You are on page 1of 2

Inschrijven Vervoer tussen opvang en sportkamp

en grabbelpas / speelplein
De kinderen moeten voor elk dagdeel van tevo-
ren ingeschreven zijn. Dit is absoluut noodzake- Er is gratis vervoer voorzien tussen de opvang en
lijk. Zo kan het bestuur inschatten hoeveel bege-
leidsters er ingezet moeten worden.
de sporthal ‘s morgens en over de middag. Op
die manier kan een kind naar de opvang gaan
Buitenschoolse
VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE: en toch genieten van een sport-
U schrijft uw kind in in sporthal “De Kluize”, Sport-
straat 5, Scheldewindeke.
kamp,grabbelpasactiviteit en/of speelplein. U
moet uw kind wel inschrijven voor dit vervoer. Kinderopvang
(Mogelijk op ma, di, woe en do van 8.45u tot 16u, op ma Vermeld dit dus zeker op de inschrijvingsformu-
ook nog van 18u tot 20u / Op vrij van 8.45u tot 12u) lieren.
Zomer 2009
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE:
U schrijft uw kind in op de opvang zelf. Begeleidsters
(Enkel mogelijk tijdens opvanguren)
De begeleidsters hebben heel wat ervaring: zij
UITERSTE INSCHRIJFDATA PER WEEK: verzorgen ook op schooldagen de voor– en na-
schoolse opvang.
Week Uiterste inschrijfdatum
1/7-2/7 maandag 22/6
6/7—10/7 maandag 29/6
13/7—17/7 maandag 6/7
20/7—24/7 maandag 13/7
27/7—31/7 maandag 20/7
3/8—7/8 maandag 27/7
10/8—14/8 maandag 3/8
Voor meer info kan u terecht bij :
17/8—21/8 maandag 10/8
Marleen verdonck
24/8—26/8 maandag 17/8
Schepen van Jeugd
Een inschrijving na een uiterste inschrijfdatum Tel.: 0474 68 60 65
kan geweigerd worden.
Jeugddienst
Betaling (vragen naar Edith Renne)
Tel.: 09 362 48 92
Na de opvang wordt een overschrijvingsformu-
lier opgestuurd. Wij vragen stipt te betalen. Alle
dagdelen waarvoor u uw kind inschreef zullen Adres van de opvang:
aangerekend worden.
Geraardsbergsesteenweg 69-71
Fiscaal attest 9860 Oosterzele
Gemeentebestuur Oosterzele
De Buitenschoolse Kinderopvang Oosterzele is GSM enkel tijdens de opvangweken! :
fiscaal aftrekbaar. Er zullen derhalve fiscale attes- 0472 17 99 58
ten opgestuurd worden.
Beste ouders en kinderen Periode Tarieven

De opvangbegeleidsters van de Oosterzeelse Tijdens de zomervakantie zal er opvang zijn: Voormiddag (van 9.00u tot 13.30u): 5 euro
buitenschoolse kinderopvang zullen in de • van 1 juli tot en met 26 augustus Namiddag (van 12.00u tot 17.00u): 5 euro
zomervakantie weer paraat staan. Op zoveel En dit telkens op de weekdagen. Voorbewaking (van 7.00u tot 9.00u): 0.50 euro
mogelijk vakantiedagen trachten we opvang per begonnen uur
te voorzien. Er is géén opvang: Nabewaking (van 17.00u tot 18.00u):0.50 euro
• op vrijdag 3 juli U kan uw kind brengen en ophalen wanneer u
Jullie kunnen opnieuw kiezen uit een breed
• op dinsdag 21 juli wil. Men betaalt steeds het tarief van de begon-
gamma aan vrijetijds- en opvangmogelijkhe-
• van 27 augustus tot en met 31 augustus nen dagdelen.
den: opvang, speelplein, grabbelpas en sport-
Vb.: Uw kind is aanwezig van 8.30u tot 11.30u,
kampen.
dan betaalt u 0.50 euro + 5 euro = 5.50 euro
Locatie
's Morgens en 's middags wordt een gratis
pendelbus voorzien tussen opvang en sport- De opvang gaat door in de gebouwen van de Medische en andere belangrijke info
hal zodat de kinderen de activiteiten naar har- gemeenteschool te Oosterzele
telust kunnen combineren. Onze diensten Bij de inschrijving zullen een aantal gegevens
(Geraardsbergsesteenweg 69-71)
moeten vooraf weten welk kind met de bus gevraagd worden. Het is nodig een ouder of
meerijdt. Vergeet dus niet uw kind tijdig hier- familielid te kunnen contacteren tijdens de op-
De ouders brengen hun kinderen naar deze
voor in te schrijven. vanguren. Relevante medische info is ook be-
locatie en halen hen daar weer op.
langrijk.
Voor meer info kan u terecht bij de jeugd- (Uitzondering: een kind kan van de opvang naar een
dienst in de sporthal. grabbelpasactiviteit of speelpleinwerking gebracht wor- Eten en drinken
den met de middagbus, zie ook verder)
Ik wens u allen een zonnige en ontspannende Elk kind neemt zijn eigen lunchpakketje, drank-
zomervakantie ! Uren jes en tussendoortjes mee. Het is aangewezen
om rugzakje, brooddoos e.d. te merken.
Marleen Verdonck De opvang is open van 7.00u tot 18.00u.
Schepen van Jeugd
Enkele afspraken en weetjes
Leeftijd kinderen
- De begeleidsters moeten weten op welk
De opvang is bedoeld voor schoolgaande kin- moment uw kind er is en wanneer het op-
deren van min. 2.5 jaar tot max. 12 jaar. gehaald wordt. Daarom vragen wij met
aandrang om uw kind aan te melden bij
Voorwaarde is wel dat de kleinere kinderen aankomst en later ook af te melden.
geen luier meer hoeven te dragen. - De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke
ongevallen. Materiële schade kan niet ver-
goed worden. Indien uw kind dus speel-
Korting derde kind goed meeneemt, is dit niet verzekerd tegen
eventuele schade.
Vanaf een derde kind uit één gezin dat op een-
- Tijdens de opvangweken kan u voor vragen
zelfde dag naar de opvang komt, is een korting
gerust terecht bij de opvangdames.
mogelijk. Vraag ernaar bij de jeugddienst.