MOTOR ARUS TERUS [DC] Jika suatu konduktor yng membawa arus berada dalam suatu medan magnet pada

suatu sudut tepat dengan garis-garis daya, tindakbalas antara medan magnet dengan medan yang disebabkan oleh konduktor itu mewujudkan satu daya mekanik yang mempunyai kecenderungan untuk menyebabkan pergerakan konduktor tersebut. Arah pergerakan ini bergantung kepada arah medan magnet dan kepada arah arus dalam konduktor. Daya mekanik pada konduktor berkadar dengan kekuatan medan magnet, berkadar dengan arus dalam konduktor dan berkadar dengan panjang konduktor di bawah pengaruh medan tersebut. Dengan formula, daya pada konduktor = BlI newton, di mana: B adalah ketumpatan fluks dalam webwer per meter kuasa dua [Wb/ l adalah panjang konduktor dalam meter I adalah arus dalam konduktor itu dalam ampere [nota: Unit SI bagi ketumpatan fluks adalah dalam tesla (T)]

]

Jika magnet-magnet medan bagi suatu penjana arus terus diuja dengan arus terus dan arus terus dibekalakan kepada armature, mesin ini menjadi sebuah motor arus terus. Armature ini akan berputar dan menukarkan kuasa elektrik kepada kuasa mekanik.

Arah d.g.e

Rajah 1: Menggambarkan daya mekanik pada suatu konduktor

D.g.e balik bagi sebuah motor Apabila sebuah motor arus terus sedang berjalan, konduktor-konduktor armaturenya memotong garis-garis daya medan. Dengan pemotongan ini konduktor-konduktor itu menjana satu d.g.e yang bertindak menentang voltan yang dikenakan. D.g.e ini dipanggil sebagai d.g.e balik. Ianya berkadar dengan kekuatan medan dan berkadar dengan laju armature, tetapi sentiasa lebih kecil sedikit daripada voltan yang dikenakan. Rujuk rajah di atas yang menunjukkan d.g.e yang terjana dan arus yang dikenakan adalah bertentangan arah. Formula voltan bagi sebuah motor arus terus ialah: Di mana V adalah voltan yang dikenakan adalah d.g.e balik adalah susutan voltan dalam armature. Bagi sebarang motor tertentu dengan satu d.g.e tetap yang dikenakan, d.g.e balik itu akan mempunyai satu nilai tetap bagi suatu nilai arus armature tertentu, tidak kira berapa besarnya laju motor itu. E berkadar dengan fluks dan laju: Di mana adalah fluks per kutub dan Begitu juga, , dan adalah laju dalam perkisaran/s.

Oleh yang demikian, bagi sebarang pembebanan tertentu, fluks dan laju berkadar songsang antara satu sama lain. Dengan ini, jika fluks medan itu dikurangkan dengan mengurangkan arus dalam lilitan medan maka lajunya bertambah. Sebaliknya pula, jika medan itu dikuatkan dengan membesarkan arus medan, lajunya akan berkurangan.

1 Motor DC [aim5887]

Dari sini dapat dilihat bahawa sebuah motor jenis siri ini tidak boleh dijalankan tanpa beban. Apabila dimulakan tanpa beban. Lengkunganlengkungan tork dan laju lawan arus ditunjukkan dalam Rajah 3. kedua-dua tork dan arus adalah besar. Tork total bagi sebuah motor ialah hasil tambah tork-tork berasingan bagi setiap konduktor. 2 Motor DC [aim5887] . Pada laju yang rendah itu adalah besar dan usaha putaran adalah besar mengikut kadarnya. di mana motor-motor itu sentiasa tersambung kepada beban secara mekanik. Motor jenis ini sesuai bagi kegunaan-kegunaan seperti penarikan. iaitu tork JENIS MOTOR ARUS TERUS Terdapat tiga jenis yang biasa:  Lilitan sesiri  Lilitan pirau  Lilitan majmuk. apabila memulakan motor untuk menentang beban. arus bekalan lalu menerusi kedua-dua armature dan medan yang sesiri. Dengan ini. Motor lilitan sesiri Apabila motor itu sedang berjalan.Tork atau usaha putaran Tork yang dihasilkan oleh suatu konduktor tunggal ialah hasil darab daya mekanik yang mempunyai kecenderungan untuk menggerakkan konduktor itu di sekitar aci motor dengan jarak konduktor dari pusat aci tersebut. Tork bagi sebuah motor berkadar dengan fluks total dan berkadar dengan arus dalam armature. Rajah 2: Motor arus terus lilitan sesiri Rajah 3: Lengkugan ciri bagi arus terus lilitan sesiri Lilitan sesiri ini biasanya adalah beberapa lilitan daripada dawai tolok besar yang sesuai. lajunya mempunyai kecenderungan untuk bertambah melampaui laju yang selamat bagi motor itu.

adalah lemah pada beban-beban rendah dan bertambah dengan bertambahnya beban (Rajah 5). Rajah 4: Motor arus terus lilitan pirau Rajah 5: Lengkugan ciri bagi arus terus lilitan pirau Torknya berkadar dengan arus. 3 Motor DC [aim5887] . (Rajah 6) Rajah 6: Motor arus terus lilitan majmuk Rajah 7: Lengkugan ciri bagi arus terus lilitan majmuk Kesan daripada lilitan sesiri adalah lemah jika dibandingkan dengan kesan daripada lilitan pirau. laju motornya berkurangan dan permintaan kuasa berat dibekalkanoleh roda pemutar semasa berputar perlahan. Motor itu dipasang dengan sebuah roda pemutar yang berat dan apabila satu beban berat yang mengejut dialami oleh mesin itu. Lilitan sesiri itu boleh disambung untuk menolong lilitan pirau [majmuk melonggik] atau menentang lilitan pirau tersebut [majmuk pembeza]. Motor ini digunakan untuk kegunaan-kegunaan umum kerana ketetapan lajunya.. akibatnya mengurangkan permintaan kuasa mengejut pada sesalur.Motor lilitan pirau Arus menerusi lilitan medan adalah hampir tetap nilainya. Dengan ini lajunya boleh dikatakan tetap di sepanjang julat beban. Motor ini mempunyai satu tork permulaan yang baik dan digunakan untuk menjalankan alat jentera yang memerlukan suatu laju yang agak tetap pada semua beban sehingga penuh. Mesin majmuk melonggok ini digunakan dalam kes-kes di mana berlaku pembebanan lampau yang berat dan mengejut seperti dalam mesin pengisar. dari tanpa beban kepada beban penuh. Motor lilitan majmuk Motor ini mempunyai lilitan medan pirau dan juga lilitan medan sesiri.

Rajah 7 menunjukkan lengkungan-lengkungan tork dan laju yang tipikal bagi motor jenis ini. lilitan sesiri itu akan melemahkan medan dan mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan laju seterusnya memberikan satu laju mantap di sepanjang julat beban tersebut. iaitu satu pelantik beban lampau dan suatu pelantik tanpa beban. meningkatkan fluks dan seterusnyamengurangkan laju. yang boleh dipisahkan keluar satu demi satu bila laju motor itu meningkat dan d. PEMULA MOTOR Bagi semua motor arus terus. diperlukan satu rintangan pemula. Kaedah ini tidak menjimatkan dan jarang digunakan untuk motor-motor pirau dan majmuk. Namun motor jenis ini jarang digunakan. satu arus yang besar dan merosakkan akan mengalir melauinya. kecuali motor yang sangat kecil. Rajah 8: Pemula motor bagi motor pirau arus terus KAWALAN LAJU Melalui formula bahawa jika fluks ditetapkan.Motor majmuk pembeza akan memberikan laju yang boleh dikatakan tetap pada semua beban normal. Pada laju penuh keseluruhan rintangan pemula itu akan terpisah keluar dari litar. Kebanyakkan pemula dilengkapkan dengan alat-alat keselamatan. Oleh kerana rintangan bagi armature motor itu sangat rendah dan jika tidak disambungkan sesiri dengan armatue itu. Memotong rintanagn tersebut akan meningkatkan arus medan.e balik dan dengan ini secara hampir berkadar dengan voltan V yang dikenakan. Dengan itu perubahan laju diperolehi secara songsang antara satu sama lain.g. Satu rintangan pengatur medan ditunkukkan dalam Rajah 4 dan Rajah 6. maka laju itu berkadar dengan d.g. Manakala beban itu bertambah dan laju motor itu sebagai sebuah motor pirau mempunyai kecenderungan untuk menurun.e balik memainkan peranannya untuk mengurangkan arus armature. Kawalan sesiri Satu rintangan sesiri yang disambungkan dalam litar armature motor akan memotong voltan yang dikenakan kepada armature dan dengan ini mengurangkan laju motor itu. 4 Motor DC [aim5887] . fluks dan laju berubah secara songsang antara satu sama lain. Kawalam medan Jika voltan bekalan itu ditetapkan. Melemahkan medan dengan menambahkan kemasukan rintangan tersebut akan meningkatkan laju. Rintangan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Dengan itu perubahan laju diperolehi degan mengubah-ubahkan nilai arus dalam lilitan pirau sama ada bagi sebuah motor majmuk atau sebuah motor pirau. Rintangan ini mempunyai nilai ohm yang secukupnya bagi menghadkan arus permulaan kepada suatu nilai yang selamat.

sepeti yang ditunjukkan dalam Rajah 11(c) Rajah 11: Menyonsangkan arus putaran bagi motor majmuk arus terus 5 Motor DC [aim5887] . memberikan putaran yang disongsangkan. Rajah 9: Menyongsangkan arah putaran bagi motor sesiri arus terus. Motor lilitan majmuk Cara paling mudah menyongsangkan arus putaran bagi motor majmuk ialah dengan menyongsangkan sambungan-sambungan kepada armature seperti Rajah 11(a) adan (b). Rajah 9(c) menunjukkan kaedah lain bila sambungan-sambungan pada berus-berus itu disaling-tukarkan. Rajah 9(b) menunjukkan sambungan-sambungan kepada medan itu disaling-tukarkan.Dalam motor sesiri. MENYONGSANGKAN ARAH PUTARAN BAGI SEBUAH MOTOR ARUS TERUS Sambungan bagi lilitan medan atau sambugan bagi armature itu mestilah disongsangkan. Rajah 10: Menyongsangkan arah putaran bagi motor pirau arus terus. Penyongsangan sambungan medan melibatkan kedua-dua lilitan pirau dan sesiri. kesan melemahkan medan itu diperolehi dengan menyambungkan satu rintangan ‘pelencong’ yang merentasi lilitan medan tersebut seperti Rajah 2. Motor sesiri Rajah 9(a) adalah gambarajah bagi sebuah motor sesiri dengan atrah putarannya diandaikan mengikut arah jam. Motor pirau Rajah 10(a) hingga (c) menunjukkan dua kaedah lain bagi menyongsangkan putaran sebuah mptor pirau.

Dalam kesemua arahan di atas. lilitan-lilitan antara kutub hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada litar armature. 6 Motor DC [aim5887] . Dengan ini sambungan-sambungan bagi antara kutub itu hanya tersongsang bila sambungansambungan armature itu disongsangkan. Lilitan bagi kutub-kutub ini disambungkan sesiri dengan armature.Motor antara kutub Antara kutub adalah kuktub-kutub kecil yang dipasang di antara kutub-kutub utama sebuah motor atau penjana yang mana fungsinya ialah untuk menolong memberikan ketukartertiban [komutasi] tanpa cucuhan pada semua beban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful