You are on page 1of 6

Project analoge invoer print

Pagina

1

1

Inleiding project analoge invoer print

In dit project wordt een print gemaakt waarbij de volgende signalen beschikbaar zijn:  Analoog signaal van de lichtsterkte met een LDR  Analoog signaal van de temperatuur met een NTC  Analoog signaal met een potentiometer

2

Realisatie van het project

De realisatie van het project zal verlopen volgens volgende stappen:  Bestuderen LDR, NTC en potentiometer.  Testschakeling met LDR, NTC en potentiometer.  Tekenen van schema.  Realiseren van print.  Schrijven van nodige software.  Opstellen van een dossier.  Geven van een presentatie. 2.1 Dossier

Het samenstellen van een dossier gebeurt op dezelfde wijze als een labo verslag, en is dus voorzien van:         Voorblad Inhoudstabel Inleiding (doelstelling) Tekst Programma Besluiten Eventuele bijlagen Eventuele bronvermelding

TV Elektriciteit - Elektronica

1ste leerjaar 3de graad Elektriciteit - Elektronica

VTI Torhout

Project analoge invoer print Pagina 2 3 Voorbeeldschema Figuur 1: schema Figuur 2: afbeelding print TV Elektriciteit .Elektronica 1ste leerjaar 3de graad Elektriciteit .Elektronica VTI Torhout .

Project analoge invoer print Pagina 3 4 Schema tekenen in eagle Voor het project moeten er 2 extra componenten bibliotheken geladen worden van Wuerth.lbr Gebruik volgende referenties voor het tekenen van het schema  Titelhoek: A4-Small-Docfield  9 pins mannelijke sub D connector: 618009211721  2 pins connector met schroefklemmen 5. Deze bibliotheken staan op smartschool:  Wuerth_Elektronik_eiCan_D-SUB_Connectors.Elektronica 1ste leerjaar 3de graad Elektriciteit .08 mm tussen iedere pin: 691311500003  3 pins connector met schroefklemmen5.lbr  Wuerth_Elektronik_eiCan_14_Terminal_Blocks_WR-TBL_2_0 (1).08 mm tussen iedere pin: 691311500002  3 pins connector met schroefklemmen5.08 mm tussen iedere pin: 691311500003  Potentiometer: 3RP/1610N  Weerstand 12 mm tussen de aansluitpinnen: R-EU_0207/12 TV Elektriciteit .Elektronica VTI Torhout .

Elektronica 1ste leerjaar 3de graad Elektriciteit .Project analoge invoer print Pagina 4  Symbool voedingsspanning: Vcc (let op dit is een virtueel component)  Symbool massa: 5 5. De instellingen kunnen gemaakt worden onder Menu Tools – Drc… en vervolgens het tabblad Restring.1 Instellingen print Instellingen pads en via’s. TV Elektriciteit .Elektronica VTI Torhout .

Elektronica VTI Torhout . 7 Programma’s  Weergeven van data afkomstig van de LDR.Project analoge invoer print Pagina 5 5.  Alle leds inschakelen wanneer het lichtsterkte afneemt. NTC en potentiometer op het LCD scherm.2 Instellingen breedte baantjes 6 6.  Hoe lager de waarde afkomstig van de potentiometer hoe meer leds oplichten. NTC en LDR o Weerstandswaarde potentiometer. NTC en LDR in verschillende gevallen.1 Wat komt in de tekst van het dossier Meetresultaten + bespreking  Schema proefopstelling  Nodige meetresultaten (3 verschillende toestanden voor potentiometer. Maak gebruik van PWM.Elektronica 1ste leerjaar 3de graad Elektriciteit . TV Elektriciteit .  Met de potentiometer of de LDR de lichtsterkte van een led op poort C regelen. NTC en LDR) o de spanningen op de uitgang van de signalen o De stroom door de potentiometer. Geef eveneens de decimale waarde afkomstig van de potentiometer weer op een LCD scherm.

ISBN nummer. Voorbeeld:  Boeken en tijdschriften met vermelding van titel.Elektronica 1ste leerjaar 3de graad Elektriciteit . De nodige informatie moet op het LCD scherm weergegeven worden. schrijver. TV Elektriciteit . 8 Bijlagen Wat wil je er nog aan toevoegen om je verslag beter te maken.Elektronica VTI Torhout . uitgave (jaartal). De syllabus van de PowerPoint moet terug te vinden zijn in de bijlage.  Website. De verschillende delen van het dossier moeten aan bod komen tijdens de presentatie.Project analoge invoer print Pagina 6  Een thermostaat regeling met de potentimeter en de NTC weerstand. paginanummer. 10 De presentatie De presentatie wordt gegeven met behulp van een PowerPoint presentatie. 9 Bronnen Wat is de herkomst van hetgeen je naar verwijst.