You are on page 1of 11

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012

IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAKNA PERKATAAN MURID


MELALUI TEKNIK PERMAINAN BAHASA

TEH LING CHING

EN. LEE TIEW SIONG

ABSTRAK
Kajian ini bermatlamat untuk menyelesaikan masalah pelajar pemahaman
makna perkataan dalam subjek Bahasa Cina. Guru telah memilih dua belas
orang murid Tahun Satu dari sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Bintulu
untuk melaksanakan kajian tentang penggunaan teknik permainan bahasa untuk
meningkatkan pemahaman kata di kalangan murid melalui kaedah
pemerhatian ujian dan soal selidik. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa
teknik permainan bahasa bukan sahaja merangsangkan minat pelajar dalam
pembelajaran tetapi juga berkesan dalam membantu murid meningkatkan
pemahaman makna pekataan.

PENDAHULUAN
2010 460 560
2003,

18:1

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

FOKUS KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

1.
2.
SOALAN KAJIAN

1.

2.

TINJAUAN LITERATUR
(1996)

2001

2002


2002

18:2

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

1972

2010

2009

KUMPULAN SASARAN

PROSEDUR TINDAKAN
Stephen Kemmis,19984

18:3

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

CARA PENGUMPULAN DATA

18:4

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

2006

2002
2000

CARA MENGANALISIS DATA

18:5

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

9 12 5 8
0 4

DAPATAN KAJIAN

33.3%

11

91.7%

175%

33.3%

75%

125%

50%

11

91.7%

83.3%

41.7%

75%

80%

58.3%

11

91.7%

57.1%

4 11
4
5 125% 6
5 80% 5
9 7
4
7 175%

18:6

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11 MM12

30

32.5

45

65

32.5

50

82.5

45

67.5

70

75

72.5

58

50

70

78

62.5

75

100

75

77.5 82.5

90

75

7
6

5
4
3

2
1
0
A 80 -100

B 60 - 79

C 40 - 59

D 0 - 39

4
6 7 A 1 3 B
5 7 C 3 2
D 3
M1M2 M5 3
M1 M2 D C
M5 B
D 0-39 3 25%
75% 100%

18:7

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

1.

2.

3.

4.

9-12

5-8-

0-4

REFLEKSI DAPATAN KAJIAN

18:8

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

18:9

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

RUMUSAN

(2008

18:10

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012


IPG kampus Sarawak (Pendidikan Rendah)

kertas 18

RUJUKAN
(2007) 2012 1 15
http://www.eduwg.com/jykt/51478_2.html
2001
2002
2002
2007
2001
9302
2003

1990-3033-36
1999 117-128

2006 Strike Up

2009 2012 5 21
http://space.30edu.com/09533056/ID=d081a579-5fd7-4dcb-953c-5c8fbd1c598c
Piaget,J. (1951). Play, dreams, and incitation in children. NY:W.W.Norton.
1996
2012 3 21 http://www.edufirst.com/
show.asp?ArticleID=110
1972
(2009 2012 3 21
http://gsyx.cersp.com/article/browse/3016437.jspx
20102012521http://sina.com.cn/si
na625e43670100.html

18:11