You are on page 1of 1

SMA NEGERI 85 JAKARTA JADWAL PELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

HARI JAM 1 2 3 4 SENIN 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 RABU 5 6 7 8 9 1 2 3 4 KAMIS 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KELAS WAKTU 06.30 - 06.45 06.45 - 07.30 07.30 - 08.15 08.15 - 09.00 09.00 - 09.45 09.45 - 10.15 10.15 - 11.00 11.00 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 14.00 14.00 - 14.45 06.30 - 06.45 06.45 - 07.30 07.30 - 08.15 08.15 - 09.00 09.00 - 09.45 09.45 - 10.15 10.15 - 11.00 11.00 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 14.00 14.00 - 14.45 06.30 - 06.45 06.45 - 07.30 07.30 - 08.15 08.15 - 09.00 09.00 - 09.45 09.45 - 10.15 10.15 - 11.00 11.00 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 14.00 14.00 - 14.45 06.30 - 06.45 06.45 - 07.30 07.30 - 08.15 08.15 - 09.00 09.00 - 09.45 09.45 - 10.15 10.15 - 11.00 11.00 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 14.00 14.00 - 14.45 06.30 - 06.45 06.45 - 07.30 07.30 - 08.15 08.15 - 09.00 09.00 - 09.45 09.45 - 10.15 10.15 - 11.00 11.00 - 11.45 11.45 - 13.00 13.00 - 13.45 13.45 - 14.30
06.30 - 07.30 07.30 - 08.15 08.15 - 09.00 09.00 - 09.45 09.45 - 10.15 10.15 - 11.00 11.00 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.15 13.15 - 14.00 14.00 - 14.45 14.45 - 15.30

X MIPA 1 BIO1 BIO1 BIO1 BIO1 SI SI KIM2 KIM2 FIS2 MD1 MD1 MD1 MD1 FIS2 FIS2 KIM2 KIM2 FIS2 PKN PKN IND3 IND3 IND3 IND3 AGM1 AGM1 AGM1 ING2 ING2 BK3 PJK1 PJK1 PJK1 MAT2 MAT2 MAT2 PKW2 PKW2 LM2 LM2 LM1 LM1 SB1 SB1
ING2

X IPS 4 SI SI LM2 LM2 KIM2 KIM2 IND3 IND3 IND3 PJK1 PJK1 PJK1 PKN PKN MD1 MD1 MD1 MD1 LM1 LM1 KIM2 KIM2 BIO1 BIO1 BIO1 BIO1 IND3 MAT2 MAT2 MAT2 AGM1 AGM1 AGM1 BK3 SB1 SB1 FIS2 FIS2 FIS2 FIS2 ING2 ING2 PKW2 PKW2
SI

XI IPA 2 3 TADARUS PRC2 FIS1 BIO2 PRC2 FIS1 BIO2 FIS1 SB1 MAT4 FIS1 SB1 MAT4 ISTIRAHAT FIS1 BIO2 PRC2 MAT4 BIO2 PRC2 ISTIRAHAT MAT4 BIO2 FIS1 MAT4 PRC2 FIS1 BIO2 PRC2 FIS1 TADARUS ING2 TIK1 PJK2 ING2 TIK1 PJK2 KIM1 ING2 TIK1 KIM1 ING2 TIK1 ISTIRAHAT SB1 MAT4 KIM1 SB1 MAT4 KIM1 ISTIRAHAT TIK1 MAT4 ING2 TIK1 KIM1 ING2 BK2 KIM1 BK4 TADARUS AGM2 MUL1 BIO2 AGM2 MUL1 BIO2 SEJ2 IND2 BIO2 SEJ2 IND2 AGM2 ISTIRAHAT IND2 ING2 AGM2 IND2 ING2 MUL1 ISTIRAHAT BIO2 BK2 MUL1 BIO2 AGM2 IND2 BIO2 AGM2 IND2 TADARUS FIS1 IND2 MAT4 FIS1 IND2 MAT4 MUL1 BIO2 ING2 MUL1 BIO2 ING2 ISTIRAHAT ING2 MAT4 FIS1 ING2 MAT4 FIS1 ISTIRAHAT MAT4 FIS1 IND2 MAT4 FIS1 IND2 BIO2 FIS1 MAT4 TADARUS KIM1 PJK2 KN1 KIM1 PJK2 KN1 PJK2 KN1 KIM1 PJK2 KN1 KIM1 ISTIRAHAT KN1 SEJ2 SB1 KN1 SEJ2 SB1 ISTIRAHAT IND2 KIM1 SEJ2 IND2 KIM1 SEJ2
FIS1 MAT4 SB1
BIO2 KIM1 KIM2 SEJ2 SEJ3 GEO1 EKO1 EKO2 SOS SB1 SB2 PJK1 PJK2

XI IPS 2 3 TADARUS TIK1 SOS PJK2 TIK1 SOS PJK2 SOS PJK2 IND2 SOS PJK2 IND2 ISTIRAHAT PJK2 TIK1 SEJ1 PJK2 TIK1 SB1 ISTIRAHAT SEJ1 IND2 SB1 SB1 IND2 SOS SB1 BK4 SOS TADARUS MUL1 PRC2 SOS MUL1 PRC2 SOS SOS MAT1 PRC2 SOS MAT1 PRC2 ISTIRAHAT KN1 MAT1 TIK1 KN1 SOS TIK1 ISTIRAHAT PRC2 SOS MAT1 PRC2 MUL1 MAT1 MAT4 MUL1 MAT1 TADARUS MAT4 KN1 ING3 MAT4 KN1 ING3 SEJ1 GEO1 MUL1 SEJ1 GEO1 MUL1 ISTIRAHAT SEJ1 ING3 KN1 GEO1 ING3 KN1 ISTIRAHAT GEO1 SEJ1 BK4 ING3 SEJ1 GEO1 ING3 SEJ1 GEO1 TADARUS AGM2 SB1 SEJ1 AGM2 SB1 SEJ1 IND2 GEO1 EKO2 IND2 GEO1 EKO2 ISTIRAHAT EKO2 AGM2 GEO1 EKO2 AGM2 GEO1 ISTIRAHAT GEO1 EKO2 SEJ1 GEO1 EKO2 AGM2 BK4 SEJ1 AGM2 TADARUS ING3 IND2 MAT1 ING3 IND2 MAT1 EKO2 MAT1 IND2 EKO2 MAT1 IND2 ISTIRAHAT IND2 EKO2 ING3 IND2 EKO2 ING3 ISTIRAHAT MAT4 ING3 EKO2 MAT4 ING3 EKO2
IND2
Yulfitri Endah Susanti Sri Alam DK Hadi Sobari Tina Sumartina Yoyo Sukarya Siti Darodjah Unik Susilowati Risa Ambarwati Yulieta Rooseno Sony Ahmad Agus Sugimin

XII IPA 2 3 TADARUS MAT1 ING1 IND1 MAT1 ING1 IND1 IND1 KIM1 BIO2 IND1 KIM1 BIO2 ISTIRAHAT KIM1 FIS3 MAT1 KIM1 FIS3 MAT1 ISTIRAHAT BK1 FIS3 MAT1 SB2 MAT1 KIM1 SB2 MAT1 KIM1 TADARUS AGM1 KN2 MAT1 AGM1 KN2 MAT1 ING1 AGM1 FIS3 ING1 AGM1 FIS3 ISTIRAHAT PRC1 IND1 FIS3 PRC1 IND1 AGM1 ISTIRAHAT FIS3 BIO1 AGM1 FIS3 BIO1 SB2 FIS3 BIO1 SB2 TADARUS IND1 KIM1 ING1 IND1 KIM1 ING1 TIK2 PJK1 KIM1 TIK2 PJK1 KIM1 ISTIRAHAT KN2 TIK2 IND1 KN2 TIK2 IND1 ISTIRAHAT KIM1 BK1 TIK2 KIM1 SB2 TIK2 BIO1 SB2 BK1 TADARUS MAT1 ING1 SEJ3 MAT1 ING1 SEJ3 SEJ3 FIS3 MUL2 SEJ3 FIS3 MUL2 ISTIRAHAT FIS3 MAT1 BIO2 FIS3 MAT1 BIO2 ISTIRAHAT BIO1 MAT1 BIO2 BIO1 SEJ3 FIS3 MAT1 SEJ3 FIS3 TADARUS PJK1 IND1 KN2 PJK1 IND1 KN2 ING1 MUL2 PJK1 ING1 MUL2 PJK1 ISTIRAHAT MUL2 BIO1 PRC1 MUL2 BIO1 PRC1 ISTIRAHAT BIO1 PRC1 ING1 BIO1 PRC1 ING1
MAT1 BIO1
PJK3 TIK1 TIK2 PRC1 LM2 PRC2 PKW1 MUL1 MUL2 BK1 BK2 BK3 BK4

XII IPS 2 3 TADARUS GEO1 MAT2 PJK1 GEO1 MAT2 PJK1 MAT2 PJK1 EKO1 MAT2 PJK1 EKO1 ISTIRAHAT IND1 GEO1 EKO1 IND1 GEO1 MAT2 ISTIRAHAT EKO1 PRC1 MAT2 EKO1 PRC1 GEO1 EKO1 BK1 GEO1 TADARUS GEO1 IND1 PRC1 GEO1 IND1 PRC1 MUL1 KN2 IND1 MUL1 KN2 IND1 ISTIRAHAT ING1 MUL1 GEO1 ING1 MUL1 GEO1 ISTIRAHAT SEJ3 GEO1 ING1 AGM1 GEO1 ING1 AGM1 SEJ3 MAT2 TADARUS KN2 SEJ3 AGM1 KN2 SEJ3 AGM1 SOS EKO1 IND1 SOS EKO1 IND1 ISTIRAHAT MAT2 SOS SEJ3 SB2 SOS SEJ3 ISTIRAHAT SB2 MAT2 SEJ3 SEJ3 ING1 SOS SEJ3 ING1 SOS TADARUS PJK1 MAT2 MUL1 PJK1 MAT2 MUL1 EKO1 ING1 TIK2 EKO1 ING1 TIK2 ISTIRAHAT BK1 TIK2 EKO1 PRC1 TIK2 EKO1 ISTIRAHAT PRC1 EKO1 ING1 TIK2 EKO1 ING1 TIK2 EKO1 BK1 TADARUS ING1 AGM1 SOS ING1 AGM1 SOS MAT2 IND1 KN2 MAT2 IND1 KN2 ISTIRAHAT IND1 SOS SB2 IND1 SOS SB2 ISTIRAHAT SOS SB2 MAT2 SOS SB2 MAT2
ING1 MAT2 SOS

2 3 TADARUS MD1 KIM2 MD1 KIM2 MD1 SI MD1 SI ISTIRAHAT PJK1 FIS2 PJK1 FIS2 ISTIRAHAT PJK1 FIS2 SI PKN SI PKN TADARUS IND3 MAT2 IND3 MAT2 IND3 MAT2 KIM2 PJK1 ISTIRAHAT KIM2 PJK1 MAT2 PJK1 ISTIRAHAT MAT2 FIS2 MAT2 SB1 IND3 SB1 TADARUS ING2 BIO1 ING2 BIO1 AGM1 BIO1 AGM1 BIO1 ISTIRAHAT AGM1 KIM2 SB1 KIM2 ISTIRAHAT SB1 BK3 KIM2 LM1 KIM2 LM1 TADARUS BIO1 LM2 BIO1 LM2 PKN IND3 PKN IND3 ISTIRAHAT BIO1 IND3 BIO1 IND3 ISTIRAHAT BK3 AGM1 LM2 AGM1 LM2 AGM1 TADARUS LM1 MD1 LM1 MD1 PKW2 MD1 PKW2 MD1 ISTIRAHAT FIS2 PKW2 FIS2 PKW2 ISTIRAHAT FIS2 ING2 FIS2 ING2
KIM2
AGM1 AGM2 GEO2 AGMK KN1 SA KN2 PKN SEJ1 IND1 IND2 IND3 ING1

2 3 TADARUS LM2 IND3 MD2 LM2 IND3 SA SEJ3 IND3 SA SEJ3 IND3 SA ISTIRAHAT SEJ3 LM2 SA EKO2 LM2 GEO2 ISTIRAHAT EKO2 SEJ3 GEO2 EKO2 SEJ3 GEO2 EKO2 SEJ3 GEO2 TADARUS SA LM1 SEJ3 SA LM1 SEJ3 SA PJK2 SEJ3 SA PJK2 LM1 ISTIRAHAT IND3 PJK2 LM1 IND3 GEO2 PKN ISTIRAHAT IND3 GEO2 PKN PKN GEO2 EKO2 PKN GEO2 EKO2 TADARUS SB1 EKO2 SI SB1 EKO2 SI GEO2 EKO2 ING2 GEO2 EKO2 ING2 ISTIRAHAT GEO2 SI BK2 GEO2 SI EKO2 ISTIRAHAT SI MD1 EKO2 SI ING2 IND3 BK2 ING2 IND3 TADARUS AGM1 SA PJK2 AGM1 SA PJK2 AGM1 SA PJK2 PJK2 SA LM2 ISTIRAHAT PJK2 PKN LM2 PJK2 PKN SB1 ISTIRAHAT IND3 MD1 SB1 ING2 MD1 IND3 ING2 MD1 IND3 TADARUS PKW1 SB1 MD2 PKW1 SB1 MD2 LM1 AGM1 MD2 LM1 AGM1 PKW1 ISTIRAHAT MD1 AGM1 PKW1 MD1 BK2 AGM1 ISTIRAHAT MD1 PKW1 AGM1 MD1 PKW1 AGM1
SEJ3 EKO2 PRC1
ING2 ING3 LM1 MAT MAT1 MAT2 MAT3 MAT4 MD2 FIS1 FIS2 FIS3 BIO1

1

1

1

1

1

PKT

WALI KELAS
Jadwal Senin + Upacara

PJK1
Yudi K Ida Erika Muhidin

KN1

BIO2

Yeni Mulyani Mahmud Syukur Koswara Abdurrahim Resminingsih Indah Try S Danimar Siti Nurhamidah

A.M. Kurnianto Eko Parminto Catur M. Maladi Sumi Cholidah Purnama S

Retna Syafitri Ni Putu Lasmini Jumadi Sunaryo Sri Sumaryani

E-mail: sma85jk@gmail.com
SNY

Kode MP dan Nama Guru

DJ. Sibarani Ferawati Anna Maelani Iis Kurniasih Darlina Lasno Ikhsan Hendra

Inayah A Erlina Yulia Wiwin Wiantari

Mulai Senin, 22 Juli 2013

Jakarta, 22 Juli 2013 Kepala SMA Negeri 85 Jakarta Dra. Iis Kurniasih NIP. 195903031985032004

BIO2 & IND3

JUM'AT

FIS2 & KIM2

MAT1 & TIK1

IND2 & FIS1

SELASA

KN2 & AGM1