You are on page 1of 44

BLOC 1: AMANIDA, HAMBURGUESA, ESTOFAT, IOGURT

MATERIAL ELABORAT PER: NOM: _______________________________


MONTSE GÜELL PUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
CURS: ______________________________
PASSOS A SEGUIR PER A TREBALLAR AMB AQUEST MATERIAL:

1. Presentació i exposició dels aliments reals.


2. Reconeixement dels aliments reals (anomenar / indicar).
3. Recerca dels aliments (catàlegs, revistes, internet, ...).
4. Realització d'un mural a l'aula amb els aliments.
5. Aparellament d'imatges iguals.
6. Discriminació de les imatges treballades dins d'un grup.
7. Aparellament de la imatge amb nom amb el nom.
8. Aparellament de la imatge muda amb el nom.
9. Aparellament de nom amb nom.
10. Discriminació de la paraula treballada dins d'un grup.
11. Discriminació de la lletra treballada dins les paraules.
12. Discriminació de la síl·laba treballada dins les paraules.
13. Confegir la paraula treballada.
14. Traç de les paraules treballades.
15. Còpia de les paraules treballades.
16. Escriptura de les paraules treballades amb model i amb dictat.
17. Lectura de les paraules i síl·labes treballades.

* Cal tenir en compte que depenent de les capacitats de l'alumne i de la seva evolució en el treball hi haurà passos que no caldrà realitzar-los, o al contrari,
afegir-ne de nous.
AMANIDA
HAMBURGUESA

ESTOFAT IOGURT
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
POSA UN GOMET A
POSA UN GOMET A
POSA UN GOMET A
POSA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

IOGURT

AMANIDA

HAMBURGUESA

ESTOFAT
APARELLA NOM AMB NOM

AMANIDA IOGURT

IOGURT AMANIDA

ESTOFAT HAMBURGUESA

HAMBURGUESA ESTOFAT
ENCERCLA LA PARAULA AMANIDA

AMANIDA IOGURT HAMBURGUESA ESTOFAT

ESTOFAT HAMBURGUESA AMANIDA IOGURT

IOGURT AMANIDA ESTOFAT HAMBURGUESA

HAMBURGUESA ESTOFAT IOGURT AMANIDA


ENCERCLA LA PARAULA ESTOFAT

AMANIDA IOGURT HAMBURGUESA ESTOFAT

ESTOFAT HAMBURGUESA AMANIDA IOGURT

IOGURT AMANIDA ESTOFAT HAMBURGUESA

HAMBURGUESA ESTOFAT IOGURT AMANIDA


ENCERCLA LA PARAULA IOGURT

AMANIDA IOGURT HAMBURGUESA ESTOFAT

ESTOFAT HAMBURGUESA AMANIDA IOGURT

IOGURT AMANIDA ESTOFAT HAMBURGUESA

HAMBURGUESA ESTOFAT IOGURT AMANIDA


ENCERCLA LA PARAULA HAMBURGUESA

AMANIDA IOGURT HAMBURGUESA ESTOFAT

ESTOFAT HAMBURGUESA AMANIDA IOGURT

IOGURT AMANIDA ESTOFAT HAMBURGUESA

HAMBURGUESA ESTOFAT IOGURT AMANIDA


ENCERCLA LA PARAULA AMANIDA

NIDAAMA DAAMANI

MINADAA AMANIDA
ENCERCLA LA PARAULA ESTOFAT

TOESFAT FATESTO

ESTOFAT STOFEAT
ENCERCLA LA PARAULA IOGURT

IOGURT GURTIO

TURGIO OGURTI
ENCERCLA LA PARAULA HAMBURGUESA

AMHBURGUESA HAMBURGUESA

MAHBURSEGUA MAHGUBERSUA
ASSENYALA LA LLETRA: A

AMANIDA HAMBURGUESA IOGURT ESTOFAT

HAMBURGUESA AMANIDA ESTOFAT IOGURT

IOGURT ESTOFAT AMANIDA HAMBURGUESA

ESTOFAT IOGURT HAMBURGUESA AMANIDA


ASSENYALA LA LLETRA: E

AMANIDA HAMBURGUESA IOGURT ESTOFAT

HAMBURGUESA AMANIDA ESTOFAT IOGURT

IOGURT ESTOFAT AMANIDA HAMBURGUESA

ESTOFAT IOGURT HAMBURGUESA AMANIDA


ASSENYALA LA LLETRA: I

AMANIDA HAMBURGUESA IOGURT ESTOFAT

HAMBURGUESA AMANIDA ESTOFAT IOGURT

IOGURT ESTOFAT AMANIDA HAMBURGUESA

ESTOFAT IOGURT HAMBURGUESA AMANIDA


ASSENYALA LA LLETRA: O

AMANIDA HAMBURGUESA IOGURT ESTOFAT

HAMBURGUESA AMANIDA ESTOFAT IOGURT

IOGURT ESTOFAT AMANIDA HAMBURGUESA

ESTOFAT IOGURT HAMBURGUESA AMANIDA


ASSENYALA LA LLETRA: U

AMANIDA HAMBURGUESA IOGURT ESTOFAT

HAMBURGUESA AMANIDA ESTOFAT IOGURT

IOGURT ESTOFAT AMANIDA HAMBURGUESA

ESTOFAT IOGURT HAMBURGUESA AMANIDA


CONFEGEIX LA PARAULA

AMANIDA

A M A N I D A
CONFEGEIX LA PARAULA

ESTOFAT

E S T O F A T
CONFEGEIX LA PARAULA

IOGURT

I O G U R T
CONFEGEIX LA PARAULA

HAMBURGUESA

H A M B U R G U E S A
RESSEGUEIX

AMANIDA AMANIDA AMANIDA

AMANIDA AMANIDA AMANIDA

AMANIDA AMANIDA AMANIDA

AMANIDA AMANIDA AMANIDA


RESSEGUEIX

ESTOFAT ESTOFAT ESTOFAT

ESTOFAT ESTOFAT ESTOFAT

ESTOFAT ESTOFAT ESTOFAT

ESTOFAT ESTOFAT ESTOFAT


RESSEGUEIX

IOGURT IOGURT IOGURT

IOGURT IOGURT IOGURT

IOGURT IOGURT IOGURT

IOGURT IOGURT IOGURT


RESSEGUEIX

HAMBURGUESA HAMBURGUESA

HAMBURGUESA HAMBURGUESA

HAMBURGUESA HAMBURGUESA

HAMBURGUESA HAMBURGUESA

HAMBURGUESA HAMBURGUESA
RESSEGUEIX

ESTOFAT AMANIDA

IOGURT HAMBURGUESA

ESTOFAT AMANIDA

IOGURT HAMBURGUESA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

AMANIDA

__ M__ NID __

HAMBURGUESA

H __ MBURGUES __
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ESTOFAT

ESTOF __ T
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ESTOFAT

__ STOFAT

HAMBURGUESA

HAMBURGU __ SA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

AMANIDA

AMAN __ DA

IOGURT

__ OGURT
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

HAMBURGUESA

HAMB __ RG __ ESA

IOGURT

IOG __ RT
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ESTOFAT

EST __ FAT

IOGURT

I __ GURT
COPIA LA PARAULA

AMANIDA

___________________

HAMBURGUESA

__________________________
COPIA LA PARAULA

ESTOFAT

__________________

IOGURT

___________________
COPIA LA PARAULA

AMANIDA HAMBURGUESA

______________ __________________

ESTOFAT IOGURT

______________ __________________
DICTAT MUT
LECTURA DE PARAULES

HAMBURGUESA ESTOFAT IOGURT AMANIDA

OU ARRÒS ENSALADILLA ESPAGUETIS

HAMBURGUESA ESTOFAT IOGURT AMANIDA

OU ARRÒS ENSALADILLA ESPAGUETIS


LECTURA DE VOCALS

AE AI AO AU

EA EI EO EU
A E I O U
IA IE IO IU
U I A E O
OA OE OI OU
I A O U E
UA UE UI UO