2013. június 21-22.

Kadarkúti szer képekben, szavakban, érzésekben
Tudom – mert nem lehet nem tudnom – sokan, nagyon sokan várjátok már ezen sorokat. Részünkről (földi testben lévők részéről) ez bizony elég nyílt szín és hitvallás, az Égiek részéről közvetlen megmutatkozás sok személyes üzenettel. Személyes üzenetről beszélek, mert a leírtakat olvasásakora bennetek megjelenő felismerések, megértések mind egyediek lesznek. Szorosan szemlélve a 2013. június 21-22-én Kadarkúton történtekről esik szó, tágabban véve sokkal többről. Mi mind egy család vagyunk. Azok, akik valamilyen formában részesei voltunk a történéseknek, és azok is, akikhez lejegyzett formában jutnak el a nyári napfordulókori megéléseink. Az olvasás során sokan lesztek, akikben megfogalmazódik: „Bárcsak ott lehettem volna!”. Akkor és ott mindenki tette a dolgát a maga rendelése szerint. A vezettetésnek megfelelően voltak jelen azok, akiknek dolga volt egymással. Kesergésre semmi ok! Nem maradtatok le semmiről, mert bizony sok, nagyon sok közös munkánk van még hátra. A megkapott, testtudatilag megértett értelmezett meglátásainkat, és az eseményekhez valamilyen formában kapcsolódó Égi tanításokat osztjuk meg veletek. Mielőtt belekezdenék ill. kezdenénk a hétvége eseményeinek feldolgozásába Cseh Turul Andrásnak hívnak. Itt és most amolyan szerkesztő krónikás féleség. Rendhagyó módon ezen kis írás csoportos munkában készült. Egymástól függetlenül megírtuk meglátásainkat, tapasztalásainkat, érzéseinket, gondolatainkat, miként mi úgy az Égiek is. A végén mindezek egybeszerkesztésre kerültek. Közös gyümölcs, közös teremtés, közös elfogadás. Egy egészen friss ide vonatkozó idézet Omah-tól: KRISZTUS „EGY” EREJÉBEN az említett „ERŐK” „EGY”-é-válása „egy-úttal” „Alap-Mintájává” is lett annak, hogyan Nyílhatnak meg a „Szabad” [„TÖRVÉNYES” ~ azaz „EGYETÉRTÉSBEN MEGHATÁROZOTT”] [immár Tudatos] Együtt-Teremtések. A KAPCSOLÓDÁS nem „egyoldalú megérintésből” ered, vagyis nem hozható létre „egyedül”. A KAPCSOLÓDÁS azáltal Nyitható meg, hogy minden érintett „egyetértésben elfogad” valamilyen „alap-értéket”, és „abban” „Kapcsolódnak” „egy áramlássá”.]…” A „egy áramláson belül” – annak érdekében hogy technikailag, hogy jól láthatóak, megkülönböztethetőek legyenek az egyéni gondolatok, meglátások - az alábbi módszer szerint jártunk el: név majd a következő sorban különböző betűszínnel a saját gondolat, üzenet, tanítás. Itt most a tanítói nevemet használom. Mi mind egy család vagyunk. Azok, akik valamilyen formában részesei voltunk a történéseknek, és azok is, akikhez lejegyzett formában jutnak el a nyári napfordulókori megéléseink. Az olvasás során sokan lesztek, akikben megfogalmazódik: „Bárcsak ott lehettem volna!”. Akkor és ott mindenki tette a dolgát a maga rendelése szerint. A vezettetésnek megfelelően voltak jelen azok, akiknek dolga volt egymással. Kesergésre semmi ok! Nem maradtatok le semmiről, mert bizony sok, nagyon sok közös munkánk van még hátra. A megkapott, testtudatilag megértett értelmezett meglátásainkat, és az eseményekhez valamilyen formában kapcsolódó Égi tanításokat osztjuk meg veletek. Vadna Ahhoz pár gondolat, hogy „bárcsak ott lehettem volna”: ha azt mondanám Neked, hogy győzelmed ára bűz, mocsok és rothadó testek tömege körülötted, köztük a tieid is sokan ott hevernek némán az ütközet helyszínén, „bárcsak ott szeretnél lenni”? Ahogy Andris írta, „mert bizony sok, nagyon sok közös munkánk van még hátra”, erről szólunk most. És arról, hogy „mindenki tette a dolgát a maga rendelése szerint”. Miért e- hangsúly az elején? Mert érzésem szerint beléptünk vagy tán kiléptünk a Nagy Világszínpadra Te, én, MI együtt. Vége a passzív töltekezés korszakának. Igen, menj el egy jó koncertre, töltődj. Menj el egy jó előadás1

ra, töltődj. Tetted eddig is – remélem, mert most nagy szükségünk lesz minderre. Ahol, és amiben RÉSZT VESZEL, ahová hívást érzel, ha oda elmentél tudnod kell, DOLGOD VAN OTT. Lehet, a puszta JELEN LÉTed kell, hogy IGAZÁN OTT LÉGY. Szívvel, lélekkel, tudattal. A többi e – köré tud csak rendeződni, ez az alap. Csehturul Elsőként mintegy mottójául a történéseknek egy rövid idézet Tandari Évitől aminek rövidsége ellenére is komoly üzenet-értéke van (vagy lehet) sokunk számára: „Szabad akarat — Szeretet — Boldogság — Öröm-érzet = Krisztusi irány = Út az Örök Hazába…” Amint látjátok, tapasztaljátok az Út néha elég rögösre sikeredik. Egyedül nagyon nehéz, ezért minduntalan a közös munkálkodás fontosságára kapjuk a figyelmeztető szót. Nagyszerű tanítónk,Péter ebbéli tanítása. Ez a Péter, talán az a Péter?! Igen Ő az. Az Atyától Ő kapott megbízást az „aprócska nyáj, dúsabb legelőre való vezetésére”. A hitetlenkedéseteket teljes mértékben megértve róla bizonyságot a szavaiban rejlő Bölcsesség ad. Hallgassátok, érezzétek, kapcsolódjatok hozzá bátran! Péter tanítása a közös munkálkodásról, annak mikéntjéről. Péter „A Tanításokat meg lehet, és meg is kell beszélnetek egymással, hisz ki ezt, ki azt a fontos felismerést teheti általuk, így több oldalról is megvizsgálhatjátok a Tanításokat, s több fontos igazságot ismerhettek fel, mint ha egyénenként akarnátok azokat megvizsgálni. De csak a véleményét, a meglátásait mondhatja el mindenki: utasítani senkit sem szabad arra, hogy a ti meglátásotokat fogadja el egyedül helyén valónak és “egyedül üdvözítőnek”! Senkinek sincs joga, hogy teljes egészében a más érzéseire, gondolataira és utasításaira hagyatkozzék, ha igazán fejlődni akar!” Csehturul Az alább kapott útmutatás nem csak a Tanításokra, de a Történések megérésére és a bennük rejlő „üzenetek” kibontására egyaránt vonatkozik.Visszatérve a hétvégére illetve az azt megelőző időszakra. Földanyánk tisztulása folyamatos. Nagyon sok negatív energia gyülemlett fel a felszín közelében, főleg itt nálunk szívtájékon a Kárpát-medencében. Ideje volt ettől megszabadulni. Ennek érdekében- meglátásom szerint– Földanyánk „szaunázik”. Lássuk a szaunázás élettani hatását szintén Pétertől. Péter: „Ezen felül és ezen túl magasabb rendű célokat is szolgálhat a szauna. Javaslom, hogy már a szaunázás megkezdése előtt végezzetek alapos, s mindahány test-csakrára kiterjedő csakra-tiszítást Gondolati - akarati erő használata révén, majd a szaunázás megkezdésekor kérjétek Őrszellemeiteket: áramoltasson testetek energia-mezejébe, tehát a test aurájába, célzottan a meridián-vonalakra és a csakrákra pozitív energiát. Ezután kezdjétek el magát a szaunázást. Amikor a forró gőzben vagytok, ne csak testetekre, de a test körüli energiamezőre is koncentráljatok. Akként próbáljátok meg beérzékelni a lekért, és leközvetített pozitív energiák áramlását, hogy az úgy áramlik be a megtisztított csakrákon, amiként a víz-pára a kitágult, s mindinkább megtisztuló, ekként felszabaduló bőrpórusokon. Aztán, amint a forró gőzből a hideg vízbe merültök, már azt vetítsétek magatok elé: amiként a bőr pórusai záródnak össze a hideg víz hatására, akként záródnak be a test-csakrák is minden hideg, azaz negatív energia érintésére, sőt: már annak közelségére is. Ekként nyissátok, majd zárjátok mindannyiszor a csakra-kürtőket, annyiszor, ahányszor a forró gőzt és a hideg vizet váltjátok. Ezzel lényegében a pozitív energia csakrákon át való „belélegzését”, s a negatív energia kizárását tanulhatjátok meg, amelyet később a forró, illetve a hideg bőr-hatás gondolatbani felidézésével is végrehajthattok, az „energia-légzés” révén többletenergiához juttatva testetek teljességét, de a test energia-mezejének esetleges negatív energiákkal való telítődése esetén a tisztítás is könnyebbé válik.” 2

Csehturul Májusban hatalmas esőzések, jelentős lehűlés, a Duna áradása. A napfordulókor a Nap-erő csúcsra jutása (szinte Afrikai meleg), majd hétfőn jött a drámai váltás, lehűlés.Mi ez, ha nem szauna, mármint a Földanya számára. Még az előzményekről. Nálam június 14-én jelent meg egy nagyon erős hívás, mint mindig, amikor valamilyen helyen illetve időpontban jelen kell lennem, illetve lennünk. Az előzményekből látható volt, valamilyen jelentős esemény készül. Az nem volt kérdéses, hogy a Baraka együttessel együtt legyünk, de hol lépnek fel? Sokáig a Verőcén lévő Kárpát-haza templom mellett meghirdetett Dobbanj szer látszott, majd az Atyai akarat szerint a végleges helyszín Kadarkút lett (helyszínről majd később). Atyai akarat. Ennek meghallása, megértése bizony nem könnyű feladat. Péter tanítása az Atyai akarat felismerésének fontosságáról. Péter „A negyedik szférába emelkedők első, s azon túl mindenkor legfontosabb feladata ez lesz: mindig, mindenben és mindenkor megkeresni a Teremtő Akaratát! Nos: ugyanez érvényes rátok nézve is! Már ti is képessé kell(ett volna!) váljatok ama Ébredtségi szint elérésére, hogy minden nagyobb történésben megkeressétek, s meg is találjátok a Teremtő Atya Akaratát. És képessé is váltatok volna, vagy képessé is válhatnátok rá, ha végre hajlandóak volnátok ellépni Isten és önmagatok közül, hogy végre ŐT: s ne önmagatokat lássátok! A következő, s nagyon is fontos feladatotok tehát az, hogy ha már az Önismeret kellő szintjére tudtatok emelkedni, vagyis már képessé váltatok a Belső Utak és a Felső Út kiépítésére, már aszerint igyekeznétek megélni életetek minden kis, - és nagy történését, hogy ne a magatok egyéni földi tudatával, már még csak nem is annyira Én-részeitek magasabb rendű Tudatával, ne azokra támaszkodva, de azok révén megtalálva a Teremtő Akaratát igyekezzetek megismerni, hogy már aszerint éljetek és lépjetek, s aszerint cselekedjetek Utatok minden percében.” Csehtrurul Az Atyai akarat mellett illetve ellenében dolgozik az Ellentét akarata. Ez minden áron minden eszközzel igyekszik eltéríteni a vállalt feladatainktól. Hogyan jelent meg mindez Kalemandránál aki részvevője volt az eseményeknek? Kalemandra Madárasszony Nekem is ott kellett lennem, ahol Nektek. Meghallottam a hívást, hogy menni kell, ha rám is szakad az ég. Pedig az előtte való hét sem volt könnyű menet, mert az ellentét támadott meg az egómon keresztül, többször is, újult erővel. A bennem lévő Kalemandrát és Madárasszonyt, vagyis igazi Valómat támadta, el akarta tiporni, össze akarta törni, hogy aztán szomorú, szárnyaszegett kis szürke verébként éljem le további földi életemet, megfelelve minden elvárásnak, és elfeledve valódi utamat. Madárasszony kis híján meghalt, de mint látjátok, feléledt, mert valójában kiolthatatlan tűz lakozik benne, az égi, isteni SZER-ELEMtüze! Az ellentét praktikái most már ismertek számomra is. Első fegyvere, hogy félelmet ébreszt. A félelem mardosó bűntudattá alakul, a bűntudat önmarcangolássá, önmegtagadássá. Ez az a „nem érdemlem meg a jót” érzése. Sokszor dőltem már be ennek az érzésnek, ami letérített az utamról. Mégis, az út előtti 1-2 napon úgy legyengült a támadás (kegyelem!), hogy erőre kaptam. Nem adhatom fel, mert ezerszer megbánom még! Pénteken rendeztem az otthoni dolgaimat, délután 2 körül elbúcsúztam fiamtól, és tikkasztó hőségben indultam a vasútállomás felé. Az utazás teljesen simán ment, sehol semmi fennakadás, de azért izgatottan vártam, mikor ér be a vonat Dombóvárra. Szívem a torkomban dobogott, mikor megálltunk és leszálltam. Aztán újabb örömteli pillanat: találkozás Andrással, Vadnával és Vicával! Már első találkozásunktól fogva (2012, Bösztörpuszta MOGY) tudtam, hogy ők is a testvéreim. 3

Csehtrurul Aki meghallotta a hívást, és aki legyőzte magában a megjelenő negatív késztetést az megérkezett a helyszínre. Az erők előzetes összehangolására Alsómocsoládon került sor. A település több szempontból mintaértékű. Példát mutat abból mire képes egy közösség, ha azt egy megfelelő elkötelezettségű, akaratú és szellemiségű vezetés irányítja. Mire képesek ott ahol még nem feledték az összefogás erejét. A fafaragó tábor alkotóinak csodásabbnál csodásabb munkáinak megtekintése után irány a Kálvária-domb.

Épp időben érkezünk, Napszentülte vagyon.

Kalemandra Madárasszony Akkor, ott, szépséges ajándékot kaptunk: a bíborba öltözött Nap utolsó sugaraival végig simogatott minket. Jó volt ebből együtt töltekezni, de akkor még nem tudtuk, milyen megpróbáltatások várnak ránk másnap. Akkor egy kicsit megnyíltam, de nem teljesen. Még nem. Csehturul Jó erőben lévő „hegyi kecskékhez” méltóan előre futunk Vadnával. Napba állunk, hangolódunk. Majd megindul az Erő kérés. Nincs szükség semmilyen fizikai szintű összehangolásra. Míg egyikünk kér, a másikunk ad, s fordítva. Tökéletes összhang.

4

Péter következő tanítása az Attila-dombról az ott érzékelhető energiákról, annak hatásáról, használatáról szól. Péter Ott, amiként a Föld több pontján is egy energia-csatorna található, valóban hasonlatos ahhoz, amelyet a Pilis hegységben több ponton is találhattok. S ez, vagyis ezek az Energia-kapuk éppenhogy a ti segítségetekre alááramoltatott ERŐ-szálakat hivatottak eljuttatni hozzátok. Számos gyógyulás ennek az energiának köszönhető, s nem csak ott, de amiként mondtam, a Föld több pontján is, hogy aki nem karmikus okokból kell viselje betegségét, s már kész Szellemi Én-része révén befogadni a testébe áramló Energiát, valósággal is gyógyulást vehessen, hogy Útját mind kiteljesedettebben, mind tökéletesebben járhassa végig. Azt is mondottam már, és nem is egyszer, hogy a fizikai test betegsége nem mindenkor karmikus eredetű, s még csak nem is mindahány esetben valamely Vállalásból éri a beteggé váló Testvért: de az ellentét támadása, amellyel vagy az Útra lépő, vagy a beteg mellett élő személyek ellen fordulván kísérli meg azokat elfordítani, vagy akárcsak megkötni Útjukban akként, hogy a Szellemi dolgokról a fizikai történések felé fordítja azok figyelmét, és minden energiáját. Nem véletlen, hogy a ti Hazátokban mind többen és többen válnak beteggé: viszont az sem a véletlen műve, hogy mind több és több, az Attila-dombhoz hasonlatos Energiaközpontot „fedeztek fel”. A leáramoltatott gyógyító energia mindenkor tökéletes védelem mellett ér el a Föld színére, s a felhasználatlan maradó, tehát az általatok magatokhoz nem vonzott Energia a Föld-testbe, a Föld Szívébe áramlik, körülölelve az Istenanyai Szeretet energiát, amely akként szunnyad a Föld mélyén, mint valamely kicsiny magocska, maga köré vonzva azon energiákat, amelyek ekként áramlanak a Föld-testbe, hogy később azok oltalmában emelkedjék ki, amikor elérkezik a Nagy Ugrás Pillanata. Ám már erről is szólottam, ekként többet most nem szükségeltetik szólanom a kérdésről. Annyit azonban még szükségeltetik mint intelmet: hozzá fűznöm a fentebbiekhez: az adott pontokra érkező energia mindőtök segítségére: nem csak egyes emberek nagyon is földi érdekeit szolgálni és kiszolgálni lett, s lesz a továbbiakban is leközvetítve. Aki tehát a saját hasznát igyekszik keresni abban, s teszi ezt beteg Testvérei rovására, bizony: maga fogalmazza meg annak nagyon is keserű „hasznát”, de már felsőbb rendű ÉN-je számára.” 5

Csehturul Hasonlóképpen működik-e a Kálvária domb? Előtte:

Utána:

Péter tanítása az Erőlevonásról, annak lehetséges mértékéről. Péter „S még azok az igen magasról közétek érkező Testvéreitek sem élhetnek a maguk szintjén már megszerzett Erővel, mert a Föld szellemisége leárnyékolja őket is (akik most kevesen vannak ugyan, de azért időről időre Utat vállalnak köztetek, mint például Kalkuttai Teréz testvéretek is tette), így ők is csak az adott szint legmagasabb pontjáig emelkedhetnek fel, legalább is éber állapotban. Csehturul Az idézet egy a föld színén való „megistenülés” lehetőségét taglaló tévhit, tévtanítás helyreigazításából való. Ami minket érintett az az éber állapot, s az ebben való felemelkedettség mértéke. Milyen erőt vontunk magunkhoz? Igen hasznos kérdés, mert kétféle erő van jelen a Földünkön így mindkettő bevonzható. Az egyik a megnetikus vagyis taszító a másik a delejes vagyis vonzó. Péter „A későbbi korok fáraói, az alkimisták, táltosok, mágusok: mind a magnetikus erőket, vagyis már a negatív erőt használták. A ti korotokban sincs ez másként: akik a Tisztaságtól eltértek, ma is csak azon erőket lehetnek képesek magukhoz vonzani: s ezekkel akár hathatnak is a fizikai testek magnetikus erő-terére. De 6

nem hathatnak a delejes energiákra, s ez is ekként van rendjén! Csak keveseknek adatik meg az a Kegyelmi Ajándék, hogy a fizikai testek delejes energia-körét bárha csak érzékelni is tudják, s azok száma, akik arra bizonyos fokú ráhatással is bírhatnak, még kevesebb. A Tibet hegységeiben élő lámákon kívül egy kézen meg lehetne számolni őket, s akár még az egy kéz ujjai is sokak volnának ehhez. Az egyetlen, ami mindenkor alkalmas a pozitív, tehát már a delejes energia levonzására, és bizonyos mértékű használatára, a rokon-rezgésű energiák kiáramoltatása: a Szeretet, s mindazon cselekedetek, gondolatok, érzések, szavak, és mindazon Isten felé küldött imádságok, amelyek ténylegesen is a Szeretet nevében, s a Szeretet Nevéért esnek, avagy fogalmazódnak meg, s küldetnek el a Mennyek Ura felé: A MEGVÁLTÓ KRISZTUS ELÉ, AKI MAGA E SZERETET, amelynek EREJE AZ EGYEDÜL TISZTA ERŐ!!” Kalemandra Madárasszony Még valami érdekes: András még a kis kirándulás elején átvette a vizespalackomat, hogy majd viszi. Két helyen is ottfelejtette (a fára épült házikónál és a Kálváriadombon). Én mindkétszer észrevettem ezt. Mondtam neki, hagyja csak, de ő visszafutott érte. Most már tudom, miért. A víz két helyen is információt vett fel: egyik helyen Földanya áldotta meg az erdő tündérei segítségével, a Kálvária tetején pedig a Nap és Jézus-Urunk! Azóta Áldott Víz, Élet Vize! A vizet hazahoztam, áttöltöttem egy kis palackba, és a jobbra látható jelet rajzoltam rá Egy Ős-Ten, avagy Egy Is-Ten. Vadna dobján is ott van (balra)

Csehturul Pozitív erővel feltöltődve következett egy jó kis beszélgetés a fafaragó tábor lakóival, ahol megszólalt a didzseridu. Hangját még a tibeti testvéreink is meghallották. Első hallásra ezt sem olyan könnyű elfogadni. Később jött megértésként a kép: „A Fehér Kolostor Főlámája tudta a dolgát. A Jelre várt, amit megkapott. Azonnal kiment a saját jele. Az összes kolostor összes papja azonnal mély imába mélyedt. Az imamalmok sebességét fokozták. Mindenki levonta a maximális Erőt amit tudott, és azonnal átközvetítette hozzánk- főkéntVadnához – de mindenkihez, akiknek szüksége volt rá.”

7

Csehturul A következő napnak akár ezt a címet is adhatnám. A sámán harcba indul, avagy átkelés a tüzes poklon. Elindultunk egy 25 km-es gyalogtúrára, az elején még vidáman. Négyen kísérjük sámánunk (Vica a társ, Ancsi a nagylány, én és Kalemandra) aki a közel 40 fok ellenére töretlen lendülettel halad a nem csekély súlyú botjával. A táv több mint a feléig minden simán megy, azután…… Az utolsó vízvételezési pontot illetve pontokat nem találjuk. Egy völgyben lévő pincéket kellene elérni. Követjük a túra jelzéseit, a kapott szöveges útmutatót, többségünk gyakorlott túrázó és mégis. Az út egyszerűen eltűnik a semmibe.

A bal oldali képen balról jobbra: én (Cseh András), Horváth Laci (Vadna), hátul balra Harangozó Évi (Vica) Vadna párja, mellette Ancsi a legidősebb lányuk. A jobb oldali képen: Kalemandra Madárasszony. Az idő szorít, mivel este Baraka koncert tehát időben vissza kell érni. A maradék vizet beosztva irány haza. Most jön a neheze. A táv kétharmada körül újabb próba. Laci emlékezete szerint balra kell fordulni, de az út lezárva villanypásztorral. Jól emlékszik és elindul. Az időközben más túrázókkal kibővült csapat többsége tartja magát a leíráshoz. Mi is így teszünk Kalemandrával így elválunk egymástól. Lacit most már csak a közvetlen hozzátartozói kísérik (segítő erő leválasztása). A hosszabb úton megyünk, de egy arra járó traktornak köszönhetően, majdnem egyszerre érünk a falu határához. Innen megint együtt megyünk tovább, bár Laci tempóját igen nehéz tartani. Akkor már tudja, harcba indul. Harc nélkül nem megy. Egyedül nem megy, ez örök Törvény. A harcot, az elköteleződést, a készülődést mindannyian átéltük. Zsigerinkben hordjuk eme próbák emlékét. Múlt s a jelen keveredik bennünk az itt és mostban, ezért ismerősnek tűnnek majd az alábbi megélések. Vadna HARC LESZ. HOLNAP REGGEL. Éjjel a tűz mellett belerévedsz a zsarátnokba és nézed, amint a tűzgyermekek felszállnak az Égbe. Pattog a tűz békésen és tücsök ciripelése nyugtatja lelked. Asszonyod melléd ül csendesen. Szemében könny csillan, de erős és nem szól semmit. Együtt merengtek. Gyermekeid nyugtalanul alszanak, érzik a HOLNAP súlyát. Felkelnek és odakuporodnak melléd bal felől. Szólni szeretnél, de SEMMI NEM JÖN KI! FÁJ, FÁJ, NAGYON FÁJ. Te vagy a Vezér. Neked kell "hivatalból is" a legerősebbnek mutatkozni, de apa vagy és férj vagy. Holnap nem Bösztörpusztára mégy lelkedet melengetni, hanem CSATAMEZŐRE. Elszenderedsz, majd asszonyod beléd karol és a kis családoddal betérsz fővezéri szállásodra. Asszonyod gyermekeid lepihennek, Te pedig egy órán át nézed őket. Egyszer csak véget ér burkolt önsajnálatod, lelki kötődésed irántuk mardos belül. TÚLLÉPTÉL, jöhet az a felelősség, amit MOST magadra kell vegyél. Ezért vagy Fővezér. A NAGY LÉLEKCSALÁDOD SORSA MÚLIK DÖNTÉSEDEN. Most előjön belőled a stratéga és tervezni kezded a holnap reggelt. Kora hajnalban az egyik őrvártáról lélekszakadva egyik embered vágtázik szállásodhoz: Nagy vezér, az ellen a hegy túloldalán hadrendbe szerveződik. Tudod, hogy nem várhatod meg a napkeltét, riadót fújatsz és sereged felsorakozik. Közben a táborban mindenkit fel kell kelteni és a szállás őrzését szervezed. Nagy a nyüzsgés mégis REND URALKODIK. Te vagy a REND. Hozzád 8

igazodnak, Téged figyelnek, Te szavaidat lesik és végrehajtják. Asszonyok gyermekek sírása közepette harcosaid felöltik bőrpáncélzataikat, nyergelik lovaikat íjjak tegzek helyükre kerülnek készen állnak a csatára a legények. Nem néznek hátra, nincs már búcsúölelés, GALAKTIKUS MÉRETŰ SZERETET VAN. Parancsot adsz és a sámán megkezdi a csatába vonuló ritmust. Átadod magad ennek a ritmusnak, mert tudod, hogy FELADATOT TELJESÍTESZ és mindenképp jó amit teszel! Ha átlényegülnél a csatamezőn, akkor őseiddel segíted Nemzeted odaátról. Ha meg itt maradhatsz, akkor bízol benne, hogy harc végén ismét ölelheted asszonyod, gyermekeid. VEZETÉSED ALATT MEGINDUL KÉT TYÚMEN. Alvezéreid tudják dolgukat, mostantól Égi Vezetés mindannyiótok felett. Kalemandra Madárasszony Kezdetben kellemes idő, majd egyre fokozódó Naperő! Ilyenkor még nem pusztító, de gyümölcsöt-gabonát érlelő. Én, mint sápadtarcú városi, nehezen viselem, hogy nyakamba csorog a porral kevert izzadság, a hajamon vályog képződik a porból, nadrágom is csuromvizesen tapad a hátsó felemhez. De mindez most semmiség, mert itt vagytok velem, drága Testvéreim! Akárhogy is tiltakozom, András átveszi tőlem a nagyobb táskát, és végig ő viszi a terhet – nemcsak ezt, hanem legalább 5-6 kilónyi enni-és innivalót. Csak később értettem meg, miért vette le rólam a terhet, melynek szimbolikus értelme is volt. Mert nem bírtam volna! Visnyeszéplak, majd Kecskés-tanya. Eddig semmi akadályunk nem volt. Kis pihenőt is megengedhettünk magunknak. Kecskés-tanya utánszépen elkavarodtunk a lengyel geodéták által otthagyott útvesztőben (ők is sárga szalagot használtak jelzésként!) Az ellentét tehát elrejtette előlünk a borospincéket, ahol magunkhoz vehettük volna a magyarok szakrális italát! Ami ezután következett, az egyre gyötrelmesebb volt számomra. Nem is fizikailag (bár szinte nem volt testrészem, ami ne fájt volna, de ezt már megszoktam), inkább lelkileg. Bezárkóztam csigaházamba. Kétségeim támadtak, miért is mentem oda. Ki vagyok én: K. M. Zs, nyilván tartott állampolgár, vagy KalemAndra, a szabad Madárasszony? K.M.Zsként saját magam által állított korlátok közt vergődve, megfelelve mások elvárásainak, és Valódi Énem megtagadva, meghazudtolva, betagozódva a társadalomba, mely hamis képet ad a Valóságról. Álljon itt egy vers lelki testvéremtől, Bombicz Mónikától, aki szintén Madárasszony, akárcsak én: „Semmim sincs hát enyém a Minden nem tudom hogy honnan jöttem azt se tudom hová megyek Nappal hálok Holddal kelek köd alattam Fény fölöttem lélek-létra feszül bennem izzikSZERelmetes lelkem vándor-madár vándor-asszony Madárasszony hazaértem? Senkim sincs hát Mind Test-vérem!”

9

András ezt észrevette rajtam, hisz látja, érzi minden rezdülésemet. Mikor kettesben maradtunk, tükröt tartva nekem, elmondott mindent rólam, nekem. Hazugságaimat mások és önmagam felé, tisztátalanságaimat! Nem esett jól, jajjj! Nagyon nem, de igaz volt. Ami a kegyelemdöfés volt nekem: azt mondta, hogy ez az utolsó segítsége volt. Én akkor azt mondtam: hát jó...majdtúlélem...és mindezt az én érdekemben mondta, megengedve, hogyha akarok, változzak vissza egyszerű, hétköznapi, szürke akárkivé. Ilyen az igazi SZERetet! Nem nyálas, szépelgő, hanem, ha kell, ostorral csap az egóra! Evés és pihenés után a faluban már a Baraka hangolt. Maga az udvar, öreg, éppen virágzó hársfáival, a szépen megrakott máglyával nagyon szakrálisnak ígérkezett, de volt valami a levegőben. Valami nem volt rendben! Nagyon nem, de erre csak később jöttünk rá. Közben megint egy szép pillanat: végre megérkezett Kosztich Évi a férjével. Örömteli találkozó, ők is a testvéreim! Csehturul: A koncert előtt érezhető a feszültség az együttes tagjai között. Megtörténnek az előkészületek. A koncert előtt egy helyi tagokból álló kiváló Baranta bemutató. Megkapjuk az áldást, meggyújtják a tüzet, kezdődik a koncert. Már a tűzgyújtáskor érezhető hogy valami nincs rendben. A tűz minden nagyobb baj nélkül fellobban, de….. Elvonja a nézők figyelmét (megosztás) az együttes másodszereplővé minősül. Nagyobb baj, hogy a Teremtés ritmustalanná válik. A feszült ideges kapkodás eredményeként Lacinak nincs ideje bevégezni a legfontosabb kezdeti teendőjét a kapunyitást. Az együttes egyszerűen nem hagy neki elegendő időt! A kapu ugyan megnyílik, de hová? Nem elég magasra, így a tisztátalan erők kezdenek beszivárogni. Kalemandra Madárasszony ...Aztán baranta-bemutató, s a végén tűzgyújtás tüzes nyilakkal, s fellobbant a máglya. Máglya-Mágia! Vadna készül...magába mélyedve elcsendesül, s dobját megsimogatják a lángok. Nem tud eléggé bemelegedni, kifeszülni a bőr a dobon, de az együttes többi tagja elkezdi. Valahogy ez nem az igazi! Szeretnénk őket erősíteni, de a tűzugrók miatt nem tudunk közel menni az együtteshez. Felelőtlen ugrabugra folyik, sok kisgyerekkel, s a torkom összeszorul az aggodalomtól, ki fog beleesni? Hát megtörténik, Vadnáéktűzrőlpattant lánya, Ancsi beleesik, de felugrik. Vica szegény halálra rémül, rohan a lányához, de hál'Istennek, nincs semmi baj. Ott a Védelem!

Csehturul: A sámán nem érzékeli a társait, mert az Ellentét falat épít közéjük. Hiába vannak körülötte úgy érzi egyedül maradt. Elárulták, megtagadták azok, akik a legközelebb állnak hozzá. Nincs magasság csak mélység. Sehol egy szívből jövő mosoly, csak feszültség, feszültség, feszültség. 10

A koncert elején a közönséget – a tűz közelsége miatt – hátrább terelik, így nincs lehetőség az együttessel való összeolvadásra. A védők, segítők hátrább szorulnak. (Képen lent balról jobbra: én, Harangozó Évi (Vica) Vadna párja, Császár-Kosztich Évi párjával)

11

Egyikük (Ancsi Vadna és Vica legnagyobb lánya) kétségbeesett kísérletet tesz a közelebb jutáshoz. Vállalja a tűzugrást. Szinte az első próbálkozás során az ugrás pillanatában a levegőben a szemből érkező meglöki így belezuhan a tűzbe. Áldozatot hoz!!!Hatalmas áldozatot. Ennek hatására az egyik védő kiesik a szerepéből (Vica Ancsi édesanyja). A négy védő megosztja erőit. Ketten hátra mennek, ketten közelebb maradnak a tűzhöz, így egy félköríves kétkörös védelem áll fel. A sötét nyomás iszonytatóan növekszik. A sámán minden erejével ellenáll. A sötét erő javát visszatartja, önmagában égeti ki, de még így is jut mindenkinek belőle. A háttérben csendben növekvő arctalan tömeg mohón szívja magába az„éltető” eledelüket. Ők egyébként a következő programra várnak. Amint utólag kiderült a rendezvényre rászerveztek egy másikat. Félplébek se íze se bűze zenelárma, lézerfény stb. Az együttes a sötét háttérben játszik. Ancsinak nincs nagyobb baja így Vica visszatér az övéihez. A védőkör állja a nyomást. A sámánunk játéka engem Mátyás király három napos harcára emlékeztet, amit halála előtt a sötéttel vívott. Ádáz csata, de nem adja fel. A koncert végén arcán az üzenet: „Istennel nem lehet büntetlenül játszani!”

Győzelem? Látszólag. Az Ellentét nem adja ilyen könnyen. Pakolás. Egy a sötétből előtűnő „sötétbőrű” jelenti a végső próbát. Pakolás közben – mivel nem látszik ki a „háttérfényből” majdnem hozzáér Laci valamivel. Felháborodottan méltatlankodik, s egy csípős megjegyzést tesz. A sámánban feszülő – még kioldatlan - negatív energia tömeg kirobbanni készül. Ha kirobban, akkor ott arat a halál. Önuralom próba. Laci ezt is kiállja, így övé a végső győzelem! Vadna MEGÉLNI CSAK MEGÉLÉSSEL LEHET. Ehhez körénk „pakolják” az eseményeket a téridőben rendesen. Patakokban hömpölygő verítékem dobjaim mögött, megújítása szerződésemnek. Megnyílás, üres kehely, félreállás: aztán az izom megfeszül, a verőerek kidagadnak és győz a REND. Ha csak rövid időre is. Mindig ez a folyamat. Amiben különbség mutatkozik: a körülmények, részletek. Zörgetni az Égi Kapun. Igen, három éve ez megy. Most már nem a „kilincset” kellene, hanem az „ajtó” „rozsdás csapszegeit” kiütni a „zsanérokból” végre. Ha vizet akarsz forralni, akkor nem elég az a „nemes cselekedet”, hogy alágyújtasz a bográcsnak. Nem elég 99 fokon melegítgetni. Nem elég a „jót tenni”. MEG KELL TENNI. Ehhez egyedül külön – külön kevesek lehetünk. De ha a sok kis „gyufaszál” EGYÜTT melegíti a bográcsot, abból gőzölgő, lobogó víz lesz. Abban lehet csak „főzni”. Mert mi lesz, ha felteszed a vizedet, alá melengetsz és belé teszed a hozzávalókat? Ehetetlen lötty. Forrni kell annak a víznek az Istenit! Én ebben csak egy „gyufaszál vagyok” El is éghetek, dolgom végezetlenül (Senki se fogja kérdezni, mit tettem, ha annak semmi értelme, ha a „víz csak langyos marad”. ITT JÖSSZ Te és TÜZET SZÍTUNK KÖZÖSEN. 12

Kalemandra Madárasszony Lassan abbahagyják az ugrabugrálást. Gyerünk, táncoljunk a többiekkel! (Itt újra kinyílok) Egy szám erejéig körbe tudjuk táncolni a tüzet, ki is fulladunk rendesen. Aztán még egy-két szám, és a műsor lefújva! Miééééért? Miért kellett agyonütni? A diszkósok következnek, hangolnak, fülembe ordít a zenebonájuk! A Barakások villámgyorsan elpakolnak. Aztán hátramegyünk, Kosztich Éviék elköszönnek. Én kiborulok, elkezdek sírni, zokogni. András jön, vigasztal. Elengedem magam, megkönnyebbülök. Szeretetet érzek, még jobban sírok. Aztán odajön Vadna, Vica is, és átkarolom mindannyiukat. Erősödik a MAG, melyet könnyeimmel öntözök! A Hold tündököl, körülötte néma villámok cikáznak a horizonton. Jön a vihar? Nem... Megáll, nem jön tovább. Túl erős a védelem. Diszkó közben dübörög, de már nem érdekel. Az a lényeg, hogy EGYütt voltunkvagyunk! Vadnát maroknyian támogattuk a harcában. A többit majd elmondja. Búcsúzás Vadnáéktól. Fényburkot vonok köréjük és az autójuk köré, hogy ne essen bajuk. Érzem, hogy jön az Áldás, fejem búbjától a talpamig bizsergek. Csehturul Kadarkút helyszínként nem véletlenül lett kiválasztva. Erről szóljon egy olyan testvérünk, akit nem sokaknak kell bemutatni. Császár-Kosztich Évi Tavalyi évben a sors felhívta a figyelmet Kadarkút és vidékére. Jézus nevében szóló hölgyek jöttek össze időszakonként ott találkozóra. Ítéletet nem mondok, mert nem dolgom, de tudom, hogy Jézus hangja családokat szét nem bont, hanem értékeket őriz és tár fel a belső világunkban. Jóslatot nem tesz, oltár előtt fetrengésre senkit nem késztet. A történetnek sok egymástól független vonzata lett, amely remélhetően elkezd megoldódni. Több boszorkány klán fedte önmagát nemcsak Kadarkút és Lad tájékán, hanem Taszár, Kaposhomok és végig Dombóvárig. És valahogy mindig kiderült, hogy valaki Kadarkúton született, ezekből a klánokból. A hely maga sok nehéz energiát őriz már régóta. A katolikus vallás és az ősi hit ellentéte sok gyilkosságot, családszétszakítást, hazugságot temetett a mélybe. Csehturul Készülvén a találkozóra nálam a szer előtt a szer céljával kapcsolatban a következő jelent meg: Megbékélés, Koppány kiengesztelése, Somogyország megtisztítása. Lassan el kell jussunk oda, hogy a szerek előtt meg kell határozzuk annak célját. Közösen elfogadott cél nélkül a levont ERŐ elvész, rosszabb esetben illetéktelen kezekbe kerül. Utólagosan a következővel bővült a megértés. Ebben Évi segített. Császár-Kosztich Évi Az elmúlt hét szerdáján derült ki számomra, hogy Kaposfüreden egy meteor becsapódás helyén felépítették Mária ephezoszi házának másolatát. http://hermanottotars.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=639942 A meteor az én olvasatomban a kisbolygó övezet Vesta bolygójáról való. De ez csak az én olvasatom. Ennek az ereje is nálunk volt már szombaton. Csehturul Mária háza Kaposfüreden, mint pozitív pólus, Kadarkúti sötét tanya, mint negatív pólus. Áldott Anyánk hívására, irány a sötétség közepe! Ezért lett Kadarkút kiválasztva. Minden népnek megvan a maga Káin és Ábelje. Nálunk Koppány-István. Bizalom, árulás, halál. Koppány földjében nagyon erősen jelen van a még megbékéletlen indulat, amely bosszúért kiállt. Sok testvérünk hordozza magában eme békétlenséget. A szer során ebből nagyon sok távozott, átminősült. Június 22-én Koppány földjébe jó MAG, fénymag, a megbékélés MAG-ja került. A MAG-ot a tűz jelenítette meg, amely csak lángolt, igaz néha egészen magára hagyottan, de lángolt. 13

Császár-Kosztich Évi A Tűz, amelyet gyújtottak azon az estén, a Telihold fényénél az Anya erőivel töltődött fel. A máglyát meggyújtó nyilak erőt hordoztak. Vadna dobszava elindított egy folyamatot, amely aztán szétesett. Egy kérdés. Miért Vadna volt hivatott kihívni a hely erőit? A Táltos vér mellett kell, hogy legyen vérvonali kötés is. Az este előtt két Őrző sorsát kellett kikódolnom, hogy tudatosítsák magukban mivoltukat. Ők szorosan csatlakoznak egy Maghoz, akik a nemzet múltját, és magát a medencét tisztítják meg a rárakódott sártól. A két Őrző is velem volt azon az estén tudattalanul. Utólag kérdés nélkül kérdezték, hogy mit történt azon az estén, mert sokat gondoltak rám. A Sors rendelkezett, hogy elegen legyünk azon az estén. Akik eljöttek aznap este a hívásomra, ők egy olyan „Anyai” jelenlétet hordoznak, amely egy messze régmúlt „holdnővérek kerekasztalának”, egy női iskolának energiáját hordozzák. Még ha nem is tudják Kalemandra és Harangozó Évi ugyanezt az energiát képviseli, így a kellő 8-as létszám meglett. Minden minőség képviselte magát. Bár a megosztottság megjelent, de mindegyik oldalon ott álltak az erők és az ellenerők is. No és a közömbösök. Így nem esett baj. A túra közben begyűjtött energiák tűzre kerültek. A fa közé el lett rejtve BalatonSzemes megújult energiája, és a 67-es út végzetet megoldó ereje. Évi és Vadna leánya a gondolat sebességével mozgott, így nemcsak a saját sorsának áldozatát dobta tűzre, de sok nőt is megszabadított az áldozat kötésektől. Csehturul A Krisztusi erő megérintette a FÖLD szívmagját. A KÉT láng találkozott. Az őket elválasztó sötét réteg semmivé vált. SZABAD AZ ÚT! ÉREZZÉTEK, ÉREZZÉTEK, ÉREZZÉTEK, A BIZALMAT A SZERETETET! Horváth László Vadna ÉRZEM! Most, hogy túl vagyok rajta. De a "kereszten" nem könnyű! És Jézusnak sem lehetett az. Szerintem akkor és ott tényleg meg kellett halnia, félelemmel és BIZALOMMAL. E - kettővel, arányaiban nézve a betűméretet. Kalemandra Madárasszony Azt érzem, egyre jobban nyílok, mint egy kis virág! Nyílok a Szeretet felé. Megéreztem valamit, amit eddig talán soha! Feltétlen a bizalmam Bennetek, mert bízom a Teremtő Párban, a Mennyei Atyában-Anyában!

14

Végezetül, álljon itt legutóbb született dalom, mely azokat szólítja meg, akik hajlandók az összefogásra, hogy aztán „Egy-ütt, EGY-ként beragyogjuk a világot!” Szárnyalj, szárnyalj, Napmadár, Köszöntsön téged a hajnal! Tárd ki fényes szárnyaid, Mint földre szálló angyal! Kérünk téged, adj erőt, Hogy emeljük szép Hazánkat, Kérjük, hogy mutass utat Bőséghez, boldogsághoz! Áradj, áradj, Víz Anyánk, Termékenyítsd e tájat! Húzódj vissza, hogyha már Mezőknek zöldje támad! Kérünk téged, adj erőt, Hogy emeljük szép hazánkat, Kérjük, hogy mutass utat Bőséghez, boldogsághoz! Álmodj, álmodj szebb jövőt S tegyed, mit meg kell tenned! Gyűjts bizalmat és erőt, S egyre többen szeretnek! Kérünk téged, fogd a kezünket, Segítsd emelni hazánkat! Kérünk téged, jöjj velünk, Együtt dalolva imánkat! Csehturul MAG-vető testvéreink Ti mind kik hordozzátok magatokban a fény kicsiny szikráját! MAG-vetőnek lenni nagy megtiszteltetés, egyben nagy felelősség. Maroknyi magvető, tudó, értő ember, körötte a sötét tömeg, kit népnek hívunk. Mindig is így volt, s még egy rövid ideig így is lesz. A mag népének történetéről, legfőképpen küldetéséről így szól nagyszerű Tanítónk. Péter „Azon népcsoportok, amelyeknek más feladatuk kellett legyen, az általuk felépített Birodalmak tényleges felvirágzása előtt tovább kellett vándoroljanak, hogy a megszerzett Tudás-elemek kicsiny magvait szétszórják a Föld színén. Az adott nép élőhelyeit földrengések és/vagy árvizek pusztították el, s a nép megmaradt tagjai vagy új földet, új Hazát kerestek, s ismételten is letelepedtek, vagy új-nomád törzsekké lettek, akik vándoroltak a Föld hatalmas területein, s miközben az adott népcsoport korábbi szintjére zuhant vissza. A köztük élő, s a közéjük születő, az egykor-volt Atlantisziaktól (még) fennmaradt Szellemi Örökség letéteményesei továbbra is őrizték a magasabb szintű ismereteket, vagyis azok még megmaradt, s nékik eleik által, vagy már csak Tanítóik által átadott részét. Ekként kelt útra, s lett vándorló, nomád néppé a Magyarság is, amely, éppenhogy a Magor nevéből született, 15

amelynek alapja: a „mag” pontosan e szerepre, a magvető szerepére utal, s főként a ti korotok számára született, mintegy: mementóul, hogy mindinkább tudatosítsátok magatokban: ti a „MAG-ot” kell elszórjátok, elültessétek, minden Magyar származású a maga élőhelyén, akként, hogy az Életre kelhessen a körötte élőkben Tudati - Lelki és Szellemi értelemben egyaránt.Sokan – helytelenül – úgy vélik a MAG név rangot jelent, s kiemeli a MAG-yar: vagyis Magor népét a többi népek és Nemzetek közül. E név azonban nem rang: szolgaság, amiként mindenkor szolga volt, és maradt is az, aki magot vetett: az Élet, s az Életet nevelő Föld szolgája, épp annyira, amennyire szolgálja maga a Föld a magot, s azt, aki e magot elvetette, s akinek e magot neveli testében. Nem véletlen, hogy a Magyarság már a legősibb korokban meg kellett kezdje e feladatot. Nem véletlen az sem, hogy a kezdeti, meglehetősen magas kultúra és civilizáció időszakát ismételten a vándorló, nomád életmód váltotta fel. Nem véletlen, hogy azon Vezetők mellett is, akik Őrizői voltak az „elvetésre váró MAG-nak”: a nép egyszerű fiai ismételten visszazuhantak a vad barbarizmusba, s mint harcoló - hódító horda: söpörtek végig Útjukban, míg jelenlegi Hazájuk területére nem értek. S nem véletlen, hogy a ti Hazátok azután annyi szenvedést és gyötrelmet, annyi rabságot, idegen önkényuralmat, Török és Tatárdúlást, Habsburg, és Orosz uralmat kellett elszenvedjen: mert mint korábbi munkánkban mondtam, a Nép tűzön kellett megedződjék és megtisztuljék és megacélosodjék, hogy amire a Feladat bevégzésének ideje elérkezik, kiéghessen a salakból, a sok féle anyagból az az acél, amely e feladatot bevégezni képessé lehet… Ehhez azonban ma már nem a harc, s nem a Nemzeti büszkeség (hadd ne mondjam: Nemzeti gőg!): a Máriához illő, mindenkor Szerető, szelíd alázat fogja mind közelebb és közelebb vinni úgy a Népet, mint azon Kiválasztottakat, akik e feladatot akkor és ott, a Föld Szív-csakrájának megnyitása, s a Kozmikus és Mennyei, valamint az Orionból aláeresztett ERŐK bevonzása révén bevégezni hivatott lesz…” Csehturul Máriához méltóvá válni. Lehetséges ez? Anélkül nem, hogy pontos fogalmunk ne volna a személyét illetően. Vele – miként Jézussal kapcsolatban is – oly sok magyarázat, szándékos vagy tudatlanságból fakadó tévtanítás van jelen a köztudatban, melyek elfedik az Igazságot. A most következő részt nem könnyű megérteni, de nem is lehetetlen. Ezzel búcsúzom, mert a záró gondolatokat már nem földi embernek kell megfogalmaznia! Péter Sokan vannak ugyanis köztetek, akik még mindig nem értik: miért említem akként az Áldott Anyát, ahogy, tehát hogy miért mint Szentlélek Máriát nevezem meg. Idézet egy korábbi munkánkból: „— Csakis és kizárólag a legtökéletesebb, legmagasabb rezgés-szintű Szeretet elidegeníthetetlen eleme az, amely mindent: még a legtökéletesebb rezgés-szintű Szeretetet is képes el, és befogadni, anélkül hogy e végtelen energiában széjjel égne!” Azt jelenti ez: az Áldott Anya fizikai teste ugyan a ti szinteteknek megfelelő módon kellett megfoganjon: de az egyesült sejteket már a Szentlélek egy eleme kellett betöltse! Ha nem ekként történik, ha egy Teremtett szellem egy eleme tölti be azt, s adja meg a test szellemi Én-részét: az valóban csak Én-résszel, s nem ÉN-elemmel, nem a Tökéletes Teremtő Erő egy Tökéletes Elemével tölthette volna be amaz fizikai testet. Ekként viszont egyszerűen megvalósíthatatlanná lett volna a Fogantatás, mert abban a pillanatban, hogy a Szentlélek egy eleme révén a Szeplőtelen fogantatás bekövetkezett, a Lélek rezgésszintjénél lényegesen alacsonyabb rezgésenergiával bíró szellemi Én-rész kiégett volna, megsemmisítve ezzel a test fizikai létét is: vagyis Mária fizikai teste, Tudata, Lélek-eleme, és szellemi Én-része teljességgel felbomlott volna a Szentlélek energiájában! Ez még akkor is így történt volna, ha az Atya kifejezett utasítására a legmagasabb Mennyei szint egy Szellemi Személye az Atya Ereje által megbontva önmagát: Önmagából közvetít le egy Szellemi Elemet: mert még a legmagasabb Mennyei Szint Szellemi Személyei sem érik, nem is érték, és nem is érhetnék el azt a végtelen energiaszintet, amelyen a Triális Teremtő EGY-ség rezeg!

16

Isten teljessége a Triális Teremtő EGY-séghármas megnyilvánulása szerint, melyben a három maga az EGY.

MAGA A TEREMTŐ SZERETET (ATYA), A SZERETETÉT MEGVILÁGÍTÓ BÖLCSESSÉGE mint ÚR JÉZUS KRISZTUS (FIÚ) A TEREMTŐ AKARATA mint SZÍVÉNEK ŐS ALAPPÓLUSA (SZENTLÉLEK MÁRIA).
Ez volt annak oka is, hogy Mária fizikai testének megfogalmazódása pillanatától magában kellett hordoznia azt az Isteni Elemet is, amelyet a Szentlélek a test biológiai érettségekor betöltött! A Lélek egy eleme, egy paránya szunnyadt a Gyermek Mária méhében, s amikor elérkezett az ideje; azt érintette meg a Lélek egy másik energia-egysége, hogy a Végtelen Tisztaságú Isten-gyermek fogantatása teljességgé legyen, s az Tökéletes Tisztaságban válhassék valóra! Mária fizikai teste, amiként mondtam: Anna és Joachim révén fogalmazódott meg: de amint a két Ember-sejt egymásba kapcsolódott, s a Lélek-elem betöltötte az egyesült, s immár egy sejtté lett test-elemeket, úgy Anna, mint Joachim is teljességgel megtisztult ezen Érintés révén. Nem véletlen, hogy Anna is, de maga Joachim is egy hetedíziglen megtisztított családban kellett testet vegyen: maguk is már a magasabb Szellemi Szférákból öltve testet, vagyis maguk is magas Bölcsességi fokon álló Szellemi Személyekként vállalva fel ezen egyszeri és megismételhetetlen Utat! Ekként a Mária testét adó sejteket betöltő Szent Lélek-elem az egyetlen tisztátalanság-szikrát, vagyis a két test hagyományos, s az adott szint értelmezésében történő egyesülésének energiáját kellett csak kitörölje azon Szellemi Sejtekből, amelyek Anna és Joachim Én-részét alkották, így az Áldott Anya fogantatása is tökéletes tisztaságú volt, ha nem is szűz nemzés révén következett be. Amiként mondtam, az Áldott Anya Szellemi Elemét adó Lélek már fogantatása pillanatában magába zárva kellett a Föld színére vigye azt a Lélek-elemet is, amelyet a fizikai test megadott pontjára, vagyis a méhbe kellett átközvetítsen: ezt érintette meg a Teremtő EGY-ség szintjéről aláereszkedő Teremtő Elem; vagyis a Szent Lélek-sugár. Mária akkor maga is olyan Színeváltozáson ment át, mint amilyennek mi tanúi lehettünk, amikor a Gerizim hegyére kísértük az Áldott, Drága Mestert, Aki ott Illéssel és Mózessel találkozván oly csodás Átváltozáson ment keresztül a szemünk láttára. Mária egész teste is akként ragyogott fel: s hogy ennek ne legyen tanúja senki földi halandó, az Angyali Szó, s az azt követő Érintés is a templom falai közt élve, s már még a papok szemei elől is rejtve, vagyis Mária kicsiny hálókamrájában kellett bekövetkezzen. E hatalmas, csodás Történésről a leányka senkinek sem szólott, titkon tartotta azt, amiként azt Gábriel meghagyta néki. De amúgy sem szólott volna, hisz gyermeki ártatlanságában maga sem tudta: miféle változás történt testében, s alázatos szerénysége sem engedte volna, hogy mindezeket az emberek elé tárja csak azért, hogy ártatlan voltáról meggyőzze azokat. Inkább felvállalta József gyanúsító szavait, amiként később, már József fizikai halála után József fiainak gúnyos célzásait. Erre a kérdés-körre még visszatérek, annál is inkább, mert egynémely olyan közlést kíván e kérdésben elétek tárni az Áldott Anya, amelyeket korábban nem adhatott volna közre, hogy ne veszélyeztesse ama földi munkásunk fizikai életét, aki Róla kellett tanúbizonyságot tegyen, még alkalmazkodva a kor emberének értelmi és szellemi szintjéhez, legalább is egy bizonyos fokig. Mert már ekként is lényegesen magasabb szinten magyarázta az Áldott Anya Mennyei szerepét, mint amilyen szinten akkor ez a köztudatban megfogalmazódott! Annyit azonban már most hadd mondjak el; amiként tudjátok, a Szent Lélek az Atya és a Fiú közt áramló, Végtelen Tökéletességű SZERETET: amely önálló ISTEN-ELEMKÉNT a TriálisEGY-ség harmadik Személye: de mert az ATYA és a FIÚ legbenső LÉT-LÉNYEGÉNEK KIÁRADÁSA: ekként magába zárva bírja az ATYA és a FIÚ TELJESSÉGÉT; amiként az ŐS-ERŐBEN való SZERETET Örök áramában az ATYA is magában hordja a FIÚ, s a FIÚ is az ATYA TELJESSÉGÉT: Ekként mondhatta azt az Egyedül Hatalmas ÚR: ÉN, ÉS AZ ATYA: EGY VAGYUNK! Ha akként nyilatkozik Önmagáról, s akként szól az ATYÁVAL való EGY-ségéről: ÉN, ÉS AZ ATYA EGY 17

VAGYOK; senki ember nem lett volna, aki azt megérti! Még mi magunk sem, akik Mellette éltünk! Pedig néktek már ekként kell ezt tudatosítanotok magatokban, amiként tudatosítanotok kell magatokban azt is: Az Áldott Anya az ATYA és a FIÚ közt élő Végtelen SZERETET Földi megtestesülése, ha úgy tetszik: ama Hatalmasnál is hatalmasabb, kimondhatatlan és felfoghatatlan, s tán megfogalmazhatatlan Szent SZERETET kiáramlása volt. Ezt töltötte be az ATYA és a FIÚ önnön legbenső LÉNYEGÉVEL: ISMÉT CSAK A VÉGTELEN SZERETETTEL… Kell e ennél fényesebb és ékesszólóbb BIZONYSÁG arról: miként, mily hatalmas SZERETET-TEL van teirántatok az ATYA, s A FIÚ: hisz ha logikusan megvizsgáljátok a teljes folyamatot; most is, ezen Ég-magas történésben is felbukkan a hármas szám, a TRIÁLIS EGY-ség Élő Szimbóluma, mert HÁROM ELEME KÖZVE-TÍTŐDÖTT KI A SZENT LÉLEKNEK a FÖLD SZÍNÉ-RE: három Végtelen Tisztaságú és Tökéletességű Isten-elem, a Legmagasabb rendű SZERETET HÁROM-SZORI MEGNYILATKOZÁSBAN: teértetek, a Teremtettség kicsinyeiért, hogykicsinnyé és alázatossá legyen teértetek, megmutatva ezzel tenéktek is az egyedül helyes UTAT, amely a Végtelen Teremtő Szívéig Vezet!!! Áldott Égi Anyánk Mária ~–~ S mielőtt megrémítene benneteket ama végtelen Nagyság, amelyre Péter szavai nyomán egy pillanatra rálátástok lehetett, hadd tegyem hozzá, hadd emeljem ki Péter mondandójának utolsó részét: „hogy kicsin�nyé és alázatossá legyen teértetek, megmutatva ezzel tenéktek is az egyedül helyes UTAT, amely a Végtelen Teremtő Szívéig Vezet!!!” Igen, kedves gyermekeim! Ekként van, s ekként is kellett hogy legyen, s néktek ma sem a hatalmas, a megfoghatatlan Isten-Anyát kell Bennem meglássátok, nem is azt kell Bennem keressétek: azt is, de méginkább az egyszerű és alázatos, mindenkor szolgáló asszonyt, akinek magam megismertettem a Föld világával, hogy azt az ÉN-emet: Szeretni, és szolgálni tudó és akaró ÉN-emet keressétek, és azt kövessétek: de azt követnetek kell minden áron! Követnetek kell, s ÉN ehhez minden segítséget megadok, ha szándékotok valóban az, amely szándék Bennem élt egykor, az tehát, hogy szolgáló alázatom, csendességem és Tisztaságom révén segítsem Fiam hatalmas feladatát, és segítsem a Föld egészét is: előrébb és feljebb lépni megkezdett Útján. Ha Reám tekinttek, bennetek is a csendesség, az alázatosság, a szolgálatban kiteljesedő Szeretet megélhetése utáni vágyakozás kell felébredjen, hogy már igazán elmondhassátok: Gyermekeimmé lettetek, s mint gyermekeim: hasonlatossá váltatok Hozzám Emberi milyenségetekben. Mert ti még Emberként kell megéljétek és megvalósítsátok e Lelki-Szellemi erényeket: amiként ÉN magam is; mint a legegyszerűbb emberek egyike éltem, és valósítottam meg azt, annak ellenére, hogy tudtam a kezdet kezdetétől: vagyis megfogantatásom pillanatától: honnan, miként és miért érkeztem a Föld színére. Mert nem lehetett nem tudnom, ha tudásom nem is olyan értelemben volt enyém, mint amiként azt ti elképzelitek. Tudtam, mert Szellemi Elemembe volt íródva: s mint gyermek, nem tudhattam mégsem, mert e Tudás nélkül, már gyermeki alázatom bizonyítékaként: e Tudás ereje nélkül kellett tudnom akként válaszolni Gábrielnek: Legyen vélem a Te Igéd szerint. Válaszom ugyan az Angyalnak szólt, de Rajta keresztül válaszoltam az ATYÁNAK is: Kész vagyok betölteni ama Feladatot, amelyet Ő Reám bízni szándékozik. Csak a Fogantatás pillanatában nyílhatott meg Tudatom, s a Fent Végtelen Magasai közt amaz láthatatlan Kapu, amelyen át betekintve megismerhettem a saját Valós Kilétemet: s akkortól már e Felismerés biztos tudatával kellett felvállaljam azt az alázatos, csendes és szolgáló Szeretetet, amelyet… - amelyet néktek is fel kellene tudnotok vállalni, de amelyet ti: kicsiny, mélységbe hullott porszemek oly vonakodva vesztek magatokra! Ez is az oka, hogy ismét szólok véletek, hogy újra figyelmeztesselek, s hozzá mindannyiótokat: aki Hozzám hasonlatossá akar válni, s aki igazán Vélem akarja végig járni, az ÉN Erőmre támaszkodva a Szent Fiam által elébe (is) tárt, Keskeny Utat, nem teheti, csak ha szerény, alázatos és szolgáló Szeretetben is kész, és képes követni Engem! Amiként Péter szavaiból kikövetkeztethettétek: Bennem a Lélek Erejét küldte a Föld színére a Teremtő Isten. S ti éppen hogy a Lélek Kegyelmi Erejét kell kérjétek minden ti vállalkozástokban, s minden erőfeszítéstekben, 18

amelyek a Visszatérés érdekében nehezednek reátok. Ezért hát, hogy Tőlem, Engem megszólítva kell e Kegyelmi Erőket kérjétek! S ez volt az egyik olyan Bölcsesség-elem, amelyet nem, vagy csak mint utalást: közvetíthettem le ama Testvéreteknek, aki azon a korábbi Úton az ÉN megismertetésemért lépett a Föld színére! Tudom: megszoktátok, hogy az előttetek élt embereknek szóló Üzenetek és Tanítások még inkább az érzelmekre igyekeztek hatni. Ez ekként is van, s ekként is volt rendjén abban, vagy inkább azokban a távolabbi évszázadokban, de ekként volt rendjén akár ötven esztendővel a ti jelenetek Emberisége vezetésénél is. Ha figyelmesen tanulmányozzátok ama Tanításokat és Üzeneteket, magatok is észre fogjátok venni: már azokban is fokról - fokra mind magasabb szintű Tanításokat igyekeztem elétek tárni, s erre törekedett FIAM, s mindazon Szellemi Vezetők is, akiket ezzel megbíztunk. Mostanra már kellőképp elő van készítve az Emberiség ahhoz, hogy mind magasabb és magasabb Ismereteket adhassunk kezetekbe, reátok bízva mindenkor: Élni, és haladni, vagy visszaélni, és visszafelé lépni akartok (és tudtok)-e ezen Tanítások, és Üzenetek által. Lesznek, és vannak is köztetek olyan Testvéreink, akik még mindig nem képesek elfogadni és elhordozni a magasabb szintű Bölcsesség-elemeket. Ezek gyakran vesznek a korábban leadott Üzenetekhez hasonlatos, inkább csak megerősítésre és bátorításra szolgáló Üzeneteket. Ezek leközvetítését azonban már nem ÉN, s nem is SZENT FIAM kell bevégezze: a gyengék, a bátortalanok, vagy épp restek vezetését már a magatok szférikus szintjeinek felsőbb fokára emelkedettek, s az alsó Mennyei Szférába visszatért Szellemlények végzik. Az ő feladatuk sem lebecsülendő: de mindenkor óvatos odafigyeléssel kell vizsgáljátok az ő „eszközeik” által vett Üzeneteket is, hisz amiként tudjátok: az ellentét egyik kedvelt eszköze, hogy szépen csengő, negédes szavak közé, s azok mögé rejtse el ama mérget, amelyet néktek szán, hogy megmérgezve Tudatotokat, Lelkeiteket és szellemi Én-részeiteket, lehetetlenné tegye számotokra a Fel - Visszavezető ÚT folytatását. S teszi ezt annál is inkább, mert tudván - tudja maga is: a következő, s immáron nagyobb lépés révén kiemelkedtek az ő mélység-birodalmá-ból, s ekként „elvesztek” az ő számára, mint erő-forrás, amelyet kényre kedvre csapol, vagy csapoltat meg a maga híveivel, a maga érdekében. Ahhoz, hogy az ellentét e veszedelmes csapdáját elkerülhessétek: ismét csak szerény és tiszta alázatosságra van szükségetek, amelynek erejével felvértezve már kellő rálátástok lesz azon Üzenetekre, s mindenkor a kellő időben felismerhetitek, ha azokban a szellemi gőg, az akarnokság, a hiúság, a becsvágy (stb.) felébresztését szolgáló, hízelkedő - mérgek rejteznek! Ti már álltok azon a szellemi fokon, hogy képesek lehettek különbséget tenni a Valódi Szeretet íratta vagy mondatta, Valódi Üzenetek, és az ártó szándékú, s csak éberségtek elaltatására kreált hamis, hízelkedésekkel tűzdelt ál-üzenetek között. Tudnotok kell továbbá azt is: sem a ti magasabb szféráitokból, sem a Mennyei Szférákból, sem a TriálisEGY-ségből nem érkeznek sem hízelgő, sem félre értelmezhető, vagy félrevezető tartalmú Üzenetek. Célunk ugyanis nem az önhittség erősítése, és nem az önelégültség érzetének megtámogatása: tehát senkinek sem fogjuk azt üzenni, hogy már nincs mit tennie, s már elérte tökéletesedésének legmagasabb fokát, annál is inkább, mert aki igaz alázattal vizsgálja meg önmagát, maga is tudván - tudja: ez így, ekként nem is felelhetne meg a valóságnak! Ha kell, bíztatjuk azt, aki elbizonytalanodik, és serkentjük azt, akit fáradni látunk: még Erőt is árasztunk reátok, hogy bevégezhessétek vállalástokat: de feddő, intő szót is küldünk azoknak, akik arra szolgálnak rá, ha már bizonyították: képesek tovább és feljebb lépni a megkezdett Úton. S bizony: nem egy, de mindenkor három alkalommal elküldjük a szükséges intelmeket: ennél tovább azonban már mi sem megyünk! Ha a háromszori intelem nem bizonyul elégségesnek a Tudat ébresztéséhez, ott már kényszerként hatna, ha negyedszerre is inteni próbálnánk, s ez már kimerítené a Szabad Akarat megsértését! Ezen felül, és ezen túl: ha a szellemi Én-rész képtelen a háromszori intelemmel egy időben felé áramoltatott Erőből meríteni, s képtelen az által a helyes irány felé vezetni a Test-tudatot, már nem célszerű ismételt intelmet, s ezzel együtt ismételt energiát küldeni, mert a Tudat az ellentét hatása alá került, s az Én-rész visszahúzódott, ekként tehát a leközvetített Erő is az ellentét birtokába kerül. Az intelemmel együtt érkező többlet-energiát az Én-rész fölöttes ÉN-je közvetíti le, az adott személy mellett feladatot vállalt Őr-szellem hathatós segítségével Ámen 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful