G
X
223m 2 ` ~Z Z 28m Z ! Z -Z%) DNE ( 431m 7` w )Z + 439 m
4hg
631m 2 ` ~0 Z ) DOE ( 462m 7 ` w )Z + 233 m 7` G
qZ Y
G
4
-E
A

4h g
( 43m 3 ` G
qZ Y 549m 7 ` w )Z + 223m 2` XG~Z Z
GG
E
+E
$ > ZZ[ !
5$ Y Y [ !
( g % }G
101m 1` Z ! Zg )A ZZ > W}Z E
86m 1` ~F

) DPE

43

}Y! pzVzg 6

a+

Z Zz WJ
#
zmvZ -Y m
Z ?{ ]+Z[gvZ

mvZ-vZwg XXu ] ] o ^ :c


g ZX 5:%

wC
zmvZ-\W]+Z[gvZX:%+4a}g v0

iz

g ~F
x Z 6 c

Za +$a vZX
z
DME!&m^u] o^e ] a D
vZ

g
up Z VrZgzZ z$a]tpZ vZ
E3E81ZWZx Zbgt #
vZVvZgG
Z~]gg
qZ

gnvZ_} (

zLZ\WV;z
xZZ~>
N
1x g
qZ BBg
upZ \W z u

X B]c
ZzgyZgzZ
]gc
ix Zx Z/\Wqst\W

:evZgx Z/]g c
igzZvZg1Zx Z

D
vZgug I0ZvZ]|pO

]^ ] ^ o
] e^v] ^n]

x Z/g;Z Y VrZ t a "


U
0y1Z x Z

: D
vZgv0Z)gzZe
Zzgg
qZx Z
e^v] ^q nue] ^] ]
( 193m1` ~F)

DME

44

Cq4z +yv *

X ]g c
i
)q
Zx Zx Z/vZg1Zx Z
D
vZgi Zp)]|gzZ

n ] o ] h^v] p ] o ^] i]
\WgzZ ]gc
i:vZyZgx Z/r
x Z t Z Y f6]!
kZ
:c

zmvZ-\W}It Z]g
ukZ

o] p] oe o] oe

:dZ~g
u

vZwgyxg ~ q ZyZ qstvZg1ZWZx Z

]g c
ir
x Z wg ! ~zZg q
Z yxg \WgzZ zmvZ :D
0Z]|

o ] k m ^ e ] k ^ nu oe]

( 1)

^ n] o ]] m n ]
X b Zzx x Zzgs
k m D o^i ] oE ^ e ] k m ^$u

( 2)

o m ] g m n ] o ]

n
6
yC
*
D

] ] m n ] o ] k ^ nu e] ^f]

( 2)

^] $^] gvm o^i

Ig c
{ Zp c

vZ

k m o^i ] o o] e] k m nu e] ^

( 3)

oe ^_ v ] r o^i ] oe n ] o ]
! r] o ^jne o^i ]

'
Z'
}0

6> e} KavZ

45

CYgz]!
q
Z 4z Vzg Z *

DMEXN y~
akZ vZ

:~Y gzZ$r
x Z

: D
D{E
( <
IZ)wYgvZg **Z)
o^ v] e v me] nu e] ^n e ^u ^]
! &mv] ] F

x ZgzZ0- 1Zx Z1Zx Zy! Z0 x Z]|D

DNEX ~g
u[Z}g }g tw

: D
vZgw
x Z]|

^n] &mv] ^u ^f nu e] ^
DOEX~g
uY fg vZg1Zx Z

: D
yz0Z)xsZcg

ne f ^j] &mv] o m`jr] ^f ] o m


f ] ^fj] n mj]

: D
Z
q00]|
&m^u] ] ^ ]^ k ^e^j kne o nu oe] o k

e jm p] nm ] e k$u ^ ^

~ Z4Z~7 CZfvZg1Zx Z~ D
0]|

~gt c

vZg1Zx Z ? Ht ~ B ~g V;z
X{Z
VXyzs~g
q Z~g
&mv] nu oe] ^fD
x Z0i!x Z)vZg1ZWZx Z

i^ ^r ] ^f ^n f ^^ ^f
gzZ W
6
\W~kZ Hqg
uDB1Zx Z
E

E
4G
E3B|Z E
G3E
( 156mEG3B Z
@
) DOE( 130m 1`Zz )Z) DNE( 28mG
X& 87my )3Z >E
) DME

46

7%{ ZgZ7{ Zg Z%r

DME( )t \Z Z[Z {zq}

, Zt vZg1Zx ZD
vZg ~g Ny]|

Y !Z1ZgzZCVc
t i !
m
EE
nu oe] p] i m ^f e] k:D
$0h
]|

DNE&mv] ni ]
EE
D
ug I0ZvZ]|~D
$0h
]|
Xg
utt Zg1Zx Zt:t

vZg1Z x ZvZg ug I0vZ]|g


Z >ZZ

x Z yZg ZyZ
~b r
x Z VrZg Z]|b Z

: D
CZz]ogzZBr

^n f] ]
nu e] n] ^]
&mu o ^$]^e
nv] o e] ^$^
n n] o ^
^e ne^e
^^ nf^] km]
n rru v]

yZgzZX c
+'
kZ ~ yZgzZVzx 1Zx ZD

x ZX c
+'
], g U
Wg1i +'
, Z ],}gzZ g
u

x Z ~X Z Za 6yZ ~: gzZ ~ [f: ~ t: 6vZg1Z


ZC
3E
( G
0G
ZZX . )

DME

( 158mWy4Z]Z)

DNE

47

~g7 eq~]y
WgzZ * Z

DMEHyZbVMs z"V Zz6

:g D

zkg

KyZk0
vZg1Zx Z~ c

VrZvZgx Z0i!x Z

~ J 7DVQ S7i VrZ vZg1Zx Z ~ c


W~
i )Qg w'J
)kZ S7i QgJ
i

a ] t ~ w LZ ~g D J 7J

Y (QgzZ J
[f

~ :X n7] ]Zg g7w ]


z]ZgtgzZ rg

<\W gWVZ
Q gzZ qzw yZp

Qgw'~i J
Q @
A 6sKXk]{ (Z


Z Zi gzZ p=Xk]zgzZ p=yk

~h
~] ]ZgkZ ~w LZ~Hy Hzy Zg Q

X D Ht dQ` Wzzo

gzZ p=Q b]Zg \W vZ


D
i!]|

t e ~w'~g D
kgQgw'~] J

]Zg ~Q c

D Ht VdQ ` W ;g @
] p 'Zgz

f ! Z0ZO V 7Z]
yZ [ZJ
] H ~g w'~ ]
~
q {>~KvZg1Zx Zi!" ]!
t= D

DNEX 0
]z

///
E
( 284m*0

0
X=Z )

( 356m 13` Zg@


)

DME
DNE

48

F
=g0
Z*gzZ =
*zgg
0Z

6 xs WZ x Z Z x *gp

6 xs WZ x Z Z x zg ~ V

p x x Z gzZ ~ * p
Z

6 xs WZ x Z Z x * ~ yZ

-'! z D ] ~ Z}

6 xs WZ x Z Z x ZZ {z ,

~Fz z 0Z D x Z Z w t /

6 xs WZ x Z Z x Z $

? Z]
V [ Z Y
Z

6 xs WZ x Z Z x uZ

}Z g ZD
, g ZD
8Ng ZD
# } F

6 xs WZ x Z Z x zZ 1
$ } F
zg b x)
zg GEG
6 xs WZ x Z Z x V g

g" & } W
Z gzZ yW
z g
u

6 xs WZ x Z Z x \ h
@
W t 7 VY 7Z
~
6 xs WZ x Z Z x Z p

Z Z' a Z <
#
}

y
Z Zg7r y
Z

49

6 xs WZ x Z Z x x g

(~k

W) Z ~ [Zp Y7 x* Z'

6 xs WZ x Z Z x * ?

G Z n } H ?
y
Z
~ '
}
D

6 xs WZ x Z Z x !

p\^] n]v^ lu
e ln ] 6n ^ o
] u

vZDx OZ1Z

g ( }Z u uZ r ! W
Z x Z

/Z

]g kZ C x^ ~ ZzZ

/x

g ( }Z 0 g { G
~ J
z

g ( }Z ? V;z :Zz V W :

1Z ? h yZ 6 ]!kZ

38 a Z
GG3EE
g ( }Z >
.e :

/~

Vz
}z g
u +Z VrZ Z e ]

/y

< 0


Z
Z z .

/m

o kg Nz _ I #
Z

/s

o
0Z v ]| +Z ?

C
>
g yZ V [g c~ ,'
{z g

/g

g ( }Z ? u W Z
V Z V Z `Z g
g ( }Z 4
D=
}
g( }Z r Zl
~ V [Z :

g ( }Z 0 3I ? !t

g ( }Z Z ~ k { g!

50

CVpVp~

wZ+
rV ZxgzZ
(
!mm ne h] ^m]!j ^_]
^ n q^v m ^ ^u o k o n i
n o j l j] e ^i n] j] l%] ]]
!^ p^ji vji ^ ^ i^fji ji ^] k] ^
! pm^ u pm ^_] ^
pn j e ji^ n ^m ^ mm ne ] l% ^m]
! n] o e i _m ] ] ] jn^u pm ne
! n i n k ]] j
^u ] k ] ^ i ] ] n i
e i vi ] k ] n n ji
!^_] n
e ^m ] i ] e ] fi ^] n n ]]
o n ga h^i] o] t^jvi o ^m^] ] o f om
!l^v]

51

r Y Z

jn^u ^fji n] hi e jn^u ^_] ^n] ]i


!^n^e ^q r n
( mvZ G
*9g - 1Z > ?Z m{

WZ x Z Z%) ! [ } Z'
X gw
2zgkZgzZ gwg zz]%r

X 1#
^t VnkZ'

: ]gzdNJ
Z
*
: wY Wk0
kZ~wqC
gzZ
zC
'
gzZ WZg {z g *
Y *
W ] k0
kZ ?YX YW7
v Wg,ZB
zq ?gzZ} HgzZx}gzZN~VzkZ

kZ D Y7d

kZ DVZ kZ]gz
1TgB
X yvgzZ}\W{zYd

kZx\WgzZTggz

X B7gzZ ~VzKZ {zB%gzZx CZ


zq'

o*


ZY *
H: '!
{ c
it yZ @
*
Y k 0
kZ Z
'
}~ V6q LZ {E
]!
kZgzZ } ZZ" gzZ {~
Z Z {z ]!
N Y V~zz gzZ Z({ c
i ?{znC
t {z~ yZ @
X YH~VzVNgzZ
gp
2zgVzuzgzZZ KZV;z *
Y k0
kZ Z
'
X *
~g Z0
kZgzZ
N VDIZ,Z k0
kZZ
*
Y:~
z, Z k0

z q'
Y
W
6yZ ~b)yZ
ZyZgzc~b)dYV Y:
~g*
~ {zgzZ ~']!
t {
!
V [H {
!
{zY yv kZ N

52

Zg"kZgZ *
TgT* T

:W V` t {
!
z Y
KZgzZVZzD{z
ZgzZ}

X,
f ~~Vz
zqhS~

NJ
Z
*
: wJJ

z kZkZ w a}
z{
!
Z'

( @

Zg Vh G}gzZ <
}{zY:

X: h~g6g (Z<
}uz ~

kZsgzZs $ 4z yZgzZ[
V6qgzZ[xZz
z{
!
'
Xg>
YzgzZg ~ @
! H6{zkZgzZ g]

wZ g0

! i ^e] ] m ne ji
o m o ] o] qm ^e] ^rj] ^] o ] ^m]
] o] n jm e ] nm ^ ^] o jf fu
! ]
!^] pm ne fji vi
!]] o] t] %i
! xi ^] i ] ^e j ^ n]] ji
p] j ] ^ ] ^] m_] ^ o i
V^ of] ^ ] ] &nu e p] i] ] e
!^ n ^nf m ^n um
!r] o ^ ^ ]^ m_] ] o i
!n^] pm] l^m^] hi ] q^] o ^i

53

g~wZp * {zsz^"

!kn]v] o i
!] o] om ^ me] ]] ov] t^fm] fi
kZ Y h7 ]!
d
Z V;! Zg : KZt Vx '
X c
gz[Z
: (Z} H[AZ kZ ! H: '!
]5 Cg yZBVz`
@
'
kZgzZ gzZg w ~ w}N {i Z0
Zt V!
nkZ ~{z
yZ N { i Z0
Z V!
nkZ ~gzZ ' $
~}g !
}{z
kZ }wZ ~ }g!
] 5 L Z `
@

Z X Le
]g
! Hgzs
z
kZ ! c
Zt Vzz:gzZ ! :~i ZzWzZt Vx '
X W~g}
X Zz~g zgzZ]~VzkZ G
%kZ ! c
Yc
W:~g Zi !
zz'
5Zd
V/ ! V; X DuZu{zY ! H: '!
( V r E

)Z%'
X 7`w~B;6
uyZgzZ~'!

gWyZ ?
ZY !`: ~ yxg5 ZgBVx gzZ Y x'
DLZ gyZ ?
ZgzZz! Z" yZzz{ c
i/yZ
!
$6VIg}g L L: c


gZ zmvZ -vZwggzZj: Zg

X 7~{z@
7x Z ZVz(
}g gzZ@
7

(+4akZ YW7]gzkZ
ZgzZz : yxgV2Zgzz'
XK

54

@
xZgWB*QgzZ6

gyZZ6
kZ

0
x bkZgzZ ! H[ AZ
gzZ 3~gZi !
c
~K'
{za kZ ! H6
0
V Zz 0
~g Zi !
x c
VW
Xn
g7w gzZ 0
ZuzgzZ C #
kZ G%t q
Za kZ ! : Yzz 6V x '
g zgzZx d\W~VzyZgzZYZ\W~VzVx
X Y
wEZkZa kZ ! H: wEZ1g n1'

ZgzZ ]Zg-igzZ ` '


X @
Za~ W
Dq
Z V yvz y b) dzz t V x :1 {Z

{ yvaY fq
Z{ yvVztgzZ C ~g*
DIZ ZuzgzZ ~g*
vZ T ~g*
D~uzzg Z, H: { .Zd yZv {z kZ
X u*
{ c
i]!
tgzZ { WZg *
\
x ~g OZyZ :~yLZ: {r
gzZ yV;
Z :2 {Z

ce Y~KgC
!
yyZ c
O
6] ~gi !
c

yvZgzZ Sg ]~ VzVgzZ Lg g z d kZ

wZ0

iY Zzi Z

X Ms

] ^n] jq^u k ] ]] o i]] jne o ] %i


!e
!n nji oF^i ]e] ^ei ^ ^ %i

55

CZa VE!
V p

!^mm ne n] ^ ] ji
ki ]] o n] fi ^^ p]r] ^e
!g^q] ^q] ki ^n
] e ] l ] ( ke ] ( ] ] ( h] ] (e ^ ^ ]] tji
!^e^] u] ^n m
!^m o m^ ] ^^ nq ] ^ e] om ^ l] k^ ]] ]] ^
!l ^ ^ne] kne i
_m ]] ^m ^ ^me] kne o i ] oi ] ^m]
!_] m^ ^n
!l^f] nf] l]e ti ] ^m]
! ^] nqi ^^
!n i ^ i
! ^n ] ] ^
!u] ] o ni]] ne ri
!^r]u nre ^n] o i ] i ] e ] tji
]gz~ _q
ZB~KZ~]g~ yLZ
Z
' W]gz
ZgzZ ! H: '!
g " {z]c
gzBkZ YW7
X H'!
u]gz
J
kZgzZf vZ} 7
*
d

kZgzZ H: { c
i *
ggzZ~h YZCkZ'
X z 1

56

: Z ZiW0

i zq*

X H:yt ~KZ]5yZgzZ'!
Vg~uz'
H{ c
igzZ'!
nZ{z:gz ! Hy:t kZ ]5V-&

'
X} H{E
Vz%)t Vg~uz 0
{z YgzZ}
c
h *
: ~
]g+Z eJ
VYW7]z~
Z
'
b otY 7 *
(Z
ZgzZekZ c
V kZ c
BkZ\!
kZ
X }I7k0
kZ ~Vzg ZgkZ
~gzZ Zw Zg }Q Ht((\!
kZ Zz w ]g{z
Z'
X Zc
kZ6
gg
X *
c
Y:~y\!
kZneJ
V'
w Zg \W:gzzg Z
yOLZs i
~
*
:

(Z'
C
X : gzZyZ
{z:gzZz zZ *
: b ]g+Z W7]gz b NZ
'
~ga ~ w }} H: { Zz6\WgzZ g C ayZ w Zg
~ VzkZ zZ kZ " X } H ay
Y" 6yZ
X ].
gzZ[8{ c
i
X g: ~b q
Z~yq
Z'gz L'

x ~
yY: bhZ ]!
t J
Z
*
: ~
J

z kZ'
X
p ]Yy
Z
tzz : '!
{ c
i~]g~ _
z]Zg k0
~

:{Z

w zmvZ - kZgzZn Y 3g wm{[Z W._<

57

gZZZ+

ZTz:x,Zy
Z

}uzq
ZyZ YW7]gz~

Z ~~uzgzZe h| 7N
Z~ :W{z: (Z
ZgzZ , ;g C/i s } {z:gz ggz

X 7
ogd

}uzq
Z~:WyZakZ ,z Z

wZDw

!ti $ v] ^] q] $ ] ] g]
!] g lr j] k o ^] kf ] ^
f ^] ^n^e ji ^n] p]r] ] o] ^] ^
^n] o] t^jvj ^n %m ] n jrm j nn ] nvi
!] ji v^e
!^ f ] k e^f ] k ^e j]
]^ ^f] m ^n] ] l% ^ jrn ^^e j] $
!tj ^] kq
kZgzZ *
w jw'kZ *
sz^~Dw
'
X *
zs~

Xj7ZZhqD ~ w
Z\WyZgzDw:gz'
xc
~&

a#
}
KZ Le w y
Z Y w k0

Z'

wDYw'~gZ}uz* i{z bkZgzZh


y

~ w'bkZ wDgzZ Y q'~ ]gO


zZ GV; \W ~<i c
~&

k0
\WZ
gzZ Y
z
g ~ Zg7 ]c
gzyZgzZ ~ ]5 Z0
{ bkZgzZ Za

58

wqZ]]y
WgzZw ] *

X Y^gDw
~ gzZ
~ w Z
Y w'~ Z ~ w D t 4'
X C
~"gzZ
yZ0
{ Z(
gzZ { c
i zZ
Z:gz! Ysz^~ w kZ'
w Z
V; Y Za " ~ ~gzZg _
Z~ wZjZ}
0
X 7`w~h
b kZ Y
~g ZNa c
fc
Z c
#
k yZgz ]Z| "
U
/]!
t

:{Z

yZakZ M
7Z Z hDwz!
g ZD
{z D Ysz^~ {)z
X Sgx 7sD~Vs9y

wZ)t Z
! oF^i ] pje n
! ^] ^] nr vn] ^] ]]
! ^^e ji
^ ^] e i^ e^ ^m ] e] i ^ %i
!fu] ] m ] ^e j] ] ^ ]
jn m ^ ] o m] ^e ^] i] ] ^m]
!e
X xg6
5 Zg~g6
gzZ 6
hC
0

i'

X *
xigzZZpax zm{C
gzZ*
~g Z0
V Z'
]KZ \Wc
Vzz \W T *
:g (Ztzg (Z ~0

ix KZ'

59

74r }

X giy g zVx gzZg7gm{g zLZ W~


gw B\ W
Z ! V; X 3g: w ]BVx '
w B ~ Vx Z
gzZ 7`w~ ]5 BkZ
g D (Z ~ yZ
ZgzZ ! Hy b)t yZ } 7*
g (Z
\Wv
{z : { (Z
ZgzZ } Zg\W{z Zz tzf dc
yZ
X'
H (Z \W
ZgzZ ![AZ yb)xDt Vx '
{zZ
B Za uZ~xD D\Wv ~ Vx
XV: Y~}g !
kZ
@
Yc
[ Z ]ZZK6
xsZ+=g fT @
YkZxD

:{Z

kZgzZnY~y!
id+0
c
nYHb sxsZg @

X M
0zz} (
b):gzce*
[AZVx ~

wZ~}g !
Y f

!] ] gri ^] o njjm ^q
!] h]q n m ^ n n] i
] ^ ] i g e n kne ]
^ p ] VoF^i ] ^^ o ^ j k^ k]
!^ n
mj ] ^e] u] li] ^ nj o f]
!] o f

60

s ssWw T { zYZ

!q ^ gm ^ ^i ] ^] ^
!^^_ ^ ] v] u] jvi
^ (^^^jm (n m ^ %^e ] l]^f] i
n jm ^ m ^ %^e l^^_] o ^f] ]m ]] ^]
r] ^ ] nm m ] ]jm ^n f] (]
!n p]
wZZkZ Wah
:c
[Z b)LZ k0
h
\W
Z'
X Y7\WkZz[Z
:gzz c
5: ]!
sKZBwZkZ e b [Z wZZ
'
X Yb[Z wZZb
D: a
3k0
}gzZgg izg" J
k'
k
Z'
, 0

i Zz40

i * ~vZ HnZZ kZ\W


ZgzZ *
h:
X CY~ Zz;0

ikZ @
hf} :c

\vZ 6
yZgzZ ! c
z~g7syZ N Wk0
\W{ Zg Z w}Dv'
kZ\W'# zZKZq
ZC
~yZgzZ# zZKZ ~{z'VX Y| (
{ c
igzZg~DwyZi Z0
Z
yZ:gz! H: ZByZ\W } ZB}~Vx
Z'
*
: { Zz6z {Y~ y]!
hgzZ Y g ~ V
X: VY
zq{z{ Zp
w'~] \WLZ !] { c
i yZ D] gTvx '

61

ce b hga]y
W*

{z] ,7{@x]] \Wvx Z


akZ ! 3g
2~ $
~}g!
\W{z B {z D\ W Z Dp
t~}g!
\W{zakZ 7g ~] \W-{zgzZN Y
X c

~g {Z
Ac
7{Z
Z\WD\W'W
{ z z Y t ig6uF
5 Zg d WZ x Z

: {Z

v ^ n ^ p ] L L: {g
Zsw kZvZ
XX!oF] ^n] m
*ayZ }nZZ f }g c

V- x|T

a+DbZN VZ J0
ZkZy#
gzZ Zz;0

i
X ZwnZkZ}nZZ kZgzZ nq
Z] gzZfvZ
C
!
[
gzZ g vZBBJ (g z y
Z] ]

:{Z

C Ze6kZ
'
gzZ F
~ 0

i iy
ZgzZ @
Yy W*
x d T
akZ ??{Z
H DkZkZ @
:._DkZgzZakZ
X O{ c
iw qZgzZ] V ~gz

wZ0

ii

] u] e ^ji ] ]^n e k ]]
o _m] ^q^e n qm ^ ] ^q i ] ]n
^_ nj n^e n] m n qm ^] f
!^ e

62

YZ {nq
g@
wq
g @

^] o ^i ^] o jj] ] ki
!x] n ] ^n i !l^u^_]
m]]fi oF^i ] n _m ^ ii^] o _i
!u o ^] ! ne ] ]]fn ] m
e ] ] ] xi jn o k] ^ ] o
!jn ri ]
] i ] e ] fi xm ^_] ]]
! ] nm ^] ] i ] e ^] e jm n f fi
'm ^ ^ q ] o ] r o ji ] ^m]
!^] o ^u ] ^] o ]
*
Z:w ZKZ?
yZVDIZgzZV;zgzZx ~\WZ
'
g z {Y \W: Za wt~ w yZ @xg0q
Z ~ 4Z
+Z~}g !
<
\WgzZ, qzZg Wf s \ W
{z:gz
\WgzZ N WF
Z6Zg Wf s \Wvx NyZ ,
X Y0}'

~VzyZzz\WBi Z0
Z, Zs
b: :~ yZ } : \W~ kZ
Z'
dgzZ *
{)z }oB yZ: gzZ *
7: ~ VzdB DIZ V;zgzZ
GI
3B+E
ZzW7]gzy]!
t yZ Z
%ZX Z~Iz
yZ'~}g !
{ E
ZyZgzZb7t yZw]!
B?

63

@
wgz~gz

XyZ: Z'?gzZ:wvZ 6' i~}g !


\W{z:gzZ *
:
X' Z'
zzd"gzZ # \WvZ{z:gzD] v{zvZ
X W~8
gk0
\Wy7xY 3gw o ZBV'
ZJ
Z
gzZn
gt Vx?6! 3gm(z~BvZ'
X n: Zg7]c
gzd~uzgzZb)dJ

zkZ: Z!
}C

zkZkZ

g:
&kZ gzZ g Zf x c
(
zqN'
HZjIZ *
, Z {z\ Wx t Y: \WJ
Z
*
: wJJ

zz ~ F
'd\W4x kZ\WgzZ {yvaVx Zz Y
X g Y~
6, Za kZ *
: {od ~ g e c
spZ
'

T_~yi Z0
ZgzZ~yy*;~ n7]!
E
.-|Z CZt V\W

2zg\WvgzZg y G
X: { W

l^n

Z g x H-Zzyn
ze {g7<G
Zz wZ RZ ZZ r
Za ~g '/

ayZ~g7 h{g Z Z
Y U
gzyZ \vZ
w Z
X
x ~
yZ]+Z[gvZ

V{ wD Z*
Zg yY V IZm
e kzu c
zs Z r
yZg *
Zg'/


=Y U
gz] yZ \vZ
w Z
s
X } hgi *
Zgi Z*
Zg ZP*
Zgd
&VrZ~Y U
gz

64

~(

yZZ