MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Phần Hướng dẫn

1. Bố cục cơ bản:
a. Dạng mô hình hoàn thiện:

b. Bản vẽ tách các cấu phần

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

- Chi tiết cụm bậc thang phải:

- Chi tiết cụm bậc thang trái:

2. Hướng dẫn chi tiết từng phần:

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

a. Phần đế 1:
Mảnh

1a

1b

1c

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

1d

1e

b. Cụm bậc thang phải:

1a1

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

1a2

1a3

1a4

1a10

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

c. Cụm bậc thang trái:

1a5

1a6

1a7

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

1a8

1a9

d. Phần chân đế 2:
Mảnh 2

Mảnh 3

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Tỷ lệ: 1/100

Phần Hướng dẫn

Mảnh 4

e. Phần thân chính và cột trụ:
Thân chính (Mảnh 6)

Cột trụ (Mảnh 5 x 20)

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

f. Phần đỉnh lăng:
Mảnh 7

Mảnh 8

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

- Nhìn từ dưới lên

- Nhìn từ trên xuống

Mảnh 9

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Phần Hướng dẫn

Mảnh 10

Tỷ lệ: 1/100

MÔ HÌNH GIẤY “LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Tỷ lệ: 1/100

Phần Hướng dẫn

Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (hay còn gọi là Lăng Hồ
Chủ tịch, Lăng Bác) là nơi đặt thi hài của Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức
khởi công ngày 2 tháng 9 năm 1973, tại vị trí của lễ
đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi ông đã từng
chủ trì các cuộc mít tinh lớn.
Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm
1975. Lăng gồm 3 lớp với chiều cao 21,6 mét, lớp
dưới tạo dáng bậc thềm tam cấp, lớp giữa là kết cấu
trung tâm của lăng gồm phòng thi hài và những hành
lang, những cầu thang lên xuống. Quanh bốn mặt là
những hàng cột vuông bằng đá hoa cương, lớp trên
cùng là mái lăng hình tam cấp. Ở mặt chính có dòng
chữ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh" bằng đá hồng màu mận
chín. Trong di chúc, Hồ Chí Minh muốn được hỏa
táng và đặt tro tại ba miền đất nước. Tuy nhiên, Bộ
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam khóa III, với lý do "theo nguyện vọng và
tình cảm của nhân dân", quyết định giữ gìn lâu dài thi
hài Hồ Chí Minh để sau này người dân cả nước, nhất
là người dân miền Nam, khách quốc tế có thể tới
viếng.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa chỉ Đường Độc Lập
Tọa độ
21°02′12″B, 105°50′05″Đ
Khởi công
2 tháng 9, 1973
Hoàn thành
16 tháng 5, 1975
Khánh thành 29 tháng 8, 1975
Kích thước
Mỗi cạnh 30 mét
Chiều cao
21,6 mét
Đường kính 10 mét
Kích thước khác
3 mét
Diện tích xây dựng
12.000 m2
Diện tích sàn
21000m2
_____________________________________________________________________________________

Mô hình giấy “Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh” – Phiên bản phi lợi nhuận dành cho PaperCraft VN
Thiết kế bởi: Nghia Zer [4HShop.vn]
Bản quyền thuộc về: Fan Pages PaperCraft VN
Chú ý: KHÔNG SỬ DỤNG ẤN BẢN NÀY VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH
THỨC NÀO!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful