You are on page 1of 15

SULIT 048 BAHAGIAN A

Jawab semua soalan .

1

Apakah tindakan awal yang perlu dilakukan sekiranya seorang pelajar cedera ringan di dalam bengkel?

A B C D

Panggil ambulans Laporkan kepada guru Beri pertolongan cemas Laporkan kepada ibu bapa

2

Antara berikut manakah tugas yang perlu dilakukan di dalam bengkel ?

I II III IV

Membaiki kipas Menyapu lantai bengkel Menyenggara litar elektik Menyusun alatan tangan

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

3

Manakah antara bentuk-bentuk berikut merupakan bentuk 3 Dimensi (3D)?

A

C

1

048

[ Lihat sebelah ] SULIT

SULIT 048 B D Rajah 1 4 Apakah bentuk asas rekabentuk pensil dalam Rajah di atas? A B C D Kon dan silinder Kiub dan kuboid Kon dan bulatan Kuboid dan bulatan 5 Manakah antara bentuk di bawah ini merupakan bentuk dua dimensi( 2D)? A C B D 2 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .

Berpandukan rajah 2 . apakah fungsi bahagian yang bertanda X? A B C D Mudah disimpan Mudah di pegang Menyangkut barang Mengelak kecederaan 8 Berikut adalah fungsi sebatang pensil .SULIT 048 Rajah 2 6 Rajah 2 menunjukkan sebiji buah oren.kecuali 3 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .apakah bentuk asas bagi sebiji buah oren ? A B Bulat Silinder C D Kon Piramid X Rajah 3 7 Berpandukan Rajah 3 di atas.

kon dan sfera Prisma. sfera dan kon Silinder. silinder dan piramid 10 Proses menghasilkan barangan atau produk baharu dalam bidang teknologi bagi memenuhi kehendak pengguna dikenal sebagai A B idea produk C D reka cipta reka bentuk 11 Siapakah yang biasanya akan menyediakan kad kerja sesuatu projek? A B Guru Formen C D Guru Besar Ketua Darjah 4 048 [ Lihat sebelah ] SULIT . kon. dan oval Piramid.SULIT 048 A B menulis menanda C D melakar mencucuk Rajah 4 9 Apakah bentuk-bentuk asas yang tedapat pada lampu tidur dalam rajah 4 di atas? A B C D Kiub.

II. III dan IV sahaja II. III dan IV sahaja 5 048 [ Lihat sebelah ] SULIT . II dan IV sahaja I. dan III sahaja I. II dan IV sahaja I. dan III sahaja I.SULIT 048 12 Antara berikut . iaitu I II III IV kad cakera padat papan gulung papan elektronik A B C D I.yang manakah merupakah kandungan kad kerja? I II III IV Nama projek Reka bentuk projek Kos membina projek Langkah-langkah kerja A B C D I. III dan IV sahaja 13 Kad kerja boleh disediakan dalam pelbagai bentuk. III dan IV sahaja II. II.

Manakah pasangan yang betul? 6 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .SULIT 048 14 Antara berikut. maklumat manakah yang terdapat dalam lukisan kerja? I II III IV Nama projek yang dibina Bahan yang diperlukan Ukuran setiap bahan projek Kos pemasangan dan pembinaan A B I dan II sahaja I dan IV sahaja C D II dan III sahaja III dan IV sahaja 15 Kad kerja mengandungi maklumat yang berikut kecuali A B C D harga kad nama projek langkah kerja bahan dan alatan 16 Jadual 1 menunjukkan alatan tangan.

SULIT 048 Alatan tangan A Nama Tukul warrington B Tukul bonggol bulat C Gandin kayu D Tukul kuku kambing JADUAL 1 7 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .

SULIT 048 Rajah 5 17 Apakah nama alatan yang ditunjukkan dalam Rajah 5 di atas? A B Apit G Ragum meja C D Penahan gergaji Penebuk lubang Rajah 6 18 Mengapakah X digunakan semasa melicinkan projek kayu seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6? A B C D Mengelakkan projek kayu bercalar Kerja melelas menjadi lebih mudah Untuk mendapatkan tekanan yang sama rata Supaya kertas las dapat diguna berulang kali 19 Mengapakah skru banyak digunakan untuk kerja-kerja membuat perabot berbanding dengan paku? A B C D Skru tahan karat Harga paku mahal Paku mudah bengkok Skru lebih kukuh cengkamannya 8 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .

IV. IV II.II 9 048 [ Lihat sebelah ] SULIT . I II III IV sapu pewarna kayu sapu syelek Sumbat ira kayu dengan tepung penyumbat Licinkan kayu dengan kertas las A B I. I.SULIT 048 Rajah 7 20 Apakah tujuan menggunakan kayu reja semasa mencabut paku seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7 di atas? A B C D Memudahkan paku dicabut Mengelakkan paku daripada bengkok Melindungi permukaan kayu daripada rosak Mengelakkan ragum kakak tua bengkok dan patah 21 Susunkan urutan yang betul tentang langkah-langkah membuat kemasan sebuah projek kerja kayu . II. III . IV. I. III C D III. II IV.III.I.

di atas? A B pena ujian playar gabung C D penjalur wayar playar muncung tirus Rajah 11 10 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .SULIT 048 Rajah 8 22 Peralatan elektrik dalam rajah 8 di atas menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga A B bunyi kinetik C D haba cahaya Rajah 9 23 Komponen elektronik manakan yang menggunakan simbol elektronik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9? A B Suis Mentol C D Bateri Wayar Rajah 10 24 Apakah nama alatan tangan dalam rajah 10 .

rajah yang manakah menunjukkan litar selari? 11 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .SULIT 048 25 Rajah di atas menunjukkan sejenis litar elektrik. Apakah jenis litar tersebut? A B Litar siri Litar selari C D Litar siri-selari Litar bergambar 26 Memutus dan menyambung arus elektrik Pernyataan di atas merujuk kepada A B suis bateri C D wayar mentol 27 Antara berikut.

( 5 markah ) 12 048 [ Lihat sebelah ] SULIT . apakah minyak yang paling sesuai digunakan untuk meminyakkan bahagian yang bergesel? A B Minyak gris Minyak zaiton C D Minyak masak Minyak rambut 30 Bagaimanakah cara untuk membersihkan karat pada gergaji? A B C D Lapkan gergaji dengan thinner Gosokkan gergaji dengan kikir rata Rendamkan gergaji dalam air sabun Gosokkan gergaji dengan kertas las dan minyakkan BAHAGIAN B Padankan komponen yang berikut dengan fungsinya.SULIT 048 Rajah 12 28 Berdasarkan rajah di atas. apakah yang akan terjadi kepada mentol bertanda M2 sekiranya mentol yang bertanda M1 dikeluarkan ? A B C D Terbakar Berkelip-kelip Tidak menyala Akan terus menyala 29 Selain minyak pelincir.

SULIT 048 Untuk memegang mentol Untuk menghasilkan cahaya Untuk menyambung dan memutuskan litar Membekalkan arus terus sebagai kuasa elektrik untuk menyalakan mentol. Untuk memegang sel kering Labelkan lukisan bergambar di bawah. ( 5 markah ) ____________ ____________ 13 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .

SULIT 048 ______________ ______________ ______________ SKEMA JAWAPAN 1 2 3 048 B C D 16 17 18 D A C 14 [ Lihat sebelah ] SULIT .

SULIT 048 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A D A B D B C D B A C A 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C C B B B A A B D A D 15 048 [ Lihat sebelah ] SULIT .