You are on page 1of 9

Gasifikacija uglja

Gasifikacija i likvefakcija uglja


Postupak nepotpunog sagorevanja Produkti gasifikacije:
Visokokalorini prirodni gas 33-37MJ/m3 Srednjekalorini prirodni gas 15-19MJ/m3 Niskokalorini gas 5-10MJ/kg

Lurgi Proces
Komadi uglja u nepokretnom sloju, pritisak 20-30bar Sredstvo za gasificiranje vodena para i kiseonik Toplotna mo dobijenog gasa 15MJ/m3

Lurgi proces nove generacije

Typical Product Gas Composition Component Hydrogen Carbon Monoxide Methane Carbon Dioxide Other Hydrocarbons Non Combustibles Volume % 30.8 57.2 6.2 4.9 0.4 0.5

Usavren Lurgi proces

Winkler tehnologija najstarija tehnologija Proizvodnja gasa za potrebe hemijske industrije i sirovog sinteznog gasa Gasifikacija usitnjenog uglja u fluidiziranom sloju pod atmosferskim pritiskom

Winkler generator nove generacije

Koppers-Totzek tehnologija-najmlaa tehnologija Odvija se u suspenziji gas-sitne frakcije do 1mm, atmosferski pritisak, visoka temperatura Pogodna za sve vrste ugljeva Tehnologije tree generacije u razvoju

Koncept podzemne gasifikacije uglja

Likvefakcija uglja

Likvefakcija uglja-Sasol