You are on page 1of 2

Sekolah Kebangsaan Saujana Impian

Bahasa Melayu Tahun 5 Kertas 2.
Ujian 2, 2013
Nama:____________________________

Kelas:____________________________

Bahagian A
[10 markah ]
[ Masa yang dicadangkan : 15 minit ]
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar di
bawah.

_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________ _ .