SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011

PENGENALAN Kata pepatah Cina,‘ Saya dengar saya lupa; Saya lihat saya ingat; Saya buat saya faham’. Untuk mencapai pemahaman, pengalaman melalui satu jenis deria sahaja tidak mencukupi. Pengalaman amat perlu dirangsang oleh pancaindera dan diolah oleh prosesproses mental supaya dapat mencapai pembelajaran bermakna. Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran murid melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. Tiga faktor yang mendorong kanak-kanak mencapai pemahaman ialah sediakan suasana pembelajaran yang bermakna, galakkan murid untuk membuat keputusan dan berikan kesempatan untuk mereka menghalusi pemikiran dengan cara saling bertukar pendapat. Guru berperanan juga untuk merangsang tindakan mental kanak-kanak semasa kanak-kanak sendiri bertindak ke atas sesuatu objek. Dengan itu, mereka boleh membina idea-idea sendiri. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. Konstruktivisme menegaskan kepentingan membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru.. Unsur konstruktivisme yang paling penting adalah bahawa seseorang membina pengetahuan dirinya sendiri secara aktif, dengan cara membandingkan maklumat baru dengan pemahamannya yang sedia ada. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan sebarang perselisihan idea atau salahkonsep demi mencapai pemahaman baru. Kanak-kanak telah memperoleh pengalaman tentang alam sekitar sejak dilahirkan. Mereka telah mengembangkan idea-idea yang membolehkan mereka memahami apa yang berlaku di sekeliling. Mereka membawa idea-idea informal itu ke dalam bilik darjah. KKP SCE 3102- PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 1

SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011

Walaubagaimanapun, bukan semua idea atau pengalaman mereka boleh memberikan gambaran yang jelas kepada pemerhati kerana konsep yang terlibat dalam fenomena alam susah difahami malah sangat sukar diterangkan secara saintifik. Penyesuaian dan gabungan idea daripada pemerhatian fenomena seharian dengan konsep yang dipelajari di dalam bilik darjah selalunya menghasilkan salahkonsep. Tujuan pendidikan Sains adalah memberi penerangan yang selanjutnya supaya idea-idea mereka menjadi konsep-konsep yang lebih bermakna. Konsep yang silap perlu diperbaiki supaya salahkonsep murid terhadap pembelajaran sains tidak berterusan.

KKP SCE 3102- PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK

Page 2

Salahkonsep juga mungkin dirujuk sebagai tanggapan prasangka. 3. konsep bercampur. KKP SCE 3102. dan 'salah faham' atau misinterpretations fakta. teori naif. ini adalah kes-kes di mana sesuatu yang kanak-kanak tahu dan percaya tidak sama dengan konsep saintifik . Jenis-jenis salahkonsep Salah tanggapan atau miskonsepsi dapat dikategorikan kepada beberapa jenis ( National Academy Of Science 1997). Kebanyakan kanak-kanak yang berpegang teguh kepada konsep yang salahTIDAK menyedari bahawa idea-idea mereka adalah salah. Idea awal yang diperoleh daripada pengalaman harian. dalam bidang sains.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 3 . Memiliki salahkonsep boleh mempunyai kesan yang serius kepada pembelajaran kanak-kanak.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 SALAHKONSEP PELAJAR DALAM SAINS Maksud salahkonsep Hancock (1940) mentakrifkan salahkonsep ialah ‘apa-apa kepercayaan yang tidak berasas yang tidak mengandungi unsur ketakutan. kepercayaan bukan saintifik. mereka sukar untuk mengaku kesalahan mereka lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai salahkonsep untuk masa yang lama. atau salah faham konsep. nasib yang baik. Beliau mengatakan bahawa guru-guru dan pelajarpelajar yang lebih cerdik boleh membetulkan kesilapan. 2. Barrass (1984) pula mentafsirkan salahkonsep sebagai 'kesilapan' atau kesilapan. 'salah faham' atau idea-idea yang mengelirukan. iman. Pemahaman konseptual hasil pengajaran-pembelajaran konsep-konsep sainsa yang kurang kukuh. Apabila mereka diberitahu konsep mereka itu salah. Pada dasarnya. 1. Kepercayaan bukan saintifik yang diperoleh daripada sumber-sumber ilmu lain seperti pendidikan agama dan kepercayaan. atau campur tangan ghaib' (halaman 208).

dan haba "panas". Air dan mineral adalah makanan untuk tumbuh-tumbuhan. Tidak ada perbezaan antara haba dan suhu. c.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 4.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 4 . Miskonsepsi vernacular yang disebabkan oleh penggunaan perkataan yang mempunyai maksud yang berlainan dalam kegunaan harian pelajar dibandingkan dalam konteks saintifik. Contoh-contoh salahkonsep dalam sains Menyiasat alam kehidupan a. Suhu digunakan untuk mengukur haba. Tanah adalah makanan tumbuhan. Tumbuhtumbuhan hanya memberi oksigen. Fotosintesis adalah satu proses tumbuhan dan respirasi adalah satu proses haiwan. f. Miskonsepsi fakta yang disebabkan oleh pembentukan konsep yang tidak betul dan dikekalkan terus sehingga peringkat dewasa. Tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanan mereka dari persekitaran dan bukannya pembuatan dalaman. c. b. Orang yang meletakkan makanan (baja) di dalam tanah untuk tumbuh-tumbuhan untuk dimakan. e. g. Respirasi dan fotosintesis tidak dilihat sebagai proses pemindahan tenaga. d. d. Manusia bukan haiwan. Kiub ais yang lebih besar mempunyai suhu yang sejuk. Perkara yang lembut cair lebih mudah daripada benda-benda keras. b. Menyiasat Bumi dan alam semesta KKP SCE 3102. Suhu adalah haba. Pokok hanya dianggap tumbuhan apabila mereka adalah kecil. h. Menyiasat daya dan tenaga a. 5. Tumbuh-tumbuhan mengambil makanan mereka melalui akar dan kemudian menyimpan dalam daun mereka.

Hujan jatuh apabila awan menjadi sejuk. Bulan fasa hasil dari bayang-bayang bumi jatuh di bulan. b. ia hanya hilang dan tidak lagi wujud. e. Pelajar mempunyai masa yang sukar menerima idea zarah yang tidak kelihatan air di udara.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 5 . Bumi bergerak dalam orbit elips yang amat dibesar-besarkan meletakkan ia terus atau lebih dekat dengan matahari. Matahari dan bulan telah disediakan di antara 1-4 diameterbumi jauh dari bumi. Kitaran air: a. f. ia segera naik ke awan atau ke dalam matahari. c. dan bukannyamencerminkan cahaya dari matahari. Anak-anak muda berfikir awan dibuat daripada "asap". c. bumi. Apabila air menyejat. Lukisan matahari. Jarak dari matahari tidak banyak berbeza daripada jarak antaraplanet. Tahun cahaya dianggap sebagai unit masa dan bukan daripada jarak. Fasa Bulan: a. Litupan awan menyebabkan fasa bulan. b. c. Bulan memancarkan cahaya sendiri. d.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 a. d. dan bulan hanya berbeza dalam saizskala antara separuh atau dua kali ganda diameter antara satu sama lain. Hujan jatuh dari awan apabila mereka bertembung dan berpecah terbuka. d. Apabila air menyejat. Cahaya matahari "lantunan" off objek di musim sejuk c. Jarak yang besar sangat sukar bagi pelajar untuk memahami.Salah tanggapan dalam sains b. Sepertibulan berputar. Saiz Skala dan Jarak a. KKP SCE 3102. Kecondongan paksi Bumi berubah jarak planet dari mataharisepanjang tahun. d. Bulan separuh hitam dan setengah putih dan ia berputar.Bumi adalah lebih dekat dengan Matahari pada musim panas daripada di musim sejuk. e. b. kita lihat perkadaran yang berbeza daripadakedua-dua belah pihak.

Idea-idea pelajar tidak sentiasa berkembang secepat kadar pembentangan konsep dalam kebanyakan buku-buku teks dan dalam unit pengajaran yang direka bentuk guru. 6. 4. 3. Bahasa harian yang tidak dapat dibezakan dengan bahasa sains Cara-cara mengatasi masalah salahkonsep Salah satu masalah besar yang sukar diatasi dalam pengajaran konsep sains adalah memisahkan atau mengubah pandangan ataupun pegangan asal pelajar pada satu konsep kepada penjelasan yang dapat diterima oleh komuniti sains. Sering ada konflik yang belum diterokai antara pengalaman setiap hari pelajar dan pembentangan kelas atau buku teks. Antaranya ialah: 1. Cara-cara yang boleh digunakan oleh guru untuk mengatasi masalah salahkonsep: 1. 7. Kerangka kefahaman alternative sedia ada pelajar-pelajar yang jarang diberi perhatian oleh guru menyebabkan idea yang tidak tepat berkekalan. Guru perlu menggalakkan murid menjalankan penyiasatan ke atas fenomenafenomena sains yang menarik. 5. KKP SCE 3102. 2. Bahasa yang digunakan oleh guru dan buku teks boleh mengelirukan sesetengah pelajar.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 6 . gambarajah yang terdapat dalam buku teks atau sumber yang lain mengandungi unsur-unsur yang boleh menyebabkan murid salahkonsep.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Faktor-faktor penyebab salahkonsep Kajian telah menggariskan beberapa faktor yang menyebabkan salahkonsep di kalangan kanak-kanak dalam pembelajaran sains. Gambar. Demonstrasi atau eksperimen yang ditunjukkan oleh guru selalunya pasif.

Dunlop (1999) mencadangkan agar guru memberikan bukti bahawa konsep asas yang dikemukakan oleh saintis pada masa kini lebih tepat untuk menerangkan sesuatu fenomena semula jadi.menjalankan pemerhatian. Berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau penyelesaian masalah merupakan ciri utama bagi semua kaedah inkuiri. Murid-murid berupaya menjalankan inkuiri apabila mereka diberi kesempatan pembelajaran hands on. Hal ini membolehkan murid menghubungkan fenomena.atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai KKP SCE 3102.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 2.walaupun apa yang ditemui bukan semestinya baru dalam dunia ini. bahan yang sesuai untuk dimanipulasikan. idea dan pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka.melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan. bantuan dan bimbingan.mengemukakan soalan. Strategi yang boleh digunakan oleh guru untuk mengatasi masalah salahkonsep : Strategi inkuiri penemuan Strategi inkuiri penemuan membuatkan murid berusaha untuk menemui sesuatu yang baru dalam dirinya. Apabila murid berjaya memperoleh fakta. 3.konsep.Takrif lain bagi inkuiri ialah proses menyelesaikan masalah atau pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis.prinsip.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 7 . Selain itu guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’ kepada penyelidik dan pemudah cara. Sebagai penyelidik guru perlu mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid manakala sebagai pemudah cara guru perlu membimbing agar murid dapatmempelajari sesuatu dengan bermakna (Bahagian Pendidikan Guru 1995). masalah yang mengagumkan .kebebasan yang mencukupi untuk mereka membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan pembelajaran dirinya sendiri.

verbal linguistik. kinestatik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. perbincangan. Guru perlu prihatin terhadap pelbagai kecerdasan di kalangan pelajar. Kaedah dan aktiviti yang yang berbeza perlu dirancang untuk murid-murid yang berbeza kecerdasan. lawatan dan kajian masa depan. Walau bagaimanapun. Dalam kurikulum cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk aktiviti pembelajaran. simulasi.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 8 . Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Contoh kecerdasan ini ialah visual dan ruang. pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan pelajar. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif.proses sains dan sikap terhadap sains. KKP SCE 3102. muzik dan irama. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemuikonsep atau idea sains yang tertentu. perhubungan dengan diri sendiri. projek. perhubungan antara insan dengan penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar. logikal matematik. Eksperimen: Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains.Inkuiri sebagai suatu proses dapat meningkatkan pembelajaran sains. perhubungan antara individu. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Berikut diberi penerangan ringkas mengenai kaedah-kaedah ini.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 suatu penemuan. guru boleh mengubah suai cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Secara kebiasaan.murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Semasa perbincangan. KKP SCE 3102. Melakukan eksperimen 5. Mengenal pasti masalah 2. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Membuat hipothesis 3. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. perbincangan perlu dijalankan semasa dan sebelum sesuatu aktiviti. Mentafsirkan data 8. Mengumpul data 6. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: 1. Membuat kesimpulan 9. Merancang eksperimen: mengawal pemboleh ubah. Membuat laporan Dalam konsep pelancongan pelajar.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 9 . menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentulkan langkah menjalanakan eksperimen kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru . Menganalisis data 7.

SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serrta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Hasil projek boleh dalam bentuk laporan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan salah satu contoh keadaan ini.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 10 . Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan di hadapan guru dan para pelajar lain. institusi penyelidikan. menyeronokkan dan bermakna. KKP SCE 3102. Lawatan Pembelajaran sains tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja.pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. ia mesti dirancang rapi dengan para pelajar perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. pendidikan alam sekitar. muzium. pusat sains. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaiakan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Nilai murni seperti ini bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Kajian masa depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.

Nilaikan penyelesaian Simulasi .tahun 4).halaman 26-28). Jelaskan masalah 3.Markah diberi untuk pengelasan yang dilakukan dengan betul . Main peranan ialah aktiviti yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana mereka perlu mengandaikan diri sebagai watak (manusia atau bukan manusia) dan memainkan peranan dan kelakuan watak itu.untuk membantu murid membuat persediaan. aktiviti seperti simulasi. (sila rujuk PuLSaR Modul 5.tanah dan batuan(bumi dan dunia teknologi. .1994.permainan memerlukan aplikasi pengetahuaan Sains Dn strategi sains untuk menang. Kenal pasti dan faham masalah 2. 4.berasa dan bergerak balas seperti watak berkenaan.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 11 .sebagai contoh.PPK.kanak-kanak cuba bertindak. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Lakukan operasi penyelesaian.murid-murid menjalankan simulasi melancong ke bulan untuk menjelaskan keadaan di bulan seperti kawah.Pemain yangmendapat KKP SCE 3102. penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: 1.Empat orang pemain perlu mengelaskan gambar yang dipegangnya mengikut cara pengelasan haiwan bergilirgilir.40 keping kad gambar haiwan disediakan. Cari alternatif penyelesaian masalah. 5. Semasa penyelesaian masalah.gunung.kad tugasan diberikan kepada tiga kumpulan kecil yang akan membincangkan dialog dan lakonan yang diperlukan. Secara umumnya.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai satu sasaran tertentu. Sebagai contoh.

sturtuk dan fungsi dalaman yang dilindungi dapat diperjelaskan. Dalam keadaan ini. Pelajar mungkin tidak akan mengubah konsep sedia ada ataupun mungkin menerima perspektif yang disampaikan sebagai perkara yang berguna dalam peperiksaan dengan mengekalkan konsep sedia ada.Contohnya.model pergerakan yang menunjukkan cara sesuatu sistem bergerak dan beroperasi.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 12 .model glob digunakan untuk mewakili bumi dan permukaanya. pelajar tidak mampu KKP SCE 3102.model pepejal boleh dibina untuk membesarkan realia yang terlalu kecil atau mengecilkan realia yang terlalu besar. 1.model enjin dua-jelang dan enjin empat-jelang boleh digunakan untuk mendemonstrasikan cara pembakaran bahan api dan bagaimana enjin menggerakkan motor. Akhirnya.model keratin yang dibina untuk menunjukkan bahagian dalam sesuatu objek atau sistem.Dengan itu.Pertama.(sila rujuk PuLSaR Modul 5 halaman 2526). Kesan-kesan salahkonsep terhadap pembelajaran sains kanak-kanak Gilbert.Terdapat tiga jenis model yang utama.Contohnya. Kedua.Contohnya. Kemungkinan juga pengajaran guru akan mengukuhkan pengetahuan ataupun konsep awal pelajar dan kerapkali juga pengajaran guru akan hanya menambahkan kekacauan dan kekeliruan kepada pelajar.Pelajar akan dapat mengenali dan memahami stuktur luar dan cirri fizikal realia yang diwakili oleh model.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 markah tertinggi diisytiharkan sebagai pemenag. Osborne dan Fensham ( 1982) memberi beberapa akibat yang mungkin timbul daripada keadaan itu. 2. M odel merupakan bahan gentian yang dapat mewakili bahan sebenar.model keratin gigi yang menunjukkan lapisan-lapisan dalam gigi yang memainkan peranan masing-masing.Model begini dapat diperhatikan dan dipegang dengan mudah. .

Bagi memastikan perubahan konseptual berlaku. jika idea ataupun pengetahuan sedia ada terbukti mencukupi berdasarkan pengalaman lampau. Tambahan pula. Hewson. 4. Hasil yang paling ideal yang diharapkan adalah pengajaran guru yang berhasil membawa perubahan pandangan awal pelajar kepada penjelasan saintifik. dan Gertzog ( 1982) menyatakan idea baru mesti difahami. Maka pelajar tidak berasa perlu menggantikan pengetahuan sedia dengan pengetahuan baru. Sebahagian daripada pelajar mungkin tidak akan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan konflik kognitif ataupun ketidakseimbangan kognitif yang dihadapinya.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 menyatukan idea baru yang diterima daripada gurunya dengan pengetahuan sedia ada yang dipegangnya. berguna serta relevan kepada pelajar. Perkara ini adalah hasilan atau matlamat akhir yang ideal bagi pengajaran sains. KKP SCE 3102. dapat diterima masuk akal. Kepelbagaian dalam personaliti pelajar membuatkan sesetengah pelajar lebih terbuka kepada idea-idea baru berbanding pelajar lain. Strike. Posner.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 13 . 3. memberi makna kepada pelajar.

hipotesis dan kesimpulan.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 SALAHKONSEP PELAJAR SAYA Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Tahun Lima. Ini dikatakan terbukti semasa bulan penuh. cahaya bulan lebih terang atau lebih banyak berbanding cahaya bulan semasa bulan separa apatah lagi sewaktu bulan sabit. Fenomena fasa-fasa bulan berlaku kerana bulan memantulkan cahaya matahari dan bulan beredar mengelilingi bumi. oleh itu bayang-bayang bumi jatuh ke atas bulan. Hal ini menyebabkan bentuk bulan yang diperhatikan dari bumi kelihatan berubah-ubah bergantung kepada kedudukan bulan di antara bumi dan matahari (Verdet 1995). murid saya sering mengalami salahkonsep bagi Hasil Pembelajaran 2. Fasa bulan dikatakan terjadi apabila cahaya bulan semakin kurang sedikit demi sedikit apabila bulan mengelilingi bumi. Lantaran peribahasa ada menyebut bahawa ‘ rupamu cantik ibarat bulan purnama’. ada yang berpendapat fenomena ini berlaku disebabkan matahari dilindungi oleh bumi.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 14 . Hal ini menyebabkan murid-murid saya keliru dan kerapkali menulis jawapan yang salah ketika membuat inferens. Awan yang tebal menyebabkan bulan kelihatan seperti sabit dan jika bulan berputar mendekati matahari maka bentuknya bulat terang berbanding jika bulan menjauhi matahari. dalam Tema Menyiasat Bumi dan Alam Semesta. Sebenarnya konsep ini menerangkan fenomena gerhana bulan.3 iaitu memahami fasa-fasa bulan. KKP SCE 3102. Murid saya menyangkakan bahawa bulan mempunyai cahaya yang sangat terang sepertimana yang dilihat semasa fasa bulan purnama. Ada murid berpendapat fenomena ini disebabkan bulan dilindungi oleh awan dan bayang-bayang matahari melindungi bulan. Malah . Salahkonsep ini perlu diperbetulkan segera supaya ia tidak terus kekal di ingatan . Fenomena ini sangat sukar difahami oleh murid saya.

KKP SCE 3102. permainan dan penggunaan model. masalah yang mengagumkan. Apabila seseorang memperoleh fakta. afektif dan psikomotor yang digunakan oleh kanak-kanak merupakan inkuiri manakala hasil proses-proses ini dinamakan penemuan iaitu perkara yang dipelajari dan dibina dalam mindanya. Ciri utama kaedah inkuiri ialah berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau menyelesai masalah. Antaranya ialah suatu proses penyiasatan sesuatu masalah .SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 CADANGAN STRATEGI MENGATASI MASALAH SALAHKONSEP Strategi pilihan : Strategi Inkuiri Penemuan Kaedah : Simulasi Berbagai takrif diberikan terhadap inkuiri. berfikir secara kretif dan menggunakan intuisi. prinsip atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai suatu penemuan.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 15 . menjalankan pemerhatian. kebebasan yang mencukupi untuk mereka membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan pembelajaran dirinya sendiri. mengemukakan soalan. pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis. Simulasi merupakan salah satu kaedah dalam strategi inkuiri penemuan selain daripada eksperimen. Tiga contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Takrif yang paling popular ialah memberi kesempatan pembelajaran hands-on. proses-proses kognitif.oleh itu. Kaedah ini menyerupai atau meniru keadaan yang sebenar. melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan. projek dan kajian lapangan. bantuan dan bimbingan. konsep. bahan yang sesuai untuk dimanipulasi.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 16 . Guru yang bertindak sebagai pemudahcara hanya memerhati dan membimbing murid tatkala murid-murid sendiri yang mengendalikan peralatan ICT. Main peranan ialah aktiviti yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana mereka perlu mengandaikan diri sebagai watak ( manusia atau bukan manusia) dan memainkan peranan dan kelakuan watak itu. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari . murid sendiri mengalami fenomena fasa bulan semasa aktiviti simulasi. kad tugasan boleh diberikan kepada mereka untuk membincangkan dialog dan lakonan yang diperlukan. Murid teruja semasa menonton video seolah-olah mereka berada di alam angkasa lepas. Contohnya.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Contoh simulasi yang dipilih ialah main peranan. Kemudian. salahkonsep mereka tentang fasa bulan akan terhapus dan digantikan dengan ilmu saintifik yang sebenar. masalah salahkonsep dapat diatasi. berasa dan bergerakbalas seperti watak berkenaan. Kepelbagaian teknik menyoal yang telah kami kemukakan nampaknya telah menunjukkan keberhasilan apabila murid-murid dapat menukar salahkonsep mereka kepada pengetahuan saintifik yang kami ajar. Aktiviti ini akan mengukuhkan lagi fahaman dan ingatan mereka dan sedikit demi sedikit. Dengan cara itu. Kata-kata pujian yang telah diberikan beserta sedikit cenderahati apabila mereka berjata menjawab soalan menimbulkan rasa seronok di kalangan murid-murid sekaligus mengurangkan malah menghapuskan tekanan yang ada dalam diri mereka. REFLEKSI SESI P&P Semua murid berjaya dipulihkan daripada salahkonsep tentang fasa-fasa bulan setelah menonton video dan membuat simulasi. KKP SCE 3102. Kanak-kanak cuba bertindak. oleh sebab itulah berlaku fasa bulan apabila bulan mengelilingi bumi. murid sendiri sedar bahawa sebenarnya bulan tidak mempunyai cahaya sendiri.

Gambarajah dan animasi video mengenai fasa-fasa bulan dari pelbagai sumber media elektronik seperti internet boleh dipaparkan semasa sesi P&P. Pendekata. mereka dikehendaki merekabentuk model fasa bulan dengan menggunakan kad manila. KKP SCE 3102. pemadam. Dengan membahagikan para pelajar kepada beberapa buah kumpulan kecil. pensel. Pelbagaikan kaedah bagi tajuk ini seperti kajian lapangan. eksplores dan sebagainya bagi menarik minat murid untuk mempelajari ilmu sains. Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan. gunting dan benang . CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan boleh dilaksanakan. Pada akhir sesi P&P. pengajaran dan pembelajaran yang diadakan ini benar-benar berhasil dan diharapkan salahkonsep yang mereka hadapi sebelum ini tidak akan berulang lagi. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 17 . Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan pengibatan mereka secara menyeluruh. mereka dikehendaki menggantung hasil kerja mereka di belakang kelas atau bilik sains. plastisin. Kami gembira dengan maklumbalas murid pada malam ini dan kami telah susuli mereka dengan aktiviti pengayaan mereka di rumah.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Aktiviti kuiz yang diadakan sebagai penutup mendapat sambutan yang memberangsangkan apatah lagi apabila murid sendiri yang mengendalikannya. Berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka.

SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. guru perlu memberi galakan kepada mereka membuat penyiasatan ke atas fenomena-fenomena sains yang menarik. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar mengenai topik . Selain itu. ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan. Dunlop 1999 mencadangkan guru memberikan bukti bahawa konsep asas yang dikemukakan oleh saintis pada masa kini adalah lebih tepat untuk menerangkan sesuatu KKP SCE 3102. walaupun murid lulus cemerlang. Akhir sekali. PENUTUP Bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengubah salahkonsep murid kerana kajian telah menunjukkan bahawa murid berpegang teguh dengan salahkonsep mereka (Mestre 2002).PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 18 . Untuk membantu murid mengubah dan membina semula konsep sedia ada mereka. Jika salahkonsep diabaikan. salahkonsep murid tidak berubah. Oleh sebab fakta ini tidak digabungkan dengan pengetahuan sedia ada murid. hanya sebahagian salahkonsep mampu diubah manakala sebahagiannya masih kekal (Dunlop 1999). guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Salahkonsep ini akan diubah oleh murid sekiranya ada kelainan dalam pengajaran guru di bilik darjah. Walau bagaimanapun. fakta ini hanya akan dapat diingat dalam jangkamasa yang singkat(Dunlop 1999). kajian ada menyatakan. murid mungkin akan keliru dan tidak dapat menerima pengajaran guru (Mestre 2002). Ini bermakna. Murid mungkin akan menghafal fakta untuk lulus peperiksaan.

Sebagai pemudahcara. pencabar konsep sedia ada murid.zol Azlan (2000) berpendapat. KKP SCE 3102. murid bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aktiviti pembelajaran.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 19 . Hal ini membolehkan murid menghubungkan fenomena. Samad 2004). idea dan pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka. merancang strategi untuk menangani salahkonsep ini dan membina teknik penilaian yang mengambilkira sejauh mana murid dapat menyerap konsep sains yang diajar(Trumper 1991). guru membimbing murid agar dapat mempelajari sesuatu yang bermakna( Bahagian Pendidikan Guru 1995).SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 fenomena semulajadi. sumber maklumat dan rakan penyiasat (Roslijah A. perubahan peranan guru sebegini akan memberi peluang kepada murid membina potensi diri dan kreativiti dalam segala aspek. Maksudnya. Guru perlu mengenalpasti salahkonsep murid. Guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’ kepada ‘penyelidik’ dan ‘pemudahcara’. guru mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid. Guru tidak boleh dianggap sebagai pakar yang cuba menyumbatkan pengetahuan ke dalam minda murid sebaliknya peranan guru adalah sebagai perangsang sifat ingin tahu murid.sebagai penyelidik.

com/masjid/seminar/falak2006/1. Kaedah Mengajar Sains.S.Samad ( 2004) Salah Faham Beberapa Aspek Ilmu Falak Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran atas talian http://www.pdf KKP SCE 3102.). Kementerian Pelajaran Malaysia National Academy Press. (1997).PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 20 .SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 BIBLIOGRAFI Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun Lima ( 2005). Hjh Roslizah A. Pahang : PTS Professional . SCIENCE TEACHING RECONSIDERED : A HANDBOOK by Committee on Undergraduate Science Education (U. Pedagogi Sains 2.alazim. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.10 Pn.Strategi Pengajaran Pembelajaran Sains. Kuala Lumpur: Budiman Zurida Ismail. Syarifah Norhaidah Syed Idros. Mohd.page 27 -30 Poh Swee Hiang ( 1997). Ali Samsudin (2005 ). ms 7 .

com/sci/pages/miscon/index.mac.php KKP SCE 3102.php Children's Ideas in Science atas talian http://homepage.SALAHKONSEP DALAM PEMBELAJARAN SAINS DI KALANGAN KANAK-KANAK – SCE B PPG JUN 2011 Misconceptions in Science atas talian http://www.com/sci/pages/miscon/index.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 21 . atas talian http://www.newyorkscienceteacher.html Science Misconceptions.newyorkscienceteacher.com/vtalsma/misconcept.

.

KKP SCE 3102.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 23 .

KKP SCE 3102.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful