PROPUNERE PROIECT INVESTITII PROCESARE RSU = ENERGIE

“FLOCK” MAN Bioreactor 24H Produse finite sau “FLOCK”

PROPUNERE CICLU TEHNOLOGIC

Sistem P2P Incinerare sau gazeificare Deseuri solide urbane diferentiate sticla Biogaz

Deseuri solide urbane nediferentiate

Sistem AUTOCLAVE

Materiale feroase si neferoase

Digestie anaeroba

Electricitate

Generator electric Energie termica

Deseuri organice si vegetale Plastic Namol Deseuri netratabile

Fabrica peleti

Linie granule plastic

DESEURI TRATABILE = FLOCK = ENERGIE

SISTEMUL AUTOCLAVE

Sistemul exclusiv autoclavă este capabil de a prelucra în mod complet automat RSU care provin din strângere, chiar şi nediferenţiată cu o recuperare efectivă de circa 95% din materiile reutilizabile. Acest sistem transformă, la sfârşitul procesului de triere, materialele în recuperabile (sticla, hârtia, metalele, etc.), complet curăţate sau mai bine sterilizate, şi în acelaşi moment transformă reziduul organic (în plus de hârtie, carton şi lemn de mici dimensiuni) în „flock”, un produs inert şi inodor, lipsit de clor, cu putere energetică foarte înaltă şi care poate fi ars uşor sau poate fi transformat în panouri multistrat pentru producţia de mobile sau panouri izolante şi antiseismice. «Flock» reprezenta in general 60/65% din desurile solide urbane indiferentiate (cca 40% din desurile diferentiate, hartiesi carton recoltate separat). Solutia cea mai ecologica si cea mai profitabila este aceeade transformare in biogaz prin intermediul digestiei anaerobe, timp de 15 zile, iar dupa aceasta sa se foloseasca acelasi biogaz intr-un cogenerator la sfarsitul producerii electricitatii si energiei termice. Poate fi ars direct (producand emisii de o mare inferioritate normelor europene in vigoare) sau chiar precedent gazificat pentru un recastig superior (solutie putin consiliata din cauza costurilor inalte). Prin sistemul P2P, este posibila obtinerea de 30/35% metan si 65/70% carboncoke (vezi prezentarea «Sistemul P2P»). «Flock» utilizat in Bioreactorul 24h, pentru producerea de fertilizant natural (vezi prezentarea «Bioreactorul 24h»). Poate fi transformat in hartie, carton, panouri multistrat pentru mobila, panouri termice sau insonorizante, panouri antiseismice si in combustibil industrial. Biodegradabilul este bogat, pote fi utilizat si ca si fertilizant (testat anterior prin analize chimice adecvate). Posibilele folosinte ale rezultantului «Flock», in ceea ce priveste respectivele castiguri, depind de materialele organice tratate si de folosinta finala prevazuta.

DESEURI TRATABILE = ENERGIE VERDE

ENERGIE VERDE Energie electrica

Tehnica pentru distrugerea substanţelor prelucrate şi separate cum trebuie pentru producţia de energie electrică şi termică este aceea a Gazificatoarelor. In aceste instalaţii reziduurile sunt descompuse în mod termochimic prin insuflarea unui curent de azot (în gazificatoare chiar şi oxigen) la temperaturi înalte, obţinându-se ca produse finale un gaz combustibil (numit SinGaz sau gaz de sinteză) şi rămăşiţe solide. In practica în timp ce materialul este încălzit în prezenţa oxigenului şi are loc o combustie care generează căldură şi produce compuşi gazoşi oxidaţi, încălzirea este realizată în absenţă totală a oxigenului şi materialul suferă o rupere a legăturilor chimice originare cu formarea de molecule mai simple. Prin gazificator se înţelege o instalaţie care, plecând de la diverse materiale (printre care anumite tipuri de reziduuri), obţine combustibili gazoşi pe care îi foloseşte pentru producerea de energie. Gazificatoarele exploatează disocierea moleculară, numită piroliză. Intr-un mediu închis cu temperaturi inferioare la 500°C şi în lipsa totală a oxigenului, reziduurile organice, adică acelea care conţin carbon (separate mai înainte de alte componente reciclabile ale Reziduurilor Solide Urbane), pot fi complet distruşi, rupând moleculele, în general lungi lanţuri carbonice, în molecule mai simple de monoxid de carbon, hidrogen şi metan, care formează „un gaz de sinteză” destul de pur uzat ca atare. Energia închisă prin fotosinteza clorofilei în astfel de substanţe organice poate fi astfel eliberată sau arzând gazul de sinteză (SynGas) într-o centrală per a folosi căldura sau alimenta o turbină cu vapori, sau folosindu-l drept combustibil pentru motoarele cu explozie, pentru a produce electricitate.

DESEURI TRATABILE = ENERGIE VERDE

ENERGIE VERDE Energie termica
La sfârşitul procesului, rămâne cenuşă pentru 3% din masa introdusă. Faţă de incineratoarele normale, datorită condiţiilor speciale în acre ale loc procesul: temperatura joasă reduce cu peste o sută de ori emisia de pulberi fine ( în special este redusă producerea de nanopulberi); producerea de acid clorhidric, anhidrit sulfuros şi monoxid de carbon este redusă la mai mult de jumătate; oxidul de azot este redus la o treime; metalele grele de 20-50 de ori; concentraţia de dioxine şi furan este inferioara nivelurilor ce pot fi măsurate. In special, cinetica de reacţie în incineratoare duce la formarea de dioxine, nu intervine la temperaturile normale de funcţiune în gazificatoare. Totul, cu un randament mediu de 70%, distribuit în mod diferit în domeniul electric şi termic. Gazificatoarele sunt foarte flexibile, sunt modulabile cu puteri diferite şi reprezintă un sistem eficient pentru a exploata diferitele potenţiale energetice ale biomaselor în general, în plus de reziduurile solide urbane. Deci, în faţa unei investiţii relativ modeste atât în faza de construcţie cât şi în faza de gestionare (datorita posibilităţii de a introduce o mare varietate de material organic, chiar netratat sau în virtutea faptului că nu este necesar să se trateze sau filtra mari cantităţi de emisii sau reziduuri toxice), această investiţie permite obţinerea unui câştig constant şi sigur, care are şi alte potenţiale de dezvoltare chiar şi pe termen mediu şi scurt, într-un context în care ne confruntăm cu problema prelucrării reziduurilor şi în opoziţie cu construcţia incineratoarelor tradiţionale din grijă şi frică pentru sănătate şi mediul ambient. Gazificarea este un proces chimico-fizic complex prin care se transformă un combustibil solid (lemn, resturi agricole, reziduuri) într-un combustibil gazos. Procesul se realizează în 3 faze: o primă fază de uscare în care se obţine deshidratarea materialului; o a doua fază de piroliză în care se obţine o parţială „distilare” a lemnului; o a treia fază de gazificare în care produsele pirolizei reacţionează cu agentul gazificator, dând naştere la diverse produse dintre care unele compatibile.

DESEURI TRATABILE = ENERGIE VERDE

INGRASAMINTE AGRICOLE

Această instalaţie de transformare în compost permite realizarea întregului ciclu în 24 de ore mai devreme de 45 de zile necesare în mod normal pentru a stabiliza substanţa organică. Sistemul de prelucrare al instalaţiei permite realizarea unui produs finit care poate fi finalizat pentru necesităţile prestabilite. Un sistem complex permite realizarea, în interiorul reactorului care controlează prelucrare, a unei activităţi macrobiologice care garantează că acest compost este pasteurizat şi stabilizat prevăzând pierderea unei valori importante de minerale. Odată terminat procesul de stabilizare a compost, acesta este transformat în pellet cu scopul de a facilita folosirea şi comercializarea sa.

INSTALATIE DE SEPARARE

Schema unei instalatii de separare automata de deseuri solide urbane, compusa din 2 autoclave de 15 tone in paralel

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful