KEPENTINGAN MENGHAYATI RUKUN NEGARA Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk.

Identiti negara kita terserlah melalui pelbagai kemajuan dalam pelbagai aspek. Hakikatnya, penghayatan terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara mampu meletakkan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang disegani di persada dunia. Lima prinsip Rukun Negara, iaitu, Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-undang serta Kesopanan dan

Kesusilaan seharusnya dijunjung oleh rakyat Malaysia pada setiap masa. Terdapat pelbagai kepentingan rakyat menghayati Rukun Negara. Prinsip Rukun Negara yang pertama; Kepercayaan kepada Tuhan; menjadi asas kepada pembentukan identiti Malaysia. Hal ini demikian kerana pengwujudan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu bermula dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Malah, sahsiah diri setiap insan dapat dibentuk hanya jika individu tersebut mempercayai kewujudan Tuhan. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa ajaran setiap agama di Malaysia berbeza dan mempunyai keistimewaan yang berlainan. Namun begitu, jika diteliti, ternyata ajaran setiap agama menjurus kepada pembentukan manusia yang sempurna, terutamanya dari segi rohani dan sahsiah diri. Maka, sekiranya hendak melahirkan masyarakat Malaysia yang bersahsiah unggul, kita harus mengamalkan prinsip Kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, prinsip kedua Rukun Negara ialah Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Walaupun prinsip pertama Rukun Negara berasaskan pengamalan serta penerapan kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi prinsip kedua pula adalah berdasarkan kepatuhan yang berkekalan kepada raja dan negara. Prinsip ini seharusnya disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia supaya keamanan, keselamatan serta kedamaian negara kita sentiasa terpelihara. Kesetiaan kepada raja amat penting demi mempertahankan warisan kesultanan di negeri-negeri Melayu sejak sebelum era kemerdekaan. Pada masa yang sama, kita perlu mencurahkan taat setia kita terhadap negara demi mengelakkan keganasan serta keadaan yang tidak diingini berlaku di Malaysia. Situasi ini membuktikan betapa pentingnya penghayatan terhadap prinsip kedua Rukun Negara.

Sejarah Tamadun China membuktikan bahawa masyarakat yang sempurna hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang. Walaupun perlembagaan Malaysia meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi. Prinsip ini penting kerana perlembagaan Malaysia menjamin kedudukan setiap warganegara Malaysia tanpa mengira kaum mahupun bangsa. tetapi harus disertai dengan pencapaian rohaniah dan kesusilaan yang tinggi. Prinsip Rukun Negara yang keempat dan kelima pula ialah Kedaulatan Undangundang serta Kesopanan dan Kesusilaan. tidak mustahil negara kita dapat berdiri sama tinggi. berbudi bahasa dan bertoleransi. sememangnya terdapat pelbagai kemaslahatan rakyat Malaysia untuk menghayati Rukun Negara. pihak sekolah dan pihak kerajaan harus berganding bahu dan melaksanakan obligasi masing-masing demi memastikan generasi muda kini faham dan mengamalkan kelima-lima prinsip Rukun Negara. tetapi agama-agama lain masih boleh dianuti oleh penduduk di Malaysia. suasana harmoni di negara kita dapat dikekalkan sekiranya kita mengamalkan undang-undang dan etikaetika yang positif. wujudlah prinsip Rukun Negara yang keempat dan kelima. kemurniaan perlembagaan Malaysia sememangnya penting dan bertepatan dengan prinsip Rukun Negara yang ketiga. terutamanya ibu bapa. Intihanya. Pada masa yang sama. Oleh itu. Oleh itu. Kebebasan setiap aspek tersebut masih terpelihara dan disebut dengan jelas dalam perlembagaan Malaysia. semua pihak. Maka. Para sejarawan sememangnya menegaskan bahawa ketamadunan sesebuah masyarakat tidak harus diukur berdasarkan pencapaian lahiriah semata-mata. Pemimpin Malaysia sentiasa menyeru rakyat Malaysia agar perlembagaan Malaysia dipertahan dan tidak dipertikai oleh mana-mana pihak dalam apa jua keadaan. media massa. Jika hasrat ini berjaya dilaksanakan. duduk sama rendah dengan negara-negara maju. Oleh sebab itu. . Begitu juga dengan pelbagai aspek lain seperti bahasa rasmi negara serta ketuanan masyarakat Melayu. Keadaan ini sesungguhnya membuktikan kepentingan kedua-dua Prinsip Rukun Negara yang terakhir. keharmonian dan perpaduan masyarakat di Malaysia hanya dapat dipelihara jika setiap rakyat di negara ini bersopan-santun.Prinsip Rukun Negara yang ketiga berbunyi Keluhuran Perlembagaan.

negara kita mampu merealisasikan Wawasan 2020 dan terkenal di seantara dunia. .Semoga dengan pencapaian hasrat ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful