You are on page 1of 4

Θεού Λόγος

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών
Έτος 1ον

Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

Αριθμός Φύλλου 7

« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου
τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com
Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes
Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Σήμερα Κυριακή 21 Ιουλίου 2013 εορτάζουν – Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης,
Άγιος Παρθένιος επίσκοπος Ραδοβυσδίου, Άγιοι Τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτινή, Άγιοι Ιούστος και
Ματθαίος, Άγιος Ευγένιος, Άγιοι Θεόδωρος και Γεώργιος, Άγιοι Θεόφιλος, Τρόφιμος και άλλοι
Δεκατρείς Μάρτυρες, Σύναξη του Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν τω Επτασκάλω, Σύναξη του Αγίου
Ελευθερίου πλησίον του Ξηρολόφου, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου, Όσιος
Ονούφριος ο σιωπηλός εν τω Σπηλαίω, Άγιος Μελέτιος, Όσιος Μανουήλ αυτοκράτωρ
Κωνσταντινουπόλεως, Άγιος Βίκτωρ ο Στρατιώτης.

Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης.
Οι όσιοι πατέρες Συμεών και Ιωάννης, καταγόταν από την Έδεσσα της
Συρίας και έζησαν στα χρόνια του βασιλιά Ιουστίνου του νέου (περί το
518 μ.Χ.). Ήταν πολύ φίλοι και έτσι αποφάσισαν να πάνε μαζί στα
Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν τούς Αγίους Τόπους.
Αφού προσκύνησαν πήγαν στην Μονή του Αγίου Γερασίμου και
έγιναν μοναχοί, από τον όσιο Νίκωνα. Πριν συμπληρωθούν όμως
επτά μέρες στο μοναστήρι, έφυγαν για την έρημο όπου διέμειναν μαζί
επί σαράντα χρόνια, κάτω από σκληρή άσκηση.
Κατόπιν ο Συμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα και εξέφρασε την
επιθυμία μέσω της προσευχής του, να παραμείνει άγνωστος.
Πράγματι ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα, που ο Συμεών
προσποιούνταν τον χαζό. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην
Έμεσα της Συρίας, επιτέλεσε πολλά θαύματα και ανεπαύθη εν Κυρίω
φτωχός και ταλαιπωρημένος. Αργότερα έφθασε εκεί και ο Ιωάννης, όπου έμαθε για τον θάνατο του
Συμεών και μετά από λίγο καιρό κοιμήθηκε και ο ίδιος.

Άγιος Παρθένιος επίσκοπος ΡαδοβυσδίουΟ
νεοφανής αυτός Άγιος της Εκκλησίας καταγόταν από το χωριό
Βατσουνιά της Θεσσαλίας. Από μικρός είχε την Ιερατική κλίση
και επάξια δια της θείας χάριτος, έγινε επίσκοπος Ραδοβυσδίου
(νομός Άρτας).
Υπήρξε άριστος ποιμενάρχης και δια της θερμής του αγάπης και
δια του αγίου παραδείγματος του, στήριζε το ποίμνιό του σε κάθε
του ανάγκη. Τακτικά μάλιστα έβγαινε στους αγρούς και
ευλογούσε τα ζώα των κτηνοτρόφων. Έτσι οσιακά και δίκαια αφού
έζησε, παρέδωσε τη μακαριά ψυχή του στον Θεό την 21 Ιουλίου 1777 μ.Χ. Κατά την ήμερα της
ανακομιδής των αγίων λειψάνων του, αυτά ευωδίαζαν ουράνιο άρωμα. Μέρος από τα οστά των
χεριών του, βρίσκεται στην Ιερά Μονή Δουσίκου - Τρικάλων. Λέγεται ότι ο Άγιος Παρθενίας υπήρξε
ιδιαίτερα θαυματουργός στη θεραπεία ασθενειών των ζώων.
Άγιος Ευγένιος.
Ο Άγιος Ευγένιος, ήταν ο πρώτος Επίσκοπος της Τραπεζούντας, 2ος μετά τον
ιδρυτή της Απόστολο Ανδρέα. Αφού φυλακίστηκε από τους Ρωμαίους γιατί
αρνήθηκε να γίνει ειδωλολάτρης, μαστιγώθηκε με μαστίγιο από δέρμα βοδιού
για να του σκίζει τις σάρκες, του έμπηξαν σιδερένια νύχια στο σώμα και μετά
με αναμμένες λαμπάδες του έκαιγαν τις πληγές. Τέλος θανατώθηκε με
αποκεφαλισμό. Μαζί του ήταν και υπέστησαν τα ίδια βασανιστήρια και οι
Ουαλλεριανός, Κάνδιδος, Ακύλας, οι οποίοι τιμώνται και αυτοί από την
εκκλησία ως μάρτυρες την ίδια μέρα, στις 21 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Ευγένιος
ήταν ο πολιούχος της πόλης της Τραπεζούντας.

Εὐαγγέλιον Κυριακής 21ης Ιουλίου 2013
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 5 – 13
Κυριακὴ Δ' Ματθαίου - Ὁ Κύριος θεραπεύει τὸν δοῦλον τοῦ ἑκατοντάρχου.
5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.
7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ
ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον
εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’
ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ
ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε
καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.
11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ
Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας
ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν
ὀδόντων. 13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῷ· Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω
σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

Ερμηνευτική απόδοση.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 5 - 13
5 Ενώ δε εισήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, τον επλησίασε με σεβασμόν ένας
εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγων· 6 “Κυριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος στο
σπίτι μου παράλυτος και βασανίζεται από τρομερούς πόνους”. 7 Και λέγει προς αυτόν ο
Ιησούς· “εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω”. 8 Ο εκατόνταρχος όμως απεκρίθη και
είπε· Κυριε, δεν είμαι εγώ άξιος να εισέλθης συ, ο Παντοδύναμος, κάτω από την στέγην
μου. Αλλά πες ένα μόνον λόγον και αμέσως θα θεραπευθή ο δούλος μου. 9 Ημπορείς δε
να διατάξης και η διαταγή σου θα γίνη έργον. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος, και
ευρίσκομαι υπό την εξουσίαν των ανωτέρων μου, έχω δε υπό τας διαταγάς μου
στρατιώτας και λέγω στούτον, πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον, έλα και έρχεται,
και στον δούλον μου κάμε τούτο και το κάμνει”. 10 Ακούσας ο Ιησούς τα γεμάτα πίστιν
αυτά λόγια εθαύμασε και είπεν εις αυτούς που τον ακολουθούσαν· “σας διαβεβαιώνω,
ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών δεν εύρηκα τόσον μεγάλην πίστιν. 11 Αληθινά δε σας
λέγω ότι από τας χώρας της Ανατολής και της Δυσεως, από όλα τα μέρη της οικουμένης,
θα έλθουν πολλοί και θα παρακαθήσουν στο πνευματικόν δείπνον μαζή με τον Αβραάμ
και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την βασιλείαν των ουρανών. 12 Οι δε κληρονόμοι της
βασιλείας των ουρανών, (οι απόγονοι δηλαδή των πατριαρχών, που έχουν τας
επαγγελίας του Θεού), θα εκδιωχθούν και θα ριφθούν στο πυκνότατον σκότος του Αδου.
Εκεί θα είναι ο κλαυθμός και το τρίξιμο των οδόντων”. 13 Και είπεν ο Ιησούς στον
εκατόνταρχον· “πήγαινε και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή ημπορώ με ένα μου λόγον να
θεραπεύσω τον δούλον σου, ας γίνη προς χάριν σου”. Και πράγματι εθεραπεύθη ο
δούλος του αμέσως κατά την ώρα εκείνην.

Αποφθέγματα
Τας βουλάς του Θεού, όπως εργάζεται δια να μας σώση, δεν τας γνωρίζει κανείς.
Πάντως όμως με όποιον τρόπον και αν γίνονται είναι ωφέλιμες- αδιάφορον ότι ημείς
λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκατελείφθημεν από του Θεού.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
ΕΠΕΣΕΣ; ΠΑΛΙ ΣΗΚΩ!
Με όλη σου τη δύναμη προφύλαγε τον εαυτό σου να μην πέφτεις· γιατί η πτώση δεν
αρμόζει στο δυνατό αθλητή. Αν όμως συμβεί να πέσεις, πετάξου επάνω αμέσως και
στάσου πάλι στον καλό αγώνα· και αν μύριες φορές πέσεις από υποχώρηση της
χάρης, άλλες τόσες φορές σήκω επάνω· κι αυτό μέχρι του θανάτου σου. Γιατί είναι
γραμμένο: «Αν ο δίκαιος πέσει εφτά φορές -δηλαδή διαρκώς σε όλη του τη ζωή τουάλλες τόσες θα σηκωθεί».
Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος
* Με ονομάζεται Κύριον, αλλά δεν με υπακούτε.
* Με ονομάζεται Φως, αλλά δεν με βλέπετε.
* Με ονομάζεται Οδόν, αλλά δεν με περιπατείτε.
* Με ονομάζεται Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε.
* Με ονομάζεται Σοφόν, αλλά δεν με ακολουθείτε.
* Με ονομάζεται Αιώνιον, αλλά δεν ζητείτε.
* Με ονομάζεται Ισχυρόν, αλλά δεν με τιμάτε.

* Με ονομάζεται Δίκαιον, αλλά δεν με φοβείσθε.
Προσευχή.

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας, και αργολογίας
μη μοι δως. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χαρισαί μοι
τω Σω δούλω. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη
κατακρίνειν τον αδελφό μου, οτι ευλογητός Ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ανακοινώσεις.

Ιερά Αγρυπνία
Κάνουμε γνωστό στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΙΟΥΛΙΟΥ πρός ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013,
Μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, θά
τελεσθεῖ Πανηγυρική Ἱερά Ἀγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Αχαρνών.
Κατά την διάρκεια της αγρυπνίας, θα τεθούν σε προσκύνηση
και αγιασμό τεμάχια από τα ιερά λείψανα του Αγίου Γεωργίου
του τροπαιοφόρου, του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, του
Αγίου Μόδεστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων
της Αγίας
Μητροδώρας και της Αγίας Νυμφοδώρας,
τα οποία
φυλάσσονται εις τον Ιερό Ναό μας.
Ἔνάρξις ἱεράς ἀγρυπνίας: ὥρα 9.30 μ.μ.
Πέρας ἱεράς ἀγρυπνίας: ὥρα 12.45 π.μ.
Καλοῦνται πάντες οἱ πιστοί γιά πνευματική ὠφέλεια καί ἁγιασμό.

Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.
Σας υπενθυμίζουμε τις εβδομαδιαίες ενοριακές δραστηριότητές μας.


Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16-18 μ.μ.
από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).
Κινηματογραφική λέσχη για νέους (κάθε Κυριακή 17-18.30 μ.μ. ). Βρίσκεται υπό
μελέτη.
Κύκλος Μελέτης Αγ. Γραφής. ( κάθε Τετάρτη 17-18 μ.μ. ).
Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.
Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Ενορίας
Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς
( Παθολόγους ).
Η ενορία μας διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα επ ονόματι "Τροπαιοφόροι"
Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.