PERKEMBANGAN, CABARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

Johan @ Eddy Luaran Faculti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia E-mel : johan_phd@yahoo.com

Abstrak Kertas kerja ini membincangkan perkembangan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula dengan pelaksanaan program Sekolah Bestari sehingga wujudnya Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) serta cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam mengintegrasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Cabaran ini dibincangkan daripada kesediaan guru meliputi tiga aspek iaitu tahap kemahiran, pengetahuan dan sikap. Seterusnya perbincangan mengupas lima perisian utama dalam penyampaian teknologi maklumat di sekolah iaitu aplikasi pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data dan Internet, perbincangan ini menjurus kepada manfaat aplikasi ini kepada guru dan pelajar. 1. Pengenalan Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini, dalam bidang pendidikan khususnya, pengaplikasian teknologi ini dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan satu anjakan baru dalam teknik pedagogi guru. Beberapa penyelidikan lepas telah membuktikan bahawa penggunaan teknologi telah dapat merevolusikan teknik pengajaran guru, kaedah murid belajar dan secara keseluruhannya cara pendidikan dikendalikan sesuai dengan era masa kini. Masanya juga telah tiba untuk budaya persekolahan berubah kepada amalan bermaklumat, kreatif, bijak berfikir dan penyayang dengan mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Sejajar dengan itu, inisiatif pewujudan Sekolah Bestari pada tahun 1999 merupakan langkah yang diharap dapat memberi tempat dan ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer dalam sistem pendidikan. Langkah ini diharap dapat merapatkan jurang digital di antara golongan berada yang berupaya menggunakan teknologi di rumah dengan golongan kurang berada. Kemudahan ini dapat memberikan peluang kepada semua pelajar meneroka, menguasai dan memperkembangkan pelbagai kemahiran dalam ilmu pengetahuan secara lebih berkesan dan bermakna dan seterusnya dapat mengaitkan pengetahuan dengan realiti sebenar. Ini akhirnya akan dapat melahirkan generasi berilmu dan bijaksana yang berdaya saing untuk merealisasikan wawasan negara 2020, seterusnya membentuk tamadun yang lebih maju. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, menekankan bahawa Malaysia perlu membangunkan ekonomi dengan tidak mengabaikan aspek politik, sosial, rohaniah, psikologi dan budaya. Untuk memastikan matlamat ini tercapai, Malaysia perlu mencapai sembilan cabaran utama dalam Wawasan 2020. Salah satu matlamat teknologi maklumat di Malaysia adalah untuk menjadi negara membangun pada tahun 2020. Cabaran keenam daripada sembilan strategi mencapai wawasan 2020 adalah menyatakan bahawa Malaysia mesti mewujudkan ...masyarakat yang saintifik dan progresif, masyarakat yang inovatif yang bukan sahaja menjadi pengguna kepada teknologi malah menjadi penyumbang kepada dunia sains dan teknologi pada masa depan... (Mahathir Mohamad, 1998) 1.1 Koridor Raya Multimedia Perkembangan teknologi maklumat yang pesat dan kesedaran tentang pentingnya peranan teknologi maklumat, pemimpin negara telah mengambil inisiatif untuk menjadikan industri teknologi maklumat sebagai enjin pertumbuhan negara dengan mengumumkan Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) pada bulan Ogos 1996. Koridor Raya Multimedia atau singkatannya MSC (Multimedia Super Corridor) dianggap sebagai pemacu untuk mencapai wawasan

104 komputer riba disediakan 69. i. berpasangan.2 Sekolah Bestari Pelengkap kepada misi nasional untuk mencapai Wawasan 2020. Matlamat utama sekolah bestari adalah memfokuskan kepada pembangunan tenaga kerja untuk era teknologi maklumat dan berpaksikan pada lima objektif utama iaitu: a. Pelajar akan digalakkan untuk mengambil bahagian secara aktif yakni mereka akan membina dan ikut serta dalam proses pembelajaran. kumpulan kecil. sekolah bestari diharap akan dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang berkemahiran menggunakan dan menyumbang kepada penggunaan teknologi maklumat khususnya untuk mencapai taraf masyarakat Malaysia yang “Pintar” pada tahun 2020 kelak. 809 komputer disediakan 261 pelayan (server) disediakan 4.009 projektor disediakan 2. i. i. kandungan dan pengetahuan guru perlu dititik beratkan supaya seiring dengan perkembangan semasa. Sehubungan dengan itu. Selaras dengan matlamat ini. Projek ini terdiri daripada tujuh kumpulan aplikasi utama iaitu Kerajaan Elektronik. 2007) Teknik pengajaran di sekolah bestari adalah berbeza dengan teknik pengajaran konvensional. Pelbagai insentif dan langkah telah dijalankan oleh kerajaan yang dinyatakan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Tele-Perubatan. konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada tahun 1997. Kad Pintar Kebangsaan. 1998). Memperkembangkan potensi individu yang seimbang (intelek. Langkah mewujudkan sekolah bestari dianggap sebagai respons spesifik Malaysia untuk perubahan kritikal daripada ekonomi industri kepada masyarakat berasaskan maklumat (Mahathir Mohamad. Oleh itu. iv. Sekolah bestari didefinisikan sebagai institusi pendidikan yang mempraktikkan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah yang menyediakan pelajar kepada era teknologi maklumat dan antara langkah yang dijalankan untuk membestarikan sekolah termasuklah penyediaan makmal komputer. Teknik pengajaran ini akan melibatkan pelbagai teknik pedagogi dan kaedah pengajaran yang secara khususnya berpusatkan pelajar. iii.2020 dan ia meliputi kawasan seluas 750 km persegi. dengan kehadiran fasilitator ataupun dengan menggunakan simulasi multimedia berasaskan komputer. langkah kementerian Pelajaran Malaysia khususnya yang memberi penekanan pada elemen teknologi maka keperluan pedagogi.495 pelayan (server) disediakan 97. ii. 1.662 mesin pencetak disediakan 11. iii. rohani. 84 buah sekolah telah dijadikan sekolah rintis untuk projek sekolah bestari.709 televisyen disediakan i. pada tahun 1999. ii. Pemasaran Tanpa Batasan dan Jaringan Perkilangan Sedunia. b. Sekolah Bestari. Kaedah pengajaran akan menekankan kepada pencapaian objektif spesifik yang dicapai oleh pelajar dengan pelbagai pendekatan termasuklah secara individu. Jadual 1: Program Pembestarian Sekolah Program Sekolah Bestari Kemudahan disediakan Melibatkan 88 buah sekolah 5. TV pendidikan dan penyediaan kemudahan SchoolNet.372 komputer disediakan 4. iii.495 makmal komputer disediakan 93. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan untuk menerapkan elemen teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Makmal Komputer Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) TV Pendidikan SchoolNet Kemudahan SchoolNet untuk sekolah luar bandar dan pedalaman yang tidak mempunyai aksess Internet (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. ii. Jadual 1 menunjukkan secara terperinci kemudahan teknologi maklumat yang disediakan untuk setiap program yang dilaksanakan.286 televisyen disediakan 9. jasmaniah dan emosi) Memperkembangkan potensi dan bakat individu . Kelompok Penyelidikan dan Pembangunan.

000 guru di negara ini memiliki komputer peribadi dan kira-kira 20% sahaja yang mempunyai akses Internet (The Star. Sementara itu. 2007). Ia menyatakan bahawa pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Ini disokong oleh fakta daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) yang menyatakan bahawa pada suku pertama tahun 2007 hanya 689.800 sekolah luar bandar dan pedalaman Peruntukkan RM113 juta untuk penyediaan perisian kursus bagi guru dan murid Perluasan akses SchoolNet kepada semua sekolah termasuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Sekolah kurang Murid (SKM) dan sekolah pedalaman disediakan makmal komputer menggunakan konsep kabin Mengelompokkan Sekolah Orang Asli dan Penan dengan menggunakan sidang video untuk i) perkongsian pengetahuan berasaskan pengajaran dan pembelajaran. d. Menghasilkan tenaga kerja yang bijak berfikir dan celik teknologi maklumat Pendemokrasian pendidikan Meningkatkan penyertaan pemegang saham Langkah ini sebenarnya sejajar dengan hasrat kerajaan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara yang digubal dan diumumkan pada tahun 1988 yang menyatakan pedoman dan arah tuju pendidikan negara. e. pembangunan modal insan yang memberikan tumpuan untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi. 2007) Sejajar dengan langkah pembestarian ini. 2007).3 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Agenda kerajaan untuk membina dan membangunkan modal insan pada masa depan amat bergantung pada kualiti sistem pendidikan negara. 2007). 2. d. dengan wujudnya sekolah bestari ia dapat memperkembangkan lagi potensi atau bakat individu seterusnya akan dapat melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berpengetahuan khususnya dalam teknologi maklumat yang seterusnya akan dapat menyumbang kepada negara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini.000 pengguna Internet di Malaysia. perkakasan.c. namun jumlahnya hanya kira-kira 8% daripada keseluruhan penduduk negara ini (Daily Express. e. ii) perkongsian data dan iii) meningkatkan pencapaian dengan berkongsi maklumat antara satu sama lain.. perisian dan aplikasi. progresif. penekanan dalam hal ini dapat dilihat daripada program yang dirancang dalam Kad Laporan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. bermoral dan bertaraf dunia dan telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. Terdapat 17 inisiatif Kad Laporan Pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 untuk membestarikan kesemua sekolah rendah dan sekolah menengah. b. terdapat 900. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. dapatan lain menyatakan bahawa hanya 30% daripada kira-kira 300. 2000). Penggunaan Komputer di Sekolah Mengikut statistik. kemudahan telefon satelit dan faks tanpa talian di lebih 5. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah dirancang dan dilaksanakan untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik. c. Justeru itu. Sehubungan dengan itu. Jumlah ini merupakan satu jumlah yang rendah kerana guru memainkan peranan yang penting sebagai agen perubahan kepada inovasi di dalam pendidikan.800 bilangan isi rumah yang melanggan perkhidmatan jalur lebar (Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. 1999 dalam William. 1. Oleh itu. Sesetengah daripada perubahan ini adalah kesan daripada . Program ini melibatkan usaha melengkapkan semua sekolah dengan infrastruktur. Peruntukan RM82 juta untuk kelengkapan tele persidangan. adalah perlu untuk guru untuk menyahut cabaran dan melengkapkan diri mereka dengan kemahiran teknologi maklumat agar inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. latihan guru serta pengurusan perubahan yang bersesuaian dan mencukupi. Antara inisiatif tersebut adalah: a. PIPP ini menggariskan enam teras utama dan salah satu teras utamanya iaitu. beberapa perubahan penting telah berlaku dalam sistem pendidikan di rantau Asia yang guru-guru khususnya dikehendaki mempertingkatkan kemahiran teknologi maklumat mereka (Tan et al.

172 unit komputer. beberapa perisian koswer untuk pengajaran juga telah diedarkan untuk digunakan oleh guru-guru. Julai 2007). persembahan maklumat. Langkah ini diteruskan lagi dengan Program Komputer dalam Pendidikan yang dilaksanakan secara berperingkat dalam tiga fasa iaitu pada tahun 1995. Program-program tersebut adalah langkah kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berilmu dan celik IT yang seiring dengan cabaran globalisasi. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha mengintegrasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 2003. Hong Kong. Mod ini memerlukan pengguna mahir dengan bahasa pengaturcaraan untuk setiap perisian. 2000). pengguna komputer akan mengajar komputer belajar atau membuat sesuatu tugasan seperti program komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan. Pada bulan Januari hingga Jun 2007 sahaja. Dalam situasi ini. dalam Rancangan Malaysia ke-9.perubahan polisi kerajaan yang berkaitan dengan teknologi maklumat di sekolah manakala selebihnya disebabkan oleh perkembangan teknik pedagogi dan perkembangan teknologi maklumat. simulasi dan permainan berbentuk pembelajaran dan penyelesaian masalah. Manakala. Susulan daripada langkah ini. 90 buah sekolah menengah dan 20 buah sekolah rendah telah dibekalkan dengan komputer multimedia dengan local area network (LAN). sebanyak 123. Menurut beliau. Taylor (1980) telah mengklasifikasikan aplikasi-aplikasi komputer pendidikan kepada tiga mod utama iaitu tutor. manakala dalam fasa ketiga. untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan pelbagai lagi. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah. Langkah mengadaptasikan komputer sebagai media pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini. 1996 dan 1997. pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris telah diimplementasikan di sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara.725 buah komputer telah dibekalkan ke seluruh sekolah di Malaysia dan 2. tutorial. Oleh itu. Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan contoh antara muka untuk perisian dalam mod tutor dan tutee. Dalam fasa kedua. komputer telah dianggap sebagai agen yang berupaya untuk meningkatkan potensi dan kemahiran belajar dalam kalangan pelajar. Disebabkan fungsi yang pelbagai ini. dilihat oleh pakar sebagai gabungan multimedia sebagai alat baharu yang boleh menjana era pendidikan baharu. Antara jenis perisian yang memainkan peranan ini adalah latih tubi. New Zealand dan Singapura (William.043 buah pencetak digital untuk tujuan pihak pengurusan sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia. 50 buah sekolah menengah telah dibekalkan dengan empat buah komputer yang mempunyai akses Internet. Dalam program ini 60 buah sekolah menengah di Semenanjung Malaysia telah disediakan makmal komputer yang mempunyai 21 buah komputer yang telah dirangkaikan. Tutee dan Tool Komputer mempunyai fungsi yang pelbagai dalam bidang pendidikan bergantung pada operasi penggunaannya termasuklah untuk memproses data.205 pusat akses Internet di semua sekolah seluruh negara (The Star . Dalam fasa pertama. Pelaksanaan sekolah bestari telah menyokong usaha kerajaan untuk melahirkan modal insan yang celik teknologi maklumat.3 bilion telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk membekalkan peralatan ICT ke sekolah-sekolah. pada tahun 1994 program Computer Aided Instruction telah diperkenalkan di 15 buah sekolah rendah di Selangor dengan setiap sekolah dibekalkan 21 buah komputer yang menggunakan perisian Microsoft Windows 3. AUTO-CAD. 2. Dalam konteks pembelajaran berbantukan komputer di Malaysia. ia telah mula diperkenalkan pada tahun 1992 melalui Program Komputer dalam Pendidikan.1. menilai respons pelajar dan memberi maklum balas yang sesuai. guru merupakan medium utama yang memainkan peranan untuk memastikan program ini berjaya mencapai matlamatnya. Sebanyak Ringgit Malaysia 1. Dalam mod tutee. . Oleh itu. 2. 2007). langkah Malaysia mewujudkan sekolah bestari adalah langkah bijak yang seiring dengan negara-negara lain di Asia yang mula menggerakkan aplikasi teknologi maklumat di sekolah seperti Australia. MATLAB dan sebagainya. komputer bertindak sebagai pelajar manakala pengguna sebagai pengajar. Antara jenis perisian yang memainkan peranan ini adalah seperti TURBO C++. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Blue print Pendidikan Kebangsaan memperuntukkan 123.043 buah sekolah menengah telah dibekalkan dengan 8. ia diperluaskan lagi kepada 222 buah sekolah rendah dan 111 buah sekolah menengah dan seorang guru daripada setiap sekolah akan mengikuti kursus 14 minggu di maktab-maktab perguruan yang terpilih.1 Komputer sebagai Tutor. tutee dan tool.725 buah komputer dan 3. komputer adalah dalam mod tutor apabila komputer mengajar pelajar dengan mempersembahkan maklumat.

Contoh antara muka ditunjukkan pada Rajah 3. Zulkifli (1985) menyatakan bahawa dengan komputer bertindak sebagai tool. persembahan dan sebagainya.wustl.Rajah 1: Contoh Antara Muka untuk Perisian Simulasi (Mod Tutor) (http://www. audio.html) Rajah 2: Contoh Antara Muka untuk Perisian Turbo C++ (Mod Tutee) (http://dybfin.com/2008/08/who-knows-about-computer-sim-games. pangkalan data. Antara jenis perisian yang memainkan peranan ini adalah Microsoft Office dan Linux. ia boleh menyediakan mekanisme yang efektif kepada guru untuk mempersembahkan pengajaran dalam pelbagai rangsangan seperti teks. mod tool adalah situasi apabila komputer digunakan oleh guru atau pelajar sebagai alat (tool) untuk membuat sesuatu kerja seperti pemprosesan perkataan.simulationgames365. . perisian komputer ini disediakan dalam aplikasi stand alone dan diintegrasikan dengan gabungan beberapa perisian ini kepada satu program yang komprehensif. hamparan elektronik. video dan sebagainya.edu/willard/turbohlp.html) Berbeza daripada mod tutor dan tutee. grafik. Menurut Pelgrum (2001). grafik.

3. pengklasifikasian mod ini masih relevan hingga sekarang.1 Kemahiran Teknologi Maklumat Guru Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berkualiti. Kursus komputer dalam kalangan guru di Malaysia dikendalikan oleh tiga pihak yang utama iaitu Jabatan Pelajaran Negeri.Rajah 3: Contoh Antara Muka untuk Perisian Microsoft Word 2007 (Mod Tool) Pengklasifikasian penggunaan aplikasi komputer kepada tiga mod oleh Taylor (1980) bermula pada lewat era 1970-an dan pada waktu tersebut teknologi serta penggunaan komputer tidak sehebat seperti masa kini. 3. Nora & Nurazariah. kemudahan telekomunikasi serta accessibility sekolah khususnya di sekolah-sekolah pedalaman memberikan impak yang signifikan. peralatan komputer mengambil masa yang lama untuk dibaiki dan sebagainya (Johan. contohnya. situasi ini kerap kali merujuk kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman (Mohammed Sani et al. Ia penting bukan sahaja untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran malah daripada aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah. Dalam pada itu. Beberapa langkah susulan kerajaan seterusnya adalah memfokuskan latihan kemahiran ICT pada Rancangan Malaysia ke sembilan (RMK-9) juga akan melibatkan guru-guru yang mengajar di Sekolah Agama dan . Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan wakil yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 2007) dan jika angka ini diambil kira ia menghampiri jumlah keseluruhan guru di Malaysia. Andaian umum yang menyatakan bahawa sekiranya perkakasan dan perisian telah tersedia di sekolah. guru merupakan agen perubahan yang penting.804 orang guru telah mengikuti kursus kemahiran ICT (Kementerian Pelajaran Malaysia. masih banyak perlu dilakukan untuk meningkatkan tahap kemahiran teknologi maklumat guru-guru. Subtajuk seterusnya akan membincangkan cabaran yang dihadapi guru untuk mengaplikasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. penguasaan teknologi maklumat dalam kalangan guru adalah dituntut. Bahagian Pendidikan Guru (BPG) juga mengadakan kursus dalam perkhidmatan selama 14 minggu iaitu berkaitan dengan kurikulum sekolah bestari. Oleh itu. langkah-langkah seperti bengkel dan kursus berkaitan teknologi maklumat giat dijalankan untuk memantapkan guru-guru khususnya dalam aspek berkaitan teknologi maklumat. Namun begitu.. 2008). Noor Awanis.. Oleh itu. 2004. Cabaran Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Walaupun kajian menunjukkan bahawa wujudnya peningkatan daripada aspek kognitif pelajar dengan penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran masalah seperti kesukaran serta integrasi teknologi maklumat yang tidak efisien masih lagi berlaku di sekolah. beberapa isu lain akan timbul. Walaupun perkembangan serta kemajuan teknologi komputer khususnya dalam bidang pendidikan. maklumat kursus lewat diterima. pengintegrasian teknologi maklumat akan berlaku secara automatik adalah kurang tepat kerana salah satu penentu utama kejayaan atau kegagalan pengintegrasiannya adalah guru. Ini dibuktikan dengan beberapa kajian lepas yang menunjukkan bahawa masih terdapat guru yang belum dapat menguasai kemahiran teknologi maklumat. Megat et al. dalam Rancangan Malaysia ke Lapan iaitu dari tahun 2002 hingga Jun 2007 seramai 247. Mengikut statistik daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Rentetan daripada faktor ini. 2006. 2005). Dalam senario ini faktor jarak.

beliau mendapati bahawa pembelajaran yang bermakna boleh dicapai melalui penggunaan sumber daripada Internet oleh pelajar. Kajian beliau juga mendapati bahawa sebanyak 30% guru menyatakan bahawa mereka berminat untuk terus belajar sekiranya terdapat kursus yang sesuai ditawarkan. Manakala dapatan daripada kajian yang dijalankan oleh Inman-Anderson dan Ditson (1999) mendapati . 1983). Berdasarkan beberapa kajian lepas yang merujuk kepada pengetahuan teknologi maklumat guru. Langkah ini selaras dengan input yang diperoleh daripada Soon Yin dan Kooi Guan (2002) yang menyatakan bahawa latihan yang diterima oleh guru-guru merupakan aspek yang sangat penting dalam proses menggunakan komputer di sekolah-sekolah. tahun kedua untuk meneroka kurikulum dan tahun ketiga untuk memperkemaskan aplikasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. mengenali had keupayaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. mendapati 86% guru mempelajari teknologi berasaskan komputer daripada kawan. terdapat sebahagian pengguna komputer yang mengalami perasaan fobia terhadap teknologi komputer. terdapat perkaitan yang relatif di antara perbelanjaan ke atas perisian dengan keperluan latihan profesional dalam kalangan guru. terdapat perkaitan yang jelas antara tahap kemahiran dan tahap pengetahuan (Ghafar. Merujuk kepada pengetahuan teknologi maklumat. melayari multimedia dan Internet serta berkomunikasi dengan menggunakan emel. Kajian ini juga menekankan kepada kompetensi yang telah dinyatakan. proses memahirkan guru untuk menjayakan Program Penggunaan Teknologi memerlukan kos dan memakan masa yang panjang. Secara keseluruhannya. Sistem menu yang sepatutnya membantu mereka di dalam bidang tugasan menyukarkan tugas mereka. yang menyatakan bahawa kekurangan latihan merupakan satu faktor penghalang penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Jeannette (2001). Berdasarkan kajian oleh Sunal (1996). hamparan elektronik. Menurutnya tahun pertama untuk menguasai sumber teknikal. Namun demikian keadaan ini tidak akan berlaku selagi guru tidak mempunyai pengetahuan yang dapat membantu memudahkan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar. Merujuk kepada beberapa kajian di luar negara. Selain daripada itu. kebolehan berbincang mengenai sejarah penggunaan komputer dalam pengajaran serta memahami impak penggunaan komputer ke atas nilai moral dan kemanusiaan. Mengenai jenis kemahiran komputer yang diperlukan. 2003). memahami dan mengetahui terminologi perkakasan komputer. semakin kerap seseorang individu menggunakan komputer. Mereka sentiasa bertungkus lumus untuk cuba mempelajari bahasa komputer. It is imperative that instructional technology trainers supply a supportive and nurturing environment. teachers must have positive attitudes toward it. (1996) dan Chao (2003) yang sependapat bahawa guru-guru seharusnya kompeten dengan aplikasi pemprosesan perkataan. Kajian yang dijalankan oleh Knirk dan Gustafson (1986) mendapati bahawa kekecewaan dan keresahan merupakan sebahagian daripada kehidupan para pengguna sistem teknologi maklumat. 3. Geisert dan Futrell (1990) menjelaskan bahawa The Association of Computing Machinery (ACM) telah menggariskan skop dan keperluan kepada latihan berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan. ia disokong oleh Furst-Bowe et al. Ini disokong oleh Gan (2000). Tahap pengetahuan teknologi maklumat guru boleh ditingkatkan melalui kursus-kursus teknologi maklumat. Malah menurut Robiah dan Juhana (2002). antaranya “ School Investments in Instructional Technology” yang dijalankan oleh Office of Technology Assessment. pengetahuan serta sikap terhadap komputer adalah dipengaruhi oleh kekerapan penggunaan komputer.2 Pengetahuan Teknologi Maklumat Guru Pengetahuan adalah merujuk kepada peringkat ilmu tertentu yang dipunyai oleh individu (Anderson. 80% belajar sendiri dan 24% belajar daripada kursus yang dianjurkan oleh agensi tertentu. grafik. tanpa perhatian yang mendalam terhadap keperluan mempertingkat kualiti latihan guru dan peningkatan kemahiran dalam teknologi pengajaran. mengetahui lokasi untuk memperoleh sumber maklumat daripada komputer. Oleh itu. tahap pengetahuannya juga akan semakin meningkat. ia adalah berkait rapat dengan pengalaman serta kemahiran yang dimilikinya. dalam proses mengimplementasikan program berasaskan komputer di sekolah. menggunakan program komputer dan dokumentasi.yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas. Mengikut Charp (2003) guru memerlukan tiga tahun untuk mahir dalam penggunaan teknologi. Ini termasuklah keperluan mempertingkatkan kemahiran membaca dan menulis program komputer yang mudah. Dapatan merumuskan. Lawrence (2002) berpendapat bahawa. 2005). pangkalan data. guru biasanya dilatih tetapi bilangannya amat terhad dan biasanya dilakukan dengan tergesagesa. …to embrace technology. 1997 dalam Johan. maka pihak sekolah akan mengalami kesukaran untuk memperluas potensi penggunaan teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Levine dan Donitsa-Schmidit (1998). Malah. pada tahun 1995 (dalam Pricilla & Karin.

Kedah mendapati 60% guru pelatih belajar tentang ICT dalam pengajian di institut. ia menunjukkan terdapat persepsi yang lebih baik khususnya daripada responden lelaki untuk tahap kemahiran. Justeru itu. 90% menyatakan mereka belajar dalam pengajian di institut perguruan. secara keseluruhannya guru yang muda mempunyai sikap yang positif terhadap komputer berbanding guru yang lebih berusia. Jika dianalisis daripada aspek demografi. Sejumlah 27% belajar sendiri dan 18% belajar daripada luar pengajian di institut perguruan.2005) adalah sebaliknya. (1999) mendapati 55% guru-guru belajar daripada kawan. ia meningkatkan tahap penerimaan dan penggunaannya. . Daripada kajian McMohan et al. Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Mukama dan Andersson (2007). Secara keseluruhannya. institusi. Dapatan ini juga disokong oleh kajian terdahulu oleh Liaw (2002) dan Chen dan Tsai (2005. keupayaan dan pembelajaran secara e-Learning menggunakan komputer berbanding dengan responden perempuan. Ting Kai Chu (1998) mendapati. Beberapa tinjauan literatur lepas telah menunjukkan bahawa wujudnya perkaitan yang rapat antara sikap dengan penggunaan teknologi maklumat dengan pengajaran dalam bilik darjah (Mohamad Nabzrim & Mohamad Nayan. kesukaan. Daripada kajian tersebut dapat disimpulkan bahawa majoriti guru memperoleh pengetahuan tentang Internet melalui pembelajaran sendiri. Sungai Petani. tetapi bagi kumpulan guru yang lebih muda.2005) yang mendapati bahawa responden lelaki mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap komputer dan teknologi web berbanding responden perempuan. Merujuk kepada perkaitan di antara sikap guru dengan umur. Untuk pengetahuan membina perisian multimedia. Ini disokong oleh Mortimer dan Scott (2003: 35) menyatakan pengalaman menggunakan komputer mempengaruhi sikap terhadap komputer. Menurut beliau kebanyakan guru tidak memahami bagaimana hendak menggabungkan kemahiran komputer dengan pengajaran di kelas. iaitu guru-guru yang berusia enggan untuk berubah ke arah pengintegrasian komputer di sekolah berbanding guru-guru baru yang lebih mesra dengan teknologi maklumat. Walau bagaimanapun.3 Sikap Guru Terhadap Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Menurut Aiken (1976) dan Ajzen (1988) sikap adalah sesuatu gambaran dalaman individu yang merujuk kepada kecenderungan untuk berkelakuan positif atau negatif terhadap benda. Ini adalah kerana guru-guru muda ini telah terdedah dengan komputer sama ada di sekolah mahupun di universiti sedangkan golongan guru yang lebih berusia tidak mengalaminya. penyelidik bersetuju dengan Kirkpatrick dan Cuban (1998) yang menyatakan bahawa jurang tahap kemahiran dan sikap terhadap jantina akan dapat dikurangkan jika didedahkan kepada pengalaman serta kemahiran yang sama dalam bidang komputer. sebanyak dua per tiga daripada kalangan guru menyatakan tidak bersedia menggunakan komputer dalam pengajaran. Dapatan kajian ini menunjukkan majoriti guru pelatih memperoleh pengetahuan menggunakan ICT daripada pengajian mereka. latihan teknologi maklumat yang konsisten terhadap kakitangan telah dikenal pasti sebagai satu faktor yang penting yang memupuk sikap positif dalam kalangan guru yang seterusnya membawa kepada perubahan dalam aktiviti profesional guru dalam teknologi maklumat selepas dua tahun (Rockman. Kajian yang dijalankan oleh Liu et al. guru-guru perlu dilengkapkan dengan kemahiran teknologi maklumat yang seterusnya akan meningkatkan tahap pengetahuan guru-guru. (2002) juga mendapati bahawa 96% guru memperoleh pengetahuan dengan belajar sendiri. 2002). kajian oleh Mohamad Nabzrim dan Mohamad Nayan (1997) menunjukkan data yang diperoleh daripada . Pershing & Ware. Bagaimanapun menurut beliau. situasi. 3. dapatan oleh Azhar Haji Ahmad (1998) dalam kajiannya mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan responden lelaki dengan responden perempuan pada enam sub skala sikap terhadap komputer iaitu keyakinan. Walau apa pun dapatan daripada kajian lepas. tingkah laku. Dalam satu kajian yang melibatkan penggunaan komputer di empat buah sekolah di Amerika Syarikat. Merujuk kepada perkaitan di antara sikap guru dengan taraf dan status jawatan serta bidang pengkhususan (opsyen). Krishnan et al. 2007).87% daripada guru belajar menggunakan teknologi berasaskan komputer dengan belajar sendiri dan mendapati 40% guru belajar daripada kawan. dalam Su Luan et al. penggunaan.. Adenan. Kajian yang dijalankan oleh Norizan Abdul Razak (2003) terhadap 60 orang guru pelatih di Institut perguruan Sultan Abdul Halim. dalam Su Luan et al. dapatan oleh Ong dan Lai (2003. 1999. kecekapan dan sikap kognitif. Guru yang bersikap positif terhadap komputer juga adalah lebih bersedia menggunakannya berbanding dengan guru yang bersikap negatif terhadap komputer. 1997. . yang membesar dan belajar dengan menggunakan komputer lebih berkeyakinan menggunakan komputer berbanding guru-guru yang telah lama berkhidmat. Dapatan kajian ini menunjukkan kursus teknologi maklumat yang diikuti semasa di institut perguruan banyak membantu guru memahirkan diri dengan kemahiran teknologi maklumat. konsep atau individu lain. Ini menunjukkan golongan muda lebih terdedah kepada teknologi baru. 1992 dalam Soon Yin & Kooi Guan.

Jeyagobi dan Subramaniam (2007: 45) menambah bahawa teknologi maklumat dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. Peck dan Dorricott juga menyatakan bahawa koleksi aplikasi komputer yang juga dikenali sebagai alatan produktiviti (productivity tools) boleh meningkatkan cara pelajar berfikir dan membuat tugasan. Ini disokong oleh Mukama dan Andersson (2007) yang menyatakan bahawa faktor taraf jawatan dan pengkhususan tidak memberi kesan terhadap sikap guru terhadap komputer. guru seharusnya memainkan peranan sebagai agen perubahan. Rajah 4 menunjukkan antara muka untuk aplikasi pemprosesan perkataan. menyimpan. Menurut Hayes (2006). pemprosesan perkataan adalah aplikasi menulis komputer yang menggantikan alatan penulisan tradisional seperti pensel. program persembahan. Ia juga mendapati bahawa komunikasi pelajar tersebut dengan pelajar yang lain bertambah baik. bahan rujukan digital. . Golongan guru ini berpendapat bahawa jika keputusan peperiksaan yang diperoleh pada setiap tahun cukup baik dan cemerlang mengapa harus mengubah apa yang sedia baik untuk pelajar. keengganan guru untuk berubah juga faktor signifikan yang mempengaruhi sikap guru. grafik. persembahan elektronik dan Internet. pangkalan data. Namun begitu apakah kemahiran dan pengetahuan asas yang perlu ada pada seseorang guru? Menurut Chao et al. Ia konsisten dengan definisi oleh Weiss (2003) yang menyatakan pemprosesan perkataan adalah aplikasi komputer yang membolehkan pengguna memasukkan. menerima dan berkongsi maklumat yang berbagai-bagai bentuk. memanipulasi dan mencetak teks. seseorang guru yang kompeten sekurangkurangnya menguasai kemahiran asas menggunakan komputer. Johnson (1996) menekankan bahawa alatan produktiviti seperti pemproses perkataan. 4. perisian berkaitan statistik. 2007). perisian pengarangan multimedia. menyelit. sebagai contoh menyatakan bahawa pelajar yang diberikan komputer riba (laptop) menggunakannya lebih kerap untuk kerja sekolah daripada bermain permainan (games). kemudahan komputer dan galakan pentadbir. Ini didorong oleh sikap yakin terhadap teknik pengajaran dan pembelajaran konvensional yang dianggap relevan dengan sistem peperiksaan. 4. yang turut menyatakan bahawa aplikasi pemprosesan perkataan khususnya Microsoft Word adalah aplikasi yang mudah digunakan. Matlamat ini menuntut sikap positif guru terhadap teknologi maklumat dan inisiatif ini boleh dimulakan dengan mengintegrasikan aplikasi ini dalam pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya akan memanfaatkan golongan pelajar. pangkalan data. bermanfaat serta merupakan program yang stabil. audio. laman web serta pengetahuan bagaimana komputer berfungsi. grafik. memadam. hamparan elektronik. perisian pangkalan data. hamparan elektronik. Penyelidik amat bersetuju dengan hujah ini. Ini ditambah lagi dengan kurangnya kursus khususnya guru-guru yang berkhidmat di pedalaman yang seterusnya akan menyemai sifat technophobia (Mukama & Andersson.1 Pemprosesan Perkataan Aplikasi pemprosesan perkataan adalah merujuk kepada perisian komputer yang membolehkan pengguna menulis. menggunakan teknologi Internet. Secara keseluruhannya. (2003). Namun demikian. merevolusikan cara pemikiran mereka dan memberikan mereka akses kepada dunia (Peck & Dorricott. Ini menunjukkan bahawa komputer tidak dapat dinafikan berfungsi sebagai alatan teknologi untuk meningkatkan kebolehan serta bakat pelajar. teknologi komputer membantu dalam pembelajaran pelajar melalui dua cara: Dengan membolehkan pengguna memperoleh maklumat serta kemahiran dan mempraktikkannya dengan membantu pelajar lain untuk menguasai kemahiran tersebut dan seterusnya mengaplikasikannya dalam situasi yang lain. menukar dan mengedit ayat. perisian hamparan elektronik.soal selidik dan temu bual terhadap penggunaan komputer dalam kalangan guru bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dengan penggunaan komputer. dalam persekitaran teknologi maklumat yang semakin berkembang. video dan kombinasi pelbagai mod. e-mel. indeks elektronik dan enjin pencari rangkaian adalah medium penggunaan teknologi. 1994). Mereka menambah bahawa kemajuan teknologi maklumat pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan di dalam pelbagai mod seperti teks. Alatan produktiviti ini termasuklah hamparan perkataan. berkemahiran menggunakan perisian pemproses kata. Berdasarkan beberapa kajian lepas juga. dapatan kajian oleh Adenan (1999) menyatakan bahawa sikap yakin dalam kalangan guru terhadap penggunaan komputer mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor latihan. kertas dan mesin taip. Ini disokong oleh Irons (2002). Fine dan Thornbury (2006). Walau apa pun definisi yang diberikan. alatan penghasilan video. Perisian Penyampaian Teknologi Maklumat Perisian penyampaian teknologi maklumat adalah dianggap sebagai productivity tools yang dapat membantu guruguru dalam pengajaran dan pembelajaran serta tugas lain.

Guru boleh menggunakannya daripada aspek penyediaan aktiviti pengajaran harian. 4) Lapan puluh sembilan peratus pelajar dalam kumpulan yang menggunakan komputer menjadi penulis yang baik. Beliau menjelaskan bahawa kerja leceh seperti menulis respons kemudian menulis semula selepas mengedit dapat dielakkan dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan. Sebagai contoh.Rajah 4: Antara Muka untuk Perisian Microsoft Word 2007 Dapatan oleh Weiss (2003) dalam kajiannya yang membandingkan dua kumpulan pelajar dalam subjek penulisan perniagaan yang salah satu kumpulan pelajar didedahkan dengan perisian pemprosesan perkataan. carta dan menjalankan operasi matematik. Sebagai contoh melibatkan aktiviti seperti mengukur dan merekodkan isi padu air yang disimpan dalam botol yang berlainan dan pada ketinggian yang berbeza (Niess. 3) Jadual kerja mingguan menunjukkan bahawa kumpulan yang menggunakan komputer memperuntukkan lebih banyak masa untuk menulis tugasan. 2) Kumpulan yang menggunakan komputer dapat mempelajari kemahiran pemprosesan perkataan dengan cepat yang menggambarkan bahawa mereka selesa dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan untuk menulis tugasan. pembuka cerita. laporan penyelidikan. Aplikasi pemprosesan perkataan boleh digunakan oleh kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar. Beliau telah menggunakan pakej pemprosesan perkataan untuk dengan menaip semua respons pelajar pada komputernya dan menggabungkannya dan mengedit kemudian menayangkannya pada skrin. Rajah 5 menunjukkan antara muka untuk aplikasi hamparan elektronik. 2002). guru dan penulis telah mendapat kesan yang amat baik dengan penggunaan perisian pemprosesan perkataan (Su Luan. edaran nota kepada pelajar dan surat kepada ibu bapa atau penjaga pelajar. penggunaan hamparan elektronik digunakan secara meluas.2 Hamparan Elektronik Aplikasi hamparan elektronik adalah merupakan alatan yang biasanya digunakan oleh guru untuk mengutip. Weiss (2003) membuat empat kesimpulan berdasarkan kajian beliau 1) Kumpulan yang menggunakan komputer menulis lebih banyak berbanding kumpulan yang tidak menggunakan komputer. 1994). slip kebenaran. Selain pelajar. Ini selaras dengan keupayaan hamparan elektronik yang boleh digunakan untuk mengenal pasti corak berangka dan keupayaanya untuk membina graf. Pelajar boleh menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan ini dalam menyediakan laporan projek kumpulan. Adalah penting untuk diingat bahawa. Menurut Walkenbach (2003) aplikasi hamparan elektronik yang merujuk pada Microsoft Excel adalah mesra pengguna kerana ia memperkenalkan beberapa ciri-ciri baru yang memudahkan pengguna baru. golongan pendidik juga mendapat kesan positif dengan penggunaan perisian pemprosesan perkataan. Data yang diperoleh akan diterjemahkan dalam bentuk graf menggunakan hamparan elektronik dan pelajar akan membandingkan garis lengkung pada graf yang berbeza untuk botol yang berlainan. pelajar. menyediakan bahan yang boleh dihubungkan terus dengan Internet dan sebagainya. analisis data dan tool bar yang diperkembangkan mengikut aplikasi Microsoft Word. Morrison (2000) menggambarkan bagaimana beliau mengintegrasikan pakej pemprosesan perkataan dalam pengajarannya. 4. menganalisis data dan dalam pengurusan markah pelajar. Dalam subjek sains khususnya. Ciri-ciri baru meliputi pembinaan carta. Penggunaan hamparan elektronik bukan sahaja banyak diaplikasikan dalam kurikulum sains .

Kajian oleh Hirtle’s (1996) menunjukkan bahawa aplikasi pangkalan data bukan hanya boleh digunakan secara sendiri malah boleh diintegrasikan dengan aplikasi lain khusunya pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik. Selain itu. Rajah 5: Antara Muka untuk Perisian Microsoft Excel 2007 Menurut Patricia dan William (2003). aplikasi ini juga boleh digunakan untuk menjalankan fungsi pengiraan matematik. menyusun dan menganalisis. Rajah 6: Antara Muka untuk Perisian Microsoft Access 2007 . Program pangkalan data membenarkan pengguna untuk mengklasifikasikan sistem bergantung kepada keperluan seperti penyimpanan rekod dan penghasilan rekod untuk semua fail atau setiap individu.dan matematik tetapi boleh juga digunakan untuk subjek lain (Weiss.3 Pangkalan Data Aplikasi pangkalan data adalah hampir sama dengan aplikasi hamparan elektronik tetapi ia digunakan apabila maklumat dalam bentuk teks adalah lebih penting berbanding angka atau digit. Malahan hamparan elektronik juga banyak digunakan dalam bidang pengajian lain seperti astronomi. menyusun data dan menghasilkan carta dan graf visual yang diwakili oleh maklumat. 4. Salah satu kelebihan penggunaan pangkalan data adalah sebagai medium untuk mengurus dan menyampaikan maklumat untuk dianalisis. Rajah 6 menunjukkan antara muka untuk aplikasi pangkalan data. kaji cuaca dan sebagainya. aplikasi hamparan elektronik boleh digunakan oleh guru dan pelajar untuk merekodkan. 2003).

Templat-templat dalam aplikasi ini amat berguna dan disesuaikan dengan pelbagai profesion. bahawa keupayaan Microsoft PowerPoint yang boleh diintegrasikan dengan media lain seperti audio dan video amat membantu dalam penyampaian maklumat. Ini disebabkan perisian PowerPoint adalah versatil kerana ia boleh digunakan untuk semua subjek dan kurikulum kerana ia boleh membina dan menyampaikan persembahan slaid untuk isi pengajaran. aplikasi ini tidak dikuasai oleh sebahagian besar golongan guru disebabkan fungsinya yang dianggap tidak relevan dalam pengajaran dan pembelajaran malah sesetengah guru menganggap aplikasi ini tidak perlu dikuasai (Jewitt. Walau bagaimanapun. 4. senario dalam bidang pendidikan di Malaysia kini. Aplikasi ini menyediakan kerangka seperti jadual. peta. Rajah 7 menunjukkan antara muka untuk aplikasi persembahan. Penyelidik bersetuju dengan kenyataan oleh Dragan (2003) dan ini dikukuhkan lagi dengan kenyataan oleh Jeyagobi dan Subramaniam (2007: 45) yang menyatakan bahawa guru seharusnya menguasai aplikasi ini kerana ia dapat membantu guru-guru khususnya daripada aspek pengurusan pelajar dan bukan terhad kepada guru-guru tertentu sahaja. Aplikasi ini amat memudahkan pengguna kerana terdapat banyak templat dan pakej persembahan yang boleh digunakan oleh pengguna sebagai permulaan. projek.4 Persembahan Elektronik Di sebalik penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan yang amat meluas. How Stuff Works (2005) juga menambah. menyusun data dan melaporkan maklumat tersebut. Ini diperkukuhkan lagi dengan ulasan daripada How Stuff Works (2005) yang menyatakan bahawa Microsoft Powerpoint adalah aplikasi yang amat bermanfaat dalam menyampaikan maklumat. Microsoft Access adalah penyelesaian kepada rangkaian data yang banyak. namun demikian beliau menyatakan bahawa seseorang individu mestilah dapat menguasai kemahiran teknikal untuk aplikasi ini sebelum dapat menggunakannya secara berkesan. laporan yang membolehkan guru-guru dan pelajar mengutip data. peperiksaan dan sebagainya. Rajah 7: Antara Muka untuk Perisian Microsoft PowerPoint 2007 Menurut Weiss (2003) salah satu fungsi yang amat bermanfaat dalam aplikasi persembahan adalah kapasitinya untuk membina atau menambah komponen slaid yang akan menunjukkan perkembangan idea atau konsep.Aplikasi pangkalan data membolehkan guru-guru untuk menyimpan dan mengurus maklumat. nota kelas. Dalam kajian oleh Joshua (2004) yang menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk mengajar subjek psikologi mendapati bahawa pelajar menyatakan bahawa penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint memudahkan . carta. Namun begitu menurut Dragan (2003). borang. 2006). kuiz. Dapatan menunjukkan pelajar cenderung kepada penggunaan PowerPoint tetapi kajian juga mendapati bahawa bahan yang digunakan dalam persembahan mestilah relevan dengan mata pelajaran jika tidak ia tidak akan dapat membantu pelajar secara khusus dalam ujian atau peperiksaan. terdapat impak yang signifikan dalam penggunaan aplikasi persembahan dalam bilik darjah dan penggunaan aplikasi ini adalah dalam trend meningkat khususnya dalam komunikasi dan penyampaian. Ini disokong dengan kajian oleh Robert dan Kristi (2004) yang mengkaji sama ada pelajar lebih meminati sesi pengajaran menggunakan PowerPoint atau overhead transparencies.

000 sumber untuk topik berkenaan sahaja. Rozinah Jamaludin.5 Internet Meski pun terdapat pelbagai alatan produktiviti (productivity tools) dalam pasaran. bayangkan sahaja jika anda ingin mendapatkan maklumat tentang sesuatu topik dengan menggunakan enjin pencari (seacrh engine) . gambar dan kesenian kepitan (clip art) dalam pengajaran. animasi. Patricia dan William (2003) menambah. Rajah 8 : Antara Muka untuk Enjin Pencari Google Menurut Learning Discovery Team (2006). 2006. dapatan daripada kritikan Adam (2006. dalam Vallance & Towndrow. 2002: 89).mereka mengikuti perkembangan pengajaran dan memahami maklumat yang ingin disampaikan. 4. 2007). Kandungan dalam persembahan elektronik ini mudah untuk diubahsuai dan elemen multimedia seperti teks. Ia juga akan dapat memberikan pelajar akses kepada sumber maklumat. guru-guru seterusnya boleh menaip dan mempersembahkan nota kepada pelajar serta boleh mencetaknya sebagai edaran kepada pelajar sebagai bahan ulang kaji pelajar. penggunaan Internet semakin meningkat. pelajar juga menyatakan kandungan kursus. dapat membantu pelajar mengambil nota dan yang paling penting dapat mengaplikasikan grafik. Pada masa yang sama. Namun begitu pemilihan laman web yang relevan dengan topik terletak pada pertimbangan anda. McKenzie (2003) menyatakan bahawa salah satu keunikan Internet adalah maklumatnya adalah percuma dan pertukaran maklumat secara percuma adalah salah satu budaya dalam Internet. Ia juga menyediakan sumber maklumat tanpa batasan (Mackey. contohnya Google tidak mustahil jika anda mendapat lebih daripada 500. Dari segi psikologinya. gambar dan video boleh disertakan. Internet boleh mewujudkan komuniti elektronik dan menggalakkan komunikasi merentas budaya dalam kalangan pelajar daripada pelosok dunia. terdapat pelbagai faedah menggunakan Internet. Rajah 8 dan 9 menunjukkan antara muka untuk aplikasi Internet. pihak pentadbir. menjadikan kelas lebih teratur dan menarik. guru-guru. penyelidik. Ini disokong oleh Deacon et al. audio. (2004) yang menyatakan bahawa web dalam aplikasi Internet memperkembangkan pemikiran pelajar secara kritikal. Penggunaan Internet pada masa kini adalah suatu kebiasaan dan seseorang yang tidak mempunyai komputer pun pasti pernah terlihat dan terdengar tentang Internet. . Faedah penggunaan Internet dalam bidang pendidikan adalah amat jelas kerana ia adalah platform untuk komunikasi elektronik di antara pelajar. institusi dan juga dengan komuniti (Jewitt. Ia juga akan dapat memberi manfaat kepada pelajar yang kurang upaya dengan memudahkan mereka berkomunikasi dengan selamat dan mudah. 2007) yang telah membuat kajian tentang perkembangan minda serta budaya bilik darjah apabila guru menggunakan aplikasi PowerPoint yang diedarkan oleh Microsoft Corporation mendapati bahan pengajaran guru akan lebih tersusun ini disebabkan guru perlu memilih maklumat yang perlu sahaja untuk ditayangkan pada skrin ini serba sedikit memberikan keyakinan kepada guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

. Rozinah (2007) menambah bahawa dengan menguasai aplikasi Internet. selain kemahiran alatan produktiviti iaitu pemprosesan perkataan. Kesimpulan Kesimpulannya. Pendidikan hari ini adalah untuk kecemerlangan masa hadapan. Ini kerana matlamat kita adalah untuk menggunakan teknologi komputer dalam pendidikan secara am dan dalam pengajaran dan pembelajaran secara khusus. audio atau visual memandangkan bahan-bahan ini boleh diperoleh daripada Internet. Internet juga akan dapat membantu guru untuk mempelbagaikan teknik pengajaran dengan mengintegrasikan sumber maklumat dan pembelajaran koperatif (berkumpulan). ia membantu guru-guru untuk mendapatkan bahan bantu belajar sama ada berbentuk teks. Namun begitu. Berdasarkan daripada kesimpulan oleh Jewitt (2006). harus diingat bahawa teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembinaan laman web dan juga mengarang perisian kursus pendidikan yang sesuai dengan pengajaran subjek. hamparan elektronik. pangkalan data dan Internet tumpuan kursus dan latihan perlu ke arah kemahiran lain seperti kemahiran mencari dan memilih maklumat daripada Internet. guru akan dapat mengajar konsep sains khususnya yang memerlukan pelajar menggambarkan sesuatu fenomena secara simulasi atau menggunakan makmal maya. yang lebih penting adalah kebolehan untuk menyebatikan kemahiran-kemahiran tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Daripada aspek lain. Akhir sekali.Rajah 6: Antara Muka untuk Laman Web Portal Pendidikan Utusan Internet secara khususnya dapat membantu guru dalam pelbagai aspek. Internet dapat membantu pihak pengurusan sekolah. 5. ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam erti kata yang luas. persembahan. penggubal polisi dan penyelidik untuk berhubung menerusi ’e-mel’ atau web perbincangan yang lain yang seterusnya diharap dapat meningkatkan taraf pendidikan negara.

Computer in Human Behaviour 18: 17-35. T. J. BESTARI: Pembestarian Proses Pengajaran dan Pembelajaran. L. V. Attitudes and Achievement with Computers. Boston: Allyn and Bacon. (1988). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. D. Rinehart and Winston. Learning and Leading With Technology 26: 6-13. Confidence. (1996). Computer Use. Use. L. T. H. (2007). W. Knirk. Literacy and Learning : A Multimodal Approach. Kad Laporan Pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. (2003). S.pcmag. Creative ICT in the Classroom: Using New Tools for Learning. Personality and Behaviour. and Ditson. Update and other Affective Variables in Learning Mathematics. S. An Analysis of Required Computer Competencies for University Students. Microsoft Access 2003. An Internet Survey for Perceptions of Computers and the World Wide Web: Relationship. Kirkpatrick. ICT: Play and Exploration.. (2007). London: Holt. Instructional Technology: A Systematic Approach to Education. and Ryan. Franklin. F. Jeyagobi. Tesis Sarjana.howstuffworks. (1990). Deacon. S. Computer in Human Behaviour 14: 125-146. L.org/Jan96/reply. Major. J. Bhd. Universiti Teknologi Malaysia. Johan Eddy Luaran. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. New York: Routledge.. What the Research Says about Gender Differences in Access. Teacher. Providing a Technology Edge for Liberal Arts Students. Computers and Curriculum: Microcomputers in the Classroom. Review Of The Educational Research 46: 293311. Shah Alam: Mahir Holdings Sdn. (1998). Retrieved 23 January 2007. Boston: Allyn and Bacon. L. Krishnan. 24(4): 17-24 Mackey. Hirtle. IT and Education in Malaysia: Problems. Professional Development. Charp. P. Journal of Research and Computing Education 28(2): 166-198. Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer. (2001). Kuala Lumpur: Longman. Stafford: Continum International Publishing Group Ltd. (1986). Jaftha. S. and Donitsa-Schmidit. The Technology Facade : Overcoming Barriers to Effective Instructional Technology. Furst-Bowe.com/article2/0. C. Product Review. dan Subramaniam. (1998). T. Jeannette. and Schlough. Occurrence and Anxiety. Pendidikan di Malaysia. Joshua. Technology. Janarthini. R. S. and Thornbury. Penggunaan komputer dalam kalangan Guru-guru Sekolah Menengah di Bandaraya Kuching Utara. (2002). Retrieved 12 December 2008. A. Learning and Leading with Technology 7: 19-21. R. Sabah. Mclntyre. (2006). and Horwitz. Literacy Across Media: Playing the Text. (2003). http://products. Gan.asp. (2000). A. Retrieved 12 December 2008. Kajian Terhadap Kemahiran dan Aras Keyakinan Guru Terhadap Aplikasi Teknologi Maklumat (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah Daerah Kudat. Johnson. K. Predection and Difference. Kementerian Pelajaran Malaysia.Tesis Sarjana. (2002).htm. Learning Discovery Team. Ajzen. (1998). Knowledge On IT Use Still Low. (1996). B. Retrieved 12 December 2008. Min. Fine. Constructing a Collaborative Classroom. Integrating Information and Communication Technology in Professional Practice: Based on Survey of Primary and Secondary School in Scottish School. H.com/~half/General/ProductReviews/Word9x.. L. R. P. (2003). K. T. and Cuban. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID. I. A. Computer Education 45: 203-215. Educational Technology 38: 56-61. Aiken. D. Mohamad Said. (2005). B. (2005). Nihra. S. Chao. (2002). Universiti Utara Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia. Liaw. Attitudes and Knowledge: A Causal Analysis. C. M. 32(2): 65-72 Dragan. (2007). How Stuff Works. Students and Computers: Gender.00.. New York: Routledge. (2002). (2006). (1996). and Micheal. Lawrence. M.. Butler.fromnowon. 2004. L. (2006). (2002). (2006). What do the children have to say? Learning and Teaching with Information and communications Technology 1: 7-20. http://www. Illinois: Dorsey Press. Journal of Research and Computing Education. (1999). Expert Review: Microsoft PowerPoint 2003. Prior Computer Experience. British Jurnal of Educational Technology.html. Education. Customizing Microsoft Office to Develop a Tutorial Learning Environment. S. E.html. Liu.. Hayes. C.2817. Azhar . http://www. S. L. L. C. Geisert. M. Boger. (2004).rdrop. Evaluating the Impact of Technology: The Less Simple Answer. and Futrell. Levine.RUJUKAN Adenan Husin. Tesis Sarjana. Learning and Teaching with Information and Communications Technology 1: 21-36. Journal Article Excerpt 30: 122-136. Utilization and Innovation of Technology 1: 6-12. Attitudes. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2007). (1976). and Gustafson. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Pembelajaran di kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan. Mohd. (1997). Universiti Malaysia Sarawak.com/microsoft-powerpoint2003-review. Daily Express. Irons. 5 August: 3. PowerPoint's Power in the Classroom: Enhancing Students' Self Efficacy. Inman-Anderson. Noor Azean. J. Teachers. Journal for Information Technology for Teacher Education 9(2): 167-182. Computer-Based Concept Mapping: A Tool for Negotiating Meaning. M. S. Polansky. Jewitt. Haruzuan. . (1999). Journal of Information Technology Education 2: 331-348. http://www. T. Reed. Issues and Challenges. M.1818935.

(1985). Tool.. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. W. Niess. dan Roslee. W. (1994). Komunikasi dan Multimedia : Fakta dan Angka Terpilih. and Classroom Culture. (1998). K. Doctor of Philosophy Thesis. Universiti Malaysia Sarawak. P. Vallance. and Mulhern. C. Gardner. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 11(2): 143-153. Robert. Jurnal 2002 Pendidikan guru 2: 62-72. Journal of Computer Assisted Learning 24: 156-166. (2003). Past. 28 Ogos. L. A. The Impact of Network Communication Technology on Science Teacher Education. Nordin. Attitudes of Teachers towards Information Technology in Education in Miri. Tutee. (1997). (1996). Computer Education 37: 163-178. Excel 2003 Review. P. Su Luan. B. M. http://j-walk. Mohammed Sani. (2003). Development and Validation of an Information Technology (IT) Based Instrument to Measure Teacher's IT Preparedness. Jurnal Pendidikan 7: 15-24. 19-20 Ogos. Computer in Education . D. Kamariah Abu Bakar dan Hamidah Maseran. Present. (Tidak diterbitkan). J. The Star. and Towndrow. (2004). Su Luan. Walkenbach. Journal of Curriculum Studies 39(2): 219227. 2007. (2000). Guilford: McGraw Hill. and William. W. Rozinah Jamaludin. McKenzie. K. Keyakinan Guru-Guru Untuk Mengintegrasikan Teknologi dalam Kurikulum. Mortimer. (2002). Journal of Computer Assisted Learning 15: 56-68. and Dorricot. Universiti Kebangsaan Malaysia. Vancouver: Thomposon Wardsworth. Wong. A. (2004). M. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. J. Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from Worldwide Education Assessment. B. Sidek Abdul Aziz. (2003). Peck. (2003). P. Paper presented at the 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Retrieved 12 December 2008. (2007). . J. Megat Aman Zahiri Megat Zakaria. D.htm. Gray. Universiti Utara Malaysia. Baharuddin Aris dan Jamalludin Harun. and Future of Computer-Tailored Nutrition Education. S. Integrating Technology into Teaching and Learning: Concepts and Application (An Asia-Pasific Perspective). Latihan dan Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran-Pembelajaran Guru-Guru. Wong. Kertas Projek Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan. Subang Jaya: Pelanduk Publication (M) Sdn. Robiah dan Juhana. dan Kooi Guan.com/ss/excel/xl2003. (2003). C. Morrison. Mukama. (1999). (2003). J. F. (1998). M. C. Highlight of Report Card. Master Thesis. E. J. and Andersson. D. M. Bhd. K. Pricilla. London: Prentice Hall. Patricia. Selangor: Percetakan Nasional. Doctor of Philosophy Thesis. Word processing in the Business and Technical Writing Classroom Computers and Composition 5(2): 57-70. Barrier to Computer Usage: Staff and Student Perceptions. L. Malaysian Online Journal of Instructional Technology 2(3): 62-69. M.Mahathir Mohamed. J. 4 Julai: 8. Master Thesis. Noor Awanis Muslim. M. American Journal of Clinical Nutrition 77(4): 102-121. (2007). New Jersey: Pearson Education. Kedah. 2001. (2007). Educational Leadership 51(7): 11-14. D. and Kristi. Budaya ICT di Kalangan Guru-Guru Sains dan Matematik: Trend dan Isu. Weiss. Mohamad Nabzrim dan Mohamad Nayan. Instructional Application of Computer in School System: An Analysis. (2002). Coping with change in ICT-Based Learning Environments: Newly qualified Rwandan Teachers' Reflection. New York: Teacher College Press. and Karin. Sunal. Meaning Making in Secondary Science Classroom. Aida Suraya Mohd Yunus. (2003). E. Pelgrum. Kertas Kerja Pembentangan Seminar SITMA. Victoria Park: Napier Publication. N. (2000). Zakaria Sidek. G. and Scott. Nora Dato Yahya dan Nurazariah Abidin. The Computing Teacher 4: 27-29. Universiti Putra Malaysia. Jurnal Bahagian Teknologi Pendidikan Sabah 4(2): 23-36. Terengganu. Why Use Technology?. (2008). MIcrosoft Office for Teachers. Persepsi Guru-Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. (2007). Teaching with Technology. J. Teacher use Computers. Norizan Abdul Razak. C. J. Gender Differences in ICT Competencies among Academicians at Universiti Putra Malaysia. G. L. Computer Competency of In-Service ESL Teachers in Malaysian Secondary Schools. Taylor. (2006). McMohan. Habits of Mind. University of Scranton. M. Soon Yin. Zulkifli Mohamed. (1994). (1980).. Multimedia Super Corridor. The Computer In The school: Tutor. Kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM: Satu tinjauan. Kuala Lumpur. Penggunaan komputer di kalangan guru-guru dalam pengurusan kurikulum di sekolah menengah daerah Sik. R. T. Analyzing and Interpreting Graphs in the Middle Grades-Bottles and Beyond. London: Continuum. Towards the 'Informed Use' of Information and Communication Technology in Education: A Response to Adams' 'PowerPoint'. (2002). (2005). Ting. Internet dalam Pendidikan. William. T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful