You are on page 1of 1

SENARAI SEMAK BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN

M – menguasai

: 4.0 Membaca
TM – tidak menguasai

KELAS : Permata Hati
B – perlu bimbingan

TARIKH PERKARA M B TM CATATAN

4.1 Membina dan membaca suku kata 4.1.1 mengenal dan mengecam bentuk huruf a, b dan c 4.1.2 membunyikan huruf a, b dan c 4.1.3 membentuk huruf a, b dan c menggunakan doh

4.4 Membaca dan memahami ayat dalam konteks
4.4.1 membaca ayat mudah 4.4.2 memadankan ayat dengan gambar yang betul

4.5 Membaca dan memahami bahan yang dibaca
4.5.1 membaca ayat dengan nada dan intonasi yang betul 4.5.2 membaca ayat dengan sebutan yang betul 4.5.3 menyusun perkataan-perkataan menjadi ayat yang bermakna