You are on page 1of 2

Provisieverbod voor uitvaartverzekeringen; de start van transparante advisering! Dit artikel is voor u geselecteerd door HollandGeld.

nl , de goedkoopste vergelijkingssite van Nederland! Bij HollandGeld vergelijkt en sluit u honderden geldproducten, zoals een lening, krediet , autoverzekering , zorgverzekering, uitvaartverzekering, reisverzekering, ongevallenverzekering, en nog veel meer. HollandGeld is geheel onafhankelijk, verricht regelmatig productvergelijkingen en heeft bewezen ook in 2013 de , goedkoopste autoverzekering van Nederland te bieden. Bezoek onze site en test zelf hoe makkelijk u vele euro's kunt besparen! ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Brief minister van Financien inzake uitvaartverzekeringen en het provisieverbod 23 september 2011 Geachte voorzitter, Naar aanleiding van het algemeen overleg met de vaste commissie over de uitwerking van de provisieregelgeving 7 juni jl. zou ik uw kamer nader informeren over hoe en waarom ik advisering en bemiddeling in uitvaartverzekeringen onder het provisieverbod wil meenemen. Uitvaartverzekeringen zijn, zoals een aantal leden van de vaste commissie terecht stelt, geen complexe producten. De adviesregels van de Wft zijn er dan ook niet op van toepassing. Uitvaartverzekeringen vallen wel binnen de voorgestelde reikwijdte van het provisieverbod omdat ze (op verzoek van de Kamer in 2009) onder de reikwijdte van de provisieregels voor complexe producten zijn gebracht vanwege geconstateerde hoge provisies en agressieve verkoopmethoden. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Over Holland Geld Opgericht in 2000, verlenen wij al meer dan 12 jaar deskundige bemiddeling in - en beheer van een vele financiele producten, zoals hypotheken, verzekeringen, spaar- en pensioenproducten en kredieten. Alle medewerkers van HollandGeld zijn in het bezit van diverse vakdiploma's op het gebied van verzekeringen, hypotheken, kredieten, pensioen en beleggen. Deze vakbekwaamheid wordt middels permanente educatie en vaktechnische opleidingen doorlopend actueel gehouden. Onze professionele medewerkers hebben dagelijks contact met de vele tientallen financiele instellingen die in Nederland actief zijn. HollandGeld helpt haar clienten bij het nemen van verantwoorde beslissingen door het geven van eerlijke en betrouwbare informatie. Daarbij streven wij ernaar om een zo compleet mogelijk aanbod van financiele producten ook zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Door onze unieke en gedigitaliseerde werkwijze doen wij dat zonder provisie of andere beloning van verzekeraars en geldverstrekkers. Zo behouden wij onze onafhankelijkheid en blijft de premie voor onze clienten vele euro's goedkoper dan via andere kanalen. Daarmee verschillen wij nadrukkelijk van andere grote landelijke bemiddelaars en vergelijkingssites. Op onze site kunnen kan men zelfstandig keuzes maken, in de wetenschap dat alle producten zo goedkoop mogelijk aangeboden worden. Dus bij ons vindt u onder andere de beste geprijste bootverzekering en krediet van Nederland! ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ In de bijlage treft u de brief van de AFM (d.d. 6 september) die zij stuurde, vooruitlopend op de definitieve uitkomsten van een onderzoek naar uitvaartverzekeringen (verwacht in de herfst). In die brief constateert zij dat het advies niet gericht op (passendheid van) het financiele product

maar veeleer primair gericht is op het in kaart brengen van de uitvaartwensen van de klant. Er wordt op die manier op de emotie bij de consument gewerkt waardoor de bereidheid het financiele product af te nemen, toeneemt. Dit heeft in het verleden geleid tot excessen en de AFM wil die voor de toekomst zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom pleit zij, net als Verbond van Verzekeraars, AdFiz en Consumentenbond voor het provisieverbod bij uitvaartverzekeringen. Als de conclusie in het definitieve rapport van de AFM (verwacht in oktober) in lijn is met haar voorlopige bevindingen, zie ik, in het belang van de klant, geen aanleiding uitvaartverzekeringen uit te zonderen van het provisieverbod. Hoogachtend, de minister van Financien, mr. drs. J.C. de Jager ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Wij hopen dat u ons artikel met interesse heeft gelezen. Bent u nieuwsgierig naar ons aanbod? Bezoek dan snel onze website www.hollandgeld.nl/productoverzicht.htm en selecteer bijvoorbeeld een nieuwe verzekering voor uw auto . Wij helpen u graag.