Pendidikan Moral Soalan Esei Kerajaan telah melaksanakan pelbagai projek untuk memastikan kebajikan rakyat Malaysia terbela

. Program-program seperti BR1M, klinik 1Malaysia, baucer buku 1Malaysia dan subsidi telefon bimbit untuk belia telah mendapat reaksi yang positif dan telah dinikmati oleh masyarakat. Huraikan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia bagi menunjukkan sokongan terhadap program-program kerajaan di atas. [ 10 markah ]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful