Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Sunday Matins Hymns
USED
IN CONJUNCTION WITH

MATINS SERVICE BOOK

4 August 2013
6th Sunday After Pentecost 6th Sunday of St Matthew – The Paralytic Sunday Before the Transfiguration of our Lord Jesus Christ
The Feast of the 7 Holy Youths – the Seven Sleepers of Ephesos: St Maximilian, St Iamblikos, St Martinian, St John, St Dionysios, St Exacustodianos (Constantine) & St Antoninos – St Eudokia Holy Martyr of Persia – St Eleftherios of Constantinople

By the Grace of God
COMPILED, ADAPTED & EDITED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PORT ELIZABETH PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Email: writers@telkomsa.net - download directly from M A R G U E R I T E P A I Z I S
ON

Tone (5) Plagal 1
Gospel 6:
SCRIBD

Luke 24:35 - 53
TIME BEFORE

OUR RESURRECTED LORD JESUS CHRIST APPEARS FOR THE FINAL APOSTLES BEFORE ASCENDING TO HEAVEN

HIS

Eothinon 6
RE-EDITED & PUBLISHED ON 13 JULY 2013

Katavasia of Summer
Our Eternal Gratitude to God and to His Faithful Servant, Pater Seraphim Dedes, of the Greek Orthodox Archdiocese of America for the original Greek and English texts, which have helped so many to participate in these wonderful Holy Services. Please go to his website for the original texts: www.ematins.org

NOT FOR MATERIAL PROFIT
12 TONE (5) PLAGAL 1 – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

Resurrection Apolytikion -

TONE (5) PLAGAL 1

Tou

Ton

sinanarhon Logon Patri ke Pnevmati, ton ek Parthenou Tehthenta is Sotirian imon, animnisomen, Pisti, ke Proskinisomen. Oti ivdokise sarki anelthin en to Stavro ke Thanaton ipomine ke egire tous tethneotas en ti Evdoxo Anastasi Aftou.

The Word, Who with the Father and the
Spirit has no beginning, and Who, for our Salvation, was born of a Virgin, let us faithful believers hymn and adore. For it was His Good Pleasure to ascend the Cross in the Flesh, and to Suffer Death, and through His own Glorious Resurrection to raise the dead.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati Ton
sinanarhon Logon Patri ke Pnevmati, ton ek Parthenou Tehthenta is Sotirian imon, animnisomen, Pisti, ke Proskinisomen. Oti ivdokise sarki anelthin en to Stavro ke Thanaton ipomine ke egire tous tethneotas en ti Evdoxo Anastasi Aftou.

§ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

The Word, Who with the Father and the
Spirit has no beginning, and Who, for our Salvation, was born of a Virgin, let us faithful believers hymn and adore. For it was His Good Pleasure to ascend the Cross in the Flesh, and to Suffer Death, and through His own Glorious Resurrection to raise the dead.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.

theodegmonos tafou, pros tous Ioudeous i filakes elegon: O tis imon mateofronos simvoulis! Fiulatin ton aperigrapton dokimasantes, matin ekopiasate: kripse tin Anastasin tou Stravrothentos voulomeni, tranos efanerosate. O tou imon mateofronos sinedrious! Ti palin kripse simvoulefesthe, O ou kriptete? Mallon de par’ imon akousate, ke pistefse thelisate, ton genomenon tin alithian. Angelos astrapiforos, Ouranothen katelthon, ton lithon apekilisen: ou to fovo nekrosei sineshethimen: ke fonisas tes krateofrosi Miroforis elege ginexin: Ouk orate ton filakon tin nekrosin, ke ton sfragidon tin dialisin, tou Adou te tin kenosin? Ti ton to nikos tou Adou katargisanta, ke tou Thanatou to kentron sintripsanta, os thniton epizitite? Evangelisasthe de tahi porevthise, tis apostolis tin Anastasin, afovos kravgazouse: Ontos Anesti O Kyrios, O ehon to Mega Eleos.

The

Amin.
Theotokion

Amen
- TONE 4

guards of the Tomb that received God said to the Jews: O the folly of your plan! In vain did you labour when you thought to guard the Uncircumscribed! Openly you appeared wishing to hide the Resurrection of the Crucified. O the folly of you assembly! Who do you again wish to hide what cannot be hidden? Listen rather to us, and be willing to believe the Truth of the events. A dazzling Angel came down from Heaven and rolled away the stone; from fear of Him, we became as dead men; and calling out to the brave Myrrhbearing Women, he said: Do you not see the death of the guards, the breaking of the seals and the emptying of Hell? Why do you seek as a mortal the One Who has destroyed Hades’ victory and smashed Death’s sting? Go quickly! Proclaim to the Apostles the Good Tidings of the Resurrection, crying fearlessly: He has Risen indeed! The Lord Who has Great Mercy! and to the Holy Spirit

§ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati I
ontos Erini Si, Hriste, pros anthropous Theou, Irinin tin sin didous meta tin Egersin Mathites, emfovous edixas aftous doxantas pnevma oran. Alla katestilas ton tarahon afton tis psihis, dixas tas Hiras ke tous Podas Sou. Plin apistounton eti, ti tis trofis metalipsi ke didahon anamnisi diinixas afton ton noun, tou sinine tas Grafas. Is ke tin patrikin epangelian kathiposhomenos, ke Evlogisas aftous, distis pros Avranon. Dio sin aftis Proskinoumen Se, Kyrie, Doxa Si!

§ Glory to the Father, and to the Son,
– TONE (6) PLAGAL 2

§Here,

Pili Kyriou i adiodeftos! Here, Tihos ke Skepi ton prostrehonton is Se! Here, ahimaste limin ke Apirogame! I temousa en sarki ton Piitin Sou ke Theon, presvevousa mi elipis, pier ton animnounton, ke proskinounton ton Tokon Sou!

§Hail,

SMALL LITANY

O impassable Gateway of God the Lord! Hail, O Wall and Shelter of those who seek Refuge with Thee! Hail, O Stormless Haven! O Maiden who knew not man yet gave Birth to Thy Creator and God. Never cease Interceding on behalf of those who extol and worship the Son Thou bore!
TONE (5) PLAGAL 1

Sixth Resurrection Eothinon Doxasticon

Since Thou art the True Peace of God to
mankind, O Christ, Thou granted Thy Peace to Thy Disciples after Thy Resurrection when Thou saw them frightened by what they thought to be a spirit. But Thou removed the anxiety of their souls when Thou showed them Thy Hands and Feet; and yet they still doubted. But when Thou partook of food with them, reminding them of Thy preaching, Thou opened their minds to understand the Scriptures. And Thou made the Eternal Covenant with them, Blessed them and then Ascended into Heaven. Wherefore, with them, we worship Thee. O Lord, Glory be to Thee!

First Resurrection Kathisma –

Ton Stavron tou Kyriou egkomiasomen, Let
tin Tafin tin Agian Imnis timisomen, ke tin Anastasin aftou iperdoxasomen: oti sinigire nekrous, ek ton mnimaton os Theos, skilevsas kratos thanatou, ke ishin diavolou, ke tis en Adi fos anetile.

us celebrate the Cross of the Lord! Let us honour in Hymns His Holy Burial and Highly Glorify His Resurrection, for with Himself He raised the dead from the graves, as God, having despoiled the might of death, and the devil’s strength, and He made Light dawn for those in Hades. and to the Holy Spirit

§ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
ton thanton: en mnimati etethis, O kenosas ta mnimata: ano stratiote ton tafon efilatton, kato tous ap’ eonos nekrous exanestisas. Pantodiname ke akatelipte, Kyrie 2

§ Glory to the Father, and to the Son,
Lord Who put Death to death, Thou were called dead; Thou Who emptied the tombs were placed in a Tomb; above, soldiers were guarding the Tomb, below, Thou raised the dead from every age. O Lord, All Powerful

Kyrie nekros prosigorevthis, O nekrosas O

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.
– GREAT DOXOLOGY
BY

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen
& RESURRECTION APOLYTIKION IS DIVINE LITURGY OF ST JOHN

Amin
THEOTOKION
FOLLOWED IMMEDIATELY THE

CHRYSOSTOM.

TONE (5) PLAGAL 1 – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

TONE (5) PLAGAL 1 – – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

11

Kyrie,

osper exilthes esfragismenou tou tafou, outos isilthes, ke ton thiron keklismenon, pros tous Mathitas Sou, kiknion aftis ta tou somatos pathi, aper katedexo Sotir makrothimisas. Os ek spermatos David, molopas ipinegkas: Os Ios de tou Theou, kosmon ileftherosas. Mega Sou to Eleos, akatalipte Sotir! Eleison imas.

O Lord, as Thou came out of the sealed
Tomb, so Thou came in to Thy Disciples when the doors were shut, and showed them Thy Body’s sufferings, which Thou had accepted, O Long Suffering Saviour; as sprung from David’s seed, Thou endured stripes; as Son of God Thou hast freed the world. Great is Thy Mercy, O Saviour, beyond understanding: have Mercy on us!
TONE (5) PLAGAL 1

Doxa Si!

and beyond all understanding: Glory to Thee!

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen

Amin
Theotokion-

TONE (5) PLAGAL 1

Here,

Resurrection Stihera By Anatolios -

Enite Afton en timpano ke horo.
Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe of all things, Who for us accepted crucifixion and burial in the Flesh so that Thou might free us all from Hades: Thou art our God and we know no other but Thee!

Agion Oros ke Theovadiston! Here, Empsihe Vate ke Akataflekte! Here i Moni Pros Theos Kosmou Gefira, i meta gousa thnitous, pros tin eonion Zoin! Here, Akirate Kori, i Apirandros Tekousa, tin Sotirian ton Pishon imon!

Hail,

Kyrie, O Vasilefs ton eonon, ke piitis ton O Lord, the King of the Ages and Maker
apanton, O di imas starosin, ke tafin sarki katadexamenos, ina imas tou Adou eleftherosis pantas: Si i O Theos imon, ektos Sou allon ouk oidamen.

SMALL LITANY

O Holy Mountain on which God has walked! Hail, Living Bush and Unconsumed by Fire! Hail, the world’s only Bridge to God who leads mortals over to Eternal Life! Hail, Maiden Undefiled, who bore without wedlock the Salvation of our souls!
- TONE (5) PLAGAL 1

Second Resurrection Kathisma

Kyrie, meta tin trimeron Sou Anastasin, O
ke tin ton Apostolon proskinisin, O Petro evoa Si: Ginekes apetoliisan, kago ediliasa: Listis etheologise, kago irnisamin Se; ara kalesis me tou lipou Mathitin? I palin dixis me aliea vithou? Alla metanoonta me dexe, O Theos ke Soson me.

Enite

afton en kimvalis evihis. Enite afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion.

Praise

Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Wonders? Who will announce Thy dread Mysteries? For, Incarnate for us, as Thou Willed, Thou manifested the Might of Thy Power. For on Thy Cross Thou opened Paradise to the Thief, and in Thy Burial Thou smashed the bars of Hades and at Thy Resurrection Thou made all things rich. O Compassionate One: Glory to Thee!

Kyrie, ta iperlamponta Sou thavmata tis O Lord, Who will recount Thy dazzling
diigisete? I tis anangeli ta thrikta Sou Mystiria? Enanthropisas gar di imas, os aftos ithelisas, to kratos efanerosas tis Dinameos Sou: en gar to Stavro Sou, to Listi Paradison inoixas, ke en ti Tafi Sou, tous mohlous tou Adou sinetripsas, ke en ti Anastasi Sou, ta simpanta eploutisas: Efsplaghne Doxa Si!

Lord, after Thy Resurrection on the third day, and the worship of the Apostles, Peter cried out unto Thee: Women had courage, and I was a coward! A Thief confessed Thee as God, but I denied Thee! Will Thou call me Disciple in future, or will Thou declare me once again, a Fisher of the deep? But accept me repenting, O God, and Save me! and to the Holy Spirit

§ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Kyrie,
en meso se prosilosan. I paranomi ton katadikon, ke loghi tin plevran Sou exekentisan, O Eleimon. Tafin de katedexo, O lisas Adou tas pilas, ke anestis trimeros; edramon Ginekes idin Se, ke apingilan Apostolis tin egersin. Iperipsoumene Sotir, on imnousin Angeli, Evlogimene Kyrie, Doxa Si!

§ Glory to the Father, and to the Son, O
Lord, the lawless nailed Thee between malefactors and pierced Thy Side with a lance, O Merciful. But Thou who destroyed the Gates of Hades, accepted burial and Arose on the third day. Women rant to see Thee and they announced the Resurrection to the Apostles. O Saviour, Highly Exalted, Whom the Angels hymn: O Blessed Lord: Glory to Thee!

Anastithi, Mirofori

Kyrie O Theos mou, ipsothito i Hir Sou, mi epilathi ton peniton Sou is telos. Ginekes, ton tafon Sou katalavouse, lian proi, epezitoun Se Mirise, ton athanaton Logon ke Theon, ke tou Angelou tis rimasin enihithise, ipestrefon en Hara, tis Apostolis minise emfanos: oti anestis i Zoi ton apanton, ke parehis to kosmo ilasmon, ke to Mega Eleos.

Arise, The

O Lord, my God, lift up Thy Hand: do not forget Thy poor forever.

Myrrh-bearing Women coming to Thy Tomb very early in the morning sought to anoint the Immortal Word and God; and informed by the words of the Angel, they returned with Joy to tell the Apostles openly that Thou, the Life of All, has Risen and grant the world Pardon and Thy Great Mercy!

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin Apirogame
Nimfi, Theogennitria, i tis Evas tin lipin haropiisasa, animnoumen i Pisti ke proskinoumen Se, oti anigages imas, ek tis arheas aras: ke nin disopi apafstos, panimnite Panagia, is to sothine imas.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen Unwed
Bride, Mother of God, who turned Eve’s grief to Joy: we, the Faithful, hymn and venerate Thee, for Thou hast brought us back from the Ancient Curse. And now, All Hymned, All Holy One, ceaselessly Intercede, for the Salvation of our souls.

Theotokion

Exomologisome Si, Kyrie, en oli kardia I
mou, diigisome Thavmasia Sou. panta ta

will give Thee thanks, O Lord, with my whole heart: I will tell of all Thy Wonders.

RESURRECTION EVLOGITARIA, TRISAGION HYMN, THEOTOKION & SMALL LITANY

10

TONE (5) PLAGAL 1 – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

TONE (5) PLAGAL 1 – – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

3

Resurrection Iperkoi-

TONE (5) PLAGAL 1

Lauds:

Praises to God

– TONE (5) PLAGAL 1

Angeliki

orasi ton noun ekthamboumene, ke thiki egersi tin psihin fotizomene, e Mirofori tis Apostolis evingelizonto Anangilate en tis ethnesi, tin Anastasin tou Kyriou, sinergountos tis thavmasi, ke parehontos imin to Mega Eleos.

The

Myrrhbearers, astounded in mind by the Vision of the Angel yet Enlightened in soul by the Divine Resurrection, announced the Good Tidings to the Apostles: Tell among the Nations the Lord’s Resurrection, Who works with us through Wonders, and grants us His Great Mercy.
TONE (5) PLAGAL 1

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,
all His Powers. To Thee praise is due, O God.
- TONE (5) PLAGAL 1

Resurrection Anabathmi –
ANTIFONON A En to thlivesthe me, Davitikos ado si, Sotir mou. Rise mou tin psihin ek glossis dolias.

Resurrection Stichera

ANTIPHON 1

O my Lord, in my sorrow I sing unto Thee like David. Save my soul from deceitful tongues.
By Love Divine, they ascend upward.

Tou

piise en Aftis Frima Engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou. esfragismenou tou tafou, ipo ton paranomon, proilthes ek tou mnimatos, kathos etehthis ek tis Thetokou: ouk egnosan pos esarkothis, i asomati Sou Angeli: ouk isthonto pote anestis, i filassontes se stratiote: amfotera gar esfragiste tis erevnosi: pefanerote de ta thavmata, tis proskinousin en pisti to mystirion: O animnousin, apodos imin agalliasin, ke to Mega Eleos.

To O

execute upon them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones.

Tis

epimikis, Zoi Makaria esti, Thiko Eroti pteroumenis. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati, perikratite panta ta orata te, sin tis aoratis. Aftokrates gar on, tis Triados en estin apsefstos. ta ori, psihi, arthomen. Devro ekise, othen voithia iki.

Blessed is the life of those in the desert. §Glory
to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

Kyrie,

§Doxa Amin §Agio

Amen §All things

ANTIFONON B

Is

visible and invisible are preserved by the Holy Spirit. He is the Sovereign Being and truly One of the Trinity. my soul, let us ascend the heights. From there comes thy help.

Lord, although the grave was sealed by lawless men, Thou came from the Tomb as Thou had been born from the Theotokos; Thy Bodiless Angels did not know how Thou had become Incarnte, the soldiers guarding Thee did not know when Thou Arose, for both are sealed for those who enquire, but the Wonders have been revealed to those who with Faith worship the Mystery that we hymn: Grant us Joy and Great Mercy! God in His Saints; praise Him in the Firmament of His Power. Lord, having smashed the Eternal Bars and burst bonds asunder, Thou Rose from the Tomb, leaving Thy grave clothes behind as evidence of Thy True Burial for three days; and Thou went ahead into Galilee, while being guarded in a cave. Great is Thy Mercy, O Saviour, beyond understanding: have Mercy on us! praise Him according to the greatness of His Majesty. see Thee, the Christ Who had suffered for our sake, and approaching, they found an Angel seated upon the stone rolled back, with fear but he cried out to them and said: The Lord has Risen! Tell His Disciples that He has Risen: He Who Saves our souls.

ANTIPHON 2

O

Enite

ton Theon en tis Agiis Aftou. Enite Afton en stereomati tis Dinameos Aftou. tous mohlous tous eonious sintripsas, ke desma diarrixas, tou mnimatos anestis, katalipon Sou ta entafia, is martiron tis alithous triimerou tafis Sou: ke proiges en ti Galilea, O en spileo tiroumenos. Mega Sou to Eleos, akatalipte Sotir! Eleison imas.

Praise O

Dexia

Sou Hir kame, Hriste, iptameni, skeorias pasis perifilaxato. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let

§Doxa Amin. §Agio

Thy right Hand also touch me, Christ, that I may be preserved from all evil deceits. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages. speak by the Holy Spirit of Things Divine. Thou art God, Life, Love, Light and Mind. Thou art Goodness and Thou reigns to the Ages.

Kyrie,

§Glory

Pnevmati Theologontes fomen. Si i Theos, Zoi, Eros, Fos, Nous, Si Hristotis, Si Vasilevis is tous Eonas.

Amen. §Let us

Enite

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. tou idin se ton Hriston, ton di imas pathonta: ke proselthouse, evron Angelon epi ton lithon kathimenon, to fovo kilisthenta, ke pros aftas evoise legon: Anesti O Kyrios! Ipate tis Mathistes, oti anesti ek nekron, O soson tas pishas imon.

Praise Him for His Mighty Acts;

Kyrie, e Ginekes edromon epi to mnima, O Lord, the Women ran to Thy Tomb to

ANTIFONON Γ

Epi tis erikosi mi, is tas avlas provomen Kyriou, haras pollis plisthis, evhas anapempo.

ANTIPHON 3

For those who have said to

Epi

me: “Let us go into the Courts of the Lord,” I offer Prayers, being filled with great Joy.

ikon David, ta fovera telesiourgite. Pir gar eki flegon apanta eshron noun. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton

In

§Doxa
4

the House of David, awesome Wonders happen, for therein is a burning Fire that consumes every evil mind. to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and

Enite

§Glory

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

Praise

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. 9

TONE (5) PLAGAL 1 – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

TONE (5) PLAGAL 1 – – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

ODI 6

Thy Light make straight our ways.
ODE 6

eonon.

ever, and to the Ages of Ages.

En

to thlivesthe me, evoisa pros Kyrion, ke epikouse mou, O Theos tis Sotirias mou. pote, en Vaviloni Pedes, kaminou floga katepatisan, en Imnis kravgazontes. O ton Pateron Theos: Evlogitos i!

When I afflicted, I cried out to the Lord
my God, the Lord of Deliverance. I prayed and He heard my voice.
ODE 7

Amin §Agio

ODI 7

Avramiei

Servants in Babylon of old, those three
descendants of Abraham, trampled on the furnace fire. In Hymns they cried out to Thee: O Lord and God of our Fathers: Blessed art Thou!
O DE 8

Pnevmati Zoarhiki axia. Ex ou pan Zoon empsihoute, os en Patri ama te ke Logo.

Amen §Every

living thing is Animated by the Holy Spirit Who, with the Father and the Logos, is the Principle of Life.

Prokeimenon –

TONE (5) PLAGAL 1

Anastithi,
STIHOS

Kyrie O Theos mou oti ou Vasilevis is tous eonas.

Arise,
VERSE

O Lord my God, for Thou reignest forever

ODI 8

§Enoumen,

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

§We Praise, we Bless and we Worship
the Lord! have heard of Thy Glorious Divine Economy, O Christ my God, that Thou were Born of the Virgin Maiden, so as to free from erro those who cry to Thee: Glory to Thy Power, O Lord my God!

Exomologisome Si Kyrie, en oli kardia mou.

I will give thanks unto Thee, O Lord with my whole heart

I en Vaviloni Pedes, to Thio pirpoloumeni I
zilo, tyrannou ke flogos apilin, andrios katepatian. Ke meson piros emvlithentes, drosizomeni epsallon. Evlogite panta ta Erga: Kyriou ton Kyrion.
M
AGNIFICAT

Anastithi,

Kyrie O Theos mou oti ou Vasilevis is tous eonas

Arise,

O Lord my God, for Thou reignest forever

SMALL LITANY & PRAISES TO GOD

Resurrection Gospel 6: Luke 24:35 - 53
OUR RESURRECTED LORD JESUS APPEARS TO HIS APOSTLES
BEFORE

ASCENDING TO HEAVEN

...Ke

afti exigounto ta en ti odo ke os egnosthi Aftis en ti klasi tou artou.

...And

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

9th Ode

they told about the things that had happened on the road, and how Jesus was known to them by the breaking of the bread.

O Tokos Sou afthoros edihthi.

Theos ek lagonon Sou proilthe, sarkoforos, os ofthi epi gis, ke tis anthropis sinanestrafi. Se Theotoke, dio pantes Megalinomen!
& PRAISES TO

Thy

THE SMALL LITANY THE LORD

Childbirth occurred without corruption. It was God, wearing Flesh, Who came forth from Thine All Holy Womb. He as seen upon the earth, and lived among men, O Theotokos; therefore we all Magnify Thee!
TONE 2

Tafta

de afton lalounton aftos O Iisous esti en meso afton ke legi Aftis: Irini imin. de ke emfori edokoun pnevma theorin. genomeni

Now

as they said these things, Jesus Himself stood in the midst of them, and said to them: “Peace to you!”

Ptoithentes Ke

They were terrified and frightened, and
thought they had seen a spirit.

Sixth Resurrection Exaposteilarion –

Diknion

oti anthropos, Soter, i kat ousian, anastas ek to mnimatos, vroseos simmeteshes, ke meson stas edidaskes metanian kirissin. Evthis de pros Ouranion, anelifthis Patera ke Mathites, pempin ton Parakliton epingilo. Iperthee, Theanthrope, Doxa ti Si egersi.

When

Thou Rose from the Grave, O Saviour, Thou revealed Thyself a Man by Nature, as Thou stood in the midst of the Disciples and ate with them and taught them the Baptism of Repentance. Then at once Thou Ascended to Thy Heavenly Father and promised to send them the Comforter. Wherefore, O Most Divine and Incarnate God, Glory to Thy Resurrection!

ipen aftis: Ti tetaragmeni este, ke diati dialogismi anavenousin en tes kardies imon? Idete tas Hiras Mou ke tous Podas Mou, oti aftos Ego Imi. Psilafisate me ke idete, oti pnevma sarka ke ostea ouk ehie kathos eme theorite ehonta. tous Podas. Thavmazonton ipen Aftis: Ehete ti vrosimon enthade? ke apo melissiou Kyriou, lavonenopion Afton efagen. ke

And

He said to them: “Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold My Hands and My Feet, that it is I, Myself. Handle Me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you can see I have.”

Ke touto ipon epedixen Aftis tas Hiras ke When Eti de apistounton afton apo tis Haras ke Yet

He had said this, He showed them His Hands and His Feet.

since they still did not believe for Joy, and Marvelling, He said to them:“Have you any food here?” and some honeycomb. And He took it and ate in their presence.

I de epedokan Afto ihthvos optou meros So they gave Him a piece of broiled fish Ipe de Aftis: Outi i logi ous elalisa pros Then He said to them:,
Imas eti on sin Imin, oti di plirothine panta ta gegrammena en to Nomo Moiseos ke Profites ke Psalmis prepi emou. “These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms concerning Me.” that they might comprehend the 5

Theotokion

O piitis tis ktiseos ke Theos ton apanton, The Author of all Creation and the God
sarka vrotian elaven ex ahranton ematon sou, Panagia Parthene. Ke gar ftharisan pasan, tin fisin, ekenourgise, palin os pro tou tokou, katalipin meta tokon. Othen pistos se pantes anevfimoumen krazontes. Here, Despina kosmou! of all, O Holy Virgin, took a carnal Body from Thy pure blood and Renewed our nature, wholly corrupt, preserving Thee after Birth-giving as Thou wast before it. Wherefore, we all praise Thee in Faith, exclaiming, Rejoice, O Mistress of the world!

Tote
8 TONE (5) PLAGAL 1 – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

diinixen afton ton noun tou sinine tas Grafas.

And He opened their Understanding, so

TONE (5) PLAGAL 1 – – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

Scriptures.

Synaxarion – 4 August

Ke

ipen aftis: Oti outo gegrapte ke outos edi pathin ton Hriston ke anastine ek nekron triti imera, ke kirihthine epi to Onomati aftou metanianke afesin amartion is panta ta ethni, arxamenon apo Irousalim. Imis de este martires touton. Ke idou ego Apostelo tin epangelian tou Patros Mou ef imas. Imis de kathisate en ti poli Irousalim eos ou endisisthe Dinamin ex Ipsous. de aftous exo eos is Vithanian, ke eparas ta Hiras Aftou Evlogisen aftous.

Then

He said to them: “Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that Repentance and Remission of sins should be preached in His Name to all Nations, beginning at Jerusalem. And you are Witnesses of these Things. Behold, I send the Promise of My Father upon you; but remain in the city of Jerusalem until you are endued with Power from on High.”

Ti

∆’ tou aftou minos, Mnimi ton Agion
Epta Pedon ton en Efeso, Maximilianou, Ekoustodianou, Iamvlihou, Martinianou, Dionysiou, Ioannou ke Konstantinou.

On

this 4th day of the month, we Commemorate the Rising from Sleep of the Holy Seven Youths of Ephesos: St Maximilian, St Exacustodian, St Jamblichos, St Martinian, St Dionysios, St John and St Constantine.

Ti

afti imera, Mnmi tis anakomidis ton Lipsanon tis Osias Mitros imon ke Martyros Evdokias.

On this day we also Commemorate the
Recovery of the Holy Relics of our devout Mother, St Evdokia the Holy Martyr. this day, the Holy Martyr, St Thathuel was Perfected when he was hanged from an Apple tree. Woman Martyr, St Ia, and those with her.

Exigage Ke

And He led them out as far as Bethany,
and He lifted up His Hands and Blessed them.

Ti afti imera, O Agios Martys Thathouil, On
en milea kremasthis telioute.

egeneto en to Evlogin Afton aftous disti ap Afton ke anefereto is ton Ouranon. is Irousalim meta hara megalis, ke ison diapantos en to iro enountes ke evlongonntes ton Theos.

Now

Ti

it came to pass, while He Blessed them, that He was parted from them and carried up into Heaven.

afti imera, Mnimi tis Agias Martyros Ias ke ton Sin afti. afton Agies Presvies, O Theos, eleison ke Soson imas.

On this day we Commemorate the Holy By their Holy Intercessions, O God, have
Mercy and Save us.

Ke afti proskinisantes Afton ipestrepsan And

Tes

they worshipped Him, and returned to Jerusalem with great Joy, and were continually in the Temple Praising and Blessing God.
OF

Amin.
ODI 1

Amen.
Festal Katavasia of Summer ODE 1

TONE 4

Amin.

Amen.
SALVATION & SALVATION

RESURRECTION PRAYER - PSALM 50/51 – TRIODION H Y M N S PRAYERS

Hori Israil, anikmis posi, ponton erithron, When
ke igron vithon dielasantes, anavatas tristatas, dismenis orontes en afto ipovrihious, en agalliasi emelpon. Asomen to Theo imon, oti Dedoxaste.

Resurrection Kontakion
ke tas pilas sintripsas os Pantodinamos, tous thanentas os Ktistis sinexanestisas, ke thanatou to kentdron Hriste sinetripsas, ke Adam tis kataras erriso Filanthrope. Dio pantes Si krazomen: Soson imas, Kyrie.

- TONE (5) PLAGAL 1

Pros ton Adin Sotir mou sigkatavevikas, Thou descended into Hades,

Christ my Saviour, smashed its gates as All Powerful, raised the dead with Thyself as Creator, smashed the sting of Death and delivered Adam from the Curse: O Lover of Mankind: therefore, we all cry unto Thee: Save us, O Lord!

the Hosts of Israel crossed the Red Sea, passing through the midst of the sea on foot, and did not get wet, they beheld Pharaoh’s Army, the horsemen and chosen Captains, submerged beneath the waters. With great rejoicing they san this song: Let us sing to our God, for He is greatly Glorified. is the bow of mighty men, and those who are weak are girded with Strength from our Righteous God. For this reason, as it is written, my heart is Strengthened in the Lord.

ODI 3

ODE 3

Toxon dinaton istheise, ke i asthenountes Weakened
periezosanto dinamin. Dia touto estereothi, en Kyrio i kardia mou.

Resurrection Ikos

- TONE (5) PLAGAL 1

Akousase

e Ginekes tou Angelou ta rimata, apevalonto ton thrinon, prosharis genomene, ke sintromi tin Anastasin evlepon: ke idou Hristos prosingisen aftes, legon to: Herete: tharsite, ego ton kosmon nenikika, ke tous desmious errisamin: spoudasate oun pros tous Mathita apangellouse aftis, oti proago imas en to Galilea tou kirise: dio pantes si krazomen: Soson imas, Kyrie!

The

Women, when they heard the Angel’s words, cast away their lamentation and becoming Joyful, trembling saw the Resurrection. And behold: Christ drew near them and said: Rejoice! Take courage, I have overcome the wold and freed the prisoners! Hurry then to the Disciples; take them this message: I Am going before you to preach in the city of Galilee. Therefore, we all cry unto Thee: Save us, O Lord!

ODI 4

ODE 4

Isakikoa tin Endoxon Ikonomia Sou Hriste I
O Theos. Oti tehthis ek tis Parthenou, ina ek planis risi tous kravgazontas. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie.
ODI 5

have heard of Thy Glorious Divine Economy, O Christ my God, that Thou were Born of the Virgin Maiden, so as to free from error those who cry to Thee: Glory to Thy Power, O Lord my God. divided the Light from the primordial darkness, so that Thy Works, in the Light, may sing Praises to Thee, the Creator, O Christ. We now Entreat Thee: In 7

ODE 5

O

tou Fotos diatmixas to protogonon haos, os en Foti ta Erga Imni Se Hriste, ton Dimiourgon. En to Foti Sou, tas odous imon evthinon.

Thou

6

TONE (5) PLAGAL 1 – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

TONE (5) PLAGAL 1 – – 6 AP – 6 ST MATTHEW – THE PARALYTIC – 4 AUGUST 2013

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.