You are on page 1of 2

©Cikgu Madrid

Proforma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Budaya Dan Pembelajaran (Culture and Learning) EDU 3106 2 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di Malaysia 2. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran 3. Menghuraikan konsep ketidaksamaan peluang pendidikan 4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya 5. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah 7. Mahir berkomunkasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi Jam 4

Sinopsis

Tajuk 1

Kandungan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia • Pengertian Dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok • Jenis Dan Demografi Kelompok Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya • Bangsa • Struktur Masyarakat/ Kelas Sosial • Kepercayaan • Bahasa • Adar Resam • Jantina(Gender)

2

6

©Cikgu Madrid 3 4 5 Implikasi Kepelbagaian Sosio Budaya • Guru • Murid • Sekolah • Kurikulum Tersirat Ketaksamaan Peluang Pendidikan • Kelas Sosial • Jantina • Kumpulan Minority • Murid Keperluan Khas • Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan .Orang Asli .Indigenious (Pribumi) .Pedalaman JUMLAH Kerja kursus Peperiksaan 4 6 15 6 7 4 6 Penilaia n 45 50% 50% .Pedalaman Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya • Pengurusan Persekitaran Fizikal • Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi • Perhubungan Antara Kelompok Etnik • Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran • Pedagodi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok (Cultural And Indigenous Relevant Pedagogy) • Pedagogi Kelas Bercantum • Sosiolinguistik • Penilaian Berasaskan Budaya (Culturally Responsive Assessment) Kemahiran Komunikasi Guru • Lisan Dan Bukan Lisan • Laras Bahasa Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya • Merancang Melaksanakan Pelan Tindakan .Indigenious (Pribumi) .Orang Asli .