KERTAS KERJA KEM SUKAN SEKOLAH (KSS) PERINGKAT SEKOLAH 2013 BIDANG : Sukan NAMA PROGRAM : Kem Sukan

Sukan (KSS) 2013 1. OBJEKTIF UMUM 1.1 Memenuhi program yang telah diarahkan. 2. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH 2.1 Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviri sukan yang mempunyai unsure keseronokan. 2.2 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan. 2.3 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam sukan. 2.4 Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam kalangan murid. 2.5 Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif. 3. SASARAN 3.1 Murid-murid tahun 4, 5 dan 6 3.2 AJK Induk Kelab Sukan 4. TEMPOH PELAKSANAAN 4.1 2 hari 4.2 Tarikh : 21 DAN 22 SEPTEMBER 2013 5.TEMPAT 5.1 SK Tengku Mahmood Iskandar 2, Pontian 6. JUMLAH PENYERTAAN 6.1 40 orang 6.2 lelaki dan perempuan 7. JAWATANKUASA KERJA 7.1 (rujuk Lampiran) 8. KOS PERBELANJAAN 8.1 Makan RM5.00 x 2 hari x 40 org 400.00 8.3 Sijil dan Fail (RM2.50 x 40org) 100.00 = = RM RM

segala keterangan yang diberikan dalam kertas kerja ini adalah betul dan benar.JUMLAH 9. Sk: Fail Koko Fail 1M1S .K/P : 710331-08-5173 Disahkan oleh . ……………………………………………………… NAMA : HAIDIR BIN ABDULLAH NO.00 Ringgit Malaysia : Lima Ratus Ringgit Sahaja 10.00 500.00 JUMLAH = RM 500. SUMBER KEWANGAN 9.. Disediakan oleh .1 Peruntukan Sekolah = RM = RM 500. ……………………………………………………. SENARAI PESERTA (rujuk Lampiran) Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful