You are on page 1of 6

Basiskennis elektromagnetisme

Pagina

1

Elektromagnetisme
Elektriciteit Magnetisme

U : potentiaal verschil of spanning (V) I : stroomsterkte of stroom (A) R : weerstand (Ω)

Fm : magnetomotorische kracht [A] (ampère windingen Φ : magnetische flux [wb] (Weber) (aantal krachtlijnen) Rm : reluctantie [A/wb] (ampère Windingen/Weber) N : aantal windingen I : stroomsterkte [A]
Φ= Fm Rm

U R U R= I U =I . R I=

F Rm = m Φ Fm = Φ . R m = N . I
Rm = l µ.A

R=

l.ρ A

ρ : soortelijke weerstand [Ω.m] l : lengte van de draad (m) A : doorsnede van draad (m²)

µ : permeabiliteit of magnetische geleidbaarheid [H/m] µ = µ0 . µr µ0 : absolute permeabiliteit µ0 = 4 . π . 10-7 H/m µr : relatieve permeabiliteit (BH-curve) l : lengte van het magneticum (m) A : doorsnede van het magneticum (m²)

j=

I A

B=

Φ A

TV Elektriciteit - Elektronica

3de graad Elektriciteit - Elektronica

VTI Torhout

De polen van een magneet oefenen een bepaalde kracht uit in een bepaald punt. Symbool: φ Eenheid: Wb De magnetische flux per oppervlakte eenheid is de magnetische inductie of fluxdichtheid.A . wordt de magnetische flux genoemd. Symbool: B Eenheid: Wb/m² Vorm van het magnetisch veld TV Elektriciteit . Symbool: H Eenheid: A/m Het aantal veldlijnen of krachtlijnen dat zich van noord naar zuid beweegt buiten de magneet.A l Φ 1 Het magnetisch veld Magnetische grootheden Een magneet heeft een magnetisch veld of ook krachtlijnen genoemd.Basiskennis elektromagnetisme Pagina 2 j : stroomdichtheid [A/m²] B : magnetische inductie of fluxdichtheid [Wb/m²] of [T] (tesla) F H= m l H : veldsterkte [A/m] Φ B l l µ= = A = = Fm H Fm R m . die van de noordpool naar de zuidpool gaan buiten de magneet.Elektronica 3de graad Elektriciteit . Deze kracht wordt de veldsterkte genoemd van de magneet.Elektronica VTI Torhout .

of volgens de regel van Maxwell (regel van de kurkentrekker) Het elektromagnetische veld van een spoel ziet er dan als volgt uit : De lorentzkracht TV Elektriciteit . De grootte van het veld is afhankelijk van de stroomsterkte.Elektronica VTI Torhout .Basiskennis elektromagnetisme Pagina 3 Als we een stroom laten vloeien door een geleider. ontstaat er een magnetisch veld rond deze geleider. De zin van de veldsterkte wordt bepaald met de rechterhandregel geleider in de hand duim volgens de stroomzin de vingers geven de richting van de veldlijnen aan.Elektronica 3de graad Elektriciteit .

Elektronica 3de graad Elektriciteit .Elektronica VTI Torhout .k. Opwekken van e. F=B. veldlijnen in de handpalm vingertoppen volgens de conventionele stroomzin de gestrekte duim geeft de richting en zin van de lorentzkracht. Deze kracht wordt lorentzkracht genoemd. De grootte van de kracht F is afhankelijk van : de stroomsterkte door de geleider de lengte van de geleider dat zich in het magnetisch veld bevindt.m. (E) TV Elektriciteit .Basiskennis elektromagnetisme Pagina 4 Als we een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld brengen. de inductie van het magnetisch veld. ontstaat er een kracht die de geleider weg duwt uit het magnetisch veld.I.l De zin van de lorentzkracht kan bepaald worden met de linkerhandregel (gestrekte hand).

v De constructie van de sinuslijn (⊥ ) TV Elektriciteit . E = −B .k is afhankelijk van : de inductie van het magnetisch veld de lengte van de geleider dat zich in het magnetisch veld bevindt de snelheid van de beweging loodrecht op de veldlijnen. De grootte van de opgewekte e.k.m. en gaat er een stroom vloeien indien de kring is gesloten. De zin van de stroom kan bepaald worden met de rechterhandregel.m.Basiskennis elektromagnetisme Pagina 5 Hiervoor volgen we de omgekeerde redenering van de lorentzkracht. l .Elektronica 3de graad Elektriciteit .Elektronica VTI Torhout . dan ontstaat er een e. Als we een gesloten geleider bewegen in een magnetisch veld en er worden veldlijnen gesneden.

k. maar afhankelijk van de hoek van het raam t. Hierdoor moeten we volgende formule gebruiken om de waarde van de spanning te bepalen op ieder moment: e = −B . op elk ogenblik kan gevonden worden door: e = Em .m.o.Elektronica 3de graad Elektriciteit .m. dan wordt een maximum aan e.v . niet op elk ogenblik hetzelfde. v Hieruit blijkt dat de e. l .v. sinα De volledige constructie van een sinusvormig signaal ziet er als volgt uit : TV Elektriciteit . sinα Wanneer de geleiders loodrecht de krachtlijnen snijden (α = 90°).m.k. de veldlijnen.k. opgewekt: E m = −B .Elektronica VTI Torhout . l .Basiskennis elektromagnetisme Pagina 6 Zoals we zien is de grootte van de e.